Benchmarking knihoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benchmarking knihoven"

Transkript

1 Benchmarking knihoven Vít Richter Národní knihovna ČR 1

2 Hlavní témata Proč měřit výkony a činnost knihoven? Co je benchmarking? Projekt Benchmarking knihoven Indikátory pro hodnocení činnosti knihoven Příklady porovnávání a využití benchmarkingu K čemu je benchmarking užitečný? 2

3 Knihovny pod dvojím tlakem Knihovna Provozovatel Efektivní využívání rozpočtu Sledování výkonu Snižování rozpočtu Zbytnost instituce Uživatelé Rozsah služeb Kvalita služeb Nezájem o služby 3

4 Často kladené otázky Máte hodně nebo málo pracovníků? Vydáváte na nákup knihovního fondu hodně nebo málo peněz? Chce zřizovatel snížit rozpočet knihovny? Chcete požádat o zvýšení dotace na knihovnu? Jsou služby a zdroje knihovny efektivně využívány? Ve které oblasti dosahuje knihovna dobrých výsledků? Ve kterých zaostává? Máte připravené odpovědi? 4

5 Problémy měření výkonu v knihovnách Jak měřit kvalitu svých služeb? Jak prokázat svou efektivnost? S kým se srovnávat? Ziskovost hospodárnost Problém vstupů a výstupů Vstup = finanční prostředky Výstup = služby = nepeněžní plnění Různorodost výstupů a služeb bez jednotného měřítka výpůjčky vzdělávání, akce návštěvy fyzické návštěvy internetové stránky 5

6 Různé metody měření výkonu a kvality Metody a techniky strategického managementu Finanční analýza Analýza SWOT ISO 9000 CAF společný hodnotící rámec BSC - Balanced scorecart (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku) ISO výkonové indikátory knihoven, ISO 2789 statistika knihoven ROI projekt Městské knihovny v Praze Standard VKIS Benchmarking 6

7 Dvě metody pro měření výkonu knihoven Standard veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) Benchmarking vzájemné porovnávání mezi knihovnami Veřejné knihovny Regionální funkce (služby) krajských knihoven Benchmarking Podle předem určeného standardu Knihovna 1 Knihovna 2 Knihovna 3 Knihovna 4 Knihovna 5 Knihovna 6 Knihovna 7 Knihovna 8 Standard 7

8 Co je BENCHMARKING? Metoda vzájemného srovnávání výkonu a činnosti knihoven CO MY DĚLÁME? JAK TO MY DĚLÁME? JAK DOBŘE TO MY DĚLÁME? CO DĚLAJÍ JINÍ? JAK TO DĚLAJÍ JINÍ? JAK DOBŘE TO JINÍ DĚLAJÍ? SROVNEJTE A UČTE SE PŘÍLEŽITOSTI A NÁMĚTY KE ZLEPŠOVÁNÍ 8 Převzato: A. Plášková: Benchmarking. VŠE

9 Základní údaje o projektu Zahájení projektu 2005 Národní knihovna ČR Kategorizace knihoven Výběr indikátorů pro vzájemné porovnávání Zpracování definic indikátorů Vytvoření databáze pro analýzu dat Metodika srovnávání výkonů knihoven Porovnávání výkonových indikátorů Známkování SWOT analýza Ranking Městská knihovna roku spolupracuje 310 knihoven krajské, městské, obecní + knihovny SR Celkem vstoupilo do projektu 384 knihoven Vstup do projektu volný, bezplatný Elektronická konference, semináře, workshopy, metodická pomoc 9

10 Hlavní inspirace 10

11 Indikátory Bibliotheksindex - VK Nabídka Knihovní fond/1 obyvatel Plocha pro veřejnost m2/1000 obyvatel Pracovníci/1000 obyvatel Stanice s internetem/10000 Internetové služby Využívání Návštěvy/1 obyvatel Virtuální návštěvy/1 obyvatel Výpůjčky/1 obyvatel Obrat knihovního fondu Roční provozní hodiny/1000 obyvatel Akce/1000 obyvatel Efektivnost Výdaj na KF/1 výpůjčka Procento obnovy KF Rozvoj Roční pracovní kapacita/roční provozní doba Procento hodin na vzdělávání Návštěvy/1 provozní hodina Provozní náklady EUR/1 návštěva Výdaje na investice/1 obyvatel

12 Indikátory Bibliotheksindex - AK Nabídka Studijní místa/1 uživatelů Úvazky/1000 uživatelů Výdaje na KF/1 uživatel Podíl výdajů na EIZ Týdenní provozní doba Akce/1000 obyvatel Efektivnost Výdaje/1 uživatel Poměr výdajů na KF a osobních nákladů Poměr mezi počtem zpracovaných KJ a personálními náklady Poměr počtu výpůjček včetně MVS a personálními náklady Využívání Návštěvy/1 obyvatel Virtuální návštěvy/1 obyvatel Vzděl. Akce/1 uživatelů Počet dostupných EIZ Rozvoj Hodiny vzdělání/1 pracovník Podíl výdajů na knihovnu z výdajů univerzit Podíl mimorozpočtových zdrojů Podíl pracovních úvazků na el. Službách

13 Benchmarking muzeí Objem pracovní kapacity vynaložené na úkoly Digitalizace sbírek (%) VaV (%) Zpřístupnění katalogů a průvodců sbírek na internetu (%) Počet muzeem vydaných titulů publikací Odborní pracovníci z celkového počtu Autorský podíl zaměstnanců muzea na vydaných zaměstanců (%) publikacích (%) Sbírkové předměty a knihovní fond na 1 Počet zrealizovaných průzkumů návštěvnosti odborného pracovníka muzea Počet návštěv na internetových stránkách Dobrovolníci spolupracující s muzeem muzea za rok Podíl financování muzea na rozpočtu Bezbariérový přístup do výstavních prostor (%) obce/města (%) Provozní náklady na 1 obyvatele obce/města v Počet dnů návštěvní doby v roce sídle muzea (tis. Kč) Návštěvníci výstavních prostor na 1 návštěvní Provozní náklady muzea na 1 sbírkový předmět den (tis. Kč) Návštěvníci výstavních prostor na 1 m2 výstavní Podíl nezbytných základních provozních výdajů plochy na příspěvku zřizovatele (%) Počet návštěvníků, badatelů atp. na 1 zaměstnance Míra soběstačnosti muzea (%) Podíl mimořádných výdajů na rozpočtu muzea Počet výstupů VaV (%)

14 Kategorizace knihoven Počet obyvatel obce Více než Krajská knihovna Komu je benchmarking určen? Benchmarking je otevřen všem veřejným knihovnám Největší přínos může mít ve větších knihovnách Podmínka: schopnost poskytnout kompletní data pro srovnávání (zejména ekonomická) Krajská knihovna s městskou funkcí 14

15 Knihovny v benchmarkingu r.2015 Banskobystrický kraj 17 Bratislavský kraj 2 Košický kraj 3 Nitrianský kraj 11 Prešovský kraj 8 Trenčianský kraj 3 Trnavský kraj 3 Žilinský kraj 10 CELKEM 57 r Jihočeský kraj 19 Jihomoravský kraj 21 Karlovarský kraj 7 Královehradecký kraj 26 Liberecký kraj 12 Moravskoslezský kraj 46 Olomoucký kraj 12 Pardubický kraj 18 Plzeňský kraj 16 Praha 3 Středočeský kraj 30 Ústecký kraj 12 Vysočina 12 Zlínský kraj 19 CELKEM 253

16 Knihovny v benchmarkingu Krajské knihovny bez městské funkce Krajské knihovny s městskou funkcí Do 1000 obyvatel Od 1001 do 3000 obyvatel Od 3001 do 5000 obyvatel Od 5001 do obyvatel ČR SR Celkem Od do obyvatel Od do obyvatel Více než obyvateli Celkem

17 10 let projektu benchmarkin knihoven Knihovny v benchmarkingu r.2006 r.2007 r.2008 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2015 Bibliotheksindex 2015 = 146 veřejných knihoven 17

18 Sledujeme 33 indikátorů Podmínky pro činnost knihovny Uživatelé, služby Financování, výdaje, efektivita KF/1000 obyvatel % obsl. populace Provozní náklady/1 návštěva Nabídka % obnovy KF % mládeže Provozní náklady/1 obyvatele Přírůstek/1000 obyvatel Návštěvy/1 obyvatele Náklady KF/obyvatele Periodika/1000 obyvatel Návštěvy/1 provoz. hod. Náklady EIZ/obyvatele Internet/1000 obyvatel Virtuální návštěvy/1 obyvatele Náklady KF/výpůjčky Plocha/1000 obyvatel % návštěv internetu % provozních nákladů Studijních míst./1000 obyvatel Výpůjčky/1 obyvatele % nákladů na KF Úvazky/1000 obyvatel Výpůjčky/čtenář % osobních nákladů Úvazky/1000 čtenářů Obrat KF % získaných dotací Úvazky/1000 návštěvníků Roční provoz. doba/1000 obyvatel Využití, služby Kult. a vzděl. akce/1000 obyv. % vlast. příjmů Financování, efektivita % roč. provoz. doby/prac. fond zam. Internetové služby 18

19 Doplňující informace o činnosti knihovny Název knihovny: Sídlo knihovny (obec/město): Zřizovatel: Uveďte typ organizace: Vykonává knihovna regionální funkce Provozuje knihovna hudební odd.? Půjčuje knihovna zvukové dokumenty? Vzdělávací zařízení ve městě Počet základních škol Počet středních škol Počet jiných vzdělávacích zařízení Počet vysokých škol Jiné 19

20 Databáze Benchmarking knihoven Vložte heslo Co najdete v databázi?

21 Jak pracovat s benchmarkingovou databází? Zpracovatel a provozovatel: NIPOS Obsahuje data více než 310 knihoven účastníků projektu Rok 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Umožňuje: Propočet výkonových indikátorů z vložených statistických dat Zjištění minimálních, průměrných, maximálních hodnot indikátorů a hodnotu mediánu pro jednotlivé kategorie knihoven Vzájemné porovnávání výkonových indikátorů vybraných knihoven Sledování trendu jednotlivých indikátorů Přístup do databáze: pouze pro účastníky projektu 21

22 Vyberte si knihovny pro porovnávání 22

23 Výběr knihoven pro srovnání 23

24 24

25 Příklad srovnávání knihoven Města až obyvatel: Benešov, Brandýs nad Labem, Rakovník, Slaný 25

26 Srovnávané knihovny Počet obyvatel Pobočky Školy Poplatek dospělý Poplatek děti Benešov Brandýs nad Labem Rakovník Slaný

27 Plocha knihovny pro uživatele v m2 na 1000 obyvatel Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr Plocha/1000 obyv Standard ČR, SRN: minimálně 60 m 2 27

28 Počet studijních míst na 1000 obyvatel 10,0 9,0 9 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 3,7 3,0 2, ,0 1,5 1,0 0 0,0 Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr Stud.míst./1000 obyv. 5,0 2,4 1,5 3, Standard ČR: 2 stud. místa/1000 obyvatel 28

29 Objem knihovního fondu na 1000 obyvatel Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr KF/1000 obyv

30 Objem přírůstků na 1000 obyvatel Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr Přírůstek/1000 obyv

31 Počet výpůjček na registrovaného čtenáře Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr Výpůjčky/čtenář

32 Počet návštěv na jednoho obyvatele 8,0 7,0 6,85 6,0 5,6 6,0 5,0 4,7 4,0 3,0 2,4 3,3 3,19 3 2,0 1,0 0,81 0,0 Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr Návštěvy/obyv. 4,7 2,4 5,6 6,0 0,81 3,3 3,19 6,

33 Vzdělávací a kulturní akce na 1000 obyvatel 50,0 45, ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 14, ,0 6,9 5,8 8,6 5,0 2 0,0 Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovní k Slaný min. průměr medián max. průměr Kult. a vzděl. akce/1000 obyv. 6,9 5,8 8,6 14,

34 Počet hodin pro veřejnost týdně Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr Provozní doba Standard ČR 45 až 50 hodin 34

35 Registrovaní čtenáři - % z obsluhované populace Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr % obsl. popul

36 Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované populace mládeže do 15 let Benešov Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr % mládeže Standard SRN: 60 % 36

37 % získaných dotací a grantů na celkovém rozpočtu knihovny z celkových příjmů na provoz 25,0 23,41 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1,7 Benešov 0,0 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 0,5 3,2 Rakovník Slaný min. průměr medián max. průměr % získaných dotací 1,7 0,0 0,5 3,2 0 4,13 2,87 23, ,13 2,

38 Využití mediánu pro porovnávání

39 Hledáme středový bod Minimum průměr medián - maximum Dvě možnosti Aritmetický průměr Medián Průměr Medián 39

40 Co je to medián? Výpočet aritmetického průměru Výpočet mediánu hodnoty se seřadí podle velikosti, hodnota mediánu je rovna číslu, které leží přesně uprostřed Medián = 7 Průměr = 15,2 Průměr bez extrémní hodnoty 100 = 6,7 Hodnota 0 0, Výhody mediánu: eliminace vlivu extrémních hodnot Doporučení pro srovnávání: sledovat hodnotu průměru a mediánu 40

41 Výpočet indexu pro porovnávání Základ pro výpočet a porovnávání: hodnota MEDIÁNU Hodnota 0 0, Procenta 0% 6% 29% 57% 71% % % % % % % Hodnota mediánu = 100 % Ostatní hodnoty se převedou na procenta: Nižší hodnoty dosahují méně než 100 % Vyšší hodnoty mají více než 100 % 41

42 Známky a indexy Známka Index až 200 bodů a víc až 160 bodů 3 81 až 120 bodů 4 41 až 80 bodů 5 0 až 40 bodů Pozor na obrácené hodnocení: Počet zaměstnanců Čisté provozní náklady 42

43 Srovnání podle hodnot mediánu 100 = průměr Trenčín Trnava Nadprůměr Podprůměr

44 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránka Příležitosti Hrozby 44

45 Soutěž Městská knihovna roku Šest ročníků: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, kola Hodnocení podle benchmarkingu Prohlídky knihoven 45

46 Výběr indikátorů pro soutěž Indikátor Váha Indikátor Váha 1 KF/1000 obyv. 0,5 9 % reg. čt./obsluh. populace 2,5 2 % obnovy 1,5 10 % reg. čt. do 15 let 3,0 3 přírůstky/1000 obyv. 1,5 11 návštěvy/ 1 obyv. 1,5 4 periodika/1000 obyv 1,5 12 výpůjčky/obyv 2,0 5 pc internet/1000 obyv. 1,0 13 akce/1000 obyv. 3,0 6 plocha/1000 obyv. 2,0 14 Internetové služby 2,0 7 studij. místa/1000 obyv. 1,0 15 náklady na KF/1 obyv. 1,0 8 roční provoz. doba/1000 obyv. 3,0 16 náklady na EIZ/1 obyv. 1,0 46

47 Sledování trendů 47

48

49

50 Spolehlivost údajů 50

51 Příjmy knihovny (20 až 40 tis.obyv.) = 100% % získaných dotací 2% % vlast. příjmů 9% Dotace zřizovatele 89% 51

52 Výdaje - knihovny 20 až 40 tisíc obyvatel = 100 % %provoz.nákl adů 25% % osobních nákl. 65% % nákladů na KF 10% 52

53 Celkové ročné výdaje zřizovatele 2,0 % výdajů z rozpočtu obce, kraje 1,3 1,4 1,2 1,0 1,1 0,8 0,8 0,4 do 1 tis. 1 až 3 tis. 3 až 5 tis. 5 až 10 tis. 10 až 20 tis. 20 až 40 tis. nad 40 tis. KKM KK 53

54 K čemu je benchmarking užitečný? Definuje nejlepší výkony Pružná metoda pro srovnávání možnost zjistit silné a slabé stránky Dává včasné varování, pokud knihovna zaostává Podporuje tvořivé uvažování o vnitřních procesech Pomáhá rozvíjet spolupráci, navázání nových kontaktů Efektivní využití statistických dat 54

55 Srovnání výkonu českých a německých knihoven Jsou německé veřejné knihovny lepší, než české? 55

56 % Výpůjčky Obrat Knihovní fond/1 obyvatel EUR Knihovní fond na obyvatele Náklady knihovní fond na výpůjčku 7,9 0,28 0,27 0,3 0,27 0,27 2,6 5,0 1,9 4,6 1,6 3,4 1,5 5,0 0,16 Obrat knihovního fondu 1,5 0,13 0,10 0,11 0,22 4,8 4,8 4,8 4,8 SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR4,1 SRN C+SR SRN C+SR Do až až až a více SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR Do až až až a více 1,8 % obnovy knihovního fondu 2,1 2,2 2,2 2,7 Výpůjčky na obyvatele 11,5 11,6 11,1 10,2 10,8 10,8 9,4 SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR Do až až až a více 5,9 6,1 7,9 5,4 7,3 5,2 7,3 3,7 3,8 3,2 3,3 4,9 3,6 SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR Do až až až a více SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR Do až až až a více

57 Počet akcí m2/1000 obyvatel Počet stanic Hodiny Úvazky/1000 obyvatel Roční provozní doba na 1000 obyvatel Počet pracovníků na 1000 obyvatel 0,65 0,60 0,56 0,56 0,49 SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR 5 4,5 SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR4,0 SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR Do až až až a více 3 2,9 Do , až , až až a více 2 1 Kult. a vzdělávací akce na1000 obyv ,6 6,4 5 0 Stanice s internetem na obyvatel 9,3 0,3 78 0,21 0,20 0,21 0, ,4 5,4 5,3 SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR 56 SRN C+SR SRN C+SR Do až až až a více Plocha pro uživatele na 1000 obyv ,7 4, SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR Do až až až a více SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR SRN C+SR Do až až až a více

58 Jaká jsou omezení benchmarkingu? Zvolené indikátory nepokrývají celou činnost a služby knihovny Kvantitativní údaje nemají vždy odpovídající vypovídací schopnost Každá knihovna pracuje v jiném kontextu Knihovny plní různé funkce Problém spolehlivosti a korektnosti statistických dat Problematické údaje: fyzické a virtuální návštěvy, ekonomické údaje Nemusí se vždy podařit najít inspirativní partnery Napodobování postupů nemusí vždy přinést úspěch Chybí hodnocení uživatelů Standardizovaný dotazník pro hodnocení spokojenosti uživatelů Pokud má být benchmarking užitečný, musíme ho my i celá knihovna vnímat jako něco užitečného 58

59 Co nesledujeme? Bibliografické a konzultační služby Meziknihovní výpůjční služby Publikační činnost Pohotovost výpůjčních služeb Efektivnost zpracování KF Podpora vzdělávání pracovníků Úroveň kvalifikace pracovníků Proporce pracovníků: služby, zpracování IT Počet obslužných míst, poboček Činnost knihovny jako informačního centra

60 K čemu využíváte benchmarking? Chci vědět, jak na tom je moje knihovna 78 Snažím se podle výsledků něco v knihovně změnit 42 Zajímá mě, jak na tom jsou jiné knihovny, které znám. 40 O výsledcích informuji pracovníky knihovny, aby si uvědomili, jak na tom jsme 37 O výsledcích informuji svého zřizovatele 24 Zjištěné údaje používám jako argument, když žádám o zvýšení rozpočtu 22 Zjištěné údaje používám jako argument, když chce obec omezit činnost knihovny 15 Některá čísla uvádím ve výroční zprávě. 13 Zjištěné údaje využívám při přípravě nového projektu 12 Benchmarking mi pomohl něco v knihovně změnit 3 Moc mě to nezajímá, ale chtěla to vedoucí či metodička 1 Jen tak ze zájmu. 0

61 Co se podařilo změnit? Doplňování KF Zvýšení financování Proporce knih a časopisů Rozšíření a změna provozní doby Postoj zaměstnanců k rozšiřování provozní doby a ke zvýšení počtu akcí Zvýšení počtu akcí Více počítačů s internetem Změna postoje zřizovatele pobočky, počet pracovníků Uvědomit si své slabiny

62 Co je obtížně ovlivnitelné? Prostor knihovny Personální zajištění Provozní doba Rozpočet knihovny Štěstí přeje připraveným

63 Postup benchmarkingu V čem pomůže projekt? Analýza vlastních výkonů a situace Měřit dosažené výsledky Nalézt knihovnu, která je nejlepší Co musíte udělat knihovna? Porovnat vlastní situaci, využít postupy a řešení Analýza nejlepšího, proč je úspěšný? Benchmarking nekončí definování indikátorů nebo pouhým měřením!!! 63

64 Důležité odkazy Informace o projektu Benchmarking knihoven 1/Benchmarking.htm Článek Knižnice, 2013, č. 3 Článek Čtenář, 2015, č. 5, s Článek Benchmarking knihoven a německý Bibliotheksindex, In: Knihovna pro všechny, Ostrava, Moravskoslezká vědecká knihovna 2015, s Databáze benchmarkingu Kontakty na NK ČR 64

65 Staňte se lepší knihovnou dříve, než vaše chybičky odhalí váš zřizovatel 65

66 Děkuji za pozornost! 66

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Tab. 1 Přírůstky (úbytky) počtu veřejných knihoven mezi roky 2000 a 2010 v krajích ČR

Tab. 1 Přírůstky (úbytky) počtu veřejných knihoven mezi roky 2000 a 2010 v krajích ČR Veřejné knihovny Zvláště po roce 2000 procházejí veřejné knihovny výraznou změnou, která úzce souvisí s rozvojem výpočetní techniky. Podle tradičních ukazatelů, které dlouhodobě statisticky popisují stav

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Knihovny, autoři, nakladatelé a knihkupci a autorský zákon -

Knihovny, autoři, nakladatelé a knihkupci a autorský zákon - Knihovny, autoři, nakladatelé a knihkupci a autorský zákon - možnosti spolupráce v digitálním světě Vít Richter Národní knihovna ČR Knihovny současnosti 2012 13.9.2012 Pardubice Jednání k novele AZ Leden

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ A) Povinnost příjemců zajišťovat publicitu projektů 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Obsah: 1. Programy Národní ceny kvality 2. Charakteristika modelů 2.1 Model START 2.2 Model START PLUS 2.3 Model EXCELENCE

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

4.2 DŮVOD A CÍLE ŘEŠENÍ (VČETN Ě DOLOŽENÍ JEJICH MĚŘITELNOSTI):

4.2 DŮVOD A CÍLE ŘEŠENÍ (VČETN Ě DOLOŽENÍ JEJICH MĚŘITELNOSTI): Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě ročník 2011 ZÁVĚ REČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ bronzového stupn ě ceny stříbrného stupn ě ceny inovace (zatrhněte cenu, o jakou soutěžíte) 1. NÁZEV

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Moţnosti vzdělávání pro zaměstnance wellness center a day spa

Moţnosti vzdělávání pro zaměstnance wellness center a day spa Moţnosti vzdělávání pro zaměstnance wellness center a day spa Tomáš Mirovský Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA 1 Vzdělávání v oblasti wellness Zapojené organizace, které mohou vzdělávat (soukromé

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Centrální adresář knihoven On-line aktualizace údajů v bázi CADR

Centrální adresář knihoven On-line aktualizace údajů v bázi CADR Centrální adresář knihoven On-line aktualizace údajů v bázi CADR Úvod ke školení Školení pověřených knihoven Jihočeský kraj JVK České Budějovice 17.2.2016 PhDr. Eva Svobodová Národní knihovna ČR Souborný

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Studie proveditelnosti návrhu

Studie proveditelnosti návrhu Veřejná knihovna v Průhonicích Studie proveditelnosti návrhu Verze: Vytvořil: Poslední aktualizace: 0.2 - úvodní draft Mgr. Vítězslav Praks, PhD. 2011-03-01 Veřejná knihovna v Průhonicích 1.1 Úvod Obsahem

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA (stav k datu 30. 9. 2014)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA (stav k datu 30. 9. 2014) Úsek vnitřních služeb (50) Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Agenda auditní a kontrolní činnosti 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost zatajování zjištěných hrubých

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Výtisk číslo: Druh dokumentu: Instrukce ředitele školy List číslo: 1 / 5 Identifikační označení: ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Střední školy obchodní a

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků

Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků Nejlepší zhodnocení veřejných prostředků Průvodce netradičním pohledem na veřejné zakázky vycházející z principů české i evropské legislativy a příkladů dobré praxe 1 + 1 zdarma Co je opravdu onou nejvyšší

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH 1 ÚVOD Cílem metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je formulovat

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

CO (NE)LZE UDĚLAT S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI. Pavel Kohout 1

CO (NE)LZE UDĚLAT S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI. Pavel Kohout 1 CO (NE)LZE UDĚLAT S VEŘEJNÝMI ZAKÁZKAMI Pavel Kohout 1 Rozsah problému V rámci veřejných zakázek jsou ročně vynakládány prostředky v rozsahu 17,5 % HDP (635 mld. Kč v roce 2009) Z toho z veřejných rozpočtů

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Trutnov, leden 2010 1) Služby V roce 2009 bylo zaregistrováno 5564 čtenářů, z toho 4313 dospělých čtenářů (77,52%) a 1251 dětí do 15ti let (22,48%). Celkový počet registrovaných

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy EVROPSKÁ UNIE Akce GS SROP Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy 6/2006 Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje Moravskoslezský kraj Krajský úřad OBECNÉ RADY A PŘIPOMENUTÍ

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Čl. I Zřizovatel. Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á ZŘIZOVACÍ LISTINA Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60 v y d á v á podle 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a 27 odst.

Více

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Formulář byl vyplněn na adrese: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2016/prihlasovaci-formular/ Přihlášení do Burzy filantropie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009 Fiktivní příklad Jedná se o fiktivní příklad se smyšlenými čísly, který má za cíl demonstrovat mechanismy financování projektu v rámci různých programů výzkumu a umožnit jejich srovnání. Jedná se o: -

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Finan ní zpráva 1.Zp sob financování innosti a struktura finan ních zdroj vícezdrojovém 2.Zdroje p íjm CPDM, o.p.s. eský Krumlov v roce 2006 z rozpo

Finan ní zpráva 1.Zp sob financování innosti a struktura finan ních zdroj vícezdrojovém 2.Zdroje p íjm CPDM, o.p.s. eský Krumlov v roce 2006 z rozpo Finanční zpráva 1.Způsob financování činnosti a struktura finančních zdrojů Financování obsahových činností CPDM, o.p.s. Český Krumlov je od doby založení společnosti (1997) programově postaveno na vícezdrojovém

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Schváleno Radou pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) dne: 12. 12. 2011 ÚVOD V době svého vzniku (90. léta

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Výkaz o výkonu RF za rok 2013

Výkaz o výkonu RF za rok 2013 Výkaz o výkonu RF za rok 2013 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2013 1 Kraj 2 Název knihovny (v krajském sumáři počet PK) 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 4 Počet obsluhovaných

Více

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA Muzeum T ínska, p ísp vková organizace, Hlavní t ída 15, 737 01 esk T ín KNIHOVNÍ ÁD KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA zpracovala: Mgr. Gabriela Chromcová Knihovní ád Knihovny Silesia Muzea T ínska lánek

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODPRZ_BAT Ohlašovací povinnost: Roční zpráva zpětného odběru baterií a akumulátorů Formulář: F_ ODPRZ_BAT Dle příslušné legislativy: Příloha

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Organizace a ergonomie efektivního pracoviště

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Organizace a ergonomie efektivního pracoviště VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Organizace a ergonomie efektivního pracoviště Obsah Štíhlá firma... 2 Organizace a ergonomie efektivního pracoviště... 3 OBSAH modulu II.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 29/99-4032 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: aj1ls101.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec, 5. května

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu

Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září 2012 (dále

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

JAK VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2009

JAK VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2009 JAK VYPLNIT A PODAT ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU MINISTERSTVA VNITRA V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY PRO ROK 2009 Všechny přihlášené projekty musí být v souladu s Podmínkami pro uvolňování účelově vyčleněných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Plánovaný cíl veřejné zakázky

Plánovaný cíl veřejné zakázky veřejné zakázky Stavební úpravy 1. NP jezuitské koleje a severního dvora ve účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019

KONCEPCE ROZVOJE ISŠ CHEB 2013 2019 OBSAH Úvod... 2 1. ISŠ Cheb... 2 1.1. Aktuální stav... 2 1.2. Stanovené cíle... 3 1.3. Postupy, strategie, nástroje... 3 2. Výchovně-vzdělávací proces, celoživotní vzdělávání... 3 2.1. Aktuální stav...

Více

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov)

Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování rozvoje obce Rašovice (okres Vyškov) Strategické plánování umožňuje efektivnější řízení obce. Zaměřuje se na to, aby se obec mobilizovala a co nejefektivněji využívala všechny vlastní

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně Příručka pro pedagogické pracovníky, poradce a další zaměstnance MEN- DELU shrnující základní doporučení

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky 146 vrbových proutků, ze kterých jsme postavili živou stavbu - bunkr

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Tajemník

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Tajemník Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 12/2015 Č.j.: MJ/26570/2015 Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací Dne 26.5.2015 obdržel Městský úřad

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Dotační tituly na zachování a obnovu kulturních památek

Dotační tituly na zachování a obnovu kulturních památek Dotační tituly na zachování a obnovu Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky ( 16) Vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj na jeho žádost poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li

Více