Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji"

Transkript

1 Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru

2 PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ POJETÍ MOŽNOST KOMBINACE PPP A EU FONDŮ

3 PPP OBECNÁ ČÁST PPP PEVNĚJŠÍ PROPOJENÍ SVĚTA VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU VZTAHY PARTNERŮ V RÁMCI PPP PROJEKTŮ JSOU PEVNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÉ DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÉ VZTAHY NĚKTERÉ PRINCIPY PPP NEJSOU V ČESKÉ REPUBLICE NEZNÁMÉ => ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MUNICIPALITY DÁVAJÍ SOUKROMÉMU SEKTORU K DISPOZICI TRH BOHUŽEL VŠAK MNOHDY NESOU TAKÉ EKONOMICKÁ RIZIKA ZE VZTAHŮ NA TOMTO TRHU

4 PPP OBECNÁ ČÁST STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ STRUKTURA VÝDAJŮ M a n d a to rn í v ýd a je S R P říjm y S R mld. Kč

5 PPP OBECNÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA PPP => RIZIKA A MOŽNÉ DŮSLEDKY CHARAKTERISTIKA PPP: Dlouhodobý kontrakt mezi veřejným a soukromým subjektem, v rámci kterého soukromý subjekt přebírá část funkcí subjektu veřejného (např. poskytování zboží a služeb veřejnosti), a to za odměnu, která spočívá buď v přímém příjmu soukromého subjektu z veřejného rozpočtu, nebo v předání práv inkasovat určité platby od veřejnosti přímo na účet soukromého subjektu. PROTO JE NUTNÉ: ROZDĚLENÍ RIZIK část postoupena na soukromý subjekt VEŘEJNÝ SUBJEKT STANOVUJE CÍL SOUKROMÝ SUBJEKT ZAJIŠŤUJE ČINNOSTI ČI PROVOZ V SOULADU S CÍLEM STANOVENÝM VEŘEJNÝM SUBJEKTEM A VŽDY MUSÍ BÝT KONTROLOVATELNÝ V RÁMCI VZTAHU VZTAH MEZI VEŘEJNÝM A SOUKROMÝM SUBJEKTERM MUSÍ BÝT JASNÝ, VYVÁŽENÝ A TRANSPARENTNÍ

6 PPP OBECNÁ ČÁST OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY VEŘEJNÝ SEKTOR => VÍCE DISPONIBILNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB TAM, KDE ZAPOJENÍ SOUKROMÝCH ZDROJŮ NENÍ VÝHODNÉ NEBO MŮŽE BÝT POTENCIÁLNĚ RIZIKOVÉ (OBRANA A BEZPEČNOST, SPRÁVA DANÍ) SOUKROMÝ SEKTOR => ZAPOJENÍ SOUKROMÉHO KAPITÁLU DO INVESTICE ZAJIŠŤUJÍCÍ NĚKTEROU Z VEŘEJNÝCH SLUŽEB NEJJISTĚJŠÍ NÁVRATNOST VLOŽENÉHO KAPITÁLU

7 PPP OBECNÁ ČÁST PODMÍNKY SPRÁVNÉHO VYUŽITÍ PPP Jasné vyhodnocení u každého konkrétního projektu, zda PPP v porovnání s ostatními variantami smluvních vztahů poskytuje reálnou přidanou hodnotu Kvalitní prvotní analýza konkrétního projektu - zvážení jasných přínosů a správného rozdělení rizik mezi soukromý a veřejný subjekt Jednoznačné definování požadovaných výstupů projektu realizovaného formou PPP Nechápat PPP jako alternativní zdroj půjčky pro veřejný sektor Vždy zohlednit riziko vzniku možného skrytého zadlužení veřejného sektoru

8 PPP OBECNÁ ČÁST PRO KTERÉ PROJEKTY PPP ANO? DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA dálnice, tunely, mosty, rychlodráhy ADMINISTRATIVNÍ A UBYTOVACÍ KAPACITY administrativní prostory, ubytovny, úřady ŠKOLSTVÍ univerzitní komplexy, studentské koleje, školy PRO KTERÉ PROJEKTY PPP SPÍŠE NE? ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK Hasiči, Policie ZAJIŠTĚNÍ KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ - Hygienická kontrola, Správa daní

9 PPP PRAKTICKÁ ČÁST - PRÁVNÍ Schválena POLITIKA PARTNERSTVÍ veřejného a soukromého sektoru Usnesením vlády č. 7 ze dne 7. ledna 2004 Vytvořen částečný legislativní rámec pro PPP projekty přijetím KONCESNÍHO ZÁKONA č. 139/2006 Sb. Testování možnosti použití PPP projektů na tzv. PILOTNÍCH PROJEKTECH V současné době je realizováno celkem 9 tzv. Pilotních projektů (např. Ústřední vojenská nemocnice Praha). U prvních 4 Pilotních projektů je možno očekávat schválení koncesní smlouvy ve 4/2008. USNESENÍ VLÁDY č. 536 ze dne 23. května 2007

10 PPP PRAKTICKÁ ČÁST - PRÁVNÍ PRÁVNÍ VZTAH PPP MŮŽE BÝT ZALOŽEN: KLASICKOU VEŘEJNOU ZAKÁZKOU ZÁKON č. 137/2006 Sb. (ZVZ) VEŘEJNOU ZAKÁZKOU DLE 156 ZVZ KONCESNÍ SMLOUVOU ZÁKON č. 139/2006 Sb.

11 PPP PRAKTICKÁ ČÁST - PRÁVNÍ KONCESNÍ ŘÍZENÍ - DŮLEŽITÉ BODY KDO JE ZADAVATELEM PODLE KONCESNÍHO ZÁKONA URČENÍ, ZDA SE NA PROJEKT VZTAHUJE KONCESNÍ ZÁKON URČENÍ, ZDA SE JEDNÁ O VÝZNAMNOU KONCESNÍ SMLOUVU

12 PPP PRAKTICKÁ ČÁST - PRÁVNÍ SCHÉMA KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Oznámení o zahájení koncesního řízení Výzva k účasti v koncesním dialogu Výzva k podání nabídek Koncesní dialog Jednání o nabídkách - subsidiárně platí ZVZ Výběr koncesionáře

13 PPP PRAKTICKÁ ČÁST DAŇOVĚ - ÚČETNÍ NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ TYPY PPP POSTAV-PROVOZUJ-PŘEDEJ Built-Own-Transfer (BOT) NAVRHNI-POSTAV-FINANCUJ-PROVOZUJ Design-Built-Finance-Operate (DBFO) NAVRHNI-POSTAV-PROVOZUJ Design-Built-Operate (DBO) POSTAV-VLASTNÍ-PROVOZUJ Built-Own-Operate (BOO) POSTAV-PRONAJMI-PROVOZUJ-PŘEDEJ Built-Lease-Operate-Transfer (BLOT)

14 PPP PRAKTICKÁ ČÁST DAŇOVĚ - ÚČETNÍ ÚČETNICTVÍ VLASTNÍ ÚČTOVÁNÍ MUSÍ VYCHÁZET Z PODMÍNEK KONKRÉTNÍHO PRÁVNÍHO VZTAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MUSÍ OBSAHOVAT I ČLENĚNÍ POLOŽEK PODLE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S PŘEDMĚTEM KONCESNÍ SMLOUVY A OSTATNÍCH ČINNOSTÍ S KONCESNÍ SMLOUVOU NESOUVISEJÍCÍ V ÚČTOVÉM ROZVRHU MUSEJÍ BÝT NÁKLADOVÉ A VÝNOSOVÉ ÚČTY SOUVISEJÍCÍCÍ S KONCESNÍ SMLOUVOU UVEDENY ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH ÚČTŮ

15 PPP PRAKTICKÁ ČÁST DAŇOVĚ - ÚČETNÍ DPH ZADAVATELÉ NEBUDOU Z VELKÉ VĚTŠINY PLÁTCI DPH KONCESIONÁŘI BUDOU Z VELKÉ VĚTŠINY PLÁTCI DPH DETAILNÍ DAŇOVÁ ANALÝZA BUDE LEŽET NA JEJICH STRANĚ

16 PPP PRAKTICKÁ ČÁST DAŇOVĚ - ÚČETNÍ DAŇ Z PŘÍJMŮ NUTNO ŘEŠIT DAŇOVOU UZNATELNOST NÁKLADŮ, ZEJM. U KONCESIONÁŘE NUTNO PRACOVAT S ODPISOVÝM PLÁNEM V SOUVISLOSTI S DÉLKOU KONCESNÍ SMLOUVY

17 PPP PRAKTICKÁ ČÁST DAŇOVĚ - ÚČETNÍ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ DAŇ Z POZEMKŮ POPLATNÍKEM JE VLASTNÍK POZEMKŮ (PODNIKATEL VŽDY, VEŘEJNÝ SUBJEKT TEHDY POKUD VYUŽÍVÁ POZEMKY K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI) DAŇ ZE STAVEB POPLATNÍKEM JE VLASTNÍK STAVBY (PODNIKATEL VŽDY, VEŘEJNÝ SUBJEKT TEHDY POKUD VYUŽÍVÁ POZEMKY K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI)

18 ZDROJE EU STRUKTURÁLNÍ FONDY ZE ZDROJŮ EU AŽ 26,69 mld., PŘIBLIŽNĚ 752,70 mld. Kč Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ 132,83 mld. Kč MÍRA SPOLUFINANCOVÁNÍ 85% FONDY EU 15% NÁRODNÍ ZDROJE

19 MOŽNOST KOMBINACE PPP A FONDŮ EU VÝHODY Příjem z EU fondů možný až do výše 85% uznatelných finančních nákladů Soukromý subjekt zabezpečí dofinancování finančního rozdílu Aktivní motivace soukromého subjektu na snížení celkových nákladů projektu Možné snížení provozních nákladů projektu Využití přesunu rizik na soukromý subjekt NEVÝHODY Komplikovaná struktura proplácení nákladů projektu Problém hrazení investičních nákladů konečným příjemcem (veřejný subjekt) Administrativně daňově účetní riziko

20 Děkuji za pozornost! Ministerstvo pro místní rozvoj -

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva '',' JZ; Důvodová zpráva Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení č. Usn ZMC 037/2010, kterým byl schválen koncesní projekt výstavby "Centra Palmovka". V souvislosti

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI Identifikace výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Prioritní osa 2 Program Rozvoj Číslo výzvy III. výzva,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V DOPRAVĚ ČÁST PRVNÍ: TEORIE. OLBRON INVENT S.R.O. Karla Čapka 21 250 91 Zeleneč Česká republika

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU V DOPRAVĚ ČÁST PRVNÍ: TEORIE. OLBRON INVENT S.R.O. Karla Čapka 21 250 91 Zeleneč Česká republika OLBRON INVENT S.R.O. Karla Čapka 21 250 91 Zeleneč Česká republika IČO: 25052756 DIČ: 058-25052756 Telefon: + 420 281 924 626 Telefax: + 420 281 924 626 Mobil: + 420 731 431 400 E mail: info@olbron.cz

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy APLIKACE Název programu podpory

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více