Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015"

Transkript

1 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215

2 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str Bilance zdrojová část str Bilance spotřební část str. 6 4 Klasické palivové elektrárny (JE, PE, PSE, PPE) str Vodní a přečerpávací vodní elektrárny (VE, PVE) str Podporované vodní elektrárny str Fotovoltaické elektrárny (FVE) str Podporované fotovoltaické elektrárny str Větrné elektrárny (VTE) str Podporované větrné elektrárny str z biomasy (BIOM) str Podporovaná výroba z biomasy str z bioplynu (BIOP) str Podporovaná výroba z bioplynu str Kombinovaná výroba a tepla (KVET) str Instalovaný výkon v ES ČR a rozdělení do jednotlivých krajů v ČR str v krajích ČR podle technologie elektráren str Spotřeba v krajích ČR podle kategorie spotřeb str Spotřeba v jednotlivých soustavách RDS str Spotřeba v krajích ČR podle sektorů národního hospodářství str Bilance fyzikálních toků PS a RDS str Přeshraniční fyzikální toky str Spotřeba, maximum a minimum zatížení ES ČR str Den maxima zatížení ES ČR str Den minima zatížení ES ČR str Doplňující grafy str Mapa str. 26 Stránka 2 z 26

3 1. Zkratky, pojmy a základní vztahy BIOM BIOP DS ES ČR FVE JE KVET LDS MO MOO MOP MVE NN OST PDS PE POZE PPE PPS PS PSE PVE RDS VE biomasa bioplyn distribuční soustava elektrizační soustava České republiky fotovoltaické elektrárny jaderné elektrárny kombinovaná výroba a tepla lokální distribuční soustava maloodběr maloodběr obyvatelstvo maloodběr podnikatelé malé vodní elektrárny (do 1 MW) nízké napětí do 1 kv ostatní (palivové) elektrárny provozovatel distribuční soustavy parní elektrárny podporované zdroje (zákon č. 165/212 Sb.) paroplynové elektrárny provozovatel přenosové soustavy přenosová soustava plynové a spalovací elektrárny přečerpávací vodní elektrárny regionální distribuční soustava vodní elektrárny VN vysoké napětí od 1 kv do 52 kv (podle ČSN 331) VO VTE velkoodběr větrné elektrárny VVN velmi vysoké napětí nad 52 kv (podle ČSN 331) = Celková výroba na svorkách generátorů (zdrojů). Technologická vlastní spotřeba na výrobu (TVS e ) = Označuje spotřebu, která je nezbytná pro zajištění procesu výroby. Jsou zde zahrnuty veškeré provozy, které jsou pro výrobu nepostradatelné. Tato definice vychází z technologické vlastní spotřeby uvedené v 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 541/25 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění. Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla (TVS t ) = Obdoba viz TVS e. netto = technologická vlastní spotřeba na výrobu (vč. ztrát). Saldo = Bilanční suma zahraničních výměn elektrické energie v daném období. Je to rozdíl mezi celkovým dovozem a celkovým vývozem v daném období. Kladná hodnota představuje převahu dovozu nad vývozem a záporná převahu vývozu nad dovozem. Tuzemská spotřeba (TBS) = TNS + spotřeba na přečerpávání PVE + celkové ztráty + TVS e. Tuzemská netto spotřeba (TNS) = VO z vvn + VO z vn + MOO + MOP + spotřeba PPS a PDS + lokální spotřeba + TVS t. Spotřeba v ČR = TNS TVS t. Instalované výkony = Odpovídají skutečnému zapojení zdrojů v PS a DS, nejedná se tedy o součet vydaných licencí na příslušnou kategorii výroby. Lokální spotřeba = Spotřeba výrobců a subjektů přímo napojených na danou výrobnu. Stránka 3 z 26

4 únor Úvodní komentář k hodnocenému měsíci Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává v souladu s 17 odst. 7 písm. m) energetického zákona č. 458/2 Sb. měsíční zprávu o provozu elektrizační soustavy za únor 215. Předkládaná zpráva je oproti měsíčním zprávám z předchozího roku mírně změněna na základě zkušeností a obdržených podnětů. Jedná se napříkad o podrobnější členění kombinované výroby a tepla, kdy je dnes uvedena statistika jednotlivých paliv. Měsíční zpráva obsahuje několik základních kapitol, které podávají ucelený přehled o statistice elektroenergetiky v ČR. Veškeré detaily týkající se metodiky vykazování údajů pro statistiku ERÚ jsou uvedeny v Metodice statistiky elektroenergetiky, která je zveřejněna na internetových stránkách ERÚ současně s aktuálními výkazy. Kromě vlastní statistiky využívá ERÚ i data o podporovaných zdrojích ze systému OTE, a.s. Z toho vyplývá, že nejsou zahrnuty údaje týkající se výroby z obnovitelných zdrojů výrobců, kteří nežádali o vyplacení podpory. U některých kategorií POZE jsou vyhodnocovány i jednotlivé podporované kategorie stanovené příslušným platným cenovým rozhodnutím. Je nezbytné upozornit, že někteří výrobci POZE fakturují podporu čtvrtletně, a proto nejsou jejich údaje obsaženy ve zprávách za první měsíce daného čtvtletí. Kromě výrobců, kteří nárokují podporu měsíčně či čtvrtletně, se však mohou vyskytnout i případy, kdy je podpora nárokovaná s delším časovým odstupem. Z tohoto důvodu mohou být informace o podporovaných zdrojích (z dat OTE, a.s.) stále "neúplné" a jsou postupně v dalších měsíčních zprávách upřesňovány a doplňovány. Toto bude patrné především v tabulkách s údaji o výrobě a spotřebě. Ucelené informace budou následně uvedeny v roční zprávě o provozu ES ČR za rok 215. Zároveň upozorňujeme, že zveřejněná statistika je zpracována z obdržených údajů od jednotlivých větších výrobců a provozovatelů distribučních soustav, resp. přenosové soustavy, u jednotlivých ukazatelů nejsou prováděny žádné korekční dopočty. Zjištěné a opravené chyby v obdržených datech jsou průběžně promítány do statistiky a projeví se vždy v dalších zveřejněných zprávách, případně v roční zprávě. Ve sledovaném období bylo vyrobeno celkem cca 7,8 TWh, což je oproti stejnému období roku 214 nárůst zhruba o 6,8 % (údaje za únor z měsíční zprávy o provozu ES ČR za prosinec 214). Celková tuzemská spotřeba (TBS) dosáhla hodnoty 6,2 TWh, což představuje nárůst přibližně o 3,7 % oproti únoru roku 214. Z vyhodnocení salda ve sledovaném období je patrná převaha exportu nad importem, a to konkrétně 1,562 TWh. Maxima v daném měsíci bylo dosaženo dne ve 12: hod. Minima bylo dosaženo dne v : hod. Případné dotazy, komentáře či připomínky směřujte na adresu Stránka 4 z 26

5 3.1 Bilance zdrojová část [GWh] únor 215 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 8 277, ,4,,,,,,,,,, 16 96,8 Jaderné (JE) 3 71, ,8,,,,,,,,,, 5 836,9 Parní (PE) 4 13,4 4 6,9,,,,,,,,,, 8 164,3 Paroplynové (PPE) 285,4 24,7,,,,,,,,,, 526,1 Plynové a spalovací (PSE) 321, 295,9,,,,,,,,,, 616,9 Vodní (VE) 266,2 195,2,,,,,,,,,, 461,5 Přečerpávací (PVE) 117,2 18,1,,,,,,,,,, 225,3 Větrné (VTE) 71,7 41,1,,,,,,,,,, 112,7 Fotovoltaické (FVE) 41,3 111,7,,,,,,,,,, 153,1 Technologická vlastní spotřeba na výrobu *) 558,3 53,2,,,,,,,,,, 1 88,5 Jaderné (JE) 169,8 153,4,,,,,,,,,, 323,1 Parní (PE) 362,3 353,4,,,,,,,,,, 715,7 Paroplynové (PPE) 2,2 1,8,,,,,,,,,, 4, Plynové a spalovací (PSE) 18,5 16,6,,,,,,,,,, 35,1 Vodní (VE) 2,2 1,7,,,,,,,,,, 3,9 Přečerpávací (PVE) 1,6 1,5,,,,,,,,,, 3,1 Větrné (VTE) 1,2,7,,,,,,,,,, 1,9 Fotovoltaické (FVE),6 1,,,,,,,,,,, 1,6 Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla 136,6 122,,,,,,,,,,, 258,6 Jaderné (JE),5,4,,,,,,,,,,,9 Parní (PE) 132, 118,,,,,,,,,,, 25, Paroplynové (PPE),9,8,,,,,,,,,, 1,7 Plynové a spalovací (PSE) 3,3 2,8,,,,,,,,,, 6,1 netto 7 719, ,2,,,,,,,,,, 15 8,3 *) Jaderné (JE) 2 91, ,5,,,,,,,,,, 5 513,7 Parní (PE) 3 741,2 3 77,5,,,,,,,,,, 7 448,6 Paroplynové (PPE) 283,2 238,9,,,,,,,,,, 522, Plynové a spalovací (PSE) 32,4 279,3,,,,,,,,,, 581,8 Vodní (VE) 264,1 193,5,,,,,,,,,, 457,5 Přečerpávací (PVE) 115,7 16,5,,,,,,,,,, 222,2 Větrné (VTE) 7,5 4,4,,,,,,,,,, 11,8 Fotovoltaické (FVE) 4,8 11,7,,,,,,,,,, 151,5 technologická vlastní spotřeba na výrobu zahrnuje ztráty při výrobě zdroj dat: výkaz ERÚ1, OTE, a.s. Stránka 5 z 26

6 3.2 Bilance spotřební část [GWh] únor 215 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Saldo *) 1 533, ,3,,,,,,,,,, 3 95,8 Import na úrovni PS 1 293,1 1 18,3,,,,,,,,,, 2 41,4 Import na úrovni DS 59,8 56,2,,,,,,,,,, 116, Export na úrovni PS 2 869, ,9,,,,,,,,,, 5 585, Export na úrovni DS 17,3 11,,,,,,,,,,, 28,3 Celkové ztráty *) 393,9 365,3,,,,,,,,,, 759,2 v přenosové soustavě 85,2 8,,,,,,,,,,, 165,2 v distribučních soustavách 38,7 285,3,,,,,,,,,, 594, Spotřeba ČR *) 5 441, 5 35,4,,,,,,,,,, 1 476,3 Velkoodběr (VO) z hladiny vvn 578,1 565,5,,,,,,,,,, 1 143,7 Velkoodběr (VO) z hladiny vn 2, ,8,,,,,,,,,, 3 898,2 Maloodběr podnikatelé (MOP) 799,3 728,1,,,,,,,,,, 1 527,5 Maloodběr domácnosti (MOO) 1 581, ,5,,,,,,,,,, 2 993,3 Spotřeba PPS a PDS 11,6 1,4,,,,,,,,,, 22, Lokální spotřeba 469,7 421,9,,,,,,,,,, 891,6 Spotřeba na přečerpávání PVE 151,4 141,5,,,,,,,,,, 293, Tuzemská spotřeba (TBS) 6 681, ,4,,,,,,,,,, ,6 Tuzemská netto spotřeba (TNS) 5 577, ,4,,,,,,,,,, 1 734,9 *) zahrnuty údaje PS, RDS a vybraných LDS zdroj dat: výkaz ERÚ1, ERÚ2, ERÚ3, OTE, a.s. Tech. vl. spotřeba el. na výrobu *) 558,353,2 (GWh),,,,,,Bilance, (GWh),,, 1 88,5 Import na úrovni PS 1 293,1 1 18,3,,,,,,,,,, 2 41,4 9 Import na úrovni DS 59,8 56,2,,,1,,,,,,, 116, Export 8 na úrovni PS 2 869, ,9,,,8,,,,,,, 5 585, Export 7 na úrovni DS 17,3 11,,,,6,,,,,,, 28,3 Celkové 6 ztráty *) 393,9 365,3,,,4,,,,,,, 759,2 v přenosové soustavě 85,2 8,,,,2,,,,,,, 165,2 5 v distribučních soustavách 38,7 285,3,,,,,,,,,, 594, 4,,,,,,,,,,,,, 2 Spotřeba 3 ČR *) 5 441, 5 35,4,,,,,,,,,, 1 476,3 4 Velkoodběr 2 (VO) z hladiny vvn 578,1 565,5,,,,,,,,, 1 143,7 Velkoodběr (VO) z hladiny vn 2, ,8,,,6,,,,,,, 3 898,2 1 Maloodběr podnikatelé (MOP) 799,3 728,1,,,8,,,,,,, 1 527,5 Maloodběr domácnosti (MOO) 1 581, ,5,,, 1,,,,,,, 2 993,3 Spotřeba PPS 1 a PDS , ,48 9, 1 11, 12,, 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8,9 1, 11 22, 12 Lokální spotřeba 469,7 421,9,,,,,,,,,, 891,6 Spotřeba na Jaderné přečerpávání (JE) PVE Parní 151,4 (PE) 141,5 Paroplynové, (PPE),,,,,, Tuzemská, netto,spotřeba (TNS), 293, Tuzemská Plynové a spotřeba spalovací (TBS) (PSE) Vodní 6 681,2 (VE) 6 194,4 Přečerpávací, (PVE),, Tech., vl. spotřeba, el. na výrobu,, *) Celkové, ztráty, *), ,6 Tuzemská Větrné netto (VTE) spotřeba (TNS) Fotovoltaické 5 577,6 (FVE) Spotřeba na přečerpávání PVE Saldo *) 5 157,4,,,,,,,,,, 1 734,9 Stránka 6 z 26

7 4. Klasické palivové elektrárny (JE, PE, PSE, PPE) únor 215 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla Ztráty netto tepla Dodávka užitečného tepla elektrický výkon tepelný výkon [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GJ] [GJ] [MW e ] [MW t ] Jaderné elektrárny (JE) 2 765,8 153,4,4, 2 612, ,, 4 29, 12 99, Parní elektrárny (PE) 4 6,9 347,2 118, 6,2 3 77, , ,5 1 9, 36 71,4 Biomasa 15, 12,6 4,4,2 137, , ,5 Bioplyn,7,1,,, , ,9 Černé uhlí 487,4 32,9 23,1,7 453, , ,4 Hnědé uhlí 3 284,1 293,6 78, 4, , , ,1 Koks,,,,,,, Odpadní teplo 2,,3,1, 1, ,3 1 66, Ostatní kapalná paliva 2,7,,6,1 2, , ,7 Ostatní pevná paliva 11,5 1,3 3,, 1, , ,8 Ostatní plyny 67,1 4,2 5,2,3 62, , ,5 Ostatní,6,,,, , , Topné oleje 3,6,1,2, 3, , , Zemní plyn 51,1 2,2 3,4,3 48, , ,6 Plynové a spalovací elektrárny (PSE) 295,9 16,1 2,8,5 279, , ,2 776, , Biomasa,9,1,,, ,1 3 7,9 Bioplyn 23, 13,3 1,2,3 189, , ,5 Černé uhlí,,,,,,, Hnědé uhlí,,,,,,, Koks,,,,,,, Odpadní teplo,1,,,,1 1 14,, Ostatní kapalná paliva,,,,,,, Ostatní pevná paliva,,,,,,, Ostatní plyny 21,6,8,, 2, , ,9 Topné oleje,7,2,,, ,4 395,8 Zemní plyn 69,6 1,7 1,5,2 67, , ,2 Paroplynové elektrárny (PPE) 24,7 1,8,8, 238, , , 1 363, ,4 Biomasa,,,,,,, Bioplyn,1,,,,1 35, 2, Černé uhlí,,,,,,, Hnědé uhlí,,,,,,, Koks,,,,,,, Odpadní teplo,,,,, 1 28,, Ostatní kapalná paliva,,,,,,, Ostatní pevná paliva,,,,,,, Ostatní plyny 16,5 1,,, 159, ,7, Topné oleje,,,,,,, Zemní plyn 8,1,8,8, 79, , , Stránka 7 z 26 zdroj dat: výkaz ERÚ1

8 5.1 Vodní a přečerpávací vodní elektrárny (VE, PVE) únor 215 výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] VE celkem 1 78, , 1 748, , ,4 do 1 MW 148, ,3 522, , ,6 od 1 MW včetně do 1 MW 177, ,8 824, , ,6 od 1 MW včetně 752, , 41, , ,2 zdroj dat: výkaz ERÚ1 (nad 1 MW), OTE, a.s.(do 1 MW) výkon Spotřeba na přečerpávání netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Přečerpávací VE 1 171, , , , ,8 5.2 Podporované vodní elektrárny Datum uvedení výrobny do provozu výkon zdroj dat: výkaz ERÚ1 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Podíl kategorií VE na výrobě netto od (včetně) do (včetně) [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Podporované VE celkem *) 335, , , , , , ,1 228, , ,4 Malá vodní elektrárna , ,2 166, , , ,1 3 99,3 21, , , ,1 11,8,1 11,7 11, , ,5 71, , ,6 Rekonstruovaná malá vodní elektrárna ,1 43,4, 43,4 41, ,,,,, , , 32, ,6 3 98, ,5 2 94,8 51, 2 889, , , ,4 5,9 3 64,5 3 38,8 Malá vodní elektrárna v nových lokalitách ,7 222,4 6,1 216,3 214, ,2 6 99,4 85, 6 14, , , 4 558,5 74, ,1 5 24, ,6 588,6 2,1 586,6 58, ,,,,, *) kategorie VE převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č. 4/214 zdroj dat: OTE, a.s. Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 5.1 z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu. 45% 24% 31% do 1 MW od 1 MW včetně do 1 MW od 1 MW včetně Dodávka do ES Stránka 8 z 26

9 6.1 Fotovoltaické elektrárny (FVE) únor 215 výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] FVE celkem 2 55, ,8 991, , ,3 do 1 kw včetně 86, ,5 1, , ,4 nad 1 do 3 kw včetně 143, ,2 3, , ,7 nad 3 kw do 1 kw včetně 51, ,2 4, , ,4 nad 1 kw do 1 MW včetně 451, ,2 22,1 24 5, ,7 nad 1 do 5 MW včetně 99, ,8 415, , ,4 nad 5 MW 333, ,9 364, , ,7 zdroj dat: OTE, a.s. 6.2 Podporované fotovoltaické elektrárny Podíl kategorií FVE na výrobě 4% 2% 16% 6% Datum uvedení FVE do provozu Kategorie výrobny dle instalovaného výkonu [kw] výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES od (včetně) do (včetně) od do (včetně) [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Podporované FVE celkem *) 2 53, , 991, , , ,1 3,4,1 3,3, ,6 211,5 3, 28,5 158, , 3 138,3 46,5 3 91, , , ,5, ,1 877, , ,3 21, , , ,5 2 17,2 1, , 1 41, , ,7 729, , , , 91,8,1 91,7 66, ,2 47,8,1 47,7 35, , ,9 5, , , , 4 443,6 1, ,1 2 46, ,1 344,7,1 344,6 192, ,5 866,5,1 866,4 348, ,3 3,4,4 3, 164, ,4 664,4 1, 663,5 212, *) kategorie podporovaných fotovoltaických elektráren převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č. 4/214 zdroj dat: OTE, a.s. Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 6.1 z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu. Údaje u tabulek 6.1 a 6.2 se mohou lišit. Tabulka 6.1 obsahuje údaje všech výrobců žádajících o podporu (např. i u decentrální výroby podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/214), tabulka 6.2 obsahuje údaje pouze výrobců žádajících o podporu podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/214. 5% do 1 kw včetně nad 3 kw do 1 kw včetně nad 1 do 5 MW včetně 22% nad 1 do 3 kw včetně nad 1 kw do 1 MW včetně nad 5 MW Stránka 9 z 26

10 Větrné elektrárny (VTE) únor 215 VTE celkem do,5 MW včetně nad,5 do 1 MW včetně nad 1 do 2 MW včetně nad 2 MW 7.2 Podporované větrné elektrárny výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 277, ,9 732, , ,5 3,3 194,8 3,5 191,3 19, 5,2 566,8 8,6 558,3 558,3 59, ,3 58, , ,9 29, , 662, , ,4 zdroj dat: OTE, a.s. Podíl kategorií VTE na výrobě do,5 MW včetně nad 1 do 2 MW včetně 74% 24%,5% 1% nad,5 do 1 MW včetně nad 2 MW *) Datum uvedení VTE do provozu výkon Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES od (včetně) do (včetně) [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Podporované VTE celkem *) 277, ,9 732, , , ,8 459, 5,6 453,4 332, ,2 89,6 9,2 881,4 1, , ,3 26, , , , , 2, , , , ,9 175,7 9 62,2 9 62, , ,2 11, ,3 3 44, , 6 567,5 116, , , , ,4 5, , 2 54, ,8 395,,1 394,9 394, , ,8 228, ,9 9 47, ,9 1 3,2 9,3 993,9 994, ,1 2 55, 24,5 2 48,5 2 7, ,,,,, kategorie podporovaných větrných elektráren převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č 4/214 zdroj dat: OTE, a.s. Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 7.1 z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu dle data uvedení VTE do provozu (GWh) Stránka 1 z 26

11 z biomasy (BIOM) únor 215 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla Ztráty netto tepla Dodávka užitečného tepla [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [GJ] [GJ] BIOM celkem , , ,8 178, , , ,4 Brikety a pelety ,1 1 97,7 497,3 3, , , ,6 Celulózové výluhy 53 75,9 4 89, ,4 44, , , ,1 Kapalná biopaliva 177,8,6,, 177,2 428,7 421,7 Ostatní biomasa 5 464,7 1,6 62,5 32, 5 422, , ,9 Palivové dříví 29,3,7,, 28,6,, Piliny, kůra, štěpky, dřevní odpad ,8 5 71, 1 587,1 43, , , ,3 Rostlinné materiály neaglomerované (včetně aglomerátů) 7 534,1 126,8 257,5 56,5 7 35, , ,8 zdroj dat: výkaz ERÚ1 Podíl kategorií biomasy na výrobě 25 [MWh] podporovaných kategorí BIOM (tabulka 8b) 5% 12% % 35% 5 Brikety a pelety 4% Celulózové výluhy Kapalná biopaliva Ostatní biomasa,2%,1% Palivové dříví Piliny, kůra, štěpky, dřevní odpad Rostlinné materiály neaglomerované (včetně aglomerátů) S1 S2 S3 P1 P2 P3 DS1DS2DS3DP1DP2DP3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 O1 O2 O3 společným spalováním biomasy a různých zdrojů energie s výjimkou komunálního odpadu spalováním čisté biomasy spalováním čisté biomasy ve stávajících výrobnách spalováním čisté biomasy v nových výrobnách nebo zdrojích Stránka 11 z 26

12 8.2 Podporovaná výroba z biomasy únor 215 Kategorie biomasy a proces využití Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto netto biomasa **) od (včetně) do (včetně) [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Podporovaná BIOM celkem *) , , , , ,8 S , , , , ,6 S , , , , ,2 S ,1 1 76, ,9 4 77,6 3,1 P ,,,,, *) **) společným spalováním biomasy a různých zdrojů energie s výjimkou komunálního odpadu spalováním čisté biomasy spalováním čisté biomasy ve stávajících výrobnách spalováním čisté biomasy v nových výrobnách nebo zdrojích kategorie BIOM převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č. 4/214 Datum uvedení výrobny do provozu Dodávka do ES P , , , 1 249, ,3 P ,8 97, 493,7 462,7 28,9 DS ,,,,, DS ,,,,, DS ,,,,, DP ,,,,, DP ,,,,, DP ,,,,, O ,,,,, O ,4 1,9 341,5 334,2 319,3 O , 6 43, , , ,2 O ,,,,, O , , , , ,5 O ,5 4,5 35, 11, 72,7 O , , , , ,7 O , , , , 25 36,4 O ,1 62,1 456,1 456,1 456,1 O ,7 555,8 7 96,9 7 96,9 7 5,9 O ,5 448,3 6 63,2 6 63, ,4 O ,7 61,3 386,4 342,5, O ,,,,, O , 25,5 196,6 196,6 196,6 O ,,,,, O ,,,,, O ,,,,, O ,,,,, zdroj dat: OTE, a.s. údaje o výrobě čistě z biomasy ostatní údaje v tabulce 8.2 obsahují i spoluspalování a neodpovídají tak hodnotám z tabulky 8.1 Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 8.1 z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu. Stránka 12 z 26

13 9.1 z bioplynu (BIOP) únor 215 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla Ztráty netto tepla Dodávka užitečného tepla [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [GJ] [GJ] z bioplynu , , ,1 285, , , ,4 Skládkový plyn 8 181,5 472,6, 15, , , ,9 Kalový plyn (ČOV) 7 919,4 493,8 23,6 2, , , ,5 Ostatní bioplyn , ,3 1 32,6 267, , , , 9.2 Podporovaná výroba z bioplynu Podporovaná výroba z bioplynu *) *) Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV Spalování bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroje nesplňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu Spalování bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroje splňující podmínku výroby a efektivního využití vyrobené tepelné energie podle bodu Spalování bioplynu v bioplynových stanicích Spalování bioplynu v bioplynových stanicích do 55 kw Spalování bioplynu v bioplynových stanicích nad 55 kw kategorie BIOP převzaty z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ k podpoře POZE č 4/214 Datum uvedení výrobny do provozu Kategorie bioplynu a proces využití zdroj dat: výkaz ERÚ1 Technologická vlastní spotřeba na výrobu Podíl kategorií bioplynu na výrobě netto Dodávka do ES od (včetně) do (včetně) [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] , , , , ,1 434, ,5 2 71, ,1 344, , 2 788, ,9 268,9 3 76,, ,4 5,7 719,8 43, AF1,,,, AF ,5 5 2, , , AF1 83 2, , , , AF ,5 4,3 5 79,2 2 99, AF , 1 747, , , AF 2 833,3 97, , ,8 zdroj dat: OTE, a.s. Data ze systému OTE, a.s. uvádí hodnoty z daného měsíce od výrobců, kteří uplatnili podporu k Hodnota celkem nemusí odpovídat hodnotě z tabulky 8a) z důvodu, že zde nejsou uvedeny elektrárny, které nemají podporu dle příslušného cenového rozhodnutí nebo fakturují ve čtvrtletním (či jiném) intervalu. 92% Skládkový plyn Kalový plyn (ČOV) Ostatní bioplyn 4% 4,% Stránka 13 z 26

14 1. Kombinovaná výroba a tepla únor 215 KVET do 1 MW e včetně KVET nad 1 MW e do 5 MW e včetně KVET nad 5 MW e KVET celkem elektrický výkon tepelný výkon elektrický výkon tepelný výkon elektrický výkon tepelný výkon elektrický výkon tepelný výkon [GWh] [MW e ] [MW t ] [GWh] [MW e ] [MW t ] [GWh] [MW e ] [MW t ] [GWh] [MW e ] [MW t ] Celkem 142,2 34,3 851,9 111,7 323, ,8 855, , ,8 1 19, , ,5 Biomasa 1,5 5,6 81, 88,2 Bioplyn 17,5 47,6 3, 158,2 Černé uhlí, 4,1 131,2 135,3 Hnědé uhlí 1,8 2,8 523,1 527,6 Koks,,,, Odpadní teplo,,1,6,6 Ostatní kapalná paliva,, 2,7 2,7 Ostatní pevná paliva, 2, 6,3 8,2 Ostatní plyny 1,2 7,3 28,6 37, Ostatní,,,6,6 Topné oleje,4,1 1,7 2,3 Zemní plyn 29,7 42,3 76,5 148,5 zdroj dat: výkaz ERÚ1 Podíl instalovaného elektrického výkonu KVET 1% 2% 97% KVET do 1 MWe včetně KVET nad 1 MWe do 5 MWe včetně KVET nad 5 MWe Podíl instalovaného tepelného výkonu KVET 51% 3% KVET do 1 MWe včetně 46% KVET nad 1 MWe do 5 MWe včetně KVET nad 5 MWe Struktura paliv na výrobě KVET (GWh) KVET do 1 MWe včetně KVET nad 1 MWe do 5 MWe včetně KVET nad 5 MWe Biomasa Bioplyn Černé uhlí Hnědé uhlí Koks Odpadní teplo Ostatní kapalná paliva Ostatní pevná paliva Ostatní plyny Ostatní Topné oleje Zemní plyn Stránka 14 z 26

15 11. Instalovaný výkon v ES ČR a rozdělení do jednotlivých krajů v ČR [MW] únor 215 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem ČR , ,1,,,,,,,,,, Jaderné (JE) 4 29, 4 29,,,,,,,,,,, Parní (PE) 1 899,9 1 9,,,,,,,,,,, Paroplynové (PPE) 1 363, ,3,,,,,,,,,, Plynové a spalovací (PSE) 777,1 776,8,,,,,,,,,, Vodní (VE) 1 78,8 1 78,2,,,,,,,,,, Přečerpávací (PVE) 1 171, ,5,,,,,,,,,, Větrné (VTE) 274,9 277,9,,,,,,,,,, Fotovoltaické (FVE) 2 39,4 2 55,3,,,,,,,,,, zdroj dat: výkaz ERÚ1, OTE, a.s. JE PE PPE PSE VE PVE VTE FVE Celkem Celkem ČR 4 29, 1 9, 1 363,3 776,8 1 78, ,5 277,9 2 55, ,1 Jihočeský 2 25, 25,3, 45,7 154,8,, 239, ,6 Jihomoravský, 29,6 118, 64,2 33,6, 8,4 445,6 96,3 Karlovarský, 549,3 4, 13,6 7,4, 52,1 12,9 1 35,4 Královéhradecký, 199,6, 52,2 29,3, 8, 89,9 379,1 Liberecký, 9,8, 27,6 24,7, 24, 17,3 193,4 Moravskoslezský, 1 67,8, 79,5 16,7, 21,8 59, ,3 Olomoucký, 111,8, 96,8 11,8 65, 43,7 19,9 1 24, Pardubický, 1 276,5, 5,8 28,7, 15,2 93, ,9 Plzeňský, 244,7, 62,4 19,9 1,5,8 27,7 537, Praha, 148,1, 17,6 1,4,, 22,1 198,2 Středočeský, 1 97,4,3 118,9 641,2 45, 6, 243, ,7 Ústecký, 4 239, 845, 42,7 76,5, 86,8 175, ,4 Vysočina 2 4, 21,3, 76,6 16,1 475, 1,9 89, , Zlínský, 88,8, 28,1 7,,,2 158,6 282,7 zdroj dat: výkaz ERÚ1, OTE, a.s. 2% Podíl instalovaného výkonu v ES ČR 9% 1% 5% 5% 5% 4% 6% JE PE PPE PSE VE PVE VTE FVE Vývoj instalovaného výkonu v ES ČR (GW) FVE VTE PVE VE PSE PPE PE JE Instalovaný výkon v krajích ČR (GW) FVE VTE PVE VE PSE PPE PE JE Stránka 15 z 26

16 12.1 v krajích ČR podle technologie elektráren [MWh] únor 215 JE PE PPE PSE VE PVE VTE FVE Celkem Celkem ČR , , , , , 18 55, , , , Jihočeský , ,8, , ,6,, , , Jihomoravský, , , ,3 1 62,9, 1 23, , ,7 Karlovarský, , , ,,, 6 832,7 599, ,6 Královéhradecký, ,1, 26 66,6,, 1 52, , ,7 Liberecký, 4 43,2, 11 34,5,, 5 58, , , Moravskoslezský, ,1, ,7,, 4 883, 3 69, ,8 Olomoucký, ,4, 19 93,4, 73 19, , 6 193, ,3 Pardubický, ,9, 26 69,9,, 1 437, , ,1 Plzeňský, 8 638,8, 2 133,1,, 91, , ,4 Praha, 3 538,4, 6 274,1,,, 958, 1 77,6 Středočeský, ,2 84, 3 348, , ,9 53, , ,5 Ústecký, , , , 16 9,7, , , ,6 Vysočina ,7 7 69,, , , , , , ,1 Zlínský, ,, 1 3,2,, 12, 9 562, ,6 zdroj dat: výkaz ERÚ1, OTE, a.s Spotřeba v krajích ČR podle kategorie spotřeb [MWh] VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti Celkem Celkem ČR , , , , ,2 Jihočeský 14 34, , , , ,9 Jihomoravský 33 71, , , , ,3 Karlovarský 9 938, , , , , Královéhradecký , , , , ,7 Liberecký 6 536, , , , ,6 Moravskoslezský , , , , ,4 Olomoucký , , , , ,1 Pardubický , , , , ,7 Plzeňský 2 54, , , , , Praha 6 814, , , , ,5 Středočeský 93 25, , , , ,2 Ústecký , , , , ,2 Vysočina 7 841, , , , ,7 Zlínský , , , , , zdroj dat: výkaz ERÚ Spotřeba v krajích ČR (GWh) VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti Stránka 16 z 26

17 13. Spotřeba v jednotlivých soustavách RDS [MWh] únor 215 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Celkem RDS , ,2,,,,,,,,,, ,2 VO z vvn , ,5,,,,,,,,,, ,7 VO z vn 2 39, ,2,,,,,,,,,, ,1 MO podnikatelé , ,2,,,,,,,,,, ,1 MO domácnosti , ,4,,,,,,,,,, ,3 ČEZ Distribuce, a.s , ,3,,,,,,,,,, ,2 VO z vvn , ,6,,,,,,,,,, ,1 VO z vn , ,9,,,,,,,,,, ,4 MO podnikatelé , ,7,,,,,,,,,, ,2 MO domácnosti , ,,,,,,,,,,, ,5 E.ON Distribuce, a.s , ,7,,,,,,,,,, ,6 VO z vvn 76 23, ,8,,,,,,,,,, ,2 VO z vn 53 6, ,6,,,,,,,,,, ,1 MO podnikatelé , ,5,,,,,,,,,, ,9 MO domácnosti , ,9,,,,,,,,,, ,4 PREdistribuce, a.s , ,5,,,,,,,,,, ,2 VO z vvn 5 758, ,1,,,,,,,,,, ,5 VO z vn , ,9,,,,,,,,,, ,3 MO podnikatelé , ,,,,,,,,,,, 22 78, MO domácnosti , ,6,,,,,,,,,, ,4 LDS Sever, spol. s r.o , ,7,,,,,,,,,, 12 12,4 VO z vvn,,,,,,,,,,,,, VO z vn 6 188,6 5 73,7,,,,,,,,,, ,3 MO podnikatelé 14, 97,,,,,,,,,,, 21, MO domácnosti,,,,,,,,,,,,, 6 Spotřeba v soustavách RDS celkem (TWh) Struktura spotřeby celkem ČEZ Distribuce, a.s. zdroj dat: výkaz ERÚ2 Struktura spotřeby celkem E.ON Distribuce, a.s VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti 2 1 Struktura spotřeby celkem PREdistribuce, a.s. Struktura spotřeby celkem LDS Sever, spol. s r.o ČEZ Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. PREdistribuce, a.s. LDS Sever, spol. s r.o. VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti VO z vvn VO z vn MO podnikatelé MO domácnosti Stránka 17 z 26

18 14. Spotřeba v krajích ČR podle sektorů národního hospodářství [MWh] únor 215 Průmysl Energetika Doprava Stavebnictví Zemědělství a Domácnosti Obchod, služby, Ostatní Celkem kraj lesnictví školství, zdravotnictví Celkem ČR , , , , , , , , ,1 Jihočeský , , ,6 911, , , 24 86, , ,1 Jihomoravský 62 74,2 9 18, , , , , , , , Karlovarský 35 84, , ,4 837,3 753, , ,4 146, , Královéhradecký 9 53, , ,7 42, , , , 59, ,5 Liberecký 78 86, , ,3 98,3 942, , ,2 2, ,3 Moravskoslezský , , ,8 2 18,5 2 83, , ,2 325, ,7 Olomoucký , , 3 153,8 973, , 76 62, , 13 3, ,1 Pardubický , 5 682, ,9 988, , , ,6 282, ,2 Plzeňský 9 51, , ,3 734, , , ,4 48, ,1 Praha , 44 21,7 3 98, 6 31, 541, , , , ,7 Středočeský , , ,9 3 25, , , ,2 969, , Ústecký , 1 148, , , , , ,7 1 31, ,6 Vysočina , , ,7 474, ,2 69 4, , , ,3 Zlínský , ,1 2 61,9 858, , , , , ,4 zdroj dat: výkaz ERÚ1, ERÚ2 8 Spotřeba v krajích ČR podle sektorů národního hospodářství (GWh) Podíl jednotlivých sektorů národního hospodářství na celkové spotřebě v ČR % 9% 29% Průmysl Energetika Doprava Stavebnictví % 3% 7%,5% 1,4% Zemědělství a lesnictví Domácnosti Obchod, služby, školství, zdravotnictví Ostatní Stránka 18 z 26

19 15. Bilance fyzikálních toků PS a RDS únor 215 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Vstup do PS [GWh] 6 413, ,2,,,,,,,,,, 12 45,1 Dodávka od výrobců 4 986, ,3,,,,,,,,,, 9 711,6 Dodávka ze sítí RDS 134,5 157,6,,,,,,,,,, 292,1 Import (dodávka ze zahraničí) 1 293,1 1 18,3,,,,,,,,,, 2 41,4 Výstup z PS [GWh] 6 413, ,2,,,,,,,,,, 12 45,1 Dodávka do sítí RDS 3 39,4 3 53,2,,,,,,,,,, 6 362,6 Export (dodávka do zahraničí) 2 869, ,9,,,,,,,,,, 5 585, Dodávka zákazníkům připojeným do PS,,,,,,,,,,,,, Odběr PVE v režimu čerpání 144,3 134,,,,,,,,,,, 278,3 Dodávky výrobcům (mimo PVE) 5,9 8,1,,,,,,,,,, 14, Celkové ztráty v sítích 85,2 8,,,,,,,,,,, 165,2 zdroj dat: výkaz ERÚ3 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Vstup do DS [GWh] 6 59, ,6,,,,,,,,,, 11 78,4 Dodávka ze sítě PPS 3 39,4 3 53,2,,,,,,,,,, 6 362,6 Dodávka ze sousedních regionálních PDS 617,3 573,5,,,,,,,,,, 1 19,8 Dodávka od výrobců 1 842, ,2,,,,,,,,,, 3 588,6 Dodávka z LDS 287,1 269,8,,,,,,,,,, 556,9 Import (dodávka ze zahraničí) 3,6 6,,,,,,,,,,, 9,6 Výstup z DS [GWh] 6 59, ,6,,,,,,,,,, 11 78,4 Dodávka do sítě PPS 134,5 157,6,,,,,,,,,, 292,1 Dodávka sousedním regionálním PDS 617,3 573,5,,,,,,,,,, 1 19,8 Export (dodávka do zahraničí) 17,3 11,,,,,,,,,,, 28,3 Dodávka do LDS 565,1 544,8,,,,,,,,,, 1 11, Dodávka výrobcům (kromě PVE) 234,3 217,1,,,,,,,,,, 451,4 Odběr PVE v režimu čerpání 7,2 7,5,,,,,,,,,, 14,6 Dodávka zákazníkům VO na hladině vvn 19,8 18,7,,,,,,,,,, 218,5 Dodávka zákazníkům VO na hladině vn 1 687,7 1 65,5,,,,,,,,,, 3 293,2 Dodávka zákazníkům MOP 79,8 721,,,,,,,,,,, 1 511,8 Dodávka zákazníkům MOO 1 575,4 1 46,2,,,,,,,,,, 2 981,6 Ostatní spotřeba PDS 11,6 1,4,,,,,,,,,, 22, Celkové ztráty v sítích 38,7 285,3,,,,,,,,,, 594, zdroj dat: výkaz ERÚ2 Stránka 19 z 26

20 16. Přeshraniční fyzikální toky [GWh] únor 215 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem Saldo 1 533, ,3,,,,,,,,,, 3 95,8 Export celkem 2 886, ,8,,,,,,,,,, 5 613,2 Export na úrovni PS 2 869, ,9,,,,,,,,,, 5 585, do Polska 4,1,1,,,,,,,,,, 4,2 do Německa 689,8 647,9,,,,,,,,,, 1 337,7 do Rakouska 1 25, ,7,,,,,,,,,, 2 51,2 na Slovensko 924,7 88,1,,,,,,,,,, 1 732,9 Export na úrovni DS 17,3 11,,,,,,,,,,, 28,3 do Polska 17,2 1,8,,,,,,,,,, 28, do Německa,,,,,,,,,,,,, do Rakouska,,,,,,,,,,,,, na Slovensko,1,1,,,,,,,,,,,2 Import celkem 1 352, ,5,,,,,,,,,, 2 517,4 Import na úrovni PS 1 293,1 1 18,3,,,,,,,,,, 2 41,4 z Polska 76,1 737,5,,,,,,,,,, 1 497,6 z Německa 531,7 369,,,,,,,,,,, 9,7 z Rakouska,,,,,,,,,,,,, ze Slovenska 1,3 1,8,,,,,,,,,, 3,1 Import na úrovni DS 59,8 56,2,,,,,,,,,, 116, z Polska 59,8 56,1,,,,,,,,,, 115,9 z Německa,,,,,,,,,,,,, z Rakouska,,,,,,,,,,,,, ze Slovenska,,1,,,,,,,,,,, Přeshraniční fyzikální toky (GWh) Export na úrovni PS Export na úrovni DS Import na úrovni PS Import na úrovni DS Saldo 647,9 GWh 369, GWh 793,6 GWh 11, GWh Celkové saldo 1 562,3 GWh, GWh 1,9 GWh 1 259,7 GWh zdroj dat: výkaz ERÚ2, ERÚ3 88,3 GWh Stránka 2 z 26

21 Spotřeba, maximum a minimum zatížení ES ČR únor únor 214 sobota 2. únor 214 neděle 3. únor 214 pondělí 4. únor 214 úterý 5. únor 214 středa 6. únor 214 čtvrtek 7. únor 214 pátek 8. únor 214 sobota 9. únor 214 neděle 1. únor 214 pondělí 11. únor 214 úterý 12. únor 214 středa 13. únor 214 čtvrtek 14. únor 214 pátek 15. únor 214 sobota 16. únor 214 neděle 17. únor 214 pondělí 18. únor 214 úterý 19. únor 214 středa 2. únor 214 čtvrtek 21. únor 214 pátek 22. únor 214 sobota 23. únor 214 neděle 24. únor 214 pondělí 25. únor 214 úterý 26. únor 214 středa 27. únor 214 čtvrtek 28. únor 214 pátek sobota sobota sobota Měsíční maxima a minima zatížení ES ČR (bez čerpání PVE) Měsíční maximum [MW] Datum Hodina Měsíční minimum [MW] Datum Hodina Spotřeba ČR [MWh] , , , , 24 52, , , , , , , , , 22 99, , , , , , , , , , , , , , ,,,, Dosažené denní maximum [MW] 9 66, 1 58, 1 642, 1 763, 1 794, 1 711, 9 437, 9 374, 1 852, 1 54, 1 348, 1 311, 1 353, 9 122, 8 97, 1 188, 1 264, 1 582, 1 337, 1 235, 8 926, 8 834, 1 7, 1 138, 1 13, 1 13, 9 986, 9 36,,,, Dosažené denní minimum [MW] 7 514, 8 573, 8 871, 8 754, 8 692, 8 392, 7 635, 7 344, 8 523, 8 482, 8 639, 8 391, 8 236, 7 484, 7 4, 8 131, 8 352, 8 72, 8 821, 8 32, 7 251, 6 977, 8 186, 8 426, 8 459, 8 513, 7 751, 7 183,,,, zdroj dat: výkaz ERÚ3 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1 752, 1 852,,,,,,,,,,, : 12: 6 54, 6 977,,,,,,,,,,, : : Stránka 21 z Spotřeba (MWh) Dosažené denní max. a min. zatížení (MW) Měsíční maxima a minima zatížení (MW) Měsíční minimum Měsíční maximum zdroj dat: výkaz ERÚ3

22 : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: 17.2 Den maxima zatížení ES ČR ( :) únor 215 hodina JE PE PSE + PPE VE PVE FVE VTE Ostatní Saldo zahraničí Čerpání PVE Zatížení bez čerpání PVE Zatížení s čerpáním PVE Spotřeba [MW] [MWh] + : 4 175, 4 733, 685, 212,,, 194,, 1 35, 579, 8 694, 8 115, 8 115, 1: 4 177, 4 618, 692, 198,,, 193,, 861, 789, 9 17, 8 228, 8 228, 2: 4 178, 4 76, 694, 15,,, 177,, 723, 1 95, 9 182, 8 87, 8 87, 3: 4 175, 4 836, 69, 149,,, 17,, 884, 1 92, 9 136, 8 44, 8 44, 4: 4 177, 4 839, 68, 149,,, 177,, 915, 973, 9 17, 8 134, 8 134, 5: 4 175, 5 112, 683, 24,,, 191,, 96, 762, 9 45, 8 643, 8 643, 6: 4 174, 6 134, 743, 262,,, 189,, 1 648, 11, 9 854, 9 843, 9 843, 7: 4 175, 6 718, 737, 583, 26, 8, 185,, 2 4,, 1 392, 1 392, 1 392, 8: 4 176, 6 888, 749, 652, 233, 32, 165,, 2 3,, 1 595, 1 595, 1 595, 9: 4 173, 7 119, 775, 653, 258, 64, 157,, 2 381,, 1 818, 1 818, 1 818, 1: 4 17, 6 989, 772, 528, 31, 119, 179,, 2 342,, 1 725, 1 725, 1 725, 11: 4 172, 7 115, 781, 57, 174, 177, 178,, 2 318,, 1 786, 1 786, 1 786, 12: 4 17, 7 75, 771, 495, 124, 24, 24,, 2 191,, 1 852, 1 852, 1 852, 13: 4 166, 7 79, 777, 367, 7, 175, 198,, 2 19,, 1 813, 1 813, 1 813, 14: 4 168, 6 997, 769, 185, 99, 13, 187,, 1 933,, 1 62, 1 62, 1 62, 15: 4 166, 7 58, 767, 175, 9, 67, 18,, 1 982,, 1 521, 1 521, 1 521, 16: 4 162, 7 61, 752, 57,, 19, 171,, 2 236,, 1 436, 1 436, 1 436, 17: 4 163, 7 143, 762, 659, 77, 2, 166,, 2 891,, 1 711, 1 711, 1 711, 18: 4 164, 7 121, 743, 657, 759,, 184,, 3 114,, 1 514, 1 514, 1 514, 19: 4 161, 7 118, 743, 645, 72,, 193,, 3 154,, 1 426, 1 426, 1 426, 2: 4 159, 7 48, 737, 274, 122,, 199,, 2 482,, 1 57, 1 57, 1 57, 21: 4 161, 6 738, 729, 171, 1,, 184,, 2 511,, 9 473, 9 473, 9 473, 22: 4 157, 6 672, 688, 153,,, 167,, 2 915,, 8 922, 8 922, 8 922, 23: 4 155, 6 577, 685, 151,,, 155,, 3 2, 5, 8 523, 8 473, 8 473, zdroj dat: výkaz ERÚ3 Struktura pokrytí denního maxima zatížení [MW] [%] Spotřeba [MWh] 1 852, 1% Jaderné elektrárny (JE) Parní elektrárny (PE) Paroplynové, plynové el (PPE+PSE) Vodní elektrárny (VE) Přečerpávací vodní el. (PVE) Fotovoltaické el. (FVE) Větrné el. (VTE) Ostatní Saldo zahraničí Čerpání PVE 4 17, 38% 7 75, 65% 771, 7% 495, 5% 124, 1% 24, 2% 24, 2%, % 2 191, 2%, % zdroj dat: výkaz ERÚ3 Zatížení ve dni maxima (MW) PVE VE FVE VTE Ostatní PSE + PPE PE JE Čerpání PVE Import / export Stránka 22 z 26

23 : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: 17.3 Den minima zatížení ES ČR ( :) únor 215 hodina JE PE PSE + PPE VE PVE FVE VTE Ostatní Saldo zahraničí Čerpání PVE Zatížení bez čerpání PVE Zatížení s čerpáním PVE Spotřeba [MW] [MWh] : 3 847, 4 936, 78, 143,,, 66,, 2 723,, 6 977, 6 977, 6 977, 1: 3 743, 4 892, 712, 132,,, 53,, 2 81, 589, 7 451, 6 862, 6 862, 2: 3 647, 4 857, 715, 132,,, 51,, 1 598, 892, 7 84, 6 912, 6 912, 3: 3 48, 4 843, 71, 132,,, 43,, 1 433, 892, 7 775, 6 883, 6 883, 4: 3 43, 4 91, 713, 132,,, 43,, 1 343, 993, 7 885, 6 892, 6 892, 5: 3 373, 4 987, 79, 131,,, 47,, 1 419, 986, 7 828, 6 842, 6 842, 6: 3 372, 5 31, 76, 137,, 3, 39,, 1 277, 977, 8 11, 7 34, 7 34, 7: 3 375, 5 4, 722, 165,, 34, 35,, 1 792, 37, 7 579, 7 272, 7 272, 8: 3 38, 5 24, 736, 171,, 16, 31,, 2 38, 5, 7 644, 7 639, 7 639, 9: 3 451, 5 243, 756, 168, 75, 352, 25,, 1 877,, 8 193, 8 193, 8 193, 1: 3 677, 5 61, 725, 163,, 523, 27,, 1 74,, 8 472, 8 472, 8 472, 11: 3 87, 5 13, 744, 219,, 649, 23,, 2 3,, 8 515, 8 515, 8 515, 12: 3 91, 4 949, 743, 131, 357, 665, 2,, 2 427,, 8 348, 8 348, 8 348, 13: 3 98, 4 884, 737, 13, 79, 523, 22,, 2 33,, 8 25, 8 25, 8 25, 14: 3 97, 5 8, 743, 129, 74, 37, 23,, 1 839,, 8 352, 8 352, 8 352, 15: 3 96, 5 15, 752, 141, 74, 152, 25,, 1 791,, 8 364, 8 364, 8 364, 16: 3 898, 5 215, 766, 152, 46, 5, 34,, 2 281,, 8 294, 8 294, 8 294, 17: 3 895, 5 232, 75, 31, 716, 8, 29,, 2 511,, 8 42, 8 42, 8 42, 18: 3 898, 5 275, 775, 617, 742,, 25,, 2 498,, 8 834, 8 834, 8 834, 19: 3 947, 5 246, 769, 41, 724,, 26,, 2 437,, 8 676, 8 676, 8 676, 2: 4 1, 5 245, 767, 283, 54,, 25,, 2 388,, 8 482, 8 482, 8 482, 21: 4 117, 5 53, 731, 157, 335,, 31,, 2 34,, 8 84, 8 84, 8 84, 22: 4 152, 5 115, 738, 144, 78,, 34,, 2 265,, 7 996, 7 996, 7 996, 23: 4 156, 4 946, 714, 144,,, 39,, 2 311,, 7 688, 7 688, 7 688, zdroj dat: výkaz ERÚ3 Struktura pokrytí denního minima zatížení [MW] [%] Spotřeba [MWh] 6 977, 1% Jaderné elektrárny (JE) Parní elektrárny (PE) Paroplynové, plynové el (PPE+PSE) Vodní elektrárny (VE) Přečerpávací vodní el. (PVE) Fotovoltaické el. (FVE) Větrné el. (VTE) Ostatní Saldo zahraničí Čerpání PVE 3 847, 55% 4 936, 71% 78, 1% 143, 2%, %, % 66, 1%, % 2 723, 39%, % zdroj dat: výkaz ERÚ3 Zatížení ve dni minima (MW) PVE VE FVE VTE Ostatní PSE + PPE PE JE Čerpání PVE Import / export Stránka 23 z 26

24 18. Doplňující grafy únor 215 únor 215 Den a hodina dosaženého maxima zatížení: : Den a hodina dosaženého minima 22. zatížení: : hodi JE Struktura paliv na výrobě (GWh) PE PSE + VE PVE FVE VTE Ostat Saldo Čerp Zatíž Zatíž Spotř hodi JE PE PSE + VE PVE Čára trvání zatížení (MW) FVE VTE Ostat Saldo Čerp Zatíž Zatíž Spotř na [MW] [MW na [MW] [MW + + 4: 5 #### #### 685, 212,,, 194,, #### #### #### #### : #### 12 #### 78, 143,,, 66,, ####, #### #### #### #### 41: #### #### 692, 198,,, 193,, #### #### #### #### 1: #### #### 712, 132,,, 53,, #### #### #### #### 861 #### 2: #### #### 694, 15,,, 177,, #### #### #### #### 2: #### 1 #### , 132,,, 51,, #### #### #### #### 723 #### 3: #### #### 69, 149,,, 17,, #### #### #### #### 3: #### #### 71, 132,,, 43,, #### #### #### #### 884 #### 34: #### #### 68, 149,,, 177,, #### #### #### #### 4: #### #### 8 713, 132,,, 43,, #### #### #### #### 915 #### 25: 5 #### #### 683, 24,,, 191,, #### #### #### #### 5: #### #### 79, 131,,, 47,, #### #### #### #### 96 #### 6: #### #### 743, 262,,, 189,, #### 11, #### #### 6: #### #### , 137,, 3, 39,, #### #### #### #### #### #### 7: #### #### 737, 583, 26, 8, 185,, ####, #### #### 7: #### #### 722, 165,, 34, 35,, #### #### #### #### #### #### 1 8: 5 #### #### 749, 652, 233, 32, 165,, ####, #### #### 8: #### #### 4 736, 171,, 16, 31,, #### 5, #### #### #### #### 19: #### #### 775, 653, 258, 64, 157,, ####, #### #### 9: #### #### 756, 168, 75, 352, 25,, ####, #### #### #### #### #### #### #### 772, 528, 31, 119, 179,, ####, #### #### #### #### #### , 163,, 523, 27,, ####, #### #### #### #### #### #### #### 781, 57, 174, 177, 178,, ####, #### #### #### #### #### 744, 219,, 649, 23,, ####, #### #### #### #### #### #### #### 771, 495, 124, 24, 24,, ####, #### #### #### #### #### 743, 131, 357, 665, 2,, ####, #### #### #### #### Jaderné elektrárny (JE) Parní elektrárny (PE) Plynové a spalovací Paroplynové elektrárny #### #### #### 777, 367, 7, 175, 198,, ####, #### #### #### #### #### 737, 13, 79, 523, 22,, ####, #### #### #### #### elektrárny (PSE) (PPE) #### #### #### 769, 185, 99, 13, 187,, ####, #### #### #### #### #### 743, 129, 74, 37, hodiny 23, měsíčního, #### časového, fondu #### #### #### #### #### Jaderné #### elektrárny #### 767, (JE) 175, Biomasa 9, 67, 18,, Bioplyn ####, #### Černé #### uhlí #### #### #### 752, 141, 74, 152, 25,, ####, #### #### #### #### #### Hnědé #### uhlí #### 752, 57, Koks, 19, 171,, Odpadní #### teplo, #### Ostatní #### kapalná #### paliva#### #### 766, 152, 46, 5, 34,, ####, #### #### #### #### #### Ostatní #### pevná #### paliva 762, 659, Ostatní 77,plyny 2, 166,, Topné #### oleje, #### Zemní #### plyn #### #### #### 75, 31, 716, 8, 29,, ####, #### #### #### #### #### #### #### 743, 657, 759,, 184,, ####, #### #### #### #### #### 775, 617, 742,, 25,, ####, #### #### #### #### #### #### #### 743, 645, 72,, 193,, ####, #### #### #### #### #### 769, 41, 724,, 26,, ####, #### #### #### #### #### #### #### 737, 274, 122, 199,, ####, #### #### #### #### #### 767, 283, 54,, 25,, ####, #### #### #### #### #### #### Průběh #### 729, spotřeby 171, 1, ve,dni 184, maxima, a #### minima, (MWh) Struktura pokrytí denního maxima a minima zatížení (MW) #### #### #### #### #### 731, 157, 335,, 31,, ####, #### #### #### #### #### #### #### 688, 153,,, 167,, ####, #### #### #### #### #### 738, 144, 78,, 34,, ####, #### #### #### #### #### 12 #### #### 685, 151,,, 155,, #### 5, #### #### #### #### 1 #### 714, 144,,, 39,, ####, #### #### #### #### zdroj dat: výkaz ERÚ3 zdroj dat: výkaz ERÚ3 Struktura 1 pokrytí denního maxima zatížení Struktura pokrytí denního minima zatížení : [MW [%] : [MW [%] 5 JE Jaderné elektrárny (JE) #### 38% Jaderné elektrárny (JE) #### 55% PE 6 Parní elektrárny (PE) #### 65% Parní elektrárny (PE) #### 71% PPE+PSE Paroplynové, 4 plynové el (PPE+PSE) 771, 7% Paroplynové, plynové el (PPE+PSE) 78, 1% VE Vodní elektrárny (VE) 495, 5% Vodní elektrárny (VE) 143, 2% PVE Přečerpávací 2 vodní el. (PVE) 124, 1% Přečerpávací vodní el. (PVE), % FVE Fotovoltaické el. (FVE) 24, 2% Fotovoltaické el. (FVE), % VTE Větrné el. (VTE) 24, 2% Větrné el. (VTE) 66, 1% 5 OST Ostatní, % Ostatní, % Saldo zahraničí Saldo zahraničí #### 2% Saldo zahraničí #### 39% Čerpání PVE Čerpání PVE, % Čerpání PVE, % Spotřeba Spotřeba [MWh] #### 1% Spotřeba [MWh] #### 1% zdroj dat: výkaz den ERÚ3 minima zdroj dat: výkaz ERÚ3 den maxima den minima den maxima Stránka 24 z 26

25 Bilance fyzikálních toků v rámci PS (TWh) Celkové ztráty v sítích Dodávky výrobcům (mimo PVE) Odběr PVE v režimu čerpání Dodávka zákazníkům připojeným do PS Export (dodávka do zahraničí) Dodávka do sítí RDS Import (dodávka ze zahraničí) Dodávka ze sítí RDS Dodávka od výrobců Bilance fyzikálních toků v rámci RDS (TWh) Celkové ztráty v sítích Ostatní spotřeba PDS Dodávka zákazníkům MOO Dodávka zákazníkům MOP Dodávka zákazníkům VO na hladině vn Dodávka zákazníkům VO na hladině vvn Odběr PVE v režimu čerpání Dodávka výrobcům (kromě PVE) Dodávka do LDS Export (dodávka do zahraničí) Dodávka sousedním regionálním PDS Dodávka do sítě PPS Import (dodávka ze zahraničí) Dodávka z LDS Dodávka od výrobců Dodávka ze sousedních regionálních PDS Dodávka ze sítě PPS Stránka 25 z 26

26 Instalovaný výkon v krajích ČR (GW) FVE VTE PVE VE PSE PPE PE JE Podíl instalovaného výkonu v ES ČR 5% 2% 9% 6% 5% 5% 4% 1% JE PE PPE PSE VE PVE VTE FVE Stanice: Stránka 26 z 26

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR leden 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 leden 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2014 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny 58 125 53 037 56 375 49 708 55 370 48 148 54 976 47 765 54 853 49 312 56 880 52 155 59 899 54 146 59 956 53 163 60 264 52 196 59 475 50 855 67 740 52 291 68 779

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 36. 211 13.9.211 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 3.9.211 do: 9.9.211 a předběžně

Více

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 [GWh] 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Výroba elektřiny brutto 62 558 60 528 59 293 58 882 58 705 60 847 64 257 Výroba elektřiny netto 1) 58 112 56 375 55 370 54

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2011

Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2011 Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 211 Energetický regulační úřad vydává podle energetického zákona 1 roční zprávu o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 211. Zpráva je rozdělena na kapitoly

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod REŽIMY PROVOZU ES ČR prosinec 2013 Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod V Praze dne 26. 11. 2013 Ing. Miroslav Šula ředitel sekce Dispečerské řízení Mgr.

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor analyticko-statistický oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 1 leden 2014 Kontakty: V případě potřeby je možné kontaktovat

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor analyticko-statistický oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 2 leden 2015 Kontakty: V případě potřeby je možné kontaktovat

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor statistiky a bezpečnosti dodávek oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 3 Praha březen 2016 Kontakty: V případě potřeby

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Návrh nové struktury cen a tarifů pro novou regulační periodu včetně Zásad pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice ve 4.

Návrh nové struktury cen a tarifů pro novou regulační periodu včetně Zásad pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice ve 4. Oponentura ke studii: Návrh nové struktury cen a tarifů pro novou regulační periodu včetně Zásad pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice ve 4. regulačním období Vypracoval: Ing. Martin Michek

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 17.215 28.4.215 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 18.4.215 do: 24.4.215 a předběžně

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Červen 212 Dispečerské řízení Zahraniční spolupráce a podpora obchodu Tato měsíční zpráva hodnotí nejdůležitější provozní data a ukazatele. 15.7.212 Odbor 1516

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2015 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha Obsah Zkratky, pojmy a základní vztahy str. Komentář k hodnocenému roku str.. Bilance - zdroje str.. Bilance - spotřeba str..

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 36. 216 13.9.216 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 3.9.216 do: 9.9.216 a předběžně

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Týdenní hodnocení provozu ES ČR

Týdenní hodnocení provozu ES ČR Týdenní hodnocení provozu ES ČR Dispečerské řízení Energetický týden 19. 216 18.5.216 Hodnocení a analýzy 1516 Program a zúčt. zahr. výměn 1514 1/6 Hodnocení provozu od: 7.5.216 do: 13.5.216 a předběžně

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k 10.11.2008 podle smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015 Novela energetického zákona a zákona o podporovaných schválená v roce 2015 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných Souhrnné informace v novele EZ a PZE Základní informace

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Seznam regulačních výkazů (1) Účetní závěrka s přílohou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do kalendářního roku za předcházející účetní období.

Více

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2007

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2007 Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2007 podle 7 zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie Září 2008 Obsah 1. ÚVOD...

Více

Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink

Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Humusoft - ČNB, Praha 23.5.27 Model trhu s podpůrnými službami v prostředí Matlab/Simulink Petr Horáček, Petr Havel, ČVUT FEL Praha Josef Fantík,

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava 2016 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých

Více

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS AH-ENERGY, s.r.o., Zlín Standardy kvality dodávek elektřiny AH-ENERGY, s.r.o. ZLÍN Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS Březen 2013 1 AH-ENERGY, s.r.o., Zlín

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2013 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. Materiál byl zveřejněn v rámci veřejného konzultačního

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec. 12 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Prosinec www.eru.cz www.ote-cr.cz 2013 Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu

Více

Únor 2015

Únor 2015 1 2 Únor www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam str. 2 Komentář k Měsíční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 3 Měsíční bilance plynárenské soustavy ČR str. 4 Měsíční spotřeba zemního plynu

Více

Elektrizační soustava ČR

Elektrizační soustava ČR Elektrizační soustava ČR Miloslava Tesařová Západočeská univerzita v Plzni Katedra elektroenergetiky a ekologie Funkce ES - Zajistit zásobování spotřebitelů elektrickou energií v požadovaném čase, množství

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Čtvrté dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (Informace o průběžných výstupech řešení k 1.11.2006) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov LEGISLATIVNÍ PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Veolia Pr myslové služby R, a.s. 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne 15.01.2015

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D. HLAVNÍ VÝZVY PRO ČEZ DISTRIBUCE POTŘEBA INOVATIVNÍHO PŘÍSTUPU

Více

Přenosová soustava, aktuální stav v ČR i ostatních státech.

Přenosová soustava, aktuální stav v ČR i ostatních státech. Přenosová soustava, aktuální stav v ČR i ostatních státech. Luhačovice 24. 26.1.2017 Miroslav ŠULA ČEPS,a.s. Ředitel sekce Dispečerské řízení Evropské síťové kodexy - schválené CACM Guideline on Capacity

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ. Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a DZ v roce 2009 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa Předpoklady vstupující do výpočtů podpory Technicko-ekonomické parametry

Více

Spolehlivost Dnes a Zítra

Spolehlivost Dnes a Zítra Spolehlivost Dnes a Zítra Eduard Janeček Evropské centrum excelence NTIS ZČU Plzeň http://www.ntis.zcu.cz/cs/spoluprace/p1 e pokrocilemetody diagnostiky a spolehlivosti predevsimenergetickych systemu a

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok 26. listopadu 2014 Tisková zpráva ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok Regulované složky ceny elektřiny v roce 2015 opět mírně klesnou a domácnosti mohou zaplatit v průměru o jednotky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Strana 918 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 79 VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen

Více

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o.

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o. Dopad OZE na provoz distribučních sítí Ing. David Mezera, Ph.D., Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. david.mezera@eon.cz martin.kaspirek@eon.cz E.ON Česká republika, s.r.o. Distribuce včera-zítra 1882 osvětlení

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 29. 12. 2015 ČÁSTKA 10/2015 OBSAH: str. 1. Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým

Více

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad ondrej.tous@eru.cz Obsah prezentace Vlivy na výši cen pro rok 2014 Ekonomické faktory Cena silové elektřiny

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav elektroenergetiky. ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Ústav elektroenergetiky. ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ústav elektroenergetiky ZKRÁCENÁ VERZE DISERTAČNÍ PRÁCE k získání akademického titulu Doktor (Ph.D.) ve studijním oboru

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Biomasa zelené teplo do měst, m šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Třebíč Počet obyvatel: necelých 39.000 Počet vytápěných bytů z CZT: 9.720, dále školy, školky, plavecký areál Teplárna

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2009

Obnovitelné zdroje energie v roce 2009 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2009 Výsledky statistického zjišťování říjen 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2015. ČEPS, a.s.

ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2015. ČEPS, a.s. ROČNÍ PŘÍPRAVA PROVOZU na rok 2015 ČEPS, a.s. Zpracoval: ČEPS, a.s. sekce 15100 Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce 13200 Energetický obchod Schválil: Ing. Miroslav Šula Ředitel sekce Dispečerské řízení

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality spol. s r.o. Uherské Hradiště Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne

Více

Česká fotovoltaická konference 2008

Česká fotovoltaická konference 2008 Česká fotovoltaická konference 2008 4.11.2008, Kongresové centrum BVV Brno Ing. Martin NěmeN mečekek ředitel úseku Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a. s. Základní informace o ČEZ Distribuce, a.s. zásobovaná

Více

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie 1 7 Bilance primární spotřeby paliv a energie Primární spotřeba paliv a energie představuje úhrn všech paliv, spotřebovaných na území Moravskoslezského kraje a dovoz energie, která je vyrobena ve zdrojích,

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - Kategorie výrobny

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) - 20 20 30 30 40 40 50 50 - Kategorie výrobny AKTUALIZOVANÝ NÁVRH - Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne listopadu 2012, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č.

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR říjen 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Leden 2012 Dispečerské řízení Zahraniční spolupráce a podpora obchodu Tato měsíční zpráva hodnotí nejdůležitější provozní data a ukazatele. 13.2.2012 Odbor 15160

Více

Jaké budeme mít ceny elektřiny?

Jaké budeme mít ceny elektřiny? Jaké budeme mít ceny elektřiny? Výhled do roku 2050 Seminář energetiků Luhačovice, 24. 26. 1. 2017 Petr Čambala Obsah Dlouhodobá rovnováha Cena elektřiny Závěry a doporučení Dlouhodobá rovnováha EGÚ Brno

Více

Vydal: nám. Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice Autor textů: Ing. Josef Šťastný Fotografie poskytli: Ing. Otakar Chlouba, Ing.

Vydal: nám. Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice Autor textů: Ing. Josef Šťastný Fotografie poskytli: Ing. Otakar Chlouba, Ing. Vydal: nám. Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice Autor textů: Ing. Josef Šťastný Fotografie poskytli: Ing. Otakar Chlouba, Ing. Martin Halama a Ing. Edvard Sequens ze Sdružení Calla, OÖ

Více

Brikety a pelety v roce 2009

Brikety a pelety v roce 2009 Pevná paliva Brikety a pelety v roce 2009 Výsledky statistických zjišťování prosinec 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Brikety a pelety v roce 2009 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Metodika statistiky.

Více

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizovaný návrh Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2013 ze dne Y. listopadu 2013, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje energie Energetický regulační úřad ple 2c zákona č.

Více

Ceny pevných paliv pro domácnosti

Ceny pevných paliv pro domácnosti Pevná paliva Ceny pevných paliv pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování k prosinci 21 leden 211 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Úvod..... 3 1. Vývoj spotřebitelských cen uhlí

Více

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012,

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, 27.11.2012 Změna systému podpory od 1. ledna 2013 Výkupní ceny Elektřinu v režimu výkupních cen bude vykupovat povinně vykupující Povinně

Více

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Využití sluneční energie v budovách Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

F O T O V O L T A I K A a OZE

F O T O V O L T A I K A a OZE F O T O V O L T A I K A a OZE 1 Indikativní cíle lenských zemí EU do roku 2010 80 78 70 60 60 50 40 39 30 29 29 32 25 20 10 6 12,5 21 20 13 6 9 10 8 0 A B D DK E FIN F GR % IRL I L NL P S GB CZ % - podíl

Více