Fotbalové hřiště v novém. Medlánecké Medlánecké svatováclavské. hodová slavnostní. hodové slavnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotbalové hřiště v novém. Medlánecké Medlánecké svatováclavské. hodová slavnostní. hodové slavnosti"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápisy do kroužků a kurzů STRANA 7, 10 Univerzita třetího věku v Medlánkách STRANA 6 Fotbalové hřiště v novém STRANA 9 ČÍSLO 4 / 2015 Městská část Brno-Medlánky vás zve na Městská část Brno-Medlánky vás zve na Medlánecké Medlánecké svatováclavské Městská část Brno-Medlánky svatováclavské vás zve na Medlánecké hodové hodové slavnosti slavnosti svatováclavské hodové slavnosti Pátek 18. září 15:00 zdobení máje Pátek 16:30 stavění 18. září máje 15:00 zdobení máje 16:30 Sobota Pátek stavění máje září září 15:00 zdobení máje Sobota 16:30 stavění 19. září máje Sobota 19. září 9:00 krojované páry zvou na hody 10:00 kladení věnce k památníku padlým na nám. Odboje 9:00 15:30 krojované vystoupení páry nejmenších zvou na hody a starších krojovaných dětí 10:00 16:15 kladení udělení věnce hodového k památníku práva v Zámeckém padlým na parku, nám. Odboje beseda 15:30 9:00 vystoupení v podání krojované Medlánecké nejmenších páry zvou krojované na a starších hody chasy krojovaných dětí 16:15 18:00 10:00 udělení cimbálová kladení hodového věnce muzika k památníku práva ŠMYTEC v Zámeckém padlým na parku, nám. beseda Odboje 19:15 15:30 v doudlebská podání vystoupení Medlánecké polka nejmenších krojované a starších chasy krojovaných dětí 18:00 20:00 16:15 cimbálová hodová udělení zábava hodového muzika kapela ŠMYTEC práva MERLLIN v Zámeckém parku, beseda 19:15 21:00 doudlebská beseda v podání v podání polkamedlánecké krojované krojované chasy chasy 20:00 18:00 hodová cimbálová cimbálová zábava muzika muzika kapela ŠMYTEC ŠMYTEC MERLLIN (SC Sýpka) 21:00 19:15 Vstupné: beseda doudlebská 100 Kč v podání polka (zlevněné Medlánecké 50 Kč), víkendové krojované chasy 120 Kč 20:00 20:00 cimbálová hodová zábava muzika ŠMYTEC kapela MERLLIN (SC Sýpka) 21:00 beseda v podání Medlánecké krojované chasy Vstupné: 20:00 cimbálová 100 Kč (zlevněné muzika ŠMYTEC 50 Kč), víkendové (SC Sýpka) 120 Kč Vstupné: 100 Kč (zlevněné 50 Kč), víkendové 120 Kč Neděle 20. září Neděle 20. září Neděle 20. září září září září :00 slavnostní hodová mše (SC Sýpka) 13:00 slavnostní hodový průvod stárek a stárků v doprovodu 10:00 slavnostní vrchnosti a hodová dechové mše kapely (SC Sýpka) ZDOUNEČANKA 13:00 13:30 dětské odpoledne v Zámeckém parku 16:00 10:00 slavnostní slavnostní slavnostní hodový příchod hodová průvod hodového mše (SC stárek Sýpka) a stárků v doprovodu průvodu do Zámeckého 13:00 vrchnosti parku, slavnostní a dechové uvítání hodový kapely vrchností průvod ZDOUNEČANKA stárek a stárků v doprovodu 13:30 dětské 16:30 vystoupení vrchnosti odpoledne a nejmenších dechové v Zámeckém kapely a starších ZDOUNEČANKA parku 16:00 krojovaných dětí 17:00 13:30 slavnostní beseda dětské v odpoledne příchod hodového podání Medlánecké v Zámeckém průvodu krojované parku do Zámeckého chasy 17:30 16:00 parku, hodová slavnostní uvítání zábava příchod vrchností dechová hodového kapela průvodu ZDOUNEČANKA do Zámeckého 16:30 vystoupení nejmenších a starších krojovaných dětí 17:00 18:30 beseda parku, v uvítání podání vrchností Medlánecké krojované chasy 17:30 21:00 16:30 hodová slavnostní vystoupení zábava ukončení nejmenších dechová hodů, a kapela vrácení starších ZDOUNEČANKA hodového krojovaných práva dětí 17:00 beseda v podání Medlánecké krojované chasy 18:30 Vstupné: 17:30 beseda hodová 70 Kč v (zlevněné podání zábava Medlánecké dechová 50 Kč) kapela krojované ZDOUNEČANKA chasy 21:00 18:30 slavnostní beseda v ukončení podání Medlánecké hodů, vrácení krojované hodového chasy práva Vstupné: V případě 21:00 nepřízně slavnostní 70 Kč (zlevněné počasí ukončení se program 50 hodů, Kč) vrácení hodového práva uskuteční Vstupné: v areálu 70 Kč Společenského (zlevněné centra 50 Kč) Sýpka. Po celou dobu konání hodových slavností nebude vstup do areálu V Zámeckého případě nepřízně parku nebo počasí SC Sýpky se program umožněn bez platné vstupenky. uskuteční v areálu Společenského centra Sýpka. V případě nepřízně počasí se program Po celou dobu konání hodových slavností nebude vstup do areálu uskuteční v areálu Společenského centra Sýpka. Zámeckého parku nebo SC Sýpky umožněn bez platné vstupenky. Po celou dobu konání hodových slavností nebude vstup do areálu Zámeckého parku nebo SC Sýpky umožněn bez platné vstupenky. Milí medlánečtí, jménem radnice, hodového výboru a Medlánecké krojované chasy vás co nejsrdečněji zvu na tradiční Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti konané ve dnech 19. a 20. září Těšit se můžete nejen na setkání se svými sousedy a známými, na nevšední hodovou atmosféru Zámeckého parku a dobrou zábavu, ale zejména na vystoupení na Brno úctyhodných dvou tuctů krojovaných párů stárků a stárek, medláneckých panímám a především naší medlánecké drobotiny. Letos vám navíc nově nabízíme zvýhodněné víkendové vstupné, které vám umožní zažít nevšední hodovou atmosféru se vším, co k tomu patří, včetně nedělního hodového programu, zaměřeného více na tradiční hodový folklor. JUDr. Michal Marek, starosta Termíny farmářských trhů , , vždy od 9.00 do hod. místo konání: Nádvoří SC Sýpka Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA Z 9. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo schválilo návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky za rok 2014 rozpočtové opatření č. 11/2015 investiční transfer z MMB na elektrický varný kotel pro ZŠ Hudcova 35 ve výši Kč rozpočtové opatření č. 12/2015 neinvestiční transfer z MMB na odstranění havarijního stavu teras, MŠ Hudcova 47, původní objekt ve výši Kč rozpočtové opatření č. 13/2015 investiční a neinvestiční transfery z MMB na výstavbu Centra volného času, opravu kotelny a topení v SC Sýpka, rekonstrukci povrchu hřiště v areálu MŠ Hudcova v celkové výši Kč rozpočtové opatření č. 14/2015 finanční vypořádání s MMB za rok 2014 rozpočtové opatření č. 15/2015 zámecký park příjem dotace z MŽP ČR a SFŽP ve výši ,74 Kč rozpočtové opatření č. 16/2015 navýšení příjmů z poplatku z ubytovací kapacity o Kč Statut Medláneckého zpravodaje Zastupitelstvo souhlasilo se záměry na pořízení změn Územního plánu města Brna 43. soubor se svěřením části pozemků p. č. 663/3, 635/10, 662/2 a 666/51 v k. ú. Medlánky Zastupitelstvo vzalo na vědomí: informace o registru smluv při účetním programu GINIS a o přípravě záměru na zveřejňování smluv MČ Brno-Medlánky v budoucnu Z mimořádného 10. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo souhlasilo se změnou v Zadání změn regulačního plánu městské části Medlánky v návrhu č. RP 17/13 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 17/2015 daň z příjmu právnických osob ve výši Kč rozpočtové opatření č. 18/2015 neinvestiční transfer z MPSV ČR SPOD pro rok 2015 ve výši Kč zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby Komplexní údržba chodníků a komunikací v k. ú. Medlánky ; předpokládaná hodnota veřejné zakázky: nad 5 mil. Kč bez DPH zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Novostavba modulární klubovny pro volnočasové aktivity v Brně-Medlánkách ; předpokládaná hodnota veřejné zakázky: nad Kč bez DPH převedení výkonu státní správy v přenesené působnosti z MČ Brno-Medlánky na MČ Brno-Královo Pole na úseku vnitřních věcí projednávání přestupků v 1. stupni řízení a na úseku životního prostředí projednávání přestupků a správních deliktů v 1. stupni řízení pověření Rady MČ Brno-Medlánky ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 102 odst. 2 písm. a) provádět rozpočtová opatření nad rámec schváleného ročního objemu rozpočtu městské části pro rok 2015 a to pro účelově přijaté dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, převodů z Národního fondu, z rozpočtu kraje a rozpočtu města Brna a pro výdaje hrazené z těchto dotací Zastupitelstvo zamítlo návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna na parcele 1827 v k. ú. Medlánky s odprodejem části pozemku p. č a pozemku p. č v k. ú. Medlánky Z mimořádného 11. zasedání ZMČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo schválilo výběr nejvhodnější nabídky společnosti KOMA MODULAR s.r.o. na vyhotovení veřejné zakázky malého rozsahu Novostavba modulární klubovny pro volnočasové aktivity v Brně-Medlánkách dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce tepelného zdroje a vybudování otopné soustavy Společenského centra Sýpka výzvu České republice, adresovanou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územnímu pracovišti Brno, k předložení konkrétní nabídky ke koupi pozemku p. č. 7 v k. ú. Medlánky. žádost adresovanou MMB o svěření pozemků p. č. 928/1, 933, 927, 939, 1121/3, 1793, 928/4 a 889/2 v k. ú. Medlánky do správy MČ Brno-Medlánky a pověřuje starostu jejím odesláním na Magistrát města Brna. Z mimořádné 12. schůze RMČ Brno-Medlánky, Rada schválila dohodu ukončení závazku s Bc. Davidem Čechem, IČ: , ze smlouvy o dílo Novostavba modulární klubovny pro volnočasové aktivity v Brně-Medlánkách smlouvu o dílo se spol. HB ProjektPlus, s.r.o., na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci Novostavba modulární klubovny pro volnočasové aktivity v Brně-Medlánkách, dopracování stávající dokumentace Ze 13. schůze RMČ Brno-Medlánky, Rada schválila Dohodu k zabezpečení výkonu a úhradě činnosti v samostatné působnosti mezi smluvními stranami Městskou částí Brno-Medlánky a Městskou částí Brno-střed Smlouvu o poskytování služeb I.CA se spol. První certifikační autorita, a.s., IČ: bezplatnou Dohodu o spolupráci se Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, IČ: , vztahující se k programu Informovaný senior smlouvu na zpracování studie efektivnosti žádosti pro MŠ Hudcova a ZŠ Hudcova společností DEA Energetická agentura s.r.o. zřízení vyhrazeného parkovacího stání zdravotně postiženého občana na ulici Jabloňová zapojení MČ Brno-Medlánky do projektu Pomozte pomáhat záměr soutěže na uměleckou malbu na tenisovou zeď při ulici Jabloňová rubovou stranu. Vyhlášení soutěže proběhne v Medláneckém zpravodaji 4/2015, termín realizace jaro 2016 záměr na vybudování skladovacích prostor v SC Sýpka (finanční limit: Kč) stavbu Úprava Medláneckého potoka III. etapa vodovod v ulici Hudcova na pozemku a se vstupem na pozemek p. č. 522 v k. ú. Medlánky uzavření smlouvy na Zaměření, dodávka a montáž venkovních žaluzií s ručním a motorovým ovládáním v MŠ Hudcova 47, Brno- -Medlánky s uchazečem na druhém místě společností Stínění na míru s r. o., za cenu včetně DPH Kč Rada vyzvala zastupitele MČ Brno-Medlánky, aby navrhli členy Redakční rady na doplnění. RMČ bude preferovat členy z řad odborné veřejnosti a s novinářskými, vydavatelskými nebo redaktorskými zkušenostmi Rada vzala na vědomí odstoupení společnosti VV TOP s. r. o., od smlouvy č. MCBMED /1013/2015 na dodávku žaluzií do MŠ Hudcova 2 ČÍSLO 4 / SRPEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

3 Rada zamítla žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Medlánky dle zjednodušené varianty Nadačnímu fondu Lepší vyhlídky IČ: Z mimořádné 14. schůze RMČ Brno-Medlánky, Rada schválila aktualizovaná Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Medlánky uzavření smlouvy o dílo se společností QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 40, Brno, IČ: zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka elektrického varného kotle do kuchyně ZŠ Brno, Hudcova 35, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 150 tis. Kč s DPH záměr propachtování pozemku p. č. 11/1 o výměře 137 m 2 v k. ú. Medlánky a pozemku p. č. 13/1 o výměře 20 m 2 v k. ú. Medlánky uzavření smlouvy na pacht části pozemku p. č. 1160/1 o výměře 649 m 2 a pozemku p. č o výměře 14 m 2 uzavření smlouvy na pacht části pozemku p. č. 931 o výměře 429 m 2, část pozemku p. č. 930 o výměře 5 m 2 a část pozemku p. č. 932/1 o výměře 5 m 2 uplatnění smluvní pokuty vůči dodavateli údržby veřejné zeleně Martinu Minksovi se sídlem v Brně, Terezy Novákové 165/101, podle smlouvy o poskytování služeb ze dne , ve výši celkem Kč z důvodu porušení smluvních povinností při údržbě veřejné zeleně v k. ú. Medlánky uplatnění nedoplatku smluvní pokuty vůči společnosti MARKA, spol. s r. o., se sídlem Podpěrova 439/2, podle smlouvy o nájmu ze dne , ve výši 8.610,48 Kč uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne , se společností CITY-TOOLS, s.r.o., Preslova 94, Brno, jehož předmětem je zřízení tří čekáren MHD a to u zastávek ZŠ Hudcova, Technologický park DC a Technologický park centrum (Kolejní) Rada vzala na vědomí informaci Magistrátu města Brna, Odboru kultury, týkající se Seznamů objektů drobné architektury nacházející se na území města Brna, včetně informace, že Magistrát města Brna, Odbor kultury bude ve vztahu do budoucna správcem objektů drobné architektury nacházejících se i na k. ú. MČ Brno-Medlánky likvidaci telefonní budky před objektem TUPA společností O2 Telefonica SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY Zelená projektům Z prázdninových aktivit radnice bych rád upozornil na zahájení příprav dlouhodobých projektů, z nichž jen některé budeme schopni dokončit v tomto volebním období. Díky výborné spolupráci s městskou společností Brněnské komunikace a.s. byl přes prázdniny připraven projekt přestavby náměstí před radnicí, spočívající zejména ve vybudování nového přechodu mezi zastávkami autobusu, včetně ostrůvku pro bezpečné přecházení, zlepšení parkování, rozšíření chodníku a zkultivování celého okolí. V souvislosti s tím připravujeme také projekt nového osázení kruhového objezdu. Ochrana před stoletou vodou Rekonstrukce prostoru před radnicí by měla navázat na investiční akci zatrubnění Medláneckého potoka, kterou se snad po letech marných snah podaří zařadit do plánu investic na příští rok a konečně také realizovat. Tato investičně velmi náročná akce má být provedena z úrovně města, stávající zatrubnění se z důvodu ochrany Medlánek před stoletou vodou nahradí novým o větším průměru. Součástí projektu je revitalizace mokřadu při ulici Jabloňové a zajištění jeho čerstvého přítoku, aby zde v letních měsících nedocházelo ke kažení stojaté vody. Na základě připomínek obyvatel dotčených domů dokončujeme také projektovou dokumentaci revitalizace zeleně v ovocném sídlišti, kterou dále rozšiřujeme o tzv. vojenské bytovky a prostor v okolí penzionu a sociálního domu na ulici Jabloňové. Na realizaci tohoto dlouhodobého a finančně velmi náročného projektu budeme v říjnu žádat opět peníze z evropských fondů a podle výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu. Nový park v ovocném V ovocném sídlišti se také zabýváme ideou vybudování veřejně přístupného parku ve zmole mezi cihelnou a budovou Geofyziky. Vybudování kvalitního veřejně přístupného parku určeného pro okolní obyvatele všech věkových kategorií vychází z letitého územního plánu, kde je s tímto využitím území počítáno. Jelikož se však jedná o území MČ Brno-Řečkovice, která by musela přistoupit k likvidaci tamních zahrádek, je realizace tohoto našeho nápadu věcí budoucích jednání s Řečkovicemi i městem. Přiblížení tramvaje Za velmi významnou, ale časově zřejmě nejnáročnější, pokládám ideu prodloužení tramvajové linky č. 12 na pole za Zámecký park. Došlo by tím k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti MHD v Medlánkách. Velká část obyvatel by tak nemusela absolvovat cestu pěšky nebo autobusem do kopce na konečnou tramvaje č. 1 a komfortně po rovině krásným prostředím parku by bylo možné dojít na tramvaj, která bez přestupů jede až do centra do nejdůležitějších přestupních uzlů (Česká, hlavní nádraží). CVČ už letos Do závěrečné fáze spěje také druhá největší investiční akce letošního roku (po revitalizaci areálu FC), kterou je vybudování centra volného času při ulici Jabloňové. Při dodržení harmonogramu by mělo centrum stát do konce listopadu a po jeho vybavení by mělo být veřejnosti otevřeno na druhé pololetí školního roku, tj. od S tím bude souviset také nabídka mnoha dalších společenských aktivit, které pro obyvatele naší MČ všech věkových kategorií připravujeme. Knihovna a kavárna S MČ Brno-Komín jsme se dohodli na zamezení průjezdu pro motorová vozidla po panelové cestě do Komína tak, aby tato cesta mohla primárně sloužit pěším, cyklistům a tamním zahrádkářům. Velké úpravy čekají Sýpku, kam bychom rádi přivedli pobočku Mahenovy knihovny a snad i menší kavárenský provoz. Na podzim plánujeme další rozsáhlou výsadbu zeleně. Na městě usilujeme o zamezení vjezdu těžkých nákladních automobilů do naší městské části, na Sýpce dokončujeme nové topení a budujeme nový sportovní povrch v zahradě MŠ, kde jsme také právě dokončili zastínění tříd pro zvýšení komfortu našich školkáčků. JUDr. Michal Marek, starosta M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 4 / SRPEN

4 SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITATIVNÍ ŠATNÍK Máte doma oblečení nebo boty, které již nenosíte, ale jsou v dobrém stavu? Můžete je donést do Společenského centra Sýpka. V úterý od 7.00 do hodin Ve středu od do hodin Co můžete darovat? letní a zimní oblečení pánské, dámské obuv nepoškozená, hlavně pánská, dámská lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky polštáře, deky potřeby osobní hygieny Vaše věci poslouží prostřednictvím Diecézní charity Brno lidem v nouzi. Děkujeme. Více informací: ÚMČ Brno-Medlánky, Ing. Klára Drápalová, , Informace k vítání občánků Vážení rodiče, pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte. Souhlas je možné podepsat osobně na Úseku sociálním nebo Úseku kultury. Vyplněný ho lze také hodit do schránky ÚMČ Brno-Medlánky nebo zaslat oskenovaný em. Souhlas nebo dotazy k vítání občánků můžete zasílat na adresu cz (Simona Frodlová). Medlánecký zpravodaj hledá Rada MČ Brno-Medlánky vyzvala své zastupitele, aby navrhli členy Redakční rady na doplnění. RMČ bude preferovat členy z řad odborné veřejnosti a s novinářskými, vydavatelskými nebo redaktorskými zkušenostmi. Členství v redakční radě je funkce dobrovolná, rada se schází ke každému číslu zpravodaje medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI dvakrát poprvé po uzávěrce a podruhé poté, co zpravodaj vyjde. Nové nápady, jak zpravodaj vylepšit po stránce obsahové i grafické, jsou vítány. Máte-li zájem podílet se na vzniku zpravodaje, a to nejen jako člen redakční rady, ale také jako autor, přispěvatel, obracejte se prosím na Kláru Drápalovou, tel.: , Redakce VOLEJTE 156 Často se na pracovníky úřadu obracíte s potížemi, které máte se sousedy nebo občany ve vašem okolí. I když bychom vám rádi vyšli vstříc, jsou případy, kdy vám na úřadě městské části nemáme bohužel jak pomoci. Od toho je tu městská policie. Kdy volat rovnou městskou policii a ne úřad městské části? když máte strach o svoji bezpečnost a bezpečnost svého majetku když si nevíte rady s hlukem a jinými obtěžujícími vlivy ze sousedství když vidíte poškozování jakéhokoliv majetku, nejen veřejného když ohrožuje vás nebo jinou osobu neznámá osoba, a to i slovními útoky když se cítíte ohroženi volně pobíhajícími psy bez náhubku a vodítka. V těchto případech je tu pro vás městská policie na čísle 156. Věc řešte vždy neprodleně a nebojte se volat. Číslo 156 je nasměrováno na služebnu revíru Pole na ulici Medlánecká, pod kterou Medlánky spadají. Strážníci vám jistě pomohou, tak jako to dělají neustále. Za jejich denní nelehkou práci jim patří dík nás všech. Kateřina Žůrková, místostarostka SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ Je dokonalost v našich silách? Letošní mimořádné léto dává zabrat všem, kdo mají na starost zalévání. I naše fotbalové hřiště u rybníka již spolykalo hektolitry vody. Bez této dávky by se již asi dávno změnilo v podobný plácek, jakým je vedlejší volejbal. Bez trávy vypadá udupaná hlína smutně, ale ke sportování stačí. Pokud bude sucho nadále pokračovat a bude nutno s vodou šetřit, je jasné, že může být hůř pro všechny travnaté plochy. Někdy se musí rozhodovat tak, že člověk na něčem sleví, aby zachoval podstatné. A podobně je tomu i s pohledem na řešení odstraňování nebezpečných dřevin. Již několikrát jsme se s kolegy v zastupitelstvu přetahovali o řešení situace, kdy nějaký strom ohrožuje kolemjdoucí. Vzniknou dva tábory, první vnímá ohrožení obyvatel, druhá skupina však touží dřevinu zachránit. Dobře vím, že každý statný kmen je vlastně historickým pomníkem, ale pokud hrozí nebezpečí, jsem ostražitý. Málokterá věc má jen černobílé řešení. Rozhodnout se správně v tu danou chvíli je někdy těžké. Zastupujeme vás, tak nám věřte. Augustin Dobeš, člen RMČ za KDU-ČSL Termíny řádných zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky: 16. září listopadu prosince ČÍSLO 4 / SRPEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

5 KULTURA Medlánecké hody v minulosti a dnes V Medlánkách pořádala hody Tělovýchovná jednota Sokol. Od padesátých let se pak stala pořadatelem TJ Jiskra. Slavnostním dnem byla neděle kolem sv. Václava. Dopoledne zvala chasa rozdáváním rozmarýn na odpolední a večerní slavnost, kde předváděla mládež tanečky a Českou besedu. Učili jsme se tehdy pod vedením sestry Emilie Suché a Vlasty Krmníčkové. Na hodech nám vyhrávala dechovka vedená Vladimírem Maršou. Na přelomu 50. a 60. let se konaly hody v Zámeckém parku a později na hřišti fotbalového klubu. Odpoledne vyhrávala dechovka a průvod navštívil postupně čtyři stárky, které si stárci vyzvedli v jejich rodinách. Byly jim předány vyzdobené klobouky a pro přihlížející bylo podáno bohaté občerstvení. Stárkovská dvojice kolovým tancem před domem ukončila zastavení a průvod pokračoval k další stárkovské dvojici. Podle staré tradice doprovázela průvod postava pana France a nezbytná musela být i osobnost policajta. Tyto vzpomínky se týkají hlavně období mezi koncem 50. a počátkem 60. let. Poté došlo k částečnému obnovování generací, a proto v roce 1971 se do organizace hodů zapojily i manželské páry. Po revoluci Po delší odmlce se konaly hody v roce 1992 pod záštitou úřadu naší městské části. Chasa je připravovala v neděli na hřišti TJ Jiskra. V dalších letech se pak konaly hody v Zámeckém parku a trvaly dva dny. V pátek se stavěla mája, v sobotu dopoledne zvaly stárkovské dvojice na hodové slavnosti. Večer se konala předhodová zábava. V neděli odpoledne se sešli stárci, šohajky a šohaji v průvodu, kde také jela v kočáře paní kněžna v doprovodu pana France. O kázeň a pořádek v průběhu průvodu se starali krojovaní policajti. Po vyzvednutí stárek se průvod Slavnostní průvod z 20. století. Foto: M. Vespalec vrátil do Zámeckého parku, kde po přečtení hodových regulí bylo předáno prvnímu stárkovi hodové právo s připomínkami povinností celé hodové chasy. Pod vedením pamětnic Taneční program byl zahájen nejmladšími tanečníky ve věku 4 7 let s jejich tanečky na melodie lidových písniček. Pokračovali starší tanečníci ve věku 7 11 let. Třetí taneční skupinu tvořili nejstarší žáci, kteří už tancovali Českou besedu. Na nácviku se podílely paní Zdena Egnerová, Vladimíra Vespalcová a Marie Kalová. Tato úvodní část měla svoje vyvrcholení v předvedení nejprve České, později Moravské a Československé besedy. Nácvik byl prováděn bez metodických příruček, pouze s radami a připomínkami pamětnic. Na přelomu tisíciletí došlo k zvýšení počtu tanečních párů a chasa se scházela v počtu šesti kolon, to je 48 tanečníků. Děti mezi 4 15 roky se scházejí v počtu 100 tanečníků. Nacvičuje se podle písniček a do nácviku se později zapojily paní Knížková, Večeřová, paní Podracká a paní Havelková. Nová garda v chase, která už je plně samostatná, zpestřila průvod kromě kočáru s paní kněžnou a panem Francem také bryčkou pro stárky a šest stárků jede na koních. Součástí nedělního dopoledne je i mše svatá. Letošními hody nás budou provázet cimbálová muzika Šmytec, kapela Merllin a dechová kapela Zdounečanka. Stánky s občerstvením a tradičně s burčákem doplní příjemnou hodovou atmosféru. A o to nejlepší se postará Medlánecká chasa a nejmenší a starší krojované děti. Těšíme se na vás a doufáme, že si přijdete užít nezapomenutelnou a jedinečnou atmosféru Medláneckých svatováclavských hodových slavností za hodový výbor, medláneckou chasu a ÚMČ Medlánky Zdenka Egnerová Krmníčková a Vlaďka Vespalcová Maršová, bývalé stárky a tanečnice Autorská kresba hodového páru Slavnostní průvod z 21. století. Foto: H. Zejdová Při tvorbě plakátu na letošní medlánecké hodové slavnosti jsme oslovili medláneckého občana pana Pavla Braunera, který se ve svém volném čase zabývá malbou obrázků. Pan Brauner nakreslil několik variant hodového páru, z nichž jsme vybrali jednu, kterou najdete na letošním hodovém plakátu (také na titulní stránce tohoto zpravodaje). Další jeho kresbu najdete o hodovém víkendu na programech medláneckých hodových slavností. Všechny kresby budou během celého září a v průběhu hodů k vidění ve SC Sýpka. Panu Pavlu Braunerovi děkujeme. Klára Drápalová, úsek kultury ÚMČ Brno-Medlánky M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 4 / SRPEN

6 Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ Vzděláváme medlánecké Občané pro Medlánky a městská část Brno- -Medlánky ve spolupráci s Univerzitou třetího věku Masarykovy univerzity Vám nabízí kurz VZDĚLÁVÁME MEDLÁNECKÉ. Lekce se konají vždy ve čtvrtek od 9.00 do hod. Začínáme , poslední lekce se uskuteční Kurz se koná ve společenském centru Sýpka. Cyklus je určen pro seniory od 55 let. Kurzovné je 100 Kč celkem za všech 6 lekcí. Přihlášku najdete v příloze tohoto čísla zpravodaje a je možné ji odevzdat osobně na ÚMČ Brno-Medlánky v úředních hodinách nebo vhodit do schránky úřadu případně zaslat i em a Cyklus přednášek bude zakončen slavnostním předáním osvědčení o absolvování z rukou proděkana MU. Tento projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem. Pozvánka Svaz důchodců ČR městská organizace Brno pořádá s Policií ČR Brno SETKÁNÍ GENERACÍ dne 23. září 2015 od hod. v MČ Brno- -Medlánky prostory zámeckého parku. Přijděte se svými vnuky, bude mnoho k vidění. Zve Výbor Svazu důchodců ČR MěO Brno Blahopřání Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a moudrosti, spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které činí život bohatým. Karel Konderka Vlasta Pochylá Dana Boriková Květoslava Halbichová Vlasta Kubíčková Vladimír Pirkl Ludmila Pumprlová Jiřina Šandová Marie Valigurová Alena Nollová Augustin Šutora Josef Bilder Věra Fialová 70 let 70 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 75 let 85 let 85 let 90 let 90 let Všechno nejlepší! za SPOZ Vladimíra Vespalcová Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU Historie hodů Velmi prastarým kulturním projevem lidstva je tanec. Má proto v každé společnosti svoje ne- -zastupitelné místo. Společně se zpěvem představuje jakési univerzální umění, na kterém se aktivně podílí značná část společnosti. Je zajímavé, že základy k vědeckému bádání o tanci položila u nás až po roce 1945 královopolská občanka, dnes už nežijící, paní Zdenka Jelínková. Zejména v průběhu 19. a 20. století se vytvořilo na Moravě několik folkloristicky významných oblastí: Brněnsko, Haná, Horácko a Podhorácko, Lašsko, Valašsko a Slovácko. U nich lze třídit lidový tanec podle různých kritérií. Vedle chorovodů, kol, vynášení Moreny, byly v oblibě zejména točivé tance, kde převládají mužské skoky, tance figurální, kolektivní zábavou byly pak taneční hry. Tance z Brněnska jsou odborníky označované jako vznosné, kolébavé, s poklesávaným krokem vláčivá, poklekavá, skočná. Tance romského etnika se pokouší vzkřísit Muzeum romské kultury v Brně. Stejně zajímavé by jistě bylo oprášit tance židovské a německé minority, která byla významná. Tance splňovaly různé funkce: obřadní, společenskou a zábavní. Odborníci dělí proto tance do tří základních skupin. 1. taneční zábavy muziky každoročně se opakující v termínech, které jsou všem dobře známé. Váží se k církevnímu roku nebo jsou spojeny s dokončením zemědělských prací. Já pamatuji i taneční zábavy, které pořádali branci rekruti. 2. Taneční zábavy rodinné, soukromého rázu, jen pro pozvané hosty. Patří sem zejména svatba, narozeniny, dříve se tancovalo i na pohřebních hostinách. 3. Oslava dokončení společných prací draní peří, vaření povidel atd. K zábavnému výročnímu cyklu patřila a dosud patří Štěpánská ( ). Po vzniku samostatné republiky byla vytvořena tradice plesů a bálů. Jejich pořádání bylo záležitostí politických stran a zájmových organizací, zejména tělovýchovných jednot a hasičských sborů. Poslední taneční zábavou zimního období je fašank masopust ostatky s půlnočním pochováváním basy a jinými zvyklostmi. Taneční zábavy bývaly o Velikonocích a na Svatodušní svátky, zvláštní skupinu představovaly dožínky, vinobraní, na Horácku tančení na lnisku po sklizni lnu. Dvoje hody K nejvýznamnějším společenským slavnostem, zejména na vesnicích, bývaly a právem pořád jsou několik dní trvající hody. Začínají obvykle v neděli následující po svátku patrona, kterému je zasvěcen místní kostel nebo kaplička. Někde se však slaví na výročí vysvěcení kostela. Kdybychom se vrátili k historii mnoho století zpátky, zjistili bychom, že to byla akce spojená s mytologií toho či onoho národa, že to byly určité rituály, které byly součástí kultů a náboženství starověkých národů. Ve starověkém Řecku měly hody prvky oslavné, ale především měly zdůraznit, že podle nich je slast Hedoné považována za nejvyšší dobro a kritérium jednání. U raných křesťanů to byly nábožensky motivované hostiny spojené se skutečnou či symbolicku obětí. V průběhu staletími se tento obsah modifikoval a zjednodušoval, zejména roku 1786, kdy tehdejší císař Josef II. především z ekonomických důvodů stanovil jednotný termín pro hody, a to v neděli po sv. Havlu. Těmto hodům se říká císařské a v řadě obcí se tak slavily dvoje hody: císařské a druhé podle kostelního patrona. Výraz hody je totožný s výrazem posvícení, protože to byla výroční slavnost konaná obyčejně na památku vysvěcení kostela. Tento termín se ovšem používal také jako oslava ukončení sklizně. Církevně křesťanský původ tohoto slova není prokázán, patrně souvisí s předkřesťanskými zemědělsky kulty. V souvislosti s těmito akcemi se objevuje i slovo pouť, což znamenalo hromadné putování o výročních dnech k památným či posvátným místům křesťanství, islámu či hinduismu. Později dostaly tyto poutě převážně zábavní charakter (př. Matějská pouť). Poslední taneční zábavou v lidovém kalendáři je Kateřinská 25. listopadu. Po ní následovalo období adventu, v němž byly taneční zábavy církví zakázány. Jak vyplývá z dobových pramenů, na lidovém tanci se ještě koncem 19. století v mnohem větší míře podílela generace mládeže, ale také generace rodičů a prarodičů. Pravidelnými účastnicemi zábav byly ženy zejména jako pozorovatelky a hodnotitelky, tvořily tak zvanou soudnou stolici. PhDr. Miroslav Vespalec, kronikář MČ 6 ČÍSLO 4 / SRPEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

7 CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH Pálení v přírodní zahradě Přírodní zahrada u medláneckého rybníka se stala významným veřejným prostorem hojně využívaným občany nejen z okolí. V zahradě přes den odpočívají maminky s dětmi, odpoledne se v ní konají rodinná setkání i setkání kroužků a spolků, za což jsme moc rádi. Na druhou stranu je zahrada v centru zástavby a my chápeme stížnosti z okolních domů, že pro časté pálení ohně není možné dostatečně větrat a že je kouř z ohniště obtěžující. Rozhodli jsme se tedy přistoupit ke kompromisu, který snad situaci pomůže řešit. Betonový zahradní gril V zahradě bude nově povoleno pálení ohňů pouze v pálící dny, v pátek a v sobotu, a to bez omezení. Mimo tyto pálící dny bude povoleno pouze grilování na dřevěném uhlí. Abychom zajistili vše potřebné pro grilování, zažádali jsme o grant na betonový zahradní gril, který by byl v zahradě k volnému použití. Držte nám tedy palce, ať naše žádost vyjde a získáme Kč na náklady spojené s pořízením tohoto grilu. Pokud byste i vy chtěli na gril do zahrady přispět, najdete na stránkách potřebné informace. Kateřina Žůrková Občané pro Medlánky DĚTSKÝ KLUB MEDLÁNCI Zahajujeme zápis do všech aktivit na školní rok 2015/2016 AKTIVITY V CENTRU ROSNIČKA DOPOLEDNÍ MINIŠKOLKA ROSNIČKA PRO DĚTI VE VĚKU 1,5 4 roky Kdy: pondělí pátek od 8.00 do hod. Kde: Kytnerova 19a (v prostorách RD s vlastní zahradou) Cena: 275 Kč/dopoledne FLÉTNIČKA PRO DĚTI VE VĚKU 4 8 let Kdy: úterý hod. začátečníci / hod. pokročilí Cena: 1200 Kč/pololetí VÝTVARNÁ VÝCHOVA A TVOŘENÍ PRO DĚTI VE VĚKU 5 10 let Kdy: čtvrtek hod. Cena: 1200 Kč/pololetí ZUZU ANGLIČTINA PRO DĚTI VE VĚKU 3 6 let Kdy: pondělí hod. a hod. a pátek hod. Ukázková hodina: hod. Více infomací na SKAUTSKÉ ODDÍLY STŘEDA hod. TÁBORNICKÝ ODDÍL ČTVRTEK hod. Více infomací na Přihlášky zasílejte na adresu: AKTIVITY V KC SÝPKA ZPÍVÁNKY PRO DĚTI VE VĚKU 1 3 roky Kdy: pondělí hod. (věk 2 3 roky) / hod. (věk 1 2 roky) Cena: 990 Kč/pololetí MODERNÍ TANEČKY + ZÁKLADY GYMNASTIKY PRO DĚVČATA VE VĚKU 4 6 let přípravka Kdy: pondělí hod. Cena: 990 Kč/pololetí LIDOVÉ TANEČKY PRO DĚVČATA A CHLAPCE VE VĚKU 3 6 let Kdy: pondělí hod. Cena: 990 Kč/pololetí CVIČENÍČKO KLUBÍK STARŠÍCH DĚTÍ PRO DĚTI VE VĚKU 2 3 roky Kdy: úterý hod. Cena: 1100 Kč/celý školní rok CVIČENÍČKO KLUBÍK MLADŠÍCH DĚTÍ PRO DĚTI VE VĚKU 1 2 roky Kdy: úterý hod. Cena: 1100 Kč/celý školní rok AKTIVITY V ZŠ HUDCOVA MODERNÍ TANCE ROZTLESKÁVAČKY PRO DĚVČATA TŘÍDA ZŠ Kdy: pondělí hod. Cena: 990 Kč/pololetí LIDOVÉ TANCE PRO DĚVČATA A CHLAPCE VE VĚKU TŘÍDA ZŠ Kdy: pondělí hod. Cena: 990 Kč/pololetí K AKTIVITÁM NA ZŠ HUDCOVA NABÍZÍME VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY. Více infomací na Přihlášky zasílejte na adresu: M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 4 / SRPEN

8 ŠKOLSKÉ OKÉNKO ZŠ školní rok 2015/2016 Překulení prázdnin do druhé poloviny už našim žákům mírně naznačuje, že by měli ve svých šuplících najít pokyny se školními pomůckami, aby se pak na začátku září nemuseli prodírat tou záplavou dětí a rodičů mezi regály se školními potřebami. Tak jako loni i letos rodičům vycházíme vstříc a zajistíme všechny pracovní sešity prostřednictvím hromadné objednávky. I tak bude příprav na nový školní rok dost a dost. Snad nejvíc se těší každoročně na svůj první školní den naši nejmladší žáci prvňáčci. Určitě již mají své batůžky, přezůvky a pouzdra pečlivě přichystané a jsou zvědaví na nové zážitky i kamarády. Na všechny žáky se už těšíme. Školní knihovna Zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí je celorepublikovou prioritou. Zapojili jsme se i my. Ať už projektem Čteme dětem, nebo Čtení pomáhá, kdy za každou přečtenou knihu děti dostaly určitou částku a mohly samy rozhodnout, komu ji pošlou a pomohou tím jiným dětem v jejich nesnadné situaci. I v soutěži čtenářské gramotnosti Babylon byli naši žáci úspěšní. Pro celou školu žáky i učitele máme zřízenou fungující školní knihovnu, ve které si mohou bez poplatků všichni půjčovat knihy podle vlastního výběru. Také proto, abychom zvýšili u žáků vztah ke čtenářství, jsme se rozhodli už před 6 lety otevřít ve škole pro žáky druhého stupně volně přístupnou knihovnu. Jedinou podmínkou je, že musí knihu vrátit na její původní místo. Docela se to osvědčilo a někteří žáci si půjčují knihy nejen domů, ale i na volné hodiny. Toto jsme mohli uskutečnit i s přispěním vás, občanů Medlánek, kteří nám knihy darovali nebo zapůjčili. Moc jim za to děkujeme. Pokud byste měli nějaké knihy vhodné pro naše žáky a již u vás splnily svůj úkol, rádi je od vás přijmeme. Letošním novým počinem k rozšíření řad čtenářů a ke zkvalitnění čtenářských kompetencí žáků budou v hodinách čtení nebo literatury čtenářské dílny, které zaměříme na samostatné čtení, ale v kolektivu žáků ve třídě. Při následných besedách nad knihou si ověříme, nakolik žáci textu porozuměli a jejich schopnost text interpretovat. Je ještě mnoho aktivit, které na žáky i na nás čekají. Proto přeji žákům i svým kolegům hodně úspěchů při společné práci. Mgr. Dagmar Černá, ředitelka ZŠ Hudcova Výuka anglického jazyka na medlánecké škole Znalost cizích jazyků patří v dnešní době k základním pilířům vzdělanosti moderního evropského člověka. Proto na výuku angličtiny klademe na medlánecké základní škole velký důraz. Vsadili jsme na mladé, jazykově výborně vybavené učitele cizích jazyků. V hodinách se mluví převážně anglicky, aby si žáci cizí jazyk naposlouchali. Učitelé používají nejnovější didaktické metody, máme k dispozici novou jazykovou učebnu a každoročně přicházíme se spoustou akcí a projektů, které nutí žáky angličtinu prakticky používat a tím ji dostat pod kůži. Pro nejmladší žáky z první a druhé třídy máme připravený kroužek Angličtina hrou, který vedou učitelé AJ a ve kterém se hravou formou žáci seznamují se základy anglického jazyka. Povinná výuka cizího jazyka u nás začíná od třetí třídy. Učitelé výuku cizího jazyka doplňují velkým množstvím nadstandardních akcí. Týden v angličtině Asi největší aktivitou je projekt EDISON, při kterém 7 zahraničních studentů vysokoškoláků celý týden působí na škole, žákům třetích až devátých tříd anglicky prezentují svoji zemi, diskutují s nimi o zvycích, osobnostech, zajímavostech, ekonomice, rozdílech života oproti České republice. Dostanou se ale například i k přípravě národních jídel ve cvičné kuchyňce nebo do tělocvičny k národním sportům. Nejpodstatnější je to, že celý týden je na škole slyšet především angličtinu, kterou naši žáci a učitelé se zahraničními studenty (letos z Číny, Ruska, Taiwanu, Kanady, Maroka, Tunisu a Indonésie) komunikují. A o anglickou konverzaci jde v tomto projektu především. V letošním školním roce jsme projekt EDISON zařadili do výuky již podruhé a rozhodně budeme o projekt žádat i v dalších letech. Angličtina i pro učitele Dalším velkým projektem, který umožňuje žákům uplatnit angličtinu v praxi je projekt Rodilí mluvčí do škol. Nám v letošním školním roce obohacoval konverzační hodiny angličtiny pan Allan Mackenzie ze Skotska. Projekt není zaměřen jen na žáky, ale má za cíl i zvyšování jazykové gramotnosti učitelů. Naši učitelé navštěvují kurzy angličtiny a vzdělávají se ve výukové metodě CLIL. Pro žáky chystáme i další formy ověření, respektive využití znalostí angličtiny. Všichni žáci vyšších ročníků navštěvují jako doplnění výuky představení anglického divadla, konkrétně některé z her Williama Shakespearea, třída 7. A navázala spolupráci se sedmou třídou základní školy ve Finsku a žáci se zájmem o anglickou konverzaci s rodilým mluvčím nad rámec výuky využívali jazykový projekt Speak. A nesmíme zapomenout ani na školní Akademii, na které žáci nižších ročníků předvedli parádní vystoupení hraná v angličtině. A co chystáme v příštím školním roce? Určitě se opět pokusíme zopakovat prověřené akce. Ale také jsme úspěšně požádali o projekt, díky kterému mohou učitelé angličtiny absolvovat jazykové kurzy v zahraničí, ostatní učitelé mohou jet na zahraniční stáže do škol ve státech EU a pro žáky vyšších ročníků jsme připravili týdenní pobyt v Londýně. Ve školním roce 2015/2016 chystáme ještě další novinku. Nabídneme našim žákům možnost získat celosvětově nejuznávanější certifikát z anglického jazyka Cambridge English YoungLearnersExams. Věříme, že se vše podaří ke spokojenosti žáků, rodičů i učitelů. Mgr. Ivo Šmarda, zástupce ředitelky Návštěva studentů z Číny, Ruska, Taiwanu, Kanady, Maroka, Tunisu a Indonésie 8 ČÍSLO 4 / SRPEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

9 SPORT Medlánky ráj fotbalistů Areál FC Brno-Medlánky, nacházející se přímo v centru naší čtvrti, získal přes prázdniny novou kvalitu, když byl realizován projekt s pracovním označením Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště. Instalací nového povrchu fotbalového hřiště byl po předchozí revitalizaci hřiště volejbalového a hokejbalového celý sportovní areál dokončen. V budoucnu nás čekají ještě další investice do drobných dostaveb a do zázemí sportovců. Původní stav hřiště byl zcela nevyhovující. Absence funkčního drenážního systému způsobovala dlouhodobé stání vody ve velikých kalužích, hřiště bylo nepravidelně svažité, prorůstalo trávou a při suchém větrném počasí neúnosně zvyšovalo prašnost v celých Medlánkách. Užívání samotného hřiště bylo v takovém období hygienicky zcela nevyhovující. Realizace projektu byla vedena také snahou vyřešit problém s absencí sportovišť pro veřejnost a děti přilehlé základní školy. Dnes tedy máme k dispozici víceúčelový sportovní areál, který bude sloužit nejen pro potřeby široké veřejnosti, ale i pro místní sportovní organizace pracující převážně s mládeží a pro žáky ZŠ Hudcova. Realizace projektu by nebyla z úrovně MČ možná bez rozsáhlé finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a bez profesionální spolupráce s úředníky Magistrátu města Brna, Odboru implementace evropských fondů, panem Mgr. Tomášem Manosoglu a vedoucím odboru Mgr. Radkem Řeřichou. Jsme rádi, že se nám společnými silami podařilo veřejný prostor v Medlánkách zase o něco vylepšit. JUDr. Michal Marek, starosta Miř na správnou branku Městská část Brno-Medlánky a Brněnský svaz malé kopané spolu uzavřeli memorandum o spolupráci na projektu Miř na správnou branku. Cílem projektu je prevence a eliminace drogové závislosti, násilí a kriminality v obci a sociální začlenění národnostních menšin do většinové populace, stejně tak jako sociálně slabších osob a handicapovaných spoluobčanů. Nástrojem pro dosažení těchto cílů je sport, konkrétně malý fotbal, a to proto, že tento sport má nejvíce sportovních zařízení na světě. Brněnský svaz malé kopané slavnostní otevření fotbalového hřiště na ulici Hudcova dne v Slavnostního otevření se zúčastní brněnská fotbalová legenda Petr Švancara M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 4 / SRPEN

10 Sokol Medlánky otvírá od září 2015 tyto mládežnické oddíly 1. Oddíl všestrannosti, děti 4 6 let, ZŠ Hudcova, pondělí hod., vedou Z. Brabcová, L. Slavíková, začínáme , cena: 1000 kč na školní rok 2. Basketbalová přípravka, dívky a chlapci třída, ZŠ Hudcova, čtvrtek hod., vede Jana Kovaříková, začínáme , cena: 900 kč na 1. pol. šk. roku 3. Oddíl gymnastiky, Sýpka, úterý hod., 3letí chlapci, r. nar. 2012, vede H. Bubníková, od , 1000 kč na 1. pololetí šk. r. 4. Oddíl gymnastiky, Sýpka, úterý hod., holčičky, r. nar a 2011, vede H. Bubníková, od , 1000 kč na 1. pololetí šk. r. 5. Oddíl gymnastiky, Sýpka, úterý hod., děvčata, r. nar a starší, vede H. Bubníková, od , 1000 kč na 1. pololetí šk. r. Cvičení je určeno pro děti od 3 let, které bude zaměřeno na všestranný pohybový rozvoj dítěte. Online přihlášky do jednotlivých oddílů najdete na: -medlanky.eu/skoly-a-organizace- -obce/sokol-medlanky/prihlaska-do- -sokola/. Po přihlášení obdržíte pokyny k platbě. Těšíme se na Vaše děti i Vás, pokud máte zájem a čas, přihlaste se nám jako posily cvičitelů pondělního oddílu. Hana Bubníková, Zdenka Brabcová, Lucie Slavíková a Jana Kovaříková SLUŽBY VEŘEJNOSTI K12 Společenství křesťanů K12 v Medlánkách působí již více než šest let, od doby, kdy se mnozí z nás usadili se svými rodinami v Medlánkách a začali se pravidelně scházet. Naší hlavní činností je organizování různých aktivit pro místní občany především pro rodiny s dětmi, ale i mládež a jednotlivce. Nabízíme řadu pravidelných aktivit, např. kurzy angličtiny vedené rodilými mluvčími, klub maminek, cvičení tatínků a dětí v tělocvičně, kurzy lukostřelby, vaření či háčkování, a v neposlední řadě i bohoslužby na Sýpce a studium Bible na Kytnerově 12a. Všechny naše aktivity jsou volně přístupné komukoliv, a s výjimkou kurzů angličtiny (ta je za dobrovolný příspěvek). Kromě pravidelných kurzů a setkání pořádáme i některé jednorázové či příležitostné akce, jako např. programy Dobrodružná fyzika na Sýpce, fyzikální procházky, grilování (naposled v místní Přírodní zahradě), tábory s angličtinou, tradiční vánoční či velikonoční programy na Sýpce či v medláneckém parku, aj. Máme upřímnou radost, že se tyto akce těší velkému zájmu medlánecké veřejnosti. Vážíme si toho, že K12 již vstoupila mezi medláneckými občany do podvědomí, a že i nadále můžeme stejně jako v předchozích letech počítat s laskavou podporou medlánecké radnice. V roce 2013 jsme také navázali aktivní spolupráci s medláneckou SOS dětskou vesničkou a snažíme se alespoň v omezené míře pomáhat i tamějším rodinám. Se začátkem školního roku bychom vás všechny rádi pozvali na naše pravidelná setkání, kurzy i jednorázové akce. Více na Martin Adam, Společenství křesťanů K12 CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice, pobočka Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova příspěvková organizace tel: , Zápisy do našich tvořivých kroužků na nový školní rok 2015/16 jsou možné em: telefonicky: , (Jana Podzemná) nebo přímo přijít osobně v den konání kroužku. Nabízíme výtvarné a keramické kurzy pro děti i dospělé, točení na kruhu, dopolední tvoření pro nejmenší děti (od 1,5 roku s doprovodem), výtvarné akce a dílny-drátkování, pedig, korálkování, vinuté perly, pájené sklo. Informace naleznete také na našem webu nebo na vyžádání zašleme em letáček s přehledem kroužků a kurzů. Srdečně zveme na Dny otevřených dveří ve středu 9. 9 a od 15 do 18 hodin. Zde si můžete vyzkoušet činnost v tvořivých dílničkách a také se přihlásit. ČINNOST V KROUŽCÍCH ZAČNE ČÍSLO 4 / SRPEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

11 Rodinné pasy jsou na jižní Moravě stále oblíbenější Rodinné pasy Jihomoravského kraje, které byly jako pilotní projekt spuštěny právě na Jižní Moravě, se těší velké oblibě. Projekt vznikl na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s alespoň jedním dítětem ve věku do osmnácti let. Po vzoru Jihomoravského kraje se do projektu postupně zapojily kraje Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký, Ústecký, Kraj Vysočina a nově se zapojilo jako první město Kroměříž. Díky novému systému, který Jihomoravský kraj zavedl v roce 2014, mají uživatelé přehled o slevách využitých u poskytovatelů zapojených do projektu Rodinné pasy. Jednoduché uživatelské rozhraní, které je umístěno na webových stránkách umožňuje snadnou orientaci v jednotlivých funkcích. Základní funkcí systému je přehledný výpis využitých slev, pomocí kterého lze snadno zjistit, kdy byla sleva uplatněna, u kterého poskytovatele a v jaké výši. Na Jižní Moravě je aktuálně do projektu Rodinné pasy zapojeno rodin a aktivních je 814 poskytovatelů. Kartu Rodinný pas je možno využít u všech poskytovatelů v celé České republice, na Slovensku a v Dolním Rakousku, kterých je celkově na tři a půl tisíce. Celkem je do projektu zapojeno rodin v České republice. Senior pas Senior Pasy jsou projektem na podporu aktivního života seniorů. Projekt byl spuštěn v roce 2010 v Jihomoravském kraji a v současné době je v něm zaregistrováno přes seniorů v celé ČR. Kartu Senior Pas získáte zdarma, je určena všem, kteří dovršili 55 let. O kartu si můžete zažádat telefonicky ( ), em on-line na www. seniorpasy.cz nebo vyplněním registračního formuláře a zasláním na adresu Mendlovo nám. 1a., Brno. Projekt přináší držitelům karet SENIOR PAS ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby. Slevy lze uplatnit na místech označených symbolem Senior Pas. V současnosti mohou senioři využít slevy u více jak 2800 poskytovatelů slev v celé ČR. Poskytovatelé nabízí celoroční slevy v rozsahu 5 50%, doplněné navíc o sezónní a bonusové slevy v oblastech: zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, ubytování, restaurace, kavárny, vzdělání, kultura, spotřební nákupy. Seznam všech poskytovatelů naleznete na Hrajeme si celá rodina na Stezce zdraví EkoCentrum Brno Vás i letos srdečně zve na zábavná soutěžní stanoviště pro děti od 2 do 10 let a pro jejich dospělý doprovod. Dřevěné divadlo uvede nové loutkové představení Kouzelný Zvon. Na místě lze navštívit eko-obchůdek a ochutnávku zdravé výživy. Akci pořádáme v rámci Brněnských dnů pro zdraví. V případě špatného počasí se akce nekoná. Těšíme se na Vás v pátek od do hod. Místo konání: ulice Pod Zahradami, Mokrá Hora (první zastavení Stezky zdraví u tenisových kurtů, autobus č. 70, zastávka Jandáskova). Více informací na: STŘ úgí ŠU+ç0 INFORMATIKYfhPOŠTOVNICTVÍ AhFINANČNICTVÍy/?G+ SŠÚYgy/rno nabízí vzdělávací kurzy určené pro osoby ve věku VV a více let cíl8yzískáváníydovednostíyproyudrženíy spojení se svými blízkými a okolím lektořihahasistenti8 učiteléyayžáciyškolyiy externí odborníci místohkonání8ysšúygy/rnoiyčichnovay3-iy /rnošuomínyžzastávkayvozovnayuomíniy spojey2iy-iy22iy((iy14iy6(j přihláškyyaydalšíyinformace8 yywebovýyformulářynaystránkáchyškolyy yyžcichnovabrno,cz Vzdělávání dospěš lých yúnformovanýyseniorj ešmailem8 milan,kuceraccichnovabrno,cz yytelefonicky8yv(2y23-y2(6 osobně8ynayvrátniciyškoly kurzovné8y yyy;ykurzy8y1hhyučyxykurzyž6yhj)ysníženáy cena pro dřívějšíyúčastníky kurzů8yv(hyuč semináře8yvhyučyx seminářyž3yhj)y yysníženáycenaypři přihlášeníynayvšechnyy semináře8y(hyuč platba8 yyb,yú,y6h2-h132xh2hhiyvsy32hiy do poznámky uvést jméno přihlášeného osobně při sjednání přihlášení yyplatbaymax,y2hydnů před začátkemykurzuiy poté bude upřednostněn náhradník kapacita8 yyy;ykurzy8y6 2(yúčastníků semináře8ymin,y2hyúčastníků Základníb kurzbpcbprob začátečníky KurzbPCb probmírněb pokročilé Práce sbtabulkovým procesorem Práceb sbinternetem Windowsb8.1 Úpravab digitální fotografie lektor8y gr,y ilada /latná teze8yseznámeníysyy;yžklávesniceiy myšjiyovládáníy SyWindowsiysouš boryyaysložkyiyseznámeníysyúnterš netemiyúvodydoy SyWord čas8yúty2vx7 1x2hiy2V8-h 248-hyh lektor8yúng,y gr,yuateřina /rabcová teze8 prohloubení znalostí práce sy SyWindowsiypravidlayorganizaš ce a tříděníydatiyspoluprácey S Word a Únternet čas8yúty2vx7 1x2hiy2V8-h 248-hyh lektor8yúng,y gr,yuateřina /rabcová teze8 předpokladem je znalost práceysy SyWindows)ytabulkyiy vzorceiyfunkcey Sy xcel)ykalkulacey příjmů a výdajůiyzpracováníydat čas8yčty24x7 6x2hiy2V8-h 248-hyh lektor8yúng,yúrena Uluçay teze8yslužbyyúnternetuiyešmailiy nastaveníywebovéhoyprohlížečeiyy vyhledáváníybezplatnéhoyswiy elektronickáykomunikaceyžskypej čas8yy+yvx2h 31x2hiy2V8-h 248-hyh lektor8yúominik Uadlček teze8ymetroyvzhlediypráceysydlaždiš cemiiyaplikaceiytvorbayúčtu a silnéš hoyheslaiynastaveníy+syžtapetaiy spořič jiysdíleníydatynay+neúrive čas8yy+yvx2h 31x2hiy2V8-h 248-hyh lektor8yúng,yúrena Uluçay teze8 předpokladem je znalost práceysy SyWindows)ydigitálníy fotografieyayjejíyzpracováníiytvorbay fotoalbaiysdíleníyfotografiíy čas8ysty(x22 3Vx22iy2V8-h 248-hyh Sociálníbsítě abbezpečnost nabinternetu Radybpro zahrádkáře Jakbna prokrastinaci seniora Perlybříšeb středub čínskábcestab Nový občanskýb zákoníkb lektor8yúng,y gr,yuateřina /rabcová teze8 sociální sítěyžgacebookiy çinkedúniymooglemiyyoutubeiy Twitterjiyjejichyvyužitíiypravidlay bezpečného chování na Únternetu čas8ysty(x22 3Vx22iy2V8-h 248-hyh lektor8yúng,yúušanygesrsta teze8 vhodnost odrůd jádrovin a drobného ovoce při výsadběiyy postřiky a rady přiyjejichyudržováš níiyinspiraceyzkušenéhoypraktika čas8yčty6x2hiy2v8-h 248-hyh lektor8y gr,y9itka?eitterová teze8 jak být produktivnějšíybezy čas8yčty33x2hiy2v8-h 248-hyh lektor8yyhúr,y/lanka Gerudová teze8ykolébkaycivilizaceiyjejíypřírodš níykrásyiyuměleckáydílaiykomentoš vanéypromítáníyfotografiíyzyletošníy cesty po Číně čas8yčty31x22iy2v8-h 248-hyh lektor8y gr,yuláraymottwaldová teze8 spotřebitelskéysmlouvyiy práva při nákupu na Únternetu xy předváděcíyakciiynájemníiydarovaš cí a dědickéysmlouvyiyzávěť čas8yčty-x23iy2v8-h 248-hyh cichnovabrno.czh hvzděláváníhdospělýchh hinformovanýhsenior M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 4 / SRPEN

12 Benefiční koncert SVÍTÁNÍ Symfonického orchestru Konzervatoře Brno a Dómského smíšeného sboru Brno pod vedením Petra Kolaře Dirigent: Stanislav Kummer 30. září 2015 v 19 hod. Katedrála sv. Petra a Pavla Výtěžek je určen na pomoc seniorům. Vstupné 250,- Kč. Předprodej vstupenek: recepce Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno prodejna Donum, Petrov 9, Brno rezervace vstupenek: POMALUJTE NÁM TO Městská část Brno-Medlánky vyhlašuje soutěž na venkovní uměleckou malbu na rubovou stranu tenisové zdi při ulici Jabloňová, Brno-Medlánky. Termín realizace JARO 2016 Rozměr stěny: 250 x 690 x 22 cm Téma malby není specifikováno, preferovány budou témata související s Medlánkami a životem v nich. Zadavatel bude vybírat na základě dodaných skic a návrhů a rozpočtu díla. Zadavatel uhradí materiál potřebný k realizaci malby a poskytne technickou součinnost s nezbytnou úpravou povrchu. Bližší informace získáte u místostarostky Kateřiny Žůrkové na telefonním čísle , návrhy zasílejte na TERMÍN UZÁVĚRKY PRO VAŠE NÁVRHY JE ČÍSLO 4 / SRPEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

13 S výměnou zastaralého kotle pomůže kotlíková dotace Snížení emisí z lokálního vytápění domácností je cílem projektu na tzv. kotlíkové dotace, který s finanční podporou evropského Operačního programu Životní prostředí připravuje Jihomoravský kraj. První výzvu na výměnu kotlů pro fyzické osoby vyhlásí nejdříve na přelomu roku 2015/2016 a je platná i pro brňany. Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč. Dotace je plánována ve výši od 70 do 80 %. Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. mikroenergetické opatření (např. zateplení, výměna oken a dveří, oprava fasády atd.) nebo kde v minulosti došlo ke snížení energetické náročnosti na úroveň požadovanou příslušnou vyhláškou. Více informací včetně dotazníku předběžného zájmu naleznou zájemci na webových stránkách Jihomoravského kraje www. kr-jihomoravsky.cz. Výměna průkazů TP, ZTP, ZTP/P Dne vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u občanského nebo řidičského průkazu. Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to od do Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele. Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Formulář lze nalézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku https://formulare.mpsv. cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?nid=efoksluzby.zadostozp O nový průkaz musejí lidé požádat nejpozději do V opačném případě jim na něj zanikne nárok. V Brně se žádost podává na ÚP, kontaktní pracoviště Mojmírovo náměstí 10, Brno Královo Pole. Úřední hodiny: pondělí a středa 8 12, 13 17, úterý a čtvrtek Mgr. Eliška Škrancová, Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova) Telefon: , Navštívit nás můžete v pondělí a středu , hod., v úterý, čtvrtek a pátek hod. Svědci pomáhají strážníkům v boji proti nelegálním vjezdům do lesa Poškozování lesů neoprávněnými vjezdy motorkářů je fenoménem posledních let, který se bohužel příležitostně nevyhýbá ani porostům přímo na území Brna. Přistižení řidičů silných strojů není vždy snadné, protože jim stačí několik minut a od místa původního oznámení se vzdálí o kilometry. Strážníci tedy podnikají ročně stovky preventivních kontrol a pomáhají jim i duchapřítomní svědci. Telefonát na linku 156 může být užitečný zejména tehdy, když volající postřehl registrační značku motocyklu, barvu jezdcova oblečení nebo přilby, případně dokáže určit směr, kudy se nelegální návštěvník lesa vydal. Oproti tomu oznámení po zaslechnutí pouhého zvuku motorky nepřináší vždy potřebný efekt. Nejenže chybí údaje o zevnějšku a trasy podezřelého, ale navíc není možné vyloučit, že svědek zaslechl jen stroj řízený strážníky na kontrole nebo pracovníky lesní správy. Jakub Ghanem, tiskový mluvčí MP Brno ŘÁDKOVÁ INZERCE MINIŠKOLKA KVĚTINKA, Brno-Medlánky, V Újezdech 7 nabízí každodenní hlídání dětí od 1,5 roku až 4 let s programem zaměřeným na rozvoj pohybové, výtvarné a hudební výchovy dětí. Možnost individuálního hlídání dítěte i mimo provozní dobu MŠ. Bližší info Ivana Koppová na tel HLEDÁME KOLEGU NA POZICI Pracovník pro údržbu budovy a pomocné práce. Vyžadujeme dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, komunikativnost, odpovědnost, řidičské oprávnění skupiny B. Další informace na vyžádání: GF Instruments, Ječná 29, Brno, nebo tel PRODÁM DŮM SE ZAHRÁDKOU v malebné oblasti Malé Hané, 60 km od Brna. Možno využít jako chalupu nebo na celoroční bydlení. Cena Kč. Bez RK. Číslo na majitele HLEDÁM POMOCNÍKA POMOCNICI na hlídání a ošetřování babičky, noc i den, ul. Jasmínová, odměna dohodou. Tel Doučuji/vyučuji individuálně angličtinu nebo francouzštinu, děti i dospělé, škol. rok od začátku září. VŠ vzdělání + 21 let praxe. tel PRONAJMU KRYTÉ GARÁŽOVÉ STÁNÍ v domě pod Billou, ul. Podpěrova 6 volejte: KOUPÍM BYT V MEDLÁNKÁCH. Děkuji za na- -bídku, RK nevolat. Tel: HLEDÁM DŮM KE KOUPI, menší opravy mi nevadí. Prosím nabídněte, děkuji. Tel POTŘEBUJETE HLÍDÁNÍ a chybí Vám babička? Pohlídám malinké děti i miminka. Informace na tel , Zdeňka Bažantová, Medlánky INVESTOR KOUPÍ BYT k dalšímu pronájmu. Platba ihned. Cena dle velikosti. Bez RK! Tel nabízí přípravky pro děti od 4 měsíců do 6 let. UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA 2. a 8. ZÁŘÍ v RUBÍNKU, Poznaňská 10 v Žabovřeskách. Tamtéž zápis do oborů Kytara a Zobcová flétna. V Brně i Keyboard, Bicí, Elektrická kytara, Pop zpěv. Čas konání a info: , M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 4 / SRPEN

14 DK Medlánci Basketbalová přípravka T. J. Sokol Brno Medlánky otvírá ve šk. roce 2015/2016 basketbalovou přípravku pro dívky a chlapce ročníku ZŠ. čtvrtek v ZŠ Hudcova Cena: 900 Kč / pololetí Přihlášku naleznete na: Jana Kovaříková Tel Tradiční příměstský tábor tentokrát na téma Dobrodružné prázdniny HRY PRO MEDLÁNKY SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ NEDĚLE SPORTOVIŠTĚ U RYBNÍKA PROGRAM: REGISTRACE (TŘI BĚŽECKÉ TRASY 2,5 km, 5 km a 10 km) PLNĚNÍ SPORTOVNÍCH DISCIPLÍN PRO VŠECHNY BĚH DĚTI BĚH DOSPĚLÍ VYHLÁŠENÍ DĚTI VYHLÁŠENÍ DOSPĚLÍ SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ HER V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ NAVAZUJE SPOLEČENSKÝ VEČER S OPÉKÁNÍM ŠPEKÁČKŮ V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ U MEDLÁNECKÉHO RYBNÍKA MOŽNOST ZAKOUPENÍ OBČERSTVENÍ NA MÍSTĚ HRY SE KONAJÍ ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ STABILNÍ PRÁCE VE VÝROBĚ MZDA AŽ KČ! BRNO A OKOLÍ Hledáme do výrobních týmů nové kolegy na jemnou manuální práci na lince, montáž, obsluhu a základní údržbu výrobních zařízení. Požadujeme: manuální zručnost a pečlivost dobrý zdravotní stav ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (6:00-18:00 a 18:00-6:00) Nabízíme: zázemí stabilní výrobní společnosti motivační finanční ohodnocení propracovaný systém bonusů a příplatků Manpower R Kontakt: Manpower, Orlí 3, Brno, M: E: Zpravodaj místního zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Periodický tisk územního samosprávného celku. Místo vydání: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno Tel , Redakční rada: předsedkyně Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Jana Hušková, Mgr. Kateřina Bukovjanová, Michal Zeman. Zpracovává: Ing. Klára Drápalová. Korektury: Kateřina Bukovjanová. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, Ing. Klára Drápalová, tel , Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno, IČO: Evidenční číslo MK ČR E Vychází nepravidelně, 6x ročně. Číslo zpravodaje 2/2015. Datum vydání: Uzávěrka dalšího čísla je

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK /2014 Sp. zn.: S-JMK /2012 ORR Vyřizuje: Ing. Jiří Michna

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2015-2018 POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH I/1

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2015-2018 POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH I/1 KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI 2015-2018 POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ V DOMÁCNOSTECH I/1 ZDROJ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ Plzeňský kraj podal v září 2015 žádost v rámci OPŽP 2014-2020 s názvem Zlepšování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, jako zástupce zadavatele Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec Kanada, IČ: 27856216, si Vás dovoluji

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL. 2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 Krč POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Název zakázky Druh zakázky Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výstavba a vybavení vícegeneračního rekreačního sportoviště Veřejná zakázka na dodávku Zpracováno

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky zadavatele: Název

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 39/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

: Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Starosta. : Obec Písečná. Rekonstrukce Kulturního domu Písečná

: Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Starosta. : Obec Písečná. Rekonstrukce Kulturního domu Písečná Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov Starosta Obec Písečná vyzývá podle vnitřního předpisu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007

Přehled usnesení 18. RMČ ze dne 8.8.2007 Přehled usnesení 18. RMČ R-256 Přehled kontrolní činnosti živnostenského odboru za I. pololetí 2007 R-257 Informace o plnění plánu kontrolní činnosti a int. auditu za I. pololetí 2007 R-258 Dětské hřiště

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Rámcová smlouva na přepravu dříví II.

Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková organizace Rámcová smlouva na přepravu dříví II. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové smlouvy mezi zadavatelem a

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku. Investiční příspěvek Tělocvičné Jednotě Sokol Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více