LOKALIZAČNÍ STUDIE. Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOKALIZAČNÍ STUDIE. Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí"

Transkript

1 LOKALIZAČNÍ STUDIE Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí Zadavatel MĚSTO DUBÍ Zpracovatel REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, A.S. SPF Group, v.o.s. 1

2 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Zdůvodnění potřeby Význam cestovního ruchu Pozice Dubí v cestovním ruchu Využití potenciálu města a okolí Nordic walking 7 3 Návrh tras Popis tras Vedení tras Značení tras Informační prvky 21 4 Lokalizace navigačních prvků Nordic walking Městský informační systém 30 5 Majetkoprávní vztahy Přehled vlastníků a pozemků Postup jednání s vlastníky 35 6 Organizace a rozvoj systému Technická specifikace prvků Náležitosti pro umístění Údržba a rozvoj systému 40 7 Závěr 42 P1 P2 P3 Souhrnná mapa tras Mapové zákresy prvků Návrh smlouvy s vlastníkem pozemku SPF Group, v.o.s. 2

3 1 Úvodní informace Lokalizační studie je součástí projektu Město Dubí město lázeňství a porcelánu centrum východního Krušnohoří. Projekt má za cíl využít přírodní, historický a kulturní potenciál města Dubí pro posílení cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. Jako jedna z aktivit je navrženo právě zaměření na nordic walking. Další součástí projektu je rozšíření a obnova městského informačního systému. Studie slouží jako podklad pro následné vyznačení tras v terénu a osazení informačních prvků. Prošla připomínkováním ze strany zadavatele a odráží představy města Dubí, zároveň zohledňuje finanční stránku projektu. Lokalizační studie byla zpracována v měsících únoru a březnu Zadavatelem studie je město Dubí, zpracovatelem SPF Group, v.o.s. Zadavatel Název Sídlo Město Dubí Ruská 264, Dubí IČ Statutární zástupce Kontaktní osoba Ing. Petr Pípal, starosta Bc. Ladislava Hamrová Telefon Zpracovatel Název Sídlo SPF Group, v.o.s. Masarykova 106/129, Ústí nad Labem IČ Kontaktní osoba Ing. Jiří Wiesner, MBA Telefon SPF Group, v.o.s. 3

4 2 Zdůvodnění potřeby Jednou z priorit města Dubí je podpora a rozvoj cestovního ruchu ve městě a přilehlém regionu. Cestovní ruch je přitom vnímán nejen jako ekonomická aktivita s pozitivním dopadem na místní ekonomické subjekty a rozpočet města, ale i jako prostředek pro všestrannou péči o rozvoj města, místních atraktivit a v neposlední řadě i aktivizaci veřejného života ve městě a navázání partnerské spolupráce se subjekty v regionu, a to i na německé straně hranice. 2.1 Význam cestovního ruchu Cestovní ruch je nejvýznamnějším odvětvím světového hospodářství, jeho význam neustále roste. Dynamický růst cestovního ruchu se předpokládá i v nejbližší budoucnosti, i přes zbrzdění ekonomickou krizí a politickou situací ve světě. Ekonomický vliv cestovního ruchu je nejčastěji vystihován finančním přínosem zahraničního cestovního ruchu. V současném období se cestovní ruch stává objektem silné konkurence, a to jak domácí, tak zahraniční. Konkurenční prostředí klade vysoké nároky na kvalitní, komplexní a atraktivní nabídku země jako celku (ve vztahu k zahraniční klientele) i jejích jednotlivých regionů (zde k zahraniční klientele přistupuje i klientela domácí). Důležitá pro region je dostatečná nabídka různorodých aktivit, které jednak zvýší návštěvnost regionu, jednak prodlouží dobu setrvání v regionu. Město Dubí je jedním z významných a turisticky atraktivních míst Ústeckého kraje. 2.2 Pozice Dubí v cestovním ruchu Na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje bylo území Ústeckého kraje rozděleno do čtyř turistických oblastí. Dubí spadá do oblasti Krušné hory. Její potenciál pro cestovní ruch je definován následovně: Pro turistiku je v rámci regionu vhodnější horská část, to platí hlavně pro pěší turistiku. Jako zajímavé atraktivity cestovního ruchu v regionu lze vidět především maloplošná chráněná území. Hojně navštěvovány jsou rozhledny a vyhlídkové body. Síť turistických stezek je dostatečná a přivádí turisty na všechny důležité lokality s přírodními či kulturními zajímavostmi. Cykloturistika se jeví jako nejvhodnější forma letního cestovního ruchu pro hřebeny Krušných hor, a to z důvodu relativně nižší koncentrace přírodních a kulturních atraktivit v rozsáhlém prostoru Krušných hor. Pro Krušné hory je hlavní formou cestovního ruchu zimní rekreace v podobě lyžařské turistiky, a to především sjezdového lyžování. 1 Město Dubí a jeho okolí má dlouholetou tradici v cestovním ruchu především díky existenci zdejších lázní. Lázeňství v Dubí se začalo rozvíjet po roce Nejvýznamnějším lázeňským zařízením byly Tereziiny lázně, postavené v roce 1878 ve švýcarském slohu. Léčily se zde nervové choroby všeho druhu, doporučovaly se k rekonvalescenci a jako následná kúra po léčebném pobytu v Teplicích. V roce 1880 získalo Dubí statut lázeňského města. Na lázeňské provozy navazovala udržovaná síť stezek s lavičkami a odpočívadly v přilehlých lesích. 1 Zdroj: Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje SPF Group, v.o.s. 4

5 Přestože lázeňství v Dubí nezaniklo ani po druhé světové válce, postupně povědomí o Dubí jako turistickém centru východního Krušnohoří upadalo. Na vině byla nedostatečná údržba základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zároveň se ve druhé polovině 20. století zhoršilo životní prostředí i socioekonomická situace celého Podkrušnohoří. Následkem otevření hranic po roce 1989 získalo Dubí negativní image v souvislosti s prostitucí a navazujícími negativními jevy. K tomu se přidal negativní obraz Ústeckého kraje jako regionu postiženého ekologickými problémy, špatnou socioekonomickou situací a kriminalitou. Od druhé poloviny 90. let se situace v cestovním ruchu začíná zlepšovat. Ukazatele stavu životního prostředí se dostávají do příznivějších hodnot, daří se odbourávat negativní stereotypy o městě i regionu. Důležitým rozvojovým impulsem je přeshraniční spolupráce díky blízkosti Německa (Sasko). Cestovní ruch je odvětvím, které má pro budoucí rozvoj města velký význam. 2.3 Využití potenciálu města a okolí Dubí se nalézá na úpatí východní části Krušných hor, severozápadně od Teplic v blízkosti hranic se SRN. Do správního obvodu města spadá sedm jeho místních částí Dubí, Běhánky, Bystřice, Drahůnky, Cínovec, Mstišov a Pozorka. Město je proslulé výrobou skla a především porcelánu, tzv. cibuláku. Dubí je město s nejseverněji položenou benátskou architekturou v Evropě, kterou je kostel Panny Marie. Městem procházejí dvě hlavní dopravní tepny, a to mezinárodní silnice E55 a státní silnice č. 13 z Karlových Varů do Liberce. Tyto silnice vytvářejí základní dopravní kříž napříč masivem Krušných hor a pod jeho úpatím. Město je vzhledem ke své velikosti dostatečně vybaveno službami v obchodě, dopravě, zdravotnictví, školství i v kultuře. Z hlediska cestovního ruchu má Dubí výhodnou polohu danou blízkostí poměrně významných komunikačních tepen a blízkostí Krušných hor s mnoha možnostmi zimního a letního vyžití. Silnými stránkami města Dubí a jeho okolí z hlediska cestovního ruchu jsou především: přírodní prostředí: existující horská krajina se zachovalým přírodním rázem, řadou přírodních památek a chráněných území. značené pěší turistické trasy: existující síť tras pro pěší turistiku a jejich pásové značení v terénu v české i saské části regionu, návaznost těchto tras. cyklotrasy: existující síť cyklotras a jejich značení, návaznost těchto tras. lyžařské areály: areály sjezdového lyžování v české i saské části a existující síť pravidelně udržovaných lyžařských tras. Areál Mikulov Bouřňák má výborné parametry pro lyžování. historické památky: tradice středověké těžby barevných kovů a s ní související zachovalá důlní díla, středověké památky ve městech atd. dopravní dostupnost: dobrá vnější dopravní dostupnost (pro příjezd turistů do regionu) i vnitřní dopravní dostupnost (infrastruktura uvnitř regionu). Veškeré cíle v regionu jsou v dojezdu v řádu maximálně desítek minut. SPF Group, v.o.s. 5

6 lázně Dubí a klinika Altenberg: zařízení pro lázeňství, rehabilitaci, regeneraci a wellness, vhodný doplněk pro aktivní trávení dovolené. lanová dráha Komáří vížka: jedinečná dopravní spojnice údolí s hřebenem Krušných hor, atraktivní zážitek z jízdy. krušnohorská železnice Most Moldava: fungující prvek dopravní infrastruktury využívaný především turisty, zároveň technická památka. přeshraniční charakter regionu: možnost využít pozitivních stránek přeshraničního charakteru turistického regionu (rozšíření klientely, vyšší nabídka). existující akce: v regionu se již dnes pořádají akce, které mohou být atraktivní i pro návštěvníky z jiných oblastí (především městské slavnosti a některé sportovní akce). 2 Město Dubí a jeho okolí se z pohledu cestovního ruchu chce profilovat jako "ideální region pro středně náročnou pohybovou rekreaci, pro letní a zimní sporty v horské krajině. Region, kde se zajímavá hornická minulost spojuje s krásnou přírodou a celkovým ozdravením. Unikátní spojení na česko-německém pomezí hranice, která spojuje sportovce, milovníky přírody a zastánce zdravého životního stylu." 3 Konkrétní zajímavosti, jež lze ve městě a okolí prezentovat turistům, shrnuje tabulka. Zajímavost Historie města Městské části Lázeňství Průmyslový rozmach Výroba porcelánu Popis Dubí vzniklo v 15. století v souvislosti s těžbou kovů v Krušných horách jednalo se původně o osadu, kde sezónně přespávali horníci. Město prošlo bouřlivým rozvojem v 19. století, poznamenaly je události století dvacátého. Lze na něm ilustrovat proměnu východního Krušnohoří od zaměření na těžbu až po současný rezidenční a rekreační charakter celé oblasti. Osobitou historii měly i jednotlivé části Dubí, které byly do roku 1960 samostatnými obcemi. Pod Dubí dnes spadá jak horská osada Cínovec, která byla v době rozmachu těžby prosperujícím městečkem, tak původní zemědělské vesnice v podhůří. Lázeňství se v Dubí rozvíjelo od roku V roce 1878 byly vybudovány Tereziiny lázně v módním švýcarském stylu. V roce 1880 získalo Dubí statut lázeňského města. Dubské lázně byly doporučovány především díky příjemnému podhorskému klimatu, byly známy orientací na přírodní způsoby léčby. Od 19. století se ve městě rozvíjelo především sklářství a výroba porcelánu. Průmyslový rozmach Dubí má mnoho společného s vývojem dalších měst v podhůří Krušných nebo Jizerských hor. Tradice výroby porcelánu v Dubí sahá do roku V roce 1885 byla zahájena výroba uceleného porcelánového souboru podle vzoru vyráběného v Míšni. V roce 1955 začíná závod spolupracovat s vídeňskou firmou Thun- Hohenstein. Roku 2002 se Český porcelán, akciová společnost zařadil mezi 2 Zdroj: Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Dubí 3 Tamtéž. SPF Group, v.o.s. 6

7 firmy a značky, které obdržely titul Rodinné stříbro. Kostel Panny Marie Obora Mstišov Horská železnice Historie dolování Osídlení hor Českoněmecké vztahy Ojedinělá stavba z let , dílo architekta Bigaglia. Kostel je stavěn podle vzoru benátského kostela Santa Maria dell Orto. Při stavbě byly použity původní prvky z kostela z ostrova Giorgie v Benátkách. V kostele je rodinná hrobka Clary-Aldringenů. Obora se nachází v sousedství někdejšího loveckého zámečku Dvojhradí (Tuppelburg). Prochází jí prohlídková trasa o délce 500 metrů. V oboře jsou chovány běžné místní druhy zvěře. V Dubí má zastávku historická železniční dráha Most Moldava. Pro svou technickou unikátnost v řešení překonání převýšení byla v roce 1998 prohlášena národní památkou. Trať původně pokračovala do Německa, v budoucnu je možné obnovení spojení. Krušné hory byly odedávna významným nalezištěm stříbra, cínu a dalších kovů. Největší rozvoj zažilo zdejší hornictví v století. Dnes lze v regionu nalézt řadu hornických památek, připravuje se zápis Krušných hor do UNESCO ( Montanregion ). Krušné hory dlouho byly divokým pohořím na rozhraní Čech a Německa, jejich kolonizace začala za Přemysla Otakara I. Obyvatelé vesnic na hřebenech hor museli čelit drsnému klimatu i chudobě, vytvořili však svébytnou kulturu, která bohužel zanikla ve 20. století. Hřeben Krušných hor byl odedávna hraničním územím, kde se stýkalo České království se Saskem a hranice místních panství. Celá oblast byla poznamenána událostmi 20. století, dnes naopak usiluje o prohloubení přeshraniční spolupráce. Přírodní okolí Okolí města Dubí je zajímavé díky množství zachovalých lesů s druhově bohatou flórou a faunou. Významnou přírodní památkou je Přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště. Geologie Krušných hor Z vrcholových partií hor je unikátní výhled na hřebenovou část prudce spadající do údolí. Nezvykle prudký terénní zlom vytvářející jedinečný krajinný reliéf má svůj původ ve třetihorách. Zajímavou geologickou historii regionu dokládají i menší přírodní atraktivity jako kamenná slunce, kamenné moře aj. Vhodnou aktivitou, která navazuje na místní tradice cestovního ruchu a využívá přírodní potenciál okolí, je tvorba sítě cest pro pěší turistiku a nordic walking. 2.4 Nordic walking Nordic walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi. Přináší velice efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk, pohlaví nebo aktuální fyzickou kondici. SPF Group, v.o.s. 7

8 Nordic walking pochází z Finska. V 90. letech 20. století se odsud rozšířil do celé Skandinávie a v posledních cca 12 letech do zbytku Evropy. Nordic walking je určen pro všechny, kteří mají rádi pohyb a pobyt v přírodě a chtějí zlepšit svojí fyzickou kondici. Tato aktivita může posloužit jako prostředek ke snižování váhy, zvyšování fyzické kondice, řešení problémů s bolestmi zad a držením těla. Opomenout nemůžeme ani relaxaci v přírodě a zábavu při společných vycházkách. Jedná se o specifickou sportovní aktivitu, která v posledních letech získává masový charakter. Má také svou oficiální organizaci Česká asociace Nordic Walking je řádným členem Českého svazu tělesné výchovy. Nordic walking je vhodnou aktivitou navazující na turistický potenciál Dubí a okolí a doplňující zdejší turistickou nabídku. Hlavní důvody jsou následující: Chůze s holemi oživuje zdejší tradici klimatických lázní a vycházkových okruhů, jež navazovaly na lázeňský areál. Chůze s holemi umožňuje nejlépe zpřístupnit turistické atraktivity ve městě i v jeho přírodním okolí. Automobilem je řada zajímavých míst nedostupná, navíc tento způsob dopravy nekoresponduje s orientací města na trvale udržitelné formy cestovního ruchu. Z hlediska cyklistiky je řada cest pro běžné cykloturisty příliš technicky náročná. Jízda na koni je zase nevhodná v intravilánu města. Nordic walking je tedy nejvhodnějším způsobem pohybu ve městě a v okolí. Chůze s holemi vhodně doplňuje současnou nabídku aktivní sportovně zaměřené rekreace ve městě a okolí. Východní část Krušných hor má dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, v zimě pro běžecké a sjezdové lyžování. Na vzestupu je také hipoturistika. Díky rozvoji tras pro nordic walking bude turistická nabídka regionu rozšířena o nenáročnou pohybovou rekreaci. Nordic walking je moderním sportem, který získává stále širší oblibu a je vyhledáván značnou částí turistů z ČR i zahraničí. Díky vytvoření stezek pro nordic walking a jejich cílenou propagací je možné dosáhnout větší turistické návštěvnosti města a tím přispět k lepšímu dosažení cílů projektu. Vytvoření síť cest (podrobněji v kap. 3) bude zahrnovat okruhy s různou délkou i náročností, takže vyhoví všem věkovým a výkonnostním skupinám návštěvníků. Vyznačené okruhy pro nordic walking navazují na turistické trasy značené Klubem českých turistů. Tím rozšiřují množství označených cest v regionu a lépe jej tak zpřístupňují návštěvníkům. Chůze s holemi má prokázané pozitivní dopady na zdravotní stav a celkovou fyzickou zdatnost, proto je vhodné ji propagovat jako zdravý způsob turistiky. Cílené zaměření na nordic walking je zatím ve většině oblastí spíše výjimkou. Díky tomuto projektu ve východní části Krušných hor vznikne turistická atraktivita krajského významu, vzhledem k blízkosti hranice s Německem i s přeshraničním dopadem. SPF Group, v.o.s. 8

9 3 Návrh tras Jednou z aktivit projektu Město Dubí město lázeňství a porcelánu centrum východního Krušnohoří je tvorba sítě vycházkových tras v městě a okolí. Trasy zpřístupní návštěvníkům zajímavosti města i okolí především s důrazem na přírodní krásy a historické památky. Trasy se budou částečně prolínat. Tím návštěvníkům umožní, aby si naplánovali vlastní výlet podle svých zájmů a fyzických možností. Trasy budou využitelné především pro pěší turistiku a pro nordic walking, tato aktivita bude turistům také představena. Možné je využití tras pro cykloturistiku (nutná horská kola a fyzická kondice). Lesní úseky bude možné využít také pro hipoturistiku (jezdecké výlety na koních). Trasy budou označeny navigačními prvky a informačními cedulemi. Trasy budou využívat stávající síť lesních cest, v intravilánu města pak místních komunikací. Budou značeny pomocí směrových cedulí výhledově kombinovaných s pásovým značením. Trasy budou barevně odlišeny. 3.1 Popis tras Navržena je tvorba celkem sedmi vycházkových okruhů: 1) Horní lázeňský okruh 2) Dolní lázeňský okruh Tyto trasy navazují na areál dubských lázní a nabízejí příjemnou procházku blízkým okolím města. Navazují na bývalou síť lázeňských cest. V době rozkvětu dubských lázní byly tyto cesty doplněny drobným mobiliářem (lavičky, přístřešky) a různými zastaveními, průhledy atd. V současnosti probíhá postupná obnova těchto prvků. 3) Severní okruh 4) Východní okruh 5) Západní okruh Tyto trasy se zaměřují na památky a zajímavosti města Dubí a jeho částí, které spojují s nenáročnými výlety v blízkých lesích. Jednotlivé části města Dubí mají poutavou vlastní historii, k Dubí byly připojeny až v roce Okruhy turistům přiblíží vývoj této oblasti od původní hornické minulosti přes průmyslový rozmach v 19. století až po současný rezidenční charakter města skrytého v malebném lesnatém podhůří. 6) Cínovecký okruh 7) Mikulovský okruh Tyto dva okruhy zavedou turisty na hřebeny Krušných hor, kde se mohou seznámit s místní přírodou a historií. Trasy jsou vhodné i k celodenním výletům, v jejich hřebenových částech se nachází několik stravovacích zařízení. Okruhy zároveň navazují na síť značených turistických tras Klubu českých turistů a zpřístupní návštěvníkům další atraktivity v horské části východního Krušnohoří. SPF Group, v.o.s. 9

10 Tabulky podávají souhrnný přehled o navržených okruzích a následně podrobný popis jednotlivých tras. Č. Barva Název 1 Zelená Horní lázeňský okruh 2 Červená Dolní lázeňský okruh 3 Žlutá Severní okruh 4 Modrá Východní okruh 5 Oranžová Západní okruh 6 Fialová Cínovecký okruh 7 Černá Mikulovský okruh Okruh Vedení Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Horní lázeňský okruh Lázně paraplíčko Koliba lázně Dějiny města, historie lázeňství v Dubí, původní lázeňské trasy Cca 1,5 km Cca 62 m Lesní cesty, cca 600 m místní komunikace Okruh Vedení Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Dolní lázeňský okruh Lázně kostel Panny Marie Mlýnský vrch Barvář lázně Dějiny města, historie lázeňství v Dubí, kostel Panny Marie (nejsevernější benátská architektura v Evropě), hájovna Barvář (příroda, myslivost) Cca 3,95 km Cca 152 m Lesní cesty, cca 2,2 km místní komunikace Okruh Vedení Zajímavosti Severní okruh Lázně Koliba U Splavu Dubí nádraží Pod Spáleništěm Nad bobovou drahou U lomu údolí Nerudova potoka hájovna Vogelsang kostel Panny Marie lázně Dějiny města, Krušnohorská dráha Most Moldava, historie zimních sportů, kostel Panny Marie SPF Group, v.o.s. 10

11 Délka Převýšení Povrch Cca 9,2 km Cca 490 m Lesní cesty, cca 3,4 km místní komunikace Okruh Východní okruh Vedení Lázně kostel Panny Marie Mlýnský vrch Běhánky ul. K. H. Máchy Běhánky Nerudův sad Bystřice Husův vrch (odbočka) Český porcelán Výklenková kaple Tovární Černigovského Školní náměstí Bezručova Ruská lázně Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Dějiny města, historie lázeňství v Dubí, průmyslová tradice, výroba porcelánu (výhledově Dům porcelánu s modrou krví) Cca 6,15 km Cca 236 m Lesní a polní cesty, cca 4 km místní komunikace Okruh Vedení Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Západní okruh Lázně Ruská Bezručova Školní náměstí Černigovského Městský úřad Důl Bedřich Na Výsluní Na Antoníčku Mstišov Mstišov kaple Mstišov obora údolí Mstišovského potoka Pod Dráhou zahrádkářská kolonie Hamerský rybník lázně Dějiny města, obora Mstišov, přírodní okolí Cca 9,3 km Cca 255 m Lesní a polní cesty, cca 4 km místní komunikace Okruh Cínovecký okruh Vedení Lázně Dubí nádraží Pod Spáleništěm Husův vrch Pomezí Cínovec Sedmihůrky nad Nerudovým potokem pod Židovským vrchem lázně Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Dějiny města, Krušnohorská dráha, osídlení hor, těžba vzácných kovů, přeshraniční spolupráce. Možnost občerstvení v polovině trasy (Cínovec). Cca 17,01 km Cca 550 m Lesní cesty, cca 5,4 km místní komunikace SPF Group, v.o.s. 11

12 Okruh Vedení Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Mikulovský okruh Lázně zahrádkářská kolonie Pod Dráhou nad hotelem Sport Vlčí kámen Mikulov Vitiška Pramenáč U Dubu Dubí nádraží lázně Dějiny města, přírodní zajímavosti (Vlčí kámen, Kamenná slunce), zimní sporty v Krušnohoří, Krušnohorská dráha Most Moldava. Možnost občerstvení v polovině trasy (Vitiška). Cca 17,85 km Cca 600 m Lesní cesty, cca 3,5 km místní komunikace 3.2 Vedení tras Trasy jsou vedeny v intravilánu města Dubí a v jeho okolí. Jejich společným východiskem je místo na rohu ulic Myslbekovy a Bukové v horním Dubí. Jedná se o pozemek na rozhraní lázeňské čtvrti a příměstského lesa. Odsud je vedena síť okruhů, které se částečně prolínají a navazují na sebe a tak umožňují turistům buď absolvovat vytyčenou trasu, nebo si sestavit vlastní výlet podle svých přání a fyzických schopností. Následující mapy zachycují průběh vedení jednotlivých okruhů. Pro větší zřetelnost je na mapách pro všechny okruhy použita červená barva. Dále je zpracována souborná mapa vedení všech okruhů; je zařazena jako příloha této studie. Horní lázeňský okruh SPF Group, v.o.s. 12

13 Dolní lázeňský okruh SPF Group, v.o.s. 13

14 Severní okruh SPF Group, v.o.s. 14

15 Východní okruh SPF Group, v.o.s. 15

16 Západní okruh SPF Group, v.o.s. 16

17 Cínovecký okruh SPF Group, v.o.s. 17

18 Mikulovský okruh SPF Group, v.o.s. 18

19 3.3 Značení tras Trasy by měly být nazývány, značeny a propagovány pod jednotným názvem, např. Dubské vycházkové trasy. Východiskem okruhů bude místo na křižovatce ulic Myslbekova a Buková v horní části Dubí. Zde bylo péčí Lesů ČR upraveno prostranství a osazeno základním mobiliářem (přístřešek s lavičkami). Výchozí místo je vhodně situováno v těsné blízkosti Lázní Dubí, zároveň se nachází na okraji města přímo při vstupu do příměstských lesů. V minulosti tudy procházely vycházkové lázeňské okruhy, jež byly z iniciativy Lesů ČR v délce několika set metrů obnoveny. Lokalizace výchozího místa Vysvětlivky: 1: Výchozí místo 2: Lázně 3: Kostel Panny Marie SPF Group, v.o.s. 19

20 Současný vzhled výchozího místa Průběh tras v terénu bude označen tyčovými směrovkami. Doporučuje se doplnit směrovky pásovým značením. Okruhy budou značeny jako obousměrné. Tyčové směrové značky budou osazeny na místech křížení okruhů a na místech s výraznější změnou směru. Směrovky budou mít podobu sloupku se šipkou, šipka ponese barevné označení odpovídající barvě okruhu. Vzhledem k obousměrnému značení bude na sloupku umístěna vždy dvojice šipek pro jeden okruh. Jedna tyč může být použita pro více okruhů. Na šipkách bude uvedeno barevné označení okruhu, jeho název a název systému tras. Na vybraných šipkách umístěných v místech křížení tras, případně na místech s větší frekvencí návštěvníků, může být navíc uvedena textová informace o tom, jak vzdáleny jsou hlavní cíle v příslušném směru a jak daleko je východisko okruhu. Náhled možného řešení směrové šipky Dubské vycházkové trasy Západní okruh Tímto směrem: Mlýnský vrch (0,6 km), Běhánky Nerudovy sady (1,6 km), Husův vrch (2,5 km), Český porcelán (2,9 km), Školní náměstí (3,8 km) Lázně (4,9 km); výchozí místo (5 km) SPF Group, v.o.s. 20

21 Především v lesních úsecích mohou být tyčové směrové značky doplněny barevným pásovým značením podobným tomu, jaké se používá Klubem českých turistů. Náhled možného řešení pásového značení 3.4 Informační prvky Kromě směrového značení budou výletní okruhy osazeny také informačními prvky. Navrženy jsou dva typy informačních prvků: informační mapy a informační cedule. Informační mapy budou umístěny v lokalitách se zvýšeným pohybem návštěvníků. Mapy budou zobrazovat kompletní schéma všech vycházkových tras a základní informaci o hlavních turistických atraktivitách v oblasti (formou čísla v mapě a vedlejšího rámečku s textem a fotografií. Map bude celkem šest a budou umístěny v těchto lokalitách: Umístění informačních map 1 Výchozí místo výletních okruhů 2 Kostel Panny Marie 3 Obora Mstišov 4 Cínovec Pomezí 5 Vitiška 6 Dům porcelánu Hlavní turistické atraktivity, jež budou na mapách zvýrazněny, budou: - Lázně Dubí - Český porcelán Dubí (budoucí Dům porcelánu) - Kostel Panny Marie - Myslivna Barvář - Obora Mstišov - Cínovec SPF Group, v.o.s. 21

22 - Mikulov - Pramenáč Druhým informačním prvkem budou informační cedule. Ty budou umístěny vždy poblíž zajímavých míst jednotlivých okruhů. Jejich obsahem bude textová informace o vybraném místě nebo jevu doplněná fotografiemi. Ve vybraných případech je vhodné využít historické snímky nebo kresby. Texty na cedulích budou trojjazyčné (ČJ, NJ, AJ). Cílem cedulí je vzbudit zájem o místní atraktivity a o pestrou minulost regionu. Umístění a obsah informačních cedulí Č. Místo Obsah 1 Výchozí místo Historie města Dubí a okolí 2 Výchozí místo Současné zajímavosti ve městě a okolí 3 Kostel Kostel Panny Marie stavba, krypta 4 Lázně Lázeňství v Dubí 5 Pod nádražím Horská železnice Most Moldava 6 Dům porcelánu Výroba porcelánu v Dubí 7 Cínovec u kostela Život na horách, česko-německé soužití 8 Vitiška Zimní sporty v Krušných horách 9 Pramenáč Geologie Krušných hor, kamenná slunce 10 Myslivna Barvář Příroda, lesy, myslivost 11 Mstišov Obora, zámeček 12 Městský úřad Dubské rekordy a zajímavosti 13 Cínovec Pomezí Historie dolování, důlní památky 14 Běhánky Od zemědělství k průmyslu Každá informační cedule bude doplněna společným rámečkem s názvem: V Dubí a okolí stojí za návštěvu, kde bude informace o dalších atraktivních místech stimulující turisty k jejich návštěvě. Zároveň je záhodno vytvořit informační leták pro návštěvníky města, který by se vázal k vycházkovým trasám. Součástí letáku by byla mapka okruhů a stručná textová informace o vybraných atraktivitách ve městě a okolí. Leták vyzdvihne pozitivní přínos nordic walkingu pro fyzickou kondici a jako ideálního prostředku pro poznání krás Dubí a okolí. Leták bude k dispozici na turistickém informačním centru v budově městského úřadu, v dubských lázních, v Domě porcelánu a v turistických informačních zařízeních a provozovnách turistických služeb (hotely) v regionu, a to i na německé straně hranice. Také bude používán při propagaci města. SPF Group, v.o.s. 22

23 4 Lokalizace navigačních a informačních prvků Kapitola podává podrobný přehled umístění všech prvků, jimiž budou osazeny nordic walking okruhy. Zároveň podává přehled umístění prvků městského informačního systému. Umístění je popsáno pomocí souřadnic v systému GPS. 4.1 Nordic walking trasy Informační mapy a informační cedule Vysvětlivky: žlutě = informační mapy, modře = informační cedule SPF Group, v.o.s. 23

24 Informační prvky na nordic walking trasách budou umístěny v závislosti na předpokládaném pohybu návštěvníků. Mapy se budou nacházet na výchozím místě tras, dále na třech místech v Dubí, kde se předpokládá zvýšená koncentrace turistů (kostel Panny Marie, obora Mstišov, Dům porcelánu) a na dvou místech na hřebech hor, kde je nejvyšší frekvence turistů (Vitiška, Cínovec). Informační cedule jsou umístěny v závislosti na rozložení atraktivit, které popisují. Nordic walking okruhy umístění map Č. Umístění Popis GPS 1 Výchozí místo Výchozí místo 50 41'13.373"N, 13 47'6.072"E 2 Kostel Panny Marie Vlevo vedle kostela 50 41'2.899"N, 13 47'11.834"E 3 Obora Mstišov Parkoviště u obory 50 40'9.114"N, 13 46'5.877"E 4 Cínovec Pomezí U mostu pro cyklisty 50 43'29.075"N, 13 45'58.379"E 5 Vitiška Vyhlídka na Bouřňák 50 41'55.541"N, 13 43'5.530"E 6 Dům porcelánu Okraj areálu 50 40'27.621"N, 13 47'50.071"E Nordic walking okruhy umístění cedulí Č. Umístění Popis GPS 1 Výchozí místo Výchozí místo 50 41'13.349"N, 13 47'6.060"E 2 Výchozí místo Výchozí místo 50 41'13.272"N, 13 47'6.037"E 3 Kostel Panny Marie Vlevo vedle kostela 50 41'2.929"N, 13 47'11.960"E 4 Lázně Park naproti lázním 50 41'8.620"N, 13 47'4.730"E 5 Pod nádražím U zastávky MHD (l. 141) 50 41'57.780"N, 13 45'48.203"E 6 Dům porcelánu Parkoviště u objektu 50 40'27.526"N, 13 47'49.863"E 7 Cínovec u kostela Odbočka ke kostelu 50 43'57.552"N, 13 46'27.793"E 8 Vitiška Vyhlídka na Bouřňák 50 41'55.530"N, 13 43'5.294"E 9 Pramenáč U kamenných sluncí 50 41'49.915"N, 13 43'53.555"E 10 Myslivna Barvář Konec silnice u myslivny 50 41'14.774"N, 13 47'45.094"E 11 Obora Mstišov Parkoviště u obory 50 40'9.163"N, 13 46'5.857"E 12 Městský úřad Vpravo u budovy MÚ 50 40'34.812"N, 13 47'28.557"E 13 Cínovec Pomezí U mostu pro cyklisty 50 43'29.063"N, 13 45'58.418"E 14 Běhánky Nerudův sad parčík 50 40'48.161"N, 13 48'22.101"E SPF Group, v.o.s. 24

25 Tyčové směrové značky SPF Group, v.o.s. 25

26 Výřez okolí výchozího místa Tyčové směrové značky budou umístěny na křížení okruhů, na místech s výraznější změnou směru, případně na místech, kde se cesty rozdělují. Umístění je vybráno tak, aby sloupek se směrovými šipkami byl viditelný z obou směrů z pohledu přicházejícího turisty. V principu by turista měl držet víceméně přímý směr bez výraznějších odboček, pak by neměl minout následující směrovou značku. Přesto by bylo vhodné, kdyby turisté měli k dispozici mapu tras (např. ve formě skládacího letáku), případně kdyby bylo značení okruhů doplněno o pásové značení. SPF Group, v.o.s. 26

27 Nordic walking okruhy umístění tyčových směrových značek Č. Okruh GPS 1 Horní lázeňský okruh 50 41'14.167"N, 13 47'6.523"E 2 Horní lázeňský okruh 50 41'18.388"N, 13 47'7.261"E 3 Horní lázeňský okruh 50 41'29.360"N, 13 46'45.278"E 4 H. lázeňský, Severní, Mikulovský, Cínovecký okruh 50 41'24.606"N, 13 46'44.152"E 5 H. láz., Severní, Mikulovský, Cínovecký, Západní 50 41'20.731"N, 13 46'50.592"E 6 H. láz., Severní, Mikulovský, Cínovecký, Západní 50 41'12.411"N, 13 47'4.944"E 7 D. láz., Severní, Vých., Západní, Mikulovský okruh 50 41'10.417"N, 13 47'6.231"E 8 Dolní lázeňský, Severní, Východní, Západní okruh 50 41'5.692"N, 13 47'7.570"E 9 Dolní lázeňský, Severní, Východní, Západní okruh 50 41'3.475"N, 13 47'8.494"E 10 Dolní lázeňský, Severní, Východní, Západní okruh 50 41'1.938"N, 13 47'10.451"E 11 Dolní lázeňský, Severní, Východní okruh 50 41'3.196"N, 13 47'12.775"E 12 Dolní lázeňský, Severní, Východní okruh 50 41'6.380"N, 13 47'12.298"E 13 Dolní lázeňský, Severní, Východní okruh 50 41'6.134"N, 13 47'16.280"E 14 Dolní lázeňský, Východní okruh 50 40'55.935"N, 13 47'25.161"E 15 Dolní lázeňský, Východní okruh 50 40'55.279"N, 13 47'39.217"E 16 Dolní lázeňský okruh 50 41'1.177"N, 13 47'35.059"E 17 Dolní lázeňský okruh 50 41'14.460"N, 13 47'45.242"E 18 Dolní lázeňský okruh 50 41'7.496"N, 13 47'30.871"E 19 Dolní lázeňský, Severní okruh 50 41'8.873"N, 13 47'16.171"E 20 Dolní lázeňský okruh 50 41'12.009"N, 13 47'7.923"E 21 Severní, Mikulovský, Cínovecký okruh 50 41'28.294"N, 13 46'37.737"E 22 Severní, Mikulovský, Cínovecký okruh 50 41'57.767"N, 13 45'48.127"E 23 Severní, Cínovecký okruh 50 42'17.653"N, 13 46'19.373"E 24 Severní, Cínovecký okruh 50 42'42.368"N, 13 46'54.549"E 25 Severní okruh 50 42'46.020"N, 13 47'19.166"E 26 Severní okruh 50 42'29.117"N, 13 47'38.767"E 27 Severní, Cínovecký okruh 50 41'58.870"N, 13 47'23.943"E 28 Severní, Cínovecký okruh 50 41'21.997"N, 13 47'15.342"E 29 Východní okruh 50 40'48.657"N, 13 47'51.635"E SPF Group, v.o.s. 27

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Šumava Západ

Strategie rozvoje Mikroregionu Šumava Západ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROGRAMU INTERREG III A ČESKÁ REPUBLIKA SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO EUREON, a.s. Rosmarin Business Center Dělnická 12 170 00 Praha 7 tel.: 246094080 fax: 246094090 email: jan.zavrel@eureon.cz

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD

ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD ANYLYTICKÁ STUDIE STUDIE NA OBNOVU EKONOMICKÉ SAMOSTATNOSTI VENKOVA A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V OBLASTI MIKROREGIONU KRUŠNÉ HORY ZÁPAD Zpracovatel: Delpha agency s. r. o. Květen 2006 Počet stran: 55 1 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

CZ.1.07/3.2.06/01.0019

CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Zpracovatel: SEDUCTUS, s.r.o. Moskevská 14 Most 434 01 Dokument byl zpracován v rámci realizace projektu Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Obsah OBSAH 1 1 ÚVOD

Více

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ Zpracoval : PaedDr. Jiří Kulhánek Schváleno zastupitelstvem města Kadaně 5.3. 2009-1 - Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat řadě svých spolupracovníků na městském

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

5. Návrhová část úvod str.: 49-82

5. Návrhová část úvod str.: 49-82 KBL-2.doc str. 1 Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji II. etapa Slavkovský les a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje Tento materiál je realizací díla na základě objednávky:

Více

STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA VYMEZENÍ KRITICKÝCH OBLASTÍ IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU

STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA VYMEZENÍ KRITICKÝCH OBLASTÍ IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA HORNÍ PLANÁ STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA VYMEZENÍ KRITICKÝCH OBLASTÍ IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO PLÁNU Město Horní Planá DHV CR, spol. s r.o. Květen 2002 STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce Úvod 1. ÚVOD Pro tuto bakalářskou práci bylo třeba si vybrat nějakou část oblasti Šumava. Já jsem si zvolila část, kterou mám nejraději. Je to oblast, kterou protéká řeka Vydra obec Modrava a oblast Povydří,

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

MARKETINGOVÁ STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V REGIONU HRANICKO

MARKETINGOVÁ STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V REGIONU HRANICKO MARKETINGOVÁ STUDIE CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK V REGIONU HRANICKO Zpracovatel: Hranická rozvojová agentura, z.s. Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@hranickarozvojova.cz

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více