Vaše uživatelský manuál VOLVO XC90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál VOLVO XC90 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645983"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Je zde poteba dostat se, kam chcete. Dostat se tam pohodln a stylov. Je zde výkon, agilnost a neomezené potsení. A je zde touha. výkonu a dvtipu mze být pro mnohé SUV pílis velkým soustem. Ale pi seslápnutí plynového pedálu Volva XC90 budete vnímat na jedné stran mocný výkon a na druhé kouzlo pirozenosti a budete si uzívat jízdu ve voze, ve kterém byla tato kombinace dovedena k dokonalosti. 2 Ocekávejte více a pesn tolik získáte Usednte do pepychového interiéru calounného kzí, nechte se omývat vlnami hudby z audiosystému Premium Sound, zaposlouchejte se do sebejistého, tichého pedení mistrovského motoru V8 a vyzkousejte si následující krátké cvicení. Rozhlédnte se kole sebe. Vnímejte pohodu svých spolucestujících. Zhluboka se nadechnte. Pak si zkuste vzpomenout, cemu jste kdysi íkali ocekávání. 4 Vy je mzete opustit, ale ono nikdy neopustí Vás Proc opravdové zázitky zanechávají jen ty nejhlubsí dojmy? Vezmte v úvahu interiér Volva XC90. A uz se kolem dje cokoliv, Vasi pátelé a Vase rodina zde budou obklopeni prostedím, které je klidné, vyrovnané a luxusní. Není to zádné pekvapení. nedlejte si starosti. nebylo nic a nikdo vse, pocínaje systémem IAQS pro zkvalitnní vzduchu v interiéru az po dmyslný dtský sedák, má za cíl maximalizovat spokojenost cestujících. A podobn jako mnoho dobrých vcí v zivot i Volvo XC90 bylo vyrobeno tak, abyste se o n mohli podlit. Nyní je ada na Vás. 8 Nasi designéi jsou snílci a co Vy? Snili jste nkdy o voze, který by byl velký jako Vás zivot? O voze s nabídkou styl interiéru, z nichz kazdý by byl dokonalým píkladem soucasného automobilového designu? O funkcích, které by byly soucasn intuitivní a praktické, o výkonu, který by Vás bez námahy penesl z centra msta na blátivou venkovskou cestu? My ano. A rádi bychom se o zhmotnní nasich sn podlili s Vámi. Proc tedy nenastoupit a nevydat se s námi do íse sn? vyjádení variability Kazdé ze sedmi sedadel ve Volvu XC90 nabízí více nez vynikající komfort. Navíc nabízejí 64 rzných zpsob svého uspoádání. K tomu pipoctte moznost sklopit kazdé sedadlo do roviny s podlahou zavazadlového prostoru a výsledkem je dokonalé spojení variability a luxusu. Také nakládání pedmt je snadné pro ulození lehcích pedmt stací otevít horní cást dlených dveí zavazadlového prostoru, tzsí pedmty snadno nalozíte po otevení obou cástí. 14 Rozsite svou komfortní zónu Pátelský interiér Volva XC90 empaticky odrází nase neslábnoucí úsilí o zajistní spokojenosti vsech cestujících. Díky klimatizaci máte zajistn maximální komfort bez ohledu na to, co se dje za bezpecnostními skly Vaseho vozu. Prvky jako handsfree s integrovanou technologií Bluetooth nebo navigacní systém RTI máte na dosah a jsou Vám k sluzbám, kdykoliv je budete potebovat. A pokud to bude zapotebí, o klid na zadních sedadlech se postará multimediální systém se dvma obrazovkami. 18 Kdy jste naposledy hudbu cítili? Existuje jeden jistý zpsob, jak pemnit cestu na mimoádnou událost pidat k ní dobrou hudbu. A jest lepsí je, mzete-li to udlat s audiosystémem, který pedstavuje absolutní svtovou spicku. Audiosystém Volvo Premium Sound nabízí opravdu výjimecný poslechový zázitek. Je vybaven novým digitálním zesilovacem tídy D, 12 luxusními reproduktory, technologií Dolby Pro Logic II Surround Sound a je pln kompatibilní s Vasím pehrávacem ipod nebo jiným MP3 pehrávacem. Mohli bychom v tomto výctu pokracovat jest dlouho, ale nechme radji promluvit hudbu. 20 K odpovdnosti je teba výjimecného charakteru Výkon motoru a ochrana zivotního prostedí. Spojení tchto dvou vcí mze v mnohých vyvolávat rozpor. Pro nás to znamená výzvu. A sice výzvu vyvinout takovou technologii, která neznamená jen výkon na úkor odpovdnosti vci zivotnímu prostedí. Výsledkem je série motor, která pinásí pevratné zmny a pekonává nkolik rekord. Napíklad V8 je prvním vozidlem na svt s extrémn nízkými emisemi (ULEV II) v segmentu osmiválcových motor. D5 turbodieselové a sestiválcové zázehové verze také nezklamou jak v oblasti zázitku z jízdy, tak co se emisí týce. Mocný výkon tohoto vozu také pinásí své výzvy. Pro jejich vyesení byly aplikovány takové úpravy, jako je nízko polozené tzist, pesn vypocítané rozlození váhy a zvýsená svtlá výska. Výsledkem je výborná pilnavost a pohodlí bez ohledu na to, kudy práv jedete. 22 Klidný tep je nkdy výhodou Pokud jde o Volvo XC90, mzete zstat v klidu, nejen kdyz ídíte, ale i kdyz si jízdu vychutnáváte jako cestující. Stejný pocit si mzete uchovat i poté, co vz opustíte. Nezvaným návstvníkm stojí v cest robustní zámky dveí, elektronický imobilizér ci laminovaná skla bocních oken. Kdyz picházíte k vozidlu nebo kdyz ho opoustíte, potsí Vás tím, ze Vasi cestu píjemn osvtlí. Kamkoli Vás toto SUV zaveze, tam na Vás cekají zázitky, které zrychlí Vás tep.

3 Urcit Vás ale potsí, ze díky jeho bezpecnosti mzete zstat zcela klidní. 24 V zivot jde o víc nez o Volvo. To je dvod, proc navrhujeme nase vozy tak, aby Vás na silnici podporovaly za kazdé situace. To je dvod, proc nase bezpecnostní technologie posunují vývoj v automobilovém prmyslu vped jiz více nez 80 let. To je dvod, proc usilujeme o budoucnost, kde VOZIDLA NEHAVARUJÍ. To je dvod, proc smujeme k nulovým emisím a nabízíme v prémiovém segmentu alternativy s jednou z nejnizsích hodnot CO2. Na svt je mnoho dvod, proc posunovat hranice mozného a nemozného stále dál. To je dvod, proc inovujeme pro zivot. 27 Klid na dusi vzdy a vsude Zstate klidní. Volvo On Call je silnicní asistencní systém kombinovaný s tísovou sluzbou Volvo. STABILITA NA KAZDÉM POVRCHU Podpora pi desti Systém pohonu vsech kol (AWD) s technologií Instant TractionTM zlepsuje stabilitu jízdy a trakci za kazdého pocasí a na kazdém povrchu. Skla bocních oken s vodoodpudivou vrstvou zlepsují výhled za dest a desový senzor automaticky aktivuje strace, zacne-li prset nebo pokud na celní sklo dopadnou kapky vody. Skvlý komfort Ergonomický design sedadel a prostedí idice Vám zajisuje uvolnnou jízdu a pomáhá Vám lépe se koncentrovat na ízení. Zstat ve stop Oci i vzadu Stabilizacní systém (DSTC) pro pedcházení smyku zlepsuje ovládání vozu a bezpecnost v nejrznjsích situacích. Parkovací asistent Vás upozorní, pokud se pi zaazeném zptném chodu pílis piblízíte k pekázce za vozem. UDRZET ROVNOVÁHU Stabilizacní systém proti pevrácení vozu (RSC) rozezná hrozící nebezpecí pevrácení a pomáhá v pípad poteby stabilizovat vz. Jedním okem na mrtvém úhlu Systém pro eliminaci mrtvého úhlu (BLIS) Vás upozorní na vozidla, která se nacházejí ve Vasem mrtvém úhlu. Bezpecnostní technologie zde nejsou jen pro zlepsení Vaseho prozitku z jízdy V celém svt Volvo znamená bezpecnost. A to z dobrého dvodu, protoze jen málo výrobc voz se mze mit s nasimi výjimecnými bezpecnostními inovacemi a s nasí oddaností bezpecnosti, které se vnujeme jiz déle nez 80 let. Samozejm jsme na to paticn hrdí. Ale jest nejsme úpln spokojeni. Protoze víme, ceho chceme dosáhnout: nulového poctu nehod. Tento velký úkol vyzaduje inovativní myslení a úpln nový pístup k vývoji voz. Dobrá zpráva je, ze jsme jiz urazili znacný kus cesty. Pro zacátek jsou nase vozy zábavnjsí a pitazlivjsí pro idice (protoze znudný idic nikdy nebude bezpecný idic). Nejedná se jen o výtvor pedstavivosti nkteré z tchto technologií budoucnosti jsou jiz k dispozici i ve Vasem voze Volvo. To znamená, ze jízda ve voze Volvo nabízí jiz dnes pohled do vzrusující budoucnosti automobilového prmyslu budoucnosti, kde Vám nase váse pro vývoj a design bude pomáhat uzít si zivot na maximum. Koneckonc, v zivot jde o víc nez o Volvo. Osvtlení vozovky Aktivní zatácivé svtlomety (ABL) s Dual-xenonovou splý aerodynamický design, lehké materiály a technologie s nízkým tením. Také díky vysplé technologii motoru je dosazeno snízení emisí CO2 a s daným mnozstvím paliva také dojedete dál. Cistsí výfukové plyny Vsechny motory spolecnosti Volvo splují písné mezinárodní pozadavky model V8 je prvním vozidlem na svt s velmi nízkými emisemi (ULEV II) v segmentu osmiválcových motor. Rychlá odezva po studeném startu. Vysplá technologie kontroly emisí od Volva eliminuje 95 az 99 % oxidu uhelnatého, uhlovodík a oxid dusíku ve výfukových plynech zázehových motor. Turbodieselové motory Volvo obsahují filtr pevných cástic, který dokáze odstranit piblizn 95 % pevných cástic ve výfukových plynech. 30 Zá ZEhOVé MOTORY STVOENí VASEhO VOLVA ZAcíNá POD VíKEM MOTOROVéhO PROSTORU V8 AWD auto 322 CO2 g/km 13,5 lostoru Osvtlení nástupního prostoru Desový senzor Sklopná vnjsí zptná zrcátka Skla pedních bocních oken s vodoodpudivou vrstvou Elektricky ovládané sedadlo idice a manuáln výskov nastavitelné sedadlo spolujezdce SUmmUm zahrnuje výbavu Momentum plus: Hliníková kola z lehkých slitin o rozmru 18" Aktivní zatácivé svtlomety (ABL) Chromované doplky exteriéru Rám pedního nárazníku Vysokotlaké ostikovace svtlomet Luxusní koberce Pam pro vnjsí zptná zrcátka Oblození Sanded Silver Kozené calounní Soft leather Koncovky výfuk z nerez oceli Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce Bezpecnostní srouby na kola z lehké slitiny Parkovací asistent vzadu ChCETE VíCE DYNAMIKY? Jestlize Vám vyhovuje stylový a sportovní vzhled, mohlo by být toto Volvo XC90 pro Vás to pravé: kozené calounní Soft Leather Soft Beige v provedení interiéru Offblack s oblozením Sanded Silver, kzí potazený volant a hlavice adicí páky. Barva exteriéru v provedení metalíza Black Sapphire s barevn sladným bocním dekórem a kola z lehkých slitin Situla 18" v provedení Silver Bright. Dynamický vzhled díky hliníkovým náslapm. NEBO MODERNí PEPYCh? Nkteí lidé dávají pednost promyslené, nadcasové eleganci. Pokud patíte mezi n, Vase nové Volvo XC90 by mohlo vypadat teba takto: kozené calounní Soft Leather Soft Beige v provedení interiéru Sandstone Beige s oblozením v provedení Dark Wood, oblození volantu a hlavice adicí páky v provedení Dark Wood.

4 Barva exteriéru v provedení metalíza Oyster Grey a Camulus 18" kola z lehkých slitin v provedení Silver Bright. URcETE SI BARVU SVéhO VOLVA. Co se týká vzhledu Vaseho Volva, výbr barvy exteriéru, kol a dalsích stylových variant bude pravdpodobn Vasím nejzásadnjsím designovým rozhodnutím. Aby byl lak Vaseho Volva opravdu dokonalý vyberte si jeden z unikátních odstín Inscription. Pro více stylových mozností exteriéru Vaseho nového Volva prosím navstivte 477 metalíza Electric Silver K dispozici také pro R-design 472 metalíza Oyster Grey 614 Ice White K dispozici také pro R- design 493 metalíza Caper Green 612 Passion Red K dispozici pouze pro R-design 492 metalíza Savile Grey K dispozici také pro R-design 452 metalíza Black Sapphire K dispozici také pro R-design 702 metalíza Flamenco Red 467 metalíza Magic Blue K dispozici také pro R-design 426 metalíza Silver 487 metalíza Ember Black 019 Black Stone cisté barvy Za úcelem snízení pouzití ekologicky nebezpecných rozpoustdel jsou vsechny laky karosérie voz Volvo vodou editelné. Nase lakovny navíc patí mezi nejcistsí na svt. Upozornní: V tistných materiálech není mozné vrn reprodukovat pvodní barevné odstíny. Pozádejte svého autorizovaného Volvo dealera o ukázku vzorníku. Nás exkluzivní designový program Inscription pro opravdu elegantní vzhled DESIGN EXTERIéRU. Je svalnatý, ale není agresivní. Úcelné linie jsou dkazem jeho skutecn variabilního charakteru, zatímco dynamický vzhled odhaluje jeho exkluzivní stránku. Zaoblené tvary jsou doplnny promyslen tvarovanými cástmi a vytváejí dobe známý skandinávský styl. K tomu vsemu pidejte vlastnosti, které nenechají nikoho na pochybách o úmyslech tohoto SUV znacky Volvo. Pro Volvo XC90 je k dispozici celá ada navrzených doplk, které jest více zdrazní jeho dobrodruznou povahu. DESIGN EXTERIéRU Kola z lehkých slitin hliníkové náslapy a pídavné protiskluzové stupacky Dodávají vozu výraznjsí vzhled a vhodn doplují pední a zadní ochranný kryt nárazníku. Navíc chrání prahy dveí pi jízd na nerovném povrchu a usnadují nastupování i vystupování. Jsou také praktické pi nakládání pedmt na stechu. Pro více pohodlí mohou být tyto náslapy doplnny pídavnými protiskluzovými stupackami. Bocní dekór Bocní dekór na spodní stran dveí a lemech blatník dodává Volvu XC90 jest exkluzivnjsí vzhled. Je lakovaný stejnou barvou jako karosérie vozidla a je doplnn integrovanými kovovými listami. Ochranný rám pedního nárazníku Tato lista integrovaná do pedního nárazníku podtrhuje robustní rysy vozidla. Je lakovaná barvou Silverstone, takze ladí s ostatními doplky karosérie. Alternativn mze být lakována stejnou barvou jako karosérie. hliníkové pícníky Aerodynamický prvek, který je doplkem stesních lizin i designu Volva. Tyto hliníkové pícníky Vám rovnz umozují naplno vyuzít nosnou kapacitu stechy. Camulus 7 x 18" v provedení Silver Bright Situla 7 x 18" v provedení Silver Bright Neptune 7 x 17" v provedení Silver Stone PíSLUSENSTVí Kola z lehkých slitin Thalassa 8 x 20" v provedení Diamond Cut/Dark Grey matná nebo Light Grey Alastor 8 x 19" v provedení Silver Bright Oceanus 8 x 19" v provedení Silver Bright Nereus 7 x 18" lestná Nereus 7 x 18" v provedení Silver Bright Aquarius 7,5 x 17" v provedení Silver Stone 39 DESIGN INTERIéRU Offblack PEDSTAVTE SI SVJ NOV ý INTERIéR. Vytvoený pesn podle Vasich pozadavk, interiér vozu Volvo mze vyhovovat prakticky kazdému. Vyberte si mezi dvma barvami interiéru Offblack a Sandstone Beige a rznými variantami calounní. Zvolte si interiér, který vyhovuje práv Vám, a doplte ho vnitním oblozením, volantem, hlavicí adicí páky a kobercem podle vlastního výbru. Ve svém voze pece strávíte spoustu casu. Kozené calounní Soft Leather Tato varianta je tídou sama pro sebe. Umozní Vám vychutnat si speciáln navrzená exkluzivní pln calounná sedadla s nejjemnjsí kzí Soft Leather, s kontrastujícím drázkováním a lemováním u vsech míst. Zvlás bohaté polstrování sedadel pispívá k pohodlí luxusního sezení. Kzí potazený volant, Offblack Kzí potazený sportovní volant, Offblack s hliníkovým oblozením Volant v provedení Dark Wood, Offblack Volant v provedení Sapeli Wood, Offblack Ergonomický design Sedadla pro Volvo XC90 byla vyvinuta ve spolupráci se specialisty na ergonomii tak, aby tlu poskytovala prvotídní oporu i pi dlouhých cestách. Díky tomu patí mezi nejpohodlnjsí sedadla v automobilovém svt. Siroké moznosti nastavení a nastavitelná bederní oprka umozují snadné nalezení dokonalé polohy k ízení. Kozené calounní Jedná se o novou kvalitní use, která je komfortní, odolná a má hrubý zrnitý vzor. Jako vsechny kozené materiály ve vozech Volvo je pírodn zpracována a stárne do krásy. Kzí potazená hlavice adicí páky, manuální pevodovka Kzí potazená hlavice adicí páky, Geartronic Hlavice adicí páky v provedení Dark Wood, Geartronic Hlavice adicí páky v provedení Sapeli Wood, Geartronic calounní Marstrand v kombinaci textil/vinyl Toto odolné, ale pesto elegantní calounní v sob kombinuje dva druhy materiál.

5 Látka ve stední cásti sedadel je kontrastní a komfortní, zatímco imitace kze na okrajích je hladsí a velmi praktická. Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Manganite Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem kízem brouseným hliníkem Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sanded Silver Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Dark Wood Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sapeli Wood 41 DESIGN INTERIéRU Offblack Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Offblack (CM00) Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (CM0U) Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Chestnut (CM0D) Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Chestnut (CM0D), oblození v provedení Sanded Silver, kzí potazený volant a hlavice adicí páky Barva sedadel Calcite Soft Beige Chestnut Offblack Barva interiéru Offblack Offblack Offblack Offblack Kzí potazený volant Offblack Offblack Offblack Offblack Palubní deska Offblack Offblack Offblack Offblack Oblození dveí/ /panel dveí Calcite/Offblack Soft Beige/Offblack Chestnut/Offblack Offblack/Offblack Koberce Offblack Offblack Offblack Offblack calounní stechy Quartz Offblack Quartz Quartz Interiér Offblack, kozené calounní, Offblack (C900) Interiér Offblack, kozené calounní, Calcite (C90T) Interiér Offblack, calounní Marstrand v kombinaci textil/vinyl, Offblack (C000) DESIGN INTERIéRU Sandstone Beige Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Manganite Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem kízem brouseným hliníkem Kzí potazený volant, Sandstone Beige Kzí potazená hlavice adicí páky, manuální pevodovka Kzí potazená hlavice adicí páky, Geartronic Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sanded Silver Interiér Sandstone Beige, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (CM10), oblození v provedení Sanded Silver, kzí potazený volant a oblození hlavice adicí páky Interiér Sandstone Beige, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (CM10) Volant v provedení Sapeli Wood, Sandstone Beige Hlavice adicí páky v provedení Dark Wood, Geartronic Hlavice adicí páky v provedení Sapeli Wood, Geartronic Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Dark Wood Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sapeli Wood Barva sedadel Soft Beige Barva interiéru Sandstone Kzí potazený volant Sandstone Palubní deska Espresso Oblození dveí/ /panel dveí Soft Beige/Mocca Koberce Mocca calounní stechy Soft Beige Interiér Sandstone Beige, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (C910) Spicka tídy Kazdá cesta ve Volvu XC90 Executive bude bez ohledu na svou délku nezapomenutelným zázitkem. Technicky vybrousený, ale pesto vkusný vzhled interiéru se snoubí s unikátním designem. Pocínaje koly Galateia o rozmru 19" pes kryty vnjsích zptných zrcátek, chromované sloupky zadních dveí, ochranný kryt pedního nárazníku az po chromované koncovky výfuku tato ryzí verze cistokrevného SUV vzdy vytvoí ten správný dojem. 46 Ve speciáln navrzeném Volvu XC90 Executive naleznete sedadla calounná kzí Executive Soft Leather s kontrastujícími drázkami a lemováním a to az do tetí ady. Krom toho, ze pední sedadla nabízejí nadstandardní komfort odvtrávání, jsou rovnz vybavena masázním zaízením. Tuto funkci jist oceníte na delsích cestách. Kzí potazené dvení panely s pedními polstrovanými oprkami rukou komfort jest zvysují, zatímco rucn opracované oblození z oechového deva a tlusté nubukové koberecky jsou píslovecnou tesnickou na dortu uz tak bohatého luxusu. Je libo jest trochu exkluzivity? Proc tedy mezi pední sedadla nepidat integrovaný chladicí box? Interiér Offblack, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Soft Beige (CUSU) 48 Interiér Offblack, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Chestnut (CU0P) Interiér Offblack, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Offblack (CU00) Interiér Sandstone Beige, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Soft Beige (CU10) Devný volant, Offblack (volitelná výbava) Devný volant, Sandstone Beige (volitelná výbava) Hlavice adicí páky v provedení Walnut Wood, Geartronic (standardní výbava) Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Walnut Wood (standardní výbava) 49 Verze R-design mnohokrát ocenného Volva XC90 nabízí vse: spickový výkon, charakteristický vzhled a samozejm také legendární bezpecnost typickou pro znacku Volvo. Se sportovn ladným podvozkem se Volvo XC90 R-design má cím pochlubit zejména v zatáckách. Výjimecn agilní Volvo XC90 R-design dosahuje vysoké trakce a stability díky unikátnímu sportovn ladnému podvozku, sportovn kalibrovanému systému ízení a technicky dokonalým technologiím pro ízení stability. Výsledkem je vz, který reaguje rychleji, ale pesto je pozoruhodn klidný a vyrovnaný. Toto jsou aktivní bezpecnostní prvky znacky Volvo, které Vám nijak nebrání prozívat potsení z jízdy a zárove Vám pinesou jistotu a bezpecí.

6 Sedadla R-design Kozená sedadla R-design jsou potazena dvma prémiovými kzemi, bez obsahu chromu, s kontrastujícím barevným lemováním a embosovaným logem R-design. Pední sedadla jsou zvlást bohat polstrovaná a disponují mohutnjsími bocnicemi, aby Vás lépe drzela v zatáckách. Sportovn ladný podvozek Volvo XC90 R-design je vybaveno speciáln ladným podvozkem, který toto vozidlo odlisuje od ostatních. Zavsení pedních kol se vzprami McPherson, bránící ponoování a zvedání píd pi brzdní/akceleraci. Víceprvková zadní náprava s nezávislým zavsením kol upevnná k ocelové nápravnici. Pední i zadní náprava je vybavena tuzsími tlumici a zesílenými stabilizátory, které pispívají k vyssí stabilit a k rychlejsí odezv ízení. Posilovac ízení Servotronic Volant R-design s hliníkovým oblozením dobe vypadá, nabízí vsak mnohem více. Za ním se skrývá posilovac ízení Servotronic, který nabízí propracovanou technologii s promnlivým úcinkem v závislosti na rychlosti jízdy, která reguluje mnozství síly poskytované idici. Pi jízd na dálnici je ízení jistjsí a bezprostednjsí. Pi parkování nebo pi jízd v mstském provozu je ízení lehké a snadné. Volvo XC90 R-design je vybaveno speciáln vyladným systémem Servotronic, který pi jízd od rychlosti km/h zptnou vazbu ízení výrazn zvysuje. Atraktivní kola Výrazná ptipaprsková kola Vulcanis o rozmru 19" v provedení Diamond Cut jsou pímo pedurcena pro dynamickou jízdu. Za nimi se nacházejí velké brzdové kotouce s vnitním chlazením, tuzsí tlumice pro lepsí kontrolu nad pohyby karosérie a zesílené stabilizátory, které omezují náklony vozu i v prudkých zatáckách. A pokud chcete jest více, mzete si vybrat volitelná kola Cratus o rozmru 20". Sportovní koncovky výfuku Unikátní chromování koncovek výfuk Volva XC90 R-design Vás odlisí od davu. Práv tento prvek bude pravdpodobn tím prvním, co zaujme pozornost posádek voz jedoucích za Vámi. Model s motorem V8 navíc disponuje sportovn ladným výfukovým systémem. Siroký výbr doplk R-design je k dispozici také v nasí nabídce píslusenství. Pozádejte svého autorizovaného Volvo dealera o podrobnjsí informace. BEZPEcNOST Pasivní Vypínac airbagu spolujezdce Tento vypínac Vám umozuje deaktivovat airbag spolujezdce pomocí klíce do zapalování. Vypnutí airbagu je signalizováno na displeji umístném na stropním panelu. Airbag spolujezdce byl dimenzován tak, aby pomáhal chránit dosplé dtem pi jeho aktivaci hrozí vázné poranní. Pokud tedy hodláte na sedadle spolujezdce pepravovat osobu mensí nez 140 cm, je vzdy nejprve nutné airbag deaktivovat. Systém ochrany proti hyperflexi krcní pátee (WhIPS) Systém WHIPS, zabudovaný do pedních sedadel, zachytí tlo cestujícího a snizuje riziko poranní krku (jeden z nejbznjsích typ poranní pi dopravních nehodách a casto dsledek nárazu zezadu pi nízkých rychlostech). Je-li náraz zezadu dostatecn silný, tato funkce se aktivuje. Nezávislé výzkumy ukazují, ze WHIPS patí mezi nejúcinnjsí systémy svého druhu na svt a ze dokáze snízit riziko dlouhodobé invalidity o 50 %. BEZPEcNOST Uvnit kazdého vozu, který vyrobíme, se nachází vysplá technologie, která podporuje idice a chrání cestující. Pro jest vtsí zázitek z bezpecnosti se ve voze nachází ada doplkových bezpecnostních technologií pro lepsí výkon a klid. BEZPEcNOST Aktivní Stabilizacní systém (DSTC) Díky tomu, ze tento systém pomáhá pedcházet petácivosti, smykm a pevrácení vozidla, byla technologie stabilizacních systém (mezi které patí systém DSTC) vyhlásena za jednu z nejvýznamnjsích bezpecnostních inovací posledního desetiletí. Základem systému DSTC je gyroskop, který rozpoznává smr jízdy vozidla a porovnává tuto informaci s pohyby volantu a se skutecnou rychlostí otácení jednotlivých kol. Systém DSTC dokáze rozpoznat hrozící smyk a pomáhá jej vyrovnat tím, ze snízí výkon motoru a podle poteby pibrzdí jedno nebo více kol. Aktivní zatácivé svtlomety (ABL) Krom zvtsení zorného pole piblizn o 230 %, zlepsují aktivní zatácivé svtlomety, vyuzívající Dual-xenonovou technologii, osvtlení zatácek pi jízd za tmy az o 90 %. Servomotorem ovládaná tlesa svtlomet jsou ízena mikroprocesorem a mohou se natácet az o 15 stup v kazdém smru, címz zajisují spolehlivé osvtlení zvoleného smru jízdy. Svtelný senzor funkci natácení kvli prodlouzení zivotnosti za denního svtla deaktivuje. Konstrukce píd Velkorysé deformacní zóny jsou zkonstruovány tak, aby se deformovaly a kontrolovaným zpsobem pomáhaly pohltit kinetickou energii díve, nez zacne psobit v prostoru pro cestující. Napíc ulozené a velmi kompaktní motory umozují optimální vyuzití deformacních zón na ochranu cestujících. Podéln umístné ocelové profily pomáhají rozptylovat energii nárazu smrem do zádi vozu, címz dále snizují zatízení cestujících.

7 Zádrzné technologie Pi kolizi jsou aktivovány zádrzné technologie Volvo, které zmírují dsledky nárazu. Bezpecnostní pásy s pedpínaci jsou pi nárazu nebo pi pevrácení vozu na stechu aktivovány bhem nkolika tisícin sekundy a pitáhnou bezpecnostní pásy tak, aby cestujícím poskytly maximální ochranu. Následn jsou pední bezpecnostní pásy mírn uvolnny a idic se spolujezdcem jsou kontrolovaným zpsobem zachyceni airbagy. Dvoustupové airbagy pomáhají optimalizovat ochranu a pizpsobují úrove nafouknutí v závislosti na síle nárazu. Funkce airbagu idice je koordinována s ízenou deformací teleskopického sloupku ízení. Bocní airbagy pedních sedadel pomáhají snizovat riziko závazného poranní pi bocních nárazech. V pípad kolize nebo pevrácení vozu Nafukovací clony (IC) pomáhají ochránit hlavy vsech cestujících, bez ohledu na to, zda sedí vpedu, nebo vzadu. Zstanou nafouknuté po dobu nkolika vtein, aby zajistily ochranu pi mnohocetných nárazech. Skla pedních bocních oken s vodoodpudivou vrstvou Tato okna pispívají k výraznému zlepsení viditelnosti pi jízd za dest tím, ze ze svého povrchu odpuzují vodu. Díky speciálnímu povrchu voda tvoí malé kapicky, které jsou odfouknuty proudním vzduchu. V zim okna díky této úprav mén namrzají. Stabilizacní systém proti pevrácení vozu (RSC) V pípad nouzového manévru zasáhne stabilizacní systém proti pevrácení vozu (RSC), který pomze zabránit pevrácení vozidla. Tento systém je vybaven gyroskopickým senzorem, který registruje úhel náklonu vozidla a urcuje riziko pevrácení. V pípad poteby mze systém RSC snízit výkon motoru nebo pibrzdit jednotlivá kola tak, aby mohla být snízena odstedivá síla a obnovena rovnováha vozidla. Snízený pícník Aby byla zajistna ochrana cestujících v protijedoucích vozech s níze umístnými nárazníky, je vozidlo vybaveno snízeným pícníkem zabudovaným v konstrukci píd. V pípad nárazu tento pícník pomáhá aktivovat deformacní zóny a dalsí bezpecnostní systémy druhého vozidla, a pomáhá tak snizovat riziko poranní cestujících ve druhém vozidle BEZPEcNOST Pasivní BEZPEcNOST Pasivní Systém ochrany pi pevrácení vozidla (ROPS) Aby bylo pi pevrácení vozidla mozné zajistit ochranu cestujících, je systém ochrany pi pevrácení vozidla ROPS aktivován gyroskopem monitorujícím úhel naklonní vozidla. Na vsech sedadlech jsou aktivovány pedpínace bezpecnostních pás, které pomáhají udrzet cestující na jejich místech. Soucasn dochází k aktivaci nafukovacích clon, které zstávají nafouknuty po dobu nkolika sekund, aby byla zajistna déletrvající ochrana. Aby byl prostor pro cestující zachován nedotcený i pi psobení velkých vnjsích sil, jsou sloupky dveí a nejdlezitjsí cásti bezpecnostní klece vyztuzeny speciální vysokopevnostní ocelí. BEZPEcNOST Bezpecnost dtí Bezpecnost ve Voze Volvo je zalozena na interakci. Protoze není dlezitý pocet bezpecnostních prvk, který stanoví, jak bezpecný daný vz je. Dlezité je, jak dobe tyto bezpecnostní prvky vzájemn komunikují a jakým zpsobem spolupracují pi ochran cestujících. Dtský bezpecnostní program Volvo Aby byla zvýsena ochrana dtí ve voze, nabízíme dtský bezpecnostní program, který patí mezi nejkomplexnjsí v automobilovém svt. pásy uvnit spolupracují s teleskopickým sloupkem ízení a s dvoustupovými airbagy tak, aby cestujícím poskytly maximální ochranu. Snízený pícník pomáhá pi srázce chránit cestující mensích vozidel s níze umístnými nárazníky. Pí a kapota byly navíc zkonstruovány tak, aby pomáhaly snizovat riziko poranní nechránných úcastník silnicního provozu. Systém ochrany proti bocnímu nárazu (SIPS) SIPS je unikátní bezpecnostní systém vyvinutý spolecností Volvo, který byl vytvoen s cílem zvýsit ochranu v místech, kde jsou cestující pi nehod nejvíce vystaveni psobení vznikajících sil. Ocelový rám vozidla vcetn pedních sedadel byl zkonstruován a vyztuzen tak, aby pomáhal rozptylovat energii vznikající pi bocním nárazu pryc od cestujících do jiných cástí karosérie vozidla a aby pomáhal zabraovat pronikání pedmt do kabiny. Bocní konstrukce je mimoádn pevná, aby dokázala odolat váznému bocnímu nárazu. Nafukovací clony pro cestující na vsech vnjsích sedadlech (vcetn sedadel ve tetí ad) a bocní airbagy na pedních sedadlech spolecn pomáhají úrove ochrany dále zvysovat. u Dtská sedacka (do 13 kg) Dti do jednoho roku vku cestují nejbezpecnji zády ke smru jízdy v této pohodlné sedacce. Instaluje se pomocí bezpecnostního pásu. A pro zvlást snadnou instalaci je mozno pouzít systém ukotvení ISOFIX, nebo je mozno pidat rám ISOFIX. této volitelné výbavy jsou navíc také pední bocní okna s vodoodpudivou vrstvou, která zlepsují výhled z vozidla pi jízd v desti.

8 Sedm samostatných sedadel Vsichni cestující ocení komfort samostatných plnohodnotných ergonomicky tvarovaných sedadel. Sedadla umístná v rzných výskách pomáhají zajistit prvotídní výhled bez ohledu na to, na kterém míst sedíte. Snadno nastavitelná sedadla v prvních dvou adách usnadují nalezení vhodné polohy a pispívají k maximálnímu komfortu. Prostední sedadlo je navíc vybaveno integrovaným dtským sedákem. Na sedadlech ve tetí ad mohou pohodln cestovat dv osoby do výsky az 160 cm. Kazdé ze zadních sedadel je mozné samostatn sklopit do podlahy zavazadlového prostoru, díky cemuz mzete pepravovat cestující i náklad bez kompromis v oblastech bezpecnosti nebo komfortu. Volvo On Call Silnicní asistencní systém kombinovaný s tísovou sluzbou Volvo On Call se aktivuje stiskem tlacítka nebo automaticky v pípad, ze dojde k aktivaci kteréhokoli z airbag ve vozidle. Prostednictvím tohoto systému mzete navázat pímý kontakt s operátorem sluzby Volvo On Call, zabudovaná jednotka GPS poskytne operátorm informaci o Vasí poloze, díky cemuz Vám mohou rychle zajistit potebnou pomoc. Systém Vás mze navíc upozornit na pokus o vloupání do Vaseho vozidla, a pokud je vozidlo odcizeno, je mozné jej sledovat prostednictvím satelitu. Tento systém není pro ceský trh zatím k dispozici. Siroké moznosti nastavení Pední kapsa 56 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 57 KOMFORT Sedadla Elektricky ovládaná pední sedadla Najdte snadno svou dokonalou pozici pi ízení pouhým zmácknutím tlacítka. Sedadlo idice také zahrnuje pamovou funkci, která umozuje ulození tí rzných nastavení sedadla a vnjsích zptných zrcátek ve spojení se speciálním dálkovým ovladacem tento prvek je zvlást praktický, pokud se ve voze stídá více idic. KOMFORT Klimatizace KOMFORT Odkládací prostory u Elektrický chladicí a ohívací box Krom uchování nápoj v chladu v zavazadlovém prostoru se také pouzívá pro uchování jídla v teplém stavu. Pipojuje se k síové zásuvce v zavazadlovém prostoru a je zajistn pomocí upevovacích popruh. KOMFORT Klimatizace Automatická klimatizace (ECC) Automatická klimatizace udrzuje v interiéru zvolenou teplotu, picemz pro idice a spolujezdce mze být nastavena oddlen. K vytvoení zdravého a komfortního prostedí pispívá unikátní snímac vlhkosti Volvo, který pomáhá v kabin zajistit potebnou úrove vlhkosti v závislosti na venkovních podmínkách. Drzáky nápoj vzadu Výsuvné drzáky nápoj umístné v zadní cásti stedového panelu jsou snadno pístupné. Lahve mohou být pohodln ulozeny v panelech dveí. Posuvná sedadla druhé ady Kazdé sedadlo ve druhé ad lze pro dosazení maximálního pohodlí a variability posouvat v podélném smru. horní cásti získáte pístup k praktickému odkládacímu prostoru pro disky CD, slunecní brýle a dalsí drobnosti. Cestující vzadu navíc díky ní získají praktický stolek. Obcerstvení máte vzdy na dosah díky dvma drzákm nápoj umístným v pední cásti loketní oprky. Pokud tyto drzáky nepouzíváte, zstávají skryty. K dispozici je zde také pídavný vstup AUX. Vyhívání motoru a interiéru, pohánné palivem Palivem pohánné topení Vám zajistí snadnjsí nastartování, pomze Vám snizovat dopad na zivotní prostedí a oheje interiér. Puste topení pi nástupu do vozu nebo nastavte cas, a pijdete tak do vyhátého vozu. S dálkovým ovladacem startéru mzete aktivovat topení, aniz byste museli být ve voze. A pokud je Vás vz vybaven funkcí Volvo On Call, mzete poslat svému vozu SMS a topení se zapne samo. 58 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 59 TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Komunikace Systém handsfree s integrovanou technologií Bluetooth u Systém handsfree s technologií Bluetooth Technologie Bluetooth umozuje bezdrátové pipojení Vaseho mobilního telefonu k informacn zábavnímu systému ve Vasem voze Volvo. Stací jej nakonfigurovat pro Vás mobilní telefon a systém automaticky rozezná Vás telefon, jakmile nastoupíte do vozu. Pi nastupování a vystupování Vám systém automaticky umozní pepínat hovor mezi telefonem a sadou handsfree. Díky integrovanému systému Bluetooth mzete systém handsfree a svj telefon pohodln ovládat pomocí tlacítek na volantu nebo pomocí kláves ve stedovém panelu. Pro dalsí zlepsení Vaseho komfortu a bezpecnosti mzete pidat také silnicní asistencní systém kombinovaný s tísovou sluzbou Volvo On Call. Jako doplnk je k dispozici hlasem ovládaný systém Bluetooth. Systém handsfree se ídí Vasimi instrukcemi a dokáze vytocit pozadované císlo za Vás. Znacka a loga Bluetooth jsou majetkem spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. a pouzívání tchto znacek spolecností Volvo Car Corporation je ízeno licencní smlouvou. Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem jejich píslusných vlastník. Technologie a audiosystémy Za vyuzití nejmodernjsí informacní technologie je Vás vz Volvo pipraven Vás podporovat i bavit na velmi vysoké úrovni.

9 Obklopte sebe a své pátele prvotídním zvukem a uzívejte si inovace, které Vám pomáhají hrav zvládat dní na silnici a také Vám pinásejí radost z cestování. TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Podpora idice Vnitní zptné zrcátko s automatickou zmnou odrazivosti Toto zrcátko se automaticky nastaví tak, aby Vás neoslovaly svtlomety vozidla za Vámi. Pokud zezadu zádné svtlo nepichází, zrcátko automaticky obnoví svou normální funkci. Toto zrcátko mze být vybaveno integrovaným kompasem. Parkovací asistent vzadu u Parkovací asistent vpedu Aktivuje se automaticky pi zaazeném zptném chodu a pomáhá Vám pi couvání na omezeném prostoru. Audiosystém je ztisen a pulzující zvuk vycházející ze zadních reproduktor se postupn mní na souvislý tón tak, jak se vzdálenost vozidla od pekázky zkracuje. Podobn funguje parkovací asistent na pední cásti vozidla jeho signál je penásen do pedních reproduktor. Navigacní systém (RTI) Systém RTI spolecnosti Volvo zalozený na technologii GPS Vám poskytuje hlasové pokyny a grafickou navigaci az na místo urcení. Prostednictvím technologie dopravní zpravodajství (TMC) Vás systém RTI upozorní na pípadné problémy na cestách zpsobené pocasím a doporucí Vám alternativní trasu. Tato nová generace systému RTI je extrémn rychlá a pesná a zahrnuje pevný disk s ulozenými mapami, které pokrývají vtsinu území Evropy. Tento systém je pln integrovaný ve Vasem voze Volvo a lze jej jednoduse ovládat pomocí ovládacích prvk na volantu nebo pomocí píplatkového dálkového ovládání, displej je umístn tak, aby neodvádl Vasi pozornost od dní na vozovce. Mzete si vybrat mezi dvma operacními módy Easy a Advanced. Pokud systém RTI nepouzíváte, je displej ukryt v palubní desce. Mzete vstoupit do naseho programu MapCare, který Vám zajistí dv aktualizace map zdarma, abyste mli pehled o nových silnicích a zajímavých místech (platí pro vozy modelového roku MY10 a dále). Desový senzor Po aktivaci desový senzor automaticky spustí strace tehdy, zacne-li prset nebo pokud na celní sklo dopadnou kapky vody. Pro Vase pohodlí systém rovnz dokáze automaticky pizpsobit interval cinnosti strac. Citlivost senzoru je mozné nastavit prstencem na pácce strac. u Parkovací asistent s kamerou Pokud je vozidlo vybaveno navigacním systémem RTI a parkovací kamerou, umozuje kamera idici sledovat pi couvání prostor za vozidlem. Pro tento úcel slouzí obrazovka systému RTI, zatímco kamera je diskrétn umístna nad stítkem s registracní znackou. Parkování usnadují vodicí linie na obrazovce. u Penosný navigacní systém Volvo Tato penosná a výkonná navigacní jednotka Garmin nüvi 765 je vkusn integrována a sladna s designem Vaseho vozu Volvo. Stací ji zasunout do drzáku na horní stran palubní desky. Siroký a jasný dotykový displej se nachází ve Vasem zorném poli. Umozuje Vám pohodlnou navigaci, snadné naplánování Vasí trasy a nabízí také pehled zajímavých míst. A krom navigace zde najdete také funkce pro cestování a zábavu jako MP3 pehrávac, pevodník mn, kalkulátor a FM vysílac. Navigaci mzete z vozidla snadno odnést a lze ji pouzívat dokonce i mimo vozidlo. V její pamti jsou ulozeny mapy pokrývající vtsinu území Evropy. nüvi je ochranná známka spolecnosti Garmin Ltd. 60 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 61 TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Audio/zábava Audiosystém Premium Sound Audiosystém Premium Sound sám o sob vytváí novou tídu. Digitální zesilovac tídy D generuje 5 x 130 W hudby. Systém Dolby Pro Logic II Surround Sound poskytuje na vsech sedadlech autentický poslechový zázitek. Dvanáct luxusních reproduktor, speciáln vyvinutých pro Volvo XC90, se postará o zázitky jako z koncertního sálu. Audiosystém Premium Sound zahrnuje: Rozhlasový pijímac s funkcí RDS Pehrávac CD s podporou formát MP3 a WMA Pídavný vstup USB a AUX Digitální zesilovac tídy D o výkonu 5 x 130 W Technologii Dolby Pro Logic II Surround Sound se stedovým reproduktorem a s digitálním zvukovým procesorem 12 luxusních reproduktor Premium Sound Volitelné doplky: ovládací tlacítka na volantu, nezávislé dálkové ovládání a konektory sluchátek pro zadní sedadla. K dispozici je mnic CD na 6 disk (nahrazuje CD pehrávac) zvolení této výbavy vylucuje USB vstup, ale rozhraní pro USB a ipod lze doplnit jako píslusenství. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou registrované znacky Dolby Laboratories. TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Audio/zábava Reproduktory Premium Sound Dvanáct prvotídních reproduktor u systému Premium Sound je spojeno s digitálním zesilovacem o výkonu 5 x 130 W. V obou pedních dveích jsou umístny ti samostatné reproduktory hloubkový, výskový a stedový, zatímco v zadních dveích jsou umístny koaxiální hloubkové/výskové reproduktory a dalsí výskové reproduktory jsou zabudovány v zadních sloupcích. Kazdý reproduktor je vybaven pechodovým filtrem pro zajistní maximální vrnosti zvuku.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nejnovjsí generace systému Dolby Surround se stedovým reproduktorem a se zvukovým procesorem zajisuje autentický poslechový zázitek na vsech sedadlech. Digitální zesilovac tídy D je vybaven novými technologiemi zajisujícími mimoádn vysokou úcinnost. Díky tomu je zesilovac schopen dosáhnout vysokého zvukového výkonu pi mensí spoteb proudu. Kompatibilita s formátem MP3 Existuje ada mozností, jak si uzívat hudební soubory MP3 ve Vasem voze Volvo. Pokud chcete pipojit svj osobní MP3 pehrávac k audiosystému vozu, pak je Vám k dispozici standardn dodávaný vstupní konektor umístný na pední stedové loketní oprce. Úrove hlasitosti lze pohodln nastavit ovládacími prvky na volantu nebo na stedovém panelu. Pokud si vyberete audiosystém High Performance nebo Premium Sound, pak máte k dispozici také USB port*, který Vám umozuje pln integrovat Vás ipod, MP3 pehrávac nebo zaízení USB k audiosystému vozu. Seznamy skladeb, názvy písní a jména interpret se zobrazují na stedovém panelu a Vás pehrávac je zárove nabíjen. Tyto audiosystémy zahrnují také CD pehrávac pln kompatibilní s formáty MP3 a WMA. K audiosystému Performance mzete pidat také samostatné USB a ipod hudební rozhraní (píslusenství) pro pipojení Vaseho MP3 pehrávace. * Nelze v kombinaci s mnicem na 6 CD. Pokud zvolíte mnic na 6 CD, mzete pidat samostatné USB a ipod hudební rozhraní pro pipojení MP3 pehrávace k audiosystému. Audiosystém high Performance Výkonný a vsestranný systém. Kazdý reproduktor je vybaven silnjsím magnetem a vtsí cívkou. V kombinaci se zesilovacem nabízí tento systém vynikající reprodukci a vysoký výkon jednoduse skvlý zvuk. Audiosystém High Performance zahrnuje: Rozhlasový pijímac s funkcí RDS Pehrávac CD s podporou formát MP3 a WMA Pídavný vstup USB a AUX v pední stedové loketní oprce Zesilovac High Performance o výkonu 4 x 40 W 8 reproduktor High Performance Volitelné doplky: ovládací tlacítka na volantu, nezávislé dálkové ovládání a konektory sluchátek pro zadní sedadla. K dispozici je mnic na 6 CD (namísto CD pehrávace) tato volba neumozuje vstup USB, ale rozhrání pro USB a ipod lze doplnit jako píslusenství. Konektory pro pipojení sluchátek v prostoru zadních sedadel Tyto konektory umozují ctyem cestujícím na zadních sedadlech poslouchat rádio nebo jejich oblíbené CD a to vsichni soucasn, aniz by rusili ostatní cestující. To je mozné díky samostatným ovladacm hlasitosti sluchátek a tlacítkm pro výbr zdroje zvuku. K dispozici jsou také tlacítka pro zmnu skladeb nebo pepínání rozhlasových stanic. u USB a ipod hudební rozhraní K audiosystému Performance mzete pidat také samostatné USB a ipod hudební rozhraní (píslusenství) pro pipojení MP3 pehrávace. ipod je obchodní znacka spolecnosti Apple Computer Inc. Systém zábavy pro cestující na zadních sedadlech (RSE) se dvma monitory S touto novou generací systému Volvo s pehrávacem DVD a se dvma obrazovkami mohou cestující na zadních sedadlech sledovat film nebo hrát pocítacovou hru spolecn nebo kazdý zvlás. S pídavným digitálním TV pijímacem mohou cestující sledovat televizní vysílání bhem jízdy. Dv 8palcové sirokoúhlé obrazovky jsou zabudované do zadní strany oprek hlavy pedních sedadel a nabízejí vynikající kvalitu obrazu. Bezdrátová sluchátka zajistí v kabin klid, takze mzete nerusen poslouchat hudbu nebo rozhlasový program podle Vasí volby. Prostednictvím pídavného vstupu AUX je navíc mozné pipojit externí zaízení, jako jsou napíklad ipod, MP3 pehrávac, dalsí DVD pehrávac nebo digitální kamera. Multimediální systém je nedílnou soucástí vozidla. Dokonale ladí s interiérem vozu a je k dispozici pro vsechny typy calounní. 62 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 63 ZAVAZADLA A NáKLAD Zavazadlový prostor u Ochranná podlozka do vozu Tato odolná vinylová podlozka pekrývá podlahu, strany zavazadlového prostoru a dále zadní stranu sedadel druhé ady, aby byly chránny ped necistotami a vodou. Velmi snadno se instaluje. Zadní cást podlozky je mozno rozdlit, aby mohla být opradla zadních sedadel sklopena jednotliv. Zadní cást také mze být vyklopena, aby kryla spodní cást dveí zavazadlového prostoru. u Síová kapsa Praktický odkládací prostor pro malé pedmty podél obou stran zavazadlového prostoru. Barevn ladí se zbytkem interiéru. u Sí pro upevnní zavazadel Upevuje se za oka v zavazadlovém prostoru a pomáhá zabránit zavazadlm a volným pedmtm v pohybu po vozidle. Barevn ladí se zbytkem interiéru. Mze být pouzita pouze tehdy, pokud jsou sedadla tetí ady sklopena. Zavazadla a náklad Svtový peborník ve vsestrannosti, spolecnost Volvo, má bohaté zkusenosti ve vytváení chytrých esení pro náklad i cestující bez kompromis na úkor bezpecnosti a komfortu. Pro cokoliv, co budete potebovat k rozsíení svých obzor nebo vlastností vozu Volvo, zde naleznete praktická esení, která Vám to usnadní.

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.10.2010 VOLVO XC70 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Vaše uživatelský manuál BMW 535 TOURING http://cs.yourpdfguides.com/dref/3594643

Vaše uživatelský manuál BMW 535 TOURING http://cs.yourpdfguides.com/dref/3594643 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

Dacia Celebration. Limitovaná série

Dacia Celebration. Limitovaná série Dacia Celebration Limitovaná série Dacia slaví úspěch a uvádí limitovanou sérii Celebration U značky Dacia je vše možné: koupit si vůz 4X4, elegantní sedan, 5místné stylové vozidlo, jednoprostorový vůz

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

FORD RANGER I CENÍK. Nejbezpečnější vůz své třídy podle Euro NCAP již 436 900 Kč bez DPH / 528 649 Kč s DPH

FORD RANGER I CENÍK. Nejbezpečnější vůz své třídy podle Euro NCAP již 436 900 Kč bez DPH / 528 649 Kč s DPH FORD RANGER I CENÍK Mimořádná nabídka* Nejbezpečnější vůz své třídy podle Euro NCAP již 436 900 Kč bez DPH / 528 649 Kč s DPH Výhodné financování od Ford Credit *Zvýhodněná nabídka platí do 30. 9. 2015.

Více

OBSAH. www.volvocars.cz. Motory 2. Standardní výbava 3. Volitelná výbava 7. Volitelná výbava - pakety 9. Audiosystémy 10. Barvy 10

OBSAH. www.volvocars.cz. Motory 2. Standardní výbava 3. Volitelná výbava 7. Volitelná výbava - pakety 9. Audiosystémy 10. Barvy 10 OBSAH Motory 2 Standardní výbava 3 Volitelná výbava 7 Volitelná výbava - pakety 9 Audiosystémy 10 Barvy 10 Čalounění a interiér 11 Kola 12 Technické údaje 13 Technický popis 14 Volvo Car Financial Services

Více

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace.

Kompletní řešení pro Bluetooth hands-free a satelitní navigace. The full range Kompletní řešení pro hands-free a satelitní navigace. A corporation of Funkwerk AG EGO od Funkwerku. Posouvá hands-free systémy na novou úroveň. EGO. Telefonujte s volnýma rukama a cestujte

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16

Tuning & Výkon OCHRANNÝ KRYT NÁRAZNÍKU SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Sedici Tuning & Výkon SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16 Rozměry: 6,5J x 16 Pro použití s pneumatikami 205/60 R16. Skládá se ze čtyř ráfků 71805635. č. 71805634 Ozdobná modrá krytka. č. 71803435 Ozdobná červená

Více

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC

(uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC (uvedené ceny jsou bez DPH) MERCEDES BENZ SPRINTER 519 CDI BLUETEC Motor - 2987cm3 (OM 642 DE30LA) Převodovka manuální 6-ti stupňová Výkon - 140 kw / 190 koní Barva ČERNÁ METALÍZA Emisní norma EURO 6 Celková

Více

Dacia Logan & Logan MCV

Dacia Logan & Logan MCV Dacia Logan & Logan MCV Komfort a inteligentní technologie Dotykový multimediální systém Media Nav 2.0*. Tempomat s omezovačem rychlosti*. Zadní parkovací senzor. * Dostupný v závislosti na verzi. Nevídaný

Více

www.kiamotors.cz Kia Soul Originální příslušenství

www.kiamotors.cz Kia Soul Originální příslušenství www.kiamotors.cz Kia Soul Originální příslušenství Kia Soul osvoboďte svoji mysl Městský crossover Kia Soul je dalším výrazem revolučního rozšiřování produktové řady osobních automobilů značky Kia. Jako

Více

SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** Č. 50903082

SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** Č. 50903082 Příslušenství Alfa 159 - Alfa 159 Sportwagon SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** Č. 50903082 Alfa 159 a Alfa 159 Sportwagon Tuning a výbava AERODYNAMICKÁ SADA PRO PŘEDNÍ ČÁST** Č. 50903083 DEFLEKTORY PROTI AERODYNAMICKÉMU

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

VÍCE TEMPERAMENTU DO MĚSTSKÝCH ULIC

VÍCE TEMPERAMENTU DO MĚSTSKÝCH ULIC Nový VÍCE TEMPERAMENTU DO MĚSTSKÝCH ULIC Není pochyb o tom, že městský provoz se zvládá lépe s malým vozem. To však neznamená, že byste měli omezovat svůj styl. Seznamte se s novou generací vozu Hyundai

Více

ZÁVODNÍ VŮZ PRO BĚŽNOU SILNICI

ZÁVODNÍ VŮZ PRO BĚŽNOU SILNICI Je to přesně model Type R, na který jste čekali. Ostřejší, rychlejší, silnější. Byl zkonstruován s využitím veškerých poznatků získaných ze závodních vozů Honda. Jedná se o čistokrevný sportovní vůz, který

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč OOEXKLUZIVNÍ LIMITOVANÁ SÉRIE CLIO R.S. MONACO GP OOLAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM OOR.S. DRIVE VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU

Více

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením S městem na jedné vlně od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením VÍTĚZ 2013 MALÉ VOZY ŠESTÝ SMYSL PRO MĚSTO NOVÝ NISSAN MICRA Systém Inteligentního klíče rozpozná

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Akční ceny se zvýhodněním až 31 000 Kč. Speciální edice S-Edition. Sleva 10 000 Kč na jeden z výhodných paketů. Atraktivní paket Super Design.

Akční ceny se zvýhodněním až 31 000 Kč. Speciální edice S-Edition. Sleva 10 000 Kč na jeden z výhodných paketů. Atraktivní paket Super Design. NOVÝ YARIS Ceník - zaváděcí ceny Akční ceny se zvýhodněním až 31 000 Kč. Speciální edice S-Edition. Sleva na jeden z výhodných paketů. Atraktivní paket Super Design. Akční - zaváděcí ceny Entry Power Active

Více

www.fiat.com Razítko dealera

www.fiat.com Razítko dealera www.fiat.com Razítko dealera Ilustrace a popisy v tomto katalogu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího ohlášení jakékoliv změny konstrukčního nebo obchodního

Více

MotoR LIMITED BOSE. RenaULt LaGUna GRanDtoUR LiMiteD od 509 900 kč

MotoR LIMITED BOSE. RenaULt LaGUna GRanDtoUR LiMiteD od 509 900 kč CLio Renault LaGUna GRanDtoUR Ceník MotoR LIMITED BOSE 16v 140 569 900 dci 130 607 900 dci 150 627 900 677 900 energy dci 150 637 900 dci 175 at esm 735 900 RenaULt LaGUna GRanDtoUR LiMiteD od 509 900

Více

NA PRVNÍ SETKÁNÍ NIKDY NEZAPOMENETE! RENAULT CLIO, VÍTĚZ CENY ZLATÝ VOLANT 2012

NA PRVNÍ SETKÁNÍ NIKDY NEZAPOMENETE! RENAULT CLIO, VÍTĚZ CENY ZLATÝ VOLANT 2012 NOVÉ CLIO již od 229 900 Kč NA PRVNÍ SETKÁNÍ NIKDY NEZAPOMENETE! OO7" MULTIMEDIÁLNÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ S NAVIGACÍ OOMOTORY ENERGY TCe 90 SE SPOTŘEBOU 4,5 l/100 km O O 5 HVĚZDIČEK EURO NCAP RENAULT CLIO,

Více

VÝBAVY A CENY CRUZE SW

VÝBAVY A CENY CRUZE SW VÝBAVY A CENY CRUZE SW CENÍK PLATNÝ OD 1.9.2012 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA EMISE CO2 380 000 Kč + 1.7D Eco 1.4 Turbo 1.7D Eco 2.0 VCDi AT 1.4 Turbo 2.0 VCDi 2.0 VCDi AT 302900 Kč 317900 Kč 415900 Kč

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ CITROËN C1

PŘÍSLUŠENSTVÍ CITROËN C1 PŘÍSLUŠENSTVÍ CITROËN C1 STYL 04 KOMFORT 10 BEZPEČNOST 12 PŘEPRAVA 14 OCHRANA 16 MULTIMÉDIA 18 VE STYLU CITROËN Rozhodnout se pro Citroën znamená zvolit kvalitu, bezpečnost a styl. Tato tři klíčová slova

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer Servisní knížka Verze 1.0 Rover 75 Rover 75 Tourer Vaše motorizace Výkon (PS) Točivý moment (N/m) 0-100 km (s) Maximální rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km) Výroba v letech Benzín 1.8 120 160 10.9 195

Více

NOVÝ NISSAN MICRA. S městem na jedné vlně. od 164 900 Kč s financováním dodatečná sleva 30 000 Kč. od 97 450 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50

NOVÝ NISSAN MICRA. S městem na jedné vlně. od 164 900 Kč s financováním dodatečná sleva 30 000 Kč. od 97 450 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 S městem na jedné vlně od 164 900 Kč s financováním dodatečná sleva 30 000 Kč od 97 450 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 VÍTĚZ 2013 MALÉ VOZY ŠESTÝ SMYSL PRO MĚSTO NOVÝ NISSAN MICRA Systém Inteligentního

Více

Příslušenství Alfa GT

Příslušenství Alfa GT Příslušenství Alfa GT Alfa GT Tuning & Performance SPORTOVNÍ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK** Kód: 50903038 S širokým otvorem sání vzduchu a přídavnými štěrbinami pro optimalizaci chlazení motoru. Nevídaný směrový ukazatel

Více

Navíc oproti výbavě Trend:

Navíc oproti výbavě Trend: FORD KA I CENÍK Výbava Motor Palivo Výkon Převodovka Cena vč. DPH Trend 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 184 990 Trend Plus 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 199 990 Titanium 1.2

Více

RX 350 RX 450h AWD RX 450h FWD Zdvihový objem (cm 3 ) 3 456 3 456 3 456 Válec/ventily V6/24V V6/24V V6/24V Mechanismus ventilů VVT-i VVT-i VVT-i

RX 350 RX 450h AWD RX 450h FWD Zdvihový objem (cm 3 ) 3 456 3 456 3 456 Válec/ventily V6/24V V6/24V V6/24V Mechanismus ventilů VVT-i VVT-i VVT-i CENÍK LEXUS RX Technické údaje Motor Hybridní systém Převodné ústrojí Výkon RX 350 RX 450h AWD RX 450h FWD Zdvihový objem (cm 3 ) 3 456 3 456 3 456 Válec/ventily V6/24V V6/24V V6/24V Mechanismus ventilů

Více

Řešení na míru SPOILER PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU** č. 50903244 SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** č. 50903243

Řešení na míru SPOILER PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU** č. 50903244 SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** č. 50903243 Alfa Romeo MiTo 2 Řešení na míru Řešení na míru SPOILER PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU** č. 50903244 SADA NÁSTAVCŮ PRAHŮ** č. 50903243 ** Dodává se k lakování v barvě vozidla a lepí se lepidlem č. 5908061 3 4 Řešení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move SIMPLY CLEVER ŠKODA Citigo příslušenství Pakety Square a Move Když se objeví, ulice se změní v galerii. Vyjadřuje individualitu i moderní pohled na svět. Představuje vzkaz městu plnému impulsů, tvarů a

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Mitsubishi Motors Europe B.V. www.mitsubishi-motors-europe.com. www.mitsubishi-motors.cz/sk

PŘÍSLUŠENSTVÍ. Mitsubishi Motors Europe B.V. www.mitsubishi-motors-europe.com. www.mitsubishi-motors.cz/sk www.mitsubishi-motors.cz/sk PŘÍSLUŠENSTVÍ Bylo vynaloženo mnoho úsilí k zajištění toho, aby obsah této publikace byl přesný a aktuální v době předání do tisku. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace,

Více

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740 Motorizace modelu Fabia: /63kW EU5-5,2 l/100km - 121 g/km CO2, Motorizace modelu Roomster: /63kW EU5-5,7 l/100km - 134 g/kmco2, Motorizace modelu : /63kW EU5-6,1 l/100km - 119 g/kmco2, /77kW EU5-6,4 l/100km

Více

BONUSEM PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ 30 000 KČ

BONUSEM PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ 30 000 KČ NOVÝ NISSAN NOTE CENY OD 179 900 KČ S BONUSEM PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ 30 000 KČ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB - SLEVA AŽ 60 000 KČ PROSTORNOST PROSTORNÝ INTERIÉR S POSUVNÝMI ZADNÍMI SEDADLY UMOŽŇUJE ZVĚTŠENÍ

Více

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032

1/16 Číslo protokolu: csob cr 1032 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum objednávky:

Více

Nový ISUZU D-MAX: To nejlepší z užitkového a osobního vozu

Nový ISUZU D-MAX: To nejlepší z užitkového a osobního vozu Nový ISUZU D-MAX: To nejlepší z užitkového a osobního vozu Pro terénní jízdy, výlety do města nebo jako pracovní vozidlo Silný partner pro všechny životní situace V novém ISUZU D-MAX je skryta DNA nákladního

Více

Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Standardní cena

Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Standardní cena Nový RAV4 Ceník ZAVÁDĚCÍ NABÍDKA Kombinace paketů se zvýhodněním až 50 000 Kč Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Standardní cena Power 2,0 Valvematic 111 kw 6 M/T AWD 684 900 Kč 2,0 Valvematic 111 kw

Více

Naložte všechno, co potřebujete.

Naložte všechno, co potřebujete. Fiat Ducato Naložte všechno, co potřebujete. Hliníkový rošt na náklad Pro Ducato s krátkým rozvorem. Středně vysoká a nízká střecha. Nosnost 100 kg. č. 50901488 Hliníkový rošt na náklad* Pro Ducato se

Více

Ceník osobních vozů (platnost od 1. srpna 2014)

Ceník osobních vozů (platnost od 1. srpna 2014) NOVÝ HYUNDAI Ceník osobních vozů (platnost od 1. srpna 2014) CLASSIC FAMILY * jen s paketem Premium Motor Výkon (kw/k) Převodovka Cena s DPH Cena bez DPH 1,0i 48,5/66 5-ti st. manuální 229 990 190 074

Více

NOVÝ CAPTUR NABÍDKA ŠAMPIONŮ. ZIMNÍ PNEUMATIKY VČETNĚ PŘEZUTÍ OD 2 999 Kč POVINNÉ RUČENÍ ZDARMA

NOVÝ CAPTUR NABÍDKA ŠAMPIONŮ. ZIMNÍ PNEUMATIKY VČETNĚ PŘEZUTÍ OD 2 999 Kč POVINNÉ RUČENÍ ZDARMA NABÍDKA ŠAMPIONŮ NOVÝ CAPTUR ZIMNÍ PNEUMATIKY VČETNĚ PŘEZUTÍ OD 2 999 Kč POVINNÉ RUČENÍ ZDARMA VÝBAVA MOTOR CENÍK Authentique Energy 0,9 TCe 90/66 kw S&S 299 900 Energy 1,5 dci 90/66 kw S&S 359 900 Expression

Více

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR NISSAN NV200 VAN Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 288 810 Již od 288 810 Kč MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR Nákladový prostor NV200 byl chytře navržen tak, aby byly vnitřní rozměry co největší a je tak

Více

Příslušenství Toyota Prius

Příslušenství Toyota Prius Příslušenství Toyota Prius 02 Prius je považován za nejpokrokovější automobil na světě. Zcela nové technologie, skvělý vzhled, velký prostor, pohodlí, nepřekonatelně příjemné jízdní vlastnosti. To ale

Více

VOZY K OKAmŽitÉmU ODBĚRU S AKČNÍ SLeVOU NA WWW.ReNAULt.CZ

VOZY K OKAmŽitÉmU ODBĚRU S AKČNÍ SLeVOU NA WWW.ReNAULt.CZ NOVÝ MegaNe grandtour od 274 900 Kč* ZVÝHODNĚNÍ AŽ 60 000 Kč* FINANCOVáNÍ ALL4LimiteD první rok havarijního pojištění zdarma další roky za zvýhodněnou sazbu 1,8 % s 10% spoluúčastí bez poplatků za zpracování

Více

Inovace představující špičku ve své třídě UPOZORNĚNÍ NA VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

Inovace představující špičku ve své třídě UPOZORNĚNÍ NA VYBOČENÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU Inovace představující špičku ve své třídě od 199 900 Kč s financováním dodatečná sleva 30 000 Kč V případě využití financování Nissan Finance sada zimních pneumatik zdarma NOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM NISSAN

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

DaciaBox 5 super výhod v jednom balíčku. pojištění s 10% nebo 100 000 km**

DaciaBox 5 super výhod v jednom balíčku. pojištění s 10% nebo 100 000 km** Nový Již od 249 900 Kč Pro prvních 150 klientů balíček příslušenství za poloviční cenu.* Aktuální Akce DaciaBox 5 super výhod v jednom balíčku BeZ poplatků Prodloužená smluvní 1,8 % záruka na Snížené +

Více

ENERGYDAYS POCIŤTE NOVOU ENERGII RENAULT

ENERGYDAYS POCIŤTE NOVOU ENERGII RENAULT Nov ý NOVÉ TWINGO ENERGYDAYS POCIŤTE NOVOU ENERGII RENAULT FINANCOVÁNÍ NA TŘETINY NOVÝ RENAULT TWINGO OD 71 633 Kč PŘI ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0% ÚROKEM VÝBAVA MOTOR CENÍK Life 1,0 SCe 12V 70/52 kw

Více

RENAULT SCÉNIC LIMITED od 369 900 kč* získejte BoNUS 15 000 kč. PŘI výkupu vašeho STÁvAJíCíHo vozu

RENAULT SCÉNIC LIMITED od 369 900 kč* získejte BoNUS 15 000 kč. PŘI výkupu vašeho STÁvAJíCíHo vozu CLIo Renault SCÉNIC CENík MoToR LIFE LIMITED BOSE 1,6 16v 110 439 900 459 900 Energy TCe 130 499 900 549 900 dci 110 499 900 519 900 569 900 dci 110 EDC 554 900 604 900 Energy dci 130 559 900 609 900 RENAULT

Více

STANDARDNÍ VÝBAVA CT 200h

STANDARDNÍ VÝBAVA CT 200h lexus CT 200h Ceník Zaváděcí ceny nového modelu se zvýhodněním 100 000 Kč. STANDARDNÍ VÝBAVA CT 200h AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA Aktivní brzdová světla Asistent rozjezdu do kopce (HAC) Režim EV

Více

Nové Clio grandtour za 2 459 Kč/měs. s povinným ručením zdarma a nulovými poplatky. Na PrVNÍ SEtKÁNÍ NIKdY NEZaPOMENEtE!

Nové Clio grandtour za 2 459 Kč/měs. s povinným ručením zdarma a nulovými poplatky. Na PrVNÍ SEtKÁNÍ NIKdY NEZaPOMENEtE! NOVÉ CLIO grandtour Nové Clio grandtour za 2 459 Kč/měs. s povinným ručením zdarma a nulovými poplatky Na PrVNÍ SEtKÁNÍ NIKdY NEZaPOMENEtE! OO7" MuLtIMEdIÁLNÍ dotykový displej S NaVIgaCÍ OOMOtOrY ENErgY

Více

www.kia.cz Katalog příslušenství

www.kia.cz Katalog příslušenství www.kia.cz Katalog příslušenství VYVINUTO SPECIÁLNĚ PRO VÁS. Nová Sportage je živým důkazem toho, že první dojmy přetrvají. Toto dech beroucí SUV je vzrušující ať jste kdekoliv. Kromě sportovního designu

Více

TOYOTA, váš životní úlovek

TOYOTA, váš životní úlovek TOYOTA, váš životní úlovek Těší nás, že jsme se stali partnerem Českomoravské myslivecké jednoty a společně můžeme pečovat o přírodu. Na pomoci přírodě nám záleží stejně jako na poskytování kvalitního

Více

STANDARDNÍ VÝBAVA CT 200h

STANDARDNÍ VÝBAVA CT 200h lexus CT 200h CENÍK STANDARDNÍ VÝBAVA CT 200h AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA ABS (protiblokovací systém brzd) BAS (brzdový asistent) BOS (systém upřednostňující brzdění před akcelerací) EBD (elektronická

Více

Ford Fiesta Trend 1.25 Duratec 82 k, 5dveřová karoserie se zvýhodněním 14 000 Kč

Ford Fiesta Trend 1.25 Duratec 82 k, 5dveřová karoserie se zvýhodněním 14 000 Kč FORD FIESTA I CENÍK Mimořádný bonus* Ford Fiesta Trend 1.25 Duratec 82 k, 5dveřová karoserie se zvýhodněním 14 000 Kč cena 269 990 Kč Akční nabídka* Fiesta audio se systémem SYNC, Bluetooth handsfree a

Více

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269

1/10 Číslo protokolu: csob cr 2269 1/10 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O PROHLÍDCE ÚDAJE O

Více

ENERGY 2,3 dci 165 k S&S. 2,3 dci 125 k

ENERGY 2,3 dci 165 k S&S. 2,3 dci 125 k nový furgon dvoukabina Od 412 900 Kč 10 3% FINANCOVÁNÍ 17 LET Č. V EVROPĚ 1) PŘEDNÍ POHON ZADNÍ POHON ROZMĚRY MAXIMÁLNÍ OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORU (m 3 ) MAXIMÁLNÍ UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ (kg) 110 k BUSINESS

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356227

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356227 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA OCTAVIA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA OCTAVIA v uživatelské

Více

CENÍK Leon Leon SC Leon ST

CENÍK Leon Leon SC Leon ST CENÍK Leon Leon SC Leon ST TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Leon 5D 5dv. Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Základní cena Sleva Akční cena 2.0 TSI 206/280 6,6 154

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

FORD TOURNEO CUSTOM I CENÍK 8-9 místný vůz

FORD TOURNEO CUSTOM I CENÍK 8-9 místný vůz FORD TOURNEO CUSTOM I CENÍK 8-9 místný vůz Mimořádná nabídka* Již za 529 900 Kč bez DPH / 641 179 Kč s DPH - záruka na 5 let/200 000 km Zvýhodněné financování úvěrem 3,99 od Ford Credit pro všechny verze

Více

RENAULT CAPTUR MĚSTSKÝ VŮZ ROKU 2014 V ČR V HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

RENAULT CAPTUR MĚSTSKÝ VŮZ ROKU 2014 V ČR V HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI CAPTUR ZACHYŤTE ŽIVOT NAPLNO Od 309 900 Kč RENAULT CAPTUR MĚSTSKÝ VŮZ ROKU 2014 V ČR V HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI ZVÝHODNĚNÍ AŽ 30 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 10 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ

Více

BONUSEM PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ

BONUSEM PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ NOVÝ MICRA CENY OD BONUSEM PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ S 164 900 KČ 30 000 KČ 50 FINANCE 50 PROSTORNOST Interiér nové Micry je prostornější než kdy dřív. Navíc je vybaven mnoha novými kvalitními materiály

Více

AKTUÁLNÍ AKCE. Úroveň výbavy Motor EURO 6 kw / k CEE Cena Sleva

AKTUÁLNÍ AKCE. Úroveň výbavy Motor EURO 6 kw / k CEE Cena Sleva CITROËN C-ELYSÉE AKTUÁLNÍ AKCE Sleva až 36 600 Kč Prodloužená značková záruka EssentialDrive na 5 let nebo 80 000 km* Exkluzivní financování s Citroën Financial Services s dodatečnou slevou 40 000 Kč na

Více

GRAND SCÉNIC 5místný Od 384 900 Kč

GRAND SCÉNIC 5místný Od 384 900 Kč GRAND SCÉNIC 5místný Od 384 900 Kč ZVÝHODNĚNÍ AŽ 105 000 Kč SLEVA 70 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA VYBRANÉ

Více

CENÍK NOVÝ FORD FIESTA

CENÍK NOVÝ FORD FIESTA CENÍK NOVÝ FORD FIESTA Motor Výkon Převodovka 3dv. Cena včetně DPH 5dv. Ambiente 1.25 Duratec 60 k (44 kw) 5st. manuální 209 990 224 990 1.25 Duratec 60 k (44 kw) 5st. manuální 234 990 249 990 1.25 Duratec

Více

BONUS PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ

BONUS PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ NOVÝ NISSAN MICRA CENY OD BONUS PŘI VYUŽITÍ FINANCOVÁNÍ S 164 900 KČ 30 000 KČ ZIMNÍ PNEUMATIKY ZDARMA S NISSAN FINANCE PROSTORNOST Interiér nové Micry je prostornější než kdy dřív. Navíc je vybaven mnoha

Více

Prostor. Praktičnost. A svěží dynamický vzhled. Hyundai ix20.

Prostor. Praktičnost. A svěží dynamický vzhled. Hyundai ix20. Hyundai ix20 Prostor. Praktičnost. A svěží dynamický vzhled. Hyundai ix20. Model ix20 dokazuje, že největší prostor ve svém segmentu nemusí být na úkor stylu. Přitom jeho svěží a dynamický design je doplněn

Více

Renault ClIO V rytmu Vašeho srdce

Renault ClIO V rytmu Vašeho srdce Renault ClIO V rytmu Vašeho srdce CENÍK MOTOR 1,2 16V 75 229 900 249 900 269 900 294 900 TCe 90 279 900 299 900 324 900 TCe 120 EDC 352 900 377 900 399 900 dci 75 321 900 341 900 dci 90 371 900 396 900

Více

NISSAN QASHQAI NOVÉ GENERACE

NISSAN QASHQAI NOVÉ GENERACE NISSAN QASHQAI NOVÉ GENERACE Inovativní technologie v Nissanu Qashqai BEZPEČNOST Automatické nouzové brzdění Upozornění na vybočení z jízdního pruhu Sledování mrtvého úhlu Rozpoznání únavy během jízdy

Více

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO NA SILNICI Každá Mazda, kterou vyrobíme, je vybavena celou škálou

Více

NOVÝ RENAULT TRAFIC ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVÝ RENAULT TRAFIC ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NOVÝ RENAULT TRAFIC ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ I NOVÝ RENAULT TRAFIC ODOLNOST KOMFORT BEZPEČNOST RENAULT PŘÍSLUŠENSTVÍ Navrženo pro dlouhodobé využití. Zvyšuje praktické využití vozidla a jeho

Více

teploty Chromované kliky dveří Výškově nastavitelný volant Systém UConnect Radio s 6 reproduktory, vstupy AUX-IN a USB a ovládáním na volantu

teploty Chromované kliky dveří Výškově nastavitelný volant Systém UConnect Radio s 6 reproduktory, vstupy AUX-IN a USB a ovládáním na volantu N O V Ý POP 500 Verze POP vás vítá ve světě 500. Nabízí ležérní styl, který je ideální pro každý den. POP 7 airbagů LED světla denního svícení Nová elipsovitá světla 14 ocelová kola* Elektricky ovládaná

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

Ovládejte i místa, kam se jen tak nedostanete. www.devi.cz

Ovládejte i místa, kam se jen tak nedostanete. www.devi.cz Ovládejte i místa, kam se jen tak nedostanete Devilink BezdrátovéF ovládání I G H T Vašeho I N G pohodlí FOR www.devi.cz BARE FEET D E V I L I N K B E Z D R ÁT O V É O V U nás v DEVI jsme hrdí, že nenabízíme

Více

Za 10 887 Kč Úrok 2,99 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena. 659 900 Kč - 90 000 Kč 569 900 Kč 2,0 D-4D 91 kw 6 M/T AWD 704 900 Kč

Za 10 887 Kč Úrok 2,99 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena. 659 900 Kč - 90 000 Kč 569 900 Kč 2,0 D-4D 91 kw 6 M/T AWD 704 900 Kč Nový RAV4 Ceník Za 10 887 Kč = Úrok 2,99 % + měsíčně + Garance budoucí hodnoty vozu Výhodná nabídka modelů s pohonem 4 2 (FWD) Nabídka pro modely s pohonem 4 4 (AWD) Kombinace paketů se zvýhodněním až

Více

NOVÝ LEXUS RC F STANDARDNÍ VÝBAVA RC F

NOVÝ LEXUS RC F STANDARDNÍ VÝBAVA RC F NOVÝ LEXUS RC F CENÍK STANDARDNÍ VÝBAVA RC F AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA Aktivní brzdová světla Asistent rozjezdu do kopce (HAC) Automatický systém sledování tlaku v pneumatikách (AL-TPWS) Integrované

Více

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958

1/12 Číslo protokolu: csob cr 958 1/12 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Hard top, Utility Top Plus Nízká verze, s předním posuvným oknem, zatmavenými bočními vyklápěcími okny a zatmaveným zadním oknem. Zadní dveře se stylovým

Více

A1 Audi A1 Sportback. Audi selection. Nečekejte už ani o den déle a splňte si svůj sen v podobě nového vozu Audi!

A1 Audi A1 Sportback. Audi selection. Nečekejte už ani o den déle a splňte si svůj sen v podobě nového vozu Audi! » 15 litá kola» Informační systém řidiče» Loketní opěrka» Multifunkční 3-ramenný volant» Odkládací paket» Paket LED osvětlení» Rádio Concert» Vyhřívání předních sedadel Audi selection Nečekejte už ani

Více

CENÍK FORD KUGA. Titanium S. Individual. Trend. Ford Kuga WINNER. 499 990 Kč. Go Further. Trend. Titanium S. Individual. Trend. Titanium S.

CENÍK FORD KUGA. Titanium S. Individual. Trend. Ford Kuga WINNER. 499 990 Kč. Go Further. Trend. Titanium S. Individual. Trend. Titanium S. CENÍK FORD KUGA Základní ceny Motor Výkon Převodovka Pohon Cena včetně DPH Individual 2.0 Duratorq TDCi 140 k (103 kw) 6st. manuální 4x2 597 990 2.0 Duratorq TDCi 140 k (103 kw) 6st. manuální 4x4 689 990

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

VÝBAVY A CENY ORLANDO

VÝBAVY A CENY ORLANDO VÝBAVY A CENY ORLANDO CENÍK PLATNÝ OD 1.7.2013 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 425200 Kč Z AT 2.0 VCDi 163k 2.0 VCDi 163k AT 1.4 Turbo Vnější vzhled Nárazníky v barvě karoserie Vnější zpětná zrcátka v barvě

Více

CLIO. V RYTMU VAŠEHO SRDCE Od 229 900 Kč

CLIO. V RYTMU VAŠEHO SRDCE Od 229 900 Kč CLIO V RYTMU VAŠEHO SRDCE Od 229 900 Kč VÝBAVA V HODNOTĚ 12 500 Kč ZDARMA PACK ADVANTAGE (KLIMATIZACE, PŘEDNÍ MLHOVÉ SVĚTLOMETY) PACK INTENS (AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE, ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY, ZATMAVENÁ

Více

Prodej a servis vozů LS 460 AWD. Vybudovali jsme pro Vás 5ti hvězdičkový servis, který si tato značka zaslouží.

Prodej a servis vozů LS 460 AWD. Vybudovali jsme pro Vás 5ti hvězdičkový servis, který si tato značka zaslouží. CENÍK Lexus který si tato značka zaslouží. Standardní výbava AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA ABS (protiblokovací brzdový systém) AVS (adaptivní odpružení s režimy normal/comfort/sport) BAS (brzdový

Více

Freemont. www.fiat.cz. Razítko smluvního prodejce

Freemont. www.fiat.cz. Razítko smluvního prodejce www.fiat.cz Freemont Razítko smluvního prodejce Ilustrace a popisy v tomto katalogu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez předchozího ohlášení jakékoli změny konstrukčního

Více

KUGA Základní ceny Motor Výkon Převodovka Pohon Cena včetně DPH Trend Titanium S Individual

KUGA Základní ceny Motor Výkon Převodovka Pohon Cena včetně DPH Trend Titanium S Individual Ceník FORD KUGA Základní ceny Motor Výkon Převodovka Pohon Cena včetně DPH Individual 2.0 Duratorq TDCi 140 k (103 kw) 6st. manuální 4x2 597 990 2.0 Duratorq TDCi 140 k (103 kw) 6st. manuální 4x4 689 990

Více

Freeliftsedačky. Schodišťové sedačky zakřivené

Freeliftsedačky. Schodišťové sedačky zakřivené Freeliftsedačky Schodišťové sedačky zakřivené s v ě t b e z b a r i é r Výhody schodišťových sedaček Freelift společnosti Handicare Je bezpečná, hezká a dokonce se hodí do mého interiéru Schodišťová sedačka

Více

ceník Volkswagen Passat Variant www.volkswagen.cz Možnost odpočtu DPH Zdvihový Výkon Převodovka Trendline Comfortline Sportline Highline

ceník Volkswagen Passat Variant www.volkswagen.cz Možnost odpočtu DPH Zdvihový Výkon Převodovka Trendline Comfortline Sportline Highline www.volkswagen.cz Volkswagen Passat Variant ceník Zdvihový Výkon Převodovka objem kw (k) 1,6 75 (102) 5stup. 688 800 716 100 745 500 1,6 FSI 85 (115) 6stup. 751 600 777 400 806 800 861 000 1,6 FSI 85 (115)

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA. Fotografie jsou pouze ilustrativní. SIMPLY CLEVER ŠkodaFamily AKČNÍ NABÍDKA Fotografie jsou pouze ilustrativní. Akční ceník Family (ceny jsou uvedeny včetně metalízy a paketu Plus) MOTORIZACE STANDARDNÍ ZVÝHODNĚNÍ FAMILY LINE* FAMILY LINE

Více

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805

1/16 Číslo Expertízy: csobl crg 805 1/16 DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 ÚDAJE O PROHLÍDCE Dokumenty od

Více

PNEU. ZiMNÍ MATIKY ** NOVÝ MEGANE. ZÍsKáTE. od 234 900 Kč*

PNEU. ZiMNÍ MATIKY ** NOVÝ MEGANE. ZÍsKáTE. od 234 900 Kč* NOVÝ MEGANE od 234 900 Kč* ZVÝHODNĚNÍ AŽ 75 000 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA VYBRANÉ SKLADOVÉ

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Nákup nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4 Požadovaná technická specifikace vozidel Minimální

Více