Přejeme krásné prožití svátků jara kolektiv účetního a mzdového portálu INFORMACE O PLACENÉ REGISTRACI NALEZNETE NA POSLEDNÍ STRANĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přejeme krásné prožití svátků jara kolektiv účetního a mzdového portálu INFORMACE O PLACENÉ REGISTRACI NALEZNETE NA POSLEDNÍ STRANĚ"

Transkript

1 NEWSLETTER č. 4 / 2014 (16. týden) Měsíčník internetového portálu Předplatné newsletteru si můžete objednat na Cena: 30 Kč úterý, Milí uživatelé účetního a mzdového portálu, s dalším číslem našeho newsletteru bychom Vám rádi popřáli krásné velikonoční svátky, které jsou tradičními svátky vítání jara. Pojí se s řadou tradic, jak těch, které dodnes dodržujeme, tak i těch dávno zapomenutých. Například u nás v Bohuňovicích se již těšíme na Velký pátek, který má svou neodmyslitelnou zvukovou kulisu v podobě hlučného klapaní a hrkání, kterým se nahrazuje utichnutí kostelních zvonů a jejich tzv. odlet do Říma. Přejeme krásné prožití svátků jara kolektiv účetního a mzdového portálu INFORMACE O PLACENÉ REGISTRACI NALEZNETE NA POSLEDNÍ STRANĚ Zdarma REKODIFIKACE 1. VIDEO Rejstřík občanského zákoníku + právnické osoby Ing. Pěva Čouková Novinka Měsíční vstup tzv. NA ZKOUŠKU VIP registrace s newsletterem Více informací naleznete na poslední straně nebo na: cena 360 Kč bez DPH cena Kč bez DPH 2.ROČNÍK ODBORNÁ ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KONFERENCE VEŘEJNÉ SPRÁVY Články uvnitř čísla Nejasnosti při výpočtu zahraničního stravného Autor: JUDr. Marie Salačová V poslední době se stále častěji ukazuje, že i odpovědní pracovníci bojují se zákonným textem zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), upravujícím poskytování zahraničního stravného podle jeho 170 odst. 3. Toto ustanovení působí velmi vážné nejasnosti a komplikace. Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu Autor: JUDr. Marie Salačová Jedním z druhů proplácených náhrad jízdních výdajů zaměstnancům a dalším osobám při jejich pracovních cestách podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je také náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu. Určitě je třeba považovat za minimálně zvláštní, že právě u této náhrady se vyskytují poměrně často závažné problémy, nejasnosti a komplikace. Průměrný výdělek a jeho výpočet Autor: Ing. Růžena Klímová Úpravu průměrného výdělku stanoví 351 a násl. zákoníku práce a tato úprava se vztahuje na všechny zaměstnavatele. Pravidla propočtu se vztahují i na zaměstnance v pracovním vztahu obdobném pracovnímu (služební poměr), tak i na zaměstnance konající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jak postupovat při výpočtu průměrného výdělku? Non-financial benefits summer courses abroad Autor: Ing. Vladimír Zdražil V dnešním jazykovém okénku se zaměříme na nepeněžní příjmy zaměstnanců, konkrétně dva zaměstnanci obdrží letní kurz angličtiny ve Velké Británii. Hodnota kurzu organizovaného cestovní kanceláři je 60 tisíc korun...zamysleme se nad zdaněním takovéhoto nepeněžního benefitu zaměstnanci.

2 strana 2 Nové diskuze Budeme rádi, když se se svými dotazy, případně zkušenostmi zapojíte do naší diskuse: Mateřská dovolená a podnikání Využití služebního auta DzPFO po zučtování daně zamětnavatelem Přestávky u dohod o provedení práce Více diskuzí naleznete na: Aktuality Zdravotní pojištění platíte ze všech příjmů z podnikání. I z nízkých Sociální bydlení nesmí znamenat jen ubytování Svátky v roce 2014 přinesou důchod některým důchodcům dříve ČSSZ informuje: Komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství Tipy pro Vás Naše semináře v Bohuňovicích VÍTE, ŽE MÁTE JAKO PLATÍCÍ UŽIVATELÉ 10 % SLEVU? (9:00-15:00) DOPAD NOVÉHO OBČASNKÉHO ZÁKONÍKU DO ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ A ÚČETNICTVÍ Cena pro úředníky: 1 100,- Kč Cena pro podnikatele : 1 100,- Kč bez DPH Seminář je akreditovaný pro úředníky Ing. Pěva Čouková JUDr. Eva Dobrovolná (9:00-15:00) MAJETEK A KATASTR NEMOVITOSTÍ Cena pro úředníky: 1 100,- Kč Cena pro podnikatele : 1 100,- Kč bez DPH Seminář je akreditovaný pro úředníky Ing. Pěva Čouková JUDr. Eva Dobrovolná NEJASNOSTI PŘI VÝPOČTU ZAHRANIČNÍHO STRAVNÉHO JUDr. Marie Salačová Uznávaná specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací. V poslední době se stále častěji ukazuje, že i odpovědní pracovníci bojují se zákonným textem zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), upravujícím poskytování zahraničního stravného podle jeho 170 odst. 3. Toto ustanovení působí velmi vážné nejasnosti a komplikace. Tuto situaci prohloubila ještě řada nesprávných výkladů. Ve zmíněném odstavci 3 je stanoveno, že zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 2, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území ČR 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne právo za cestu po území České republiky právo na stravné podle 163 nebo 176. Trváli doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. 1. výklad je, že v případě, kdy vznikne nárok na tuzemské stravné, tak náleží zahraniční stravné ve výši už jen jedné třetiny dle: a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle 163 nebo výklad je, že v případě, kdy vznikne nárok na tuzemské stravné, tak se postupuje podle první a začátku druhé věty, a nárok zahraničního stravného má zaměstnanec podle doby, kterou stráví v zahraničí podle: zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 2, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného. Správná aplikace předmětného ustanovení Podstata řešení spočívá ve správné aplikaci 170 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o správné určení výše zahraničního stravného podle doby trvání zahraniční pracovní cesty, tj. fakticky pobytu v zahraničí, v jednotlivých časových kategoriích stanovených v uvedeném ustanovení. Ze samotného znění zmíněného ustanovení vyplývají 4 skupiny zahraničních cest takto: 1. skupinu představují - zahraniční pracovní cesty v trvání déle než 18 hodin v kalendářním dni a v tomto případě přísluší zaměstnanci zahraniční stravné v plné výši základní sazby zahraničního stravného, 2. skupinu představují - zahraniční pracovní cesty v trvání déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin v kalendářním dni a v tomto případě přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin základní sazby zahraničního stravného, 3. skupinu představují - zahraniční pracovní cesty v trvání 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné v kalendářním dni a v tomto případě přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši jedné třetiny základní sazby zahraničního stravného, 4. skupinu představují - zahraniční pracovní cesty v trvání méně než 1 hodinu v kalendářním dni a v tomto případě zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší; V této souvislosti však nelze ještě opomenout 170 odst. 4 druhou větu zákoníku práce, kde je k tomu stanoveno, že doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí tuzemského stravného. Současně je nutno respektovat, že každé uvedené časové pásmo pro jednotlivé skupiny zahraničních pracovních cest je samostatné a nelze je kombinovat.

3 strana 3 Tři způsoby řešení Největší nejasnosti v praxi způsobuje třetí skupina, tj. určení konkrétní výše zahraničního stravného v situaci, kdy zahraniční pracovní cesta trvá (je pobyt v zahraničí) 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu po území ČR právo na stravné podle 163 nebo 176 (tj. tuzemské stravné) jedná se o jedno samostatné časové vymezení a prakticky to znamená, že uvedená doba déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu po území ČR právo na tuzemské stravné je spojena pouze s dobou stanoveného časového rozpětí 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu - pro správnou aplikaci to znamená, že z této skupiny zahraničních pracovních cest mohou vyply tři varianty: a) jestliže bude zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu za podmínky, že za cestu po území ČR při této zahraniční pracovní cestě mu nevznikne právo na tuzemské stravné, počítá se doba trvání zahraniční pracovní cesty (tj. pobytu v zahraničí) hned od překročení české státní hranice a podle této doby se přizná zahraniční stravné, jak je stanoveno v jednotlivých shora uvedených skupinách; b) jestliže ale bude zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu za podmínky, že za cestu po území ČR při této zahraniční pracovní cestě mu vznikne právo na tuzemské stravné (tj. podle 163 nebo 176) a zaměstnanec bude v zahraničí déle než 5 hodin, přísluší mu zahraniční stravné podle doby trvání zahraniční pracovní cesty (tj. faktického pobytu v zahraničí) to ale znamená, že pokud bude pobyt v zahraničí v délce 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu ve výši jedné třetiny základní sazby zahraničního stravného a pokud bude pobyt v zahraničí déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, pak ve výši dvou třetin základní sazby zahraničního stravného (objevuje se chybný výklad, že přísluší zaměstnanci pouze vždy jedna třetiny základní sazby zahraničního stravného, jestliže mu vznikne právo na tuzemské stravné, což je nesprávné, protože by se anulovala výše zahraničního stravného z druhé skupiny zahraničních pracovních cest, což není možné jak bylo již shora zdůrazněno, každá sazba je samostatná); c) jestliže bude zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu za podmínky, že za cestu po území ČR při této zahraniční pracovní cestě mu vznikne právo na tuzemské stravné a zaměstnanec bude v zahraničí méně než 5 hodin, pak mu nepřísluší zahraniční stravné a doba pobytu v zahraničí se přičte podle 170 odst. 4 druhá věta zákoníku práce k době rozhodné pro poskytnutí tuzemského stravného. NÁHRADA JÍZDNÍCH VÝDAJŮ ZA MÍSTNÍ HROMADNOU DOPRAVU JUDr. Marie Salačová Uznávaná specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací. Jedním z druhů proplácených náhrad jízdních výdajů zaměstnancům a dalším osobám při jejich pracovních cestách podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je také náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu. Určitě je třeba považovat za minimálně zvláštní, že právě u této náhrady se vyskytují poměrně často závažné problémy, nejasnosti a komplikace. Podstata spočívá v souvislosti 157 odst. 1 a 159 odst. 1 a odst. 2 citovaného zákoníku práce (dále jen ZP ). Náhrada jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu (dále jen MHD ) je stejně jako každá jiná náhrada jízdních výdajů poskytována zaměstnancům při jejich pracovních cestách v prokázané výši. Výslovně tuto podmínku stanoví 157 odst. 1 shora citovaného ZP. A shodně je tomu i u náhrady jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy, což je výslovně stanovené v 159 odst. 1 téhož zákona. V tomto ustanovení je přímo a jednoznačně stanoveno, že náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v souladu s určenými podmínkami pracovní cesty přísluší zaměstnanci v prokázané výši s tím, že tato náhrada náleží zaměstnanci i vedle náhrad podle 157 odst. 1 až 3. Z uvedeného je zřejmé, že samozřejmě náhrada jízdních výdajů za MHD přísluší i vedle přiznávaných jiných náhrad jízdních výdajů, pokud zaměstnavatelem byly současně určeny různé druhy dopravních prostředků pro konkrétní pracovní cestu např. zaměstnanec měl zaměstnavatelem podle 153 odst. 1 ZP jako hlavní způsob dopravy určený vlak nebo autobus a pro obec přechodného pracoviště MHD, není vyloučené ani jako hlavní způsob dopravy silniční motorové vozidlo (to znamená pouze pro cestu z místa východiska pracovní cesty do místa přechodného pracoviště a zpět) a v místě přechodného pracoviště MHD toto řešení musí být zaměstnavatelem výslovně a přesně určené. Také pro poskytování náhrady jízdních výdajů, včetně za MHD, platí v zásadě princip prokazatelnosti, což tedy prakticky znamená, že jízdní výdaj musí být prokázán příslušnou jízdenkou. Jedinou výjimku z poskytování prokázaných jízdních výdajů představuje ustanovení 159 odst. 2 ZP. Je to poprvé v historii vůbec, kdy byla prolomena zásada prokazatelnosti vůči náhradě jízdních výdajů, ale pozor na to, že pouze pro MHD a pouze při pracovních cestách v obci sjednaného místa výkonu práce. A v právě v této souvislosti vznikají nejasnosti a komplikace, které je třeba vysvětlit komplexně. Jednoznačně je nutné začít tím, že zmíněná výjimka se vztahuje pouze a jen k pracovním cestám zaměstnanců v jejich obci sjednaného místa výkonu práce a o takovou pracovní cestu se bude u nich jednat jenom tenkrát, pokud budou mít místo výkonu práce ve své pracovní smlouvě dohodnuté (tj. sjednané a uvedené) ve formě přesné adre-

4 strana 4 sy, tj. město (obec), ulice, číslo např. Praha 1, Spálená ulice 10. Jen v tomto a obdobných případech se považuje za místo výkonu práce a současně pravidelné pracoviště ve smyslu 34a zákoníku práce věty první pouze ta kancelář nebo dílna nebo provozovna či závod na této adrese a jestliže je zaměstnanec vyslán svým zaměstnavatelem k plnění pracovních úkolů (na pracovní cestu) někam mimo tuto adresu, ale v tomto městě či obci, jedná se u něj právě o pracovní cestu v obci sjednaného místa výkonu práce. Pokud tedy zaměstnanec bude mít sjednáno místo výkonu práce zmíněným způsobem, pak při pracovních cestách v obci sjednaného místa výkonu práce může při těchto svých pracovních cestách aplikovat (použít) shora uvedený 159 odst. 2 ZP. Zde je poprvé v historii prolomena zásada prokazatelnosti vůči náhradě jízdních výdajů za místní (městskou) hromadnou dopravu při pracovních cestách zaměstnanců v obci sjednaného místa výkonu práce. Předmětné ustanovení přesně stanoví, že při poskytnutí náhrady jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, zaměstnavatel poskytne tuto náhradu ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty, aniž by zaměstnanec musel jízdní výdaje prokazovat. Znění tohoto ustanovení prakticky znamená, že všichni zaměstnanci při těchto pracovních cestách (ale pozor!! pouze při těchto pracovních cestách) mohou používat jakékoliv svoje síťové jízdenky na místní hromadnou dopravu (tj. roční, půlroční, měsíční, apod.) a nemusí si kupovat jednotlivé jízdenky, ale jejich hodnotu (cenu) mohou svému zaměstnavateli vyúčtovávat, aniž by je museli připojovat ve vyúčtování, tedy není pro tuto situaci stanovena podmínka prokazatelnosti. Zachována je však stále podmínka kontrolovatelnosti. Ta je splněna tím, že zaměstnanec předmětný výdaj vyúčtovává na základě seznamu sepsaného na konci kalendářního měsíce, který musí obsahovat datum cesty, cíl a účel cesty a výši požadované úhrady za jízdné místní hromadnou dopravu. Pochopitelně, že takovýto seznam musí být také určitým způsobem kontrolovatelný, což prakticky znamená, že musí korespondovat s nějakým systémem zavedeným u zaměstnavatele pro kontrolu pohybu zaměstnanců během stanovené pracovní doby jedná se např. o knihu odchodů a příchodů, propustky, píchačky, elektronickou docházku atd. Problém v praxi při aplikaci 159 odst. 2 ZP spočívá v tom, že zaměstnavatelé mají často tendenci proplácet zaměstnancům jízdenky z místní hromadné dopravy bez doložení i při jiných pracovních cestách, nejenom při pracovních cestách v obci sjednaného místa výkonu práce. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že při všech ostatních pracovních cestách, tedy mimo pracovní cesty v obci sjednaného místa výkonu práce je zaměstnanec povinen respektovat podmínku prokazatelnosti i u místní hromadné dopravy ve smyslu 159 odst. 1 a 157 odst. 1 ZP. To platí i při pouhém průjezdu obcí sjednaného místa výkonu práce při pracovních cestách do kteréhokoliv jiného místa. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO VÝPOČET Průměrným výdělkem pro pracovněprávní účely se rozumí průměrný hrubý výdělek, pokud pracovněprávní předpisy nestanoví jinak. V případech, kdy se pro účely výpočtu peněžitých plnění vychází podle obecně závazných právních předpisů z průměrného měsíčního čistého výdělku, zjišťuje se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením zálohy na daň a pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, které platí zaměstnanec. Úpravu průměrného výdělku stanoví 351 a násl. zákoníku práce, a tato úprava se vztahuje na všechny zaměstnavatele. Pravidla propočtu průměrného výdělku se vztahují na zaměstnance v pracovním vztahu obdobném pracovnímu (služební poměr) a na zaměstnance konající práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Průměrný výdělek se zjišťuje z hrubé mzdy zaměstnance zúčtované v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Pokud není stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se zjišťuje k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, tedy k 1. 1., 1. 4., 1. 7., Vznikl-li pracovněprávní vztah v průběhu předchozího čtvrtletí, vychází se z období od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí za předpokladu, že v rozhodném období zaměstnanec odpracoval alespoň 21 dnů. Pokud zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 pracovních dnů, používá se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. V případě odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je nutné od používat dvě rozhodná období: předchozí kalendářní čtvrtletí a předchozí kalendářní rok. Zaměstnavatel stanoví tedy 2 průměrné výdělky a pro odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání se použije ten, který je pro zaměstnance Ing. Růžena Klímová specialista na mzdy výhodnější. Při uplatnění konta pracovní doby je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Znamená to, že takto vypočtený průměrný výdělek se použije nejen pro stanovení stálé mzdy, ale i pro náhrady mzdy včetně náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Pokud se podle pracovněprávních předpisů vychází z průměrného měsíčního výdělku, průměrný hodinový výdělek zjištěný podle předchozích odstavců se přepočte na jeden měsíc podle průměrného počtu týdnů v měsíci (což je koeficient 4,348) a stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance. Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda, na niž by zaměstnanci vznikl nárok v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek použít, zvýší se průměrný výdělek na

5 strana 5 výši odpovídající této minimální mzdě. Při použití pravděpodobného výdělku platí ustanovení o doplatku do minimální mzdy obdobně. U zaměstnance, u kterého došlo ke změně pracovní smlouvy z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna až po této změně, se vychází pro účely vyměřovacího základu podle právní úpravy úrazového pojištění (podle zákona č. 266/2006 Sb. účinnosti tento zákon nabývá dne ) z průměrného výdělku zjištěného naposled před změnou pracovní smlouvy, pokud to je pro zaměstnance výhodnější. V případech, kdy se podle pracovněprávních předpisů používá v souvislosti s náhradou škody průměrný výdělek u žáků a studentů nebo u fyzických osob se zdravotním postižením, kteří nejsou zaměstnaní a jejichž příprava pro povolání se provádí podle zvláštních předpisů, vychází se z výše průměrného výdělku stanoveného podle 357 ZP. Je-li zaměstnanci zúčtována mzda za delší časové období než čtvrtletí, zahrne se do výpočtu průměrného výdělku pouze poměrná část této mzdy a ostatní části se zahrnou do dalších období podle počtu období, za něž se mzda poskytuje. Do hrubé mzdy se v rozhodném období zahrne tato poměrná část jen ve výši odpovídající odpracované době. Postup při zjišťování průměrného výdělku zaměstnance činného na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je shodný jako u zaměstnance v pracovním poměru s jedinou výjimkou. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, je rozhodným obdobím celá doba, po kterou trvalo provedení sjednaného pracovního úkolu. Výpočet průměrného výdělku Abychom mohli průměrný výdělek vypočítat, je nutné si nejprve uvědomit, co se rozumí mzdou pro účely samotného výpočtu průměrného výdělku. Mzdou se ve smyslu 109 zákoníku práce rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnanci za práci nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem za práci. Přitom mzda náleží nejméně ve výši minimální mzdy. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost. Vykonává-li zaměstnanec práci v několika pracovních vztazích u téhož zaměstnavatele, posuzuje se mzda v každém pracovním vztahu samostatně. Při samotném výpočtu průměrného výdělku je prioritní vazba poskytnuté mzdy za vykonanou práci za určité časové období, tedy za odpracovanou dobu. Dalším kritériem je odlišení nemzdového plnění od mzdového plnění. Příklad Příkladem nemzdového plnění je poskytnutí odměny z fondu kulturních a sociálních potřeb či ze sociálního fondu k prvnímu odchodu do starobního důchodu. Pro výpočet průměrného výdělku není podstatné, jaká mzdová forma je používána, zda měsíční, hodinová, úkolová, podílová nebo smíšená. Rozhodné období Pro zjištění průměrného výdělku je nutné, aby podmínka odpracování alespoň 21 dnů v rozhodném období byla splněna. Započítat lze jen dny (směny), kdy zaměstnanec skutečně pracoval a pobíral za tuto práci mzdu. Výjimku tvoří svátek, který připadne na obvyklý pracovní den zaměstnance, jež v tento den nepracuje, avšak v důsledku odměňování měsíční mzdou se podle rozhodnutí zaměstnavatele mzda (plat) nekrátí. Upozorňujeme, že tento postup je nutné deklarovat ve vnitřním mzdovém předpisu nebo v kolektivní smlouvě. Tento den svátku, za který přísluší alikvotní část mzdy (nikoli průměrný výdělek jako náhrada za ušlý výdělek při uplatnění hodinové mzdové formy nebo kdy se za den svátku poskytuje náhrada mzdy), se do odpracovaných dnů započítává. Příklad: Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou a v rozhodném období odpracoval 20 dnů po osmi hodinách (160 hodin), za které obdržel mzdu ve výši Kč, a v den svátku, který připadl na jeho obvyklý pracovní den v rámci rozhodného období, obdržel poměrnou část své měsíční mzdy ve výši 900 Kč, protože zaměstnavatel tak stanovil ve vnitřním mzdovém předpisu. Ostatní dny v rámci rozhodného období byl nemocen a čerpal dovolenou. V následujícím období vznikla potřeba použít průměrný výdělek pro výpočet práce přesčas. Výpočet: Vzhledem k tomu, že zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou a zaměstnavatel uplatňuje v případě svátku nekrácenou měsíční mzdu, bude pro účely výpočtu průměrného výdělku započítán jako odpracovaný den i den svátku a průměrný výdělek bude v této výši: ( Kč Kč) : (160 hod. + 8 hod.) = 117,86 Kč/hod Bude-li se jednat o zaměstnance, který je odměňován hodinovou mzdou, nebo se bude jednat o zaměstnavatele, který poskytuje náhradu mzdy v případě svátku, pak při jinak stejných mzdových podmínkách bude postup zcela odlišný, protože takový zaměstnanec obdrží za svátek náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, a tudíž nelze svátek pro tyto účely započítat jako odpracovaný den. K výpočtu bude k dispozici v rámci rozhodného období pouze 20 odpracovaných dnů, což nezakládá možnost spočítat skutečný průměrný výdělek, ale vzniká povinnost použít pravděpodobný výdělek. Započítávání odměn za delší období Je-li zaměstnanci zúčtována mzda (plat) za delší časové období než čtvrtletí, zahrne se do výpočtu průměrného výdělku pouze poměrná část této mzdy připadající na kalendářní čtvrtletí a ostatní části se zahrnou do dalších období podle počtu období, za něž se mzda poskytuje. Do hrubé mzdy se v rozhodném období zahrne tato poměrná část jen ve výši odpovídající odpracované době. Poskytuje-li tedy zaměstnavatel odměny za delší období než je kalendářní čtvrtletí, je nutné, aby současně stanovil, jakého období se odměna týká. Není-li tato skutečnost uvedena nebo nevyplývá-li z dalších okolností periodicita příslušné odměny, má se za to, že je poskytnuta jako jednorázová. Tato skutečnost má zásadní vliv na výpočet průměrného výdělku. Příklad: Zaměstnanec odpracoval ve čtvrtletí, v němž fond pracovní doby (jeho předpokládaná pracovní doba) činil 520 hodin, pouze 480 hodin. Základní mzda činila Kč. Zúčtovaná pololetní odměna byla vyplacena Kč. Výpočet průměrného výdělku: ( : 2 x 480 : 520) = ,46 = ,46 Kč ,46 : 480 = 96,75 Kč Druhá část odměny ( : 2 = Kč) se zahrne do výpočtu průměrného výdělku v dalším období s ohledem na

6 strana 6 odpracovanou dobu v tomto dalším čtvrtletí. Pokud zaměstnanec v dalším čtvrtletí odpracuje pouze 250 hodin, za které náleží mzda ve výši Kč, bude průměrný výdělek činit: (8 600 x 250 : 520) = ,62 = , ,62 : 250 = 96,74 Kč U zaměstnanců, kteří mají sjednanou jinou (kratší) týdenní pracovní dobu než stanovenou, je nutné provádět redukci odměn přiznaných za delší časové období s ohledem na tuto individuální pracovní dobu. Příklad Roční odměna ve výši Kč je vyplacena v I. čtvrtletí. Plánovaný fond pracovní doby zaměstnance (harmonogram směn) v I. čtvrtletí činí 520 hodin, odpracovaná doba činí 460 hodin, zaměstnanec má stanovenou 40hodinovou týdenní pracovní dobu Kč : 4 = Kč Kč : 520 hod. x 460 hod. = Kč Do výpočtu průměrného výdělku bude roční odměna vstupovat částkou Kč. Za předpokladu, že další mzdové nároky mimo náhrad a pohotovosti činily v daném čtvrtletí Kč, průměrný výdělek činí: ( Kč Kč) : 460 hod. = 89,45 Kč/hod. Příklad Roční odměna ve výši Kč je vyplacena v I. čtvrtletí, odpracovaná doba činí 230 hodin, zaměstnanec má sjednanou kratší týdenní pracovní dobu ve výši 20 hodin týdně. Znamená to, že kdyby odpracoval všechny své plánované směny, odpracoval by v daném čtvrtletí 260 hodin. Odměna za delší časové období se bude krátit podle skutečně odpracované doby ve vztahu k plánované pracovní době tohoto zaměstnance Kč : 4 = Kč Kč : 260 hod. x 230 hod. = Kč Za předpokladu, že další mzdové nároky mimo náhrad a pohotovosti činily v daném čtvrtletí Kč, průměrný výdělek činí: ( Kč Kč) : 230 hod. = 89,45 Kč/hod. Odměny při životních a pracovních výročích, sociální výpomoc Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytovat odměny při životních a pracovních výročích, případně poskytovat sociální výpomoci. V podnikatelské sféře se můžeme setkat i s odměnami typu další mzda nebo 13. mzda, případně mzda na Vánoce. Tyto odměny je nutné z hlediska výpočtu průměrného hodinového výdělku přesně rozlišovat, jsou-li poskytnuty za výkon práce či v souvislosti s výkonem práce nebo z jiného důvodu, například mají-li sociální charakter. Odměny při životních a pracovních výročích a sociální výpomoci jednoznačně nesouvisejí s výkonem práce, a proto nemohou být zahrnovány do průměrného výdělku. Vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku Započitatelný příjem se dělí počtem odpracovaných hodin. Jestliže jsou zúčtovány odměny za delší než čtvrtletní období, vstupují do výpočtu průměrného výdělku poměrnou částí v dalších čtvrtletích, a to ještě v závislosti na počtu odpracovaných hodin. Dojde-li tedy k přesčasové práci ve čtvrtletí, kdy je do výpočtu průměrného výdělku zúčtována poměrná část odměny vyplacené v předchozích čtvrtletích, je tato poměrná část odměny přepočtena s ohledem na počet odpracovaných hodin, tedy včetně práce přesčas. Může tak dojít i ke zvýšení této poměrné části odměny. Vzhledem k tomu, že práce přesčas je v případě souhlasu (bez souhlasu jen 150 hodin ročně) zaměstnance limitována maximálně osmi hodinami v průměru týdně v rámci období, které může činit až 26 týdnů po sobě jdoucích (v kolektivní smlouvě lze toto období prodloužit až na 52 týdnů), není počet hodin práce přesčas pro výši průměrného výdělku nikterak podstatný. Příklad Organizace vyplácí podíl na hospodářském výsledku (dále též HV ) za předchozí rok v březnu následujícího roku, a to ve výši Kč. Zaměstnanec odpracuje v I. čtvrtletí 440 hodin, ve druhém čtvrtletí 530 hodin (z toho 10 hodin práce přesčas) atd., a to při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Nominální fond pracovní doby (plánovaný fond pracovní doby zaměstnance) činí v I. i ve II. čtvrtletí 520 hodin. Protože se jedná o odměnu za práci ve čtyřech čtvrtletích, je nutné ji rozdělit na 4 části, tj Kč : 4 = Kč, a dále pak upravit podle počtu odpracovaných hodin v každém čtvrtletí. I. čtvrtletí - do výpočtu průměrného výdělku k bude podíl na hospodářském výsledku zahrnut ve výši Kč x 440 hod. : 520 hod. = Kč. II. čtvrtletí - do výpočtu průměrného výdělku k bude odměna zahrnuta ve výši: Kč x 530 hod. : 520 hod. = Kč. Jestliže v I. čtvrtletí bude ostatní započitatelný příjem činit Kč, zaměstnanec odpracuje 440 hodin a podíl na HV bude započítán ve výši Kč, pak průměrný výdělek k bude činit: ( Kč Kč) : 440 hod. = 110,19 Kč/hod. Jestliže ve II. čtvrtletí bude ostatní započitatelný příjem činit Kč, zaměstnanec odpracuje 530 hodin a podíl na HV bude započítán ve výši Kč, pak průměrný výdělek k bude činit: ( Kč Kč) : 530 hod. = 85,56 Kč/hod. Náhrada mzdy a průměrný výdělek Náhrada mzdy se nezahrnuje do průměrného výdělku. To platí obecně, ať se jedná o náhradu mzdy za dovolenou nebo náhradu mzdy při jiných překážkách v práci. Do průměrného výdělku nevstupuje i počet hodin vázajících se na dobu těchto překážek v práci. Též i náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nemůže být zahrnována do průměrného výdělku, a to ze dvou důvodů: jedná o náhradu mzdy a jako taková nemůže být započtena do průměrného výdělku, náhrada mzdy při DPN je substitucí nemocenského při DPN po dobu prvních 14 dnů. Pokud se týká nadstandardního plnění při DPN, jedná se o jistý doplatek, který je uplatňován v souladu 192 odst. 3 ZP - dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená náhrada mzdy nebo platu i za první tři dny DPN nebo nad zákonnou výši nesmí převýšit průměrný výdělek. S ohledem na použitou terminologii je doplatek náhradou mzdy nebo platu, a proto nemůže být zahrnován do průměrného výdělku. Další důvod, proč nelze zahrnovat daný titul do průměrného výdělku, je ten, že se tento doplatek plně váže na období DPN, tedy kdy zaměstnanec nepracuje. V případě zahrnutí do průměrného výdělku by docházelo k disproporci spočívající v neodůvodněném zvýhodnění zaměstnance při výpočtu průměrného výdělku.

7 strana 7 NON-FINANCIAL BENEFITS SUMMER COURSES ABROAD včetně audionahrávky Ing. Vladimír Zdražil Autor anglických článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další Our partners are deeply negotiating with foreign investor. As we want to increase our knowledge potential there are two employees to send to intensive course of English to Brighton, Great Britain. The course is being organized by travel agency whose fee amounts to CZK each. I should add the fact about two employees to send sales manager and accountant Answer: I think that we have to strictly distinguish from professional background of each employee.. Sales manager is obliged to communicate in English very often and the revenue would regard his professional training in English as such as corresponding with expected job focus. Unlike accountant, she s not expected to use English for her personnel mission in the organization. she s about to keep books of accounts in sufficient way, drawing up tax reports, defend the company against revenue..but everything in Czech We think there have to be taken different approach. The sales manager course expense could be regarded as tax deductible. The course content inevitably complies with job occupation. Background we could see in article 24, section 2, letter j) By the side of employee (sales manager) the non-financial benefit is exempted from taxation, social and health insurance as well. Unlike accountant, taxation of this nonfinancial benefit must differ the organization must consider the expense as tax non-deductible. The employee could consider the non-financial benefit as exempted only up to CZK see article 6, section 9, letter d) but remaining part at the amount of CZK has to be taxed with payroll tax including social and health insurance liability Vocabulary to remember: Payroll tax Sales manager zálohová daň obchodní manažer Mission for those who speak English and Czech is not their native language: These articles are designed to accountants and enterprenneurs who work under Czech tax and accounting legislation. The information given is updated and complies with current Czech legislation. More info Poselství těchto článků pro účetní, daňové poradce, ekonomy a další: Tyto články odpovídají aktuálnímu stavu tuzemské legislativy, avšak nemají nahrazovat jakoukoli formu poradenství. Měly by pomoci čtenářům k vybudování úzce specializované slovní zásoby v oblasti účetnictví, daní a podnikové ekonomiky. Autor čerpá slovní zásobu ze zkušeností z mezinárodních transakcí s důrazem na prodeje tuzemských firem do zahraničí. Více na Sudoku Řešení najdete na str

8 NOVÉ DISKUZE Mateřská dovolená a podnikání DOTAZ: Dobrý den, všude jsem se dočetla, že když zaměstnankyně bude čerpat mateřskou dovolenou z titulu předchozího zaměstnaní, může na mateřské dovolené podnikat jako OSVČ. Kdyby chtěla hned pracovat (a brát mateřskou), tak by jí zaměstnavatel musel přijmout na jiný druh činnosti. Platí to i u toho podnikání? Může žena, která byla zaměstnána jako účetní, na mateřské založit živnost na vedení účetnictví a té své firmě (kde je vlastně na té mateřské) vystavovat faktury za vedení účetnictví? Nebo tam také musí jít o jiný druh práce? Předem děkuji za odpověď Ludmila N DISKUZE: Zaměstnankyně na mateřské dovolené nesmí vykonávat činnost, z níž plyne peněžitá pomoc v mateřství. Pokud pro zaměstnavatele vykonává jinou činnost, z níž dávka neplyne, žádné omezní zákon nestanoví. Pokud jako osoba začne vykonávat výdělečnou činnost, z níž také dávka PPM neplyne, opět žádné omezení neplatí. Problém však spočívá v tom, o jakou výdělečnou činnost jde. V souladu s 304 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti u zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím souhlasem. U zaměstnanců uvedených v 303 ZP platí ještě další omezení. Jde o zaměstnance státní správy, územních samosprávných celků, atd. Renka Klímová Využití služebního auta DOTAZ: Pokud je se zaměstnancem sjednáno v Pokud je v pracovní smlouvě ujednáno, že zaměstnanec může používat služební auto z místa bydliště do místa výkonu práce je to daňově uznatelný výdaj v souladu s 177 zákon.práce a 24/2/zh a u zaměstnance osvobozeno podle 6/7/a? Pokud ne, v případě že pracovník má sjednáno místo výkonu práce Praha a pracuje i z domova - a pohybuje se mezi domovem a firmou, která má též sídlo v Praze jsou výdaje za použití služebního auta daňově uznatelný výdaj? Děkuji za odpověď. Hedvika DISKUZE: Otázku bych otočila. Nejprve se musíme postarat o splnění podmínek 177 zákoníku práce. tj. přeložení, nebo přijetí do zaměstnání, nebo vyslání na práci k jinému zaměstnavateli. Pokud jsme v této množině případů, můžeme jít dál. Pak (a jen v tomto a ne v jiném případě) je cesta z místa bydliště do místa pracoviště pracovní cestou. Vzhledem k tomu, že je však užíváno vozidlo zaměstnavatele, není možné hovořit o žádné cestovní náhradě a tu pak osvobozovat podle 6 odst. 7 písm. a) ZDP. Náklady na provoz firemního vozidla jsou vždy daňově účinné a to i v případě, kdy je vozidlo užíváno nejen k pracovním, ale i k soukromým cestám zaměstnance. V případech užití vozidla v situacích popsaných v 177 zákoníku práce se pak nejedná o soukromé užití vozidla zaměstnancem a nevzniká mu zdanitelný nepeněžní příjem. Zcela jiná situace nastává v případě místa výkonu práce doma, ži v případě, kdy místo výkonu práce je v doma i v Praze (pak pro určení cestovní náhrady je rozhodující určení pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad). Při opuštění pravidelného pracoviště za účelem plnění pracovních úkolů je zaměstnanec na pracovní cestě a nejedná se o soukromé užití vozidla. Ivana Pilařová DzPFO po zučtování daně zamětnavatelem DOTAZ: Potřebuju radu. Poslední zaměstnavatel mi provedl roční zučtování daně s výsledkem -přeplatek. Ted jsem si uvědomil, že jsem mu nedodal podklady (potvrzení příjmu ) od předešlého zaměstnavatele v tom roce. Udělám si tedy DAP sám, ale kam zohlednit přeplatek, který mi vznikl v roč. zučtování. Do kt. řádku? děkuji Cristll DISKUZE: Tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro dotazovaný problém nemá speciální řádek, proto je potřebné improvizovat. Tazatel při vyplnění tiskopisu daňového přiznání (MFin 5405) strana 8 může při vyplňování řádku 84 daňového přiznání uvést údaj o sražených zálohách v hodnotě korigované o přeplatek vrácený zaměstnavatelem z ročního zúčtování, tj. z tiskopisu Potvrzení zaměstnavatele (MFin 5460) údaj o zálohách na daň z příjmů (řádek 12) sníží o přeplatek vyplacený zaměstnavatelem z ročního zúčtování záloh uvedený v řádku 19 a tuto hodnotu uvede v daňovém přiznání na zmíněném řádku 84. Kdyby poplatník tuto korekci neprovedl, prostřednictvím daňového přiznání by o vyplacení přeplatku na dani usiloval podruhé, což by ale správce daně při kontrole daňového přiznání měl na první pohled zjistit. Jinou možností se stejným výsledkem může být ta, že na řádku 84 tiskopisu daňového přiznání uvede poplatník skutečnou výši záloh sražených v minulém roce (řádek 12 Potvrzení zaměstnavatele) a vyplacený přeplatek z ročního zúčtování uvede kupříkladu do řádku 85 daňového přiznání s mínusovým znaménkem s tím, že by bylo vhodné upravit text řádku na přeplatek z ročního zúčtování vrácený zaměstnavatelem). Milan Lošťák Přestávky u dohod o provedení práce DOTAZ: Dobrý den, poprosila bych o radu, ohledně přestávek u dohod o provedení práce a délku práce. Pokud mám dohodáře, musí i on po 6-ti hodinách čerpak přestávku? Nebo není nutné mu tuto dobu tak jako u zaměstnanců v pracovním poměru z pracovní doby odečíst. A je vůbec možné odpracovat v jednom dni 13 hodin? U dohodářů není práce přesčas, tak by mě zajímalo jak toto řešit. Děkuji moc. hiklová JSME RÁDI, ŽE JDETE S NÁMI

9 DISKUZE: Podle 77 odst. 2 se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy jak na DPP, tak i DPČ) nevztahuje mimo jiné právní úprava pro výkon práce v pracovním poměru, pokud jde o pracovní dobu a dobu odpočinku. Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb. s účinností od byl však k této výjimce připojen požadavek, že výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Z citované právní úpravy tedy jasně vyplývá, že na výkon práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti se z hlediska pracovní doby nevztahují přestávky v práci během sněny (tedy např. přestávka na oddech 2. ROČNÍK KONFERENCE VEŘEJNÉ SPRÁVY BRNO VIDEOZÁZNAM Z KONFERENCE 2.ROČNÍK ODBORNÁ ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KONFERENCE PRO PODNIKATELE a jídlo v trvání nejméně 30 minut) ani nepřetržitý odpočinek mezi směnami či v týdnu. Jediné pravidlo, které musí být dodrženo je, že zaměstnanec nemůže práci vykonávat během 24 hodin po sobě jdoucích déle než 12 hodin. Samozřejmě oněch 24 hodin se počítá zpravidla od zahájení výkonu práce. V jednom dni tedy 13 hodin nelze odpracovat. Ustanovení o práci přesčas se rovněž na dohody nevztahuje. Je zde absolutní zákaz konat jakoukoli práci (činnost) nad 12 hodin denně. Pokud toto pravidlo bude porušeno, jde o flagrantní porušení pracovněprávního předpisu s možným postihem zaměstnavatele ze strany orgánů inspekce práce. Mgr. Zdeněk Schmied OBJEDNEJTE SI! AKTUALITY Sociální bydlení nesmí znamenat jen ubytování strana 9 Příprava tolik očekávaného nového zákona o sociálním bydlení je nově převedena pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. V pondělí 7. dubna se na půdě Senátu ČR, pod patronací jeho místopředsedkyně Miluše Horské, sešli zástupci nejdůležitějších subjektů a organizací, kteří se zabývají problematikou sociálního bydlení. V rámci kulatého stolu se diskutovalo o definici samotného sociálního bydlení, vymezení cílových skupin nebo ujasnění role státu, krajů, obcí a neziskových organizací při zajištění fungování sociálního bydlení. Účastníci jednání ocenili i změnu v postoji současné vlády a MPSV v této oblasti. Rozšíříme původní pracovní skupinu o zástupce měst a obcí, krajů a neziskových organizací. Musíme je zapojit do přípravy nového zákona již od úplného začátku. Jako další důležitou věc vidím získání prostředků na posílení sociálních pracovníků přímo v terénu, řekla na dnešní pracovní schůzce náměstkyně pro sociální a rodinou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová. V pracovní skupině by se měli sejít kromě výše zmíněných také zástupci Legislativní rady Vlády ČR, Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti, Ministerstva pro místní rozvoj, Veřejného ochránce práv, Platformy pro sociální bydlení, odborníků z akademické půdy nebo přímo z řad poskytovatelů sociálních služeb. První schůzka expertní skupiny se uskuteční během nejbližších dnů. Účastníci se shodli, že při přípravě nového zákona by se měl brát zřetel také na oblasti jako je aktivní politika zaměstnanosti státu, veřejně prospěšné práce, problematika lidí ohrožených ztrátou domova, vyloučených sociálních skupin, seniorů apod. Sociální bydlení je totiž komplexní otázka, která zasahuje do řady oblastí života společnosti. Musíme upravit sociální služby tak, aby byly více propojeny, vznikl jakýsi pomyslný komplex vzájemně propojených nádob, uvedl ředitel odboru sociálních služeb MPSV David Pospíšil. Nechceme další generaci, která vyroste a velkou část života stráví v ubytovnách. Sociální bydlení musí znamenat opravdu důstojné a dostupné bydlení, ne ubytování, dodala závěrem náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová. První ucelený materiál by měl vzniknout do srpna letošního roku a paragrafované znění zákona do konce roku 2016, tak aby již od roku 2017 byl účinný. Zdroj: MPSV

10 strana 10 OBJEDNEJTE SI MZDOVÉ INFORMACE JIŽ DNES NEPROMEŠKEJTE! PRÁVĚ VYŠLO! PRÁVĚ VYŠLO! JIŽ DRUHÉ VYDÁNÍ Cca 650 stran Semináře Oswald v Bohuňovicích V CENĚ SEMINÁŘE JE JIŽ ZAHRNUT: oběd - domácí kuchyně pracovní materiál zpracovaný přednášejícím občerstvení v průběhu semináře zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra přednášejícím Pokud máte jakýkoliv dotaz, zavolejte nám na tel.: , nebo napište na VÍTE, ŽE MÁTE JAKO PLATÍCÍ UŽIVATELÉ 10 % SLEVU? MOŽNOST UBYTOVÁNÍ V AREÁLU CENTRA ZDRAVÍ 8 MINUT OD MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE. V AREÁLU SE TAKÉ NACHÁZÍ PLAVECKÝ BAZÉN, WHIRPOOL, TOBOGÁN, PARNÍ LÁZEŇ, SAUNA, FITNESS, SOLÁRIUM, MASÁŽE. Možnost večeře v Restauraci U borovice (cca 90 m od ubytovny), možnost večeře, příjemného posezení u vína, piva. Možnost nákupu potravin v několika obchodech či místní pekárně - přímo naproti ubytovny. DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU DO ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ A ÚČETNICTVÍ Čas konání: 9:00-15:00 Ing. Pěva Čouková, JUDr. Eva Dobrovolná Cena pro úředníky: 1 100,- Kč, Cena pro podnikatelé: 1 100,- Kč bez DPH Seminář je akreditovaný pro úředníky MAJETEK A KATASTR NEMOVITOSTÍ Čas konání: 9:00-15:00 Ing. Pěva Čouková, JUDr. Eva Dobrovolná Cena pro úředníky: 1 100,- Kč, Cena pro podnikatelé: 1 100,- Kč bez DPH Seminář je akreditovaný pro úředníky KURZ ÚČETNÍ A DAŇOVÁ TERMINOLOGIE V ANGLIČTINĚ NA FLORIDĚ Florida Fort Lauderdale

11 strana 11 DAŇOVÝ SPECIALISTA ÚČETNÍHO PORTÁLU Každý účastník získá OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZ JE AKREDITOVANÝ Cena : ,- Kč bez DPH V ceně je zahrnuta účast na všech seminářích v rozsahu 13-ti dnů (10-ti bloků) Jednotlivé bloky si lze objednat i samostatně (bez osvědčení). I. BLOK - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2 DNY Čas konání: 9:00-17:00 Ing. Mgr. Olga Hochmannová 3 000,- Kč bez DPH II. BLOK - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 2 DNY Čas konání: 9:00-17:00 Ing. Zuzana Rylová Ph.D ,- Kč bez DPH III. BLOK - SILNIČNÍ DAŇ Čas konání: 9:00-12:30 Bc. Martin Mikuš 850,- Kč bez DPH IV. BLOK - SPOTŘEBNÍ A ENERGETICKÁ (EKOLOGICKÁ) DAŇ Čas konání: 13:00-17:0 0 Ing. Ivo Šulc 850,- Kč bez DPH V. BLOK - DAŇ Z NEMOVITOSTI Čas konání: 9:00-12:30 Ing. Jana Procházková 850,- Kč bez DPH VI. BLOK - DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Čas konání: :00 Ing. Věra Engelmannová 850,- Kč bez DPH VII. BLOK - ÚČETNICTVÍ V NÁVAZNOSTI NA DANĚ A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 2 DNY Čas konání: 09:00-17:00 Ing. Pěva Čouková 3 000,- Kč bez DPH VIII. BLOK - DAŇOVÝ ŘÁD Čas konání: :00 Ing. Bohumil Holuša 1 500,- Kč bez DPH IX. BLOK DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 2 DNY Čas konání: 09:00-17:00 Ing. Otakar Machala 3 000,- Kč bez DPH X. BLOK - ÚČETNICTVÍ - OPERACE S OBCHODNÍM ZÁVODEM, PŘEMĚNY 2 DNY Čas konání: 9:00-17:00 Ing. Pěva Čouková 3 000,- Kč bez DPH

12 strana 12 VIP REGISTRACE S NEWSLETTEREM NOVINKA! cena Kč bez DPH Nabízíme zdarma newsletter (3x měsíčně) Vybírejte podle Vaší volby buďto ke stažení elektronicky IHNED, nebo poštou k Vám domů. Vstup do všech oblastí portálu: podnikatelé mzdy obce příspěvkové organizace neziskové organizace Sleva 10% na semináře, odborné konference a mnoho dalších K registraci odborná publikace zdarma REGISTRACE ZDARMA BEZPLATNÁ REGISTRACE: registrace-zdarma/ Pokud se zdarma zaregistrujete získáváte: řadu zajímavých materiálů a článků ze sekce ZDARMA přístup k on-line zákoníkům z oblasti účetnictví mezd a daní přístup do diskuze pro řešení vašich problémů 10% slevu na semináře pořádané firmou Oswald a. s. přístup ke koordinačním výborům, interpretacím, IFRS přístup k aktuálním seminářům našich lektorů mnoho dalšího... MĚSÍČNÍ VSTUP TZV. NA ZKOUŠKU NOVINKA! cena 360 Kč bez DPH Nabízíme Vám k otestování plnou verzi našeho portálu na 1 měsíc, kde máte vstup do všech oblastí podnikatelé mzdy obce příspěvkové organizace neziskové organizace Napište nám Máte nějaký dotaz či připomínku? Napište nám: Řešení sudoku: Motto: Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Bossuet Jacques-Bénigne NEWSLETTER Měsíčník internetového portálu Číslo 4/2014 Vychází každý měsíc. Vydáno: v Bohuňovicích Ev. číslo periodického tisku: MK ČR E PLACENÁ REGISTRACE: Mzdový portál 1 rok - cena 2400 Kč bez DPH Registrace určená speciálně pro mzdové účetní. sleva 10% na semináře, odborné konference a mnoho dalšího... Účetní portál 1 rok - cena 3600 Kč bez DPH Vstup do všech oblastí portálu: podnikatelé obce příspěvkové organizace neziskové organizace mzdy sleva 10% na semináře, odborné konference a mnoho dalšího... Vydavatel: Oswald a.s., V Drahách 39, Bohuňovice, PSČ IČ , tel.: ISSN K registraci odborná publikace ZDARMA!

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů

Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů Daňový specialista - 13. bloků = 15 dnů Termín: 26. 08. - 25. 09. 2015 Místo: Bohuňovice, V Drahách 39, PSČ 783 14 Čas konání: hod Cena: 23 100 Kč bez DPH V ceně semináře je již zahrnut: oběd (domácí kuchyně)

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

DAŇOVÝ SPECIALISTA. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2014-1/97

DAŇOVÝ SPECIALISTA. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2014-1/97 DAŇOVÝ SPECIALISTA vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 545/2014-1/97 2. 3. 8. 4. 2016 Daňový specialista = 15 dnů Termín: 2. 3. - 8. 4. 2016 Místo: Bohuňovice, V Drahách 39, PSČ 783 14 Čas konání:

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená ANOTACE 1. Dovolená 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby březen

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

o fondu zaměstnavatele

o fondu zaměstnavatele Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady Bc. Jana Havlicová ředitelka úřadu Platnost od: 1. 1. 2014 Účinnost od: 2. 1. 2014 Vypracovala: Bc. Ivana Klotzová Počet vyhotovení:

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 23. září 2004, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 507/2005 Sb., č. 452/2008 Sb., č. 390/2011

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

1 Historie vzniku vzdělávacího programu

1 Historie vzniku vzdělávacího programu Vyja dr enı k cenove nabı dce programu MZDOVE; U; C>ETNICTVI;, ktery por a da firma U; c etnı Porta l a.s. v roce 2017 a ktery je touto firmou take akreditova n a certifikova n. 1 Historie vzniku vzdělávacího

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

Autorský tým. Ukázka z účetního, daňového a mzdového portálu, ing. Pěva Čouková:

Autorský tým. Ukázka z účetního, daňového a mzdového portálu, ing. Pěva Čouková: Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba Obsah Obsah............................................................................... III Předmluva........................................................................ XVII Seznam zkratek...................................................................xviii

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více