M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000,"

Transkript

1 2 M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č 17/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č 16/1994 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Rada města Brna se na své R3/086 schůzi konané dne usnesla vydat podle 24 odst (1) a 45 písm 1) zákona č 367/1990 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle 29 odst (3) zákona č 50/1976 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a podle čl 4 odst (3) písm n) vyhlášky č 1/1997, ve znění pozdějších vyhlášek (Statutu města Brna) tuto obecně závaznou vyhlášku: ČÁST I Vyhláška č 16/1994 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění vyhlášek č 7/1995, 6/1996, 14/1997, 24/1997, 30/1997, 8/1998, 19/1998, 27/1998, 7/1999, 16/1999, 2/2000, 8/2000, 9/2000, se mění a doplňuje takto: 1 Článek 1 zní: "Vyhláška stanovuje závazné části Územního plánu města Brna schváleného Zastupitelstvem města Brna na XLII zasedání ve dnech (dále jen ÚPmB) a jejich změny a doplňky schválené Zastupitelstvem města Brna na VIII/II zasedání ve dnech , na XIII/II zasedání

2 ve dnech , na XIV/II zasedání ve dnech , na XIX/II zasedání ve dnech , na XXIV/II zasedání ve dnech , na Z2/032 zasedání ve dnech , na Z2/039 zasedání ve dnech , na Z2/045 zasedání ve dnech , na Z2/046 zasedání ve dnech , na Z2/048 zasedání ve dnech , na Z3/006 zasedání ve dnech , na Z3/007 zasedání ve dnech , na Z3/009 zasedání ve dnech , na Z3/015 zasedání ve dnech , na Z3/018 zasedání ve dnech , na Z3/019 zasedání dne , na Z3/020 zasedání dne a na Z3/021 zasedání dne " 2 V článku 4 odstavec (5) konec věty zní: "v přílohách č 5, č 6, č 7, č 8, č 9, č 10, č 11, č 12, č 13, č 14, č 15, č 16, č 17, č 18 a č 19" 3 V článku 13 se vypouští odrážka: "- Územní plán města Brna v lokalitě Lány - - Podsedky" 4 V článku 13 se konec poslední odrážky upravuje: "dle příloh č 5, č 6, č 7, č 8, č 9, č 10, č 11, č 12, č 13, č 14, č 15, č 16, č 17, č 18 a č 19" ČÁST II Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj RNDr Petr Duchoň, v r primátor města Brna 17/2000 Ing Milan Šimonovský, v r I náměstek primátora města Brna Příloha č 19 vyhlášky č 16/1994 ve znění vyhl č Změny Územního plánu města Brna 2000 (viz čl 4 odst (6) a čl 13 vyhlášky) schválené a) Zastupitelstvem města Brna na Z3/019 zasedání dne vyplývající z návrhu Regulačního plánu Technologického parku Brno: Změny ÚPmB B65/00 MČ Královo Pole, ulice U Vodárny změna části plochy ZO - stab na KV - návrh B66/00 MČ Královo Pole, ulice U Vodárny změna části plochy N - stab na KV - návrh B67/00 MČ Královo Pole, areál VUT Pod Palackého změna části plochy N - stab na R - návrh B68/00 MČ Královo Pole, areál VUT Pod Palackého

3 změna části plochy N - stab na OS - návrh B69/00 MČ Královo Pole, areál VUT Pod Palackého změna části plochy N - návrh na OS - návrh B70/00 MČ Královo Pole, areál VUT Pod Palackého změna části plochy N - návrh na OS - návrh B71/00 MČ Královo Pole, areál VUT Pod Palackého změna části plochy N - návrh na plochu s objekty pro individuální rekreaci B72/00 MČ Královo Pole, areál VUT Pod Palackého změna části plochy N - návrh na plochu s objekty pro individuální rekreaci B73/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Pod Palackého změna části plochy N - návrh na KV - návrh B74/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Pod Palackého změna části plochy N - návrh na LPF - stab B75/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Pod Palackého změna části plochy N - návrh na LPF - stab B76/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Pod Palackého změna části plochy N - stab na KV - návrh B77/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Pod Palackého změna části plochy N - stab na OS - návrh B78/00 MČ Královo Pole, areál bývalé střelnice změna části plochy N - návrh na ZO - návrh B79/00 MČ Královo Pole, areál bývalé střelnice změna části plochy N - návrh na SO - návrh B80/00 MČ Královo Pole, areál bývalé střelnice změna části plochy N - návrh na SO - návrh B81/00 MČ Královo Pole, areál bývalé střelnice změna části plochy N - návrh na ZO - návrh B82/00 MČ Královo Pole, Technologický park Brno, zóna B změna části plochy N - návrh na SV - stab B83/00 MČ Královo Pole, Technologický park Brno, zóna B změna části plochy N - návrh na SV - návrh B84/00 MČ Královo Pole, pod bývalou střelnicí změna části plochy N - návrh na ZP - návrh B85/00 MČ Královo Pole, TPB zóna A změna části plochy N - návrh na DP - návrh B86/00 MČ Královo Pole, TPB zóna A změna části plochy N - návrh na SV - návrh B87/00 MČ Královo Pole, prostor mezi ul Hradeckou a Purkyňovou změna části plochy ZO - návrh na ZO - stab a DP - stab B88/00 MČ Královo Pole, prostor mezi ul Hradeckou a Purkyňovou změna části plochy ZO - návrh na ZO - stab a SO - návrh B89/00 MČ Královo Pole, při ul Technické změna části plochy N - návrh na DP - návrh B90/00 MČ Královo Pole, při ul Technické změna části plochy N - návrh na SV - návrh B91/00 MČ Medlánky, prostor mezi zástavbou při ul Hudcově a Medláneckými kopci změna části plochy N - návrh na SO - návrh B92/00 MČ Medlánky, prostor mezi zástavbou při ul Hudcově a Medláneckými kopci

4 změna části plochy N - návrh na SV - návrh B93/00 MČ Medlánky, prostor mezi zástavbou při ul Hudcově a Medláneckými kopci změna části plochy N - návrh na KV - návrh B94/00 MČ Medlánky, prostor mezi zástavbou při ul Hudcově a Medláneckými kopci změna části plochy N - návrh na ZO - návrh B95/00 MČ Medlánky, prostor mezi zástavbou při ul Hudcově a Medláneckými kopci změna části plochy N - návrh na BC - stab B96/00 MČ Medlánky, prostor mezi zástavbou při ul Hudcově a Medláneckými kopci změna části plochy N - návrh na BC - návrh B97/00 MČ Královo Pole, pod bývalou střelnicí změna části plochy N - návrh na vodní plochu - návrh Opravy ÚPmB C15/00 MČ Královo Pole, ulice U Vodárny oprava části plochy ZO - stab na BC - stab C16/00 MČ Královo Pole, areál VUT Pod Palackého oprava části plochy N - stab na OS - stab C17/00 MČ Královo Pole, areál VUT Pod Palackého oprava části plochy N - stab na OS - stab C18/00 MČ Královo Pole, TPB, zóna A oprava části plochy N - stab na SO - stab C19/00 MČ Královo Pole, TPB, zóna A oprava části plochy N - stab na ZO - stab C20/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Purkyňova oprava hranice plochy OS C21/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Pod Palackého oprava části plochy N - stab na OS - stab C22/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Pod Palackého oprava části plochy N -stab na KV - stab C23/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Pod Palackého oprava části plochy N - stab na ZO - stab C24/00 MČ Královo Pole, areál kolejí VUT Pod Palackého oprava části plochy N - stab na OS - stab b) Zastupitelstvem města Brna na Z3/021 zasedání dne A Úpravy textové části regulativů a některých metodických postupů používání ÚPmB Kurzívou je psán stávající text "Regulativů uspořádání území" nebo vyhlášky č 16/1994 o závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších vyhlášek, tučným standardem navrhované úpravy (odkazy na stránky se vztahují k publikaci "Územní plán města Brna 1994" vydané v říjnu "zelené knize") Úprava A4/00 (str B/4-B/14, C/6): BP PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ Přípustné jsou:

5 - obytné budovy předměstského a venkovského charakteru, které mohou mít odpovídající užitkové zahrady a vedlejší zemědělské samozásobitelské hospodářství Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě): - malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku - administrativní budovy za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení a frekvence návštěv) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě a odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku - nerušící provozovny veřejného stravování (ve smyslu čl 2a odst (1) vyhlášky) - nerušící provozovny s pracovními příležitostmi (ve smyslu čl 2a odst (1) vyhlášky) - stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek pro mimoškolní činnost za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení, parkování, frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě BC PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě): - malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku - nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování a služeb, sloužící denní potřebě obyvatel předmětného území (ve smyslu čl 2a odst (1) vyhlášky) - stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek pro mimoškolní činnost za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení, odstavování vozidel, frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě BO PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě): - obchody do velikosti 1000 m2 prodejní plochy za podmínky, že bude na povrchu umístěno max 50 % normou požadovaných parkovacích míst a jejich provoz (zásobování, frekvence využívání obchodů) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě - provozovny veřejného stravování za podmínky, že jejich provoz (zásobování, doba provozu, frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě - nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny s pracovními příležitostmi (ve smyslu čl 2a odst (1) vyhlášky)

6 - ubytovací zařízení za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku - stavby pro administrativu za podmínky, že jejich provoz (dopravní obsluha, parkování a frekvence návštěv) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě - zahradnictví za podmínky, že jejich pěstební procesy a dopravní obsluha nenaruší životní prostředí a obytnou pohodu v lokalitě SO SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB Přípustné jsou: - vypouští se regulativ "stavby pro bydlení" a přesouvá se do podmíněně přípustných staveb, kde je specifikován typ těchto staveb - zábavní zařízení (vypouští se: "pokud nejsou z důvodu účelu nebo své velikosti přípustné pouze v jádrových nebo zvláštních plochách pro rekreaci") Podmíněně mohou být přípustné: - stavby pro bydlení za podmínky, že se jedná o integrované objekty, ve kterých je funkce bydlení v rozsahu max 60 % hrubé podlažní plochy objektu - byty pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního objemu předmětné provozovny na základě prověření v ÚPD zóny: - maloobchodní provozovny do m2 prodejní plochy - maloobchodní provozovny do m2 prodejní plochy nesplňující výše uvedené podmínky pro přípustné stavby SV SMÍŠENÉ PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB Přípustné jsou: - zábavní zařízení (vypouští se: "pokud nejsou z důvodu účelu nebo své velikosti přípustné pouze v jádrových nebo zvláštních plochách pro rekreaci") Podmíněně mohou být přípustné: - byty pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního objemu předmětné provozovny na základě prověření v ÚPD zóny: - maloobchodní a velkoobchodní provozovny do m2 prodejní plochy - maloobchodní a velkoobchodní provozovny do m2 prodejní plochy nesplňující výše uvedené podmínky pro přípustné stavby PV PLOCHY PRO VÝROBU

7 Přípustné jsou: - vypouští se regulativ "obchodní a administrativní budovy, pokud jsou funkční součástí areálu výroby a služeb" a přesouvá se do podmíněně přípustných staveb v upřesněném znění Podmíněně mohou být přípustné: - maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti m2 prodejní plochy, za podmínky, že slouží převážně k prodeji produktů z místních výrobních provozoven či skladů a jsou jejich funkční součástí - administrativní budovy za podmínky, že jsou funkční součástí výrobních či skladových areálů - byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost či pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního objektu předmětné provozovny - stavby pro školské a zdravotnické účely za podmínky, že jsou funkční součástí areálů výroby a služeb PP PLOCHY PRO PRŮMYSL Přípustné jsou: - vypouští se regulativ: "administrativní budovy, pokud jsou funkční součástí průmyslových areálů" a přesouvá se do podmíněně přípustných staveb Podmíněně mohou být přípustné: - byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost či pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního objemu předmětné provozovny - stavby pro školské a zdravotnické účely za podmínky, že jsou funkční součástí průmyslových areálů - administrativní budovy za podmínky, že jsou funkční součástí průmyslových areálů FUNKCE: PLOCHY PRO DOPRAVU Současně s ustanoveními platnými pro přípustnost staveb a zařízení ve stavebních plochách platí závazně následující ustanovení pro řešení dopravy v klidu: Podmíněně jsou přípustné: - řadové garáže pouze jako dostavba stávajících stabilizovaných garážových dvorů za předpokladu situování dostavby uvnitř hranic stávajícího areálu nebo (max pro 20 odstavných stání) za podmínky zapuštění objektu pod terén - jednotlivé garáže pro osobní automobily pouze jako doplněk

8 rodinných domů na pozemcích těchto domů nebo služebních bytů v zařízeních na plochách veřejné vybavenosti, pracovních aktivit, zemědělského a lesního půdního fondu a na smíšených plochách (na pozemcích těchto zařízení), a to za předpokladu vhodných urbanistických podmínek a v počtu úměrném počtu bytových jednotek Mimo výše uvedené pozemky je možno jednotlivé garáže připustit pouze za podmínky, že budou zapuštěny pod terén 3 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY NESTAVEBNÍ - VOLNÉ Podmíněně je přípustné v návrhových plochách zeleně dočasné využití existujících objektů a volných ploch pro funkci, která nebude v rozporu s funkčním využitím okolních ploch, za podmínky, že způsob využití umožní bezodkladné navrácení pozemku pro realizaci zeleně Areály zemědělské výroby, které se nacházejí v plochách navržených pro zeleň, lze udržovat a modernizovat za podmínky, že to nebude kolidovat s postupem realizace navržené funkce a areály budou nadále sloužit výhradně zemědělské výrobě Dočasné umístění nových stavebních objektů v návrhových plochách určených pro zeleň je nepřípustné KR PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ REKREAČNÍ Dále jsou přípustné: - hřiště - otevřené jízdárny vybavené nanejvýš drobnými stavbami - kynologická cvičiště Podmíněně jsou přípustné: - jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za podmínky, že mají doplňkovou funkci, slouží potřebám rekreační funkce plochy a nemají charakter uzavřeného klubového zařízení, tzn že slouží široké veřejnosti ZR PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ Přípustné jsou: - otevřené jízdárny vybavené nanejvýš drobnými stavbami - kynologická cvičiště Podmíněně mohou být v těchto plochách přípustné: - jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za podmínky, že mají doplňkovou funkci, slouží potřebám rekreační funkce plochy a nemají charakter uzavřeného klubového zařízení, tzn že slouží široké veřejnosti FUNKCE: PLOCHY S OBJEKTY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI vypouští se poslední odstavec:

9 "Jestliže v této funkční ploše existují rozptýlené objekty s jinou funkční náplní (např bydlení) povolené před schválením ÚPmB, jsou zde ponechány na dožití, bez možnosti zásadních přestaveb, nástaveb a přístaveb" FUNKCE: ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (který není součástí stavebních ploch) - slouží zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou nebo pro činnosti, které s hospodařením souvisejí - dočasné využití ploch ZPF se řídí zákonem č 334/1992 Sb o ochraně ZPF Přípustné jsou: - změny kultur na trvalé travní porosty - změny kultury na zahradu, sad, vinici V PLOCHÁCH ZPF S OBJEKTY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI - vypouští se regulativ: "jednotlivé stavby hospodářství zemědělské výroby, které svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků ve vlastnictví provozovatele předmětné hospodářské stavby Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci nebo bydlení Umístění staveb musí respektovat funkce okolních ploch" a přesouvá se v pozměněném znění do podmíněně přípustných staveb Podmíněně přípustné jsou: - využití pro nestavební funkce (např sportovní) za podmínky, že způsob využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy pro hospodaření, bez nákladů na rekultivaci - jednotlivé stavby na pozemcích ZPF sloužící k zajištění provozu zemědělského hospodářství za podmínky, že jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků ve vlastnictví provozovatele předmětné hospodářské stavby a jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště Umístění těchto staveb musí respektovat funkce okolních ploch Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci nebo bydlení - změna kultury pozemku na zahradu, sad, vinici za současně splněných podmínek: - pozemek se nachází na okraji honu - pozemek bezprostředně navazuje na stávající zahrady, sady, vinice nebo na zastavěné území - nejedná se o změnu z kultury "louka", "pastvina" Ke změně kultury je nezbytné vyjádření OŽP MMB z hlediska ochrany krajinného rázu dle zákona č 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny Změna kultury z orné půdy na zahradu mimo PLOCH ZPF S OBJEKTY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI je ve smyslu 5 odst (2) písm b) vyhlášky č 132/1998 Sb změnou funkčního využití území FUNKCE: POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA - lesní a jiné pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů dle zákona č 289/1995 Sb o lesích Využívání je

10 možné pouze v souladu s tímto zákonem - dočasné využití ploch určených k plnění funkcí lesa se řídí zákonem č 289/1995 Sb o lesích Úprava A5/00 (str B/3, B/4): Stavby uvedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže: - počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality, - mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí, - nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel Zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavěného území města musí být územněplánovací dokumentací zóny nebo územním řízením situována vždy tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku Všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny městskou zelení Rozsah a funkční typ městské zeleně bude určen podrobnější územněplánovací dokumentací nebo územněplánovacím podkladem V zastavěném i nezastavěném území města musí být - pokud územněplánovací dokumentace zóny nestanoví jinak - zachovány stávající a obnovovány v současné době znepřístupněné pěší

11 cesty zajišťující průchodnost území a přístup k jednotlivým pozemkům Veřejná prostranství (zpevněná i nezpevněná), a to i ta, která nejsou v ÚPmB konkrétně vymezena v rámci místních komunikací a jsou součástí jiných funkčních ploch, musí být zachována (pokud územněplánovací dokumentace zóny nestanoví jinak) a nepřipouští se jejich využívání pro jiný účel kromě případů zvláštního užívání, které je upraveno vyhláškou města Brna o místních poplatcích, a kromě vedení podzemních inženýrských sítí V plochách stavebních lze podmíněně připustit realizaci dočasných staveb (a to i nerespektujících regulace stanovené pro příslušný funkční typ) za podmínky, že: - jejich umístění bude v souladu se situačním řešením lokality dle územněplánovací dokumentace zóny a bude umožňovat realizaci trvalých staveb na sousedních pozemcích; - jejich existence nebude v rozporu s funkčním a prostorovým využíváním okolních ploch a jejich provoz nebude narušovat funkční využití sousedních ploch realizovaných v souladu s regulativy funkčního typu určeného ÚPmB pro dané lokality; - jejich objemové a architektonické řešení nebude v rozporu se stávajícím charakterem území; - doba jejich dočasného užívání nepřekročí návrhové období ÚPmB, tj rok 2010; - případná změna využití povolené dočasné stavby musí být znovu posuzována podle výše uvedených kriterií Úprava A6/00 (str B/4): FUNKCE: PLOCHY BYDLENÍ Před popis funkčního typu BP - PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ se vsouvá obecné ustanovení: Na objekty, ze kterých bylo před schválením ÚPmB zcela nebo částečně povoleno vymístění bydlení za účelem jiného funkčního využití, se nevztahuje regulativ vzájemného poměru ploch bydlení a ostatních přípustných nebo podmíněně přípustných zařízení stanovený pro příslušný funkční typ Úprava A8/00 (str B/23): 8 MÍRA STAVEBNÍHO VYUŽITÍ Míra stavebního využití pozemků ve stabilizovaných funkčních

12 plochách je dána stávajícím stavem zástavby v předmětné základní ploše Při výpočtu skutečné hodnoty IPP pro již existující zástavbu se z předmětné základní funkční plochy nezapočítávají výměry pozemků, na nichž má být uvažovaná výstavba realizována, ani plochy eventuelních proluk v uliční frontě existujících v rámci předmětné základní plochy Takto získaná hodnota IPP má při aplikaci na jednotlivých pozemcích orientační charakter s tím, že při povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a přístaveb stávajících objektů nesmí objem povolované stavby: - narušit charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb, počtem nadzemních podlaží a způsobem řešení zastřešení včetně eventuálního podkroví); - zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí Nově navrhované půdní vestavby se z hlediska výše uvedené hodnoty IPP neposuzují, pokud jejich řešení nevyvolává změnu stávajícího tvaru a výšky střechy V opačném případě jsou považovány za nástavby B Změny funkčního využití ploch ÚPmB B2/00 MČ BRNO-STŘED, k ú Trnitá, Koliště změna ZO - návrh na SJ - návrh B3/00 MČ BRNO-STŘED, BRNO-BOHUNICE, BRNO-JIH, BRNO-ČERNOVICE k ú Pisárky, Štýřice, Bohunice, Komárov, Horní Heršpice, Černovice, vedení VMO v jižním sektoru změna BC, SV, SO, PP, R, ZO, KV - návrh, BO, OS, PP, R, ZO, KV - stab a LPF na plochu pro dopravu; změna trasy VMO a ploch pro dopravu na PP - návrh; změna ploch železnice - stab a návrh na plochu pro dopravu a naopak B4/00 MČ BRNO-KOHOUTOVICE, k ú Kohoutovice, Hobrtenky změna LPF na TS - návrh a místní komunikaci - návrh a TS - návrh na LPF B6/00 MČ BRNO-BOSONOHY, k ú Bosonohy, Pražská změna ZPF na BP - návrh B7/00 MČ BRNO-JUNDROV, k ú Jundrov, Pivoňkova,

13 Optátova - vnitroblok změna ZPF na BC - návrh B8/00 MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k ú Žabovřesky, Pastviny změna KV - stab a ZR - stab na plochu veřejného prostranství B13/00 MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k ú Maloměřice, Borky změna PP - návrh na R - stab B14/00 MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, k ú Královo Pole, Křižíkova - trať ČD změna OS - stab na SV - návrh B17/00 MČ BRNO-MEDLÁNKY, k ú Medlánky, Turistická změna ploch s objekty pro individuální rekreaci na BC - návrh B20/00 MČ BRNO-SEVER, k ú Černá Pole, Helfertova změna OZ - stab na BO - návrh B21/00 MČ BRNO-SEVER, k ú Lesná, Barvy změna ploch s objekty pro individuální rekreaci na BC - návrh B23/00 MČ BRNO-IVANOVICE, k ú Ivanovice, za Svitav radiálou změna ZPF na plochu s objekty pro individuální rekreaci B25/00 MČ BRNO-IVANOVICE, k ú Ivanovice, Černohorská změna ploch s objekty individuální rekreace na BC - návrh B34/00 MČ BRNO-LÍŠEŇ, k ú Líšeň, Novolíšeňská změna ZO - stab na DG - návrh a TO - stab B35/00 MČ BRNO-VINOHRADY, k ú Židenice, Jedovnická změna R - návrh na SO - návrh, ZO - návrh a ZO - stab ZO - návrh na SO - - návrh a SO - návrh na ZO - návrh a ZO - stab B38/00 MČ BRNO-VINOHRADY, k ú Židenice, Blatnická změna OS - stab na SO - návrh B40/00 MČ BRNO-VINOHRADY, k ú Židenice, Pálavské nám změna SJ - návrh na ZO - návrh B42/00 MČ BRNO-JIH, k ú Horní Heršpice, Kšírova - Dufkovo nábřeží změna "plochy vodního toku" - návrh na BO - stab a SV - návrh na "plochu vodního toku" - návrh B43/00 MČ BRNO-JIH, k ú Horní Heršpice, Ořechovská změna SV - stab na BC - stab a BC - návrh B44/00 MČ BRNO-JIH, k ú Přízřenice, Moravanská, Vídeňská změna PP - stab na plochu pro dopravu - návrh

14 B52/00 MČ BRNO-KOHOUTOVICE, MČ BRNO-BOSONOHY, MČ BRNO- -ŽEBĚTÍN, MČ BRNO-BYSTRC, k ú Kohoutovice, Bosonohy, Žebětín, Bystrc, rekreační oblast Holedná úprava průběhu hranice rekreační oblasti B98/00 MČ BRNO-SEVER, k ú Soběšice, Weissova změna LPF - stab na TV - návrh C Opravy ÚPmB C1/00 MČ BRNO-STŘED, k ú Pisárky, Pisárecká oprava LPF na TV - stab C2/00 MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k ú Žabořesky, Jana Nečase oprava ZP - stab na plochu místní komunikace a veřejného prostranství C3/00 MČ BRNO-ŽABOVŘESKY, k ú Žabovřesky, Královopolská oprava PV - stab na N - stab (ÚHA) C4/00 MČ BRNO-JUNDROV, k ú Pisárky, Na Jurance oprava LPF na plochy s objekty pro individuální rekreaci a naopak a BO - - stab na LPF C6/00 MČ BRNO-JEHNICE, k ú Jehnice, Plástky oprava ZPF na plochu s objekty pro individuální rekreaci C7/00 MČ BRNO-SEVER, k ú Černá Pole, Černopolní oprava SO - stab na BO - stab a OZ - stab C8/00 MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY, k ú Obřany, Mlýnské nábřeží oprava BC - stab na ZPF C9/00 MČ BRNO-LÍŠEŇ, k ú Líšeň, Ondráčkova, Podhorní oprava ZO - stab a BC - stab na plochu veřejného prostoru (ÚHA) C10/00 MČ BRNO-LÍŠEŇ, k ú Líšeň, Kubíkova oprava ZO - stab na plochu veřejného prostoru C11/00 MČ BRNO-TUŘANY, k ú Brněnské Ivanovice, Jahodová oprava KV - stab na PV - stab C12/00 MČ BRNO-CHRLICE, k ú Chrlice, Obilní oprava části plochy PZ - stab na SO - stab C14/00 MČ BRNO-KOMÍN, k ú Komín, sportovní letiště oprava plochy R - stab na ZPF se zvláštním režimem

15 c) Zastupitelstvem města Brna na Z3/021 zasedání dne vyplývající z návrhu Regulačního plánu Cejl - Křenová Změny ÚPmB B99/00 Úprava křižovatky NMT s železniční tratí změna rozsahu přilehlých návrhových ploch SO a dopravních ploch navzájem B100/00 Rozšíření ZŠ Křenová 21 změna části plochy SJ - návrh na OV - návrh B101/00 Park Vlhká - Cejl změna části plochy SJ - návrh na ZO - návrh B102/00 Nová městská třída - úsek Cejl - železniční trať změna ploch ZO - návrh na SO - návrh B103/00 Úprava křížení průtahu Masná - Cejl s železniční tratí změna SO - návrh na PP - stab B104/00 JME, JMP - Plynárenská dle režimu řízené výstavby (US - Atelier A PLUS) změna PV - návrh na SV - stab B105/00 Trasa Mlýnského potoka Tkalcovská - Radlas - Špitálka změna ZO - návrh na PV - stab B106/00 JV okraj areálu Teplárna změna SO - návrh na TT - stab B107/00 Plocha bydlení Tkalcovská změna SV - návrh na BO - stab B108/00 Úprava křižovatky u železniční trati na okružní, průtah Masná - Cejl změna části SV - stab na dopravní plochu - návrh B109/00 Ulice Stavební změna PV - stab na SO - návrh B110/00 Špitálka změna PV - stab na SO - návrh B111/00 Propojení NMT - Špitálka, trasa koridoru Mlýnského

16 potoka změna SV - návrh na ZO - návrh, vodní plocha stab na vodní plochu návrh včetně úpravy rozsahu ploch a trasy koridoru Mlýnského potoka B112/00 NMT - západní strana změna SJ - návrh na SO - návrh Opravy ÚPmB C25/00 Špitálka (MŠ) oprava části PV - stab na BO - stab C26/00 Obytný blok Podnásepní - Stavební - Špitálka oprava části SO - stab na BO - stab C27/00 Areál PIB Tkalcovská oprava ZO - stab na SV - stab s překryvnou zelení C28/00 Radlas - měnírna DpmB oprava BO - stab na DH - stab C29/00 Nároží Křenová - Šmeral oprava SO - stab na PV - stab

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA MAGISTRÁT MĚSTA BRNA ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA 1994 vydaný obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KROMĚŘÍŽE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 6A ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽE

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KROMĚŘÍŽE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 6A ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽE PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KROMĚŘÍŽE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 6A ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KROMĚŘÍŽE listopad 2005 ve znění změn č.1, 2, 3, 4, 5A, 6A vydaném 7. 11. 2013 Zpracovatelé dokumentace: Vedoucí projektant:

Více

Seniorské bydlení na plochách brownfields v městě Brně

Seniorské bydlení na plochách brownfields v městě Brně Seniorské bydlení na plochách brownfields v městě Brně Ing. arch. Lucie Látalová Školitel: doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, Csc. Ústav navrhování I., FA VUT Brno Recenzent: Ing. arch. Jan Velek, Ph.D. Disertační

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

PM 10. REZZO 1 REZZO 1 72,37 139,70 435,12 43,51 172,66 96,49 2,08E+00 5,47E-01 Celkem z REZZO 1

PM 10. REZZO 1 REZZO 1 72,37 139,70 435,12 43,51 172,66 96,49 2,08E+00 5,47E-01 Celkem z REZZO 1 Tabulka 1: Emise sledovaných škodlivin dle kategorie zdroje, t/rok, stacionární a mobilní zdroje, Brno 2007 výchozí rok 2007 Zdroj dat: ČHMÚ - REZZO 1+ 2, ČHMÚ, ČIŽP Brno, MMB - REZZO 3, CDV - REZZO 4,

Více

NAŘÍZENÍ č. 13/2011, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011

NAŘÍZENÍ č. 13/2011, STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO datum nabytí účinnosti: 1. 10. 2011 Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO ústř. provolba (+420) 542 171 111, e-mail: informace@brno.cz, www.brno.cz

Více

schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/021 zasedání konaném dne

schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/021 zasedání konaném dne 1. strana z 5 Změny Územního plánu města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna na Z4/021 zasedání konaném dne 21. 12. 2004. Změny Územního plánu města Brna 2002-I Změny A - textové části regulativů

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/023 konané dne 26. 5. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/023 konané dne 26. 5. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/023 konané dne 26. 5. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 5.1 Údaje z mimořádného zpracování vyjížďky a dojížďky města Brna Ve standardních publikovaných údajích o vyjížďce a dojížďce jsou data za krajské město Brno publikována jako souhrnné

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/040 konaného dne 3.

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/040 konaného dne 3. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/040 konaného dne 3. září 2002 Při jednání bylo přítomno 52 členů ZMB. Nepřítomni: MUDr. Pavel Hála,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Územní rozhodnutí č. 28

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Územní rozhodnutí č. 28 Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř. 59, 612 93 Brno -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA

OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA v,, '"', OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA OBCE RUDNA č. 1I1998 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU OBCE RUDNÁ SE ZAPRACOVANÝMI 1. A 2. ZMĚNAMI A DOPLŇKY Obecní zastupitelstvo obce Rudná se usneslo

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5.

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. září 2001 Program 4. 9. 2001 1. Schválení mandátové komise 2. Schválení

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Městys Drnholec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh Jednotných hodnotících kritérií a dalších

Více

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013 Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027 konaného dne 1. 10. 2013 1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 2. Dotazy, připomínky

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách. vyhláška č.

Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách. vyhláška č. Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu obytné zóny Jezárka a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 6/2002 Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18. 12.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Městys Drnholec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

PASOHLÁVKY VYHLÁŠKA. č.../2002. o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

PASOHLÁVKY VYHLÁŠKA. č.../2002. o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru VYHLÁŠKA č..../2002 o závazných částech změny č.1 územního plánu sídelního útvaru PASOHLÁVKY - Zastupitelstvo obce Pasohlávky na základě schválené změny č.1 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Pasohlávky

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

V Y H L Á Š K A č. 3/2003,

V Y H L Á Š K A č. 3/2003, V Y H L Á Š K A č. 3/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 Část č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od 01. 04. 2006 OBSAH 1. ÚVOD 3 1.1. Základní údaje o cenové mapě 3 1.2. Vztah cenové mapy k Územnímu plánu

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZÁVAZNÁ ČÁST územního plánu obce Jesenice příloha odůvodnění změny č.4 ke společnému jednání poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou

ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou Město Žamberk Masarykovo náměstí 166 564 01 Žamberk srpen 2015 ÚZEMNÍ STUDIE ŽAMBERK lokalita Pod Žirafou textová část územní studie návrh k veřejnému projednání

Více

Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991. o místních poplatcích ČLÁNEK I 1

Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991. o místních poplatcích ČLÁNEK I 1 Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání konaném dne 27. 3. 1991 podle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením

Více

ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH

ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH . ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH Pořizovatel: Město Uherský Brod Zpracovatel: Ing.arch.Jaroslav Meluzín Vypracovali: Ing.arch.Jaroslav Meluzin autor

Více

I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE DŘÍNOV

I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE DŘÍNOV I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE I/A T E X T O V Á Č Á S T Územní plán obce byl schválen Zastupitelstvem obce dne 14.9.2001 Obecně závaznou vyhláškou 1/2001. Zpracovatel ing. Josef Horák INEX Kroměříž..

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

1063. Ing. Hana Kašpaříková zástupce veřejnosti

1063. Ing. Hana Kašpaříková zástupce veřejnosti 1063. Ing. Hana Kašpaříková zástupce veřejnosti Hodnoty indexu podlaží plochy (IPP) byly v platném Územním plánu měst Brna (ÚPmB) stanoveny s ohledem na jejich zařazení do směrné části územního plánu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV

REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV REGULAČNÍ PLÁN CENTRÁLNÍ MĚSTSKÉ ZÓNY RÝMAŘOV A. TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. VI/2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

PROSIMĚŘICE okr. Znojmo

PROSIMĚŘICE okr. Znojmo ÚZEMNÍ PLÁN PROSIMĚŘICE okr. Znojmo I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánu a regionálního rozvoje AR projekt

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Obec Zaboří. V e ř e j n á v y h l á š k a. Opatření obecné povahy. vydává. změnu č.1 územního plánu obce Zaboří

Obec Zaboří. V e ř e j n á v y h l á š k a. Opatření obecné povahy. vydává. změnu č.1 územního plánu obce Zaboří Obec Zaboří V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Zaboří, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C.

Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Obsah textové části návrhu Územního plánu Opavy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných, přestavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 13/2000,

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 13/2000, M ě s t o B r n o V y h l á š k a č. 13/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Brna č. 22/1998 o podmínkách pro užívání znaku a vlajky města Brna, znaků a vlajek městských částí Zastupitelstvo

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a Přehled činností v přenesené působnosti, které vykonávají některé městské části pro jiné městské části Městská část Brno-střed správní obvod Brno-město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a

P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a P ř í l o h a č. 2 S t a t u t u m ě s t a B r n a Přehled činností v přenesené působnosti, které vykonávají některé městské části pro jiné městské části Strana 1 (celkem 15) Městská část Brno-střed vykonává

Více

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Zpracovaný v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více