STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4."

Transkript

1 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl :00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel Plnk strost Městského obvodu Ostrv-Jih místostrost Městského obvodu Ostrv-Jih

2 2 Přehled usnesení 97. schůze Rdy městského obvodu, ze dne :00 č. usn. č. m. Název mteriálu 4893/97 1. Zpráv o výsledku hospodření m.o. Ostrv-Jih z rok závěrečný účet (Mgr. Rdim Mikls, 4894/97 2. Účetní závěrk Sttutárního měst Ostrv, městského obvodu Ostrv-Jih (Mgr. Rdim Mikls, 4895/97 3. Prvidl pro nkládání s finnčními prostředky, postupy v účetnictví opertivní evidenci (Mgr. Petr Mentlík, tjemník úřdu) 4896/97 4. Návrh rozpočtového optření č. 1 (Mgr. Rdim Mikls, 4897/97 5. Návrh rozpočtového optření č. 2 (Frntišek Dehner, 4898/97 6. Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovtelskou službou (Mgr. Rdim Mikls, 4899/97 7. Přijetí nepeněžitého dru pro seniory Městského obvodu Ostrv-Jih (Mgr. Rdim Mikls, 4900/97 8. Vyhodnocení plánu nákldů výnosů MSOJ z rok 2013 (Frntišek Dehner, 4901/97 9. Odvod finnčních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovtele (Mgr. Rdim Mikls, 4902/ Výjimk z počtu dětí v příspěvkových orgnizcích škol, jejichž zřizovtelem je Sttutární město Ostrv, Městský obvod Ostrv-Jih (Mgr. Rdim Mikls, 4903/ Změn odpisových plánů n rok 2014 příspěvkových orgnizcí, jejichž zřizovtelem je Sttutární město Ostrv, Městský obvod Ostrv-Jih (Mgr. Rdim Mikls, 4904/ Zvýšení kpcity školní družiny Zákldní školy mteřské školy Ostrv-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové orgnizce (Mgr. Rdim Mikls, 4905/ Žádosti o poskytnutí trnsferů n prevenci kriminlity Městského obvodu Ostrv-Jih pro rok 2014 (Mgr. Rdim Mikls, 4906/ Žádosti o prominutí nebo snížení úhrdy z využití Sportovního centr Dubin (Mgr. Rdim Mikls, 4907/ Návrh n likvidci nlezených věcí (Mgr. Rdim Mikls, 4908/ Upřesnění stálého seznmu voličů městského obvodu Ostrv-Jih k (Mgr. Rdim Mikls, 4909/ Návrh smlouvy o budoucí smlouvě se spol. ČEZ Distribuce,.s. (Ing. Pvel Plnk, 4910/ Podnět rdním zstupitelům k údržbě zeleně (Ing. Pvel Plnk, 4911/ Zveřejnění záměru n pronájem pozemku v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. V. Jiřikovského (Ing. Pvel Plnk, 4912/ Zveřejnění záměru n pronájem pozemku v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. J. Mluchy (Ing. Pvel Plnk, 4913/ Dodtek k nájemní smlouvě n pronájem prostor v budově č.p n ulici N Mýtě 10, Ostrv-Hrbůvk (Frntišek Dehner, 4914/ Metodický pokyn k orgnizci schvlování účetních závěrek pro p.o. MSOJ (Frntišek Dehner, 4915/ Prominutí popltku z prodlení (Frntišek Dehner, 4916/ Pronájem bytu výběrovým řízením (Frntišek Dehner, 4917/ Skončení nájmu bytu dohodou, výzv před podáním výpovědi z nájmu bytu, pronájem bytu (Frntišek Dehner, 4918/ Stnovisko odboru BH k ukládcí části usnesení rdy městského obvodu č. 4811/95 ze dne (Frntišek Dehner, 4919/ Udělení souhlsu s umístěním sídl podnikání (Frntišek Dehner, 4920/ Udělení souhlsu s umístěním sídl právnické osoby (Frntišek Dehner, 4921/ Ukončení pronájmu prostor v budově č.p n ul. Mjr. Novák 34 v Ostrvě-Hrbůvce výpovědí zveřejnění záměru (Frntišek Dehner, 4922/ Vyhodnocení správy hospodření s obecním domovním bytovým fondem z rok 2013 (Frntišek Dehner, 4923/ Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy n pronájem prostoru sloužícího podnikání n ul.oráčov 1013/1, Ostrv-Hrbůvk (Frntišek Dehner, 4924/ Žádosti o uzvření smlouvy k nájmu bytu po zániku práv k nájmu bytu (Frntišek Dehner, 4925/ Žádosti o uzvření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu (Frntišek Dehner, 4926/ Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Morvská (Ing. Pvel Plnk, 4927/ Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Věšínov (Ing. Pvel Plnk,

3 3 4928/ Prodej zstvěného pozemku pod domem v cizím vlstnictví n ul. Stňkov 6, Ostrv-Výškovice (Ing. Pvel Plnk, 4929/ Prodej zstvěného pozemku pod domem v cizím vlstnictví n ul. Tlpákov 25, Ostrv-Hrbůvk (Ing. Pvel Plnk, 4930/ Pronájem pozemků pod stávjícícmi grážemi v k.ú. Zábřeh nd Odrou (Ing. Pvel Plnk, 4931/ Schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s podílem n zst. poz. č. pop. 1440, ul. Klegov č. or. 21 (Ing. Pvel Plnk, 4932/ Souhls se vstupem, relizcí, umístěním stvby zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě n pozemky v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Dolní (Ing. Pvel Plnk, 4933/ Souhls se vstupem, relizcí, umístěním stvby zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě n pozemky v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov - 1 (Ing. Pvel Plnk, 4934/ Souhls se vstupem, relizcí, umístěním stvby zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě n pozemek v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov - 2 (Ing. Pvel Plnk, 4935/ Souhls se vstupem, umístěním relizcí stvby n pozemku v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní (Ing. Pvel Plnk, 4936/ Stnovisko k bezúpltnému převodu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostrvy, ul. Řdová (Ing. Pvel Plnk, 4937/ Stnovisko k upltnění předkupního práv nbytí vlstnického práv budově bez čp. n pozemku prc.č. st v k.ú. Zábřeh nd Odrou gráži bez čp. n pozemku prc.č. st v k.ú. Zábřeh nd Odrou (Ing. Pvel Plnk, 4938/ Ukončení pronájmu výpůjčk věci movité v k. ú. Zábřeh nd Odrou, nám. SNP (Ing. Pvel Plnk, 4939/ Záměr n prodej nemovitosti n ulici Plzeňská, Ostrv-Zábřeh (Ing. Pvel Plnk, 4940/ Zveřejnění záměru n prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická - vrintní návrh (Ing. Pvel Plnk, 4941/ Zveřejnění záměru n prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Ptrice Lumumby (Ing. Pvel Plnk, 4942/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Plzeňská x Rudná (Ing. Pvel Plnk, 4943/ Zveřejnění záměru n prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. U Hrůbků (Ing. Pvel Plnk, 4944/ Zveřejnění záměru n pronájem části pozemku v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. V. Košře (Ing. Pvel Plnk, 4945/ Zveřejnění záměru n pronájem částí pozemků v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. A. Poledník v k.ú. Hrbůvk, ul. Dr. Mrtínk (Ing. Pvel Plnk, 4946/ Zveřejnění záměru n pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostrvy, ul. Šeříková (Ing. Pvel Plnk, 4947/ Zveřejnění záměru n pronájem pozemků pod stávjícími grážemi v k.ú. Hrbůvk k.ú. Zábřeh nd Odrou (Ing. Pvel Plnk, 4948/ Zveřejnění záměru n pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, nám. SNP (Ing. Pvel Plnk, 4949/ Zveřejnění záměru n výpůjčku hřiště n ulici Středoškolská, Ostrv-Zábřeh (Ing. Pvel Plnk, 4950/ Zveřejnění záměru výpůjčky v k.ú. Dubin u Ostrvy, ulice B. Četyny (Ing. Pvel Plnk, 4951/ Změn velikosti spoluvlstnických podílů n pozemku 2956/1 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná- Pvlovov (Ing. Pvel Plnk, 4952/ Žádost o prominutí popltku z prodlení, žádost o uzvření splátkového klendáře (Mgr. Krel Sibinský, strost) 4953/ Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostrvy, ul. K Jezeru (Ing. Pvel Plnk, 4954/ Pronájem pozemků zřízení v městském obvodě, z účelem provozování městské informtiky (Ing. Pvel Plnk, 4955/97 63P. Stvební úprvy podchodu Svrin ul. Dr. Mrtínk, Ostrv-Hrbůvk - dodtek č.1 (Frntišek Dehner, 4956/97 64P. Veřejná zkázk "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostrvě-Hrbůvce - VII. Etp, dům Edisonov 21" - dodtek k SoD č. 2 (Frntišek Dehner, 4957/97 65P. Podmínky výzvy ( 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ Zásd pro zdávání veřejných zkázek) - Výměn svislé hydroizolce bytových domů n ul. Zlepšovtelů 560/22, 561/24, 562/26, Ostrv-Hrbůvk (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek)

4 4 4958/97 66P. Předběžné oznámení veřejné zkázky ( 86 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů ) - GO elektroinstlce v bytech společných prostorách domů V. Košře 1/122, 3/123 4/125 (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek) 4959/97 67P. Předběžné oznámení veřejné zkázky ( 86 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů ) - Rekonstrukce dvorů ul. J. Mluchy, Ostrv-Dubin (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek) 4960/97 68P. Přehled o zd. VZ mlého rozshu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásd z III. IV. čtvrtletí r odboru doprvy komunálních služeb, ZŠ MŠ, p.o. (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek) 4961/97 69P. Výběr nejvhodnější nbídky (vyhlášené dle 38 dle zákon č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů) - Regenerce obytného domu n ul. Rodimcevov 20, 22, 24 Ostrv-Zábřeh (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek) 4962/97 70P. Výzv (stvební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozd. předpisů části 3. Zásd) - GO elektroinstlce v bytech ve společ. prostorách domu Výškovická , O.-Jih (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek) 4963/97 71P. Výzv (stvební práce, zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů části 3. Zásd) - Výměn oken n ZŠ F. Formn 45, Ostrv- Dubin (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek) 4964/97 72P. Zásdy pro zdávání veřejných zkázek, uzvírání koncesních smluv koncesní řízení (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek) 4965/97 73P. Podmínky výzvy (služby dle 18 odst. 5 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů bodu 2.2 Čl. 2. Zásd) - Čištění vpustí dešťové knlizce v městském obvodu Ostrv-Jih v letech (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek) 4966/97 74P. Vrintní řešení - význmná VZ dle 16 odst. b) zák.č. 137/2006 Sb., o veřej. zkázkách části III. Zásd) - Celoroční údržb veřejných vyhrzených trvntých ploch v městském obvodu Ostrv-Jih v letech (Ing. Bc. Dn Čechlová, pověřená zstup. ved. odd. veřejných zkázek) 4967/97 OR Zápis z kontrolního výboru. (Mgr. Krel Sibinský, strost) 4968/ Změn orgnizčního řádu stnovení počtu změstnnců (Mgr. Petr Mentlík, tjemník úřdu) 4969/97 77P. Zteplení objektu Kin Lun, Ostrv-Jih - Dohod o odpovědnosti při provádění prcí n fsádě kino Lun-OC Lun (Frntišek Dehner,

5 5 4893/97 1 Zpráv o výsledku hospodření m.o. Ostrv-Jih z rok závěrečný účet Zstupitelstvu m.o. Ostrv-Jih schválit 1) celoroční hospodření závěrečný účet m.o. Ostrv-Jih z rok ) blokci prostředků v objemu ,06 Kč pro účely finncování domovního bytového fondu 4894/97 2 Účetní závěrk Sttutárního měst Ostrv, městského obvodu Ostrv-Jih - s účetní závěrkou Sttutárního měst Ostrv, městského obvodu Ostrv-Jih, zprcovnou k rozvhovému dni z účetní období od do s převodem výsledku hospodření ve schvlovcím řízení, vykázném z účetní období 2013, ve výši ,91 Kč do výsledku hospodření minulých účetních období Zstupitelstvu městského obvodu Ostrv-Jih ke schválení 4895/97 3 Prvidl pro nkládání s finnčními prostředky, postupy v účetnictví opertivní evidenci schvluje Prvidl pro nkládání s finnčními prostředky, postupy v účetnictví v opertivní evidenci s účinností od /97 4 Návrh rozpočtového optření č. 1 s rozpočtovým optřením, kterým se -snižují kpitálové výdje ORJ 8, 3113, pol ORG 1081 o tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 8, 6171, pol. 6121, ORG 1083 o tis. Kč Zstupitelstvu m.o. Ostrv-Jih ke schválení 4897/97 5 Návrh rozpočtového optření č. 2 schvluje rozpočtové optření, kterým se - zvyšuje finncování n pol o tis. Kč (předpokládný výsledek hospodření z rok 2013) - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3111, pol. 5171, UZ 11 o tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3111, pol. 6121, UZ 11 o tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3111, pol. 6122, UZ 11 o 500 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 4349, pol. 5171, UZ 11 o 600 tis. Kč 4898/97 6 Pronájem bytů v domech zvláštního určení - Domech s pečovtelskou službou o pronájmu bytů v domě zvláštního určení - Domě s pečovtelskou službou n ulici Odborářská v Ostrvě- Hrbůvce n ulici Horymírov v Ostrvě-Zábřehu dle důvodové zprávy Odborářská 72, 0 + 2, I. kt., č. b. 18 R. H., bytem Provznická 47, Ostrv-Hrbůvk Horymírov 123, 0 + 1, I. kt., č. b. 61 J. L., bytem Krylovov 25, Ostrv-Zábřeh

6 6 4899/97 7 Přijetí nepeněžitého dru pro seniory Městského obvodu Ostrv-Jih s uzvřením Drovcí smlouvy č. 12/022/67/14 n poskytnutí nepeněžitého dru 40 ks osobních krtiček pro bezpltný vstup do solné jeskyně pro seniory sdružující se při DPS Ostrv-Jih dle důvodové zprávy zmocňuje strostu Městského obvodu Ostrv-Jih Mgr. Krl Sibinského k podpisu této smlouvy 4900/97 8 Vyhodnocení plánu nákldů výnosů MSOJ z rok ) s vyhodnocením plánu nákldů výnosů MSOJ z rok 2013 dle předložené důvodové zprávy 2) s odvodem výsledku hospodření středisk grážových stání ve výši ,85 Kč do rozpočtu zřizovtele 3) s přidělením výsledku hospodření osttních středisek ve výši ,81 Kč do rezervního fondu MSOJ Zstupitelstvu městského obvodu body 1-3 ke schválení 4901/97 9 Odvod finnčních prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovtele ředitelce Zákldní školy Ostrv-Dubin, Fr. Formn 45, příspěvkové orgnizce odvod finnčních prostředků z investičního fondu této orgnizce v celkové výši 400 tis. Kč n účet zřizovtele, to do dle důvodové zprávy. 4902/97 10 Výjimk z počtu dětí v příspěvkových orgnizcích škol, jejichž zřizovtelem je Sttutární město Ostrv, Městský obvod Ostrv-Jih schvluje povolení výjimky z počtu dětí v příspěvkových orgnizcích škol, jejichž zřizovtelem je Sttutární město Ostrv, Městský obvod Ostrv-Jih, pro školní rok 2014/2015, dle předloženého návrhu. 4903/97 11 Změn odpisových plánů n rok 2014 příspěvkových orgnizcí, jejichž zřizovtelem je Sttutární město Ostrv, Městský obvod Ostrv-Jih schvluje změnu odpisového plánu n rok 2014 Zákldní škole mteřské škole Ostrv-Hrbůvk, Krestov 36A, příspěvkové orgnizci Zákldní škole mteřské škole Ostrv-Zábřeh, Horymírov 100, příspěvkové orgnizci dle důvodové zprávy 4904/97 12 Zvýšení kpcity školní družiny Zákldní školy mteřské školy Ostrv-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové orgnizce se zvýšením kpcity školní družiny Zákldní školy mteřské školy Ostrv-Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové orgnizce dle důvodové zprávy s účinností od /97 13 Žádosti o poskytnutí trnsferů n prevenci kriminlity Městského obvodu Ostrv-Jih pro rok 2014 projednl žádosti o poskytnutí trnsferů n projekty v rámci prevence kriminlity Městského obvodu Ostrv-Jih předkládné Sttutárnímu městu Ostrv, Mgistrátu měst Ostrvy dle předloženého mteriálu s podáním žádostí o poskytnutí trnsferů Sttutárnímu městu Ostrv, Mgistrátu měst Ostrvy dle předloženého mteriálu 4906/97 14 Žádosti o prominutí nebo snížení úhrdy z využití Sportovního centr Dubin

7 7 s bezpltným užíváním Sportovního centr Dubin dne 16.květn 2014 Dětským domovem Školní jídelnou, Ostrv-Hrbová, Reymontov 2, příspěvkovou orgnizcí se sídlem Reymontov 2, Ostrv- Hrbová, IČ: z účelem pořádání Florblového turnje dětských domovů Morvskoslezského krje s prominutím úhrdy z využití Sportovního centr Dubin ve výši 25 % z celkového nákldu kždého jednotlivého turnje: 1) turnj prominutí úhrdy ve výši 8.587,50 Kč 2) turnj prominutí úhrdy ve výši 5.145,- Kč 3) turnj prominutí úhrdy ve výši 2.385,- Kč 4) turnj prominutí úhrdy ve výši 5.535,- Kč spolku Sportovní bsketblová škol, o.s., se sídlem V. Košře 22, Ostrv-Dubin, IČ: z účelem pořádání turnjů festivlů mezinárodního, národního či celoměstského obvodnícho chrkteru dle předloženého mteriálu 4907/97 15 Návrh n likvidci nlezených věcí schvluje ekologickou likvidci všech nlezených věcí dle důvodové zprávy 4908/97 16 Upřesnění stálého seznmu voličů městského obvodu Ostrv-Jih k bere n vědomí upřesnění stáleho seznmu voličů městského obvodu Ostrv-Jih ke dni /97 17 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě se spol. ČEZ Distribuce,.s. s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě se spol. ČEZ Distribuce,.s. zmocňuje strostu Městského obvodu Ostrv-Jih k podpisu smlouvy 4910/97 18 Podnět rdním zstupitelům k údržbě zeleně projednl podání Ing. J. N. "Podnět rdním zstupitelům k údržbě zeleně". s návrhem odpovědi přiložené v příloze. Zstupitelstvu městského obvodu Ostrv-Jih odpovědět ve smyslu návrhu odpovědi přiložené v příloze. 4911/97 19 Zveřejnění záměru n pronájem pozemku v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. V. Jiřikovského zveřejnit záměr n pronájem části pozemku prc.č. 71/70 osttní ploch, zeleň o výměře 55 m2, ve vlstnictví Sttutárního měst Ostrvy, svěřený Městskému obvodu Ostrv-Jih v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. V. Jiřikovského z účelem zřízení užívání 4 prkovcích míst pro osobní vozidl n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 4912/97 20 Zveřejnění záměru n pronájem pozemku v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. J. Mluchy zveřejnit záměr n pronájem části pozemku prc.č. 75/27 osttní ploch, zeleň o výměře 12 m2, ve vlstnictví Sttutárního měst Ostrvy, svěřený Městskému obvodu Ostrv-Jih v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. V. Jiřikovského z účelem zřízení užívání 1 prkovcího míst pro osobní vozidlo n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 4913/97 21 Dodtek k nájemní smlouvě n pronájem prostor v budově č.p n ulici N Mýtě 10, Ostrv-Hrbůvk

8 8 o pronájmu prostor o výměře 199,80 m2 v budově č.p. 1556, n ulici N Mýtě 10 v Ostrvě-Hrbůvce, která je součástí pozemku p.č.st zstvěná ploch nádvoří v k.ú. Hrbůvk, z účelem provozování kluboven skldů nájemci - orgnizci Smosttný kmenový klubový svz Dkot, se sídlem J. Mluchy 26/4, Ostrv-Dubin, IČ: , n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájemného 54 Kč/m2/rok bez DPH, dle důvodové zprávy zmocňuje strostu městského obvodu Mgr. Krl Sibinského k podpisu dodtku nájemní smlouvy 4914/97 22 Metodický pokyn k orgnizci schvlování účetních závěrek pro p.o. MSOJ schvluje Metodický pokyn k orgnizci schvlování účetních závěrek pro příspěvkovou orgnizci Mjetková správ Ostrv-Jih, IČ: , se sídlem Provznická 1244/62, Ostrv-Hrbůvk v rozshu předloženého mteriálu 4915/97 23 Prominutí popltku z prodlení prominout popltek z prodlení - p. J. S., z byt n ul. Čujkovov 1737/32, O.-Zábřeh, ve výši 30% z částky Kč, tj Kč, - pí L. D., z byt n ul. P. Lumumby 2342/18, O.-Zábřeh, ve výši 30% z částky Kč, tj Kč, - pí A. P., z byt n ul. Čujkovov 1718/29, O.-Zábřeh, ve výši 100%, tj. 532 Kč, - pí Ing. P. R., z byt n ul. B. Četyny 930/2, O.-Bělský Les, ve výši 100%, tj Kč, dle důvodové zprávy 4916/97 24 Pronájem bytu výběrovým řízením I. 1) o pronájmu bytu výběrovým řízením z smluvní nájemné n dobu určitou, dle důvodové zprávy Petruškov 16, 0+1, stndrd, č. b. 20 R. M., Glzkovov 6 Jugoslávská 20, 1+1, stndrd, č. b. 12 M. A., Čujkovov 29 V. Košře 3, 0+1, stndrd, č. b. 58 S. R., Horní 3 V. Košře 4, 0+1, stndrd, č. b. 38 T. D., J. Herold 2 Slezská 11, 1+1, stndrd, č. b. 4 M. J., Návsí 970, Frýdek-Místek Jugoslávská 20, 1+1, stndrd, č. b. 17 J. M., Lumírov J. L., Lumírov Volgogrdská 147, 1+3, stndrd, č. b. 11 T. D., Výškovická 80 Jugoslávská 26, 1+3, stndrd, č. b. 18 H. M., Jugoslávská 26 Jižní 7, 1+2, stndrd, č. b. 7 S. N., Čujkovov 48 B. Václvk 21, 1+3, stndrd, č. b. 17 P. R., Lužická 6 Stdická 3, 1+3, stndrd, č. b. 37 C. A., Čujkovov 29 Jubilejní 60, 1+3, stndrd, č. b. 1 Ing. K. M., Svornosti 57 Edisonov 23, 1+3, stndrd, č. b. 5 J. V., Mitušov 79 Jubilejní 40, 1+3, stndrd, č. b. 1 S. M., Svornosti 22 S. V. V., Svornosti 22

9 9 Jubilejní 63, 1+3, stndrd, č. b. 3 S. R., Admusov 3 S. M., Admusov 3 Jubilejní 37, 1+3, stndrd, č. b. 3 R. J., Chrvátská 16 Čujkovov 32, 1+1, stndrd, č. b. 17 K. Ľ., Horní 3 Čujkovov 29, 0+2, stndrd, č. b. 54 Č. I., Mjr. Novák 13 2) o skončení nájmu bytu dohodou podle ust občnského zákoníku n zákldě pověření dném strostou SMO, MOb Ostrv-Jih Mgr. Krlem Sibinským JUDr. M. K. M. A., Čujkovov 29, č. b. 3 C. A., Čujkovov 29, č. b. 86 v přípdě odstoupení schváleného uchzeče o pronájem bytu výběrovým řízením z smluvní nájemné o dlších uchzečích v pořdí dle důvodové zprávy II. o pronájmu bytu výběrovým řízením z přistoupení k dluhu (nebo jeho části) n dobu určitou, dle důvodové zprávy Mňukov 24, 1+3, stndrd, č. b. 45 P. P., Kyjevská 3, O.-Porub P. J., Kyjevská 3, O.-Porub 4917/97 25 Skončení nájmu bytu dohodou, výzv před podáním výpovědi z nájmu bytu, pronájem bytu I. o skončení společného nájmu (nájmu) bytu dohodou smluvních strn podle ust občnského zákoníku n zákldě pověření dném strostou SMO, MOb Ostrv-Jih Mgr. Krlem Sibinským, dle důvodové zprávy 1) JUDr. M. K. V. M., Letecká V. J., Letecká, č. b. 3 U. V., F. Formn 47, č. b. 19 Š. J., Jubilejní 25, č. b. 2 2) JUDr. J. J. Ing. D.K., Jiskřiček D. P., Jiskřiček 3) Y. D. H. M., Rodimcevov 24, č. b. 2 S. I., Volgogrdská S. J., Volgogogrdská M. R., Břenkov 7, č. b. 40 II. o záslání výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu podle ust odst. 2, 3 občnského zákoníku n zákldě pověření dném strostou SMO, MOb Ostrv-Jih Mgr. Krlem Sibinským Y. D., dle důvodové zprávy P. L., Čujkovov 5, č. b. 1 III. o pronájmu bytu n dobu určitou, dle důvodové zprávy Čujkovov 29, 0+2, stndrd, č. b. 18 J. L., Čujkovov /97 26 Stnovisko odboru BH k ukládcí části usnesení rdy městského obvodu č. 4811/95 ze dne bere n vědomí stnovisko odboru bytového osttního hospodářství k ukládcí části usnesení Rdy městského obvodu

10 10 Ostrv-Jih č. 4811/95 ze dne odboru bytového hospodářství předložit nový návrh n úprvu nájemného do příští schůze rdy 4919/97 27 Udělení souhlsu s umístěním sídl podnikání o neudělení souhlsu s umístěním sídl podnikání pro p. Pvl Foitzik, nr , Horní 791/3, O.-Hrbůvk (úřední záznm) v bytové jednotce č. 32 ncházející se v bytovém domě č. p n ul. Tylov 4 v O.-Zábřehu, jehož výlučným nájemcem je p. L. F., Tylov 2779/4, O.-Zábřeh. Tento souhls se uděluje z účelem umístění sídl podnikání, to po dobu trvání nájemního vzthu p. L. F., Tylov, O.-Zábřeh, k předmětné bytové jednotce z podmínky, že předmět podnikání nebude provozován v sídle podnikání. 4920/97 28 Udělení souhlsu s umístěním sídl právnické osoby o udělení souhlsu s umístěním sídl právnické osoby v obytném domě v mjetku Sttutárního měst Ostrvy, Městského obvodu Ostrv-Jih: - "Bytové družstvo Mezírk 16" v obytném domě č. pop n ul. Petruškov 16 v Ostrvě-Zábřehu. Tento souhls se uděluje z účelem umístění sídl nově vznikjící právnické osoby v souvislosti s privtizcí obytného domu Petruškov 2764/ /97 29 Ukončení pronájmu prostor v budově č.p n ul. Mjr. Novák 34 v Ostrvě-Hrbůvce výpovědí zveřejnění záměru bere n vědomí I. výpověď nájemce Vyšší odborná škol, Jzyková škol s právem státní jzykové zkoušky SOKRATES s.r.o., IČ : , z pronájmu prostor dvoupodlžního pvilonu "C" v budově č.p v ul. Mjr. Novák č. 34, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zstvěná ploch nádvoří v k.ú. Hrbůvk o výměře 550,82 m2, které má nájemce v pronájmu n zákldě nájemní smlouvy č. 8/032/109/12, dle důvodové zprávy II. výpověď nájemce Vyšší odborná škol, Jzyková škol s právem státní jzykové zkoušky SOKRATES s.r.o., IČ : , z pronájmu prostor spojovcích chodeb o výměře 62,13 m2 v budově č.p v ul. Mjr. Novák č. 34, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zstvěná ploch nádvoří v k.ú. Hrbůvk, které má nájemce v pronájmu n zákldě nájemní smlouvy č. 8/032/012/12, dle důvodové zprávy zveřejnit záměr n pronájem prostor o výměře 612,95 v budově č.p v ul. Mjr. Novák č. 34, která je součástí pozemku p.č.st. 1303, zstvěná ploch nádvoří v k.ú. Hrbůvk, s účelem užívání v oblsti školství, vzdělávání, kultury, volného čsu sportu, s minimální výší nájemného 146 kč/m2/rok, n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 4922/97 30 Vyhodnocení správy hospodření s obecním domovním bytovým fondem z rok ) s vyhodnocením správy hospodření s domovním bytovým fondem z rok 2013 dle jednotlivých sprvovných loklit DBF 2) s převodem výsledku hospodření r ve výši ,94 Kč z účtu výsledek hospodření ve schvlovcím řízení n účet nerozdělený zisk, neuhrzená ztrát minulých let 3) s odvodem výsledku hospodření ve výši ,94 Kč do rozpočtu Městského obvodu Ostrv-Jih 4) s odvodem dně z příjmů z hospodářské činnosti z r ve výši ,- Kč do rozpočtu Městského obvodu Ostrv-Jih v rozshu předloženého mteriálu zstupitelstvu městského obvodu ke schválení 4923/97 31 Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy n pronájem prostoru sloužícího podnikání n ul.oráčov 1013/1, Ostrv-Hrbůvk zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne ve znění dodtků n pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 180,98 m2 v budově č. pop n ul. Oráčov č.or. 1 v Ostrvě-

11 11 Hrbůvce, který je součástí pozemku prc. č. st. 904 v k.ú. Hrbůvk, s účelem užívání bistro - rychlé občerstvení s výší nájemného 854,72 Kč/m2/rok, uzvřené n dobu neurčitou, to z důvodu změny nájemce z pn Jkub Pyše, Frncouzská 1005/6, Ostrv-Porub, IČ: n pn Aleše Kundrát, Václv Jiříkovského 180/64, Ostrv-Dubin, IČ: , dle důvodové zprávy 4924/97 32 Žádosti o uzvření smlouvy k nájmu bytu po zániku práv k nájmu bytu o uzvření smlouvy k nájmu bytu n dobu určitou, dle důvodové zprávy Vňkov 52, 1+3, stndrd, č. b. 24 K. K., Vňkov 52, Ostrv-Bělský Les Čujkovov 29, 0+2, stndrd, č. b. 25 A. R., Čukovov 29, Ostrv-Zábřeh 4925/97 33 Žádosti o uzvření smlouvy k nájmu bytu při nesplnění podmínek přechodu nájmu bytu o uzvření smlouvy k nájmu bytu n dobu určitou, dle důvodové zprávy Výškovická 153, 1+3, stndrd, č. b. 42 E. P., Výškovická 153, Ostrv-Výškovice Horymírov 14, 1+2, stndrd, č. b. 46 M. F., Horymírov 14, Ostrv-Zábřeh 4926/97 34 Prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Morvská s prodejem pozemku p.p.č osttní ploch, jiná ploch o výměře 125 m2, který vznikl n zákldě geometrického plánu č /2013 ze dne , oddělením z pozemku st.p.č. 1691/1 zstvěná ploch nádvoří, společný dvůr v k. ú. Zábřeh nd Odrou, do vlstnictví SMJ B. Z. B. H., Morvská 2642/86, Zábřeh, Ostrv - podíl 965/18744 z cenu 5.445,- Kč SMJ F. V. Ing. F. V., Morvská 2641/84, Zábřeh, Ostrv - podíl 965/18744 z cenu 5.445,- Kč G. J., Morvská 2643/88, Zábřeh, Ostrv - podíl 965/18744 z cenu 5.445,- Kč K. V., Morvská 2642/86, Zábřeh, Ostrv - podíl 1129/18744 z cenu 6.369,- Kč K. L., Bedřich Václvk 991/12, Bělský Les, Ostrv - podíl 965/37488 z cenu 2.722,- Kč K. T., Morvská 2641/84, Zábřeh, Ostrv podíl 365/6248 z cenu 6.178,- Kč M. E. Ing., Morvská 2642/86, Zábřeh, Ostrv - podíl 965/9372 z cenu ,- Kč P. Z. Ing., Morvská 2643/88, Zábřeh, Ostrv - podíl 365/6248 z cenu 6.178,- Kč P. M., Aloise Gvlse 36/10, Dubin, Ostrv - podíl 965/37488 z cenu 2.722,- Kč S. H., Morvská 2642/86, Zábřeh, Ostrv - podíl 365/6248 z cenu 6.178,- Kč S. E. Ing., Švbinského 994/5, Město, Hvířov - podíl 965/18744 z cenu 5.445,- Kč SMJ Š. J. Ing. Š. J., Morvská 2641/84, Zábřeh, Ostrv - podíl 333/6248 z cenu 5.636,- Kč T. J. Mgr., Větrná 1090/1, Porub, Ostrv - podíl 365/6248 z cenu 6.178,- Kč T. K., Edisonov 408/1, Hrbůvk, Ostrv - podíl 333/6248 z cenu 5.636,- Kč U. D., Morvská 2641/84, Zábřeh, Ostrv - podíl 365/6248 z cenu 6.178,- Kč V. H. MUDr., Morvská 2641/84, Zábřeh, Ostrv - podíl 1129/18744 z cenu 6.369,- Kč W. A. Ing., Morvská 2643/88, Zábřeh, Ostrv - podíl 1129/18744 z cenu 6.369,- Kč SJM Z. V. JUDr. Z. A., Morvská 2642/86, Zábřeh, Ostrv - podíl 1129/18744 z cenu 6.369,- Kč, z podmínky úhrdy nákldů z zprcování znleckého posudku ve výši 3.000,- Kč, geometrického plánu ve výši 5.324,- Kč správního popltku z vkld do KN ve výši 1.000,- Kč zstupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úpltném převodu dotčeného pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou 4927/97 35 Prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Věšínov s prodejem nemovitostí v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Věšínov, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy, svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, to ) pozemku st.p.č zstvěná ploch o výměře 16 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku p.p.č. 154/59 dle GP č /2013 pozemku p.p.č. 154/83 osttní ploch, jiná ploch o výměře 26 m2

12 12 vzniklý oddělením z původního pozemku p.p.č. 154/59 dle GP č /2013, do vlstnictví mnželů S. L. O., bytem A. Poledník 1/24, Ostrv Dubin, z celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč, z podmínky úhrdy správního popltku v zákonné výši části nákldů z vyprcování znleckého posudku ve výši 1.000,- Kč geometrického plánu ve výši 2.823,- Kč b) pozemku p.p.č. 154/59 osttní ploch, jiná ploch o výměře 112 m2 vzniklý dle GP č /2013 jko zbytková část původního pozemku p.p.č. 154/59, do vlstnictví mnželů Josef Jn Šteinigerových, bytem Věšínov 24, Ostrv - Zábřeh, z celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč, z podmínky úhrdy správního popltku v zákonné výši části nákldů z vyprcování znleckého posudku ve výši 1.000,- Kč geometrického plánu ve výši 2.823,- Kč c) pozemku st.p.č zstvěná ploch o výměře 16 m2 pozemku p.p.č. 154/84 osttní ploch, jiná ploch o výměře 22 m2 vzniklý oddělením z původního pozemku p.p.č. 154/59 dle GP č /2013, do vlstnictví pn V. K., bytem Dr. Mrtínk 13, Ostrv - Hrbůvk, z cekovou kupní cenu ve výši ,- Kč, z podmínky úhrdy správního popltku v zákonné výši, části nákldů z vyprcování znleckého posudku ve výši 1.000,- Kč, znleckého posudku ve výši 3.000,- Kč geometrického plánu ve výši 2.823,- Kč zstupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úpltném převodu dotčených pozemků 4928/97 36 Prodej zstvěného pozemku pod domem v cizím vlstnictví n ul. Stňkov 6, Ostrv- Výškovice s úpltným převodem pozemku prc. č. 754 zstvěná ploch nádvoří o výměře 234 m², pozemek v mjetku Sttutárního měst Ostrvy svěřený Městskému obvodu Ostrv-Jih zstvěn domem v cizím vlstnictví č. pop. 237, n ulici Stňkov č. or. 6, v k. ú. Výškovice u Ostrvy, část obce Výškovice, dle zák. č. 128/2000 Sb., v pltném znění, stávjícím podílovým spoluvlstníkům bytového domu č. p. 237, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem, z celkovou kupní cenu pozemku ve výši ,- Kč, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši 3.000,- Kč úhrdy popltku z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí, dle důvodové zprávy zstupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úpltném převodu pozemku prc. č. 754 zstvěná ploch nádvoří o výměře 234 m² v k. ú. Výškovice u Ostrvy, dle zák. č. 128/2000 Sb., v pltném znění 4929/97 37 Prodej zstvěného pozemku pod domem v cizím vlstnictví n ul. Tlpákov 25, Ostrv- Hrbůvk s úpltným převodem pozemku prc. č. st zstvěná ploch nádvoří o výměře 246 m², pozemek v mjetku Sttutárního měst Ostrvy svěřený Městskému obvodu Ostrv-Jih zstvěn domem v cizím vlstnictví č. pop. 1189, n ulici Tlpákov č. or. 25, v k. ú. Hrbůvk, část obce Hrbůvk, dle zák. č. 128/2000 Sb., v pltném znění, stávjícím podílovým spoluvlstníkům bytového domu č. p. 1189, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem, z celkovou kupní cenu pozemku ve výši ,- Kč, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši 3.000,- Kč úhrdy popltku z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí, dle důvodové zprávy zstupitelstvu městského obvodu rozhodnout o úpltném převodu pozemku prc. č. st zstvěná ploch nádvoří o výměře 246 m² v k. ú. Hrbůvk, dle zák. č. 128/2000 Sb., v pltném znění 4930/97 38 Pronájem pozemků pod stávjícícmi grážemi v k.ú. Zábřeh nd Odrou pronjmout pozemky v mjetku Sttutárního měst Ostrv, svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, v k.ú. Zábřeh nd Odrou pod stávjícími grážemi (včetně ptrových gráží) v cizím vlstnictví n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, z cenu 45,- Kč/m2/rok: 1) pozemek prc.č.st. 1681/14, zst. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit n ul. U Skleníku, pní Mgr. S.Fi., bytem Bstlov 1334/15, Ostrv-Zábřeh; 2) pozemek prc.č.st. 2466, zst. pl. o výměře 19 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit U Výtopny, pní N. K., bytem Kbelny č.p. 68, Kbelny pní A. P., bytem Nová 1954/41, Ostrv-Zábřeh; 3) pozemek prc.č.st. 2571, zst. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit U Výtopny, mnželům P. T. R. T., bytem Výškovická 2572/111, Ostrv-Zábřeh; 4) pozemek prc.č.st. 2632, zst. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit U Výtopny, pnu D. K., bytem Výškovická 2574/85, Ostrv-Zábřeh; 5) pozemek prc.č.st. 2956/1, zst. pl. o výměře 225, jednotk č. 21/598, spoluvlstnický podíl o velikosti 1568/37632, tzn. 9,37 m2, v k.ú Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná-Pvlovov, pnu R. Š., bytem Tomicov 1076/7, Ostrv-Rdvnice;

13 13 6) pozemek prc.č.st. 2962/1, zst. pl. o výměře 228 m2, jednotk č. 15/474, spoluvlstnický podíl o velikosti 1554/37898, tzn. 9,34 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná-Pvlovov, pnu J. H., bytem Horní 791/3, Ostrv-Hrbůvk; 7) ½ pozemku prc.č.st. 2968/2, zst. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná- Pvlovov, pnu D. G., bytem Průkopnická 2097/30, Ostrv-Zábřeh; 8) ½ pozemku prc.č.st. 2968/3, zst. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit n Rudná- Pvlovov, pnu R. K., bytem Resslov 1037/6, Ostrv-Porub; 9) pozemek prc.č.st. 3607, zst. pl. o výměře 23 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit U Výtopny, mnželům Z. I. S., bytem Kublov 369/2, Ostrv-Výškovice; 10) pozemek prc.č.st. 3742, zst. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit U Výtopny, pnu Ing. M. I., bytem Horní 734/41, Ostrv-Hrbůvk. 4931/97 39 Schválení budoucího prodeje 1 byt. jednotky s podílem n zst. poz. č. pop. 1440, ul. Klegov č. or. 21 s budoucím úpltným převodem 1 bytové jednotky spolu s příslušným podílem n zstvěném pozemku společných částech domu č. pop. 1440, ulice Klegov č. or. 21 s prc. č. st zstvěná ploch o výměře 269 m2 v kt. území Hrbůvk, část obce Hrbůvk, budoucímu kupujícímu bytu, dle zák. č. 128/2000 Sb., v pltném znění, v rozshu z kupní cenu dle důvodové zprávy tkto: budoucí kupující: p. M. K., r.č bytem Klegov 1440/21, Ostrv-Hrbůvk Klegov 21 jednotk číslo: 1440/08 podíl n spol. část. poz.: 7312/ cen podílu pozemku: 6.668,00 Kč kup. cen b.j.: ,00 Kč cen celkem: ,00 Kč zstupitelstvu městského obvodu rozhodnout podle zák. č. 128/2000 Sb., v pltném znění, o budoucím úpltném převodu bytové jednotky s podílem n zstvěném pozemku 4932/97 40 Souhls se vstupem, relizcí, umístěním stvby zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě n pozemky v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Dolní se vstupem, relizcí umístěním stvby dešťové přípojky pod názvem stvby Vyhrzené prkoviště u zdrvotního středisk v délce cc 5 bm pod povrchem pozemkup.p.č. 235/1 osttní ploch, jiná ploch v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Dolní, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy- svěřeno Městskému obvodu Ostrv-Jih o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu n pozemek p.p.č. 235/1 osttní ploch, jiná ploch v k. ú. Zábřeh nd Odrou, z účelem umístění stvby dešťové přípojky pod názvem stvby Vyhrzené prkoviště u zdrvotního středisk v délce cc 5 bm pro společnost MAVROS s.r.o., IČ: , se sídlem Ostrv-Zábřeh, Dolní 101, PSČ , z úpltu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše z úpltu 500,- Kč/bm bez DPH v osttní ploše Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává n dobu neurčitou obshem věcného břemene je povinnost povinného strpět: ) umístění užívání dešťové přípojky b) vstupování vjíždění n dotčené pozemky v nezbytně nutném rozshu v souvislosti se zřizováním, změnmi, provozováním, údržbou, oprvmi odstrněním dešťové přípojky, to vše v rozshu dném geometrickým plánem do doby geometrického změření uzvřít se stvebníkem - vlstníkem přípojky NN rozpojovcí skříně - společností MAVROS s.r.o., IČ: , se sídlem Ostrv-Zábřeh, Dolní 101, PSČ , smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úpltného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozshu dle předloženého návrhu s dobou pltnosti do z podmínky, že povrchové úprvy zpevněných povrchů (chodníky, komunikce) budou řešeny v souldu s poždvky správce místních komunikcí odboru doprvy KS 4933/97 41 Souhls se vstupem, relizcí, umístěním stvby zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě n pozemky v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov - 1

14 14 se vstupem, relizcí umístěním stvby přípojky NN rozpojovcí skříně pod názvem stvby Ostrv, Pvlovov, Gříšek, NNk v délce cc 30 bm n pozemky p.p.č. 608/2 osttní ploch, jiná ploch, p.p.č. 613/46 osttní ploch, dráh p.p.č. 644/2 osttní ploch, dráh v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy- svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu n pozemky p.p.č. 608/2 osttní ploch, jiná ploch, p.p.č. 613/46 osttní ploch, dráh p.p.č. 644/2 osttní ploch, dráh v k. ú. Zábřeh nd Odrou, z účelem umístění stvby přípojky NN rozpojovcí skříně pod názvem stvby Ostrv, Pvlovov, Gříšek, NNk v délce cc 30 bm pro společnost ČEZ Distribuce,.s., IČ: , se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, z úpltu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše, z úpltu 500,- Kč/bm bez DPH v osttní ploše z úpltu 1000,- Kč/bm bez DPH z umístění rozpojovcí skříně Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává n dobu neurčitou obshem věcného břemene je povinnost povinného strpět: ) umístění užívání přípojky NN rozpojovcí skříně b) vstupování vjíždění n dotčené pozemky v nezbytně nutném rozshu v souvislosti se zřizováním, změnmi, provozováním, údržbou, oprvmi odstrněním přípojky NN rozpojovcí skříně, to vše v rozshu dném geometrickým plánem do doby geometrického změření uzvřít se stvebníkem - vlstníkem přípojky NN rozpojovcí skříně - společností ČEZ Distribuce,.s., IČ: , se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úpltného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozshu dle předloženého návrhu s dobou pltnosti do z podmínky, že povrchové úprvy zpevněných povrchů (chodníky, komunikce) budou řešeny v souldu s poždvky správce místních komunikcí odboru doprvy KS 4934/97 42 Souhls se vstupem, relizcí, umístěním stvby zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě n pozemek v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov - 2 se vstupem, relizcí umístěním stvby přípojky optického vedení pod názvem stvby UPC přípojk OK ul. Pvlovov 40 v délce cc 6 bm n pozemek p.p.č. 654/1 osttní ploch, zeleň v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy- svěřený Městskému obvodu Ostrv-Jih o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě dle předloženého návrhu n pozemek p.p.č. 654/1 osttní ploch, zeleň v k. ú. Zábřeh nd Odrou, z účelem umístění stvby přípojky optického vedení pod názvem stvby UPC přípojk OK ul. Pvlovov 40, v délce cc 6 bm pro společnost UPC Česká republik, s.r.o., IČ: , se sídlem Prh 4 - Nusle, Závišov 502/5, PSČ , z úpltu 600,- Kč/bm bez DPH ve zpevněné ploše z úpltu 500,- Kč/bm bez DPH v osttní ploše Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě se sjednává n dobu neurčitou obshem věcného břemene je povinnost povinného strpět: ) umístění užívání přípojky optického vedení b) vstupování vjíždění n dotčené pozemky v nezbytně nutném rozshu v souvislosti se zřizováním, změnmi, provozováním, údržbou, oprvmi odstrněním přípojky optického vedení, to vše v rozshu dném geometrickým plánem do doby geometrického změření uzvřít se stvebníkem - vlstníkem přípojky optického vedení - společností UPC Česká republik, s.r.o., IČ: , se sídlem Prh 4 - Nusle, Závišov 502/5, PSČ , smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úpltného věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě v rozshu dle předloženého návrhu s dobou pltnosti do z podmínky, že povrchové úprvy zpevněných povrchů (chodníky, komunikce) budou řešeny v souldu s poždvky správce místních komunikcí odboru doprvy KS 4935/97 43 Souhls se vstupem, umístěním relizcí stvby n pozemku v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní se vstupem, umístěním relizcí stvby Nového výdejního stojnu PHM n pozemku prc. č. 271 osttní ploch osttní komunikce o výměře 1 m2 v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní, který je pronjtý investorem stvby n zákldě Nájemní smlouvy č. 2//042/410/94/Ing. Kol ze dne ve znění

15 15 dodtků č. 1 ž 8 je v mjetku sttutárního měst Ostrvy - svěřený Městskému obvodu Ostrv - Jih, z účelem vybudování nového stojnu s větším průtokem pro rychlejší nkládku vykládku PHM uzvřít s investorem stvby - společností AUTOMONT CSW, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Horní 3023/122, Ostrv Bělský Les, n zákldě výše uvedeného smlouvu o právu provést stvbu dle zák. č. 183/2006 Sb. (stvební zákon) 4936/97 44 Stnovisko k bezúpltnému převodu pozemku, k.ú. Výškovice u Ostrvy, ul. Řdová vydává záporné stnovisko k bezúpltnému převodu pozemku v k.ú. Výškovice u Ostrvy, prc.č. 715/120 osttní ploch - zeleň o výměře 35 m2, z mjetku sttutárního měst Ostrv svěřeno Městskému obvodu Ostrv Jih do spoluvlstnictví Ing. Ldislv Mgr. Jrmily Seidlerových (SJM), bytem Řdová 292/74, Ostrv Výškovice, z účelem ucelení vlstnictví k nemovitostem 4937/97 45 Stnovisko k upltnění předkupního práv nbytí vlstnického práv budově bez čp. n pozemku prc.č. st v k.ú. Zábřeh nd Odrou gráži bez čp. n pozemku prc.č. st v k.ú. Zábřeh nd Odrou ne s upltněním předkupního práv nbytím vlstnického práv 1) k budově bez čp./če. n pozemku prc.č. st v k.ú. Zábřeh nd Odrou ve vlstnictví pn J. S., bytem Jubilejní 301/37, Ostrv-Hrbůvk, z podmínek dle předložené kupní smlouvy, 2) k budově gráže bez čp./če. n pozemku prc.č. st v k.ú. Zábřeh nd Odrou ve vlstnictví pní E. W., bytem Hlvní tříd 1026/49, Ostrv-Porub, z podmínek dle předložené kupní smlouvy, zstupitelstvu městského obvodu neupltnit předkupní právo nenbýt vlstnické právo k budově bez čp./če. n pozemku prc.č. st v k.ú. Zábřeh nd Odrou k budově gráže bez čp./če. n pozemku prc.č. st v k.ú. Zábřeh nd Odrou. 4938/97 46 Ukončení pronájmu výpůjčk věci movité v k. ú. Zábřeh nd Odrou, nám. SNP ) nbýt od společnosti VISIA REKLAMA s.r.o., IČ: , se sídlem Prh 5, Prosluněná 560/11, PSČ , sloupové otočné hodiny umístěné n pozemku p.p.č. 654/43 osttní ploch, zeleň v k.ú. Zábřeh nd Odrou, nám. SNP, do mjetku městského obvodu z cenu ve výši ,- Kč bez DPH b) ukončit pronájem části pozemku p.p.č. 654/43 osttní ploch, zeleň o výměře 1 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, nám. SNP, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřený Městskému obvodu Ostrv-Jih, společnosti VISIA REKLAMA s.r.o., IČ: , se sídlem Prh 5, Prosluněná 560/11, PSČ , to n zákldě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2//014/657/07, dohodou dnem c) uzvřít s Domem kultury Akord Ostrv - Zábřeh, s.r.o., IČ: , se sídlem Ostrv - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ , smlouvu o vypůjčce věci movité - sloupových otočných hodin, umístěných n pozemku p.p.č. 654/43 osttní ploch, zeleň v k.ú. Zábřeh nd Odrou, nám. SNP, n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, z podmínky dle důvodové zprávy 4939/97 47 Záměr n prodej nemovitosti n ulici Plzeňská, Ostrv-Zábřeh v souldu s čl. 6, odst. (3), písm. b) Sttutu měst Ostrvy zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, se se zveřejněním záměru n prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou prc.č. st. 3487/4 zst. ploch nádvoří o výměře 497 m2, jehož součástí je stvb jiná stvb bez čp./če. zstupitelstvu městského obvodu vydt kldné stnovisko k záměru n prodej doporučit zstupitelstvu měst zveřejnit záměr n prodej výše uvedené nemovitosti. 4940/97 48 Zveřejnění záměru n prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická - vrintní návrh projednl žádost společnosti KIMEX, s.r.o. o prodej pozemku st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 55 m2 části pozemku p.p.č. 1441/1 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 340 m2 v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická

16 16 se zveřejněním záměru n prodej pozemku st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 55 m2 části pozemku p.p.č. 1441/1 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 340 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne odděleného nově oznčeného jko p.p.č 1441/4 osttní ploch, jiná ploch v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy se svěřením Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem ucelenení vlstnictví k užívným nemovitostem zstupitelstvu městského obvodu vydt stnovisko ke zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 55 m2 části pozemku p.p.č. 1441/1 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 340 m2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne odděleného nově oznčeného jko p.p.č 1441/4 osttní ploch, jiná ploch v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Jugoslávská x Výškovická požádt zstupitelstvo měst o rozhodnutí ve věci jejich prodeje 4941/97 49 Zveřejnění záměru n prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Ptrice Lumumby ne se zveřejněním záměru n prodej části pozemku p.p.č. 1237/18 osttní ploch, zeleň o výměře 12 m x 5,5 m v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Ptrice Lumumby, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřený Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem vybudování odhlučněného venkovního posezení zstupitelstvu městského obvodu vydt záporné stnovisko k prodeji části pozemku p.p.č. 1237/18 osttní ploch, zeleň o výměře 12 m x 5,5 m v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Ptrice Lumumby, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřený Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem vybudování odhlučněného venkovního posezení požádt Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej dotčené části pozemku 4942/97 50 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Plzeňská x Rudná ne se zveřejněním záměru n prodej pozemků st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 105 m2 p.p.č. 613/95 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 1621 m2 k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Plzeňská x Rudná, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem zstupitelstvu městského obvodu vydt záporné stnovisko k prodeji st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 105 m2 p.p.č. 613/95 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 1621 m2 k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Plzeňská x Rudná, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem požádt Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej dotčených pozemků 4943/97 51 Zveřejnění záměru n prodej pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. U Hrůbků se zveřejněním záměru n prodej části pozemku p.p.č. 42/10 osttní ploch, zeleň, dle geometrického plánu č /2014 odděleného nově oznčeného jko st.p.č zstvěná ploch o výměře 37 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. U Hrůbků, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřený Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem ucelenení vlstnictví k užívným nemovitostem zstupitelstvu městského obvodu vydt kldné stnovisko ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 42/10 osttní ploch, zeleň, dle geometrického plánu č /2014 odděleného nově oznčeného jko st.p.č zstvěná ploch o výměře 37 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. U Hrůbků požádt zstupitelstvo měst o rozhodnutí ve věci prodeje dotčeného pozemku 4944/97 52 Zveřejnění záměru n pronájem části pozemku v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. V. Košře nezveřejnit záměr n pronájem části pozemku prc.č. 75/28 osttní ploch-zeleň o výměře 60 m2 (2 m x

17 17 30 m), ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv-Jih, v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. V. Košře, z účelem provozování letní zhrádky u pivnice, n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 4945/97 53 Zveřejnění záměru n pronájem částí pozemků v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. A. Poledník v k.ú. Hrbůvk, ul. Dr. Mrtínk nezveřejnit záměr n pronájem částí pozemků p.č. 101/33 osttní ploch-osttní komunikce v k.ú. Dubin u Ostrvy, ul. A. Poledník p.p.č. 462/1 osttní ploch-zeleň v k.ú. Hrbůvk o výměře 2x 4 m2 (2 m x 2 m), ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem provozování 2 zmrzlinových stánků, n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 4946/97 54 Zveřejnění záměru n pronájem části pozemku v k.ú. Výškovice u Ostrvy, ul. Šeříková zveřejnit záměr n pronájem části pozemku prc.č. 793/258 osttní ploch-osttní komunikce o výměře 20 m2 (5 m x 4 m), ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv-Jih, v k.ú. Výškovice u Ostrvy, ul. Šeříková, z účelem provozování letní zhrádky u cukrárny s kvárnou, n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 4947/97 55 Zveřejnění záměru n pronájem pozemků pod stávjícími grážemi v k.ú. Hrbůvk k.ú. Zábřeh nd Odrou zveřejnit záměr n pronájem pozemků v mjetku Sttutárního měst Ostrv, svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, pod stávjícími grážemi (včetně ptrových gráží) v cizím vlstnictví: 1) pozemek prc.č.st. 951, zst. pl. o výměře 21 m2, v k.ú. Hrbůvk, loklit n ul. Edisonov; 2) pozemek prc.č.st. 1543, zst. pl. o výměře 22 m2, v k.ú. Hrbůvk, loklit n ul. Provznická; 3) ½ pozemku prc.č.st. 2968/8, zst. pl. o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná- Pvlovov; 4) pozemek prc.č.st. 2971/1, zst. pl. o výměře 243 m2, jednotk č. 6/258, spoluvlstnický podíl o velikosti 1659/38975, tzn. 10,34 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná-Pvlovov; 5) pozemek prc.č.st. 2973/1, zst. pl. o výměře 153 m2, jednotk č. 6666/211, spoluvlstnický podíl o velikosti 1708/25444, tzn. 10,27 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná-Pvlovov; 6) pozemek prc.č.st. 2979/1, zst. pl. o výměře 245 m2, jednotk č. 2/73, spoluvlstnický podíl o velikosti 1644/39115, tzn. 10,30 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná-Pvlovov; 7) pozemek prc.č.st. 3712, zst. pl o výměře 20 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit U Výtopny; 8) pozemek prc.č.st. 3741, zst. pl o výměře 22 m2, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit U Výtopny 4948/97 56 Zveřejnění záměru n pronájem pozemku v k. ú. Zábřeh nd Odrou, nám. SNP zveřejnit záměr n pronájem části pozemku p.p.č. 654/43 osttní ploch, zeleň o výměře 3 x 13 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, nám. SNP, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy se svěřením Městskému obvodu Ostrv - Jih, z účelem provozování resturční zhrádky, n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 4949/97 57 Zveřejnění záměru n výpůjčku hřiště n ulici Středoškolská, Ostrv-Zábřeh zveřejnit záměr n výpůjčku pozemku poz. prc. č. 642/4, osttní ploch o výměře m2 části pozemku poz. prc. č. 623/113, osttní ploch o výměře m2 z účelem zjištění sportovních ktivit dětí mládeže. 4950/97 58 Zveřejnění záměru výpůjčky v k.ú. Dubin u Ostrvy, ulice B. Četyny zveřejnit záměr n výpůjčku části pozemku prc.č. 121/1 osttní ploch-jiná ploch o výměře 1 m2 (1 m x 1 m), z účelem instlce užívání nájezdové rmpy pro invlidu u bytového domu č.pop. 930/2, ul. B. Četyny, k.ú. Dubin u Ostrvy, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy svěřeného Městskému obvodu Ostrv Jih, n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 4951/97 59 Změn velikosti spoluvlstnických podílů n pozemku 2956/1 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná-Pvlovov

18 18 o uzvření dodtků k nájemním smlouvám pod stávjícími grážemi n pozemku prc.č.st. 2956/1 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, loklit Rudná-Pvlovov z důvodu změny prohlášení vlstník, dle důvodové zprávy 4952/97 60 Žádost o prominutí popltku z prodlení, žádost o uzvření splátkového klendáře s prominutím popltků z prodlení - pí. H. K., z užívání bytu č. 8 v domě č. 1767/21 v Ostrvě-Zábřehu ve výši 1 199,- Kč, dle důvodové zprávy ne Zstupitelstvu městského obvodu Ostrv-Jih prominout popltky z prodlení - pí. V. K., z užívání bytu č. 11 v domě č. 85/2574 n ul. Výškovická v Ostrvě-Zábřehu ve výši ,50 Kč dále v nespecifikovné výši (neuhrzené jistiny), dle důvodové zprávy ne Zstupitelstvu městského obvodu Ostrv-Jih uzvření splátkového klendáře - s pí. K. P., z užívání bytu č. 1 v domě č. 15/2180 n ul. Rodimcevov v Ostrvě-Zábřehu, formou prvidelných měsíčních splátek ve výši 500,- Kč, dle důvodové zprávy 4953/97 61 Prodej pozemku v k.ú. Výškovice u Ostrvy, ul. K Jezeru s prodejem pozemku prc.č. 730/3 zstvěná ploch nádvoří o výměře 85 m2, v k.ú. Výškovice u Ostrvy, ul. K Jezeru, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy svěřeného Městskému obvodu Ostrv Jih, do vlstnictví pní Z. Š., bytem K Jezeru 431/47, Ostrv Výškovice, z kupní cenu ve výši Kč, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši Kč úhrdy popltku z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí ve výši Kč Zstupitelstvu městského obvodu Ostrv Jih rozhodnout o úpltném převodu dotčeného pozemku v k.ú. Výškovice u Ostrvy 4954/97 62 Pronájem pozemků zřízení v městském obvodě, z účelem provozování městské informtiky projednl předložené nbídky uchzečů výběrového řízení o pronájem pozemků zřízení z účelem umístění plkátovcích ploch výlepových válců v městském obvodě Ostrv- Jih nevybrt žádného ze tří účstníků tohoto výběrového řízení Bc. Drhomíře Hnzelkové, vedoucí odboru mjetkového vedoucí mjetkového odboru předložit n příští jednání rdy návrh podmínek nového výběrového řízení n pronájem pozemků zřízení z účelem umístění plkátovcích ploch výlepových válců vč. návrhu nájemní smlouvy Termín: /97 63P Stvební úprvy podchodu Svrin ul. Dr. Mrtínk, Ostrv-Hrbůvk - dodtek č.1 n zákldě předložených dokldů uzvřít dodtek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/026/2013 n relizci veřejné zkázky VZ k provedení stvebních prcí pro stvbu Stvební úprvy podchodu Svrin ul. Dr. Mrtínk, Ostrv-Hrbůvk, kterým se zvyšuje cen díl o ,- Kč bez DPH, se zhotovitelem Stvos Stvb.s. se sídlem: U Studi 3189/35, Zábřeh, Ostrv-Jih n zákldě předložených dokldů uzvřít dodtek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/026/2013 n relizci veřejné zkázky VZ k provedení stvebních prcí pro stvbu Stvební úprvy podchodu Svrin ul. Dr. Mrtínk, Ostrv-Hrbůvk, kterým se mění lhůt relizce ze sedmnácti týdnů n dvcet tři týdnů

19 /97 64P Veřejná zkázk "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostrvě-Hrbůvce - VII. Etp, dům Edisonov 21" - dodtek k SoD č. 2 o uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13 n relizci veřejné zkázky "Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie v Ostrvě-Hrbůvce - VII. Etp, dům Edisonov 21", kterým se zvyšuje konečná cen n tuto zkázku n částku ,00 Kč bez DPH, kterým se uprvuje položkový rozpočet n tuto zkázku, to z důvodu neprovádění některých prcí z důvodu relizce dodtečných prcí, se zhotovitelem Stvby COMPLET Technologic s.r.o. bere n vědomí nvýšení částky odvodu DPH n Kč u této veřejné zkázky v rámci přenesené dňové povinnosti Ing. Miroslvu Austovi, vedoucímu odboru investičního připrvit návrh dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13 Termín: Mgr. Petru Mentlíkovi, tjemníkovi úřdu prověřit návrh dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/018/13 n výše uvedenou zkázku předt jej k podpisu strostovi Městského obvodu Ostrv-Jih Termín: /97 65P Podmínky výzvy ( 18 zák.č.137/2006 Sb., o VZ Zásd pro zdávání veřejných zkázek) - Výměn svislé hydroizolce bytových domů n ul. Zlepšovtelů 560/22, 561/24, 562/26, Ostrv-Hrbůvk zslt výzvu k podání nbídky n veřejnou zkázku mlého rozshu VZ k provedení stvebních prcí Výměn svislé hydroizolce bytových domů n ul. Zlepšovtelů 560/22, 561/24, 562/26, Ostrv- Hrbůvk dle 18 odst. 5 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách Zásd pro zdávání veřejných zkázek, pro uzvírání koncesních smluv o koncesním řízení Sttutárního měst Ostrvy, Městského obvodu Ostrv-Jih, jím zřízených příspěvkových orgnizcí ovládných podniktelů, v pltném znění, zájemcům uvedeným v předloženém přínosu jmenuje komisi pro otevírání obálek s nbídkmi členové: 1. Ing. Dn Čechlová, oddělení veřejných zkázek 2. Ing. Vldislv Strndlová, odbor investiční 3. Bc. Renát Rárová, oddělení veřejných zkázek náhrdníci členů: 1. Frntišek Dehner, místostrost obvodu 2. Ing. Miroslv Aust, vedoucí odboru investičního 3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční hodnotící komisi členové: 1. Frntišek Dehner, místostrost obvodu 2. Mgr. Rdim Mikls, místostrost obvodu 3. Ing. Miroslv Aust, vedoucí odboru investičního náhrdníci členů: 1. Ing. Pvel Plnk, místostrost obvodu 2. Ing. Rdim Ondříšek, člen zstupitelstv obvodu 3. Ing. Lubomír Burdík, odbor investiční Ing. Bc. Dně Čechlové, pověřené zstup. ved. odd. veřejných zkázek zbezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zkázky mlého rozshu VZ předložit zprávu hodnotící komise s návrhem n uzvření smlouvy o dílo Termín: /97 66P Předběžné oznámení veřejné zkázky ( 86 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů ) - GO elektroinstlce v bytech společných prostorách domů V. Košře 1/122, 3/123 4/125 schvluje odůvodnění veřejné zkázky GO elektroinstlce v bytech společných prostorách domů V. Košře 1/122, 3/123 4/125 VZ 30.14, dle ust. 156 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozshu dle předloženého návrhu o uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zkázky n stvební práce VZ GO elektroinstlce v bytech společných prostorách domů V. Košře 1/122, 3/123 4/125 dle ust. 86

20 20 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů Ing. Bc. Dně Čechlové, pověřené zstup. ved. odd. veřejných zkázek zbezpečit všechny potřebné úkony spojené se zveřejněním předběžného oznámení VZ Termín: /97 67P Předběžné oznámení veřejné zkázky ( 86 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů ) - Rekonstrukce dvorů ul. J. Mluchy, Ostrv-Dubin schvluje odůvodnění veřejné zkázky Rekonstrukce dvorů ul. J. Mluchy, Ostrv-Dubin VZ 29.14, dle ust. 156 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozshu dle předloženého návrhu o uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zkázky n stvební práce VZ Rekonstrukce dvorů ul. J. Mluchy, Ostrv-Dubin dle ust. 86 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů Ing. Bc. Dně Čechlové, pověřené zstup. ved. odd. veřejných zkázek zbezpečit všechny potřebné úkony spojené se zveřejněním předběžného oznámení VZ Termín: /97 68P Přehled o zd. VZ mlého rozshu od Kč 100 do Kč 500 tis. bez DPH dle odd. A části II. Zásd z III. IV. čtvrtletí r odboru doprvy komunálních služeb, ZŠ MŠ, p.o. bere n vědomí přehled o zdávání veřejných zkázek mlého rozshu od Kč ,-- do Kč ,-- bez DPH: - z III. IV. čtvrtletí roku 2013 odboru doprvy komunálních služeb, - z IV. čtvrtletí roku 2013 Zákldní školy mteřské školy Ostrv-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvkové orgnizce, dle oddílu A části II. Zásd pro zdávání veřejných zkázek, uzvírání koncesních smluv o koncesním řízení Sttutárního měst Ostrvy, Městského obvodu Ostrv-Jih, jím zřízených příspěvkových orgnizcí ovládných podniktelů, ve znění pozdějších změn 4961/97 69P Výběr nejvhodnější nbídky (vyhlášené dle 38 dle zákon č. 137/2006 Sb., o VZ, ve znění pozdějších předpisů) - Regenerce obytného domu n ul. Rodimcevov 20, 22, 24 Ostrv- Zábřeh vyloučit uchzeče AD-MAR STAVBY, s.r.o. se sídlem Bohumín - Pudlov, Ostrvská 277, PSČ , IČ uchzeče MH - STAVBY, s.r.o. se sídlem V Poli 904/16, Zábřeh, Ostrv, IČ z důvodů uvedených v důvodové zprávě n zákldě zprávy hodnotící komise pro posouzení hodnocení nbídek dle přiloženého zdůvodnění tohoto přínosu o výběru nejvhodnější nbídky n podlimitní veřejnou zkázku VZ n provedení stvebních prcí Regenerce obytného domu n ul. Rodimcevov 20, 22, 24 Ostrv-Zábřeh o uzvření smlouvy o dílo s vybrným uchzečem: BYSTROŇ Group.s. se sídlem Ostrv - Přívoz, Chopinov 576/1, PSČ , IČ z nbídkovou cenu Kč bez DPH/relizce 60 klendářních dnů jko druhým v pořdí s uchzečem CONE - STAVITELSTVÍ,. s. se sídlem Ostrv-Přívoz, Kosmov 17/1126, PSČ , IČ z nbídkovou cenu Kč bez DPH/relizce 70 klendářních dnů jko třetím v pořdí s uchzečem OMLUX, spol. s r.o. se sídlem Ostrv - Mriánské Hory, Frntišky Stránecké 165/8, PSČ , IČ z nbídkovou cenu Kč bez DPH/relizce 84 klendářních dnů Ing. Miroslvu Austovi, vedoucímu odboru investičního připrvit návrh smlouvy o dílo s vybrným uchzečem n relizci podlimitní veřejné zkázky VZ Regenerce obytného domu n ul. Rodimcevov 20, 22, 24 Ostrv-Zábřeh Termín: Mgr. Petru Mentlíkovi, tjemníkovi úřdu prověřit návrh smlouvy o dílo s vybrným uchzečem n relizci podlimitní veřejné zkázky Regenerce obytného domu n ul. Rodimcevov 20, 22, 24 Ostrv-Zábřeh Termín: Ing. Bc. Dně Čechlové, pověřené zstup. ved. odd. veřejných zkázek zbezpečit všechny potřebné úkony této podlimitní veřejné zkázky VZ 13.14

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88)

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 88. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 28. 11. 2013 09:00 (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) Mgr. Krel Sibinský Mgr. Rdim

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5. 1 z 27 18.5.2015 14:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 5. 201510:00 (usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18) Bc.

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 12 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 8. 3. 201209:00 (usn. č. 0264/9 - usn. č. 0304/9) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 46. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 10. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 46. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 10. 5. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 46. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 10. 5. 2012 09:00 (usn. č. 2181/46 - usn. č. 2240/46) Mgr. Karel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 26. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 8. 9. 2011 09:00 (usn. č. 1159/26 - usn. č. 1197/26) Mgr. Karel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 53. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 8. 2012 09:00 (usn. č. 2572/53 - usn. č. 2667/53) Mgr. Karel Sibinský Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 108. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 11. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 108. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 11. 9. 1 z 19 17.9.2014 15:01 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 108. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 11. 9. 2014 09:00 (usn. č. 5641/108 - usn. č. 5690/108)

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 54. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 6. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 54. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 6. 9. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 54. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 6. 9. 2012 09:00 (usn. č. 2668/54 - usn. č. 2703/54) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 30.6.2014 15:14 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území Usnesení č. 51/3971 Příloh č. 2 Strn 1 Počet strn přílohy: 8 Specifikce zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlstnictví krje Středisko Bruntál Smlouv číslo Silnice Prcelní číslo 1) Zřízení věcného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 31. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 13. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 31. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 13. 8. 1 z 38 19.8.2015 10:41 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 31. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 13. 8. 201510:00 (usn. č. 1177/31 - usn. č. 1302/31) Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 22. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 22. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 6. 1 z 23 9.6.2015 12:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 22. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 4. 6. 2015 09:00 (usn. č. 0880/22 - usn. č. 0938/22) Bc.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 32. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 11.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 32. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 11. 1 z 22 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 32. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 3. 11. 2011 09:00 (usn. č. 1392/32 - usn. č. 1451/32) Mgr. Karel Sibinský

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 86. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 31. 10.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 86. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 31. 10. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 86. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 31. 10. 2013 09:00 (usn. č. 4325/86 - usn. č. 4397/86) Mgr. Karel Sibinský Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 51. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 7.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 51. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 7. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 51. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 7. 2012 09:00 (usn. č. 2430/51 - usn. č. 2492/51) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 91. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 1. 2014 09:00 (usn. č. 4591/91 - usn. č. 4615/91) Mgr. Karel Sibinský Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 41. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 10.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 41. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 10. 1 z 35 27.10.2015 11:42 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 41. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 10. 201510:00 (usn. č. 1550/41 - usn. č. 1654/41)

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 29. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 7.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 29. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 7. 1 z 31 30.7.2015 9:35 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 29. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 7. 201510:00 (usn. č. 1090/29 - usn. č. 1174/29) Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 66. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 2.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 66. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 2. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 66. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 2. 201300:00 (usn. č. 3237/66 - usn. č. 3270/66) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 21. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 21. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 5. 1 z 6 28.5.2015 14:36 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 21. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 5. 201513:00 (usn. č. 0871/21 - usn. č. 0879/21) Bc.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více