O nových cenách pro vodné a stočné se rozhodne v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O nových cenách pro vodné a stočné se rozhodne v Praze"

Transkript

1 únor 201 5, číslo 281, ročník XXV., zdarma V sobotu 1 7. ledna se uskutečnil tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Sál hotelu Smrčina byl plný rozjařených dětiček, které si užívaly bohatý program. Všem moc děkujeme za krásnou atmosféru a za rok se zase těšíme! Autor fotografie: Daniel Selucký O nových cenách pro vodné a stočné se rozhodne v Praze Každý rok stanovuje zastupitelstvo města s platností k 1. lednu nové ceny pro vodné a stočné. Pro rok je tento obvyklý postup podstatně složitější, o nových cenách se definitivně rozhodne teprve po jednání na Státním fondu životního prostředí v Praze v prvních měsících letošního roku. Jak víte, Město Horní Planá obdrželo v minulých letech dotace z Operačního programu životní prostředí. Jedněmi z podmínek poskytnutí této dotace bylo i zavedení nového způsobu tvorby cen pro vodné a stočné na území celého města Horní Planá a vybrání nového provozovatele vodohospodářského majetku v soutěži formou koncesního řízení dle podmínek Státního fondu životního prostředí. Město jako zadavatel koncesního řízení tak muselo respektovat podmínky SFŽP, mimo jiné nastavit pro všechny uchazeče v soutěži vyšší nájemné, než jsou aktuální potřeby města a než hradil dosavadní provozovatel. Více na straně 2 Uvnitř také naleznete: zprávy z radnice, projekt Finanční gramotnost žáků, rozhovor s Vojtěchem Ščevíkem či ohlédnutí knihovny za minulým rokem. 1

2 O cenách pro vodné a stočné... (pokračování ze strany 1 ) A to přesto, že ještě v průběhu koncesního řízení se nám podařilo ve spolupráci s organizátorem soutěže, firmou GPL Invest, vyjednat na Státním fondu životního prostředí pro nás výrazně lepší podmínky pro tvorbu cen pro vodné a stočné, než byly původně zakotveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vítězem koncesního řízení se stala společnost ČEVAK, která tak úspěšně obhájila své dosavadní působení jako provozovatel našich vodovodů a kanalizací. Měli jsme radost, že i při podstatně vyšším nastaveném nájemném, které nám bude provozovatel platit, bude zhruba zachována stávající cena za vodu. Tuto radost nám však zkalilo stanovisko SFŽP, zaslané těsně před vánočními svátky, které konstatuje, že vysoutěžená cena je příliš nízká oproti předpokladům, a že tudíž musí dojít k jejímu zvýšení formou dalšího navýšení nájemného. V návaznosti na toto stanovisko Státního fondu Životní prostředí muselo být zvýšeno nájemné pro provozovatele o dalších 345 tisíc Kč na celkové téměř 2 miliony korun. Přímo úměrně ale musely být nastaveny i nové ceny pro vodné a stočné, které by měly činit 37,94 Kč/m3 pro vodné a 37,63 Kč/m3 pro stočné, což je dohromady 75,57 Kč/m3, tedy o 4,58 Kč/m3 více, než byla cena roku (všechny ceny jsou bez DPH). Zastupitelstvu města nezbylo nic jiného, než tyto nové ceny na svém posledním zasedání v roce schválit. Byly ovšem odsouhlaseny podmínečně s tím, že vyvoláme na počátku roku jednání na Státním fondu životního prostředí v Praze, kde budeme usilovat o poskytnutí výjimky tak, abychom mohli zabránit negativnímu dopadu na odběratele vody nebo tento dopad alespoň zmírnit. Se společností ČEVAK jsem se dohodli, že do doby konečného vyřešení této zapeklité situace pozastaví fakturaci vodného a stočného, aby následně nebylo potřeba provádět dodatečné korekce ve fakturovaných cenách pro vodné a stočné. Je těžké předjímat, jak jednání v Praze dopadnou. O jejich výsledku vás budeme informovat. Jiří Hůlka, starosta Horní Plané Město přijme pracovníka pro údržbu veřejného prostranství Požadavky: řidičské oprávnění skupiny C, vstup do Sboru dobrovolných hasičů H. Planá. Bližší informace podá: Hospodářsko správní odbor MěÚ Horní Planá, Náměstí 54, H. Planá. Tel: , 2

3 Zprávy z radnice Rada města schválila zakoupení osobního automobilu Roomster Active Trumf dle nabídky firmy AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s.r.o., České Budějovice. Nový vůz bude používat pečovatelská služba k zajištění terénní práce. Nabídka pečovatelské služby se tak bude moci rozšířit a bude dostupná i pro občany z přilehlých osad. Rada města schválila provedení oprav a doplnění inventáře AUTOCAMPU JENIŠOV, dle předloženého návrhu. V sociálním zařízení budou opraveny omítky a potrubí a pořízeny rezervní baterie. Do prostoru kempu bude umístěno 5 nových laviček. Rada města vzala na vědomí sdělení společnosti D-Projekts s.r.o., že v současné době nemůže pokračovat v plánovaném investičním záměru na pozemcích bývalého chatového tábora Liptov. Sdělením se bude zabývat zastupitelstvo města v únoru. Rada města stanovila způsob zimní údržby cyklostezky v úseku od parkoviště u Pláže k rekreačnímu zařízení Orsino a dále až na hranice správního území. Cyklostezka se bude upravovat tak, aby ji při dostatečné sněhové nadílce mohli společně užívat běžkaři i chodci. Radě města byla předložena zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě Obvodního oddělení Horní Planá za rok Trestnou činnost nejčastěji páchali recidivisté a dále občané nezaměstnaní nebo bez větších příjmů. Bylo zaevidováno 545 přestupků, z toho pouze 43 bylo odloženo, protože byly spáchány neznámou osobou. V roce bylo řešeno 31 0 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v porovnání s rokem jich bylo o 1 98 více. Rada města byla informována o konání běžecké akce VLTAVA RUN, štafetového běhu z Kvildy do Prahy, konané ve dnech , a schválila využití cyklostezky a parkoviště u Karavan kempu pro tuto akci. Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.200,-Kč na realizaci projektu šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu ukázka plavení dřeva Z. Zvonková - Sonnenwald. Rada města schválila nabídku Atelieru SIS z Českých Budějovic na zajištění projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně inženýrské činnosti pro stavbu Chodník v ulici Švermova Horní Planá. Půjde o nový úsek chodníku, který naváže na stávající chodník u mateřské školky a povede po pravé straně komunikace až k dětskému domovu. Město Horní Planá zveřejněnilo poptávku po pracovníkovi na údržbu veřejného prostranství. Rada města neschválila dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor za účelem umístění anténních stožárů ze dne mezi městem Horní Planá a O2 Czech Republic a.s., a to z důvodů nevýhodnosti pro město. 3

4 Rozhovor s muzikantem Vojtěchem Ščevíkem Vojtěch Ščevík prožil v Horní Plané takřka 20 let života. Nyní již několik let bydlí v Brně, přesto se k nám stále rád vrací. Několikrát do roka ho můžete vidět i na pódiu - Vojtěch hraje na kytaru a zpívá. Vaše písničky budou známé hlavně na Hornoplánsku, kde nejčastěji vystupujete. Hrajete ale i v jiných koutech republiky? Ano, řekl bych, že mé písně jsou skutečně známé takřka jen v Horní Plané. Je to tím, že jsem zde odehrál všechny koncerty. Vystupoval jsem jen na jediné akci mimo Horní Planou - v Českém Krumlově. Byla to pro mě nádherná zkušenost. I když nyní žijete v Brně, do města se stále vracíte. Co pro vás Horní Planá znamená? A můžete obě města srovnat? Horní Planá je srdcovka. Město, kam se vždy rád vracím... Pro mě je srovnání jednoduché. Brno je taková větší vesnice, kde si i přes větší populaci lidé pomáhají. Jsou přátelští... A hlavně je tu práce, kterou bych u nás neměl. Jaké máte ambice s vaší muzikou? Moje hudební ambice momentálně trochu stagnují. V zimním období jsem chystal vydání svého prvního CD, ale už teď vím, že je musím kvůli nedostatku času posunout o rok. (vot) Fotbalové ozvěny V současné době má TJ Smrčina Horní Planá jedno mužstvo přípravky. Kategorie přípravky je pro děti narozené od a mladší. Hrát zápasy mohou hráči, kteří dovršili 6-ti let, na registrační průkaz vystavený fotbalovou asociací České republiky (FAČR). V zimním období trénujeme v hale, tréninky jsou v současné době 1 x týdně - v pátek od 1 6:00 do 1 7:30 hodin. Oddíl fotbalové přípravky (5+1 ) hraje okresní přebor a po podzimní části je na 7. místě z celkem 11 mužstev. TJ Smrčina Horní Planá má v současnosti jedno mužstvo žáků. Zahrnuje děti narozené od a mladší. V zimním období trénujeme dvakrát týdně - v úterý a ve čtvrtek v hale vždy od 1 6:00 do 1 7:30 hodin. Mužstvo žáků hraje okresní přebor starších žáků (7+1 ), který je rozdělen do 2 skupin a po podzimní části je na 1. místě ze 7 mužstev ve své skupině B. Roman Šára 4

5 Info ze školy: Úspěšný Projekt Finanční gramotnost žáků Díky Základní škole a Mateřské škole Horní Planá byl v Jihočeském kraji realizován projekt, který byl zaměřen na zvýšení finanční gramotnosti žáků prvního a druhého stupně a jejich pedagogů. Projekt, který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, začal v září a celkově se do něj zapojilo dvanáct škol z Jihočeského kraje. Škola jako realizátor projektu organizovala semináře pro pedagogy jednotlivých zapojených škol, ať to byly jednodenní semináře, nebo cyklus seminářů pro pedagogy prvního stupně a pedagogy druhého stupně s cílem vzdělávat pedagogy ve finanční gramotnosti, poskytnout jim metodiky a ukázat efektivní metody výuky s přesahy do různých předmětů. A jak reflektovali semináře účastníci, tedy učitelé ze zapojených škol? "Prožil jsem určitě zatím nejlepší a nejhodnotnější školení ve své učitelské kariéře. Kromě nových informací byl dostatek času a prostoru konzultovat s kolegy některá témata, nebo co v jiných školách funguje/nefunguje, jak to kde běží. Vše samozřejmě umocnilo perfektní složení kolegů, díky nimž se pracovalo ve skvělé atmosféře. " Martin Škorpík, účastník cyklu seminářů pro 2. stupeň, učitel ZŠ Český Krumlov, Plešivec Od jara do podzimu minulého roku připravovala a organizovala ZŠ a MŠ Horní Planá v rámci projektu také třídenní výjezdní akce v šumavské přírodě pro šestset dětí ze zapojených škol. Program byl vytvořen pro třídní kolektivy prvního i druhého stupně.tyto akce byly zaměřeny jak na finanční gramotnost, tak na rozvoj klíčových kompetencí. Žáci si vyzkoušeli také práci s turistickou GPS navigací a video technikou. "Celá akce byla perfektně organizována. Žákům se zážitková škola líbila a litovali, že nemohou zůstat alespoň týden. Všechny aktivity byly velmi zajímavé a zábavné a nenásilným způsobem seznamovaly žáky s hlavními tématy finanční gramotnosti." Jana Písaříková, Základní škola Třeboň, Na Sadech 5

6 Přehled kulturních akcí - měsíc únor Miloš Dvořáček - Afrika - sál KIC (8.45 a ) Hudební představení pro ZŠ a MŠ jednoho z nejlepších českých bubeníků. Vstupné: 40,- Kč Tři bratři - Kavárna U tří koček (1 7.00) Premiéra filmové pohádky od osvědčeného tria Svěrák - Uhlíř - Svěrák. Vstupné: 85,- Kč Výstava háčkovaných výrobků - knihovna KIC Pro výstavu háčkovaly a připravily naše čtenářky. Otevřeno bude během provozní doby knihovny Šumavská pytlovačka - U kostela sv. Markéty (1 4.00) Obří loutka šumavský silák Rankl Sepp provází odpolednem, kdy děti i dospělí mohou klouzat na pytlích plněných senem a to přímo na náměstí Senior Klub - sál KIC (1 5.00) Pořad pro přátele dechové hudby. Účinkuje Duo Eva a Jan. Vstupné: 50,- Kč Beseda s exorcistou Milanem Doležalem - sál KIC (20.00) Vystudovaný katolický farář exorcista Milan Doležal a herec Jarek Hylebrant v tématu Pozitivní energie a andělé strážní. Vstupné: 1 00,- Kč Hornoplánská brusle - Pláž v Horní Plané (1 4.00) Zábavné odpoledne na ledě. Rychlostní závody na bruslích v kategoriích: děti do 6 let, děti do 1 5 let, ženy, muži, supermani a maminky s kočárky letecko - modelářská zábava - Sál KIC (20.00) Účinkuje Kocourovo kartáč. Bohatá tombola. Vstupné: 1 00,- Kč Inzerce Žabičky Horní Planá pořádají o jarních prázdninách ( ) zimní tábor na Kramolíně. Cena je 3500,- (v ceně ubytování v ZŠ Frymburk, 5ti denní skipas, jídlo, doprava, pojištění, aquapark ve Frymburku). V případě zájmu kontaktujte M. Moravcovou, Tel: Nabízím k pronájmu byt 3+1, Horní Planá, Jiráskova ul. čp. 67. Osobní jednání nutné. Tel: Alžběta Landová, Horní Planá V únoru se budou konat lekce pilates pod vedením Jany Valešové, a to ve dnech , , , , vždy od 1 6:00, 1 7:00 pro pokročilé a 1 8:00 klidnější cvičení. Lekce budou stále zdarma. 6

7 Info z knihovny: U čtenářů bodovaly severské detektivky Venku je nevlídno, nastala ta správná doba na čtení knih. Máme jich v nabídce Při jejich nákupu se snažíme vybírat tituly, které jsou žádané. Nejčtenější knihy v roce byly tyto: Milénium (3 díly), všechny krimi od Jo Nesba, Kuchařka Ládi Hrušky, Ranhojič, Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Analfabetka, která neuměla počítat. Z dětských jsou to: Hvězdy nám nepřály, Deník malého poseroutky a Hunger Games. Pokud požadovanou knihu nemáme, lze ji objednat z celé ČR. Naposledy jsme tu měli knihu až z ostravské univerzitní knihovny. Také odebíráme časopisy. Nejvíce půjčované jsou Květy, Epocha, Enigma, Instinkt a další. Máme jich zde 20 druhů. V roce měla knihovna celkem výpůjček a návštěvníků. A jací jsou nejpilnější čtenáři? Jsou to: Kopecká Jana, Pechoušek Milan a Zabilková Štěpánka. Kdo zde ještě nebyl, může kdykoli přijít a zaregistrovat se! Výpůjční doba je: Po a Čt , , St Naše webové stránky jsou: Ludmila Homolková Nová podoba HP listů Jistě jste si všimli, že HP listy oproti lednovému vydání opět zaznamenaly změnu. Reagovali jsme na vaše připomínky a náměty, za které moc děkujeme. Listy jsou zde v první řadě pro vás. Chceme ukázat, že je Horní Planá živé město, že zde žijí zajímaví lidé a že se neustále něco děje. Posílejte nám své náměty, příběhy, zkrátka cokoliv, co uznáte za vhodné. Uzávěrka je vždy 20. dne v měsíci. Václav Votruba - Životní jubilea v únoru 2015 oslaví Svobodová Marie, Čadek Václav, Jungwirtová Viktorie, Bigasová Margita, Truhlář Josef, Landová Alžběta, Piskáček Antonín, Šeligová Jaroslava, Mikešová Danuška, Šille Petr, Šírková Pavla, Smutná Dagmar. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 7

8 Poděkování a přání Rád bych Vám popřál do nového roku vše nejlepší a hlavně hodně zdraví. senátor Tomáš Jirsa Děti a zaměstnanci Dětského domova děkují Hotelu ORSINO v Horní Plané za sponzorský dar formou permanentek pro vstup do plaveckého bazénu. Bc. Bumbová Irena, ředitelka Tělovýchovná jednota Smrčina Horní Planá pořádala dne vánoční taneční zábavu, na kterou nám do tomboly přispěli hornoplánští podnikatelé i jednotlivci. Buď finančně, nebo drobnými dárky. Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům: AGRO ŠUMAVA s.r.o. (M.Machač), KOHOUT COMPANY, spol. s.r.o. (M.Kohout), DonGemini s.r.o. (E.Kostkanová), Obchod a penzion U Pešků v H. Plané (Irena Pešková), Lékárna H. Planá (I. Haldová), VLS Sp.S ZO Hodňov, Jednota Kaplice obchod H. Planá, Pekárna H. Planá, Obchod FLOP, Město Horní Planá, Bowling H. Planá, Penzion Kohout H. Planá, Obchod Květinka (p. Mikešová), Kavárna U tří koček H. Planá (Erika Fuksíková), restaurace Šumava (p. Kadlecová), Mudr. Jan Indra, Roman Kvasnička, Ivana Řepová, Barvy - laky H. Planá (p. Jedlička), Barvy laky Prachatice (p. Tomášek), Věrka Radová, Vlasta Grmelová, Dana Čerklová, Pivec Zdeněk, Marie Nedvědová, Mirka Dvořáková, Michal Huszár. Velký dík patří p. Bc. Ireně Bumbové, ředitelce Dětského domova v H. Plané za možnost upečení zelňáků v místní kuchyni a paní Alence Ondříkové za napsání krásných plakátů. Kolektiv členů TJ Smrčina H. Planá Čas strávený na rybách se nezapočítává do délky života Místní organizace Českého rybářského svazu blahopřeje svému dlouholetému členovi, panu Václavu Čadkovi k významnému životnímu jubileu. Vážený pane Čadku, chtěli bychom Vám i touto cestou poděkovat nejen za Vaši dlouholetou práci v rybářské organizaci, ale především za výchovu desítek mladých rybářů, z nichž mnozí dodnes chytají ryby a někteří i navázali na Vaši práci a jsou ve vedení organizace. Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví a pohody a ať Vám růže na Vaší zahrádce stále krásně kvetou. Rybáři z Horní Plané Vydává MĚSTO HORNÍ PLANÁ, Náměstí 54, Horní Planá, IČO č.e. MK ČR E Tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví, tel.: , Inzerce, příspěvky, návrhy, připomínky: Šéfredaktor: Václav Votruba 8

Zavedení systému svozu bioodpadů

Zavedení systému svozu bioodpadů HORNOPLÁNSKÉ LISTY březen 201 5, číslo 282, ročník XXV., zdarma Zima se pomaličku chýlí ke konci. To však neznamená, že si ještě nemůžete parádně zalyžovat. Lyžařská střediska v okolí regionu jsou stále

Více

HP brusle se nakonec přece jen uskuteční - na cyklostezce

HP brusle se nakonec přece jen uskuteční - na cyklostezce HORNOPLÁNSKÉ LISTY květen 201 5, číslo 284, ročník XXV., zdarma Sběrová akce starého papíru, kterou vloni v listopadu vyhlásila základní škola, se daří! Do 1. června ji můžete podpořit i vy. Sběr probíhá

Více

Splatnost místních poplatků za svoz odpadu a ze psů

Splatnost místních poplatků za svoz odpadu a ze psů HORNOPLÁNSKÉ LISTY duben 201 5, číslo 283, ročník XXV., zdarma Jaro je tady! A s ním přichází i naše oblíbené tradiční akce, jako je například dětský čarodějnický rej, který se uskuteční 30. dubna od 1

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

NA HOUBOVÉM VRCHU VZNIKNE MÍSTNÍ SJEZDOVKA

NA HOUBOVÉM VRCHU VZNIKNE MÍSTNÍ SJEZDOVKA HORNOPLÁNSKÉ LISTY červen 201 5, číslo 285, ročník XXV. www.horniplana.cz, zdarma NA HOUBOVÉM VRCHU VZNIKNE MÍSTNÍ SJEZDOVKA V polovině dubna se v Horní Plané uskutečnila schůzka podnikatelů v oblasti

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES

ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 1 BŘEZEN 2015 ZDARMA SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, pomalu se blíží jaro a tedy i doba, kdy je možné započat s realizací záměrů pro letošní rok. Pokrývači firmy Hlaváč

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

HOSPODAŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU

HOSPODAŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU OBČASNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU ČÍSLO 2 / BŘEZEN - DUBEN 2014 HOSPODAŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH A ZAŘÍZENÍCH VE SPRÁVĚ MĚSTSKÉHO OBVODU POLANKA NAD ODROU Tento komentář a níže uvedená tabulka

Více