ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 11 (106) ZDARMA Miloš Zeman přijel do Mostu. Užilo se při tom i hodně legrace. Primátor Vlastimil Vozka zrovna osobně dohlíží na to, aby hlava státu neupadla na schodišti při výstupu k městskému divadlu a nezopakovala tak svůj slavný pád známý z prostor ČT. Prostě byla dobrá nálada. Prezident stihl ještě předtím poobědvat na hipodromu, kde se setkal s horníky, pohovořit si s mosteckými zastupiteli v obřadní síni a následně po zdolání schodiště pobesedovat s občany (více uvnitř vydání). Foto: Petr PROKEŠ Šťastné zprávy Máte to ve svých rukách! napsali jsme minule. Dokázali jste, že to v rukách skutečně máte. Dva námi podporovaní kandidáti byli díky tomu zvoleni do Poslanecké sněmovny. Děkujeme! Ti dva jsou zárukou toho, že v dolní parlamentní komoře nebudou spát, ale makat (jak s oblibou říká Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, na jehož kandidátce byli naši lidé zařazeni). Člen představenstva družstva Vlastimil Vozka, primátor Mostu, za řadu let výkonu funkce poznal dopodrobna problematiku družstevního i vlastnického bydlení a všeho, co se segmentu bydlení týče. Proto dobře ví, jak upravit zákony ke zlepšení poměrně tristní situace v této oblasti. Přítel našeho družstva Bronislav Schwarz, ředitel Městské policie v Mostě, z praxe zná, co to znamená mít problémy s nepřizpůsobivými, jak ti dokážou znepříjemňovat život a narušovat právo slušných občanů na klidné bydlení. Proto ve své pracovní aktovce již nyní nosí konkrétní návrhy na legislativní změny, které zbaví slušné lidi trápení. Prezident Miloš Zeman sice nebyl na kandidátce ANO, ale při návštěvě Mostu slíbil, že se zasadí o prolomení limitů těžby uhlí, a tak zachová téměř devět tisíc pracovních míst. To je důležitá zpráva i pro naše družstvo nenaroste počet dlužníků. Společně s vámi jsme v očekávání příchodu pozitivních změn. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. ová adresa: Oficiální internetové stránky: P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Charvátová Lenka lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Feiglová Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Evidence nájemného evidence.najemneho Podatelna podatelna Kubíková Lenka Hokrová Monika Reichlová Iveta Sekretá ka sekretariat P edpisy nájemného predpisy.najemneho Karochová Daniela Ko átková Alena Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Pecková Kate ina Mgr. Prokeš Petr Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek Matoliaková Iva EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Evidence pohledávek evidence.pohledavek Vedoucí hlavni.ekonom Zvárová Mária Erlitzová Alena Bílková Lucie Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom St íšková Kate ina Hájková Dagmar Hudecová Jitka Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik5 Hor á ek Miroslav investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Shora snesli 32 pytlů holubího trusu str. 9 Paneláky určitě přežijí str. 10 Tři tipy pro vaše zbohatnutí str. 11 Do 15. listopadu můžete vybrat projekt str. 15 Je to opravdu balzám na duši, říká šéfka str. 18 Náměstek Pitín představil zdejší cyklostezky str. 20 Severočeši.cz byli ve volbách velice úspěšní str. 22 Prolomení limitů těžby je nejdůležitější investice str. 24 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Koho z nás dřív napadlo, že prolomení limitů těžby hnědého uhlí je nejdůležitější a nejpotřebnější investice? Snad nikoho! O těžebních limitech hovoříme na severozápadě Čech po řadu let v různých kontextech, ale nikdy ne v tak jasném ekonomickém. Jak je možné, že nás doposud něco tak prostého nenapadlo? Není to třeba tím, že se soustavně utápíme v řešení maličkostí, dohadování o pitomostech atd. a to hlavní nám uniká? Dokonce tak, že nám pravdu musí přijet říci první muž republiky, abychom se zorientovali? V jednoduchosti je krása, říká české přísloví. Potvrdilo se, že je pravdivé. Prolomení = investice přinášející prospěch regionu, to je jednoduchá rovnice zachycující ekonomickou pravdu. Zosobněná myšlenka zrozená v mysli velké osobnosti s ekonomickým rozhledem a lidským nadhledem. Je dobře, že ji vyslovil prezident republiky. Jeho autorita nás přiměje k tomu, abychom se více zamýšleli nad věcmi kolem nás a hodnotili je trochu z jiného úhlu pohledu, než na jaký jsme byli ve své přízemnosti a zaslepenosti doposud zvyklí. V novosti pohledu nám může být Zeman dobrým příkladem. Má prostě chytrou hlavu. A takových bychom na Mostecku potřebovali víc. O jejich početní přírůstek se můžete postarat i vy. Uvnitř tohoto vydání zpravodaje najdete návod, jak na to. Musíte to ale stihnout do 15. listopadu. Hledejte podle titulku zmiňujícího uvedený termín. A pokud nebudete chtít bohatnout jen duševně, ale i fyzicky přesněji finančně, pomohou vám rady odborníka orientovaného na prachy. Když vás přestane bavit boj za prolomení limitů a bobtnání finančního balíku, sedněte na kolo a vydejte se na cyklotoulky. Náměstek mosteckého primátora Luboš Pitín vám poradí kam vyrazit, má to tady pěkně obšlápnuté. Budete-li se cítit unaveni a zatoužíte po oblažení duše, vyrazte na led. Na nohy vás postaví Popelka. Výpravná dvouhodinová show vám vyčistí hlavu natolik, že se budete cítit jako v jiném světě a dostanete takovou chuť do života, že vás najednou začne bavit malování a vytvoříte dílo nevídané hodnoty. Udělá vám radost a vystavíte ho v knihovně. Ta se vás totiž zeptá Kde domov můj? Třeba ho prostřednictvím obrázku objevíte a samou radostí vám narostou křídla a budete se vznášet. Tam nahoře se už potkáte se Severočechy.cz, kteří se samou radostí vznášejí už pěknou řádku dnů. Svými hlasy jste je poslali do Poslanecké sněmovny, aby tam hájili vaše zájmy. Držme jim palce, ať se jim daří, a popřejme, ať se nezblázní z poměrů ve vysoké politice. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Rekonstrukce chodníků Družstevníci a vlastníci bytů se začínají také více zajímat o to, co se děje v bezprostřední blízkosti jejich domu, nejen uvnitř objektu. Jako příklad můžeme uvést družstevníky ze SA 15 (blok 352) v ulici 1. máje v mostecké Družstevní čtvrti. Ti si nechali zrekonstruovat chodníky kolem domu. Odvodnění domu Ve stejné ulici a čtvrti (ale jen o kousek dál) vlastníci bytů ze SV 169 (blok 350) si už užívají opravených okapových chodníků. A nejen to. Zbavili se i nepříjemného problému. Nebude již docházet k zatékání vody do objektu. Zaplatili si totiž také práce na provedení odvodnění domu. Nová krytina Odvedla odborná firma kvalitní práci? Bude či nebude zatékat do domu? Tyto otázky si nyní kladou vlastníci ze SV 133 (blok 64) v mostecké ulici Antonína Dvořáka. Ti mají čerstvě vyměněnou střešní krytinu. Ale znáte to. Dokud pořádně nezaprší a nezasněží, oči se nepřesvědčí, jak to vlastně je, pochybnosti budou stále žít. Kamerové systémy Výbory družstevních samospráv a společenství vlastníků jsou si dobře vědomy toho, že není bezpečno ani na ulicích, ani v domech. Proto mají zájem o vybudování bezpečnostních kamerových systémů v domech. Kroky k realizaci akce včetně zpracování příslušné dokumentace zajišťuje technický úsek správy družstva pro SV 166 (blok 367) v Hutnické ulici v Mostě a pro SV 602 (blok 562) v ulici Karla Jaromíra Erbena. Kvalitní dveře K zajištění bezpečnosti v domě, včetně zabránění vstupu cizích osob do objektu, dobře poslouží i kvalitní dveře. Dobře jsou si toho vědomi družstevníci ze SA 088 (blok 712) v ulici Jana Kříže na sídlišti Liščí Vrch. Nechali si proto vyměnit zadní vstupní dveře a sklepní okna. O tři domy dál se postarali o svoji bezpečnější chůzi. Družstevníci ze SA 091 (blok 715) vyměnili dlažbu v přízemí a od 1. do 7. patra podlahovou krytinu z PVC. Připravili: (tú, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Pojem energetické štítky se zřejmě stal pro širokou veřejnost strašákem. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit, proč mám poslední dobou na toto téma tolik telefonických dotazů, proč dostávám nepočítaně ových sdělení, proč mě zastavují na ulici bydlící z domů v naší správě a ptají se pořád na totéž. Dokonce mi to připadá tak, že si snad každý družstevník či vlastník bytu chce připevnit energetický štítek na vstupní dveře do svého bytu. Ale nedělejte to! Bylo by to nejen iracionální, ale také nesprávné. Ze všech dotazů jsem vyrozuměl, že tázající vlastně nevědí, o co jde. Jen slyšeli to kouzelné sousloví energetický štítek, něco málo se dozvěděli z těch či oněch novin, případně něco zaslechli v rádiu či viděli v televizi, ale takto získané informace si nedokázali dát do souvislostí. Chopím se tedy toho já a pokusím se vám všem čtenářům našeho zpravodaje poskytnout co nejúplnější a co nejsrozumitelnější informaci. Tak tedy: Majitelům bytových a rodinných domů letos přibyly další povinnosti. Oproti minulosti si budou muset při různých příležitostech opatřovat průkazy energetické náročnosti budovy, přičemž v příštích letech se tato povinnost bude postupně rozšiřovat. Průkazy energetické náročnosti budovy, jejichž platnost je deset let, musí na základě energetického zákona již od roku 2009 vlastnit všichni majitelé nových rodinných a bytových domů, neboť jejich vystavení je součástí stavebního řízení. Nově si je musí opatřit i ti, kteří chtějí bytový nebo rodinný dům prodat či pronajmout, případně ti, kteří provedli rozsáhlou renovaci, jež se dotkla více než 25 procent plochy obálky budovy, tedy obvodových zdí a střechy. Týká se to zejména zateplování nebo výměny oken. V příštích letech si budou muset postupně nechat vystavit průkaz energetické náročnosti budovy i majitelé těch domů, kteří je neplánují prodat, ani rekonstruovat. Od 1. ledna 2015 se tato povinnost bude týkat všech bytových domů nad m 2 vytápěné plochy (tedy souhrnné plochy všech bytových jednotek a dalších vytápěných částí domu), od 1. ledna 2017 pak budov nad m 2 a konečně od 1. ledna 2019 i budov pod m 2 vytápěné plochy. Průkazy energetické náročnosti budovy, které je oprávněn vystavovat energetický auditor s příslušnou akreditací udělenou ministerstvem průmyslu a obchodu, jsou užitečné zejména pro ty, kteří uvažují o koupi domu nebo bytu, neboť tím získají informace o energetické náročnosti dané nemovitosti a tím i nákladech na vytápění. Pro majitele rodinných a bytových domů toto opatření naopak představuje administrativní a finanční zátěž, vystavení průkazu například pro rodinný dům do 250 m 2 vytápěné plochy vyjde na zhruba 6 tisíc korun s DPH, pro bytový dům pak na 12 až 14 tisíc korun s DPH. Součástí průkazu jsou i energetické štítky, které na barevné stupnici s označením A G graficky znázorňují energetickou náročnost domu. Těmito štítky musejí být označeny všechny veřejné budovy, a to buď u vchodu, nebo ve vstupní části. Majitelé rodinných a bytových domů je vyvěšovat nemusejí. Věřím, že po tomto vysvětlení je všechno jasné. A pokud ještě ne, řeknu to úplně lidově: Jste- -li družstevníkem či vlastníkem bytu a žijete-li v domě spravovaném SBD Krušnohor, mějte klidné spaní. Starosti ponechte nám. Proto jste si nás vzali na zajišťování správy domu. Na úplný závěr si dovoluji připomenout, že na stránkách družstevního zpravodaje jsme se již před časem jednou bavili o energetických štítcích. Tehdy jsem se o nich vyjádřil dost ostře, nelibě, na rovinu jsem je označil za zbytečnost a hloupost. Jde jen o další byrokratickou zátěž. Kdybych měl tu moc, okamžitě bych je zrušil. František RYBA ředitel družstva Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Příště važte svá slova, inženýre, vybízí předsedkyně společenství Blanka Nešporová, předsedkyně SV 197 v Mostě, zásadně nesouhlasí s výroky pronesenými podnikatelem Jiřím Zelenkou na adresu SBD Krušnohor v tisku. Svůj nesouhlas vyjádřila písemně. PRÁVNÍ PORADNA Před několika týdny mostecký podnikatel Jiří Zelenka veřejně obvinil první náměstkyni primátora Hanu Jeníčkovou z korupčního jednání a na zasedání zastupitelstva požadoval její odvolání z funkce. Zelenkovo poukazování na zásah protikorupční policie na magistrátu před několika měsíci nenalezlo u zastupitelů oporu s odůvodněním, že podnikatel nepředložil žádný důkaz, platí presumpce neviny a výsledkem policejního zásahu bylo obvinění jiné osoby. Podnikatel Zelenka se tentokrát strefil i do Krušnohoru, jehož ředitelem je František Ryba, výkonný sekretář Sdružení Mostečané Mostu a donedávna také předseda politického hnutí Severočeši.cz (na funkci abdikoval z důvodu, že se nemůže ztotožnit s obsahem výroků Jiřího Zelenky na veřejnosti). V rozhovoru nazvaném Korupci a podvody by měly řešit všechny strany, zveřejněném týdeníkem 5 plus 2, podnikatel mimo jiné řekl, že Mostečané Mostu ztratili sebereflexi a domovníci placení Krušnohorem musejí poslouchat pana Rybu. Tato slova se mi nelíbí. Především nejsem domovník, ale zdravotní sestra (každý z nás má svou profesi), a to, že náhodou vykonávám nějakou funkci ve svém volném čase a přeji si, aby se všem dobře žilo, neznamená, že budu někde nazývána domovníkem, dokonce placeným Krušnohorem, i když ani za tuto práci se nemusím stydět. Lidé, kteří byli zvoleni za Mostečany, udělali kus práce, která je vidět. Prosila bych Vás, kdybyste příště vážil svá slova, pane inženýre Zelenko. O Blance Nešporové je známo, že funkci předsedkyně SV vykonává velice zodpovědně. Předsedkyně SV ale není domovnice. Její písemná reakce odhaluje mezi řádky i další skutečnost podnikatel Zelenka zřejmě nezaznamenal ani po letech rozdíl mezi dávno zaniklým PBH (Podnikem bytového hospodářství), v jehož rámci domovníci skutečně existovali, a bytovým družstvem, jež rozvíjí svoji činnost v souladu se zájmy družstevních samospráv a společenství vlastníků vedenými řádně zvolenými výbory. Petr PROKEŠ Může družstvo strhávat peníze pro město? Město a družstvo se dohodly na spolupráci ohledně vymáhání nedoplatků od občanů, kteří dluží městu na jeho poplatcích (např. za psa). Pokud město vydá exekuční výměr a zašle ho družstvu, to strhne dluh občanovi z jeho přeplatků na vyúčtování (např. za energie). Lze takto postupovat? Družstvo opravdu může strhávat peníze za dluhy na městských poplatcích? Nejsou město a družstvo samostatné právní subjekty? F. F., Most Povinnost platit místní poplatky je upravená v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích v ustanovení 1 stanoví, jaké poplatky může obec vybírat, například je to poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst apod. Konkrétní poplatky potom obec zavádí obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. Obcí takto stanovené poplatky je třeba řádně a včas hradit. V případě, že nedojde k úhradě poplatku včas nebo ve správné výši, obecní úřad vyměří poplatek platebním výměrem. Platební výměr je potom exekučním titulem, na základě kterého se obec může domáhat úhrady vyměřeného poplatku. Pokud se týká vymáhání poplatků, obec jako správce daně může vymáhat nedoplatek daňovou exekucí, případně zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Pokud se týká vymáhání prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, vystupuje obec v roli oprávněného a konkrétní postup vymáhání stanoví soud nebo soudní exekutor. Pokud ovšem obec jako správce daně vymáhá poplatky v daňové exekuci, postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a může nařídit vymožení dluhu mimo jiné přikázáním jiné peněžité pohledávky, tj. pokud má povinný pohledávku za družstvem z titulu přeplatku, je možné tento přeplatek postihnout ve prospěch dluhu povinného vůči obci. Tento postup obce je pak zcela v souladu s platnou právní úpravou a neznamená, že obec a družstvo nejsou samostatnými subjekty. Naopak tento postup může obec využít i v případě peněžité pohledávky dlužníka za jinou osobou, která by rovněž byla povinna v případě nařízení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky namísto dlužníkovi vyplatit pohledávku obci. Mgr. Věra KADLECOVÁ VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Dojde časem na výtahy? Hulvátské a destruktivní chování některých spoluobyvatel se může stát příčinou pro přehodnocení původního rozhodnutí o investiční akci. Na základě vlastní zkušenosti nás na to upozornil Zdeněk Řehák, předseda SV 247 z bloku na třídě Budovatelů v Mostě. Společenství vlastníků se původně dohodlo na tom, že jakmile bude splacen úvěr za jiné provedené práce v domě, že budou u obou vchodů do objektu vybudovány vnější (venkovní) výtahy. Přivítali by je především dříve narození a hlavně lidé s bolestmi kloubů či jinými zdravotními potížemi. Šlo by o investici v hodnotě zhruba 3 milionů 600 tisíc korun. V domě ale bydlí také problémoví lidé, v sousedství (lokalita Stovky) je nepřizpůsobivých jedinců nemálo a tak se vlastníci ze SV 247 začali ptát sami sebe, zda by taková investice nepředstavovala zbytečně vyhozené peníze. Po dosavadních zkušenostech s problémovými jedinci vznikla mezi bydlícími obava, zda by nedocházelo k soustavnému poškozování technického zařízení, pokud ne rovnou k jeho destrukci. Za současné situace jsme se rozhodli, že do toho nepůjdeme a nebudeme riskovat. Je to vlastně politický problém. Vládní činitelé problém nepřizpůsobivých neřeší a na zájmy slušných lidí nehledí. K návrhu na vybudování vnějších výtahů se po několika letech určitě vrátíme, jde přece jen o potřebné zařízení, uvidíme, jaká bude situace. Třeba tady budou žít už jen slušní lidé. Ti výtahy ničit nebudou, uzavřel Zdeněk Řehák. Zateplují ostošest Zima pomalu klepe na dveře, ale na útlumu stavebních prací to není vidět. Naopak. Stavebními dělníky se to v některých domech hemží. Prostě zateplování probíhá ostošest. Jde například o mostecký blok 19, v němž působí SV 121, v ulici W. A. Mozarta, nebo o blok 328 (SV 193) v ulici Jaroslava Vrchlického, či o blok 733 (SA 099) v ulici Františka Malíka na sídlišti Liščí Vrch. V posledně jmenovaném případě dělníci nejen zateplují, ale také sanují a zasklívají lodžie. Tuto trojici prací vykonávají zároveň také stavaři na bloku 410 (SV 229) v Moskevské ulici v Severní čtvrti a na bloku 632 (SA 071) v ulici Karla Marxe na Výsluní. Připravili: (tú, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Podívejte se, jak se žije v Janově; Celá republika zná Janov jako sociálně vyloučenou lokalitu, před několika málo roky se sídliště stalo místem střetu bílých a černých, je místem s mnoha problémy. V době komplexní bytové výstavby (KBV) vyrostlo sídliště Janov na úpatí Krušných hor především pro uspokojení potřeby bydlení horníků, pracovníků chemických a jiných závodů, ale i učitelů, lékařů a dalších pro okres potřebných profesí. Mělo sloužit jako příklad péče socialistické společnosti o občany. Předpokládalo se, že by se mělo stát bydlištěm pro až 10 tisíc lidí, což je počet obyvatel menšího okresního města. DNEŠEK Od té doby uplynulo mnoho let a původní stavbaři by své dílo pokud by do Janova zavítali v některých částech asi ani nepoznali. Dá se v Janově vůbec žít? Zeptali jsme se na to dvou místních obyvatel dělnice Jany Stankové, která zde bydlí od dětství, a havíře v důchodu Stanislava Sentenského, jenž se sem přestěhoval před několika lety z Teplic. DVA JANOVY Oba dva se shodli v názoru, že není Janov jako Janov. Místní obyvatelé rozdělují sídliště na horní (je blíže ke Krušným horám) a dolní, což je část blíže k Hornímu Jiřetínu. Horní část považují za problémovou, protože v ní žije hodně nepřizpůsobivých lidí, neplatičů, je zde vidět devastace nejen paneláků a dalšího majetku, ale i lidských duší. Často zde potkáte bezcílně bloumající jedince, pravděpodobně pod vlivem omamných látek. Symbolem této části sídliště se staly vybydlené domy společnosti CPI. Stanislav Sentenský do této části sídliště zrovna moc nechodí, nemá proč, nakupuje si a vyřizuje věci v dolním Janově. Jana Stanková občas zavítá do horní části, protože v ní bydlí její známí. Oba sdělili, že i přes nepříznivou situaci v horním Janově zaznamenali pozitivní změny. Technické služby města Litvínova se více starají o veřejná prostranství včetně zelených ploch začalo zde být čistěji, některé lampy veřejného osvětlení byly opraveny, totéž platí o některých chodnících. Měly by je ihned zbourat, je to ostuda, říká o vybydlených panelácích společnosti CPI Jana Stanková. Jsou nechtěnou dominantou horního Janova. APATIE Jana Stanková a ani Stanislav Sentenský by se z Janova nestěhovali. Jsou zvyklí. Navíc doufají, že se situace postupně zlepší. Vidí, že bída sídliště spočívá v nedostatku pracovních míst, ve velkém množství lidí žijících ze sociálních dávek a atmosféry apatie, která souvisí s tím, že dlouho nezaměstnaní lidé zcela ztrácejí pracovní návyky. Vadí ale i jiná věc. Slušní lidé žijící v blocích s větším množstvím nepřizpůsobivých rezignují na opravy v domě. To je chyba. Stav objektů se bude zhoršovat, nepřizpůsobiví mohou devastovat dál, budou se cítit pomalu jako králové, popsal Stanislav Sentenský. NEKRADOU ANI KVĚTINY Tomu zde, kde bydlím, říkáme Beverly Hills. Řekl bych, že to tady jde k lepšímu. Beverly Hills je nejspodnější část sídliště kousek od hřiště a domova důchodců. Nepřizpůsobiví se sem nestahují. Dokonce ani nekradou květiny, jež jsou vysázeny před domy, sdělil k našemu překvapení Stanislav Sentenský. Chválí si, že Krušnohor se o domy stará; Stanislav Sentenský Jana Stanková konkrétně ten, v němž bydlí, má za sebou komplexní rekonstrukci, dokonce v něm už jezdí i nové výtahy. Obyvatelé si zřídili společenskou místnost. Pochválil je také za to, že se naučili třídit domovní (komunální) odpad, což je v jiných městech problém. Krušnohor se o domy v Janově stará vzorně. Ale hned za tímto blokem se vám naskytne zcela jiný obrázek.

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 dolní není horní Potřebujete byt? PIVKO V ZÁTIŠÍ Stanislav Sentenský považuje janovskou obchodní síť za nedostatečnou. Zaplaťpánbůh za to, že tu máme aspoň Vietnamce, shrnul. Maso a další zboží si jezdí nakupovat do Litvínova, na pivko chodí do Zátiší, což je hospoda v areálu janovského nákupního střediska Krušnohor, jež středisko obchodu pro absenci mnoha prodejen ani nepřipomíná. Právě sem chodila ráda nakupovat Jana Stanková. To je ale už mnoho let! Bylo to plnohodnotné nákupní středisko se vším všudy, dokonce tam bylo i kadeřnictví. A také kultura. Konaly se tam diskotéky, zavzpomínala. Po tom všem je ale veta. Přivítala by aspoň obnovu menších akcí například oslav Mezinárodního dne dětí. Ráda chodí do hospůdky Sportovní hala. Malý hraje od pěti let fotbal, takže se tam chodím na něj koukat, prozradila neustále se usmívající žena. NETROUFNOU SI Cítí se večer na ulici bezpečně? Stanislav Sentenský ano, přikládá to ale skutečnosti, že je mužem s havířskou postavou, takže si na něj jen tak někdo netroufne. A žena? Mohu říci, že ano, že se cítím bezpečně. Zatím se mi tady nic nestalo. Ani večer ne. Nikdo a nikdy si na mě něco nedovolil. Ale možná je to tím, že jsem razantní ženská. Kriminalita v Janově je podle mého soudu na stejné výši jako v Litvínově, zhodnotila Jana Stanková. NASTANE NÁVRAT? Oba věří, že se situace v Janově zlepší. Flintu do žita rozhodně neházejí. Vadí jim ale postupné vysídlování. Tím, že tady není práce, lidé se stěhují pryč právě za prací, zdůraznila Jana Stanková, která se obává toho, aby se domy nevyprázdnily a nebyly postupně zdevastovány jako bloky společnosti CPI. Vzpomínám si, že jsem jako malá holka po tomto sídlišti běhala. Bylo pěkné. Dodneška ho mám před očima. Návštěvy nám záviděly, že bydlíme pod krušnohorskými kopci a lesy, že máme blízko do přírody. Snad se to jednou všechno zlepší, nejlepší by bylo, kdyby se to podařilo vrátit do původního stavu, zasnila se Jana Stanková. Text a foto: Petr PROKEŠ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Most, ul. Česká, bl. 628, čp. 756, čb. 13 Dražební jednání se koná dne ve hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě Předmětem dražby je vypořádací podíl ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor Most ve vztahu k bytové jednotce č. 13 o velikosti 1+4 v 7. podlaží v domě čp. 756 (blok 628) v ulici Česká v Mostě, podlahová plocha je 72,56 m 2 Výsledná cena vypořádacího podílu byla určena ve výši Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška čj. 28E 38/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Most, ul. Jaroslava Vrchlického bl. 323, čp. 2760, čb. 29 Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru Dražební jednání bude zahájeno dne ve hodin a ukončeno ve hodin Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 29 v budově v Mostě, čp , o velikosti 1+2, ploše 54,91 m 2, ve 3. podlaží domu, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Informace: dražební vyhláška čj. 030 EX 22025/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Most, tř. Budovatelů bl. 91, čp. 2325, čb. 33 Dražební jednání se koná dne ve hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 2325/33 v domě čp. 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2375, 2376, 2392, 2393 v Mostě, o velikosti 1+3, podlahové ploše 75,00 m 2, ve 2. podlaží, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Takto vypadá péče o domy v podání společnosti CPI. Domy jsou vybydlené, chátrají, spodní patra jsou zazděná. Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 28E 332/

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Výhodné nabídky na CISu stále pokračují CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Informace o akcích a připravovaných novinkách společnosti SOFTEX v rámci projektu Centrální informační sítě (CIS) to je to, o co jsme se u ředitele společnosti MIROSLAVA PRŮŠI zajímali. O jaké akce se ve čtvrtém čtvrtletí jedná? V předešlých číslech Krušnohoru jsem zmiňoval hlavní akci nazvanou Internet do každé domácnosti. Slib, který jsme učinili, plníme a snažíme se natáhnout kabely do všech domů ve správě družstva a napojit je aktivně na optickou síť CIS. Naše nemalé investice do infrastruktury CISu jsou průběžně realizovány. Veškeré práce jdou na vrub naší společnosti a jednotlivá SV a SA instalace nestojí vůbec nic. Uživatelé CISu, kteří plynule přešli z rádiového připojení na optickou síť, jistě změnu bezpečně zaznamenali. Pro ty, kteří se stále nerozhodli, platí: akce trvá do konce roku a rozhodujícím datem je termín souhlasu s realizací CISu, tedy termín do 31. prosince Vlastní realizace kabelového rozvodu může proběhnout až v novém roce. Pro další informace nás mohou zájemci kontaktovat na telefonních číslech nebo Veškeré dotazy rádi zodpovíme. Jaké další akce nabízíte? Přicházíme se zvýhodněnou nabídkou protipožárního systému, který se týká ochrany společných elektrorozvodů před zahořením. Systém tvoří v podstatě hlásič, jenž při zaznamenání zvýšené teploty kabelového vedení silnoproudého vedení vyhlásí automaticky poplach. Co nového na CISu v oblasti internetu? Pro naše klienty připravujeme systém pro zabezpečení IT, zálohování a archivaci dat. Stručně řečeno se jedná o ochranu perimetru, ochranu koncových stanic, zálohování dat na disk a archivaci dat prostřednictvím technologie ARTEC Vstor. Co vše je možné archivovat? V podstatě cokoliv, y, skeny, hlasové zprávy, tištěné dokumenty, a to vše v souladu s legislativou EU. Výhodou připravovaného systému je to, že umožňuje velmi rychlé vyhledávání právě v nestrukturovaných datech. Naostro systém představíme po nezbytném testovacím provozu a odladění. Předpokládáme, že to bude začátkem roku Rozmlouvala: Alena PRŮŠOVÁ ml. CIS VE VAŠEM DOMĚ RYCHLÝ INTERNET DIGITÁLNÍ TELEVIZE až 100 Mbit/s až 115 kanálů od 170 Kč/měs. od 99 Kč/měs. INFORMUJTE SE TAKÉ NA TELEFON VOIP A GSM SOFTEX NCP je vaším spolehlivým partnerem téměř 20 let

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Shora snesli 32 pytlů holubího trusu JAK JSME ZAČÍNALI (78) Na první pohled vypadá energicky, rázně, možná až výbušně. Kdepak zdání klame! Jsem rozený kliďas a věci řeším bez emocí a s nadhledem, usmívá se Ing. ZDENĚK ŘEHÁK, předseda SV 247 z bloku na mostecké třídě Budovatelů. SPOJKA Prapodivné dvojčíslí v označení bloku znamená, že dům tvoří stavební spojku mezi bloky 95 a 96 a díky jí vytvářejí všechny tři bloky tzv. hrábě (pohledem shora). Ty představují velkou koncentrací lidí a s ní souvisí množství problémů. TŘIKRÁT DRÁŽ Bydlím tady od roku 1958, co dům stojí. Již od počátku jsem se o bydlící staral, už jako člen občanského výboru, zavzpomínal Zdeněk Řehák. K péči o dům a v něm bydlící se dostal přes elektřinu. Po tři roky od postavení objektu se tady za odběr proudu platilo stavební firmě, ta nám přeúčtovávala položky na jednotlivé byty, ale dělala to špatně, v každém vyúčtování byly chyby. Nájemníci měli platit až třikrát dráž. Zjistil jsem to, na nedostatky jsem firmu upozornil a ta nám musela opakovaně vracet peníze, popsal finanční anabázi Zdeněk Řehák a dodal: Lidi mě potom nechali starat se o dům i nadále. KŠEFTAŘI Funkci předsedy SV vykonává od roku 2000, kdy si nájemníci mohli byty od města koupit. V domě je 24 bytů a tři obchody. Dnes ve dvanácti bytech bydlí slušní vlastníci, třináctý (shodou okolností nadsoused předsedy) je dlužníkem (má zaplatit 250 tisíc korun, před soudem se prohlásil za neschopného platit, soud mu vyhověl a oddlužil ho, přitom tento bydlící neměl dělat další dluhy, ale dělá je, takže jej čeká další řízení), dva byty patří Krušnohoru (v nichž je situace Blok na třídě Budovatelů se dočká i barevnější fasády. Stane se tak nejdříve za tři roky, až splatíme úvěr za jiné práce, prozradil Zdeněk Řehák. Chválil plastová okna díky jim je v bytech více tepla a méně hluku z okolí domu. kolem nájemníků ucházející) a devět vlastníků v bytech nebydlí, pronajímají je. Ve třech případech se nebojím říci, že jde o kšeft, kdy majitelé bytů využívají sociálních dávek na bydlení od nepřizpůsobivých, které ubytovali, sdělil Zdeněk Řehák. A protože se nepřizpůsobiví chovají tak, jak se chovají, vedle jiných lahůdek mohou i za to, že se v domě začaly vyskytovat štěnice. Na jejich likvidaci jsme vynaložili už 75 tisíc korun! spočítal předseda. JEDNA ZA DRUHOU Jinak se v domě udělalo pro bydlící mnoho prospěšného. Od roku 2000 se střídala jedna akce za druhou. Nejdříve jsme si pořídili vodoměry, pak jsme dělali nové rozvody teplé i studené vody, vyměnili ventily na topení, pořídili měřiče tepla, hodně dlouho jsme opravovali starou střechu, vyjmenoval Zdeněk Řehák. Teprve až v roce 2008 si nechali zbudovat úplně novou střechu. Přes tu starou hodně zatékalo a lákala holuby. Shora jsme snesli 32 pytlů holubího trusu! zdůraznil předseda. Potom přišla na řadu instalace nových poštovních schránek a řešení problémů ve sklepě. Kvůli nevhodným sklonovým poměrům okolního terénu nám do něj po deštích silně zatékalo, takže jsme museli používat až tři čerpadla, abychom se vody zbavili. Před rokem jsme udělali odvodnění odkopáním a hydroizolací, popsal předseda. Kromě toho stihli třikrát vymalovat stěny na chodbách schodiště, protože pořád po nich někdo čmáral. U vchodu do sklepa instalovali mříže, často se do něj dostávali nenechavci. Do obou vchodů nechali vsadit nové vstupní dveře a zřídit stříšky. Řešili problémy kolem ukradených kovových roštů v chodníku nad sklepy. Když se pustili do generálky balkonů, zjistili, že ve čtvrtém patře je musejí zlikvidovat. Když se dům stavěl, bulharští dělníci betonovali za mrazu, únosnost balkonů byla kvůli tomu nevyhovující, zdůvodnil předseda. Pustili se i do nových plynových rozvodů a výměny oken, vyměnili i dveře ve sklepě. Osvětlení schodiště ovládá fotobuňka, nainstalovali jsme nové zvonky, vchodové dveře jsou na čipy, vyjmenoval Zdeněk Řehák. Žilo by se tady hezky, jen nebýt těch nepřizpůsobivých. Ti si udělali z obou chodníků v průjezdu záchod, a tak neustálé čištění odbornou firmou stojí SV osm tisíc ročně. Je to otevřený problém, máme rozjednáno zazdění tohoto prostoru, uzavřel předseda. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva CO NOVÉHO V JINÝCH DRUŽSTVECH SBD POKROK PRAHA Chcete funkci? Vedení družstva vyhlásilo řádné volby členů představenstva a kontrolní komise, které se uskuteční na shromáždění delegátů 23. listopadu. Podle znění stanov má každý člen Pokroku, jenž dosáhl 18 let věku, právo být volen do orgánů družstva. Přihláška musí obsahovat uvedení funkce, kterou chce kandidát vykonávat, základní data o uchazeči, jimiž jsou příjmení, jméno, titul, rok narození, členské číslo, adresa trvalého bydliště, kontaktní telefon a číslo objektu, údaj o zaměstnání, podnikatelské činnosti nebo o členství ve statutárních a dozorčích orgánech právnických osob. Nesmí chybět ani charakteristika uchazeče. Je třeba, aby kandidáti reálně zvážili své časové možnosti a počítali s tím, že výkon funkce člena představenstva a kontrolní komise nespočívá pouze v účasti na jednání orgánu, vyzval předseda představenstva Oldřich Sova, který by nerad, aby se z nadšenců stali časem pasivní jedinci nezajímající se o potřeby členů družstva a klientů. BD DRUŽBA ÚSTÍ N. L. Nemáte na nájem? Tuto otázku položilo vedení Družby bydlícím a hned jim odpovědělo prostřednictvím webu i tištěného zpravodaje. Dostavte se na právní oddělení správy družstva v úřední den k sepsání dohody o uznání dluhu. Neplatič tím ušetří nejen čas, ale hlavně finanční prostředky. Uzavřením dohody se pozastavují poplatky z prodlení, vysvětlila předsedkyně představenstva Monika Sobotková, která si od tohoto kroku slibuje zvýšení zájmu dlužníků o řešení jejich závazků. SBD DĚČÍN Mají lepší podmínky Na konci října skončila rekonstrukce a modernizace areálu správy družstva. Práce probíhaly od 1. července. Týkaly se správní budovy i přilehlých prostranství. Po tuto dobu byl výrazně omezen přístup k objektu, i když činnost správy družstva zůstala zachována i v provizorních podmínkách. Úředníci a úřednice si nyní zvykají na zmodernizované prostředí. Družstevníkům a vlastníkům bytů se mohou nyní věnovat ve výrazně lepších pracovních podmínkách. Deseti tisícům bydlících v domech vlastněných či spravovaných družstvem opět otevřeli dveře dokořán. Paneláky určitě přežijí, jsou přesvědčeni odborníci NA ZKUŠENÉ ZA HUMNY Odhaduje se, že třetina populace České republiky žije v paneláku. Panelová sídliště dodnes nesou odkaz socialistické epochy, ve které vznikla, a bývají rozporuplně přijímána. I přes negativní náhled na ně jsou stále významným typem bydlení, který tvoří podstatný podíl trhu s nemovitostmi. O tom, že kromě problémů představují panelová sídliště také rozvojové možnosti, pojednal seminář s názvem Co se socialistickým dědictvím aneb Co s panely?, který se uskutečnil v pondělí 21. října tohoto roku v Ústí nad Labem. POTENCIÁL ROZVOJE Seminář určený široké veřejnosti přinesl náhled odborníků z různých branží z pohledu sociologa, ekonoma a architekta. Všichni se shodují na tom, že panelová sídliště mají sice řadu problémů, ale i potenciál pro budoucí rozvoj. NENÍ JASNO Petr Hlaváček z výzkumného centra VYCERRO se věnoval budoucí regeneraci sídlišť. Přitom dospěl k poznatku, že ačkoliv na neudržitelnosti stávajícího stavu se téměř všichni shodují, neexistuje shoda v tom, jakým směrem obnovu sídlišť zaměřit. Ani obyvatelé sídlišť, ani politici nemají ohledně budoucího směřování jasno. KOMUNITNÍ VZTAHY Michal Illner ze Sociologického ústavu Akademie věd zmínil poznatky z řady sociologických šetření. Podle nich i na sídlištích mohou vznikat komunitní vztahy, které známe z tradičních sídel. Problém může nastat ve chvíli, kdy se Připraveno ve spolupráci: z panelových domů odstěhuje současná střední třída a její místo zaujmou sociálně problémové skupiny včetně možných přistěhovalců. JAK S NIMI NAKLÁDAT? Jan Jehlík z Fakulty architektury ČVUT přidal k teoretickým poznatkům i svou praktickou zkušenost bývalého hlavního architekta statutárního města Ústí nad Labem. Konstatoval, že sídliště vznikla jako svého druhu důsledek nadšení z nových architektonických trendů 20. století. Výrazně se odlišila od starších způsobů lidského osídlení. Proto dnes často nevíme, jak s veřejnými prostory, zelení, infrastrukturou a dalšími součástmi sídlišť máme nakládat. STARTOVACÍ BYDLENÍ Přednášející se nezaměřili jen na kritiku panelových sídlišť. Uvedli i řadu pozitivních příkladů a pozitivní vize rozvoje postsocialistických urbánních struktur. Ukazuje se, že pouze rekonstruovat prostranství a domy nestačí. Je také nutné budovat přirozené občanské vazby mezi obyvateli sídlišť, které život zde stabilizují a obohatí. Pak je možné zabránit odlivu střední třídy a vzniku sociálně vyloučených lokalit. Naopak je možné přilákat mladé rodiny, které využijí panelové domy jako startovací bydlení. SBÍRÁNÍ PŘÍKLADŮ Na semináři dostal prostor i projekt ReNewTown, jenž se zabývá sbíráním příkladů dobré praxe a usnadňuje způsob výměny zkušeností pěti zemí střední Evropy. Mgr. Libor KUDRNA vedoucí projektu Mostecké sídliště Liščí Vrch dominuje rekreačnímu areálu Benedikt. Obyvatelé urbanistického celku se kvůli koncentraci domů (a lidí) cítí jako sardinky, jejich výhodou ale je, že v průběhu dne mohou uniknout do blízkého přírodního prostředí a v něm relaxovat. Bydlení na sídlišti se tak stává hlavně pro mladé lidi přitažlivým, atraktivním. Foto: Petr PROKEŠ Připravil: (pp)

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Tři tipy pro vaše zbohatnutí VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (5) Starejte se o svoje rodinné bohatství stejně pečlivě, jako o svoje zdraví. Vyplatí se to. Ve své poradenské praxi pomáhám desítkám lidem k finanční nezávislosti. Finanční nezávislost je stav, kdy jejich pasivní příjem pokryje jejich běžné výdaje. Nejsou závislí na tom, jestli parlament změní důchodový věk na 70 let. Někteří z nich si plánují finanční nezávislost už od padesáti. Ti lidé nepracují víc než ostatní. Jenom dodržují jednoduchá pravidla, se kterými se můžete na webu seznámit i vy. Stačí je začít dodržovat. Vydělejte peníze navíc jenom tím, že o nich budete lépe přemýšlet. V tomto článku najdete tři tipy, které vám pomohou vydělat peníze navíc. TIP ČÍSLO 1 Udělejte si přehled o vašich financích. Při budování a ochraně vašeho rodinného bohatství zacházejte pečlivě s vydělanými penězi. Přemýšlejte o tom, jestli je nutné kupovat všechna lákadla, jež nás obklopují. Bohatí lidé zpravidla žijí velmi umírněně a jejich výdaje jsou velmi hluboko pod jejich příjmy. Neutrácejte všechny peníze a odkládejte si část vydělaných peněz na pozdější spotřebu. Bill Gates, jeden z nejbohatších lidí planety, je zhruba krát bohatší, než průměrný Američan. Přesto ale neutrácí krát víc za jídlo, dovolenou a koníčky. To, že je ale někdo úspěšný a bohatý, neznamená, že je lepším a kvalitnějším člověkem než ostatní. Znamená to jen jedno umí lépe zacházet s penězi, je finančně gramotnější. Zacházejte se svými penězi podobně, i když v menším objemu. Uděláte první důležitý krok k budování vašeho bohatství. Většina lidí nemá přesnou představu o tom, jak vypadá jejich rodinný rozpočet. Stačí si sepsat a sečíst pravidelné příjmy a výdaje. Vaše výdaje by měly být podstatně nižší než příjmy. Pokud jsou čísla na obou stranách vyrovnaná, je nutné s tím začít něco dělat. Recept je jednoduchý a nezabere vám to příliš času. Podrobnější informace najdete na webu v rubrice Rady tipy články. TIP ČÍSLO 2 Budujte si rodinné rezervy. Obecně se doporučuje tvorba tří typů rezerv. Samozřejmě nejde to hned, je to dlouhodobá záležitost; je to postoj, jak se ke svým financím chováte, ale začít se jednou musí. Pokud se nechcete dostat do potíží. Krátkodobá rezerva slouží k vyřešení událostí typu nákup nové pračky, ledničky apod. Měla by být ve výši měsíčního příjmu. Střednědobá rezerva ve výši tříměsíčního příjmu by vám měla pomoci překlenout nenadálé události typu ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc apod. V praxi je možné tyto dva typy rezerv sloučit v jednu. Dlouhodobá finanční rezerva ve výši tří ročních příjmů by měla pomoci v kritických životních situacích jako je například invalidita. Držení dlouhodobé rezervy je ale drahé a komplikované, proto je výhodnější si tyto rezervy zajistit vhodným typem pojištění. Více informací o rodinných rezervách najdete na webu v rubrice Vyznejte se v investování. TIP ČÍSLO 3 KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Kancelář: ul. Pionýrů 2806 (VŠFS), Most Tel.: ovbmail.cz Další rady a tipy najdete na Změňte svoje finanční návyky. Pokud by se ve školách vyučoval předmět Základní finanční dovednosti, měli bychom všichni mnohem jednodušší start do praktického života. Většina lidí se poprvé setká s problematikou řízení osobních financí až v době, kdy si začne vydělávat svoje první peníze. A s nimi většinou začneme zacházet podle příruček a marketingových akcí finančních společností. Ministerstvo školství od letošního září zavedlo do rámcových vzdělávacích programů škol program Finanční gramotnost, na jehož implementaci do škol se také podílím a se dvěma školami jsem na toto téma navázal spolupráci. Jak to vidím? Je to v každém případě dobrá zpráva pro naše dítka. Až odejdou ze školy, budou mít alespoň rámcovou představu o tom, jak zacházet s penězi, které si vydělají, a jak se nenechat napálit od finančních společností. Mladí lidé většinou od svých rodičů přejímají návyky, jak nakládat s penězi. Ale ne ve všech případech je ta nejlepší možnost. Musíme si uvědomit, že generace rodičů prožila podstatnou část svého života v minulém režimu, který potlačoval úlohu peněz. Rodiče proto neměli příliš možností porozumět financím. Navíc většina dnes běžně používaných finančních nástrojů buď neexistovala vůbec, nebo jen ve zjednodušené podobě. Následky této finanční nezkušenosti se dnes často projevují v tom, že mnoho rodin neumí dobře hospodařit se svými příjmy a jakýkoliv větší nenadálý výdaj je finančně destabilizuje. SEBEVZDĚLÁVÁNÍ Nás, dospělé, už to ve škole nenaučí. Musíme se to naučit sami. Nedělejte totéž co ostatní a přemýšlejte o svých penězích jinak. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, která najdete v kapitolách uvedeného webu. ZDARMA Tento seriál článků o penězích vychází z doporučení, která jsou dostupná na mém webu. Pokud chcete pravidelně dostávat podobné tipy em, stačí se na těchto stránkách zaregistrovat. Pokud byste se chtěli poradit o vašich finančních řešeních osobně, pak mi zavolejte (tel. č.: ). A skvělá zpráva na závěr: Poradenské konzultace em jsou pro registrované uživatele zdarma. Nevíte-li si s čímkoliv na finančním trhu rady využijte kontaktů uvedených v barevném rastru nahoře. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Zakoupení necertifikované cylindrické vložky PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (12) Jedinečnost projektu Bezpečná země spočívá ve spojení více subjektů tak, aby společně působily na občany Česka a doporučovaly jim pouze kvalitní, prověřené a certifikované mechanické zábranné prostředky dostupné na našem trhu. PETR FRÁZ, cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových systémů České republiky, objasňuje další záměry tohoto projektu. K tomu směřují i naše otázky. Je více dotazů ze strany široké veřejnosti na přehledy o bezpečnostních třídách v souvislosti se správným zabezpečením svého majetku? Ano. Zaznamenali jsme poptávku po jednoduchém přehledu všech norem týkajících se bezpečnosti a prevence. Zrodila se myšlenka a skutek nedal na sebe dlouho čekat. Na podkladě spolupráce v oblasti elektronické zabezpečovací signalizace, oblasti certifikace a norem spojených s bezpečností a se znalostí oboru mechanických zábranných prostředků, včetně jejich vzájemných propojení, vznikl nový dokument. Ten se nám podařilo dostat do publikovatelné podoby, což je velmi důležité. Řada norem a předpisů totiž často zůstává široké veřejnosti skryta pro svou náročnost a nedostupnost. Zpravidla tyto normativní dokumenty využívá pouze odborná veřejnost z akreditovaných zkušeben, z řad architektů, projektantů a výrobců. Dnes můžeme představit ucelený dokument na pozadí vědeckého poznání a harmonizace norem v rámci EU. Všem, kdo se na tomto dokumentu podílejí, patří velký dík za jejich práci ve prospěch nás všech. Dokument se jmenuje Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním podle evropských norem. Odbor prevence kriminality ministerstva vnitra se na něm také podílel, neboť je to dílko sloužící především k prevenci kriminality. V čem tkví jeho hlavní přednost pro širokou veřejnost? Jednoduchá orientace a široký záběr. Všem, kdo se na vzniku dokumentu podíleli, se podařilo dát veřejnosti v uceleném přehledu vodítko v podobě technické normativní informace. Vezmeme si za příklad občana, který se rozhodl zabezpečit byt v bytovém domě. Než se vypraví do obchodu, může si právě v tomto dokumentu najít v seznamu kolonku byt v bytovém domě a k tomuto příslušnou úroveň zabezpečení. Najde tam úroveň 2 nebo 3 a v tabulce dokumentu, která podrobně avšak přehledně vysvětluje v jaké bezpečnostní třídě má občan pořizovat zabezpečení svého majetku, tedy v jaké bezpečnostní třídě pořídit bezpečnostní kování, cylindrickou vložku, případně bezpečnostní dveře, ale i mříže, trezor nebo elektronickou zabezpečovací signalizaci a případné napojení na pult centralizované ochrany. V kamenných obchodech a provozovnách, v nichž působí členové CMZS, dostane občan kvalifikované rady o správných řešeních často ušitá na míru a potřeby konkrétního případu. Členové cechu a odborná veřejnost bude s tímto materiálem seznámena tak, aby správně a kvalifikovaně dokázala aplikovat Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním podle evropských norem. Stejně jako v případě bytové jednotky bude postupovat živnostník při realizaci zabezpečení provozovny. Najde si v seznamu příslušné zaměření jako klenotnictví, kadeřnictví, knihkupectví, administrativní budova atd. Následný postup je stejný jak u bydlícího, tak u živnostníka, společnosti nebo státní instituce. Dokument posouvá hranice prevence kriminality blíže k občanům a institucím, neboť je jejich pomocníkem při rozhodování o úrovni zabezpečení majetku. Kdy se veřejnost poprvé seznámí s novým dokumentem? Již se stalo. Jako hlavní doprovodná aktivita veletrhu Pragoalarm 2013 byla připravena odborníky z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), z ministerstva vnitra a Policie ČR, z Asociace Grémium Alarm, z České asociace bezpečnostních manažerů a z Cechu mechanických zámkových systémů ČR konference Prevence kriminality ve výstavbě. Jejím obsahem byly odborné prezentace vážící se k tématu norem prevence kriminality při výstavbě budov a jejich aplikace do běžného života. Účastníci konference právě mezi prvními obdrželi Sborník technické harmonizace ÚNMZ a již zmíněné Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním podle evropských norem. Je to odborný text, který je dlouhodobě požadován veřejností k relevantní orientaci na trhu v oblasti ochrany osob a majetku. Na přípravě materiálu se podílelo mnoho odborníků ze státní správy, z odborných asociací či cechů, zastoupených v ministerském poradním sboru pro situační prevenci kriminality ministerstva vnitra. Veřejnost bude se závěry konference seznamována postupně v rámci osvětové kampaně, kterou provádíme po celém území Česka. BEZPEČNÁ ZEMĚ NA MOSTECKU Blesk Š&Š Daniel Šimandl Na Pragoalarmu jste seznámili s výsledky prvního roku existence projektu Bezpečná země. Na co se občané mohou těšit v oblasti mechanických zábranných prostředků? Cesta trpělivého vysvětlování o tom, co jsou to správné a certifikované prostředky, se ukazuje jako jediná správná a kvalifikovaná. Na seminářích, pořádaných společně s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra, jsou občanům i pracovníkům ve veřejné správě podávány informace zaměřující se na nové trendy a aktuální normy k bezpečnostní tematice. Jednou z hlavních myšlenek těchto seminářů je uvádět věci na pravou míru z důvodu zamezení šíření nesprávných a klamných informací. Jednou z takových je například vysvětlení již známého bumpingu metody nedestruktivního otevírání cylindrických vložek a tím i dveří. Naše šetření ukazují, že je mnoho domácností, zhruba 50 až 70 procent, které nejsou proti této metodě chráněny, a to v domnění, že se jim nic takového nemůže přihodit, neboť mají bezpečnostní dveře, do nichž investovali nemalé prostředky. A právě cylindrická vložka, které je srdcem mechanismu bezpečnostních dveří, bývá podceňována. Často se pak stává koupě necertifikované cylindrické vložky osudnou. Jedině v certifikovaných výrobcích, jež mají aktuální a tedy platné cer-

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 se může stát i pro vaši domácnost osudným tifikáty, nalezne občan tu správnou jistotu. Představíme další milník v projektu Bezpečná země a sice Katalog doporučených výrobků, na kterém v současné době pracujeme. Přes trend propojování zabezpečení s IT technologiemi bude CMZS věnovat opět velký prostor pro prezentaci přehlídky mechanických zábranných systémů, které jsou stále nezbytným základním kamenem zabezpečení komerčních i soukromých budov. V předchozích číslech zpravodaje Krušnohor jsme postupně probrali velkou část mechanických zábranných prostředků. Dosud jsme nehovořili o mřížích či bezpečnostních fóliích. Platí i zde výhoda certifikovaných výrobků? Bezpečnostní mříže a fólie rovněž spadají do kategorie mechanických zábranných prostředků. Tato kategorie je velmi často občany podceňována. Vinu přikládám nedostatečné prevenci v informovanosti. Je to dáno širokou nabídkou na trhu. Občané se často obracejí na zámečnické provozovny, které nemají zkušenosti s výrobou certifikovaných mříží. Často se soustředí pouze na podobu mříží a nikoliv na jejich funkčnost, jež tkví především v materiálu, respektive v jeho průřezu, dále ve vzdálenosti mezi jednotlivými pruty mříží a v celkovém uchycení mříží na objektu. Toto jsou hlavní a podceňované parametry bezpečnostních mříží. Jestliže od začátku hovoříme o nutnosti užívat certifikované produkty, tak zde to platí dvojnásobně. Znovu bych občanům doporučil obrátit se na členy našeho cechu, kteří dokáží poradit jak s dodávkou, tak s montáží i následným servisem a mají licenci na technickou pomoc při ochraně majetku a osob. Tato licence je požadována ministerstvem průmyslu a obchodu u živnosti a je vázána na bezpečnost. S fólií je to velmi podobné. Na trhu je řada výrobců od solárních až po bezpečnostní fólie. Opět i zde platí zásada existence certifikátu a správné instalace. Měli jsme případ, kdy občan investoval nemalé prostředky do bezpečnostní fólie s certifikátem, kterou si instaloval sám na výkladní skříň hodinářství. Nemilé překvapení nastalo ve chvíli, kdy mu pachatel vyřízl sklo kolem nalepené fólie a výlohu celou vysadil. Stejně tak orientace mezi jednotlivými produkty fólií není jednoduchá, je třeba se obrátit na odborníky. Rozdíl mezi fóliemi typu Security a Safety není znát, ale certifikát k takovému výrobku a záruka odborné instalace v podobě zpracování protokolu o montáži je tím správným postupem. Pro upřesnění jen uvedu, že fólie Security zjistí pouze nerozsypání skla po úderu, ale nezabrání jejímu překonání. Fólie Safety zajistí při správném použití odolnost proti překonání. I zde je třeba řešit bezpečnost komplexně za přihlédnutí k typu rámu zasklených ploch a druhu skla, které je možno jako bezpečnostní pořídit s certifikátem rovnou od výrobce. Rozmlouval: Tomáš KONÍČEK Fotografoval: Petr FRÁZ

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Naše rádio má spoustu kladů, říká srdcařka Markéta Sochorová LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE Pořád se směje a má dobrou náladu. Legraci nezkazí. A má pořád o čem mluvit. Profesi moderátorky rozhodně nezapře. Posluchači znají její hlas z ranního vysílání Gama Rádia a z reportáží, které točí pro Alfa TV. Ten hlas patří MARKÉTĚ SOCHOROVÉ. Ranní vysílání to je pořádný zápřah. Máš problémy se vstáváním? Ne nemám. Možná je to tím, že málo spím a tělo si již zvyklo. Nechodím spát před půlnocí. Standardně spím jen čtyři hodiny denně. Možná to naznačuje, že mám špatnou životosprávu a mělo by se něco změnit, ale prostě je to tak. Dokonce ani nesnídám, nebaví mě to. Proč děláš ranní vysílání? Protože to tak nějak vyšlo a už to zůstalo. V době, kdy bylo založeno Gama Rádio, byl můj hlas první, který posluchači slyšeli. Vysílání nového rádia jsem zahajovala. A jsem za to ráda. S jakými pocity jsi zahajovala vysílání Gama Rádia? S těmi nejlepšími. Hodně jsem prožívala skutečnost, že startuje nové rádio a ještě k tomu rockové. Na rocku jsem vyrostla. Je to moje krevní skupina. Pracovat v hudebním rádiu orientovaném na tento druh hudby byl můj sen. Co tě na ranním vysílání tak moc baví? Že do něj mohu dávat co nejvíce energie a posluchači ji přijímají. Je to přirozené po ránu má odpočatý člověk hodně energie. Do práce jdu vyspalá, čtyři hodiny spánku mi stačí. Díky energii mi u mikrofonu neklesají víčka. Krize na mě přichází až kolem jedenácté a to již nejsem ve vysílání. Pro mnoho lidí je vstávání utrpením. Ty jsi první, koho v novém dni slyší a proto musím být neustále pozitivní. Musím lidem dodat energii, chuť do nového dne. Není to snadné, protože i moderátor je člověk a může zrovna prožívat nepříjemnou životní situaci. Posluchač to ale na hlase nesmí poznat. Nemůže za to, že moderátora potkalo něco nepříjemného. Není možné, aby ten, kdo vysílá, předával svoji blbou náladu ostatním lidem. Proto se snažím být neustále pozitivní a nejen za mikrofonem. Ráda se směju po celý den a je mi hned lépe u srdce. Je zvykem, že posluchači volají do ranního vysílání. Je to pro tebe kontakt příjemný nebo obtěžující? S volajícími absolutně nemám problém. Raduji se z toho, že je ranní vysílání baví. Jejich milá slova považuji za pochvalu a ta mě nabíjí přímo neskutečným způsobem. Je to úžasné. Ráno je na telefonu opravdu hodně lidí. Volají užitečné informace, například kde se stala dopravní nehoda, kde je překážka na silnici, nebo žádají o písničku na přání. Zpětná vazba je důležitá, kontakt s posluchači vítám. A není to jen o ranním vysílání. Naše rádio má oproti jiným spoustu kladů. Existují Hit rádia, Fajn rádia a další zapojená do různých sítí. Vysílají podle šablony. Leckdy se ani nedá poznat, kdo je za mikrofonem. Moderátoři mají šablony, jak mají mluvit, co mají říkat. Všechno to splývá dohromady, nemají šanci, aby se projevili, řekli něco za sebe. Všechno je dopředu nalajnované. Oproti jiným je Gama Rádio zlaté. Při jeho poslechu poznáš, kdo zrovna vysílá. Každý moderátor dává něco ze sebe. To má posluchač rád. Proto jsem srdcař Gama Rádia. Jak ses vůbec dostala do médií? Je to tím, že velice ráda zkouším nové věci. Jednou jsem viděla inzerát Rádia Děčín, které hledalo další pracovníky. Vzala jsem to jako výzvu, zkusila a ono to vyšlo. Byla tam moc fajn parta. I díky těmto lidem jsem poznala, že dělat v rádiu je super práce. Jakou máš vysněnou životní metu? Jsou dvě pracovní a osobní. Pokud jde o práci, ráda bych se stala sportovním komentátorem. Je to díky tomu, že sport miluji. Od deseti let hraji volejbal. Také se věnuji józe. Nejezdím výtahem, vybíhám po schodech. Příležitostně se věnuji i jiným sportům. V rádiu proto připravuji ranní sportovní souhrn. Pokud jde o metu v osobním životě, pak sním o založení vinice. Nejraději v Toskánsku, ale na to finančně nemám, tak alespoň na jižní Moravě. Produkovala bych vlastní víno a popíjela ho s rodinou a sousedy z obce. Užívala bych si poklidnějšího způsobu života. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: Gama Rádio

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Do 15. listopadu můžete vybrat projekt Veřejné hlasování o vítězném projektu grantového programu Chytré hlavy pro sever bylo zahájeno v úterý 15. října. Program každoročně vyhlašuje akciová společnost Vršanská uhelná v rámci její dlouhodobé podpory vzdělávání v regionu. 4 MILIONY Během uplynulých let jsme mohli pomoci řadě základních, vysokých a středních škol, mimo jiné například s vybudováním a vybavením specializovaných učeben. Doposud jsme na realizaci vybraných projektů poskytli více než čtyři miliony korun, sdělil generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček. Hlasování o vítězném projektu trvá měsíc a bude ukončeno 15. listopadu. Hlasuje se prostřednictvím internetu a esemesek (návod jak na to najdete na webových stránkách pro jeden z přihlášených projektů zvlášť v kategorii základní školy a zvlášť v kategorii střední a vysoké školy. Přehled přihlášených projektů najdete rovněž na adrese a také na stránkách akciovky Výsledky hlasování budou známy ve druhé polovině listopadu. 24 PROJEKTŮ O poskytnutí podpory se bude rozhodovat mezi dvaceti čtyřmi projekty. Patnáct z nich přihlásily základní školy a devět střední školy. Do grantu se letos nezapojila žádná z regionálních vysokých škol. ZÁJEM O TECHNIKU Přihlášené projekty potvrdily přetrvávající zájem základních i vyšších škol o moderní počítačovou techniku, která by učinila výuku přírodovědných a humanitních předmětů poutavější. Snaha uplatnit při výuce například interaktivní tabule, počítače, kvalitní projekční techniku atd. se opět promítla do většiny projektů, jejichž finanční náročnost se pohybuje řádově od desítek do stovek tisíc korun. Romana TOLAŠOVÁ Vršanská uhelná, a. s. Strom potvrdil spolupráci těžařů a obcí Strom partnerství zasadili představitelé radnic osmi měst a vesnic regionu společně s vedením těžební akciové společnosti Vršanská uhelná. Symbolicky vysazením liliovníku tulipánovitého tak potvrdili mnohaletou spolupráci a shodu na tom, že v ní budou intenzivně pokračovat i v dalším období. Věřím, že se strom ujme a bude růst stejně jako naše spolupráce v posledních letech, uvedl generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček. MEMORANDUM Kromě společně zasazeného stromu podepsali těžaři se starosty také memorandum, jehož obsahem je deklarace vzájemného partnerství na příštích pět roků. Konkrétní naplňování partnerství bude každoročně upřesňováno po vzájemné dohodě těžařů a představitelů samospráv. REKAPITULACE Vršanská uhelná má dohodu o spolupráci s partnerskými obcemi od roku Jen za poslední tři roky podpořila rozvojové projekty a řadu aktivit v oblasti sportu, kultury a vzdělávání v Mostě, Jirkově, Poleradech, Lišnici, Strupčicích, Vrskmani, Havrani a Malém Březně bezmála 13 milionů korun. Pavel Tykač, vlastník Vršanské uhelné, dal jasně najevo, že jednou z jeho priorit je podpora a pomoc regionu. Uzavření zásadního obchodního kontraktu s ČEZem v roce 2013 na dodávky uhlí do českých elektráren po dobu 50 let lze proto vnímat jako základní předpoklad pro umožnění realizace této podpory regionu. Kromě perspektivy dlouhodobé zaměstnanosti jak pro zaměstnance Vršanské uhelné, tak i řady dodavatelských firem s udržením několika tisíc pracovních příležitostí, to znamená i možnost pomáhat tam, kde rozpočty obcí a státu nestačí, doplnil Vladimír Rouček. Text: Liběna NOVOTNÁ Foto: Jan PIMPER Nářadí se chopili generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček (vpravo) a primátor statutárního města Mostu Vlastimil Vozka. Oba muži prokázali, že jim manuální práce není cizí a že by se jí uživili.

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Kde domov můj? Je přece tady! (a podruhé) Vykořeněnost je bída řekl kdosi kdesi. Otázka z české státní hymny (alias Tylovy Fidlovačky) je namístě. Pro obyvatele Mostu jako ušitá. Říká se o nich, že právě oni trpí pocitem vykořeněnosti. S tím je zapotřebí něco udělat. Městská knihovna Most se o to snaží. Zdroj pocitu vykořeněnosti je v současném městě pod Hněvínem spatřován v likvidaci královského předchůdce a také v příchodu armády vzdělanostně slabších vrstev obyvatel z různých koutů republiky za účelem zajištění těžby strategických nerostných surovin, chodu chemických závodů, strojírenských a jiných podniků atd. Běžně myslící člověk by si ani nepomyslel, že by se v takovém regionu vyskytoval člověk s uměleckými sklony, natož člověk-profesionál s hvězdnými ambicemi. Kdepak, život je bohatší a pestřejší, vmísil se nám do úvah ředitel městské knihovny TOMÁŠ ONDRÁŠEK a dodal: Umělci profesionální i amatérští v Mostě a okolí žijí a kromě toho se naše kulturní zařízení knihovna snaží bojovat se šedí prostředí, umělci a kulturní lidé jsou nám nápomocni. Pane řediteli, lze rozumět tomu, co jste právě řekl, tak, že knihovna je tím zařízením, jež napomáhá potlačovat pocit vykořenění v myslích Mostečanů? Ano, to je náš cíl. Pořádáme spoustu kulturních, osvětových i uměleckých akcí. Jejich návštěvníci pocitem vykořeněnosti rozhodně netrpí. Naše cesta by měla po čase vyvrcholit proměnou knihovny ve společenské a kulturní středisko se širokým záběrem v místo setkávání všech lidí zde žijících. K tomu má posloužit i námi čerstvě připravovaná akce. O jakou jde? Připravujeme druhý ročník salonu mosteckých výtvarníků pod názvem Zde domov můj. Protože je to druhý ročník, budeme za název akce připojovat římskou číslici dva. Jako důkaz o propojenosti umění a běžného života mohu zmínit to, že se salon, otevřený pro všechny tvůrce, koná pod záštitou Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zatímco o umělcích se říká, že svými myšlenkami žijí kdesi ve vyšších sférách, Krušnohor je pěkně při zemi zajišťuje pro lidi jejich základní potřebu, tou je bydlení. A je v Mostě tolik výtvarníků, že hovoříte o salonu? Jsme o tom přesvědčeni. Nejde jen o profesionální výtvarníky. Víme z předchozího ročníku akce i z našich jiných poznatků, že je v Mostě a okolí docela hodně výtvarně šikovných lidí. Ti chodí každý den do práce a po návratu z ní se věnují tomu, co umějí, co jim přináší radost a pohodu do života. Prostě chtějí tvořit a tvořit. Takové bychom rádi přivítali u nás v knihovně a nabídli jim, aby svá díla a dílka představili široké veřejnosti. A právě umělci dodávají místu lidský rozměr. Umění je jedním z léků proti vykořeněnosti. Most ho potřebuje jako sůl. Je přitom úplně jedno, zda dílo či díla vytváří profesionální umělec či amatér. Umění je prostě umění. Je pro všechny a také všichni ho mohou vytvářet. Kdo všechno se na salon děl profesionálů a neprofesionálů může přihlásit? Všichni, kdo mají odvahu a chuť vystavovat. Ať přinesou z domova nebo ze svých uměleckých ateliérů či tvůrčích dílen nebo různých kamrlíků, stodol atd. všechno, o čem si myslí, že by měli vidět návštěvníci připravované akce. Je jedno, zda to budou obrazy, sochy, keramické výtvory, produkty vzniklé šitím a modelováním různých hmot prostě všechno, čím se tvůrci chtějí pochlubit. Hovoříte hezky, dobře se to poslouchá, ale hůř uskutečňuje. Někdo se přece může stydět, má přirozený stud, není tak průbojný, může se bát ostudy na veřejnosti Přihlásit se může opravdu každý. Bát se ostudy není třeba. Zrovna se mi vybavuje případ mladé stavební techničky Moniky Vilhelmové ze správy bytového družstva Krušnohor, která s velkým ostychem přinesla do salonu to, co nakreslila. Řekla nám, že kreslí pro zábavu, když má čas. Kreslí pro lidi, které má ráda. Těší František Bodlák, mostecký výtvarník Walter Lauf, mostecký výtvarník ji, když její obrázky dělají lidem radost. Nás, organizátory, její obrázky zaujaly, následně i návštěvníky salonu. Obrázky jim dělaly radost, což zase udělalo radost Monice Vilhelmové. Prostě chce to nebát se a do salonu přihlásit, co už zrovna je doma hotové. Kolik autorů se přihlásilo do prvního ročníku salonu? Prvního salonu se v dubnu roku 2009 zúčastnilo neuvěřitelné množství 63 vystavujících, z toho bylo 24 žen, 39 mužů, 36 autorů olejových maleb, 10 fotografů, 18 vysokoškoláků, 1 žák ZŠ, 3 ředitelé mosteckých organizací, 2 náměstkové primátora. Vystaveno bylo 142 obrazů, 14 soch

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 aneb Co umějí mostečtí výtvarně zdatní lidé JSTE PROFÍK NEBO AMATÉR? Na tom přece vůbec nezáleží! Rozhodující je chuť něco udělat! Pusťte se do toho! Městská knihovna Most se těší na výsledky vaší tvořivosti! Pište či volejte řediteli knihovny Ing. Tomáši Ondráškovi ) Pište či volejte Nadě Kimlové ) a požehnaně šperků bylo jich asi tak na tři lopaty. A co je důležitější: ze všech exponátů dýchala tvůrčí pohoda. Kdy se salon nazvaný Zde domov můj II bude konat? Připravujeme jej na měsíc prosinec. Předvánoční čas je na uspořádání akce tohoto charakteru ideální. Lidé jsou citlivější, mají více otevřené srdce, jsou vnímavější a dokážou daleko lépe ohodnotit odvedenou práci a její význam. Je to ideální doba pro prezentaci děl amatérských umělců. Kde se salon bude konat? U nás v knihovně ve výstavní síni Zlatá trojka. Chceme, aby i on se u nás zakořenil a stal se na místním kulturním nebi stálicí. Proč si myslíte, že tato akce by měla být amatérskými umělci vyhledávanou? Důvod je prostý. Když doma malujete, vyšíváte, fotografujete, děláte na počítači grafiku, máte v sobě určitý ostych tyto věci prezentovat. My tento ostych respektujeme a nabízíme tvůrcům pro vystavení jejich děl a dílek běžný lidský prostor, ne galerii. Lidé domácí umělci mají většinou strach z výstav v galeriích, je to pro ně cosi příliš oficiálního, až vysoce intelektuálního. A tak by to přece nemělo být. Nějaké to umělecké dílko si občas doma přece vytvoříme všichni, pověsíme na zeď nebo vystavíme na stole, umístíme pod sklo atd. Proč být tak nemístně skromní? Proto vyzýváme všechny mostecké tvůrce profesionální a amatérské, aby se salonu Kde domov můj II zúčastnili: Nebojte se vystavit své práce ve výstavní síni, která rozhodně galerii nepřipomíná, zato je blízká vašemu srdci. Soudím, že za deset let existence Zlaté trojky, v níž se uskutečnilo přes dvě stovky výstav, nikdo neodcházel zklamán. Vystavovat mohou všichni tvůrci bez ohledu na své dosavadní zkušenosti, věk, pohlaví nebo vzdělání. Co mohou tvůrci přinést k vystavení? To, co se jim líbí a co rádi dělají. Mohou to být kresby a malby libovolnou technikou, fotky klasické i digitální, grafiky, dřevořezy, linoryty, výtvory počítačové grafiky, koláže, drobné projekty a plastiky, šperky z libovolných materiálů, krajky, origami atd. atd. Pokud má salon představit díla a dílka mosteckých autorů, lze předpokládat, že by měli mít vztah k městu pod Hněvínem Ano, je to tak. Autor musí mít nějakou vazbu na Mostecko. Pokud tady nemá trvalé nebo přechodné bydliště, stačí, když v Mostě navštěvuje školu, pracuje, narodil se zde. Jak velký výstavní prostor autorovi poskytnete? Každý autor bude mít k dispozici zhruba dva metry čtvereční. Jakým způsobem může svoje dílo či díla přihlásit? Stačí, když je do 22. listopadu přinese do recepce knihovny v běžné pracovní době. Ta je od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin, ve středu máme zavřeno. Autor svá díla opatří popiskou, na níž bude uvedeno Josef Zedník tak, jak ho známe. Název výtvarného díla Ptáci, rok vzniku 2009, užita technika akryl na sololitu. Josef Zedník tak, jak ho neznáme. Úlet anebo objev nového rozměru výtvarného projevu váženého umělce? jeho jméno a příjmení, název díla, rok vzniku, technika a kontakt na tvůrce. Po skončení salonu díla autorům vrátíme. Z vystavených děl ještě chceme vybrat některé do kolekce pro reprezentativní výstavu v partnerském nizozemském městě Meppelu. Předpokládáme také, že autor bude souhlasit s případným zapojením do propagačních aktivit, například zveřejněním reprodukce díla, krátkým popisem jeho umělecké dráhy apod. Podrobné informace k výstavě jsou na našem webu Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: Městská knihovna Most

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Je to opravdový balzám na duši, říká šéfka dětských bruslařů M. Kordíková Jsou tomu již dva roky, co jsme vás zvali ke zhlédnutí pohádky na ledě Popelka. Leckteří z vás se však do Ústí nad Labem, kde se představení uskutečnilo, nemohli z časových důvodů vypravit. Nyní máte novou příležitost, a to doslova za humny v sousedním okresním městě Chomutově kde se pohádková revue představí novým divákům. Na chomutovské ledové ploše jsou naplánovaná hned tři představení. Termíny a časy máte uvedeny na vedlejší tiskové straně. MONI- KY KORDÍKOVÉ, předsedkyně oddílu Krasobruslení Most, jsme se zeptali, proč bychom se měli na pohádku na ledě vypravit. Proč ji doporučujete? Protože snad všichni žijeme ve shonu a stresu, potřebujeme se také trochu zastavit, zrelaxovat a osvěžit duši. A právě to Popelka nabízí. Koho v ní můžeme vidět? Špičkové herce a zpěváky, světové krasobruslaře a tanečníky. Ti všichni jsou oblečení v nádherných pohádkových kostýmech. Vystoupení umocňují fascinující světelné kompozice, videoprojekce a kouzelné efekty doplněné filmovou animací. To všechno dohromady vytváří fantastickou atmosféru. Muzikálové představení kouzelného muzikálu na ledě Popelka je opravdu jedinečné! Navíc je pro celou rodinu od dětí až po dědečky a babičky. Všichni bez rozdílu věku si přijdou na své. Není to ledová revue, v níž jde pouze o tanec či akrobacii, ale je to klasická pohádka v podání skutečně divadelním, hudebním a zároveň tanečním. Část děje sehrávají herci mezi kulisami na ledě jako v klasickém divadle, další pasáže se odvíjejí v podobě tanečních kreací ztvárňovaných krasobruslaři. Kdo konkrétně v Popelce vystupuje? Můžete prozradit jména alespoň některých umělců? Hlavní roli Popelky nazpívala a namluvila několikanásobná zlatá slavice Lucie Bílá, prince oblíbený mladý herec a muzikant Ondřej Ruml. Popelku a prince na ledě představují špičkoví ruští krasobruslaři Jelena Jovanovič a Konstantin Gavrin. V různých rolích tu hrají například Jiří Korn, Martin Dejdar, Josef Vojtek, Dana Morávková, Leona Machálková, Sabina Laurinová či Vlastimil Harapes. Čerstvou posilou hereckého týmu bude i muzikálový zpěvák Tomáš Savka, jenž ztvární roli čaroděje. Na Tomáše se osobně těším, neboť znám jeho herecký projev i z jiných muzikálů. Samozřejmě se těším na Popelku a prince v podání Jeleny Jovanovič a Konstantina Gavrina, kteří byli skvělí už před dvěma roky. Pro mě bude tato pohádka balzámem na duši. A myslím si, že nejen pro mě. Kolik účinkujících budeme moci spatřit? V představení účinkuje téměř šedesátka umělců, herců, zpěváků, krasobruslařů a tanečníků. Na ledě se také představí mezinárodní krasobruslařský sbor, složený z profesionálů ze sedmi evropských zemí. Proč se Popelka vrací k nám do severozápadních Čech? Je to tím, že je o ní velký zájem. Výpravná dvouhodinová show objížděla české arény ve velkých městech před dvěma roky a měla obrovský úspěch. Jeden ohlas za všechny: Jedním slovem nádhera! Celou dobu jsme vydrželi v němém úžasu a sledovali výpravnou krásnou romantickou pohádku. To napsala na serveru Markéta z Liberce. Připomínám, že muzikál Popelka měl svou světovou premiéru 1. října 2011 v Tesla aréně na pražském Výstavišti v Holešovicích a od té doby představení zhlédlo již přes půl milionu lidí ve 25 městech Česka a Slovenska. Je to již v pořadí třetí úspěšný projekt Jindřicha Šimka, který je autorem námětu, scenáristou a režisérem. Krásnou hudbu složil Petr Malásek, verši ji opatřil Václav Kopta, krasobruslaři se vše naučili pod vedením Radky Kovaříkové a Jany Hübler, bruslí v kostýmech Romana Šolce, scénu vytvořil Petr Hloušek. Mimochodem František Kordík s autorem muzikálu, scenáristou a režisérem v jedné osobě Jindřichem Šimkem. Oba jsou plni očekávání, těší se na reakce publika. krasobruslařů je čtyřicet jsou vynikající a z celé Evropy. Zárukou jejich kvalitního výkonu je mistryně světa v tomto sportu již mnou zmíněná Radka Kovaříková. Ta se zhostila organizace castingu na krasobruslařské role. Jestliže je o Popelku na ledě tak velký zájem, proč umělci nevyrazí také do zahraničí? Právě se na to chystají. V přípravách je světové turné, jež začíná 5. prosince v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. Entrée k němu je v severozápadních Čechách v Karlových Varech a Chomutově. Ve Varech bude jedno představení, v Chomutově jsou naplánována hned tři. Před dvěma roky jsme viděli v Popelce také jednoho velice úspěšného a talentovaného krasobruslaře z mosteckého okresu... To asi narážíte na mého syna. Pokud se mě chcete zeptat, zda bude vystupovat i tentokrát, pak odpovídám ano. Tehdy mu bylo deset, letos je mu již dvanáct. Jmenuje se František Kordík, je členem krasobruslařského oddílu HC Litvínov a právě teď tvrdě trénuje, dolaďuje s ostatními účinkujícími vše, co se doladit ještě dá. Řeknu vám na rovinu, že když jsem ho jako máma viděla poprvé v kouzelném muzikálu, dojetím mi tekly slzy po tvářích. Byla jsem šťastná. Přála bych si, aby takové nádherné pocity prožívaly všechny maminky při úspěších svých dětí v jakémkoli oboru lidské činnosti. Vystoupení ve Varech i v Chomutově si rozhodně nenechám ujít. Zvláště když vím, jak syn na zkouškách dře, aby se mohl opět ukázat v tom nejlepším světle. Nechce zklamat náročné diváky, mezi něž počítá i své kamarády a kamarádky. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: archiv Františka KORDÍKA POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE NAJDETE TAKÉ NA STRANÁCH 36 43

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 SLEVA PRO SBD KRUŠNOHOR 10 % Zavoláte-li na sekretariát ředitele družstva, dozvíte se slevový kód. Tel. č.:

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Náměstek Pitín cykloturistický nadšenec CO PRO NÁS DĚLÁTE, ZASTUPITELÉ? Most je poslední dobou vidět v televizi v dobrém světle. O pozitivní vnímání hnědouhelného srdce republiky se ponejvíce snaží interligové a evropsky rozmáchnuté házenkářky svými skvělými výkony, nyní slávu města začnou šířit také cykloturisté. Postaral se o to primátorův náměstek Luboš Pitín (Sdružení Mostečané Mostu). Stal se průvodcem tvůrců televizního cyklu Cyklotoulky. Natáčí jej televize Expresnet.cz pro ČT. Jeden celý díl byl věnován rozvíjející se síti cyklostezek v Mostě a okolí. BEZ BOMB Pořad začíná netradiční cyklojízdou autora scénáře svěžího dílka Viléma Dubničky po tramvajovém tělese na třídě Budovatelů. My se dnes pokusíme postavit most v našich hlavách. Mnozí si představují, že lidé zde chodí v kyslíkových maskách mezi haldami hlušiny, ale realita města je jiná vedle průmyslu tu mají spoustu zeleně, kultury a sportu, uvedl pořad scenárista a dodal: Město s téměř 67 tisíci obyvateli je čtrnáctým největším v České republice. Dnes tedy okružní jízda nebude žádná procházka. Tuším, že si pěkně protáhneme kosti. JINÝ SVĚT U kašny na 1. náměstí se Vilém Dubnička setkal s primátorovým náměstkem a vášnivým Vilém Dubnička přijel po tramvajovém tělese. vyznavačem cykloturistiky Lubošem Pitínem. Společně se vydali na túru. Jedeme přes kopec, zelenou louku a také přes sídliště. Jen se přes něj přehoupneme, jsme jako v jiném světě, popsal cestu Vilém Dubnička. Dnes je to rekreační oblast, dřív to byl důl, který byl zatopen vodou, seznámil diváky Luboš Pitín v kostce s historií Benediktu. Potom se oba muži ocitli v jiném století na křížové cestě ve Vtelně. Teď už ale jedeme za koníčky. Hipodrom Most je moderní dostihová dráha, která vznikla na rekultivovaném území bývalé Velebudické výsypky, sdělil Vilém Dubnička. Je to příklad další rekultivace, která se povedla, zhodnotil Luboš Pitín. Popsal vybavení areálu, upozornil na existenci in-line dráhy a nejdelší rovinky pro koně (1 km). Potom je čekal přejezd na čepirožskou vinici a oběd v restauraci Pohádka. Následovala cesta opět do kopce. Po ní se dostaneme na další okruh na zrevitalizovaném dole. Na něm ovšem koně nezávodí po jednom, ale rovnou po stovkách. Autodrom Most je speciální závodní okruh. Na počátku 80. let vznikl na místě bývalého lomu Vrbenský. Poprvé v Česku se tady jela formule 1, ale okruh je nejznámější závody tahačů, informoval Vilém Dubnička. Celou cestu muže strážil hrad Hněvín. Mostečtí mají k záchraně a ochraně památek zvláštní vztah. Je to pochopitelné. Kvůli těžbě uhlí přišli o své původní město. Jeho kostel Nanebevzetí Panny Marie ale zachránili a to opravdu unikátním způsobem, připomněl Vilém Dubnička a Luboš Pitín se pustil do vyprávění o průběhu záchrany unikátní památky. Jedeme se podívat 800 metrů zpět, kde původně kostel stával. Pohled na Mostecké jezero bere dech. Na tomto místě stálo ještě před 50 lety město. A za dal- Luboš Pitín hovořil o vzniku 1. náměstí. Náměstek a scenárista se setkali u kašny.

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07

č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07 TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 12.9.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 12.9.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 7.10.2011 Podpis: č.j. 024 EX 2002/07-168 VS opr.: 245/26103903/07 U s n e s e n í Soudní

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2675/05-230 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2675/05,

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Systém technické ochrany společných prostor a bytových jednotek v sytému nájemního bydlení, prevence škod. DEFENDIT, s.r.o. Poděbradova 1833/99 702 00 Moravská Ostrava Ing. Petra Václavíková Petr König

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 (104) ZDARMA Nastal čas největší lidové slavnosti na Mostecku. Nejen primátor s manželkou zvolí oděv v modrobílých barvách

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA Záplava červených hlasovacích lístků nad hlavami delegátů znamená vyjádření souhlasu se zněním usnesení nejvyššího

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to?

AES ČLEN ASOCIACE sledujeme kvalitu. průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to? průkaz energetické náročnosti budovy Jak na to Průkaz nergetické Náročnosti udovy ČSTÉ OTÁZKY Vztahuje se povinnost pořídit si průkaz energetické náročnosti i na domy a byty, které majitel nechce prodat

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í Toto rozhodnutí ze dne 24.09.2012, č.j. 120 EX 1001/10-104, nabylo právní moci dne 12.10.2012. Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 21.11.2012. Číslo

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 7 (114) ZDARMA Dítě posiluje Lídr. Zatím sice nedosahuje popularity Vlastimila Vozky, svého předchůdce na vedoucí pozici

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

Informace ze světa nedobrovolných dražeb.

Informace ze světa nedobrovolných dražeb. Informace ze světa nedobrovolných dražeb. Zúčastnili jsme se stovek nedobrovolných dražeb po celém Česku. Ukážeme vám skrytá místa s dražebními vyhláškami. Ukážeme vám na co si dát pozor, když dražíte

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón Program JESSICA Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 9465/12-145 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA Les hlasovacích lístků v rukách družstevníků prozrazuje, že se v učebně správy družstva dělo něco významného.

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více