Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky"

Transkript

1 Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme rovněž přípravné kurzy k vykonání těchto zkoušek. PROFESNÍ KVALIFIKACE informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Název kvalifikace 1 Asistent/ka, sekretář/ka M NSK-EQF: 4 Vzdělání uchazeče Zdravotní způsobilost není požadována Obsahová náplň zkoušky, ověřování odborné způsobilosti Vedení administrativy. Uplatňování firemních procesů. Komunikační dovednosti. Zásady společenského chování a vystupování. Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji. Doba trvání zkoušky 3-4 hod 5-15 min. Z čeho se zkouška skládá Ústní část 8 vylosovaných otázek Písemná část 24 testových otázek Praktická část řešení 2 případových studií Cena Kč Kč 2 Personalista/tka N NSK-EQF: 5 není požadována Orientace v pracovně právní praxi. Využívání prostředků výpočetní techniky. Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti. Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě. 2-4 hod. Ústní část 5 vylosovaných otázek Písemná část 8 testových otázek Praktická část řešení 5 případových studií Kč Kč

2 3 Sportovní masáž M NSK-EQF: 4 4 Fotoreportér H požadována Organizování vzdělávání zaměstnanců. Zajišťování náborových činností. Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců. Organizování kolektivního vyjednávání. Navázání jednání s klientem. Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta. Vykonávání ručních masáží celého těla sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž. Aplikace masážních přípravků při masážích klientů. Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů. Dodržování zdravotně-hygienických předpisů. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů. Orientace v druzích fotografických přístrojů a videokamer, volba adekvátního druhu techniky pro reportážní fotografii. Volba vhodného objektivu a dalšího příslušenství. Volba vhodného osvětlení při fotografování, znalost rozdílů min. 3,5 4 hod. 15 min. 3-6 hod. Písemná část. Praktické předvedení a slovní vysvětlení. Ústní ověření a praktické předvedení Kč Kč Kč Kč

3 Uchazeč použije vlastní fotografické a snímací zařízení přirozeného a umělého světla a práce se světlem v exteriéru a interiéru. Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru. Vedení povinné dokumentace. Komunikace při styku s klienty a zákazníky min. 5 Skladník H Je Posuzování kvality zboží. Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje. Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce. Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi. Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami. Orientace v příslušné oborové legislativě. 3-4 hod min. Ústní zkouška legislativa Kč Kč

4 6 Evidence zásob zboží a materiálu H 7 Pokladní H Je. Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží. Evidence skladovaného zboží včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledu o zásobách. Evidence dodavatelů a odběratelů zboží a materiálu, nabídka sortimentu a poskytování informací odběratelům. Posuzování kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce, reklamaci, vyřizování reklamací v souladu s platnou legislativou. Inventura a inventarizace zásob zboží materiálu ve skladu. Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu na základě předpekl. odbytu. Přijímání hotovost. a bezhotovost. plateb za zboží a za materiál od odběratelů. Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygien. předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem. Kontrola cen na pokladně. Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb. Propočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách. Přijímání hotovostních i bezhotov. plateb zboží za služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce. Výdej pokladních stvrzenek a dokladů za prodej zboží a služeb v pokladně obchodně provozní 2-4 hod. 30 min. 1-2 hod. Ústní zkouška legislativa a kontrolní orgány s praktickým předvedením Kč Kč Kč Kč

5 8 Manažer prodeje H Je. jednotky. Obsluha pokladny a pokladních systémů. Vedení administr. agendy spojené s prací na kontrolní pokladně. Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou. Inventarizace zásob. Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů. Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb. Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách. Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje. Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce. Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce. Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou. Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží min. 5-6 hod. Ústní zkouška legislativa a kontrolní orgány Kč Kč

6 9 Strážný E NSK-EQF: 2 Vyžadována. zákazníkovi. Přijímání hotovost. i bezhotovost. Plateb za zboží a služby od zákazníků. Příprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních. Přejímka, výkup skladovámí, ošetřování zboží a manipulace se zásobami. Obsluha pokladny a podkladních systémů. Vedení kontrolní pokladny. Vedení administr. agendy. Příprava a úprava zboží k prodeji. Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou. Orientace v příslušné legislativě. Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob. Obsluhování technických bezpečnostních systémů. Uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS, zejména s PČR a vymezenými osobami. Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti. Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách min. 1 hod. Písemná část 30 testových otázek Ústní/praktická část řešení 2 typových Kč Kč

7 10 Detektiv koncipient M NSK-EQF: 4 Střední vzdělání s maturitní zkouškou Potvrzení o zdravotním stavu Kontrolní činnost ve střežených objektech. Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích. Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob. Používání věcných bezpečnostních prostředků. Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách. Orientace v ch právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů. Připravenost k uplatnění ch forem a metod soukromé detektivní činnosti a v k jejich praktickému naplňování. Ovládání zásad obsluhy ch prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti. Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi. Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpravování informací apod.). 15 min. 45 min. test 30 min. ústní 20 min Písemný test 30 otázek. Ústní zkouška řešení 2 případových Kč Kč

8 11 Ubytování v soukromí H Práce spojené s provozem ubyt. zařízení. Inkasování plateb od hostů. Poskytování služeb spojených s pobytem host v ubyt.zařízení. Používání běžných pomůcek a čistících prostředků při úklidu. Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu. Úklid v ubytovacích zařízeních. Orientace v možnostech podnikání ve službách. Vyhotovování podnikových písemností. Nabídka a prodej služeb. Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP,PO. Provádění hygienicko-sanitační činnosti. 4-6 hod min. Ústní zkouškaprovozní předpisy a znalosti Kč Kč 12 Průvodce cestovního ruchu N NSK-EQF: 5 Střední vzdělání s maturitní zkouškou Historie a dějiny kultury. Zeměpis cestovního ruchu. Technika cestovního ruchu. Právní a politické systémy. Životní prostředí. Příprava průvodce. Komunikace v cizím jazyce. 5-6 hod. 3 hod. Písemná část projekt a jeho obhajoba field trip Ústní zkouška didaktický test kombinovaný s ústními odpověďmi Jazyková zkouška komunikace v cizím jazyce ( pokud Kč Kč

9 1 hod. zájemce vykonal jazykovou úrovně B2 nemusí tuto část zkoušky absolvovat. 13 Správce OS pro malé a střední firmy M NSK-EQF: 4 Analýza a návrh hardware a software pro použití v malé organizaci. Instalace operačního systému a jeho konfigurace,. Konfigurace síťových připojení. Instalace periférií a jejich konfigurace. Monitorování provozu operačních systémů, jejich diagnostika a optimalizace výkonu. Zabezpečení dat před zneužitím. Ochrana dat před zničením. Základy programování skriptů a dávek. Instalace a správa klientského software. 1 hod písemná část 4-5 hodin ústní obhajoba 1-2 hod. Písemná část- 40 otázek Obhajoba samostatné práce Kč Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%. Podrobnosti naleznete na stránkách Bližší informace rádi poskytneme na tel. čísle Ing. Veronika Flajšarová, Iva Voldánová nebo na adrese

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Krajská pobočka v Olomouci. Úvodní poznámky k Seznamu rekvalifikací 2012 2015

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Krajská pobočka v Olomouci. Úvodní poznámky k Seznamu rekvalifikací 2012 2015 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Úvodní poznámky k Seznamu rekvalifikací 2012 2015 Seznam rekvalifikací (dále jen seznam ) platí pro období 2012 2015. Jedná se o rekvalifikace pořádané

Více

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann

Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů. Bc. Martin Fleischmann Zkoušky odborné způsobilosti osob k vykonávání živností ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů Bc. Martin Fleischmann Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Pilotní kurz UNIV2 kraje

Pilotní kurz UNIV2 kraje Pilotní kurz UNIV2 kraje SOU - Charles educate - school Hlavní 245, 27307 Vinařice SOU - CCŽV, Hlavní 245, 273 07 Vinařice Zpracoval kolektiv pedagogického sboru. Platnost od 1.7.2010 Kurzy jsou komerční,

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

KATALOG služeb a produktů

KATALOG služeb a produktů KATALOG služeb a produktů Jsme poskytovatelé vzdělávacích a dalších aktivit v oblasti pomáhajících profesí, zaměřujeme se rovněž na informační technologie. Působíme po celé České republice. Jsme specialisté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací. Zpracováno v projektu NSK2

Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací. Zpracováno v projektu NSK2 Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací Zpracováno v projektu NSK2 NÚV 2012 METODIKA NAPLŇOVÁNÍ NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ Zpracováno v projektu NSK2 2. přepracované vydání Vydal Národní ústav

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání

Školní vzdělávací program. Podnikání denní forma studia. 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání denní forma studia 64-41-L/51 Podnikání Platnost ŠVP od 1. září 2010 Identifikační údaje školy: Název školního vzdělávacího programu: Podnikání denní studium Název a

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

CZ.1.07/3.2.13/04.0013

CZ.1.07/3.2.13/04.0013 Masér CZ.1.07/3.2.13/04.0013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Sportovní masáž (69-037-M) 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více