Obsah 1. Statistické údaje o software... 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. Statistické údaje o software... 2"

Transkript

1 Příloha evidenčního formuláře Manuál k software: OpenSocial online znalostní mapa Obsah 1. Statistické údaje o software Účel software Použité vývojové prostředí Použitý databázový stroj (pokud je) Informace o předmětu zkoumání/snímání/zpracování Ovládání software Požadavky na HW pro běh software Vyhodnocení zkoumaných/snímaných/zpracovávaných dat Návrh databáze Struktura projektu Visualizace Testování software Verifikace software Validace software Statická analýza Dynamická kontrola Popis metodologie testování Vlastní testování Diskuze závěrů testování... 17

2 1. Statistické údaje o software 1. Software se skládá z 57 programových balíčků a 346 java tříd. 2. Jejich výpis je následující: cz.uhk.opensocial.assembler cz.uhk.opensocial.assembler.impl cz.uhk.opensocial.converter cz.uhk.opensocial.criteria cz.uhk.opensocial.dto cz.uhk.opensocial.dto.forms cz.uhk.opensocial.dto.forms.impl cz.uhk.opensocial. ing cz.uhk.opensocial. ing.impl cz.uhk.opensocial.exception cz.uhk.opensocial.imports cz.uhk.opensocial.interceptor cz.uhk.opensocial.log cz.uhk.opensocial.menu cz.uhk.opensocial.menu.impl cz.uhk.opensocial.message cz.uhk.opensocial.message.impl cz.uhk.opensocial.obd cz.uhk.opensocial.roo.domain cz.uhk.opensocial.security.account cz.uhk.opensocial.security.authentication cz.uhk.opensocial.security.config cz.uhk.opensocial.security.dao cz.uhk.opensocial.security.dao.impl

3 cz.uhk.opensocial.security.development cz.uhk.opensocial.security.facebook cz.uhk.opensocial.security.google cz.uhk.opensocial.security.interceptors cz.uhk.opensocial.security.manager cz.uhk.opensocial.security.manager.impl cz.uhk.opensocial.security.message cz.uhk.opensocial.security.singin cz.uhk.opensocial.security.singup cz.uhk.opensocial.security.twitter cz.uhk.opensocial.serializers cz.uhk.opensocial.service cz.uhk.opensocial.service.impl cz.uhk.opensocial.tags cz.uhk.opensocial.tags.model cz.uhk.opensocial.tags.model.template cz.uhk.opensocial.tags.output cz.uhk.opensocial.tags.template cz.uhk.opensocial.tags.util cz.uhk.opensocial.url cz.uhk.opensocial.url.impl cz.uhk.opensocial.util cz.uhk.opensocial.util.json cz.uhk.opensocial.validation cz.uhk.opensocial.validation.impl cz.uhk.opensocial.web cz.uhk.opensocial.web.module

4 cz.uhk.opensocial.web.module.impl cz.uhk.opensocial.web.module.impl.home cz.uhk.opensocial.web.module.impl.nav cz.uhk.opensocial.web.module.manager cz.uhk.opensocial.web.module.manager.impl cz.uhk.opensocial.web.servlet 3. Software obsahuje celkem řádků kódu 2. Účel software Vyvinutý software je určen k vytvoření intranetové či internetové sociální sítě, použitelné v dané komunitě k mapování a vizualizaci znalostních zdrojů Použité vývojové prostředí Pro vývoj bylo použito vývojové prostředí Spring Tool Suite 3.x.x, které je volně dostupné pod Eclipse Public License - v 1.0. Souhrn důležitých nastavení a nástrojů pro vývoj: a) Java 6 nutná instalace JDK verze b) STS c) MySQL + plugin Sublicpse + plugin Propedit - propedit - + ruční konfigurace návaznosti STS na Maven 3, Roo (není nutné), kodování workspace: UTF 8 d) Tomcat Server, verze 7.x e) Další nástroje HeidiSQL nástroj pro práci s MySQL databází Firefox + plugin Firebug nástroj pro přístup k http a vývojářeské rozšíření Projekt využívá následující volně dostupné knihovny třetích stran: log4j:log4j (compile) org.slf4j:slf4j-api (compile)

5 org.slf4j:jcl-over-slf4j (compile) org.slf4j:slf4j-log4j (compile) org.aspectj:aspectjrt (compile) org.aspectj:aspectjweaver (compile) javax.servlet:servlet-api 2.5 (provided) net.sf.flexjson:flexjson 2.1 (compile) org.springframework.roo:org.springframework.roo.annotations RELEASE (provided) org.springframework:spring-asm RELEASE (compile) org.springframework:spring-beans RELEASE (compile) org.springframework:spring-expression RELEASE (compile) aopalliance:aopalliance 1.0 (compile) org.springframework:spring-context-support RELEASE (compile) org.springframework:spring-tx RELEASE (compile) mysql:mysql-connector-java (compile) antlr:antlr (compile) commons-collections:commons-collections 3.1 (compile) dom4j:dom4j (compile) org.hibernate:hibernate-commons-annotations Final (compile) javassist:javassist GA (compile) asm:asm 3.1 (compile) org.hibernate.javax.persistence:hibernate-jpa-2.0-api Final (compile) org.hibernate:hibernate-validator Final (compile) javax.validation:validation-api GA (compile) cglib:cglib-nodep 2.2 (compile) javax.transaction:jta 1.1 (compile) org.springframework:spring-jdbc RELEASE (compile) org.springframework:spring-orm RELEASE (compile)

6 commons-pool:commons-pool (compile) commons-dbcp:commons-dbcp 1.3 (compile) org.springframework:spring-web RELEASE (compile) org.springframework:spring-webmvc RELEASE (compile) org.springframework.webflow:spring-js-resources RELEASE (compile) commons-beanutils:commons-beanutils (compile) commons-fileupload:commons-fileupload (compile) commons-io:commons-io 1.4 (compile) javax.servlet:jstl 1.2 (compile) javax.servlet.jsp.jstl:jstl-api 1.2 (compile) javax.activation:activation 1.1 (compile) org.glassfish.web:jstl-impl 1.2 (compile) javax.el:el-api 1.0 (provided) joda-time:joda-time 1.6 (compile) javax.servlet.jsp:jsp-api 2.1 (provided) commons-codec:commons-codec 1.4 (compile) org.apache.tiles:tiles-api (compile) org.apache.tiles:tiles-servlet (compile) org.apache.tiles:tiles-template (compile) org.apache.tiles:tiles-el (compile) org.springframework.security:spring-security-crypto RC3 (compile) org.springframework.security:spring-security-acl RC3 (compile) org.springframework.security:spring-security-config RC3 (compile) com.google.inject:guice 2.0 (compile) net.jcip:jcip-annotations 1.0 (compile) org.springframework.security:spring-security-web RC3 (compile) commons-httpclient:commons-httpclient (compile)

7 xml-apis:xml-apis (compile) org.openid4java:openid4java-server (compile) org.openid4java:openid4java-server-jdbcserverassociationstore (compile) org.openid4java:openid4java-consumer-sampleconsumer (compile) org.openid4java:openid4java-server-sampleserver (compile) org.springframework.social:spring-social-core BUILD-SNAPSHOT (compile) org.springframework.social:spring-social-config BUILD-SNAPSHOT (compile) org.springframework.social:spring-social-twitter BUILD-SNAPSHOT (compile) org.springframework.social:spring-social-web BUILD-SNAPSHOT (compile) javax.inject:javax.inject 1 (compile) commons-logging:commons-logging (compile) org.apache.httpcomponents:httpcore 4.3-alpha1 (compile) stax:stax-api (compile) org.apache.commons:commons-lang3 3.1 (compile) commons-lang:commons-lang 2.3 (compile) org.apache.poi:poi 3.7 (compile) org.apache.xmlbeans:xmlbeans (compile) org.apache.geronimo.specs:geronimo-stax-api_1.0_spec 1.0 (compile) org.cloudfoundry:cloudfoundry-runtime (compile) org.ostermiller:utils (compile) org.codehaus.jackson:jackson-core-asl (compile) org.codehaus.jackson:jackson-mapper-asl (compile) org.jibx:jibx-run (compile) com.hp.gagawa:gagawa (compile) com.google.code.findbugs:jsr (compile) 2.2. Použitý databázový stroj (pokud je) Relační databáze MySQL ve verzi

8 2.3. Informace o předmětu zkoumání/snímání/zpracování Projekt OpenSocial UHK si klade za cíl vytvořit obecné funkčnosti online prostředí, kde bude možné sdílet informace o pracovních a tvůrčích záměrech, dokumentech, osobách, pracovních skupinách a událostech. Jak je známo, znalosti organizace nebo v rámci komunity se vyskytují v různých formách a techniky mapování znalostí mohou zlepšit vyhledatelnost a dostupnost těchto znalostních aktiv. Existují dva základní typy znalostí a možnosti jejich zachycení. Tacitní znalost je taková, kterou osoba dobře zná, ale je obtížné ji popsat pomocí běžného jazyka. Osoba se dokáže na základě tacitní znalosti rozhodnout nebo provést nějakou činnost. Ve znalostní mapě je odkaz na tacitní znalost odkazem na držitele této znalosti. Druhým typem znalostí jsou znalosti explicitní, které je naopak možné popsat běžným jazykem, pomocí symbolů, znaků nebo způsobem strojově zpracovatelným. Jsou to znalostní aktiva, jako jsou dokumentace, studijní materiály, požadavky nebo statistické informace. Technologie, které podporují znalostní management, se nazývají knowware. Většina z těchto nástrojů má některou z těchto částí: podpora spolupráce, znalostní server, znalostní portál, vyhledávací mechanismus. Znalostní server poskytuje přístup ke znalostnímu uložišti, informacím a datům. Znalostní mapa, která je primárním předmětem tohoto dokumentu, poskytuje přehled, vhodnou vizualizaci, způsob ovládání a vyhledávání znalostních aktiv, jako jsou data a dokumenty, , internetové odkazy, události, úkoly, osoby apod. Uplatněním projektu na UHK je vytvoření nové platformy, kde by bylo možné jednoduše vytvářet, aktualizovat a výzkumné záměry, sdružovat se do veřejných i soukromých skupin dle zájmových oblastí, sdílet rozpracované i konečné výsledky výzkumné činnosti, informovat o plánovaných událostech na univerzitě i mimo ni a především vytvářet vazby mezi všemi těmito prvky Ovládání software Ovládání software je řešeno pomocí webového prohlížeče, který interpretuje jazyk HTML 5 a CSS 3. Klíčové funkce systému jsou: Možnost vytváření a editace dokumentů, událostí, skupin, výzkumných/vědeckých záměrů Úpravy profilu uživatele, který obsahuje kontakt, , oblasti vědeckého zaměření/zájmu Vytváření vazeb mezi prvky v systému může každý registrovaný uživatel, uživatel může přidat vazbu na prvek, jehož není autorem, zrušit vazbu může tento uživatel či autor jednoho z prvků ve vazbě (viz. také mechanismus skupin) Vytvářením vazeb vzniká síť uživatele, kterou je možné využít jako filtr všech aktivit v systému a sledovat aktivity jen personalizované pro jednoho uživatele Různé možnosti v rámci mechanismu skupin, který může pokrývat všechny požadavky na výzkumné týmu, projekty, doporučované články, nabídky spolupráce a podobně (autor skupiny má editační práva na záznam) Vkládání příloh k dokumentům Vkládání komentářů a zobrazení akcí na profilu uživatele

9 U události zadání místa konání, dne začátku, dne konce, možnost zobrazení událostí v kalendáři Hodnocení jednotlivých konferencí, článků, skupin a dalších složek systému Podrobný popis uživatelských obrazovek a ovládání software je dostupný na wiki stránkách projektu: Požadavky na HW pro běh software Náročnost na HW se odvíjí od velkosti komunity a počtu konkurenčních uživatelů. Předokládá se, že pro 100 online konkurenčních uživatelů je dostatečný HW: - 1x CPU - 2 GB RAM - 30 GB RAM (omezení množství dat na 1x uživatele 200MB), v případě většího množství příloh je nutné diskový prostor zvětšit 3. Vyhodnocení zkoumaných/snímaných/zpracovávaných dat Software nabízí rozhraní pro automatický dat ze existujících zdrojů (cz.uhk.opensocial.imports) anebo manuální vkládání a editaci přes rozhraní webové aplikace. Automaticky importovaná data jsou: - Seznam osob (formát xls) - Seznam událostí (formát xls) - Seznam projektů a osob (formát xls) - Seznam dokumentů (fomát xml) - Dotazníkového šetření s odpověďmi na: Seznam výzkumných záměrů, skupin, vazeb mezi osobami 3.1. Návrh databáze Evidovaná data jsou uložena do relační databáze. Struktura databáze je popsána na následujícím ERD diagramu (Obrázek 1).

10 Obrázek 1 Entitně relační databázový model Základním entitou je tabulka topic, která reprezentuje každý záznam v systému. Každý záznam je určitého typu (Osoba, Cíl, Dokument, Skupina, Událost), viz. topic.topic_type. Každý záznam může být ve vztahu M:N k jinému záznamu díky tabulkám association a association_topics. K záznamu v tabulce topic lze vkládat vazby na klíčová slova (variant_name, topic_variant_name), hlasy uživatelů (vote), poznámky (note) a log aktivit uživatele (person_log, log). Pokud je záznam typu dokument, obsahuje linky na přílohy (topic_file, file). Uživatel si může jednotlivé záznamy uložit mezi oblíbené (bookmarks) Struktura projektu Projekt je vytvářen dle návrhové vzoru MVC a rozdělen do následujících logických celků. Doménové objekty /opensocial/src/main/java/cz.uhk.opensocial.roo.domain - doménové objekty generované pomocí Roo Finální doménový model je popsán na následujícím diagramu, viz. Obrázek 2. Doménové třídy jsou generované pomocí frameworku Spring Roo a jsou persistovány v navrženém databázovém modelu.

11 Servisní vrstva Obrázek 2 Diagram tříd z balíčku cz.uhk.opensocial.roo.domain Servisní vrstva využívá převážně doménové objekty generované pomocí frameworku Roo. /opensocial/src/main/java/cz.uhk.opensocial.service.topicservice metody použitelné při práci se všemi potomky třídy Topic /opensocial/src/main/java/cz.uhk.opensocial.service.objectiveservice chování, které se týká třídy Objective. Controller /opensocial/src/main/java/cz.uhk.opensocial.web - controllery zachytávající http requesty a směřující je na servisní vrstvu Další balíčky /opensocial/src/main/java/cz.uhk.opensocial.dto - objekty, které slouží k přepravě dat, primárně z Modelu do Controleru /opensocial/src/main/java/cz.uhk.opensocial.dto.view - objekty, které nesou data pro view vrstvu ve Spring MVC, objekty zabalují např. několik objektů z cz.uhk.opensocial.dto

12 /opensocial/src/main/java/cz.uhk.opensocial.dto.forms - objekty, které jsou nositeli dat z webových formulářů předaných metodou POST nebo GET /opensocial/src/main/java/cz.uhk.opensocial.util - pomocné třídy nesouvisející s business logikou JSPX stránky /opensocial/src/main/webapp/web-inf/ui ručně tvořené JSP CSS src/main/webapp/css css styly upravované programátory Apache Tiles /opensocial/src/main/webapp/web-inf/spring/webmvc-config.xml - základní konfigurace Apache Tiles generovaná pomocí Roo - definice statických view generovaných bez nutnosti existence controlleru - konfigurace zachytávání výjimek ze servlet containeru - specifikace scanování konfiguračních souborů Tiles, defaultně: <value>/web-inf/layouts/layouts.xml</value> <value>/web-inf/views/**/views.xml</value> /opensocial/src/main/webapp/web-inf/ui/layouts.xml - vlastní konfigurace Apache Tiles - logická jména řídíci tok jednotlivých flow oddělujeme pomlčkou, tedy např. objectives-list: <definition extends="def" name="objectives-list"> <put-attribute name="body" value="/web-inf/jsp/objectives.jspx" /> </definition> 3.3. Visualizace Visualizace vazeb pracuje na základě algoritmu, který byl publikován p. Krbálkem a p. Vackem na konf. International Conference on Applied Informatics an Communications v příspěvku Semantics of Knowledge Map Visualization. Algoritmus rozděluje zobrazení vybraného prvku a navázaných prvků do různých vrstev, přičemž kriérium pro zobrazení prvku na dané vrstvě je množství vazeb, které má prvek v asociaci, viz. schematické znároznění na obrázku Obrázek 3.

13 Obrázek 3 Schematické znázornění jedné vrstvy vizualizace vazeb Přístup získání dat pro vizualizaci znalostních aktiv je obecně aplikovatelný na zobrazení nesourodých znalostních zdrojů, kde mezi takovými zdroji existují známé vazby, tedy každý odkazovaný prvek je možné propojit s jiným odkazovaným prvkem, přičemž uvedená úloha vizualizace vazeb mezi nesourodými zdroji znalostí lze vyřešit následujícím způsobem: a) mezi znalostními zdroji zvolí uživatel vizualizaci jednoho z prvků, označený jako prvek X1 (Obrázek 3), který je umístěn do centra mapy a do okolí vybraného prvku v mapě se zobrazí první vrstva tohoto okolí, V1, přičemž je zvoleno maximální množství M prvků na jednu úroveň dle předem zvoleného parametru, nebo podle formátu zobrazovacího zařízení, do kterého se mapa vykresluje, tak aby byla vykreslená mapa pro uživatele mapy čitelná, a zároveň se uvažuje, zda je počet prvků ve vazbě Z1 s vybraným středovým prvkem X1 větší než je maximální množství prvků M, pak je možné zobrazit více vrstev mapy V2, V3,... VN, b) pro vizualizaci je charakteristické, že celkový počet vrstev pro prvek X1 se vypočítá na základě maximální počtu prvků na vrstvě M, a dle celkového počtu prvků ve vztahu s centrálním prvkem X1, c) uživatel má možnost mezi zobrazením těchto vrstev přepínat, přičemž jsou pro získání prvků pro jednotlivé vrstvy uvažovány prvky seřazené dle hodnoty vazeb na jiné prvky (Z) a na první vrstvě jsou pak prvky s největším množstvím vazeb, d) následně po určení počtu vrstev je nutné vyhledat všechny prvky, které jsou ve vazbě s vybraným prvkem, tj. X2, X3,..., XN (dle Obrázek 3) a u každého z těchto prvků proběhne vypočtení množství vazeb, které mají na jiné prvky v systému, přičemž se podle tohoto množství tyto prvky seřadí a podle celkového počtu vrstev V a dle toho, jaká vrstva je uživatelem zvolena k zobrazení, jsou vybrány prvky, které svým pořadím odpovídají dané vrstvě dle následujícího postupu, v kterém je při nalezení prvků pro danou vrstvu kromě předchozích hodnot uvažována určená vrstva v, přičemž takto získané prvky jsou vykresleny ve vazbách v mapě dle Obrázek 3a u každého prvku je zobrazen počet vazeb tohoto prvku na jiné prvky v mapě, což je na Obrázek 3zachyceno pomocí zástupných symbolů z1, z2, z3, z.., zn a každý prvek v mapě obsahuje základní popis, což je na Obrázek 3 mapě zachyceno pomocí zástupných symbolů X1, X2, X3, X.., XN.

14 4. Testování software 4.1. Verifikace software Software vytvoření v jazyku JAVA, byl zkompilován do spustitelného kódu pomocí nástroje STS Spring Source Tool Suite, viz. printscreen Obrázek 4. Obrázek 4 Printscreen vývojového prostřední Spring STS Vývojové prostředí vývojáře lze nastavit pomocí následujícího postup. Nástroje definované v kapitole 2.1 lze s použitím následující postupu použít k spuštění projektu ve vývojovém prostředí. Předpokládá se nainstalovaný Spring STS+Maven Framework +Tomcat server: V Eclipse STS je důležité projekt stáhnout jako Maven projekt, aby fungovali všechny závislosti: 1. File > New > Other.. 2. Maven > Checkout Maven Projects from SCM 3. SCM URL: samotné url projektu: https://svn.java.net/svn/opensocial~svn 4. Tlačítko Next, tlačítko Finish 5. Po stažení projektu - pravé tlačítko na projekt > Maven - Update dependencies 6. Spuštění MySQL databáze - obvykle v adresáři s databází spustit soubor startup.bat 7. Spuštění projektu lze na jetty server přes maven plugin a příkaz: clean jetty:run

15 4.2. Validace software Testování neboli validace softwaru je prováděna většinou podle požadavků zadavatele. V ideálním případě se provádí jak statická analýza zdrojového kódu, tak i dynamická kontrola, tedy kontrola programu za běhu Statická analýza Cílem statické analýzy kódu je zejména - získat přehled o pokrytí kódu testy, - odhalit časté chyby, nevhodné konstrukce, špatné praktiky, - analyzovat složitost kódu, - ověřit dodržování některých formálních pravidel pro psaní kódu. Statické analýze byl podroben kód v jazyce Java a částečně i v jazyce JavaScript, protože v rámci projektu zastává nemalou část. V rámci kódu se vyskytují třídy psané manuálně i třídy generované. Statická kontrola kódu v jazyce Java probíhala za využití nástroje Sonar, který k analýze využívá volně dostupné nástroje PMD, FindBugs, CheckStyle a další. Výstup z nich ukázal, že plnění a porušení doporučených pravidel. Jednotlivé chyby jsou rozděleny do tří úrovní: - Critical naznačují možný problém v současném kódu nebo na slabá místa, která mohou být zdrojem chyb do budoucna. - Major chyby na této úrovni značí neefektivní, složité či podezřelé konstrukce, jenž často znamenají horší udržovatelnost kódu, vyšší pravděpodobnost výskytu chyb z nepozornosti a dalších chyb. - Minor chyby na této úrovni označují spíše formální problémy, které by neměly mít vliv na funkčnost aplikace samotné. Výsledky statické analýzy jsou: - Critical (10) - chyby byly sice nástrojem statické analýzy označené za kritické, ale jedná se jen o neošetřené větvení programu, které bude využito v dalších verzích software. - Major (1108) - jedná se převážně o definování správné viditelnosti proměnných public, private, protected. Defaultní nastavení nástroje Sonar také špatně vyhodnocuje uvedení licence Apache Licence 2.0 na začátku souboru a zvyšuje tak množství chyb. Předpokládá se odstranění chyb v budoucích verzích programu. - Minor (572) - Nejméně závažné chyby poukazují na použití statických konstant v kódu, použití inline komentáře apod.

16 Dynamická kontrola Aplikace byla nasazena na server poskytnutý virtuálním hostingem Univerzity FIM cloud. Od testerů bylo vyžadováno typické použití programu s ohledem na běžně prováděné operace zakládání, editace a mazání záznamů. Podrobněji viz. následující kapitola metodologie testování Popis metodologie testování Pro uživatelské testování byly osloveny členové katedry KIT a náhodně vybraní studenti. Studenti procházeli aplikaci dle předem definovaných scénářů a výsledek byl zapisován koordinátorem testů. Členové katedry FIM procházeli aplikaci náhodně, tedy formou smoke testu, a kontrolovaly, zda jsou všechny části aplikace správně naimplementovány a funkční. Testovací scénáře, který byly testovány vybranými studenty, pokrývají základní požadavky na funkcionalitu. ÚKOL (to co se testovalo) 1. Exkurze po domovské stránce (1-2 min času prohlížení první stránky) 2. Vyhledávání a orientace v detailu osoby (prof. Josef Zelenka) 3. Vizualizace vazby (u prof. Josefa Zelenky) Tabulka 1 Testovací scénáře SCÉNÁŘ (to co bylo předloženo účastníkovi) Jste v doktorském studijním programu a přišel vám odkaz na nový web pro vědu a výzkum. Podívejte se na tyto stránky a řekněte mi, co vás napadá když se na ní díváte, co všechno myslíte že na ní můžete provádět, prostě se po ní porozhlédněte a trochu u toho povídejte. Máte možnost podívat se přednášku prof. Josefa Zelenky o cestovním ruchu, a přemýšlíte, jestli stojí za to ji navštívit. Zkuste proto zjistit více informací o prof. Josefu Zelenkovi, konkrétně jestli má ve svých zveřejněných dokumentech nějaké o cestovním ruchu. Slyšeli jste, že na tomto webu můžete libovolný prvek zobrazit graficky ve vztahu s jinými prvky. Najděte a vyzkoušejte tuto funkci u prof. Josefa Zelenky. 4A. otázka K čemu myslíte že slouží tato funkce? Při čem myslíte, že by vám použití této funkce (vizualizace) mohlo pomoct? K čemu byste ji použili? 4B. otázka Tento web má možnost registrace, co vás napadá, že byste mohli registrací získat? 5. registrace 6. Orientace ve skupinách 7. Přidání komentáře 7. Přidání komentáře (alternativní verze v případě nesplnění předchozího) Nové stránky vás zaujaly, a rozhodli jste se registrovat, abyste získali možnosti přihlášeného uživatele. Registrujte se na webu a dokončete registraci. Zajímají vás projekty, které probíhají na FIM. Víte, že je jich více, proto by mohly být sdruženy ve skupině. Zkuste tuto skupinu projektů najít, poté si vyberte jeden projekt a vyjádřete, že se vám líbí (jinými slovy, najděte způsob jak ho můžete kladně ohodnotit). Rozhodli jste se, že vám nestačí jen kladné ohodnocení, ale chtěli byste tento projekt i okomentovat. Přidejte k projektu svůj komentář, např. s textem "Zajímavý projekt!". Chcete přidat kladný komentář k nějakému dokumentu. Vyberte / najděte si na stránkách libovolný dokument, a přidejte svůj komentář, např. s textem "Zajímavý dokument!".

17 6.-7. Hlasování (začleněno původně v bodu 6., pokud ale účastník nenašel projekty, tak až v 7.) 8. Přidání nového dokumentu 9. Změna uživatelského nastavení Chtěli byste uveřejnit jeden svůj článek. Zkuste ho umístit na web OpenEdu. Článek se jmenuje "zkušební článek" a chcete ho charakterizovat dvěma klíčovými slovy, např. "testování" a "pokus". Chcete prozkoumat, jaké jsou možnosti uživatelského nastavení v OpenEdu. Najděte, kde se toto nastavení nachází, a jak můžete upravit svůj uživatelský profil. 10A. otázka Strávil jste na tomto webu zhruba 20 minut, řekl byste, že už se v něm dobře orientujete? Myslíte, že máte představu o jeho účelu a možnostech? 10B. otázka Narazil jste na něco, co funguje jinak než byste předpokládal, nebo co se nachází na jiném místě, než byste to očekával? Vlastní testování Vlastní testování proběhlo na fakultě FIM UHK v prosinci Diskuze závěrů testování V testování byly identifikované následující chyby a návrhy na zlepšení. Zjištěné c hyby byly opraveny. Identifikované chyby - Zobrazování diakritiky - fix diakritiky ve výpisu záznamů - Zobrazení soukromých záznamů na profilu uživatele - Defaultní řazení v seznamu - dle data vytvoření - Uživatelská session 45 minut - Přepnutí v seznamu záznamů - uživatel by měl být přesměrován na horní část stránky po kliknutí na paginátor - Překlad anglické verze Návrhy na rozšíření - Pozvánky pro externí uživatele - Obsah skupiny - zobrazení ihned po otevření skupiny - Zrychlení navigace - nejčastější možnosti přístupné z horního menu - Přidání a editace záznamu v pop-up okně - Odesílání týdenních shrnutí - aktivity ve Vaší síti

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu.

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu. České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Informační systém pro cestovní agenturu Radek Jedlička Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. Studijní program: Softwarové

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Enterprise Architect Informační portál

Enterprise Architect Informační portál Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Název dokumentu Enterprise Architect Informační portál Základní fakta Verze 4.0 Autor Petr Kalíš (petr.kalis@dataprojekt.cz) Společnost Dataprojekt

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Uživatelské prostředí pro manažerský systém MediGain

Více

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II Vedoucí diplomové

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii

Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii Ladislav Janík Vedoucí práce: ing. Martin Komárek

Více

Firma pracující v prostředí Google

Firma pracující v prostředí Google České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Bakalářská práce Firma pracující v prostředí Google Ivan Kutil Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava Studijní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra grafiky a interakce [DCGI] Webová aplikace (eshop)

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Diplomová práce. Rozvrh hodin pro

Diplomová práce. Rozvrh hodin pro Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Rozvrh hodin pro mobilní zařízení Plzeň, 2012 Veronika Dudová Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation Bc. Jan Hrachovský Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem IS systému

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Oficiální zadání práce

Oficiální zadání práce Oficiální zadání práce Seznamte se s existujícími redakčními systémy využívanými pro firemní prezentace. Proveďte jejich srovnání a zaměřte se na výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Navrhněte a v programovacím

Více