Vaše uživatelský manuál VOLVO XC90

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál VOLVO XC90 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645983"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Je zde poteba dostat se, kam chcete. Dostat se tam pohodln a stylov. Je zde výkon, agilnost a neomezené potsení. A je zde touha. výkonu a dvtipu mze být pro mnohé SUV pílis velkým soustem. Ale pi seslápnutí plynového pedálu Volva XC90 budete vnímat na jedné stran mocný výkon a na druhé kouzlo pirozenosti a budete si uzívat jízdu ve voze, ve kterém byla tato kombinace dovedena k dokonalosti. 2 Ocekávejte více a pesn tolik získáte Usednte do pepychového interiéru calounného kzí, nechte se omývat vlnami hudby z audiosystému Premium Sound, zaposlouchejte se do sebejistého, tichého pedení mistrovského motoru V8 a vyzkousejte si následující krátké cvicení. Rozhlédnte se kole sebe. Vnímejte pohodu svých spolucestujících. Zhluboka se nadechnte. Pak si zkuste vzpomenout, cemu jste kdysi íkali ocekávání. 4 Vy je mzete opustit, ale ono nikdy neopustí Vás Proc opravdové zázitky zanechávají jen ty nejhlubsí dojmy? Vezmte v úvahu interiér Volva XC90. A uz se kolem dje cokoliv, Vasi pátelé a Vase rodina zde budou obklopeni prostedím, které je klidné, vyrovnané a luxusní. Není to zádné pekvapení. nedlejte si starosti. nebylo nic a nikdo vse, pocínaje systémem IAQS pro zkvalitnní vzduchu v interiéru az po dmyslný dtský sedák, má za cíl maximalizovat spokojenost cestujících. A podobn jako mnoho dobrých vcí v zivot i Volvo XC90 bylo vyrobeno tak, abyste se o n mohli podlit. Nyní je ada na Vás. 8 Nasi designéi jsou snílci a co Vy? Snili jste nkdy o voze, který by byl velký jako Vás zivot? O voze s nabídkou styl interiéru, z nichz kazdý by byl dokonalým píkladem soucasného automobilového designu? O funkcích, které by byly soucasn intuitivní a praktické, o výkonu, který by Vás bez námahy penesl z centra msta na blátivou venkovskou cestu? My ano. A rádi bychom se o zhmotnní nasich sn podlili s Vámi. Proc tedy nenastoupit a nevydat se s námi do íse sn? vyjádení variability Kazdé ze sedmi sedadel ve Volvu XC90 nabízí více nez vynikající komfort. Navíc nabízejí 64 rzných zpsob svého uspoádání. K tomu pipoctte moznost sklopit kazdé sedadlo do roviny s podlahou zavazadlového prostoru a výsledkem je dokonalé spojení variability a luxusu. Také nakládání pedmt je snadné pro ulození lehcích pedmt stací otevít horní cást dlených dveí zavazadlového prostoru, tzsí pedmty snadno nalozíte po otevení obou cástí. 14 Rozsite svou komfortní zónu Pátelský interiér Volva XC90 empaticky odrází nase neslábnoucí úsilí o zajistní spokojenosti vsech cestujících. Díky klimatizaci máte zajistn maximální komfort bez ohledu na to, co se dje za bezpecnostními skly Vaseho vozu. Prvky jako handsfree s integrovanou technologií Bluetooth nebo navigacní systém RTI máte na dosah a jsou Vám k sluzbám, kdykoliv je budete potebovat. A pokud to bude zapotebí, o klid na zadních sedadlech se postará multimediální systém se dvma obrazovkami. 18 Kdy jste naposledy hudbu cítili? Existuje jeden jistý zpsob, jak pemnit cestu na mimoádnou událost pidat k ní dobrou hudbu. A jest lepsí je, mzete-li to udlat s audiosystémem, který pedstavuje absolutní svtovou spicku. Audiosystém Volvo Premium Sound nabízí opravdu výjimecný poslechový zázitek. Je vybaven novým digitálním zesilovacem tídy D, 12 luxusními reproduktory, technologií Dolby Pro Logic II Surround Sound a je pln kompatibilní s Vasím pehrávacem ipod nebo jiným MP3 pehrávacem. Mohli bychom v tomto výctu pokracovat jest dlouho, ale nechme radji promluvit hudbu. 20 K odpovdnosti je teba výjimecného charakteru Výkon motoru a ochrana zivotního prostedí. Spojení tchto dvou vcí mze v mnohých vyvolávat rozpor. Pro nás to znamená výzvu. A sice výzvu vyvinout takovou technologii, která neznamená jen výkon na úkor odpovdnosti vci zivotnímu prostedí. Výsledkem je série motor, která pinásí pevratné zmny a pekonává nkolik rekord. Napíklad V8 je prvním vozidlem na svt s extrémn nízkými emisemi (ULEV II) v segmentu osmiválcových motor. D5 turbodieselové a sestiválcové zázehové verze také nezklamou jak v oblasti zázitku z jízdy, tak co se emisí týce. Mocný výkon tohoto vozu také pinásí své výzvy. Pro jejich vyesení byly aplikovány takové úpravy, jako je nízko polozené tzist, pesn vypocítané rozlození váhy a zvýsená svtlá výska. Výsledkem je výborná pilnavost a pohodlí bez ohledu na to, kudy práv jedete. 22 Klidný tep je nkdy výhodou Pokud jde o Volvo XC90, mzete zstat v klidu, nejen kdyz ídíte, ale i kdyz si jízdu vychutnáváte jako cestující. Stejný pocit si mzete uchovat i poté, co vz opustíte. Nezvaným návstvníkm stojí v cest robustní zámky dveí, elektronický imobilizér ci laminovaná skla bocních oken. Kdyz picházíte k vozidlu nebo kdyz ho opoustíte, potsí Vás tím, ze Vasi cestu píjemn osvtlí. Kamkoli Vás toto SUV zaveze, tam na Vás cekají zázitky, které zrychlí Vás tep.

3 Urcit Vás ale potsí, ze díky jeho bezpecnosti mzete zstat zcela klidní. 24 V zivot jde o víc nez o Volvo. To je dvod, proc navrhujeme nase vozy tak, aby Vás na silnici podporovaly za kazdé situace. To je dvod, proc nase bezpecnostní technologie posunují vývoj v automobilovém prmyslu vped jiz více nez 80 let. To je dvod, proc usilujeme o budoucnost, kde VOZIDLA NEHAVARUJÍ. To je dvod, proc smujeme k nulovým emisím a nabízíme v prémiovém segmentu alternativy s jednou z nejnizsích hodnot CO2. Na svt je mnoho dvod, proc posunovat hranice mozného a nemozného stále dál. To je dvod, proc inovujeme pro zivot. 27 Klid na dusi vzdy a vsude Zstate klidní. Volvo On Call je silnicní asistencní systém kombinovaný s tísovou sluzbou Volvo. STABILITA NA KAZDÉM POVRCHU Podpora pi desti Systém pohonu vsech kol (AWD) s technologií Instant TractionTM zlepsuje stabilitu jízdy a trakci za kazdého pocasí a na kazdém povrchu. Skla bocních oken s vodoodpudivou vrstvou zlepsují výhled za dest a desový senzor automaticky aktivuje strace, zacne-li prset nebo pokud na celní sklo dopadnou kapky vody. Skvlý komfort Ergonomický design sedadel a prostedí idice Vám zajisuje uvolnnou jízdu a pomáhá Vám lépe se koncentrovat na ízení. Zstat ve stop Oci i vzadu Stabilizacní systém (DSTC) pro pedcházení smyku zlepsuje ovládání vozu a bezpecnost v nejrznjsích situacích. Parkovací asistent Vás upozorní, pokud se pi zaazeném zptném chodu pílis piblízíte k pekázce za vozem. UDRZET ROVNOVÁHU Stabilizacní systém proti pevrácení vozu (RSC) rozezná hrozící nebezpecí pevrácení a pomáhá v pípad poteby stabilizovat vz. Jedním okem na mrtvém úhlu Systém pro eliminaci mrtvého úhlu (BLIS) Vás upozorní na vozidla, která se nacházejí ve Vasem mrtvém úhlu. Bezpecnostní technologie zde nejsou jen pro zlepsení Vaseho prozitku z jízdy V celém svt Volvo znamená bezpecnost. A to z dobrého dvodu, protoze jen málo výrobc voz se mze mit s nasimi výjimecnými bezpecnostními inovacemi a s nasí oddaností bezpecnosti, které se vnujeme jiz déle nez 80 let. Samozejm jsme na to paticn hrdí. Ale jest nejsme úpln spokojeni. Protoze víme, ceho chceme dosáhnout: nulového poctu nehod. Tento velký úkol vyzaduje inovativní myslení a úpln nový pístup k vývoji voz. Dobrá zpráva je, ze jsme jiz urazili znacný kus cesty. Pro zacátek jsou nase vozy zábavnjsí a pitazlivjsí pro idice (protoze znudný idic nikdy nebude bezpecný idic). Nejedná se jen o výtvor pedstavivosti nkteré z tchto technologií budoucnosti jsou jiz k dispozici i ve Vasem voze Volvo. To znamená, ze jízda ve voze Volvo nabízí jiz dnes pohled do vzrusující budoucnosti automobilového prmyslu budoucnosti, kde Vám nase váse pro vývoj a design bude pomáhat uzít si zivot na maximum. Koneckonc, v zivot jde o víc nez o Volvo. Osvtlení vozovky Aktivní zatácivé svtlomety (ABL) s Dual-xenonovou splý aerodynamický design, lehké materiály a technologie s nízkým tením. Také díky vysplé technologii motoru je dosazeno snízení emisí CO2 a s daným mnozstvím paliva také dojedete dál. Cistsí výfukové plyny Vsechny motory spolecnosti Volvo splují písné mezinárodní pozadavky model V8 je prvním vozidlem na svt s velmi nízkými emisemi (ULEV II) v segmentu osmiválcových motor. Rychlá odezva po studeném startu. Vysplá technologie kontroly emisí od Volva eliminuje 95 az 99 % oxidu uhelnatého, uhlovodík a oxid dusíku ve výfukových plynech zázehových motor. Turbodieselové motory Volvo obsahují filtr pevných cástic, který dokáze odstranit piblizn 95 % pevných cástic ve výfukových plynech. 30 Zá ZEhOVé MOTORY STVOENí VASEhO VOLVA ZAcíNá POD VíKEM MOTOROVéhO PROSTORU V8 AWD auto 322 CO2 g/km 13,5 lostoru Osvtlení nástupního prostoru Desový senzor Sklopná vnjsí zptná zrcátka Skla pedních bocních oken s vodoodpudivou vrstvou Elektricky ovládané sedadlo idice a manuáln výskov nastavitelné sedadlo spolujezdce SUmmUm zahrnuje výbavu Momentum plus: Hliníková kola z lehkých slitin o rozmru 18" Aktivní zatácivé svtlomety (ABL) Chromované doplky exteriéru Rám pedního nárazníku Vysokotlaké ostikovace svtlomet Luxusní koberce Pam pro vnjsí zptná zrcátka Oblození Sanded Silver Kozené calounní Soft leather Koncovky výfuk z nerez oceli Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce Bezpecnostní srouby na kola z lehké slitiny Parkovací asistent vzadu ChCETE VíCE DYNAMIKY? Jestlize Vám vyhovuje stylový a sportovní vzhled, mohlo by být toto Volvo XC90 pro Vás to pravé: kozené calounní Soft Leather Soft Beige v provedení interiéru Offblack s oblozením Sanded Silver, kzí potazený volant a hlavice adicí páky. Barva exteriéru v provedení metalíza Black Sapphire s barevn sladným bocním dekórem a kola z lehkých slitin Situla 18" v provedení Silver Bright. Dynamický vzhled díky hliníkovým náslapm. NEBO MODERNí PEPYCh? Nkteí lidé dávají pednost promyslené, nadcasové eleganci. Pokud patíte mezi n, Vase nové Volvo XC90 by mohlo vypadat teba takto: kozené calounní Soft Leather Soft Beige v provedení interiéru Sandstone Beige s oblozením v provedení Dark Wood, oblození volantu a hlavice adicí páky v provedení Dark Wood.

4 Barva exteriéru v provedení metalíza Oyster Grey a Camulus 18" kola z lehkých slitin v provedení Silver Bright. URcETE SI BARVU SVéhO VOLVA. Co se týká vzhledu Vaseho Volva, výbr barvy exteriéru, kol a dalsích stylových variant bude pravdpodobn Vasím nejzásadnjsím designovým rozhodnutím. Aby byl lak Vaseho Volva opravdu dokonalý vyberte si jeden z unikátních odstín Inscription. Pro více stylových mozností exteriéru Vaseho nového Volva prosím navstivte 477 metalíza Electric Silver K dispozici také pro R-design 472 metalíza Oyster Grey 614 Ice White K dispozici také pro R- design 493 metalíza Caper Green 612 Passion Red K dispozici pouze pro R-design 492 metalíza Savile Grey K dispozici také pro R-design 452 metalíza Black Sapphire K dispozici také pro R-design 702 metalíza Flamenco Red 467 metalíza Magic Blue K dispozici také pro R-design 426 metalíza Silver 487 metalíza Ember Black 019 Black Stone cisté barvy Za úcelem snízení pouzití ekologicky nebezpecných rozpoustdel jsou vsechny laky karosérie voz Volvo vodou editelné. Nase lakovny navíc patí mezi nejcistsí na svt. Upozornní: V tistných materiálech není mozné vrn reprodukovat pvodní barevné odstíny. Pozádejte svého autorizovaného Volvo dealera o ukázku vzorníku. Nás exkluzivní designový program Inscription pro opravdu elegantní vzhled DESIGN EXTERIéRU. Je svalnatý, ale není agresivní. Úcelné linie jsou dkazem jeho skutecn variabilního charakteru, zatímco dynamický vzhled odhaluje jeho exkluzivní stránku. Zaoblené tvary jsou doplnny promyslen tvarovanými cástmi a vytváejí dobe známý skandinávský styl. K tomu vsemu pidejte vlastnosti, které nenechají nikoho na pochybách o úmyslech tohoto SUV znacky Volvo. Pro Volvo XC90 je k dispozici celá ada navrzených doplk, které jest více zdrazní jeho dobrodruznou povahu. DESIGN EXTERIéRU Kola z lehkých slitin hliníkové náslapy a pídavné protiskluzové stupacky Dodávají vozu výraznjsí vzhled a vhodn doplují pední a zadní ochranný kryt nárazníku. Navíc chrání prahy dveí pi jízd na nerovném povrchu a usnadují nastupování i vystupování. Jsou také praktické pi nakládání pedmt na stechu. Pro více pohodlí mohou být tyto náslapy doplnny pídavnými protiskluzovými stupackami. Bocní dekór Bocní dekór na spodní stran dveí a lemech blatník dodává Volvu XC90 jest exkluzivnjsí vzhled. Je lakovaný stejnou barvou jako karosérie vozidla a je doplnn integrovanými kovovými listami. Ochranný rám pedního nárazníku Tato lista integrovaná do pedního nárazníku podtrhuje robustní rysy vozidla. Je lakovaná barvou Silverstone, takze ladí s ostatními doplky karosérie. Alternativn mze být lakována stejnou barvou jako karosérie. hliníkové pícníky Aerodynamický prvek, který je doplkem stesních lizin i designu Volva. Tyto hliníkové pícníky Vám rovnz umozují naplno vyuzít nosnou kapacitu stechy. Camulus 7 x 18" v provedení Silver Bright Situla 7 x 18" v provedení Silver Bright Neptune 7 x 17" v provedení Silver Stone PíSLUSENSTVí Kola z lehkých slitin Thalassa 8 x 20" v provedení Diamond Cut/Dark Grey matná nebo Light Grey Alastor 8 x 19" v provedení Silver Bright Oceanus 8 x 19" v provedení Silver Bright Nereus 7 x 18" lestná Nereus 7 x 18" v provedení Silver Bright Aquarius 7,5 x 17" v provedení Silver Stone 39 DESIGN INTERIéRU Offblack PEDSTAVTE SI SVJ NOV ý INTERIéR. Vytvoený pesn podle Vasich pozadavk, interiér vozu Volvo mze vyhovovat prakticky kazdému. Vyberte si mezi dvma barvami interiéru Offblack a Sandstone Beige a rznými variantami calounní. Zvolte si interiér, který vyhovuje práv Vám, a doplte ho vnitním oblozením, volantem, hlavicí adicí páky a kobercem podle vlastního výbru. Ve svém voze pece strávíte spoustu casu. Kozené calounní Soft Leather Tato varianta je tídou sama pro sebe. Umozní Vám vychutnat si speciáln navrzená exkluzivní pln calounná sedadla s nejjemnjsí kzí Soft Leather, s kontrastujícím drázkováním a lemováním u vsech míst. Zvlás bohaté polstrování sedadel pispívá k pohodlí luxusního sezení. Kzí potazený volant, Offblack Kzí potazený sportovní volant, Offblack s hliníkovým oblozením Volant v provedení Dark Wood, Offblack Volant v provedení Sapeli Wood, Offblack Ergonomický design Sedadla pro Volvo XC90 byla vyvinuta ve spolupráci se specialisty na ergonomii tak, aby tlu poskytovala prvotídní oporu i pi dlouhých cestách. Díky tomu patí mezi nejpohodlnjsí sedadla v automobilovém svt. Siroké moznosti nastavení a nastavitelná bederní oprka umozují snadné nalezení dokonalé polohy k ízení. Kozené calounní Jedná se o novou kvalitní use, která je komfortní, odolná a má hrubý zrnitý vzor. Jako vsechny kozené materiály ve vozech Volvo je pírodn zpracována a stárne do krásy. Kzí potazená hlavice adicí páky, manuální pevodovka Kzí potazená hlavice adicí páky, Geartronic Hlavice adicí páky v provedení Dark Wood, Geartronic Hlavice adicí páky v provedení Sapeli Wood, Geartronic calounní Marstrand v kombinaci textil/vinyl Toto odolné, ale pesto elegantní calounní v sob kombinuje dva druhy materiál.

5 Látka ve stední cásti sedadel je kontrastní a komfortní, zatímco imitace kze na okrajích je hladsí a velmi praktická. Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Manganite Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem kízem brouseným hliníkem Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sanded Silver Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Dark Wood Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sapeli Wood 41 DESIGN INTERIéRU Offblack Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Offblack (CM00) Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (CM0U) Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Chestnut (CM0D) Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Chestnut (CM0D), oblození v provedení Sanded Silver, kzí potazený volant a hlavice adicí páky Barva sedadel Calcite Soft Beige Chestnut Offblack Barva interiéru Offblack Offblack Offblack Offblack Kzí potazený volant Offblack Offblack Offblack Offblack Palubní deska Offblack Offblack Offblack Offblack Oblození dveí/ /panel dveí Calcite/Offblack Soft Beige/Offblack Chestnut/Offblack Offblack/Offblack Koberce Offblack Offblack Offblack Offblack calounní stechy Quartz Offblack Quartz Quartz Interiér Offblack, kozené calounní, Offblack (C900) Interiér Offblack, kozené calounní, Calcite (C90T) Interiér Offblack, calounní Marstrand v kombinaci textil/vinyl, Offblack (C000) DESIGN INTERIéRU Sandstone Beige Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Manganite Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem kízem brouseným hliníkem Kzí potazený volant, Sandstone Beige Kzí potazená hlavice adicí páky, manuální pevodovka Kzí potazená hlavice adicí páky, Geartronic Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sanded Silver Interiér Sandstone Beige, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (CM10), oblození v provedení Sanded Silver, kzí potazený volant a oblození hlavice adicí páky Interiér Sandstone Beige, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (CM10) Volant v provedení Sapeli Wood, Sandstone Beige Hlavice adicí páky v provedení Dark Wood, Geartronic Hlavice adicí páky v provedení Sapeli Wood, Geartronic Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Dark Wood Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sapeli Wood Barva sedadel Soft Beige Barva interiéru Sandstone Kzí potazený volant Sandstone Palubní deska Espresso Oblození dveí/ /panel dveí Soft Beige/Mocca Koberce Mocca calounní stechy Soft Beige Interiér Sandstone Beige, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (C910) Spicka tídy Kazdá cesta ve Volvu XC90 Executive bude bez ohledu na svou délku nezapomenutelným zázitkem. Technicky vybrousený, ale pesto vkusný vzhled interiéru se snoubí s unikátním designem. Pocínaje koly Galateia o rozmru 19" pes kryty vnjsích zptných zrcátek, chromované sloupky zadních dveí, ochranný kryt pedního nárazníku az po chromované koncovky výfuku tato ryzí verze cistokrevného SUV vzdy vytvoí ten správný dojem. 46 Ve speciáln navrzeném Volvu XC90 Executive naleznete sedadla calounná kzí Executive Soft Leather s kontrastujícími drázkami a lemováním a to az do tetí ady. Krom toho, ze pední sedadla nabízejí nadstandardní komfort odvtrávání, jsou rovnz vybavena masázním zaízením. Tuto funkci jist oceníte na delsích cestách. Kzí potazené dvení panely s pedními polstrovanými oprkami rukou komfort jest zvysují, zatímco rucn opracované oblození z oechového deva a tlusté nubukové koberecky jsou píslovecnou tesnickou na dortu uz tak bohatého luxusu. Je libo jest trochu exkluzivity? Proc tedy mezi pední sedadla nepidat integrovaný chladicí box? Interiér Offblack, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Soft Beige (CUSU) 48 Interiér Offblack, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Chestnut (CU0P) Interiér Offblack, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Offblack (CU00) Interiér Sandstone Beige, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Soft Beige (CU10) Devný volant, Offblack (volitelná výbava) Devný volant, Sandstone Beige (volitelná výbava) Hlavice adicí páky v provedení Walnut Wood, Geartronic (standardní výbava) Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Walnut Wood (standardní výbava) 49 Verze R-design mnohokrát ocenného Volva XC90 nabízí vse: spickový výkon, charakteristický vzhled a samozejm také legendární bezpecnost typickou pro znacku Volvo. Se sportovn ladným podvozkem se Volvo XC90 R-design má cím pochlubit zejména v zatáckách. Výjimecn agilní Volvo XC90 R-design dosahuje vysoké trakce a stability díky unikátnímu sportovn ladnému podvozku, sportovn kalibrovanému systému ízení a technicky dokonalým technologiím pro ízení stability. Výsledkem je vz, který reaguje rychleji, ale pesto je pozoruhodn klidný a vyrovnaný. Toto jsou aktivní bezpecnostní prvky znacky Volvo, které Vám nijak nebrání prozívat potsení z jízdy a zárove Vám pinesou jistotu a bezpecí.

6 Sedadla R-design Kozená sedadla R-design jsou potazena dvma prémiovými kzemi, bez obsahu chromu, s kontrastujícím barevným lemováním a embosovaným logem R-design. Pední sedadla jsou zvlást bohat polstrovaná a disponují mohutnjsími bocnicemi, aby Vás lépe drzela v zatáckách. Sportovn ladný podvozek Volvo XC90 R-design je vybaveno speciáln ladným podvozkem, který toto vozidlo odlisuje od ostatních. Zavsení pedních kol se vzprami McPherson, bránící ponoování a zvedání píd pi brzdní/akceleraci. Víceprvková zadní náprava s nezávislým zavsením kol upevnná k ocelové nápravnici. Pední i zadní náprava je vybavena tuzsími tlumici a zesílenými stabilizátory, které pispívají k vyssí stabilit a k rychlejsí odezv ízení. Posilovac ízení Servotronic Volant R-design s hliníkovým oblozením dobe vypadá, nabízí vsak mnohem více. Za ním se skrývá posilovac ízení Servotronic, který nabízí propracovanou technologii s promnlivým úcinkem v závislosti na rychlosti jízdy, která reguluje mnozství síly poskytované idici. Pi jízd na dálnici je ízení jistjsí a bezprostednjsí. Pi parkování nebo pi jízd v mstském provozu je ízení lehké a snadné. Volvo XC90 R-design je vybaveno speciáln vyladným systémem Servotronic, který pi jízd od rychlosti km/h zptnou vazbu ízení výrazn zvysuje. Atraktivní kola Výrazná ptipaprsková kola Vulcanis o rozmru 19" v provedení Diamond Cut jsou pímo pedurcena pro dynamickou jízdu. Za nimi se nacházejí velké brzdové kotouce s vnitním chlazením, tuzsí tlumice pro lepsí kontrolu nad pohyby karosérie a zesílené stabilizátory, které omezují náklony vozu i v prudkých zatáckách. A pokud chcete jest více, mzete si vybrat volitelná kola Cratus o rozmru 20". Sportovní koncovky výfuku Unikátní chromování koncovek výfuk Volva XC90 R-design Vás odlisí od davu. Práv tento prvek bude pravdpodobn tím prvním, co zaujme pozornost posádek voz jedoucích za Vámi. Model s motorem V8 navíc disponuje sportovn ladným výfukovým systémem. Siroký výbr doplk R-design je k dispozici také v nasí nabídce píslusenství. Pozádejte svého autorizovaného Volvo dealera o podrobnjsí informace. BEZPEcNOST Pasivní Vypínac airbagu spolujezdce Tento vypínac Vám umozuje deaktivovat airbag spolujezdce pomocí klíce do zapalování. Vypnutí airbagu je signalizováno na displeji umístném na stropním panelu. Airbag spolujezdce byl dimenzován tak, aby pomáhal chránit dosplé dtem pi jeho aktivaci hrozí vázné poranní. Pokud tedy hodláte na sedadle spolujezdce pepravovat osobu mensí nez 140 cm, je vzdy nejprve nutné airbag deaktivovat. Systém ochrany proti hyperflexi krcní pátee (WhIPS) Systém WHIPS, zabudovaný do pedních sedadel, zachytí tlo cestujícího a snizuje riziko poranní krku (jeden z nejbznjsích typ poranní pi dopravních nehodách a casto dsledek nárazu zezadu pi nízkých rychlostech). Je-li náraz zezadu dostatecn silný, tato funkce se aktivuje. Nezávislé výzkumy ukazují, ze WHIPS patí mezi nejúcinnjsí systémy svého druhu na svt a ze dokáze snízit riziko dlouhodobé invalidity o 50 %. BEZPEcNOST Uvnit kazdého vozu, který vyrobíme, se nachází vysplá technologie, která podporuje idice a chrání cestující. Pro jest vtsí zázitek z bezpecnosti se ve voze nachází ada doplkových bezpecnostních technologií pro lepsí výkon a klid. BEZPEcNOST Aktivní Stabilizacní systém (DSTC) Díky tomu, ze tento systém pomáhá pedcházet petácivosti, smykm a pevrácení vozidla, byla technologie stabilizacních systém (mezi které patí systém DSTC) vyhlásena za jednu z nejvýznamnjsích bezpecnostních inovací posledního desetiletí. Základem systému DSTC je gyroskop, který rozpoznává smr jízdy vozidla a porovnává tuto informaci s pohyby volantu a se skutecnou rychlostí otácení jednotlivých kol. Systém DSTC dokáze rozpoznat hrozící smyk a pomáhá jej vyrovnat tím, ze snízí výkon motoru a podle poteby pibrzdí jedno nebo více kol. Aktivní zatácivé svtlomety (ABL) Krom zvtsení zorného pole piblizn o 230 %, zlepsují aktivní zatácivé svtlomety, vyuzívající Dual-xenonovou technologii, osvtlení zatácek pi jízd za tmy az o 90 %. Servomotorem ovládaná tlesa svtlomet jsou ízena mikroprocesorem a mohou se natácet az o 15 stup v kazdém smru, címz zajisují spolehlivé osvtlení zvoleného smru jízdy. Svtelný senzor funkci natácení kvli prodlouzení zivotnosti za denního svtla deaktivuje. Konstrukce píd Velkorysé deformacní zóny jsou zkonstruovány tak, aby se deformovaly a kontrolovaným zpsobem pomáhaly pohltit kinetickou energii díve, nez zacne psobit v prostoru pro cestující. Napíc ulozené a velmi kompaktní motory umozují optimální vyuzití deformacních zón na ochranu cestujících. Podéln umístné ocelové profily pomáhají rozptylovat energii nárazu smrem do zádi vozu, címz dále snizují zatízení cestujících.

7 Zádrzné technologie Pi kolizi jsou aktivovány zádrzné technologie Volvo, které zmírují dsledky nárazu. Bezpecnostní pásy s pedpínaci jsou pi nárazu nebo pi pevrácení vozu na stechu aktivovány bhem nkolika tisícin sekundy a pitáhnou bezpecnostní pásy tak, aby cestujícím poskytly maximální ochranu. Následn jsou pední bezpecnostní pásy mírn uvolnny a idic se spolujezdcem jsou kontrolovaným zpsobem zachyceni airbagy. Dvoustupové airbagy pomáhají optimalizovat ochranu a pizpsobují úrove nafouknutí v závislosti na síle nárazu. Funkce airbagu idice je koordinována s ízenou deformací teleskopického sloupku ízení. Bocní airbagy pedních sedadel pomáhají snizovat riziko závazného poranní pi bocních nárazech. V pípad kolize nebo pevrácení vozu Nafukovací clony (IC) pomáhají ochránit hlavy vsech cestujících, bez ohledu na to, zda sedí vpedu, nebo vzadu. Zstanou nafouknuté po dobu nkolika vtein, aby zajistily ochranu pi mnohocetných nárazech. Skla pedních bocních oken s vodoodpudivou vrstvou Tato okna pispívají k výraznému zlepsení viditelnosti pi jízd za dest tím, ze ze svého povrchu odpuzují vodu. Díky speciálnímu povrchu voda tvoí malé kapicky, které jsou odfouknuty proudním vzduchu. V zim okna díky této úprav mén namrzají. Stabilizacní systém proti pevrácení vozu (RSC) V pípad nouzového manévru zasáhne stabilizacní systém proti pevrácení vozu (RSC), který pomze zabránit pevrácení vozidla. Tento systém je vybaven gyroskopickým senzorem, který registruje úhel náklonu vozidla a urcuje riziko pevrácení. V pípad poteby mze systém RSC snízit výkon motoru nebo pibrzdit jednotlivá kola tak, aby mohla být snízena odstedivá síla a obnovena rovnováha vozidla. Snízený pícník Aby byla zajistna ochrana cestujících v protijedoucích vozech s níze umístnými nárazníky, je vozidlo vybaveno snízeným pícníkem zabudovaným v konstrukci píd. V pípad nárazu tento pícník pomáhá aktivovat deformacní zóny a dalsí bezpecnostní systémy druhého vozidla, a pomáhá tak snizovat riziko poranní cestujících ve druhém vozidle BEZPEcNOST Pasivní BEZPEcNOST Pasivní Systém ochrany pi pevrácení vozidla (ROPS) Aby bylo pi pevrácení vozidla mozné zajistit ochranu cestujících, je systém ochrany pi pevrácení vozidla ROPS aktivován gyroskopem monitorujícím úhel naklonní vozidla. Na vsech sedadlech jsou aktivovány pedpínace bezpecnostních pás, které pomáhají udrzet cestující na jejich místech. Soucasn dochází k aktivaci nafukovacích clon, které zstávají nafouknuty po dobu nkolika sekund, aby byla zajistna déletrvající ochrana. Aby byl prostor pro cestující zachován nedotcený i pi psobení velkých vnjsích sil, jsou sloupky dveí a nejdlezitjsí cásti bezpecnostní klece vyztuzeny speciální vysokopevnostní ocelí. BEZPEcNOST Bezpecnost dtí Bezpecnost ve Voze Volvo je zalozena na interakci. Protoze není dlezitý pocet bezpecnostních prvk, který stanoví, jak bezpecný daný vz je. Dlezité je, jak dobe tyto bezpecnostní prvky vzájemn komunikují a jakým zpsobem spolupracují pi ochran cestujících. Dtský bezpecnostní program Volvo Aby byla zvýsena ochrana dtí ve voze, nabízíme dtský bezpecnostní program, který patí mezi nejkomplexnjsí v automobilovém svt. pásy uvnit spolupracují s teleskopickým sloupkem ízení a s dvoustupovými airbagy tak, aby cestujícím poskytly maximální ochranu. Snízený pícník pomáhá pi srázce chránit cestující mensích vozidel s níze umístnými nárazníky. Pí a kapota byly navíc zkonstruovány tak, aby pomáhaly snizovat riziko poranní nechránných úcastník silnicního provozu. Systém ochrany proti bocnímu nárazu (SIPS) SIPS je unikátní bezpecnostní systém vyvinutý spolecností Volvo, který byl vytvoen s cílem zvýsit ochranu v místech, kde jsou cestující pi nehod nejvíce vystaveni psobení vznikajících sil. Ocelový rám vozidla vcetn pedních sedadel byl zkonstruován a vyztuzen tak, aby pomáhal rozptylovat energii vznikající pi bocním nárazu pryc od cestujících do jiných cástí karosérie vozidla a aby pomáhal zabraovat pronikání pedmt do kabiny. Bocní konstrukce je mimoádn pevná, aby dokázala odolat váznému bocnímu nárazu. Nafukovací clony pro cestující na vsech vnjsích sedadlech (vcetn sedadel ve tetí ad) a bocní airbagy na pedních sedadlech spolecn pomáhají úrove ochrany dále zvysovat. u Dtská sedacka (do 13 kg) Dti do jednoho roku vku cestují nejbezpecnji zády ke smru jízdy v této pohodlné sedacce. Instaluje se pomocí bezpecnostního pásu. A pro zvlást snadnou instalaci je mozno pouzít systém ukotvení ISOFIX, nebo je mozno pidat rám ISOFIX. této volitelné výbavy jsou navíc také pední bocní okna s vodoodpudivou vrstvou, která zlepsují výhled z vozidla pi jízd v desti.

8 Sedm samostatných sedadel Vsichni cestující ocení komfort samostatných plnohodnotných ergonomicky tvarovaných sedadel. Sedadla umístná v rzných výskách pomáhají zajistit prvotídní výhled bez ohledu na to, na kterém míst sedíte. Snadno nastavitelná sedadla v prvních dvou adách usnadují nalezení vhodné polohy a pispívají k maximálnímu komfortu. Prostední sedadlo je navíc vybaveno integrovaným dtským sedákem. Na sedadlech ve tetí ad mohou pohodln cestovat dv osoby do výsky az 160 cm. Kazdé ze zadních sedadel je mozné samostatn sklopit do podlahy zavazadlového prostoru, díky cemuz mzete pepravovat cestující i náklad bez kompromis v oblastech bezpecnosti nebo komfortu. Volvo On Call Silnicní asistencní systém kombinovaný s tísovou sluzbou Volvo On Call se aktivuje stiskem tlacítka nebo automaticky v pípad, ze dojde k aktivaci kteréhokoli z airbag ve vozidle. Prostednictvím tohoto systému mzete navázat pímý kontakt s operátorem sluzby Volvo On Call, zabudovaná jednotka GPS poskytne operátorm informaci o Vasí poloze, díky cemuz Vám mohou rychle zajistit potebnou pomoc. Systém Vás mze navíc upozornit na pokus o vloupání do Vaseho vozidla, a pokud je vozidlo odcizeno, je mozné jej sledovat prostednictvím satelitu. Tento systém není pro ceský trh zatím k dispozici. Siroké moznosti nastavení Pední kapsa 56 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 57 KOMFORT Sedadla Elektricky ovládaná pední sedadla Najdte snadno svou dokonalou pozici pi ízení pouhým zmácknutím tlacítka. Sedadlo idice také zahrnuje pamovou funkci, která umozuje ulození tí rzných nastavení sedadla a vnjsích zptných zrcátek ve spojení se speciálním dálkovým ovladacem tento prvek je zvlást praktický, pokud se ve voze stídá více idic. KOMFORT Klimatizace KOMFORT Odkládací prostory u Elektrický chladicí a ohívací box Krom uchování nápoj v chladu v zavazadlovém prostoru se také pouzívá pro uchování jídla v teplém stavu. Pipojuje se k síové zásuvce v zavazadlovém prostoru a je zajistn pomocí upevovacích popruh. KOMFORT Klimatizace Automatická klimatizace (ECC) Automatická klimatizace udrzuje v interiéru zvolenou teplotu, picemz pro idice a spolujezdce mze být nastavena oddlen. K vytvoení zdravého a komfortního prostedí pispívá unikátní snímac vlhkosti Volvo, který pomáhá v kabin zajistit potebnou úrove vlhkosti v závislosti na venkovních podmínkách. Drzáky nápoj vzadu Výsuvné drzáky nápoj umístné v zadní cásti stedového panelu jsou snadno pístupné. Lahve mohou být pohodln ulozeny v panelech dveí. Posuvná sedadla druhé ady Kazdé sedadlo ve druhé ad lze pro dosazení maximálního pohodlí a variability posouvat v podélném smru. horní cásti získáte pístup k praktickému odkládacímu prostoru pro disky CD, slunecní brýle a dalsí drobnosti. Cestující vzadu navíc díky ní získají praktický stolek. Obcerstvení máte vzdy na dosah díky dvma drzákm nápoj umístným v pední cásti loketní oprky. Pokud tyto drzáky nepouzíváte, zstávají skryty. K dispozici je zde také pídavný vstup AUX. Vyhívání motoru a interiéru, pohánné palivem Palivem pohánné topení Vám zajistí snadnjsí nastartování, pomze Vám snizovat dopad na zivotní prostedí a oheje interiér. Puste topení pi nástupu do vozu nebo nastavte cas, a pijdete tak do vyhátého vozu. S dálkovým ovladacem startéru mzete aktivovat topení, aniz byste museli být ve voze. A pokud je Vás vz vybaven funkcí Volvo On Call, mzete poslat svému vozu SMS a topení se zapne samo. 58 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 59 TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Komunikace Systém handsfree s integrovanou technologií Bluetooth u Systém handsfree s technologií Bluetooth Technologie Bluetooth umozuje bezdrátové pipojení Vaseho mobilního telefonu k informacn zábavnímu systému ve Vasem voze Volvo. Stací jej nakonfigurovat pro Vás mobilní telefon a systém automaticky rozezná Vás telefon, jakmile nastoupíte do vozu. Pi nastupování a vystupování Vám systém automaticky umozní pepínat hovor mezi telefonem a sadou handsfree. Díky integrovanému systému Bluetooth mzete systém handsfree a svj telefon pohodln ovládat pomocí tlacítek na volantu nebo pomocí kláves ve stedovém panelu. Pro dalsí zlepsení Vaseho komfortu a bezpecnosti mzete pidat také silnicní asistencní systém kombinovaný s tísovou sluzbou Volvo On Call. Jako doplnk je k dispozici hlasem ovládaný systém Bluetooth. Systém handsfree se ídí Vasimi instrukcemi a dokáze vytocit pozadované císlo za Vás. Znacka a loga Bluetooth jsou majetkem spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. a pouzívání tchto znacek spolecností Volvo Car Corporation je ízeno licencní smlouvou. Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem jejich píslusných vlastník. Technologie a audiosystémy Za vyuzití nejmodernjsí informacní technologie je Vás vz Volvo pipraven Vás podporovat i bavit na velmi vysoké úrovni.

9 Obklopte sebe a své pátele prvotídním zvukem a uzívejte si inovace, které Vám pomáhají hrav zvládat dní na silnici a také Vám pinásejí radost z cestování. TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Podpora idice Vnitní zptné zrcátko s automatickou zmnou odrazivosti Toto zrcátko se automaticky nastaví tak, aby Vás neoslovaly svtlomety vozidla za Vámi. Pokud zezadu zádné svtlo nepichází, zrcátko automaticky obnoví svou normální funkci. Toto zrcátko mze být vybaveno integrovaným kompasem. Parkovací asistent vzadu u Parkovací asistent vpedu Aktivuje se automaticky pi zaazeném zptném chodu a pomáhá Vám pi couvání na omezeném prostoru. Audiosystém je ztisen a pulzující zvuk vycházející ze zadních reproduktor se postupn mní na souvislý tón tak, jak se vzdálenost vozidla od pekázky zkracuje. Podobn funguje parkovací asistent na pední cásti vozidla jeho signál je penásen do pedních reproduktor. Navigacní systém (RTI) Systém RTI spolecnosti Volvo zalozený na technologii GPS Vám poskytuje hlasové pokyny a grafickou navigaci az na místo urcení. Prostednictvím technologie dopravní zpravodajství (TMC) Vás systém RTI upozorní na pípadné problémy na cestách zpsobené pocasím a doporucí Vám alternativní trasu. Tato nová generace systému RTI je extrémn rychlá a pesná a zahrnuje pevný disk s ulozenými mapami, které pokrývají vtsinu území Evropy. Tento systém je pln integrovaný ve Vasem voze Volvo a lze jej jednoduse ovládat pomocí ovládacích prvk na volantu nebo pomocí píplatkového dálkového ovládání, displej je umístn tak, aby neodvádl Vasi pozornost od dní na vozovce. Mzete si vybrat mezi dvma operacními módy Easy a Advanced. Pokud systém RTI nepouzíváte, je displej ukryt v palubní desce. Mzete vstoupit do naseho programu MapCare, který Vám zajistí dv aktualizace map zdarma, abyste mli pehled o nových silnicích a zajímavých místech (platí pro vozy modelového roku MY10 a dále). Desový senzor Po aktivaci desový senzor automaticky spustí strace tehdy, zacne-li prset nebo pokud na celní sklo dopadnou kapky vody. Pro Vase pohodlí systém rovnz dokáze automaticky pizpsobit interval cinnosti strac. Citlivost senzoru je mozné nastavit prstencem na pácce strac. u Parkovací asistent s kamerou Pokud je vozidlo vybaveno navigacním systémem RTI a parkovací kamerou, umozuje kamera idici sledovat pi couvání prostor za vozidlem. Pro tento úcel slouzí obrazovka systému RTI, zatímco kamera je diskrétn umístna nad stítkem s registracní znackou. Parkování usnadují vodicí linie na obrazovce. u Penosný navigacní systém Volvo Tato penosná a výkonná navigacní jednotka Garmin nüvi 765 je vkusn integrována a sladna s designem Vaseho vozu Volvo. Stací ji zasunout do drzáku na horní stran palubní desky. Siroký a jasný dotykový displej se nachází ve Vasem zorném poli. Umozuje Vám pohodlnou navigaci, snadné naplánování Vasí trasy a nabízí také pehled zajímavých míst. A krom navigace zde najdete také funkce pro cestování a zábavu jako MP3 pehrávac, pevodník mn, kalkulátor a FM vysílac. Navigaci mzete z vozidla snadno odnést a lze ji pouzívat dokonce i mimo vozidlo. V její pamti jsou ulozeny mapy pokrývající vtsinu území Evropy. nüvi je ochranná známka spolecnosti Garmin Ltd. 60 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 61 TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Audio/zábava Audiosystém Premium Sound Audiosystém Premium Sound sám o sob vytváí novou tídu. Digitální zesilovac tídy D generuje 5 x 130 W hudby. Systém Dolby Pro Logic II Surround Sound poskytuje na vsech sedadlech autentický poslechový zázitek. Dvanáct luxusních reproduktor, speciáln vyvinutých pro Volvo XC90, se postará o zázitky jako z koncertního sálu. Audiosystém Premium Sound zahrnuje: Rozhlasový pijímac s funkcí RDS Pehrávac CD s podporou formát MP3 a WMA Pídavný vstup USB a AUX Digitální zesilovac tídy D o výkonu 5 x 130 W Technologii Dolby Pro Logic II Surround Sound se stedovým reproduktorem a s digitálním zvukovým procesorem 12 luxusních reproduktor Premium Sound Volitelné doplky: ovládací tlacítka na volantu, nezávislé dálkové ovládání a konektory sluchátek pro zadní sedadla. K dispozici je mnic CD na 6 disk (nahrazuje CD pehrávac) zvolení této výbavy vylucuje USB vstup, ale rozhraní pro USB a ipod lze doplnit jako píslusenství. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou registrované znacky Dolby Laboratories. TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Audio/zábava Reproduktory Premium Sound Dvanáct prvotídních reproduktor u systému Premium Sound je spojeno s digitálním zesilovacem o výkonu 5 x 130 W. V obou pedních dveích jsou umístny ti samostatné reproduktory hloubkový, výskový a stedový, zatímco v zadních dveích jsou umístny koaxiální hloubkové/výskové reproduktory a dalsí výskové reproduktory jsou zabudovány v zadních sloupcích. Kazdý reproduktor je vybaven pechodovým filtrem pro zajistní maximální vrnosti zvuku.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nejnovjsí generace systému Dolby Surround se stedovým reproduktorem a se zvukovým procesorem zajisuje autentický poslechový zázitek na vsech sedadlech. Digitální zesilovac tídy D je vybaven novými technologiemi zajisujícími mimoádn vysokou úcinnost. Díky tomu je zesilovac schopen dosáhnout vysokého zvukového výkonu pi mensí spoteb proudu. Kompatibilita s formátem MP3 Existuje ada mozností, jak si uzívat hudební soubory MP3 ve Vasem voze Volvo. Pokud chcete pipojit svj osobní MP3 pehrávac k audiosystému vozu, pak je Vám k dispozici standardn dodávaný vstupní konektor umístný na pední stedové loketní oprce. Úrove hlasitosti lze pohodln nastavit ovládacími prvky na volantu nebo na stedovém panelu. Pokud si vyberete audiosystém High Performance nebo Premium Sound, pak máte k dispozici také USB port*, který Vám umozuje pln integrovat Vás ipod, MP3 pehrávac nebo zaízení USB k audiosystému vozu. Seznamy skladeb, názvy písní a jména interpret se zobrazují na stedovém panelu a Vás pehrávac je zárove nabíjen. Tyto audiosystémy zahrnují také CD pehrávac pln kompatibilní s formáty MP3 a WMA. K audiosystému Performance mzete pidat také samostatné USB a ipod hudební rozhraní (píslusenství) pro pipojení Vaseho MP3 pehrávace. * Nelze v kombinaci s mnicem na 6 CD. Pokud zvolíte mnic na 6 CD, mzete pidat samostatné USB a ipod hudební rozhraní pro pipojení MP3 pehrávace k audiosystému. Audiosystém high Performance Výkonný a vsestranný systém. Kazdý reproduktor je vybaven silnjsím magnetem a vtsí cívkou. V kombinaci se zesilovacem nabízí tento systém vynikající reprodukci a vysoký výkon jednoduse skvlý zvuk. Audiosystém High Performance zahrnuje: Rozhlasový pijímac s funkcí RDS Pehrávac CD s podporou formát MP3 a WMA Pídavný vstup USB a AUX v pední stedové loketní oprce Zesilovac High Performance o výkonu 4 x 40 W 8 reproduktor High Performance Volitelné doplky: ovládací tlacítka na volantu, nezávislé dálkové ovládání a konektory sluchátek pro zadní sedadla. K dispozici je mnic na 6 CD (namísto CD pehrávace) tato volba neumozuje vstup USB, ale rozhrání pro USB a ipod lze doplnit jako píslusenství. Konektory pro pipojení sluchátek v prostoru zadních sedadel Tyto konektory umozují ctyem cestujícím na zadních sedadlech poslouchat rádio nebo jejich oblíbené CD a to vsichni soucasn, aniz by rusili ostatní cestující. To je mozné díky samostatným ovladacm hlasitosti sluchátek a tlacítkm pro výbr zdroje zvuku. K dispozici jsou také tlacítka pro zmnu skladeb nebo pepínání rozhlasových stanic. u USB a ipod hudební rozhraní K audiosystému Performance mzete pidat také samostatné USB a ipod hudební rozhraní (píslusenství) pro pipojení MP3 pehrávace. ipod je obchodní znacka spolecnosti Apple Computer Inc. Systém zábavy pro cestující na zadních sedadlech (RSE) se dvma monitory S touto novou generací systému Volvo s pehrávacem DVD a se dvma obrazovkami mohou cestující na zadních sedadlech sledovat film nebo hrát pocítacovou hru spolecn nebo kazdý zvlás. S pídavným digitálním TV pijímacem mohou cestující sledovat televizní vysílání bhem jízdy. Dv 8palcové sirokoúhlé obrazovky jsou zabudované do zadní strany oprek hlavy pedních sedadel a nabízejí vynikající kvalitu obrazu. Bezdrátová sluchátka zajistí v kabin klid, takze mzete nerusen poslouchat hudbu nebo rozhlasový program podle Vasí volby. Prostednictvím pídavného vstupu AUX je navíc mozné pipojit externí zaízení, jako jsou napíklad ipod, MP3 pehrávac, dalsí DVD pehrávac nebo digitální kamera. Multimediální systém je nedílnou soucástí vozidla. Dokonale ladí s interiérem vozu a je k dispozici pro vsechny typy calounní. 62 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 63 ZAVAZADLA A NáKLAD Zavazadlový prostor u Ochranná podlozka do vozu Tato odolná vinylová podlozka pekrývá podlahu, strany zavazadlového prostoru a dále zadní stranu sedadel druhé ady, aby byly chránny ped necistotami a vodou. Velmi snadno se instaluje. Zadní cást podlozky je mozno rozdlit, aby mohla být opradla zadních sedadel sklopena jednotliv. Zadní cást také mze být vyklopena, aby kryla spodní cást dveí zavazadlového prostoru. u Síová kapsa Praktický odkládací prostor pro malé pedmty podél obou stran zavazadlového prostoru. Barevn ladí se zbytkem interiéru. u Sí pro upevnní zavazadel Upevuje se za oka v zavazadlovém prostoru a pomáhá zabránit zavazadlm a volným pedmtm v pohybu po vozidle. Barevn ladí se zbytkem interiéru. Mze být pouzita pouze tehdy, pokud jsou sedadla tetí ady sklopena. Zavazadla a náklad Svtový peborník ve vsestrannosti, spolecnost Volvo, má bohaté zkusenosti ve vytváení chytrých esení pro náklad i cestující bez kompromis na úkor bezpecnosti a komfortu. Pro cokoliv, co budete potebovat k rozsíení svých obzor nebo vlastností vozu Volvo, zde naleznete praktická esení, která Vám to usnadní.

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.9.2010 VOLVO XC60 - Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.10.2010 VOLVO XC70 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

Vaše uživatelský manuál VOLVO V50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645931

Vaše uživatelský manuál VOLVO V50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645931 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál VOLVO XC60 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645958

Vaše uživatelský manuál VOLVO XC60 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645958 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 12.4.2010 VOLVO 60 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

Vaše uživatelský manuál VOLVO S80 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645919

Vaše uživatelský manuál VOLVO S80 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645919 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

V zdání se odpovědnosti

V zdání se odpovědnosti Shrnutí Vaší Volvo XC90 Vaše konfigurace Exteriér Barva Kola 717 - černá Onyx Black Metallic 19" kola z lehké slitiny, 10 paprsků v provedení turbíny, stříbrná Turbine Silver, pneumatiky 235/55 Interiér

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

VOLVO S60 CROSS COUNTRY

VOLVO S60 CROSS COUNTRY ZBRUSU NOVÉ VOLVO S60 CROSS COUNTRY Jedinečné spojení robustního vzhledu, mimořádných schopností a smělého postoje Zbrusu nové Volvo S60 Cross Country zaujme svými elegantními křivkami, výjimečným stylem,

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Camaro Hot Wheels splněný sen

Camaro Hot Wheels splněný sen Camaro Hot Wheels splněný sen S e n m i l i ó n ů f a n o u š k ů H o t W h e e l s v š e c h v ě k o v ý c h k a t e g o r i í s e s t a l s k u t e č n o s t í. V ý r a z n ý, o d v á ž n ý a a t r a

Více

Terénní užitkové vozidlo

Terénní užitkové vozidlo Terénní užitkové vozidlo Společník pro práci a volný čas Mechron Je jedno, zda chcete pracovat na farmě nebo v lese, Kioti Mechron 4 4 se hodí pro všechny práce. Se čtyřmi nezávisle zavěšenými koly zadní

Více

VAŠE TOYOTA HILUX. 2.5l D-4D 145 DPF STUPEŇ STANDARDNÍ VÝBAVY. Červená - chilli (3E5) Tmavě šedá látka (FX10) ZÁKLADNÍ CENA (vč.

VAŠE TOYOTA HILUX. 2.5l D-4D 145 DPF STUPEŇ STANDARDNÍ VÝBAVY. Červená - chilli (3E5) Tmavě šedá látka (FX10) ZÁKLADNÍ CENA (vč. VAŠE TOYOTA HILUX ZÁKLADNÍ ÚDAJE KAROSERIE MOTOR PŘEVODOVKA STUPEŇ STANDARDNÍ VÝBAVY Double Cab 2.5l D-4D 145 DPF 5 M/T Luna BARVY EXTERIÉR INTERIÉR Červená - chilli (3E5) Tmavě šedá látka (FX10) CENA

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

V zdání se odpovědnosti

V zdání se odpovědnosti Shrnutí Vaší Volvo XC90 Vaše konfigurace Exteriér Barva Kola 720 - modrá Bursting Blue Metallic 20" kola z lehké slitiny, 5 paprsků, výřezy v provedení Diamond Cut/matně černá Matt Black, pneumatiky 275/45

Více

FORD RANGER I CENÍK. Nejbezpečnější vůz své třídy podle Euro NCAP již 424 900 Kč bez DPH / 514 129 Kč s DPH

FORD RANGER I CENÍK. Nejbezpečnější vůz své třídy podle Euro NCAP již 424 900 Kč bez DPH / 514 129 Kč s DPH FORD RANGER I CENÍK Mimořádná nabídka* Nejbezpečnější vůz své třídy podle Euro NCAP již 424 900 Kč bez DPH / 514 129 Kč s DPH Výhodné financování od Ford Credit *Zvýhodněná nabídka platí do 31.3.2015.

Více

Multimediální systém Mitsubishi - MMIS

Multimediální systém Mitsubishi - MMIS Multimediální systém Mitsubishi - MMIS Mitsubishi Motors Infotainment t System Funkce Multimediální systém Mitsubishi - MMIS Vše, co byste chtěli mít doma, může být nyní ve Vašem voze! Doplňkové funkce:

Více

Ceník platný od 1. července 2015

Ceník platný od 1. července 2015 Ceník platný od 1. července 2015 3050 kg 4,65 2422 (2624) x 1650 x 1353 5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel) V 200d K 1 070 245,- V 220d K

Více

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING CENÍK TOLEDO Reference Style ENJOYNEERING Ceník Toledo Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Toledo 1.2 55/75 5,9 137 269 900 Kč Reference 1.2 TSI 63/85

Více

Vybroušený luxus, neomezené potěšení

Vybroušený luxus, neomezené potěšení OBSAH VOLVO XC90 Prostředí pro řidiče 10 Komfort pro cestující 12 Zábava ve vozidle 18 Výkon 20 Osobní bezpečnost 22 Bezpečnost 24 Ochrana životního prostředí 32 VAŠE VOLVO XC90 Úrovně výbavy 34 Executive

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

OBSAH. www.volvocars.cz

OBSAH. www.volvocars.cz OBSAH VOLVO V70 Výkon 8 Prostředí pro řidiče 12 Komfort pro cestující 14 Zábava ve vozidle 16 Variabilita 18 Osobní bezpečnost 22 Bezpečnost 24 Ochrana životního prostředí 32 VAŠE VOLVO V70 Úrovně výbavy

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-AVENSIS 4 h 3 672 Kč pro audio-ovládání na volantu PZ409-00291-E0 1 Ks

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-AVENSIS 4 h 3 672 Kč pro audio-ovládání na volantu PZ409-00291-E0 1 Ks Avensis - sedan 2014 Autorizovaný servis: TOYOTA MOTOR CZECH 2014/02 Platnost od: 10.9.2014 Hi-TECH Hotspot - WiFi Bluetooth Hands-free systém HomeLink Navigační systém Go Navigační systém Go Plus Zábavní

Více

Vaše uživatelský manuál BMW 520D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3594665

Vaše uživatelský manuál BMW 520D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3594665 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

*Výbava na obrázku exteriéru a interiéru nemusí odpovídat specifikaci tohoto nabízeného vozidla. A03 Passion 0,00

*Výbava na obrázku exteriéru a interiéru nemusí odpovídat specifikaci tohoto nabízeného vozidla. A03 Passion 0,00 Cenová nabídka vozu *Výbava na obrázku exteriéru a interiéru nemusí odpovídat specifikaci tohoto nabízeného vozidla. Všechny ceny jsou v CZK. Ceny jsou platné k 13.04.2015. Nabídka byla naposledy aktualizována

Více

OBSAH. www.volvocars.cz

OBSAH. www.volvocars.cz OBSAH Volvo XC70 Prostředí pro řidiče 10 Komfort pro cestující 12 Výkon 14 Variabilita 18 Zábava ve vozidle 22 Osobní bezpečnost 24 Bezpečnost 26 Ochrana životního prostředí 34 Vaše Volvo XC70 Úrovně výbavy

Více

Vaše uživatelský manuál BMW 535 TOURING http://cs.yourpdfguides.com/dref/3594643

Vaše uživatelský manuál BMW 535 TOURING http://cs.yourpdfguides.com/dref/3594643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km)

Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) CENÍK Mii TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Mii Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Mii 3dveřové Mii 5dveřové 44/60 4,5 105 193 900 Kč 202 900 Kč 55/75 4,7 108

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks pro audio-ovládání na volantu PZ409-00291-E0 1 Ks

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks pro audio-ovládání na volantu PZ409-00291-E0 1 Ks Avensis - sedan 2014 Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA 2014/02 Platnost od: 16.1.2015 Hi-TECH Hotspot - WiFi Bluetooth Hands-free systém HomeLink Navigační systém Go Navigační systém Go Plus Zábavní

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

zbrusu nové stylové příslušenství

zbrusu nové stylové příslušenství zbrusu nové stylové příslušenství volvo XC90 Jak všichni designéři vědí, dokonalé křivky je možné podtrhout výběrem správných doplňků. SKANDINÁVSKÝ STYL Z DÍLNY VOLVO. Vylepšete si své zbrusu nové Volvo

Více

V zdání se odpovědnosti

V zdání se odpovědnosti Shrnutí Vaší Volvo XC90 Vaše konfigurace Exteriér Barva Kola 717 - černá Onyx Black Metallic 234-20" kola z lehké slitiny, 5 dvojitých paprsků Interiér Výbava Řadící páka Volant Čalounění Dekorativní kovové

Více

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace.

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace. The full range Kompletní řešení pro hands-free a satelitní navigace. A corporation of Funkwerk AG EGO od Funkwerku. Posouvá hands-free systémy na novou úroveň. EGO. Telefonujte s volnýma rukama a cestujte

Více

Město je nyní kompletní.

Město je nyní kompletní. Město je nyní kompletní. Města jsou centra dění. A ve městě se ix35 cítí jako ryba ve vodě. V jeho charakteru se zrcadlí sofistikovanost, charisma a smyslnost. Odvážně zvolené, ale velmi praktické křivky

Více

12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ

12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ 12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ 12E5 04B34 07E7 DÉTAIL1 13E1 12C35 12C36 PROJEĎTE SE! Model Citroën C8 zve Vás a celou Vaši rodinu na jedinečnou vyjížďku. Elegantní linie vozu a jeho dynamický styl jsou zvýrazněné

Více

pro audio-ovládání na volantu PZ409-00291-E0 1 Ks instalace INSTAL-AVENSIS 0,1 h 91 Kč uživatelský manuál PZ49X-00330-CS 1 Ks

pro audio-ovládání na volantu PZ409-00291-E0 1 Ks instalace INSTAL-AVENSIS 0,1 h 91 Kč uživatelský manuál PZ49X-00330-CS 1 Ks MC Avensis - kombi Autorizovaný servis: TOYOTA MOTOR CZECH 2011/11 Platnost od: 1.1.2013 Hi-TECH Bluetooth Hands-free systém HomeLink Navigační systém GO Navigační systém GO Plus instalační sada PZ417-D0290-00

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS 0,2 h 127 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS 0,2 h 127 Kč Yaris Autorizovaný servis: TOYOTA MOTOR CZECH 2014/07 Platnost od: 15.9.2014 5D Hi-TECH uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks 8 515 Kč WiFi vysílač PZ41C-X0270-A0 1 Ks Hotspot - WiFi instalace INSTAL-YARIS

Více

www.kiamotors.cz Kia Soul Originální příslušenství

www.kiamotors.cz Kia Soul Originální příslušenství www.kiamotors.cz Kia Soul Originální příslušenství Kia Soul osvoboďte svoji mysl Městský crossover Kia Soul je dalším výrazem revolučního rozšiřování produktové řady osobních automobilů značky Kia. Jako

Více

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci.

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. 02 Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu

Více

Nová Dacia Sandero a Sandero Stepway. Originální příslušenství

Nová Dacia Sandero a Sandero Stepway. Originální příslušenství Nová Dacia Sandero a Sandero Stepway Originální příslušenství ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ I NOVÁ DACIA SANDERO A SANDERO STEPWAY Vše co potřebujete pro dlouhodobou ochranu a maximální komfort. Jednoduše chytrá

Více

OBSAH. www.volvocars.cz. Motory 2. Standardní výbava 4. Volitelná výbava 8. Volitelná výbava - pakety 11. Audiosystémy 13.

OBSAH. www.volvocars.cz. Motory 2. Standardní výbava 4. Volitelná výbava 8. Volitelná výbava - pakety 11. Audiosystémy 13. OBSAH Motory 2 Standardní výbava 4 Volitelná výbava 8 Volitelná výbava - pakety 11 Audiosystémy 13 Barvy 13 Čalounění a interiér 14 Kola 15 Technické údaje 16 Technický popis 18 Volvo Car Financial Services

Více

FORD RANGER I CENÍK. Nejbezpečnější vůz své třídy podle Euro NCAP již 436 900 Kč bez DPH / 528 649 Kč s DPH

FORD RANGER I CENÍK. Nejbezpečnější vůz své třídy podle Euro NCAP již 436 900 Kč bez DPH / 528 649 Kč s DPH FORD RANGER I CENÍK Mimořádná nabídka* Nejbezpečnější vůz své třídy podle Euro NCAP již 436 900 Kč bez DPH / 528 649 Kč s DPH Výhodné financování od Ford Credit *Zvýhodněná nabídka platí do 30. 9. 2015.

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.volkswagen.cz Volkswagen Golf Comfort Edition Výkon kw (k)

www.volkswagen.cz Volkswagen Golf Comfort Edition Výkon kw (k) www.volkswagen.cz Volkswagen Golf ceník Zdvihový objem (l) Výkon kw (k) Převodovka Comfort Edition 1,2 TSI 63 (85) 5stupňová 329 900 1,2 TSI 63 (85) 7st. DSG 387 900 1,2 TSI 77 (105) 6stupňová 353 900

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ CITROËN BERLINGO A CITROËN NEMO

PŘÍSLUŠENSTVÍ CITROËN BERLINGO A CITROËN NEMO PŘÍSLUŠENSTVÍ CITROËN BERLINGO A CITROËN NEMO BEZPEČNOST 04 PŘEPRAVA 06 OCHRANA 08 MULTIMÉDIA 10 VESTYLUCITROËN Rozhodnout se pro Citroën znamená zvolit kvalitu, bezpečnost a styl. Tato tři klíčová slova

Více

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Nový RAV4 Ceník Za 12 045 Kč = Úrok 0 % + měsíčně + Garance budoucí hodnoty vozu Kombinace paketů se zvýhodněním až 50 000 Kč! Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Power 2,0 Valvematic 111 kw 6 M/T

Více

OBSAH. www.volvocars.cz. Motory 2. Standardní výbava 3. Volitelná výbava 7. Volitelná výbava - pakety 9. Audiosystémy 10. Barvy 10

OBSAH. www.volvocars.cz. Motory 2. Standardní výbava 3. Volitelná výbava 7. Volitelná výbava - pakety 9. Audiosystémy 10. Barvy 10 OBSAH Motory 2 Standardní výbava 3 Volitelná výbava 7 Volitelná výbava - pakety 9 Audiosystémy 10 Barvy 10 Čalounění a interiér 11 Kola 12 Technické údaje 13 Technický popis 14 Volvo Car Financial Services

Více

Nové možnosti Vašeho Sprintera. Originální příslušenství Mercedes-Benz.

Nové možnosti Vašeho Sprintera. Originální příslušenství Mercedes-Benz. Nové možnosti Vašeho Sprintera. Originální příslušenství Mercedes-Benz. Dobře promyšlená přídavná zařízení. Od střechy až po podvozek. Praktické příslušenství Vašeho Sprintera. Sprinter je robustním a

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STYLOVÉ DOPLŇKY. Karbonové boční lišty dveří. Sada karbonových stylových doplňků. Boční lišty dveří v klavírové černé

STYLOVÉ DOPLŇKY. Karbonové boční lišty dveří. Sada karbonových stylových doplňků. Boční lišty dveří v klavírové černé STYLOVÉ DOPLŇKY Dostaňte se tam, kam potřebujete, a udělejte při tom velký dojem je to snadné díky příslušenství jako jsou výrazná boční obloženi nebo široký výběr elegantních či sportovních disků kol.

Více

Dacia Celebration. Limitovaná série

Dacia Celebration. Limitovaná série Dacia Celebration Limitovaná série Dacia slaví úspěch a uvádí limitovanou sérii Celebration U značky Dacia je vše možné: koupit si vůz 4X4, elegantní sedan, 5místné stylové vozidlo, jednoprostorový vůz

Více

V zdání se odpovědnosti

V zdání se odpovědnosti Shrnutí Vaší Volvo XC90 Vaše konfigurace Exteriér Barva Kola 614 - bílá Ice White 19" kola z lehké slitiny, 10 paprsků v provedení turbíny, stříbrná Turbine Silver, pneumatiky 235/55 Interiér Výbava Řadící

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS-HY 0,2 h 139 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS-HY 0,2 h 139 Kč Yaris Hybrid Autorizovaný servis: TOYOTA CENTRAL EUROPE 2014/07 Platnost od: 21.7.2015 5D Hi-TECH uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks 7 658 Kč WiFi vysílač PZ41C-X0270-A0 1 Ks Hotspot - WiFi 8 352 Kč

Více

LAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM. CENÍKOVÁ CENA Clio R.S. 1,6 TURBO R.S. 200/147 kw EDC 564 900

LAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM. CENÍKOVÁ CENA Clio R.S. 1,6 TURBO R.S. 200/147 kw EDC 564 900 CLIO ZÁVODNÍM JEZDCEM KAŽDÝ DEN Od 564 900 Kč QQ LAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM QQ DRIVE VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU MOTOR CENÍKOVÁ CENA Clio 1,6 TURBO

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

více radosti Více emocí, NOVÁ KIA RIO VROZENÁ DYNAMIKA

více radosti Více emocí, NOVÁ KIA RIO VROZENÁ DYNAMIKA NOVÁ KIA RIO Více emocí, více radosti Stačí jeden pohled na atraktivní, sportovní design nového modelu Kia Rio a Vaše fantazie začne horečně vymýšlet důvody, proč usednout za volant a vyrazit na vyjížďku.

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2445850

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/2445850 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA SUPERB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA SUPERB v uživatelské příručce

Více

CENÍK SEAT EXEO. Reference Style Sport ENJOYNEERING

CENÍK SEAT EXEO. Reference Style Sport ENJOYNEERING CENÍK SEAT EXEO Style Sport ENJOYNEERING Ceník Exeo Ceny Motory Výkon kw/k Spotřeba paliva (l / 100km) Emise CO 2 (g / km) Exeo Exeo ST 1.8 TSI 88/120 7,3/7,4* 169/172* 545 900 Kč 582 900 Kč 88/120 4,9/5,0*

Více

Třída GT. Ceník, platnost od 1. února 2016

Třída GT. Ceník, platnost od 1. února 2016 Třída GT Ceník, platnost od 1. února 2016 1 Obsah Ceník základních modelů 3 Standardní výbava 4 Příplatkové výbavy Barvy 8 Čalounění a výplně 9 Telematika 11 Druhy ráfků a pneu 12 Příplatkové sady 13 Příplatkové

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS 0,2 h 143 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-YARIS 0,2 h 143 Kč Yaris Autorizovaný servis: TOYOTA TSUSHO PRAHA 2014/07 Platnost od: 21.7.2015 5D Hi-TECH uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks 7 658 Kč WiFi vysílač PZ41C-X0270-A0 1 Ks Hotspot - WiFi instalace INSTAL-YARIS

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-AVENSIS 0,2 h 184 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks instalace INSTAL-AVENSIS 0,2 h 184 Kč Avensis - sedan 2015 Autorizovaný servis: TOYOTA CENTRAL EUROPE 2015/05 Platnost od: 21.7.2015 Hi-TECH Hotspot - WiFi Navigační systém Go Navigační systém Go Plus Zábavní systém Zábavní systém uživatelský

Více

CENÍK. Mii. Style TECHNOLOGY TO ENJOY

CENÍK. Mii. Style TECHNOLOGY TO ENJOY CENÍK Mii Style TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Mii Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Mii 3dveřové Mii 5dveřové Style 1.0 44/60 4,5 105 197 900 Kč 206 900

Více

RENAULT KANGOO bezbariérové vozidlo / úprava pro vozíčkáře. Renault-TECH.cz S NÁMI JSTE VŽDY MOBILNÍ

RENAULT KANGOO bezbariérové vozidlo / úprava pro vozíčkáře. Renault-TECH.cz S NÁMI JSTE VŽDY MOBILNÍ RENAULT KANGOO bezbariérové vozidlo / úprava pro vozíčkáře Renault-TECH.cz S NÁMI JSTE VŽDY MOBILNÍ RENAULT KANGOO bezbariérové vozidlo / úprava pro vozíčkáře Model Kangoo představuje know-how a náročnost

Více

OBSAH. www.volvocars.cz

OBSAH. www.volvocars.cz OBSAH Volvo C30 Výkon 8 Prostředí pro řidiče 12 Čtyři pohodlná sedadla 14 Zábava ve vozidle 16 Osobní bezpečnost 22 Bezpečnost 24 Ochrana životního prostředí 32 Vaše Volvo C30 Úrovně výbavy 34 R-DESIGN

Více

displej SLAVE PZ462-00375-00 1 Ks bezdrátová sluchátka PZ462-00201-03 1 Ks 1 573 Kč držák pro ipad kompatibilní s Apple ipad gen.

displej SLAVE PZ462-00375-00 1 Ks bezdrátová sluchátka PZ462-00201-03 1 Ks 1 573 Kč držák pro ipad kompatibilní s Apple ipad gen. Verso 2014 Autorizovaný servis: ZLINER 2014/01 Platnost od: 3.2.2014 Hi-TECH DVD zábavní systém DVD zábavní systém Hotspot - WiFi Navigační systém GO Navigační systém GO Plus JBL premium audio displej

Více

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC (uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC Motor - 2987cm3 (OM 642 DE30LA) Převodovka manuální 6-ti stupňová Výkon - 140 kw / 190 koní Barva ČERNÁ METALÍZA Emisní norma EURO 6 Celková

Více

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks displej 7" SLAVE PZ462-00375-00 1 Ks bezdrátová sluchátka PZ462-00201-03 1 Ks 1 573 Kč

uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks displej 7 SLAVE PZ462-00375-00 1 Ks bezdrátová sluchátka PZ462-00201-03 1 Ks 1 573 Kč RAV 4 Autorizovaný servis: LOUWMAN PRAHA 2013/11 Platnost od: 16.1.2015 Hi-TECH Hotspot - WiFi Zábavní systém Zábavní systém Navigační systém GO Navigační systém GO Plus uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE

Více

Dostupné také ve verzi King Cab (2 nebo 4 sedadla) s delší ložnou plochou. VYBERTE SI ZE 3 JÍZDNÍCH REŽIMŮ

Dostupné také ve verzi King Cab (2 nebo 4 sedadla) s delší ložnou plochou. VYBERTE SI ZE 3 JÍZDNÍCH REŽIMŮ Partner pro práci i pro zábavu Již od 495 225 Kč bez DPH 29% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu PRO PRÁCI I PRO ZÁBAVU Užitečná hmotnost: 910 Max. hmotnost přívěsu: 3 000 Dieselové motory o výkonu 140

Více

Cena vozidla Cena vozidla v Kč bez 21% DPH: Základní cena vozidla 870 554,--

Cena vozidla Cena vozidla v Kč bez 21% DPH: Základní cena vozidla 870 554,-- Autodružstvo Podbabská Cenová nabídka 00012-MEMOREC1 Jméno: Autodružstvo Podbabská Sídlo: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 IČO: 48030325 Info email: info@autopodbaba.cz DIČ: CZ48030325 Tel: 224312606

Více

Část 1 - Technologické vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 500 000 Kč vč. DPH ( Kč 413 223 Kč bez DPH)

Část 1 - Technologické vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 500 000 Kč vč. DPH ( Kč 413 223 Kč bez DPH) Část 1 - Technologické vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 500 000 Kč vč. DPH ( Kč 413 223 Kč bez DPH) vyplní uchazeč instrukce pro vyplnění sloupce C vznětový obsah max 2000 cm 3 výkon min. 81 kw

Více

MAF 5240/4240 NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ.

MAF 5240/4240 NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ. CZ 5240/4240 NOVÝ HORIZONT. TEN VÁŠ. Některá data představují milníky v historii - některé produkty přetváří trh. MAF, nejpokročilejší samojízdný postřikovač byl vytvořen, aby zvýšil standardy. 2 roky

Více

Na obrázku je model Jazz 1.3 i-vtec Elegance v barvě Sunset Orange s 16" koly z lehkých slitin a volitelným systémem Honda CONNECT s navigací Garmin.

Na obrázku je model Jazz 1.3 i-vtec Elegance v barvě Sunset Orange s 16 koly z lehkých slitin a volitelným systémem Honda CONNECT s navigací Garmin. NOVÝ JAZZ Na obrázku je model Jazz 1.3 i-vtec Elegance v barvě Sunset Orange s 16" koly z lehkých slitin a volitelným systémem Honda CONNECT s navigací Garmin. [MALÉ AUTO VELKÝ DOJEM Nový tvar karoserie

Více

Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448

Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448 Videotelefon VERIA 7076B + 2x kamera VERIA IR2448 veria-7076b-s kamerou Veria IR2448 Unikátní ultra tenký videotelefon v elegantním designu se 7" displejem, který na rozdíl od vyšší?ady (modelu VERIA 7077)

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Magic. Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka. Fabia Fabia Combi Roomster SIMPLY CLEVER ŠKODA Magic Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční nabídka Fabia Fabia Combi Roomster Akční ceník Magic (ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody) Fabia Classic 1,2 HTP/44 kw 229 900

Více

Prohlédněte si video na téma personalizace vozu 208

Prohlédněte si video na téma personalizace vozu 208 PŘÍSLUŠENSTVÍ 208 OSOBITOST Vybrali jste si vůz Peugeot 208 a uskutečnili jste tak opravdový generační skok. Je to moderní a technologicky dokonalý vůz a jeho přirozená intuice vás nepřestává příjemně

Více

VÝBAVY A CENY CAMARO

VÝBAVY A CENY CAMARO VÝBAVY A CENY CAMARO CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2013 CENA kupé kabriolet CENÍKOVÁ CENA EMISE CO2 1024000 Kč 1074500 Kč 329 g/km 304 g/km 1154000 Kč 1204500 Kč 329 g/km 304 g/km VÝBAVA KUPÉ KABRIOLET Vnější vzhled

Více

VITO 116CDI KB SPORT

VITO 116CDI KB SPORT VITO 116CDI KB SPORT Cena základního modelu VITO 116CDI/K KB SPORT Cena s DPH (Kč) 774 000,- Cena bez DPH (Kč) 645 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 116CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

instalace INSTAL-AVENSIS 5 h 4 175 Kč uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks pro audio-ovládání na volantu PZ409-00291-E0 1 Ks

instalace INSTAL-AVENSIS 5 h 4 175 Kč uživatelský manuál PZ49X-X0270-EE 1 Ks pro audio-ovládání na volantu PZ409-00291-E0 1 Ks Avensis - kombi 2014 Autorizovaný servis: FEDERAL CARS 2014/02 Platnost od: 6.8.2014 Hi-TECH Hotspot - WiFi Bluetooth Hands-free systém HomeLink Navigační systém GO Navigační systém GO Plus Zábavní systém

Více

NOVÝ grand SceNic AKTUÁLNÍ AKCE. již od 394 900 Kč

NOVÝ grand SceNic AKTUÁLNÍ AKCE. již od 394 900 Kč NOVÝ grand SceNic již od 394 900 Kč AKTUÁLNÍ AKCE OOSLEVA 50 000 Kč na všechny verze OOExtra zvýhodněný úrok při financování Renault Finance VÝBAVA MOTOR CENÍK SLEVA AKČNÍ CENA 5místný 7místný (každá verze)

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ 207 CC

PŘÍSLUŠENSTVÍ 207 CC PŘÍSLUŠENSTVÍ 207 CC VÍTEJTE VE SVĚTĚ 207 CC! Dopřáli jste si výjimečnou životní zkušenost být majitelem a řídit originální vůz 207 CC, který vypovídá o vašem vytříbeném vkusu. Dodejte mu ještě větší lesk,

Více

CENÍK. Altea XL. Entry I-TECH TECHNOLOGY TO ENJOY

CENÍK. Altea XL. Entry I-TECH TECHNOLOGY TO ENJOY CENÍK Altea XL I-TECH TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Altea XL Motory Výkon kw/k Spotřeba paliva (l / 100km) Emise CO 2 (g / km) Altea XL 1.2 TSI 77/105 5,7 132 400 900 Kč 1.6 TDI CR 66/90 4,8 126 419 900 Kč

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA Akční ceník Octavia Edition OCTAVIA OCTAVIA COMBI PRIMA EDITION CZ 1,2 TSI/77 kw 334 900 Kč 39 000 Kč 364 900 Kč 49 000 Kč 1,4 TSI/90 kw 374 900 Kč nově

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 1.4 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 279 900 Kč 286 900 Kč \ Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Zapalovač a popelník

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

TOYOTA HILUX. Prodej a servis vozů

TOYOTA HILUX. Prodej a servis vozů TOYOTA CENÍK TOYOTA který si tato značka zaslouží. Double Cab 5 místná verze motor výkon (kw) převodovka Terra Luna Sol 2,5 l D-4D 120 88 kw 5 A/T 719 950 Kč 1 950 000 Kč 3,0 l D-4D 170 126 kw 5 A/T 856

Více

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k)

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k) Ceník Polo Zdvihový objem (l) Manuální 5 st. pr./manuální 6 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) Comfort Edition 1,2 TSI BMT 4.7 66 (90) 324 900 1,2 TSI BMT 4.7 66 (90) 316 900 342 900 1,0

Více

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Model RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá látka (FC20) Cena celkem: 639 900 Kč Technické specifikace Spotřeba paliva a emise

Více

Dacia Logan & Logan MCV

Dacia Logan & Logan MCV Dacia Logan & Logan MCV Komfort a inteligentní technologie Dotykový multimediální systém Media Nav 2.0*. Tempomat s omezovačem rychlosti*. Zadní parkovací senzor. * Dostupný v závislosti na verzi. Nevídaný

Více

displej SLAVE PZ462-00375-00 1 Ks bezdrátová sluchátka PZ462-00201-03 1 Ks 1 573 Kč držák pro ipad kompatibilní s Apple ipad gen.

displej SLAVE PZ462-00375-00 1 Ks bezdrátová sluchátka PZ462-00201-03 1 Ks 1 573 Kč držák pro ipad kompatibilní s Apple ipad gen. Verso 2014 Autorizovaný servis: TOYOTA CENTRAL EUROPE 2014/01 Platnost od: 21.7.2015 Hi-TECH DVD zábavní systém DVD zábavní systém Hotspot - WiFi Navigační systém GO Navigační systém GO Plus JBL premium

Více

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING LEON Aerodynamická sada ENJOYNEERING AERODYNAMIKA, KTERÁ MĚNÍ SÍLU ODPORU NA PODPORU LEON AERODYNAMICKÁ SADA Výkon a elegance na pozadí aerodynamiky Aerodynamická sada SEAT je určena pro skvělý zážitek

Více

Prodej a servis vozů G S 4 6 0. Vybudovali jsme pro Vás 5ti hvězdičkový servis, který si tato značka zaslouží.

Prodej a servis vozů G S 4 6 0. Vybudovali jsme pro Vás 5ti hvězdičkový servis, který si tato značka zaslouží. CENÍK Lexus G S 4 6 0 který si tato značka zaslouží. Standardní výbava AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA ABS (protiblokovací brzdový systém) AVS (adaptivní odpružení s režimy normal/sport) BAS (brzdový

Více

2.0i BASE 2.0i 2.0i PREMIUM 2.0XT 6MT Lineartronic 6MT Lineartronic Motor 4 válcový přeplňovaný

2.0i BASE 2.0i 2.0i PREMIUM 2.0XT 6MT Lineartronic 6MT Lineartronic Motor 4 válcový přeplňovaný SPECIFIKACE Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) BASE 2.0XT Motor 4 válcový přeplňovaný Typ 4 válcový benzínový motor typu Boxer benzínový motor typu Boxer DOHC 16-ventilů Vrtání X Zdvih mm 84,0 90,0 86,0

Více