Kancelář veřejného ochránce práv Údolní Brno V Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kancelář veřejného ochránce práv Údolní 39 602 00 Brno V Praze 2.8.2010"

Transkript

1 Kancelář veřejného ochránce práv Údolní Brno V Praze Vážení, rádi bychom kancelář ochránce práv informovali o projektu, který realizovala v průběhu minulých dvou let naše organizace, o. s. Rytmus. Projekt Od klienta k občanovi byl podpořen z norských fondů prostřednictvím NROS. Součástí projektu bylo vytvoření tří kurzů pro osoby s potížemi v učení (dle u nás dosud používané terminologie osob s mentálním postižením): kurz Moje práva, kurz Snadné čtení a kurz Hodnocení kvality sociálních služeb. O posledním z nich bychom vás rádi informovali podrobněji, protože svým způsobem doplňuje / může doplňovat systém hodnocení kvality sociálních služeb prováděných formou inspekcí kvality nebo i návštěvou ombudsmana. Hlavní myšlenkou vytvoření a následné realizace kurzu bylo zapojit do hodnocení sociálních služeb osoby, pro něž jsou nebo měly by být sociální služby poskytovány. K této myšlence nás vedl následující hlavní důvod: jakkoli se snaží inspekce kvality hodnotit kvalitu služby ve smyslu naplňování práv jejich uživatelů a míry jejich zapojování do běžného života, jde o pohled vnější a odborný. To je jistě v pořádku. Naproti tomu hodnocení realizované samotnými osobami s potížemi v učení dává možnost získání pohledu na poskytování kvalitních služeb z druhé strany, ze strany potenciálního uživatele služby, navíc vrstevníka, který služby zatím nevyužívá. Dle reakcí jednotlivých zařízení, kde hodnocení kvality hodnotiteli s potížemi v učení proběhlo, je možno potvrdit opodstatněnost původní myšlenky významu získání jiného pohledu na způsob poskytování služby. Poskytovatelé, u nichž proběhlo hodnocení, získali rovněž body v naplňování kritéria standardů kvality sociálních služeb, konkrétně kritéria 15c - Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby. K hodnocení byly vybrány 2 typy sociální služby - chráněné bydlení a v domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Z výsledků provedených hodnocení se potvrdil předpoklad, že chráněné bydlení dává svým uživatelům větší možnosti zapojení do běžného života, než umožňují Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé hodnocených chráněných bytů vesměs pracují na běžném pracovišti nebo jsou zaměstnáni v chráněné dílně. Volný čas tráví většinou podle svého. Je respektováno soukromí a služby jsou poskytovány individualizovaně.

2 Naproti tomu v DOZP zůstává problematická oblast dodržování práv uživatelů v mnoha oblastech. Pro ilustraci uvádíme jeden příklad z hodnocení DOZP v Karlovarské kraji (nejdůležitější zjištění z oblasti soukromí) v pokojích klientky nemají kromě plyšáků, rádia a TV žádné vlastní věci, stěžují si na nedostatky v oblasti soukromí. Při mytí se nemohou v koupelnách zamknout (není tam klíč, klíče mají sestřičky, jedna klientka řekla, že používá cedulku obsazeno). Návštěvu na pokoj si mohou přivést jen někdy nebo ne (sestřičky to nemají moc rády, jenom když to sestřičky dovolej), s přítelem o samotě být v pokoji nemohou, 2 odpověděly, že jdou raději někam ven do zahrady. Osobní věci nemají ve skříňce se zámkem, dávají to do šuplíku a to se nedá zamykat. 4 z 5 nemají klidné místo, kam by si zalezly, když je jim smutno, 3 z 5 si nevybíraly spolubydlící (zatím se mě neptaly, se sestrou bydlím, to mi tam dali oni, personál). Metodika hodnocení i vlastních 8 hodnocení byly provedeny v rámci projektu Od klienta k občanovi. Poskytovatelům sociálních služeb byly nabídnuty zdarma. V přílohách posíláme popis kurzu a procesu hodnocení a příklad Popisu prostředí (součást hodnotící zprávy). Věříme, že zkušenosti s hodnocením kvality sociálních služeb lidmi s potížemi v učení může být i pro vaši instituci zajímavý. V případě zájmu o spolupráci, využití pro společný projekt nebo poskytnutí dalších informací nás neváhejte kontaktovat. Za Rytmus, o.s. Mgr. Pavla Baxová ředitelka

3 Příloha 1: Popis kurzu a způsobu hodnocení Do kurzu bylo vybráno na základě osobního pohovoru 8 zájemců, později frekventantů. Kritérium pro přijetí zájemců do kurzu byla alespoň částečná schopnost přečíst a porozumět psanému textu, zájem o sociální služby a zájem účastnit se naplánovaných hodnocení přímo v zařízení. Během asi 20 hodin teoretické přípravy lektorky probíraly s frekventanty např. tato témata: k čemu jsou sociální služby a komu slouží, jak by měl vypadat sociální pracovník co si od něj představujeme, seznámení s typy sociálních služeb pro osoby s potížemi v učení (chráněné bydlení, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby), jak vypadá jejich denní program ve srovnání s denním programem člověka žijícího v zařízení a jaké jsou v tom rozdíly, jak mluvit o uživatelích služby atd. Teoretická příprava byla následně popsána v metodice kurzu a byla rovněž doplněna o dvě návštěvy pobytových zařízení v Praze (obě DOZP). Na místě návštěv proběhla prohlídka zařízení a diskuse s uživateli služby a s vedením zařízení. Otázky si frekventanti připravovali již během kurzu. Základním pravidlem / zásadou pro vedení frekventantů a jejich činnosti při hodnocení bylo pomáhat formulovat myšlenky i otázky, pomáhat pochopit sdělené i viděné, pomáhat uvědomit si rozdíl mezi životem v běžném a chráněném prostředí, ale nevnucovat své pohledy a hodnocení. Lektorkami kurzu byly dvě zkušené inspektorky kvality. Již během kurzu byl rovněž vytvářen dotazník s otázkami, které při hodnoceních sloužily jako vodítko pro rozhovory a podklad pro zprávu. Hlavními kritérii pro výběr a formulaci otázek byly: důležitost otázky z dané oblasti pro účastníky kurzu, pochopitelnost otázky pro uživatele sociálních služeb osoby s potížemi v učení, určitá objektivita otázky a potenciální zajímavost odpovědí pro zaměstnance hodnocené služby. Dotazník doznal i během samotných hodnocení několika úprav, finální verze se stala součástí vzniklé metodiky. Pro hodnocení bylo vybráno 5 chráněných bytů v Praze a ve Středočeském kraji a 3 domovy pro osoby se zdravotním postižením (Liberecký kraj, Karlovarský kraj a Středočeský kraj). Celkem se uskutečnilo 8 hodnocení. Každého z nich se zúčastnili 2 hodnotitelé (frekventanti kurzu) s potížemi v učení a dva zapisovatelé. Ti měli za úkol domluvit prvotní kontakt s hodnocenou službou, domluvit organizační záležitosti, zajistit notebooky, dopravu. Při samotném hodnocení vstupovali do

4 rozhovoru pouze, pokud se ukázala potřeba doplňující otázky (častěji) nebo při potřebě dalšího vysvětlení obsahu otázky, případně jako podpora tazatele při jeho aktuální nejistotě. Zaznamenávali rovněž odpovědi a poznámky hodnotitelů elektronicky. Kromě samotného dotazování uživatelů dle dotazníku byla součástí hodnocení také prohlídka bytu nebo Domova a rozhovor s vedením. Na základě sepsaných odpovědí uživatelů služby, byla sestavena závěrečná hodnotící zpráva. Ve zprávě byly vypsány všechny otázky a odpovědi na ně. V první fázi hodnocení (5x) byl kladen důraz na poměry odpovědí (ano, ne) a doplňující informace nebo celé znění odpovědí bylo uváděno pouze v poznámce. V druhé fázi hodnocení (3x) byl kladen důraz naopak na znění odpovědí, byly zaznamenávány celé, bez srovnávání odpovědí. Každý okruh otázek byl vždy doplněn slovním zhodnocením. Zhodnocení formulovali frekventanti kurzu hodnotitelé kvality -lidé s potížemi v učení. Důležitou součástí hodnotící zprávy byl i popis prostředí. Popis zpracovávali hodnotitelé za pomoci zapisovatelů. Struktura popisu byla určena již v průběhu kurzu a vycházela z námětů diskuse o kvalitě bydlení a dobrém pocitu z domova. V popisu prostředí se zároveň objevily pocity, myšlenky a komentáře hodnotitelů. Pro některá zařízení právě tyto komentáře a vyjádřené pocity znamenaly nejsilnější vzkaz. Závěrečné zprávy byly zaslány jednotlivý zařízením do několika dnů od provedení hodnocení.

5 Příloha 2: popis prostředí DOZP v Libereckém kraji Budova je docela velká, stojí na kopečku na kraji města u lesa. Už z dálky je vidět mříže na oknech, to docela kazí dojem ( vypadá to jako vězení ). Je to nutné z bezpečnostních důvodů, nebo je to pozůstatek z minulosti? Okolí je pěkné, za domem je zahrada. Vstupní část není moc pěkná, schodiště a chodba vypadají jako vchod do továrny, jsou úzké a je tam šero. Na každém patře je jedna domácnost pokoje pro klientky a společná kuchyňka, záchod a koupelna. Domácnost v přízemí je bezbariérová, to je určitě dobré pro pracovníky i pro klienty. Poslední patro je, podle vyjádření ředitelky, v dezolátním stavu. Patra, která jsme viděli, ale působí udržovaně, i když je vidět, že už jeto starší dům. Na podlaze je lino, vymalováno je světlými barvami. Všude je poměrně čisto a dost teplo, nikde není nic nepříjemného cítit. V domě je klid, jen občas je slyšet projet vlak. Chodby jsou tmavé ( působí to trochu nepříjemně ), není tady výtah, stojí tu skříně označené jmény klientek. Nikde nejsou prahy to je dobré, že nezakopnou ti, kteří špatně chodí. Příslušenství je na patře společné. Koupelny jsou poměrně velké a pěkné, výzdoba jako moře, obrázek s rybičkami, na dveřích vodník. Je to takové osobní ( není všechno stejné ), každý má třeba svůj kelímek na hygienu. Záchod nás trochu překvapil, má místo dveří jen závěs jak se pozná, že tam někdo je? Společenské místnosti jsou docela malé, kdyby se sešlo víc klientů nebo návštěv, asi by to nestačilo. Kuchyňky čisté, vybavené, veselé skleničky s Mickey-mousem, lednička je zavřená na zámek. Linka je správně nízko, každý pohodlně dosáhne. Obrázky jsou příjemné, uklidňující, a kytky umělé i živé. Pokoje jsou překvapivě velké, je tam dost místa, ale nemají záchod ani umývadlo. Na vstupních dveřích jsou obrázky ( Včelky Máji na dveřích, asi aby poznali pokoj ). Pokoje se dopoledne zamykají ( kvůli paní, která chodí uklízet, že krade ). Nábytek patří Domovu, některé klientky mají vlastní televizi. Jeden pokoj vypadal stroze, většina je útulnější, nejvíc jsou tam plyšáci a umělé dekorace, každý má svojí vlastní výzdobu, ( ostatním to asi nevadí ), je tam spousta obrázků od klientek ( je vidět, že se jim asi hodně věnují ). Na podlaze je lino, stěny jsou hezky čistě vymalované, tepla i světla je dost. Je tam takový běžný pořádek.

6 Projekt Od klienta k občanovi je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů Katalog pobytových služeb z hlediska klientů ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje Zpracoval:

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA ZE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Návod k použití dotazníku/záznamového archu pověřeným pracovníkem

Návod k použití dotazníku/záznamového archu pověřeným pracovníkem Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby evaluace nové situace Návod k použití dotazníku/záznamového archu pověřeným pracovníkem I. K čemu dotazník slouží? Dotazník, který se Vám dostal do rukou,

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV. zařízení sociálních služeb pro seniory. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV. zařízení sociálních služeb pro seniory. I. Obecný úvod Veřejný ochránce práv Zpráva z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory, srpen 2007 ZPRÁVA Z NÁVŠTĚV zařízení sociálních služeb pro seniory I. Obecný úvod a) Zákonný podklad systematických návštěv

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Výstupy vzdělávacího programu Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné fyzické

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory

Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory MŮJ DOMOV Základní dotazníky KALIBRO Celkové výsledky za seniory a zaměstnance Komentované výsledky dotazníkového šetření v domovech pro seniory RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Více

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách web: www.trass.cz Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách Klient Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Zakázka Aktivita 5.6 Zpracování

Více

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Otázky a odpovědi. k transformaci sociální služby Domov Pístina. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Otázky a odpovědi k transformaci sociální služby Domov Pístina Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Více

Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu

Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu Práva dětí v alternativní péči od teorie k praxi: zaplnění mezer prostřednictvím vrstevnického výzkumu Národní zpráva Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek Láskyplný domov pro každé dítě 2 Práva

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2011 OBSAH: Základní informace o PO 3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 Popis zařízení

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby.

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU VÍTEJ! Ústecká zkušenost - uplatňování nezaměstnaných v rámci akreditované dobrovolnické služby. 1 Úvod str. 4 - Úvodní slovo vedoucí projektu Vítej! Mgr. Lenka Černá - Proč

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011

David Kocman a Jan Paleček. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. Quip Společnost pro změnu, duben 2011 1 Nezávislé zprostředkování jako nástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě a jako nástroj transformace sociálních služeb: možnosti a omezení Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

Více

Problematika osamostatňování mladých lidí s mentálním postižením v České republice

Problematika osamostatňování mladých lidí s mentálním postižením v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Problematika osamostatňování mladých lidí s mentálním postižením v České republice Jitka Svobodová Katedra sociální pedagogiky

Více

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V KOMPLEXU SLUŽEB PORADENSTVÍ Červen 2002 Projektový tým: Vedoucí řešitelského týmu: PhDr. Irena Tomešová Vedoucí expert: PhDr. Karel Kopřiva, CSc. Experti pro problematiku

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více