BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Parkování v centru města se zlepší Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí Představujeme kandidáty na letošní Cenu města UB Knihovna zve Den bez aut Informace pro volební strany Zprávy z Rady města Vzpomínka na Dr. Jana Pavelčíka Pozvánka na jubilejní X. autosalon Program Domu kultury Sokolové zvou na cvičení Téměř osmdesát nových parkovacích míst bylo dáno začátkem září do užívání na sídlišti Židovna. Slavnostního otevření parkoviště se zúčastnila řada významných hostů z řad senátorů, poslanců, členů zastupitelstva města a dalších. Novostavba parkoviště vznikla v prostoru, který byl uvolněn demolicí domu č.p. 885 (dříve ZUŠ) a zrušením provizorní panelové parkovací plochy. Parkoviště je navrženo jako jednosměrné a je řešeno jako částečně kryté dvoupodlažní, každé podlaží o dvou výškových úrovních. Celková kapacita je 69 parkovacích stání pro osobní vozy, z toho čtyři místa jsou vyhrazena pro imobilní řidiče. Objekt je založen na železobetonové desce ve dvou výškových úrovních. Součástí založení jsou velkoprůměrové piloty. Na desku navazují železobetonové obvodové stěny. Nosný systém je doplněn ocelovými sloupy s ocelovou hlavicí a patkou zabetonovanými do základové a stropní desky. Stropní desky jsou železobetonové, po vnějším obvodu je nabetonováno zábradlí. Konstrukce podlahy z betonové mazaniny má mrazuodolnou a soli odolnou úpravu a je vyztužena drátkovou rozptýlenou výztuží. Povrch je zdrsněn kartáčováním. Objekt je doplněn zdravotechnikou a elektroinstalací. Elektroinstalace řeší osvětlení a vyhřívání vpustí kanalizace a obou nekrytých ramp. Od této stavby očekáváme nejen zlepšení podmínek parkování, ale také zkulturnění prostředí. Žádná stavba parkoviště asi nikdy nebude uchvacovat svým architektonickým řešením, na rozdíl od budov občanské vybavenosti, ale dovolím si tvrdit, že toto parkoviště nepůsobí nijakým rušivým dojmem a že řádně zapadlo do okolní zástavby. Zásluhu na tom mají projektanti inženýrská kancelář Miroslava Sekaniny a Atelier K2 manželů Koudelkových a patří jim naše poděkování, řekl při otevírání parkoviště starosta Ladislav Kryštof. Realizace stavby nebyla jednoduchá s ohledem na sousední objekty a stav podloží. Toto se odrazilo také v ceně. Celkové náklady dosáhly částky tisíc korun, z čehož 9 milionů bylo pokryto dotací z ministerstva financí, kterou pomohl městu zajistit poslanec ing. Antonín Seďa a tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka. Poděkování si podle starosty Kryštofa zaslouží obyvatelé sídliště Židovna za trpělivost, kterou prokázali pochopením v době výstavby při zhoršených podmínkách bydlení. Odměnou za to jim nyní bude snadnější parkování. -es-

2 Kaleidoskop z víkendových akcí Symbolicky pod sochou sv. Floriána se konaly v sobotu oslavy 130. výročí založení uherskobrodského Sboru dobrovolných hasičů. Návštěvníci zhlédli nejen několik ukázek práce hasičských sborů, ale také celou řadu historických i současných zásahových vozidel a další techniky, která patří nejen uherskobrodským hasičům, ale pochází také ze Zlína, Nivnice, Havřic, Jarošova, Záhorovic, Veletin, Uh. Hradiště a Pašovic. Den otevřených dveří přilákal v neděli stovky zájemců o prohlídku zajímavostí města, městských kronik. plánovaných investičních akcí aj. Kamennou krásu památek doplňoval dopoledne program souborů ZUŠ. Velký potlesk sklidit především DPS Comenius, ale také kytarová třída p. uč. Vrátné, žešťový soubor p. uč. Uhra, fanfáry z věžičky naproti radnice, akordeonový soubor a Kačenky p. uč. Chovancové a taneční orchestr ZUŠ p. uč. Sládka. Odpoledne je na zahradě Panského domu vystřídala dechová hudba Javorinka, šermíři Los Pupkos a cimbálová muzika Olšava s folklorním souborem Oldšava. v

3 Představujeme veřejnosti kandidáty na Cenu města Koncem října bude už posedmé udělena Cena města Uherského Brodu osobnosti, která svou mimořádnou činností a aktivitou přispěla k rozvoji města a prospěchu jeho obyvatel. V letošním roce se sešlo nejvíce nominací za celých sedm let. Komise bude letošního nositele Ceny města Uherského Brodu vybírat z kandidátů, které vám dnes v abecedním pořádku představujeme. Vybraná osobnost převezme cenu, která sestává ze skleněného hranolu s uměleckým motivem města, pamětního listu a 20 tisíc korun, z rukou starosty města na slavnostním zasedání městského zastupitelstva dne 29. října, v jubilejní den, kdy v roce 1272 povýšil český král Přemysl Otakar II. rozrůstající se Uherský Brod na město královské. Miroslav Kapinus básník a literát Místostarosta Stanislav František Zápeca navrhuje udělit Cenu města UB básníkovi Miroslavu Kapinusovi za celoživotní velmi úspěšnou literární práci. M. Kapinus se narodil v roce 1931 v Blížkovicích u Moravských Budějovic. Ze základní školy nastoupil do moravskobudějovického gymnázia a později na pedagogické gymnázium v Jihlavě. Všechnu svou pozornost věnoval divadlu a četbě. Po maturitě nastoupil na učitelské místo na Moravském Slovácku, konkrétně v Bánově, pak ve Vlčnově a nakonec trvale zakotvil ve Strání. To už měl za sebou studium oboru český jazyk dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. M. Kapinus spolupracoval se Slováckými novinami, s kulturními redakcemi Rovnosti a Mladé fronty Dnes, s Učitelskými novinami a jinými periodiky. O jeho práce projevily zájem redakce Literárního měsíčníku, Alternativy Novy, Malovaného kraje, Tvorby, Kulturního rozvoje a zazněly i na rozhlasových vlnách. Pan Kapinus je nositelem Ceny Učitelských novin za rok 1987, stal se nejúspěšnějším autorem nakladatelství Alisa v roce 2004 a získal Cenu Benjamina Kinga, Cenu královny Alisy a Cenu Kantrix Kingové. Řadí se k básníkům třetího tisíciletí sbírkami básní Rosou ozdobené ráno a Zrcadlení času, která byla vydána s finanční podporou města Uh. Brod. Josef Klíč bývalý ředitel gymnázia Návrh na udělení Ceny města Josefu Klíčovi podal místostarosta Pavel Josefík. Profesor Klíč vyučoval na gymnáziu v Uh. Brodě v letech , od roku 1983 byl ředitelem této školy. Měl obrovský podíl na přístavbě gymnázia, což bylo v zahuštěné zástavbě uvnitř města při obrovské administrativní složitosti založené na řadě omezení a regulativů úkol takřka nerealizovatelný. Jestliže se to podařilo a tato škola i po více než patnácti letech patří stále k nejlépe vybaveným ústavům tohoto typu, je to také díky obrovskému úsilí a manažerským schopnostem J. Klíče. Kromě toho byl také po několik desetiletí uznávaným a přitom oblíbeným učitelem chemie a biologie a za tuto dobu vychoval stovky studentů. Oceněním Josefa Klíče by se dostalo uznání i Gymnáziu J. A. Komenského, které v letošním roce oslavilo 110. let od svého založení, píše ve svém návrhu P. Josefík. Ing. Irena Koubová hybná síla uherskobrodské kultury Pro udělení Ceny města Ireně Koubové se sešly hned dva návrhy, a to od Kateřiny Kubínové a Jiřího Krejčiříka. Irena Koubová se narodila r v Uh. Brodě, celý život zde žije a je velkou patriotkou svého města. Po ukončení základní školy studovala na místním gymnáziu, kde maturovala v roce Nemohla jít dále studovat, a proto začala pracovat v Lidové tvorbě a později ve Slováckých strojírnách. Zde vystudovala Střední průmyslovou školu strojnickou a poté dálkově VŠ ekonomickou v Praze fakultu výrobně ekononomickou se specializací na organizaci a řízení výroby. Vždy se zajímala o kulturu. Od roku 1992 pracovala na Domě kultury, později v kině Máj. Nyní je již v důchodu, ale její aktivity jsou značné. Od roku 1994 pracuje v kulturní komisi při radě města, v roce 2002 byla zvolena její předsedkyní. Po listopadu 1989 se zapojila do veřejného života. Byla členkou rady města, kde bylo jejím prioritním cílem znovuobnovení funkce starého hřbitova včetně pohřbívání do země. Jako členka rady města stála u zrodu navázání prvních kontaktů mezi holandským Naardenem a naším městem, které udržuje dodnes a působí jako jednatelka Spolku Uherský Brod Naarden. I díky ní jsou vztahy s holandskou stranou na vysoké úrovni a velmi přátelské. I proto byla její činnost na tomto poli oceněna udělením stříbrné medaile města Naardenu v roce Nedílná součást jejího života je spjata s Pěveckým sborem Dvořák, jehož je členkou od roku Řadu let pracovala ve výboru sboru a podílela se na organizaci různých koncertních zájezdů. Od roku 1998 řídí činnost sboru jako předsedkyně. Je iniciátorkou Festivalu sborových lidových písní (1994), který se koná každý třetí rok v našem městě a má stále vysokou úroveň. Kromě všech těchto rozsáhlých aktivit vyvíjí pro dobré jméno Uherského Brodu činnost ještě ve Sdružení Uherskobrodska, Moravskoslezské křesťanské akademii i v Rotary klubu. Ing. Jiří Rosenfeld CSc. podnikatel a uherskobrodský patriot Celý život Jiřího Rosenfelda je spjat v Uherským Brodem, a proto ho na udělení ceny města navrhuje trojice zastupitelů MUDr. Romana Nováková, PaedDr. Rostislav Šmíd a Ing. Petr Vrána. Po absolvování základního a středoškolského vzdělání v Uh. Brodě vystudoval J. Rosenfeld Vysoké učení technické v Brně a počátkem 70. let nastoupil do Slováckých strojíren jako technický vývojový pracovník. Později působil jako vedoucí oddělení vývojové technologie a dále jako vedoucí odboru technologie zodpovědný nejen za technologický vývoj, ale za celou oblast technologické přípravy výroby. Počátkem 90. let obhájil disertační práci v oboru technologie vrtání dlouhých otvorů, kterou v podniku kompletně zavedl a dosáhl v ní nejvyšší technické úrovně. Byla mu udělena vědecká hodnost kandidáta technických věd. Od roku 1992 působil jako ředitel Závodu 3 Slováckých strojíren a současně jako zástupce generálního ředitele pro věci technické. V dubnu 1996 byl jmenován do funkce generálního ředitele Slováckých strojíren a od roku 1997 zastává i funkci předsedy představenstva. Působení v nejvyšších manažerských postech dovolilo J. Rosenfeldovi provést potřebnou restrukturalizaci společnosti, kterou přetvořil v průběhu několika málo let v prosperující strojírenskou firmu. S jeho jménem je spojena také řada dalších aktivit, které dokládají jeho patriotismus a vztah k rodnému městu a regionu. V roce 1998 založil občanské sdružení, které pod názvem Sdružení Uherskobrodska zaštiťuje nejen občany města, kterým není lhostejný jeho další rozvoj, ale také okolní obce. Cílem sdružení je návrat postavení Uherskobrodska jako samosprávného regionu vybaveného všemi potřebnými úřady a institucemi. Součástí těchto aktivit je snaha zajistit pro náš region státní správu na úrovni bývalých okresů. Pro tyto účely se snaží společně se Slováckými strojírnami zajistit infrastrukturu odpovídající potřebám těchto institucí. Je iniciátorem a sponzorem řady investičních projektů a záměrů města, dlouhodobě podporuje oblast zdravotnictví, školství i podnikatelské prostředí v Uh. Brodě. Je členem vědecké rady Univerzity T. Bati ve Zlíně i VUT Brno, předsedou představenstva Sdružení Uherskobrodska, místopředsedou Okresní hospodářské komory, členem dozorčí rady Euroregionu Bílé Biele Karpaty a prezidentem místního Rotary klubu. Za svou činnost získal ocenění Podnikatel roku Zlínského kraje 2003 a 2. místo v anketě Osobnost Zlínského kraje Ing. Milan Šlahůnek předseda turistického oddílu Výbor Tělocvičné jednoty Sokol, Vojtěch Boráň a téměř padesát turistů doporučuje udělit Cenu města pro letošní rok Ing. Milanu Šlahůnkovi. Pan Šlahůnek, který se letos dožívá 65 let, je dlouholetým předsedou turistického oddílu TJ Sokol UB. Oddíl svou činnost provozuje po celý rok. Ročně organizuje p. Šlahůnek kolem 40 akcí s průměrným počtem 21 účastníků a 17 ušlapaných kilometrů. Součástí činnosti oddílu jsou i poznávací turistické zájezdy (3 5 ročně). Všechny w

4 Představujeme veřejnosti kandidáty na Cenu města akce jsou vždy profesionálně připravené, s patřičným mapovým podkladem, profilem trasy i časovým harmonogramem cesty. Průzkum v neznámém terénu si p. Šlahůnek zajišťuje předem sám, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků i časový sled cesty. Program jeho vycházek je pevně sestaven na celý rok a týdně je upřesňován. Zájemci o turistiku jsou informováni o akcích na vývěsních tabulích. Celková příprava včetně potřebné dokumentace a korespondence je plně v režii Milana Šlahůnka. O tom, že turistické akce pod vedením p. Šlahůnka mají vysokou úroveň, svědčí i to, že se jich účastní nejen zájemci z Uh. Brodu a blízkého okolí, ale také nadšenci z Bojkovska, Veselska, Slavičínska a pravidelně na ně dojíždějí turisté až z Bzence, Vnorov a Kněždubu. TJ Sokol oceňuje zejména skutečnost, že činnost turistického oddílu není úzce vázána na členy TJ, ale umožňuje tuto základní lidskou pohybovou aktivitu širokému okruhu zájemců, což se projevuje i tím, že TJ Sokol UB se každoročně umisťuje mezi deseti nejlepšími jednotami v ČOS v kategorii pobytu v přírodě. Turistika a poctivá práce je osudem obyčejného, nenápadného člověka, který žije mezi námi v Uh. Brodě, je hrdý na své město a snaží se je propagovat v blízkém i dalekém okolí. Netouží po kariéře, radost mu udělá malá pozornost či rodící se život v přírodě a objev krásného nepoznaného na cestách i v soukromém životě. Proto mu v zastoupení celého kolektivu turistů i osobně přeji do dalších let pevné zdraví, pohodu, štěstí, radost z vycházek a radost z práce pro kolektiv, píše ve svém návrhu V. Boráň. Roman Švehlík principál Divadla Brod Podle Věry Máťové si Cenu města v letošním roce zaslouží Roman Švehlík, který před deseti lety převzal režisérský post u tehdejšího Divadelního souboru T. Miličky a tento soubor, dnes Divadlo Brod, dokázal pozvednout na takovou úroveň, že i v dnešní televizní době na něj chodí lidé do divadla. Divadlo Brod pod vedením R. Švehlíka reprezentuje město na festivalech po celé republice, např. Celostátní sraz Werichovců Vsetín, Festival barokního divadla Kuks, festival Valašské křoví Slavičín, Hvozdenský měšec, Otrokovická forbína a řada dalších. R. Švehlík byl hostem samostatného pořadu o brodském divadle na ČR Brno. Vede loutkářskou sekci divadla, která každoročně připravuje nádherné loutkové pohádky pro nejmenší diváky. Divadlo každoročně pořádá jediný maškarní ples ve městě, který má jednu z nejhojnějších účastí. Kromě divadelních aktivit je R. Švehlík již několik let osobitým moderátorem nejrůznějších kulturních i sportovních akcí města (galakoncerty ZUŠ, vernisáže, běh T. Foxe, sokolské slavnosti aj.) a spolupracuje s Muzeem JAK na natáčení odborných filmů jako moderátor i herec. Také se intenzivně věnuje dětem, kterým vštěpuje divadelní základy a dovednosti ve třech literárně-dramatických kroužcích. Výsledky těchto dětí mluví za vše pravidelně se umisťují v krajských i celonárodních soutěžích na předních místech. připravila Elen Sladká Dne uspořádal Rotary klub UB pro účastníky 2. ročníku literární soutěže Jaro v regionu poznávací zájezd do Prahy. Soutěž, která letos probíhala na téma Jak jsem potkal Komenského, byla vypsána pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a nižších ročníků gymnázia. Kromě prohlídky nádherných reprezentačních salonků Hradu, Španělského a Vladislavského sálu měli žáci možnost navštívit také nově zrekonstruované prostory Senátu a seznámit se s jejich historií. Na snímku Ireny Koubové účastníci soutěže a jejich doprovod se senátorem ing. Josefem Vaculíkem ve Valdštějnské zahradě. Knihovna po prázdninách Skončily prázdniny a tak jako ve školách mají nové žáky a studenty, tak také naše knihovna je připravena na nové čtenáře, a to jak na malé žáčky, tak i na studenty středních škol a vůbec všechny, kdo mají zájem o literaturu. Chtěli bychom připomenout, že knihovna není jen místem, kde se půjčují knihy, ale poskytuje i další služby. V současnosti nehledají čtenáři poučení jen v knihách a tisku, ale využívají i nový fenomén pro vyhledávání informací internet. Bez něho si již naši stálí čtenáři stejně jako my, knihovnice, ani nedovedeme moderní knihovnu představit. K dispozici je ve všech odděleních osm internetových stanic, které jsou stále obsazeny. Mnozí uživatelé si proto rezervují pořadí telefonicky. Intervaly pro používání internetu jsou půlhodinové. Pokud není další zájemce, dá se doba prodloužit. Před tím, než usednete k internetu, je potřeba se knihovnici prokázat platným čtenářským průkazem, který stojí pro dospělého čtenáře 80 Kč, studenta 60 Kč a děti do 15 let 20 Kč na rok. Ostatní veřejnost se musí prokázat osobním dokladem. Použití internetu je v naší knihovně zdarma. Upozorňujeme naše čtenáře, že po prázdninách už máme stálou půjčovní dobu, tj. čtyřikrát týdně. Ty, kteří ještě v knihovně nebyli, zveme ještě jednou mezi naše čtenáře, kterých je už tři tisíce. Pokud chcete o knihovně vědět více, najděte si naše webové stránky Na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovnic Městské knihovny. Obecní živnostenský úřad upozorňuje všechny zájemce o prodejní místa na pouť ( a ), že rezervace bude probíhat od od 7.30 hod v kanceláři ObŽÚ, Masarykovo nám. 136 nebo na telefonu x

5 Evropský den bez aut Tento den byl vyhlášen Evropskou unií, v České republice se poprvé konal a slavil v roce Dni bez aut předchází každoročně Evropský týden mobility. V Uherském Brodě se letos ku příležitosti Dne bez aut také připravuje několik akcí. V sobotu 16. září mohou řidiči zdarma vyzkoušet své tachometry, zda jim správně ukazují 50 km/h při průjezdu obcí, a to v ulici Vazová u Tempexu, od 9:00 do 12:00 hodin. V pátek 22. září se na Masarykově náměstí děti z brodských škol a okolí mohou bavit aktivitami a testy s dopravní tematikou, na kterých se organizačně podílejí Město a Městský úřad, Besip, Dům dětí a mládeže a Ekoporadna ZO ČSOP 63/01 Centaurea. Na náměstí bude také své lehocipedy, které vždy vzbudí pozornost malých i dospělých, prezentovat uherskobrodská firma AZUB. Čtyři vybrané městské autobusové linky budou v tento den jezdit zdarma, jako výraz podpory hromadné dopravě před individuální automobilovou, a to od 5 do 18 hodin. Bude připravena petice Nechte auto doma!, aby občané alespoň pro tento den nepoužili své automobily a chodili celý den pěšky nebo jezdili na kole. Tato výzva je adresována také zastupitelům měst a obcí. V neděli 24. září pak celý (tý)den bez aut zakončíme cyklovýletem do Hostětína na Jablečné slavnosti. Srdečně vás všechny zveme, bližší informace na výlepových plochách, plakátech, letácích a v městském rozhlase. Město Uherský Brod Den bez aut připravuje jako člen Zdravých měst, osvětovou a vzdělávací činnost Ekoporadny podporuje Evropský sociální fond, MPSV, MŽP a Zlínský kraj. A jak se můžete přidat i vy? Nechte alespoň v pátek 22. září své motorové vozítko doma v garáži a zachovejte se ohleduplněji vůči přírodě a svému okolí běžte pěšky, jeďte na kole, na bruslích, na koloběžce Úspěšné videopromítání S prázdninami skončil i velmi úspěšný, už 9. ročník videopromítání pro děti na hvězdárně. Osm filmů pro menší i větší děti letos zhlédlo 490 diváků, to je jeden z nejvíce navštívených ročníků. Za tímto úspěchem se skrývá i velmi dobrá spolupráce Domu kultury s Videopůjčovnou Ješ, která bezplatně zapůjčuje filmy pro tuto oblíbenou akci pro děti. Dům kultury děkuje Videopůjčovně Ješ za několikaleté spolupořadatelství na videopromítání jménem svým i jménem spokojených dětí. Bohatým a různorodým programem a dnem otevřených dveří oslavili žáci a učitelé Základní školy Pod Vinohrady padesát let od otevření této školy. Poblahopřát k tomuto kulatému výročí přišla řada významných hostů. Důležitá informace pro politické strany, hnutí a seskupení kandidujících v letošních komunálních volbách Abychom vytvořili ve volební kampani v letošních komunálních volbách, které proběhnou v pátek 20. a sobotu 21. října 2006, rovné možnosti propagace pro všechny kandidující politické strany, hnutí a seskupení podáváme jim ty informace. 1. Volební materiály vyjdou v rozšířeném čísle Brodského zpravodaje ve středu 11. října. 2. Každá strana má k dispozici jednu celou stranu, tj. formát A4. Tato plocha je pro každou stranu kandidující v komunálních volbách zdarma. 3. Materiály je nutno dodat v elektronické podobě do redakce Brodského zpravodaje nejpozději do pondělí 2. října do 14 hodin. Budou otištěny přesně v dodané grafické podobě. Případné další informace na tel nebo nebo na ové adrese Nový motorest na Uherskobrodsku U výpadovky z Uh. Brodu do Luhačovic nemůžete přehlédnout novotou zářící budovu motorestu Štěpán. Obyvatelé Těšova a Újezdce se tak dočkali vybudování kulturního střediska, které by mohlo být využíváno ke společenským akcím, ať již plesům, oslavám soukromých kulatých výročí, svatbám či jiným příležitostem. Provozní doba je od neděle do čtvrtku od 9 do 22 hodin, v pátek a sobotu od 9 do 24 hodin. Kapacita restaurace včetně salonku je cca 100 lidí. Nechybí zde ani zastřešená venkovní zahrádka, která bude využívána hlavně v letním období. Vařit se zde bude zejména domácí česká kuchyně, ale na své si přijdou i milovníci gurmánských specialit. Samozřejmostí je denní menu s možností dovážky až do domu. Pro nejmenší zákazníky je v motorestu Štěpán připraven malý dětský koutek, kde si mohou v klidu pohrát. Příští rok už budou mít i venkovní zábavní koutek, kde nebudou chybět průlezky, houpačky či malé branky pro budoucí naděje újezdského fotbalu. -red- y

6 Zpráva ze 100. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádné a) RM doporučuje ZM schválit zrušení bodu č. 1 a zrušení stanoveného termínu dočasného provozu stávajícího skateboardového hřiště do konce října 2006, schválených na 30. zasedání ZM ze dne usnesením č. 580/Z30/06. b) RM doporučuje ZM schválit prodloužení provozu skateboardového hřiště do doby vybudování nového hřiště za dodržení ostatních podmínek, stanovených v usnesení ZM ze dne , č. 580/ Z30/06, bodu č. 2, 3, 4, 5. c) RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 549/Z29/06 ze dne , bod č. 1. d) RM doporučuje ZM pověřit RM předložením variantního řešení výstavby nového skateboardového hřiště s doporučením nejvhodnějších lokalit k jeho vybudování na příštím zasedání ZM. RM doporučuje ZM schválit Dostavbu kina Máj pro knihovnu a DDM. RM schvaluje: a) pronájem části o vým. cca 44 m2 z pozemku p. č. 691/3 v k. ú. Těšov za účelem vybudování parkoviště, nájemné 10,- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce b) výpůjčku části o vým. cca 63 m2 z pozemku p. č. 691/3 v k. ú. Těšov za účelem vybudování přístupového chodníku a zřízení předzahrádky, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce vše MUDr. Miriam Navrátilové. RM pověřuje OSMM přípravou smluv. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 3009/8 o vým. 40 m2 v k. ú. Uh. Brod žadateli Zevos, a. s., Nádražní 25, Uh. Hradiště. Podmínky: kupní cena dle znaleckého posudku a pravidel pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod platných v době prodeje. Kupující doloží k uzavření kupní smlouvy znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud vinou žadatele nedojde k uzavření kupní smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení v ZM, pozbývá toto platnosti. RM doporučuje ZM schválit prodej části (dle GP nová p. č. 6491/ 60 o vým. 28 m2) z pozemku p. č. 6491/3 v k. ú. Uh. Brod žadateli p. Martinu Bublíkovi. Podmínky: kupní cena 800,- Kč/m2. Kupující doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení části pozemku a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud vinou žadatele nedojde k uzavření kupní smlouvy do roku od přijetí tohoto usnesení v ZM, pozbývá toto platnosti. RM schvaluje pronájem: a) části o vým. 150 m2 z pozemku p. č. 7424/1 v k. ú. Uh. Brod za účelem vybudování kryté terasy a předzahrádky v domě čp. 1444, Uh. Brod p. Štěpánu Borýskovi. Podmínky: nájemné ,- Kč/rok, nájem na dobu určitou do doby existence restaurace v domě čp. 1444, Uh. Brod s tím, že žadatel je povinen si k této stavbě zajistit stavební povolení a v rámci stavby provede stavební úpravu veřejného osvětlení dle pokynů správce veřejného osvětlení b) části o celkové vým. 112 m2 z pozemků p. č. 7431/1 a 7424/1 v k. ú. Uh. Brod za účelem vybudování zpevněné plochy a 4 odstavných stání pro osobní vozidla p. Štěpánu Borýskovi. Podmínky: smlouva na dobu určitou do doby existence restaurace v domě čp. 1444, Uh. Brod, nájemné 10,- Kč/m2/rok, žadatel je povinen si k této stavbě zajistit stavební povolení. RM pověřuje OSMM přípravou smlouvy. RM schvaluje pronájem části o vým. cca 18,3 m2 z pozemku p. č. 7055/3 v k. ú. Uh. Brod pí Marii Horenské za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní automobil. Podmínky: nájemné 10,- Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM pověřuje OSMM přípravou smlouvy. 1. RM doporučuje ZM schválit změnu usn. č. 518/Z28/06 ze dne následovně: text... po přestěhování městské knihovny, Ekocentra Chrpa a DDM do náhradních prostor. se ruší a nahrazuje textem... do s tím, že nejpozději k bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, při jejím podpisu kupující složí zálohu ve výši 10 % kupní ceny. Ve smlouvě bude ujednána z oboustranná smluvní pokuta ve výši 10 % kupní ceny pro případ neuzavření kupní smlouvy v termínu do V případě neuzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího právo na odkoupení nemovitosti zaniká. 2. RM schvaluje změnu usn. č. 2186/R92/06 ze dne následovně: za text... se smlouvou kupní se doplňuje text v termínu do s tím, že nejpozději k bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene současně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní. 3. RM schvaluje zpětvzetí výpovědí zaslaných nájemcům nebytových prostor v čp podaných dle usn. č. 2148/R91/06 ze dne za podmínky uzavření dohod o ukončení nájmu ke dni RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., uzavřením dohod o ukončení nájmu v kombinaci se zasláním zpětvzetí výpovědí. V případě, že nájemci nepřistoupí na uzavření dohod, RM pověřuje OSMM zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp na dobu určitou do RM doporučuje ZM schválit prodloužení platnosti usn. č. 333/ Z19/05 ze dne do RM schvaluje změnu usn. č. 2352/R98/06 ze dne následovně: za text... v učebnách se vkládá text a další stavební úpravy dle projektové dokumentace pro stavební řízení s názvem Stavební úpravy domu čp. 823 v Uherském Brodě církevní škola zpracované v dubnu 2006 spol. EKOSTAVPROJEKT, s. r. o., Havlíčkova 877, Uh. Brod..., text ,- Kč... se ruší a nahrazuje textem ,- Kč.... Souhlas se vydává ve prospěch stavebníka Arcibiskupství olomouckého, Wurmova 562/9, Olomouc zřizovatele Katolické základní školy Uherský Brod, zastoupeného na základě plné moci Římskokatolickou farností Uherský Brod, Masarykovo nám. 68, Uherský Brod. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. Zpráva ze 101. schůze Rady města Uherského Brodu dne RM doporučuje ZM schválit přemístění skateboardového hřiště za ZŠ Na Výsluní. RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. 1. RM schvaluje v souladu s podmínkami výběrového řízení pronájem nebytových prostor o vým. 40 m2 (provozovna, WC) v přízemí domu čp.116, Bří Lužů, Uherský Brod pí Petře Karafiátové za účelem zřízení a provozování provozovny kadeřnictví. Podmínky: nájemné 1.200,- Kč/m2/rok, které bude každoročně upravováno o koeficient inflace předcházejícího roku, úhrada nájemného bude prováděna čtvrtletně předem, služby dle běžných vykalkulovaných nákladů, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce je povinen si na vlastní náklady vyřídit změnu užívání předmětných prostor. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou smlouvy. RM schvaluje v souladu s podmínkami výběrového řízení pronájem nebytových prostor o vým. 34 m2 (provozovna, WC, chodba) v přízemí domu čp. 116, Bří Lužů, Uherský Brod pí Aleně Gračkové za účelem zřízení a provozování provozovny kosmetiky. Podmínky: nájemné 801,- Kč/m2/rok které bude každoročně upravováno o koeficient inflace předcházejícího roku, úhrada nájemného bude prováděna čtvrtletně předem, služby dle běžných vykalkulovaných nákladů, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM pověřuje REGIO UB, s. r. o., přípravou smlouvy. 2. RM schvaluje v souladu s podmínkami výběrového řízení pronájem nebytových prostor o vým. 61 m2 (prodejna + sociální zařízení) v domě čp. 135, Masarykovo náměstí, Uherský Brod pí Haně Mitáčkové za účelem provozování zlatnictví, doplňkového prodeje bižuterie, hodin a budíků. Podmínky: nájemné 4.000,- Kč/m2/rok, které bude každoročně upravováno o koeficient inflace předcházejícího roku, úhrada nájemného bude prováděna čtvrtletně předem, vodné a stočné bude hrazeno pronajímateli, ostatní služby bude nájemce hradit přímo dodavatelským organizacím, nájem na dobu určitou 10 let s účinností od RM pověřuje OSMM přípravou smlouvy. pokračování příště

7 Dům kultury Uherský Brod Do VÝSTAVA OLDŘICH PÁLENÍČEK EX LIBRIS, GRAFIKA, ILUSTRACE Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč pá až so VÝSTAVA JAROSLAV STRNAD FOTOGRAFIE foyer Domu kultury so a ne X. AUTOSALON DK prezentace světových automobilových značek a dalších motoristických doplňků. Dům kultury hod. 30, 15 Kč čt POSLEDNÍ LÉTO John Murell Hra ze života jedné z nejpozoruhodnějších hereček přelomu 19. a 20. století Sáry Bernhardtové. Hrají: Marta Vančurová a Vlastimil Harapes. velký sál DK hod. 130 Kč pá až ne VÝSTAVA STANISLAV KNOTEK OBRAZY, KRESBY, GRAFIKA Vernisáž výstavy v pátek v hodin. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč pá NOC VĚDCŮ od hod. pozorování Slunce od hod. pásmo přednášek, promítání filmů s astronomickou a kosmonautickou tématikou, pozorování objektů večerní oblohy, prohlídka hvězdárny a astronomické techniky, výstavka fotografií z činnosti hvězdárny za uplynulých 45 let Hvězdárna DK út S TETINAMA ZPÍVÁNÍ O PODZIMU Pořad brněnských tetin Klotyldy a Matyldy, které si s dětmi zazpívají a popovídají o podzimu, zahrají pohádku o přírodě, lese a zvířátkách. Pro MŠ a tř. ZŠ. velký sál DK 9.30 hod. 30 Kč První zvonění v Základní katolické škole Nabídku základních škol v Uh. Brodě doplňuje od začátku září také Katolická základní škola, která je první školou podobného typu v regionu. V první školní den ji slavnostně požehnal a uvedl do provozu otec biskup Msgr. Josef Hrdlička. Po mši svaté ve farním chrámu proběhlo slavnostní zahájení a žehnání budovy školy, kterého se zúčastnili poslanci parlamentu ČR Michaela Šojdrová a Ludvík Hovorka, senátor Jiří Stodůlka, zástupci města Ladislav Kryštof, Stanislav František Zápeca a Pavel Josefík, vedoucí centra pro školy při arcibiskupství olomouckém Zdislava Vyvozilová, kněží a další hosté a rodiče s žáky školy, jejímž patronem je sv. Dominik Savio. Všichni hosté se ve svých projevech shodli, že tato škola je výzvou pro učitele i žáky a konkurencí, která vede ke zlepšování práce všech škol ve městě. Věří, že to nebude škola, odkud budou odcházet žáci jen s běžnými znalostmi, ale budou se zde formovat lidé, mající vyšší morální kredit a osobnosti, které mají jasno v tom, co je správné, a umí se dobře chovat k sobě navzájem. Místostarosta Zápeca připomněl, že budova školy v Jirchařské ulici sloužila školství již v minulosti, kdy zde působila židovská škola a později do ní brodské gymnázium umístnilo jídelnu a několik učeben. Ve škole se nebudou učit jen děti z Uh. Brodu včetně Havřic, Újezdce a Těšova, ale také z Nivnice, Pitína, Dolního Němčí, Záhorovic, Vlčnova, Drslavic aj. Ti budou navštěvovat ročníky od první do šesté třídy. Nejvíce dětí, a to patnáct, se sešlo ve třetí třídě, nejméně (8) je zatím páťáků. O sedmou až devátou třídu nebyl takový zájem, abychom je mohli otevřít. Počítáme však s tím, že v budoucnu naplníme všech devět ročníků, uvedl ředitel školy Mgr. Robert Goldmann a dodal, že se těší, že po třech měsících horečných příprav, oprav a vyřizování se konečně začne učit. -es- st VOJENSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR ONDRÁŠ Č E R T O V I N K Y lidové taneční divadlo Pohádka nabitá energií, plná tance, zpěvu, výtečné muziky, humoru i čertovinek. Čertovinky však nejsou pouhým přepisem pohádky. Kdo čeká notoricky známý příběh, bude asi překvapen. Čertovinky se snaží jít dál ve snaze nenásilnou formou přiblížit folklorní motivy i divákům orientovaným jiným uměleckým směrem. velký sál DK hod. 100 Kč {

8 Vzpomínka na RNDr. Jana Pavelčíka, CSc. ( ) Začátkem října tohoto roku si nejen uherskobrodská veřejnost, ale i širší odborná obec připomíná sté výročí narození osobnosti vědce a vzácného člověka dr. Jana Pavelčíka, který na poli archeologického, antropologického i etnografického bádání vykonal nesmírně záslužnou práci pro českou kulturu a vědu. Janu Pavelčíkovi byl dopřán dlouhý, prací naplněný a publikačně plodný život, který cele zasvětil svému oboru i práci se studenty. Patřil k typu badatelů, který je dnes již čím dál vzácnější. Jeho vědecký zájem nebyl totiž nijak úzce specializován, ale zaměřil se na širokou paletu problémů. Tomu odpodvídá i jeho členství v 6 odborných společnostech ČSAV, vztahujících se k člověku a společnosti kraje, v němž působil Moravského Slovácka. Právě lidé této oblasti, stejně jako přilehlého Slovenska, k němuž měl také vřelý vztah, jej zaujali v celé šiří prezentované od pravěku až k dnešku. Široké veřejnosti je dodnes znám tím, že nejraději byl vždy tam, kde se něco dělo, aby ze své badatelské činnosti poznával všechny cesty splétající život lidských generací. Humor, který kořenil Pavelčíkovy rozhovory s odcházející i nastupující generací ve všední dny, stejně jako při lidových oslavách všeho druhu ve všech vesnicích na Uherskobrodsku, zformoval jeho osobnost v optimistu, který překypoval životním elánem. Tento jeho povahový rys zapříčinil jeho dodnes obdivuhodný pracovní rozmach a vpravdě nepřekonatelnou badatelskou píli, o níž svědčí stovky rukopisných foliantů. Ty dodnes zachycují poznatky ze všech oborů, které Jana Pavelčíka zaujaly během jeho života naplněného prací. Přitom však vždy ještě našel čas i na bohatou kulturně výchovnou činnost. Tento bývalý profesor gymnázia v Uherském Brodě, archeolog, etnograf a antropolog, člen Musejní společnosti pro moravské Slovácko a dlouholetý ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě se narodil se v Rijece v Chorvatsku. Povolání jeho otce, který sloužil v rakouské armádě v hodnosti plukovníka, bylo příčinou, že své dětství prožil Jan Pavelčík na různých místech rakousko-uherské monarchie. Teprve třetí třídu obecné školy začal navštěvovat ve Vlčnově, odkud pocházel jeho otec. Svá středoškolská studia z větší části absolvoval na reálném gymnáziu v Uherském Brodě, maturoval však v roce 1924 v Brně. Zde rovněž vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obory tělesná výchova, zeměpis a antropologie. Poté působil jako asistent prof. Vojtěcha Suka na antropologickém ústavu. V letech byl zaměstnán jako středoškolský profesor na školách ve Valašském Meziříčí, Lipníku a Bučovicích. V roce 1940 nastupuje místo profesora tělesné výchovy a zeměpisu na uherskobrodském gymnáziu. Ve stejném roce se stává členem Musejní společnosti pro moravské Slovácko a začíná jeho dlouhodobá spolupráce s muzeem. Jako Člen výboru Musejní společnosti je pověřen vedením archeologického oddělení. Současně se však také věnuje práci v oblasti antropologie. V roce 1947 obhajuje disertační práci na téma Městys Nivnice z hlediska plemenité sestavy. Přestože se v roce 1952 stává profesionálním muzejním pracovníkem s funkcí vedoucího společenskovědního oddělení Krajského muzea v Gottwaldově, nezapomíná ani na uherskobrodské muzeum, kde jako člen muzejní komise a dobrovolný pracovník stále vede archeologické oddělení je jmenován ředitelem Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a tuto funkci zastává až do svého odchodu do důchodu v roce Vedle antropologie se zabývá etnografií, archeologií, numizmatikou a také komeniologií. Své bohaté zkušenosti a odbornou erudici zužitkoval v přednáškách Antropologické aspekty etnografie na Univerzitě Komenského v Bratislavě (od roku 1963). V roce 1967 tamtéž obhajuje v oboru antropologie svoji kandidátskou disertační práci Výška obyvatelstva z výkopů ve Starém Městě. Mimo to se věnoval také práci v různých vědeckých společnostech. Od roku 1961 zastává funkci předsedy antropologické sekce Čs. biologické společnosti při ČSAV v Brně a je členem hlavního výboru Čs. společnosti antropologické při ČSAV v Praze. Získává také Čestné členství antropologické společnosti ČSAV v Praze a SAV v Bratislavě. Mezi všemi jeho aktivitami však stojí na předním místě jeho práce pro uherskobrodské muzeum. Již krátce po svém nástupu do funkce ředitele organizuje v letech veškeré přípravy oslav třístého výročí vydání Komenského díla Opera didactica omnia (Amsterdam ). Podílí se na organizaci a řízení rekonstrukčních prací na budovách muzea a stojí u počátků profesionalizace personálního obsazení jednotlivých pracovišť muzea. Jeho zásluhou je rovněž založeno Komeniologické dokumentační středisko s celostátní i zahraniční působností, komeniologická knihovna a fotoarchiv Uherskobrodských dnů Komenského. Stojí u zrodu bulletinu Zprávy Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, do něhož přispívala, mimo pracovníky muzea, také řada českých i zahraničních komeniologů. Sám Jan Pavelčík publikuje na stránkách tohoto časopisu své zprávy o antropologických, archeologických a etnografických výzkumech z uherskobrodského regionu, z nichž k nejvýznamnějším patří: Vyvolávání v Hradčovicích, Pokus o výklad jízdy králů, Skakúni v Komni, Malování prstem v komíně, Štandrlování v Těsově, Antropologie moravských Kopanic, Úlomek lebky z Dolních Valů v Uherském Brodě atd. Řadu drobnějších příspěvků publikoval také na stránkách časopisů Malovaný kraj a Studia Comeniana et historica. Vzpomínka na jeho výročí by nebyla úplná, kdyby zde byla pominuta jeho aktivní účast v odboji za druhé světové války a jeho členství v revolučním Národním výboru Uherského Brodu v období před osvobozením Československa Rudou armádou i po něm. Plody jeho záslužné práce nesené touto mnohostrannou činností na poli naší národní kultury byly po zásluze oceněny čestnými uznáními a diplomy, mezi nimiž je holandské vyznamenání za nezištnou práci pro veřejnost, medaile za zásluhy o Moravské muzeum v Brně, Hrdličkova medaile za přínosnou práci v antropologii a mnoho jiných. Nejen pro tato vysoká ocenění, ale zejména pro jeho lidsky kolegiální a svérázně humorný přístup ke svému okolí zůstane všem, kteří jej poznali, navždy zapsán v paměti. Radek Tomeček RNDr. Jan Pavelčík ve své pracovně v Muzeu J. A. Komenského (foto 1976)

9 Výstava Františka Chrástka Uherskobrodský fotograf František Chrástek minulý týden slavnostně otevřel v galerii Alternativa ve Zlíně svoji autorskou výstavu. Představuje na ní 33 velkoplošných barevných fotografií, které jsou průřezem jeho tvorby z let Mezi hlavní témata fotografa Chrástka dlouhodobě patří zátiší. Fotograf však nalézá inspiraci také v českém umění šedesátých let a existencialismu. Jeho tvorbu můžeme rozdělit na tři tvůrčí období, černo-bílé, modré a červené. Barevnou stylizaci motivů modeluje k nezaměnitelnému rukopisu, napsal o jeho tvorbě kunshitorik Aleš Kuneš. Autor při tvorbě klade důraz mimo jiné i na technickou dokonalost. Rád pracuje se světelnými náladami. Snímky vytváří tradičním analogovým způsobem snímání a zpracování na velkoformátový diapozitiv. Svá díla vystavoval nejen v České republice, ale i v zahraničí, například v Polsku, Japonsku, Nizozemsku, Slovensku, Rakousku a Německu, na více než 25 samostatných autorských výstavách. -red- Centrum seniorů Út Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v l0.00 hod.v budově Charity. Pá a Vzdělávání v katechizmu s otcem Bohumilem Kundlem. Začátek v hod. v budově Charity. Změna přednášky vyhrazena. Čt Přednáška Církevní právo, manželství a domácí násilí přednáší Vojtěch Kunčar. Začátek v hod. v budově Charity. Út Astronomie - pokračování ve vzdělávání v astronomii. Přednáší ing. Jiří Veselý. Začátek v l0.00 hod.v budově Charity. Zábavný pořad Jiřího Krampola PREMIÉRA S PREMIÉREM aneb pane premiére JSTE OPRAVDU TAK DOKONALÝ středa 20. září v 19 hodin Vystoupí Ing. Jiří Paroubek a jeho hosté Předprodej vstupenek: Galerie Panský dům Uherský Brod. Pozvánka na X. autosalon Domu kultury Na jubilejním X. ročníku autosalonu DK se bude prezentovat 13 značek nejprodávanějších osobních vozů pod jednou střechou. AUDI, BMW, CITROËN, FORD, HONDA, HYUNDAI, CHEVROLET, KIA, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, ŠKODA a VOLKSWAGEN. Všichni vystavovatelé představí na jubilejním brodském autosalonu nové modely. Mezi novodobými automobilovými krasavci se bezpochyby zaskví sportovní veterán AERO MINOR LE MANS, speciál vyrobený v závodě JAWA na 24 hodinový závod LE MANS v roce Na tomto závodě skončil celkově na 2. místě a suverénně vyhrál svou kategorii. Jedná se o nejúspěšnější český závodní automobil v dosavadní historii. V expozici motocyklů ve foyeru Domu kultury se představí novinky Harley Davidson, motocykly čínské provenience, unikátní veterán replika francouzského monocyklu z roku 1894 zkonstruovaného panem Erikem Edisonem Putonem z Paříže. Originál tohoto unikátního stroje je uložen v největším evropském muzeu motocyklů v německém Sinhaimu, dále zde budou vystaveny závodní motocykloví veteráni včetně sidecaru. Ve foyeru DK bude zároveň probíhat výstava fotografií Jaroslava Strnada s aktuální tématikou automobilových veteránů. Doprovodný program: V sobotu 16. září se od hodin představí americké legendární motocykly HARLEY DAVIDSON CLUB BRNO, jehož členové přijedou podpořit X. ročník autosalonu DK. V tuto dobu se uskuteční v Uherském Brodě zatím nejmasovější prohlídka nádherných strojů nejrůznějších typů. V neděli 17. září se uskuteční od 14 hod. do 16 hod. setkání historických vozidel Slováckého veteran klubu Uherské Hradiště za doprovodu country kapely SAMOROST Mapy města Uherský Brod na Internetu h t t p : / / m a p y. u b. c z z Uh. Brodu. Mezi 15. a 16. hod. proběhne ukázka závodních motocyklových veteránů MOTOSPORT KLUBU Uherské Hradiště včetně ukázky jízdy sidecarů kolem Masarykova náměstí. Tato akce se uskuteční pouze za příznivého počasí! DKUB }

10 ut Školní rok zahájila i SPŠ Střední průmyslová škola Uh. Brod, která patří mezi největší a nejvýznamnější školy svého typu v kraji a vzdělává ročně 670 žáků, neosiřela ani o letošních prázdninách. V jejich průběhu se podařila zrealizovat řada akcí, které zkvalitnily výukové podmínky, jako např. nové učebny jazyků, výpočetní techniky, mechatroniky, strojírenství a nový systém vytápění sportovní haly školy. Nejvíce však v den zahájení nového školního roku zaujalo zcela nové architektonické řešení přízemí a vstupních prostor do dílen školy. Tato investiční akce byla zrealizována jen díky podpoře Slováckých strojíren, a. s. Uherský Brod, poznamenal ředitel školy Rostislav Šmíd. -red-

11 Program kina Máj září st /30 čt / Kč SILENT HILL Mladá matka Rose se marně snaží pomoci svojí dceři Sharon, která trpí neznámou duševní chorobou. Nedbá doporučení lékařů, aby Sharon umístili do psychiatrické léčebny, a přes manželův nesouhlas se rozhodne odvést dceru do neznámého města SILENT HILL, o kterém Sharon neustále mluví ze spaní... Hrají: Sean Bean, Radha Mitchell, Laurie Holden ad. Režie: Christophe Gans. USA min. Od 15 let. Titulky. Horror. pá 15.19/30 so /30 ne / Kč POSEIDON V předvečer oslavy Nového roku se na luxusním zaoceánském parníku Poseidon plující kdesi v severním Atlantiku rozjíždí zábava v plném proudu. Je jedinečný, Poseidon je vyšší než dvacetipatrový dům, honosí se 800 kajutami a 13 palubami. Dnešní noc se většina pasažérů sešla v hlavním tanečním sále, aby se bavila a přivítala Nový rok ve velkém stylu. Znenadání se ale přižene 30 m vlna a novoroční party se změní v boj o holý život... Hrají: Kurt Russell, Richard Dreyfuss, Emmy Rossum ad. Režie: Wolfgang Petersen. USA min. Katastrofický. út / Kč GARFIELD 2 Úspěšné pokračování příběhů nejpopulárnějšího a nejlínějšího kocoura na světě. Je pořád stejný, ale má britské dvojče, kocoura Prince. Ten má zámek a potíže... USA min. Český dabing. Animovaný rodinný. út /30 ART 54+1 Kč/ 44+1 Kč CHAČIPE Život v dětském domově objevuje Miroslav Janek prostřednictvím hry. Režisér je provádí různými komnatami kinematografie, a tak se děti neomezují jen na prosté zachycení skutečnosti, ale společně animují, natáčejí scénky, které si samy vymyslely, experimentují s filmovým materiálem a zároveň podávají významnou zprávu o svém životě. Režie: Miroslav Janek. ČR min. Dokument. st /00 BIO SENIOR 20 Kč ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU Velmi divácky úspěšná letní komedie s řadou populárních herců, natočená podle románu Michala Viewegha. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná skupinka cestujících. Najdeme mezi nimi sympatickou Jolanu, párek gayů, zpěváka Maxe nebo dvojici starších dam - ti všichni mají společně strávit příští dny u moře... Hrají: Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jana Štěpánková, Květa Fialová, Pavel Liška ad. Režie: Jiří Vejdělek. ČR Přístupný. Komedie. st /30 čt / Kč DŮM U JEZERA Osamělá lékařka, která kdysi žila v neobyčejném domě na břehu jezera, si začíná vyměňovat milostné dopisy s jeho současným majitelem, frustrovaným architektem. Když jednoho dne zjistí, že každý píše z jiné doby, rozhodnou se odkrýt roušku tajemství, která zahaluje jejich romanci. Dříve, než bude pozdě... Hrají: Sandra Bullock, Keanu Reeves, Jeremy Irons ad. Režie: Alejandro Agresti. USA min. Od 12 let. Titulky. Romantický. čt /00 BIO MÁG zdarma MODRÝ SAMET Také slavný Modrý samet nedokázal dosud zcela nasytit všechny diváky, a tak vám znovu předkládáme mnohým již důvěrně známý mysteriózní příběh mladíka z malebného a poklidného Lumbertonu, který se náhodně zaplete do záhadného případu zvrhlého zločinu. Hrají: Kyle Maclachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper ad. Režie: David Lynch. USA min. Titulky. pá /30 so /30 ne 24 19/ Kč SUPERMAN SE VRACÍ Po tajemném muži z oceli nebylo v posledních letech ani vidu, ani slechu a jeho dávný nepřítel si s ním chce jednou provždy vyrovnat účty. Navíc žena, kterou miluje, Lois Lane, si zařídila život po svém. Superman se ocitá před dvojí výzvou získat si zpět srdce Lois Lane tím, že se vrátí mezi normální lidi a zároveň odvrátit hrozící světovou katastrofu... Hrají: Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey ad. USA/Austrálie min. Od 12 let. Titulky. Komiks. út /00 BIJÁSEK 25 Kč/ 15 Kč JABLOŇOVÁ PANNA Tajuplný i zázračný svět příběhů a pohádek pro malé diváky: Jabloňová panna, Jak Mach a Šebestová hlídali děti, O princi Soudečkovi, Krakonoš a škola, Palčáček, Bolek a Lolek a pejsek. ČR min. út /30 ART 64+1 Kč/ 54+1 Kč BÍLÁ MASAJKA Film Bílá Masajka režisérky Hermine Huntgeburth (Das Trio) podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmann vznikal přímo v keňských reáliích. Snímek vypráví skutečný příběh mladé ženy, která se snaží zdolat bezpočet překážek zvláštní a neznámé kultury, aby mohla dát průchod své životní lásce. Hrají: Nina Hoss, Jacky Ido ad. Režie: Hermine Huntgeburth Německo Drama. st /30 čt / Kč 16 BLOKŮ Po prohýřené noci je policista Jack pověřen jednoduchým úkolem převézt bezvýznamného zlodějíčka Eddieho k výslechu pouhých 16 bloků odsud. Celou dobu je však někdo sleduje. Když zastaví, zjistí, že se jedná o policisty, kteří se jich snaží zbavit, protože Eddie má proti jednomu z nich svědčit u soudu. Hrají: Bruce Willis, Mos Def, David Morse ad. Režie: Richard Donner. USA min. Od 15 let. Titulky. Thriller. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: MILÉ MAMINKY, ALE NEJEN VY! Centrum pro rodinu v Uherském Brodě Vám všem (nejen maminkám na MD) nabízí Kurz angličtiny Kurz bude probíhat od října jednou týdně v dopoledních hodinách ve skupinkách podle pokročilosti v prostorách farního úřadu. V případě zájmu lze otevřít i odpolední kurz. Cena kurzu je 100,- měsíčně. V ceně je zahrnuto také malé občerstvení a příspěvek na studijní materiály. Po dohodě je možné vzít s sebou děti, o které bude během hodiny postaráno. Informace a přihlášky na tel.: nebo , případně na u: Pojďte zpívat s Comeniem Děti, zpíváte rády? Tak to je tu příležitost právě pro vás. Dětský pěvecký sbor Comenius přijme do svých řad nové zpěváčky. Čeká vás příjemný a veselý kolektiv, spousta nových zážitků, soustředění, koncertů a koncertních zájezdů. Informace vám podá dirigentka sboru paní Marcela Burešová v Základní umělecké škole v Uherském Brodě. Ř á d k o v á i n z e r c e Hledáme aprob. učitele/učitelku s aprob. ČJ obč.nauka nebo DEJ na SŠ (nástup možný ihned) a aprob. učitele/učitelku s aprob. NJ - DEJ nebo obč. nauka na SŠ (nástup od i dříve). Obě místa jsou zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zájemci volejte na tel.č.: , SOŠ UB, Předbranská 415, UB. Hledáte pomocnici do domácnosti na úklid a hlídání dětí? To jsem já pracovitá a spolehlivá žena. Věk 49 let. Volejte na tel nebo Kdo daruje nebo levně prodá dítěti pomůcky pro chov křečka klec, krmítka, pítko apod. Tel večer nebo mob Prodám auto Lada 1200, červená, garážovaná, cena dohodou. Prodám mrazák pultový 120 l. Tel , mobil Ztratil se pes, bílo žlutý labrador retriever, slyšící na jméno Filip. Je pohřešovaný od neděle 27. srpna. V případě, že o něm můžete podat nějaké informace, ozvěte se na adresu Uherský Brod, Na Láně 2008 nebo na tel a Nálezce bude odměněn. uu

12 Pivovarské slavnosti Pivovarské slavnosti pivovaru Janáček, které se tradičně konají na sklonku prázdnin, jsou rok od roku lepší. Pestrý program láká tisíce návštěvníků. Z bohaté nabídky hudebních produkcí si vybral snad každý, o bohaté nabídce piva ani nemluvě. O tom, že se slavnosti pivovaru Janáček dostávají do povědomí nejen v Uh. Brodě a okolí, svědčí i to, že je letos navštívil také hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, který si společně s generálním ředitelem Pivovaru Janáček Ivanem Pjevičem a starostou Uherského Brodu Ladislavem Kryštofem připil pýchou pivovaru, jedenáctistupňovým Patriotem, a pak společně zhlédli nejočekávanější hudební vystoupení - kapelu Koberec Band, která hraje Deep Purple téměř jako originál. -es- Ve čtvrtek od15 do17 hod ve velkém sále DDM proběhne B U R Z A D Ě T S K É H O O B L E Č E N Í. Přineste si oceněné věci a prodejte. Přijďte koupit něco hezkého. Od 16 hodin zde uvidíte VELKOU PŘEHLÍDKU MALÝCH MODELŮ. Akce je spolufinancována z prostředků Zlínského kraje. Zlínská krajská asociace Sport pro všechny ve spolupráci s regionálním centrem ASPV Uh. Hradiště, DDM Uherský Brod a SKM Výsluní Uherský Brod vás zvou na Olympijský den zdraví Den sportu a zdraví pro všechny pod záštitou Města Uherský Brod a Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Program bude probíhat na stadionu Lapač, v tělocvičně a jídelně ZŠ Na Výsluní Akce je pořádána pro širokou veřejnost a pro všechny věkové kategorie Zahájení na stadionu Lapač v sobotu 23. září 2006 v 9 hodin Přijďte čekáme na vás. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod zahajuje pravidelné cvičení všech složek od 11. září v tělocvičně sokolovny. Pondělí hod. mladší a starší žactvo hod. ženy Úterý hod. předškolní děti + rodiče a děti hod. ženy hod. košíková Středa hod. aerobic st. žactvo hod. horolezci hod. muži kopaná Čtvrtek hod. aerobic ml. žactvo hod. ženy hod. muži míčové hry Pátek hod. žáci volejbal hod. horolezci Sobota hod. muži volejbal Neděle hod. žáci volejbal hod. horolezci hod. horolezci Dále TJ Sokol nabízí volnou kapacitu tělocvičny v dopoledních hodinách v pondělí, čtvrtek a pátek. V rámci projektu sousedský Jarmark pod Javořinou s partnerským městem Nové Mesto nad Váhom Vás zveme na 27. NOVOMESTSKÝ JARMOK, který se koná v Novom Meste nad Váhom od pátku do neděle Dne v sobotním odpoledním kulturním bloku od cca 14 hodin vystoupí v rámci projektu na pódiu před obchodním centrem v Novom Meste nad Váhom šermířská skupina Los Pupkos a v rámci přehlídky dechových hudeb zahraje DH Hradčovjanka. Fotografie spokojených účastníků keramických dílen, které probíhaly na DDM od 14. do 24. srpna. Brodská hodová zábava + disco Rádia Zlín Hrají: Imodium, Post it, Tlustá Berta, HBS Sobota 30. září od 19 hodin, Sportovní hala Havřice Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé karpaty. Pro cestu na Slovensko nezapomeňte platný občanský průkaz nebo pas. Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em na adresu brodsky. ub. cz BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Soňa Kunčarová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uv

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více