Výroční zpráva Siemens, s.r.o. siemens.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Siemens, s.r.o. siemens.cz

2 OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 6 Úvodní slovo Lidské zdroje 8 Úvodní slovo Životní prostředí 10 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 12 Úvodní slovo Finanční část zprávy 16 ROZVAHA AKTIVA 18 ROZVAHA PASIVA 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU POPIS SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY FÚZE SIEMENS, S.R.O., a ANF DATA SPOL. S R.O DLOUHODOBÝ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY OPRAVNÉ POLOŽKY VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY OSTATNÍ PASIVA RIVÁTY DAŇ Z PŘÍJMŮ LEASING MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE VÝNOSY OSOBNÍ NÁKLADY INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 9) Propojené osoby 38 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 40 Seznam propojených osob 42 Seznam smluv 50 Úvodní slovo 2 3

3 Vážení zákazníci a obchodní přátelé, vítáme vás na stránkách výroční zprávy naší společnosti. Pohled na hospodářské výsledky nás naplňuje dobrým pocitem. I přes zhoršené ekonomické prostředí jsme zažili úspěšný rok. Siemens, s.r.o., dokázal i v takové situaci dosáhnout mírného růstu, především díky zvýšené efektivitě prodejních a výrobních procesů. Snaha o konsolidaci rozpočtů a škrty na straně státu i firem ve většině vyspělých ekonomik zapříčinily rozpočtové úspory i u našich zákazníků, což mělo dopad nejen na domácí ekonomiku, ale i na společnost Siemens jako takovou. Navzdory nižšímu objemu objednávek, v porovnání s rokem 2012, dokázal Siemens ve fiskálním roce 2013 mírně zvýšit objem tržeb. Naše výrobní závody, které dodávají své produkty do celého světa, úspěšně pokračovaly ve zvyšování produktivity a efektivity výrobních procesů i v konkurenceschopnosti našich produktů při zachování nejvyšší kvality a spolehlivosti výrobků. Vedle toho jsme v roce 2013 pokračovali v investicích do rozšiřování našich závodů a vývojových center. Těchto výsledků jsme dosáhli díky vedoucímu postavení v mnoha tržních segmentech, které nám zajišťují naše vysoce inovativní produkty a námi nabízená technologická řešení. Siemens, s.r.o., tak stále zůstává na pozici jednoho z předních domácích zaměstnavatelů a exportérů. V oblasti energetiky Siemens podepsal důležitý kontrakt se společností ČEPS na dodávku silových transformátorů a současně pokračoval v modernizaci Elektrárny Prunéřov II společnosti ČEZ. V průmyslovém segmentu si Škoda Auto vybrala Siemens jako hlavního dodavatele elektrických rozvodů, řídicích systémů a automatizačních systémů pro montážní linku aut ve městě Kaluga v Rusku. V oblasti zdravotnictví se Siemens podílel na světovém úspěchu české radiologie. Ze třetího ročníku globální soutěže Right Dose Image Contest v klinickém zobrazování pomocí počítačové tomografie si odnesl nejvyšší ocenění i český zástupce. Všichni zúčastnění k vytvoření svých snímků použili CT přístroj z typové řady SOMATOM od společnosti Siemens. Na poli veřejné infrastruktury dodal Siemens řídicí systém pro budovu City Green Court, první kancelářskou stavbu, která v České republice získala certifikaci LEED Platinum za energetickou úspornost. Ve Zlínském kraji Siemens dodal systémy měření, regulace a zabezpečení pro zrekonstruovaný Baťův institut ve Zlíně. Společnost se může pochlubit také dodávkou tří moderních elektrických vícesystémových lokomotiv typu EuroSprinter pro společnost AWT a výrobou vysokorychlostních vlakových souprav Railjet pro České dráhy. Vedle růstu exportu byl Siemens úspěšný také v rozšiřování svých závodů a vývojových center. V Trutnově byla otevřena zcela nová výrobní hala, která umožnila přesunout odloučená pracoviště a zavést nové výrobní programy spínacích a signalizačních prvků. Brněnský závod Siemens se může pochlubit dodávkou turbín do devíti zemí světa, nejčastěji do Ruska a Turecka, a novými dodávkami na izraelský trh. V roce 2013 Siemens, s.r.o., získal také prestižní hlavní ocenění TOP Odpovědná velká firma. Tato cena náleží firmě, která nejvíce dlouhodobě, systematicky, komplexně a strategicky rozvíjí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a zlepšuje život ve svém okolí a ve společnosti. Jednou z našich aktivit, která systematicky podporuje českou vědu a vysoké školství, je i Cena Wernera von Siemense, kdy český Siemens oceňuje talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy. Kvalitní výzkum a z něho vycházející inovace jsou nezbytné pro zabezpečení budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky. Siemens, s.r.o., prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense podporuje zájem mladé generace o vědu a výzkum, oceňuje špičkové pedagogy a tím se snaží zvýšit Eduard Palíšek jednatel a CEO Siemens, s.r.o. prestiž technických a přírodovědných studijních oborů. Vám všem, našim zákazníkům a obchodním partnerům, děkujeme za dlouhodobou důvěru, kvalitní spolupráci a zejména průběžnou zpětnou vazbu, díky níž dokážeme vnímat vaše potřeby a plnit vaše očekávání. Děkujeme samozřejmě také všem zaměstnancům v České republice za jejich profesionální nasazení a kolegům v zahraničí za vstřícnou podporu. Rok 2014 pro nás představuje další výzvu, ovšem jsme si jisti, že se nám ho podaří úspěšně zvládnout a upevníme tak pozici jedné z nejdůležitějších společností v České republice. Rudolf Fischer jednatel a CFO Siemens, s.r.o Úvodní slovo

4 Obecná část zprávy Strategie společnosti Strategií společnosti je dlouhodobě rozvíjet vztahy se svými hlavními partnery a pomáhat zajišťovat jejich udržitelný rozvoj. Intenzivní spoluprací se zákazníky, otevřenou komunikací s vlastníkem a odpovědným přístupem k zaměstnancům chce Siemens, s. r. o., nejen dosahovat plánovaných cílů, ale současně i upevňovat a rozvíjet svoji pozici vedoucí technologické společnosti na trhu. Společnost nabízí českému trhu široké spektrum inovativních a konkurenceschopných produktů, řešení a služeb ve čtyřech oblastech energetice, průmyslu, zdravotnictví a v oblasti infrastruktury měst a obcí. Svým zákazníkům dodává integrované průmyslové automatizační systémy a efektivní technologie pohonů, inteligentní řešení v oblasti infrastruktury, efektivní výroby energie a její distribuce a inovativní produkty a řešení v oblasti zdravotní péče. Naše továrny a inženýrská střediska vyvíjejí a vyrábějí vysoce kvalitní produkty a řešení pro celosvětový trh. I nadále se rozvíjí Centrum sdílených služeb, které poskytuje své služby společnostem koncernu Siemens na celém světě. Prohloubení spolupráce mezi jednotlivými divizemi a sektorovými či odštěpnými závody v rámci probíhající konsolidace a vnitřní integrace skupiny Siemens umožnilo společnosti překlenout další obtížný rok velmi úspěšně. I nadále tak bude skupina Siemens vytvářet a posilovat synergické efekty vyplývající z nastavené organizační struktury. Další příležitosti nabízí rozšíření spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, kde se čeští pracovníci stále častěji stávají silným partnerem pro celý koncern Siemens. Usilujeme proto systematicky o rozvoj výzkumně-vývojových pracovišť ve všech našich závodech, stejně jako o rozvoj pracoviště, které je součástí globální Corporate Technology Nové prostory Centra sdílených služeb, které poskytuje servis společnostem koncernu Siemens z více než 190 zemí světa, byly slavnostně otevřeny za přítomnosti nejvyššího vedení společnosti zleva Eduard Palíšek (generální ředitel Siemens Česká republika), Michel de Zeeuw (generální ředitel Centra sdílených služeb) a Naveen Menon (ředitel českého Centra sdílených služeb). 2 Dokladem úspěšného rozvoje Centra sdílených služeb Siemens v Ostravě je i jeho přestěhování do větších, moderních prostor. Jeho nové sídlo v budově Orchard Ostrava oceněné v roce 2008 titulem Dům roku představuje splnění všech požadavků moderního pracoviště Siemens flexibilitu, bezbariérovost, jednoduchost dalšího rozšíření i technické vybavení Úvodní slovo

5 Obecná část zprávy Lidské zdroje 1 1 Již popáté měli zaměstnanci společnosti příležitost zúčastnit se akciového programu a stát se tak akcionáři Siemens. Ochrana zdraví zaměstnanců je definována Politikou EHS, která stanoví i záměry a zásady, poskytující rámec pro činnost společnosti a pro stanovení cílů BOZP. Od roku 2005 společnost Siemens zavedla a používá systém managementu BOZP podle normy OHSAS 18001:2007 a je vybavena Certifikátem systému managementu BOZP (v rámci certifikace integrovaného systému). Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany a ochrany životního prostředí při plnění jejich pracovních povinností. Naše společnost nadále pracuje na snižování počtu pracovních úrazů ve společnosti. Kromě evidování tzv. skoronehod, cílem kterých je především předejití možným pracovním úrazům v budoucnu, společnost podporuje program Zero Harm Culture, která má za cíl zvyšování bezpečnosti při práci. Zaměstnanci společnosti mají k dispozici široký rámec benefitů. I v obchodním roce 2012/2013 měli možnost využívat výhody tzv. Master Benefit systému, který jim umožňuje čerpat benefity podle jejich preferencí. Postupně dochází k rozšiřování tohoto systému i v dalších odštěpných závodech společnosti. Usilujeme o to, aby byla společnost Siemens oblíbeným zaměstnavatelem, což potvrzuje i skutečnost, že se nám v tomto roce podařilo získat několik významných ocenění. Díky možnosti zaměstnanců využívat firemní školku, pracovat z domova nebo využívat pružnou pracovní dobu, byla naše společnost oceněna jako Společnost přátelská rodině. Dále získala ocenění Top odpovědná firma roku, kdy kromě vítězství v hlavní kategorii se do finále soutěže dostaly i čtyři další projekty uskutečněné společností. Úspěchem bylo i umístění v soutěži Top zaměstnavatel roku, ve které Siemens obsadil 5. místo. Vážíme si našich lidí a máme zájem si je udržet a podporovat je v kariérním růstu. I proto již od roku 2012 ve společnosti funguje Country Talent Program zaměřen na rozvoj talentovaných zaměstnanců s výhledem na převzetí nových odpovědností. V průběhu roku 2013 byl vytvořen nový koncept kariérního plánu pro odborníky v technické oblasti s názvem Expert Spuštění nového konceptu proběhne na začátku roku Naši technici tak budou mít možnost rozvíjet své kompetence a kariérně postupovat Úvodní slovo

6 Obecná část zprávy Životní prostředí Snaha o minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí, jeho ochrana a podpora získávání energie z obnovitelných zdrojů, tvoří jeden ze základních pilířů naší dlouhodobé strategie a každodenní činnosti. Plných 42 % našeho produktového portfolia tvoří zelené produkty a technologie. Usilujeme rovněž o aktivní zapojení zaměstnanců společnosti. Od dubna 2013 jsme proto vyhlásili soutěž O nejúspornějšího řidiče. Soutěž bude trvat 12 měsíců a má napomoci dalšímu snížení spotřeby služebních vozidel a emisí CO 2, které generují. Již za první tři měsíce soutěže snížilo svoji spotřebu 75 % ze 450 zúčastněných řidičů a bylo dosaženo celkové úspory 12 tun CO 2. U všech nově pořizovaných služebních vozů se nám navíc změnou car policy podařilo dosáhnout dalšího snížení emisí o 18 %. Aktivní účastí v projektech realizovaných metodou EPC (Energy Performance Contracting) se nám od roku 2000 v České republice podařilo uspořit GJ tepla a snížit emise CO 2 o takřka tun. V současné době máme v České republice 14 energeticky úsporných projektů ve fázi zaručených úspor (projekt již běží, vložené investice se již navracejí) a dva projekty ve fázi výstavby (zatím se vložené investice nevracejí). Své postavení jednoho z celosvětových lídrů v oblasti řešení pro výrobu energie z větru potvrdil Siemens i v České republice. V roce 2013 tak vznikla první větrná farma postavená společností Siemens, která se nachází v lokalitě Červený kopec v okresu Bruntál. Tamních šest větrných turbín má celkový výkon 13,8 megawattu. Vzhledem ke kvalitě i efektivitě větrných elektráren nesoucích značku Siemens a s ohledem na plán Evropské unie zvýšit do roku 2020 podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 % konečné spotřeby jsou pro nás větrné elektrárny velkým tématem, říká Aleš Tomec, ředitel divizí Power Transmission a Wind Power sektoru Energy společnosti Siemens Větrná farma lokalita Červený kopec. Osazování rotorů o průměru 101 metrů určených pro nízkou až střední rychlost větru. Jejich technické parametry jsou ideální pro české přírodní podmínky. 2 Elektrárna Tušimice II. I díky špičkovému řídícímu systému SPPA-T3000 společnosti Siemens se podařilo dosáhnout významného snížení emisí a prodloužení životnosti elektrárny o dalších 25 let. Unikátní projekt komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II, který byl svým rozsahem a parametry prvním v rámci České republiky, přinesl 79 % snížení emisí a zvýšení účinnosti elektrárny na 39 %. Společnost Siemens se na něm podílela kompletní dodávkou elektročásti a řídících systémů. Tento úspěch dále rozvíjíme svojí účastí na komplexní obnově další významné české elektrárny Prunéřov II, která má být dokončena na přelomu let 2014 a Úvodní slovo

7 Obecná část zprávy Výzkum a vývoj V roce 2013 došlo v rámci Siemens, s. r. o., k dalšímu rozvoji výzkumných a vývojových aktivit. Nově bylo otevřeno Vývojové a prototypové centrum s pobočkami v Praze a Brně. Přes sto deset vysoce kvalifikovaných zaměstnanců tohoto centra je tak součástí více než pětisetčlenného týmu, který v českém Siemensu ve výzkumu a vývoji pracuje. Podrobnější finanční informace jsou uvedeny v odstavci 21 Výroční zprávy Eduard Palíšek (generální ředitel Siemens Česká republika), Klaus Helmrich (člen představenstva koncernu Siemens AG odpovědný za výzkum a vývoj) a Vladimír Kulla (ředitel centra). 2 Zaměstnanci nově otevřeného Vývojového a prototypového centra představovali jednotlivé projekty a aktivity přítomným hostům včetně odborných novinářů Úvodní slovo

8 Finanční část zprávy 16 ROZVAHA AKTIVA OPRAVNÉ POLOŽKY 18 ROZVAHA AKTIVA VLASTNÍ KAPITÁL 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU POPIS SPOLEČNOSTI 22 Vznik a charakteristika společnosti 22 Vlastníci společnosti k Sídlo společnosti 22 Statutární orgány společnosti k Organizační struktura 23 Odštěpné závody 24 Předmět podnikání společnosti k ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 24 a) Dlouhodobý nehmotný majetek 24 b) Dlouhodobý hmotný majetek 25 c) Finanční majetek 25 d) Zásoby 25 e) Pohledávky 25 f) Deriváty 26 g) Vlastní kapitál 26 h) Cizí zdroje 26 i) Najatý majetek 26 j) Devizové operace 27 k) Použití odhadů 27 l) Účtování výnosů a nákladů 27 m) Daň z příjmů 27 n) Dotace/investiční pobídky 27 o) Následné události FÚZE SIEMENS, S.R.O., a ANF DATA SPOL. S R.O DLOUHODOBÝ MAJETEK 28 a) Dlouhodobý nehmotný majetek 28 b) Dlouhodobý hmotný majetek 29 c) Dlouhodobý finanční majetek REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY OSTATNÍ PASIVA RIVÁTY DAŇ Z PŘÍJMŮ LEASING MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE VÝNOSY OSOBNÍ NÁKLADY INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT 36 Ostatní provozní výnosy 37 Ostatní provozní náklady 37 Ostatní finanční výnosy 37 Ostatní finanční náklady VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZÁSOBY POHLEDÁVKY 14 15

9 Finanční část zprávy ROZVAHA AKTIVA ROZVAHA AKTIVA Běžné účetní období Minulé účetní období 2012 (v tis. Kč) Brutto Korekce Netto Netto Běžné účetní období Minulé účetní období 2012 (v tis. Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software Ocenitelná práva Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období Rozvaha Aktiva

10 Finanční část zprávy (v tis. Kč) ROZVAHA PASIVA Stav v běžném účetním období Minulé účetní období 2012 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 5 Rozdíly z přeměn společností 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A III. 1 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) (v tis. Kč) ROZVAHA PASIVA Stav v běžném účetním období Minulé účetní období 2012 B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 6 Vydané dluhopisy 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období 2 Výnosy příštích období Rozvaha Pasiva

11 Finanční část zprávy VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Minulé účetní období 2012 (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Minulé účetní období 2012 I. 1 Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. 1 Daně a poplatky E. 1 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady V. 2 Převod provozních výnosů I. 1 Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1 Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. 2 Náklady z finančního majetku IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů P. 2 Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. 1 Mimořádné výnosy R. 2 Mimořádné náklady S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1 - splatná S. 2 - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření 1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

12 Finanční část zprávy 1. POPIS SPOLEČNOSTI Vznik a charakteristika společnosti Siemens, s.r.o. ( společnost ) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne jako Siemens, Medicínská technika ČSFR, spol. s r.o. Dne změnila název na Siemens s.r.o. a dne na Siemens, s.r.o. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 625. Vlastníci společnosti k Österreich (vklad tis. Kč) Dne byly uzavřeny smlouvy o převodu obchodního podílu ze společnosti a Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG na společnost Österreich, na základě kterých se společnost Österreich stala 100 % společníkem společnosti Siemens, s.r.o. Do obchodního rejstříku byla změna zapsána dne Společnost byla k mateřskou společností společnosti ANF DATA spol. s r.o. a přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních účetních standardů je připravována mateřskou společností. V souladu s českými účetními předpisy měla společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů, avšak v obchodním rejstříku byl zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky hlavní mateřské společnosti. Sídlo společnosti Siemens, s.r.o. Siemensova Praha 13 Česká republika Identifikační číslo Statutární orgány společnosti k Jednatelé Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer Organizační struktura Strukturu společnosti tvoří čtyři sektory vyplývající z obchodní činnosti společnosti, které se dále dělí na jednotlivé divize, dvě mezisektorové jednotky a centrální funkce jako je Marketing a komunikace, Účetnictví a Controlling, Správa informační techniky: Sektor Energy Healthcare Industry Infrastructure & Cities Cross Sector Services Centrální funkce Divize Fossil Power Generation Power Transmission Windpower Solar&Hydro Oil &Gas Energy Services Imaging & Therapy Clinical Products Diagnostics Industry Automation Drive Technologies Customer Services Metal Technologies Building Technologies Low and Medium Voltage Smart Grid Rail Systems Mobility and Logistics Siemens Real Estate Global Shared Services Centrální oddělení Společnost má organizační složku ve Slovenské republice: Siemens, s.r.o. Boženy Němcovej 30 Košice IČO: Odštěpné závody Ve finančním roce 2013 měla společnost tyto odštěpné závody: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Paper Industry Maintenance Sídlo: Štětí, Litoměřická 272, PSČ Předmět podnikání: n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n provádění staveb, jejich změn a odstraňování n vodoinstalatérství, topenářství Vedoucí k : Ing. Vladimír Jaroš (do obchodního rejstříku zapsán a vymazán dne ). Dne byl nově zapsán vedoucí odštěpného závodu Petr Peška. Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Sídlo: Trutnov, Volanovská 516, PSČ Předmět podnikání: n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence n zámečnictví, nástrojařství n obráběčství Vedoucí: Ing. Eduard Tannhäuser Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery Sídlo: Brno, Olomoucká 7/9, PSČ Předmět podnikání: n projektová činnost ve výstavbě n provádění staveb, jejich změn a odstraňování n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n obráběčství n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n zámečnictví, nástrojařství Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Sídlo: Mohelnice, Nádražní 395/25, PSČ Předmět podnikání: n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n zámečnictví, nástrojařství n obráběčství n slévárenství, modelářství Vedoucí: Ing. Pavel Pěnička Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát Sídlo: Frenštát pod Radhoštěm, Markova 952, PSČ Předmět podnikání: n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n zámečnictví, nástrojařství n obráběčství n výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw Vedoucí: Ing. Jaromír Zapletal Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Mobility Metro Services Sídlo: Praha 4, Sliačská 1, PSČ Předmět podnikání: n opravy ostatních dopravních prostředků Vedoucí: Mgr. MgA. Roman Kokšal Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Maintenance Technology Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ Předmět podnikání: n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n montáž údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů Vedoucí: Ing. Vladimír Štěpán, MBA Do obchodního rejstříku zapsán: Vedoucí: Arnošt Kolaska Do obchodního rejstříku zapsán: Popis společnosti

13 Finanční část zprávy Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Automation Services Sídlo: Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bradlec, Zelená 184, PSČ Předmět podnikání: n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n montáž údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Vedoucí: Dr. Ing. Bohumil Brodský Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems Sídlo: Mohelnice, Nádražní 25, PSČ Předmět podnikání: n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Vedoucí: Sven Zschiedrich Do obchodního rejstříku zapsán: Předmět podnikání společnosti k : n zprostředkování zaměstnání n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence n výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw n provádění staveb, jejich změn a odstraňování n poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob n projektová činnost ve výstavbě n vodoinstalatérství, topenářství n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n obráběčství n zámečnictví, nástrojařství n slévárenství, modelářství n montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2012 a Hospodářským rokem 2013 a 2012 se rozumí období od do (dále jen rok 2013) a od do (dále jen rok 2012). 3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2013 a 2012 jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 12 tis. Kč je odepisován po dobu předpokládané ekonomické životnosti. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 12 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů v roce pořízení a dále evidován v operativní evidenci. Odpisy Majetek Metoda Počet let Software Lineární 5 Ocenitelná práva Lineární dle smlouvy Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Lineární 15 B) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 12 tis. Kč je odepisován po dobu předpokládané ekonomické životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 12 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů v roce pořízení a dále evidován v operativní evidenci. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Odpisy Majetek Metoda Počet let Budovy, stavby Lineární Stroje a přístroje Lineární 3 10 Inventář Lineární 2 17 Nářadí Lineární 2 Dopravní prostředky Lineární 4 10 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární 15 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním podniku (nebo jeho části) nabytého zejména koupí nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté závazky. c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. V rámci skupiny Siemens byl zaveden systém využívání volných peněžních prostředků jednotlivých společností skupiny v rámci tzv. Cash pool. Prostředy vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému k datu účetní uzávěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách Krátkodobé pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba, případně Krátkodobé závazky ovládaná nebo ovládající osoba. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové podíly. Podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související. K se jednotlivé složky finančního majetku se oceňují na úroveň reálné hodnoty pořizovací hodnotou sníženou o opravné položky účtované na vrub nákladů. d) Zásoby Nakupované zásoby (materiál a zboží) jsou účtovány v pořizovacích cenách s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, dopravné a ostatní náklady s pořízením související. Zásoby vytvořené vlastní činností (nedokončená výroba, hotové výrobky) jsou oceňovány skutečnými vlastními výrobními náklady, které zahrnují přímý materiál, přímou mzdu a výrobní režii (část režijních nákladů přímo souvisejících s výrobní činností, především nepřímý materiál, nepřímé mzdy, osobní náklady, energie, služby, opravy, odpisy apod.). e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou sníženou o opravné položky účtované na vrub nákladů na úroveň realizační hodnoty pohledávek. Společnost tvoří opravné položky na pohledávky vůči odběratelům mimo skupinu Siemens. Při tvorbě opravných položek společnost zohledňuje následující rizika: n bonitu zákazníka, n riziko země, n specifické zákaznické riziko. Společnost tvoří individuální opravnou položku k pohledávkám za dlužníky v konkurzním řízení a v soudním řízení. f) Deriváty Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazků. Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací za podmínek stanovených v platné účetní legislativě, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování. K rozvahovému dni společnost přeceňuje reálnou hodnotou deriváty a část majetku a závazků zajištěnou deriváty (zajištění reálné hodnoty). Reálná hodnota je stanovena na základě tržního ocenění nebo na základě kvalifikovaného odhadu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty se účtují také do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků se účtují do vlastního kapitálu (jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků) a v rozvaze se vykazuje prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 24 Obecné účetní zásady

14 Finanční část zprávy Vložené deriváty V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak i derivát (tzv. vložený derivát), který ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nástroje. Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se o něm samostatně, jestliže jsou splněny současně tyto podmínky: n Ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje. n Finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu. n Hostitelský nástroj není přeceňován na reálnou hodnotu nebo je přeceňován na reálnou hodnotu, ale změny z přecenění jsou účtovány v rámci rozvahy na účet Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Společnost považuje všechny kontrakty uzavřené v EUR za kontrakty uzavřené v běžné měně, tudíž zde nedochází k oddělení derivátu od hostitelského nástroje a neúčtuje se o něm samostatně. Vložené deriváty vztahující se ke kontraktům uzavřeným v EUR, které byly identifikované v předchozích obdobích, jsou i nadále přeceňovány na reálnou hodnotu a změny z přecenění reálné hodnoty jsou zohledněny ve výsledku hospodaření společnosti. g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku rejstříkového soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zapsáno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. h) Cizí zdroje Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Společnost tvoří následující rezervy: n Rezerva na jubilea je tvořena na očekávané platby zaměstnancům při dosažení pracovních a životních jubileí. n Rezerva na ztráty ze zakázek je tvořena na ztráty ze zakázek, nebo projektů, a to ve výši rozdílu, o který očekávané náklady převyšují očekávané výnosy. n Rezerva na odměny pracovníkům a rezerva na 13. plat je tvořena na roční odměny zaměstnanců. n Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené a průměrných mzdových nákladů, včetně nákladů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. n Rezerva na garance je tvořena na garanční náklady, které jsou stanoveny na základě jednotlivých smluv obchodních případů. n Rezerva na pokuty a penále je tvořena na již existující rizikové případy, ze kterých společnosti hrozí pokuty nebo penále. n Rezerva na restrukturalizaci je tvořena na budoucí náklady spojené se změnou struktury společnosti. n Rezerva na audit a daňové poradenství je tvořena na náklady auditu a sestavení daňového přiznání. n Rezerva na procesní rizika je tvořena na riziko zpoždění dodávky, nedosažení výkonu a riziko disponibility projektů. n Rezerva na dokončení projektů je tvořena ve výši očekávaných nákladů na dlouhodobých projektech, které již byly zákazníkovi 100 % vyfakturovány Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. i) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku (finanční leasing) tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. Společnost účtuje o operativním leasingu tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů období, do kterého věcně a časově patří, na základě smluvního ujednání s pronajímatelem. j) Devizové operace Majetek a závazky peněžité povahy pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem, který se stanovuje na základě denního kurzu České národní banky z předchozího dne. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Majetek a závazky pořízené v cizí měně jsou k rozvahovému dni přeceněny oficiálním kurzem České národní banky k Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. k) Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. l) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O výnosech se účtuje na základě potvrzeného předávacího protokolu nebo k datu uskutečnění služby. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje v okamžiku dokončení a vyfakturování části zakázky způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě ve výši odpovídající dané fakturaci. U projektů, u kterých průběh fakturace předbíhá náběh nákladů na nedokončené projekty, společnost účtuje (dle stupně dokončenosti a povahy projektu a fakturace): n o dohadné položce pasivní n o výnosech příštích období n o rezervě na dokončení projektu Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. m) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. n) Dotace/investiční pobídky Společnosti byla poskytnuta účelová podpora formou dotace na školení zaměstnanců, výzkum a vývoj a z Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. Dále společnost získala dotaci na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 40 % uznatelných pořizovacích nákladů. o) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 4. FÚZE SIEMENS, S.R.O., a ANF DATA SPOL. S R.O. K rozhodnému dni fúze, tj. k , došlo k fúzi sloučením bez likvidace společnosti Siemens, s.r.o. (nástupnická společnost) se společností ANF DATA spol. s r.o. (zanikající společnost). Jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností plynoucích z pracovně právních vztahů přešlo na nástupnickou společnost Siemens, s.r.o. Fúze byla do obchodního rejstříku zapsána dne Fúze Siemens, s.r.o., a ANF DATA spol. s r.o.

15 Finanční část zprávy 5. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek POŘIZOVACÍ CENA v tis. Kč Počáteční zůstatek Vliv fúze Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem v tis. Kč OPRÁVKY b) Dlouhodobý hmotný majetek OPRÁVKY Počáteční zůstatek Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k v pořizovacích cenách tis. Kč a k tis. Kč. v tis. Kč Počáteční zůstatek Vliv fúze Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku aktivní Oceňovací rozdíl k nabytému majetku pasivní Celkem Celkem Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 patřily výrobní hala včetně vybavení v pořizovací hodnotě tis. Kč a soustružnická zařízení v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2012 patřily výrobní hala včetně vybavení v pořizovací hodnotě tis. Kč a diagnostické přístroje v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč. K a činila hodnota drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách tis. Kč a tis. Kč. Vliv fúze Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Konečný zůstatek Účetní hodnota Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Společnost v roce 2013 a 2012 zaúčtovala do nákladů odpisy dlouhodobého nehmotného majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost eviduje následující věcná břemena k nemovitostem: n Věcné břemeno jízdy a chůze n Věcné břemeno vůči třetím stranám plynoucích z titulu rozvodů a užívání inženýrských sítí n Věcné břemeno z titulu předkupního práva ke komunikacím a ostatním plochám v lokalitě Trutnov n Věcné břemeno plynoucí z titulu užívání plochy pro účely stavby v lokalitě Mohelnice v tis. Kč OPRÁVKY Počáteční zůstatek Vliv fúze Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Konečný zůstatek Opravné položky Účetní hodnota Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Umělecká díla 488 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku aktivní Oceňovací rozdíl k nabytému majetku pasivní Celkem Celkem Společnost v roce 2013 a 2012 zaúčtovala do nákladů odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz bod 8). Společnost eviduje sedm oceňovacích rozdílů k nabytému majetku: a) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl koupí části podniku Siemens Healthcare Diagnostics GmbH v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. b) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl koupí části podniku Siemens Aktiengesellschaft Österreich v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 69 tis. Kč a 69 tis. Kč. c) Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 1998 koupí části podniku ELIN EBG Elektrotechnika s.r.o. Do výnosů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši -143 tis. Kč a -562 tis. Kč. c) Dlouhodobý finanční majetek v tis. Kč PŘEHLED O POHYBU DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU Zůstatek k Přírůstky Úbytky Tvorba/ Zúčtování opravné položky d) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 2011 přeceněním společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. zaniklé na základě projektu fúze. Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu ve výši tis. Kč a tis. Kč. e) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 2007 pořízením části podniku od společnosti BAYER s.r.o. Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 814 tis. Kč a 814 tis. Kč. f) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl pořízením části podniku od společnosti Moeller Elektrotechnika s.r.o. v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 429 tis. Kč a 429 tis. Kč. g) Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 1999 pořízením aktiv a převzetím pasiv od společnosti Siemens Elektropřístroje s.r.o. za nižší hodnotu než byla jejich účetní hodnota. Do výnosů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši -534 tis. Kč a -534 tis. Kč. Zůstatek Vliv fúze Úbytky Tvorba/ Zúčtování opravné položky Zůstatek k Podíly v ovládaných a řízených osobách ANF DATA spol. s r.o. (100%)* Ostatní podíly: OEZ s.r.o. (3,75%) Celkem * Společnost zanikla k fúzí sloučením se společností Siemens, s.r.o Dlouhodobý majetek

16 Finanční část zprávy K společnost nevykazuje ovládané a řízené společnosti pod podstatným vlivem. K vykazovala společnost následující ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem (v tis. Kč): Odpisy Název společnosti IČO společnosti ANF DATA spol. s r.o Podíl v % 100 % Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál a kapit. fondy Fondy ze zisku 480 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Zisk běžného roku 664 Cena pořízení podílu Finanční informace o společnosti ANF DATA spol. s r.o. byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky. 6. ZÁSOBY Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě analýzy jednotlivých položek zásob a zohlednění množstevního, cenového a technického rizika (viz bod 8). 7. POHLEDÁVKY Na neuhrazené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2013 a 2012 vytvořeny opravné položky na základě analýzy jednotlivých pohledávek dle jejich splatnosti, stanovení bonity zákazníka, stanovení rizikovosti země a specifického zákaznického rizika (viz bod 8). K a činily obchodní pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč a tis. Kč. Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení nebo na základě výsledku soudního řízení, exekuce, likvidace atd. odepsala do nákladů v roce 2013 a 2012 pohledávky ve výši tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši tis. Kč a tis. Kč týkající se otevřených projektů společnosti. K dlouhodobým pohledávkám byla k a vytvořená opravná položka ve výši tis. Kč a tis. Kč. Z toho dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činí k a tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné dlouhodobé pohledávky, které byly tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14), pohledávkami z titulu splnění dotačních podmínek ve výši 0 tis. Kč a tis. Kč a ostatními dlouhodobými pohledávkami ve výši 495 tis. Kč a tis. Kč. K jiným dlouhodobým pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 222 tis. Kč a 787 tis. Kč. K a měla společnost jiné krátkodobé pohledávky, které byly tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14), pohledávkami z titulu splnění dotačních podmínek ve výši tis. Kč a 0 tis. Kč a ostatními pohledávkami ve výši tis. Kč a tis. Kč. V souvislosti s realizací významného projektu v České republice došlo ke sporu se zákazníkem společnosti o úhradu vzniklé pohledávky ve výši 760 mil. Kč. Zákazník dále požaduje i úhradu škod způsobených společností. Ve věci bylo zahájeno sporné řízení, které bude ukončeno v hospodářském roce 2014 a společnost k zaúčtovala přiměřenou opravnou položku ke sporné pohledávce a rezervu na očekávané plnění z titulu náhrady škody na základě dostupných informací. V souvislosti s tímto projektem byla zároveň vytvořena dohadná položka aktivní ve výši podílu Siemens Aktiengesellschaft Österreich na očekávaném výsledku projektu, která byla společností Österreich potvrzena. Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované výnosy na projektech a smluvní nároky vůči společnosti Siemens Aktiengesellschaft Österreich (viz výše). Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 5, 6 a 7). ZMĚNY NA ÚČTECH OPRAVNÝCH POLOŽEK v tis. Kč Zůstatek k Tvorba opravné Zúčtování opravné Zůstatek k Vliv fúze Tvorba opravné Zúčtování opravné Zůstatek k Opravné položky k: položky položky položky položky dlouhodobému majetku zálohám k dlouhodobému majetku dlouhodobému finančnímu majetku zásobám pohledávkám celkem pohledávkám zákonné pohledávkám - ostatní Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné. 9. VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti se skládá z plně upsaných a splacených podílů s nominální hodnotou tis. Kč. Statutární a ostatní fondy se skládají z ostatních fondů ze zisku, části základních kapitálů společností zaniklých bez V ROCE 2013 A 2012 DOŠLO K NÁSLEDUJÍCÍM ZMĚNÁM ÚČTŮ VLASTNÍHO KAPITÁLU Rozdíly z přecenění majetku a závazků k vznikly z důvodu změny reálné hodnoty zajišťovacích derivátů včetně dopadů do odložené daně (viz bod 3f). Na podílech na zisku za rok 2013 lze vyplatit pouze zisk za rok 2013 převyšující povinnou tvorbu rezervního fondu zvýšeného o případné zdroje ostatních fondů. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Siemens, s.r.o., konané dne došlo k rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 v celé výši tis. Kč společníkovi likvidace v důsledku vnitrostátní fúze sloučením k a z oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách zaniklé společnosti Siemens Industrial Trubomachinery s.r.o. Zůstatek k Zvýšení Snížení Zůstatek k Vliv fúze Zvýšení Snížení Zůstatek k v tis. Kč Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Rozdíly z přecenění majetku a závazků Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Vlastní kapitál a rozdělení částky tis. Kč ze statutárních a ostatních fondů společníkovi. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Siemens, s.r.o., konané dne došlo k zápočtu části nerozděleného zisku minulých let s neuhrazenou ztrátou minulých let ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek dosažený v hospodářském roce 2011 ve výši tis. Kč, nerozdělený zisk minulých let ve výši tis. Kč a statutární a ostatní fondy ve výši tis. Kč byly rozděleny společníkům Zásoby 30 Pohledávky 31 Opravné položky 31 Vlastní kapitál

17 Finanční část zprávy 10. REZERVY v tis. Kč V ROCE 2013 DOŠLO K NÁSLEDUJÍCÍM ZMĚNÁM NA ÚČTECH REZERV Zůstatek k Vliv fúze Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Rezerva na jubilea Rezerva na restrukturalizaci Rezerva na zlepšovací návrhy Rezervy na odměny pracovníkům Rezerva na nevybranou dovolenou Rezerva na garance Rezerva na procesní rizika Rezerva na penále Rezerva na ztráty ze zakázek Rezerva na audit a DPPO Rezerva na archivaci Rezerva na dokončení projektů Rezerva na soudní spory Ostatní rezervy Celkem V průběhu roku 2013 společnost uskutečnila prodej části vybraných aktiv a závazků, v rámci kterého byly převedeny rezervy ve výši tis. Kč. V ROCE 2012 DOŠLO K NÁSLEDUJÍCÍM ZMĚNÁM NA ÚČTECH REZERV 11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY K a vykazuje společnost dlouhodobé obchodní závazky z titulu zádržného ve výši tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné dlouhodobé závazky, které byly tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14). 12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K a měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné krátkodobé závazky, které byly tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14) a ostatními krátkodobými závazky ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost k a eviduje splatné závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši tis. Kč a tis. Kč. Dohadné účty pasivní zahrnují především náklady k zakázkám a projektům, které společnosti nebyly vyfakturovány. Závazky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě OSTATNÍ PASIVA K a zahrnovaly výnosy příštích období časové rozlišení výnosů na dlouhodobých projektech a zakázkách ve výši tis. Kč a tis. Kč a časové rozlišení úroků ve výši tis. Kč a tis. Kč. 14. RIVÁTY Společnost má uzavřené smlouvy o derivátech, které dále člení na deriváty určené k obchodování a deriváty zajišťovací. K a společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, resp. záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, resp. v jiných závazcích. v tis. Kč Zůstatek k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Rezerva na jubilea Rezerva na restrukturalizaci Rezerva na zlepšovací návrhy Rezerva na odměny pracovníkům Rezerva na nevybranou dovolenou Rezerva na garance Rezerva na procesní rizika Rezerva na penále Rezerva na ztráty ze zakázek Rezerva na audit Rezerva na archivaci Rezerva na dokončení projektů Rezerva na soudní spory Ostatní rezervy Celkem V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů k : RIVÁTY Deriváty nesplňující podmínky pro zajištění jsou zahrnuty v derivátech určených k obchodování. V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů určených k obchodování k : 2013 Reálná hodnota 2012 Reálná hodnota v tis. Kč Smluvní/ Kladná Záporná Kladná Kladná Záporná Nominální Měnové forwardy Zajišťovací deriváty celkem RIVÁTY 2013 Reálná hodnota Kladná Záporná Smluvní/ Nominální 2012 Reálná hodnota Záporná v tis. Kč Smluvní/ Nominální Měnové forwardy Komoditní forwardy Deriváty určené k obchodování celkem Kladná Rezervy 33 Dlouhodobé závazky 33 Krátkodobé závazky 33 Ostatní pasiva 33 Deriváty

18 Finanční část zprávy 15. DAŇ Z PŘÍJMŮ Na základě předběžné kalkulace společnost vyčíslila daň následovně: PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE DANĚ Z PŘÍJMŮ v tis. Kč Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodečitatelné náklady Tvorba/zúčtování opravných položek, netto Tvorba/zúčtování rezerv, netto Ostatní Rozdíly mezi dohadem a skutečností zohledněný v daňovém přiznání za předešlý rok Ostatní úpravy základu daně Zdanitelný příjem Odečet daňové ztráty Odečitatelná položka na výzkum a vývoj Dary Zdanitelný příjem po úpravách Sazba daně z příjmu 19 % 19 % Daň Sleva na dani Zápočet daně Splatná daň Úprava daně minulých let Splatná daň Společnost neevidovala k a daňové nedoplatky. 16. LEASING Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i). Majetek najatý společností formou operativní leasingu k a (v tis. Kč): Popis ODPISY 18. VÝNOSY Délka sjednaného leasingu (v měsících) Výše nájemného v roce 2013 Výše nájemného v roce 2013 Automobily Výpočetní technika Ostatní technika Celkem ROZPIS VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI Z BĚŽNÉ ČINNOSTI: 17. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Přehled poskytnutých bankovních a korporátních záruk z důvodu dlouhodobých projektů k a (v tis. Kč): ODPISY Bankovní a korporátní záruky Krátkodobé splatné do 1 roku Střednědobé splatné do 3 let Dlouhodobé splatné nad 3 roky Celkem bankovní záruky v tis. Kč Poskytovatelem bankovních záruk je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Royal Bank of Scotland a Deutsche Bank. Poskytovatelem korporátních záruk je společnost Siemens Financial Services GmbH. Společnost má na základě uzavřených nájemních smluv v dlouhodobém pronájmu administrativní a výrobní objekty, které se nacházejí převážně v Praze, Brně a Ostravě a tyto budoucí závazky z nájemních smluv nejsou v účetní závěrce k vykázány. Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): v tis. Kč Položky odložené daně Odložená daňová pohledávka v roce 2013 Odložený daňový závazek v roce 2013 Odložená daňová pohledávka v roce 2012 Odložená daňová pohledávka v roce 2012 Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní přechodné rozdíly: OP k pohledávkám OP k zálohám na dlouh. majetek OP k zásobám OP k dl. hmotnému majetku OP k dl. finančnímu majetku Rezervy Zajišťovací deriváty Celkem Netto Pro výpočet odložené daně pro rok 2013 a 2012 byla v souladu s účetními postupy použita daňová sazba 19 %. K , resp společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši tis. Kč, resp tis. Kč v tis. Kč Domácí Zahraniční Celkem Domácí Zahraniční Celkem Zboží Výrobky Služby Výnosy celkem OSOBNÍ NÁKLADY ROZPIS OSOBNÍCH NÁKLADŮ: v tis. Kč Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Daň z příjmů 35 Leasing 35 Majetek a závazky nevykázané v rozvaze 35 Výnosy 35 Osobní náklady

19 Finanční část zprávy 20. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH V roce 2013 a 2012 obdrželi jednatelé odměny a ostatní náhrady spojené s funkcí statutárního orgánu v celkové výši tis. Kč a tis. Kč. V roce 2013 a 2012 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti. Všichni členové statutárních orgánů a někteří řídící pracovníci mohou využívat služební automobily i pro osobní účely. Zálohy poskytnuté spřízněným osobám dosáhly k a celkové výše tis. Kč a tis. Kč. Společnost běžně prodává zboží, výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2013 a 2012 dosáhl tento prodej objemu tis. Kč a tis. Kč. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů za spřízněnými osobami k (v tis. Kč): KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Spřízněná osoba Splatnost Siemens Sherkate Sahami Siemens Sanayi ve Ticaret A.S Siemens Ltd. Vietnam Siemens, S.A. de C.V., México, D.F Siemens Ltd SIEMENS SPA OSRAM Opto Semiconductors GmbH Celkem Společnost nakupuje materiál, výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2013 a 2012 činily nákupy tis. Kč a tis. Kč. Společnost v roce 2013 a 2012 nakoupila dlouhodobý hmotný a finanční majetek od spřízněných osob v celkové hodnotě tis. Kč a tis. Kč a prodala dlouhodobý majetek spřízněným osobám v roce 2013 a 2012 v celkové hodnotě tis. Kč a 0 tis. Kč. Od roku 2012 společnost běžně prodává krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů společnosti, která přebírá riziko neuhrazení pohledávky zákazníkem. V roce 2013 a 2012 byly prodány pohledávky v celkové hodnotě tis. Kč a tis. Kč. Poplatky spojené s prodejem těchto pohledávek dosáhly tis. Kč a tis. Kč. Přehled krátkodobých závazků vůči spřízněným osobám k (v tis. Kč): KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Spřízněná osoba Splatnost Koncar Power Transformers Ltd Siemens Israel Ltd SIEMENS CANADA LTD Siemens Technology and Services Pvt Celkem Krátkodobé závazky za ovládající a řídící osobou jsou evidovány z titulu krátkodobých půjček od společnosti Siemens Aktiengesellschaft. K a dosáhly půjčky výše tis. Kč a tis. Kč. Náklady na úroky vztahující se ke krátkodobým úvěrům za rok 2013 a 2012 dosáhly tis. Kč a tis. Kč. K a společnost evidovala krátkodobé pohledávky za ovládající a řídící osobou ve výši tis. Kč a tis. Kč z titulu krátkodobého uložení volných peněžních prostředků (viz bod 3c) a z titulu prodaných pohledávek. Výnosové úroky z peněžních prostředků dočasně uložených u společnosti dosáhly v roce 2013 a tis. Kč a tis. Kč. K a společnost evidovala dlouhodobé závazky za ovládající a řídící osobou z titulu akciových programů ve výši tis. Kč a tis. Kč. 21. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Na výzkum a vývoj bylo v roce 2013 a 2012 vynaloženo a zaúčtováno do nákladů tis. Kč a tis. Kč. Společnost realizovala výnosy z fakturace části těchto nákladů na společnost ve výši tis. Kč a tis. Kč, které jsou vykazovány v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. 22. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT Ostatní provozní výnosy Společnost vykazuje za rok 2013, resp ostatní provozní výnosy v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří v roce 2013 a 2012 výnosy z prodeje pohledávek. Ostatní provozní náklady Společnost vykazuje za rok 2013, resp ostatní provozní náklady v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří v roce 2013 a 2012 náklady z prodeje pohledávek. Ostatní finanční výnosy Společnost vykazuje za rok 2013, resp ostatní finanční výnosy v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří výnosy z titulu realizovaných a nerealizovaných kurzových zisků. Ostatní finanční náklady Společnost vykazuje za rok 2013, resp ostatní finanční náklady v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří náklady z titulu realizovaných a nerealizovaných kurzových ztrát. Odměna statutárnímu auditorovi je uvedena v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti. Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA 23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI K datu sestavení účetní závěrky nejsou společnosti známy žádné významné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 30. září PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 9) Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku: Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer Ing. Josef Večerka Ing. Eva Prostredná Informace o spřízněných osobách 36 Výdaje na výzkum a vývoj 36 Významné položky zisků a ztrát 37 Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 37 Přehled o změnách vlastního kapitálu

20 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za hospodářský rok končící dne 30. září 2013 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za hospodářský rok končící dne 30. září 2013 V souladu s ustanovením 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, byla společností Siemens, s.r.o., se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625, zpracována tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Obsah zprávy: 1. Organizační struktura koncernu 3. DALŠÍ OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB PŘIJATA NEBO USKUTEČNĚNA OVLÁDANOU OSOBOU Společnost neučinila další opatření, která byla přijata nebo uskutečněna v zájmu nebo na popud propojených osob. Statutární orgány společnosti prohlašují, že veškeré právní vztahy s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek. Dne 31. prosince Právní vztahy mezi propojenými osobami 2.1 Smlouvy 2.2 Právní úkon nebo jiné opatření 3. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou Příloha 1 seznam propojených osob Příloha 2 seznam smluv 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KONCERNU Ovládající společnost: Obchodní firma: Österreich Sídlo: A-1210 Wien, Siemensstrasse 90, Rakousko Podíl v účetní jednotce: 100% Seznam dalších společností, se kterými společnost tvoří koncern (propojených osob) a které jsou společnosti známy, je uveden v příloze č PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 2.1. SMLOUVY Společnost uzavřela smlouvy s propojenými osobami. Přehled smluv je uveden v příloze č. 2. Společnosti nevznikla z výše uzavřených smluv újma JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY Společnost neučinila další právní úkony v zájmu propojených osob. Účetní transakce mezi společnostmi skupiny Siemens jsou popsány v bodě č. 20 přílohy účetní závěrky. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA jednatel Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer jednatel Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 39

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625 Page 1 of 6 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625 Page 1 of 5 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 625!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2014 Siemens, s.r.o. siemens.cz 2 OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 5 Úvodní slovo Lidské zdroje 5 Úvodní slovo Životní prostředí 5 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 5 Úvodní slovo Finanční

Více

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011. www.siemens.cz

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011. www.siemens.cz Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011 www.siemens.cz Vážení zákazníci a obchodní přátelé, vítáme vás na stránkách výroční zprávy naší společnosti. Pohled na hospodářské výsledky nás naplňuje hrdostí. Zažili

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více