Přehled výslovnosti. Samohlásky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled výslovnosti. Samohlásky"

Transkript

1 Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say, weight e fair, care I fit, win i feed, me I near, beard Å lot, spot U note, coat O claw, faun OI boy, joint U could, stood u you, use U lure, pure turn, third ø fund, must the first vowel in about the first vowel in forgotten i the second vowel in very u the second vowel in actual Souhlásky b bed, rub d done, red f fit, if g good, dog h hat, horse j yellow, you k king, pick l lip, bill l handle, panel m mat, ram n not, tin n hidden, written p pay, lip r run, read s soon, bus t talk, bet v van, love w win, wool x loch z zoo, buzz S ship, wish Z measure, leisure N sing, working ts cheap, witch T thin, myth D then, bathe dz joy, bridge

2 LET S START imagination \IÆmœdZI"neIS n\ (n) move around \Æmu v "raund\ (v) scratch \skrœts\ (v) share \Se \ (v) tell the truth (phr) tool \tu l\ (n) tortoise \"to t s\ (n) představivost přesouvat se, stěhovat se, přemís ovat se poškrábat sdílet, mít dohromady, rozdělit, mít společné říct pravdu nástroj, nářadí, pomůcka želva MODULE 1 1a Are we there yet? (phr) bumpy flight (phr) captain \"kœpt n\ (n) emergency \I"m dz nsi\ (n) fasten \"fa s n\ (v) Fasten your seatbelts. (phr) flight attendant \"flait Ætend nt\ (n) football coach \"futb O l k UtS\ (n) full-time \ÆfUl "taim\ (adv) get a low salary (phr) heart surgeon \"ha t Æs dz n\ (n) Here we go! (phr) I doubt it! (phr) indoors \ÆIn"dO z\ (adv) make-up artist \"meik øp ÆA tist\ (n) on board (phr) outdoors \ÆaUt"dO z\ (adv) part-time \ÆpA t "taim\ (adv) personal trainer \Æp s n l "trein \ (n) security guard \si"kju r ti ÆgA d\ (n) shake \SeIk\ (v) storm cloud \"sto m klaud\ (n) There s nothing to be afraid of! (phr) train \trein\ (v) travel agent \"trœv l ÆeIdZ nt\ (n) web designer \"web diæzain \ (n) work shifts (phr) work under pressure (phr) 1b application form \œpli"keis n ÆfO m\ (n) area \"e ri \ (n) blog \blåg\ (n) caretaker \"ke ÆteIk \ (n) computer skills \k m"pju t skilz\ (n) daring \"de rin\ (adj) director \d "rekt \ (n) dry \drai\ (v) energetic \Æen "dzetik\ (adj) fit \fit\ (adj) flexible \"fleks b l\ (adj) go snorkelling (phr) hard-working \ÆhA d "w kin\ (adj) high-paid \"hai peid\ (adj) important \Im"pO t nt\ (adj) independent \ÆInd "pend nt\ (adj) Už jsme tam? kodrcavý let kapitán stav nouze připevnit, zapnout Připoutejte se. stevard, letuška fotbalový trenér celý úvazek, plný úvazek dostat nízký plat kardiochirurg Už je to tady zase! O tom pochybuji. uvnitř vizážista, vizážistka, maskér, maskérka na palubě venku poloviční úvazek osobní trenér ostraha, člen ochranky třást se bouřkový mrak Tady není čeho se bát. cvičit, trénovat, procvičovat, vyškolit se pracovník cestovní agentury projektant internetových stránek pracovat na směny pracovat pod tlakem přihláška oblast, městská část blog správce znalost práce s počítačem odvážný, smělý režisér uschnout energický, rázný, aktivní v dobé kondici přizpůsobivý jít se potápět pilný, pracovitý, tvrdě pracující dobře placený důležitý samostatný

3 involve \In"vÅlv\ (v) optimistic \ÆÅpt "mistik\ (adj) ordinary \"O d n ri\ (adj) paper boy \"peip boi\ (n) patient \"peis nt\ (adj) post \p Ust\ (v) provide \pr "vaid\ (v) quality \"kwåliti\ (n) reliable \ri"lai b l\ (adj) require \ri"kwai \ (v) sandy beaches (phr) ski instructor \"ski InÆstrøkt \ (n) skilful \"skilf l\ (adj) stopwatch \"ståpwåts\ (n) take a dip (phr) technical manager \ÆteknIk l "mœnidz \ (n) waiter/ waitress \"weit \"weitr s\ (n) 1c bad-tempered \Æbœd "temp d\ (adj) beard \bi d\ (n) big-headed \ÆbIg "hedid\ (adj) bossy \"båsi\ (adj) build \bild\ (n) curly \"k li\ (adj) dimple \"dimp l\ (n) easy-going \Æi zi "g UIN\ (adj) emotional \I"m US n l\ (adj) freckle \"frek l\ (n) frizzy \"frizi\ (adj) greedy \"gri di\ (adj) hardly \"ha dli\ (adv) height \hait\ (n) huge \hju dz\ (adj) imaginative \I"mœdZ n tiv\ (adj) long face (phr) lose weight (phr) magnetic personality (phr) middle-aged \ÆmIdl "eidzd\ (adj) moody \"mu di\ (adj) moustache \m "sta S\ (n) of medium height (phr) overweight \Æ Uv "weit\ (adj) pierced \pi st\ (adj) plump \plømp\ (adj) ponytail \"p UniteIl\ (n) round face (phr) selfish \"selfis\ (adj) shaved \SeIvd\ (adj) skinny \"skini\ (adj) slim \slim\ (adj) special features (phr) spiky \"spaiki\ (adj) straight \streit\ (adj) talkative \"to k tiv\ (adj) transform \trœns"fo m\ (v) trust \trøst\ (v) ugly \"øgli\ (adj) zahrnovat, obnášet, vyžadovat optimistický obyčejný doručovatel novin trpělivý poslat poskytnout, zajistit vlastnost spolehlivý požadovat písčité pláže lyžařský instruktor šikovný stopky ponořit se technickýředitel, technický manažer číšník/ číšnice nevrlý plnovous nafoukaný, namyšlený panovačný tělesná konstrukce, postava kudrnatý důlek, olíček pohodový, vyrovnaný, klidný emocionální, citový, emotivní piha kudrnatý, kadeřavý chamtivý sotva, stěží výška obrovský nápaditý, vynalézavý protáhlý obličej zhubnout přitažlivá osobnost, magnetický charakter ve středních letech náladový knír středně vysoký nadváha propíchnutý baculatý culík, ohon (účes) kulatý obličej sobecký oholený vyhublý, vychrtlý štíhlý zvláštní znaky, zvláštní rysy ježatý, naježený rovný hovorný, upovídaný proměnit se, přetvořit se důvěřovat ošklivý

4 wart \wo t\ (n) wavy \"weivi\ (adj) weight \weit\ (n) weird \wi d\ (adj) wrinkle \"rink l\ (n) 1d almond-shaped \"a m nd ÆSeIpt\ (adj) casual \"kœzu l\ (adj) chin \tsin\ (n) get along well with sb (phr v) get away \Æget "wei\ (phr v) get into \"get Int \ (phr v) get off \Æget "Åf\ (phr v) get on \Æget "Ån\ (phr v) get out of \Æget "aut v\ (phr v) get up \Æget "øp\ (phr v) pocket money \"påk t Æmøni\ (n) pointed \"pointid\ (adj) sense of humour (phr) Enta the Dragon guard \ga d\ (v) hard \ha d\ (adv) lock \låk\ (v) lunchbox \"løntsbåks\ (n) Time for a break. (phr) Funtime Are you with me? (phr) Chill! \tsil\ (v) chimney sweep \"tsimni swi p\ (n) collector \k "lekt \ (n) friendship \"frendsip\ (n) honestly \"ÅnIstli\ (adv) It s well wicked! (phr) lamplighter \"lœmpælait \ (n) let down \Ælet "daun\ (v) No sweat! (phr) read one s mind (phr) Sorted! (phr) Straight up! (phr) bradavice vlnitý váha zvláštní vráska mandlovitého tvaru, mandlovitý neformální, pro volný čas brada dobře s někým vycházet uprchnout nasednout, nastoupit (do auta) vystoupit (z autobusu) nasednout, nastoupit (do autobusu) vystoupit (z auta) vstát ráno z postele kapesné špičatý smysl pro humor střežit těžce zamknout krabička na oběd Čas na přestávku. Chápeš? Zklidni! kominík sběrač přátelství opravdu, čestně Je to suprové! rozsvěcovač pouličního osvětlení zklamat Jasně! Bez debat! číst někomu myšlenky Hotovo. Vyřešeno. Skvěle. Jasně! MODULE 2 2a avalanche \"œv la nts\ (n) by the way (phr) catch fire (phr) cause \ko z\ (v) damage \"dœmidz\ (n) destroy \di"stroi\ (v) disappear \ÆdIs "pi \ (v) disaster \di"za st \ (n) drought \draut\ (n) drown \draun\ (v) earthquake \" TkweIk\ (n) explosion \Ik"spl UZ n\ (n) ferry boat \"feri b Ut\ (n) lavina mimochodem chytnout, vzplanout způsobit, zavinit poškození, újma zničit zmizet pohroma, neštěstí, katastrofa sucho utopit se zemětřesení výbuch trajekt

5 flash of light (phr) fortunately \"fo ts n tli\ (adv) freak wave \Æfri k "weiv\ (n) gas \gœs\ (n) hurricane \"hør k n\ (n) I ve got it under control! (phr) lava \"la v \ (n) lightning \"laitnin\ (n) mass of snow (phr) out of nowhere (phr) phenomenon \fi"nåm n n\ (n) powerful \"pau f l\ (adj) pylon \"pail n\ (n) rare \re \ (adj) recorded history (phr) relieved \ri"li vd\ (adj) sink \sink\ (v) soaking wet (phr) solar \"s Ul \ (adj) spark \spa k\ (n) storm \sto m\ (n) superstorm \"su p sto m\ (n) telegraph \"teligra f\ (n) Thank goodness! (phr) top \tåp\ (adj) top deck \ÆtÅp "dek\ (n) tornado \to "neid U\ (n) tsunami \tsu"na mi\ (n) volcanic eruption \vålækœnik I"røpS n\ (n) wave \weiv\ (n) 2b accident-prone (phr) ankle \"œnk l\ (n) bandage \"bœndidz\ (n) bite \bait\ (v) boil \boil\ (v) clean \kli n\ (v) collapse \k "lœps\ (v) contest \"kåntest\ (n) eye patch \"ai pœts\ (n) fall off \ÆfO l "Åf\ (v) get sunburned (phr) hole \h Ul\ (n) hook \huk\ (n) ice pack \"ais pœk\ (n) kettle \"ketl\ (n) knock sb unconscious (phr) mast \ma st\ (n) metal \"metl\ (adj) overboard \" Uv bo d\ (adv) pirate \"pai r t\ (n) plaster \"pla st \ (n) poor thing (phr) port \po t\ (n) pull a muscle (phr) regular \"regjul \ (adj) rest \rest\ (v) záblesk světla naštěstí bizarní vlna, mimořádná vlna, abnormální vlna, obří vlna plyn hurikán Mám to pod kontrolou. láva blesk masa sněhu, spousta sněhu odnikud fenomén silný stožár, sloup řídký historicky doložený uklidněný, poci ující úlevu potopit se durch promočený sluneční jiskra, elektrický výboj bouře superbouře telegraf Díky Bohu! vrcholek horní paluba tornádo tsunami výbuch sopky vlna často postihovaný nehodami kotník obvaz, obinadlo ukousnout vařící uklízet zkolabovat, zhroutit se soutěž páska na oko spadnout z čeho spálit se na slunci díra hák ledový obklad konvice (na vaření vody) uspat ránou, udeřit někoho a přivodit mu bezvědomí stěžeň kovový přes palubu pirát náplast chudáček přístav natáhnout sval pravidelný, častý opřít, položit, podpírat, opírat, ležet, odpočívat

6 sailor \"seil \ (n) scald \sko ld\ (v) sprain \sprein\ (v) spray \sprei\ (v) steady \"stedi\ (adj) sun cream \"søn kri m\ (n) sunbathe \"sønbeid\ (v) turn out \Æt n "aut\ (phr v) unconscious \øn"kåns s\ (adj) wooden \"wudn\ (adj) worktop \"w ktåp\ (n) wound \wu nd\ (n) wrist \rist\ (n) X-ray \"eks rei\ (n) 2c air pollution \"e p Ælu S n\ (n) allow \ "lau\ (v) appliance \ "plai ns\ (n) cleaning product (phr) climate change (phr) deforestation \di ÆfÅr "steis n\ (n) duty \"dju ti\ (n) eco-friendly \Æi k U "frendli\ (adj) endangered \In"deIndZ d\ (adj) endangered species (phr) energy waste \"en dzi ÆweIst\ (n) environmental \InÆvaIr n"mentl\ (adj) licence \"lais ns\ (n) make a profit (phr) monument \"månj m nt\ (n) natural habitat (phr) population \ÆpÅpj "leis n\ (n) protect \pr "tekt\ (v) public transport \ÆpøblIk "trœnspo t\ (n) rapidly \"rœp dli\ (adv) recycle \Æri "saik l\ (v) reduce \ri"dju s\ (v) respect \ri"spekt\ (v) reuse \Æri "ju z\ (v) rubbish \"røbis\ (n) shelter \"Selt \ (n) solution \s "lu S n\ (n) tourist attraction (phr) turn off \Æt n "Åf\ (phr v) unique \ju "ni k\ (adj) unpredictable \ÆønprI"dIkt b l\ (adj) water pollution \"wo t p Ælu S n\ (n) wondrous \"wøndr s\ (adj) 2d accommodation \ ÆkÅm "deis n\ (n) bin \bin\ (n) breathe \bri D\ (v) chemical \"kemik l\ (n) chlorine \"klo ri n\ (n) clean up \Ækli n "øp\ (phr v) námořník opařit vyvrtnout, podvrtnout postříkat, stříknout stabilní, pevný opalovací krém opalovat se na slunci ukázat se jaký, vyvrbit se jak v bezvědomí dřevěný pracovní plocha rána, zranění zápěstí rentgen znečištění vzduchu dovolit přístroj, spotřebič čistící prostředek změna klimatu, změna podnebí odlesnění povinnost ekologicky nezávadný ohrožený ohrožené druhy, chráněné druhy plýtvání energií ekologický, týkající se životního prostředí licence, povolení, oprávnění vykázat zisk, mít zisk monument, památka, pamětihodnost přirozené prostředí, přirozené místo výskytu populace, počet obyvatel ochraňovat, chránit veřejná hromadná doprava rapidně, překotně recyklovat snížit, zmenšit, omezit respektovat, brát ohled znovu používat, opětovně použít odpadky úkryt, přístřešek, útulek řešení turistická atrakce vypnout, zhasnout unikátní, jedinečný nepředvídatelný, nevyzpytatelný znečištění vody úžasný, ohromný ubytování, nocleh popelnice, odpadkový koš dýchat chemikálie, chemická látka chlór uklidit, ozdravit, vyčistit

7 cleaner \"kli n \ (n) coal \k Ul\ (n) collect \k "lekt\ (v) competition entry \ÆkÅmp "tis n Æentri\ (n) disappearance \ÆdIs "pi r ns\ (n) drain \drein\ (n) end up \Æend "øp\ (v) environment \In"vaI r nm nt\ (n) eventually \I"ventSu li\ (adv) harm \ha m\ (v) insect \"Insekt\ (n) look after \"luk A ft \ (phr v) look for \"luk f \ (phr v) look forward to \luk "fo w d t \ (phr v) look into \"luk Int \ (phr v) look out \ÆlUk "aut\ (phr v) oil \OIl\ (n) oxygen \"ÅksIdZ n\ (n) pick up rubbish (phr) poisonous \"poiz n s\ (adj) prevent \pri"vent\ (v) release \ri"li s\ (v) spread diseases (phr) waste \weist\ (n) Myths and Legends ancient \"eins nt\ (adj) argue \"A gju \ (v) battle \"bœtl\ (n) bury \"beri\ (v) crack \krœk\ (v) escape \I"skeIp\ (v) every now and again (phr) giant \"dzai nt\ (n) goddess \"gåd s\ (n) god \gåd\ (n) ground \graund\ (n) leader \"li d \ (n) move \mu v\ (v) occasionally \ "keiz n li\ (adv) occur \ "k \ (v) rule \ru l\ (v) separate \"sep reit\ (v) war \wo \ (n) Funtime bloom \blu m\ (v) flow \fl U\ (v) flu \flu \ (n) mew \mju \ (v) raindrop \"reindråp\ (n) roar \ro \ (v) seagulls \"si gølz\ (n) sphere \sfi \ (n) Across Cultures babysit \"beibisit\ (v) be allowed \bi "laud\ (v) certain \"s tn\ (adj) čistidlo, čistící prostředek uhlí sbírat soutěžní příspěvek zmizení odtok, odvodňovací stružka skončit, dopadnout jako životní prostředí nakonec poškodit, ublížit hmyz starat se o koho/ co hledat koho/ co těšit se na co prozkoumat co, prošetřit co dávat pozor olej, ropa, nafta kyslík sbírat odpadky jedovatý zabránit, předcházet, zamezit vypouštět, uvolňovat rozšiřovat nemoci, roznášet nemoci odpad antický, starověký hádat se bitva pohřbít praskat uprchnout čas od času, tu a tam obr bohyně bůh země, zemský povrch vůdce pohnout se, pohybovat se příležitostně, tu a tam, občas objevit se vládnout rozdělit se válka kvést proudit chřipka mňoukat deš ová kapka řvát racek koule hlídat děti mít dovoleno, smět určitý

8 cosmetic company \kåzæmetik "kømp ni\ (n) courier \"kuri \ (n) deliver \di"liv \ (v) hand out \Æhœnd "aut\ (v) leaflet \"li fl t\ (n) office work \"ÅfIs Æw k\ (n) overtime \" Uv tøim\ (n) promoter \pr "m Ut \ (n) situation \ÆsItSu"eIS n\ (n) CLIL Time anti-clockwise \ÆœntI klåkwøiz\ (adv) asteroid belt (phr) circular path (phr) contain \k n"tein\ (v) Earth \ T\ (n) gaseous \"gœsi s\ (adj) inner \"In \ (adj) Jupiter \"dzu pit \ (n) Mars \ma z\ (n) Mercury \"m kjuri\ (n) naked eye (phr) Neptune \"neptju n\ (n) noodles \"nu dlz\ (n) orbit \"O bit\ (n) outer \"aut \ (adj) quarter \"kwo t \ (n) Saturn \"sœt n\ (n) solar system \Æs Ul "sist m\ (n) surface \"s f s\ (n) terrestrial planet \t "restri l plœnit\ (adj) Uranus \ju"rein s\ (n) Venus \"vi n s\ (n) kosmetická firma kurýr doručit rozdávat letáček kancelářská práce přesčas propagátor situace proti směru hodinových ručiček pás asteroidů oběžná dráha obsahovat, zahrnovat Země plynný (skupenství) vnitřní Jupiter Mars Mekur pouhým okem Neptun nudle oběžná dráha, orbit vnější čtvrtina Saturn sluneční soustava povrch kamenná planeta Uran Venuše MODULE 3 3a adder \"œd \ (n) Arctic \"A ktik\ (n) Arctic hare \ÆA ktik "he \ (n) arrange \ "reindz\ (v) Beluga whale \b "lu g weil\ (n) caribou \"kœribu \ (n) Check this out! (phr) Come and give me a hand! (phr) complain \k m"plein\ (v) cool down \Æku l "daun\ (phr v) Emperor penguin \"emp r ÆpeNgw n\ (n) equipment \I"kwIpm nt\ (n) expedition \Æeksp "dis n\ (n) fierce \fi s\ (adj) gentle \"dzentl\ (adj) get stuck (phr) give sb a hand (phr) grizzly bear \ÆgrIzli "be \ (n) harmless \"ha ml s\ (adj) heat \hi t\ (n) heatwave \"hi tweiv\ (n) hug \høg\ (v) zmije Arktida zajíc polární zařídit, domluvit, sjednat velryba běluha karibu Zkus tohle! Poj a pomoz mi. stěžovat si zchladit se tučňák císařský vybavení expedice divoký, zuřivý mírný zaseknout se, uvíznout pomoci někomu medvěd grizly neškodný, bezpečný horko vlna veder, období mimořádného horka obejmout

9 husky \"høski\ (n) look around \ÆlUk "raund\ (phr v) meat-eating \"mi t Æi tin\ (adj) pack \pœk\ (v) passport \"pa spo t\ (n) plant-eating \"pla nt Æi tin\ (adj) Pole \p Ul\ (n) renew \ri"nju \ (v) rescue \"reskju \ (v) reunite \Æri ju"nøit\ (v) sled \sled\ (n) snowy owl \Æsn Ui "aul\ (n) tame \teim\ (adj) trip \trip\ (n) uncomfortable \øn"kømft b l\ (adj) wild \waild\ (adj) 3b Antarctica \œn"ta ktik \ (n) average \"œv ridz\ (adj) care \ke \ (n) chick \tsik\ (n) colony \"kål ni\ (n) countless \"kauntl s\ (adj) crash \krœs\ (v) desert \"dez t\ (n) exhausted \Ig"zO stid\ (adj) fall through \ÆfO l "Tru \ (v) fan \fœn\ (n) feather \"fed \ (n) forest \"får st\ (n) generation \ÆdZen "reis n\ (n) grassland \"gra slœnd\ (n) hatch \hœts\ (v) herd \h d\ (n) icy road (phr) in the wild (phr) jungle \"dzøng l\ (n) lake \leik\ (n) lay an egg (phr) life span \"laif spœn\ (n) mate \meit\ (n) migrate \mai"greit\ (v) migration \mai"greis n\ (n) newborn \"nju bo n\ (adj) ocean \" US n\ (n) path \pa T\ (n) patience \"peis ns\ (n) polar region \Æp Ul ri dz n\ (n) require \ri"kwai \ (v) river \"riv \ (n) route \ru t\ (n) sound \saund\ (n) starve \sta v\ (v) status \"steit s\ (n) strength \"strent\ (n) husky porozhlédnout se, rozhlížet se, prohlédnout si živící se masem zabalit, sbalit cestovní pas živící se rostlinami pól prodloužit, obnovit zachránit shledat, sejít se, opět se spojit sáně sova sněžná ochočený výlet, vyjíž ka nepříjemný, nepohodlný divoký Antarktida průměrný péče, zájem, starost ptáče (zde: mládě tučňáka) kolonie nespočetný, nesčetný havarovat pouš vyčerpaný propadnout skrz větrák pírko les generace louka vylíhnout se, vyklubat se, vysedět (vejce) stádo zledovatělá cesta v divočině džungle jezero snést vejce délka života druh, družka migrovat migrace novorozený oceán cesta trpělivost polární oblast požadovat, vyžadovat, potřebovat řeka trasa, cesta zvuk hladovět, trpět hladem status síla

10 3c active \"œktiv\ (adj) award \ "wo d\ (n) boxing \"båksin\ (n) career \k "ri \ (n) champion \"tsœmpi n\ (n) chess \tses\ (n) consider \k n"sid \ (v) court \ko t\ (n) darts \da ts\ (n) domino \"dåmin U\ (n) energising \"en dzaizin\ (adj) Go for it! (phr) grow up \Ægr U "øp\ (phr v) impressive \Im"presIv\ (adj) kite surfing \"kait Æs fin\ (n) motor racing \"m Ut ÆreIsIN\ (n) pitch \pits\ (n) pool \pu l\ (n) professionally \pr "fes n li\ (adv) ranking \"rœnkin\ (n) recently \"ri s ntli\ (adv) ride the waves (phr) ring \rin\ (n) rink \rink\ (n) rugby \"røgbi\ (n) sign \sain\ (n) simply \"simpli\ (adv) slow down \Æsl U "daun\ (phr v) squash \skwås\ (n) take up a sport (phr) track \trœk\ (n) white-water rafting \ÆwaIt wo t "ra ftin\ (n) 3d beat \bi t\ (v) classmate \"kla smeit\ (n) finding \"faindin\ (n) inspire \In"spaI \ (v) majority \m "dzår ti\ (n) per cent (phr) result \ri"zølt\ (n) score \sko \ (v) scuba diving \"sku b ÆdaIvIN\ (n) survey \"s vei\ (n) Enta the Dragon crush \krøs\ (v) fetch \fets\ (v) leopard \"lep d\ (n) python \"pait n\ (n) spot \spåt\ (n) stick \stik\ (n) Funtime brave \breiv\ (adj) hang \hœn\ (v) aktivní cena, ocenění box kariéra šampión, mistr, přeborník šachy považovat, pokládat koho za co kurt šipky domino povzbuzující, dodávající energii Jdi na to. Jdi na věc. vyrůst, dospět působivý, impozantní kitesurfing (jízda na prkně po vodě s využitím tažného draka) motoristické závody hřiště kulečník profesionálně žebříček, umístění v žebříčku nedávno, před nedávnem jezdit na vlnách ring zimní stadion ragby známka čeho prostě, jednoduše, pouze zpomalit squash začít se věnovat sportu dráha rafting, jízda na raftu porazit spolužák závěr, zjištění inspirovat většina procento výsledek dát gól potápění s dýchacím přístrojem průzkum, anketa rozmačkat, rozdrtit přinést leopard krajta flek, skvrna hůlka, klacek odvážný, statečný viset

11 pond \pånd\ (n) roadrunner \"r UdÆrøn \ (n) scorpion \"sko pi n\ (n) underground \"ønd graund\ (adv) upside down \ÆøpsaId "daun\ (adv) vampire bat \"vœmpai bœt\ (n) rybník kukačka kohoutí štír, škorpión v podzemí hlavou dolů upír MODULE 4 4a adventurous \ d"vents r s\ (adj) backpack \"bœkpœk\ (n) backpack \"bœkpœk\ (v) blow over \Æbl U " Uv \ (v) challenging \"tsœl ndzin\ (adj) cover \"køv \ (v) dry \drai\ (adj) explore \Ik"splO \ (v) fascinating \"fœs neitin\ (adj) foreign \"får n\ (adj) get lost (phr) go horseback riding (phr) guide \gaid\ (n) hitch-hike \"hits haik\ (v) hump \hømp\ (n) oasis \ U"eIsIs\ (n) recognise \"rek gnaiz\ (v) rewarding \ri"wo din\ (adj) sail \seil\ (v) sandstorm \"sœndsto m\ (n) take a road trip (phr) tiring \"tai rin\ (adj) tour \tu \ (v) trek \trek\ (v) 4b attend \ "tend\ (v) be in sb s way (phr) boiling hot (phr) book \buk\ (v) breeze \bri z\ (n) chilly \"tsili\ (adj) degrees Celsius \di"gri s selsi s\ (n) delight \di"lait\ (n) edge \edz\ (n) foggy \"fågi\ (adj) freezing cold (phr) head for \"hed f \ (v) icy \"aisi\ (adj) minus \"main s\ (adj) nut \nøt\ (n) sight \sait\ (n) snow-covered \"sn U Ækøv d\ (adj) sunshine \"sønsain\ (n) take a snowmobiling excursion (phr) temperature \"tempr ts \ (n) travelogue \"trœv låg\ (n) walk over \"wo k Uv \ (v) dobrodružný batoh jít na túru pominout, přehnat se náročný, podnětný zakrýt suchý, vysušený prozkoumat, poznávat fascinující, úchvatný cizí, zahraniční ztratit se jít se projet na koni průvodce stopovat hrb oáza rozpoznat, poznat přinášející uspokojení, uspokojující plavit se písečná bouře jet autem na výlet únavný procestovat putovat, jít na túru navštívit, zúčastnit se stát někomu v cestě parno, horko zamluvit vánek, větřík chladný, studený stupně Celsia potěšení, požitek, radost okraj mlhavý mrazivý zamířit kam chladný minus, minusový ořech památka, turistická zajímavost pokrytý sněhem sluneční svit jet na vyjíž ku na sněžném skútru teplota cestopisný film jít přes

12 windy \"windi\ (adj) wise \waiz\ (adj) 4c alien \"eili n\ (n) astronaut \"œstr no t\ (n) communication \k Æmju ni"keis n\ (n) entertainment \Æent "teinm nt\ (n) experiment \Ik"sper ment\ (n) glimpse \glimps\ (n) hold in store (phr) housing \"hauzin\ (n) implant \Im"plA nt\ (v) import \Im"pO t\ (v) in store (phr) microchip \"maikr UÆtSIp\ (n) nutrition pill \nju "tris n pil\ (n) outer space \ÆaUt "speis\ (n) race \reis\ (n) rocket \"råkit\ (n) solar mobile \Æs Ul "m UbaIl\ (n) space colony \"speis ÆkÅl ni\ (n) space station \"speis ÆsteIS n\ (n) spaceship \"speisæsip\ (n) spacesuit \"speissu t\ (n) transport \"trœnspo t\ (n) washing-up \ÆwÅSIN "øp\ (n) 4d benefit \"ben fit\ (v) crime \kraim\ (n) cure \kju \ (n) exploration \Æekspl "reis n\ (n) invent \In"vent\ (v) It is up to us. (phr) make time (phr) mankind \Æmœn"kaInd\ (n) solve \sålv\ (v) sources of power (phr) support \s "po t\ (v) universe \"ju niv s\ (n) Myths and Legends battle against \"bœtl genst\ (v) cape \keip\ (n) coast \k Ust\ (n) come round \Ækøm "raund\ (v) crew \kru \ (n) damage \"dœmidz\ (v) fall from \"fo l fr m\ (v) get round \Æget "raund\ (phr v) give up \ÆgIv "øp\ (phr v) high wind \"hai wind\ (n) log \låg\ (n) make it to safety (phr) on the tip (phr) recorded sighting (phr) větrný moudrý, rozumný mimozemš an astronaut, kosmonaut komunikace zábava, pobavení pokus zběžný pohled, zahlédnutí mít v zásobě bydlení implantovat dovážet v zásobě mikročip výživové tablety vesmír, meziplanetární prostor závod raketa vozidlo na sluneční pohon vesmírná kolonie vesmírná stanice kosmická lo, vesmírné plavidlo skafandr doprava mytí nádobí mít užitek, přinášet prospěch kriminalita lék průzkum vynalézt Je to na nás. udělat si čas lidstvo vyřešit zdroj elektrické energie podporovat vesmír bojovat proti mys pobřeží jet kolem posádka poškozený spadnout odkud vyhnout se čemu, obeplout co, obejít co vzdát se silný vítr deník dostat se do bezpečí na špici, na konci zaznamenané spatření

13 refuse \ri"fju z\ (v) safety \"seifti\ (n) sink \sink\ (n) spot \spåt\ (v) Funtime gravity \"grœviti\ (n) in the blink of an eye (phr) lift off \ÆlIft "Åf\ (n) on course (phr) tear \ti \ (n) weigh \wei\ (v) Across Cultures blow up \Æbl U "øp\ (v) bonfire \"bånfai \ (n) firework \"fai w k\ (n) guy \gai\ (n) make figures (phr) neighbour \"neib \ (n) Parliament \"pa l m nt\ (n) symbolise \"simb laiz\ (v) thread \Tred\ (n) wrist band \"rist bœnd\ (n) Go Green community \k "mju n ti\ (n) disposal \di"sp Uz l\ (n) educate \"edjukeit\ (v) get caught (phr) importance \Im"pO t ns\ (n) household \"haush Uld\ (adj) random \"rœnd m\ (adj) odmítnout bezpečí potopit se zpozorovat gravitace během mrknutí oka vznést se, odstartovat (raketa) na dráze, na cestě slza vážit vyhodit do povětří vatra ohňostroj figurína z hadrů vyrábět postavy soused parlament symbolizovat, představovat nit, vlákno náramek obec, komunita, společenství likvidace, odstranění vzdělávat zachytit, být přistižen důležitost domácnost náhodný MODULE 5 5a alarm \ "la m\ (n) arrest \ "rest\ (v) break in \ÆbreIk "In\ (phr v) burglar \"b gl \ (n) burglary \"b gl ri\ (n) Calm down. \ÆkA m "daun\ (v) car theft \"ka ÆTeft\ (n) cut \køt\ (v) direction \di"reks n\ (n) electrical \I"lektrIk l\ (adj) go off \Æg U "Åf\ (phr v) Hang on! (phr) Keep your fingers crossed, everyone. (phr) kidnapping \"kidnœpin\ (n) on the spot (phr) pickpocketing \"pikæpåk tin\ (n) prison \"priz n\ (n) robbery \"råb ri\ (n) scene of the crime (phr) set off \Æset "Åf\ (v) shoplifting \"SÅpÆlIftIN\ (n) smuggling \"smøg lin\ (n) alarm, poplašné zařízení zatknout vloupat se do čeho, vniknout do čeho zloděj, lupič vloupání, krádež vloupáním Uklidni se. krádež auta přestřihnout směr (cesty) elektrický spustit Počkej! Držte mi všichni palce. únos na místě kapsářství vězení oloupení, loupež místo činu spustit krádež v obchodě pašování

14 speeding \"spi din\ (n) spraying graffiti (phr) steal \sti l\ (v) suspect \"søspekt\ (n) That s odd. (phr) thief \Ti f\ (n) vandalism \"vœnd liz m\ (n) watchful \"wåtsful\ (adj) wire \wai \ (n) with no sense of (phr) You re in big trouble. (phr) 5b adorable \ "do r b l\ (adj) belongings \bi"låninz\ (n) bust \bøst\ (v) commit \k "mit\ (v) confess \k n"fes\ (v) criminal \"krim n l\ (n) customs official \"køst mz ÆfIS l\ (n) destination \Ædest "neis n\ (n) inspection \In"spekS n\ (n) kidnapper \"kidnœp \ (n) luggage \"løgidz\ (n) mug \møg\ (v) mugger \"møg \ (n) orchid \"O kid\ (n) pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) punish \"pønis\ (v) pygmy monkeys \ÆpIgmi "mønkiz\ (n) rightly \"raitli\ (adv) rob \råb\ (v) robber \"råb \ (n) search \"s ts\ (v) severely \si"vi li\ (adv) smuggle \"smøg l\ (v) smuggler \"smøgl \ (n) stuffed toy \Æstøft "toi\ (n) survive \s "vaiv\ (v) turn up \Æt n "øp\ (phr v) vandalise \"vœnd laiz\ (v) 5c autobiography \ÆO t bai"ågr fi\ (n) belong to \bi"lån t \ (v) biography \bai"ågr fi\ (n) cruel \"kru l\ (adj) cub \køb\ (n) fairy tale \"fe ri teil\ (n) fantasy \"fœnt si\ (n) focus \"f Uk s\ (v) for a while (phr) give away \ÆgIv "wei\ (phr v) legend \"ledz nd\ (n) mystery \"mist ri\ (n) novel \"nåv l\ (n) puzzling \"pøz lin\ (adj) překročení povolené rychlosti stříkání grafiti krást podezřelý To je divné. zloděj vandalismus pozorný, bdělý, ostražitý drát beze smyslu pro co Máte velký problém. Máš velký problém. rozkošný, roztomilý osobní věci, majetek udělat policejní zátah, sbalit spáchat přiznat se zločinec celník cíl cesty, cílová stanice, místo určení, destinace prohlídka únosce zavazadla přepadnout lupič (pouliční) orchidej sebrat potrestat kosman zakrslý právem, po právu vykrást lupič hledat, prohledávat vážně, těžce pašovat pašerák plyšová hračka přežít objevit se, dorazit úmyslně poničit autobiografie patřit komu životopis (psaný druhou osobou) krutý mládě pohádka fantastický příběh zaměřit se, zaostřit pozornost na co na chvíli darovat legenda záhadný příběh román, novela nepochopitelný, nejasný

15 romance \r U"mœns\ (n) science-fiction \ÆsaI ns "fiks n\ (n) treat \tri t\ (v) trick \trik\ (v) 5d break out \ÆbreIk "aut\ (phr v) fall asleep (phr) go after \"g U A ft \ (phr v) go by \Æg U "bai\ (phr v) go off \Æg U "Åf\ (phr v) go on \Æg U "Ån\ (phr v) go out \g U "aut\ (phr v) grab \grœb\ (v) imitate \"ImIteIt\ (v) perch \p ts\ (n) realise \"ri laiz\ (v) He was screaming his head off! (phr) settle down \Æsetl "daun\ (phr v) smoke alarm \"sm Uk Æla m\ (n) throw \Tr U\ (v) warn \wo n\ (v) Enta the Dragon I don t like being on my own. (phr) wipe off \ÆwaIp "Åf\ (phr v) Funtime cloak \kl Uk\ (v) creep \kri p\ (v) misty \"misti\ (adj) rattle \"rœtl\ (v) stormy \"sto mi\ (adj) milostný román vědecko-fantastický žánr zacházet, nakládat napálit, obelstít vypuknout usnout jít za čím, zaměřit se na co projít kolem, projet kolem spustit (budík, poplašný signál) pokračovat zhasnout popadnout napodobovat bidýlko uvědomit si Řval tak hlasitě, že by mu upadla hlava. usadit se detektor kouře hodit varovat Nejsem rád sám (o samotě). setřít zahalit plížit se mlžný, mlhavý zachrastit, zařinčet, rachotit bouřlivý MODULE 6 6a a four-course meal (phr) be out of this world (phr) beef \bi f\ (n) broccoli \"bråk li\ (n) cabbage \"kœbidz\ (n) celebrate \"sel breit\ (v) chilli \"tsili\ (n) compliment \"kåmpl m nt\ (n) crisps \krisps\ (n) cucumber \"kju kømb \ (n) dish \"dis\ (n) duelling \"dju lin\ (adj) garlic \"ga lik\ (n) It s my treat! (phr) knight \nait\ (n) lamb \lœm\ (n) lollipop \"lålipåp\ (n) mess \mes\ (n) mushroom \"møsru m\ (n) non-meat eater \ÆnÅn "mi t i t \ (n) olive \"Ål v\ (n) čtyřchodové jídlo, jídlo o čtyřech chodech být vzdálený od tohoto světa hovězí brokolice zelí slavit pálivá paprička poklona, poklona, čest, blahopřání chipsy okurek pokrm, jídlo bojující proti sobě česnek Já to platím. To je na můj účet. rytíř jehněčí maso, jehně lízátko nepořádek hřib ten, kdo nejí maso oliva

16 on the house (phr) na účet podniku peach \pi ts\ (n) broskev prawn \pro n\ (n) kreveta, garnát put out \ÆpUt "aut\ (v) uhasit range from... to... (phr) pohybovat se v rozmezí od... do... ruin \"ru In\ (v) zničit, zmařit special occasion \ÆspeS l "keiz n\ (n) zvláštní příležitost spinach \"spinidz\ (n) špenát spot \spåt\ (n) místo sweetcorn \"swi tko n\ (n) kukuřice tablecloth \"teib lklåt\ (n) ubrus vegetarian \ÆvedZI"te ri n\ (adj) vegetariánský What a pain! (phr) To je otrava! Your meal is on the house. (phr) Vaše jídlo je na účet podniku. 6b bitter \"bit \ (adj) coated with \"k UtId wid\ (adj) cone \k Un\ (n) design \di"zain\ (v) flavoured \ÆfleIv d\ (adj) heat up \Æhi t "øp\ (phr v) kids with a sweet tooth (phr) medium \"mi di m\ (adj) mineral water \"min r l ÆwO t \ (n) pea \pi \ (n) rare \re \ (adj) rice \rais\ (n) salty \"so lti\ (adj) snack \snœk\ (n) sour \sau \ (adj) sparkling \"spa klin\ (adj) spicy \"spaisi\ (adj) steak \steik\ (n) still \stil\ (adj) well done \Æwel "døn\ (adj) 6c arthritis \A "TraIt s\ (n) avoid \ "void\ (v) balanced diet (phr) build a fire (phr) chewing gum \"tsu IN gøm\ (n) convenient \k n"vi ni nt\ (adj) fattening food (phr) fizzy drink \ÆfIzi "drink\ (n) frequent \"fri kw nt\ (adj) intelligent \In"telIdZ nt\ (adj) junk food \"dzønk fu d\ (n) knuckle \"nøk l\ (n) lead to \"li d t \ (v) lifestyle \"laifstail\ (n) regular exercise (phr) spot \spåt\ (n) stress \stres\ (n) swallow \"swål U\ (v) toothpaste \"tu TpeIst\ (n) hořký politý čím kornout navrhnout, naplánovat ochucený rozehřát, rozproudit, oživit, ohřát mlsné děti; děti, které mají chu na sladké středně propečený (steak) minerálka hrášek krvavý (steak), nepropečený (steak) rýže slaný svačinka, něco malého k jídlu kyselý perlivý ostrý, pikantní steak neperlivý dobře propečený (steak) artritida vyhnout se vyvážená strava, vyvážený jídelníček rozdělat oheň žvýkačka pohodlný, praktický jídlo, po kterém se tloustne perlivý nápoj častý inteligentní nezdravá strava kloub na prstech u ruky vést k čemu styl života pravidelné cvičení pupínek stres polknout zubní pasta

17 6d calorie \"kœl ri\ (n) couch potato (phr) decrease \di"kri s\ (v) depressed \di"prest\ (adj) Drop me a line. (phr) effect \I"fekt\ (n) energy \"en dzi\ (n) fall into \"fo l Int \ (v) habit \"hœbit\ (n) increase \In"kri s\ (v) nutrient \"nju tri nt\ (n) positive \"påz tiv\ (adj) soft drink (phr) soul \s Ul\ (n) sunlight \"sønlait\ (n) take a deep breath (phr) turn back \Æt n "bœk\ (phr v) turn down \Æt n "daun\ (phr v) turn on \Æt n "Ån\ (phr v) turn over \Æt n " Uv \ (phr v) turn over a new leaf (phr) Myths and Legends attach \ "tœts\ (v) candle flame \"kœndl ÆfleIm\ (n) direct \d "rekt\ (v) drop \dråp\ (n) dust \døst\ (n) elemental \ÆelI"ment l\ (n) invisible \In"vIz b l\ (adj) keeper \"ki p \ (n) mist \mist\ (n) mud \mød\ (n) pebble \"peb l\ (n) spark \spa k\ (n) spirit \"spirit\ (n) supernatural \Æsu p "nœts r l\ (adj) supernatural power \Æsu p nœts r l "pau \ (n) Funtime available \ "veil b l\ (adj) cupcake \"køpkeik\ (n) cut down on \Ækøt "daun Ån\ (phr v) freak \fri k\ (n) out of bounds (phr) physique \fi"zi k\ (n) Across Cultures accessory \ k"ses ri\ (n) attraction \ "trœks n\ (n) craft \kra ft\ (n) float around \Æfl Ut "raund\ (v) get a taste (phr) health treatments (phr) jewellery \"dzu lri\ (n) local \"l Uk l\ (adj) kalorie gaučový povaleč, lenoch snížit, zmenšit sklíčený Napiš mi pár řádků. efekt energie spadnout, dát se do čeho zvyk zvýšit živina pozitivní, kladný nealkoholický nápoj duše sluneční svit zhluboka se nadechnout obrátit se, jít zpět ztlumit zapnout, pustit obrátit se, přesunout se, přehodit, přepnout obrátit list, zkusit něco nového připojit se, přikládat, přičítat plamen svíčky nasměrovat, dohlížet kapka prach živel neviditelný správce mlha bláto kamínek jiskra duch nadpřirozený nadpřirozená moc dostupný, k dispozici, k mání košíček (pečené cukroví) omezit spotřebu čeho nadšenec za hranicí fyzička doplněk (módní) atrakce, zajímavost řemeslo plout kolem dokola ochutnat zdravotnické potřeby šperky, klenoty místní

18 pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) stall \sto l\ (n) treat \tri t\ (n) CLIL Time blurb \bl b\ (n) childhood \"tsaildhud\ (n) conceal \k n"si l\ (v) gang \gœn\ (n) high-class \ÆhaI "kla s\ (adj) identity \ai"dent ti\ (n) injustice \In"dZøstIs\ (n) jail \dzeil\ (n) justice \"dzøstis\ (n) master \"ma st \ (n) pickpocket \"pikæpåk t\ (n) set in \Æset "in\ (v) take to court (phr) unforgettable \Æønf "get b l\ (adj) workhouse \"w khaus\ (n) všimnout si, sebrat, zvednout, zachytit stánek, prodejní stůl požitek, radost, zábava, pohoštění propagační text dětství ukrýt, utajit gang z vyšších kruhů identita nespravedlnost, bezpráví, křivda vězení spravedlnost mistr, učitel, odborník kapsář, kapesní zloděj zasadit, vsadit postavit před soud nezapomenutelný chudobinec MODULE 7 7a be hard on (phr) be off \bi "Åf\ (phr v) bracelet \"breisl t\ (n) catch a virus (phr) cure \kju \ (v) digital camera \Æd dz t l "kœm r \ (n) document \"dåkjum nt\ (n) ebook reader (phr) electronic \ÆelIk"trÅnIk\ (adj) examine \Ig"zœmIn\ (v) file \fail\ (n) flat screen \Æflœt "skri n\ (n) gadget \"gœdz t\ (n) game console \"geim ÆkÅns Ul\ (n) GPS \ÆdZi pi "es\ (n) headband \Æhedbœnd\ (n) lab \lœb\ (n) memory stick \"mem ri stik\ (n) MP3 player \Æem pi "Tri ÆpleI \ (n) netbook \"netbuk\ (n) shrink \SrINk\ (v) smart \sma t\ (adj) smart phone \"sma tf Un\ (n) store \sto \ (v) suit \su t\ (v) transfer \trœns"f \ (v) virus \"vai r s\ (n) 7b chat online (phr) chat room \tsœt ru m\ (n) crash \krœs\ (v) delete \di"li t\ (v) ecard \"i ka d\ (n) mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho být vypnutý náramek chytit vir, být napaden virem vyléčit digitální fo ák dokument čtečka elektronických knih elektronický zkontrolovat, prohlédnout, přezkoumat soubor plochá obrazovka přístroj, zařízení herní konzola satelitní navigace, navigační systém čelenka laboratoř fleška (USB flash disc) přehrávač MP3 netbook srazit se, scvrknout se chytrý, inteligentní chytrý telefon uložit, uskladnit, uchovávat hodit se, pasovat přenést virus chatovat online, komunikovat online komunikační místnost na internetu spadnout, zhroutit se smazat elektronická pohlednice

19 instant messaging \ÆInst nt "mesidzin\ (n) keep in contact (phr) keep in touch (phr) pay attention (phr) save \seiv\ (v) stay in touch (phr) technology \tek"nål dzi\ (n) text \tekst\ (v) turn up \Æt n "øp\ (phr v) internetová služba, která umožňuje uživatelům sledovat, kteří přátelé jsou připojeni udržovat kontakt, zůstat v kontaktu zůstat ve styku věnovat pozornost uložit zůstat v kontaktu technologie psát textové zprávy objevit se, vynořit se, najít 7c accidentally \Æœks "dent li\ (adv) náhodně, náhodou amused \ "mju zd\ (adj) pobavený, rozveselený annoyed \ "noid\ (adj) naštvaný, rozčilený, rozzlobený comment \"kåment\ (n) komentář, poznámka conversation \ÆkÅnv "seis n\ (n) konverzace, rozhovor crowded \"kraud d\ (adj) přeplněný disappointed \ÆdIs "pointid\ (adj) zklamaný disgusting \dis"gøstin\ (adj) odporný, hnusný embarrassed \Im"bœr st\ (adj) v rozpacích, rozpačitý I can t stand... (phr) Nemohu vystát... in public (phr) na veřejnosti nervous \"n v s\ (adj) nervózní outcome \"autkøm\ (n) výsledek pet hate (phr) nejnenáviděnější činnost pleased \pli zd\ (adj) potěšený regret \ri"gret\ (v) litovat relieved \ri"li vd\ (adj) uklidněný, poci ující úlevu shocked \SÅkt\ (adj) šokovaný, vyděšený, otřesený upset \Æøp"set\ (adj) rozrušený, znepokojený worried \"wørid\ (adj) ustaraný 7d antisocial \Æœnt "s US l\ (adj) at the click of a button (phr) blessing \"blesin\ (n) careless \"ke l s\ (adj) curse \k s\ (n) erase \I"reIz\ (v) glue \glu \ (v) look up \ÆlUk "øp\ (phr v) safely \"seifli\ (adv) step out \Æstep "aut\ (v) wisely \"waizli\ (adv) Enta the Dragon blame \bleim\ (v) by hand (phr) detention \di"tens n\ (n) Never mind. (phr) strain \strein\ (v) tool \tu l\ (n) workman \"w km n\ (n) Funtime swift reply (phr) nespolečenský kliknutím na tlačítko dar, požehnání bezstarostný prokletí vymazat, smazat přilepit, nespustit oči z čeho vyhledat bezpečně odejít, odskočit si, odběhnout rozumně obviňovat ručně nechaný po škole Nevadí. natáhnout (sval), namoci si (sval) nástroj, nářadí řemeslník, pracovník okamžitá odpově

20 MODULE 8 8a actor \"œkt \ (n) herec actress \"œktr s\ (n) herečka adventure film \ d"vents ÆfIlm\ (n) dobrodružný film be shot \bi "SÅt\ (v) být natočený, být zabraný cameraman \"kœm r m n\ (n) kameraman carriage \"kœridz\ (n) kočár compose \k m"p Uz\ (v) složit (hudbu) costume designer \"kåstjum diæzain \ (n) návrhář kostýmů director \d "rekt \ (n) režisér Do you fancy being extras? (phr) Chtěl bys být komparsistou? Máš chu dělat kompars? extra \"ekstr \ (n) kompars film \film\ (v) filmovat film editor \"film Æed t \ (n) střihač filmu hire \hai \ (v) najmout light \lait\ (n) světlo lighting engineer \"laitin ÆendZ ni \ (n) osvětlovač location \l U"keIS n\ (n) exteriéry make-up artist \"meik øp ÆA tist\ (n) maskér No way! (phr) V žádném případě. Ani za nic. put on a play (phr) uvést hru/ představení rehearse \ri"h s\ (v) zkoušet, nacvičovat script \skript\ (n) scénář scriptwriter \"skriptærait \ (n) scénárista select \si"lekt\ (v) vybrat separately \"sep r tli\ (adv) odděleně shoot \Su t\ (v) natočit (film) sound effect \"saund IÆfekt\ (n) zvukový efekt stuntman \"støntm n\ (n) kaskadér stunt \stønt\ (n) kaskadérský kousek sword \so d\ (n) meč wave \weiv\ (v) mávat What s up with...? (phr) Co se děje s...? 8b accent \"œks nt\ (n) accompany \ "kømp ni\ (v) action film \"œks n ÆfIlm\ (n) audition \O "d S n\ (n) blockbuster \"blåkæbøst \ (n) box office \"båks ÆÅfIs\ (n) caption card \"kœps n ÆkA d\ (n) cast \ka st\ (n) change \tseindz\ (n) computer-generated imagery (phr) crowd \kraud\ (v) enjoyable \In"dZOI b l\ (adj) facial expression \ÆfeIS l Ik"spreS n\ (n) for instance (phr) laugh at \"la f t\ (v) live \laiv\ (adj) release \ri"li s\ (v) romantic comedy \r U"mœntIk "kåm di\ (n) science-fiction film \ÆsaI ns "fiks n ÆfIlm\ (n) screen \skri n\ (n) setting \"setin\ (n) přízvuk doprovodit akční film konkurz trhák pokladna titulek obsazení, herci ve filmu změna obrazy vytvořené počítačem namačkat se, nacpat se příjemný, radostný výraz tváře například smát se komu živý uvést (film do kin) romantická komedie vědecko-fantastický film obrazovka prostředí

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci):

Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Angličtina pro nejmenší (děti začátečníci): Prostředky výuky: Každé dítě jinak vnímá. Učitel je povinen mu nabídnout takovou aktivitu, která podpoří jeho vnímání. Typy vnímání: vizuální typ sluchový typ

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přihlášená družstva MODERN DANCE, JAZZ DANCE

Přihlášená družstva MODERN DANCE, JAZZ DANCE MODERN DANCE, JAZZ DANCE Kategorie A/1 předškoláci - 1. třída 1 Rytmus I B Úvaly MDDM Úvaly Pod naším okýnkem 3:10 1. 2 Berušky RC Myšák Lázně Toušeň Beruško, půjč mi tečku! 3:50 2. 7:00 MODERN DANCE,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 29.3.2014 - PRAHA 703 Tančící pompony Enliven Centre, o.s. CHRT SPECIAL - III. LIGA - FORMACE - MINI - C - 709 Jukebox Enliven Centre, o.s. 524 Tritsch Tratsch Horse TS EMOTION 544 At the ball TS EMOTION 223 ZORRO Enliven

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Maturita Vocabulary Autor: Silvie Teclová Název: Sports and games

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Chit Chat 1 - Lekce 10

Chit Chat 1 - Lekce 10 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit hippo hroch lion lev giraffe žirafa monkey opice elephant

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 15.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_AJ_CON_2 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.02.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 4.0.0 Číslo DUMu: VY INOVACE_0_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny

Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny 1. 15 Čertíci Rytmus 11111/1,0 1 12.3.2013 7:20:13 Hodnocení soutěže Děti - Plesová předtančení 1. 1 SHAKE SEŇORA CrossDance 11111/1,0 1 12.3.2013 7:20:15

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - SNÍH... 13

Obsah. E) English - Wind the bobbin up... 12 7. LEDNA MRZNE AŽ PRAŠTÍ - SNÍH... 13 Obsah Obsah... 1 V. MRZNE AŽ PRAŠTÍ - LEDEN... 5 Sběr věcí pro výtvarnou činnost:... 5 Nákup pro výtvarnou činnost:... 5 5. LEDNA "MRZNE AŽ PRAŠTÍ" - MRÁZ... 6 A) Básnička s pohybem - ČJ - Malíř Mráz...

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly

s l y Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: CR chrom chrome plated sly Série SLY je dostupná v těchto povrchových úpravách: SLY range is available in the following finishes: chrom chrome plated sly Uvedené ceny jsou doporučené MOC bez DPH. Změna cen vyhrazena. s l y SY 010

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz

www.abclode.cz Mobil: +420 602 207 227, e-mail: ji.novy@seznam.cz ZÁBAVA PRO VŠECHNY o r i g i n á l n í a v ý j i m e č n é FUN FOR EVERYONE u n i q u e a n d o r i g i n a l Laguna - vodní svět PowerPaddler Lagon Waterpark & PowerPaddler Vodní svět lagun brouzdaliště

Více