Výroční zpráva Siemens, s.r.o. siemens.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013 Siemens, s.r.o. siemens.cz

2 OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 6 Úvodní slovo Lidské zdroje 8 Úvodní slovo Životní prostředí 10 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 12 Úvodní slovo Finanční část zprávy 16 ROZVAHA AKTIVA 18 ROZVAHA PASIVA 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU POPIS SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY FÚZE SIEMENS, S.R.O., a ANF DATA SPOL. S R.O DLOUHODOBÝ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY OPRAVNÉ POLOŽKY VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY OSTATNÍ PASIVA RIVÁTY DAŇ Z PŘÍJMŮ LEASING MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE VÝNOSY OSOBNÍ NÁKLADY INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 9) Propojené osoby 38 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 40 Seznam propojených osob 42 Seznam smluv 50 Úvodní slovo 2 3

3 Vážení zákazníci a obchodní přátelé, vítáme vás na stránkách výroční zprávy naší společnosti. Pohled na hospodářské výsledky nás naplňuje dobrým pocitem. I přes zhoršené ekonomické prostředí jsme zažili úspěšný rok. Siemens, s.r.o., dokázal i v takové situaci dosáhnout mírného růstu, především díky zvýšené efektivitě prodejních a výrobních procesů. Snaha o konsolidaci rozpočtů a škrty na straně státu i firem ve většině vyspělých ekonomik zapříčinily rozpočtové úspory i u našich zákazníků, což mělo dopad nejen na domácí ekonomiku, ale i na společnost Siemens jako takovou. Navzdory nižšímu objemu objednávek, v porovnání s rokem 2012, dokázal Siemens ve fiskálním roce 2013 mírně zvýšit objem tržeb. Naše výrobní závody, které dodávají své produkty do celého světa, úspěšně pokračovaly ve zvyšování produktivity a efektivity výrobních procesů i v konkurenceschopnosti našich produktů při zachování nejvyšší kvality a spolehlivosti výrobků. Vedle toho jsme v roce 2013 pokračovali v investicích do rozšiřování našich závodů a vývojových center. Těchto výsledků jsme dosáhli díky vedoucímu postavení v mnoha tržních segmentech, které nám zajišťují naše vysoce inovativní produkty a námi nabízená technologická řešení. Siemens, s.r.o., tak stále zůstává na pozici jednoho z předních domácích zaměstnavatelů a exportérů. V oblasti energetiky Siemens podepsal důležitý kontrakt se společností ČEPS na dodávku silových transformátorů a současně pokračoval v modernizaci Elektrárny Prunéřov II společnosti ČEZ. V průmyslovém segmentu si Škoda Auto vybrala Siemens jako hlavního dodavatele elektrických rozvodů, řídicích systémů a automatizačních systémů pro montážní linku aut ve městě Kaluga v Rusku. V oblasti zdravotnictví se Siemens podílel na světovém úspěchu české radiologie. Ze třetího ročníku globální soutěže Right Dose Image Contest v klinickém zobrazování pomocí počítačové tomografie si odnesl nejvyšší ocenění i český zástupce. Všichni zúčastnění k vytvoření svých snímků použili CT přístroj z typové řady SOMATOM od společnosti Siemens. Na poli veřejné infrastruktury dodal Siemens řídicí systém pro budovu City Green Court, první kancelářskou stavbu, která v České republice získala certifikaci LEED Platinum za energetickou úspornost. Ve Zlínském kraji Siemens dodal systémy měření, regulace a zabezpečení pro zrekonstruovaný Baťův institut ve Zlíně. Společnost se může pochlubit také dodávkou tří moderních elektrických vícesystémových lokomotiv typu EuroSprinter pro společnost AWT a výrobou vysokorychlostních vlakových souprav Railjet pro České dráhy. Vedle růstu exportu byl Siemens úspěšný také v rozšiřování svých závodů a vývojových center. V Trutnově byla otevřena zcela nová výrobní hala, která umožnila přesunout odloučená pracoviště a zavést nové výrobní programy spínacích a signalizačních prvků. Brněnský závod Siemens se může pochlubit dodávkou turbín do devíti zemí světa, nejčastěji do Ruska a Turecka, a novými dodávkami na izraelský trh. V roce 2013 Siemens, s.r.o., získal také prestižní hlavní ocenění TOP Odpovědná velká firma. Tato cena náleží firmě, která nejvíce dlouhodobě, systematicky, komplexně a strategicky rozvíjí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a zlepšuje život ve svém okolí a ve společnosti. Jednou z našich aktivit, která systematicky podporuje českou vědu a vysoké školství, je i Cena Wernera von Siemense, kdy český Siemens oceňuje talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy. Kvalitní výzkum a z něho vycházející inovace jsou nezbytné pro zabezpečení budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky. Siemens, s.r.o., prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense podporuje zájem mladé generace o vědu a výzkum, oceňuje špičkové pedagogy a tím se snaží zvýšit Eduard Palíšek jednatel a CEO Siemens, s.r.o. prestiž technických a přírodovědných studijních oborů. Vám všem, našim zákazníkům a obchodním partnerům, děkujeme za dlouhodobou důvěru, kvalitní spolupráci a zejména průběžnou zpětnou vazbu, díky níž dokážeme vnímat vaše potřeby a plnit vaše očekávání. Děkujeme samozřejmě také všem zaměstnancům v České republice za jejich profesionální nasazení a kolegům v zahraničí za vstřícnou podporu. Rok 2014 pro nás představuje další výzvu, ovšem jsme si jisti, že se nám ho podaří úspěšně zvládnout a upevníme tak pozici jedné z nejdůležitějších společností v České republice. Rudolf Fischer jednatel a CFO Siemens, s.r.o Úvodní slovo

4 Obecná část zprávy Strategie společnosti Strategií společnosti je dlouhodobě rozvíjet vztahy se svými hlavními partnery a pomáhat zajišťovat jejich udržitelný rozvoj. Intenzivní spoluprací se zákazníky, otevřenou komunikací s vlastníkem a odpovědným přístupem k zaměstnancům chce Siemens, s. r. o., nejen dosahovat plánovaných cílů, ale současně i upevňovat a rozvíjet svoji pozici vedoucí technologické společnosti na trhu. Společnost nabízí českému trhu široké spektrum inovativních a konkurenceschopných produktů, řešení a služeb ve čtyřech oblastech energetice, průmyslu, zdravotnictví a v oblasti infrastruktury měst a obcí. Svým zákazníkům dodává integrované průmyslové automatizační systémy a efektivní technologie pohonů, inteligentní řešení v oblasti infrastruktury, efektivní výroby energie a její distribuce a inovativní produkty a řešení v oblasti zdravotní péče. Naše továrny a inženýrská střediska vyvíjejí a vyrábějí vysoce kvalitní produkty a řešení pro celosvětový trh. I nadále se rozvíjí Centrum sdílených služeb, které poskytuje své služby společnostem koncernu Siemens na celém světě. Prohloubení spolupráce mezi jednotlivými divizemi a sektorovými či odštěpnými závody v rámci probíhající konsolidace a vnitřní integrace skupiny Siemens umožnilo společnosti překlenout další obtížný rok velmi úspěšně. I nadále tak bude skupina Siemens vytvářet a posilovat synergické efekty vyplývající z nastavené organizační struktury. Další příležitosti nabízí rozšíření spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, kde se čeští pracovníci stále častěji stávají silným partnerem pro celý koncern Siemens. Usilujeme proto systematicky o rozvoj výzkumně-vývojových pracovišť ve všech našich závodech, stejně jako o rozvoj pracoviště, které je součástí globální Corporate Technology Nové prostory Centra sdílených služeb, které poskytuje servis společnostem koncernu Siemens z více než 190 zemí světa, byly slavnostně otevřeny za přítomnosti nejvyššího vedení společnosti zleva Eduard Palíšek (generální ředitel Siemens Česká republika), Michel de Zeeuw (generální ředitel Centra sdílených služeb) a Naveen Menon (ředitel českého Centra sdílených služeb). 2 Dokladem úspěšného rozvoje Centra sdílených služeb Siemens v Ostravě je i jeho přestěhování do větších, moderních prostor. Jeho nové sídlo v budově Orchard Ostrava oceněné v roce 2008 titulem Dům roku představuje splnění všech požadavků moderního pracoviště Siemens flexibilitu, bezbariérovost, jednoduchost dalšího rozšíření i technické vybavení Úvodní slovo

5 Obecná část zprávy Lidské zdroje 1 1 Již popáté měli zaměstnanci společnosti příležitost zúčastnit se akciového programu a stát se tak akcionáři Siemens. Ochrana zdraví zaměstnanců je definována Politikou EHS, která stanoví i záměry a zásady, poskytující rámec pro činnost společnosti a pro stanovení cílů BOZP. Od roku 2005 společnost Siemens zavedla a používá systém managementu BOZP podle normy OHSAS 18001:2007 a je vybavena Certifikátem systému managementu BOZP (v rámci certifikace integrovaného systému). Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni o předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany a ochrany životního prostředí při plnění jejich pracovních povinností. Naše společnost nadále pracuje na snižování počtu pracovních úrazů ve společnosti. Kromě evidování tzv. skoronehod, cílem kterých je především předejití možným pracovním úrazům v budoucnu, společnost podporuje program Zero Harm Culture, která má za cíl zvyšování bezpečnosti při práci. Zaměstnanci společnosti mají k dispozici široký rámec benefitů. I v obchodním roce 2012/2013 měli možnost využívat výhody tzv. Master Benefit systému, který jim umožňuje čerpat benefity podle jejich preferencí. Postupně dochází k rozšiřování tohoto systému i v dalších odštěpných závodech společnosti. Usilujeme o to, aby byla společnost Siemens oblíbeným zaměstnavatelem, což potvrzuje i skutečnost, že se nám v tomto roce podařilo získat několik významných ocenění. Díky možnosti zaměstnanců využívat firemní školku, pracovat z domova nebo využívat pružnou pracovní dobu, byla naše společnost oceněna jako Společnost přátelská rodině. Dále získala ocenění Top odpovědná firma roku, kdy kromě vítězství v hlavní kategorii se do finále soutěže dostaly i čtyři další projekty uskutečněné společností. Úspěchem bylo i umístění v soutěži Top zaměstnavatel roku, ve které Siemens obsadil 5. místo. Vážíme si našich lidí a máme zájem si je udržet a podporovat je v kariérním růstu. I proto již od roku 2012 ve společnosti funguje Country Talent Program zaměřen na rozvoj talentovaných zaměstnanců s výhledem na převzetí nových odpovědností. V průběhu roku 2013 byl vytvořen nový koncept kariérního plánu pro odborníky v technické oblasti s názvem Expert Spuštění nového konceptu proběhne na začátku roku Naši technici tak budou mít možnost rozvíjet své kompetence a kariérně postupovat Úvodní slovo

6 Obecná část zprávy Životní prostředí Snaha o minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí, jeho ochrana a podpora získávání energie z obnovitelných zdrojů, tvoří jeden ze základních pilířů naší dlouhodobé strategie a každodenní činnosti. Plných 42 % našeho produktového portfolia tvoří zelené produkty a technologie. Usilujeme rovněž o aktivní zapojení zaměstnanců společnosti. Od dubna 2013 jsme proto vyhlásili soutěž O nejúspornějšího řidiče. Soutěž bude trvat 12 měsíců a má napomoci dalšímu snížení spotřeby služebních vozidel a emisí CO 2, které generují. Již za první tři měsíce soutěže snížilo svoji spotřebu 75 % ze 450 zúčastněných řidičů a bylo dosaženo celkové úspory 12 tun CO 2. U všech nově pořizovaných služebních vozů se nám navíc změnou car policy podařilo dosáhnout dalšího snížení emisí o 18 %. Aktivní účastí v projektech realizovaných metodou EPC (Energy Performance Contracting) se nám od roku 2000 v České republice podařilo uspořit GJ tepla a snížit emise CO 2 o takřka tun. V současné době máme v České republice 14 energeticky úsporných projektů ve fázi zaručených úspor (projekt již běží, vložené investice se již navracejí) a dva projekty ve fázi výstavby (zatím se vložené investice nevracejí). Své postavení jednoho z celosvětových lídrů v oblasti řešení pro výrobu energie z větru potvrdil Siemens i v České republice. V roce 2013 tak vznikla první větrná farma postavená společností Siemens, která se nachází v lokalitě Červený kopec v okresu Bruntál. Tamních šest větrných turbín má celkový výkon 13,8 megawattu. Vzhledem ke kvalitě i efektivitě větrných elektráren nesoucích značku Siemens a s ohledem na plán Evropské unie zvýšit do roku 2020 podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 % konečné spotřeby jsou pro nás větrné elektrárny velkým tématem, říká Aleš Tomec, ředitel divizí Power Transmission a Wind Power sektoru Energy společnosti Siemens Větrná farma lokalita Červený kopec. Osazování rotorů o průměru 101 metrů určených pro nízkou až střední rychlost větru. Jejich technické parametry jsou ideální pro české přírodní podmínky. 2 Elektrárna Tušimice II. I díky špičkovému řídícímu systému SPPA-T3000 společnosti Siemens se podařilo dosáhnout významného snížení emisí a prodloužení životnosti elektrárny o dalších 25 let. Unikátní projekt komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II, který byl svým rozsahem a parametry prvním v rámci České republiky, přinesl 79 % snížení emisí a zvýšení účinnosti elektrárny na 39 %. Společnost Siemens se na něm podílela kompletní dodávkou elektročásti a řídících systémů. Tento úspěch dále rozvíjíme svojí účastí na komplexní obnově další významné české elektrárny Prunéřov II, která má být dokončena na přelomu let 2014 a Úvodní slovo

7 Obecná část zprávy Výzkum a vývoj V roce 2013 došlo v rámci Siemens, s. r. o., k dalšímu rozvoji výzkumných a vývojových aktivit. Nově bylo otevřeno Vývojové a prototypové centrum s pobočkami v Praze a Brně. Přes sto deset vysoce kvalifikovaných zaměstnanců tohoto centra je tak součástí více než pětisetčlenného týmu, který v českém Siemensu ve výzkumu a vývoji pracuje. Podrobnější finanční informace jsou uvedeny v odstavci 21 Výroční zprávy Eduard Palíšek (generální ředitel Siemens Česká republika), Klaus Helmrich (člen představenstva koncernu Siemens AG odpovědný za výzkum a vývoj) a Vladimír Kulla (ředitel centra). 2 Zaměstnanci nově otevřeného Vývojového a prototypového centra představovali jednotlivé projekty a aktivity přítomným hostům včetně odborných novinářů Úvodní slovo

8 Finanční část zprávy 16 ROZVAHA AKTIVA OPRAVNÉ POLOŽKY 18 ROZVAHA AKTIVA VLASTNÍ KAPITÁL 20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU POPIS SPOLEČNOSTI 22 Vznik a charakteristika společnosti 22 Vlastníci společnosti k Sídlo společnosti 22 Statutární orgány společnosti k Organizační struktura 23 Odštěpné závody 24 Předmět podnikání společnosti k ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 24 a) Dlouhodobý nehmotný majetek 24 b) Dlouhodobý hmotný majetek 25 c) Finanční majetek 25 d) Zásoby 25 e) Pohledávky 25 f) Deriváty 26 g) Vlastní kapitál 26 h) Cizí zdroje 26 i) Najatý majetek 26 j) Devizové operace 27 k) Použití odhadů 27 l) Účtování výnosů a nákladů 27 m) Daň z příjmů 27 n) Dotace/investiční pobídky 27 o) Následné události FÚZE SIEMENS, S.R.O., a ANF DATA SPOL. S R.O DLOUHODOBÝ MAJETEK 28 a) Dlouhodobý nehmotný majetek 28 b) Dlouhodobý hmotný majetek 29 c) Dlouhodobý finanční majetek REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY OSTATNÍ PASIVA RIVÁTY DAŇ Z PŘÍJMŮ LEASING MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE VÝNOSY OSOBNÍ NÁKLADY INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT 36 Ostatní provozní výnosy 37 Ostatní provozní náklady 37 Ostatní finanční výnosy 37 Ostatní finanční náklady VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZÁSOBY POHLEDÁVKY 14 15

9 Finanční část zprávy ROZVAHA AKTIVA ROZVAHA AKTIVA Běžné účetní období Minulé účetní období 2012 (v tis. Kč) Brutto Korekce Netto Netto Běžné účetní období Minulé účetní období 2012 (v tis. Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software Ocenitelná práva Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období Rozvaha Aktiva

10 Finanční část zprávy (v tis. Kč) ROZVAHA PASIVA Stav v běžném účetním období Minulé účetní období 2012 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 5 Rozdíly z přeměn společností 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A III. 1 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) (v tis. Kč) ROZVAHA PASIVA Stav v běžném účetním období Minulé účetní období 2012 B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 6 Vydané dluhopisy 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období 2 Výnosy příštích období Rozvaha Pasiva

11 Finanční část zprávy VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Minulé účetní období 2012 (v tis. Kč) Stav v běžném účetním období Minulé účetní období 2012 I. 1 Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. 1 Daně a poplatky E. 1 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady V. 2 Převod provozních výnosů I. 1 Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1 Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. 2 Náklady z finančního majetku IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů P. 2 Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. 1 Mimořádné výnosy R. 2 Mimořádné náklady S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1 - splatná S. 2 - odložená * Mimořádný výsledek hospodaření 1 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

12 Finanční část zprávy 1. POPIS SPOLEČNOSTI Vznik a charakteristika společnosti Siemens, s.r.o. ( společnost ) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne jako Siemens, Medicínská technika ČSFR, spol. s r.o. Dne změnila název na Siemens s.r.o. a dne na Siemens, s.r.o. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 625. Vlastníci společnosti k Österreich (vklad tis. Kč) Dne byly uzavřeny smlouvy o převodu obchodního podílu ze společnosti a Siemens Beteiligungsverwaltung GmbH & Co. OHG na společnost Österreich, na základě kterých se společnost Österreich stala 100 % společníkem společnosti Siemens, s.r.o. Do obchodního rejstříku byla změna zapsána dne Společnost byla k mateřskou společností společnosti ANF DATA spol. s r.o. a přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních účetních standardů je připravována mateřskou společností. V souladu s českými účetními předpisy měla společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů, avšak v obchodním rejstříku byl zveřejněn překlad konsolidované účetní závěrky hlavní mateřské společnosti. Sídlo společnosti Siemens, s.r.o. Siemensova Praha 13 Česká republika Identifikační číslo Statutární orgány společnosti k Jednatelé Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer Organizační struktura Strukturu společnosti tvoří čtyři sektory vyplývající z obchodní činnosti společnosti, které se dále dělí na jednotlivé divize, dvě mezisektorové jednotky a centrální funkce jako je Marketing a komunikace, Účetnictví a Controlling, Správa informační techniky: Sektor Energy Healthcare Industry Infrastructure & Cities Cross Sector Services Centrální funkce Divize Fossil Power Generation Power Transmission Windpower Solar&Hydro Oil &Gas Energy Services Imaging & Therapy Clinical Products Diagnostics Industry Automation Drive Technologies Customer Services Metal Technologies Building Technologies Low and Medium Voltage Smart Grid Rail Systems Mobility and Logistics Siemens Real Estate Global Shared Services Centrální oddělení Společnost má organizační složku ve Slovenské republice: Siemens, s.r.o. Boženy Němcovej 30 Košice IČO: Odštěpné závody Ve finančním roce 2013 měla společnost tyto odštěpné závody: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Paper Industry Maintenance Sídlo: Štětí, Litoměřická 272, PSČ Předmět podnikání: n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n provádění staveb, jejich změn a odstraňování n vodoinstalatérství, topenářství Vedoucí k : Ing. Vladimír Jaroš (do obchodního rejstříku zapsán a vymazán dne ). Dne byl nově zapsán vedoucí odštěpného závodu Petr Peška. Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Sídlo: Trutnov, Volanovská 516, PSČ Předmět podnikání: n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence n zámečnictví, nástrojařství n obráběčství Vedoucí: Ing. Eduard Tannhäuser Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery Sídlo: Brno, Olomoucká 7/9, PSČ Předmět podnikání: n projektová činnost ve výstavbě n provádění staveb, jejich změn a odstraňování n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n obráběčství n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n zámečnictví, nástrojařství Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Sídlo: Mohelnice, Nádražní 395/25, PSČ Předmět podnikání: n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n zámečnictví, nástrojařství n obráběčství n slévárenství, modelářství Vedoucí: Ing. Pavel Pěnička Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát Sídlo: Frenštát pod Radhoštěm, Markova 952, PSČ Předmět podnikání: n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n zámečnictví, nástrojařství n obráběčství n výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw Vedoucí: Ing. Jaromír Zapletal Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Mobility Metro Services Sídlo: Praha 4, Sliačská 1, PSČ Předmět podnikání: n opravy ostatních dopravních prostředků Vedoucí: Mgr. MgA. Roman Kokšal Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Maintenance Technology Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ Předmět podnikání: n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n montáž údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů Vedoucí: Ing. Vladimír Štěpán, MBA Do obchodního rejstříku zapsán: Vedoucí: Arnošt Kolaska Do obchodního rejstříku zapsán: Popis společnosti

13 Finanční část zprávy Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industry Automation Services Sídlo: Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bradlec, Zelená 184, PSČ Předmět podnikání: n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n montáž údržba, revize a zkoušky elektrických přístrojů n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Vedoucí: Dr. Ing. Bohumil Brodský Do obchodního rejstříku zapsán: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Busbar Trunking Systems Sídlo: Mohelnice, Nádražní 25, PSČ Předmět podnikání: n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Vedoucí: Sven Zschiedrich Do obchodního rejstříku zapsán: Předmět podnikání společnosti k : n zprostředkování zaměstnání n výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona n činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence n výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw n provádění staveb, jejich změn a odstraňování n poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob n projektová činnost ve výstavbě n vodoinstalatérství, topenářství n montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení n opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů n výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení n obráběčství n zámečnictví, nástrojařství n slévárenství, modelářství n montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2012 a Hospodářským rokem 2013 a 2012 se rozumí období od do (dále jen rok 2013) a od do (dále jen rok 2012). 3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2013 a 2012 jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 12 tis. Kč je odepisován po dobu předpokládané ekonomické životnosti. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 12 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů v roce pořízení a dále evidován v operativní evidenci. Odpisy Majetek Metoda Počet let Software Lineární 5 Ocenitelná práva Lineární dle smlouvy Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Lineární 15 B) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 12 tis. Kč je odepisován po dobu předpokládané ekonomické životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 12 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů v roce pořízení a dále evidován v operativní evidenci. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Odpisy Majetek Metoda Počet let Budovy, stavby Lineární Stroje a přístroje Lineární 3 10 Inventář Lineární 2 17 Nářadí Lineární 2 Dopravní prostředky Lineární 4 10 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární 15 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním podniku (nebo jeho části) nabytého zejména koupí nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté závazky. c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. V rámci skupiny Siemens byl zaveden systém využívání volných peněžních prostředků jednotlivých společností skupiny v rámci tzv. Cash pool. Prostředy vložené do tohoto systému nebo využívané z tohoto systému k datu účetní uzávěrky jsou v rozvaze vykázány v položkách Krátkodobé pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba, případně Krátkodobé závazky ovládaná nebo ovládající osoba. Dlouhodobý finanční majetek tvoří majetkové podíly. Podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související. K se jednotlivé složky finančního majetku se oceňují na úroveň reálné hodnoty pořizovací hodnotou sníženou o opravné položky účtované na vrub nákladů. d) Zásoby Nakupované zásoby (materiál a zboží) jsou účtovány v pořizovacích cenách s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, dopravné a ostatní náklady s pořízením související. Zásoby vytvořené vlastní činností (nedokončená výroba, hotové výrobky) jsou oceňovány skutečnými vlastními výrobními náklady, které zahrnují přímý materiál, přímou mzdu a výrobní režii (část režijních nákladů přímo souvisejících s výrobní činností, především nepřímý materiál, nepřímé mzdy, osobní náklady, energie, služby, opravy, odpisy apod.). e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou sníženou o opravné položky účtované na vrub nákladů na úroveň realizační hodnoty pohledávek. Společnost tvoří opravné položky na pohledávky vůči odběratelům mimo skupinu Siemens. Při tvorbě opravných položek společnost zohledňuje následující rizika: n bonitu zákazníka, n riziko země, n specifické zákaznické riziko. Společnost tvoří individuální opravnou položku k pohledávkám za dlužníky v konkurzním řízení a v soudním řízení. f) Deriváty Deriváty se prvotně oceňují pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek, resp. závazků. Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací za podmínek stanovených v platné účetní legislativě, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodování. K rozvahovému dni společnost přeceňuje reálnou hodnotou deriváty a část majetku a závazků zajištěnou deriváty (zajištění reálné hodnoty). Reálná hodnota je stanovena na základě tržního ocenění nebo na základě kvalifikovaného odhadu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty se účtují také do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s příslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků se účtují do vlastního kapitálu (jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků) a v rozvaze se vykazuje prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů Základní východiska pro vypracování účetní závěrky 24 Obecné účetní zásady

14 Finanční část zprávy Vložené deriváty V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak i derivát (tzv. vložený derivát), který ovlivňuje peněžní toky nebo z jiného hlediska modifikuje vlastnosti hostitelského nástroje. Vložený derivát se odděluje od hostitelského nástroje a účtuje se o něm samostatně, jestliže jsou splněny současně tyto podmínky: n Ekonomické vlastnosti a rizika vloženého derivátu nejsou v těsném vztahu s ekonomickými vlastnostmi a riziky hostitelského nástroje. n Finanční nástroj se stejnými podmínkami jako vložený derivát by jako samostatný nástroj splňoval definici derivátu. n Hostitelský nástroj není přeceňován na reálnou hodnotu nebo je přeceňován na reálnou hodnotu, ale změny z přecenění jsou účtovány v rámci rozvahy na účet Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Společnost považuje všechny kontrakty uzavřené v EUR za kontrakty uzavřené v běžné měně, tudíž zde nedochází k oddělení derivátu od hostitelského nástroje a neúčtuje se o něm samostatně. Vložené deriváty vztahující se ke kontraktům uzavřeným v EUR, které byly identifikované v předchozích obdobích, jsou i nadále přeceňovány na reálnou hodnotu a změny z přecenění reálné hodnoty jsou zohledněny ve výsledku hospodaření společnosti. g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku rejstříkového soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zapsáno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. h) Cizí zdroje Společnost vytváří rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Společnost tvoří následující rezervy: n Rezerva na jubilea je tvořena na očekávané platby zaměstnancům při dosažení pracovních a životních jubileí. n Rezerva na ztráty ze zakázek je tvořena na ztráty ze zakázek, nebo projektů, a to ve výši rozdílu, o který očekávané náklady převyšují očekávané výnosy. n Rezerva na odměny pracovníkům a rezerva na 13. plat je tvořena na roční odměny zaměstnanců. n Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené a průměrných mzdových nákladů, včetně nákladů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. n Rezerva na garance je tvořena na garanční náklady, které jsou stanoveny na základě jednotlivých smluv obchodních případů. n Rezerva na pokuty a penále je tvořena na již existující rizikové případy, ze kterých společnosti hrozí pokuty nebo penále. n Rezerva na restrukturalizaci je tvořena na budoucí náklady spojené se změnou struktury společnosti. n Rezerva na audit a daňové poradenství je tvořena na náklady auditu a sestavení daňového přiznání. n Rezerva na procesní rizika je tvořena na riziko zpoždění dodávky, nedosažení výkonu a riziko disponibility projektů. n Rezerva na dokončení projektů je tvořena ve výši očekávaných nákladů na dlouhodobých projektech, které již byly zákazníkovi 100 % vyfakturovány Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. i) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku (finanční leasing) tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. Společnost účtuje o operativním leasingu tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů období, do kterého věcně a časově patří, na základě smluvního ujednání s pronajímatelem. j) Devizové operace Majetek a závazky peněžité povahy pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách kurzem, který se stanovuje na základě denního kurzu České národní banky z předchozího dne. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Majetek a závazky pořízené v cizí měně jsou k rozvahovému dni přeceněny oficiálním kurzem České národní banky k Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. k) Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. l) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O výnosech se účtuje na základě potvrzeného předávacího protokolu nebo k datu uskutečnění služby. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje v okamžiku dokončení a vyfakturování části zakázky způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě ve výši odpovídající dané fakturaci. U projektů, u kterých průběh fakturace předbíhá náběh nákladů na nedokončené projekty, společnost účtuje (dle stupně dokončenosti a povahy projektu a fakturace): n o dohadné položce pasivní n o výnosech příštích období n o rezervě na dokončení projektu Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. m) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. n) Dotace/investiční pobídky Společnosti byla poskytnuta účelová podpora formou dotace na školení zaměstnanců, výzkum a vývoj a z Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. Dále společnost získala dotaci na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 40 % uznatelných pořizovacích nákladů. o) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 4. FÚZE SIEMENS, S.R.O., a ANF DATA SPOL. S R.O. K rozhodnému dni fúze, tj. k , došlo k fúzi sloučením bez likvidace společnosti Siemens, s.r.o. (nástupnická společnost) se společností ANF DATA spol. s r.o. (zanikající společnost). Jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností plynoucích z pracovně právních vztahů přešlo na nástupnickou společnost Siemens, s.r.o. Fúze byla do obchodního rejstříku zapsána dne Fúze Siemens, s.r.o., a ANF DATA spol. s r.o.

15 Finanční část zprávy 5. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek POŘIZOVACÍ CENA v tis. Kč Počáteční zůstatek Vliv fúze Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem v tis. Kč OPRÁVKY b) Dlouhodobý hmotný majetek OPRÁVKY Počáteční zůstatek Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k v pořizovacích cenách tis. Kč a k tis. Kč. v tis. Kč Počáteční zůstatek Vliv fúze Přírůstky Vyřazení Převody Konečný zůstatek Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku aktivní Oceňovací rozdíl k nabytému majetku pasivní Celkem Celkem Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2013 patřily výrobní hala včetně vybavení v pořizovací hodnotě tis. Kč a soustružnická zařízení v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2012 patřily výrobní hala včetně vybavení v pořizovací hodnotě tis. Kč a diagnostické přístroje v celkové pořizovací hodnotě tis. Kč. K a činila hodnota drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze v pořizovacích cenách tis. Kč a tis. Kč. Vliv fúze Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Konečný zůstatek Účetní hodnota Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Společnost v roce 2013 a 2012 zaúčtovala do nákladů odpisy dlouhodobého nehmotného majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost eviduje následující věcná břemena k nemovitostem: n Věcné břemeno jízdy a chůze n Věcné břemeno vůči třetím stranám plynoucích z titulu rozvodů a užívání inženýrských sítí n Věcné břemeno z titulu předkupního práva ke komunikacím a ostatním plochám v lokalitě Trutnov n Věcné břemeno plynoucí z titulu užívání plochy pro účely stavby v lokalitě Mohelnice v tis. Kč OPRÁVKY Počáteční zůstatek Vliv fúze Odpisy Prodeje, likvidace Vyřazení Konečný zůstatek Opravné položky Účetní hodnota Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Umělecká díla 488 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku aktivní Oceňovací rozdíl k nabytému majetku pasivní Celkem Celkem Společnost v roce 2013 a 2012 zaúčtovala do nákladů odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz bod 8). Společnost eviduje sedm oceňovacích rozdílů k nabytému majetku: a) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl koupí části podniku Siemens Healthcare Diagnostics GmbH v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši tis. Kč a tis. Kč. b) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl koupí části podniku Siemens Aktiengesellschaft Österreich v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 69 tis. Kč a 69 tis. Kč. c) Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 1998 koupí části podniku ELIN EBG Elektrotechnika s.r.o. Do výnosů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši -143 tis. Kč a -562 tis. Kč. c) Dlouhodobý finanční majetek v tis. Kč PŘEHLED O POHYBU DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU Zůstatek k Přírůstky Úbytky Tvorba/ Zúčtování opravné položky d) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 2011 přeceněním společnosti Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. zaniklé na základě projektu fúze. Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu ve výši tis. Kč a tis. Kč. e) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 2007 pořízením části podniku od společnosti BAYER s.r.o. Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 814 tis. Kč a 814 tis. Kč. f) Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl pořízením části podniku od společnosti Moeller Elektrotechnika s.r.o. v roce Do nákladů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši 429 tis. Kč a 429 tis. Kč. g) Pasivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který vznikl v roce 1999 pořízením aktiv a převzetím pasiv od společnosti Siemens Elektropřístroje s.r.o. za nižší hodnotu než byla jejich účetní hodnota. Do výnosů byl ve finančním roce 2013 a 2012 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši -534 tis. Kč a -534 tis. Kč. Zůstatek Vliv fúze Úbytky Tvorba/ Zúčtování opravné položky Zůstatek k Podíly v ovládaných a řízených osobách ANF DATA spol. s r.o. (100%)* Ostatní podíly: OEZ s.r.o. (3,75%) Celkem * Společnost zanikla k fúzí sloučením se společností Siemens, s.r.o Dlouhodobý majetek

16 Finanční část zprávy K společnost nevykazuje ovládané a řízené společnosti pod podstatným vlivem. K vykazovala společnost následující ovládané a řízené společnosti a společnosti pod podstatným vlivem (v tis. Kč): Odpisy Název společnosti IČO společnosti ANF DATA spol. s r.o Podíl v % 100 % Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál a kapit. fondy Fondy ze zisku 480 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Zisk běžného roku 664 Cena pořízení podílu Finanční informace o společnosti ANF DATA spol. s r.o. byly získány z auditorem ověřené účetní závěrky. 6. ZÁSOBY Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě analýzy jednotlivých položek zásob a zohlednění množstevního, cenového a technického rizika (viz bod 8). 7. POHLEDÁVKY Na neuhrazené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2013 a 2012 vytvořeny opravné položky na základě analýzy jednotlivých pohledávek dle jejich splatnosti, stanovení bonity zákazníka, stanovení rizikovosti země a specifického zákaznického rizika (viz bod 8). K a činily obchodní pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč a tis. Kč. Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení nebo na základě výsledku soudního řízení, exekuce, likvidace atd. odepsala do nákladů v roce 2013 a 2012 pohledávky ve výši tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve výši tis. Kč a tis. Kč týkající se otevřených projektů společnosti. K dlouhodobým pohledávkám byla k a vytvořená opravná položka ve výši tis. Kč a tis. Kč. Z toho dlouhodobé pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činí k a tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné dlouhodobé pohledávky, které byly tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14), pohledávkami z titulu splnění dotačních podmínek ve výši 0 tis. Kč a tis. Kč a ostatními dlouhodobými pohledávkami ve výši 495 tis. Kč a tis. Kč. K jiným dlouhodobým pohledávkám byla vytvořena opravná položka ve výši 222 tis. Kč a 787 tis. Kč. K a měla společnost jiné krátkodobé pohledávky, které byly tvořeny kladnými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14), pohledávkami z titulu splnění dotačních podmínek ve výši tis. Kč a 0 tis. Kč a ostatními pohledávkami ve výši tis. Kč a tis. Kč. V souvislosti s realizací významného projektu v České republice došlo ke sporu se zákazníkem společnosti o úhradu vzniklé pohledávky ve výši 760 mil. Kč. Zákazník dále požaduje i úhradu škod způsobených společností. Ve věci bylo zahájeno sporné řízení, které bude ukončeno v hospodářském roce 2014 a společnost k zaúčtovala přiměřenou opravnou položku ke sporné pohledávce a rezervu na očekávané plnění z titulu náhrady škody na základě dostupných informací. V souvislosti s tímto projektem byla zároveň vytvořena dohadná položka aktivní ve výši podílu Siemens Aktiengesellschaft Österreich na očekávaném výsledku projektu, která byla společností Österreich potvrzena. Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované výnosy na projektech a smluvní nároky vůči společnosti Siemens Aktiengesellschaft Österreich (viz výše). Pohledávky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 5, 6 a 7). ZMĚNY NA ÚČTECH OPRAVNÝCH POLOŽEK v tis. Kč Zůstatek k Tvorba opravné Zúčtování opravné Zůstatek k Vliv fúze Tvorba opravné Zúčtování opravné Zůstatek k Opravné položky k: položky položky položky položky dlouhodobému majetku zálohám k dlouhodobému majetku dlouhodobému finančnímu majetku zásobám pohledávkám celkem pohledávkám zákonné pohledávkám - ostatní Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné. 9. VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál společnosti se skládá z plně upsaných a splacených podílů s nominální hodnotou tis. Kč. Statutární a ostatní fondy se skládají z ostatních fondů ze zisku, části základních kapitálů společností zaniklých bez V ROCE 2013 A 2012 DOŠLO K NÁSLEDUJÍCÍM ZMĚNÁM ÚČTŮ VLASTNÍHO KAPITÁLU Rozdíly z přecenění majetku a závazků k vznikly z důvodu změny reálné hodnoty zajišťovacích derivátů včetně dopadů do odložené daně (viz bod 3f). Na podílech na zisku za rok 2013 lze vyplatit pouze zisk za rok 2013 převyšující povinnou tvorbu rezervního fondu zvýšeného o případné zdroje ostatních fondů. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Siemens, s.r.o., konané dne došlo k rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 v celé výši tis. Kč společníkovi likvidace v důsledku vnitrostátní fúze sloučením k a z oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách zaniklé společnosti Siemens Industrial Trubomachinery s.r.o. Zůstatek k Zvýšení Snížení Zůstatek k Vliv fúze Zvýšení Snížení Zůstatek k v tis. Kč Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Rozdíly z přecenění majetku a závazků Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Vlastní kapitál a rozdělení částky tis. Kč ze statutárních a ostatních fondů společníkovi. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Siemens, s.r.o., konané dne došlo k zápočtu části nerozděleného zisku minulých let s neuhrazenou ztrátou minulých let ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek dosažený v hospodářském roce 2011 ve výši tis. Kč, nerozdělený zisk minulých let ve výši tis. Kč a statutární a ostatní fondy ve výši tis. Kč byly rozděleny společníkům Zásoby 30 Pohledávky 31 Opravné položky 31 Vlastní kapitál

17 Finanční část zprávy 10. REZERVY v tis. Kč V ROCE 2013 DOŠLO K NÁSLEDUJÍCÍM ZMĚNÁM NA ÚČTECH REZERV Zůstatek k Vliv fúze Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Rezerva na jubilea Rezerva na restrukturalizaci Rezerva na zlepšovací návrhy Rezervy na odměny pracovníkům Rezerva na nevybranou dovolenou Rezerva na garance Rezerva na procesní rizika Rezerva na penále Rezerva na ztráty ze zakázek Rezerva na audit a DPPO Rezerva na archivaci Rezerva na dokončení projektů Rezerva na soudní spory Ostatní rezervy Celkem V průběhu roku 2013 společnost uskutečnila prodej části vybraných aktiv a závazků, v rámci kterého byly převedeny rezervy ve výši tis. Kč. V ROCE 2012 DOŠLO K NÁSLEDUJÍCÍM ZMĚNÁM NA ÚČTECH REZERV 11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY K a vykazuje společnost dlouhodobé obchodní závazky z titulu zádržného ve výši tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné dlouhodobé závazky, které byly tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14). 12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K a měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce tis. Kč a tis. Kč. K a měla společnost jiné krátkodobé závazky, které byly tvořeny zápornými reálnými hodnotami otevřených derivátů ve výši tis. Kč a tis. Kč (viz bod 14) a ostatními krátkodobými závazky ve výši tis. Kč a tis. Kč. Společnost k a eviduje splatné závazky z titulu pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení ve výši tis. Kč a tis. Kč. Dohadné účty pasivní zahrnují především náklady k zakázkám a projektům, které společnosti nebyly vyfakturovány. Závazky za spřízněnými osobami jsou uvedeny v bodě OSTATNÍ PASIVA K a zahrnovaly výnosy příštích období časové rozlišení výnosů na dlouhodobých projektech a zakázkách ve výši tis. Kč a tis. Kč a časové rozlišení úroků ve výši tis. Kč a tis. Kč. 14. RIVÁTY Společnost má uzavřené smlouvy o derivátech, které dále člení na deriváty určené k obchodování a deriváty zajišťovací. K a společnost přecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, resp. záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných pohledávkách, resp. v jiných závazcích. v tis. Kč Zůstatek k Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k Rezerva na jubilea Rezerva na restrukturalizaci Rezerva na zlepšovací návrhy Rezerva na odměny pracovníkům Rezerva na nevybranou dovolenou Rezerva na garance Rezerva na procesní rizika Rezerva na penále Rezerva na ztráty ze zakázek Rezerva na audit Rezerva na archivaci Rezerva na dokončení projektů Rezerva na soudní spory Ostatní rezervy Celkem V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených zajišťovacích derivátů k : RIVÁTY Deriváty nesplňující podmínky pro zajištění jsou zahrnuty v derivátech určených k obchodování. V následující tabulce je uveden přehled nominálních částek a kladných a záporných reálných hodnot otevřených derivátů určených k obchodování k : 2013 Reálná hodnota 2012 Reálná hodnota v tis. Kč Smluvní/ Kladná Záporná Kladná Kladná Záporná Nominální Měnové forwardy Zajišťovací deriváty celkem RIVÁTY 2013 Reálná hodnota Kladná Záporná Smluvní/ Nominální 2012 Reálná hodnota Záporná v tis. Kč Smluvní/ Nominální Měnové forwardy Komoditní forwardy Deriváty určené k obchodování celkem Kladná Rezervy 33 Dlouhodobé závazky 33 Krátkodobé závazky 33 Ostatní pasiva 33 Deriváty

18 Finanční část zprávy 15. DAŇ Z PŘÍJMŮ Na základě předběžné kalkulace společnost vyčíslila daň následovně: PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE DANĚ Z PŘÍJMŮ v tis. Kč Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodečitatelné náklady Tvorba/zúčtování opravných položek, netto Tvorba/zúčtování rezerv, netto Ostatní Rozdíly mezi dohadem a skutečností zohledněný v daňovém přiznání za předešlý rok Ostatní úpravy základu daně Zdanitelný příjem Odečet daňové ztráty Odečitatelná položka na výzkum a vývoj Dary Zdanitelný příjem po úpravách Sazba daně z příjmu 19 % 19 % Daň Sleva na dani Zápočet daně Splatná daň Úprava daně minulých let Splatná daň Společnost neevidovala k a daňové nedoplatky. 16. LEASING Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3i). Majetek najatý společností formou operativní leasingu k a (v tis. Kč): Popis ODPISY 18. VÝNOSY Délka sjednaného leasingu (v měsících) Výše nájemného v roce 2013 Výše nájemného v roce 2013 Automobily Výpočetní technika Ostatní technika Celkem ROZPIS VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI Z BĚŽNÉ ČINNOSTI: 17. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Přehled poskytnutých bankovních a korporátních záruk z důvodu dlouhodobých projektů k a (v tis. Kč): ODPISY Bankovní a korporátní záruky Krátkodobé splatné do 1 roku Střednědobé splatné do 3 let Dlouhodobé splatné nad 3 roky Celkem bankovní záruky v tis. Kč Poskytovatelem bankovních záruk je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Royal Bank of Scotland a Deutsche Bank. Poskytovatelem korporátních záruk je společnost Siemens Financial Services GmbH. Společnost má na základě uzavřených nájemních smluv v dlouhodobém pronájmu administrativní a výrobní objekty, které se nacházejí převážně v Praze, Brně a Ostravě a tyto budoucí závazky z nájemních smluv nejsou v účetní závěrce k vykázány. Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): v tis. Kč Položky odložené daně Odložená daňová pohledávka v roce 2013 Odložený daňový závazek v roce 2013 Odložená daňová pohledávka v roce 2012 Odložená daňová pohledávka v roce 2012 Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní přechodné rozdíly: OP k pohledávkám OP k zálohám na dlouh. majetek OP k zásobám OP k dl. hmotnému majetku OP k dl. finančnímu majetku Rezervy Zajišťovací deriváty Celkem Netto Pro výpočet odložené daně pro rok 2013 a 2012 byla v souladu s účetními postupy použita daňová sazba 19 %. K , resp společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši tis. Kč, resp tis. Kč v tis. Kč Domácí Zahraniční Celkem Domácí Zahraniční Celkem Zboží Výrobky Služby Výnosy celkem OSOBNÍ NÁKLADY ROZPIS OSOBNÍCH NÁKLADŮ: v tis. Kč Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Daň z příjmů 35 Leasing 35 Majetek a závazky nevykázané v rozvaze 35 Výnosy 35 Osobní náklady

19 Finanční část zprávy 20. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH V roce 2013 a 2012 obdrželi jednatelé odměny a ostatní náhrady spojené s funkcí statutárního orgánu v celkové výši tis. Kč a tis. Kč. V roce 2013 a 2012 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti. Všichni členové statutárních orgánů a někteří řídící pracovníci mohou využívat služební automobily i pro osobní účely. Zálohy poskytnuté spřízněným osobám dosáhly k a celkové výše tis. Kč a tis. Kč. Společnost běžně prodává zboží, výrobky a služby spřízněným osobám. V roce 2013 a 2012 dosáhl tento prodej objemu tis. Kč a tis. Kč. Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů za spřízněnými osobami k (v tis. Kč): KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Spřízněná osoba Splatnost Siemens Sherkate Sahami Siemens Sanayi ve Ticaret A.S Siemens Ltd. Vietnam Siemens, S.A. de C.V., México, D.F Siemens Ltd SIEMENS SPA OSRAM Opto Semiconductors GmbH Celkem Společnost nakupuje materiál, výrobky a využívá služeb spřízněných osob v rámci běžné obchodní činnosti podniku. V roce 2013 a 2012 činily nákupy tis. Kč a tis. Kč. Společnost v roce 2013 a 2012 nakoupila dlouhodobý hmotný a finanční majetek od spřízněných osob v celkové hodnotě tis. Kč a tis. Kč a prodala dlouhodobý majetek spřízněným osobám v roce 2013 a 2012 v celkové hodnotě tis. Kč a 0 tis. Kč. Od roku 2012 společnost běžně prodává krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů společnosti, která přebírá riziko neuhrazení pohledávky zákazníkem. V roce 2013 a 2012 byly prodány pohledávky v celkové hodnotě tis. Kč a tis. Kč. Poplatky spojené s prodejem těchto pohledávek dosáhly tis. Kč a tis. Kč. Přehled krátkodobých závazků vůči spřízněným osobám k (v tis. Kč): KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Spřízněná osoba Splatnost Koncar Power Transformers Ltd Siemens Israel Ltd SIEMENS CANADA LTD Siemens Technology and Services Pvt Celkem Krátkodobé závazky za ovládající a řídící osobou jsou evidovány z titulu krátkodobých půjček od společnosti Siemens Aktiengesellschaft. K a dosáhly půjčky výše tis. Kč a tis. Kč. Náklady na úroky vztahující se ke krátkodobým úvěrům za rok 2013 a 2012 dosáhly tis. Kč a tis. Kč. K a společnost evidovala krátkodobé pohledávky za ovládající a řídící osobou ve výši tis. Kč a tis. Kč z titulu krátkodobého uložení volných peněžních prostředků (viz bod 3c) a z titulu prodaných pohledávek. Výnosové úroky z peněžních prostředků dočasně uložených u společnosti dosáhly v roce 2013 a tis. Kč a tis. Kč. K a společnost evidovala dlouhodobé závazky za ovládající a řídící osobou z titulu akciových programů ve výši tis. Kč a tis. Kč. 21. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Na výzkum a vývoj bylo v roce 2013 a 2012 vynaloženo a zaúčtováno do nákladů tis. Kč a tis. Kč. Společnost realizovala výnosy z fakturace části těchto nákladů na společnost ve výši tis. Kč a tis. Kč, které jsou vykazovány v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. 22. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT Ostatní provozní výnosy Společnost vykazuje za rok 2013, resp ostatní provozní výnosy v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří v roce 2013 a 2012 výnosy z prodeje pohledávek. Ostatní provozní náklady Společnost vykazuje za rok 2013, resp ostatní provozní náklady v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří v roce 2013 a 2012 náklady z prodeje pohledávek. Ostatní finanční výnosy Společnost vykazuje za rok 2013, resp ostatní finanční výnosy v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří výnosy z titulu realizovaných a nerealizovaných kurzových zisků. Ostatní finanční náklady Společnost vykazuje za rok 2013, resp ostatní finanční náklady v celkové výši tis. Kč, resp tis. Kč, jejichž největší část tvoří náklady z titulu realizovaných a nerealizovaných kurzových ztrát. Odměna statutárnímu auditorovi je uvedena v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti. Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA 23. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI K datu sestavení účetní závěrky nejsou společnosti známy žádné významné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 30. září PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ BOD 9) Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku: Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer Ing. Josef Večerka Ing. Eva Prostredná Informace o spřízněných osobách 36 Výdaje na výzkum a vývoj 36 Významné položky zisků a ztrát 37 Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 37 Přehled o změnách vlastního kapitálu

20 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za hospodářský rok končící dne 30. září 2013 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za hospodářský rok končící dne 30. září 2013 V souladu s ustanovením 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, byla společností Siemens, s.r.o., se sídlem Praha 13, Siemensova 1, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625, zpracována tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Obsah zprávy: 1. Organizační struktura koncernu 3. DALŠÍ OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB PŘIJATA NEBO USKUTEČNĚNA OVLÁDANOU OSOBOU Společnost neučinila další opatření, která byla přijata nebo uskutečněna v zájmu nebo na popud propojených osob. Statutární orgány společnosti prohlašují, že veškeré právní vztahy s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních podmínek. Dne 31. prosince Právní vztahy mezi propojenými osobami 2.1 Smlouvy 2.2 Právní úkon nebo jiné opatření 3. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou Příloha 1 seznam propojených osob Příloha 2 seznam smluv 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KONCERNU Ovládající společnost: Obchodní firma: Österreich Sídlo: A-1210 Wien, Siemensstrasse 90, Rakousko Podíl v účetní jednotce: 100% Seznam dalších společností, se kterými společnost tvoří koncern (propojených osob) a které jsou společnosti známy, je uveden v příloze č PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 2.1. SMLOUVY Společnost uzavřela smlouvy s propojenými osobami. Přehled smluv je uveden v příloze č. 2. Společnosti nevznikla z výše uzavřených smluv újma JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY Společnost neučinila další právní úkony v zájmu propojených osob. Účetní transakce mezi společnostmi skupiny Siemens jsou popsány v bodě č. 20 přílohy účetní závěrky. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA jednatel Dipl.-Kfm. Rudolf Fischer jednatel Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 39

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 1919 V PRAZE ZALOŽENA FIRMA AERO AERO VODOCHODY - VÁŠ PRVOTŘÍDNÍ PARTNER V LETECKÝCH TECHNOLOGIÍCH 1919 2009 OBSAH 6 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA 10 PROFIL SPOLEČNOSTI 12 HISTORIE 14

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více