ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU"

Transkript

1 ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST I ST ŘE DNÍ ČECHY

2 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 16. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k Zpracováno ke: Strana 2

3 OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Pokrok čerpání za období Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené a ukončené výzvy Změny v implementaci programu a programových dokumentech Změny v implementaci programu Změny v programových dokumentech Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ Změna kurzu Kč vůči Euru... Chyba! Záložka není definována. Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os... Chyba! Záložka není definována Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu OP Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku Predikce čerpání Změna kurzu Kč vůči Euru Dočerpání alokací jednotlivých prioritních os a oblastí podpor Pozastavení procesu certifikace prostředků Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Zpracováno ke: Strana 3

4 2.1.3 Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručné zaměření oblasti podpory Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Pokrok v naplňování indikátorů na úrovni prioritní osy Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Příklady úspěšných charakteristických projektů Zpracováno ke: Strana 4

5 3. Administrativní zajištění programu Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Informace z provedených auditů Informace z provedených kontrol MF Informace z provedených kontrol MMR Informace z provedených kontrol ÚRR Kontrola dle mezinárodních smluv Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Provedené evaluace a studie Analýza pokroku realizace ROP SČ Hodnocení realizace komunikačního plánu ROP SČ Administrativní kapacita subjektů implementační struktury Personální kapacita řídícího orgánu Hlavní závěry a úkoly Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Příloha: Tabulková část Zpracováno ke: Strana 5

6 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na každém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring, evaluace a udržitelnost projektů v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 16. zasedání MV ROP SČ konaného dne 6. června 2014 a pokrývá období od 1. října 2013 do 31. března V tomto období bylo vyhlášeno jedenáct nových kolových výzev, z toho čtyři v režimu závěrečných výzev. Ke konci sledovaného období z nově vyhlášených výzev zůstaly otevřeny výzvy č. 82, 83, 85 a dále kontinuální výzva č. 90a). Všechny ostatní výzvy již byly ukončeny v průběhu sledovaného období. Podrobný přehled ukončených a probíhajících výzev v období od do ukazuje Tabulka č. 4. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 267 nových projektů, VRR schváleno k financování 68 projektů, u 69 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 60 projektů bylo finančně ukončeno. Celkem k bylo žadateli podáno (mimo prioritní osu 4 Technická pomoc) projektů, u 758 z nich byla podepsána s příjemci Smlouva o poskytnutí dotace a 577 projektů již bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu. Zpracováno ke: Strana 6

7 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1a): Pokrok čerpání k Veřejné prostředky Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,0 672, ,6 224, , ,7 105,6 708,3 Prioritní osa ,0 263, ,0 164,4 415, ,2 108,7 285,5 Oblast podpory ,2 211, ,8 159,1 326, ,9 99,3 210,3 Oblast podpory ,8 51, ,2 187,3 89, ,2 148,9 75,1 Prioritní osa ,8 97, ,7 298,7 276, ,5 87,0 85,4 Oblast podpory ,8 28, ,0 484,1 128, ,6 85,7 24,2 Oblast podpory ,3 63, ,6 222,2 133, ,9 84,8 54,0 Oblast podpory ,7 6, ,1 240,6 14, ,0 115,1 7,2 Prioritní osa ,7 290, ,5 262,7 716, ,3 108,6 314,3 Oblast podpory ,8 45, ,8 238,8 104, ,5 102,5 46,1 Oblast podpory ,2 145, ,5 208,5 283, ,2 107,0 155,4 Oblast podpory ,6 100, ,2 353,2 328, ,6 113,8 112,9 Prioritní osa 4 545,5 20, ,4 113,7 22, ,8 111,6 23,1 Oblast podpory ,6 19, ,5 103,9 19, ,9 102,0 19,7 Oblast podpory ,1 1, ,0 180,4 1, ,0 180,4 1,8 Oblast podpory ,8 0,5 7 45,9 387,8 1,7 4 43,9 370,9 1,7 Zpracováno k: Strana 7

8 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program ,2 73,1 501, ,8 65,5 452, ,1 62,0 429,6 Prioritní osa ,6 68,1 182, ,9 56,8 154, ,4 55,2 150,4 Oblast podpory ,1 57,1 123, ,5 44,1 97, ,6 43,4 95,5 Oblast podpory ,4 115,3 59, ,4 111,4 57, ,9 106,4 54,8 Prioritní osa ,7 69,9 69, ,8 65,6 65, ,0 63,9 64,0 Oblast podpory ,7 71,9 20,5 524,7 71,9 20,5 485,4 66,5 19,1 Oblast podpory ,9 66,4 43, ,0 61,6 40, ,0 61,6 40,1 Oblast podpory ,0 96,5 6,1 125,1 77,4 4,9 121,7 75,2 4,8 Prioritní osa ,4 79,9 236, ,7 74,0 219, ,5 68,6 204,5 Oblast podpory ,1 43,3 20,2 494,6 41,3 19,3 399,0 33,3 15,9 Oblast podpory ,0 87,5 128, ,3 78,5 116, ,8 72,3 107,5 Oblast podpory ,3 86,0 87, ,8 82,8 84, ,7 79,7 81,2 Prioritní osa 4 323,5 59,3 12,7 323,3 59,3 12,7 270,2 49,5 10,8 Oblast podpory ,3 58,8 11,7 297,4 58,6 11,7 245,1 48,3 9,8 Oblast podpory ,6 56,2 0,6 14,6 56,2 0,6 13,8 53,0 0,5 Oblast podpory ,5 88,3 0,4 11,3 95,5 0,5 11,3 95,5 0,5 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 8

9 Tabulka č. 1b): Pokrok čerpání k prostředky ERDF Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,7 571, ,6 206, , ,8 96,9 554,9 Prioritní osa ,9 224, ,9 154,6 334, ,8 96,8 217,1 Oblast podpory ,2 180, ,7 149,8 261, ,0 95,4 171,9 Oblast podpory ,6 44, ,2 174,4 73, ,7 102,8 45,2 Prioritní osa ,1 82, ,2 295,5 232, ,0 84,6 70,7 Oblast podpory ,8 23, ,5 497,2 112, ,6 90,8 21,7 Oblast podpory ,6 53, ,3 212,6 108, ,7 79,5 43,2 Oblast podpory ,8 5, ,4 234,0 11, ,6 109,3 5,8 Prioritní osa ,0 247, ,1 231,1 538, ,6 100,1 247,4 Oblast podpory ,4 38, ,7 170,3 63, ,3 101,3 38,7 Oblast podpory ,7 123, ,3 189,4 220, ,0 99,4 123,2 Oblast podpory ,9 85, ,1 320,4 254, ,4 100,6 85,5 Prioritní osa 4 463,7 17, ,4 113,7 19, ,5 111,6 19,7 Oblast podpory ,5 16, ,4 103,9 16, ,2 102,0 16,8 Oblast podpory ,1 0, ,0 180,4 1, ,0 180,4 1,5 Oblast podpory ,1 0,4 7 39,0 387,8 1,4 4 37,3 370,9 1,4 Zpracováno k: Strana 9

10 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program ,3 66,9 391, ,3 59,5 351, ,8 56,2 332,3 Prioritní osa ,2 58,9 135, ,3 47,7 110, ,6 46,4 108,0 Oblast podpory ,0 55,8 102, ,6 43,0 80, ,9 42,4 79,4 Oblast podpory ,3 71,7 32,2 775,7 67,5 30,4 724,7 63,1 28,6 Prioritní osa ,7 68,9 58, ,0 64,6 54, ,1 62,8 53,5 Oblast podpory ,3 75,8 18,3 469,3 75,8 18,3 433,1 70,0 17,0 Oblast podpory ,8 63,4 35,0 822,7 58,7 32,5 822,7 58,7 32,5 Oblast podpory ,7 92,7 5,0 102,1 74,1 4,0 99,3 72,1 3,9 Prioritní osa ,4 74,3 187, ,2 68,7 174, ,4 63,5 161,7 Oblast podpory ,2 42,3 16,8 410,2 40,2 16,0 328,9 32,3 13,1 Oblast podpory ,0 81,4 102, ,2 72,7 92, ,3 66,6 84,6 Oblast podpory ,2 78,9 68, ,7 76,3 66, ,2 73,6 64,1 Prioritní osa 4 274,0 59,1 10,8 274,8 59,3 10,8 229,7 49,5 9,2 Oblast podpory ,8 58,6 9,9 252,8 58,6 9,9 208,3 48,3 8,3 Oblast podpory ,5 56,2 0,5 12,5 56,2 0,5 11,7 53,0 0,5 Oblast podpory 4.3 8,8 87,1 0,4 9,6 95,5 0,4 9,6 95,5 0,4 Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: ERDF Zpracováno k: Strana 10

11 1.1.2 Pokrok čerpání za období Tabulka č. 2a): Pokrok čerpání za období Veřejné prostředky Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,0 672, ,0 25,1 74, ,5 6,5 25,6 Prioritní osa ,0 263, ,0 23,7 35, ,6 8,5 13,7 Oblast podpory ,2 211, ,1 25,8 34, ,8 7,9 9,6 Oblast podpory ,8 51, ,8 14,3 1, ,8 10,8 4,1 Prioritní osa ,8 97, ,1 19,5 0, ,9 5,8 4,2 Oblast podpory ,8 28,0 0 0,0 0,0-8,7 0 2,3 0,3-0,3 Oblast podpory ,3 63, ,1 30,0 10, ,9 8,6 4,6 Oblast podpory ,7 6,3 0 0,0 0,0-1,0-3 1,7 1,1-0,1 Prioritní osa ,7 290, ,9 30,1 39, ,5 4,4 5,8 Oblast podpory ,8 45, ,4 33,5 8, ,8 12,2 3,6 Oblast podpory ,2 145, ,8 25,6 18,0 5-60,7-1,6-5,1 Oblast podpory ,6 100, ,8 35,3 12, ,4 9,5 7,3 Prioritní osa 4 545,5 20,8 0 0,0 0,0-1,5-1 68,5 12,6 1,8 Oblast podpory ,6 19,4 0 0,0 0,0-1,3 0 64,6 12,7 1,8 Oblast podpory ,1 1,0 0 0,0 0,0-0,1 1 4,0 15,4 0,1 Oblast podpory ,8 0,5 0 0,0 0,0-0,1-2 -0,1-0,8-0,1 Zpracováno k: Strana 11

12 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 743,4 4,2 24,5 713,5 4,1 26, ,8 30,8 212,2 Prioritní osa 1 273,1 3,9 8,4 213,2 3,1 8, ,0 32,1 87,7 Oblast podpory ,5 2,8 4,2 87,1 1,5 3, ,7 19,5 43,2 Oblast podpory ,5 8,9 4,2 126,1 9,7 4, ,3 86,4 44,5 Prioritní osa 2 110,7 4,4 3,9 118,4 4,7 4,5 703,2 27,7 27,7 Oblast podpory ,9 7,2 2,0 106,6 14,6 4,0 320,3 43,9 12,6 Oblast podpory ,3 3,1 1,8 6,3 0,4 0,2 311,2 18,9 12,3 Oblast podpory 2.3 7,5 4,7 0,2 5,5 3,4 0,2 71,7 44,3 2,8 Prioritní osa 3 306,4 4,1 10,3 328,8 4,4 12, ,1 30,8 90,9 Oblast podpory ,3 10,0 4,3 110,7 9,2 4,1 307,7 25,7 12,1 Oblast podpory ,0 2,1 2,1 93,1 2,5 3, ,6 32,8 48,3 Oblast podpory ,0 4,3 3,8 125,0 4,9 4,7 772,8 30,3 30,5 Prioritní osa 4 53,2 9,8 1,9 53,1 9,7 1,9 150,5 27,6 5,9 Oblast podpory ,3 10,5 1,9 52,3 10,3 1,9 131,4 25,9 5,2 Oblast podpory 4.2 0,8 3,2 0,0 0,8 3,2 0,0 11,3 43,5 0,4 Oblast podpory 4.3-0,9-7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 66,1 0,3 Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: EU + národní zdroje * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn nedokončením jednoho velkého projektu, jehož objem je větší, než objem šesti nově schválených projektů. **Ke snížení vykazovaných objemů došlo v návaznosti na stažení dvou projektů (CZ.1.15/4.3.00/0a Absorpční kapacita a CZ.1.15/4.3.00/0a Absorpční kapacita ) z důvodu nečerpání finančních prostředků z těchto dvou projektů Zpracováno k: Strana 12

13 Tabulka č. 2b): Pokrok čerpání za období prostředky ERDF Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a Operační program ,7 571, ,2 23,4 60, ,6 5,5 17,6 Prioritní osa ,9 224, ,4 21,6 27, ,5 8,1 11,3 Oblast podpory ,2 180, ,3 23,4 26, ,6 7,7 8,2 Oblast podpory ,6 44, ,1 14,0 1, ,9 9,5 3,1 Prioritní osa ,1 82, ,5 19,7 0, ,2 4,8 2,9 Oblast podpory ,8 23,8 0 0,0 0,0-7,6 0 2,2 0,3-0,2 Oblast podpory ,6 53, ,5 30,3 9, ,1 7,3 3,3 Oblast podpory ,8 5,3 0 0,0 0,0-0,8-3 0,0 0,0-0,1 Prioritní osa ,0 247, ,3 28,0 33, ,6 2,9 1,8 Oblast podpory ,4 38, ,1 33,5 9, ,9 12,2 3,1 Oblast podpory ,7 123, ,5 22,5 13,1 5-68,0* -2,1-4,8 Oblast podpory ,9 85, ,7 33,3 11, ,7 5,9 3,6 Prioritní osa 4 463,7 17,7 0 0,0 0,0-1,3-1 58,2 12,6 1,6 Oblast podpory ,5 16,5 0 0,0 0,0-1,1 0 54,9 12,7 1,6 Oblast podpory ,1 0,8 0 0,0 0,0-0,1 1 3,4 15,4 0,1 Oblast podpory ,1 0,4 0 0,0 0,0-0,1-2 -0,1-0,8** -0,1 Zpracováno k: Strana 13

14 Operační program Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a Operační program 596,7 4,0 19,6 554,8 3,7 20, ,6 26,0 153,1 Prioritní osa 1 217,9 3,7 6,6 155,5 2,6 5, ,9 24,0 56,1 Oblast podpory ,0 2,5 3,1 63,8 1,3 2,4 907,9 19,0 35,8 Oblast podpory ,9 8,5 3,6 91,7 8,0 3,4 515,0 44,8 20,3 Prioritní osa 2 97,3 4,5 3,5 104,8 4,9 4,0 594,7 27,5 23,4 Oblast podpory ,6 7,8 1,8 97,9 15,8 3,7 292,8 47,3 11,5 Oblast podpory ,7 3,0 1,5 2,5 0,2 0,1 244,8 17,5 9,7 Oblast podpory 2.3 6,0 4,4 0,2 4,4 3,2 0,2 57,1 41,5 2,2 Prioritní osa 3 237,2 3,7 7,9 249,4 3,9 9, ,1 27,2 68,6 Oblast podpory ,6 10,0 3,7 94,3 9,2 3,5 263,9 25,9 10,4 Oblast podpory ,2 1,7 1,3 66,3 2,1 2,5 900,5 28,3 35,5 Oblast podpory ,5 3,7 2,9 88,9 4,1 3,3 573,7 26,3 22,7 Prioritní osa 4 44,3 9,6 1,6 45,1 9,7 1,7 127,9 27,6 5,0 Oblast podpory ,4 10,3 1,6 44,4 10,3 1,6 111,7 25,9 4,4 Oblast podpory 4.2 0,7 3,2 0,0 0,7 3,2 0,0 9,6 43,5 0,4 Oblast podpory 4.3-0,9-8,4*** 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 66,1 0,3 Poznámka: 1 Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období nikoliv rozdíl alokací za sledované období Poznámka: Měnový kurz: 1 EUR = 27,423 CZK měsíční kurz převzatý z IS Viola je použit pro stav Podané žádosti, ostatní stavy čerpání jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem, příp. kurzem v době zaúčtovaní do IS Viola, pokud již byly zaúčtovány v IS Viola Zdroj dat: MSC2007 k datu , Složení finanční částky: ERDF * Pokles objemu prostředků je zapříčiněn nedokončením jednoho většího projektu, jehož objem je větší, než objem šesti nově schválených projektů. **Ke snížení vykazovaných objemů došlo v návaznosti na stažení dvou projektů (CZ.1.15/4.3.00/0a Absorpční kapacita a CZ.1.15/4.3.00/0a Absorpční kapacita ) z důvodu nečerpání finančních prostředků z těchto dvou projektů. Zpracováno k: Strana 14

15 Komentář k finančnímu pokroku Vzhledem k alokaci určené pro celý operační program se ve sledovaném období objem předložených žádostí o dotaci zvýšil o vysokých 25,1 % a objem podepsaných smluv o 6,5 %. Příjemcům bylo proplaceno dalších 4,2 % z celkové alokace a certifikováno 30,8 % výdajů. Výsledky v jednotlivých kategoriích odpovídají pokročilé fázi implementace programu, kdy již jsou alokace některých oblastí podpor téměř vyčerpány. Vysoký nárůst předložených žádostí o dotaci je způsoben skokovým navýšením alokace v důsledku skokové změny kurzu Kč/Euru v listopadu 2013 a následným urychleným vypsáním dalších výzev pro dočerpání takto navýšené alokace. Vysoký nárůst certifikovaných výdajů předložených EK byl způsoben tím, že od června 2012 je pro ROP SČ pozastaven proces certifikace, ale pro naplnění pravidla N+3/N+2 byla PCO umožněna mimořádná certifikace a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) tyto prostředky byly předloženy EK k proplacení. Podíváme-li se však na finanční pokrok z pohledu jeho dynamiky, tzn. ve srovnání s předchozím hodnoceným obdobím, lze spatřit, že se vyvíjí různým tempem. U podaných žádostí o dotaci došlo ve srovnání s minulým obdobím k navýšení objemu o 278 %, a to díky vypsání nových výzev na přelomu roku pro dočerpání skokově navýšené alokace z listopadu 2013, kdy tyto výzvy byly prakticky všechny (až na jedinou výjimku) ve sledovaném období ukončeny. Vzhledem k tomu, že u podepsaných smluv se ještě tato akcelerace neprojevila, protože projekty z těchto výzev jsou ještě v převážné většině ve fázi hodnocení, došlo ve srovnání s objemem podepsaných smluv v minulém období k poklesu o 16 %, což odpovídá závěrečné fázi ukončování programu. U proplacených prostředků došlo ve srovnání s částkou proplacenou v minulém období k dalšímu poklesu. Tento pokles je zapříčiněn jednak tím, že značná část projektů již byla ukončena a jednak posunem realizace především projektů, kde příjemcem je Středočeský kraj. Aby nedocházelo ke zpožďování harmonogramu realizace, přistoupil ŘO ke zpřísněnému řízení realizace. Byly stanoveny pevné termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení první ŽoP, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.). Finančního pokrok ve vztahu k příjemcům se vyvíjí v souladu s plánem. Projekty s podepsanou Smlouvou ve veřejných prostředcích již překročily alokovanou částku a dosahují čerpání 105,6 % vzhledem k alokaci na celé programové období a s přihlédnutím k projektům, které již byly schváleny VRR tato ve veřejných prostředcích překročí alokovanou částku o 15,7 %. Ukazatel plnění ve veřejných prostředcích je však do určité míry zkreslený, protože poměr financování stanovený v programu je 85 % (maximálně) prostředků ERDF a 15 % (minimálně) národních prostředků a u některých výzev je poměr financování stanoven na podstatně nižší hodnoty (až pouze 40 % prostředků ERDF). Vezmeme-li tedy pokrok u projektů s podepsanou smlouvou v prostředcích ERDF, pak celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 106,4 % alokace, což signalizuje, že celý ROP SČ z hlediska projektů s podepsanou Smlouvou vyvíjí v souladu s plánovanými mi. Avšak i ukazatel plnění uváděný v ERDF prostředcích u podepsaných smluv není zcela přesný, protože obsahuje také projekty, které jsou podpořeny na základě úspor vzniklých při realizaci jiných projektů a (tzn. z rozdílu mezi prostředky krytými Smlouvou a skutečně proplacenými prostředky). Zpracováno k: Strana 15

16 Příjemcům bylo proplaceno již 73,1 % celkové alokace. Certifikované výdaje předložené EK dosahují 62 % vzhledem k alokaci na celé programové období. Nicméně proces certifikace prostředků resp. proplácení prostředků ze strany EK je dosud přerušen. Pro naplnění pravidla N+3/N+2 byla PCO umožněna mimořádná certifikace a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) certifikované prostředky byly předloženy EK k proplacení. V reakci na tuto žádost o platbu obdržel ŘO dopis (ze dne ), ve kterém byl EK informován o pozastavení platební lhůty (dle čl. 91 Obecného nařízení). Dále ŘO obdržel dopis (ze dne ) vč. návrhu závěrečné zprávy z provedeného auditu EK, kterým EK upozorňuje, že na základě informací z provedeného auditu mohou být neprodleně pozastaveny veškeré platby ROP SČ (dle čl. 92 Obecného nařízení), pokud do dvou měsíců ŘO nezašle připomínky k závěrům auditu a popis finanční opravy (korekce). Aby došlo k obnovení proplácení plateb, ŘO akceptoval (dopisem ze dne ) provedení 5 % korekce na výdaje proplacené příjemcům do ve výši cca 345 mil. Kč (12,6 mil EUR, EU podíl), přestože nesouhlasí s nálezy, na základě kterých byla tato korekce realizována. ŘO předpokládá, že platby ze strany EK by měly být obnoveny nejpozději v červenci tohoto roku. Provedením této korekce dojde ke zpomalení čerpání s ohledem na pravidlo n+2 v roce 2014, nicméně naplnění tohoto pravidla nebude ohroženo. Závěrem lze konstatovat, že finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ i přes určitá rizika (navýšení celkové alokace díky oslabení české koruny v listopadu 2013, prodlužování doby realizace projektů, navracení volných prostředků díky úsporám) se jako celek i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými mi. Vzhledem k tomu, že byla k těmto rizikům přijata různá opatření, ŘO předpokládá, že alokace určená pro ROP SČ by měla být vyčerpána (za předpokladu obnovení plateb z EK). Zpracováno k: Strana 16

17 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od žadatelů/příjemců, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Indikátory, jejichž výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŽP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k Prioritn í osa Kód PO 1, PO PO PO Název podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Indikátory výstupu Cílová Závazek ze schválených projektů Závazek ze schválených projektů v % Dosažená Dosažená v % počet , ,33 počet , ,67 počet , ,59 počet , ,65 Indikátory výsledku PO 2, vytvořených pracovních míst celkem počet ,88 145,43 488,65 111,06 PO 1, 2, 3, 4 PO 1, 2, 3, 4 Indikátory dopadu Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč N/A N/A , Celkové realizované výdaje na realizaci projektů % N/A N/A 66,98 66,98 Zdroj dat: MSC2007 k datu Zpracováno k: Strana 17

18 Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v předstihu před plánovanými mi, závazky ze schválených projektů již přesáhly plánované hodnoty, mimo mapujícího počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehož vývoj zaostává za plánovanými mi. Z důvodu značného přeplňování cílových hodnot indikátorů je navrhována revize indikátorové soustavy ROP SČ. Navrhovaná změna indikátorové soustavy představuje především úpravu (aktualizaci) cílových hodnot indikátorů. Jedná se téměř ve všech případech o navýšení cílové hodnoty tak, aby cílové hodnoty indikátorů odpovídaly reálným resp. v současné době předpokládaným hodnotám. Mimo to navrhovaná změna obsahuje vypuštění dvou indikátorů. K hodnocení vývoje dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, že tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaženou hodnotu o 4,8 %, s přihlédnutím k celkovému průběhu realizace projektů lze hodnotit vývoj tohoto jako průměrný. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, že plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje žádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší než stupeň vyčerpání alokace Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené a ukončené výzvy Ve sledovaném období bylo Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeno 11 nových kolových výzev č. 77 až 87. Nadále zůstávají otevřeny kolové výzvy č. 82, 83, 85 a kontinuální výzva č. 90a). Bylo ukončeno 11 kolových výzev, z toho 5 v režimu závěrečných výzev a 3 průběžné výzvy. Výzva č. 75 pro oblast podpory 3.3 Mateřské školy byla zrušena. Jedná se o následující výzvy: Výzva č. 74 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace) s bezpečnou alokací 304 mil. Kč (11,1 mil. ); Výzva č. 75 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.3 oblast vzdělávání (Mateřské školy), která byla vyhlášena na základě usnesení Vlády ČR ze dne 22. května 2013 č. 387 o realokaci části prostředků z některých operačních programů, byla zrušena v důsledku neuskutečnění realokace těchto prostředků; Výzva č. 76, oblast podpory 3.2 oblast zdravotnictví (Oblastní nemocnice) s alokací 138 mil. Kč (5 mil. ); Výzva č. 77 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.3 oblast vzdělávání (Mateřské školy) s bezpečnou alokací 109 mi. Kč (4 mil. ); Výzva č. 78 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.2 oblast vzdělávání (Mateřské školy) s bezpečnou alokací 90 mi. Kč (3,3 mil. ); Zpracováno k: Strana 18

19 Výzva č. 79 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 2.2 veřejná infrastruktura a služby CR s bezpečnou alokací 69 mil. Kč (2,5 mil. ); Výzva č. 80 v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 1.2 udržitelné formy veřejné dopravy (cyklostezky, B+R, P+R, zastávky) s bezpečnou alokací 26 mil. Kč (0,95 mil. ); Výzva č. 81, oblast podpory 3.2 vzdělávání (Střední školy) s alokací 22 mil. Kč (0,8 mil. ); Výzva č. 84, společná pro oblast podpory 3.2 a 3.3 sociální integrace (Domovy pro seniory) pro oblast podpory 3.2 alokace 14 mil. Kč (0,5 mil. ), pro oblast podpory 3.3 alokace 46 mil. Kč (1,7 mil. ); Výzva č. 86, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura (silnice II. a III. třídy) s alokací 70 mil. Kč (2,6 mil. ); Výzva č. 87, oblast podpory udržitelné formy veřejné dopravy (Autobusy na ekologický pohon) s alokací 40 mil. Kč (1,5 mil. ); Kontinuální výzva č. 91b) v režimu závěrečných výzev, oblast podpory 3.1 rozvoj regionálních center (IPRM) s bezpečnou alokací 158 mil. Kč (5,8 mil. ) pro město Kladno a 142 mil. Kč (5,2 mil. ) pro město Mladá Boleslav; Kontinuální výzva č. 92b) v režimu závěrečných výzev, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura (silnice II. a III. třídy) s bezpečnou alokací 306 mil. Kč (11,2 mil. ); Kontinuální výzva č. 93a), oblast podpory veřejná infrastruktura a služby CR s alokací 520 mil. Kč (19 mil. ). VRR byly dále schváleny seznamy projektů doporučených k financování z výzvy č. 71, 72, 73, 81 a průběžně vyhodnocovány a schvalovány projektové žádosti z kontinuálních výzev 90a), 91b), 92b), 93a) a 97. Dále byly schváleny k financování i náhradní projekty z výzvy č. 55. Za předpokladu vyčerpání všech prostředků v probíhajících výzvách, dojde prakticky k vyčerpání alokovaných prostředků u všech oblastí podpory. Nicméně v důsledku průběžně vznikajících úspor u realizovaných projektů se objevují volné finanční prostředky, které budou postupně přidělovány náhradním projektům ze závěrečných výzev. V Tabulce č. 4 níže je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzvy řady 90a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ až k je uveden v příloze k této zprávě v tabulce č. 1. Zpracováno k: Strana 19

20 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od do Obl. podp. Č. Datum vyhláše ní Datum ukončení Výzva Alokace (v mil. Kč) podaných projektů Objem v Žádostech (v mil. Kč) Hodnocení projektů projektů doporuč. k financ. vyřazen. projektů projektů schválen. VRR * , ** , * , * 4 49, * , * 18 87, , , , , , , , a ,3*** 5 54, a ,9*** 1 3, a ,5*** 1 0, b * 5 314, b * , a , , Zdroj dat: IS Monit7+ k datu , Směnný kurz: 27,423 CZK/EUR Složení finanční částky: EU *jedná se o tzv. bezpečnou alokaci vyhlášenou v režimu závěrečných výzev **výzva zrušena v důsledku neuskutečnění realokace části prostředků z některých operačních programů ***alokovaná částka byla vyhlášena v EURECH Změny v implementaci programu a programových dokumentech Změny v implementaci programu Řídící orgán (ŘO) ROP SČ ve sledovaném období provedl několik změn v implementaci programu (prostřednictvím metodických pokynů): Upřesnění a aktualizace podmínek pro projekty vytvářející příjmy. Úprava části pravidel pro natavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti. Zpracováno k: Strana 20

21 Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace (změna užívacích práv k majetku pořízeném z dotace v případech, kdy není pronajímán dlouhodobě jednomu nájemci, ale k pronájmu dochází v omezeném časovém úseku). Úprava kurzu pro přepočtení výše bezpečné části finanční alokace pro projekty v režimu závěrečných výzev. Úprava pravidel pro předkládání ŽoP (zavedení povinnosti příjemce předkládat ŽoP min. jedenkrát za 3 měsíce realizace projektu a sníižení min. velikost způsobilých výdajů vložených do jedné ŽoP na 0,5 mil. Kč /z původní výše 1 mil. Kč/). Úprava pravidel pro provádění kontroly formálních náležitostí projektu, úprava požadavků pro zpracování finančního plánu projektů nad 1 mil. EURO. Úprava postupu pro stanovení zbytkových alokací oblastí podpory a stanovení bezpečných alokací výzev v režimu závěrečných výzev Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném Programovém dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny žádné změny. Nicméně v listopadu 2013 byla provedena realokace mezi oblastmi podpory v rámci prioritních os 2, 3 a 4 (schválena MV ROP SČ ). Tyto realokace byly navrženy především z důvodu dočerpání zbývajících volných částek v jednotlivých oblastech podpory. Jednalo se o následující přesuny: z oblasti podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu do oblasti podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ), z oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj území, části určené pro IPRM Kladno v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ) a z oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ) do oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova; z oblasti podpory 4.2 Informovanost a publicita programu v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ) a z oblasti podpory 4.3 Zvýšení absorpční kapacity v celkové výši ,- (EU zdroje ,- + národní zdroje ,- ) do oblasti podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu. Dále byla MV ROP SČ schválena průběžná realokace uvolněných finančních prostředků (v dalším průběhu implementace programu) z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1, části určené pro IPRM Kladno do oblasti podpory 3.3. Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla provedena aktualizace Prováděcího dokumentu k ROP SČ (PD ROP SČ), verze 7.0, s platností od PD ROP SČ rozšiřuje a specifikuje informace uvedené v Programovém dokumentu. Do PD ROP SČ, verze 7.0, byly zapracovány změny související zejména s revizí ROP SČ, schválené Evropskou komisí , účinností Nového občanského zákoníku, Zpracováno k: Strana 21

22 úpravou podporovaných aktivit v oblasti podpory 3.2 a 3.3 (sociální infrastruktura) a 2.2 (cestovní ruch). Operační manuál k ROP SČ Operační manuál je základní dokument upravující procesy a odpovědnosti v implementaci ROP SČ. Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Operačního manuálu ROP SČ. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k novým výzvám. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. Ostatní dokumenty Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu (v současné době je platná verze 1.11, s platností od ) Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Pozastavení plateb ze strany EK pro ROP SČ Jak bylo řečeno v minulé zprávě požadavky k obnovení plateb z EK a procesu certifikace uvedené ve warning letter byly ze strany ŘO naplněny. Po splnění vznesených požadavků a ukončení auditu byl následně v termínu 10. až proveden re-audit ze strany EK (auditní mise č. 2012/CZ/REGIO/C4/1213/1). Předmětem tohoto auditu bylo získání přiměřeného ujištění, že řídící a kontrolní systémy ROP SČ fungují efektivně, resp. ověření splnění opatření požadovaných EK ve varovném dopise. Návrh zprávy z výše uvedené auditní mise byl postoupen ŘO dne 25. září ŘO odmítl nálezy EK, neboť žádný z nálezů dle názoru ŘO neidentifikoval porušení českého právního řádu, který je kompatibilní s právem EU. Proto ŘO vedl jednání se všemi zúčastněnými subjekty (MF- AO, MF-PCO, MMR-NOK, EK) k vyjasnění dalšího postupu. Stanovisko za Českou republiku k návrhu zprávy bylo dne 18. listopadu 2013 odesláno na Stálé zastoupení v Bruselu. a dále o dopis EK, kterým upozorňuje na hrozící pozastavení plateb dle čl. 92 obecného nařízení, pokud nebudou ve stanovené lhůtě provedená požadovaná opatření k nápravě. Anglická verze Auditní zprávy byla ŘO doručena dne Dle závěrů této zprávy řídící a kontrolní systém (ŘKS) ROP SČ funguje pouze částečně, a jsou proto požadována zásadní zlepšení pro nápravu nedostatečné řídící kontroly ŘO a nedostačujících výročních kontrolních zpráv Auditního orgánu MF ČR. Tyto nedostatky ve fungování ŘKS mají dopad na řádnost certifikovaných výdajů, a proto je požadována 5 % - cca 345 mil. Kč (12,6 mil. EUR, podíl ERDF) plošná korekce na všechny výdaje proplacené ŘO všem příjemcům ROP SČ od začátku programového období až do ŘO z důvodů odblokování pozastavených plateb z EK tuto korekci akceptoval, přestože nesouhlasí s nálezy, na základě kterých byla tato korekce realizována. Zpracováno k: Strana 22

23 1.5. Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě 1. Nadále se zaměřit na realizaci schválených projektů a max. podporu příjemců, aby došlo k minimalizaci v opožďování projektů a předkládání Žádostí o platbu. Vypořádání: Pro dodržování termínů ukončování projektů a předkládání ŽoP pokračuje ŘO ve zpřísněné kontrole dodržování finančního plánu příjemci a ve zpřísněném posuzování žádostí o prodloužení termínu realizace projektu. Rovněž nadále ŘO pokračuje v aktivní komunikaci s příjemci, kdy je příjemce ze strany pracovníků ORPP ve značném předstihu před vypršením termínu předložení ŽoP dotazován na stav zpracování ŽoP. Dále při sestavování hormonogramu projektu byly stanoveny pevné termíny, do kterých musí být jednotlivé úkony resp. fáze projektu zrealizovány (např. max. doba realizace výběrového řízení, max. doba na podpis smlouvy s dodavatelem, max. termín předložení první ŽoP, max. termín předložení závěrečné ŽoP atd.) 2. Nadále pokračovat v intenzivní komunikaci se žadateli vzhledem k dočerpání (zazávazkování) zbývajících prostředků ve všech oblastech podpory. Vypořádání: V důsledku změny kurzu Kč/Euro začátkem listopadu 2013 došlo k navýšení alokace o cca 450 mil. Kč a proto byly neprodleně vypisovány nové spádové výzvy. Pro získání dostatečné kapacity projektů byla přijata řada opatření (např. zrušení limitu absolutní částky dotace, max. možná míra dotace 85 %). Rovněž část těchto posledních výzev byla vyhlášena v režimu tzv. Závěrečných výzev, tzn. s bezpečnou a celkovou částí alokace, což umožňuje flexibilní dočerpání postupně se uvolňujících finančích prostředků např. z úspor při realizaci projektů, výběrových řízení apod. Rovněž žadatelé jsou směrováni formou různých opatření a požadavků k urychlení realizace (viz předchozí úkol). 3. Maximálně spolupracovat s PCO na předložení žádosti o platbu EK do konce roku tak, aby mohlo být naplněno pravidlo N+3/N+2 pro rok Vypořádání: V současné době je ze strany PCO stále přerušen proces certifikace prostředků ROP SČ. Nicméně ještě před koncem roku již byla vyčerpána dostatečná výše prostředků, které byly předloženy na PCO ve formě souhrnných žádostí o platbu tak, aby pravidlo N+3/N+2 v roce 2013 mohlo být naplněno. Přestože k nebyl finálně uzavřen re-audit ze strany EK a platby ze strany EK obnoveny, byla pro naplnění pravidla N+3/N+2 ze strany PCO umožněna mimořádná certifikace předložených prostředků ve výši a dle čl. 96 Obecného nařízení (výjimka z automatického zrušení závazku) tyto prostředky předloženy EK k proplacení. Tímto krokem do konce roku 2013 bylo tedy PCO certifikováno a EK předloženo k proplacení 63,9 % prostředků alokovaných na celé programové období (vč. poskytnutých záloh 72,7 %) Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV 1. Na každém zasedání MV uvést výši případné průběžné realokace z oblasti podpory 2.1 do oblasti podpory 2.2 a z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.3 vč. projektů, ve kterých úspory vznikly. Zpracováno k: Strana 23

24 Vypořádání: V oblasti podpory 2.1 je v současné době zůstatek volných prostředků v celkové výši 73,7 mil. Kč (2,7 mil. ). Tato částka se skládá jednak z alokace náhradních projektů, u kterých příjemci odmítli dotaci (3 projekty), a z alokace projektu, kterému byla odejmuta dotace ze strany ŘO pro neposkytnutí povinných příloh pro uzavření smlouvy (1 projekt), a jednak z uspořených částek z výběrových řízení (1 projekt). V oblasti podpory 2.3 je zůstatek volných prostředků (nevyčerpaný zbytek alokace + úspory z výběrových řízení) ve výši 8,7 mil. Kč, z čehož 8,4 mil. Kč tvoří úspora z výběrových řízení. Bližší informace a konkrétní seznam projektů jsou uvedeny v samostatném bodě jednání MV č. 3 Informace o vypořádání úkolů z předchozích zasedání MV. Realokace takto uspořených prostředků ke konci sledovaného období zatím nebyly provedeny, avšak na základě zájmu žadatelů v posledně vyhlášených výzvách s největší pravděpodobností již uskutečněny budou. Z oblasti podpory 3.1, IPRM Kladno byla již realokace (do oblasti podpory 3.3) uspořených prostředků provedena usnesením MV na předchozím zasedání. Navíc se zde nachází projekt v závěrečném režimu financování, tzn., že veškeré úspory budou tímto projektem absorbovány až do max. výše poskytnuté dotace. 2. Zpracovat analýzu přínosu přijatých opatření pro zrychlení implementace, tzn., do jaké míry byla tato opatření efektivní a zda díky nim došlo k urychlení proplácení a realizace projektů Vypořádání: S ohledem na nutnost čerpání finanční alokace ROP SČ a s ohledem na nutnost splnění pravidla n+2 je od měsíce září roku 2013 kladen velký důraz na dodržování schválených harmonogramů projektů. Řídící pracovní skupina ÚRR již schvaluje posuny v harmonogramech jen tehdy, pokud je žádost o posun vyvolána objektivně nepředvídatelnou okolností a samotný posun je vždy povolen pouze o dobu, která je nutná pro odstranění závady bránící v administraci/realizaci projektu. V případě nově podepisovaných Smluv o dotaci bylo maximální možné množství projektů nastaveno tak, aby realizace a následné ukončení projektů proběhlo do konce kalendářního roku Ukončení projektu v roce 2015 bylo povoleno pouze u projektů, kde to bylo nutné z hlediska jejich velkého rozsahu či jiných okolností na které bylo nutné brát zřetel. Tato skutečnost také musela být ze strany příjemce dotace vždy řádně argumentována. U projektů, které již jsou v realizační fázi, je pak intenzivně sledováno dodržování termínů pro jednotlivé etapy realizace, jako jsou výběrová řízení, postup samotné realizace projektu a předkládání Žádostí o platbu dle schváleného finančního harmonogramu. Takovýto postup byl uplatněn na všechny projekty bez ohledu na typ příjemce dotace. Pro větší přehlednost je však samostatně řešena agenda projektů, kde je příjemcem Krajský úřad a jím zřizované organizace a samostatně pak agenda ostatních příjemců (obce, právnické a fyzické osoby atd.). Dalším opatřením pro urychlení administrace/realizace projektů je větší intenzita spolupráce s technickými dozory investora, kteří pro příjemce dotace zajišťují soulad realizace projektu s pravidly ROP ŠC a zpracovávají podklady k případným změnám v projektu. Projektoví a finanční manažeři ROP SČ se ve větší míře zúčastňují kontrolních dnů na místě realizace projektu Zpracováno k: Strana 24

25 a získávají tím komplexnější přehled o postupu realizace projektu a lépe poté dokážou vyhodnotit nutnost případných změn popř. víceprací atd. Konkrétní výsledky již můžeme nyní pozorovat v oblasti výběrových řízení, kdy příjemce dotace uvádí do zadávací dokumentace k výběrovému řízení termíny realizace dle našich požadavků a vybraný uchazeč poté podepisuje Smlouvu o dílo již na požadovaný termín realizace, což umožní příjemci dotace splnit harmonogram, ke kterému se zavázal při podpisu Smlouvy o dotaci s ROP SČ. Tímto postupem byly eliminovány změny v harmonogramech, které byly ze strany příjemce dotace argumentovány termínem realizace, se kterým vybraný uchazeč zvítězil ve výběrovém řízení. Dalším, již zaznamenaným, posunem je zrychlení v oblasti schvalování změn, kdy technický dozor investora řeší postup realizace a případné změny ihned v okamžiku vzniku nutnosti změny přímo v místě realizace. Vzhledem k velkému množství projektů v realizaci a s ohledem na nutnost komplexního řešení výše popsaných opatření byla pro sledování a vyhodnocování výše uvedených parametrů přijata jedna pracovní síla, jejíž pracovní náplní je pouze tato agenda.velký důraz je kladen i na zkracování termínů pro administraci na straně ROP SČ. Nad rámec termínů stanovených Operačním manuálem tak došlo ke zkrácení termínů pro vypracování Smluv o dotace a ke zpracování a proplacení Žádostí o platby. Všechna tato přijatá opatření se do objemu proplacených prostředků mohla promítnout zatím jen částečně, a to zejména z důvodu delšího časového období, než budou tato opatření plně účinná. Příjemcům byla proplacena jen polovina objemu finančních prostředků proplacených za předcházející, stejné časové období (8 měsíců), avšak téměř prosatřednictvím stejného počtu Žádostí o platbu (85 %). Tento stav má několik příčin: Jak už bylo zmíněno, nastavená opatření se promítnou až v delším časovém horizontu kdy se plně projeví nastavené zkrácené termíny realizace projektů. Relativně velký výpadek ve výši proplacených projektů je zapříčiněn díky zpoždění u finančně větších projektů. To je možné odvodit z počtu proplacených žádostí o platbu, který poklesl ve srovnání s předcházejícím obdobím jen o 15 %. Je třeba si uvědomit, že v tomto období měla být realizace ROP SČ již pozvolna dokončována a nové projekty se měly generovat pouze na základě úspor. Na konci roku 2013 bylo finančně neukončeno 150 projektů, což je téměř o 50 projektů méně než na konci roku 2012 a v případě roku 2011 dokonce o 60 méně. Závěrem lze konstatovat, že účinnost nastavených opatření lze věrohodně vyhodnotit až ke konci roku 2014, resp. až po jeho úplném finančním vypořádání (únor 2015), kdy se naplno promítnou opatření spočívající ve zkracování a dodržování nastavených harmonogramů. ŘO orgán bude nádále plně nastavené opatření důsledně aplikovat a hledat případné další opatření, které by realizaci projektů a tím i proplácení urychlily. Zpracováno k: Strana 25

26 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a ** Celkem Zdroj: IS MSC2007; Platnost dat: k ; Měna: Euro; Kurz: 27,423 Kč/, Zdroj financování: ERDF Poznámka: V rámci certifikace výdajů je používán kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Žádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. * n+3 pravidlo se uplatňuje pro roky , n+2 pravidlo pro roky ** Pro rok 2015 pravidlo n+2 neplatí. Pro vyčerpání celkové alokace je rozhodující závěrečná certifikace výdajů, jenž musí být odeslána nejpozději do Zpracováno k: Strana 26

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 13. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2012 DO 31. BŘ EZN A 2013 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 15. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 15. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 15. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. DUB NA 2013 DO 30. ZÁŘÍ 201 3 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012

Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Bilance realizace ROP Střední Morava za období 2008-2012 Obsah Pokrok v realizaci ROP Střední Morava Vyhodnocení finančního plnění ROP Střední Vyhodnocení věcného plnění ROP Střední Morava Přehled výzev

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány 2015 (plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014) PROSINEC 2014 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. Vyhodnocení

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16

Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2012 1 Obsah Přílohy... 3 SEZNAM ZKRATEK... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 6 1 Identifikace operačního programu... 16 1.1 Popis a stručná charakteristika

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 ROP Severovýchod Prioritní osy ROP Severovýchod Prioritní osa Alokace ERDF % 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 2 Rozvoj městských a venkovských

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 11. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 3 0. Z ÁŘ Í 2011 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2011. březen 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 březen 2012 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2011 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 214 DO 31. BŘ EZN A 215 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2014 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 214 Zpracoval: Sekce fondů EU Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 215 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy o provádění

Více

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Údaje o IPRM Registrační číslo IPRM: Název IPRM: Celková výše alokace dle

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 18. LEDNU 2012 LEDEN 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Integrovaný operační program VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Integrovaný operační program Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru IOP dne 3. 6. 2014 OBSAH MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ... 4 1 IDENTIFIKACE PROGRAMU... 6 1.1 Cíle IOP... 6 1.2

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Evaluační aktivity... 5 2.1 Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a Výroční

Více

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2010

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2010 1 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy... 5 1 Identifikace operačního programu... 15 1.1 Popis a stručná charakteristika programu...

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč

Prováděcí dokument ROP NUTS 2 SČ. 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč EVIDENCE ZMĚN Číslo verze Kapitola / Podkapitola Popis změny 3.4 4.2.4 Změna minimální hranice celkových způsobilých výdajů projektu z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč 3.4 6.2.13 Doplněn indikátor výsledku

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory a vývoj kurzu

Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory a vývoj kurzu 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 25. 1. 2013 Číslo bodu: 37-3/2013 Název bodu: Návrh usnesení: Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory a vývoj kurzu Výbor Regionální

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 30. 3. 2011 do 3. 10. 2011)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 30. 3. 2011 do 3. 10. 2011) MV 12 05 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 30. 3. 2011 do 3. 10. 2011) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Výzva č. 34, 35, 36 a 37/v1

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Výzva č. 34, 35, 36 a 37/v1 Výzva č. 34, 35, 36 a 37/v1 23. dubna 2012 KAPITOLA Č. 1.2 2.1 3.3.1 3.5 Příloha č. 1 Příloha č. 5 Příloha č. 7 Příloha č. 9 PŘEDMĚT REVIZE Definice pojmů datum ukončení etapy, etapa projektu Způsobilé

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Investice do Vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program NUTS II Severozápad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ÚNOR 2018 1. Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.33 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.33 Verze 1.33 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 26. 6. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Pravidla pro žadatele a příjemce. specifická část. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO2 Smart Akcelerátor VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídicí orgán OP VVV

Více

ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost za období 1. 1. - 30. 6. 2014

ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost za období 1. 1. - 30. 6. 2014 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MV pril 2. Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO

MV pril 2. Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 16. 9. 2014 do 20. 3. 2015) BRNO DUBEN 2015 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Příloha č. 1 k /2/ZM/2015 ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 KVĚTEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 5952/2010 /2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 5. listopadu března 2010 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj

Více

Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT

Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT 1. Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT Závěrečnou monitorovací zprávu se Žádostí o platbu je příjemce povinen předložit do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu (datum

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 OBSAH: PRO OBLAST INTERVENCE 5.2:... 1... 1 1. Úvod... 5 2. Seznam

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14126/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. 5. listopadu prosince 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011. Závěrečná evaluační zpráva TECHNICKÁ ČÁST

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011. Závěrečná evaluační zpráva TECHNICKÁ ČÁST Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Závěrečná evaluační zpráva TECHNICKÁ ČÁST Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011" spolufinancované z prostředků Evropského sociálního

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 10. října 2008 Usnesení č. 1/24/2008 zápis z 23. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 7. kontinuální výzva datum vyhlášení: 22. května 2009 Vydání 10, platnost od 6. června 2014 OBSAH: 1. Úvod... 4 2.

Více

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček Příloha PPŽ č.11 Obecný vzor Rámcových podmínek Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí č. X Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu Podpora revitalizace železničních vleček Číslo programu

Více

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR Program 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR 1. Materiály k projednání 1.1 Zpráva o stavu čerpání prostředků

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program spolupráce CCI-Code: 2014TC16RFCB017 na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Vydání

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Program: Strana 1 (celkem 20)

Program: Strana 1 (celkem 20) Zápis z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 8. 2010 v 8,30 hodin v salonku hotelu U Lemura ZOO Dvůr Králové nad Labem Přítomni:

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Shrnutí Závěrečné zprávy červen 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 1.1 Identifikace zadavatele a zhotovitele...

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 17-4/2012 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2012 30. 9. 2012 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

Číslo bodu: 38-4/2013

Číslo bodu: 38-4/2013 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor

Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Příloha č. 1, bod 23-4/2014 Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2014 30. 9. 2014 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 12.2.2010 Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing. Dana Hubálková Jan Vych Vladimír

Více