Klášterní ekonomie ve středověku. Příprava hry. 3 hráči 4 hráči krátká hra 1-2 hráči 3-4 hráčů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klášterní ekonomie ve středověku. Příprava hry. 3 hráči 4 hráči krátká hra 1-2 hráči 3-4 hráčů"

Transkript

1 Klášterní ekonomie ve středověku Ora et Laba obsahuje dvě sady pravidel se stejným obsahem: obecná pravidla pro rychlé naučení hry a detailní pravidla pro vyhledávání specifických otázek. Předtím, než si přečtete kterákoli z těchto pravidel, pročtěte si prosím list přípravy hry! Příprava hry Herní deska Použijte jen jednu ze dvou herních desek podle toho, kolik se hry účastní hráčů. Jedna deska je na jedné straně navržena pro hru tří hráčů a na druhé straně pro hru čtyř hráčů; druhá má stranu pro krátkou hru tří/čtyř hráčů a stranu pro sólovou hru nebo hru dvou hráčů. Umístěte herní desku do středu hrací oblastí. Ukazuje v kruhovém uspořádání 13 produkčních políček. To políčka doprovází produkční rondel s paprskem. Produkční rondel Umístěte jeden ze dvou produkčních rondelů na herní desku přední stranou nahu, jak je naznačeno. Poznámka: Použijte zadní stranu produkčního rondelu pro klasickou hru dvou hráčů. (Druhý produkční rondel se nepoužije.) Všechny čtyři herní desky 3 hráči 4 hráči krátká hra 1-2 hráči 3-4 hráčů Políčka produkčního rondelu Budovy Produkční rondel přiřazuje produkčním políčkům hodnotu mezi 0 a 10. Na políčko s hodnotou 0 umístěte sedm značek zboží jíl, mince, obilí, dobytek, dřevo, rašelinu a žolíka. (Toto políčko je označeno velkým A. V průběhu hry tento symbol nemá další význam.) Hráči by se měli dohodnout, zda chtějí hrát francouzskou nebo irskou variantu. Roztřiďte karty ve třech krocích. Nejprve, pro hru tří hráčů, vyjměte ze hry všechny karty se symbolem 4 v pravém hním rohu. Pro hru dvou hráčů navíc vyjměte ze hry také všechny karty se symbolem 3+. (Specifické instrukce pro krátkou variantu hry a sólovou hru se dozvíte na stranách 7 a 8 v detailních pravidlech hry.) Poté se ujistěte, že všechny karty jsou otočeny na stranu odpovídající zvolené variantě hry (Francie nebo Irsko). Správná strana je rozeznelná podle ikon v pravém hním rohu heraldická lilie ( fleur de lis ) pro Francii a jetelový list pro Irsko. (Mnoho karet má na obou stranách shodnou budovu.) Nakonec roztřiďte budovy podle písmen: Symbol bible označuje startovní budovy Písmena A, B, C a D označují odpovídající etapy hry. Umístěte produkční rondel na herní desku tak, aby paprsek ukazoval na symbol bible. Dopučujeme Vám odehrát Vaši první hru bez ohledu na variantu, kterou si vyberete pouze se dvěma nebo třemi hráči. Pokud chcete odehrát svou první hru ve čtyřech hráčích, dopučujeme krátkou hru. Priy use a building occupied by a pri Priy use a building occupied by a pri Trh stavitelů je vyjmut ze hry dvou a tří hráčů. Harb Harb Převství je startovní budova. Přístavní promenáda z francouzské varianty.

2 Budovy Co ast, Colls Plain lls eplain ide s, Balíček A Umístěte Startovní budovy (rozeznelné podle symbolu bible ) do otevřené nabídky vedle herní desky tak, aby na ně všichni hráči dobře viděli. Vytvořte balíčky A, B, C a D ze zbylých budov a umístěte je na vyznačená místa okolo okraje herní desky. (Pořadí budov v balíčku není důležité.) Balíček D Balíčky A a D ve hře 4 hráčů. Kámen a hrozny Položte černou značku kamene na vyznačenou pozici vedle herní desky. (Vstoupí do hry až později.) Pro francouzskou variantu také na vyznačenou pozici vedle herní desky umístěte značku hroznů. (To značka se v irské variantě nepoužije.) Značka kamene vstoupí do hry později. Co ast, Colls Plain lls eplain ide s, Umístěte tyrkysovou značku budovy na políčko produkčního rondelu před balíček karet A. Dejte každému hráči: 1 krajinu domoviny, na kterou si každý hráč rozdělí 2 karty močálu a 3 karty lesa tak, jak je naznačeno na desce. 3 duchovní v jeho barvě, které si hráč položí vedle své domoviny. BEusta il MBauildteers MBark uilde ers Markdetters rke t Značka budovy, Plains, ukazuje, kdy do hry vstoupí další karty budov. Domovina 3 duchovní BEusta il MBauildteers MBark uilde ers Markdetters rke t Umělecká kolonie je přidána end of the end of the endbudov of the do hromádky A. end of the dwelling the end of the všech 8 karet sídel v jeho barvě (odlišný rub karet). Sídla označená symboly A, B, C a D se umístí do odpovídajících hromádek karet budov. 1 shrnutí hry, na které si každý hráč odloží zbylé karty sídel. Ujistěte se, že to shrnutí jsou umístěna tak, aby byla viditelná zvolená varianta hry (Francie/Irsko). Počáteční zboží, to je jeden žeton od každého ze šesti základních zboží: 1 jíl, 1 dřevo, 1 rašelina, 1 mince, 1 obilí a 1 dobytek. (Je důležité, aby zboží leželo správnou stranou nahu.) Odstraňte jakýkoli přebytečný meriál ze hry. Ve francouzské variantě se nepoužijí žetony slad/pivo. V irské variantě se nepoužijí žetony mouka/chléb a hrozny/víno. Krajiny Navíc ke krajině domoviny, kterou má každý hráč jednu, existují také obdélníkové okrsky a čtvercové pozemky. Roztřiďte okrsky a pozemky podle ceny a položte každý z nich na hromádku tak, že okrsky/pozemky s nejnižšími cenami jsou nahoře. (Nezáleží na tom, která strana dílku pozemku je nahoře, protože cena všech okrsků a pozemků je na obou stranách shodná.) Pozemek Shanty Town Farming Town Fishing Hráči začínají hru s těmito čtyři sídly. Počáteční zboží Žetony zboží, které zůstanou ve hře, se nemusí třídit. Hra se příliš nezdržuje, pokud vytvoříte jednu rozumně rozprostřenou hromádku žetonů. Okrsek

3 Důležité! Přečtěte si nejdříve List přípravy hry! Obecná pravidla Klášterní ekonomie ve středověku Stregická hra pro 1 až 4 hráče od 13 let od Uwe Rosenberga To pravidla se týkají hry tří nebo čtyř hráčů. Pro krátkou verzi hry, hru dvou hráčů nebo sólovou hru se prosím obraťte na strany 7 a 8 detailních pravidel hry. To obecná pravidla popisují hru vyprávěcím a hojně ilustrovaným způsobem. Běžné chyby v prvních hrách jsou označeny symbolem. Pokud preferujete čtení pravidel napsaných klasicky strukturovaným a detailním způsobem, přečtěte si prosím detailní verzi pravidel! Karty surovin lesa a močálu Krajiny Představení Každý hráč začíná s krajinou domoviny, složenou z 2x5 políček. Na ní může postavit mnoho budov, které mohou využít všichni hráči. Mohou být zakoupeny také další části krajiny, takže každý hráč si rozvíjí vlastní malou diecézi táhnoucí se od pobřeží až vysoko do h. Vítězem hry je hráč s nejhodnotnější diecézí na konci hry. Začínající hráč Určete začínajícího hráče pro první kolo. Dejte tomuto hráči žeton začínajícího hráče podle varianty hry, kterou jste si vybrali (Francie/Irsko). Žeton začínajícího hráče pro druhou variantu hry nebude použit. Otočte žeton začínajícího hráče tak, aby nahoře byla strana s 1 mincí. Žeton začínajícího hráče se každé kolo předává hráči sedícímu vedle po směru hodinových ručiček. Krajina Krajiny mohou v průběhu hry vypad takto. Francouzský žeton začínajícího hráče Domovina se základními budovami. Herní kolo Hra Ora et Laba se hraje 24 kol plus jedno bonusové kolo. Každý hráč (v pořadí ve směru hodinových ručiček) vykoná jednu akci za kolo. Začínající hráč vykoná ještě jednu akci na konci kola. Pro vykonání akce máte 3 možnosti. 1. možnost akce Umístěte duchovního, abyste využili budovu Nejdůležitější možnost využití akce ve hře zahrnuje umístění duchovního na neobsazenou budovu, aby byla využita její funkce. (Funkce budovy může být využita pouze při vstupu do budovy, ne tím, že v ní duchovní zůstává. Budovy, ve kterých jsou umístěni duchovní, se počítají jako obsazené a obecně nemohou být využity, dokud jsou obsazeny.) Hráči mohou využit své vlastní budovy, stejně jako budovy ostních hráčů. (Jak využít budovu jiného hráče je popsáno na straně 4.) Takže první kolo hry čtyř hráčů se hraje v pořadí , další kolo v pořadí d. Toto pravidlo zajišťuje, že nikdo není přeskočen při změně začínajícího hráče. To pravidla neuvádějí funkce jednotlivých budov. Pokud by Vám nebyla jasná funkce budovy, nahlédněte prosím do komentáře, který detailně popisuje všechny budovy. Duchovní je umístěn na Klášterní kancelář. Základní budovy Všichni hráči začínají se stejnými třemi základními budovami. V průběhu hry dostanou hráči do svého vlastnictví mnoho dalších budov. Základní budovy poskytují hráčům základní zboží: Základní budovy Dvek poskytuje buď dobytek, nebo obilí Jílová halda poskytuje jíl Klášterní kancelář poskytuje mince. Když pošlete duchovního do základní budovy, produkční rondel určí, kolik žetonů odpovídajícího zboží obdržíte. Každé základní zboží má na produkčním rondelu značku: Umístění této značky říká, kolik žetonů si vezmete. Takto se mění produkce zboží. Základní pravidlo: Každý hráč by vždy měl mít možnost vidět, kolik žetonů všech druhů mají ostní hráči v zásobě. Kdykoli získáte zboží pomocí produkčního rondelu, přesuňte značku zboží, které jste právě obdrželi, zpět na 0. V této situaci by byly vyprodukovány 2 žetony kteréhokoli ze základních druhů zboží. Pokud by hráč v této situaci využil Klášterní kancelář, obdržel by 2 mince. Poté by značku mince přesunul zpět na 0.

4 , Žetony zboží na sobě mohou mít dohromady čtyři typy ikon: je symbol pro jídlo, je symbol pro energii, pro peníze a pro body. Všechny druhy zboží a jejich symboly můžete najít v komentáři. Produkce všech základních druhů zboží se zvedá následovně: Na začátku každého kola otočte produkčním rondelem o jednu pozici proti směru hodinových ručiček. (Obrázek na straně 1 ukazuje produkční rondel po první rotaci ve hře.) Produkční rondel je ve hře více hráčů otočen pouze na začátku každého kola (ne před každým tahem). Speciální případ: Pokud se před otočením produkčního rondelu nachází značka některého zboží na poslední pozici (políčko 10), je otočením rondelu posunuto paprskem rondelu. (Jinými slovy, značka zůstává na pozici 10.) Hrozny a kámen Ne všechny značky jsou ve hře od začátku. Po otočení produkčního rondelu v osmém kole položte na pozici 0 značku hroznů (jen ve francouzské variantě). Ve třináctém kole vstoupí do hry značka kamene. V průběhu hry vstoupí do hry jiné produkční budovy než základní: Vinice a Lom poskytují hrozny a kámen. Tyto dva druhy se nepočítají mezi základní zboží dokonce ani poté, co jejich značky vstoupí do hry. Šipka ukazuje směr rotace: proti směru hodinových ručiček. Jedním tahem je zvýšena produkce (téměř) všech druhů zboží. Umístění značek zboží se nemění. Značka kamene se umístí na pozici 0, jakmile paprsek produkčního rondelu projde okolo značky kamene. Ze šesti základních zboží taky byly dosud probrány jen dobytek, obilí, jíl a mince. 2. možnost akce Kácet stromy a řez rašelinu Dřevo a rašelina jsou dvě základní suroviny, které nejsou získávány akcemi budov. K tomu, aby hráči získali toto zboží, nepoužívají své duchovní. Místo toho odstraní z některé své krajiny kartu suroviny (lesa nebo močálu). To jim zajistí dřevo nebo rašelinu v takovém množství, na jaké pozici se zrovna nachází značka požadovaného zboží. (Poté tuto značku místěte na 0.) Kácení stromů a řezání rašeliny nevyžaduje duchovního. Hráč vyřeže 2 rašeliny. Odstranění karty suroviny vyústí v nové volné políčko v krajině. Slaughterhouse Slaughterhouse 3. možnost akce Postavit budovu Pro postavení budovy si vyberte jednu z dostupných karet budov v nabídce a zaplaťte její cenu vyznačenou v levém hním rohu karty. (Budovy se staví pomocí dřeva, jílu, kamene a slámy. Někdy jsou požadovány mince.) Umístěte nově postavenou budovu na jedno z Vašich volných políček krajiny. Musí být dodržena dvě stavební pravidla Klášterní budovy (rozeznelné žlutým pozadím názvu) musí hizontálně nebo vertikálně sousedit s jinou klášterní budovou. Občas dojde k přehlédnutí, že klášterní budova musí sousedit s jinou klášterní budovou. Většina budov může být postavena jako na políčkách plání, tak na Pobřeží nebo Svazích. Některé mohou být ovšem postaveny pouze na políčku Pobřeží nebo Svahů. (Toto je naznačeno v levém hním rohu karty a také barvou pozadí ilustrace). Na políčkách h mohou být postaveny pouze Lom nebo Hrad. Na políčkách vody může být postaven pouze Hausbót (pouze v irské variantě). Harb Políčko Vody Postavit Jka stojí 2 jíly a 2 dřeva. Políčka, na kterých leží karty lesa, močálu nebo jiné karty, se nepočítají jako volná. Poz! Tento hráč nebude moci postavit žádnou další klášterní budovu po zbytek hry. (Klášterní kancelář je obestavěna budovami jiné barvy.) Políčka Pobřeží a Svahů jsou univerzálnějšími Grapevine Harb lokacemi pro Grapevine stavbu než políčka Plání. Fuel Merchant Grapevine Windmill Pozemek H Každý pozemek h obsahuje dvě políčka svahů a jedno políčko h.

5 Plains, Přev Každý hráč má tři duchovní: jednoho převa a dva frátery. Přev se používá stejně jako fráteři, ale má speciální schopnost: Když postavíte budovu a máte k dispozici převa, můžete okamžitě vykon akci navíc umístěním převa do nově postavené budovy a využitím její funkce. Zpětné získání převa Na začátku každého kola každý hráč zkontroluje, zda má momentálně všechny tři duchovní umístěné v budovách. Ti hráči, kteří mají všechny tři duchovní momentálně v budovách, je dostanou všechny nazpět. Hráči si občas zapomenou vzít své duchovní zpět. Toto by mělo být napraveno okamžitě, když je to zjištěno. Následující sekce popisuje kompletní přehled průběhu kola hry. Průběh kola 1) Na začátku kola dostanou všechny své duchovní zpět ti hráči, kteří mají všechny tři momentálně v budovách. 2) Otočte produkčním rondelem. 3) Někdy je kolo přerušeno osidlovací fází (viz sekce níže). 4) Každý hráč dostane možnost vykon jednu akci. Na konci kola dostane začínající hráč možnost provést další akci. 5) Předejte žeton začínajícího hráče dalšímu hráči v pořadí po směru hodinových ručiček. Osidlovací fáze Kdykoli se paprsek produkčního rondelu pohne kolem další hromádky budov a sídel (nejprve karty A, pak B, C a nakonec D), hra je přerušena osidlovací fází. Každý hráč poté může postavit přesně jedno sídlo ze své zásoby na jedno ze svých volných políček krajiny. Ceny sídel jsou udány energií a jídlem. (Placení probíhá pomocí žetonů zboží, které obsahují tyto symboly. Přebytečná energie/jídlo je ztracena/o.) Pro postavení Rybářské vesnice a Vesnice na svahu musí být splněny požadavky musí být postaveny na políčku Pobřeží respektive Svahů. Políčka H a Vody obvykle nemohou být osídlena., Mountain Castle build 1 of your own settlement Slaughterhouse Tento hráč nemůže do začátku dalšího kola umisťov žádné další duchovní. Až na začátku dalšího kola dostane své duchovní zpět. lltop První osidlovací fáze začíná, jakmile se paprsek produkčního rondelu pohne okolo balíčku budov A a sídla A (Kolonie umělců). llto Villag dwelling valu the end of the Na konci hry proběhne pátá, poslední osidlovací fáze. Sídla mohou být postavena jen v průběhu osidlovací fáze Este nebo jako součást akce Hradu, nikdy pomocí akce Postavit budovu. Město z chrčí má hodnotu obydlí -3, Farma má hodnotu Este Bodování sídel na konci hry obydlí 2, Klášterní kancelář má hodnotu obydlí 2 a Panství Shanty Sídla nemohou být využita pro své funkce jako budovy má hodnotu obydlí 6. Město z chrčí má tak celkovou Town hodnotu obydlí 7. (Jílová halda se nachází v průběhu hry, ale při konečném bodování za ně hráči úhlopříčně získají vítězné body. Pro zjištění toho, jakou má sídlo k Městu z chrčí a proto se nezapočítává při jeho bodování.) Shanty Town bodovou hodnotu, sečtěte jeho hodnotu obydlí (označenou vínovým symbolem budovy ) s hodnotami obydlí, i když na nich není Políčka vody mají hodnoty obydlí sousedních karet (sousední karty jsou pro tento nic postaveno. účel karty hizontálně a vertikálně sousedící, ne úhlopříčně). Nové budovy a nová sídla, Každá z osidlovacích fází přináší do hry nové budovy, které se přidají ke stávající nabídce starých budov. Každý hráč také získá nové sídlo, které může později ve hře postavit. Během každé osidlovací fáze přesuňte značku budovy na políčko produkčního rondelu před hromádkou budov a sídel s dalším písmenem v pořadí. (Ukazel budovy slouží pro připomenutí a jeho použití může být vypuštěno, pokud si hráči přejí. Do první osidlovací fáze leží značka před kartami A, poté je přesunuta před karty B). Přev umožňuje provedení cenné dvojité akce: Zde byla postavena Jka a budova byla okamžitě využita. A nyní k odměnám za Vaši budovelskou snahu. Cíl hry Na konci hry proběhne bodování. (Použijte bodovací tabulku.) Sečtení všech jednotlivých příspěvků vyústí v celkové skóre. Vítězem je hráč s největším počtem bodů. Některé žetony zboží nesou bodovou hodnotu symbol štítu. Každý hráč sečte bodovou hodnotu svého zboží. Všechny budovy a sídla mají ekonomickou hodnotu, která je označena stejným symbolem štítu jako u zboží. Každý hráč sečte i tyto body. Nakonec je sečtena hodnota obydlí všech sídel. Sídla mají také ekonomickou hodnotu. Bodování sídel bude detailně popsáno v rámci vysvětlení stavby sídel. Hamlet lltop Každý hráč obdrží Kolonii umělců (A), jakmile jsou do společné nabídky přidány první nové budovy. Později hráči získají Osadu (B), Vesnici (C) a ke konci hry i Vesnici na skopci (D).

6 Přídavné akce Přídavné akce mohou být vykonány před nebo po Vaší hlavní akci. Zahrnují: Nákup dílku krajiny (okrsek nebo pozemek). Výměnu mincí a/nebo prodej vína či whiskey za mince. Otáčení žetonů obilí na druhou stranu, aby se z nich stala sláma (jedná se o jediný žeton zboží, který může být volně otočen). Nejdůležitější přídavnou akcí je nákup nového okrsku či pozemku. Každý hráč si může koupit jeden dílek krajiny jednou za kolo a jednou během osidlovací fáze. Otočte dílek krajiny na stranu podle Vašeho výběru. Okrsky musí být umístěny přímo nad nebo pod domovinu (nebo jiným okrskem), pobřežní pozemky musí být umístěny nalevo od domoviny a pozemky hy napravo od ní. (Dílky krajiny musí být vždy umístěny tak, aby jejich cena byla vyznačena v pravém dolním rohu. Když umisťujete nový dílek krajiny, alespoň jedno políčko musí sousedit s existujícím políčkem krajiny.) Zpět k první možnosti akce Umístit duchovního pro využití funkce budovy Využívání budov ostních hráčů Hráči mohou umístit své duchovní na své vlastní budovy. Kromě toho si mohou vybr, že uzavřou pracovní smlouvu, aby využili neobsazenou budovu jiného hráče. K tomu musí tomuto hráči zaplit 1 minci. Tento hráč si vybere jednoho ze svých volných duchovních a položí ho na zvolenou budovu. Využití funkce této budovy je poté k dispozici hráči, který uzavřel pracovní smlouvu. Navýšení ceny pracovní smlouvy Cena pracovní smlouvy se zvýší z jedné mince na dvě pro všechny hráče, jakmile některý hráč postaví Vinařství (francouzská varianta) nebo Palírnu whiskey (irská varianta). (Toto zvýšení ceny pak trvá do konce hry.) Někdy mohou hráči ve víru herní vášně zapomenout na zvýšení ceny způsobené postavením vinařství či palírny whiskey. Placení dárky za pracovní smlouvy Vinařství a Palírna whiskey produkují přesně ty typy zboží, ke kterým se vztahuje následující speciální pravidlo: Místo placení mincemi za pracovní smlouvu může hráč přinést hostiteli (poskytoveli budovy) dárek ve fmě lahve vína (francouzská varianta) nebo sudu whiskey (irská varianta). Tento dárek je okamžitě vypit. Žeton zboží je tak vrácen do společné zásoby (většinou k nevoli hostitele). Používání žolíka Když hráč použije produkční rondel (např. ke kácení stromů, nebo pro využití Farmy), má možnost použít místo značky zboží žolíka. (Hráč může například využít produkční budovu jako je Lom a použít místo značky kamene žolíka. Může jej takto použít i v případě, že značka kamene ještě neleží na produkčním rondelu.) Žolík může být použit pouze tehdy, když je duchovní umístěn na produkční budovu, nebo při kácení stromů, příp. řezání rašeliny. Kontrolní čísla Na začátku kola se někdy může stát, že hráči zapomenou otočit produkčním rondelem. Navíc, je-li kolo přerušeno Osidlovací fází, může se stát, že produkční rondel je otočen jedenkrát navíc. Aby bylo zabráněno takovým chybám, jsou na herní desce vytištěna kontrolní čísla. Funkce kontrolních čísel je podrobně vysvětlena na straně 6 v detailních pravidlech. Oblast pozemků pobřeží Hráči, kteří vlastní obilí, mají k dispozici rovněž slámu. Otočením žetonu na stranu slámy se vzdáte jídelní hodnoty obilí, ale získáte ½ energie. Hráč, který využije v prvním kole Klášterní kancelář, obdrží 2 mince. Může si tak okamžitě koupit okrsek. Oblast okrsků Bonusové kolo a bodování Oblast pozemků h Otočte žeton začínajícího hráče Whiskey na druhou stranu pro znáznění Distillery zvýšení ceny za pracovní smlouvu. Jakmile paprsek produkčního rondelu podruhé mine políčko E, začíná 25. a poslední kolo hry. Před tímto posledním kolem si všichni hráči vezmou zpět do zásoby svého převa. Každý hráč získá přesně jeden tah, který může využít následovně: buď postaví budovu nebo umístí svého převa na jakoukoli již postavenou budovu. (Dokonce i začínající hráč získá jen jeden tah). Při umísťování převa nezáleží na tom, zda je budova obsazená, nebo ne. Pokud umístíte svého převa do soupeřovy budovy, neplíte za uzavření pracovní smlouvy. Můžete rovněž postavit budovu a okamžitě do ní umístit svého převa.po skončení bonusového kola se uskuteční pátá Osidlovací fáze. Poté hra končí. Bodování se provede tak, jak je popsáno na straně 3. Duchovní nikdy neopouštějí svou diecézi až do bonusového kola. Jsou vždy umisťováni pouze do své diecéze: buď svým vlastníkem, nebo skrz požadavek jiného hráče (tzn. uzavřením pracovní smlouvy). Winery Winery za jakoukoli f any wk contract: pracovní smlouvu: and then / : and then / : Whiskey Distillery za jakoukoli f any wk contract: pracovní smlouvu: Přehled pravidel hry dvou hráčů Ve hře dvou hráčů se střídají tahy obou: Na začátku každého kola otočte produkčním rondelem o jedno pole vpřed. Hra dvou hráčů nemá fixní konec. Hra vstoupí do finální fáze v momentě, kdy nezbývá k postavení více než jedna budova. Více infmací najdete v detailních pravidlech na straně 7 a 8.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Detailní pravidla hry

Detailní pravidla hry , Mountain Důležité! Přečtěte si nejdříve List přípravy hry! Detailní pravidla hry Klášterní ekonomie ve středověku Strategická hra pro 1 až 4 hráče od 13 let od Uwe Rosenberga Tato pravidla popisují hru

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Matthias Cramer, Louis Malz, Stefan Malz pro 2-5 hráčů od 12 let Vítejte v éře rokoka. Francii vládne Ludvík XV. a opulentní bály se stávají bontonem. Významné osobnosti se zahalují do vznešených kabátů

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie

Komponenty. Obchodní soutěž ve věku výsadních společností. Hra a historie Obchodní soutěž ve věku výsadních společností pro 2 až 4 hráče od 12 let Autor: Alexander Pfister Vývoj a pravidla: Viktor Kobilke Ilustrace: Klemens Franz, Andreas Resch Hra a historie Ve hře Mombasa

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Razzia!. Od Reinera Knizia

Razzia!. Od Reinera Knizia Razzia!. Od Reinera Knizia Počet hráčů: 2 5 Věk: od 12 let Hrací doba: přibližně 45 minut Herní materiál. 99 karet kořistí (obsahují 6 typů karet s barevně odlišným rámečkem) 20 červených 20 cetek (4 od

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

obchodních smluv s místními panovníky.

obchodních smluv s místními panovníky. V roce 1498 dorazila portugalská výprava Vasca da Gamy do indického Kalikutu. V té době to byl pozoruhodný čin. Bylo to totiž první obeplutí Afriky. Místní panovníci proto portugalským kupcům umožnili

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem!

OBSAH BALENÍ PREHLED ˇ A CÍL HRY. Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! PRAVIDLA HRY 1 Kupujte nejlepší domy, když jsou levné, protihráče přinuťte hodně utrácet a svůj majetek prodávejte s velkým ziskem! OBSAH BALENÍ 30 karet domů očíslovaných od 1 do 30. 15 17 1 19 22 21

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut

Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut Karetní hra pro 2 4 hráče od 12 let na 30 45 minut 4 karty rytířů 4 karty stanů 8 karet lokací 16 karet akcí z toho 4 x E, 2 x A, 2 x T, 2 x G, 2 x Q, 4 x P 14 karet úkolů 18 karet ctností 2 přehledové

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let

Cíl hry. Herní komponenty. Spielablauf. Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Cíl hry Hra od Donalda X. Vaccariniho pro 2 4 hráče od 8 let Dovedným budováním osídlení hráči vytváří svá vlastní království. Jejich cílem je získat na konci hry co nejvíce zlata. Podmínky pro jeho získání

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu.

Herní součásti. 24 karet zdrojů Rebelů 24 karet zdrojů Impéria. 5 karet strategie Rebelů 5 karet strategie Impéria. 16 žetonů vlivu. 1 Přehled hry Občanská válka přinesla do celé galaxie chaos a zmatek. Rebelové se snaží obnovit svobodu a volnost po celé galaxii, zatímco Impérium plánuje zkázu Rebelům a jakékoli naději, kterou probouzejí.

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však pranic neublíží zaženem je zpátky hned! KOOPERATIVNÍ

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

Mlýnek (typový výrobek)

Mlýnek (typový výrobek) Mlýnek (typový výrobek) Popis: Středověká a dodnes oblíbená desková hra, známá po celé Evropě (například u Velkomoravanů). Hra je určena pro dva hráče. Počet žetonů celkem: 9 vs. 9 Parametry: Čtvercová

Více

Historické pozadí Santy Anno

Historické pozadí Santy Anno Historické pozadí Jsi jedním z pirátů, kteří na palubě trojstěžníku Santy Anno nahánějí hrůzu celému Karibiku. Po celonoční zábavě a nestřídmém pití rumu jsi ovšem dočista zapomněl, kde je zakotven tvůj

Více

1. Tyto montážní instrukce mohou být reprodukovány a/nebo distribuovány pouze s písemným a explicitním souhlasem společnosti Sela

1. Tyto montážní instrukce mohou být reprodukovány a/nebo distribuovány pouze s písemným a explicitním souhlasem společnosti Sela Pokyny k sestavení Nová souprava Sela Snare Cajon - cajon se struněním. Nově v této soupravě naleznete vyndavací Sela Snare System strunění, které Vám přináší další zvukové možnosti. Prosíme, použijte

Více

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy!

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy! Připravte si mapy a zásoby, výprava do neznámých krajin právě začíná! Kdo ví, co se nachází za hustou džunglí, nad níž každé ráno vychází slunce? Jen málo je známo a je na čase tato místa prozkoumat. Věštba

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět!

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět! CZ Habermaaß-hra 4973 Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Rozviklaná rotující stavěcí hra pro 2 až 4 hráče ve věku 5 99 let. Autoři: Klaus Miltenberger, Kristin Múckel Ilustrace:

Více

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem.

Korea. Průběh hry. Poznámka: Severní Korea neobchoduje vůbec s uranem. Hrací plány Čína a Korea mohou být použity pouze s komponentami základní hry Vysoké napětí. Při hře s hracím plánem Čína nebo Korea zůstávají v platnosti pravidla základní hry kromě několika zde uvedených

Více

královna Má hodnotu 16.

královna Má hodnotu 16. Karty vlivu Karty vlivu je možné rozdělit na 3 druhy: 1. karty, které mají pouze číselnou hodnotu 2. karty s okamžitým efektem 3. karty s efektem při vyhodnocování Hodnota i efekt každé karty se uplatní

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Ora et Labora. Sekce 1 - Seznam budov. Přeložil Ondřej "Kew" Kurka

Ora et Labora. Sekce 1 - Seznam budov. Přeložil Ondřej Kew Kurka Přeložil Ondřej "Kew" Kurka Ora et Labora Následující kapitoly nejsou určeny k seznámení se s pravidly. Měly by sloužit zejména jako referenční materiál. Seznam budov shrnuje funkce všech budov ve hře

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM

ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM VELKOMĚSTO ZÁCHRANÁŘI - BOJ S OHNĚM ROZŠÍŘENÍ ZÁCHRANÁŘI BOJ S OHNĚM NELZE HRÁT SAMOSTATNĚ. 8 595558 301393 Obsah: oboustranný herní plán, nová karta specializace, pravidla hry Autor hry: Travis Worthington

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola P1 Formule ve sněhu Jak je obecně známo, losi mají spoustu různých zálib. Není tedy velkým překvapením, že existují losi, kteří se vyžívají v matematických prapodivnostech. Jeden takový los přišel s následující

Více

Všeobecná pravidla pro rozšíření

Všeobecná pravidla pro rozšíření Všeobecná pravidla pro rozšíření Magier & Forscher Věda a pokrok (Wissenschaft & Fortschritt); Čarodějové a draci (Zauberer & Drachen); Obchod a obrat (Handel & Wandel) Kämpfer & Kaufleute Rytíř a kupec

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání

Wars of the Reformation 1517 1555 1. Reformační války 1517-1555. Ed Beach PRAVIDLA. 2. vydání Wars of the Reformation 1517 1555 1 Reformační války 1517-1555 Ed Beach PRAVIDLA 2. vydání GMT Games, LLC P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 www.gmtgames.com 2010 Games, LLC 0512 2 1. OBSAH... 3 2.

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Materiál: Cíl hry: Umístění na hrací plochu:

Materiál: Cíl hry: Umístění na hrací plochu: vesmírných stanovišť a umístěte je do kruhu. Karty odpalovací rampa a recyklace skladu se musí vyrovnat proti sobě, 4 další karty jsou umístěny jakkoliv například jako na obrázku: Materiál: Překlad ŽUŽU

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Vysloužilý universitní profesor, nabubřelý průzkumník, hbitá

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Základní - Farma. Ekonomická hodnota: Hodnota obydlí: Kategorie: budova produkčního rondelu

Základní - Farma. Ekonomická hodnota: Hodnota obydlí: Kategorie: budova produkčního rondelu Budovy v abecedním pořadí Následující kapitoly nejsou určeny k seznámení se s pravidly. Měly by sloužit zejména jako referenční materiál. Seznam budov shrnuje funkce všech budov ve hře a jejich vzájemné

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL 2. UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL EASY FILT-BHW Upozornění: Pečlivě si před instalací přístroje a uvedením přístroje do provozu pročtěte pokyny k montáži a obsluze přístroje,

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16

Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16 Sekce katalogu Příslušenství Informace o výrobku M9000-500 Datum vydání 0597/0997CZ Ventilový spojovací adaptér M9000-500 pro elektrické pohony řady M9x16 Spojovací adaptér M9000 500 umožňuje instalaci

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene.

Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. NEKROMANCERŮV OSTROV Nejprve si malého ostrůvku uprostřed jezera nikdo nevšiml - ani podivné postavy sedící s obrovským grimoárem uprostřed vydlabaného kmene. Shrbená postava pádlovala pomocí staré lopaty

Více

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře.

Zaklínač. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. 4. Karty Karty se dělí podle rozdílných rubů a funkcí ve hře. Zaklínač Dobrodružná karetní hra je určena pro skupinu hráčů od 2 do 4 osob. Doba hry je 30-90 minut (závisí na počtu hráčů). Překlad: Lumirius

Více

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev

O soutěži MaSo. Co je to MaSo? Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol. Organizace. maso.mff.cuni.cz. o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev MaSo jaro 2013 Co je to MaSo? o dvakrát za rok o nejen počítání o soutěž družstev O soutěži MaSo spolupráce, komunikace, týmová hra Třinácté MaSo, 78 družstev, 46 škol Praha + 10 Organizace o studenti

Více

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král

Habermaaß-hra 5432A /4795N. Koláček nebo král CZ Habermaaß-hra 5432A /4795N Koláček nebo král Koláček nebo král Rychlá karetní hra podporující rychlé rozhodování pro 2-4 hráče ve věku od 5 let. Hra má FEX efekt na zvýšení stupně obtížnosti! Autor:

Více