Přehled výslovnosti. Samohlásky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled výslovnosti. Samohlásky"

Transkript

1 Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say, weight e fair, care I fit, win i feed, me I near, beard Å lot, spot U note, coat O claw, faun OI boy, joint U could, stood u you, use U lure, pure turn, third ø fund, must the first vowel in about the first vowel in forgotten i the second vowel in very u the second vowel in actual Souhlásky b bed, rub d done, red f fit, if g good, dog h hat, horse j yellow, you k king, pick l lip, bill l handle, panel m mat, ram n not, tin n hidden, written p pay, lip r run, read s soon, bus t talk, bet v van, love w win, wool x loch z zoo, buzz S ship, wish Z measure, leisure N sing, working ts cheap, witch T thin, myth D then, bathe dz joy, bridge

2 LET S START imagination \IÆmœdZI"neIS n\ (n) move around \Æmu v "raund\ (v) scratch \skrœts\ (v) share \Se \ (v) tell the truth (phr) tool \tu l\ (n) tortoise \"to t s\ (n) představivost přesouvat se, stěhovat se, přemís ovat se poškrábat sdílet, mít dohromady, rozdělit, mít společné říct pravdu nástroj, nářadí, pomůcka želva MODULE 1 1a Are we there yet? (phr) bumpy flight (phr) captain \"kœpt n\ (n) emergency \I"m dz nsi\ (n) fasten \"fa s n\ (v) Fasten your seatbelts. (phr) flight attendant \"flait Ætend nt\ (n) football coach \"futb O l k UtS\ (n) full-time \ÆfUl "taim\ (adv) get a low salary (phr) heart surgeon \"ha t Æs dz n\ (n) Here we go! (phr) I doubt it! (phr) indoors \ÆIn"dO z\ (adv) make-up artist \"meik øp ÆA tist\ (n) on board (phr) outdoors \ÆaUt"dO z\ (adv) part-time \ÆpA t "taim\ (adv) personal trainer \Æp s n l "trein \ (n) security guard \si"kju r ti ÆgA d\ (n) shake \SeIk\ (v) storm cloud \"sto m klaud\ (n) There s nothing to be afraid of! (phr) train \trein\ (v) travel agent \"trœv l ÆeIdZ nt\ (n) web designer \"web diæzain \ (n) work shifts (phr) work under pressure (phr) 1b application form \œpli"keis n ÆfO m\ (n) area \"e ri \ (n) blog \blåg\ (n) caretaker \"ke ÆteIk \ (n) computer skills \k m"pju t skilz\ (n) daring \"de rin\ (adj) director \d "rekt \ (n) dry \drai\ (v) energetic \Æen "dzetik\ (adj) fit \fit\ (adj) flexible \"fleks b l\ (adj) go snorkelling (phr) hard-working \ÆhA d "w kin\ (adj) high-paid \"hai peid\ (adj) important \Im"pO t nt\ (adj) independent \ÆInd "pend nt\ (adj) Už jsme tam? kodrcavý let kapitán stav nouze připevnit, zapnout Připoutejte se. stevard, letuška fotbalový trenér celý úvazek, plný úvazek dostat nízký plat kardiochirurg Už je to tady zase! O tom pochybuji. uvnitř vizážista, vizážistka, maskér, maskérka na palubě venku poloviční úvazek osobní trenér ostraha, člen ochranky třást se bouřkový mrak Tady není čeho se bát. cvičit, trénovat, procvičovat, vyškolit se pracovník cestovní agentury projektant internetových stránek pracovat na směny pracovat pod tlakem přihláška oblast, městská část blog správce znalost práce s počítačem odvážný, smělý režisér uschnout energický, rázný, aktivní v dobé kondici přizpůsobivý jít se potápět pilný, pracovitý, tvrdě pracující dobře placený důležitý samostatný

3 involve \In"vÅlv\ (v) optimistic \ÆÅpt "mistik\ (adj) ordinary \"O d n ri\ (adj) paper boy \"peip boi\ (n) patient \"peis nt\ (adj) post \p Ust\ (v) provide \pr "vaid\ (v) quality \"kwåliti\ (n) reliable \ri"lai b l\ (adj) require \ri"kwai \ (v) sandy beaches (phr) ski instructor \"ski InÆstrøkt \ (n) skilful \"skilf l\ (adj) stopwatch \"ståpwåts\ (n) take a dip (phr) technical manager \ÆteknIk l "mœnidz \ (n) waiter/ waitress \"weit \"weitr s\ (n) 1c bad-tempered \Æbœd "temp d\ (adj) beard \bi d\ (n) big-headed \ÆbIg "hedid\ (adj) bossy \"båsi\ (adj) build \bild\ (n) curly \"k li\ (adj) dimple \"dimp l\ (n) easy-going \Æi zi "g UIN\ (adj) emotional \I"m US n l\ (adj) freckle \"frek l\ (n) frizzy \"frizi\ (adj) greedy \"gri di\ (adj) hardly \"ha dli\ (adv) height \hait\ (n) huge \hju dz\ (adj) imaginative \I"mœdZ n tiv\ (adj) long face (phr) lose weight (phr) magnetic personality (phr) middle-aged \ÆmIdl "eidzd\ (adj) moody \"mu di\ (adj) moustache \m "sta S\ (n) of medium height (phr) overweight \Æ Uv "weit\ (adj) pierced \pi st\ (adj) plump \plømp\ (adj) ponytail \"p UniteIl\ (n) round face (phr) selfish \"selfis\ (adj) shaved \SeIvd\ (adj) skinny \"skini\ (adj) slim \slim\ (adj) special features (phr) spiky \"spaiki\ (adj) straight \streit\ (adj) talkative \"to k tiv\ (adj) transform \trœns"fo m\ (v) trust \trøst\ (v) ugly \"øgli\ (adj) zahrnovat, obnášet, vyžadovat optimistický obyčejný doručovatel novin trpělivý poslat poskytnout, zajistit vlastnost spolehlivý požadovat písčité pláže lyžařský instruktor šikovný stopky ponořit se technickýředitel, technický manažer číšník/ číšnice nevrlý plnovous nafoukaný, namyšlený panovačný tělesná konstrukce, postava kudrnatý důlek, olíček pohodový, vyrovnaný, klidný emocionální, citový, emotivní piha kudrnatý, kadeřavý chamtivý sotva, stěží výška obrovský nápaditý, vynalézavý protáhlý obličej zhubnout přitažlivá osobnost, magnetický charakter ve středních letech náladový knír středně vysoký nadváha propíchnutý baculatý culík, ohon (účes) kulatý obličej sobecký oholený vyhublý, vychrtlý štíhlý zvláštní znaky, zvláštní rysy ježatý, naježený rovný hovorný, upovídaný proměnit se, přetvořit se důvěřovat ošklivý

4 wart \wo t\ (n) wavy \"weivi\ (adj) weight \weit\ (n) weird \wi d\ (adj) wrinkle \"rink l\ (n) 1d almond-shaped \"a m nd ÆSeIpt\ (adj) casual \"kœzu l\ (adj) chin \tsin\ (n) get along well with sb (phr v) get away \Æget "wei\ (phr v) get into \"get Int \ (phr v) get off \Æget "Åf\ (phr v) get on \Æget "Ån\ (phr v) get out of \Æget "aut v\ (phr v) get up \Æget "øp\ (phr v) pocket money \"påk t Æmøni\ (n) pointed \"pointid\ (adj) sense of humour (phr) Enta the Dragon guard \ga d\ (v) hard \ha d\ (adv) lock \låk\ (v) lunchbox \"løntsbåks\ (n) Time for a break. (phr) Funtime Are you with me? (phr) Chill! \tsil\ (v) chimney sweep \"tsimni swi p\ (n) collector \k "lekt \ (n) friendship \"frendsip\ (n) honestly \"ÅnIstli\ (adv) It s well wicked! (phr) lamplighter \"lœmpælait \ (n) let down \Ælet "daun\ (v) No sweat! (phr) read one s mind (phr) Sorted! (phr) Straight up! (phr) bradavice vlnitý váha zvláštní vráska mandlovitého tvaru, mandlovitý neformální, pro volný čas brada dobře s někým vycházet uprchnout nasednout, nastoupit (do auta) vystoupit (z autobusu) nasednout, nastoupit (do autobusu) vystoupit (z auta) vstát ráno z postele kapesné špičatý smysl pro humor střežit těžce zamknout krabička na oběd Čas na přestávku. Chápeš? Zklidni! kominík sběrač přátelství opravdu, čestně Je to suprové! rozsvěcovač pouličního osvětlení zklamat Jasně! Bez debat! číst někomu myšlenky Hotovo. Vyřešeno. Skvěle. Jasně! MODULE 2 2a avalanche \"œv la nts\ (n) by the way (phr) catch fire (phr) cause \ko z\ (v) damage \"dœmidz\ (n) destroy \di"stroi\ (v) disappear \ÆdIs "pi \ (v) disaster \di"za st \ (n) drought \draut\ (n) drown \draun\ (v) earthquake \" TkweIk\ (n) explosion \Ik"spl UZ n\ (n) ferry boat \"feri b Ut\ (n) lavina mimochodem chytnout, vzplanout způsobit, zavinit poškození, újma zničit zmizet pohroma, neštěstí, katastrofa sucho utopit se zemětřesení výbuch trajekt

5 flash of light (phr) fortunately \"fo ts n tli\ (adv) freak wave \Æfri k "weiv\ (n) gas \gœs\ (n) hurricane \"hør k n\ (n) I ve got it under control! (phr) lava \"la v \ (n) lightning \"laitnin\ (n) mass of snow (phr) out of nowhere (phr) phenomenon \fi"nåm n n\ (n) powerful \"pau f l\ (adj) pylon \"pail n\ (n) rare \re \ (adj) recorded history (phr) relieved \ri"li vd\ (adj) sink \sink\ (v) soaking wet (phr) solar \"s Ul \ (adj) spark \spa k\ (n) storm \sto m\ (n) superstorm \"su p sto m\ (n) telegraph \"teligra f\ (n) Thank goodness! (phr) top \tåp\ (adj) top deck \ÆtÅp "dek\ (n) tornado \to "neid U\ (n) tsunami \tsu"na mi\ (n) volcanic eruption \vålækœnik I"røpS n\ (n) wave \weiv\ (n) 2b accident-prone (phr) ankle \"œnk l\ (n) bandage \"bœndidz\ (n) bite \bait\ (v) boil \boil\ (v) clean \kli n\ (v) collapse \k "lœps\ (v) contest \"kåntest\ (n) eye patch \"ai pœts\ (n) fall off \ÆfO l "Åf\ (v) get sunburned (phr) hole \h Ul\ (n) hook \huk\ (n) ice pack \"ais pœk\ (n) kettle \"ketl\ (n) knock sb unconscious (phr) mast \ma st\ (n) metal \"metl\ (adj) overboard \" Uv bo d\ (adv) pirate \"pai r t\ (n) plaster \"pla st \ (n) poor thing (phr) port \po t\ (n) pull a muscle (phr) regular \"regjul \ (adj) rest \rest\ (v) záblesk světla naštěstí bizarní vlna, mimořádná vlna, abnormální vlna, obří vlna plyn hurikán Mám to pod kontrolou. láva blesk masa sněhu, spousta sněhu odnikud fenomén silný stožár, sloup řídký historicky doložený uklidněný, poci ující úlevu potopit se durch promočený sluneční jiskra, elektrický výboj bouře superbouře telegraf Díky Bohu! vrcholek horní paluba tornádo tsunami výbuch sopky vlna často postihovaný nehodami kotník obvaz, obinadlo ukousnout vařící uklízet zkolabovat, zhroutit se soutěž páska na oko spadnout z čeho spálit se na slunci díra hák ledový obklad konvice (na vaření vody) uspat ránou, udeřit někoho a přivodit mu bezvědomí stěžeň kovový přes palubu pirát náplast chudáček přístav natáhnout sval pravidelný, častý opřít, položit, podpírat, opírat, ležet, odpočívat

6 sailor \"seil \ (n) scald \sko ld\ (v) sprain \sprein\ (v) spray \sprei\ (v) steady \"stedi\ (adj) sun cream \"søn kri m\ (n) sunbathe \"sønbeid\ (v) turn out \Æt n "aut\ (phr v) unconscious \øn"kåns s\ (adj) wooden \"wudn\ (adj) worktop \"w ktåp\ (n) wound \wu nd\ (n) wrist \rist\ (n) X-ray \"eks rei\ (n) 2c air pollution \"e p Ælu S n\ (n) allow \ "lau\ (v) appliance \ "plai ns\ (n) cleaning product (phr) climate change (phr) deforestation \di ÆfÅr "steis n\ (n) duty \"dju ti\ (n) eco-friendly \Æi k U "frendli\ (adj) endangered \In"deIndZ d\ (adj) endangered species (phr) energy waste \"en dzi ÆweIst\ (n) environmental \InÆvaIr n"mentl\ (adj) licence \"lais ns\ (n) make a profit (phr) monument \"månj m nt\ (n) natural habitat (phr) population \ÆpÅpj "leis n\ (n) protect \pr "tekt\ (v) public transport \ÆpøblIk "trœnspo t\ (n) rapidly \"rœp dli\ (adv) recycle \Æri "saik l\ (v) reduce \ri"dju s\ (v) respect \ri"spekt\ (v) reuse \Æri "ju z\ (v) rubbish \"røbis\ (n) shelter \"Selt \ (n) solution \s "lu S n\ (n) tourist attraction (phr) turn off \Æt n "Åf\ (phr v) unique \ju "ni k\ (adj) unpredictable \ÆønprI"dIkt b l\ (adj) water pollution \"wo t p Ælu S n\ (n) wondrous \"wøndr s\ (adj) 2d accommodation \ ÆkÅm "deis n\ (n) bin \bin\ (n) breathe \bri D\ (v) chemical \"kemik l\ (n) chlorine \"klo ri n\ (n) clean up \Ækli n "øp\ (phr v) námořník opařit vyvrtnout, podvrtnout postříkat, stříknout stabilní, pevný opalovací krém opalovat se na slunci ukázat se jaký, vyvrbit se jak v bezvědomí dřevěný pracovní plocha rána, zranění zápěstí rentgen znečištění vzduchu dovolit přístroj, spotřebič čistící prostředek změna klimatu, změna podnebí odlesnění povinnost ekologicky nezávadný ohrožený ohrožené druhy, chráněné druhy plýtvání energií ekologický, týkající se životního prostředí licence, povolení, oprávnění vykázat zisk, mít zisk monument, památka, pamětihodnost přirozené prostředí, přirozené místo výskytu populace, počet obyvatel ochraňovat, chránit veřejná hromadná doprava rapidně, překotně recyklovat snížit, zmenšit, omezit respektovat, brát ohled znovu používat, opětovně použít odpadky úkryt, přístřešek, útulek řešení turistická atrakce vypnout, zhasnout unikátní, jedinečný nepředvídatelný, nevyzpytatelný znečištění vody úžasný, ohromný ubytování, nocleh popelnice, odpadkový koš dýchat chemikálie, chemická látka chlór uklidit, ozdravit, vyčistit

7 cleaner \"kli n \ (n) coal \k Ul\ (n) collect \k "lekt\ (v) competition entry \ÆkÅmp "tis n Æentri\ (n) disappearance \ÆdIs "pi r ns\ (n) drain \drein\ (n) end up \Æend "øp\ (v) environment \In"vaI r nm nt\ (n) eventually \I"ventSu li\ (adv) harm \ha m\ (v) insect \"Insekt\ (n) look after \"luk A ft \ (phr v) look for \"luk f \ (phr v) look forward to \luk "fo w d t \ (phr v) look into \"luk Int \ (phr v) look out \ÆlUk "aut\ (phr v) oil \OIl\ (n) oxygen \"ÅksIdZ n\ (n) pick up rubbish (phr) poisonous \"poiz n s\ (adj) prevent \pri"vent\ (v) release \ri"li s\ (v) spread diseases (phr) waste \weist\ (n) Myths and Legends ancient \"eins nt\ (adj) argue \"A gju \ (v) battle \"bœtl\ (n) bury \"beri\ (v) crack \krœk\ (v) escape \I"skeIp\ (v) every now and again (phr) giant \"dzai nt\ (n) goddess \"gåd s\ (n) god \gåd\ (n) ground \graund\ (n) leader \"li d \ (n) move \mu v\ (v) occasionally \ "keiz n li\ (adv) occur \ "k \ (v) rule \ru l\ (v) separate \"sep reit\ (v) war \wo \ (n) Funtime bloom \blu m\ (v) flow \fl U\ (v) flu \flu \ (n) mew \mju \ (v) raindrop \"reindråp\ (n) roar \ro \ (v) seagulls \"si gølz\ (n) sphere \sfi \ (n) Across Cultures babysit \"beibisit\ (v) be allowed \bi "laud\ (v) certain \"s tn\ (adj) čistidlo, čistící prostředek uhlí sbírat soutěžní příspěvek zmizení odtok, odvodňovací stružka skončit, dopadnout jako životní prostředí nakonec poškodit, ublížit hmyz starat se o koho/ co hledat koho/ co těšit se na co prozkoumat co, prošetřit co dávat pozor olej, ropa, nafta kyslík sbírat odpadky jedovatý zabránit, předcházet, zamezit vypouštět, uvolňovat rozšiřovat nemoci, roznášet nemoci odpad antický, starověký hádat se bitva pohřbít praskat uprchnout čas od času, tu a tam obr bohyně bůh země, zemský povrch vůdce pohnout se, pohybovat se příležitostně, tu a tam, občas objevit se vládnout rozdělit se válka kvést proudit chřipka mňoukat deš ová kapka řvát racek koule hlídat děti mít dovoleno, smět určitý

8 cosmetic company \kåzæmetik "kømp ni\ (n) courier \"kuri \ (n) deliver \di"liv \ (v) hand out \Æhœnd "aut\ (v) leaflet \"li fl t\ (n) office work \"ÅfIs Æw k\ (n) overtime \" Uv tøim\ (n) promoter \pr "m Ut \ (n) situation \ÆsItSu"eIS n\ (n) CLIL Time anti-clockwise \ÆœntI klåkwøiz\ (adv) asteroid belt (phr) circular path (phr) contain \k n"tein\ (v) Earth \ T\ (n) gaseous \"gœsi s\ (adj) inner \"In \ (adj) Jupiter \"dzu pit \ (n) Mars \ma z\ (n) Mercury \"m kjuri\ (n) naked eye (phr) Neptune \"neptju n\ (n) noodles \"nu dlz\ (n) orbit \"O bit\ (n) outer \"aut \ (adj) quarter \"kwo t \ (n) Saturn \"sœt n\ (n) solar system \Æs Ul "sist m\ (n) surface \"s f s\ (n) terrestrial planet \t "restri l plœnit\ (adj) Uranus \ju"rein s\ (n) Venus \"vi n s\ (n) kosmetická firma kurýr doručit rozdávat letáček kancelářská práce přesčas propagátor situace proti směru hodinových ručiček pás asteroidů oběžná dráha obsahovat, zahrnovat Země plynný (skupenství) vnitřní Jupiter Mars Mekur pouhým okem Neptun nudle oběžná dráha, orbit vnější čtvrtina Saturn sluneční soustava povrch kamenná planeta Uran Venuše MODULE 3 3a adder \"œd \ (n) Arctic \"A ktik\ (n) Arctic hare \ÆA ktik "he \ (n) arrange \ "reindz\ (v) Beluga whale \b "lu g weil\ (n) caribou \"kœribu \ (n) Check this out! (phr) Come and give me a hand! (phr) complain \k m"plein\ (v) cool down \Æku l "daun\ (phr v) Emperor penguin \"emp r ÆpeNgw n\ (n) equipment \I"kwIpm nt\ (n) expedition \Æeksp "dis n\ (n) fierce \fi s\ (adj) gentle \"dzentl\ (adj) get stuck (phr) give sb a hand (phr) grizzly bear \ÆgrIzli "be \ (n) harmless \"ha ml s\ (adj) heat \hi t\ (n) heatwave \"hi tweiv\ (n) hug \høg\ (v) zmije Arktida zajíc polární zařídit, domluvit, sjednat velryba běluha karibu Zkus tohle! Poj a pomoz mi. stěžovat si zchladit se tučňák císařský vybavení expedice divoký, zuřivý mírný zaseknout se, uvíznout pomoci někomu medvěd grizly neškodný, bezpečný horko vlna veder, období mimořádného horka obejmout

9 husky \"høski\ (n) look around \ÆlUk "raund\ (phr v) meat-eating \"mi t Æi tin\ (adj) pack \pœk\ (v) passport \"pa spo t\ (n) plant-eating \"pla nt Æi tin\ (adj) Pole \p Ul\ (n) renew \ri"nju \ (v) rescue \"reskju \ (v) reunite \Æri ju"nøit\ (v) sled \sled\ (n) snowy owl \Æsn Ui "aul\ (n) tame \teim\ (adj) trip \trip\ (n) uncomfortable \øn"kømft b l\ (adj) wild \waild\ (adj) 3b Antarctica \œn"ta ktik \ (n) average \"œv ridz\ (adj) care \ke \ (n) chick \tsik\ (n) colony \"kål ni\ (n) countless \"kauntl s\ (adj) crash \krœs\ (v) desert \"dez t\ (n) exhausted \Ig"zO stid\ (adj) fall through \ÆfO l "Tru \ (v) fan \fœn\ (n) feather \"fed \ (n) forest \"får st\ (n) generation \ÆdZen "reis n\ (n) grassland \"gra slœnd\ (n) hatch \hœts\ (v) herd \h d\ (n) icy road (phr) in the wild (phr) jungle \"dzøng l\ (n) lake \leik\ (n) lay an egg (phr) life span \"laif spœn\ (n) mate \meit\ (n) migrate \mai"greit\ (v) migration \mai"greis n\ (n) newborn \"nju bo n\ (adj) ocean \" US n\ (n) path \pa T\ (n) patience \"peis ns\ (n) polar region \Æp Ul ri dz n\ (n) require \ri"kwai \ (v) river \"riv \ (n) route \ru t\ (n) sound \saund\ (n) starve \sta v\ (v) status \"steit s\ (n) strength \"strent\ (n) husky porozhlédnout se, rozhlížet se, prohlédnout si živící se masem zabalit, sbalit cestovní pas živící se rostlinami pól prodloužit, obnovit zachránit shledat, sejít se, opět se spojit sáně sova sněžná ochočený výlet, vyjíž ka nepříjemný, nepohodlný divoký Antarktida průměrný péče, zájem, starost ptáče (zde: mládě tučňáka) kolonie nespočetný, nesčetný havarovat pouš vyčerpaný propadnout skrz větrák pírko les generace louka vylíhnout se, vyklubat se, vysedět (vejce) stádo zledovatělá cesta v divočině džungle jezero snést vejce délka života druh, družka migrovat migrace novorozený oceán cesta trpělivost polární oblast požadovat, vyžadovat, potřebovat řeka trasa, cesta zvuk hladovět, trpět hladem status síla

10 3c active \"œktiv\ (adj) award \ "wo d\ (n) boxing \"båksin\ (n) career \k "ri \ (n) champion \"tsœmpi n\ (n) chess \tses\ (n) consider \k n"sid \ (v) court \ko t\ (n) darts \da ts\ (n) domino \"dåmin U\ (n) energising \"en dzaizin\ (adj) Go for it! (phr) grow up \Ægr U "øp\ (phr v) impressive \Im"presIv\ (adj) kite surfing \"kait Æs fin\ (n) motor racing \"m Ut ÆreIsIN\ (n) pitch \pits\ (n) pool \pu l\ (n) professionally \pr "fes n li\ (adv) ranking \"rœnkin\ (n) recently \"ri s ntli\ (adv) ride the waves (phr) ring \rin\ (n) rink \rink\ (n) rugby \"røgbi\ (n) sign \sain\ (n) simply \"simpli\ (adv) slow down \Æsl U "daun\ (phr v) squash \skwås\ (n) take up a sport (phr) track \trœk\ (n) white-water rafting \ÆwaIt wo t "ra ftin\ (n) 3d beat \bi t\ (v) classmate \"kla smeit\ (n) finding \"faindin\ (n) inspire \In"spaI \ (v) majority \m "dzår ti\ (n) per cent (phr) result \ri"zølt\ (n) score \sko \ (v) scuba diving \"sku b ÆdaIvIN\ (n) survey \"s vei\ (n) Enta the Dragon crush \krøs\ (v) fetch \fets\ (v) leopard \"lep d\ (n) python \"pait n\ (n) spot \spåt\ (n) stick \stik\ (n) Funtime brave \breiv\ (adj) hang \hœn\ (v) aktivní cena, ocenění box kariéra šampión, mistr, přeborník šachy považovat, pokládat koho za co kurt šipky domino povzbuzující, dodávající energii Jdi na to. Jdi na věc. vyrůst, dospět působivý, impozantní kitesurfing (jízda na prkně po vodě s využitím tažného draka) motoristické závody hřiště kulečník profesionálně žebříček, umístění v žebříčku nedávno, před nedávnem jezdit na vlnách ring zimní stadion ragby známka čeho prostě, jednoduše, pouze zpomalit squash začít se věnovat sportu dráha rafting, jízda na raftu porazit spolužák závěr, zjištění inspirovat většina procento výsledek dát gól potápění s dýchacím přístrojem průzkum, anketa rozmačkat, rozdrtit přinést leopard krajta flek, skvrna hůlka, klacek odvážný, statečný viset

11 pond \pånd\ (n) roadrunner \"r UdÆrøn \ (n) scorpion \"sko pi n\ (n) underground \"ønd graund\ (adv) upside down \ÆøpsaId "daun\ (adv) vampire bat \"vœmpai bœt\ (n) rybník kukačka kohoutí štír, škorpión v podzemí hlavou dolů upír MODULE 4 4a adventurous \ d"vents r s\ (adj) backpack \"bœkpœk\ (n) backpack \"bœkpœk\ (v) blow over \Æbl U " Uv \ (v) challenging \"tsœl ndzin\ (adj) cover \"køv \ (v) dry \drai\ (adj) explore \Ik"splO \ (v) fascinating \"fœs neitin\ (adj) foreign \"får n\ (adj) get lost (phr) go horseback riding (phr) guide \gaid\ (n) hitch-hike \"hits haik\ (v) hump \hømp\ (n) oasis \ U"eIsIs\ (n) recognise \"rek gnaiz\ (v) rewarding \ri"wo din\ (adj) sail \seil\ (v) sandstorm \"sœndsto m\ (n) take a road trip (phr) tiring \"tai rin\ (adj) tour \tu \ (v) trek \trek\ (v) 4b attend \ "tend\ (v) be in sb s way (phr) boiling hot (phr) book \buk\ (v) breeze \bri z\ (n) chilly \"tsili\ (adj) degrees Celsius \di"gri s selsi s\ (n) delight \di"lait\ (n) edge \edz\ (n) foggy \"fågi\ (adj) freezing cold (phr) head for \"hed f \ (v) icy \"aisi\ (adj) minus \"main s\ (adj) nut \nøt\ (n) sight \sait\ (n) snow-covered \"sn U Ækøv d\ (adj) sunshine \"sønsain\ (n) take a snowmobiling excursion (phr) temperature \"tempr ts \ (n) travelogue \"trœv låg\ (n) walk over \"wo k Uv \ (v) dobrodružný batoh jít na túru pominout, přehnat se náročný, podnětný zakrýt suchý, vysušený prozkoumat, poznávat fascinující, úchvatný cizí, zahraniční ztratit se jít se projet na koni průvodce stopovat hrb oáza rozpoznat, poznat přinášející uspokojení, uspokojující plavit se písečná bouře jet autem na výlet únavný procestovat putovat, jít na túru navštívit, zúčastnit se stát někomu v cestě parno, horko zamluvit vánek, větřík chladný, studený stupně Celsia potěšení, požitek, radost okraj mlhavý mrazivý zamířit kam chladný minus, minusový ořech památka, turistická zajímavost pokrytý sněhem sluneční svit jet na vyjíž ku na sněžném skútru teplota cestopisný film jít přes

12 windy \"windi\ (adj) wise \waiz\ (adj) 4c alien \"eili n\ (n) astronaut \"œstr no t\ (n) communication \k Æmju ni"keis n\ (n) entertainment \Æent "teinm nt\ (n) experiment \Ik"sper ment\ (n) glimpse \glimps\ (n) hold in store (phr) housing \"hauzin\ (n) implant \Im"plA nt\ (v) import \Im"pO t\ (v) in store (phr) microchip \"maikr UÆtSIp\ (n) nutrition pill \nju "tris n pil\ (n) outer space \ÆaUt "speis\ (n) race \reis\ (n) rocket \"råkit\ (n) solar mobile \Æs Ul "m UbaIl\ (n) space colony \"speis ÆkÅl ni\ (n) space station \"speis ÆsteIS n\ (n) spaceship \"speisæsip\ (n) spacesuit \"speissu t\ (n) transport \"trœnspo t\ (n) washing-up \ÆwÅSIN "øp\ (n) 4d benefit \"ben fit\ (v) crime \kraim\ (n) cure \kju \ (n) exploration \Æekspl "reis n\ (n) invent \In"vent\ (v) It is up to us. (phr) make time (phr) mankind \Æmœn"kaInd\ (n) solve \sålv\ (v) sources of power (phr) support \s "po t\ (v) universe \"ju niv s\ (n) Myths and Legends battle against \"bœtl genst\ (v) cape \keip\ (n) coast \k Ust\ (n) come round \Ækøm "raund\ (v) crew \kru \ (n) damage \"dœmidz\ (v) fall from \"fo l fr m\ (v) get round \Æget "raund\ (phr v) give up \ÆgIv "øp\ (phr v) high wind \"hai wind\ (n) log \låg\ (n) make it to safety (phr) on the tip (phr) recorded sighting (phr) větrný moudrý, rozumný mimozemš an astronaut, kosmonaut komunikace zábava, pobavení pokus zběžný pohled, zahlédnutí mít v zásobě bydlení implantovat dovážet v zásobě mikročip výživové tablety vesmír, meziplanetární prostor závod raketa vozidlo na sluneční pohon vesmírná kolonie vesmírná stanice kosmická lo, vesmírné plavidlo skafandr doprava mytí nádobí mít užitek, přinášet prospěch kriminalita lék průzkum vynalézt Je to na nás. udělat si čas lidstvo vyřešit zdroj elektrické energie podporovat vesmír bojovat proti mys pobřeží jet kolem posádka poškozený spadnout odkud vyhnout se čemu, obeplout co, obejít co vzdát se silný vítr deník dostat se do bezpečí na špici, na konci zaznamenané spatření

13 refuse \ri"fju z\ (v) safety \"seifti\ (n) sink \sink\ (n) spot \spåt\ (v) Funtime gravity \"grœviti\ (n) in the blink of an eye (phr) lift off \ÆlIft "Åf\ (n) on course (phr) tear \ti \ (n) weigh \wei\ (v) Across Cultures blow up \Æbl U "øp\ (v) bonfire \"bånfai \ (n) firework \"fai w k\ (n) guy \gai\ (n) make figures (phr) neighbour \"neib \ (n) Parliament \"pa l m nt\ (n) symbolise \"simb laiz\ (v) thread \Tred\ (n) wrist band \"rist bœnd\ (n) Go Green community \k "mju n ti\ (n) disposal \di"sp Uz l\ (n) educate \"edjukeit\ (v) get caught (phr) importance \Im"pO t ns\ (n) household \"haush Uld\ (adj) random \"rœnd m\ (adj) odmítnout bezpečí potopit se zpozorovat gravitace během mrknutí oka vznést se, odstartovat (raketa) na dráze, na cestě slza vážit vyhodit do povětří vatra ohňostroj figurína z hadrů vyrábět postavy soused parlament symbolizovat, představovat nit, vlákno náramek obec, komunita, společenství likvidace, odstranění vzdělávat zachytit, být přistižen důležitost domácnost náhodný MODULE 5 5a alarm \ "la m\ (n) arrest \ "rest\ (v) break in \ÆbreIk "In\ (phr v) burglar \"b gl \ (n) burglary \"b gl ri\ (n) Calm down. \ÆkA m "daun\ (v) car theft \"ka ÆTeft\ (n) cut \køt\ (v) direction \di"reks n\ (n) electrical \I"lektrIk l\ (adj) go off \Æg U "Åf\ (phr v) Hang on! (phr) Keep your fingers crossed, everyone. (phr) kidnapping \"kidnœpin\ (n) on the spot (phr) pickpocketing \"pikæpåk tin\ (n) prison \"priz n\ (n) robbery \"råb ri\ (n) scene of the crime (phr) set off \Æset "Åf\ (v) shoplifting \"SÅpÆlIftIN\ (n) smuggling \"smøg lin\ (n) alarm, poplašné zařízení zatknout vloupat se do čeho, vniknout do čeho zloděj, lupič vloupání, krádež vloupáním Uklidni se. krádež auta přestřihnout směr (cesty) elektrický spustit Počkej! Držte mi všichni palce. únos na místě kapsářství vězení oloupení, loupež místo činu spustit krádež v obchodě pašování

14 speeding \"spi din\ (n) spraying graffiti (phr) steal \sti l\ (v) suspect \"søspekt\ (n) That s odd. (phr) thief \Ti f\ (n) vandalism \"vœnd liz m\ (n) watchful \"wåtsful\ (adj) wire \wai \ (n) with no sense of (phr) You re in big trouble. (phr) 5b adorable \ "do r b l\ (adj) belongings \bi"låninz\ (n) bust \bøst\ (v) commit \k "mit\ (v) confess \k n"fes\ (v) criminal \"krim n l\ (n) customs official \"køst mz ÆfIS l\ (n) destination \Ædest "neis n\ (n) inspection \In"spekS n\ (n) kidnapper \"kidnœp \ (n) luggage \"løgidz\ (n) mug \møg\ (v) mugger \"møg \ (n) orchid \"O kid\ (n) pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) punish \"pønis\ (v) pygmy monkeys \ÆpIgmi "mønkiz\ (n) rightly \"raitli\ (adv) rob \råb\ (v) robber \"råb \ (n) search \"s ts\ (v) severely \si"vi li\ (adv) smuggle \"smøg l\ (v) smuggler \"smøgl \ (n) stuffed toy \Æstøft "toi\ (n) survive \s "vaiv\ (v) turn up \Æt n "øp\ (phr v) vandalise \"vœnd laiz\ (v) 5c autobiography \ÆO t bai"ågr fi\ (n) belong to \bi"lån t \ (v) biography \bai"ågr fi\ (n) cruel \"kru l\ (adj) cub \køb\ (n) fairy tale \"fe ri teil\ (n) fantasy \"fœnt si\ (n) focus \"f Uk s\ (v) for a while (phr) give away \ÆgIv "wei\ (phr v) legend \"ledz nd\ (n) mystery \"mist ri\ (n) novel \"nåv l\ (n) puzzling \"pøz lin\ (adj) překročení povolené rychlosti stříkání grafiti krást podezřelý To je divné. zloděj vandalismus pozorný, bdělý, ostražitý drát beze smyslu pro co Máte velký problém. Máš velký problém. rozkošný, roztomilý osobní věci, majetek udělat policejní zátah, sbalit spáchat přiznat se zločinec celník cíl cesty, cílová stanice, místo určení, destinace prohlídka únosce zavazadla přepadnout lupič (pouliční) orchidej sebrat potrestat kosman zakrslý právem, po právu vykrást lupič hledat, prohledávat vážně, těžce pašovat pašerák plyšová hračka přežít objevit se, dorazit úmyslně poničit autobiografie patřit komu životopis (psaný druhou osobou) krutý mládě pohádka fantastický příběh zaměřit se, zaostřit pozornost na co na chvíli darovat legenda záhadný příběh román, novela nepochopitelný, nejasný

15 romance \r U"mœns\ (n) science-fiction \ÆsaI ns "fiks n\ (n) treat \tri t\ (v) trick \trik\ (v) 5d break out \ÆbreIk "aut\ (phr v) fall asleep (phr) go after \"g U A ft \ (phr v) go by \Æg U "bai\ (phr v) go off \Æg U "Åf\ (phr v) go on \Æg U "Ån\ (phr v) go out \g U "aut\ (phr v) grab \grœb\ (v) imitate \"ImIteIt\ (v) perch \p ts\ (n) realise \"ri laiz\ (v) He was screaming his head off! (phr) settle down \Æsetl "daun\ (phr v) smoke alarm \"sm Uk Æla m\ (n) throw \Tr U\ (v) warn \wo n\ (v) Enta the Dragon I don t like being on my own. (phr) wipe off \ÆwaIp "Åf\ (phr v) Funtime cloak \kl Uk\ (v) creep \kri p\ (v) misty \"misti\ (adj) rattle \"rœtl\ (v) stormy \"sto mi\ (adj) milostný román vědecko-fantastický žánr zacházet, nakládat napálit, obelstít vypuknout usnout jít za čím, zaměřit se na co projít kolem, projet kolem spustit (budík, poplašný signál) pokračovat zhasnout popadnout napodobovat bidýlko uvědomit si Řval tak hlasitě, že by mu upadla hlava. usadit se detektor kouře hodit varovat Nejsem rád sám (o samotě). setřít zahalit plížit se mlžný, mlhavý zachrastit, zařinčet, rachotit bouřlivý MODULE 6 6a a four-course meal (phr) be out of this world (phr) beef \bi f\ (n) broccoli \"bråk li\ (n) cabbage \"kœbidz\ (n) celebrate \"sel breit\ (v) chilli \"tsili\ (n) compliment \"kåmpl m nt\ (n) crisps \krisps\ (n) cucumber \"kju kømb \ (n) dish \"dis\ (n) duelling \"dju lin\ (adj) garlic \"ga lik\ (n) It s my treat! (phr) knight \nait\ (n) lamb \lœm\ (n) lollipop \"lålipåp\ (n) mess \mes\ (n) mushroom \"møsru m\ (n) non-meat eater \ÆnÅn "mi t i t \ (n) olive \"Ål v\ (n) čtyřchodové jídlo, jídlo o čtyřech chodech být vzdálený od tohoto světa hovězí brokolice zelí slavit pálivá paprička poklona, poklona, čest, blahopřání chipsy okurek pokrm, jídlo bojující proti sobě česnek Já to platím. To je na můj účet. rytíř jehněčí maso, jehně lízátko nepořádek hřib ten, kdo nejí maso oliva

16 on the house (phr) na účet podniku peach \pi ts\ (n) broskev prawn \pro n\ (n) kreveta, garnát put out \ÆpUt "aut\ (v) uhasit range from... to... (phr) pohybovat se v rozmezí od... do... ruin \"ru In\ (v) zničit, zmařit special occasion \ÆspeS l "keiz n\ (n) zvláštní příležitost spinach \"spinidz\ (n) špenát spot \spåt\ (n) místo sweetcorn \"swi tko n\ (n) kukuřice tablecloth \"teib lklåt\ (n) ubrus vegetarian \ÆvedZI"te ri n\ (adj) vegetariánský What a pain! (phr) To je otrava! Your meal is on the house. (phr) Vaše jídlo je na účet podniku. 6b bitter \"bit \ (adj) coated with \"k UtId wid\ (adj) cone \k Un\ (n) design \di"zain\ (v) flavoured \ÆfleIv d\ (adj) heat up \Æhi t "øp\ (phr v) kids with a sweet tooth (phr) medium \"mi di m\ (adj) mineral water \"min r l ÆwO t \ (n) pea \pi \ (n) rare \re \ (adj) rice \rais\ (n) salty \"so lti\ (adj) snack \snœk\ (n) sour \sau \ (adj) sparkling \"spa klin\ (adj) spicy \"spaisi\ (adj) steak \steik\ (n) still \stil\ (adj) well done \Æwel "døn\ (adj) 6c arthritis \A "TraIt s\ (n) avoid \ "void\ (v) balanced diet (phr) build a fire (phr) chewing gum \"tsu IN gøm\ (n) convenient \k n"vi ni nt\ (adj) fattening food (phr) fizzy drink \ÆfIzi "drink\ (n) frequent \"fri kw nt\ (adj) intelligent \In"telIdZ nt\ (adj) junk food \"dzønk fu d\ (n) knuckle \"nøk l\ (n) lead to \"li d t \ (v) lifestyle \"laifstail\ (n) regular exercise (phr) spot \spåt\ (n) stress \stres\ (n) swallow \"swål U\ (v) toothpaste \"tu TpeIst\ (n) hořký politý čím kornout navrhnout, naplánovat ochucený rozehřát, rozproudit, oživit, ohřát mlsné děti; děti, které mají chu na sladké středně propečený (steak) minerálka hrášek krvavý (steak), nepropečený (steak) rýže slaný svačinka, něco malého k jídlu kyselý perlivý ostrý, pikantní steak neperlivý dobře propečený (steak) artritida vyhnout se vyvážená strava, vyvážený jídelníček rozdělat oheň žvýkačka pohodlný, praktický jídlo, po kterém se tloustne perlivý nápoj častý inteligentní nezdravá strava kloub na prstech u ruky vést k čemu styl života pravidelné cvičení pupínek stres polknout zubní pasta

17 6d calorie \"kœl ri\ (n) couch potato (phr) decrease \di"kri s\ (v) depressed \di"prest\ (adj) Drop me a line. (phr) effect \I"fekt\ (n) energy \"en dzi\ (n) fall into \"fo l Int \ (v) habit \"hœbit\ (n) increase \In"kri s\ (v) nutrient \"nju tri nt\ (n) positive \"påz tiv\ (adj) soft drink (phr) soul \s Ul\ (n) sunlight \"sønlait\ (n) take a deep breath (phr) turn back \Æt n "bœk\ (phr v) turn down \Æt n "daun\ (phr v) turn on \Æt n "Ån\ (phr v) turn over \Æt n " Uv \ (phr v) turn over a new leaf (phr) Myths and Legends attach \ "tœts\ (v) candle flame \"kœndl ÆfleIm\ (n) direct \d "rekt\ (v) drop \dråp\ (n) dust \døst\ (n) elemental \ÆelI"ment l\ (n) invisible \In"vIz b l\ (adj) keeper \"ki p \ (n) mist \mist\ (n) mud \mød\ (n) pebble \"peb l\ (n) spark \spa k\ (n) spirit \"spirit\ (n) supernatural \Æsu p "nœts r l\ (adj) supernatural power \Æsu p nœts r l "pau \ (n) Funtime available \ "veil b l\ (adj) cupcake \"køpkeik\ (n) cut down on \Ækøt "daun Ån\ (phr v) freak \fri k\ (n) out of bounds (phr) physique \fi"zi k\ (n) Across Cultures accessory \ k"ses ri\ (n) attraction \ "trœks n\ (n) craft \kra ft\ (n) float around \Æfl Ut "raund\ (v) get a taste (phr) health treatments (phr) jewellery \"dzu lri\ (n) local \"l Uk l\ (adj) kalorie gaučový povaleč, lenoch snížit, zmenšit sklíčený Napiš mi pár řádků. efekt energie spadnout, dát se do čeho zvyk zvýšit živina pozitivní, kladný nealkoholický nápoj duše sluneční svit zhluboka se nadechnout obrátit se, jít zpět ztlumit zapnout, pustit obrátit se, přesunout se, přehodit, přepnout obrátit list, zkusit něco nového připojit se, přikládat, přičítat plamen svíčky nasměrovat, dohlížet kapka prach živel neviditelný správce mlha bláto kamínek jiskra duch nadpřirozený nadpřirozená moc dostupný, k dispozici, k mání košíček (pečené cukroví) omezit spotřebu čeho nadšenec za hranicí fyzička doplněk (módní) atrakce, zajímavost řemeslo plout kolem dokola ochutnat zdravotnické potřeby šperky, klenoty místní

18 pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) stall \sto l\ (n) treat \tri t\ (n) CLIL Time blurb \bl b\ (n) childhood \"tsaildhud\ (n) conceal \k n"si l\ (v) gang \gœn\ (n) high-class \ÆhaI "kla s\ (adj) identity \ai"dent ti\ (n) injustice \In"dZøstIs\ (n) jail \dzeil\ (n) justice \"dzøstis\ (n) master \"ma st \ (n) pickpocket \"pikæpåk t\ (n) set in \Æset "in\ (v) take to court (phr) unforgettable \Æønf "get b l\ (adj) workhouse \"w khaus\ (n) všimnout si, sebrat, zvednout, zachytit stánek, prodejní stůl požitek, radost, zábava, pohoštění propagační text dětství ukrýt, utajit gang z vyšších kruhů identita nespravedlnost, bezpráví, křivda vězení spravedlnost mistr, učitel, odborník kapsář, kapesní zloděj zasadit, vsadit postavit před soud nezapomenutelný chudobinec MODULE 7 7a be hard on (phr) be off \bi "Åf\ (phr v) bracelet \"breisl t\ (n) catch a virus (phr) cure \kju \ (v) digital camera \Æd dz t l "kœm r \ (n) document \"dåkjum nt\ (n) ebook reader (phr) electronic \ÆelIk"trÅnIk\ (adj) examine \Ig"zœmIn\ (v) file \fail\ (n) flat screen \Æflœt "skri n\ (n) gadget \"gœdz t\ (n) game console \"geim ÆkÅns Ul\ (n) GPS \ÆdZi pi "es\ (n) headband \Æhedbœnd\ (n) lab \lœb\ (n) memory stick \"mem ri stik\ (n) MP3 player \Æem pi "Tri ÆpleI \ (n) netbook \"netbuk\ (n) shrink \SrINk\ (v) smart \sma t\ (adj) smart phone \"sma tf Un\ (n) store \sto \ (v) suit \su t\ (v) transfer \trœns"f \ (v) virus \"vai r s\ (n) 7b chat online (phr) chat room \tsœt ru m\ (n) crash \krœs\ (v) delete \di"li t\ (v) ecard \"i ka d\ (n) mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho být vypnutý náramek chytit vir, být napaden virem vyléčit digitální fo ák dokument čtečka elektronických knih elektronický zkontrolovat, prohlédnout, přezkoumat soubor plochá obrazovka přístroj, zařízení herní konzola satelitní navigace, navigační systém čelenka laboratoř fleška (USB flash disc) přehrávač MP3 netbook srazit se, scvrknout se chytrý, inteligentní chytrý telefon uložit, uskladnit, uchovávat hodit se, pasovat přenést virus chatovat online, komunikovat online komunikační místnost na internetu spadnout, zhroutit se smazat elektronická pohlednice

19 instant messaging \ÆInst nt "mesidzin\ (n) keep in contact (phr) keep in touch (phr) pay attention (phr) save \seiv\ (v) stay in touch (phr) technology \tek"nål dzi\ (n) text \tekst\ (v) turn up \Æt n "øp\ (phr v) internetová služba, která umožňuje uživatelům sledovat, kteří přátelé jsou připojeni udržovat kontakt, zůstat v kontaktu zůstat ve styku věnovat pozornost uložit zůstat v kontaktu technologie psát textové zprávy objevit se, vynořit se, najít 7c accidentally \Æœks "dent li\ (adv) náhodně, náhodou amused \ "mju zd\ (adj) pobavený, rozveselený annoyed \ "noid\ (adj) naštvaný, rozčilený, rozzlobený comment \"kåment\ (n) komentář, poznámka conversation \ÆkÅnv "seis n\ (n) konverzace, rozhovor crowded \"kraud d\ (adj) přeplněný disappointed \ÆdIs "pointid\ (adj) zklamaný disgusting \dis"gøstin\ (adj) odporný, hnusný embarrassed \Im"bœr st\ (adj) v rozpacích, rozpačitý I can t stand... (phr) Nemohu vystát... in public (phr) na veřejnosti nervous \"n v s\ (adj) nervózní outcome \"autkøm\ (n) výsledek pet hate (phr) nejnenáviděnější činnost pleased \pli zd\ (adj) potěšený regret \ri"gret\ (v) litovat relieved \ri"li vd\ (adj) uklidněný, poci ující úlevu shocked \SÅkt\ (adj) šokovaný, vyděšený, otřesený upset \Æøp"set\ (adj) rozrušený, znepokojený worried \"wørid\ (adj) ustaraný 7d antisocial \Æœnt "s US l\ (adj) at the click of a button (phr) blessing \"blesin\ (n) careless \"ke l s\ (adj) curse \k s\ (n) erase \I"reIz\ (v) glue \glu \ (v) look up \ÆlUk "øp\ (phr v) safely \"seifli\ (adv) step out \Æstep "aut\ (v) wisely \"waizli\ (adv) Enta the Dragon blame \bleim\ (v) by hand (phr) detention \di"tens n\ (n) Never mind. (phr) strain \strein\ (v) tool \tu l\ (n) workman \"w km n\ (n) Funtime swift reply (phr) nespolečenský kliknutím na tlačítko dar, požehnání bezstarostný prokletí vymazat, smazat přilepit, nespustit oči z čeho vyhledat bezpečně odejít, odskočit si, odběhnout rozumně obviňovat ručně nechaný po škole Nevadí. natáhnout (sval), namoci si (sval) nástroj, nářadí řemeslník, pracovník okamžitá odpově

20 MODULE 8 8a actor \"œkt \ (n) herec actress \"œktr s\ (n) herečka adventure film \ d"vents ÆfIlm\ (n) dobrodružný film be shot \bi "SÅt\ (v) být natočený, být zabraný cameraman \"kœm r m n\ (n) kameraman carriage \"kœridz\ (n) kočár compose \k m"p Uz\ (v) složit (hudbu) costume designer \"kåstjum diæzain \ (n) návrhář kostýmů director \d "rekt \ (n) režisér Do you fancy being extras? (phr) Chtěl bys být komparsistou? Máš chu dělat kompars? extra \"ekstr \ (n) kompars film \film\ (v) filmovat film editor \"film Æed t \ (n) střihač filmu hire \hai \ (v) najmout light \lait\ (n) světlo lighting engineer \"laitin ÆendZ ni \ (n) osvětlovač location \l U"keIS n\ (n) exteriéry make-up artist \"meik øp ÆA tist\ (n) maskér No way! (phr) V žádném případě. Ani za nic. put on a play (phr) uvést hru/ představení rehearse \ri"h s\ (v) zkoušet, nacvičovat script \skript\ (n) scénář scriptwriter \"skriptærait \ (n) scénárista select \si"lekt\ (v) vybrat separately \"sep r tli\ (adv) odděleně shoot \Su t\ (v) natočit (film) sound effect \"saund IÆfekt\ (n) zvukový efekt stuntman \"støntm n\ (n) kaskadér stunt \stønt\ (n) kaskadérský kousek sword \so d\ (n) meč wave \weiv\ (v) mávat What s up with...? (phr) Co se děje s...? 8b accent \"œks nt\ (n) accompany \ "kømp ni\ (v) action film \"œks n ÆfIlm\ (n) audition \O "d S n\ (n) blockbuster \"blåkæbøst \ (n) box office \"båks ÆÅfIs\ (n) caption card \"kœps n ÆkA d\ (n) cast \ka st\ (n) change \tseindz\ (n) computer-generated imagery (phr) crowd \kraud\ (v) enjoyable \In"dZOI b l\ (adj) facial expression \ÆfeIS l Ik"spreS n\ (n) for instance (phr) laugh at \"la f t\ (v) live \laiv\ (adj) release \ri"li s\ (v) romantic comedy \r U"mœntIk "kåm di\ (n) science-fiction film \ÆsaI ns "fiks n ÆfIlm\ (n) screen \skri n\ (n) setting \"setin\ (n) přízvuk doprovodit akční film konkurz trhák pokladna titulek obsazení, herci ve filmu změna obrazy vytvořené počítačem namačkat se, nacpat se příjemný, radostný výraz tváře například smát se komu živý uvést (film do kin) romantická komedie vědecko-fantastický film obrazovka prostředí

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část

Project 3, 3. vydání. Lekce: Lekce 2 - The future. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Journey into space - 1. část www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,. vydání (p_v_lekce.jbb) Project,. vydání Lekce: Lekce - The future Cvičení: Journey into space -. část agree souhlasit air vzduch astronaut

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_08_Shopping.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 SHOPPING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 8 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) Rozvíjení vyjadřovacích Umí využívat dvoujazyčný slovník, rozumí autentickému materiálu. Rozumí jednoduchým textům z učebnice; dorozumí se v běžných každodenních situacích. učebnice za použití vizuálních

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana

AJ 3_05_Housing.notebook. November 08, 2013. Úvodní strana Úvodní strana 1 HOUSING AJ 3 Konverzační témata DUM č. 5 sexta osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

Přihlášená družstva MODERN DANCE, JAZZ DANCE

Přihlášená družstva MODERN DANCE, JAZZ DANCE MODERN DANCE, JAZZ DANCE Kategorie A/1 předškoláci - 1. třída 1 Rytmus I B Úvaly MDDM Úvaly Pod naším okýnkem 3:10 1. 2 Berušky RC Myšák Lázně Toušeň Beruško, půjč mi tečku! 3:50 2. 7:00 MODERN DANCE,

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_795_ be healthy- keep fit_pwp. Mgr. Smékalová Dagmar Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Název: Sports and games Autor: Michaela Čermáková Datum, třída: 18.4.2012, 1.E Stručná anotace:

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

TWISTER VY_32_INOVACE_72. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace TWISTER VY_32_INOVACE_72 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. TWISTER 1/ Listen and complete the correct form (past simple or continuous) of the verb.

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA 703 Tančící pompony Enliven Centre, o.s. CHRT SPECIAL - III. LIGA - FORMACE - MINI - C - 709 Jukebox Enliven Centre, o.s. 524 Tritsch Tratsch Horse TS EMOTION 544 At the ball TS EMOTION 223 ZORRO Enliven

Více

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem

Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem Voda a energie v klimatizačnom zariadení planéty Zem Water and energy in airconditioning of planet Earth Jan Pokorný, ENKI,.p.s. Česká republika Česká zemědělská univerzita Praha Voda pre ozdravenie klímy

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech. Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz

Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech. Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz Co je to senzor? A sensor is a device that measures a physical quantity and converts

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

VELIKOSTNÍ TABULKY HORSEFEATHERS - JARO 2013 PÁNSKÉ STREET BUNDY DÁMSKÉ STREET BUNDY

VELIKOSTNÍ TABULKY HORSEFEATHERS - JARO 2013 PÁNSKÉ STREET BUNDY DÁMSKÉ STREET BUNDY DISTRICT S M L XL XXL VELIKOSTNÍ TABULKY HORSEFEATHERS - JARO 2013 PÁNSKÉ STREET BUNDY (A) DÉLKA (tolerance +/- 1,5 cm) 74 76 78 80 82 (B) ŠÍŘKA PŘES PRSA (měřeno v průramku, tolerance +/- 1 cm) 57 59

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín

Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Intenzivní cvičení - Čichnova 23, Brno-Komín Taoistické Tai Chi TM vnitřní umění pro zdraví GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV. (Exit 190 z dálnice

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_AJ9NO_03_03_15

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více