Zpravodaj Leštinky. Vývoj trestné činnosti. Číslo 52 strana 1 Únor Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, Skuteč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Leštinky. Vývoj trestné činnosti. Číslo 52 strana 1 Únor 2010. Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč"

Transkript

1 Zpravodaj Leštinky Číslo 52 strana 1 Únor 2010 Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, Skuteč Vývoj trestné činnosti Od npor. L. Stříteského z Policie ČR Obvodní oddělení Skuteč jsme obdrželi zprávu, kde provedl vyhodnocení vývoje bezpečnostní situace za rok 2009 v našem regionu. Podle statistiky nedošlo v posledních letech k žádnému dramatickému výkyvu ve vývoji trestné činnosti, jak je patrné z tabulky: Rok trestné činy přestupky Loňský rok i přes personální krizi u PČR, kdy na oddělení ve Skutči chyběla až 1/3 plánovaného počtu policistů, se dařilo zvládnout bezpečnostní situaci. V roce 2009 nedošlo ke spáchání žádné vraždy a dosud neobjasněné trestné činnosti. Došlo k jednomu znásilnění, pachatel byl po činu bezprostředně dopaden. Nebyl registrován žádný případ distribuce drog. Tato oblast je v současnosti sledována. Cílem je postihnout distrbutory. Největší podíl trestné činnosti má majetková trestná činnost, která tvoří polovinu objemu. Byly zaznamenány případy vloupání do vozidel, do rekreačních objektů a prodejen. Došlo i ke krádeži platebních karet s výběrem financí, neboť majitelé ponechali u karet PIN. V okolí Skutče byla zaznamenána vloupání do aut a vandalizmus (poškrábání, rozbití oken a ulámání součástí aut). Byly zaznamenány krádeže v obchodech a nezaplacení natankovaných pohonných hmot. Došlo ke vloupání do rekreačních objektů a nezamčených rodinných domů, kdy nepozorní majitelé byli doma a přesto byli vykradeni. Pachatelé byli většinou usvědčeni a věci vráceny poškozeným. Výrazně roste počet řidičů řídících pod vlivem alkoholu, nebo bez řidičského oprávnění. Ve spolupráci s Městskou policií se řeší dodržování pravidel silničního provozu, rušení nočního klidu, poškozování dopravního značení atd. Dopravní nehodovost ve městě je na přijatelné úrovni. Dále je ve zprávě hodnocena situace v Luži, Radimi, Bělé, v k.ú. Proseče, Hluboké, Perálci, Nových Hradech, Leštině, Řepníkách, Hroubovicích, Předhradí, Prosetíně, Vratově Kostelci atd. Ve zprávě PČR je uvedeno i hodnocení situace v naší obci a okolí. V obci Leštinka se nemusely v loňském roce řešit žádné závažné problémy. V katastru obce došlo k vloupání do rekreačního objektu a k případu neoprávněného užívání motorového vozidla. Pachatelé byli zjištěni. Objevily se i nové formy trestné činnosti. Dochází k nim prostřednictvím internetu, kdy důvěřiví občané sednou na lep podvodníkovi, který slibuje zaslání cenově výhodného zboží po zaslání peněz. Zboží ve většině případů ale nedojde, nebo jsou pod fingovaným odesilatelem zaslány bezcenné věci. V obcích dochází k páchání celé řady přestupků všeho druhu, které jsou řešeny v blokovém řízení, nebo jsou oznámeny příslušným správním orgánům k projednání.

2 Číslo 51/ Strana 2 Zasedání Mikroregionu Skutečsko - Ležáky Koncem ledna 2010 se uskutečnilo zasedání Mikroregionu Skutečsko Ležáky ve Vratově Kostelci. Ing. Lédl přivítal přítomné a provedl vyhodnocení loňského roku. Činnost svazku obcí vychází z omezených možností a zejména finančních prostředků vybíraných podle počtu občanů v obcích. Za jednoho občana je poplatek 5Kč. Dokud do svazku nevstoupila Skuteč, byly naše finanční prostředky malé. Skuteč při vstupu nabídla pomoc a sledování vypsaných dotací (má na to pracovnici). Tato spolupráce však z kapacitních důvodů začala váznout. V současné době se začala prohlubovat spolupráce s památníkem Lidice, kterému připadl i památník v Ležákách, o který se nyní stará. Největší úspěch svazku je, že se podařilo zpracovat "Strategický rozvoj Mikroregionu". Byl zpracován projekt na údržbu veřejného prostranství. Projednává se cyklostezka Tisovec- Včelákov atd. Byly vydány kalendáře s fotografiemi z jednotlivých obcí svazku. Dále dochází k vzájemnému předávání zkušeností starostů z každodenní práce, výsledků kontrol nadřízených orgánů atd. Kontakty mezi jednotlivými členskými obcemi jsou dostačující. Starostové se kontaktují telefonicky a internetem. Komunikace někdy mezi obcemi vázne. Připravuje se vzájemné propojení obcí pomocí internetových stránek. Projekt připravuje firma GALILEO. V případě, že některá obec svazku bude něco pořádat, budou o tom informace na všech internetových stránkách obcí atd. Vázne získávání finančních prostředků z dotací, fondů či jiných zdrojů zásluhou členství ve svazku. Jsou určité jednotlivé nabídky množstevních slev pro svazek obcí při zakoupení počítačových programů, zákonů atd. Obce by potřebovaly zvýšit návštěvnost turistů a pomoc s údržbou zeleně. Již dříve byl vydán propagační materiál o svazku obcí. Bylo by vhodné zajistit více propagačního materiálu o svazku, činnosti a možnostech k rekreaci, uvést zde zajímavá místa atd. Pro údržbu zeleně se zamýšlelo zakoupit společnou techniku. Nakonec se rozhodlo o dotaci na nákup techniky pro jednotlivé obce. Budoucnost svazku, má perspektivu úspěšné činnosti. Velké celky mají vyšší naději na získání dotací a zviditelnění regionu. Činnost svazku však vyžaduje vynaložit další úsilí od lidí, kteří musí zajišťovat práci pro svoji obec. Někteří jsou neuvolnění starostové. Všichni však mají co dělat s úředním šimlem, vyplňovat tabulky, které možná nikdo ani nečte a musíme především řešit každodenní problémy obce (sníh, náledí, v létě přívalové deště, záplavy, údržbu zeleně, dodržovat nařízení, vyhlášky, zákony...). Prostě nevíme co dřív. Najít okruh společného zájmu malých a velkých obcí není snadné. Podle informací pana Ing. Lédla nebude v dalším volebním období kandidovat na starostu. V diskusi také většina starostů mikroregionu uvedla, že po získaných zkušenostech neuvažují kandidovat v nadcházejících volbách.

3 Číslo 52/ Strana 3 Nestarší zprávy o obci Leštinka Starosta obce požádal pana Mgr. Michala Štorka o pomoc se zajištěním nejstarších písemných dokladů o existenci obce, které se dají sehnat. Jen málokterá obec má takovéto doklady k dispozici a může je zveřejnit. S těmito historickými doklady o naší obci Leštinka chceme seznámit co nejširší okruh občanů naší obce a co nejširší veřejnost. Jednak je zveřejníme v našem Zpravodaji. Ve větší kvalitě a v pěkném barevném provedení budou zarámované vystaveny ve spojovací místnosti v našem Kulturním domě. Připravíme i nový oddíl na našich internetových stránkách, kde si tyto podklady může každý majitel internetu doma v klidu prohlédnout a porovnat stav zaznamenaný na historických podkladech se skutečností. Dále budou tyto podklady předány kronikáři panu L. Kropáčkovi, který je zpracuje do dalšího již V. dílu kroniky obce. Mgr. Štorek ve Státním archivu v Zámrsku projednal s vedením možnost veřejného publikování a zajistil nám i písemný souhlas, bez jakýchkoliv finančních nároků. Za tuto aktivitu mu veřejně při oslavách třicátých narozenin poděkoval starosta obce a předal mu poděkování za přispívání do Zpravodaje a za zásluhy na návrhu, zajištění a získání erbu pro naší obce. Zde jsou postupně seřazené dokumenty a mapy: Chrudimi, archiv města Skutče, žlutá kniha, zpráva z roku 1511 smlouva sepsána mezi kupujícím Jakubem Krajčím ze Skutče a prodávajícím Škopkem z Leštinky o prodeji pozemku. Poznamenání o naklizení všelijakého obilí při poddaných panství Rychmburského - vsi Leštinka a Skutíčko, rok Zpráva z roku 1511, Státní okresní archiv v Mapa hranic panství Rychmburk a Nasavrky z roku Jde o hraniční mapu v oblasti Leštinka a Nasavrckého dvora Týn (dnes tam bydlí Macasovi). Obojí uloženo v SOA Zámrsk.

4 Číslo 52/ Strana 4 Nestarší zprávy o obci Leštinka Mapa z roku 1733 Leštinka 1733 Mapa z roku 1790 Z roku 1731 pochází hospodářský plán Leštinky. Nejstarší známé vyobrazení obce. Dále máme k dispozici výřezy ze starých ručně kreslených map a následně i tištěných. Pro informaci občanů byla naše obec v každé mapě označena. Všimněte si zakreslených nepřesností toku a přítoku potoka Žejbra. Leštinka 1790 Mapa z roku 1722 Múllerova mapa Leštinka 1722 Leštinka

5 Číslo 52/ Strana 5 Zima 2010 Koncem prosince 2009 a začátkem roku 2010 napadlo postupně hodně sněhu. Byla souvislá vrstva sněhu 40 až 50cm prašanu, který postupně zmrzl. Zima je pěkná, když se nemusí prohazovat sníh a udržovat sjízdnost cest, tak aby fungovalo zásobování, odvoz komunálního odpadu a doprava lidí do zaměstnání a k lékaři. Naše obec prováděla údržbu místních komunikací jen pluhováním a posypem obtížných úseků. Vzhledem k tomu, že docházelo k dalším sněhovým přeháňkám, nebyl však posyp účinný, neboť byl pluhem odhrnut se sněhem. Za leden a únor jsme za tuto údržbu z obecního rozpočtu uhradili cca Kč. Při menší oblevě se uvolnil sníh z plechové střechy naší zvoničky a při pádu sněhu došlo k povalení kamenného podstavce a křížku. Prolomila se i plotová branka. Historický, pro naši obec památný litinový kříž se poškodil. Došlo k jeho prasknutí na několika místech. Tříkrálová sbírka Z obavy před zcizením byla uklizena ulomená vrchní část křížku. Byla i snaha vyndat z kamene zapuštěnou část. Vzhledem k mrazivému počasí a sněhu, byly práce občanů Leštinky na obnově přerušeny. Dohodli se, že až sníh roztaje a dá se k podstavci zajet ještěrkou bude podstavec odvezen a specialními elektrodami na litinu svařen a následně umístěn zpět Počátkem ledna 2010 vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými kasičkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila již podesáté Tříkrálová sbírka 2010 se konala v rozmezí ledna Koledování bylo závislé na místních zvyklostech a také na počtech skupinek, které měla místní Charita k dispozici. V našem okolí zajišťovala tuto akci Farní charita Hlinsko. Měla celkem 85 skupin, které vybraly celkem Kč. V DCH Hradec králové se vybralo celkem Kč. V celé republice se pak vybralo 67,5 miliomů Kč. Na této sbírce se podílela i naše obec. V současné době jsme obdrželi poděkování od Farní charity Hlinsko za provedený výtěžek sbírky. V naší obci Leštinka se podařilo vybrat od místních občanů celkem 3 440Kč. Je vidět, že lidé i přes svoje potíže v letošním roce mají pochopení a pomohli potřebným. Předcházející sbírka v naší obci přinesla 2706 Kč. Letos se vybralo o 734Kč víc. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Děkujeme všem našim občanům za příspěvky a pochopení.

6 Číslo 52/ Strana 6 Z obecního zastupitelstva. Obdrželi jsme zpracovaný průkaz energetické náročnosti stavby bezbariérového domu s upravenými výkresy o zateplení od ing. Hůlky. Dále byl vyžádán souhlas pro plynovou přípojku a vyjádření k existenci podzemních rozvodů. Předseda stavební komise M. Cepl projednal stavební dozor s ing. Čestmírem Novotným na stavbu bezbariérového domu pro potřeby získání stavebního povolení. Byla podána písemná žádost na účast v systému archivace dokumentů v elektronickém systému spisové služby projektovaného technologického centra ve spolupráci s Městským úřadem Chrudim. Došlo k zaknihování směny pozemků s panem Ing. V. Janovským u Katastrálního pracoviště v Chrudimi. Ing. Janovský oznámil, že záměr s výstavbou fotovoltaické elektrárny na jeho pozemcích v k.ú. Leštinka realizovat nebude, nepodařilo se mu zajistit potřebná povolení. V současné době dochází k vyřizování našich žádostí u dotčených orgánů, k prodloužení jejich vyjádření týkajících se protipovodňových opatření v naší obci. Byl zpracován geometrický plán na scelení pozemků V Dolcích. Zároveň jsme obdrželi souhlas Odboru životního prostředí Chrudim a Stavebního úřadu ve Skutči se scelením pozemků pod touto příjezdovou místní komunikací. Podklady předány na katastrální úřad. ČEZ Distribuce a. s. zaslala souhlas s napojením dalších stavebních parcel dle projektu místní komunikace a jejich zasíťování V Dolcích, za podmínky podpisu smlouvy o finanční spoluúčasti. Následně nám bude zasláno povolení k projektu místní komunikace s kapacitou napojení pro šest parcel. Starosta projednal finanční spoluúčast s majiteli parcel, kterých se budoucí napojení na rozvod el. proudu týká. Všichni požádali o připojení a přistoupili na finanční spoluúčast elektrifikace svých parcel. Účetní obce zajistila zpracování a odeslání účetních sestav, výkazů a formulářů za rok Byla zpracována majetková a provozní evidence vodovodu za rok 2009 ve spolupráci s EKOMONITOREM s.r.o.. Zpracováno hlášení o vypouštění odpadních vod. Za loňský rok jsme vypustili 3668m³ odpadních vod. Limit však nebyl překročen. Máme povolení na 7640 m³. Byla zpracována a zaslána žádost o dotaci na provoz prodejny ve výši 50% na Pardubický kraj. Do dotace byly vyčísleny náklady naší prodejny týkající se vytápění prostor, spotřebované el energie, údržby a mzdy prodavačky ve výši Kč. Při změně počasí na konci měsíce února byl zjištěn únik vody z vodovodního řádu. Závada byla zjišťována postupným uzavíráním jednotlivých vodovodních okruhů po obci. Závada se jeví ve vodovodním řádu vedoucím okolo prodejny. Na odstranění závady se pracuje. Děkujeme za pochopení. Naši jubilanti V měsíci únoru 2010 oslavili naši spoluobčané významné životní výročí. **Jaroslav Zach*** **Zdenka Janečková*** 84 let 65 let Vyjádření přestupkové komise Obdrželi jsme vyjádření přestupkové komise ze Skutče k volnému pobíhání hovězího skotu po obci, na které si stěžovali občané. V dopise je konstatováno, že volné pobíhání zvířat není trestné. Dále jsme byli poučeni o oblastech spadajících k řešení přestupkové komisi. Jedná se zejména o oblasti vzájemného soužití mezi občany, urážky na cti atd. dle OZ. Pokud by obec měla postihovat volné pobíhání zvířat, musela by mít schválenu obecní vyhlášku stejně jako je na psy, tak na ostatní zvířata. Dále bylo doporučeno řešit vzniklé škody pokud vznikly, nebo vzniknou soudně v občansko právních sporech jednotlivými občany s vlastníky zvířat. Dopis je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1 Co mi šeptá jaro

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2012 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2012... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně.

SLOVO REDAKCE SLOVO S T A R O S T Y. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Zpravodaj Obecního úřadu Lužice vychází 4x ročně. Řídí redakční rada: Odpovědná redaktorka: Mgr. Jana Ambrožová Členové: Mgr. Miroslav Hunča, Miluška Kopřivová, Ing. Jaroslav Kreml, Petra Lorencová, PhDr.

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Základní charakteristiky finančního hospodaření města Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e 2 0 0 7 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč měsíčník města září 2012 cena 10 Kč Léto končí (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie...str. 11 strana 1 Školství... str. 12 Kultura... str. 14 Co vás

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více