Bytový dům Rezidence AURUM

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bytový dům Rezidence AURUM"

Transkript

1 PSP GDS, s.r.o. PODĚBRADSKÁ 88/ PRAHA 9 HLOUBĚTÍN ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÍ UTĚSNĚNÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ V SOULADU S ČSN A ČSN SYSTÉMEM POŽÁRNÍ OCHRANY Prohlašuji na svou odpovědnost, že na akci Bytový dům Rezidence AURUM ul. Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov byly veškeré instalační rozvody vedené konstrukcemi požárních úseků, ochráněny systémem požární ochrany HILTI, podle a v plném souladu s technologickými postupy stanovenými výrobcem v technických listech výrobku. V Praze dne Luboš Vráblík technik proškolený technik s osvědčením č. RS /14 1/1 o odborné způsobilosti a proškolením na provádění požárního zabezpečení prostupů dle vyhlášky MV ČR č.246/2001sb. UPOZORNĚNÍ: Na požární prostupy musí být, po období uplynutí dvanácti měsíců, provedena pravidelná kontrola. Přílohy: 1) Osvědčení č. JJ /03 1/1 o odborné způsobilosti a proškolení na provádění požárního zabezpečení prostupů dle vyhlášky MV ČR č.246/2001sb (volná příloha) 2) Zpráva o provedení utěsnění prostupů PSP GDS, s.r.o. Poděbradská 88/55, Praha 9 IČ tel fax Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vložka 61099

2 Systémy protipožární ochrany Osvědčení Číslo: Firma: IČO: RS /14 1/1 PSP GDS S.R.O. PODĚBRADSKÁ 88/ PRAHA Osvědčení bylo vystaveno na základě absolvovaného školení na návrh a aplikaci systémů pasivní požární ochrany Hilti. Proškolení proběhlo v souladu s platnými zkušebními protokoly schválenými autorizovanou osobou AO 204 a AO 216 dle zákona 22/97Sb. ve znění pozdějších novel, nařízení vlády č.163/2002 a jeho dodatků. Osvědčení se vztahuje na provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástřiků/nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných revizních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001sb. Firma se zavazuje dodržovat technologická ustanovení a souhlasí s možností kontroly ze strany Hilti, na provedených akcích realizovaných Hilti systémem. Seznam účastníků školení: Vráblík Luboš Plzeň. Dne Tomas Hubacek Obchodní poradce Tel.: Ing. Roman Štverák Field Engineer Tel.: Toto osvědčení má platnost do a je nepřenosné na jinou osobu. Hilti ČR spol. s r.o., Uhříněveská 734, Průhonice, Praha-západ IČ: , DIČ: CZ

3 Akce: Bytový dům Rezidence AURUM, Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Stránka 2 z 2 ZPRÁVA O PROVEDENÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ Provedeno dle projektu požárně bezpečnostního řešení Stavba: BD Rezidence AURUM, ul. Na Pláni 7, Praha 5 Investor: AURUM Development s.r.o. Projektant: ZONE architekti s.r.o. Projektant PBŘ: Ing Martina Doubková (ČKAIT: Zpracováno: 06/2011 Realizace ucpávek: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 9, IČO: Luboš Vráblík Osvědčení č.: JJ /30 1/1 Termín provedení těsnění prostupů: 06-07/2013 Použité materiály: systém protipožární ochrany HILTI Materiály: CP 673 Zpěňující ablativní povlak /nátěr/ CP 611 A Zpěňující protipožární tmel CP 601 S Elastický protipožární tmel CP 648-E Protipožární zpěňující páska (nekonečná) CP 648-S Protipožární zpěňující páska (délka podle průměru) CP 643 Protipožární manžeta (různé průměry) CFS-F FX Protipožární pěna (MW) Minerální vlna/desky ORSIL T (objemová hmotnost > 50 kg/m3) V Praze dne Přílohy: 1) Tabulky ucpávek 2) Vyznačení ucpávek půdorysy 3.PP až 5.NP Luboš Vráblík technik Pravidelná kontrola utěsnění prostupů musí být provedena v termínu: 06/2014 PSP GDS, s.r.o. Poděbradská 88/55, Praha 9 IČ tel fax Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C vložka 61099

4 Tabulka požárních ucpávek prostupů 3. PP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 3.PP 1 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 648 E, CP 601 S Vodovod PP Ø 25 mm HILTI: CP 673, CP 601 S L. Vráblík 06/ PP 2 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 50 mm HILTI: CP 648 E, CP 673, CP 601-S L. Vráblík 06/ PP 3 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 125 mm HILTI: CP 648 E, CP 673, CP 601-S L. Vráblík 06/ PP 4 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-E L. Vráblík 06/ PP 5 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 50 mm HILTI: CP 648 E, CP 673, CP 601-S L. Vráblík 06/ PP 6 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-E L. Vráblík 06/ PP 7 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-E L. Vráblík 06/ PP 8 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-E L. Vráblík 06/ PP 9 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 125 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-S L. Vráblík 06/ PP 10 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 160 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-S L. Vráblík 06/ PP 11 EI 60 min stěna ŽB tl. 200 mm Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ PP 12 EI 60 min stěna ŽB tl. 200 mm Kanalizace HT Ø 160 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ PP 13 EI 60 min strop 3.PP 14 EI 60 min strop 3.PP 15 EI 60 min strop 3.PP 16 EI 60 min strop 3.PP 17 EI 60 min strop 3.PP 18 EI 60 min strop 3.PP 19 EI 60 min strop Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-E L. Vráblík 06/2013 Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-E L. Vráblík 06/2013 Kanalizace HT Ø 125 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-S L. Vráblík 06/2013 Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-E L. Vráblík 06/2013 Kanalizace HT Ø 125 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-S L. Vráblík 06/2013 Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-E L. Vráblík 06/2013 Kanalizace HT Ø 160 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648-S L. Vráblík 06/ PP 20 EI 60 min stěna ŽB tl. 200 mm Kanalizace HT Ø 160 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ PP 21 EI 60 min stěna ŽB tl. 200 mm Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 1 z 1

5 Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited. VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK REALIZOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ BD REZIDENCE AURUM, PRAHA 5 - SMÍCHOV DO VÝKRESU PBŘ ZAKRESLENO DODAVATELEM PRACÍ: PSP-GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, PRAHA 9 Zpracovala: ROKOSOVÁ Kateřina Datum: 07/2013 PROSTUP STĚNOVOU KONSTRUKCÍ PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited.

6 Tabulka požárních ucpávek prostupů 2. PP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 2.PP 1 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Rozvody ÚT 2x Cu Ø 20 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/2013 Silnoproud Slaboproud 2x CYKY Ø 15 mm chránička Ø 40 mm 2.PP 2 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm HILTI: CP 673, CP 601S, CP 611A L. Vráblík 06/ PP 3 S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 4 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Vodovod PP Ø 25 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 5 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Silnoproud Slaboproud 2x CYKY Ø 15 mm 1x chránička Ø 40 mm 2.PP 6 S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 7 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Rozvody ÚT Vodovod 2x Cu Ø 20 mm 2x PP Ø 25 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 8 S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 9 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Vodovod PP Ø 25 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 10 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Silnoproud Slaboproud 2x CYKY Ø 15 mm 1x chránička Ø 40 mm 2.PP 11 S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 12 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 2.PP 13 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Rozvody ÚT Vodovod Rozvody ÚT Vodovod 2x Cu Ø 20 mm 2x PP Ø 25 mm 2x Cu Ø 20 mm 2x PP Ø 25 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 14 S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 15 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Silnoproud Slaboproud 2.PP 16 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Vodovod 2x CYKY Ø 15 mm 1x chránička Ø 40 mm 2x PP Ø 32 mm 1x PP Ø 25 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 17 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 3x CYKY Ø 10 mm 2.PP 18 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2.PP 19 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2.PP 20 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm 2.PP 21 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Rozvody ÚT Vodovod Rozvody VZT Vodovod 2.PP 22 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2.PP 23 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2x Cu Ø 32 mm 3x PP Ø 63 mm 1x SPIRO Ø 125 mm 2x PP Ø 63 mm, 1x PP Ø 32 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 24 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 4x CYKY Ø 10 mm Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 1 z 3

7 Tabulka požárních ucpávek prostupů 2. PP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 2.PP 25 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125 mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 26 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Vodovod 2x PP Ø 32 mm 1x PP Ø 25 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 27 S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125 mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 28 S 60 min stěna ŽB 200 mm VZT SPIRO Ø 250 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 29 S 60 min stěna ŽB 200 mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 30 S 60 min stěna ŽB 300 mm VZT SPIRO Ø 160 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 31 EI 60 min stěna ŽB 300 mm VZT ÚT SPIRO 1xØ125, 2xØ160 2x Cu Ø 20 mm 2.PP 31 EI 60 min stěna ŽB 300 mm Silnoproud 1x CYKY Ø 10 mm 2.PP 32 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125 mm Silnoproud 4x CYKY Ø 10 mm 2.PP 33 EI 60 min stěna ŽB 200 mm Silnoproud 1x CYKY Ø 10 mm 2.PP 34 EI 60 min stěna ŽB 200 mm 2.PP 34 EI 60 min stěna ŽB 200 mm Rozvody ÚT VZT Silnoproud Slaboproud 2x Cu Ø 20 mm 3x SPIRO Ø 160 mm 1x CYKY Ø 10 mm 1x CYKY Ø 10 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 35 EI 60 min stěna DTTO prostup č. 34 DTTO prostup č. 34 DTTO prostup č. 34 DTTO prostup č. 34 L. Vráblík 06/ PP 36 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT DN Ø 125 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 37 S 60 min strop ŽB 250 mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, (MW) L. Vráblík 06/ PP 38 S 60 min strop ŽB 250 mm VZT SPIRO 350x250 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, (MW) L. Vráblík 06/ PP 38 EI 60 min strop ŽB 250 mm Silnoproud ÚT 1x CYKY Ø 10 mm 2x Cu Ø 20 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, (MW) L. Vráblík 06/ PP 39 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT DN Ø 160 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 40 S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm VZT SPIRO 1xØ125; 1xØ160; 350x250 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 41 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Vodovod 2x PP Ø 25 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 42 S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125 mm VZT SPIRO 1xØ125; 1xØ160; HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 43 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125 mm Vodovod 2.PP 44 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125 mm Vodovod 2x PP Ø 32 mm 1x PP Ø 25 mm 2x PP Ø 25 mm 1x PP Ø 20 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 45 S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm VZT SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/2013 Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 2 z 3

8 Tabulka požárních ucpávek prostupů 2. PP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 2.PP 46 EI 60 min stěna ŽB 200 mm VZT SPIRO Ø 250 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 47 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125 mm VZT SPIRO 1xØ160; 1xØ250; HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 48 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT DN Ø 125 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 49 EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125 mm VZT SPIRO 2x Ø 160 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/2013 Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 3 z 3

9 Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited. VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK REALIZOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ BD REZIDENCE AURUM, PRAHA 5 - SMÍCHOV DO VÝKRESU PBŘ ZAKRESLENO DODAVATELEM PRACÍ: PSP-GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, PRAHA 9 Zpracovala: ROKOSOVÁ Kateřina Datum: 07/2013 PROSTUP STĚNOVOU KONSTRUKCÍ PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited.

10 Tabulka požárních ucpávek prostupů 2. PP - Technické místnosti BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 2.PP 1' S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm VZT SPIRO Ø 160 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 2' S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm VZT SPIRO Ø 160 mm SPIRO Ø 125 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 3' EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Slaboproud svazek CYKY do Ø 10 mm HILTI: CP 673, CP 601S, CP 611 A L. Vráblík 06/ PP 4' S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm VZT 2.PP 4' EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm 2.PP 5' S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm VZT 2.PP 5' EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silno/slabo-proud ÚT Slaboproud ÚT SPIRO Ø 160 mm SPIRO Ø 125 mm CYKY 2xØ15; 1xØ10 2x Cu Ø 20 mm SPIRO Ø 160 mm SPIRO Ø 125 mm 1x CYKY Ø 10 mm 2x Cu Ø 20 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 611 A L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 611 A L. Vráblík 06/ PP 6' EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2x CYKY Ø 15 mm 2.PP 7' EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 3x CYKY Ø 15 mm 2.PP 8' EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 4x CYKY Ø 15 mm 2.PP 9' S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm VZT 2.PP 10' S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm VZT 2.PP 11' EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2.PP 12' EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2.PP 13' EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2x SPIRO Ø 160 mm SPIRO Ø 200 mm 2x SPIRO Ø 160 mm SPIRO Ø 200 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 14' EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2x CYKY Ø 15 mm 2.PP 15' S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm VZT 2.PP 15' EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm 2.PP 16' S 60 min stěna ŽB 300 mm VZT 2.PP 16' EI 60 min stěna ŽB 300 mm Slaboproud ÚT Slaboproud ÚT 2x SPIRO Ø 160 mm SPIRO Ø 125 mm 1x CYKY Ø 10 mm 2x Cu Ø 20 mm 2x SPIRO Ø 160 mm SPIRO Ø 125 mm 1x CYKY Ø 10 mm 2x Cu Ø 20 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 611 A L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 611 A L. Vráblík 06/ PP 17' EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Slaboproud 1x CYKY Ø 10 mm HILTI: CP 673, CP 601S, CP 611 A L. Vráblík 06/ PP 18' EI 60 min stěna ŽB 300 mm Vodovod 1x PP Ø 40 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/ PP 19' S 60 min stěna ŽB 300 mm VZT 1x SPIRO Ø 160 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 20' EI 60 min stěna ŽB 300 mm Spalinová cesta 2x DN 200 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/2013 Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 1 z 2

11 Tabulka požárních ucpávek prostupů 2. PP - Technické místnosti BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 2.PP 21' EI 60 min stěna ŽB 300 mm ÚT 6x Cu Ø 32 mm 2x Cu Ø 25 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 611 A L. Vráblík 06/ PP 22' EI 60 min stěna ŽB 300 mm Spalinová cesta 1x DN 160 mm HILTI: CP 643, (MW) L. Vráblík 06/ PP 23' EI 60 min stěna ŽB 300 mm Spalinová cesta 1x DN 160 mm HILTI: CP 643, (MW) L. Vráblík 06/ PP 24' S 60 min stěna ŽB 300 mm VZT 1x SPIRO Ø 200 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 25' S 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm VZT 1x SPIRO Ø 200 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 26' EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm ÚT 2x Cu Ø 32 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 611 A L. Vráblík 06/ PP 27' EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Vodovod 1x PP Ø 110 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ PP 28' EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Vodovod 1x PP Ø 110 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ PP 29' EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Vodovod 1x PP Ø 110 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ PP 30' S 60 min stěna ŽB 300 mm VZT 1x SPIRO Ø 200 mm HILTI: CP 673 L. Vráblík 06/ PP 31' EI 60 min stěna ŽB 300 mm ÚT 6x Cu Ø 40 mm 2x Cu Ø 32 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 611 A L. Vráblík 06/ PP 32' EI 60 min stěna ŽB 300 mm Spalinová cesta 2x DN 200 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 33' EI 60 min stěna ŽB 300 mm Spalinová cesta 1x DN 160 mm HILTI: CP 643, (MW) L. Vráblík 06/ PP 34' EI 60 min stěna ŽB 300 mm Spalinová cesta 1x DN 160 mm HILTI: CP 643, (MW) L. Vráblík 06/ PP 35' EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud 2.PP 36' EI 60 min stěna zdivo Porotherm tl.125mm Silnoproud Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 2 z 2

12 Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited. VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK REALIZOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ BD REZIDENCE AURUM, PRAHA 5 - SMÍCHOV DO VÝKRESU PBŘ ZAKRESLENO DODAVATELEM PRACÍ: PSP-GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, PRAHA 9 Zpracovala: ROKOSOVÁ Kateřina Datum: 07/2013 PROSTUP STĚNOVOU KONSTRUKCÍ PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited.

13 Tabulka požárních ucpávek prostupů 1. PP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 1.PP 1 EI 60 min stěna ŽB 200 mm ÚT 4x Cu Ø 32 mm 4x Cu Ø 25 mm HILTI: CP 673, CFS-F FX L. Vráblík 06/ PP 2 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT Ø 100 mm Vodovod PP 2x Ø32; 1x Ø25 HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 3 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT Ø 100 mm Vodovod PP 2x Ø32; 1x Ø25 HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 3 EI 60 min strop ŽB 250 mm ÚT 2x Cu Ø 32 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, (MW) L. Vráblík 06/ PP 4 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 5 EI 60 min strop ŽB 250 mm Rozvody ÚT Vodovod 2x Cu Ø 32 mm PP 2x Ø32; 1x Ø20mm HILTI: CP648-E, CP673, CP601S, (MW) L. Vráblík 06/ PP 6 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 7 EI 60 min strop ŽB 250 mm Vodovod 2x PP Ø 32 mm 1x PP Ø 25 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 8 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 9 EI 60 min strop ŽB 250 mm Vodovod 2x PP Ø 32 mm 1x PP Ø 25 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 10 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT Ø 125 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 11 EI 60 min strop ŽB 250 mm Rozvody ÚT Vodovod 1.PP 12 EI 60 min stěna ŽB 200 mm Silnoproud 1.PP 13 EI 60 min stěna ŽB 200 mm Silnoproud 2x Cu Ø 32 mm PP 2x Ø32; 1x Ø20mm 1x průchodka Ø 60 mm 1x průchodka Ø 30 mm 1x průchodka Ø 60 mm 1x průchodka Ø 30 mm HILTI: CP 648-E, CP 673, CP 601S L. Vráblík 06/2013 HILTI: CFS-F FX L. Vráblík 06/2013 HILTI: CFS-F FX L. Vráblík 06/ PP 14 EI 60 min strop ŽB 250 mm Kanalizace HT Ø 100 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 15 EI 60 min strop ŽB 250 mm 1.PP 15 S 60 min strop ŽB 250 mm VZT 1.PP 16 EI 60 min strop ŽB 250 mm Rozvody ÚT Vodovod Kanalizace Vodovod 2x Cu Ø 32 mm PP 2x Ø32; 1x Ø20mm SPIRO Ø 160 mm SPIRO Ø 125 mm HT Ø 125 mm PP 2x Ø32; 1x Ø25 HILTI: CP648-E, CP673, CP601S, (MW) L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP 673, CP 601 S, (MW) L. Vráblík 06/2013 HILTI: CP673, CP601S, CP648-E, (MW) L. Vráblík 06/ PP 17 EI 60 min stěna ŽB 200 mm ÚT 2x Cu Ø 32 mm HILTI: CP 673, CP 601 S, CP 648 E L. Vráblík 06/ PP 18 EI 60 min stěna ŽB 200 mm Vodovod 3x PP Ø 63 mm 1x PP Ø 50 mm HILTI: CP673, CP601S, CP648-E L. Vráblík 06/ PP 19 EI 60 min stěna ŽB 200 mm Kanalizace HT Ø 125 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ PP 20 EI 45 min stěna ŽB 200 mm Silnoproud 1.PP 21 EI 60 min stěna ŽB 200 mm Silno/slabo-proud 1.PP 22 EI 60 min stěna ŽB 200 mm Kanalizace HT Ø 125 mm HILTI: CP 648 S, CP 601 S, CP 673 L. Vráblík 06/2013 Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 1 z 1

14 Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited. VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK REALIZOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ BD REZIDENCE AURUM, PRAHA 5 - SMÍCHOV DO VÝKRESU PBŘ ZAKRESLENO DODAVATELEM PRACÍ: PSP-GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, PRAHA 9 Zpracovala: ROKOSOVÁ Kateřina Datum: 07/2013 PROSTUP STĚNOVOU KONSTRUKCÍ PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited.

15 Tabulka požárních ucpávek prostupů 1. NP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 1.NP 1 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 1.NP 2 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 1.NP 3 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 1.NP 4 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 1.NP 5 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Silnoproud 13x CYKY do Ø 15 mm 1.NP 6 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm 1.NP 7 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm 1.NP 8 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Silnoproud 13x CYKY do Ø 15 mm 1.NP 9 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Silnoproud 3x CYKY Ø 10 mm 1.NP 10 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 1x chránička Ø 30 mm Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 1 z 1

16 Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited. VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK REALIZOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ BD REZIDENCE AURUM, PRAHA 5 - SMÍCHOV DO VÝKRESU PBŘ ZAKRESLENO DODAVATELEM PRACÍ: PSP-GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, PRAHA 9 Zpracovala: ROKOSOVÁ Kateřina Datum: 07/2013 PROSTUP STĚNOVOU KONSTRUKCÍ PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited.

17 Tabulka požárních ucpávek prostupů 2. NP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 2.NP 1 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 2.NP 2 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 2.NP 3 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 2.NP 4 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Silnoproud 2.NP 5 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm 2.NP 6 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm 2.NP 7 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Silnoproud Slaboproud 2x CYKY Ø 10 mm 1x chránička Ø 40 mm 2.NP 8 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 1 z 1

18 Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited. VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK REALIZOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ BD REZIDENCE AURUM, PRAHA 5 - SMÍCHOV DO VÝKRESU PBŘ ZAKRESLENO DODAVATELEM PRACÍ: PSP-GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, PRAHA 9 Zpracovala: ROKOSOVÁ Kateřina Datum: 07/2013 PROSTUP STĚNOVOU KONSTRUKCÍ PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited.

19 Tabulka požárních ucpávek prostupů 3. NP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 3.NP 1 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 3.NP 2 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 3.NP 3 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 3.NP 4 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Silnoproud 3.NP 5 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm 3.NP 6 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm 3.NP 7 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Silnoproud Slaboproud 2x CYKY Ø 10 mm 1x chránička Ø 40 mm 3.NP 8 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 1 z 1

20 Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited. VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK REALIZOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ BD REZIDENCE AURUM, PRAHA 5 - SMÍCHOV DO VÝKRESU PBŘ ZAKRESLENO DODAVATELEM PRACÍ: PSP-GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, PRAHA 9 Zpracovala: ROKOSOVÁ Kateřina Datum: 07/2013 PROSTUP STĚNOVOU KONSTRUKCÍ PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited.

21 Tabulka požárních ucpávek prostupů 4. NP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 4.NP 1 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 4.NP 2 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 4.NP 3 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 4.NP 4 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Silnoproud 4.NP 5 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Silnoproud 4.NP 6 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm 4.NP 7 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Silnoproud 4.NP 8 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 1 z 1

22 Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited. VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK REALIZOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ BD REZIDENCE AURUM, PRAHA 5 - SMÍCHOV DO VÝKRESU PBŘ ZAKRESLENO DODAVATELEM PRACÍ: PSP-GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, PRAHA 9 Zpracovala: ROKOSOVÁ Kateřina Datum: 07/2013 PROSTUP STĚNOVOU KONSTRUKCÍ PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited.

23 Tabulka požárních ucpávek prostupů 5. NP BD Rezidence AURUM, Praha 5 Podlaží Prostup č. Odolnost Umístění Typ prostupované konstrukce: Popis prostupu Mat.prostupného vedení Systém požární ochrany Provedl Datum 5.NP 1 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 5.NP 2 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 5.NP 3 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm 5.NP 4 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud 5x chránička Ø 30 mm 5.NP 5 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Silnoproud 5.NP 6 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Slaboproud 1x CYKY Ø 10 mm 5.NP 7 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.300mm Kanalizace HT DN Ø 125 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ NP 8 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Kanalizace HT DN Ø 125 mm HILTI: CP 643 L. Vráblík 06/ NP 9 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Silnoproud 5x chránička Ø 30 mm 5.NP 10 EI 45 min stěna zdivo Porotherm tl.150mm Slaboproud Zhotovitel: PSP-GDS s.r.o., Poděbradská 88/55, Praha 8 - Hloubětín, , Stránka 1 z 1

24 Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited. VYZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK REALIZOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ BD REZIDENCE AURUM, PRAHA 5 - SMÍCHOV DO VÝKRESU PBŘ ZAKRESLENO DODAVATELEM PRACÍ: PSP-GDS, s.r.o., Poděbradská 88/55, PRAHA 9 Zpracovala: ROKOSOVÁ Kateřina Datum: 07/2013 PROSTUP STĚNOVOU KONSTRUKCÍ PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ Printed with progecad Educational version Business usage is strictly prohibited.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: OPRAVA PLYNOVODU BYTOVÉHO DOMU Stavebník: Město Neratovice Kojetická 1028, 277 11 Neratovice Místo stavby: Vančurova 692, 693, 694,

Více

Technický list. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL. Evropské technické schválení ETA č. 11/0153. Vydání 08/2011. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL

Technický list. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL. Evropské technické schválení ETA č. 11/0153. Vydání 08/2011. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Technický list Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Evropské technické schválení ETA č. 11/0153 Vydání 08/2011 Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Vydání 04/2011 strana 1 Protipožární

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR A/ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 29.4.2015 revize 1 Vypracoval: Ing. Filip Rozsíval Tel.: 604 466 326 Email: filip@rozs-studio.cz 1 / 7 Obsah: Rekonstrukce 1. a 2.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

Tento soubor obsahuje seznam certifikátů různých výrobců jichž je firma MIZ Olomouc držitelem. Soubory jsou seřazeny v následujícím pořadí:

Tento soubor obsahuje seznam certifikátů různých výrobců jichž je firma MIZ Olomouc držitelem. Soubory jsou seřazeny v následujícím pořadí: Tento soubor obsahuje seznam certifikátů různých výrobců jichž je firma MIZ Olomouc držitelem. Soubory jsou seřazeny v následujícím pořadí: 4Ta.s. solární systémy str. 2 800-0039 DEK trade str. 3 800-0040

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Územní odbor Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov K č.j.: HSKV- 526-2/2014-SO Sokolov 14. b ezna 2014 Počet listů : 1 P ílohy : 0 JURICA a.s. Ul.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13

Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13 Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13 Protokol schválil: Datum: 17. 7. 2013 Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Číslo zakázky: 21/14 STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Dokumentace pro provedení stavby Stavebník: Projektant: Moravský zemský archiv v Brně Palachovo

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 OBSAH: 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Bleskosvod 5. Závěrem SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.1 PŮDORYS 1.4.2 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvodní údaje Identifikační údaje - akce: CHOTĚBOŘ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky: 1. a) novostavba rodinného domu b) parkovací stání pro automobil, zpevněné plochy

Pro umístění a projektovou dokumentaci se stanoví tyto podmínky: 1. a) novostavba rodinného domu b) parkovací stání pro automobil, zpevněné plochy MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem Tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 (Úřední dny: pondělí a středa: 7.30-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Investor: Vypracovala: SŠCHL Kamenice -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 HZS Středočeského kraje Kladno,

Více

MATERIAL CONSTRUCTION TECHNOLOGY MATERIÁL KONSTRUKCE TECHNOLOGIE

MATERIAL CONSTRUCTION TECHNOLOGY MATERIÁL KONSTRUKCE TECHNOLOGIE MATERIAL CONSTRUCTION TECHNOLOGY MATERIÁL KONSTRUKCE TECHNOLOGIE MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 Společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 pan

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY D 1.4.2. Plynová odběrná zařízení Akce: Novostavba rodinného domu Stavebník: Miroslava Hikaníková Mírová 474/31, 289 24 Milovice Místo stavby: p.č. 1987/41, Brandýs nad

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název stavby: Místo stavby: Investor: Předmět PD: Stupeň dokumentace: Projektant: PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ Husova 1570/23, Tábor Město

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU SPOJPROJEKT PRAHA a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 Praha 4 REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU D O K U M E N T A C E P R O O H L Á Š E N Í S T A V B Y B S

Více

ROZHODNUTÍ. Zásobníková sila mlýn Malešovice na pozemku parc.č. 1145/2 v k.ú. Malešovice. dle ust. 92 stavebního zákona I.

ROZHODNUTÍ. Zásobníková sila mlýn Malešovice na pozemku parc.č. 1145/2 v k.ú. Malešovice. dle ust. 92 stavebního zákona I. Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0035vvs* MUPOX0035VVS Vaše zn.: ze

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/02922/11/H 03510/11/SÚ Hofmanová

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK BUZULUCKÁ 2354 TÁBOR

VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK BUZULUCKÁ 2354 TÁBOR TZB projekt spol. s r.o., ČSA 1808, 390 03 Tábor Investor : MĚSTO TÁBOR zast. společností BYTES Tábor, s.r.o. Tř. kpt. Jaroše 2417, 390 03 Tábor VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK BUZULUCKÁ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-018-14 ze dne 19.8.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-018-14 ze dne 19.8.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-018-14 ze dne 19.8.2014 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební opravy sociálních zařízení

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

LOKALITA JEVÍČSKÁ, LOŠTICE

LOKALITA JEVÍČSKÁ, LOŠTICE LOKALITA JEVÍČSKÁ, LOŠTICE Zakázkové číslo 0362-10/US LOŠTICE Řešené území STUPEŇ: ÚZEMNÍ STUDIE OBJEDNATEL: Výstavba SKALKA Šumperk s.r.o. U Panelárny 573/3 Olomouc, Chválkovice, 772 00 IČO: 28599292

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2015 bod programu: 7 věc: Plavecký areál Klíše dodatečné stavební práce 2 informace dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Lenka Matulová, odbor rozvoje

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovice, 170 00, Praha 7 výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadnicový systém S - JTSK Gennet Letná s.r.o. Obsah: 1. Identifikační

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4. D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 1. D.1.4.-01 Technická zpráva 2. D.1.4.-02 PŮDORYS 1.PP Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY CHARITNÍHO DOMU SALVATOR KRNOV ul.maxe Švabinského

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

AS-404 DPS SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY. Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

AS-404 DPS SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY. Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ OZN. Z 01 Z 02 Z 03 Z 04 Z 05 Z 06 Z 07 Z 08 Z 09 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 Z 15 Z 16 Z 18 Z 17 NÁZEV PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ RÁM SE ŽALUZIÍ STŘEŠNÍ HÁK VZT MŘÍŽKA ANTÉNNÍ

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Identifikační údaje veřejné zakázky: Název: " Rozšíření průmyslové zóny

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 STAVEBNÍ

Více

Návrh vedení trasy Připojení objektu na síť CenTrio

Návrh vedení trasy Připojení objektu na síť CenTrio Návrh vedení trasy Připojení objektu na síť CenTrio Vypracoval: Michal Plecitý Datum: CentroNet, a.s. 1. OBSAH DOKUMENTACE 1. OBSAH DOKUMENTACE... 2 2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100. Doručenkou!

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100. Doručenkou! Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Doručenkou! ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín zastoupen MV Projekt Klatovy s r.o.,

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com Systémy požární ochrany Hilti 1 Hilti celosvětová působnost Jedna z vůdčích společností poskytující produkty, systémová řešení a služby stavebním profesionálům Založena 1941 v Schaanu, Lichtenštějnském

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013 Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy sociálního

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

VÝVOJ VÝROBA MONTÁŽE SERVIS PRODEJ NA SPLÁTKY

VÝVOJ VÝROBA MONTÁŽE SERVIS PRODEJ NA SPLÁTKY Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. VÝVOJ VÝROBA MONTÁŽE SERVIS PRODEJ NA SPLÁTKY Vážená paní Věra Květoňová kvetonova31@seznam.cz V Plzni 30. září 2009 Nabídka č. 10064 Na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasílám

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

A Průvodní zpráva. (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Efektivní financování úspor energie

A Průvodní zpráva. (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Efektivní financování úspor energie A Průvodní zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80 679

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy ul. Pod Nemocnicí 2380, Louny část SLABOPROUD

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy ul. Pod Nemocnicí 2380, Louny část SLABOPROUD , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy ul. Pod Nemocnicí 2380, Louny část SLABOPROUD Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: krajská pobočka Ústeckého

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. odbor informačních a komunikačních technologií

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. odbor informačních a komunikačních technologií POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE odbor informačních a komunikačních technologií PŘÍLOHA Č. 1 AKCE : Propojení objektů PČR KŘ MsK kraje Ostrava, ul. 30. dubna

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice 1 Projektant: Ing Jiří Horák Valdecká 82 26801 Hořovice Generální projektant: projektový ateliér ASSA spol. s r.o. Praha 4 Dvorecká 32 Zakázka: Investor : OU Březová MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ Stupeň : Dokumentace

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

ŘADOVÝ DŮM R07. Rezidenční čtvrť Botanica IV (RD 07 233)

ŘADOVÝ DŮM R07. Rezidenční čtvrť Botanica IV (RD 07 233) ŘADOVÝ DŮM R07 (RD 07 33) tel.: 96 331 611 fax: 96 331 68 D0 D01 D03 D07 D08 D04 R01 D09 D10 R0 D05 D06 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R1 RODINNÝ D ŮM Užitná plocha Plocha teras Plocha balkonu Velikost

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více