LOKALIZAČNÍ STUDIE. Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LOKALIZAČNÍ STUDIE. Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí"

Transkript

1 LOKALIZAČNÍ STUDIE Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí Zadavatel MĚSTO DUBÍ Zpracovatel REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, A.S. SPF Group, v.o.s. 1

2 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Zdůvodnění potřeby Význam cestovního ruchu Pozice Dubí v cestovním ruchu Využití potenciálu města a okolí Nordic walking 7 3 Návrh tras Popis tras Vedení tras Značení tras Informační prvky 21 4 Lokalizace navigačních prvků Nordic walking Městský informační systém 30 5 Majetkoprávní vztahy Přehled vlastníků a pozemků Postup jednání s vlastníky 35 6 Organizace a rozvoj systému Technická specifikace prvků Náležitosti pro umístění Údržba a rozvoj systému 40 7 Závěr 42 P1 P2 P3 Souhrnná mapa tras Mapové zákresy prvků Návrh smlouvy s vlastníkem pozemku SPF Group, v.o.s. 2

3 1 Úvodní informace Lokalizační studie je součástí projektu Město Dubí město lázeňství a porcelánu centrum východního Krušnohoří. Projekt má za cíl využít přírodní, historický a kulturní potenciál města Dubí pro posílení cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. Jako jedna z aktivit je navrženo právě zaměření na nordic walking. Další součástí projektu je rozšíření a obnova městského informačního systému. Studie slouží jako podklad pro následné vyznačení tras v terénu a osazení informačních prvků. Prošla připomínkováním ze strany zadavatele a odráží představy města Dubí, zároveň zohledňuje finanční stránku projektu. Lokalizační studie byla zpracována v měsících únoru a březnu Zadavatelem studie je město Dubí, zpracovatelem SPF Group, v.o.s. Zadavatel Název Sídlo Město Dubí Ruská 264, Dubí IČ Statutární zástupce Kontaktní osoba Ing. Petr Pípal, starosta Bc. Ladislava Hamrová Telefon Zpracovatel Název Sídlo SPF Group, v.o.s. Masarykova 106/129, Ústí nad Labem IČ Kontaktní osoba Ing. Jiří Wiesner, MBA Telefon SPF Group, v.o.s. 3

4 2 Zdůvodnění potřeby Jednou z priorit města Dubí je podpora a rozvoj cestovního ruchu ve městě a přilehlém regionu. Cestovní ruch je přitom vnímán nejen jako ekonomická aktivita s pozitivním dopadem na místní ekonomické subjekty a rozpočet města, ale i jako prostředek pro všestrannou péči o rozvoj města, místních atraktivit a v neposlední řadě i aktivizaci veřejného života ve městě a navázání partnerské spolupráce se subjekty v regionu, a to i na německé straně hranice. 2.1 Význam cestovního ruchu Cestovní ruch je nejvýznamnějším odvětvím světového hospodářství, jeho význam neustále roste. Dynamický růst cestovního ruchu se předpokládá i v nejbližší budoucnosti, i přes zbrzdění ekonomickou krizí a politickou situací ve světě. Ekonomický vliv cestovního ruchu je nejčastěji vystihován finančním přínosem zahraničního cestovního ruchu. V současném období se cestovní ruch stává objektem silné konkurence, a to jak domácí, tak zahraniční. Konkurenční prostředí klade vysoké nároky na kvalitní, komplexní a atraktivní nabídku země jako celku (ve vztahu k zahraniční klientele) i jejích jednotlivých regionů (zde k zahraniční klientele přistupuje i klientela domácí). Důležitá pro region je dostatečná nabídka různorodých aktivit, které jednak zvýší návštěvnost regionu, jednak prodlouží dobu setrvání v regionu. Město Dubí je jedním z významných a turisticky atraktivních míst Ústeckého kraje. 2.2 Pozice Dubí v cestovním ruchu Na základě Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje bylo území Ústeckého kraje rozděleno do čtyř turistických oblastí. Dubí spadá do oblasti Krušné hory. Její potenciál pro cestovní ruch je definován následovně: Pro turistiku je v rámci regionu vhodnější horská část, to platí hlavně pro pěší turistiku. Jako zajímavé atraktivity cestovního ruchu v regionu lze vidět především maloplošná chráněná území. Hojně navštěvovány jsou rozhledny a vyhlídkové body. Síť turistických stezek je dostatečná a přivádí turisty na všechny důležité lokality s přírodními či kulturními zajímavostmi. Cykloturistika se jeví jako nejvhodnější forma letního cestovního ruchu pro hřebeny Krušných hor, a to z důvodu relativně nižší koncentrace přírodních a kulturních atraktivit v rozsáhlém prostoru Krušných hor. Pro Krušné hory je hlavní formou cestovního ruchu zimní rekreace v podobě lyžařské turistiky, a to především sjezdového lyžování. 1 Město Dubí a jeho okolí má dlouholetou tradici v cestovním ruchu především díky existenci zdejších lázní. Lázeňství v Dubí se začalo rozvíjet po roce Nejvýznamnějším lázeňským zařízením byly Tereziiny lázně, postavené v roce 1878 ve švýcarském slohu. Léčily se zde nervové choroby všeho druhu, doporučovaly se k rekonvalescenci a jako následná kúra po léčebném pobytu v Teplicích. V roce 1880 získalo Dubí statut lázeňského města. Na lázeňské provozy navazovala udržovaná síť stezek s lavičkami a odpočívadly v přilehlých lesích. 1 Zdroj: Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje SPF Group, v.o.s. 4

5 Přestože lázeňství v Dubí nezaniklo ani po druhé světové válce, postupně povědomí o Dubí jako turistickém centru východního Krušnohoří upadalo. Na vině byla nedostatečná údržba základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zároveň se ve druhé polovině 20. století zhoršilo životní prostředí i socioekonomická situace celého Podkrušnohoří. Následkem otevření hranic po roce 1989 získalo Dubí negativní image v souvislosti s prostitucí a navazujícími negativními jevy. K tomu se přidal negativní obraz Ústeckého kraje jako regionu postiženého ekologickými problémy, špatnou socioekonomickou situací a kriminalitou. Od druhé poloviny 90. let se situace v cestovním ruchu začíná zlepšovat. Ukazatele stavu životního prostředí se dostávají do příznivějších hodnot, daří se odbourávat negativní stereotypy o městě i regionu. Důležitým rozvojovým impulsem je přeshraniční spolupráce díky blízkosti Německa (Sasko). Cestovní ruch je odvětvím, které má pro budoucí rozvoj města velký význam. 2.3 Využití potenciálu města a okolí Dubí se nalézá na úpatí východní části Krušných hor, severozápadně od Teplic v blízkosti hranic se SRN. Do správního obvodu města spadá sedm jeho místních částí Dubí, Běhánky, Bystřice, Drahůnky, Cínovec, Mstišov a Pozorka. Město je proslulé výrobou skla a především porcelánu, tzv. cibuláku. Dubí je město s nejseverněji položenou benátskou architekturou v Evropě, kterou je kostel Panny Marie. Městem procházejí dvě hlavní dopravní tepny, a to mezinárodní silnice E55 a státní silnice č. 13 z Karlových Varů do Liberce. Tyto silnice vytvářejí základní dopravní kříž napříč masivem Krušných hor a pod jeho úpatím. Město je vzhledem ke své velikosti dostatečně vybaveno službami v obchodě, dopravě, zdravotnictví, školství i v kultuře. Z hlediska cestovního ruchu má Dubí výhodnou polohu danou blízkostí poměrně významných komunikačních tepen a blízkostí Krušných hor s mnoha možnostmi zimního a letního vyžití. Silnými stránkami města Dubí a jeho okolí z hlediska cestovního ruchu jsou především: přírodní prostředí: existující horská krajina se zachovalým přírodním rázem, řadou přírodních památek a chráněných území. značené pěší turistické trasy: existující síť tras pro pěší turistiku a jejich pásové značení v terénu v české i saské části regionu, návaznost těchto tras. cyklotrasy: existující síť cyklotras a jejich značení, návaznost těchto tras. lyžařské areály: areály sjezdového lyžování v české i saské části a existující síť pravidelně udržovaných lyžařských tras. Areál Mikulov Bouřňák má výborné parametry pro lyžování. historické památky: tradice středověké těžby barevných kovů a s ní související zachovalá důlní díla, středověké památky ve městech atd. dopravní dostupnost: dobrá vnější dopravní dostupnost (pro příjezd turistů do regionu) i vnitřní dopravní dostupnost (infrastruktura uvnitř regionu). Veškeré cíle v regionu jsou v dojezdu v řádu maximálně desítek minut. SPF Group, v.o.s. 5

6 lázně Dubí a klinika Altenberg: zařízení pro lázeňství, rehabilitaci, regeneraci a wellness, vhodný doplněk pro aktivní trávení dovolené. lanová dráha Komáří vížka: jedinečná dopravní spojnice údolí s hřebenem Krušných hor, atraktivní zážitek z jízdy. krušnohorská železnice Most Moldava: fungující prvek dopravní infrastruktury využívaný především turisty, zároveň technická památka. přeshraniční charakter regionu: možnost využít pozitivních stránek přeshraničního charakteru turistického regionu (rozšíření klientely, vyšší nabídka). existující akce: v regionu se již dnes pořádají akce, které mohou být atraktivní i pro návštěvníky z jiných oblastí (především městské slavnosti a některé sportovní akce). 2 Město Dubí a jeho okolí se z pohledu cestovního ruchu chce profilovat jako "ideální region pro středně náročnou pohybovou rekreaci, pro letní a zimní sporty v horské krajině. Region, kde se zajímavá hornická minulost spojuje s krásnou přírodou a celkovým ozdravením. Unikátní spojení na česko-německém pomezí hranice, která spojuje sportovce, milovníky přírody a zastánce zdravého životního stylu." 3 Konkrétní zajímavosti, jež lze ve městě a okolí prezentovat turistům, shrnuje tabulka. Zajímavost Historie města Městské části Lázeňství Průmyslový rozmach Výroba porcelánu Popis Dubí vzniklo v 15. století v souvislosti s těžbou kovů v Krušných horách jednalo se původně o osadu, kde sezónně přespávali horníci. Město prošlo bouřlivým rozvojem v 19. století, poznamenaly je události století dvacátého. Lze na něm ilustrovat proměnu východního Krušnohoří od zaměření na těžbu až po současný rezidenční a rekreační charakter celé oblasti. Osobitou historii měly i jednotlivé části Dubí, které byly do roku 1960 samostatnými obcemi. Pod Dubí dnes spadá jak horská osada Cínovec, která byla v době rozmachu těžby prosperujícím městečkem, tak původní zemědělské vesnice v podhůří. Lázeňství se v Dubí rozvíjelo od roku V roce 1878 byly vybudovány Tereziiny lázně v módním švýcarském stylu. V roce 1880 získalo Dubí statut lázeňského města. Dubské lázně byly doporučovány především díky příjemnému podhorskému klimatu, byly známy orientací na přírodní způsoby léčby. Od 19. století se ve městě rozvíjelo především sklářství a výroba porcelánu. Průmyslový rozmach Dubí má mnoho společného s vývojem dalších měst v podhůří Krušných nebo Jizerských hor. Tradice výroby porcelánu v Dubí sahá do roku V roce 1885 byla zahájena výroba uceleného porcelánového souboru podle vzoru vyráběného v Míšni. V roce 1955 začíná závod spolupracovat s vídeňskou firmou Thun- Hohenstein. Roku 2002 se Český porcelán, akciová společnost zařadil mezi 2 Zdroj: Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Dubí 3 Tamtéž. SPF Group, v.o.s. 6

7 firmy a značky, které obdržely titul Rodinné stříbro. Kostel Panny Marie Obora Mstišov Horská železnice Historie dolování Osídlení hor Českoněmecké vztahy Ojedinělá stavba z let , dílo architekta Bigaglia. Kostel je stavěn podle vzoru benátského kostela Santa Maria dell Orto. Při stavbě byly použity původní prvky z kostela z ostrova Giorgie v Benátkách. V kostele je rodinná hrobka Clary-Aldringenů. Obora se nachází v sousedství někdejšího loveckého zámečku Dvojhradí (Tuppelburg). Prochází jí prohlídková trasa o délce 500 metrů. V oboře jsou chovány běžné místní druhy zvěře. V Dubí má zastávku historická železniční dráha Most Moldava. Pro svou technickou unikátnost v řešení překonání převýšení byla v roce 1998 prohlášena národní památkou. Trať původně pokračovala do Německa, v budoucnu je možné obnovení spojení. Krušné hory byly odedávna významným nalezištěm stříbra, cínu a dalších kovů. Největší rozvoj zažilo zdejší hornictví v století. Dnes lze v regionu nalézt řadu hornických památek, připravuje se zápis Krušných hor do UNESCO ( Montanregion ). Krušné hory dlouho byly divokým pohořím na rozhraní Čech a Německa, jejich kolonizace začala za Přemysla Otakara I. Obyvatelé vesnic na hřebenech hor museli čelit drsnému klimatu i chudobě, vytvořili však svébytnou kulturu, která bohužel zanikla ve 20. století. Hřeben Krušných hor byl odedávna hraničním územím, kde se stýkalo České království se Saskem a hranice místních panství. Celá oblast byla poznamenána událostmi 20. století, dnes naopak usiluje o prohloubení přeshraniční spolupráce. Přírodní okolí Okolí města Dubí je zajímavé díky množství zachovalých lesů s druhově bohatou flórou a faunou. Významnou přírodní památkou je Přírodní rezervace Cínovecké rašeliniště. Geologie Krušných hor Z vrcholových partií hor je unikátní výhled na hřebenovou část prudce spadající do údolí. Nezvykle prudký terénní zlom vytvářející jedinečný krajinný reliéf má svůj původ ve třetihorách. Zajímavou geologickou historii regionu dokládají i menší přírodní atraktivity jako kamenná slunce, kamenné moře aj. Vhodnou aktivitou, která navazuje na místní tradice cestovního ruchu a využívá přírodní potenciál okolí, je tvorba sítě cest pro pěší turistiku a nordic walking. 2.4 Nordic walking Nordic walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi. Přináší velice efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk, pohlaví nebo aktuální fyzickou kondici. SPF Group, v.o.s. 7

8 Nordic walking pochází z Finska. V 90. letech 20. století se odsud rozšířil do celé Skandinávie a v posledních cca 12 letech do zbytku Evropy. Nordic walking je určen pro všechny, kteří mají rádi pohyb a pobyt v přírodě a chtějí zlepšit svojí fyzickou kondici. Tato aktivita může posloužit jako prostředek ke snižování váhy, zvyšování fyzické kondice, řešení problémů s bolestmi zad a držením těla. Opomenout nemůžeme ani relaxaci v přírodě a zábavu při společných vycházkách. Jedná se o specifickou sportovní aktivitu, která v posledních letech získává masový charakter. Má také svou oficiální organizaci Česká asociace Nordic Walking je řádným členem Českého svazu tělesné výchovy. Nordic walking je vhodnou aktivitou navazující na turistický potenciál Dubí a okolí a doplňující zdejší turistickou nabídku. Hlavní důvody jsou následující: Chůze s holemi oživuje zdejší tradici klimatických lázní a vycházkových okruhů, jež navazovaly na lázeňský areál. Chůze s holemi umožňuje nejlépe zpřístupnit turistické atraktivity ve městě i v jeho přírodním okolí. Automobilem je řada zajímavých míst nedostupná, navíc tento způsob dopravy nekoresponduje s orientací města na trvale udržitelné formy cestovního ruchu. Z hlediska cyklistiky je řada cest pro běžné cykloturisty příliš technicky náročná. Jízda na koni je zase nevhodná v intravilánu města. Nordic walking je tedy nejvhodnějším způsobem pohybu ve městě a v okolí. Chůze s holemi vhodně doplňuje současnou nabídku aktivní sportovně zaměřené rekreace ve městě a okolí. Východní část Krušných hor má dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku, v zimě pro běžecké a sjezdové lyžování. Na vzestupu je také hipoturistika. Díky rozvoji tras pro nordic walking bude turistická nabídka regionu rozšířena o nenáročnou pohybovou rekreaci. Nordic walking je moderním sportem, který získává stále širší oblibu a je vyhledáván značnou částí turistů z ČR i zahraničí. Díky vytvoření stezek pro nordic walking a jejich cílenou propagací je možné dosáhnout větší turistické návštěvnosti města a tím přispět k lepšímu dosažení cílů projektu. Vytvoření síť cest (podrobněji v kap. 3) bude zahrnovat okruhy s různou délkou i náročností, takže vyhoví všem věkovým a výkonnostním skupinám návštěvníků. Vyznačené okruhy pro nordic walking navazují na turistické trasy značené Klubem českých turistů. Tím rozšiřují množství označených cest v regionu a lépe jej tak zpřístupňují návštěvníkům. Chůze s holemi má prokázané pozitivní dopady na zdravotní stav a celkovou fyzickou zdatnost, proto je vhodné ji propagovat jako zdravý způsob turistiky. Cílené zaměření na nordic walking je zatím ve většině oblastí spíše výjimkou. Díky tomuto projektu ve východní části Krušných hor vznikne turistická atraktivita krajského významu, vzhledem k blízkosti hranice s Německem i s přeshraničním dopadem. SPF Group, v.o.s. 8

9 3 Návrh tras Jednou z aktivit projektu Město Dubí město lázeňství a porcelánu centrum východního Krušnohoří je tvorba sítě vycházkových tras v městě a okolí. Trasy zpřístupní návštěvníkům zajímavosti města i okolí především s důrazem na přírodní krásy a historické památky. Trasy se budou částečně prolínat. Tím návštěvníkům umožní, aby si naplánovali vlastní výlet podle svých zájmů a fyzických možností. Trasy budou využitelné především pro pěší turistiku a pro nordic walking, tato aktivita bude turistům také představena. Možné je využití tras pro cykloturistiku (nutná horská kola a fyzická kondice). Lesní úseky bude možné využít také pro hipoturistiku (jezdecké výlety na koních). Trasy budou označeny navigačními prvky a informačními cedulemi. Trasy budou využívat stávající síť lesních cest, v intravilánu města pak místních komunikací. Budou značeny pomocí směrových cedulí výhledově kombinovaných s pásovým značením. Trasy budou barevně odlišeny. 3.1 Popis tras Navržena je tvorba celkem sedmi vycházkových okruhů: 1) Horní lázeňský okruh 2) Dolní lázeňský okruh Tyto trasy navazují na areál dubských lázní a nabízejí příjemnou procházku blízkým okolím města. Navazují na bývalou síť lázeňských cest. V době rozkvětu dubských lázní byly tyto cesty doplněny drobným mobiliářem (lavičky, přístřešky) a různými zastaveními, průhledy atd. V současnosti probíhá postupná obnova těchto prvků. 3) Severní okruh 4) Východní okruh 5) Západní okruh Tyto trasy se zaměřují na památky a zajímavosti města Dubí a jeho částí, které spojují s nenáročnými výlety v blízkých lesích. Jednotlivé části města Dubí mají poutavou vlastní historii, k Dubí byly připojeny až v roce Okruhy turistům přiblíží vývoj této oblasti od původní hornické minulosti přes průmyslový rozmach v 19. století až po současný rezidenční charakter města skrytého v malebném lesnatém podhůří. 6) Cínovecký okruh 7) Mikulovský okruh Tyto dva okruhy zavedou turisty na hřebeny Krušných hor, kde se mohou seznámit s místní přírodou a historií. Trasy jsou vhodné i k celodenním výletům, v jejich hřebenových částech se nachází několik stravovacích zařízení. Okruhy zároveň navazují na síť značených turistických tras Klubu českých turistů a zpřístupní návštěvníkům další atraktivity v horské části východního Krušnohoří. SPF Group, v.o.s. 9

10 Tabulky podávají souhrnný přehled o navržených okruzích a následně podrobný popis jednotlivých tras. Č. Barva Název 1 Zelená Horní lázeňský okruh 2 Červená Dolní lázeňský okruh 3 Žlutá Severní okruh 4 Modrá Východní okruh 5 Oranžová Západní okruh 6 Fialová Cínovecký okruh 7 Černá Mikulovský okruh Okruh Vedení Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Horní lázeňský okruh Lázně paraplíčko Koliba lázně Dějiny města, historie lázeňství v Dubí, původní lázeňské trasy Cca 1,5 km Cca 62 m Lesní cesty, cca 600 m místní komunikace Okruh Vedení Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Dolní lázeňský okruh Lázně kostel Panny Marie Mlýnský vrch Barvář lázně Dějiny města, historie lázeňství v Dubí, kostel Panny Marie (nejsevernější benátská architektura v Evropě), hájovna Barvář (příroda, myslivost) Cca 3,95 km Cca 152 m Lesní cesty, cca 2,2 km místní komunikace Okruh Vedení Zajímavosti Severní okruh Lázně Koliba U Splavu Dubí nádraží Pod Spáleništěm Nad bobovou drahou U lomu údolí Nerudova potoka hájovna Vogelsang kostel Panny Marie lázně Dějiny města, Krušnohorská dráha Most Moldava, historie zimních sportů, kostel Panny Marie SPF Group, v.o.s. 10

11 Délka Převýšení Povrch Cca 9,2 km Cca 490 m Lesní cesty, cca 3,4 km místní komunikace Okruh Východní okruh Vedení Lázně kostel Panny Marie Mlýnský vrch Běhánky ul. K. H. Máchy Běhánky Nerudův sad Bystřice Husův vrch (odbočka) Český porcelán Výklenková kaple Tovární Černigovského Školní náměstí Bezručova Ruská lázně Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Dějiny města, historie lázeňství v Dubí, průmyslová tradice, výroba porcelánu (výhledově Dům porcelánu s modrou krví) Cca 6,15 km Cca 236 m Lesní a polní cesty, cca 4 km místní komunikace Okruh Vedení Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Západní okruh Lázně Ruská Bezručova Školní náměstí Černigovského Městský úřad Důl Bedřich Na Výsluní Na Antoníčku Mstišov Mstišov kaple Mstišov obora údolí Mstišovského potoka Pod Dráhou zahrádkářská kolonie Hamerský rybník lázně Dějiny města, obora Mstišov, přírodní okolí Cca 9,3 km Cca 255 m Lesní a polní cesty, cca 4 km místní komunikace Okruh Cínovecký okruh Vedení Lázně Dubí nádraží Pod Spáleništěm Husův vrch Pomezí Cínovec Sedmihůrky nad Nerudovým potokem pod Židovským vrchem lázně Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Dějiny města, Krušnohorská dráha, osídlení hor, těžba vzácných kovů, přeshraniční spolupráce. Možnost občerstvení v polovině trasy (Cínovec). Cca 17,01 km Cca 550 m Lesní cesty, cca 5,4 km místní komunikace SPF Group, v.o.s. 11

12 Okruh Vedení Zajímavosti Délka Převýšení Povrch Mikulovský okruh Lázně zahrádkářská kolonie Pod Dráhou nad hotelem Sport Vlčí kámen Mikulov Vitiška Pramenáč U Dubu Dubí nádraží lázně Dějiny města, přírodní zajímavosti (Vlčí kámen, Kamenná slunce), zimní sporty v Krušnohoří, Krušnohorská dráha Most Moldava. Možnost občerstvení v polovině trasy (Vitiška). Cca 17,85 km Cca 600 m Lesní cesty, cca 3,5 km místní komunikace 3.2 Vedení tras Trasy jsou vedeny v intravilánu města Dubí a v jeho okolí. Jejich společným východiskem je místo na rohu ulic Myslbekovy a Bukové v horním Dubí. Jedná se o pozemek na rozhraní lázeňské čtvrti a příměstského lesa. Odsud je vedena síť okruhů, které se částečně prolínají a navazují na sebe a tak umožňují turistům buď absolvovat vytyčenou trasu, nebo si sestavit vlastní výlet podle svých přání a fyzických schopností. Následující mapy zachycují průběh vedení jednotlivých okruhů. Pro větší zřetelnost je na mapách pro všechny okruhy použita červená barva. Dále je zpracována souborná mapa vedení všech okruhů; je zařazena jako příloha této studie. Horní lázeňský okruh SPF Group, v.o.s. 12

13 Dolní lázeňský okruh SPF Group, v.o.s. 13

14 Severní okruh SPF Group, v.o.s. 14

15 Východní okruh SPF Group, v.o.s. 15

16 Západní okruh SPF Group, v.o.s. 16

17 Cínovecký okruh SPF Group, v.o.s. 17

18 Mikulovský okruh SPF Group, v.o.s. 18

19 3.3 Značení tras Trasy by měly být nazývány, značeny a propagovány pod jednotným názvem, např. Dubské vycházkové trasy. Východiskem okruhů bude místo na křižovatce ulic Myslbekova a Buková v horní části Dubí. Zde bylo péčí Lesů ČR upraveno prostranství a osazeno základním mobiliářem (přístřešek s lavičkami). Výchozí místo je vhodně situováno v těsné blízkosti Lázní Dubí, zároveň se nachází na okraji města přímo při vstupu do příměstských lesů. V minulosti tudy procházely vycházkové lázeňské okruhy, jež byly z iniciativy Lesů ČR v délce několika set metrů obnoveny. Lokalizace výchozího místa Vysvětlivky: 1: Výchozí místo 2: Lázně 3: Kostel Panny Marie SPF Group, v.o.s. 19

20 Současný vzhled výchozího místa Průběh tras v terénu bude označen tyčovými směrovkami. Doporučuje se doplnit směrovky pásovým značením. Okruhy budou značeny jako obousměrné. Tyčové směrové značky budou osazeny na místech křížení okruhů a na místech s výraznější změnou směru. Směrovky budou mít podobu sloupku se šipkou, šipka ponese barevné označení odpovídající barvě okruhu. Vzhledem k obousměrnému značení bude na sloupku umístěna vždy dvojice šipek pro jeden okruh. Jedna tyč může být použita pro více okruhů. Na šipkách bude uvedeno barevné označení okruhu, jeho název a název systému tras. Na vybraných šipkách umístěných v místech křížení tras, případně na místech s větší frekvencí návštěvníků, může být navíc uvedena textová informace o tom, jak vzdáleny jsou hlavní cíle v příslušném směru a jak daleko je východisko okruhu. Náhled možného řešení směrové šipky Dubské vycházkové trasy Západní okruh Tímto směrem: Mlýnský vrch (0,6 km), Běhánky Nerudovy sady (1,6 km), Husův vrch (2,5 km), Český porcelán (2,9 km), Školní náměstí (3,8 km) Lázně (4,9 km); výchozí místo (5 km) SPF Group, v.o.s. 20

21 Především v lesních úsecích mohou být tyčové směrové značky doplněny barevným pásovým značením podobným tomu, jaké se používá Klubem českých turistů. Náhled možného řešení pásového značení 3.4 Informační prvky Kromě směrového značení budou výletní okruhy osazeny také informačními prvky. Navrženy jsou dva typy informačních prvků: informační mapy a informační cedule. Informační mapy budou umístěny v lokalitách se zvýšeným pohybem návštěvníků. Mapy budou zobrazovat kompletní schéma všech vycházkových tras a základní informaci o hlavních turistických atraktivitách v oblasti (formou čísla v mapě a vedlejšího rámečku s textem a fotografií. Map bude celkem šest a budou umístěny v těchto lokalitách: Umístění informačních map 1 Výchozí místo výletních okruhů 2 Kostel Panny Marie 3 Obora Mstišov 4 Cínovec Pomezí 5 Vitiška 6 Dům porcelánu Hlavní turistické atraktivity, jež budou na mapách zvýrazněny, budou: - Lázně Dubí - Český porcelán Dubí (budoucí Dům porcelánu) - Kostel Panny Marie - Myslivna Barvář - Obora Mstišov - Cínovec SPF Group, v.o.s. 21

22 - Mikulov - Pramenáč Druhým informačním prvkem budou informační cedule. Ty budou umístěny vždy poblíž zajímavých míst jednotlivých okruhů. Jejich obsahem bude textová informace o vybraném místě nebo jevu doplněná fotografiemi. Ve vybraných případech je vhodné využít historické snímky nebo kresby. Texty na cedulích budou trojjazyčné (ČJ, NJ, AJ). Cílem cedulí je vzbudit zájem o místní atraktivity a o pestrou minulost regionu. Umístění a obsah informačních cedulí Č. Místo Obsah 1 Výchozí místo Historie města Dubí a okolí 2 Výchozí místo Současné zajímavosti ve městě a okolí 3 Kostel Kostel Panny Marie stavba, krypta 4 Lázně Lázeňství v Dubí 5 Pod nádražím Horská železnice Most Moldava 6 Dům porcelánu Výroba porcelánu v Dubí 7 Cínovec u kostela Život na horách, česko-německé soužití 8 Vitiška Zimní sporty v Krušných horách 9 Pramenáč Geologie Krušných hor, kamenná slunce 10 Myslivna Barvář Příroda, lesy, myslivost 11 Mstišov Obora, zámeček 12 Městský úřad Dubské rekordy a zajímavosti 13 Cínovec Pomezí Historie dolování, důlní památky 14 Běhánky Od zemědělství k průmyslu Každá informační cedule bude doplněna společným rámečkem s názvem: V Dubí a okolí stojí za návštěvu, kde bude informace o dalších atraktivních místech stimulující turisty k jejich návštěvě. Zároveň je záhodno vytvořit informační leták pro návštěvníky města, který by se vázal k vycházkovým trasám. Součástí letáku by byla mapka okruhů a stručná textová informace o vybraných atraktivitách ve městě a okolí. Leták vyzdvihne pozitivní přínos nordic walkingu pro fyzickou kondici a jako ideálního prostředku pro poznání krás Dubí a okolí. Leták bude k dispozici na turistickém informačním centru v budově městského úřadu, v dubských lázních, v Domě porcelánu a v turistických informačních zařízeních a provozovnách turistických služeb (hotely) v regionu, a to i na německé straně hranice. Také bude používán při propagaci města. SPF Group, v.o.s. 22

23 4 Lokalizace navigačních a informačních prvků Kapitola podává podrobný přehled umístění všech prvků, jimiž budou osazeny nordic walking okruhy. Zároveň podává přehled umístění prvků městského informačního systému. Umístění je popsáno pomocí souřadnic v systému GPS. 4.1 Nordic walking trasy Informační mapy a informační cedule Vysvětlivky: žlutě = informační mapy, modře = informační cedule SPF Group, v.o.s. 23

24 Informační prvky na nordic walking trasách budou umístěny v závislosti na předpokládaném pohybu návštěvníků. Mapy se budou nacházet na výchozím místě tras, dále na třech místech v Dubí, kde se předpokládá zvýšená koncentrace turistů (kostel Panny Marie, obora Mstišov, Dům porcelánu) a na dvou místech na hřebech hor, kde je nejvyšší frekvence turistů (Vitiška, Cínovec). Informační cedule jsou umístěny v závislosti na rozložení atraktivit, které popisují. Nordic walking okruhy umístění map Č. Umístění Popis GPS 1 Výchozí místo Výchozí místo 50 41'13.373"N, 13 47'6.072"E 2 Kostel Panny Marie Vlevo vedle kostela 50 41'2.899"N, 13 47'11.834"E 3 Obora Mstišov Parkoviště u obory 50 40'9.114"N, 13 46'5.877"E 4 Cínovec Pomezí U mostu pro cyklisty 50 43'29.075"N, 13 45'58.379"E 5 Vitiška Vyhlídka na Bouřňák 50 41'55.541"N, 13 43'5.530"E 6 Dům porcelánu Okraj areálu 50 40'27.621"N, 13 47'50.071"E Nordic walking okruhy umístění cedulí Č. Umístění Popis GPS 1 Výchozí místo Výchozí místo 50 41'13.349"N, 13 47'6.060"E 2 Výchozí místo Výchozí místo 50 41'13.272"N, 13 47'6.037"E 3 Kostel Panny Marie Vlevo vedle kostela 50 41'2.929"N, 13 47'11.960"E 4 Lázně Park naproti lázním 50 41'8.620"N, 13 47'4.730"E 5 Pod nádražím U zastávky MHD (l. 141) 50 41'57.780"N, 13 45'48.203"E 6 Dům porcelánu Parkoviště u objektu 50 40'27.526"N, 13 47'49.863"E 7 Cínovec u kostela Odbočka ke kostelu 50 43'57.552"N, 13 46'27.793"E 8 Vitiška Vyhlídka na Bouřňák 50 41'55.530"N, 13 43'5.294"E 9 Pramenáč U kamenných sluncí 50 41'49.915"N, 13 43'53.555"E 10 Myslivna Barvář Konec silnice u myslivny 50 41'14.774"N, 13 47'45.094"E 11 Obora Mstišov Parkoviště u obory 50 40'9.163"N, 13 46'5.857"E 12 Městský úřad Vpravo u budovy MÚ 50 40'34.812"N, 13 47'28.557"E 13 Cínovec Pomezí U mostu pro cyklisty 50 43'29.063"N, 13 45'58.418"E 14 Běhánky Nerudův sad parčík 50 40'48.161"N, 13 48'22.101"E SPF Group, v.o.s. 24

25 Tyčové směrové značky SPF Group, v.o.s. 25

26 Výřez okolí výchozího místa Tyčové směrové značky budou umístěny na křížení okruhů, na místech s výraznější změnou směru, případně na místech, kde se cesty rozdělují. Umístění je vybráno tak, aby sloupek se směrovými šipkami byl viditelný z obou směrů z pohledu přicházejícího turisty. V principu by turista měl držet víceméně přímý směr bez výraznějších odboček, pak by neměl minout následující směrovou značku. Přesto by bylo vhodné, kdyby turisté měli k dispozici mapu tras (např. ve formě skládacího letáku), případně kdyby bylo značení okruhů doplněno o pásové značení. SPF Group, v.o.s. 26

27 Nordic walking okruhy umístění tyčových směrových značek Č. Okruh GPS 1 Horní lázeňský okruh 50 41'14.167"N, 13 47'6.523"E 2 Horní lázeňský okruh 50 41'18.388"N, 13 47'7.261"E 3 Horní lázeňský okruh 50 41'29.360"N, 13 46'45.278"E 4 H. lázeňský, Severní, Mikulovský, Cínovecký okruh 50 41'24.606"N, 13 46'44.152"E 5 H. láz., Severní, Mikulovský, Cínovecký, Západní 50 41'20.731"N, 13 46'50.592"E 6 H. láz., Severní, Mikulovský, Cínovecký, Západní 50 41'12.411"N, 13 47'4.944"E 7 D. láz., Severní, Vých., Západní, Mikulovský okruh 50 41'10.417"N, 13 47'6.231"E 8 Dolní lázeňský, Severní, Východní, Západní okruh 50 41'5.692"N, 13 47'7.570"E 9 Dolní lázeňský, Severní, Východní, Západní okruh 50 41'3.475"N, 13 47'8.494"E 10 Dolní lázeňský, Severní, Východní, Západní okruh 50 41'1.938"N, 13 47'10.451"E 11 Dolní lázeňský, Severní, Východní okruh 50 41'3.196"N, 13 47'12.775"E 12 Dolní lázeňský, Severní, Východní okruh 50 41'6.380"N, 13 47'12.298"E 13 Dolní lázeňský, Severní, Východní okruh 50 41'6.134"N, 13 47'16.280"E 14 Dolní lázeňský, Východní okruh 50 40'55.935"N, 13 47'25.161"E 15 Dolní lázeňský, Východní okruh 50 40'55.279"N, 13 47'39.217"E 16 Dolní lázeňský okruh 50 41'1.177"N, 13 47'35.059"E 17 Dolní lázeňský okruh 50 41'14.460"N, 13 47'45.242"E 18 Dolní lázeňský okruh 50 41'7.496"N, 13 47'30.871"E 19 Dolní lázeňský, Severní okruh 50 41'8.873"N, 13 47'16.171"E 20 Dolní lázeňský okruh 50 41'12.009"N, 13 47'7.923"E 21 Severní, Mikulovský, Cínovecký okruh 50 41'28.294"N, 13 46'37.737"E 22 Severní, Mikulovský, Cínovecký okruh 50 41'57.767"N, 13 45'48.127"E 23 Severní, Cínovecký okruh 50 42'17.653"N, 13 46'19.373"E 24 Severní, Cínovecký okruh 50 42'42.368"N, 13 46'54.549"E 25 Severní okruh 50 42'46.020"N, 13 47'19.166"E 26 Severní okruh 50 42'29.117"N, 13 47'38.767"E 27 Severní, Cínovecký okruh 50 41'58.870"N, 13 47'23.943"E 28 Severní, Cínovecký okruh 50 41'21.997"N, 13 47'15.342"E 29 Východní okruh 50 40'48.657"N, 13 47'51.635"E SPF Group, v.o.s. 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Krušnohorská bílá stopa, o.s. - 1 - Vážení a milí přátelé, tak jako v předchozím roce zajišťovalo občanské sdružení Krušnohorská bílá stopa pro návštěvníky a turisty kvalitní zázemí

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů.

Nesporný význam má také zapojení ZŠ Jesenice, která okruh bude moci využívat k celé řadě vlastních projektů. Projekt Kamenické křížky (Kamenice-Ředice-Kamenice) Cíl projektu: Vytvoření přibližně 5 km poznávací okruh se zastávkami (turistika, cykloturistika, školní projekty apod.), který by se proměnil v novou

Více

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.

2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap. 2. etapa: (středa): Kalek Přísečnice Königsmühle Klínovec Boží Dar (52 km) Trasa na Mapy.cz http://mapy.cz/s/it1x Trasa na Wandermap.net http://www.wandermap.net/cs/route/3067379-pum-2015-2-streda Stoupání:

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji

4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji 4. Labská cyklistická cesta v Královéhradeckém kraji Základní informace o Labské stezce z Koncepce cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou R-PROJEKT

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_134 Datum: 4.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE Zadavatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov telefon: 554 697 111 fax: 554 610 418 www.krnov.cz e-mail: epodatelna@mukrnov.cz Zpracovatel: Enterprise

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Historie spuštění turistického portálu únor 2004 portál je neustále aktualizován a rozšiřován novými informacemi např. tipy na

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC

STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC STUDIE ŘEŠENÍ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK OBCE VESTEC SCHVÁLENA KOMISÍ DNE 09. LEDNA 2013. OBSAH: 1. CÍL A NÁPLŇ STUDIE 2. ÚVOD 3. KONCEPCE CYKLISTICKÝCH TRAS 4. NÁVRH ŘEŠENÍ 5. VÝKRES VESTEC - PLÁNOVANÉ CYKLOTRASY

Více

VÝZVA /zadávací dokumentace/

VÝZVA /zadávací dokumentace/ VÝZVA /zadávací dokumentace/ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ZPRACOVÁNÍ STUDIE Z KOKOŘÍNSKA DO PODRALSKA 1 Zadavatel: Zadavatel: Vyhlídky,o.s. Sídlo: Nebužely 92, PSČ 277 34 Právní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA

Partnerství pro české brownfieldy - CZ.1.07/2.4.00/17.0033 IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA IDENTIFIKACE BROWNFIELDŮ NEJVÍCE OHROŽUJÍCÍ IMAGE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM A MOŽNOSTI JEJICH REGENERACE Bc. Michal BAJGART UP v Olomouci, obor Regionální geografie termín praxe: 21.11.-25.11.2011 STATUTÁRNÍ

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD Výroční 2012 zpráva Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel ZOD Brniště a.s.... 4 Lidé v nadačním fondu...

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD

Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD Představení návrhu GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ BROD MOTIVACE cyklostezky nevytváří ucelenou síť integrace cyklodopravy do současného prostoru oddělování všech ode všech se v praxi

Více

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC

SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC SmartMaps OFFICE Mapový informační systém pro PC Ideální mapový software pro správu vlastních objektů a databází, pro optimalizaci naplánovaných cest a pro tvorbu mapových výřezů pro tisk a www. Software

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky

Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Prodej rodinného domu č.p.173 (chalupy) Orličky Obec: Okres: Kraj: Orličky Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodej: 980 000,00 CZK / za nemovitost Poznámka k ceně: včetně provize RK,

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Zelené stezky Greenways Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím

Více

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami 2011 Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami Bergschmiede des Markus-Röhling-Stolln, Annaberg-Buchholz. Fotograf: Jens Kugler Vyhodnocení dotazníkového šetření pro potřeby

Více