12 Vícestupňová čerpadla 34 Konsignace skladových zásob 38 Jednoduchá ruční nářadí ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 Vícestupňová čerpadla 34 Konsignace skladových zásob 38 Jednoduchá ruční nářadí ISSN 1803-4535"

Transkript

1 12 Vícestupňová čerpadla 34 Konsignace skladových zásob 38 Jednoduchá ruční nářadí ISSN

2 Anaerobní produkty LOCTITE Zajiš ování závi Ut s ávit P í He el spol. s. o., U onu 10, aha 7, cz,

3 EDITORIAL REDAKCE Vydavatel Michael J. Majchrzak Šéfredaktor Lukáš Smelík Odborná spolupráce Petr Moczek Viktor Svobodník Martina Bojdová Monika Galbová Zdeněk Mrózek Milan Bronclík Petr Klus REKLAMA Account Manager František Cvik Grafické zpracování Eva Nagajdová TISK Printo, spol. s r. o. REDAKCE USA Šéfredaktor Jack Smith Redaktoři Bob Vavra Kevin Campbell Amara Rozgusová REDAKCE POLSKO Šéfredaktor Tomasz Kurzacz VYDAVATEL Trade Media International, s. r. o. Mánesova 536/ Český Těšín Tel.: Fax: ISSN MK ČR E Milan Katrušák ředitel Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů nebo na změny jejich nadpisů. Nevyžádané texty nevracíme. Redakce neodpovídá za obsah reklamních materiálů. Časopis je vydáván v licenci CFE Media. Vážení čtenáři, dny začínají být díky zimnímu období stále kratší, proto již můžeme mít oprávněný pocit, že rok s pořadovým číslem 2010 je takřka za námi. Rok, který byl na svém počátku pro mnohé velkým strašákem, snad nakonec nenaplnil katastrofické vize těch, kteří nevěří. Já však právě naopak věřím, že pro Vás naše věrné čtenáře to byl rok plný úspěchů a zavádění mnoha výhodných strategií, které spolu pravidelně sledujeme. A právě kvůli našemu partnerství navrhuji, abychom se společně na chvíli zastavili, odpočinuli si od neúprosného shonu, kterým je prosinec nechvalně známý, a realisticky vyhodnotili, co nám tedy konec první dekády nového milénia přinesl. Vzhledem k tomu, že z naší pozice máme v podstatné míře informační kanály nastaveny hlavně směrem ven, bude nejvhodnější, abych bilancoval pouze za naši redakci. Možná by se hodilo na tomto místě uvést všemožné prognózy, velká slova o růstu hospodaření a další sofistikované ekonomické názory, přesto jsme se rozhodli, že tentokráte zvolníme a velkolepé statistiky i pompézní řeči necháme jiným. Přesto je mi jasné, že s tím, jak bude narůstat datum v kalendáři, bude stejnou měrou vzrůstat i počet společensky bilančních aktivit. Letošní ročník byl pro naše vydavatelské činnosti poměrně velkou neznámou. Bohužel terciární sektor (kam bychom směle museli zařadit náš podnikatelský záměr) není zrovna příjemnou vodou na projížďky v době bouří. Trh odborných periodik se docela slušně otřásl v základech a my, stejně jako naše konkurence, jsme museli dokázat, že naše snahy mají smysl a že existují lidé, kteří s napětím očekávají zajímavosti ze světa průmyslu, jež by sami sbírali jen stěží. Naštěstí se můžeme okázale poplácat po zádech (když už to za nás nikdo jiný neudělá) a konstatovat asi jsme na trhu opravdu potřební. Důkazem toho je nejen vzrůstající zájem čtenářů, ale také prostý fakt, že v rukou třímáte vydání, které v žádném případě není poslední. Stejně jako v jiných sektorech, tak ani v naší podnikatelské branži bychom nemohli zůstat dostatečně úspěšní, pokud bychom nevyslyšeli nové výzvy a nehledali nové příležitosti. Jednou takovou byla pro náš tým snaha proniknout do oblasti konferenční. Ačkoli by se zdálo, že různých setkání s odbornou tematikou je již přehršel, kolegové z našeho druhého redakčního časopisu, zaměřeného zejména na průmyslovou automatizaci, letos nejednou dokázali, že těch kvalitních není nikdy dost. A v zasvěcených hlavách se rodí stále ambicióznější témata. Důkazem toho může být například konference, kterou nedávno pořádal náš redakční tým a jež byla zasvěcena otázkám automatizace a modernizace pivovarů. Tento kongres vzbudil až nečekaný zájem a byl profesně velmi úspěšný přeci jen jsme hrdý národ konzumentů. Nicméně to, co můžeme průmyslovému trhu přinést, ještě jistě nebylo zcela vyčerpáno. Tím jsme si však na sebe upletli pomyslný bič, kterým nás můžete po přečtení těchto řádků hnát k rozvoji naší činnosti směrem k propojování všech subjektů průmyslového trhu. Nahlas vysloveno, napsáno a vytištěno! V příštím roce toho chystáme skutečně mnoho. Jen namátkou zvýšený počet vydání, řada speciálů o specifických průmyslových oblastech, katalog dodavatelů pro průmysl, první ročník světové soutěže o nejlepší produkty pro průmysl Jak sami vidíte, v našem úsilí nehodláme polevit. A právě proto jsme již nyní v prosinci plně připraveni na rok, který pro nás všechny bude zcela jistě ve znamení famózního úspěchu (nejen) na poli Řízení a údržby průmyslového podniku Přeji Vám příjemnou a ničím nerušenou četbu a těším se na další společná setkání na stránkách našeho časopisu opět na počátku příštího roku. Lukáš Smelík Šéfredaktor ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Prosinec

4 4 FORUM 8 TÉMA Z OBÁLKY Je zvýšení počtu školení řešením pro lidské chyby? Prosinec 2010 ČÍSLO 5 (12) ROČNÍK III 12 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Vícestupňová čerpadla jako možná cesta k vyšší efektivitě 18 Jak dostat teplo dolů 20 ELEKTROTECHNIKA Proč zvolit pohony na střední napětí? 24 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Systémy pro řízení výroby v reálném čase poskytují cestu k rychlé optimalizaci 28 ÚDRŽBA & SPRÁVA Optické technologie zobrazují úniky, ale hlavně fugitivní emise 32 LOCTITE cesta ke štíhlé údržbě 34 LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ Popření některých argumentů proti konsignaci skladových zásob 38 NÁŘADÍ Jednoduchá ruční nářadí 42 PRŮZKUM TRHU Průmyslové dopravníky: trh se spoustou řešení 45 Využití bezkontaktního měření teplot v technické diagnostice pásových dopravníků 48 TOP PRODUKTY Fluke: Držíme váš svět v chodu 50 Ultrazvuková diagnostika ve výbušném prostředí 52 ZAOSTŘENO Svařování jako flexibilní výrobní proces 8 Je zvýšení počtu školení řešením pro lidské chyby? Analýza prvotních příčin řeší problémy a zefektivňuje školicí programy. Když dojde ve vašem podniku k nějakému problému, je jeho příčinou často lidská chyba? Je zvýšení počtu školení pro dotyčné zaměstnance v oblasti, které se selhání týká, navrhovaným řešením daných situací? Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce časopisu Plant Engineering Magazine USA vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto časopisu nemůže být žádným způsobem a v žádné formě rozmnožována a dále šířena bez písemného souhlasu CFE Media. Plant Engineering je registrovanou ochrannou známkou, jejímž majitelem je vydavatelství CFE Media. Zaostřeno Svařování jako flexibilní výrobní proces 52

5 Flange Outlet 12 Strojní inženýrství Vícestupňová čerpadla jako možná cesta k vyšší efektivitě Různé obchodní organizace předložily údaje, které naznačují, že systémy čerpadel jsou zodpovědné za přibližně 20 procent celosvětové spotřeby elektrické energie. Rovněž byly zveřejněny statistiky, které uvádějí, že 85 % celkových nákladů na vlastnictví představuje cena elektřiny potřebné na provoz čerpacího systému. Volute Impeller Vane Eye of impeller Inlet 20 Elektrotechnika Proč zvolit pohony na střední napětí? Střídavé pohony na střední napětí (Medium-Voltage MV) poskytují několikasetnásobně vyšší výkon než jejich menší, častěji používaní bratříčci pro nízké napětí (Low-Voltage LV), a proto mohou řídit obrovské několikamegawattové elektromotory pohánějící ty největší průmyslové zátěže, například v dolech, elektrárnách nebo železárnách. 28 Údržba & správa Optické technologie zobrazují úniky, ale hlavně fugitivní emise Od přijetí zákona o ochraně ovzduší v roce 1990 podléhá průmyslové vypouštění těkavých organických látek a nebezpečných látek znečišťujících ovzduší programu LDAR (Leak Detection and Repair Detekce úniku a náprava). 38 Nářadí Jednoduchá ruční nářadí I když se může zdát, že na počátku 21. století již není ve výrobním podniku místo pro ruční nářadí, není to pravda. ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Prosinec

6 FÓRUM Zámecká oslava deseti let organizované údržby Pomalu se již stalo pravidlem, že se všichni zájemci o oblast údržby, a to nejen z našich luhů a hájů (myšleno různých průmyslových závodů), sjíždějí na počátku listopadu do půvabného prostředí zámku Liblice. Právě tamější kongresový sál již několik let poskytuje útočiště konferenci s opravdu těžce předvídatelným názvem ÚDRŽBA Kromě pravidelné porce nejnovějších poznatků a trendů v péči o hmotný majetek však letošní ročník konference lákal také díky jednomu zajímavému jubileu. Pořadatelská organizace Česká společnost pro údržbu (dále ČSPÚ) letošním rokem oslavuje prvních deset let činnosti a s její krátkou, zato bohatou historií nás seznámil její předseda Ing. Václav Legát, DrSc. Než jsme se však ponořili do hlubin vzpomínání na těžké začátky ČSPÚ, stihli jsme pravidelnou zdravici hostů, která zazněla z úst jejího výkonného ředitele Ing. Zdeňka Votavy. Úvodní formality opět vystřídalo vyhlášení nejlepších prací absolventů kurzu management údržby, jehož výuka je plně v režii ČSPÚ. Podle slov vyučujících a čelných představitelů údržby potvrdila i letošní várka studentů, že budoucnost oboru čekají zářné zítřky a že bezpečně nezůstane bez zapálených příznivců. Ještě než program postoupil ke svému prvnímu tematického bloku věnovanému managementu v průmyslu, zakončil Václav Legát svou exkurzi do historie fungování ČSPÚ a nastínil další cíle společnosti, jež nemá v plánu ve svém snažení nikterak polevovat ani v druhé dekádě své existence: Hlavním posláním i nadále zůstává rozvoj, získávání a šíření nových poznatků z oblasti integrovaných systémů managementu majetku a jeho údržby pro uspokojování profesních potřeb svých členů, pro podporu osob i organizací při dosahování jejich úspěšnosti. Se vzpomínkou na společná státní léta převzal mikrofon doc. Ing. Juraj Grenčík, Ph.D., který je nejvyšší zastupitelskou substancí Slovenské spoločnosti údržby, tedy jakéhosi slovenského ekvivalentu pořádající společnosti. Z jeho referátu se posluchači mohli dozvědět důležitá data vyplývající z hodnocení výkonnosti údržby. Hodnocení výkonnosti údržby neboli benchmarking je užitečným manažerským nástrojem. V popředí zájmu stojí zejména náklady na údržbu a tento ukazatel je logicky součástí asi každého systému ukazatelů, vyzdvihuje jeho důležitost Grenčík a poukazuje na to, že vysoký počet harmonizovaných ukazatelů svědčí o blízkosti pohledů na údržbu na obou stranách Atlantiku (což mimo jiné dokazuje také řada článků z pera našich amerických kolegů v Plant Engineeringu). Ovšem toto rozhodně nebylo vše, co první blok přednášek poskytl, a to jak v rovině teoretické, tak reálně aplikovaných v praxi. Tak tomu bylo například v přednášce Ing. Jaroslava Jakuba, který publiku objasnil průběh implementace nového dodavatelského systému v Jaderné elektrárně Dukovany. Díky zdárnému tlumočení zajímavostí z letošního Euromaintenance 2010, o což se postarala prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D., připlul do Liblic také duch zajímavých tendencí ze starého kontinentu. Celkově lze konstatovat, že kromě zvýraznění vztahu mezi údržbou a bezpečností je neustále v centru zájmu veřejnosti řízení údržby, strategie zejména v oblasti predikce a nové způsoby a metody vyvíjené za účelem získání maximálního výkonu a efektivnosti, shrnuje nejdůležitější poznatky z Verony Hana Pačaiová. Mezi dalšími přednáškami, jež směřovaly k osvětě v managementu údržby, pak přednášející účastníkům podali zajímavé informace o hodnocení výkonnosti poskytovatelů servisních služeb, zefektivnění procesu údržby pomocí metodik pro hodnocení rizik; zpestřením byly i malé exkurze do efektivního fungování systému managementu kvality. Ani v rámci následujícího bloku neopustili přednášející téma managementu údržby, ovšem nyní nahlédli pod pokličku některých jeho nástrojů. Mezi nejznámější a hodně diskutovaná témata jistě patří TPM, o jehož efektivním 4 Prosinec 2010 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

7 PROFESSIONAL PUBLISHING postu implementace hovořila dvojice fundovaných odborníků z katedry průmyslového inženýrství Žilinské univerzity. TPM jako filozofie a směr technologie údržby odolal času a je stále připraven a schopen řešit požadavky, které se od něj očekávají, a nadále rozšiřovat svoje pole působnosti v rámci celopodnikových aktivit, zaznělo mimo jiné jako důkaz důležitosti metody v přednášce doc. Ing. Miroslava Rakyty, Ph.D., a Ing. Petera Bubeníka, Ph.D. Ovšem ani užitečnost klasifikace ABC významnosti strojů, nástroje efektivního řízení zásob údržby či další prezentované techniky nepostrádaly spoustu námětů k zamyšlení o jejich vhodnosti k použití v různých podnicích, které byly zastoupeny reprezentanty v plénu. Když se chýlil program prvního dne ke konci, přišla na řadu prezentace nového studijního programu Technické fakulty ČZU v Praze s názvem Inženýrství údržby, po níž se neodvratně přibližoval vrchol dne, kterým byl bezpochyby společenský večer, jemuž ovšem předcházel úvod do obsáhlého bloku o diagnostice a technologii údržby, na což se mělo navázat také druhého dne. Velkým oživením ke konci náročného druhého dne kongresu byla tradičně živá přednáška RNDr. Ondreje Valenta, CSc., jehož cílem bylo představit revoluční přístroje pro průmyslovou diagnostiku, o nichž jste se na našich stránkách dozvěděli již dříve. Nicméně ještě jedno malé překvapení se událo v sále, v němž probíhal odborný program. Jak již zaznělo v úvodu, ČSPÚ využila tradiční konference k malé oslavě svého prvního desetiletí. Ovšem aby tato instituce mohla úspěšně fungovat, bylo a je zapotřebí řady zapálených příznivců a podporovatelů. A právě na ně upozornilo vedení společnosti předáním pamětních plaket a symbolických darů, které měly ocenit jejich nemalé úsilí. Další odborný program následoval až po luxusně vyhlížejícím společenském večeru, kde se dlouho vedly plodné rozhovory jak jinak než o údržbě, což je na akcích tohoto druhu dobrým zvykem. Ovšem zahálka se zde skutečně nenosí, ačkoli pohodlí zámeckých ložnic k tomu přímo vybízí. Hned ráno čekala na účastníky další porce zbrusu nových informací, na něž posluchači již netrpěli čekali. A když už byla vyčerpána témata ze sféry diagnostiky, přispěchali se svými příspěvky zástupci informačních systémů v údržbě. Pro řízení údržby je výhodné používat nástroje, které umožňují snadnou implementaci do podnikového informačního systému, jednoduchou obsluhu a současně poskytují dostatečné analytické funkce pro sledování a následné zvyšování její efektivity, vypočítávají ve své prezentaci aspekty těchto speciálních informačních systémů Ing. Miloš Dokulil a Ing. Ladislav Reisner. Ovšem obor informačních technologií mnohdy přináší také zadávání vstupních dat, která jsou pro jeho optimální chod nezbytná, o čemž ví také autor dalšího příspěvku Ing. Miroslav Šandor: Rozvoj informačních systémů údržby je úzce spjat se všeobecným rozvojem přístupu k informacím a k jejich získávání. Moderní informační systémy pracují s velkým množstvím dat, jejichž manuální zadávání je neefektivní a v některých případech nemožné. Řešením tohoto problému je automatizovaný proces sběru a vyhodnocování údajů. Stejně tak jako se tenčí prostor určený k tlumočení dojmů a poznatků z velice zajímavého oborového setkání, byl i program v Liblicích neúprosně tlačen ke svému konci i přesto, že by se našlo témat na několik dalších dní. To by však potom chyběl prostor pro to nejdůležitější, a to uvedení všech nabytých poznatků do praxe v průmyslových podnicích. Avšak nikdo nemohl ani po ukončení konference pravidelnými speciálními tématy smutnit, jelikož už dobře věděl, že za rok bude mít možnost znovu navštívit tuto jednoznačně nejdůležitější a zároveň unikátní událost v kalendáři správného údržbáře. JIŘÍ JANATA METODIKA PŘÍPRAVY RIZIKOVÉ ZPRÁVY PRO POJISTNÉ TRHY KNIŽNÍ novinky JIŘÍ JANATA METODIKA PŘÍPRAVY RIZIKOVÉ ZPRÁVY PRO POJISTNÉ TRHY Ing. Jiří Janata, CSc. Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy Jde o druhou část publikace téhož autora Pojištění a management rizik v makléřském obchodě z roku 2008, ve které je rozpracována stať, týkající se zprávy o riziku. Jsou detailně popsány rozbory živelních rizik i rizik přímo ovlivněných lidským činitelem. Uvádějí se dotazy inspektora i konkrétní příklady zpráv. Formát B5, 140 stran, 42 obrázků a 17 tabulek. Práci recenzoval a doporučil k publikaci prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Výtisk vázaný v tvrdých deskách stojí 228,- Kč. Adresa pro objednávky: Dr. Kamil Mařík, Mikulova 1572, Praha 4, tel , ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Prosinec

8 FÓRUM TFM 2010 optimalizovaná dávka facility managementu Na počátku listopadu se uskutečnil X. ročník Týdne facility managementu (TFM), který pořádá společnost IFMA CZ, jež sdružuje asociace a jednotlivce angažované v oblasti facility managementu. Nedílnou součástí celého programu TFM 2010, který se letos nesl ve znamení svého motta Optimalizovat neznamená tlumit, byla každoroční úvodní exkurze do objektu zajímavého z oborového hlediska, tedy z hlediska praktické aplikace facility managementu. V letošním roce to bylo do nově vybudovaných prostor odbavovacích hal a technického zázemí železniční stanice Praha hlavní nádraží. Pod dohledem Thomase Mitchella jr., jehož účast zajistili organizátoři akce na celou dobu konání TFM, byl druhý den věnován přednáškám v rámci pravidelné konference. A že se jednalo o dozor nadevše zasvěcený dané problematice, dokládá nedávná profesní minulost tohoto muže, který do poloviny letošního roku vykonával dokonce funkci předsedy představenstva IFMA. Vrcholem druhého dne a rovněž celé konference bylo slavnostní vyhlášení FM AWARDS v honosném sále Autoklubu České republiky. O jednotlivých výhercích a jejich projektech se zmíníme níže, protože tímto bohatý program zdaleka nekončil, i když by se dal opět považovat za jakýsi zlatý hřeb tohoto setkání. Třetí den dopoledne se konal workshop, v letošním roce opět pod vedením společnosti Alstanet s. r. o., jehož tématem byla optimalizace podnikových procesů, čímž se opět podařilo dosáhnout propojení akademické roviny přednášek s fungující a zažitou praxí současných podniků. Třetího dne se v rámci doprovodných akcí TFM 2010 uskutečnil v hotelu Olympik/Artemis další workshop o přínosech EU standardů EN 15221, jenž byl realizován ve spolupráci s FM Institutem. Program třetího dne byl pro vytrvalce a zejména milovníky golfu a dobré zábavy zakončen golfovým turnajem IFMA CZ, jenž se konal pod záštitou AB Facility, a. s. Čestný host TFM Thomas Mitchell jr. Pořadatelé zajistili pro celou dobu trvání letošního ročníku účast zástupce vedení společnosti IFMA Thomase Mitchella jr., který od do vykonával funkci předsedy představenstva IFMA. Thomas Mitchell jr., dnes již penzionovaný podplukovník vojenského letectva USA, 20 let vedl a řídil programy rozvoje, akvizice, udržení a ochrany příslušenství armádních zařízení po celých Spojených státech, Evropě, Asii a Středním východě. Jako člen managementu poradenské firmy Booz Allen Hamilton pracoval s manažery, poradci a zákazníky na vývoji vizí, strategií a řešení, která formují, zlepšují, optimalizují zastavěné okolní prostředí. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Asociace technických diagnostiků ČR, o.s. 30. mezinárodní vědecká konference 30 th International scientific conference DIAGO TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ Technical Diagnostics of Machines and Manufacturing Equipment konference se koná pod záštitou prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Radima Farany, CSc., děkana FS, VŠB-TU Ostrava února February 2011 Hotel RELAX, Rožnov pod Radhoštěm Další informace a registrace na 6 Prosinec 2010 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

9 Výherci cen za přínos pro obor facility management jsou známí Společnost IFMA CZ udělila také v letošním roce ceny v oblasti facility managementu, a to v kategoriích Projekt, Osobnost, Studentská práce a letos poprvé i v kategorii Odborná práce, přičemž tato oblast je zaměřena na odborně a vědecky fundované projekty a studie, jež přinášejí inovační prvky do FM. Ačkoli bylo navrženo několik projektů, cena v této kategorii však letos udělena nebyla. Následuje výčet výherců jednotlivých cen a zejména jejich přínos tomuto oboru. Foto poskytl Jaromír Kyncl Cena v kategorii Projekt roku v oblasti facility managementu pro rok 2010 Energ, spol. s r. o.: Zvýšení efektivnosti energetického hospodářství v Psychiatrické léčebně Jihlava metodou energetického managementu Komise doporučuje jako příkladovou studii. Tento energeticky úsporný projekt garantuje Psychiatrické léčebně v Jihlavě ekonomicky efektivní provoz energetického hospodářství. Jde o komplexní službu v rámci energetického provozu celého areálu léčebny s kapacitou 600 lůžek. Projekt zajišťuje vysoký potenciál energetických úspor a s tím související finanční úsporu v řádech desítek milionů korun. Potřebná technická i organizační opatření jsou navíc řešena bez nutnosti vynakládat investiční prostředky z vlastních zdrojů léčebny a veškeré související náklady jsou smluvně spláceny z dosažených úspor. Mimořádná cena poroty IFMA CZ v kategorii Projekt roku v oblasti facility managementu pro rok 2010 Mibcon a. s.: Implementace manažerské nadstavby ve skupině RPG Real Estate Projekt umožnil zpracování dat o skutečnosti a přípravu plánu za celkem 33 společností ve skupině RPG. V rámci plánování řeší systém podporu a automatizaci jednotlivých kroků plánovacího procesu včetně komplexních nastavení zodpovědných osob za jednotlivé oblasti plánování. Reportovací cyklus je při aplikaci zkrácen o 65 %. Cena v kategorii Osobnost roku v oblasti facility managementu pro rok 2010 Doc. Ing. František Kuda, CSc. Komise ocenila jeho dlouholetou aktivní činnost. Docent Kuda jako první prosadil výuku facility managementu v denním studiu na vysoké škole. Přístupem a zapálením pro obor a zejména díky své odbornosti je považován za průkopníka facility managementu v ČR. V současnosti se mu daří v Ostravě iniciovat také akreditovanou rekvalifikační výuku a tím přenést vzdělávání i do velice potřebné terciární sféry. Doc. Ing. František Kuda, CSc., je jednoznačně osobností, bez níž si nelze rozvoj facility managementu v ČR představit. Cena v kategorii Studentská práce roku 2010 v oblasti facility managementu Martin Kaleta: Kontrolní seznam z pohledu facility managementu pro kontrolování projektové dokumentace developerského projektu obchodního centra Název napovídá, že tématem byl průzkum kvality projektové dokumentace ve vybraných obchodních centrech. Na jeho základě byla provedena analýza jejich provozu a následoval návrh řešení ve formě dokumentu, jenž nabízí facility manažerovi možnost kontroly většiny aspektů ovlivňujících provoz již během přípravy projektové dokumentace. Práce je důkazem možného propojení praxe se studiem a následného využití teoretických poznatků v reálném prostředí. Mimořádná cenu poroty IFMA CZ v kategorii Studentská práce roku 2010 v oblasti facility managementu Eva Beránková: Návrh správy a údržby golfového areálu Porota ocenila komplexní zpracování aktuálního tématu správy golfového hřiště, hlavně z hlediska návaznosti na architektonickou studii a detailní řešení provozu celého areálu. Je praktickým podkladem pro potenciálního investora, a to nejen z hlediska vstupních investic, ale následně i nákladů na samotný provoz. Již druhý ročník soutěže Talent roku vyhlásil hlavní reklamní partner TFM 2010 společnost Alstanet, s. r. o. Cílem soutěže bylo ocenit autora nejzajímavější práce či projektu, který by byl přínosem pro obor facility managementu. Hodnocena byla především vysoká efektivnost, tj. nízké náklady či vysoké výnosy, originalita řešení, zejména netradiční systémová technologická řešení, úspěšné zvládnutí problémů, které se vyskytly v průběhu realizace projektu, nebo jeho dokončení v požadovaném nebo dřívějším termínu. Vybraný projekt byl oceněn odměnou ve výši Kč a oprávněním nést titul Talent roku Vítězem se stal, stejně jako v případě ceny za Studentskou práci 2010 v oboru FM, Martin Kaleta. Společnost FM Institute vyhlásila soutěž o výherce rekvalifikačního kurzu facility manažera s profesním osvědčením v celkově hodnotě Kč. Výhercem se stal Ing. Miloslav Nergl, vedoucí sekce podpůrné služby ze společnosti Pražská energetika, a. s. Foto poskytl Jaromír Kyncl ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Prosinec

10 TÉMA ZOBÁLKY Foto poskytla Blaine Fisher Je zvýšení počtu školení řešením pro lidské chyby? Analýza prvotních příčin řeší problémy a zefektivňuje školicí programy. Mike Resimius Ameren UE Generation John Stiller Apollo Associated Services Když dojde ve vašem podniku k nějakému problému, je jeho příčinou často lidská chyba? Je zvýšení počtu školení pro dotyčné zaměstnance v oblasti, které se selhání týká, navrhovaným řešením daných situací? Absolvují vaši zaměstnanci v důsledku toho neochotně řadu školení, přičemž k nim často přistupují jako k něčemu, co je třeba vydržet a co zase skončí? A dochází i nadále k problémům, kterým se školeními snažíte předejít? Daří se vám z těchto školení vytěžit maximum, vzhledem k omezenosti finančních zdrojů? Podniky mají možnost zabývat se podrobněji tím, jakých výsledků chtějí dosáhnout, a určit si, jakými kroky budou k jejich dosažení přispívat. Zvažte jen čas, energii a práci potřebnou k zajištění a realizaci školení od lidí, kteří je zahajují a řídí, přes ty, co je plánují nebo na nich přednášejí, až po samotné zaměstnance, kteří se jich účastní, nemluvě o práci, která mezitím stojí, protože zaměstnanci nejsou v práci, nebo o dočasných zaměstnancích, které je třeba najmout, aby měl práci kdo vykonávat je to obrovský závazek a investice. Zejména v současné hospodářské situaci, kdy každý musí být velmi opatrný v tom, jakým způsobem své zdroje čas, lidi a peníze investuje. O to důležitější je potřeba připravit školení pečlivě a ujistit se o návratnosti vložených investic. Trénováním metody efektivní analýzy prvotních příčin a její pečlivou implementací lze požadovaných efektů školení dosáhnout. Zde je uvedeno, jak na to: Posun od svádění viny na lidskou chybu ke kultivaci podniku Lidé chodí do práce vesměs s pocitem konat věci správně, nikdo s tím, že by chtěl vědomě ublížit nebo dělat chyby. Když něco nejde, jak by mělo, je snadné vysledovat, jak 8 Prosinec 2010 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

11 situaci ovlivnil způsob práce. Lidská chyba je jednoduše činnost nebo nečinnost, která způsobuje jeden nebo více nežádoucích výsledků. A tak věříme-li, že k něčemu došlo, protože dotyčný nebo dotyčná nevěděli, co by vědět měli, reagujeme běžně slovy změňte postup a vyškolte se nebo přeškolte. Školení nebo přeškolení může riziko této recidivy snížit, ale ne jí zcela zabránit. Můžete ovlivnit lidské chování, ale nemůžete nutit lidi ke změně jejich jednání. Nemůžete kontrolovat postoje, ale můžete ovlivnit chování. Je tu příležitost pro změnu na celopodnikové úrovni ve zlepšení převládajících postojů a chování v rámci podniku. Můžete podněcovat jednotlivce, aby přijali změny v chování; ty se následně projeví ve změně jejich postojů a jednání. Zaměstnance můžete motivovat tím, že když se zaměří na řešení podnikové kultury, přidávají podniku novou hodnotu. Skutečné příčiny problémů Když podniky začnou aplikovat obecné metody analýzy prvotních příčin, nedostanou se často hlouběji k jádru problémů a zaměřují se jen na příčiny jednání. Takové analýzy většinou odrážejí osobní názory a představy. Podniky nemohou sledovat pouze povrchové příčiny, protože je poté v široké míře aplikují do odborné přípravy, která pak není zaměřena přímo na skutečné příčiny problémů. Jen zřídka věnují podniky dostatečnou pozornost podmínkám, které existovaly při činnostech nebo nečinnostech jedince, po nichž ke konkrétnímu problému došlo. K problémům na pracovišti může totiž dojít v důsledku spojení existujících podmínek s těmito činnostmi. Pokud chtějí podniky toto riziko skutečně snížit a předejít opakování problémů, nemohou spoléhat pouze na lidi. Místo toho je třeba redukovat možnosti volby činností nebo nečinností, které problém způsobily. Nedávno jsem například slyšel o společnosti, jež si najala dodavatele na obměnu a instalaci softwaru pro řízení průmyslových systémů. Když nastal čas jeho spuštění, žádný ze systémů nefungoval. Byla chyba nebo problém v dodavateli, operátorech, kteří se snažili se systémem pracovat, nebo v hardwaru, na němž měl software běžet? Každý z podniku se domníval, že o tom, jak systém zprovoznit a ovládat, někdo v rámci podniku ví. Nakonec se zjistilo, že to ví jen konzultant z externí firmy. Pokud by analýza prvotních příčin nebyla zaměřena na identifikaci činností i okolních podmínek, nebylo by v podniku povědomí o tom, že má nedostatky v komunikaci, znalostech a školení. Řešení problémů je nejproduktivnější, máte-li hlubší pochopení pro to, proč každý udělal to, co udělal. Když víte, proč se někdo choval určitým způsobem, dává vám to najednou větší smysl. Nakonec zjistíte, že zaměstnanec dělal to, co podle něj bylo z toho či onoho důvodu tou nejlepší volbou, a že je mnohem snazší zvolit efektivnější cestu než potrestání. Chcete-li skutečně eliminovat, změnit nebo řídit podmínky, které způsobily chybové jednání zaměstnanců, musíte jít hlouběji a zjistit jejich příčiny, podpořit tyto příčiny důkazy a pak se zabývat jejich řešením. Nemůžete odstranit všechny podmínky, musíte vybírat. Eliminace konkrétně určených podmínek poskytne nejlepší návratnost v podobě peněz a ušetřeného času, zlepšení bezpečnosti atd.? Cílená školení Podniky školí své zaměstnance často od A do Z v naději, že tak podchytí pravou podstatu toho, co problém způsobilo. Jak často mají zaměstnanci pocit, že školení je zaměřeno na témata, která už znají? Je-li školení povinné a není-li vnímáno jako přínosné, lidé se ho často nechtějí účastnit. Co si odnesou? Jak často má školení skutečně za následek změnu chování na pracovišti? Podniky, které jdou při identifikaci podmíněných příčin do hloubky, ozřejmí je a začnou se jimi ihned zabývat, mohou změnit, řídit nebo dokonce odstranit podmínky, které k nim vedly. Podnik musí zavedení poznatků do praxe zajistit okamžitě. Využijte energie, entuziasmu a porozumění zaměstnanců, dokud je jejich nadšení čerstvé a než se vytratí. Foto poskytl Bob Hower ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Prosinec

12 TÉMA Z OBÁLKY Foto poskytlo FishEye Studio Podniky musí zajistit, aby byly teoretické poznatky ze školení přímo zaváděny do praxe. Úspěšné firmy budou využívat energii, nadšení a porozumění zaměstnanců za čerstva, než se vytratí. Když jdou zaměstnanci na školení, na dotaz proč jste tady? většina z nich odpoví: Protože můj šéf mi řekl, abych tu byl. Jak často zaměstnanci skutečně chápou, proč tam jsou, a co se očekává, že si odtamtud odnesou? Pokud se s takovými situacemi setkáváte, je důležité vyhodnotit a srovnat, čeho se snažíte dosáhnout v porovnání s tím, čeho je skutečně dosaženo. To všechno plyne z faktu, že nejednáte na základě toho, co problémy skutečně způsobilo. Pokud je školení zaměřeno přímo na reálné příčiny problémů, odhalené důkladnou analýzou prvotních příčin, můžete zaměstnancům vysvětlit, že školení se koná v důsledku činností nebo nečinností, jež způsobily nežádoucí výsledky. Školení bude méně nahodilé a cílenější. Opravdu efektivní metodika analýzy prvotních příčin a její realizace umožní školitelům vypracovat vysoce cílené školení, které bude řešit skutečné příčiny. Pokud budeme jednat se zaměstnanci jako s celoživotně se Řešení problémů je nejproduktivnější, máte-li hlubší pochopení pro to, proč každý udělal to, co udělal. vzdělávajícími dospělými, kterými opravdu jsou, osvětlovat jejich důvody, smysl a očekávané výsledky, je pravděpodobnější, že budou školením věnovat pozornost a využijí je jako příležitost k osobnímu růstu. Zlepšování školicích osnov Pokud je evidentní, že nedostatek znalostí způsobil, že jeden nebo více zaměstnanců mělo při práci problémy, je třeba po jejich přeškolení nebo doškolení uvažovat i nad jejich osobní rámec. Kdo další by potřeboval doplnit tytéž mezery ve znalostech? Jak toto doškolování zahrnout do školení dalších stávajících nebo budoucích zaměstnanců? Podpora vedení Lidé z vedení nemohou o školeních jen rozhodovat a domnívat se, že se jich netýkají. Vedení musí být vzorem ve způsobech chování, které vyžaduje od podřízených. Sami by měli projít odbornou přípravou, aby pak mohli vysvětlit a obhájit, v čem to bylo cenné 10 Prosinec 2010 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

13 Dovednosti se rozvíjejí praktickými činnostmi a praxí. Úspěšná aplikace poznatků ze školení na pracovišti vyžaduje úsilí jednotlivců i podporu vedení. Školení v učebně poskytuje znalosti; praxe a uplatňování těchto znalostí proces zkvalitňování dovedností zlepšuje. a proč si myslí, že to bude mít smysl i pro zaměstnance. K tomu, aby školení skutečně dokázalo požadovaným způsobem změnit chování a postoje (kulturu), musíte dát lidem najevo, že jim jejich práci usnadní, dá jim větší jistotu zaměstnání a že oni tím pomohou podniku plnit jeho cíle. Praxe V učebnách se získávají znalosti, ale dovednosti jsou rozvíjeny praktickými činnostmi a praxí. Školení v učebně je jen část toho, co povede k požadovaným výsledkům. Aplikace poznatků ze školení na pracovišti vyžaduje úsilí jednotlivce a podporu vedení. Zkušenosti ukazují, že změny nebo odstranění starých zvyklostí a rozvíjení nových zabere velké množství času a vyžaduje patřičnou praxi. Když podnik posílá zaměstnance na školení, zaměstnanci vždy tvrdí, že poznatky ze školení budou přímo rozvíjet i prakticky. Toto se zpravidla neděje, pokud vedení pravidelně nekontroluje, zda jsou poznatky ze školení praktikovány a uplatňovány. Podnik musí zavedení poznatků do praxe zajistit okamžitě. Využijte energie, entuziasmu a porozumění zaměstnanců, dokud je jejich nadšení čerstvé a než se vytratí. Závěr Analýza prvotních příčin, její rozvíjení, institucionalizace a realizace to vše má v kontextu školení velký význam. Vlastní analýza by měla být průběžně integrována do procesu rozvoje vzdělávání. Kromě toho pomáhá identifikovat podmíněné příčiny, jejichž pochopení zefektivní snižování rizik a opakování chyb. Podniky mohou využít analýzu prvotních příčin i ke zlepšení svého všeobecného vzdělávacího programu. Proč nemělo předchozí školení žádný pozitivní efekt? Jak mohou tato zjištění pomoci stanovit priority při investování do příštích školení a ochránit jejich pozitivní návratnost? Když se budete podrobně zabývat výsledky analýz prvotních příčin, můžete školení zaměřit na to, že své zdroje využijete lépe a lépe zhodnotíte vložené investice. Mike Resimius je specialista na nápravná opatření a pracuje pro společnost Ameren UE Generation, kde je zaměstnán 28 let. Získal magisterské tituly v oborech vzdělávání dospělých a administrativa vzdělávání, předtím vedl školicí oddělení, je certifikovaný instruktor společnosti Apollo Associated Services v oblasti analýz prvotních příčin. John Stiller je ředitel průmyslových služeb společnosti Apollo Associated Services. Je autorizovaný diplomovaný inženýr, má 26 let praxe v elektrárenském podniku v oblasti zkvalitňování podnikových procesů, systémů řízení údržby a zavádění či rozvoje programu analýz prvotních příčin. ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Prosinec

14 STROJNÍINŽENÝRSTVÍ Vícestupňová čerpadla jako možná cesta k vyšší efektivitě V rámci úsporných opatření mají uživatelé čerpadel možnost po důkladném zhodnocení systému využít flexibilní řešení a dosáhnout úspory elektrické energie. Andrew Ondish Grundfos Různé obchodní organizace předložily údaje, které naznačují, že systémy čerpadel jsou zodpovědné za přibližně 20 procent celosvětové spotřeby elektrické energie. Rovněž byly zveřejněny statistiky, které uvádějí, že 85 % celkových nákladů na vlastnictví představuje cena elektřiny potřebné na provoz čerpacího systému. Kroky podniknuté ke zvýšení efektivity těchto systémů čerpadel nesníží pouze provozní náklady, ale rovněž sníží spotřebu energie a zatížení systémů napájení. Jednou z možností, kterou je třeba zvážit při vyhodnocování efektivity instalací tradičních jednostupňových čerpadel, je použití vícestupňové technologie. Tradiční jednostupňová čerpadla Jednostupňová čerpadla využívají k tvorbě tlaku jedno oběžné kolo a jednu spirální Volute Impeller Vane Flange Eye of impeller Outlet Inlet Obr. 1 Typické uspořádání oběžného kola a spirální skříně u jednostupňového obvodového čerpadla. skříň. Množství tlaku generovaného kombinací oběžného kola a spirální skříně závisí na průměru kola čerpadla a rychlosti jeho otáčení. U jednostupňového čerpadla je oběžné kolo jedinou součástí, která převádí energii na čerpání kapaliny. Oběžné kolo může předat energii do čerpání pouze tehdy, pokud je v kontaktu s kapalinou. Proto je průměr oběžného kola velmi důležitý při určování výkonu čerpadla. Různé provozní body v rozsahu hydraulického výkonu čerpadla lze dosáhnout zmenšením průměru oběžného kola. Sníží se tak energie předávaná do čerpání kapaliny, čímž se následně sníží tlak vytvářený čerpadlem. Vzdálenost mezi okrajem oběžného kola a spirálním kolem na obrázku 1 je důležitá pro určení hydraulické účinnosti čerpadla. Pro každý rozměr čerpadla je určitý optimální průměr oběžného kola, při němž bude čerpadlo dosahovat nejvyšší účinnosti. K provozu v nejúčinnějším provozním bodě (BEP) se rovněž vztahuje hodnota průtoku a tlaku. K dosažení všech ostatních provozních bodů v rozsahu hodnot průtoku a tlaku tohoto čerpadla je třeba regulovat čerpadlo pomocí regulace otáček nebo je třeba zmenšit průměr oběžného kola, případně obojí. Při pohledu na graf čerpadla na obrázku 2 je vidět, že při odchýlení provozních hodnot od hodnot v bodě BEP dochází k výraznému snížení účinnosti čerpadla. Tvar křivky je rovněž třeba zmínit, zvláště v případě čerpadla s regulací otáček. Při použití regulace otáček k řízení provozu čerpadla dojde při snížení otáček k posunu provozní křivky čerpadla doleva a dolů, přičemž se sníží průtok a tlak vytvářený čerpadlem. Zákony afinity ukazují, jak se výkon čerpadla mění při změně rychlosti otáček. Pokud má čerpadlo plochou křivku jako na obrázku 2, potom při relativně malé 12 Prosinec 2010 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

15 A 7 15/16 DIA. B 7 7/16 C 7 3/16 D 6 13/14 E 6 3/8 F 6 3/ U.S. GPM Obr. 2 Křivka jednostupňového čerpadla změně tlaku dojde k výrazné změně průtoku, což činí řízení za pomoci tlaku obtížné a omezuje dostupný prostor pro snižování rychlosti. Zákony afinity stanovují, že výkon čerpadla se mění s třetí mocninou rozdílu rychlosti. Omezený rozsah pro snižování rychlosti dostupný pro čerpadla s plochou provozní křivkou současně limituje možné snížení výkonu (úspora energie), kterého lze dosáhnout pomocí regulace rychlosti. Vícestupňová čerpadla Vícestupňová čerpadla používají k výrobě tlaku několik stupňů oběžných kol a spirálních skříní. Čerpaná kapalina je vypouštěna z jednoho stupně, který sestává z oběžného kola a spirální skříně, a vstupuje do dalšího stupně, tj. do oběžného kola a spirální skříně. Množství tlaku vyvinutého ve vícestupňovém čerpadle závisí na průměru oběžných kol, počtu využitých stupňů a rychlosti otáčení oběžných kol. U vícestupňových čerpadel obvykle není průměr oběžného kola kvůli dosažení požadovaných provozních podmínek upravován. Protože pro předání potřebné energie do čerpané kapaliny je k dispozici více oběžných kol a spirálních skříní, průměr jednotlivých stupňů (oběžné kolo a spirální skříň) může být menší a mohou fungovat s menší vůlí mezi oběžným kolem a spirální 7 1/2 HP 12 For variations in speed FlowvarieslinearlywithRPM RPM 1 = Q 1 Q 2 = Q 1 RPM 2 RPM 2 Q 2 RPM 1 Headvariesas thesquareof therpm H 1 = RPM RPM 2 H2 = H1 H 2 RPM 2 RPM 1 Horsepower variesas thecubeof therpm HP 1 = RPM RPM 2 HP2 = HP1 HP RPM RPM skříní (viz obrázek 1). Kvůli tomuto užšímu prostoru mezi oběžným kolem a spirální skříní jsou vícestupňová čerpadla nevhodná pro použití, kdy čerpaná kapalina obsahuje pevné části, případně abrazivní nebo vláknitý materiál. Výsledkem této zmenšené tolerance mezi oběžným kolem a spirální skříní je, že oběžná kola pracují v blízkosti své ideální hydraulické účinnosti. Proměnlivým faktorem, který lze použít k přizpůsobení % EFF 10 HP BEP HP 15 HP Obrázek 3. Zákony afinity založené na proměnlivé rychlosti. NAOBZORU ABB získá společnost Baldor Electric a stane se světovým lídrem v oboru průmyslové automatizace Společnost ABB a společnost Baldor Electric Company, severoamerický lídr v oboru průmyslových motorů, se dohodly, že společnost ABB získá společnost Baldor v rámci hotovostní transakce v hodnotě přibližně 4,2 miliardy USD, včetně čistých závazků ve výši 1,1 miliardy USD. Podle podmínek finální smlouvy, kterou jednomyslně schválila představenstva obou společností, zahájí společnost ABB realizaci nabídky na odkoupení všech akcií společnosti Baldor, jež jsou v oběhu, za cenu 63,50 USD za akcii v hotovosti. Transakce představuje 41% prémii oproti uzavírací ceně akcií společnosti Baldor na akciových trzích z 29. listopadu Představenstvo společnosti Baldor doporučí, aby její akcionáři v rámci nabídky své akcie odprodali. Transakce by měla být dokončena v prvním čtvrtletí roku ABB s. r. o. Krnovské opravny a strojírny volí Infor ERP SyteLine Infor, přední dodavatel podnikového softwaru pro středně velké společnosti, dnes oznámila, že Krnovské opravny a strojírny nasadí řešení Infor ERP SyteLine. Cílem implementace, kterou bude realizovat firma ITeuro, partner společnosti Infor, je optimalizace výrobních procesů a vyšší efektivita. Rutinní provoz systému bude zahájen 1. února Infor ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Prosinec

16 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Numberof stages Impellers Obrázek 5. Výkonové křivky vícestupňového čerpadla. Obrázek 4. Vícestupňové čerpadlo, vnitřek. různým provozním podmínkám, je v tomto případě počet oběžných kol v čerpadle. Na obrázku 5 jsou k vidění různé provozní body v rozsahu hydraulického výkonu vícestupňového čerpadla. Jestliže je třeba větší tlak, použije se více stupňů (oběžné kolo/spirální skříň). Pokud se vyžaduje menší tlak, použije se čerpadlo s méně stupni. Stejně jako u jednostupňového čerpadla je zde důležitý tvar křivky, zejména pak při řízení provozu vícestupňového čerpadla pomocí regulace rychlosti. Při řízení čerpadla na základě tlaku v systému je snazší řídit čerpadlo se strmou křivkou než čerpadlo s plochou křivkou. U čerpadla se strmou křivkou není na rozdíl od čerpadla s plochou křivkou tak výrazná změna v průtoku při malé změně tlaku. Dostupný regulační rozsah čerpadla se strmou křivkou je větší než u čerpadla s plochou křivkou. Jak víme z předchozí části, podle zákonů afinity se příkon čerpadla mění se třetí mocninou rozdílu v rychlosti. Čerpadlo se strmou křivkou tak umožňuje vyšší úsporu energie při řízení pomocí regulace otáček než čerpadlo s plošší provozní křivkou. Na obrázku 6 je příklad funkce jednostupňového a dvoustupňového čerpadla ve stejné provozní poloze. Je zde vyznačen nízký provozní bod, v němž jsou čerpadla nucena pracovat. Při použití regulace rychlosti je dostupný regulační rozsah jednostupňového čerpadla přibližně 5 % (3 319 ot/min oproti ot/min). Naproti tomu u vícestupňového čerpadla je rozdíl víc než 17 % (2 882 ot/min oproti ot/min). Výsledný rozdíl představuje o 37 % vyšší kapacitu pro úsporu energie při sníženém provozním výkonu. Přechod Přechod z jednostupňového na vícestupňové čerpadlo vyžaduje výrazné úpravy stávajícího potrubí a uchycení čerpadel. Výsledkem pokroku v oblasti návrhu jsou vícestupňová čerpadla podle normy ANSI s navzájem zaměnitelnými rozměry sací a vypouštěcí strany a montážní části. Díky snížení energetických nároků při použití vícestupňové technologie může být motor pro pohon vícestupňového čerpadla mnohem menší, než jaký je potřeba u jednostupňového čerpadla. V celkovém součtu tak může být samotné čerpadlo sice delší kvůli přidaným stup- Technologie vícestupňových čerpadel nabízí několik výhod oproti tradičním jednostupňovým čerpadlům. 14 Prosinec 2010 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

17 Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace preventivní a autonomní údržby Váš kapesní elektronický zápisník a zdroj informací o zařízení Určený pro pracovníky údržby, mazače a operátory Inspekční sběr informací ze zařízení Mazací plány a výkon mazací služby Měření a sběr provozních dat Pracovní příkazy a výkazy Automatická identifi kace strojů pomocí RFID kódů Barevné strojové grafy a formuláře Automatické vyhodnocení výjimek a překročení mezí Automatická generace obchůzek, přenos dat a požadavků na práci CMMS PROACTINANCE a SW pro řízení údržby CMMS CHECKER kapesní zkoušečka strojů pro údržbáře Automatická diagnostika a odhalení poruch stroje Zobrazení poruch na barevných strojových diagramech Sběrač dat a měřicí přístroj s gigantickou pamětí 4 GB Změření a automatická diagnostika stroje během dvou minut Automatická identifi kace strojů pomocí RFID kódů Automatizace měření 5 snímači na ložisku Opakovatelné uchycení snímačů rychlokonektorem na ložiskových maznicích Děkujeme vám za přízeň v letošním roce a těšíme se na případnou spolupráci v roce příštím. CMMS s. r. o. Zbraslavská 22/ Praha 5

18 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Head(ft) D A ňům potřebným pro dosažení požadovaných provozních parametrů, společně s menším motorem se však celková délka zkracuje a ve výsledku je tak obvykle vícestupňové čerpadlo s motorem kratší než jednostupňové s motorem. B Sample Multi-Stage A = 25 gpm at 180 feet TDH, 2882 rpm, bhp = 2.3 B = 25 gpm at 266 feet TDH, 3500 rpm, bhp = 3.9 Sample Single-Stage A = 25 gpm at 180 feet TDH, 3319 rpm, bhp = 3.7 B = 25 gpm at 200 feet TDH, 3500 rpm, bhp = Shadedareas representamountof savings potentialwith vfd drivenmulti-stagepump Shadedareas representamountof savings potentialwith vfd drivensingle-stagepump Obrázek 6. Porovnání provozu s omezeným výkonem jednostupňového a vícestupňového čerpadla. Množství tlaku vyvinutého ve vícestupňovém čerpadle závisí na průměru oběžných kol, počtu využitých stupňů a rychlosti otáčení oběžných kol. Při snaze optimalizovat účinnost čerpadel je třeba věnovat náležitou pozornost zvážení možnosti technologie vícestupňových čerpadel. Jejich konstrukce je totiž činí v mnoha ohledech výhodnějšími v porovnání s jednostupňovými čerpadly. U vícestupňových čerpadel lze použít oběžná kola s menším průměrem, která zajistí provoz s vyšší účinností, než poskytuje většina jednostupňových čerpadel. Strmá provozní křivka vícestupňového čerpadla umožňuje snazší regulaci tlaku čerpadla pomocí rychlosti než u jednostupňových čerpadel s plošší křivkou. Křivka vícestupňového čerpadla rovněž umožňuje větší regulační rozsah rychlosti, protože dle zákonů afinity odpovídá většímu snížení rychlosti větší snížení brzdného výkonu. Shrnutí Na použití čerpadel je v dnešní době vyvíjen čím dál větší tlak ze strany vlastního podniku a externích zdrojů na snižování spotřeby energie, snižování provozních nákladů a zvyšování energetické účinnosti poháněných systémů. Technologie vícestupňových čerpadel nabízí několik výhod oproti tradičním jednostupňovým čerpadlům, pokud se použije k čerpání kapalin, které neobsahují abraziva, pevné částice nebo vláknité látky. Pokrok v oblasti technologie vícestupňových čerpadel eliminoval potřebu předělávat instalační vedení a držáky čerpadel při výměně jednostupňového čerpadla za vícestupňové. Zvažování možnosti přechodu z jednostupňového čerpadla na vícestupňové je tak snazší než dříve. Andrew Ondish je oblastní obchodní ředitel společnosti Grundfos. Je držitel titulu BSc. v oboru naftařské technologie a MSc. v podnikovém řízení. Své 20leté zkušenosti z působení v resortu čerpadel má nyní možnost zúročit na postu výrobního inženýra čerpadel pro průmyslové aplikace. NAOBZORU AEG Power Solutions technické dotace fotovoltaiky Jednatel společnosti AEG Power Solutions Ing. Lubomír Matějíček včera na tiskové konferenci oznámil technický dotační program pro fotovoltaické elektrárny. Konečně pozitivní zpráva pro investory a provozovatele fotovoltaických elektráren. Je to částečná kompenzace současných vládních omezení v tomto oboru. Po odborném vysvětlení této technické dotace následovalo i vyčíslení potenciálních úspor. Základním principem této technické dotace je použití několika špičkových technických řešení, která umožňují investorům více vytěžit ze své dlouhodobé investice. V praxi to znamená, že u fotovoltaické elektrárny o výkonu 1MW (největší fotovoltaická elektrárna v ČR má výkon 35MW) může být roční výnos vyšší až o Kč. AEG Power Solutions Agentura Czech Invest vybrala Investora roku 2009 Investorem roku 2009 v kategorii Největší inovační potenciál je Honeywell. Ocenění získal za rozšíření svého stávajícího výzkumného a vývojového centra v Brně. V pořadí druhé a třetí místo za investici s největším inovačním potenciálem získaly Meopta optika a DYNTEC. Za záměr vybudovat v areálu Letiště Leoše Janáčka v Ostravě centrum pro lakování letadel získala titul Investor roku 2009 v kategorii Zpracovatelský průmysl společnost JOB AIR Painting. Na druhém a třetím místě skončily ŠKODA AUTO a CCI Czech Republic. 16 Prosinec 2010 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

19 Zlepšená provozní spolehlivost nižší náklady na údržbu Společnost KSB uvedla na trh nové vysokotlaké čerpadlo článkové konstrukce s bezúdržbovými keramickými ložisky, optimalizovanou hydraulikou a snadno vyměnitelnými opotřebitelnými součástmi. Konstrukční řady Multitec nabízejí uživatelům v průmyslu a vodohospodářství zlepšení provozní spolehlivosti a také nižší náklady na energii a údržbu. Ložiska hřídele z karbidu křemíku, vysoce odolná proti korozi a abrazi, jsou bezúdržbová a umožňují použití čerpadla ve všech rozsazích otáček a také v provozu start-stop pro velké množství čerpaných médií. Díky univerzální aplikovatelnosti mohou uživatelé volit z řady různých ucpávek hřídele. Ta zahrnuje ucpávková těsnění a také jednoduché a dvojité normované mechanické ucpávky. Inovací je vzduchové chlazení ucpávky nad 140 C, které eliminuje potřebu pomocných okruhů a jejich kontrolu. Tlak v ucpávkové komoře byl snížen, a to zejména pro zlepšení provozní spolehlivosti těsnění hřídele. Těleso je utěsněno zapouzdřenými o-kroužky. Všechny opotřebitelné součásti jsou dobře přístupné a lze je snadno vyměnit: například pro výměnu kluzného ložiska se musí demontovat pouze víko ložiska. Valivá ložiska jsou umístěna na ochranném pouzdře hřídele, což zjednodušuje demontáž těchto součástí a zároveň snižuje riziko poškození hřídele. Čerpadla Multitec se mohou dodávat v provedení pro montáž na základovou desku, v monoblokovém provedení nebo ve vertikálním provedení a s průtoky od 10 do 850 m³/h. Verze z šedé litiny a bronzu se mohou používat pro tlak až do 40 barů a pro teplotu čerpaného média až do 140 C. Další materiálová provedení z tvárné litiny a nerezové oceli jsou k dispozici pro vyšší tlakové rozsahy až do 64 barů a pro rozsahy teplot mezi -30 C a +200 C. Nové vertikální vysokotlaké čerpadlo Nová vysokotlaká čerpadla Movitec od KSB, a. s., Frankenthal představují novou etapu technického rozvoje pro osvědčené a odzkoušené konstrukční řady Movichrom. Všechny součásti stýkající se s médiem jsou vyrobeny z nerezové oceli ( nebo ). Tato čerpadla mohou být tudíž používána univerzálně a jsou vhodná nejen pro použití v komunálních aplikacích, ale také v průmyslu, energetice a TZB. Nabízejí vysokou úroveň provozní spolehlivosti, protože těleso stupně je obklopeno pláštěm odolným proti zkroucení. To znamená, že na vnější straně nejsou žádné dělicí čáry. Dva uzavřené o-kroužky zabraňují průsakům na tělese v případě významných teplotních fluktuací. Protože prostor mezi tělesem stupně a pláštěm čerpadla je vyplněn vodou, která tlumí hluk způsobený průtokem média, jsou čerpadla za provozu extrémně tichá. Normovaná mechanická ucpávka podle EN utěsňuje hřídel na straně motoru. Samočisticí kluzná ložiska, vyrobená z karbidu wolframu nebo z keramiky, zajišťují, že rotor je vždy udržován v přesné poloze a tím se zabrání, aby se oběžná kola třela o těleso. Hřídel z vysoce legované oceli se dvěma plochami přispívá k pevnému spojení mezi oběžným kolem a hřídelí. Kombinace in-line konfigurace sacího a výtlačného hrdla a konstrukce vertikálního čerpadla usnadňuje montáž. Konfigurace rovněž umožňuje projektování potrubí, které vyžaduje minimální prostor, a je odolná proti vnějším silám a krouticím momentům působícím na hrdla. Čerpadla jsou poháněna dvou- nebo čtyřpólovými, vzduchem chlazenými třífázovými elektromotory, jejichž rozměry jsou v souladu s IEC. Čerpadla s jednofázovými motory na střídavý proud se dodávají jako varianta. V závislosti na konstrukci mohou být čerpadla používána pro média s teplotami v rozsahu od -15 C do +120 C a s tlakem systému až do 40 barů. Více informací o našich výrobcích naleznete na v Katalogu výrobků. KSB PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU Prosinec

20 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Foto poskytla společnost Big Ass Fans. Ventilátor HVLS instalovaný ve výrobním závodě ve Wisconsinu umožnil za pomoci destratifikace vzduchu snížit rozdíl teplot mezi podlahou a stropem z 15 C na méně než 1 C. Bez ohledu na konstrukci budovy, výšku stropu, kvalitu izolace, případně bez zřetele na fakt, zda jsou v místnosti okna či nikoli, lze zajistit požadovanou teplotu prostředí. V zimních měsících je mnoho průmyslových provozů buď zcela vystaveno chladu, což negativně ovlivňuje produktivitu zaměstnanců, nebo je vytápění závodu omezeno, jelikož je velmi drahou záležitostí. Proces vzduchové destratifikace není nový. Byl však vyvinut zjednodušený postup, jak zajistit rovnoměrné rozložení teploty v prostoru za pomoci velkého ventilátoru s nízkými otáčkami (HVLS). Tyto ventilátory s průměrem 1,8 až 7,3 m pomáhají regulovat teplotu a omezit spotřebu energie, aniž by svou činností vytvářely průvan. Ke stratifikaci dochází, protože horký vzduch má nižší hustotu než vzduch studený. Vzduch vycházející z topného systému s nuceným oběhem, eventuálně vznikající zahříváním strojů v případě některých výrobních závodů, je přibližně o 5 až 7 % lehčí než okolní vzduch a má tak tendenci stoupat ke stropu. To má za následek výrazný rozdíl teplot v prostoru, který může dosahovat 5 až 15 C. Jak dostat teplo dolů Destratifikace vzduchu může pomoci snížit náklady na vytápění v zimním období. Nina Wolgelenterová Big Ass Fans Teplo pro Wisconsin Zaměstnanci výrobního závodu Amsoil (výrobce syntetických maziv) s rozlohou okolo m², který je umístěn v Superioru ve státě Wisconsin, znají práci v chladném prostředí velmi dobře. V zimě se okolní teplota pohybuje okolo 10 C. Uvnitř budovy se pak na úrovni podlahy udržuje teplota přibližně 10 C, zatímco u stropu je průměrně 25 C. Ředitel závodu Jack Swonger rozhodl, že je třeba destratifikovat vzduch v místnosti, aby se teplý vzduch dostal dolů a zajistil vhodnější pracovní prostředí. Po instalaci osmi ventilátorů HVLS (s průměrem 4,3 a 7,3 m) na strop ve výšce 9 m se snížil rozdíl teplot mezi stropem a podlahou na méně než 1 C. Swonger uvedl, že po instalaci ventilátorů, vyrobených společností Big Ass Fans, se průměrná teplota prostředí v zimních měsících drží okolo 17 C. Ventilátory nám okamžitě snížily spotřebu plynu na vytápění přibližně o 35 %, říká Swonger. Rovněž 18 Prosinec 2010 ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí

40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí 40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí www.udrzbapodniku.cz EDITORIAL REDAKCE Vydavatel Michael J. Majchrzak Šéfredaktor Lukáš Smelík Odborná spolupráce

Více

Převezměte velení nad vaším operačním centrem 12

Převezměte velení nad vaším operačním centrem 12 44 Údržba vysokozdvižných vozíků Digitální příloha: IT v průmyslu ISSN 1803-4535 32 Autonomní údržba Duben 2014 Číslo 3 (39) Ročník VII Převezměte velení nad vaším operačním centrem 12 Tento časopis je

Více

Speciální příloha: Časopis Technická diagnostika Tribodiagnostika v české praxi ISSN 1803-4535. www.udrzbapodniku.cz

Speciální příloha: Časopis Technická diagnostika Tribodiagnostika v české praxi ISSN 1803-4535. www.udrzbapodniku.cz Speciální příloha: Časopis Technická diagnostika Tribodiagnostika v české praxi ISSN 1803-4535 www.udrzbapodniku.cz KONTROLA SPOTŘEBY OCHRÁNÍ VÁŠ ZISK Detekce netěsností a měření průtoku tlakového vzduchu

Více

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 16 PLM 20 Osvětlení 28 Frekvenční měniče 32 Zajištění údržby Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 www.udrzbapodniku.cz

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE PRAŽSKÁ TECHNIKA ČASOPIS ČVUT V PRAZE 5/2009 TÉMA: STUDENTI SAMI SOBĚ Hezký den, tak už je jasno! I v příštích čtyřech letech povede ČVUT současný rektor profesor Václav Havlíček. Ačkoliv chodbové drby

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více