Vaše uživatelský manuál VOLVO XC90

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál VOLVO XC90 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2645983"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Je zde poteba dostat se, kam chcete. Dostat se tam pohodln a stylov. Je zde výkon, agilnost a neomezené potsení. A je zde touha. výkonu a dvtipu mze být pro mnohé SUV pílis velkým soustem. Ale pi seslápnutí plynového pedálu Volva XC90 budete vnímat na jedné stran mocný výkon a na druhé kouzlo pirozenosti a budete si uzívat jízdu ve voze, ve kterém byla tato kombinace dovedena k dokonalosti. 2 Ocekávejte více a pesn tolik získáte Usednte do pepychového interiéru calounného kzí, nechte se omývat vlnami hudby z audiosystému Premium Sound, zaposlouchejte se do sebejistého, tichého pedení mistrovského motoru V8 a vyzkousejte si následující krátké cvicení. Rozhlédnte se kole sebe. Vnímejte pohodu svých spolucestujících. Zhluboka se nadechnte. Pak si zkuste vzpomenout, cemu jste kdysi íkali ocekávání. 4 Vy je mzete opustit, ale ono nikdy neopustí Vás Proc opravdové zázitky zanechávají jen ty nejhlubsí dojmy? Vezmte v úvahu interiér Volva XC90. A uz se kolem dje cokoliv, Vasi pátelé a Vase rodina zde budou obklopeni prostedím, které je klidné, vyrovnané a luxusní. Není to zádné pekvapení. nedlejte si starosti. nebylo nic a nikdo vse, pocínaje systémem IAQS pro zkvalitnní vzduchu v interiéru az po dmyslný dtský sedák, má za cíl maximalizovat spokojenost cestujících. A podobn jako mnoho dobrých vcí v zivot i Volvo XC90 bylo vyrobeno tak, abyste se o n mohli podlit. Nyní je ada na Vás. 8 Nasi designéi jsou snílci a co Vy? Snili jste nkdy o voze, který by byl velký jako Vás zivot? O voze s nabídkou styl interiéru, z nichz kazdý by byl dokonalým píkladem soucasného automobilového designu? O funkcích, které by byly soucasn intuitivní a praktické, o výkonu, který by Vás bez námahy penesl z centra msta na blátivou venkovskou cestu? My ano. A rádi bychom se o zhmotnní nasich sn podlili s Vámi. Proc tedy nenastoupit a nevydat se s námi do íse sn? vyjádení variability Kazdé ze sedmi sedadel ve Volvu XC90 nabízí více nez vynikající komfort. Navíc nabízejí 64 rzných zpsob svého uspoádání. K tomu pipoctte moznost sklopit kazdé sedadlo do roviny s podlahou zavazadlového prostoru a výsledkem je dokonalé spojení variability a luxusu. Také nakládání pedmt je snadné pro ulození lehcích pedmt stací otevít horní cást dlených dveí zavazadlového prostoru, tzsí pedmty snadno nalozíte po otevení obou cástí. 14 Rozsite svou komfortní zónu Pátelský interiér Volva XC90 empaticky odrází nase neslábnoucí úsilí o zajistní spokojenosti vsech cestujících. Díky klimatizaci máte zajistn maximální komfort bez ohledu na to, co se dje za bezpecnostními skly Vaseho vozu. Prvky jako handsfree s integrovanou technologií Bluetooth nebo navigacní systém RTI máte na dosah a jsou Vám k sluzbám, kdykoliv je budete potebovat. A pokud to bude zapotebí, o klid na zadních sedadlech se postará multimediální systém se dvma obrazovkami. 18 Kdy jste naposledy hudbu cítili? Existuje jeden jistý zpsob, jak pemnit cestu na mimoádnou událost pidat k ní dobrou hudbu. A jest lepsí je, mzete-li to udlat s audiosystémem, který pedstavuje absolutní svtovou spicku. Audiosystém Volvo Premium Sound nabízí opravdu výjimecný poslechový zázitek. Je vybaven novým digitálním zesilovacem tídy D, 12 luxusními reproduktory, technologií Dolby Pro Logic II Surround Sound a je pln kompatibilní s Vasím pehrávacem ipod nebo jiným MP3 pehrávacem. Mohli bychom v tomto výctu pokracovat jest dlouho, ale nechme radji promluvit hudbu. 20 K odpovdnosti je teba výjimecného charakteru Výkon motoru a ochrana zivotního prostedí. Spojení tchto dvou vcí mze v mnohých vyvolávat rozpor. Pro nás to znamená výzvu. A sice výzvu vyvinout takovou technologii, která neznamená jen výkon na úkor odpovdnosti vci zivotnímu prostedí. Výsledkem je série motor, která pinásí pevratné zmny a pekonává nkolik rekord. Napíklad V8 je prvním vozidlem na svt s extrémn nízkými emisemi (ULEV II) v segmentu osmiválcových motor. D5 turbodieselové a sestiválcové zázehové verze také nezklamou jak v oblasti zázitku z jízdy, tak co se emisí týce. Mocný výkon tohoto vozu také pinásí své výzvy. Pro jejich vyesení byly aplikovány takové úpravy, jako je nízko polozené tzist, pesn vypocítané rozlození váhy a zvýsená svtlá výska. Výsledkem je výborná pilnavost a pohodlí bez ohledu na to, kudy práv jedete. 22 Klidný tep je nkdy výhodou Pokud jde o Volvo XC90, mzete zstat v klidu, nejen kdyz ídíte, ale i kdyz si jízdu vychutnáváte jako cestující. Stejný pocit si mzete uchovat i poté, co vz opustíte. Nezvaným návstvníkm stojí v cest robustní zámky dveí, elektronický imobilizér ci laminovaná skla bocních oken. Kdyz picházíte k vozidlu nebo kdyz ho opoustíte, potsí Vás tím, ze Vasi cestu píjemn osvtlí. Kamkoli Vás toto SUV zaveze, tam na Vás cekají zázitky, které zrychlí Vás tep.

3 Urcit Vás ale potsí, ze díky jeho bezpecnosti mzete zstat zcela klidní. 24 V zivot jde o víc nez o Volvo. To je dvod, proc navrhujeme nase vozy tak, aby Vás na silnici podporovaly za kazdé situace. To je dvod, proc nase bezpecnostní technologie posunují vývoj v automobilovém prmyslu vped jiz více nez 80 let. To je dvod, proc usilujeme o budoucnost, kde VOZIDLA NEHAVARUJÍ. To je dvod, proc smujeme k nulovým emisím a nabízíme v prémiovém segmentu alternativy s jednou z nejnizsích hodnot CO2. Na svt je mnoho dvod, proc posunovat hranice mozného a nemozného stále dál. To je dvod, proc inovujeme pro zivot. 27 Klid na dusi vzdy a vsude Zstate klidní. Volvo On Call je silnicní asistencní systém kombinovaný s tísovou sluzbou Volvo. STABILITA NA KAZDÉM POVRCHU Podpora pi desti Systém pohonu vsech kol (AWD) s technologií Instant TractionTM zlepsuje stabilitu jízdy a trakci za kazdého pocasí a na kazdém povrchu. Skla bocních oken s vodoodpudivou vrstvou zlepsují výhled za dest a desový senzor automaticky aktivuje strace, zacne-li prset nebo pokud na celní sklo dopadnou kapky vody. Skvlý komfort Ergonomický design sedadel a prostedí idice Vám zajisuje uvolnnou jízdu a pomáhá Vám lépe se koncentrovat na ízení. Zstat ve stop Oci i vzadu Stabilizacní systém (DSTC) pro pedcházení smyku zlepsuje ovládání vozu a bezpecnost v nejrznjsích situacích. Parkovací asistent Vás upozorní, pokud se pi zaazeném zptném chodu pílis piblízíte k pekázce za vozem. UDRZET ROVNOVÁHU Stabilizacní systém proti pevrácení vozu (RSC) rozezná hrozící nebezpecí pevrácení a pomáhá v pípad poteby stabilizovat vz. Jedním okem na mrtvém úhlu Systém pro eliminaci mrtvého úhlu (BLIS) Vás upozorní na vozidla, která se nacházejí ve Vasem mrtvém úhlu. Bezpecnostní technologie zde nejsou jen pro zlepsení Vaseho prozitku z jízdy V celém svt Volvo znamená bezpecnost. A to z dobrého dvodu, protoze jen málo výrobc voz se mze mit s nasimi výjimecnými bezpecnostními inovacemi a s nasí oddaností bezpecnosti, které se vnujeme jiz déle nez 80 let. Samozejm jsme na to paticn hrdí. Ale jest nejsme úpln spokojeni. Protoze víme, ceho chceme dosáhnout: nulového poctu nehod. Tento velký úkol vyzaduje inovativní myslení a úpln nový pístup k vývoji voz. Dobrá zpráva je, ze jsme jiz urazili znacný kus cesty. Pro zacátek jsou nase vozy zábavnjsí a pitazlivjsí pro idice (protoze znudný idic nikdy nebude bezpecný idic). Nejedná se jen o výtvor pedstavivosti nkteré z tchto technologií budoucnosti jsou jiz k dispozici i ve Vasem voze Volvo. To znamená, ze jízda ve voze Volvo nabízí jiz dnes pohled do vzrusující budoucnosti automobilového prmyslu budoucnosti, kde Vám nase váse pro vývoj a design bude pomáhat uzít si zivot na maximum. Koneckonc, v zivot jde o víc nez o Volvo. Osvtlení vozovky Aktivní zatácivé svtlomety (ABL) s Dual-xenonovou splý aerodynamický design, lehké materiály a technologie s nízkým tením. Také díky vysplé technologii motoru je dosazeno snízení emisí CO2 a s daným mnozstvím paliva také dojedete dál. Cistsí výfukové plyny Vsechny motory spolecnosti Volvo splují písné mezinárodní pozadavky model V8 je prvním vozidlem na svt s velmi nízkými emisemi (ULEV II) v segmentu osmiválcových motor. Rychlá odezva po studeném startu. Vysplá technologie kontroly emisí od Volva eliminuje 95 az 99 % oxidu uhelnatého, uhlovodík a oxid dusíku ve výfukových plynech zázehových motor. Turbodieselové motory Volvo obsahují filtr pevných cástic, který dokáze odstranit piblizn 95 % pevných cástic ve výfukových plynech. 30 Zá ZEhOVé MOTORY STVOENí VASEhO VOLVA ZAcíNá POD VíKEM MOTOROVéhO PROSTORU V8 AWD auto 322 CO2 g/km 13,5 lostoru Osvtlení nástupního prostoru Desový senzor Sklopná vnjsí zptná zrcátka Skla pedních bocních oken s vodoodpudivou vrstvou Elektricky ovládané sedadlo idice a manuáln výskov nastavitelné sedadlo spolujezdce SUmmUm zahrnuje výbavu Momentum plus: Hliníková kola z lehkých slitin o rozmru 18" Aktivní zatácivé svtlomety (ABL) Chromované doplky exteriéru Rám pedního nárazníku Vysokotlaké ostikovace svtlomet Luxusní koberce Pam pro vnjsí zptná zrcátka Oblození Sanded Silver Kozené calounní Soft leather Koncovky výfuk z nerez oceli Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce Bezpecnostní srouby na kola z lehké slitiny Parkovací asistent vzadu ChCETE VíCE DYNAMIKY? Jestlize Vám vyhovuje stylový a sportovní vzhled, mohlo by být toto Volvo XC90 pro Vás to pravé: kozené calounní Soft Leather Soft Beige v provedení interiéru Offblack s oblozením Sanded Silver, kzí potazený volant a hlavice adicí páky. Barva exteriéru v provedení metalíza Black Sapphire s barevn sladným bocním dekórem a kola z lehkých slitin Situla 18" v provedení Silver Bright. Dynamický vzhled díky hliníkovým náslapm. NEBO MODERNí PEPYCh? Nkteí lidé dávají pednost promyslené, nadcasové eleganci. Pokud patíte mezi n, Vase nové Volvo XC90 by mohlo vypadat teba takto: kozené calounní Soft Leather Soft Beige v provedení interiéru Sandstone Beige s oblozením v provedení Dark Wood, oblození volantu a hlavice adicí páky v provedení Dark Wood.

4 Barva exteriéru v provedení metalíza Oyster Grey a Camulus 18" kola z lehkých slitin v provedení Silver Bright. URcETE SI BARVU SVéhO VOLVA. Co se týká vzhledu Vaseho Volva, výbr barvy exteriéru, kol a dalsích stylových variant bude pravdpodobn Vasím nejzásadnjsím designovým rozhodnutím. Aby byl lak Vaseho Volva opravdu dokonalý vyberte si jeden z unikátních odstín Inscription. Pro více stylových mozností exteriéru Vaseho nového Volva prosím navstivte 477 metalíza Electric Silver K dispozici také pro R-design 472 metalíza Oyster Grey 614 Ice White K dispozici také pro R- design 493 metalíza Caper Green 612 Passion Red K dispozici pouze pro R-design 492 metalíza Savile Grey K dispozici také pro R-design 452 metalíza Black Sapphire K dispozici také pro R-design 702 metalíza Flamenco Red 467 metalíza Magic Blue K dispozici také pro R-design 426 metalíza Silver 487 metalíza Ember Black 019 Black Stone cisté barvy Za úcelem snízení pouzití ekologicky nebezpecných rozpoustdel jsou vsechny laky karosérie voz Volvo vodou editelné. Nase lakovny navíc patí mezi nejcistsí na svt. Upozornní: V tistných materiálech není mozné vrn reprodukovat pvodní barevné odstíny. Pozádejte svého autorizovaného Volvo dealera o ukázku vzorníku. Nás exkluzivní designový program Inscription pro opravdu elegantní vzhled DESIGN EXTERIéRU. Je svalnatý, ale není agresivní. Úcelné linie jsou dkazem jeho skutecn variabilního charakteru, zatímco dynamický vzhled odhaluje jeho exkluzivní stránku. Zaoblené tvary jsou doplnny promyslen tvarovanými cástmi a vytváejí dobe známý skandinávský styl. K tomu vsemu pidejte vlastnosti, které nenechají nikoho na pochybách o úmyslech tohoto SUV znacky Volvo. Pro Volvo XC90 je k dispozici celá ada navrzených doplk, které jest více zdrazní jeho dobrodruznou povahu. DESIGN EXTERIéRU Kola z lehkých slitin hliníkové náslapy a pídavné protiskluzové stupacky Dodávají vozu výraznjsí vzhled a vhodn doplují pední a zadní ochranný kryt nárazníku. Navíc chrání prahy dveí pi jízd na nerovném povrchu a usnadují nastupování i vystupování. Jsou také praktické pi nakládání pedmt na stechu. Pro více pohodlí mohou být tyto náslapy doplnny pídavnými protiskluzovými stupackami. Bocní dekór Bocní dekór na spodní stran dveí a lemech blatník dodává Volvu XC90 jest exkluzivnjsí vzhled. Je lakovaný stejnou barvou jako karosérie vozidla a je doplnn integrovanými kovovými listami. Ochranný rám pedního nárazníku Tato lista integrovaná do pedního nárazníku podtrhuje robustní rysy vozidla. Je lakovaná barvou Silverstone, takze ladí s ostatními doplky karosérie. Alternativn mze být lakována stejnou barvou jako karosérie. hliníkové pícníky Aerodynamický prvek, který je doplkem stesních lizin i designu Volva. Tyto hliníkové pícníky Vám rovnz umozují naplno vyuzít nosnou kapacitu stechy. Camulus 7 x 18" v provedení Silver Bright Situla 7 x 18" v provedení Silver Bright Neptune 7 x 17" v provedení Silver Stone PíSLUSENSTVí Kola z lehkých slitin Thalassa 8 x 20" v provedení Diamond Cut/Dark Grey matná nebo Light Grey Alastor 8 x 19" v provedení Silver Bright Oceanus 8 x 19" v provedení Silver Bright Nereus 7 x 18" lestná Nereus 7 x 18" v provedení Silver Bright Aquarius 7,5 x 17" v provedení Silver Stone 39 DESIGN INTERIéRU Offblack PEDSTAVTE SI SVJ NOV ý INTERIéR. Vytvoený pesn podle Vasich pozadavk, interiér vozu Volvo mze vyhovovat prakticky kazdému. Vyberte si mezi dvma barvami interiéru Offblack a Sandstone Beige a rznými variantami calounní. Zvolte si interiér, který vyhovuje práv Vám, a doplte ho vnitním oblozením, volantem, hlavicí adicí páky a kobercem podle vlastního výbru. Ve svém voze pece strávíte spoustu casu. Kozené calounní Soft Leather Tato varianta je tídou sama pro sebe. Umozní Vám vychutnat si speciáln navrzená exkluzivní pln calounná sedadla s nejjemnjsí kzí Soft Leather, s kontrastujícím drázkováním a lemováním u vsech míst. Zvlás bohaté polstrování sedadel pispívá k pohodlí luxusního sezení. Kzí potazený volant, Offblack Kzí potazený sportovní volant, Offblack s hliníkovým oblozením Volant v provedení Dark Wood, Offblack Volant v provedení Sapeli Wood, Offblack Ergonomický design Sedadla pro Volvo XC90 byla vyvinuta ve spolupráci se specialisty na ergonomii tak, aby tlu poskytovala prvotídní oporu i pi dlouhých cestách. Díky tomu patí mezi nejpohodlnjsí sedadla v automobilovém svt. Siroké moznosti nastavení a nastavitelná bederní oprka umozují snadné nalezení dokonalé polohy k ízení. Kozené calounní Jedná se o novou kvalitní use, která je komfortní, odolná a má hrubý zrnitý vzor. Jako vsechny kozené materiály ve vozech Volvo je pírodn zpracována a stárne do krásy. Kzí potazená hlavice adicí páky, manuální pevodovka Kzí potazená hlavice adicí páky, Geartronic Hlavice adicí páky v provedení Dark Wood, Geartronic Hlavice adicí páky v provedení Sapeli Wood, Geartronic calounní Marstrand v kombinaci textil/vinyl Toto odolné, ale pesto elegantní calounní v sob kombinuje dva druhy materiál.

5 Látka ve stední cásti sedadel je kontrastní a komfortní, zatímco imitace kze na okrajích je hladsí a velmi praktická. Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Manganite Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem kízem brouseným hliníkem Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sanded Silver Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Dark Wood Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sapeli Wood 41 DESIGN INTERIéRU Offblack Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Offblack (CM00) Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (CM0U) Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Chestnut (CM0D) Interiér Offblack, kozené calounní Soft Leather, Chestnut (CM0D), oblození v provedení Sanded Silver, kzí potazený volant a hlavice adicí páky Barva sedadel Calcite Soft Beige Chestnut Offblack Barva interiéru Offblack Offblack Offblack Offblack Kzí potazený volant Offblack Offblack Offblack Offblack Palubní deska Offblack Offblack Offblack Offblack Oblození dveí/ /panel dveí Calcite/Offblack Soft Beige/Offblack Chestnut/Offblack Offblack/Offblack Koberce Offblack Offblack Offblack Offblack calounní stechy Quartz Offblack Quartz Quartz Interiér Offblack, kozené calounní, Offblack (C900) Interiér Offblack, kozené calounní, Calcite (C90T) Interiér Offblack, calounní Marstrand v kombinaci textil/vinyl, Offblack (C000) DESIGN INTERIéRU Sandstone Beige Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Manganite Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem kízem brouseným hliníkem Kzí potazený volant, Sandstone Beige Kzí potazená hlavice adicí páky, manuální pevodovka Kzí potazená hlavice adicí páky, Geartronic Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sanded Silver Interiér Sandstone Beige, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (CM10), oblození v provedení Sanded Silver, kzí potazený volant a oblození hlavice adicí páky Interiér Sandstone Beige, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (CM10) Volant v provedení Sapeli Wood, Sandstone Beige Hlavice adicí páky v provedení Dark Wood, Geartronic Hlavice adicí páky v provedení Sapeli Wood, Geartronic Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Dark Wood Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Sapeli Wood Barva sedadel Soft Beige Barva interiéru Sandstone Kzí potazený volant Sandstone Palubní deska Espresso Oblození dveí/ /panel dveí Soft Beige/Mocca Koberce Mocca calounní stechy Soft Beige Interiér Sandstone Beige, kozené calounní Soft Leather, Soft Beige (C910) Spicka tídy Kazdá cesta ve Volvu XC90 Executive bude bez ohledu na svou délku nezapomenutelným zázitkem. Technicky vybrousený, ale pesto vkusný vzhled interiéru se snoubí s unikátním designem. Pocínaje koly Galateia o rozmru 19" pes kryty vnjsích zptných zrcátek, chromované sloupky zadních dveí, ochranný kryt pedního nárazníku az po chromované koncovky výfuku tato ryzí verze cistokrevného SUV vzdy vytvoí ten správný dojem. 46 Ve speciáln navrzeném Volvu XC90 Executive naleznete sedadla calounná kzí Executive Soft Leather s kontrastujícími drázkami a lemováním a to az do tetí ady. Krom toho, ze pední sedadla nabízejí nadstandardní komfort odvtrávání, jsou rovnz vybavena masázním zaízením. Tuto funkci jist oceníte na delsích cestách. Kzí potazené dvení panely s pedními polstrovanými oprkami rukou komfort jest zvysují, zatímco rucn opracované oblození z oechového deva a tlusté nubukové koberecky jsou píslovecnou tesnickou na dortu uz tak bohatého luxusu. Je libo jest trochu exkluzivity? Proc tedy mezi pední sedadla nepidat integrovaný chladicí box? Interiér Offblack, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Soft Beige (CUSU) 48 Interiér Offblack, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Chestnut (CU0P) Interiér Offblack, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Offblack (CU00) Interiér Sandstone Beige, calounní perforovanou kzí Executive Soft Leather, Soft Beige (CU10) Devný volant, Offblack (volitelná výbava) Devný volant, Sandstone Beige (volitelná výbava) Hlavice adicí páky v provedení Walnut Wood, Geartronic (standardní výbava) Oblození stedového panelu a pihrádky ped spolujezdcem v provedení Walnut Wood (standardní výbava) 49 Verze R-design mnohokrát ocenného Volva XC90 nabízí vse: spickový výkon, charakteristický vzhled a samozejm také legendární bezpecnost typickou pro znacku Volvo. Se sportovn ladným podvozkem se Volvo XC90 R-design má cím pochlubit zejména v zatáckách. Výjimecn agilní Volvo XC90 R-design dosahuje vysoké trakce a stability díky unikátnímu sportovn ladnému podvozku, sportovn kalibrovanému systému ízení a technicky dokonalým technologiím pro ízení stability. Výsledkem je vz, který reaguje rychleji, ale pesto je pozoruhodn klidný a vyrovnaný. Toto jsou aktivní bezpecnostní prvky znacky Volvo, které Vám nijak nebrání prozívat potsení z jízdy a zárove Vám pinesou jistotu a bezpecí.

6 Sedadla R-design Kozená sedadla R-design jsou potazena dvma prémiovými kzemi, bez obsahu chromu, s kontrastujícím barevným lemováním a embosovaným logem R-design. Pední sedadla jsou zvlást bohat polstrovaná a disponují mohutnjsími bocnicemi, aby Vás lépe drzela v zatáckách. Sportovn ladný podvozek Volvo XC90 R-design je vybaveno speciáln ladným podvozkem, který toto vozidlo odlisuje od ostatních. Zavsení pedních kol se vzprami McPherson, bránící ponoování a zvedání píd pi brzdní/akceleraci. Víceprvková zadní náprava s nezávislým zavsením kol upevnná k ocelové nápravnici. Pední i zadní náprava je vybavena tuzsími tlumici a zesílenými stabilizátory, které pispívají k vyssí stabilit a k rychlejsí odezv ízení. Posilovac ízení Servotronic Volant R-design s hliníkovým oblozením dobe vypadá, nabízí vsak mnohem více. Za ním se skrývá posilovac ízení Servotronic, který nabízí propracovanou technologii s promnlivým úcinkem v závislosti na rychlosti jízdy, která reguluje mnozství síly poskytované idici. Pi jízd na dálnici je ízení jistjsí a bezprostednjsí. Pi parkování nebo pi jízd v mstském provozu je ízení lehké a snadné. Volvo XC90 R-design je vybaveno speciáln vyladným systémem Servotronic, který pi jízd od rychlosti km/h zptnou vazbu ízení výrazn zvysuje. Atraktivní kola Výrazná ptipaprsková kola Vulcanis o rozmru 19" v provedení Diamond Cut jsou pímo pedurcena pro dynamickou jízdu. Za nimi se nacházejí velké brzdové kotouce s vnitním chlazením, tuzsí tlumice pro lepsí kontrolu nad pohyby karosérie a zesílené stabilizátory, které omezují náklony vozu i v prudkých zatáckách. A pokud chcete jest více, mzete si vybrat volitelná kola Cratus o rozmru 20". Sportovní koncovky výfuku Unikátní chromování koncovek výfuk Volva XC90 R-design Vás odlisí od davu. Práv tento prvek bude pravdpodobn tím prvním, co zaujme pozornost posádek voz jedoucích za Vámi. Model s motorem V8 navíc disponuje sportovn ladným výfukovým systémem. Siroký výbr doplk R-design je k dispozici také v nasí nabídce píslusenství. Pozádejte svého autorizovaného Volvo dealera o podrobnjsí informace. BEZPEcNOST Pasivní Vypínac airbagu spolujezdce Tento vypínac Vám umozuje deaktivovat airbag spolujezdce pomocí klíce do zapalování. Vypnutí airbagu je signalizováno na displeji umístném na stropním panelu. Airbag spolujezdce byl dimenzován tak, aby pomáhal chránit dosplé dtem pi jeho aktivaci hrozí vázné poranní. Pokud tedy hodláte na sedadle spolujezdce pepravovat osobu mensí nez 140 cm, je vzdy nejprve nutné airbag deaktivovat. Systém ochrany proti hyperflexi krcní pátee (WhIPS) Systém WHIPS, zabudovaný do pedních sedadel, zachytí tlo cestujícího a snizuje riziko poranní krku (jeden z nejbznjsích typ poranní pi dopravních nehodách a casto dsledek nárazu zezadu pi nízkých rychlostech). Je-li náraz zezadu dostatecn silný, tato funkce se aktivuje. Nezávislé výzkumy ukazují, ze WHIPS patí mezi nejúcinnjsí systémy svého druhu na svt a ze dokáze snízit riziko dlouhodobé invalidity o 50 %. BEZPEcNOST Uvnit kazdého vozu, který vyrobíme, se nachází vysplá technologie, která podporuje idice a chrání cestující. Pro jest vtsí zázitek z bezpecnosti se ve voze nachází ada doplkových bezpecnostních technologií pro lepsí výkon a klid. BEZPEcNOST Aktivní Stabilizacní systém (DSTC) Díky tomu, ze tento systém pomáhá pedcházet petácivosti, smykm a pevrácení vozidla, byla technologie stabilizacních systém (mezi které patí systém DSTC) vyhlásena za jednu z nejvýznamnjsích bezpecnostních inovací posledního desetiletí. Základem systému DSTC je gyroskop, který rozpoznává smr jízdy vozidla a porovnává tuto informaci s pohyby volantu a se skutecnou rychlostí otácení jednotlivých kol. Systém DSTC dokáze rozpoznat hrozící smyk a pomáhá jej vyrovnat tím, ze snízí výkon motoru a podle poteby pibrzdí jedno nebo více kol. Aktivní zatácivé svtlomety (ABL) Krom zvtsení zorného pole piblizn o 230 %, zlepsují aktivní zatácivé svtlomety, vyuzívající Dual-xenonovou technologii, osvtlení zatácek pi jízd za tmy az o 90 %. Servomotorem ovládaná tlesa svtlomet jsou ízena mikroprocesorem a mohou se natácet az o 15 stup v kazdém smru, címz zajisují spolehlivé osvtlení zvoleného smru jízdy. Svtelný senzor funkci natácení kvli prodlouzení zivotnosti za denního svtla deaktivuje. Konstrukce píd Velkorysé deformacní zóny jsou zkonstruovány tak, aby se deformovaly a kontrolovaným zpsobem pomáhaly pohltit kinetickou energii díve, nez zacne psobit v prostoru pro cestující. Napíc ulozené a velmi kompaktní motory umozují optimální vyuzití deformacních zón na ochranu cestujících. Podéln umístné ocelové profily pomáhají rozptylovat energii nárazu smrem do zádi vozu, címz dále snizují zatízení cestujících.

7 Zádrzné technologie Pi kolizi jsou aktivovány zádrzné technologie Volvo, které zmírují dsledky nárazu. Bezpecnostní pásy s pedpínaci jsou pi nárazu nebo pi pevrácení vozu na stechu aktivovány bhem nkolika tisícin sekundy a pitáhnou bezpecnostní pásy tak, aby cestujícím poskytly maximální ochranu. Následn jsou pední bezpecnostní pásy mírn uvolnny a idic se spolujezdcem jsou kontrolovaným zpsobem zachyceni airbagy. Dvoustupové airbagy pomáhají optimalizovat ochranu a pizpsobují úrove nafouknutí v závislosti na síle nárazu. Funkce airbagu idice je koordinována s ízenou deformací teleskopického sloupku ízení. Bocní airbagy pedních sedadel pomáhají snizovat riziko závazného poranní pi bocních nárazech. V pípad kolize nebo pevrácení vozu Nafukovací clony (IC) pomáhají ochránit hlavy vsech cestujících, bez ohledu na to, zda sedí vpedu, nebo vzadu. Zstanou nafouknuté po dobu nkolika vtein, aby zajistily ochranu pi mnohocetných nárazech. Skla pedních bocních oken s vodoodpudivou vrstvou Tato okna pispívají k výraznému zlepsení viditelnosti pi jízd za dest tím, ze ze svého povrchu odpuzují vodu. Díky speciálnímu povrchu voda tvoí malé kapicky, které jsou odfouknuty proudním vzduchu. V zim okna díky této úprav mén namrzají. Stabilizacní systém proti pevrácení vozu (RSC) V pípad nouzového manévru zasáhne stabilizacní systém proti pevrácení vozu (RSC), který pomze zabránit pevrácení vozidla. Tento systém je vybaven gyroskopickým senzorem, který registruje úhel náklonu vozidla a urcuje riziko pevrácení. V pípad poteby mze systém RSC snízit výkon motoru nebo pibrzdit jednotlivá kola tak, aby mohla být snízena odstedivá síla a obnovena rovnováha vozidla. Snízený pícník Aby byla zajistna ochrana cestujících v protijedoucích vozech s níze umístnými nárazníky, je vozidlo vybaveno snízeným pícníkem zabudovaným v konstrukci píd. V pípad nárazu tento pícník pomáhá aktivovat deformacní zóny a dalsí bezpecnostní systémy druhého vozidla, a pomáhá tak snizovat riziko poranní cestujících ve druhém vozidle BEZPEcNOST Pasivní BEZPEcNOST Pasivní Systém ochrany pi pevrácení vozidla (ROPS) Aby bylo pi pevrácení vozidla mozné zajistit ochranu cestujících, je systém ochrany pi pevrácení vozidla ROPS aktivován gyroskopem monitorujícím úhel naklonní vozidla. Na vsech sedadlech jsou aktivovány pedpínace bezpecnostních pás, které pomáhají udrzet cestující na jejich místech. Soucasn dochází k aktivaci nafukovacích clon, které zstávají nafouknuty po dobu nkolika sekund, aby byla zajistna déletrvající ochrana. Aby byl prostor pro cestující zachován nedotcený i pi psobení velkých vnjsích sil, jsou sloupky dveí a nejdlezitjsí cásti bezpecnostní klece vyztuzeny speciální vysokopevnostní ocelí. BEZPEcNOST Bezpecnost dtí Bezpecnost ve Voze Volvo je zalozena na interakci. Protoze není dlezitý pocet bezpecnostních prvk, který stanoví, jak bezpecný daný vz je. Dlezité je, jak dobe tyto bezpecnostní prvky vzájemn komunikují a jakým zpsobem spolupracují pi ochran cestujících. Dtský bezpecnostní program Volvo Aby byla zvýsena ochrana dtí ve voze, nabízíme dtský bezpecnostní program, který patí mezi nejkomplexnjsí v automobilovém svt. pásy uvnit spolupracují s teleskopickým sloupkem ízení a s dvoustupovými airbagy tak, aby cestujícím poskytly maximální ochranu. Snízený pícník pomáhá pi srázce chránit cestující mensích vozidel s níze umístnými nárazníky. Pí a kapota byly navíc zkonstruovány tak, aby pomáhaly snizovat riziko poranní nechránných úcastník silnicního provozu. Systém ochrany proti bocnímu nárazu (SIPS) SIPS je unikátní bezpecnostní systém vyvinutý spolecností Volvo, který byl vytvoen s cílem zvýsit ochranu v místech, kde jsou cestující pi nehod nejvíce vystaveni psobení vznikajících sil. Ocelový rám vozidla vcetn pedních sedadel byl zkonstruován a vyztuzen tak, aby pomáhal rozptylovat energii vznikající pi bocním nárazu pryc od cestujících do jiných cástí karosérie vozidla a aby pomáhal zabraovat pronikání pedmt do kabiny. Bocní konstrukce je mimoádn pevná, aby dokázala odolat váznému bocnímu nárazu. Nafukovací clony pro cestující na vsech vnjsích sedadlech (vcetn sedadel ve tetí ad) a bocní airbagy na pedních sedadlech spolecn pomáhají úrove ochrany dále zvysovat. u Dtská sedacka (do 13 kg) Dti do jednoho roku vku cestují nejbezpecnji zády ke smru jízdy v této pohodlné sedacce. Instaluje se pomocí bezpecnostního pásu. A pro zvlást snadnou instalaci je mozno pouzít systém ukotvení ISOFIX, nebo je mozno pidat rám ISOFIX. této volitelné výbavy jsou navíc také pední bocní okna s vodoodpudivou vrstvou, která zlepsují výhled z vozidla pi jízd v desti.

8 Sedm samostatných sedadel Vsichni cestující ocení komfort samostatných plnohodnotných ergonomicky tvarovaných sedadel. Sedadla umístná v rzných výskách pomáhají zajistit prvotídní výhled bez ohledu na to, na kterém míst sedíte. Snadno nastavitelná sedadla v prvních dvou adách usnadují nalezení vhodné polohy a pispívají k maximálnímu komfortu. Prostední sedadlo je navíc vybaveno integrovaným dtským sedákem. Na sedadlech ve tetí ad mohou pohodln cestovat dv osoby do výsky az 160 cm. Kazdé ze zadních sedadel je mozné samostatn sklopit do podlahy zavazadlového prostoru, díky cemuz mzete pepravovat cestující i náklad bez kompromis v oblastech bezpecnosti nebo komfortu. Volvo On Call Silnicní asistencní systém kombinovaný s tísovou sluzbou Volvo On Call se aktivuje stiskem tlacítka nebo automaticky v pípad, ze dojde k aktivaci kteréhokoli z airbag ve vozidle. Prostednictvím tohoto systému mzete navázat pímý kontakt s operátorem sluzby Volvo On Call, zabudovaná jednotka GPS poskytne operátorm informaci o Vasí poloze, díky cemuz Vám mohou rychle zajistit potebnou pomoc. Systém Vás mze navíc upozornit na pokus o vloupání do Vaseho vozidla, a pokud je vozidlo odcizeno, je mozné jej sledovat prostednictvím satelitu. Tento systém není pro ceský trh zatím k dispozici. Siroké moznosti nastavení Pední kapsa 56 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 57 KOMFORT Sedadla Elektricky ovládaná pední sedadla Najdte snadno svou dokonalou pozici pi ízení pouhým zmácknutím tlacítka. Sedadlo idice také zahrnuje pamovou funkci, která umozuje ulození tí rzných nastavení sedadla a vnjsích zptných zrcátek ve spojení se speciálním dálkovým ovladacem tento prvek je zvlást praktický, pokud se ve voze stídá více idic. KOMFORT Klimatizace KOMFORT Odkládací prostory u Elektrický chladicí a ohívací box Krom uchování nápoj v chladu v zavazadlovém prostoru se také pouzívá pro uchování jídla v teplém stavu. Pipojuje se k síové zásuvce v zavazadlovém prostoru a je zajistn pomocí upevovacích popruh. KOMFORT Klimatizace Automatická klimatizace (ECC) Automatická klimatizace udrzuje v interiéru zvolenou teplotu, picemz pro idice a spolujezdce mze být nastavena oddlen. K vytvoení zdravého a komfortního prostedí pispívá unikátní snímac vlhkosti Volvo, který pomáhá v kabin zajistit potebnou úrove vlhkosti v závislosti na venkovních podmínkách. Drzáky nápoj vzadu Výsuvné drzáky nápoj umístné v zadní cásti stedového panelu jsou snadno pístupné. Lahve mohou být pohodln ulozeny v panelech dveí. Posuvná sedadla druhé ady Kazdé sedadlo ve druhé ad lze pro dosazení maximálního pohodlí a variability posouvat v podélném smru. horní cásti získáte pístup k praktickému odkládacímu prostoru pro disky CD, slunecní brýle a dalsí drobnosti. Cestující vzadu navíc díky ní získají praktický stolek. Obcerstvení máte vzdy na dosah díky dvma drzákm nápoj umístným v pední cásti loketní oprky. Pokud tyto drzáky nepouzíváte, zstávají skryty. K dispozici je zde také pídavný vstup AUX. Vyhívání motoru a interiéru, pohánné palivem Palivem pohánné topení Vám zajistí snadnjsí nastartování, pomze Vám snizovat dopad na zivotní prostedí a oheje interiér. Puste topení pi nástupu do vozu nebo nastavte cas, a pijdete tak do vyhátého vozu. S dálkovým ovladacem startéru mzete aktivovat topení, aniz byste museli být ve voze. A pokud je Vás vz vybaven funkcí Volvo On Call, mzete poslat svému vozu SMS a topení se zapne samo. 58 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 59 TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Komunikace Systém handsfree s integrovanou technologií Bluetooth u Systém handsfree s technologií Bluetooth Technologie Bluetooth umozuje bezdrátové pipojení Vaseho mobilního telefonu k informacn zábavnímu systému ve Vasem voze Volvo. Stací jej nakonfigurovat pro Vás mobilní telefon a systém automaticky rozezná Vás telefon, jakmile nastoupíte do vozu. Pi nastupování a vystupování Vám systém automaticky umozní pepínat hovor mezi telefonem a sadou handsfree. Díky integrovanému systému Bluetooth mzete systém handsfree a svj telefon pohodln ovládat pomocí tlacítek na volantu nebo pomocí kláves ve stedovém panelu. Pro dalsí zlepsení Vaseho komfortu a bezpecnosti mzete pidat také silnicní asistencní systém kombinovaný s tísovou sluzbou Volvo On Call. Jako doplnk je k dispozici hlasem ovládaný systém Bluetooth. Systém handsfree se ídí Vasimi instrukcemi a dokáze vytocit pozadované císlo za Vás. Znacka a loga Bluetooth jsou majetkem spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. a pouzívání tchto znacek spolecností Volvo Car Corporation je ízeno licencní smlouvou. Ostatní ochranné známky a názvy jsou majetkem jejich píslusných vlastník. Technologie a audiosystémy Za vyuzití nejmodernjsí informacní technologie je Vás vz Volvo pipraven Vás podporovat i bavit na velmi vysoké úrovni.

9 Obklopte sebe a své pátele prvotídním zvukem a uzívejte si inovace, které Vám pomáhají hrav zvládat dní na silnici a také Vám pinásejí radost z cestování. TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Podpora idice Vnitní zptné zrcátko s automatickou zmnou odrazivosti Toto zrcátko se automaticky nastaví tak, aby Vás neoslovaly svtlomety vozidla za Vámi. Pokud zezadu zádné svtlo nepichází, zrcátko automaticky obnoví svou normální funkci. Toto zrcátko mze být vybaveno integrovaným kompasem. Parkovací asistent vzadu u Parkovací asistent vpedu Aktivuje se automaticky pi zaazeném zptném chodu a pomáhá Vám pi couvání na omezeném prostoru. Audiosystém je ztisen a pulzující zvuk vycházející ze zadních reproduktor se postupn mní na souvislý tón tak, jak se vzdálenost vozidla od pekázky zkracuje. Podobn funguje parkovací asistent na pední cásti vozidla jeho signál je penásen do pedních reproduktor. Navigacní systém (RTI) Systém RTI spolecnosti Volvo zalozený na technologii GPS Vám poskytuje hlasové pokyny a grafickou navigaci az na místo urcení. Prostednictvím technologie dopravní zpravodajství (TMC) Vás systém RTI upozorní na pípadné problémy na cestách zpsobené pocasím a doporucí Vám alternativní trasu. Tato nová generace systému RTI je extrémn rychlá a pesná a zahrnuje pevný disk s ulozenými mapami, které pokrývají vtsinu území Evropy. Tento systém je pln integrovaný ve Vasem voze Volvo a lze jej jednoduse ovládat pomocí ovládacích prvk na volantu nebo pomocí píplatkového dálkového ovládání, displej je umístn tak, aby neodvádl Vasi pozornost od dní na vozovce. Mzete si vybrat mezi dvma operacními módy Easy a Advanced. Pokud systém RTI nepouzíváte, je displej ukryt v palubní desce. Mzete vstoupit do naseho programu MapCare, který Vám zajistí dv aktualizace map zdarma, abyste mli pehled o nových silnicích a zajímavých místech (platí pro vozy modelového roku MY10 a dále). Desový senzor Po aktivaci desový senzor automaticky spustí strace tehdy, zacne-li prset nebo pokud na celní sklo dopadnou kapky vody. Pro Vase pohodlí systém rovnz dokáze automaticky pizpsobit interval cinnosti strac. Citlivost senzoru je mozné nastavit prstencem na pácce strac. u Parkovací asistent s kamerou Pokud je vozidlo vybaveno navigacním systémem RTI a parkovací kamerou, umozuje kamera idici sledovat pi couvání prostor za vozidlem. Pro tento úcel slouzí obrazovka systému RTI, zatímco kamera je diskrétn umístna nad stítkem s registracní znackou. Parkování usnadují vodicí linie na obrazovce. u Penosný navigacní systém Volvo Tato penosná a výkonná navigacní jednotka Garmin nüvi 765 je vkusn integrována a sladna s designem Vaseho vozu Volvo. Stací ji zasunout do drzáku na horní stran palubní desky. Siroký a jasný dotykový displej se nachází ve Vasem zorném poli. Umozuje Vám pohodlnou navigaci, snadné naplánování Vasí trasy a nabízí také pehled zajímavých míst. A krom navigace zde najdete také funkce pro cestování a zábavu jako MP3 pehrávac, pevodník mn, kalkulátor a FM vysílac. Navigaci mzete z vozidla snadno odnést a lze ji pouzívat dokonce i mimo vozidlo. V její pamti jsou ulozeny mapy pokrývající vtsinu území Evropy. nüvi je ochranná známka spolecnosti Garmin Ltd. 60 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 61 TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Audio/zábava Audiosystém Premium Sound Audiosystém Premium Sound sám o sob vytváí novou tídu. Digitální zesilovac tídy D generuje 5 x 130 W hudby. Systém Dolby Pro Logic II Surround Sound poskytuje na vsech sedadlech autentický poslechový zázitek. Dvanáct luxusních reproduktor, speciáln vyvinutých pro Volvo XC90, se postará o zázitky jako z koncertního sálu. Audiosystém Premium Sound zahrnuje: Rozhlasový pijímac s funkcí RDS Pehrávac CD s podporou formát MP3 a WMA Pídavný vstup USB a AUX Digitální zesilovac tídy D o výkonu 5 x 130 W Technologii Dolby Pro Logic II Surround Sound se stedovým reproduktorem a s digitálním zvukovým procesorem 12 luxusních reproduktor Premium Sound Volitelné doplky: ovládací tlacítka na volantu, nezávislé dálkové ovládání a konektory sluchátek pro zadní sedadla. K dispozici je mnic CD na 6 disk (nahrazuje CD pehrávac) zvolení této výbavy vylucuje USB vstup, ale rozhraní pro USB a ipod lze doplnit jako píslusenství. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou registrované znacky Dolby Laboratories. TEChNOLOGIE A AUDIOSYSTéMY Audio/zábava Reproduktory Premium Sound Dvanáct prvotídních reproduktor u systému Premium Sound je spojeno s digitálním zesilovacem o výkonu 5 x 130 W. V obou pedních dveích jsou umístny ti samostatné reproduktory hloubkový, výskový a stedový, zatímco v zadních dveích jsou umístny koaxiální hloubkové/výskové reproduktory a dalsí výskové reproduktory jsou zabudovány v zadních sloupcích. Kazdý reproduktor je vybaven pechodovým filtrem pro zajistní maximální vrnosti zvuku.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nejnovjsí generace systému Dolby Surround se stedovým reproduktorem a se zvukovým procesorem zajisuje autentický poslechový zázitek na vsech sedadlech. Digitální zesilovac tídy D je vybaven novými technologiemi zajisujícími mimoádn vysokou úcinnost. Díky tomu je zesilovac schopen dosáhnout vysokého zvukového výkonu pi mensí spoteb proudu. Kompatibilita s formátem MP3 Existuje ada mozností, jak si uzívat hudební soubory MP3 ve Vasem voze Volvo. Pokud chcete pipojit svj osobní MP3 pehrávac k audiosystému vozu, pak je Vám k dispozici standardn dodávaný vstupní konektor umístný na pední stedové loketní oprce. Úrove hlasitosti lze pohodln nastavit ovládacími prvky na volantu nebo na stedovém panelu. Pokud si vyberete audiosystém High Performance nebo Premium Sound, pak máte k dispozici také USB port*, který Vám umozuje pln integrovat Vás ipod, MP3 pehrávac nebo zaízení USB k audiosystému vozu. Seznamy skladeb, názvy písní a jména interpret se zobrazují na stedovém panelu a Vás pehrávac je zárove nabíjen. Tyto audiosystémy zahrnují také CD pehrávac pln kompatibilní s formáty MP3 a WMA. K audiosystému Performance mzete pidat také samostatné USB a ipod hudební rozhraní (píslusenství) pro pipojení Vaseho MP3 pehrávace. * Nelze v kombinaci s mnicem na 6 CD. Pokud zvolíte mnic na 6 CD, mzete pidat samostatné USB a ipod hudební rozhraní pro pipojení MP3 pehrávace k audiosystému. Audiosystém high Performance Výkonný a vsestranný systém. Kazdý reproduktor je vybaven silnjsím magnetem a vtsí cívkou. V kombinaci se zesilovacem nabízí tento systém vynikající reprodukci a vysoký výkon jednoduse skvlý zvuk. Audiosystém High Performance zahrnuje: Rozhlasový pijímac s funkcí RDS Pehrávac CD s podporou formát MP3 a WMA Pídavný vstup USB a AUX v pední stedové loketní oprce Zesilovac High Performance o výkonu 4 x 40 W 8 reproduktor High Performance Volitelné doplky: ovládací tlacítka na volantu, nezávislé dálkové ovládání a konektory sluchátek pro zadní sedadla. K dispozici je mnic na 6 CD (namísto CD pehrávace) tato volba neumozuje vstup USB, ale rozhrání pro USB a ipod lze doplnit jako píslusenství. Konektory pro pipojení sluchátek v prostoru zadních sedadel Tyto konektory umozují ctyem cestujícím na zadních sedadlech poslouchat rádio nebo jejich oblíbené CD a to vsichni soucasn, aniz by rusili ostatní cestující. To je mozné díky samostatným ovladacm hlasitosti sluchátek a tlacítkm pro výbr zdroje zvuku. K dispozici jsou také tlacítka pro zmnu skladeb nebo pepínání rozhlasových stanic. u USB a ipod hudební rozhraní K audiosystému Performance mzete pidat také samostatné USB a ipod hudební rozhraní (píslusenství) pro pipojení MP3 pehrávace. ipod je obchodní znacka spolecnosti Apple Computer Inc. Systém zábavy pro cestující na zadních sedadlech (RSE) se dvma monitory S touto novou generací systému Volvo s pehrávacem DVD a se dvma obrazovkami mohou cestující na zadních sedadlech sledovat film nebo hrát pocítacovou hru spolecn nebo kazdý zvlás. S pídavným digitálním TV pijímacem mohou cestující sledovat televizní vysílání bhem jízdy. Dv 8palcové sirokoúhlé obrazovky jsou zabudované do zadní strany oprek hlavy pedních sedadel a nabízejí vynikající kvalitu obrazu. Bezdrátová sluchátka zajistí v kabin klid, takze mzete nerusen poslouchat hudbu nebo rozhlasový program podle Vasí volby. Prostednictvím pídavného vstupu AUX je navíc mozné pipojit externí zaízení, jako jsou napíklad ipod, MP3 pehrávac, dalsí DVD pehrávac nebo digitální kamera. Multimediální systém je nedílnou soucástí vozidla. Dokonale ladí s interiérem vozu a je k dispozici pro vsechny typy calounní. 62 u = píslusenství (mze být nainstalováno po zakoupení vozu) 63 ZAVAZADLA A NáKLAD Zavazadlový prostor u Ochranná podlozka do vozu Tato odolná vinylová podlozka pekrývá podlahu, strany zavazadlového prostoru a dále zadní stranu sedadel druhé ady, aby byly chránny ped necistotami a vodou. Velmi snadno se instaluje. Zadní cást podlozky je mozno rozdlit, aby mohla být opradla zadních sedadel sklopena jednotliv. Zadní cást také mze být vyklopena, aby kryla spodní cást dveí zavazadlového prostoru. u Síová kapsa Praktický odkládací prostor pro malé pedmty podél obou stran zavazadlového prostoru. Barevn ladí se zbytkem interiéru. u Sí pro upevnní zavazadel Upevuje se za oka v zavazadlovém prostoru a pomáhá zabránit zavazadlm a volným pedmtm v pohybu po vozidle. Barevn ladí se zbytkem interiéru. Mze být pouzita pouze tehdy, pokud jsou sedadla tetí ady sklopena. Zavazadla a náklad Svtový peborník ve vsestrannosti, spolecnost Volvo, má bohaté zkusenosti ve vytváení chytrých esení pro náklad i cestující bez kompromis na úkor bezpecnosti a komfortu. Pro cokoliv, co budete potebovat k rozsíení svých obzor nebo vlastností vozu Volvo, zde naleznete praktická esení, která Vám to usnadní.

www.toyota.cz RAV4 s integrovaným systémem Active Drive

www.toyota.cz RAV4 s integrovaným systémem Active Drive www.toyota.cz RAV4 s integrovaným systémem Active Drive Kvalita není pro Toyotu jen slibem, je to její životní styl Nic není tak dobré, aby se to nedalo dělat lépe. I to je jedním z důvodů, proč se neustále

Více

JAGUAR 3.0 V6 KOMPRESOR

JAGUAR 3.0 V6 KOMPRESOR SPECIFIKACE A CENY DUBEN 2015 VÝBĚR MOTORŮ MOTORY JAGUAR 3.0 V6 DIESEL JAGUAR 3.0 V6 KOMPRESOR JAGUAR 3.0 V6 KOMPRESOR AWD JAGUAR 5.0 V8 KOMPRESOR Počet válců/ventilů na válec 6/4 6/4 6/4 8/4 Vrtání/zdvih

Více

Užitkové vozy. Caravelle. Caravelle 01

Užitkové vozy. Caravelle. Caravelle 01 Užitkové vozy aravelle aravelle 01 Vaše motto: každý host si zaslouží jen to nejlepší. Již při příjezdu. Příjemný pobyt by měl začít už při příjezdu. Volkswagen aravelle odveze Vaše hosty tak, jak to očekávají

Více

Viano. TREND, AMBIENTE a AVANTGARDE.

Viano. TREND, AMBIENTE a AVANTGARDE. Viano. TREND, AMBIENTE a AVANTGARDE. Viano 3 Via no. Svoboda pohybu. Obsah To, že velikost je relativní, víme už od dob Alberta Einsteina. Že může být velikost také komfortní, účinná a šetrná k životnímu

Více

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro

Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro Příslušenství RAV4 02 Z města ven do přírody a zpátky. Vůz RAV4 byl průkopníkem jízdy v městském provozu. Miluje městskou sofistikovanost a má velký smysl pro dobrodružství. Díky originálnímu příslušenství

Více

revoluce začíná Na ulicích.

revoluce začíná Na ulicích. OPEL AMPERA revoluce začíná Na ulicích. obsah Nastal čas připojit se. Opel Ampera mění budoucnost. První elektromobil s prodlouženým dojezdem (E-REV) v historii poskytuje neomezené využití pro každodenní

Více

Specifikace a ceny LiSTOpaD 2013

Specifikace a ceny LiSTOpaD 2013 Specifikace a ceny LISTOPAD 2013 2 Jaguar XF TECHNICKÉ ÚDAJE A CENY MOTORY JAGUAR 2,2 L i4 TURBODIESEL JAGUAR 3,0 L V6 TURBODIESEL JAGUAR 3,0 L V6 TURBODIESEL S JAGUAR 2,0 L GTDI 4 240 TURBO Výkon / točivý

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Octavia Ať už Vaše každodenní cesty vedou kamkoli, všude se právě děje spousta nevšedních věcí. Malé i větší zázraky života a přírody můžete vnímat doslova na každém kroku. Stačí

Více

XJ CENÍK PROSINEC 2011

XJ CENÍK PROSINEC 2011 JAGUAR.CZ A. Charouz Motors s.r.o., 252 43 Praha-Průhonice, tel. 0296 787 807, e-mail: prodej@jaguar-praha.eu A. Charouz Motors s.r.o., 186 00 Praha-Karlín, tel. 0222 896 666, e-mail: prodej@jaguar-praha.eu

Více

Specifikace a ceny červen 2013

Specifikace a ceny červen 2013 Specifikace a ceny červen 2013 Jaguar XF TECHNICKÉ ÚDAJE A CENY MOTORY JAGUAR 2,2 L R4 TURBODIESEL JAGUAR 3,0 L V6 TURBODIESEL JAGUAR 3,0 L V6 TURBODIESEL S Výkon / točivý moment 200 k / 450 Nm 240 k /

Více

collection 2012 collection 2012 drive the change www.renault.cz

collection 2012 collection 2012 drive the change www.renault.cz renault MEGANE grandtour collection 2012 renault MEGANE grandtour collection 2012 www.renault.cz Grafické zpracování NEXOS Intl. Realizace Renault ČR, a.s. únor 2012 Obsahu této publikace, její přesnosti

Více

Tisková zpráva, Strana 1 z 7

Tisková zpráva, Strana 1 z 7 Tisková zpráva, Strana 1 z 7 Nová ŠKODA Superb: Nová éra Vlajková loď značky ŠKODA: Nová měřítka v automobilové střední třídě Charakter: Výrazná, moderní, emocionální - nová ŠKODA Superb představuje revoluci

Více

ŠKODA RAPID SPACEBACK

ŠKODA RAPID SPACEBACK SIMPLY CLEVER ŠKODA RAPID SPACEBACK ŠKODA AUTO SIMPLY CLEVER J OD ROKU 1895 Prostor se nedá uchopit, ale každodenně se nás dotýká. A tak do něj můžeme promítnout svoje emoce a kreativitu, aby se z něj

Více

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34

Technické údaje 30 Údaje o motoru 30 Spotřeba paliva a emise CO 2 31 Hmotnosti 32 Varianty uspořádání sedadel 33 Rozměry 34 Nové Vito. Kombi. Obsah Vito kombi 4 Interiér 10 Flexibilita 10 Komfort a funkčnost 12 Vito CREW 14 Technika 16 Motory a BlueEFFICIENCY 16 Podvozek a pohon všech kol 4x4 18 Technické údaje 30 Údaje o motoru

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Octavia SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Octavia Ať už Vaše každodenní cesty vedou kamkoli, všude se právě děje spousta nevšedních věcí. Malé i větší zázraky života a přírody můžete vnímat doslova na každém kroku. Stačí

Více

Jaguar XF TECHNICKÉ ÚDAJE A CENY

Jaguar XF TECHNICKÉ ÚDAJE A CENY CENÍK Leden 2013 Jaguar XF TECHNICKÉ ÚDAJE A CENY Motor 2.0 l GTDi 2.2 l R4 diesel 3.0 l V6 diesel 3.0 l V6 diesel S 3.0 l V6 Kompressor 3.0 l V6 Kompressor AWD* 5.0 l V8 Kompressor Výkon / točivý moment

Více

captur focus Crossover, který změní váš každodenní život

captur focus Crossover, který změní váš každodenní život renault captur focus Crossover, který změní váš každodenní život CAPTUR POD RENTGENEM Objevte a upravte si jeho interiér www.renault.cz Grafické zpracování MARTEN, spol. s r.o. Realizace Renault ČR, a.s.

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Elegance se setkává s účelností a opravdová velikost s dokonalými liniemi. ŠKODA Superb a Superb Combi. Design byl vytvářen s ohledem na eleganci a celkovou harmonii stejně jako

Více

SÍLA. PŘÍZNAČNÝ ZVUK VÝFUKU obohacuje zážitek z jízdy o další exkluzivní rozměr. Model QX70 je nezaměnitelný i se zavřenýma očima.

SÍLA. PŘÍZNAČNÝ ZVUK VÝFUKU obohacuje zážitek z jízdy o další exkluzivní rozměr. Model QX70 je nezaměnitelný i se zavřenýma očima. 70 Infiniti QX70 se vymyká všem kategoriím. Je to vůz, ve kterém se spojují sportovní vlastnosti, užitná hodnota a moderní umění. Luxusní crossover s odvážným a výrazným designem a překvapivou flexibilitou.

Více

PROBUZENÍ. Nechte se unášet novým pocitem uvědomění sebe sama, svých smyslů, všeho, co vás obklopuje. Každý kilometr vás přenese na jiné místo.

PROBUZENÍ. Nechte se unášet novým pocitem uvědomění sebe sama, svých smyslů, všeho, co vás obklopuje. Každý kilometr vás přenese na jiné místo. X50 NÁDECH Nadechněte se. Okamžik stvořený právě pro vás. Model QX50 je vyjádřením vaší osobnosti a výrazem stylu, který pečuje o pohodlí a odměňuje vaše smysly. Luxusní crossover, který kombinuje atraktivní

Více

OBSAH. www.volvocars.cz

OBSAH. www.volvocars.cz CENÍK OBSAH Motorové varianty 2 Standardní výbava 4 Pakety 7 Audiosystémy a multimédia 9 Bezpečnost 10 Vnitřní volitelná výbava 11 Vnější volitelná výbava 13 Barvy 14 Kola 15 Čalounění a interiér 16 Obložení,

Více

Skříňová dodávka & Mixto.

Skříňová dodávka & Mixto. Vito. Skříňová dodávka & Mixto. Obsah Skříňová dodávka Vito 4 Vito Mixto 12 Řešení pro jednotlivé obory/ Nástavby a vestavby 16 Interiér 18 Komfort a funkčnost 18 Technika 20 Motory 20 BlueEFFICIENCY 22

Více

SPORTBRAKE SPECIFIKACE A CENY DUBEN 2015

SPORTBRAKE SPECIFIKACE A CENY DUBEN 2015 XF SPORTBRAKE SPECIFIKACE A CENY DUBEN 2015 1 TECHNICKÁ DATA MOTORY 2.2 L DIESEL 3.0 L V6 DIESEL 3.0 L V6 DIESEL S 5.0 L V8 KOMPRESOR R-S Počet válců/ventilů na válec 4/4 6/4 6/4 8/4 Vrtání/zdvih mm 85/96

Více

ŠkodaSuperb Combi SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb Combi SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb Combi SIMPLY CLEVER Design definuje prostor. Linie se setkají a spoutají svět mezi sebou. Tvary se protnou a vytvoří novou dimenzi. Umělecké dílo, které nemusíte obdivovat jen zvenčí, ale můžete

Více

scenic & grand scenic drive the change focus Design a technologie RENAULT QUALITY MADE Závazek, ne pouhá etiketa www.renault.cz

scenic & grand scenic drive the change focus Design a technologie RENAULT QUALITY MADE Závazek, ne pouhá etiketa www.renault.cz Renault scenic & grand scenic focus Design a technologie RENAULT QUALITY MADE Závazek, ne pouhá etiketa www.renault.cz Grafické zpracování MARTEN spol. s r. o. Realizace Renault ČR, a.s. listopad 2014

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Objevte nepoznaný svět plný zážitků s vozem ŠKODA Yeti. Některá místa na mapě nenajdete. Malá dobrodružství mohou čekat hned za Vaším domem. Perfektní pro dlážděné cesty, nákupní

Více

California znamená zažít každý den něco jiného.

California znamená zažít každý den něco jiného. Nová alifornia alifornia znamená zažít každý den něco jiného. 04 Koncepce vozu 06 Bezpečnost a asistenční systémy 10 Motory 14 4Motion 18 Nová alifornia omfortline 18 Vnitřní výbava 20 Vnější výbava 22

Více

Actros. Dálková doprava. 18 26 tun. Těžká nákladní doprava. Do 250 tun.

Actros. Dálková doprava. 18 26 tun. Těžká nákladní doprava. Do 250 tun. Actros. Dálková doprava. 18 26 tun. Těžká nákladní doprava. Do 250 tun. RoadStars: Nastupte a uvidíte. RoadStars. Nová interaktivní komunikační platforma Mercedes-Benz pro řidiče, podnikatele a fanoušky

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍdka. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA.

ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. BMW Originální díly a příslušenství, BMW Service, BMW Lifestyle Zima 2011/2012 Radost z jízdy ZIMA PLNÁ MOŽNOSTÍ STEJNĚ JAKO NAŠE NABÍDKA. PŘIPRAVÍME VAŠE BMW NA ZIMNÍ SEZONU. Méně emisí. Více radosti

Více