Přehled výslovnosti. Samohlásky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled výslovnosti. Samohlásky"

Transkript

1 Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say, weight e fair, care I fit, win i feed, me I near, beard Å lot, spot U note, coat O claw, faun OI boy, joint U could, stood u you, use U lure, pure turn, third ø fund, must the first vowel in about the first vowel in forgotten i the second vowel in very u the second vowel in actual Souhlásky b bed, rub d done, red f fit, if g good, dog h hat, horse j yellow, you k king, pick l lip, bill l handle, panel m mat, ram n not, tin n hidden, written p pay, lip r run, read s soon, bus t talk, bet v van, love w win, wool x loch z zoo, buzz S ship, wish Z measure, leisure N sing, working ts cheap, witch T thin, myth D then, bathe dz joy, bridge

2 LET S START imagination \IÆmœdZI"neIS n\ (n) move around \Æmu v "raund\ (v) scratch \skrœts\ (v) share \Se \ (v) tell the truth (phr) tool \tu l\ (n) tortoise \"to t s\ (n) představivost přesouvat se, stěhovat se, přemís ovat se poškrábat sdílet, mít dohromady, rozdělit, mít společné říct pravdu nástroj, nářadí, pomůcka želva MODULE 1 1a Are we there yet? (phr) bumpy flight (phr) captain \"kœpt n\ (n) emergency \I"m dz nsi\ (n) fasten \"fa s n\ (v) Fasten your seatbelts. (phr) flight attendant \"flait Ætend nt\ (n) football coach \"futb O l k UtS\ (n) full-time \ÆfUl "taim\ (adv) get a low salary (phr) heart surgeon \"ha t Æs dz n\ (n) Here we go! (phr) I doubt it! (phr) indoors \ÆIn"dO z\ (adv) make-up artist \"meik øp ÆA tist\ (n) on board (phr) outdoors \ÆaUt"dO z\ (adv) part-time \ÆpA t "taim\ (adv) personal trainer \Æp s n l "trein \ (n) security guard \si"kju r ti ÆgA d\ (n) shake \SeIk\ (v) storm cloud \"sto m klaud\ (n) There s nothing to be afraid of! (phr) train \trein\ (v) travel agent \"trœv l ÆeIdZ nt\ (n) web designer \"web diæzain \ (n) work shifts (phr) work under pressure (phr) 1b application form \œpli"keis n ÆfO m\ (n) area \"e ri \ (n) blog \blåg\ (n) caretaker \"ke ÆteIk \ (n) computer skills \k m"pju t skilz\ (n) daring \"de rin\ (adj) director \d "rekt \ (n) dry \drai\ (v) energetic \Æen "dzetik\ (adj) fit \fit\ (adj) flexible \"fleks b l\ (adj) go snorkelling (phr) hard-working \ÆhA d "w kin\ (adj) high-paid \"hai peid\ (adj) important \Im"pO t nt\ (adj) independent \ÆInd "pend nt\ (adj) Už jsme tam? kodrcavý let kapitán stav nouze připevnit, zapnout Připoutejte se. stevard, letuška fotbalový trenér celý úvazek, plný úvazek dostat nízký plat kardiochirurg Už je to tady zase! O tom pochybuji. uvnitř vizážista, vizážistka, maskér, maskérka na palubě venku poloviční úvazek osobní trenér ostraha, člen ochranky třást se bouřkový mrak Tady není čeho se bát. cvičit, trénovat, procvičovat, vyškolit se pracovník cestovní agentury projektant internetových stránek pracovat na směny pracovat pod tlakem přihláška oblast, městská část blog správce znalost práce s počítačem odvážný, smělý režisér uschnout energický, rázný, aktivní v dobé kondici přizpůsobivý jít se potápět pilný, pracovitý, tvrdě pracující dobře placený důležitý samostatný

3 involve \In"vÅlv\ (v) optimistic \ÆÅpt "mistik\ (adj) ordinary \"O d n ri\ (adj) paper boy \"peip boi\ (n) patient \"peis nt\ (adj) post \p Ust\ (v) provide \pr "vaid\ (v) quality \"kwåliti\ (n) reliable \ri"lai b l\ (adj) require \ri"kwai \ (v) sandy beaches (phr) ski instructor \"ski InÆstrøkt \ (n) skilful \"skilf l\ (adj) stopwatch \"ståpwåts\ (n) take a dip (phr) technical manager \ÆteknIk l "mœnidz \ (n) waiter/ waitress \"weit \"weitr s\ (n) 1c bad-tempered \Æbœd "temp d\ (adj) beard \bi d\ (n) big-headed \ÆbIg "hedid\ (adj) bossy \"båsi\ (adj) build \bild\ (n) curly \"k li\ (adj) dimple \"dimp l\ (n) easy-going \Æi zi "g UIN\ (adj) emotional \I"m US n l\ (adj) freckle \"frek l\ (n) frizzy \"frizi\ (adj) greedy \"gri di\ (adj) hardly \"ha dli\ (adv) height \hait\ (n) huge \hju dz\ (adj) imaginative \I"mœdZ n tiv\ (adj) long face (phr) lose weight (phr) magnetic personality (phr) middle-aged \ÆmIdl "eidzd\ (adj) moody \"mu di\ (adj) moustache \m "sta S\ (n) of medium height (phr) overweight \Æ Uv "weit\ (adj) pierced \pi st\ (adj) plump \plømp\ (adj) ponytail \"p UniteIl\ (n) round face (phr) selfish \"selfis\ (adj) shaved \SeIvd\ (adj) skinny \"skini\ (adj) slim \slim\ (adj) special features (phr) spiky \"spaiki\ (adj) straight \streit\ (adj) talkative \"to k tiv\ (adj) transform \trœns"fo m\ (v) trust \trøst\ (v) ugly \"øgli\ (adj) zahrnovat, obnášet, vyžadovat optimistický obyčejný doručovatel novin trpělivý poslat poskytnout, zajistit vlastnost spolehlivý požadovat písčité pláže lyžařský instruktor šikovný stopky ponořit se technickýředitel, technický manažer číšník/ číšnice nevrlý plnovous nafoukaný, namyšlený panovačný tělesná konstrukce, postava kudrnatý důlek, olíček pohodový, vyrovnaný, klidný emocionální, citový, emotivní piha kudrnatý, kadeřavý chamtivý sotva, stěží výška obrovský nápaditý, vynalézavý protáhlý obličej zhubnout přitažlivá osobnost, magnetický charakter ve středních letech náladový knír středně vysoký nadváha propíchnutý baculatý culík, ohon (účes) kulatý obličej sobecký oholený vyhublý, vychrtlý štíhlý zvláštní znaky, zvláštní rysy ježatý, naježený rovný hovorný, upovídaný proměnit se, přetvořit se důvěřovat ošklivý

4 wart \wo t\ (n) wavy \"weivi\ (adj) weight \weit\ (n) weird \wi d\ (adj) wrinkle \"rink l\ (n) 1d almond-shaped \"a m nd ÆSeIpt\ (adj) casual \"kœzu l\ (adj) chin \tsin\ (n) get along well with sb (phr v) get away \Æget "wei\ (phr v) get into \"get Int \ (phr v) get off \Æget "Åf\ (phr v) get on \Æget "Ån\ (phr v) get out of \Æget "aut v\ (phr v) get up \Æget "øp\ (phr v) pocket money \"påk t Æmøni\ (n) pointed \"pointid\ (adj) sense of humour (phr) Enta the Dragon guard \ga d\ (v) hard \ha d\ (adv) lock \låk\ (v) lunchbox \"løntsbåks\ (n) Time for a break. (phr) Funtime Are you with me? (phr) Chill! \tsil\ (v) chimney sweep \"tsimni swi p\ (n) collector \k "lekt \ (n) friendship \"frendsip\ (n) honestly \"ÅnIstli\ (adv) It s well wicked! (phr) lamplighter \"lœmpælait \ (n) let down \Ælet "daun\ (v) No sweat! (phr) read one s mind (phr) Sorted! (phr) Straight up! (phr) bradavice vlnitý váha zvláštní vráska mandlovitého tvaru, mandlovitý neformální, pro volný čas brada dobře s někým vycházet uprchnout nasednout, nastoupit (do auta) vystoupit (z autobusu) nasednout, nastoupit (do autobusu) vystoupit (z auta) vstát ráno z postele kapesné špičatý smysl pro humor střežit těžce zamknout krabička na oběd Čas na přestávku. Chápeš? Zklidni! kominík sběrač přátelství opravdu, čestně Je to suprové! rozsvěcovač pouličního osvětlení zklamat Jasně! Bez debat! číst někomu myšlenky Hotovo. Vyřešeno. Skvěle. Jasně! MODULE 2 2a avalanche \"œv la nts\ (n) by the way (phr) catch fire (phr) cause \ko z\ (v) damage \"dœmidz\ (n) destroy \di"stroi\ (v) disappear \ÆdIs "pi \ (v) disaster \di"za st \ (n) drought \draut\ (n) drown \draun\ (v) earthquake \" TkweIk\ (n) explosion \Ik"spl UZ n\ (n) ferry boat \"feri b Ut\ (n) lavina mimochodem chytnout, vzplanout způsobit, zavinit poškození, újma zničit zmizet pohroma, neštěstí, katastrofa sucho utopit se zemětřesení výbuch trajekt

5 flash of light (phr) fortunately \"fo ts n tli\ (adv) freak wave \Æfri k "weiv\ (n) gas \gœs\ (n) hurricane \"hør k n\ (n) I ve got it under control! (phr) lava \"la v \ (n) lightning \"laitnin\ (n) mass of snow (phr) out of nowhere (phr) phenomenon \fi"nåm n n\ (n) powerful \"pau f l\ (adj) pylon \"pail n\ (n) rare \re \ (adj) recorded history (phr) relieved \ri"li vd\ (adj) sink \sink\ (v) soaking wet (phr) solar \"s Ul \ (adj) spark \spa k\ (n) storm \sto m\ (n) superstorm \"su p sto m\ (n) telegraph \"teligra f\ (n) Thank goodness! (phr) top \tåp\ (adj) top deck \ÆtÅp "dek\ (n) tornado \to "neid U\ (n) tsunami \tsu"na mi\ (n) volcanic eruption \vålækœnik I"røpS n\ (n) wave \weiv\ (n) 2b accident-prone (phr) ankle \"œnk l\ (n) bandage \"bœndidz\ (n) bite \bait\ (v) boil \boil\ (v) clean \kli n\ (v) collapse \k "lœps\ (v) contest \"kåntest\ (n) eye patch \"ai pœts\ (n) fall off \ÆfO l "Åf\ (v) get sunburned (phr) hole \h Ul\ (n) hook \huk\ (n) ice pack \"ais pœk\ (n) kettle \"ketl\ (n) knock sb unconscious (phr) mast \ma st\ (n) metal \"metl\ (adj) overboard \" Uv bo d\ (adv) pirate \"pai r t\ (n) plaster \"pla st \ (n) poor thing (phr) port \po t\ (n) pull a muscle (phr) regular \"regjul \ (adj) rest \rest\ (v) záblesk světla naštěstí bizarní vlna, mimořádná vlna, abnormální vlna, obří vlna plyn hurikán Mám to pod kontrolou. láva blesk masa sněhu, spousta sněhu odnikud fenomén silný stožár, sloup řídký historicky doložený uklidněný, poci ující úlevu potopit se durch promočený sluneční jiskra, elektrický výboj bouře superbouře telegraf Díky Bohu! vrcholek horní paluba tornádo tsunami výbuch sopky vlna často postihovaný nehodami kotník obvaz, obinadlo ukousnout vařící uklízet zkolabovat, zhroutit se soutěž páska na oko spadnout z čeho spálit se na slunci díra hák ledový obklad konvice (na vaření vody) uspat ránou, udeřit někoho a přivodit mu bezvědomí stěžeň kovový přes palubu pirát náplast chudáček přístav natáhnout sval pravidelný, častý opřít, položit, podpírat, opírat, ležet, odpočívat

6 sailor \"seil \ (n) scald \sko ld\ (v) sprain \sprein\ (v) spray \sprei\ (v) steady \"stedi\ (adj) sun cream \"søn kri m\ (n) sunbathe \"sønbeid\ (v) turn out \Æt n "aut\ (phr v) unconscious \øn"kåns s\ (adj) wooden \"wudn\ (adj) worktop \"w ktåp\ (n) wound \wu nd\ (n) wrist \rist\ (n) X-ray \"eks rei\ (n) 2c air pollution \"e p Ælu S n\ (n) allow \ "lau\ (v) appliance \ "plai ns\ (n) cleaning product (phr) climate change (phr) deforestation \di ÆfÅr "steis n\ (n) duty \"dju ti\ (n) eco-friendly \Æi k U "frendli\ (adj) endangered \In"deIndZ d\ (adj) endangered species (phr) energy waste \"en dzi ÆweIst\ (n) environmental \InÆvaIr n"mentl\ (adj) licence \"lais ns\ (n) make a profit (phr) monument \"månj m nt\ (n) natural habitat (phr) population \ÆpÅpj "leis n\ (n) protect \pr "tekt\ (v) public transport \ÆpøblIk "trœnspo t\ (n) rapidly \"rœp dli\ (adv) recycle \Æri "saik l\ (v) reduce \ri"dju s\ (v) respect \ri"spekt\ (v) reuse \Æri "ju z\ (v) rubbish \"røbis\ (n) shelter \"Selt \ (n) solution \s "lu S n\ (n) tourist attraction (phr) turn off \Æt n "Åf\ (phr v) unique \ju "ni k\ (adj) unpredictable \ÆønprI"dIkt b l\ (adj) water pollution \"wo t p Ælu S n\ (n) wondrous \"wøndr s\ (adj) 2d accommodation \ ÆkÅm "deis n\ (n) bin \bin\ (n) breathe \bri D\ (v) chemical \"kemik l\ (n) chlorine \"klo ri n\ (n) clean up \Ækli n "øp\ (phr v) námořník opařit vyvrtnout, podvrtnout postříkat, stříknout stabilní, pevný opalovací krém opalovat se na slunci ukázat se jaký, vyvrbit se jak v bezvědomí dřevěný pracovní plocha rána, zranění zápěstí rentgen znečištění vzduchu dovolit přístroj, spotřebič čistící prostředek změna klimatu, změna podnebí odlesnění povinnost ekologicky nezávadný ohrožený ohrožené druhy, chráněné druhy plýtvání energií ekologický, týkající se životního prostředí licence, povolení, oprávnění vykázat zisk, mít zisk monument, památka, pamětihodnost přirozené prostředí, přirozené místo výskytu populace, počet obyvatel ochraňovat, chránit veřejná hromadná doprava rapidně, překotně recyklovat snížit, zmenšit, omezit respektovat, brát ohled znovu používat, opětovně použít odpadky úkryt, přístřešek, útulek řešení turistická atrakce vypnout, zhasnout unikátní, jedinečný nepředvídatelný, nevyzpytatelný znečištění vody úžasný, ohromný ubytování, nocleh popelnice, odpadkový koš dýchat chemikálie, chemická látka chlór uklidit, ozdravit, vyčistit

7 cleaner \"kli n \ (n) coal \k Ul\ (n) collect \k "lekt\ (v) competition entry \ÆkÅmp "tis n Æentri\ (n) disappearance \ÆdIs "pi r ns\ (n) drain \drein\ (n) end up \Æend "øp\ (v) environment \In"vaI r nm nt\ (n) eventually \I"ventSu li\ (adv) harm \ha m\ (v) insect \"Insekt\ (n) look after \"luk A ft \ (phr v) look for \"luk f \ (phr v) look forward to \luk "fo w d t \ (phr v) look into \"luk Int \ (phr v) look out \ÆlUk "aut\ (phr v) oil \OIl\ (n) oxygen \"ÅksIdZ n\ (n) pick up rubbish (phr) poisonous \"poiz n s\ (adj) prevent \pri"vent\ (v) release \ri"li s\ (v) spread diseases (phr) waste \weist\ (n) Myths and Legends ancient \"eins nt\ (adj) argue \"A gju \ (v) battle \"bœtl\ (n) bury \"beri\ (v) crack \krœk\ (v) escape \I"skeIp\ (v) every now and again (phr) giant \"dzai nt\ (n) goddess \"gåd s\ (n) god \gåd\ (n) ground \graund\ (n) leader \"li d \ (n) move \mu v\ (v) occasionally \ "keiz n li\ (adv) occur \ "k \ (v) rule \ru l\ (v) separate \"sep reit\ (v) war \wo \ (n) Funtime bloom \blu m\ (v) flow \fl U\ (v) flu \flu \ (n) mew \mju \ (v) raindrop \"reindråp\ (n) roar \ro \ (v) seagulls \"si gølz\ (n) sphere \sfi \ (n) Across Cultures babysit \"beibisit\ (v) be allowed \bi "laud\ (v) certain \"s tn\ (adj) čistidlo, čistící prostředek uhlí sbírat soutěžní příspěvek zmizení odtok, odvodňovací stružka skončit, dopadnout jako životní prostředí nakonec poškodit, ublížit hmyz starat se o koho/ co hledat koho/ co těšit se na co prozkoumat co, prošetřit co dávat pozor olej, ropa, nafta kyslík sbírat odpadky jedovatý zabránit, předcházet, zamezit vypouštět, uvolňovat rozšiřovat nemoci, roznášet nemoci odpad antický, starověký hádat se bitva pohřbít praskat uprchnout čas od času, tu a tam obr bohyně bůh země, zemský povrch vůdce pohnout se, pohybovat se příležitostně, tu a tam, občas objevit se vládnout rozdělit se válka kvést proudit chřipka mňoukat deš ová kapka řvát racek koule hlídat děti mít dovoleno, smět určitý

8 cosmetic company \kåzæmetik "kømp ni\ (n) courier \"kuri \ (n) deliver \di"liv \ (v) hand out \Æhœnd "aut\ (v) leaflet \"li fl t\ (n) office work \"ÅfIs Æw k\ (n) overtime \" Uv tøim\ (n) promoter \pr "m Ut \ (n) situation \ÆsItSu"eIS n\ (n) CLIL Time anti-clockwise \ÆœntI klåkwøiz\ (adv) asteroid belt (phr) circular path (phr) contain \k n"tein\ (v) Earth \ T\ (n) gaseous \"gœsi s\ (adj) inner \"In \ (adj) Jupiter \"dzu pit \ (n) Mars \ma z\ (n) Mercury \"m kjuri\ (n) naked eye (phr) Neptune \"neptju n\ (n) noodles \"nu dlz\ (n) orbit \"O bit\ (n) outer \"aut \ (adj) quarter \"kwo t \ (n) Saturn \"sœt n\ (n) solar system \Æs Ul "sist m\ (n) surface \"s f s\ (n) terrestrial planet \t "restri l plœnit\ (adj) Uranus \ju"rein s\ (n) Venus \"vi n s\ (n) kosmetická firma kurýr doručit rozdávat letáček kancelářská práce přesčas propagátor situace proti směru hodinových ručiček pás asteroidů oběžná dráha obsahovat, zahrnovat Země plynný (skupenství) vnitřní Jupiter Mars Mekur pouhým okem Neptun nudle oběžná dráha, orbit vnější čtvrtina Saturn sluneční soustava povrch kamenná planeta Uran Venuše MODULE 3 3a adder \"œd \ (n) Arctic \"A ktik\ (n) Arctic hare \ÆA ktik "he \ (n) arrange \ "reindz\ (v) Beluga whale \b "lu g weil\ (n) caribou \"kœribu \ (n) Check this out! (phr) Come and give me a hand! (phr) complain \k m"plein\ (v) cool down \Æku l "daun\ (phr v) Emperor penguin \"emp r ÆpeNgw n\ (n) equipment \I"kwIpm nt\ (n) expedition \Æeksp "dis n\ (n) fierce \fi s\ (adj) gentle \"dzentl\ (adj) get stuck (phr) give sb a hand (phr) grizzly bear \ÆgrIzli "be \ (n) harmless \"ha ml s\ (adj) heat \hi t\ (n) heatwave \"hi tweiv\ (n) hug \høg\ (v) zmije Arktida zajíc polární zařídit, domluvit, sjednat velryba běluha karibu Zkus tohle! Poj a pomoz mi. stěžovat si zchladit se tučňák císařský vybavení expedice divoký, zuřivý mírný zaseknout se, uvíznout pomoci někomu medvěd grizly neškodný, bezpečný horko vlna veder, období mimořádného horka obejmout

9 husky \"høski\ (n) look around \ÆlUk "raund\ (phr v) meat-eating \"mi t Æi tin\ (adj) pack \pœk\ (v) passport \"pa spo t\ (n) plant-eating \"pla nt Æi tin\ (adj) Pole \p Ul\ (n) renew \ri"nju \ (v) rescue \"reskju \ (v) reunite \Æri ju"nøit\ (v) sled \sled\ (n) snowy owl \Æsn Ui "aul\ (n) tame \teim\ (adj) trip \trip\ (n) uncomfortable \øn"kømft b l\ (adj) wild \waild\ (adj) 3b Antarctica \œn"ta ktik \ (n) average \"œv ridz\ (adj) care \ke \ (n) chick \tsik\ (n) colony \"kål ni\ (n) countless \"kauntl s\ (adj) crash \krœs\ (v) desert \"dez t\ (n) exhausted \Ig"zO stid\ (adj) fall through \ÆfO l "Tru \ (v) fan \fœn\ (n) feather \"fed \ (n) forest \"får st\ (n) generation \ÆdZen "reis n\ (n) grassland \"gra slœnd\ (n) hatch \hœts\ (v) herd \h d\ (n) icy road (phr) in the wild (phr) jungle \"dzøng l\ (n) lake \leik\ (n) lay an egg (phr) life span \"laif spœn\ (n) mate \meit\ (n) migrate \mai"greit\ (v) migration \mai"greis n\ (n) newborn \"nju bo n\ (adj) ocean \" US n\ (n) path \pa T\ (n) patience \"peis ns\ (n) polar region \Æp Ul ri dz n\ (n) require \ri"kwai \ (v) river \"riv \ (n) route \ru t\ (n) sound \saund\ (n) starve \sta v\ (v) status \"steit s\ (n) strength \"strent\ (n) husky porozhlédnout se, rozhlížet se, prohlédnout si živící se masem zabalit, sbalit cestovní pas živící se rostlinami pól prodloužit, obnovit zachránit shledat, sejít se, opět se spojit sáně sova sněžná ochočený výlet, vyjíž ka nepříjemný, nepohodlný divoký Antarktida průměrný péče, zájem, starost ptáče (zde: mládě tučňáka) kolonie nespočetný, nesčetný havarovat pouš vyčerpaný propadnout skrz větrák pírko les generace louka vylíhnout se, vyklubat se, vysedět (vejce) stádo zledovatělá cesta v divočině džungle jezero snést vejce délka života druh, družka migrovat migrace novorozený oceán cesta trpělivost polární oblast požadovat, vyžadovat, potřebovat řeka trasa, cesta zvuk hladovět, trpět hladem status síla

10 3c active \"œktiv\ (adj) award \ "wo d\ (n) boxing \"båksin\ (n) career \k "ri \ (n) champion \"tsœmpi n\ (n) chess \tses\ (n) consider \k n"sid \ (v) court \ko t\ (n) darts \da ts\ (n) domino \"dåmin U\ (n) energising \"en dzaizin\ (adj) Go for it! (phr) grow up \Ægr U "øp\ (phr v) impressive \Im"presIv\ (adj) kite surfing \"kait Æs fin\ (n) motor racing \"m Ut ÆreIsIN\ (n) pitch \pits\ (n) pool \pu l\ (n) professionally \pr "fes n li\ (adv) ranking \"rœnkin\ (n) recently \"ri s ntli\ (adv) ride the waves (phr) ring \rin\ (n) rink \rink\ (n) rugby \"røgbi\ (n) sign \sain\ (n) simply \"simpli\ (adv) slow down \Æsl U "daun\ (phr v) squash \skwås\ (n) take up a sport (phr) track \trœk\ (n) white-water rafting \ÆwaIt wo t "ra ftin\ (n) 3d beat \bi t\ (v) classmate \"kla smeit\ (n) finding \"faindin\ (n) inspire \In"spaI \ (v) majority \m "dzår ti\ (n) per cent (phr) result \ri"zølt\ (n) score \sko \ (v) scuba diving \"sku b ÆdaIvIN\ (n) survey \"s vei\ (n) Enta the Dragon crush \krøs\ (v) fetch \fets\ (v) leopard \"lep d\ (n) python \"pait n\ (n) spot \spåt\ (n) stick \stik\ (n) Funtime brave \breiv\ (adj) hang \hœn\ (v) aktivní cena, ocenění box kariéra šampión, mistr, přeborník šachy považovat, pokládat koho za co kurt šipky domino povzbuzující, dodávající energii Jdi na to. Jdi na věc. vyrůst, dospět působivý, impozantní kitesurfing (jízda na prkně po vodě s využitím tažného draka) motoristické závody hřiště kulečník profesionálně žebříček, umístění v žebříčku nedávno, před nedávnem jezdit na vlnách ring zimní stadion ragby známka čeho prostě, jednoduše, pouze zpomalit squash začít se věnovat sportu dráha rafting, jízda na raftu porazit spolužák závěr, zjištění inspirovat většina procento výsledek dát gól potápění s dýchacím přístrojem průzkum, anketa rozmačkat, rozdrtit přinést leopard krajta flek, skvrna hůlka, klacek odvážný, statečný viset

11 pond \pånd\ (n) roadrunner \"r UdÆrøn \ (n) scorpion \"sko pi n\ (n) underground \"ønd graund\ (adv) upside down \ÆøpsaId "daun\ (adv) vampire bat \"vœmpai bœt\ (n) rybník kukačka kohoutí štír, škorpión v podzemí hlavou dolů upír MODULE 4 4a adventurous \ d"vents r s\ (adj) backpack \"bœkpœk\ (n) backpack \"bœkpœk\ (v) blow over \Æbl U " Uv \ (v) challenging \"tsœl ndzin\ (adj) cover \"køv \ (v) dry \drai\ (adj) explore \Ik"splO \ (v) fascinating \"fœs neitin\ (adj) foreign \"får n\ (adj) get lost (phr) go horseback riding (phr) guide \gaid\ (n) hitch-hike \"hits haik\ (v) hump \hømp\ (n) oasis \ U"eIsIs\ (n) recognise \"rek gnaiz\ (v) rewarding \ri"wo din\ (adj) sail \seil\ (v) sandstorm \"sœndsto m\ (n) take a road trip (phr) tiring \"tai rin\ (adj) tour \tu \ (v) trek \trek\ (v) 4b attend \ "tend\ (v) be in sb s way (phr) boiling hot (phr) book \buk\ (v) breeze \bri z\ (n) chilly \"tsili\ (adj) degrees Celsius \di"gri s selsi s\ (n) delight \di"lait\ (n) edge \edz\ (n) foggy \"fågi\ (adj) freezing cold (phr) head for \"hed f \ (v) icy \"aisi\ (adj) minus \"main s\ (adj) nut \nøt\ (n) sight \sait\ (n) snow-covered \"sn U Ækøv d\ (adj) sunshine \"sønsain\ (n) take a snowmobiling excursion (phr) temperature \"tempr ts \ (n) travelogue \"trœv låg\ (n) walk over \"wo k Uv \ (v) dobrodružný batoh jít na túru pominout, přehnat se náročný, podnětný zakrýt suchý, vysušený prozkoumat, poznávat fascinující, úchvatný cizí, zahraniční ztratit se jít se projet na koni průvodce stopovat hrb oáza rozpoznat, poznat přinášející uspokojení, uspokojující plavit se písečná bouře jet autem na výlet únavný procestovat putovat, jít na túru navštívit, zúčastnit se stát někomu v cestě parno, horko zamluvit vánek, větřík chladný, studený stupně Celsia potěšení, požitek, radost okraj mlhavý mrazivý zamířit kam chladný minus, minusový ořech památka, turistická zajímavost pokrytý sněhem sluneční svit jet na vyjíž ku na sněžném skútru teplota cestopisný film jít přes

12 windy \"windi\ (adj) wise \waiz\ (adj) 4c alien \"eili n\ (n) astronaut \"œstr no t\ (n) communication \k Æmju ni"keis n\ (n) entertainment \Æent "teinm nt\ (n) experiment \Ik"sper ment\ (n) glimpse \glimps\ (n) hold in store (phr) housing \"hauzin\ (n) implant \Im"plA nt\ (v) import \Im"pO t\ (v) in store (phr) microchip \"maikr UÆtSIp\ (n) nutrition pill \nju "tris n pil\ (n) outer space \ÆaUt "speis\ (n) race \reis\ (n) rocket \"råkit\ (n) solar mobile \Æs Ul "m UbaIl\ (n) space colony \"speis ÆkÅl ni\ (n) space station \"speis ÆsteIS n\ (n) spaceship \"speisæsip\ (n) spacesuit \"speissu t\ (n) transport \"trœnspo t\ (n) washing-up \ÆwÅSIN "øp\ (n) 4d benefit \"ben fit\ (v) crime \kraim\ (n) cure \kju \ (n) exploration \Æekspl "reis n\ (n) invent \In"vent\ (v) It is up to us. (phr) make time (phr) mankind \Æmœn"kaInd\ (n) solve \sålv\ (v) sources of power (phr) support \s "po t\ (v) universe \"ju niv s\ (n) Myths and Legends battle against \"bœtl genst\ (v) cape \keip\ (n) coast \k Ust\ (n) come round \Ækøm "raund\ (v) crew \kru \ (n) damage \"dœmidz\ (v) fall from \"fo l fr m\ (v) get round \Æget "raund\ (phr v) give up \ÆgIv "øp\ (phr v) high wind \"hai wind\ (n) log \låg\ (n) make it to safety (phr) on the tip (phr) recorded sighting (phr) větrný moudrý, rozumný mimozemš an astronaut, kosmonaut komunikace zábava, pobavení pokus zběžný pohled, zahlédnutí mít v zásobě bydlení implantovat dovážet v zásobě mikročip výživové tablety vesmír, meziplanetární prostor závod raketa vozidlo na sluneční pohon vesmírná kolonie vesmírná stanice kosmická lo, vesmírné plavidlo skafandr doprava mytí nádobí mít užitek, přinášet prospěch kriminalita lék průzkum vynalézt Je to na nás. udělat si čas lidstvo vyřešit zdroj elektrické energie podporovat vesmír bojovat proti mys pobřeží jet kolem posádka poškozený spadnout odkud vyhnout se čemu, obeplout co, obejít co vzdát se silný vítr deník dostat se do bezpečí na špici, na konci zaznamenané spatření

13 refuse \ri"fju z\ (v) safety \"seifti\ (n) sink \sink\ (n) spot \spåt\ (v) Funtime gravity \"grœviti\ (n) in the blink of an eye (phr) lift off \ÆlIft "Åf\ (n) on course (phr) tear \ti \ (n) weigh \wei\ (v) Across Cultures blow up \Æbl U "øp\ (v) bonfire \"bånfai \ (n) firework \"fai w k\ (n) guy \gai\ (n) make figures (phr) neighbour \"neib \ (n) Parliament \"pa l m nt\ (n) symbolise \"simb laiz\ (v) thread \Tred\ (n) wrist band \"rist bœnd\ (n) Go Green community \k "mju n ti\ (n) disposal \di"sp Uz l\ (n) educate \"edjukeit\ (v) get caught (phr) importance \Im"pO t ns\ (n) household \"haush Uld\ (adj) random \"rœnd m\ (adj) odmítnout bezpečí potopit se zpozorovat gravitace během mrknutí oka vznést se, odstartovat (raketa) na dráze, na cestě slza vážit vyhodit do povětří vatra ohňostroj figurína z hadrů vyrábět postavy soused parlament symbolizovat, představovat nit, vlákno náramek obec, komunita, společenství likvidace, odstranění vzdělávat zachytit, být přistižen důležitost domácnost náhodný MODULE 5 5a alarm \ "la m\ (n) arrest \ "rest\ (v) break in \ÆbreIk "In\ (phr v) burglar \"b gl \ (n) burglary \"b gl ri\ (n) Calm down. \ÆkA m "daun\ (v) car theft \"ka ÆTeft\ (n) cut \køt\ (v) direction \di"reks n\ (n) electrical \I"lektrIk l\ (adj) go off \Æg U "Åf\ (phr v) Hang on! (phr) Keep your fingers crossed, everyone. (phr) kidnapping \"kidnœpin\ (n) on the spot (phr) pickpocketing \"pikæpåk tin\ (n) prison \"priz n\ (n) robbery \"råb ri\ (n) scene of the crime (phr) set off \Æset "Åf\ (v) shoplifting \"SÅpÆlIftIN\ (n) smuggling \"smøg lin\ (n) alarm, poplašné zařízení zatknout vloupat se do čeho, vniknout do čeho zloděj, lupič vloupání, krádež vloupáním Uklidni se. krádež auta přestřihnout směr (cesty) elektrický spustit Počkej! Držte mi všichni palce. únos na místě kapsářství vězení oloupení, loupež místo činu spustit krádež v obchodě pašování

14 speeding \"spi din\ (n) spraying graffiti (phr) steal \sti l\ (v) suspect \"søspekt\ (n) That s odd. (phr) thief \Ti f\ (n) vandalism \"vœnd liz m\ (n) watchful \"wåtsful\ (adj) wire \wai \ (n) with no sense of (phr) You re in big trouble. (phr) 5b adorable \ "do r b l\ (adj) belongings \bi"låninz\ (n) bust \bøst\ (v) commit \k "mit\ (v) confess \k n"fes\ (v) criminal \"krim n l\ (n) customs official \"køst mz ÆfIS l\ (n) destination \Ædest "neis n\ (n) inspection \In"spekS n\ (n) kidnapper \"kidnœp \ (n) luggage \"løgidz\ (n) mug \møg\ (v) mugger \"møg \ (n) orchid \"O kid\ (n) pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) punish \"pønis\ (v) pygmy monkeys \ÆpIgmi "mønkiz\ (n) rightly \"raitli\ (adv) rob \råb\ (v) robber \"råb \ (n) search \"s ts\ (v) severely \si"vi li\ (adv) smuggle \"smøg l\ (v) smuggler \"smøgl \ (n) stuffed toy \Æstøft "toi\ (n) survive \s "vaiv\ (v) turn up \Æt n "øp\ (phr v) vandalise \"vœnd laiz\ (v) 5c autobiography \ÆO t bai"ågr fi\ (n) belong to \bi"lån t \ (v) biography \bai"ågr fi\ (n) cruel \"kru l\ (adj) cub \køb\ (n) fairy tale \"fe ri teil\ (n) fantasy \"fœnt si\ (n) focus \"f Uk s\ (v) for a while (phr) give away \ÆgIv "wei\ (phr v) legend \"ledz nd\ (n) mystery \"mist ri\ (n) novel \"nåv l\ (n) puzzling \"pøz lin\ (adj) překročení povolené rychlosti stříkání grafiti krást podezřelý To je divné. zloděj vandalismus pozorný, bdělý, ostražitý drát beze smyslu pro co Máte velký problém. Máš velký problém. rozkošný, roztomilý osobní věci, majetek udělat policejní zátah, sbalit spáchat přiznat se zločinec celník cíl cesty, cílová stanice, místo určení, destinace prohlídka únosce zavazadla přepadnout lupič (pouliční) orchidej sebrat potrestat kosman zakrslý právem, po právu vykrást lupič hledat, prohledávat vážně, těžce pašovat pašerák plyšová hračka přežít objevit se, dorazit úmyslně poničit autobiografie patřit komu životopis (psaný druhou osobou) krutý mládě pohádka fantastický příběh zaměřit se, zaostřit pozornost na co na chvíli darovat legenda záhadný příběh román, novela nepochopitelný, nejasný

15 romance \r U"mœns\ (n) science-fiction \ÆsaI ns "fiks n\ (n) treat \tri t\ (v) trick \trik\ (v) 5d break out \ÆbreIk "aut\ (phr v) fall asleep (phr) go after \"g U A ft \ (phr v) go by \Æg U "bai\ (phr v) go off \Æg U "Åf\ (phr v) go on \Æg U "Ån\ (phr v) go out \g U "aut\ (phr v) grab \grœb\ (v) imitate \"ImIteIt\ (v) perch \p ts\ (n) realise \"ri laiz\ (v) He was screaming his head off! (phr) settle down \Æsetl "daun\ (phr v) smoke alarm \"sm Uk Æla m\ (n) throw \Tr U\ (v) warn \wo n\ (v) Enta the Dragon I don t like being on my own. (phr) wipe off \ÆwaIp "Åf\ (phr v) Funtime cloak \kl Uk\ (v) creep \kri p\ (v) misty \"misti\ (adj) rattle \"rœtl\ (v) stormy \"sto mi\ (adj) milostný román vědecko-fantastický žánr zacházet, nakládat napálit, obelstít vypuknout usnout jít za čím, zaměřit se na co projít kolem, projet kolem spustit (budík, poplašný signál) pokračovat zhasnout popadnout napodobovat bidýlko uvědomit si Řval tak hlasitě, že by mu upadla hlava. usadit se detektor kouře hodit varovat Nejsem rád sám (o samotě). setřít zahalit plížit se mlžný, mlhavý zachrastit, zařinčet, rachotit bouřlivý MODULE 6 6a a four-course meal (phr) be out of this world (phr) beef \bi f\ (n) broccoli \"bråk li\ (n) cabbage \"kœbidz\ (n) celebrate \"sel breit\ (v) chilli \"tsili\ (n) compliment \"kåmpl m nt\ (n) crisps \krisps\ (n) cucumber \"kju kømb \ (n) dish \"dis\ (n) duelling \"dju lin\ (adj) garlic \"ga lik\ (n) It s my treat! (phr) knight \nait\ (n) lamb \lœm\ (n) lollipop \"lålipåp\ (n) mess \mes\ (n) mushroom \"møsru m\ (n) non-meat eater \ÆnÅn "mi t i t \ (n) olive \"Ål v\ (n) čtyřchodové jídlo, jídlo o čtyřech chodech být vzdálený od tohoto světa hovězí brokolice zelí slavit pálivá paprička poklona, poklona, čest, blahopřání chipsy okurek pokrm, jídlo bojující proti sobě česnek Já to platím. To je na můj účet. rytíř jehněčí maso, jehně lízátko nepořádek hřib ten, kdo nejí maso oliva

16 on the house (phr) na účet podniku peach \pi ts\ (n) broskev prawn \pro n\ (n) kreveta, garnát put out \ÆpUt "aut\ (v) uhasit range from... to... (phr) pohybovat se v rozmezí od... do... ruin \"ru In\ (v) zničit, zmařit special occasion \ÆspeS l "keiz n\ (n) zvláštní příležitost spinach \"spinidz\ (n) špenát spot \spåt\ (n) místo sweetcorn \"swi tko n\ (n) kukuřice tablecloth \"teib lklåt\ (n) ubrus vegetarian \ÆvedZI"te ri n\ (adj) vegetariánský What a pain! (phr) To je otrava! Your meal is on the house. (phr) Vaše jídlo je na účet podniku. 6b bitter \"bit \ (adj) coated with \"k UtId wid\ (adj) cone \k Un\ (n) design \di"zain\ (v) flavoured \ÆfleIv d\ (adj) heat up \Æhi t "øp\ (phr v) kids with a sweet tooth (phr) medium \"mi di m\ (adj) mineral water \"min r l ÆwO t \ (n) pea \pi \ (n) rare \re \ (adj) rice \rais\ (n) salty \"so lti\ (adj) snack \snœk\ (n) sour \sau \ (adj) sparkling \"spa klin\ (adj) spicy \"spaisi\ (adj) steak \steik\ (n) still \stil\ (adj) well done \Æwel "døn\ (adj) 6c arthritis \A "TraIt s\ (n) avoid \ "void\ (v) balanced diet (phr) build a fire (phr) chewing gum \"tsu IN gøm\ (n) convenient \k n"vi ni nt\ (adj) fattening food (phr) fizzy drink \ÆfIzi "drink\ (n) frequent \"fri kw nt\ (adj) intelligent \In"telIdZ nt\ (adj) junk food \"dzønk fu d\ (n) knuckle \"nøk l\ (n) lead to \"li d t \ (v) lifestyle \"laifstail\ (n) regular exercise (phr) spot \spåt\ (n) stress \stres\ (n) swallow \"swål U\ (v) toothpaste \"tu TpeIst\ (n) hořký politý čím kornout navrhnout, naplánovat ochucený rozehřát, rozproudit, oživit, ohřát mlsné děti; děti, které mají chu na sladké středně propečený (steak) minerálka hrášek krvavý (steak), nepropečený (steak) rýže slaný svačinka, něco malého k jídlu kyselý perlivý ostrý, pikantní steak neperlivý dobře propečený (steak) artritida vyhnout se vyvážená strava, vyvážený jídelníček rozdělat oheň žvýkačka pohodlný, praktický jídlo, po kterém se tloustne perlivý nápoj častý inteligentní nezdravá strava kloub na prstech u ruky vést k čemu styl života pravidelné cvičení pupínek stres polknout zubní pasta

17 6d calorie \"kœl ri\ (n) couch potato (phr) decrease \di"kri s\ (v) depressed \di"prest\ (adj) Drop me a line. (phr) effect \I"fekt\ (n) energy \"en dzi\ (n) fall into \"fo l Int \ (v) habit \"hœbit\ (n) increase \In"kri s\ (v) nutrient \"nju tri nt\ (n) positive \"påz tiv\ (adj) soft drink (phr) soul \s Ul\ (n) sunlight \"sønlait\ (n) take a deep breath (phr) turn back \Æt n "bœk\ (phr v) turn down \Æt n "daun\ (phr v) turn on \Æt n "Ån\ (phr v) turn over \Æt n " Uv \ (phr v) turn over a new leaf (phr) Myths and Legends attach \ "tœts\ (v) candle flame \"kœndl ÆfleIm\ (n) direct \d "rekt\ (v) drop \dråp\ (n) dust \døst\ (n) elemental \ÆelI"ment l\ (n) invisible \In"vIz b l\ (adj) keeper \"ki p \ (n) mist \mist\ (n) mud \mød\ (n) pebble \"peb l\ (n) spark \spa k\ (n) spirit \"spirit\ (n) supernatural \Æsu p "nœts r l\ (adj) supernatural power \Æsu p nœts r l "pau \ (n) Funtime available \ "veil b l\ (adj) cupcake \"køpkeik\ (n) cut down on \Ækøt "daun Ån\ (phr v) freak \fri k\ (n) out of bounds (phr) physique \fi"zi k\ (n) Across Cultures accessory \ k"ses ri\ (n) attraction \ "trœks n\ (n) craft \kra ft\ (n) float around \Æfl Ut "raund\ (v) get a taste (phr) health treatments (phr) jewellery \"dzu lri\ (n) local \"l Uk l\ (adj) kalorie gaučový povaleč, lenoch snížit, zmenšit sklíčený Napiš mi pár řádků. efekt energie spadnout, dát se do čeho zvyk zvýšit živina pozitivní, kladný nealkoholický nápoj duše sluneční svit zhluboka se nadechnout obrátit se, jít zpět ztlumit zapnout, pustit obrátit se, přesunout se, přehodit, přepnout obrátit list, zkusit něco nového připojit se, přikládat, přičítat plamen svíčky nasměrovat, dohlížet kapka prach živel neviditelný správce mlha bláto kamínek jiskra duch nadpřirozený nadpřirozená moc dostupný, k dispozici, k mání košíček (pečené cukroví) omezit spotřebu čeho nadšenec za hranicí fyzička doplněk (módní) atrakce, zajímavost řemeslo plout kolem dokola ochutnat zdravotnické potřeby šperky, klenoty místní

18 pick up \ÆpIk "øp\ (phr v) stall \sto l\ (n) treat \tri t\ (n) CLIL Time blurb \bl b\ (n) childhood \"tsaildhud\ (n) conceal \k n"si l\ (v) gang \gœn\ (n) high-class \ÆhaI "kla s\ (adj) identity \ai"dent ti\ (n) injustice \In"dZøstIs\ (n) jail \dzeil\ (n) justice \"dzøstis\ (n) master \"ma st \ (n) pickpocket \"pikæpåk t\ (n) set in \Æset "in\ (v) take to court (phr) unforgettable \Æønf "get b l\ (adj) workhouse \"w khaus\ (n) všimnout si, sebrat, zvednout, zachytit stánek, prodejní stůl požitek, radost, zábava, pohoštění propagační text dětství ukrýt, utajit gang z vyšších kruhů identita nespravedlnost, bezpráví, křivda vězení spravedlnost mistr, učitel, odborník kapsář, kapesní zloděj zasadit, vsadit postavit před soud nezapomenutelný chudobinec MODULE 7 7a be hard on (phr) be off \bi "Åf\ (phr v) bracelet \"breisl t\ (n) catch a virus (phr) cure \kju \ (v) digital camera \Æd dz t l "kœm r \ (n) document \"dåkjum nt\ (n) ebook reader (phr) electronic \ÆelIk"trÅnIk\ (adj) examine \Ig"zœmIn\ (v) file \fail\ (n) flat screen \Æflœt "skri n\ (n) gadget \"gœdz t\ (n) game console \"geim ÆkÅns Ul\ (n) GPS \ÆdZi pi "es\ (n) headband \Æhedbœnd\ (n) lab \lœb\ (n) memory stick \"mem ri stik\ (n) MP3 player \Æem pi "Tri ÆpleI \ (n) netbook \"netbuk\ (n) shrink \SrINk\ (v) smart \sma t\ (adj) smart phone \"sma tf Un\ (n) store \sto \ (v) suit \su t\ (v) transfer \trœns"f \ (v) virus \"vai r s\ (n) 7b chat online (phr) chat room \tsœt ru m\ (n) crash \krœs\ (v) delete \di"li t\ (v) ecard \"i ka d\ (n) mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho být vypnutý náramek chytit vir, být napaden virem vyléčit digitální fo ák dokument čtečka elektronických knih elektronický zkontrolovat, prohlédnout, přezkoumat soubor plochá obrazovka přístroj, zařízení herní konzola satelitní navigace, navigační systém čelenka laboratoř fleška (USB flash disc) přehrávač MP3 netbook srazit se, scvrknout se chytrý, inteligentní chytrý telefon uložit, uskladnit, uchovávat hodit se, pasovat přenést virus chatovat online, komunikovat online komunikační místnost na internetu spadnout, zhroutit se smazat elektronická pohlednice

19 instant messaging \ÆInst nt "mesidzin\ (n) keep in contact (phr) keep in touch (phr) pay attention (phr) save \seiv\ (v) stay in touch (phr) technology \tek"nål dzi\ (n) text \tekst\ (v) turn up \Æt n "øp\ (phr v) internetová služba, která umožňuje uživatelům sledovat, kteří přátelé jsou připojeni udržovat kontakt, zůstat v kontaktu zůstat ve styku věnovat pozornost uložit zůstat v kontaktu technologie psát textové zprávy objevit se, vynořit se, najít 7c accidentally \Æœks "dent li\ (adv) náhodně, náhodou amused \ "mju zd\ (adj) pobavený, rozveselený annoyed \ "noid\ (adj) naštvaný, rozčilený, rozzlobený comment \"kåment\ (n) komentář, poznámka conversation \ÆkÅnv "seis n\ (n) konverzace, rozhovor crowded \"kraud d\ (adj) přeplněný disappointed \ÆdIs "pointid\ (adj) zklamaný disgusting \dis"gøstin\ (adj) odporný, hnusný embarrassed \Im"bœr st\ (adj) v rozpacích, rozpačitý I can t stand... (phr) Nemohu vystát... in public (phr) na veřejnosti nervous \"n v s\ (adj) nervózní outcome \"autkøm\ (n) výsledek pet hate (phr) nejnenáviděnější činnost pleased \pli zd\ (adj) potěšený regret \ri"gret\ (v) litovat relieved \ri"li vd\ (adj) uklidněný, poci ující úlevu shocked \SÅkt\ (adj) šokovaný, vyděšený, otřesený upset \Æøp"set\ (adj) rozrušený, znepokojený worried \"wørid\ (adj) ustaraný 7d antisocial \Æœnt "s US l\ (adj) at the click of a button (phr) blessing \"blesin\ (n) careless \"ke l s\ (adj) curse \k s\ (n) erase \I"reIz\ (v) glue \glu \ (v) look up \ÆlUk "øp\ (phr v) safely \"seifli\ (adv) step out \Æstep "aut\ (v) wisely \"waizli\ (adv) Enta the Dragon blame \bleim\ (v) by hand (phr) detention \di"tens n\ (n) Never mind. (phr) strain \strein\ (v) tool \tu l\ (n) workman \"w km n\ (n) Funtime swift reply (phr) nespolečenský kliknutím na tlačítko dar, požehnání bezstarostný prokletí vymazat, smazat přilepit, nespustit oči z čeho vyhledat bezpečně odejít, odskočit si, odběhnout rozumně obviňovat ručně nechaný po škole Nevadí. natáhnout (sval), namoci si (sval) nástroj, nářadí řemeslník, pracovník okamžitá odpově

20 MODULE 8 8a actor \"œkt \ (n) herec actress \"œktr s\ (n) herečka adventure film \ d"vents ÆfIlm\ (n) dobrodružný film be shot \bi "SÅt\ (v) být natočený, být zabraný cameraman \"kœm r m n\ (n) kameraman carriage \"kœridz\ (n) kočár compose \k m"p Uz\ (v) složit (hudbu) costume designer \"kåstjum diæzain \ (n) návrhář kostýmů director \d "rekt \ (n) režisér Do you fancy being extras? (phr) Chtěl bys být komparsistou? Máš chu dělat kompars? extra \"ekstr \ (n) kompars film \film\ (v) filmovat film editor \"film Æed t \ (n) střihač filmu hire \hai \ (v) najmout light \lait\ (n) světlo lighting engineer \"laitin ÆendZ ni \ (n) osvětlovač location \l U"keIS n\ (n) exteriéry make-up artist \"meik øp ÆA tist\ (n) maskér No way! (phr) V žádném případě. Ani za nic. put on a play (phr) uvést hru/ představení rehearse \ri"h s\ (v) zkoušet, nacvičovat script \skript\ (n) scénář scriptwriter \"skriptærait \ (n) scénárista select \si"lekt\ (v) vybrat separately \"sep r tli\ (adv) odděleně shoot \Su t\ (v) natočit (film) sound effect \"saund IÆfekt\ (n) zvukový efekt stuntman \"støntm n\ (n) kaskadér stunt \stønt\ (n) kaskadérský kousek sword \so d\ (n) meč wave \weiv\ (v) mávat What s up with...? (phr) Co se děje s...? 8b accent \"œks nt\ (n) accompany \ "kømp ni\ (v) action film \"œks n ÆfIlm\ (n) audition \O "d S n\ (n) blockbuster \"blåkæbøst \ (n) box office \"båks ÆÅfIs\ (n) caption card \"kœps n ÆkA d\ (n) cast \ka st\ (n) change \tseindz\ (n) computer-generated imagery (phr) crowd \kraud\ (v) enjoyable \In"dZOI b l\ (adj) facial expression \ÆfeIS l Ik"spreS n\ (n) for instance (phr) laugh at \"la f t\ (v) live \laiv\ (adj) release \ri"li s\ (v) romantic comedy \r U"mœntIk "kåm di\ (n) science-fiction film \ÆsaI ns "fiks n ÆfIlm\ (n) screen \skri n\ (n) setting \"setin\ (n) přízvuk doprovodit akční film konkurz trhák pokladna titulek obsazení, herci ve filmu změna obrazy vytvořené počítačem namačkat se, nacpat se příjemný, radostný výraz tváře například smát se komu živý uvést (film do kin) romantická komedie vědecko-fantastický film obrazovka prostředí

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU

WORDLIST SLOVNÍCEK INTRODUCTION 2 LIFESTYLES 1 PEOPLE IN OUR LIVES WORKING WITH WORDS REMEMBER! A WEEKENDS SONG C GETTING TO KNOW YOU 10567-Wordlist-GECKOLTD 11/7/05 11:31 AM Page 84 WORDLIST SLOVNÍCEK 84 REMEMBER! (adj) = adjective přídavné jméno (n) = noun podstatné jméno (pl) = plural množné císlo (sing) = singular jednotné císlo

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem,

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem, .---/./.../-/.//.---/.//.---/.-/.-./---//.-/.-.././/--../.-//-././-.-/---/.-../../-.-//-../-./..//-/..-// -.../..-/-.././/.-.././-/---///.-//-/.-/-.-//-/..-//--/.-/--/.//..//.-.././-/-./..//-.-./../.../.-../---//...-/..-///

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí

OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí OPPORTUNITIES INTERMEDIATE slovník uspořádaný podle lekcí 1 Adventure Dobrodružství Explore: Prozkoumat, probádat: a rainforest deštný prales a desert poušť another planet jinou planetu a desert island

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE BODY GENERAL beauty spot/mole /ˈbjuːti spɒt/ dimple /ˈdɪmpəl/ freckles /ˈfreklz/ scar /skɑː/ wrinkles /ˈrɪŋklz/ BUILD build /bɪld/ muscular /ˈmʌskjələ/

Více

ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě

ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě ostravská zoo se nechlubí cizím peřím prostopášník Jerzy Stuhr se Shakespearem na hradě město život styl září říjen 2008 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, editorial neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se

Více

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA

KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA SLOVNÍČEK KATHY GUDE AND MARY STEPHENS PŘEKLAD: VLADIMÍR KUZBA 2 CAE Result! slovníček Unit 1 1.1 sensitivity /sens@"tiv@ti/ (n) citlivost 1.2 brutally /"bru:t@li/ (adv) brutálně, surově 1.3 tactful /"t&ktfl/

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 0 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

Upper intermediate wordlist: English to Czech

Upper intermediate wordlist: English to Czech Upper intermediate wordlist: English to Czech Page No. English Part of Speech Definition Czech UNIT 1 13 appraisal n assessment or evaluation of how well you do your job hodnocení (toho, jak dobře člověk

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY

PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY PRAKTICKÉ RADY Z ANGLICKÉ FONETIKY tentokrát skromně udílí Stanislav Kavka NĚKOLIK SLOV ÚVODEM. Nemám rád slovo opora, chci-li napsat něco jako skromnou učebnici, ale je pravda, že následující stránky

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více