Zmrzlinovač TK 90. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zmrzlinovač TK 90. Návod k použití"

Transkript

1 Zmrzlinovač TK 90 CZ Návod k použití

2

3 1 Základna 2 Pohon motoru 3 Odnímatelný kryt 4 Vstup vzduchu 5 Ovládací panel 6 Odnímatelná nádoba 7 Lopatka Varování 8 Lžička 9 Časovač 10 Tlačítko časovače 11 Tlačítko Chill/Off 12 Tlačítko Mix 13 Kontrolka zapnutí 14 Kontrolka chlazení Chill POZOR: Přečtěte si pozorně tento návod, obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti. Odložte si záruční list, doklad o koupi a tento návod k použití pro případ potřeby v budoucnosti. Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika. Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním manipulovat opatrně. Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí na výrobním štítku. Pokud není zásuvka a zástrčka kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům, nebo které přesahují kapacitní limity proudu. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení a ujistěte se, zda je přerušovač vypnutý. Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel ale za zástrčku. Použití jakýchkoliv elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel, zejména: - Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama.

4 - Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností s obsluhou přístroje, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. - Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce). - Manipulujte se spotřebičem jemně. V případě poškození nebo závady spotřebiče jej ihned odpojte od elektrické sítě. Nepokoušejte se jej opravovat, odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem. Během použití postavte spotřebič na rovný povrch. Tento spotřebič byl navržený a vyrobený k výrobě zmrzliny. Jakékoliv jiné použití je nesprávné. Nedotýkejte se pohybujících se částí. Udržujte náčiní a ruce mimo rotujících částí, které jsou v pohybu. Nepoužívejte ostré předměty, neboť můžete poškodit spotřebič. Používejte dřevěnou nebo gumovou špachtli a to pouze v případě, že je spotřebič vypnutý. Nikdy nestavte spotřebič na stranu nebo vzhůru dnem. Spotřebič postavte mimo horkých ploch a nejméně 10 cm od stěn a jiných předmětů, které by mohly bránit cirkulaci vzduchu. Neblokujte větrací otvory. Postavte spotřebič na rovný povrch nejméně 12 hodin před použitím, k ustálení oleje v kompresoru. Spotřebič nepřemisťujte během provozu. Nikdy nedávejte nádobu spotřebiče do mikrovlnné trouby. Nádobu nepoužívejte v případě, že je poškozená. Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Při prvním zapnutí můžete ucítit nepříjemný zápach nebo kouř. Je to zcela normální z výrobních procesů a po chvíli zmizí.

5 Technické informace Tento výrobek byl vyroben v souladu se směrnicí 2006/95/EC a 2004/108/EC. Technické údaje jsou na spotřebiči. Pokyny k použití Postavte zmrzlinovač do blízkosti síťové zásuvky na rovný, stabilní povrch, bez blokování větracích otvorů (nejméně 10 cm od stěn a předmětů). Vyjměte motorovou jednotku (2). Sejměte kryt (3) otočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte lopatku (7) a odnímatelný kryt (6). Připravte ingredience a nalijte do nádoby. Ingredience by měly mít teplotu chladničky. Nepoužívejte teplé ingredience. Neplňte zásobník více než do poloviny (více než 800 g). Objem zmrzliny naplní objem nádoby během chlazení. Nalijte přibližně 30 ml potravinářského alkoholu (přibl. 23 g) do pevného válce (to je nutné pro přenos chladu z válce do vyjímatelné nádoby a k zajištění skvělé zmrzliny). UPOZORNĚNÍ: alkohol nalijte do pevného válce a nemíchejte s ingrediencemi. Vložte vyjímatelnou nádobu do pevného válce. Vložte lopatku a nasaďte kryt, ujistěte se, zda hnací mechanismus lopatky vyčnívá z otvoru krytu. Uzamkněte kryt otočením ve směru hodinových ručiček. Nasaďte motorovou jednotku (2). Připojte spotřebič k síti. Kontrolka napájení se rozsvítí (13). Spusťe proces chlazení stisknutím tlačítka chill (11). Displej zobrazí odpočítávání a spotřebič přestane míchat po skončení odpočtu. UPOZORNĚNÍ: spotřebič je vybavený bezpečnostním zařízením chladicího kompresoru, takže kompresor se spustí několik minut po zapnutí. Kontrolka chlazení chill (14) se rozsvítí během chlazení. Stisknutím tlačítka mix (12) spustíte a zastavíte lopatku.

6 Tlačítkem časovače (10) můžete nastavit automatické mixování. Čas lze nastavit na 15, 30 a 50 minut. UPOZORNĚNÍ: dobu mixování lze nastavit pouze pokud je lopatka v provozu; stisknutím tlačítka časovače nezměníte dobu, pokud se lopatka netočí. VŠEOBECNÉ INFORMACE Doba přípravy může být různá v závislosti od pokojové teploty a teploty a typu ingrediencí. Vyšší teplota představuje delší dobu přípravy. Například, pokud je pokojová teplota kolem C a ingredience mají teplotu chladničky, doba přípravy bude přibližně 30 minut. Dobu lze nastavit na požadovanou během přípravy. Po uplynutí nastavené doby se míchání automaticky zastaví a přístroj pípne. Přístroj pokračuje v chlazení, ale zastaví se automaticky po 70 dalších minutách. Fázi chlazení lze přerušit během přípravy stisknutím tlačítka chill (11), kdy se mixér zastaví a přístroj pípne. Fázi chlazení lze opět spustit stisknutím tlačítka chlazení chill (11). Čokoládové kousky, rozinky, sezamová semínka, mleté mandle a další ingredience můžete přidat během fáze přípravy po otevření krytu. Přidejte alkoholové likéry teprve na konci přípravy, abyste zabránili prodloužení fáze chlazení. Pokud zmrzlina dosáhne požadované konzistence, lopatka se pomalu dotočí, dokud nezastane. Nyní zastavte míchání stisknutím tlačítka mix (12), i když odpočítávání ještě neskončilo a zastavte fázi chlazení stisknutím tlačítka chlazení chill (11). Po skončení přípravy vypněte spotřebič a odpojte od elektrické sítě. Nenechávejte zmrzlinu ve spotřebiči příliš dlouho. Uložte zmrzlinu v mrazáku v uzavřené nádobě. Vyjměte vyjímatelnou nádobu a vyklopte zmrzlinu pomocí plastové nebo dřevěné lopatky. Několik minut po vyjmutí zmrzliny a když vyjímatelná nádoba dosáhne pokojové teploty, utřete zbytky zmrzliny a alkoholu vlhkou utěrkou a vysušte.

7 Použijte papírovou utěrku k odstranění alkoholu z pevného válce. Neotáčejte spotřebič vzhůru dnem k vyčištění zbytků. Vyčistěte veškeré díly, které přicházejí do kontaktu s alkoholem (pevný válec a vnějšek vyjímatelné nádoby) měkkou, vlhkou utěrkou. USKLADNĚNÍ ZMRZLINY V PŘÍSTROJI Pokud je zmrzlina hotova, můžete ji nechat v přístroji omezenou dobu, ztratí však svojí chuť a kvalitu, pokud ji budete skladovat příliš dlouho. Kvalita zmrzliny se zhoršuje po jednom až dvou týdnech. Udržujte zmrzlinu při minimální pokojové teplotě 12 F (-11 C). Dbejte na datum přípravy a typ zmrzliny. Zmrzlina je náchylná na tvorbu bakterií. Přístroj a náčiní skladujte čisté a suché. Nikdy opětovně nezmrazujte částečně rozmraženou zmrzlinu. Vyndejte zmrzlinu z mrazáku přibližně 20 minut před podáváním a vložte ji na 10 minut do chladničky. Poté ji můžete nechat při pokojové teplotě minut, aby dosáhla vhodné teploty pro konzumaci. TIPY KE SKLADOVÁNÍ Zmrzlinu vyrobenou ze syrových ingrediencí můžete uchovat v mrazáku 1 týden. Zmrzlinu vyrobenou ze šťávy lze uchovat v mrazáku 1 až 2 týdny. Zmrzlinu vyrobenou z částečně vařených ingrediencí lze uchovat v mrazáku 2 týdny. ÚDRŽBA Spotřebič nevyžaduje speciální údržby, kromě správného čištění. Odpojte jej před čištěním od elektrické sítě. Motorovou jednotku a přístroj utřete vlhkou utěrkou. Nepoužívejte drsné prostředky, tekutiny ani nadměrné mokré utěrky, abyste nepoškodily spotřebič. NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ ANI MOTOROVOU JEDNOTKU DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN. Neoplachujte motor pod tekoucí vodou. Před použitím nebo uskladněním spotřebič důkladně vysušte.

8 Nádobu, čepel a průhledný kryt lze mýt v teplé vodě se saponátem. Nemyjte díly v myčce nádobí. Recepty Jednoduchá zmrzlina Ingredience: 3 vaječné žloutky, 90 g cukru, 3.5 dl mléka, 2 dl smetany, 1 vaječný bílek. Polovina vanilky (volitelné). Smíchejte žlutky a cukr. Ohřejte mléko a přidejte vanilku na plátky. Mléko nevařte. Pokud používáte vanilku, oškrabte černá vanilková semínka do mléka pomocí nože. Pomalu nalijte teplé mléko do směsi žloutků, postupně míchejte. Ohřejte směs na nízké teplotě a pravidelné míchejte, dokud není směs krémová. Zakryjte nádobu a nechte vychladnout. Vmíchejte lehce vyšlehaný vaječný bílek. Nalijte zmrzlinu do spotřebiče. Kokosová zmrzlina Ingredience: 150 g čerstvé kokosové dužiny (nebo 100 g kokosové moučky), 3 dl mléka, 1 dl čerstvé smetany, 100 g cukru, 1 vaječný bílek. Nasekejte kokosovou dužinu a zalijte 1 dl teplého mléka. Nechte odstát 10 minut, poté přelijte přes mušelín, dobře vytlačte k získání kokosového másla. Ohřejte zbývající mléko s cukrem, dokud se nerozpustí. Smíchejte směsi, vmíchejte vaječný bílek a nalijte do přístroje. Jahodová zmrzlina Ingredience: 400 g jahod, 100 g cukru, 1 dl smetany, polovina vaječného bílku. Ohřejte polovinu smetany a vmíchejte cukr, dokud se nerozpustí. Semelte jahody a přetlačte je přes síto k odstranění malých semínek. Smíchejte jahody se smetanou a vaječným bílkem a dejte do přístroje.

9 Čokoládová zmrzlina Ingredience: 2 vajíčka, 300 g čerstvé smetany, 300 cc mléka, 125 g cukru, 1 polévková lžíce 00 mouky, 110 g Perugina Baci čokolády (rozpuštěné), 1 čajová lžička vanilkové esence, 1 špetka soli, 2 čajové lžičky neslazeného kakaa. Dejte mléko a mouku do mísy, smíchejte. Přidejte rozpuštěnou čokoládu a kakao, sejměte z plotny a přidejte vanilku. Smíchejte vajíčka s cukrem a špetkou soli, a poté pomalu přidejte čokoládovou směs, dobře míchejte. Ohřívejte na nízké teplotě několik minut, dokud směs neztuhne, dobře míchejte. Sejměte z plotny a nechte 30 minut vychladnout. Vyšlehejte smetanu s 2 polévkovými lžícemi cukru a přidejte do směsi. Nalijte směs do přístroje a míchejte 30 minut. Ozdobte zmrzlinu oplatkami a servírujte.

10 Záruční doba a podmínky Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Omezení Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič: - používán neoprávněnou osobou - nesprávně používán, skladován nebo přenášen. Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze. Kontakt na servis Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, Liberec 7 Tel./fax: příjem oprav - servis. Tel./fax: náhradní díly - vedení. Mobil: , ,

11 Informace pro užívatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

12 Zmrzlinovač TK 90 SK Návod na obsluhu

13

14 1 Základňa 2 Pohon motora 3 Odnímateľný kryt 4 Vstup vzduchu 5 Ovládací panel 6 Odnímateľná nádoba 7 Lopatka Varovanie 8 Lyžička 9 Časovač 10 Tlačidlo časovača 11 Tlačidlo Chill/Off 12 Tlačidlo Mix 13 Kontrolka zapnutia 14 Kontrolka chladenia Chill POZOR: Prečítajte si pozorne tento návod, obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, obsluhu a údržbu. Uschovajte tieto pokyny pre prípad použitia v budoucnosti. Odložte si záručný list, doklad o kúpe a tento návod na obsluhu pre prípad potreby v budúcnosti. Po vybalení skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený. V prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného technika. Nenechávajte časti obalu v dosahu detí. Tento spotrebič nie je hračka: je to elektrické zariadenie a musí sa s ním manipulovať opatrne. Pred pripojením spotrebiča sa uistite, či napätie v elektrickej zásuvke zodpovedá napätiu na výrobnom štítku. Ak nie je zásuvka a zástrčka kompatibilná, zásuvku musí vymeniť kvalifikovaný technik za vhodný typ. Nepoužívajte adaptéry ani predlžovacie káble, ktoré nevyhovujú nevyhovujú platným bezpečnostným štandardom, alebo ktoré presahujú kapacitné limity prúdu. Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od zdroja napájania a uistite sa, či je prerušovač vypnutý. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel ale za zástrčku. Použitie akýchkoľvek elektrických spotrebičov vyžaduje dodržiavanie určitých základných pravidiel, hlavne: - Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.

15 - Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností s obsluhou prístroja, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. - Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko). - Manipulujte so spotrebičom jemne. V prípade poškodenia alebo poruchy spotrebiča ho ihneď odpojte od elektrickej siete. Nepokúšajte sa ho opravovať, odneste ho do servisného strediska schváleného výrobcom. Počas použitia postavte spotrebič na rovný povrch. Tento spotrebič bol navrhnutý a vyrobený pre výrobu zmrzliny. Akékoľvek iné použitie je nesprávne. Nedotýkajte se pohybujících sa častí. Udržiavajte náradie a ruky mimo rotujúcich častí, ktoré sú v pohybe. Nepoužívajte ostré predmety, pretože môžete poškodiť spotrebič. Používajte drevenú alebo gumovú špachtľu a to len v prípade, že je spotrebič vypnutý. Nikdy nedávajte spotrebič na bok alebo hore dnom. Spotrebič postavte mimo horúcich plôch a najmenej 10 cm od stien a iných predmetov, ktoré by mohli brániť cirkulácii vzduchu. Neblokujte vetracie otvory. Postavte spotrebič na rovný povrch najmenej 12 hodín pred použitím, na ustálenia oleje v kompresore. Spotrebič nepremiestňujte počas prevádzky. Nikdy nedávajte nádobu spotrebiča do mikrovlnnej rúry. Nádobu nepoužívajte v prípade, že je poškodená. Spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Pri prvom zapnutí môžete cítiť nepríjemný zápach alebo dym. Je to úplne normálne z výrobných procesov a po chvíli zmizne.

16 Technické informácie Tento výrobok bol vyrobený v súlade so smernicou 2006/95/EC a 2004/108/EC. Technické údaje sú na spotrebiči. Pokyny na použitie Postavte zmrzlinovač do blízkosti elektrickej zásuvky na rovný, stabilný povrch, bez blokovania vetracích otvorov (najmenej 10 cm od stien a predmetov). Vyberte motorovú jednotku (2). Zložte kryt (3) otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte lopatku (7) a odnímateľný kryt (6). Pripravte ingrediencie a nalejte do nádoby. Ingrediencie by mali mať teplotu chladničky. Nepoužívajte teplé ingrediencie. Neplňte zásobník viac ako do polovice (viac ako 800 g). Objem zmrzliny naplní objem nádoby počas chladenia. Nalejte približne 30 ml potravinárskeho alkoholu (pribl. 23 g) do pevného valca (to je nutné pre prenos chladu z valca do vyberateľnej nádoby a pre zaistenie dobrej zmrzliny). UPOZORNENIE: alkohol nalejte do pevného valca a nemiešajte s ingrediencami. Vložte vyberateľnú nádobu do pevného valca. Vložte lopatku a nasaďte kryt, uistite sa, či hnací mechanizmus lopatky vyčnieva z otvoru krytu. Uzamknite kryt otočením v smere hodinových ručičiek. Nasaďte motorovú jednotku (2). Pripojte spotrebič k sieti. Kontrolka napájania sa rozsvieti (13). Spustite proces chladenia stlačením tlačidla chill (11). Displej zobrazí odpočítavanie a spotrebič prestane miešať po skončení odpočtu. UPOZORNENIE: spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením chladiaceho kompresora, takže kompresor sa spustí niekoľko minút po zapnutí. Kontrolka chladenia chill (14) sa rozsvieti počas chladenia. Stlačením tlačidla mix (12) spustíte a zastavíte lopatku.

17 Tlačidlom časovača (10) môžete nastaviť automatické mixovanie. Čas môžete nastaviť na 15, 30 a 50 minút. UPOZORNENIE: čas mixovania môžete nastaviť len ak je lopatka v prevádzke; stlačením tlačidla časovača nezmeníte čas, ak sa lopatka netočí. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Čas prípravy môže byť rôzny v závislosti od izbovej teploty a teploty a typu ingrediencií. Vyššia teplota predstavuje dlhší čas prípravy. Napríklad, ak je izbová teplota okolo C a ingrediencie majú teplotu chladničky, čas prípravy bude približne 30 minút. Čas je možné nastaviť na požadovanú počas prípravy. Po uplynutí nastaveného času sa miešanie automaticky zastaví a prístroj pípne. Prístroj pokračuje v chladení, ale zastaví sa automaticky po 70 ďalších minútach. Fázu chladenia je možné prerušiť počas prípravy stlačením tlačidla chill (11), kedy sa mixér zastaví a prístroj pípne. Fázu chladenia je možné opäť spustiť stlačením tlačidla chladednia chill (11). Čokoládové kúsky, hrozienka, sézamové semiačka, mleté mandle a ďalšie ingrediencie môžete pridať počas fázy prípravy po otvorení krytu. Pridajte alkoholové likéry až na konci prípravy, aby ste zabránili predĺženiu fázy chladenia. Ak zmrzlina dosiahne požadovanú konzistenciu, lopatka sa pomaly dotočí, kým nezastane. Teraz zastavte miešanie stlačením tlačidla mix (12), aj keď odpočítavanie ešte neskončilo a zastavte fázu chladenia stlačením tlačidla chladenia chill (11). Po skončení prípravy vypnite spotrebič a odpojte od elektrickej siete. Nenechávajte zmrzlinu v spotrebiči veľmi dlho. Uložte zmrzlinu v mrazničke v zatvorenej nádobe. Vyberte vyberateľnú nádobu a vyklopte zmrzlinu pomocóu plastovej alebo drevenej lopatky. Niekoľko minút po vybratí zmrzliny a keď vyberateľná nádoba dosiahne izbovú teplotu, utrite zvyšky zmrzliny a alkoholu vlhkou utierkou a vysušte.

18 Použite papierovú utierku na odstránenie alkoholu z pevného valca. Neotáčajte spotrebič hore dnom na vyčistenie zvyškov. Vyčistite všetky diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s alkoholom (pevný valec a vonkajšok vyberateľnej nádoby) mäkkou, vlhkou utierkou. USKLADNENIE ZMRZLINY V PRÍSTROJI Ak je zmrzlina hotová, môžete ju nechať v prístroji obmedzený čas, stratí však svoju chuť a kvalitu, ak ju budete skladovať veľmi dlho. Kvalita zmrzliny sa zhoršuje po jednom až dvoch týždňoch. Udržujte zmrzlinu pri minimálnej izbovej teplote 12 F (-11 C). Dbajte na dátum prípravy a typ zmrzliny. Zmrzlina je náchylná na tvorbu baktérií. Prístroj a náradie skladujte čisté a suché. Nikdy opätovne nezmrazujte čiastočne rozmrazenú zmrzlinu. Vyberte zmrzlinu z mrazničky približne 20 minút pred podávaním a vložte ju na 10 minút do chladničky. Potom ju môžete nechať pri izbovej teplote minút, aby dosiahla vhodnú teplotu pre konzumáciu. TIPY NA SKLADOVANIE Zmrzlinu vyrobenú zo surových ingrediencií môžete uchovať v mrazničke 1 týždeň. Zmrzlinu vyrobenú zo šťavy je možné uchovať v mrazničke 1 až 2 týždne. Zmrzlinu vyrobenú z čiastočne varených ingrediencií je možné uchovať v mrazničke 2 týždne. ÚDRŽBA Spotrebič nevyžaduje špeciálnu údržbu, okrem správneho čistenia. Odpojte ho pred čistením od elektrickej siete. Motorovú jednotku a prístroj utrite vlhkou utierkou. Nepoužívajte drsné prostriedky, tekutiny ani nadmerné mokré utierky, aby ste nepoškodili spotrebič. NIKDY NEPONÁRAJTE SPOTREBIČ ANI MOTOROVÚ JEDNOTKU DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN. Neoplachujte motor pod tečúcou vodou. Pred použitím alebo uskladnením spotrebič dôkladne vysušte.

19 Nádobu, čepeľ a priehľadný kryt môžete umývať v teplej vode so saponátom. Neumývajte diely v umývačke riadu. Recepty Jednoduchá zmrzlina Ingrediencie: 3 vaječné žĺtky, 90 g cukru, 3.5 dl mlieka, 2 dl smotany, 1 vaječný bielok. Polovica vanilky (voliteľné). Zmiešajte žĺtky a cukor. Ohrejte mlieko a pridajte vanilku na plátky. Mlieko nevarte. Ak používate vanilku, oškrabte čierne vanilkové semienka do mlieka pomocou noža. Pomaly nalejte teplé mlieko do zmesi žĺtkov, postupne miešajte. Ohrejte zmes na nízkej teplote a pravidelné miešajte, kým nie je zmes krémová. Zakryte nádobu a nechajte vychladnúť. Vmiešajte ľahko vyšľahaný vaječný bielok. Nalejte zmrzlinu do spotrebiča. Kokosová zmrzlina Ingrediencie: 150 g čerstvej kokosovej dužiny (alebo 100 g kokosovej múčky), 3 dl mlieka, 1 dl čerstvej smotany, 100 g cukru, 1 vaječný bielok. Nasekajte kokosovú dužinu a zalejte 1 dl teplého mlieka. Nechajte odstáť 10 minút, potom prelejte cez mušelín, dobre vytlačte pre získanie kokosového masla. Ohrejte zvyšné mlieko s cukrom, kým sa nerozpustí. Zmiešajte zmesi, vmiešajte vaječný bielok a nalejte do prístroja. Jahodová zmrzlina Ingrediencie: 400 g jahôd, 100 g cukru, 1 dl smotany, polovica vaječného bielka. Ohrejte polovicu smotany a vmiešajte cukor, kým sa nerozpustí. Zomeľte jahody a pretlačte ich cez sito na odstránenie malých semienok. Zmiešajte jahody so smotanou a vaječným bielkom a dajte do prístroja.

20 Čokoládová zmrzlina Ingrediencie: 2 vajíčka, 300 g čerstvej smotany, 300 cc mlieka, 125 g cukru, 1 polievková lyžica 00 múky, 110 g Perugina Baci čokolády (rozpustenej), 1 čajová lyžička vanilkovej esencie, 1 štipka soli, 2 čajové lyžičky nesladeného kakaa. Dajte mlieko a múku do misy, zmiešajte. Pridajte rozpustenú čokoládu a kakao, zložte z platne a pridajte vanilku. Zmiešajte vajíčka s cukrom a štipkou soli, a potom pomaly pridajte čokoládovú zmes, dobre miešajte. Ohrievajte na nízkej teplote niekoľko minút, kým zmes nestuhne, dobre miešajte. Zložte z platne a nechajte 30 minút vychladnúť. Vyšľahajte smotanu s 2 polievkovými lyžicami cukru a pridajte do zmesi. Nalejte zmes do prístroja a miešajte 30 minút. Ozdobte zmrzlinu plátkami a servírujte.

21 Záručné podmienky Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Táto záruka platí len vtedy, ak je doložená dokladom o zakúpení. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Obmedzenie Všetky práva tejto záruky strácajú platnosť z našej strany, ak bol spotrebič: - používaný neoprávnenou osobou - nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný. Záruka sa netýka poškodení vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe. Kontakt na servis ČERTES SK, s.r.o. Priehrada č Horný Hričov. tel./fax: , 173 Pracovná doba Po-Pia. 9:00-15:00

22 Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti) Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze

MOD. 181. Palačinkovač. Návod k obsluze MOD. 181 Palačinkovač Návod k obsluze CZ 1 3 4 2 5 6 Obr. Fig. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vysoké napětí Nesundávejte kryty! Uvnitř se nachází vysoké napětí Důležitá varování TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze

Čokoládová fontána FC 250. Návod k obsluze Čokoládová fontána FC 250 Návod k obsluze 1 Šnek 2 Nádoba na čokoládu 3 Tělo spotřebiče 4 Zapnutí ohřevu 5 Kontrolka 6 Motor/tok POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE TYTO

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze

Halogenový ohřívač. Návod k obsluze Halogenový ohřívač 436 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

VÝROBNÍK ZMRZLINY 99219 TREBS

VÝROBNÍK ZMRZLINY 99219 TREBS VÝROBNÍK ZMRZLINY 99219 TREBS BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Aby se snížilo riziko zranění osob nebo poškození majetku, musí se dodržovat základní bezpečnostní opatření, která je třeba dodržovat- jsou to následující:

Více

Ohřívač. Návod k obsluze

Ohřívač. Návod k obsluze Ohřívač 437 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. VAROVÁNÍ

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-228 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Důležité bezpečnostní pokyny Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení

Více

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201

PALAČINKOVAČ R-201. Návod k použití. česky. Palačinkovač R-201 Návod k použití PALAČINKOVAČ R-201 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu

Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor MT4023 WATCHER LT. Návod na obsluhu WATCHER LT Webkamera pre telekonferenciu a Video dozor 1 MT4023 Návod na obsluhu Ïakujeme za výber na ej webkamery novej generácie s vysokým rozlí ením. Je to zariadenie pre prenos dát v reálnom èase cez

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Ponorný mixér Návod k použití

Ponorný mixér Návod k použití Ponorný mixér Návod k použití CZ SHB 30WH / SHB 31GR / SHB 32BL SHB 33OR / SHB 34RD / SHB 35VT SHB 36YL / SHB 37GG / SHB 38RSS Před použitím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze

Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze Šnekový odšťavňovač Návod k obsluze CZ SSJ 4041BK SSJ 4042RD SSJ 4043WH Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

ES-166 Napařovací žehlička

ES-166 Napařovací žehlička ES-166 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Pro zamezení poruch jsi tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - obecné Čtěte pozorně, návod uchovejte pro budoucí použití. Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození. Tento spotřebič lze použít

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51

KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA GZ-51 Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 Tento návod obsahuje důležité informace včetně bezpečnostních a instalačních pokynů spotřebiče. Přečtěte si jej prosím pozorně před použitím

Více

Vibrační masážní přístroj zad BKP-112. S ohřevem. Návod k použití

Vibrační masážní přístroj zad BKP-112. S ohřevem. Návod k použití BKP-112 Vibrační masážní přístroj zad S ohřevem Návod k použití PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM. ODLOŽTE SI TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI. Důležité bezpečnostní pokyny PŘI POUŽITÍ ELEKTRICKÝCH

Více

Jogurtovač JM 1. Návod k použití

Jogurtovač JM 1. Návod k použití Jogurtovač JM 1 CZ Návod k použití Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Přečtěte si pozorně návod k použití a odložte si jej na bezpečném místě. Bezpečnostní pokyny: Spotřebič připojujte

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ohřívač s ventilátorem SAHARA Návod k obsluze

Ohřívač s ventilátorem SAHARA Návod k obsluze Ohřívač s ventilátorem SAHARA 461-462 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559

R-559. Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ. česky. Ruční šlehač R-559 Návod k použití RUČNÍ ŠLEHAČ R-559 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

GZ-1510. Výrobník zmrzliny Výrobník zmrzliny Lodziarka Fagylaltgép Aparat za pripravo sladoleda CZ SK PL H SI

GZ-1510. Výrobník zmrzliny Výrobník zmrzliny Lodziarka Fagylaltgép Aparat za pripravo sladoleda CZ SK PL H SI Výrobník zmrzliny Výrobník zmrzliny Lodziarka Fagylaltgép Aparat za pripravo sladoleda GZ-1510 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila za uporabo

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CT 1800/E CT 1810 CT 3010

CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 1800/E CT 1810 CT 3010 CT 3010 CT 1810 CZ Návod k použití Pokyny k použití Blahopřejeme Vám, zvolili jste speciální Ceran varnou desku! Před použitím doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-427

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-427 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-427 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

FRITOVACÍ HRNEC R-284

FRITOVACÍ HRNEC R-284 Návod k použití FRITOVACÍ HRNEC R-284 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

TERMOELEKTRICKÁ CHLADNIČKA TERMOELEKTRICKÁ CHLADNIČKA TERMOELEKTRYCZNA LODÓWKA TERMOELEKTROMOS HŰTŐ TERMOELEKTRIČNA HLADILNA GZ-48 GZ-48G GZ-70

TERMOELEKTRICKÁ CHLADNIČKA TERMOELEKTRICKÁ CHLADNIČKA TERMOELEKTRYCZNA LODÓWKA TERMOELEKTROMOS HŰTŐ TERMOELEKTRIČNA HLADILNA GZ-48 GZ-48G GZ-70 TERMOELEKTRICKÁ CHLADNIČKA TERMOELEKTRICKÁ CHLADNIČKA TERMOELEKTRYCZNA LODÓWKA TERMOELEKTROMOS HŰTŐ TERMOELEKTRIČNA HLADILNA GZ-48 GZ-48G GZ-70 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA

Více

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART

Trouba. Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART Trouba Návod k obsluze POP EVO ELITE SMART 1 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7312. Mixér Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7312 Mixér Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

RC 12 Raclette gril. Návod k použití

RC 12 Raclette gril. Návod k použití RC 12 Raclette gril CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU PŘÍRUČKA UŽIVATELE Model : RCC-240 RCC-850 Příručka obsahuje návod k obsluze vysavače a jeho technické údaje PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE 1. Podlahový nástavec 2. Teleskopická trubice

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Návod k použití R-237

Návod k použití R-237 Návod k použití MULTIFUNKČNÍ GRIL R-237 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Manikúra a pedikúra M 288. Návod k obsluze

Manikúra a pedikúra M 288. Návod k obsluze Manikúra a pedikúra M 288 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

Elektrická varná konvice Návod k obsluze

Elektrická varná konvice Návod k obsluze Návod k obsluze Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

2 SLICE TS 4010 TOPINKOVAC HRIANKOVAC KENYÉRPIRÍTÓ. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató 2 SLICE T O A S T E R Návod k obsluze TOPINKOVAC Návod na obsluhu HRIANKOVAC Használati útmutató KENYÉRPIRÍTÓ TS 4010 TOASTER OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 7 Seznamte se se svým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ174 strana 1 Popis konvice 5 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více