Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje"

Transkript

1 Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006 V. aktualizace ÚNOR 2007

2 PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM ZASTUPITELŮM LIBERECKÉHO KRAJE, KTEŘÍ PROJEVUJÍ VELKÝ ZÁJEM O PROBLEMATIKU DOPRAVY A PODPORUJÍ KROKY VEDOUCÍ ZEJMÉNA KE ZLEPŠENÍ STAVEBNÍHO STAVU SILNIC II. A III. TŘÍDY. VEŠKERÉ PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY PRO DALŠÍ AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ BUDOU SHROMAŽĎOVÁNY V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU 2007 NA OVÉ ADRESE LIBERECKÝ KRAJ, ÚNOR / 210

3 OBSAH 1. Úvod SWOT analýza jednotlivých problémových oblastí Hraniční přechody Hraniční přechody na území Libereckého kraje Česko - německé státní hranice Česko - polské státní hranice Závěrečné shrnutí problematiky hraničních přechodů Silniční doprava a silniční hospodářství Analýza silniční dopravy na území Libereckého kraje Registr vozidel v Libereckém kraji Registr řidičů v Libereckém kraji Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Libereckém kraji BESIP Pozemní komunikace Nehodovost v Libereckém kraji Místa častých dopravních nehod na silnicích v Libereckém kraji Informace z radarů Lidský činitel Dětská dopravní hřiště v Libereckém kraji Dopravní výchova v Libereckém kraji formou systematického výcviku na dětských dopravních hřištích Dopravní soutěž mladých cyklistů v Libereckém kraji Dopravní soutěže vyhlašované Libereckým krajem Aktivity v oblasti BESIP Shrnutí kapitoly BESIP Silniční motorová doprava Zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje Projekt optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje Veřejná linková autobusová doprava Příprava jízdních řádů Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o Žákovské jízdné Městská autobusová doprava Taxislužba Zvláštní linková autobusová doprava Alternativní způsob HIPO Cyklistická doprava Vymezení pojmu cyklokoridor Základní dělení cyklistických tras Cyklistická doprava v Libereckém kraji Mezinárodní cyklokoridory v Libereckém kraji Nadregionální cyklokoridory v Libereckém kraji Regionální cyklokoridory v Libereckém kraji Přeprava kol na linkách základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje Shrnutí kapitoly cyklistická doprava / 210

4 2.2 Analýza silničního hospodářství Libereckého kraje Majetková správa krajských silnic II. a III. třídy Zimní údržba silnic v Libereckém kraji Vážení silničních vozidel Přehled údajů o státní silniční síti Intenzita silniční dopravy Stávající síť silnic, mostů, podjezdů a železničních přejezdů Stávající stavební stav silnic a mostů Stávající dopravně technický stav silnic Výhledová kategorizace silniční sítě Rekonstrukce a opravy na krajských silnicích II. a III. třídy Železniční doprava Základní pojmy Železniční doprava v Libereckém kraji Dálková osobní doprava Regionální osobní doprava Vozový park Českých drah a.s. nasazovaný v dálkové a regionální dopravě na území Libereckého kraje Celostátní tratě na území Libereckého kraje Regionální a vlečkové tratě na území Libereckého kraje Průměrný denní počet prodaných jízdenek v obcích s rozšířenou působností Objekty železniční infrastruktury na území Libereckého kraje Shrnutí kapitoly železniční doprava KORID LK, spol. s r. o Letecká doprava Základní pojmy Veřejné letiště Neveřejné letiště Mezinárodní letiště Vnitrostátní letiště Letiště s řízeným provozem Letiště s letištní letovou informační službou Neobsazené letiště Provoz letiště Využitelnost letiště Letiště v Libereckém kraji Významná letiště v okolí Libereckého kraje Shrnutí kapitoly letecká doprava Ostatní druhy dopravy Lanová doprava Lodní doprava Závěr / 210

5 SEZNAM MAP Mapa č. 1: Dopravní síť - silnice, železnice, hraniční přechody a letiště v Libereckém kraji Mapa č. 2: Působnost dopravních úřadů v Libereckém kraji, provozy a střediska KSS LK Mapa č. 3: Smrtelné nehody na území Libereckého kraje v roce Mapa č. 4: Nehody v Libereckém kraji v roce 2006 ve vztahu k nehodovým úsekům minulých let Mapa č. 5: Přehled počtu nehod v Libereckém kraji v roce Mapa č. 6: Přehled počtu nehod v Libereckém kraji v roce výběr ze zavinění Mapa č. 7: Přehled počtu nehod v Libereckém kraji v roce nedání přednosti v jízdě Mapa č. 8: Přehled počtu nehod v Libereckém kraji v roce smyk Mapa č. 9: Spádovost základních škol v Libereckém kraji na dětská dopravní hřiště Mapa č. 10: Rozložení tras autobusových linek dle dopravců VLAD na silniční síti Libereckého kraje v roce Mapa č. 11: Urbanizované území mimo dostupnost 1 km od autobusových zastávek nebo železničních stanic na území Libereckého kraje - analýza stavu Mapa č. 12: Rozložení počtu autobusových spojů v zastávkách na území Libereckého kraje, mimo MHD - průměrná středa za leden Mapa č. 13: Rozložení počtu autobusových spojů v zastávkách na území Libereckého kraje, včetně příměstské MHD - průměrná středa za leden Mapa č. 14: Schéma cyklotras ve vztahu k dopravní síti v Libereckém kraji Mapa č. 15: Schéma rozložení nadmořských výšek ve vztahu k dopravní síti v Libereckém kraji Mapa č. 16: Reliéf terénu ve vztahu k dopravní síti v Libereckém kraji Mapa č. 17: Majetkoprávní operace na silniční síti v Libereckém kraji Mapa č. 18: Zimní údržba silnic v Libereckém kraji dle technologie na rok 2006/ Mapa č. 19: Zimní údržba silnic v Libereckém kraji dle pořadí důležitosti na rok 2006/ Mapa č. 20: Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti Libereckého kraje (rok 2005) Mapa č. 21: Výsledky sčítání dopravy - Česká Lípa (rok 2005) Mapa č. 22: Výsledky sčítání dopravy - Jablonec nad Nisou (rok 2005) Mapa č. 23: Výsledky sčítání dopravy - Liberec (rok 2005) Mapa č. 24: Výsledky sčítání dopravy - Semily (rok 2005) Mapa č. 25: Výsledky sčítání dopravy - Turnov (rok 2005) Mapa č. 26: Stav povrchu silnic v Libereckém kraji po opravách v roce Mapa č. 27: Výstavba na státní silniční síti - Českolipsko Mapa č. 28: Výstavba na státní silniční síti - Liberecko Mapa č. 29: Výstavba na státní silniční síti - Jablonecko, Semilsko Mapa č. 30: Rekonstrukce a opravy na silnicích II. a III. třídy v roce 2006 a Českolipsko Mapa č. 31: Rekonstrukce a opravy na silnicích II. a III. třídy v roce 2006 a Liberecko Mapa č. 32: Rekonstrukce a opravy na silnicích II. a III. třídy v roce 2006 a Jablonecko, Semilsko Mapa č. 33: Železniční tratě v Libereckém kraji Mapa č. 34: Obsluha území Libereckého kraje železničními zastávkami Mapa č. 35: Počet vlakových spojů na jednotlivých železničních tratích v Libereckém kraji v průměrný pracovní den - JŘ 2006/ Mapa č. 36: Průměrná frekvence cestujících (nástup + výstup) na zastávkách ČD v Libereckém kraji v průměrný pracovní den - JŘ 2005/ / 210

6 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje Příloha č. 2: Počet bodovaných řidičů v registru řidičů podle jednotlivých krajů od do Příloha č. 3: Počet bodovaných řidičů v registru řidičů podle jednotlivých obecních úřadů v Libereckém kraji od do Příloha č. 4: Radary ve vlastnictví Libereckého kraje Příloha č. 5: Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Příloha č. 6: Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku Příloha č. 7: Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy na území Libereckého kraje platných v roce Příloha č. 8: Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce Příloha č. 9: Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje podle obcí, rok Příloha č. 10: Zpoplatněné úseky pozemních komunikací v ČR Příloha č. 11: Schéma s vyznačením jednotlivých dopravců železniční dopravy v ČR Příloha č. 12: Tranzitní železniční koridory v ČR Příloha č. 13: Vozební ramena dálkové osobní dopravy v Libereckém kraji Příloha č. 14: Vozební ramena regionální osobní dopravy v Libereckém kraji / 210

7 SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Abecední přehled stávajících a navrhovaných hraničních přechodů na území Libereckého kraje Tabulka č. 2: Počet vozidel v Libereckém kraji v roce Tabulka č. 3: Porovnání celkového počtu vozidel v Libereckém kraji a v České republice v letech 2001 až Tabulka č. 4: Porovnání motorizace v Libereckém kraji a v České republice v letech 2001 až Tabulka č. 5: Porovnání automobilizace v Libereckém kraji a v České republice v letech 2001 až Tabulka č. 6: Stanice technické kontroly v Libereckém kraji k Tabulka č. 7: Počet žadatelů o řidičské oprávnění v Libereckém kraji v letech 2004 až Tabulka č. 8: Počet obyvatel v Libereckém kraji v letech 2004 až Tabulka č. 9: Počet řidičů v Libereckém kraji v letech 2004 až Tabulka č. 10: Počet dopravních přestupků řešených okresními úřady v Libereckém kraji v roce 2002 a obecními úřady s rozšířenou působností v Libereckém kraji v letech 2003 až Tabulka č. 11: Dopravní přestupky řešené obcemi s rozšířenou působností v Libereckém kraji v roce Tabulka č. 12: Pokuty uložené za dopravní přestupky obecními úřady obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v roce 2006 (v Kč) Tabulka č. 13: Porovnání počtu dopravních nehod v Libereckém kraji v letech 2001 až Tabulka č. 14: Dopravní nehody v Libereckém kraji v letech 2003 až Tabulka č. 15: Porovnání počtu usmrcených při dopravních nehodách v Libereckém kraji v letech 2001 až Tabulka č. 16: Místa častých dopravních nehod na silnicích v Libereckém kraji v roce Tabulka č. 17: Místa častých dopravních nehod na silnicích v Libereckém kraji v roce 2005, kde se dopravní nehody v roce 2006 již neopakovaly Tabulka č. 18: Procentuální vyjádření počtu řidičů překračujících povolenou rychlost radar Karlovice Tabulka č. 19: Procentuální vyjádření počtu řidičů překračujících povolenou rychlost radar Příšovice Tabulka č. 20: Dětská dopravní hřiště v Libereckém kraji Tabulka č. 21: Výsledky krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů v letech 2003 až Tabulka č. 22: Soutěž pro děti s tematikou BESIP vyhlašovaná Libereckým krajem O kolo Tabulka č. 23: Soutěž pro děti s tematikou BESIP vyhlašovaná Libereckým krajem O pohár hejtmana Libereckého kraje Tabulka č. 24: Účast při soutěžích s tematikou BESIP vyhlašovaných Libereckým krajem Tabulka č. 25: Přehled akcí podpořených z Programu podpory zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vyhlášeného v roce Tabulka č. 26: Přehled akcí podpořených z Programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích vyhlášeného v roce Tabulka č. 27: Kategorizace silniční motorové dopravy Tabulka č. 28: Celkové počty podnikatelů v silniční motorové dopravě nákladní a osobní v Libereckém kraji v letech 2004 až / 210

8 Tabulka č. 29: Počty podnikatelů v silniční motorové dopravě nákladní v Libereckém kraji a v České republice v letech 2004 až Tabulka č. 30: Počty podnikatelů v silniční motorové dopravě osobní v Libereckém kraji a v České republice v letech 2004 až Tabulka č. 31: Počty provozovaných vozidel v silniční motorové dopravě nákladní v Libereckém kraji a v České republice v letech 2004 až Tabulka č. 32: Počty provozovaných vozidel v silniční motorové dopravě osobní v Libereckém kraji a v České republice v letech 2004 a Tabulka č. 33: Přehled dokumentů, které Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, vydal pro příslušné živnostenské úřady nebo pro podnikatele v SMD v letech 2003 až Tabulka č. 34: Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě provedený pracovníky jednotlivých krajských úřadů v letech 2004 až Tabulka č. 35: Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě provedený pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje v letech 2004 až Tabulka č. 36: Počet kontrolovaných vozidel při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě provedeného Policií ČR a celními úřady v Libereckém kraji v letech 2004 až Tabulka č. 37: Závady zjištěné při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě provedeného Policií ČR a celními úřady v Libereckém kraji v letech 2004 až Tabulka č. 38: Přehled vybraných kaucí celními úřady v Libereckém kraji v letech 2004 až Tabulka č. 39: Přehled vybraných kaucí celními úřady v Libereckém kraji za období roku 2005 a dle země původu dopravce Tabulka č. 40: Přehled správních řízení v silniční dopravě vedených pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, v letech 2003 až Tabulka č. 41: Přehled výsledků správních řízení v silniční dopravě vedených pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, v roce 2005 a Tabulka č. 42: Úspěšnost žadatelů při zkouškách odborné způsobilosti k provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřebu v Libereckém kraji v letech 2003 až Tabulka č. 43: Maximální rozsah základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje Tabulka č. 44: Přehled licencí, které nebyly Krajským úřadem Libereckého kraje v roce 2006 prodlouženy Tabulka č. 45: Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje celkem, rok Tabulka č. 46: Zajištění základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje příměstskou veřejnou dopravou (podle dopravců) - srovnání 2005, 2006 a Tabulka č. 47: Kilometrický rozsah jízdních řádů dle dopravců, se kterými byla uzavřena smlouva o závazku veřejné služby srovnání v letech 2004 až Tabulka č. 48: Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty v letech 2003 až Tabulka č. 49: Počet připomínek k jízdním řádům veřejné linkové dopravy projednaných Krajským úřadem Libereckého kraje v letech 2003 až Tabulka č. 50: Přehled počtu emitovaných karet dle typů u jednotlivých dopravců k Tabulka č. 51: Žákovské jízdné ve veřejné dopravě Tabulka č. 52: Zajištění dopravní obslužnosti MHD v Libereckém kraji - podle dopravců, k Tabulka č. 53: Zajištění dopravní obslužnosti MHD v Libereckém kraji - k Tabulka č. 54: Počet provozovatelů taxislužby v Libereckém kraji v letech 2003 až / 210

9 Tabulka č. 55: Počet provozovaných vozidel taxislužby v Libereckém kraji v letech 2003 až Tabulka č. 56: Přehled zvláštní linkové dopravy na území Libereckého kraje provozované v roce 2006 na základě platných udělených licencí Tabulka č. 57: Obsaditelnost jednotlivých linek sezónních autobusů v Libereckém kraji v letech 2002 až Tabulka č. 58: Rozložení nadmořských výšek na území Libereckého kraje Tabulka č. 59: Základní ekonomické ukazatele Krajské správy silnic Libereckého kraje Tabulka č. 60: Přehled majetkoprávních operacích zpracovávaných odborem dopravy KÚLK za období 2002 až Tabulka č. 61: Zimní údržba silnic I. třídy v Libereckém kraji podle technologií v zimním období 2006/2007 (údaje v km) Tabulka č. 62: Zimní údržba silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji podle technologií v zimním období 2006/2007 (údaje v km) Tabulka č. 63: Vážení vozidel provedená celními úřady v Libereckém kraji v letech 2005 a Tabulka č. 64: Vážení vozidel provedená mobilní jednotkou Centra služeb pro silniční dopravu v Libereckém kraji v roce Tabulka č. 65: Státní silniční síť v Libereckém kraji Tabulka č. 66: Silnice zajišťující významná spojení Libereckého kraje se zahraničím Tabulka č. 67: Přehled délek silnic I. třídy v Libereckém kraji k dle území Tabulka č. 68: Výstavba na státních silnicích v Libereckém kraji v roce Tabulka č. 69: Nejzatíženější úseky silnic I. - III. třídy v Libereckém kraji Tabulka č. 70: Nejzatíženější úseky silnic I. - III. třídy v Libereckém kraji - nárůst těžké nákladní dopravy v letech 2000 a Tabulka č. 71: Délka silniční sítě v jednotlivých krajích v ČR k Tabulka č. 72: Délka silnic v Libereckém kraji podle území okresů k Tabulka č. 73: Hustota silnic na km 2 v Libereckém kraji podle území okresů k Tabulka č. 74: Počet mostů v jednotlivých krajích v ČR k Tabulka č. 75: Počet podjezdů a železničních přejezdů v Libereckém kraji k Tabulka č. 76: Stav povrchu vozovek silnic II. třídy v Libereckém kraji v letech 2002 až Tabulka č. 77: Stav povrchu vozovek silnic III. třídy v Libereckém kraji v letech 2002 až Tabulka č. 78: Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2002 až Tabulka č. 79: Sumarizace stavebních stavů mostů po hlavních mostních prohlídkách v roce Tabulka č. 80: Délka silnic I. a II. třídy v normových kategoriích v jednotlivých krajích (2004) Tabulka č. 81: Úseky oprav financovaných z úvěru Libereckého kraje Tabulka č. 82: Úseky oprav financovaných z fondů EU Tabulka č. 83: Kategorizace železničních drah Tabulka č. 84: Výkony železničních dopravců na území Libereckého kraje v roce 2005 a Tabulka č. 85: Rychlíky a spěšné vlaky v Libereckém kraji v jízdním řádu 2005/2006 a 2006/ Tabulka č. 86: Srovnání jízdních dob rychlíků v GVD 1933, 2004/2005 a 2006/ Tabulka č. 87: Taktová doprava na železničních tratích v Libereckém kraj Tabulka č. 88: Dálková doprava v Libereckém kraji obsluhována vozidly z dep kolejových vozidel (DKV) / 210

10 Tabulka č. 89:Regionální doprava v Libereckém kraji obsluhována vozidly z dep kolejových vozidel (DKV) Tabulka č. 90: Přehled motorových vozů používaných v regionální dopravě v Libereckém kraji Tabulka č. 91: Přehled přípojných vozů používaných v regionální dopravě v Libereckém kraji Tabulka č. 92: Přehled celostátních tratí na území Libereckého kraje Tabulka č. 93: Trať č. 030 Liberec - Jaroměř (-Pardubice) Tabulka č. 94: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 030 v letech 2002 až Tabulka č. 95: Trať č. 037 Liberec - Černousy Tabulka č. 96: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 037 v letech 2002 až Tabulka č. 97: Trať č. 040 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Tabulka č. 98: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 040 v letech 2002 až Tabulka č. 99: Trať č. 041 Turnov - Jičín - Hradec Králové Tabulka č. 100: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 041 v letech 2002 až Tabulka č. 101: Trať č. 070 Turnov - Praha Tabulka č. 102: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 070 v letech 2002 až Tabulka č. 103: Trať č. 080 Bakov nad Jizerou - Jedlová Tabulka č. 104: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 080 v letech 2002 až Tabulka č. 105: Trať č. 081 Česká Lípa - Benešov nad Ploučnicí - Rumburk - Děčín Tabulka č. 106: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 081 v letech 2002 až Tabulka č. 107: Trať č. 086 Liberec - Česká Lípa Tabulka č. 108: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 086 v letech 2002 až Tabulka č. 109: Trať č. 089 Liberec - Rybniště Tabulka č. 110: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 089 v letech 2002 až Tabulka č. 111: Přehled regionálních a vlečkových tratí na území Libereckého kraje Tabulka č. 112: Trať č. 034 Smržovka - Josefův Důl Tabulka č. 113: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 034 v letech 2002 až Tabulka č. 114: Trať č. 035 Tanvald - Železný Brod Tabulka č. 115: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 035 v letech 2002 až Tabulka č. 116: Trať č. 036 Liberec - Tanvald - Harrachov Tabulka č. 117: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 036 v letech 2002 až Tabulka č. 118: Trať č. 038 Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem Tabulka č. 119: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 038 v letech 2002 až Tabulka č. 120: Trať č. 039 Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem Tabulka č. 121: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 039 v letech 2002 až Tabulka č. 122: Trať č. 042 Rokytnice nad Jizerou - Martinice v Krkonoších / 210

11 Tabulka č. 123: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 042 v letech 2002 až Tabulka č. 124: Trať č. 064 Stará Paka - Mladá Boleslav Tabulka č. 125: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 064 v letech 2002 až Tabulka č. 126: Trať č. 087 Česká Lípa - Lovosice Tabulka č. 127: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 087 v letech 2002 až Tabulka č. 128: Trať Mimoň - Mimoň staré nádraží Tabulka č. 129: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v České Lípě Tabulka č. 130: Průměrný denní počet prodaných jízdenek ve Frýdlantu Tabulka č. 131: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Jablonci nad Nisou Tabulka č. 132: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Jilemnici Tabulka č. 133: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Liberci Tabulka č. 134: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Novém Boru Tabulka č. 135: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Semilech Tabulka č. 136: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Tanvaldu Tabulka č. 137: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Turnově Tabulka č. 138: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Železném Brodě Tabulka č. 139: Seznam železničních přejezdů na silnicích I. a II. třídy v Libereckém kraji Tabulka č. 140: Nehody na železničních přejezdech a přechodech v Libereckém kraji v letech 2003 až Tabulka č. 141: Umělé stavby na železničních tratích v Libereckém kraji (obvod SDC Liberec) Tabulka č. 142: Kategorizace letišť Tabulka č. 143: Počet letišť v České republice a v Libereckém kraji v roce Tabulka č. 144: Seznam letišť v Libereckém kraji Tabulka č. 145: Letiště Česká Lípa Lada Tabulka č. 146: Letiště Česká Lípa Ramš Tabulka č. 147: Letiště Český Dub Tabulka č. 148: Letiště Druzcov Tabulka č. 149: Letiště Hodkovice nad Mohelkou Tabulka č. 150: Letiště Hradčany Ralsko Tabulka č. 151: Letiště Lomnice nad Popelkou Tabulka č. 152: Letiště Liberec Tabulka č. 153: Seznam významných letišť v okolí Libereckého kraje Tabulka č. 154: Letiště Mnichovo Hradiště Středočeský kraj Tabulka č. 155: Letiště Jelenia Góra Polsko Tabulka č. 156: Letiště Görlitz Německo Tabulka č. 157: Letiště Bautzen Německo Tabulka č. 158: Letiště Rothenburg Německo Tabulka č. 159: Počet pohybů na jednotlivých letištích v Libereckém kraji v letech 2002 až Tabulka č. 160: Lodní osobní doprava v Libereckém kraji / 210

12 SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Motorizace v Libereckém kraji a v České republice v letech 2003 až Graf č. 2: Automobilizace v České republice a v Libereckém kraji v letech 2003 až Graf č. 3: Počet obyvatel nad 15 let a počet řidičů v Libereckém kraji v letech 2004 až Graf č. 4: Vývoj počtu řešených dopravních přestupků v Libereckém kraji v letech 2002 až Graf č. 5: Způsob řešení dopravních přestupků v Libereckém kraji v roce 2006 (v %) Graf č. 6: Výše uložených pokut za dopravní přestupky v Libereckém kraji v roce Graf č. 7: Počet dopravních nehod v Libereckém kraji v letech 2003 až Graf č. 8: Příčiny dopravních nehod v Libereckém kraji v roce Graf č. 9: Počet usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji v letech 2003 až Graf č. 10: Příčiny dopravních nehod s úmrtím v Libereckém kraji v roce Graf č. 11: Procentuální podíl jednotlivých obcí na celkovém počtu podnikatelů v silniční motorové dopravě v Libereckém kraji v roce Graf č. 12: Procentuální podíl jednotlivých druhů dopravy na celkovém počtu podnikatelů v silniční motorové dopravě v Libereckém kraji v roce Graf č. 13: Procentuální podíl jednotlivých kategorií vozidel na celkovém počtu provozovaných vozidel v silniční motorové dopravě v Libereckém kraji v roce Graf č. 14: Počet kontrol v silniční dopravě provedený pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje v letech 2003 až Graf č. 15: Nejčastější závady zjištěné při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě v Libereckém kraji v roce Graf č. 16: Rozložení nadmořských výšek na území Libereckého kraje Graf č. 17: Stav povrchu vozovek silnic II. třídy v Libereckém kraji v letech 2002 až Graf č. 18: Stav povrchu vozovek silnic III. třídy v Libereckém kraji v letech 2002 až Graf č. 19: Vývoj rozdělení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2002 až Graf č. 20: Vývoj rozdělení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy dle okresů Graf č. 21: Stav povrchu vozovek silnic II. třídy v procentech v roce Graf č. 22: Stav povrchu vozovek silnic III. třídy v procentech v roce Graf č. 23: Zjednodušené schéma organizační struktury ČD, a.s Graf č. 24: Porovnání jízdních dob rychlíků v GVD 1933, 2004/2005 a 2006/ Graf č. 25: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 030 v letech 2002 až Graf č. 26: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 037 v letech 2002 až Graf č. 27: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 040 v letech 2002 až Graf č. 28: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 041 v letech 2002 až Graf č. 29: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 070 v letech 2002 až Graf č. 30: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 080 v letech 2002 až Graf č. 31: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 081 v letech 2002 až / 210

13 Graf č. 32: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 086 v letech 2002 až Graf č. 33: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 089 v letech 2002 až Graf č. 34: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 034 v letech 2002 až Graf č. 35: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 035 v letech 2002 až Graf č. 36: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 036 v letech 2002 až Graf č. 37: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 038 v letech 2002 až Graf č. 38: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 039 v letech 2002 až Graf č. 39: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 042 v letech 2002 až Graf č. 40: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 064 v letech 2002 až Graf č. 41: Průměrná frekvence cestujících (nástup+výstup) na zastávkách ČD tratě č. 087 v letech 2002 až Graf č. 42: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v České Lípě Graf č. 43: Průměrný denní počet prodaných jízdenek ve Frýdlantu Graf č. 44: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Jablonci nad Nisou Graf č. 45: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Jilemnici Graf č. 46: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Liberci Graf č. 47: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Novém Boru Graf č. 48: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Semilech Graf č. 49: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Tanvaldu Graf č. 50: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Turnově Graf č. 51: Průměrný denní počet prodaných jízdenek v Železném Brodě Graf č. 52: Počty nehod na železničních přejezdech v letech 2003 až / 210

14 1. ÚVOD Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje zahrnuje všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního, technického i provozního, která jsou na území Libereckého kraje využívána. Největší důraz je kladen na silniční dopravu, která se Libereckého kraje týká přímo, a to jak majetkově tak legislativně. Předmětem analýzy dopravy v Libereckém kraji je soustředění všech dostupných a na sobě závislých informací pro potřeby rozvojových a rozhodovacích procesů na úrovni kraje. Dále pak zhodnocení soustředěných informací, které povedou ke zkvalitnění dopravní infrastruktury tak, aby bylo zajištěno napojení Libereckého kraje na republikovou a evropskou síť, a současně byla optimalizována vnitřní (krajská) dopravní obsluha území z hlediska životních podmínek občanů kraje, bezpečnosti a ochrany uživatelů, ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství a venkova. Původní zpracování bylo předkládáno v období krátce po zrušení okresních úřadů. Při provádění aktualizací se zpracovatelé snažili zachovat původní strukturu dokumentu, ale toto nebylo možné ve všech případech. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument zejména analytický, byly v minulých aktualizacích provedeny formální úpravy ve statích, kde došlo v průběhu let 2002 až 2006 ke změnám, nebo v částech, kde je nové uspořádání přehlednější. Pátá aktualizace zahrnuje období roku 2006 a časové řady umožňují porovnání s předešlým obdobím. Některá opatření, jak ukazují statistiky, naplňují Strategii rozvoje dopravní infrastruktury Libereckého kraje schválenou Zastupitelstvem LK dne usnesením č. 200/02/ZK. Příkladem uvádím úvěr, který kraj přijal na opravu silnic nebo postupné snižování dopravních nehod zaviněných dětmi, ať chodci či cyklisty. V současné době připravuje Liberecký kraj projekt tarifní integrace veřejné dopravy, který by měl zvýšit zájem obyvatel o tento způsob dopravy. Mapa č. 1: Dopravní síť - silnice, železnice, hraniční přechody a letiště v Libereckém kraji Mapa č. 2: Působnost dopravních úřadů v Libereckém kraji, provozy a střediska KSS LK 14 / 210

15 1.1 SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ SWOT ANALÝZA PRO OBLAST SILNIČNÍ DOPRAVA SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Přirozené historické vazby na SRN a Polsko. Přetíženost úseků hlavní silniční sítě. Hustá síť silnic. Rychlé silniční spojení s Prahou. Stabilita počtu osob přepravených veřejnou autobusovou dopravou v průběhu posledních let. Hustá síť autobusových linek. Rozsáhlá výstavba silnic I. třídy v Libereckém kraji v posledních letech. Možnost čerpání prostředků z fondů EU na rozvoj dopravní infrastruktury. Budování integrovaných dopravních systémů v hlavních aglomeracích, optimalizace systému dopravní obslužnosti. Možnost čerpání úvěru z KB na revitalizaci silnic II. a III. třídy. PŘÍLEŽITOSTI Dobudování a modernizace hlavních silničních tahů. Napojení regionu na dálniční systém EU. Postupné odstraňování úrovňového křížení železnice a silnic. Zajištění vyššího podílu veřejné hromadné dopravy na celkových přepravních výkonech. Zlepšení systémů prevence a represe v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zavedení dopravně bezpečnostního auditu pozemních komunikací při výstavbě a opravách. Nevyhovující stavební a dopravně technický stav komunikací, zejména silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Špatná přístupnost k hranicím státu, absence obchvatů měst a obcí. Nedostatek finančních prostředků na kvalitní vybavení KSS LK. Nedostatek finančních prostředků na stavby, opravy a údržbu silniční sítě. Nedostatečná dopravní obslužnost částí území veřejnou hromadnou dopravou. Nízký stupeň integrace dopravy. Nárůst individuální dopravy. Chybějící oddělení pěší a cyklistické dopravy od automobilové dopravy. Velké množství úrovňových železničních přejezdů. Vysoký počet dopravních nehod na silniční síti. OHROŽENÍ Nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj infrastruktury. Nekoordinovanost rozvojových programů. Odkládání dostavby páteřních tras regionu a napojení regionu na mezinárodní dopravní síť. Zhoršování dopravní obslužnosti, zejména ve venkovských oblastech. Útlum veřejné dopravy, zvyšování koncentrace individuální dopravy zejména ve velkých městech. 15 / 210

16 SWOT ANALÝZA PRO OBLAST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA SILNÉ STRÁNKY Hustá síť železničních tratí, síťový charakter infrastruktury. Nejmenší negativní vliv na životní prostředí. Velká přepravní kapacita osob i nákladů. PŘÍLEŽITOSTI Realizace projektu REGIOTRAM NISA. Propojení tří zemí SRN, Polsko a ČR zprovozněním a modernizováním stávajících tratí. Převedení kamionové dopravy na železnici. Podpora rozvoje cykloturistiky zavedením vhodných přepravních vozů a vlaků. Zrušení omezení na železničních hraničních přechodech v Libereckém kraji. SLABÉ STRÁNKY Zanedbaná údržba tratí, budov, mostů, tunelů, propustků, zastaralé a chybějící zabezpečovací a sdělovací zařízení. Zastaralý vozový park, nízká přepravní rychlost a nevyhovující kultura cestování. Chybějící kvalitní a rychlé napojení na páteřní koridorovou síť. Velké množství úrovňových přejezdů, nízká úroveň zabezpečovacích systémů. Neelektrizované tratě. OHROŽENÍ Rušení železničních tratí a omezování jejich provozu. Nekoordinovaná a separátní privatizace jednotlivých tratí. Další zanedbávání údržby a prosté reprodukce zařízení. SWOT ANALÝZA PRO OBLAST LETECKÁ DOPRAVA SILNÉ STRÁNKY Přítomnost fungujícího letiště v Liberci. Přítomnost dalších letištních zpevněných ploch v zájmové oblasti Libereckého kraje. PŘÍLEŽITOSTI Možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU na rozvoj letišť. Rozvoj regionálního letiště dobře dostupného zejména z krajského města. SLABÉ STRÁNKY Omezené provozní možnosti letišť v Libereckém kraji. OHROŽENÍ Zánik letecké dopravy na území Libereckého kraje. 16 / 210

17 1.2 HRANIČNÍ PŘECHODY Hraničním přechodem se rozumí: místo vymezené mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána, určené pro překračování státních hranic České republiky za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou nebo zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; mezinárodní letiště; prostor mezistátního vlaku a paluba lodě mezistátní osobní nebo nákladní lodní přepravy v době, kdy je v tomto prostoru prováděna hraniční kontrola. Seznam hraničních přechodů, které za stanovených podmínek mohou použít k překročení státních hranic státní občané České republiky a cizinci, včetně rozsahu provozu na jednotlivých hraničních přechodech, je uveden v příloze ke sdělení Ministerstva vnitra č. 396/2006 Sb. Hraniční přechody se dělí na: silniční hraniční přechody; přechody malého pohraničního styku; přechody na turistických stezkách protínajících státní hranice; říční hraniční přechody; letištní hraniční přechody; železniční hraniční přechody HRANIČNÍ PŘECHODY NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE Délka státní hranice Libereckého kraje s Polskou republikou je 130 km, se Spolkovou republikou Německo 22,7 km. Rozšíření sítí veřejné dopravy představuje v příhraničních regionech prioritu ve spojitosti s usnadněním mobility obyvatel mezi příhraničními regiony. Jsou také důležité při umožnění rychlé přepravy zboží a nákladů na širší trhy i pro usnadňování přístupu turistů do regionu. V Libereckém kraji je celkem 6 silničních hraničních přechodů, 14 přechodů na turistických stezkách a 2 železniční hraniční přechody. Přechody malého pohraničního styku a říční hraniční přechody se na území Libereckého kraje nenachází. V současné době je evidováno celkem 11 návrhů na zřízení nových hraničních přechodů, převážně na turistických stezkách protínajících státní hranice, a několik návrhů na změnu rozsahu dopravy na stávajících hraničních přechodech. Následující tabulka je přehledem všech stávajících i navrhovaných hraničních přechodů na území Libereckého kraje a poskytuje základní informace ke každému z nich. Seznam je řazen dle abecedního názvu hraničního přechodu. 17 / 210

18 Tabulka č. 1: Abecední přehled stávajících a navrhovaných hraničních přechodů na území Libereckého kraje Název hraničního přechodu P.č. Země Druh Specifikace Andělka Lutogniewice 19 Polsko turistický III/0354 Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt 10 Polsko, SRN návrh - turistický MK Černousy/Ves Zawidów 20 Polsko turistický ÚK Česká brána Neu Hartau 7 SRN návrh - turistický ÚK Dolní Světlá Jonsdorf 2 SRN turistický MK Dolní Světlá Waltersdorf 1 SRN turistický * III/26839 Frýdlant v Čechách Zawidów 22 Polsko železniční nákladní žel. 037 Habartice Zawidów 23 Polsko silniční * I/13 Harrachov Jakuszyce 32 Polsko silniční I/10 Harrachov Jakuszyce 30 Polsko návrh - železniční - Harrachov Polana Jakuszycka 29 Polsko turistický ÚK Harrachov, Nový Svět Tkacka Góra 31 Polsko návrh - turistický ÚK Heřmanice Bogatynia 15 Polsko návrh - turistický III/3513 Hrádek nad Nisou Hartau 9 SRN turistický * III/27111 Hrádek nad Nisou Kopaczów 13 Polsko návrh - silniční I/35 Hrádek nad Nisou Neu Hartau 8 SRN návrh - turistický ÚK Hrádek nad Nisou Porajów 11 Polsko silniční * I/35 Hrádek nad Nisou Zittau/Žitava 12 SRN železniční žel. 089 Jindřichovice pod Smrkem Świecie 25 Polsko turistický III/2915 Jizerka Orle 28 Polsko turistický ÚK Krompach Jonsdorf 3 SRN turistický * MK Krompach Oybin/Hain 4 SRN turistický * MK Kunratice Bogatynia 16 Polsko silniční * III/03511 Kunratice Bogatynia, haldy 17 Polsko návrh - turistický ÚK Nové Město pod Smrkem Czerniawa Zdrój 26 Polsko silniční * II/291 Oldřichov na Hranicích Kopaczów 14 Polsko návrh - turistický MK Petrovice Lückendorf 5 SRN turistický * II/270 Petrovice (Lví buk) Lückendorf (Forsthaus) 6 SRN návrh - turistický ÚK Smědá Witka 21 Polsko návrh - říční řeka Smrk Stóg Izerski 27 Polsko turistický ÚK Srbská Miloszów 24 Polsko silniční III/2918 Višňovská Wigancice Zytawskie 18 Polsko turistický MK Vosecká bouda (Tvarožník) Szrenica 33 Polsko turistický ÚK 18 / 210

19 Legenda: ve sloupci Druh je údaj o druhu hraničního přechodu (silniční, turistický = přechod na turistické stezce protínající státní hranice, železniční, příp. návrh = návrh na zřízení nového hraničního přechodu); pokud je za tímto údajem uvedena * znamená to, že u stávajícího hraničního přechodu je navrhována změna; ve sloupci P.č. je údaj o pořadovém čísle hraničního přechodu v seznamu všech stávajících i navrhovaných hraničních přechodů na území Libereckého kraje (číslo přiděleno dle umístění hraničního přechodu na mapě směrem od západu k východu); ve sloupci Specifikace je údaj o pozemní komunikaci, která vede z české strany k hraničnímu přechodu (silnice třída/číslo, příp. MK = místní komunikace, ÚK = účelová komunikace), nebo údaj o železniční trati (žel. číslo). Příloha č. 1: Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje ČESKO - NĚMECKÉ STÁTNÍ HRANICE Se Spolkovou republikou Německo je na území Libereckého kraje nyní otevřeno celkem 7 hraničních přechodů, z toho: 1 železniční hraniční přechod; 6 přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice. Na přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice se Spolkovou republikou Německo mohou překračovat státní hranice občané České republiky, státní příslušníci Spolkové republiky Německo a státní příslušníci třetích států, kteří nepodléhají vízové povinnosti v České republice ani v žádném z členských států Evropské unie, za podmínek stanovených Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech, ze dne Každoročně probíhají jednání na téma Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po začlenění České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody). Na území Libereckého kraje se jedná o možnost rozšíření provozu na některých turistických přechodech na hranici Libereckého kraje a Svobodného státu Sasko v místech, kde v minulosti silniční spojení mezi českým a německým územím již existovalo. Navrhovaná silniční spojení mezi oběma státy jsou vázána na splnění všech podmínek Schengenské dohody (zpočátku dojde ke zrušení celních kontrol mezi ČR a jednotlivými státy EU, poté k úplnému otevření vnitřních hranic - tj. zrušení pasové i celní kontroly mezi ČR a jednotlivými státy EU). Kromě již otevřených hraničních přechodů jsou evidovány celkem 3 návrhy na otevření nových přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a společný česko-polsko-německý přechod Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt. 19 / 210

20 1.2.3 ČESKO - POLSKÉ STÁTNÍ HRANICE S Polskou republikou je na území Libereckého kraje nyní otevřeno celkem 15 hraničních přechodů, z toho: 1 železniční hraniční přechod; 6 silničních hraničních přechodů; 8 přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice. Na přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice s Polskou republikou mohou překračovat státní hranice občané České republiky a státní příslušníci Polské republiky, Belgie, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Izraele, Japonska, Kanady, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spolkové republiky Německo, Španělska, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie za podmínek stanovených Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, ze dne , v doplněném znění dle schválených diplomatických nót. Již několik let se usiluje o otevření nových hraničních přechodů na území Libereckého kraje s Polskou republikou. Kromě otevřených hraničních přechodů je evidováno celkem 8 návrhů na otevření nových přechodů, z toho: 1 železniční (Harrachov Jakuszyce); 1 silniční (Hrádek nad Nisou Kopaczów); 1 říční (Smědá Witka); 5 turistických (Harrachov, Nový Svět Tkacka Góra; Heřmanice Bogatynia; Kunratice Bogatynia, haldy; Oldřichov na Hranicích Kopaczów a společný českopolsko-německý Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt) ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PROBLEMATIKY HRANIČNÍCH PŘECHODŮ Znovuotevření a doplnění v minulosti používaných hraničních přechodů na tradičních trasách je důležitým předpokladem pro obnovení přímých kontaktů lidí, jejich vzájemného poznávání a urychlení vzájemného hospodářského a sociálního rozvoje na obou stranách hranice. Nyní, po vstupu České republiky a Polské republiky do Evropské unie, se postupně připravují podmínky pro další propojení České republiky, Spolkové republiky Německo a Polské republiky po splnění podmínek ke vstupu ČR a PR do schengenského prostoru. Potom nebude bránit legislativa dalším propojením tří zemí, problémem zůstane technický a stavební stav přístupových komunikací. Problematika týkající se hraničních přechodů je průběžně projednávána dotčenými orgány veřejné správy. Každoročně probíhají jednání zástupců delegací expertů České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech a přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice. 20 / 210

21 Změny týkající se hraničních přechodů na území Libereckého kraje: Hrádek nad Nisou - Porajów ujednání o rozšíření rozsahu dopravy o autobusy vstoupilo v platnost dne ; Jindřichovice pod Smrkem - Swiecie ujednání o zřízení přechodu vstoupilo v platnost dne (dne proběhlo slavnostní otevření turistického přechodu); Smrk - Stóg Izerski ujednání o rozšíření rozsahu provozu o cyklisty vstoupilo v platnost dne ; Jizerka - Orle ujednání o zřízení přechodu vstoupilo v platnost dne (dne proběhlo slavnostní otevření turistického přechodu); Višňovská - Wigancice Zytawskie ujednání o zřízení přechodu vstoupilo v platnost dne ; Černousy/Ves - Zawidów ujednání o zřízení přechodu vstoupilo v platnost dne ; Petrovice - Lückendorf ujednání o rozšíření provozní doby na celoročně od 6 do 22 hod. vstoupilo v platnost dne ; Srbská - Miloszów ujednání o rozšíření rozsahu dopravy o osobní automobily, rozšíření charakteru pro občany všech států a rozšíření provozu na nepřetržitý vstoupilo v platnost dne Z jednání delegací expertů České republiky a Polské republiky o hraničních přechodech a přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice, které se uskutečnilo v listopadu 2004 v Jablonci nad Nisou, a ze setkání Pracovní skupiny pro dopravu a překračování hranic Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se uskutečnilo v říjnu 2005 ve Wisle, vyplývá několik návrhů na změny současného stavu hraničních přechodů na území Libereckého kraje. Tyto návrhy byly opětovně projednány na setkání Pracovní skupiny pro dopravu a překračování hranic Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se uskutečnilo v říjnu 2006 v Praze. Projednávání návrhu na rozšíření provozu o nákladní vozidla do 12 tun celkové hmotnosti na hraničním přechodu Habartice Zawidów je pozastaveno po ukončení vnitrostátního projednání, kdy česká strana dospěla k názoru, že s navrženým rozšířením nemůže souhlasit a navrhuje o celé věci jednat až po vybudování obchvatů obcí Habartice a Frýdlant. Dále je navrhováno zrušení omezení provozu nákladních vozidel do 3,5 tuny spojený s jejich registrací, čímž umožnit přejezdy nákladních vozidel do uvedené hmotnosti i vozidlům ze třetích zemí. Na území Libereckého kraje se jedná se o hraniční přechody Kunratice Bogatynia, Habartice Zawidów a Nové Město pod Smrkem Czerniawa Zdroj. V souvislosti se vstupem České republiky a Polské republiky do EU je navrhováno rozšířit provoz na všech hraničních přechodech s rozsahem provozu pro osobní vozidla o nákladní vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti. Na území Libereckého kraje by se jednalo o přechod Hrádek nad Nisou Porajów. Vedle dnešního silničního spojení z Hrádku nad Nisou do Porajówa a do Zittau se připravuje propojení české rychlostní silnice R 35 Turnov Liberec Hrádek nad Nisou na přeložku německé silnice B 178 Zittau Weissenberg a rekonstruovanou polskou silnici 352 a 354 Sieniawka Zgorzelec. Toto řešení je v souladu s připravovanou přeložkou polské 21 / 210

22 silnice Sieniawka Bogatynia Kunratice, která umožní rychlé spojení z Německa přes Frýdlantský výběžek do Jizerských hor a Krkonoš. O vybudování nového hraničního přechodu na silnici I/35 v Hrádku nad Nisou česká strana usiluje již řadu let. Třístranná smlouva o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa mezi lokalitami Hrádek nad Nisou Bogatynia Zittau byla podepsána dne V současné době probíhá naplnění třístranné mezinárodní smlouvy o tomto propojení. Dle smlouvy uhradila Česká republika a Spolková republika Německo finanční závazek Polské republice. V současné době všechny tři strany připravují dokumentaci ke stavebnímu povolení. Na české a německé straně byly již zahájeny stavební práce. Pokud nedojde k výraznému zdržení na polské straně, měl by být provoz zahájen v roce Pro kontrolu plnění této smlouvy byla vytvořena pracovní skupina, která se pravidelně schází a snaží se odstraňovat překážky, které vznikají přeshraniční bariérou. Na řídící skupině svazku Malý trojúhelník (Zittau Bogatynia Hrádek nad Nisou) byl dne projednán návrh na zřízení hraničního přechodu v bodě Trojzemí. Bylo konstatováno, že je potřeba vypsat architektonickou soutěž mostního propojení a následného podání společného projektu do evropských fondů. Potřebu tohoto přechodu potvrdilo i využití provizorního mostního propojení během slavností rozšíření EU, které se konaly právě v prostoru Trojzemí, a zklamání obyvatel i turistů po odstranění tohoto propojení. Prvním krokem k tomu, aby v prostoru Trojzemí došlo k propojení cyklostezek a symbolickému spojení Euroregionu Nisa přímo v jeho srdci, byl workshop, který probíhal v únoru Celkem se zúčastnilo 10 studentů z Liberce a Žitavy, kteří vypracovali sedm reálných návrhů budoucí podoby mostu pro pěší a cyklisty v bodě Trojzemí. Dne proběhla prezentace modelů. Dle vítězného modelu by všechny tři země mohl spojovat kruhový most jako symbol rovnosti, kde mají všichni stejně daleko ke středu. Návrh mostu vzešlý z workshopu se stal prvním krokem k propojení turistických tras v prostoru Trojzemí. Dalším krokem je schválení žádosti měst Hrádek nad Nisou (CZ), Žitava (D) a Bogatynia (PL) ve věci podání návrhu na zřízení společného česko-polsko-německého hraničního přechodu Bod Trojzemí Trojstyk Dreiländerpunkt. Z výše uvedených jednání Pracovní skupiny pro dopravu a překračování hranic Českopolské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci vyplývá také několik návrhů na zřízení nových přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice. V současné době jsou projednávány mimo jiné české návrhy na zřízení nových přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice, které se nachází v Libereckém kraji. Jedná se o turistické stezky Heřmanice Bogatynia, Kunratice Bogatynia, haldy, Oldřichov na Hranicích Kopaczów a Harrachov, Nový Svět Tkacka Góra. Dále jsou projednávány celkem 3 návrhy na otevření nových přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo v regionu Trojzemí. Jedná se o přechody Česká brána Neu Hartau; Hrádek nad Nisou Neu Hartau a Petrovice (Lví buk) Lückendorf (Forsthaus). Česká strana záležitost na základě návrhu diplomatické nóty německé strany opětovně projednala. Přechody by měly být v nejbližším období otevřeny. Nyní se čeká na vyřízení potřebné dokumentace k výměně diplomatických nót. Kromě jednání týkajících se nových míst určených pro překračování státních hranic turisty probíhají také jednání na téma Koncepce doplňujících silničních spojení mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (po začlenění České republiky do EU a po splnění Schengenské dohody). Na území Libereckého kraje se jedná o možnost rozšíření provozu na některých turistických přechodech na hranici Libereckého kraje a Svobodného státu Sasko v místech, kde v minulosti silniční spojení mezi českým a německým územím již existovalo. 22 / 210

Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Hraniční přechody na území Libereckého kraje Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek (josef.jirasek@kraj-lbc.cz) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí odboru dopravy

Více

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje PŘÍLOHA č. 1 1 / 34 Následuje přehled údajů o jednotlivých hraničních přechodech na území

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

12 Hraniční přechod Hrádek nad Nisou Zittau/Žitava

12 Hraniční přechod Hrádek nad Nisou Zittau/Žitava 13 / 34 12 Hraniční přechod Hrádek nad Nisou Zittau/Žitava Pořadové číslo 12 Hrádek nad Nisou Zittau/Žitava Spolková republika Německo železniční Hraniční znak IV 145-145/1 Specifikace železniční tratě

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování I. aktualizace II. aktualizace III. aktualizace IV. aktualizace V. aktualizace VI. aktualizace VII. aktualizace VIII. aktualizace

Více

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 2 OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 4 1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY... 5 1 CHARAKTERISTIKA LIBERECKÉHO KRAJE... 6 2 POPIS

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 1. OBSAH ÚVOD... 3 1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY... 4 1 CHARAKTERISTIKA LIBERECKÉHO KRAJE... 5 2 POPIS ZAJIŠŤOVANÝCH

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji

Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji str. 1 z celkem 12 Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji část: Technické a ekonomické zhodnocení problémů a záměrů rozvoje

Více

Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Hraniční přechody na území Libereckého kraje Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek (josef.jirasek@kraj-lbc.cz) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí odboru dopravy

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy Pasport zjištěného stavu a záměrů Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy V rámci přípravy a řešení první etapy generelu byl proveden pasport záměrů a stavu v řešeném území, přičemž řešeným

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 1 ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 002013 Pořadí jednání č. 61 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 140/13 snížení kapitoly 91903 Pokladní správa a navýšení kapitoly 92606 Dotační fond a poskytnutí

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets (Stand 11.12.2005)

Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets (Stand 11.12.2005) Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets (Stand 11.12.2005) Geltungsbereich der EURO-NEISSE-Tickets VBB Hoyerswerda Spremberg Kromlau WEM Bad Muskau Weißwasser 220 Republik Polen Gozdnica 1795 1799 Ruszów

Více

Hraniční přechody na území Libereckého kraje

Hraniční přechody na území Libereckého kraje Liberecký kraj Hraniční přechody na území Libereckého kraje Zpracoval: Schválil: Ing. Josef Jirásek (josef.jirasek@kraj-lbc.cz) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Ing. Stanislava Jakešová vedoucí

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

Liberecký kraj. v èíslech

Liberecký kraj. v èíslech 2 3 7 9 4 5 8 2 1 Liberecký kraj 9 6 8 v èíslech 4 5 7 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2008 Úvodní slovo 1 Základní geografická charakteristika 2 Administrativní èlenìní 4 Obyvatelstvo

Více

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář

Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Bezpečnost extravilánových silnic - odborný seminář Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant agreement: MOVE/SUB/2010/D3/300-1/SI2.560087/PILOT4SAFETY

Více

23 Hraniční přechod Habartice Zawidów

23 Hraniční přechod Habartice Zawidów 24 / 34 23 Hraniční přechod Habartice Zawidów Pořadové číslo 23 ZMĚNA Habartice Zawidów silniční Hraniční znak IV 102 I/13 Specifikace přístupové pozemní komunikace (Polsko) 355 pěší, cyklisté, motocykly,

Více

(dále jen dopravce, společně s objednatelem dále jen Smluvní strany )

(dále jen dopravce, společně s objednatelem dále jen Smluvní strany ) č.j.: č.ev.: výtisk č... Dodatek č.1 Ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené výkony

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

C.1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace Motto: Hodinová dostupnost.

C.1 Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace Motto: Hodinová dostupnost. Opatření C. Průběžné zkvalitňování dopravní infrastruktury a její optimalizace Motto: Hodinová dostupnost. Dopravní infrastruktura Libereckého kraje je založena na bezpečné, kvalitní a přiměřeně husté

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 21. 11. 2013 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2013 Semilsko V následujících odstavcích je uveden

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO

Více

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje

Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje Tabulky se základními informacemi o stávajících a navrhovaných hraničních přechodech na území Libereckého kraje PŘÍLOHA č. 1 1 / 34 Následuje přehled údajů o jednotlivých hraničních přechodech na území

Více

24 Hraniční přechod Srbská Miloszów

24 Hraniční přechod Srbská Miloszów 25 / 34 24 Hraniční přechod Srbská Miloszów Pořadové číslo 24 Srbská Miloszów silniční Hraniční znak IV 79/13-80 III/2918 Specifikace přístupové pozemní komunikace (Polsko) 12367 pěší, cyklisté, motocykly,

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743 Příloha č. 1 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy na území Libereckého kraje platných v roce 2015 P.č.

Více

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné

Více

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18

Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Posouzení Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje, Aktualizace pro období 2012-18 Zadavatel: KORID LK, spol. s r.o., U Jezu 642/2a, Liberec 2 Hodnotitel: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Technická

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.

NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ NÁVRHY ÚPRAV UZLŮ Návrhy úprav uzlů jako konkrétní aplikace navržené metodiky rekonstrukce uzlů VHD jsou zpracovány formou katalogových listů pro každou lokalitu: I. II. III. IV. V. VI.

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 9.12.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

Podmínky cestovního ruchu v Libereckém kraji

Podmínky cestovního ruchu v Libereckém kraji Úvod Publikace Cestovní ruch v Libereckém kraji reaguje na projekt Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu", na základě kterého byl aktualizován Registr

Více

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 3.9.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati Název trati 030 (Pardubice-)

Více

KONCEPCE SPOJENÍ. (Harrachov -) Rokytnice n.jiz. Jilemnice ( Horka u St.P.) MěÚ Jilemnice,

KONCEPCE SPOJENÍ. (Harrachov -) Rokytnice n.jiz. Jilemnice ( Horka u St.P.) MěÚ Jilemnice, KONCEPCE SPOJENÍ (Harrachov -) Rokytnice n.jiz. Jilemnice ( Horka u St.P.) MěÚ Jilemnice, 22. 9. 2016 Zpracoval: Ing. Pavel Blažek, jednatel Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti: Tomáš

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

Moderní systémy regionální osobní dopravy

Moderní systémy regionální osobní dopravy Bohumil Pokorný Moderní systémy regionální osobní dopravy Klíčová slova: regionální osobní doprava, integrované dopravní systémy, lehké kolejové systémy, lehké kolejové dráhy, lehká kolejová vozidla, integrovaná

Více

Povinná výbava musí odpovídat předpisům. Za porušení zákona o povinné výbavě je pokuta ve výši až 2000,- Kč.

Povinná výbava musí odpovídat předpisům. Za porušení zákona o povinné výbavě je pokuta ve výši až 2000,- Kč. Povinná výbava musí odpovídat předpisům. Za porušení zákona o povinné výbavě je pokuta ve výši až 2000,- Kč. Současná podoba povinné výbavy předepisuje majitelům automobilů: Náhradní pojistky Náhradní

Více

OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IV OBLAST TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AUTORSKÝ KOLEKTIV Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. Krajský úřad Jihomoravského kraje Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc. - Vodárenská

Více

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508

č. OLP/548/2010 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: 70891508 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2010 do roku 2014

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010,

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

ZMĚNY VEŘEJNÉ DOPRAVY NA TANVALDSKU, ANEB CO SE MĚNÍ A PROČ

ZMĚNY VEŘEJNÉ DOPRAVY NA TANVALDSKU, ANEB CO SE MĚNÍ A PROČ ZMĚY VEŘEJÉ DOPRAVY A TAVALDSKU, AEB CO SE MĚÍ A PROČ Vážení cestující, s platností nových jízdních řádů, tj neděle prosince dojde na Tanvaldsku ke změnám jízdních řádů v železniční dopravě i na navazujících

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko Prioritní osa 1 Reg. infrastruktura a dostupnost Obsah Představení Regionální rady Schéma prioritní osy 1 Alokace 2008-13 v prioritní ose

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 26.11.2015 Informace o postupu prací na Integrovaném plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou

Více

Přehled změn jízdních řádů k 2.celostátní změně platné od

Přehled změn jízdních řádů k 2.celostátní změně platné od KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Přehled změn jízdních řádů k 2.celostátní změně platné od 14.6.2009 Autobusové linky provozované společností

Více

Zadání územního plánu Hrádek nad Nisou

Zadání územního plánu Hrádek nad Nisou Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a 11 vyhlášky č.500/2006

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

15. Dopravní nehody v evropském srovnání

15. Dopravní nehody v evropském srovnání 15. Dopravní nehody v evropském srovnání Zdroje dat pro mezinárodní srovnání nehodovosti Dlouhodobý pokles nehodovosti v silniční dopravě v zemích EU vyústil v roce 2013 v nejnižší počet obětí v novodobé

Více

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha 1. Zájezdy 2. zájezdy 3. Horní Branná, Vrchlabí, Trutnov 4. Zálesní Lhota, Jablonec n.n., Liberec, Ústí nad Labem 5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 29 Eva OŽANOVÁ 1 INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB Abstrakt

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE RADA LIBERECKÉHO KRAJE. Člen rady pro sociální oblast. Krajská poradní skupina

ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE RADA LIBERECKÉHO KRAJE. Člen rady pro sociální oblast. Krajská poradní skupina ZASTUPITELSTVO RADA VÝBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A MENŠIN Manažer KKS Člen rady pro sociální oblast Krajská poradní LIBERECKO JABLONECKO SEMILSKO ČESKOLIPSKO FRÝDLANTSKO JILEMNICKO NOVOBORSKO TANVALDSKO TURNOVSKO

Více

1 ÚVOD...4 2 LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA A OBLAST PŮSOBNOSTI..5 3 PRACOVNÍ REŽIMY ŘIDIČŮ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ..7

1 ÚVOD...4 2 LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA A OBLAST PŮSOBNOSTI..5 3 PRACOVNÍ REŽIMY ŘIDIČŮ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ..7 OBSAH 1 ÚVOD....4 2 LEGISLATIVNÍ VÝCHODISKA A OBLAST PŮSOBNOSTI..5 3 PRACOVNÍ REŽIMY ŘIDIČŮ V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ..7 3.1. DENNÍ DOBA ŘÍZENÍ DLE NAŘÍZNÍ ES 561/2006 7 3.2. TÝDENNÍ DOBA ŘÍZENÍ DLE NAŘÍZENÍ

Více

Postoje českých řidičů v kontextu vývoje nehodovosti

Postoje českých řidičů v kontextu vývoje nehodovosti konference BRNOSAFETY 2014 15. 16. 9. 2014 Brno partner akce: www.bvv.cz/brnosafety/ Mgr. Pavlína Skládaná, Ing. Josef Mikulík, CSc. Postoje českých řidičů v kontextu vývoje nehodovosti Centrum dopravního

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví

Více

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Předkladatel:

Více

Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb na léta 2015-2020

Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb na léta 2015-2020 Strategie územně správního obvodu ORP Vrchlabí v oblasti sociálních služeb na léta 2015-2020 Profil (základní charakteristika) území správního obvodu ORP Vrchlabí, souhrnná SWOT analýza... Profil území

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu

Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu VÍCETÉMATICKÉ INFORMACE Ročník 214 Souborné informace V Praze dne 25. 1. 214 Kód publikace: 32254-14 Č.j.: 1531/214-1 Dopravní nehodovost a její důsledky v ČR v dlouhodobém pohledu Zpracoval: Bc. Jiří

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina 2006 Vydal: kraj Vysočina Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství únor 2006 www.kr-vysocina.cz 2 Ú V O D Evropská komise vyhlásila v

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6

Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy. HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Geografie dopravy aktuální geografické změny v jednotlivých druzích dopravy HS Geografie nevýrobní sféry Přenáška č. 6 Uspořádání dopravního trhu a jeho změny V posledních letech dynamický vývoj přeprava

Více

přeshraničních projektů

přeshraničních projektů kontakty Kancelář Liberec Euroregion Nisa, regionální sdružení Tř. 1. máje 858/26 46001 Liberec III tel.: +420 485 340 991 tel.: +420 485 340 988 e-mail: j.zamecnik@ern.cz www.neisse-nisa-nysa.org Projekt

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech.

Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Metodický zpravodaj autoškol č. 86/2015 mezinárodní silniční doprava Mezinárodní silniční doprava aktuality. Předepsaná zimní výbava kamionů a autobusů v evropských státech. Zdroj: Tým silniční bezpečnosti.

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma Obec IČO 00276111 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba (manažer

Více

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Neděle 13. prosince 2009 je termínem celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází i ke změnám v jízdních řádech linek ČSAD

Více

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách Vážení cestující, pro přehlednost změn

Více