Úlohy z fyziky 8. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úlohy z fyziky 8. ROČNÍK"

Transkript

1 Úlohy z fyziky Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z učiva fyziky základní školy autorů Jiřího Bohuňka a Evy Hejnové s ilustracemi Martina Maška (vydavatelství Prometheus 2005), která odpovídá svým rozsahem používaným učebnicím v naší škole. K vypracování úloh je třeba mít k dispozici Tabulky, kalkulačky a rýsovací potřeby. 8. ROČNÍK 1A) Rozhodni, zda při popisovaných činnostech Klára konala, nebo nekonala práci. Doplň u každé věty sloveso konala, nebo nekonala. V 7 hodin ráno Klára vstala z postele. Práci. Po snídani rychle seběhla schody. Práci... Na přechodu pro chodce měla červenou a nějakou dobu stála a přemýšlela, zda si doma nezapomněla domácí úkol. Práci. Při tělocviku zvedala Klára těžký medicinbal. Práci. Nějakou dobu držela míč zvednutý nad hlavou. Práci.. Po hodině tělocviku byla unavená, tak že sotva šla do schodů. Práci... 1B) Rozhodni, zda při popisovaných činnostech David konal, nebo nekonal práci. Doplň u každé věty sloveso konala, nebo nekonala. Po vyučování šel David ze školy domů. Práci. Doma chvíli ležel a přemýšlel, co bude dělat. Práci... Pak nasedl na kolo a jel za kamarádem Vojtou. Práci. Na křižovatce měl červenou a nějakou dobu zůstal stát. Práci Při jízdě z kopce jel a nemusel vůbec šlapat. Práci..... Cestou ještě vylezl na strom, aby si natrhal třešně. Práci... 2A) Martin táhl vozík stálou silou 80 N ve stejném směru, ve kterém po přímé cestě ušel 25 m. Jakou práci při tom Martin vykonal? Práci vyjádři v kj. 2B) Jana táhla sáňky stálou silou 0,08 kn ve stejném směru, ve kterém po přímé cestě ušel 50 m. Jakou práci při tom Jana vykonala? Práci vyjádři v kj. 3A) Náklad o hmotnosti 40 kg zvedal jeřáb ze země ve svislém směru rovnoměrným pohybem po dobu 10 s. Přitom vykonal mechanickou práci 1800 J. a) Do jaké výšky byl náklad zvednut? b) Urči výkon motoru jeřábu. c) Urči, jak velkou polohovou energii má náklad v této výšce nad zemí. 3B) Náklad o hmotnosti 40 kg zvedal jeřáb ze země ve svislém směru rovnoměrným pohybem do výše 6 m po dobu 10 s. Přitom vykonal mechanickou práci 1200 J. a) jakou stálou silou působil motor jeřábu na náklad? b) Urči výkon motoru jeřábu. c) Urči, jak velkou polohovou energii má náklad v této výšce nad zemí.

2 4A) V následující tabulce jsou uvedeny přibližné hodnoty výkonů. Výkon P/kW člověka při obvyklé práci 0,1 motoru osobního automobilu 70 motorů letadla 2000 jaderné elektrárny a) Jakou práci vykoná člověk za 1 min? Výsledek uveď v kj. b) Jakou práci vykonají za stejnou dobu motory letadla? Výsledek uveď v kj. 4B) V následující tabulce jsou uvedeny přibližné hodnoty výkonů. Výkon P/kW koně 0,7 motoru nákladního automobilu 150 elektrické lokomotivy 4000 raketoplánu a) Jakou práci vykoná kůň za 1 min? Výsledek uveď v kilowatthodinách. b) Jakou práci vykonají za stejnou dobu motory elektrické lokomotivy? Výsledek uveď v kilowatthodinách. 5A) Zedník zvedá pomocí jednoduchého kladkostroje kbelík s maltou (viz obrázek). a) Napiš, jakým způsobem kladkostroj usnadňuje zedníkovi práci. b) Účinnost tohoto kladkostroje je 80%. Jakou práci musí zedník vykonat, aby užitečná práce byla 160 J? c) Uveď alespoň dvě příčiny ztrát v kladkostroji. 5B) Zedník zvedá pomocí kladkostroje kbelík s maltou (viz obrázek). a) Napiš, jakým způsobem kladkostroj usnadňuje zedníkovi práci. b) Účinnost tohoto kladkostroje je 85%. Jaká práce se ztratí, když zedník vykoná celkovou práci 100 J? c) Uveď alespoň dvě příčiny ztrát v kladkostroji.

3 6A) Popiš, k jakým vzájemným přeměnám energie dochází v situacích znázorněných na obrázcích A a B. 6B) Popiš, k jakým vzájemným přeměnám energie dochází v situacích znázorněných na obrázcích A a B. 7A) Na elektrické železniční trati je trolejové lano napínáno závažím o celkové hmotnosti m = 1300 kg. Podle obrázku urči: a) Jak velkou silou F působí trolejové lano na kladku? b) Koná síla F práci? Zdůvodni. 7B) Na elektrické železniční trati je trolejové lano napínáno závažím o celkové hmotnosti m = 1500 kg. Podle obrázku urči: a) Jak velkou silou F působí trolejové lano na kladku? b) Koná síla F práci? Zdůvodni.

4 8A) Hruška o hmotnosti 250 g spadla ze stromu na zem z výšky 3 m. O kolik se zvětšila vnitřní energie hrušky a země okolo ní? 8B) Jablko o hmotnosti 150 g spadlo ze stromu na zem z výšky 3 m. O kolik se zvětšila vnitřní energie jablka a země okolo něj? 9A) Kristýna dělala pokus, při kterém vložila do vody v kádince dva válečky o stejné hmotnosti. Jeden byl z hliníku a druhý z cínu. Oba měly teplotu 90 o C. a) Který z nich se více podílí na ohřátí vody? Svou odpověď zdůvodni. ˇúdaje. Které budeš potřebovat vyhledej v Tabulkách. b) Kterou z uvedených látek by sis vybral(a) pro výrobu kelímku, ve kterém by se měla voda ohřát co nejrychleji? Svoji odpověď zdůvodni. 9B) Honza dělal pokus, při kterém vložil do vody v kádince dvě krychle o stejné hmotnosti. Jedna byla z mědi a druhá ze železa. Obě měly teplotu 70 o C. a) Která z nich se více podílí na ohřátí vody? Svou odpověď zdůvodni. ˇúdaje. Které budeš potřebovat vyhledej v Tabulkách. b) Kterou z uvedených látek by sis vybral(a) pro výrobu kotle na vodu, ve kterém by se měla voda ohřát co nejrychleji? Svoji odpověď zdůvodni. 10A) Čepičkovi si chtějí postavit nový dům. Napiš alespoň dvě opatření, která by měli ve svém domě provést, aby za vytápění domu zaplatili co nejméně peněz. 10B) Moravcovi si chtějí postavit nový dům. Napiš alespoň dvě opatření, která by měli ve svém domě provést, aby za vytápění domu zaplatili co nejméně peněz. 11A) Na obrázku je znázorněno zjednodušené schéma ohřevu vody v jednopatrovém domě. a) Vyznač do obrázku šipkami, jak proudí voda mezi kotlem a nádrží na teplou vodu. b) Vysvětli, proč je kotel umístěn v přízemí domu. c) Napiš, jak se mění vnitřní energie vody, jestliže se voda ochlazuje. Vysvětli. 11B) Na obrázku je znázorněn sluneční ohřívač vody. a) Vyznač do obrázku šipkami, jak proudí voda v měděné trubce. b) Vysvětli, proč je zásobník na teplou vodu umístěn v horní části ohřívače. c) Napiš, jak se mění vnitřní energie vody, jestliže je voda zahřívána. Vysvětli.

5 12A) Podtrhni ty látky, které jsou tepelnými izolanty. Peří, voda, železo, molitan, suché dřevo, vzduch, sklo, ocel. 12B) Podtrhni ty látky, které jsou tepelnými izolanty. Měď, vata, vzduch, srst, hliník, polystyren, voda, sklo. 13A) Jirka a Marek se vydali na výlet. Byl krásný letní slunečný den. Marek si oblékl bílé bavlněné tričko a bílé šortky, Jirka si oblékl tmavě modré bavlněné tričko a tmavě modré šortky. Kterému z chlapců bylo pravděpodobně tepleji? Vysvětli. 13B) Jitka s Kamilou se vydaly na procházku. Byl krásný letní slunečný den. Jitka si oblékla bílé šaty, Kamila tmavě zelené šaty ze stejného materiálu. Které z dívek bylo pravděpodobně tepleji? Vysvětli. 14A) Lucie ohřívala vodu ve dvou stejných kádinkách A a B. Do jedné kádinky nalila 100 ml vody a do druhé 200 ml vody. Pro ohřívání vody použila v obou případech stejně výkonný vařič a obě kádinky přikryla stejnou pokličkou. Grafy ukazují, jak se s časem měnila teplota vody v kádinkách A a B. a) V které kádince (A, nebo B) bylo 200 ml vody? Vysvětli, jak jsi to poznal(a). b) Nakresli do obrázků A, B, jak by se přibližně podle tebe změnily grafy obou závislostí, kdyby Lucie z obou kádinek pokličky sundala. Zdůvodni, co jsi nakreslil(a). c) Rozhodni, jakým převažujícím způsobem (vedením, prouděním nebo zářením) se šíří teplo z plotýnky vařiče do vody u dna kádinky. d) Kolik tepla je třeba na ohřátí 200 ml vody, aby se její teplota změnila o 10 o C? 14B) Honza ohříval vodu ve dvou stejných kádinkách A a B. Do jedné kádinky nalil 200 ml vody a do druhé 100 ml vody. Pro ohřívání vody použila v obou případech stejně výkonný vařič a obě kádinky byly nezakryté. Grafy ukazují, jak se s časem měnila teplota vody v kádinkách

6 A a B. a) V které kádince (A, nebo B) bylo pouze 100 ml vody? Vysvětli, jak jsi to poznal(a). b) Nakresli do obrázků A, B, jak by se přibližně podle tebe změnily grafy obou závislostí, kdyby Honza obě kádinky přikryl pokličkou. Zdůvodni, co jsi nakreslil(a). c) Rozhodni, jakým převažujícím způsobem (vedením, prouděním nebo zářením) se šíří teplo ze dna kádinky až k hladině. d) Kolik tepla je třeba na ohřátí 100 ml vody, aby se její teplota změnila o 15 o C? 15A) Do vody o hmotnosti 2,0 kg a teplotě 80 o C nalijeme vodu o teplotě 20 o C. Po chvíli zjistíme, že voda má teplotu 70 o C. Jakou hmotnost měla přilitá voda? 15B) Do vody o hmotnosti 2,0 kg a teplotě 80 o C nalijeme vodu o teplotě 20 o C. Po chvíli zjistíme, že voda má teplotu 30 o C. Jakou hmotnost měla přilitá voda? 16A) V rámečcích jsou schematicky nakresleny modely různých skupenství látek. a) Napiš, která skupenství jednotlivé obrázky představují. X.. Y.. Z.. b) Jak se nazývají změny skupenství, které naznačují šipky A, B, C? A. B. C. c) Při které změně skupenství (A, B, nebo C) dochází k uvolňování tepla? d) Vysvětli, proč se orosí studené sklo brýlí, když na ně dýchneš. e) Kterou změnu skupenství (A, B, nebo C) představuje děj popsaný v bodě d)? 16B) V rámečcích jsou schematicky nakresleny modely různých skupenství látek. a) Napiš, která skupenství jednotlivé obrázky představují. X.. Y.. Z..

7 b) Jak se nazývají změny skupenství, které naznačují šipky A, B, C? A. B. C. c) Při které změně skupenství (A, B, nebo C) dochází k uvolňování tepla? d) Vysvětli, proč sněhu v zimě ubývá, i když je pod nulou a sníh netaje. e) Kterou změnu skupenství (A, B, nebo C) představuje děj popsaný v bodě d)? 17A) Veronika naplnila kádinku rozdrceným ledem o teplotě 20 o C a zahřívala ji nad kahanem. V grafu je znázorněno, jak se měnila teplota v kádince. Graf je rozdělen do čtyř časových úseků: A, B, C a D. a) V kterém časovém úseku led taje a mění se ve vodu? b) V kterém časovém úseku existovala voda pouze ve skupenství kapalném? c) Vysvětli, proč se teplota v časovém úseku D nemění. 17B) Kristýna naplnila kádinku rozdrceným ledem o teplotě 20 o C a zahřívala ji nad kahanem. V grafu je znázorněno, jak se měnila teplota v kádince. Graf je rozdělen do čtyř časových úseků: A, B, C a D. a) V kterém časovém úseku voda vře a mění se na páru? b) V kterém časovém úseku existovala voda pouze ve skupenství pevném? c) Vysvětli, proč se teplota v časovém úseku B nemění.

8 18A) Jak velké teplo musíme dodat 0,5 kg ledu o teplotě 0 o C, aby se změnil ve vodu téže teploty? 18B) Jak velké teplo musíme dodat 0,5 kg ledu o teplotě 100 o C, aby se změnil v páru téže teploty? 19A) a) Zapiš podle Tabulek hodnoty a jednotky uvedených veličin: Fyzikální veličina Olovo Zinek Teplota varu Teplota tání b) V jakém skupenství je při teplotě 400 o C olovo? c) V jakém skupenství je při teplotě 400 o C zinek? d) Může se roztavit olověná kulička, ponoříme li jí do roztaveného zinku? Svoji odpověď zdůvodni. 19B) a) Zapiš podle Tabulek hodnoty a jednotky uvedených veličin: Fyzikální veličina Cín Olovo Teplota varu Teplota tání b) V jakém skupenství je při teplotě 300 o C cín? c) V jakém skupenství je při teplotě 300 o C olovo? d) Může se roztavit olověná kulička, ponoříme li jí do roztaveného cínu? Svoji odpověď zdůvodni. 20A) Karáskovi nebudou celou zimu bydlet ve svém domě. a) Napiš alespoň jedno opatření, které by měli udělat, aby jim zmrzlá voda neudělala v domě škodu. b) Vysvětli, proč by jim zmrzlá voda mohla napáchat škodu. 20B) Pan Moudrý si koupil nové auto. Právě začala zima a venku mrzne. a) Napiš alespoň jedno opatření, které by měl pan Moudrý udělat, aby se jeho auto mrazem nepoškodilo.

9 b) Vysvětli, proč by jim zmrzlá voda mohla napáchat na autě škodu. 21A) Bakterie se ničí při teplotě 120 o C, Jeden ze způsobů, jak lze sterilizovat lékařské nástroje, je použití sterilizátoru, který funguje na principu tlakového hrnce. a) Proč není možné nástroje sterilizovat pouze vyvářením ve vodě v obyčejném hrnci? b) Vysvětli, proč ve sterilizátoru voda vře až při teplotě 120 o C? 21B) Při výrobě léků se používají nádoby se zředěným vzduchem, neboť je nutné, aby voda vřela např. již při teplotě 70 o C. a) Proč není možné používat k výrobě léků obyčejné nádoby? b) Vysvětli, proč v nádobě se zředěným vzduchem voda vře při teplotě 70 o C. 22A) Věrka nalila 200 ml vody do každé z otevřených nádob a nechala je stát den na stole v kuchyni. a) Ze které nádoby se pravděpodobně vypařilo více vody? Svoji odpověď zdůvodni. b) Uveď alespoň jeden způsob, jakým by mohla Věrka vypařování vody z nádoby ještě urychlit. 22B) Věrka nalila 200 ml vody do každé z otevřených nádob a nechala je stát den na stole v kuchyni. a) Ze které nádoby se pravděpodobně vypařilo více vody? Svoji odpověď zdůvodni. b) Uveď alespoň jeden způsob, jakým by mohla Věrka vypařování vody z nádoby ještě urychlit. 23A) Do vody o hmotnosti 5,0 kg o teplotě 70 o C přidáme led o hmotnosti 4 kg a teplotě 0 o C. Roztaje všechen led? Zdůvodni. 23B) Do vody o hmotnosti 3,0 kg o teplotě 65 o C přidáme led o hmotnosti 2 kg a teplotě 0 o C. Roztaje všechen led? Zdůvodni. 24A) Na obrázku je znázorněna kladně nabitá kovová koule upevněná na izolačním stojánku. a) Popiš, jakým způsobem můžeš tuto kouli uzemnit. b) Po uzemnění se koule stává elektricky neutrální. Vysvětli, jak se z kladně nabité koule stane těleso elektricky neutrální.

10 24B) Na obrázku je znázorněna záporně nabitá kovová koule upevněná na izolačním stojánku. a) Popiš, jakým způsobem můžeš tuto kouli uzemnit. b) Po uzemnění se koule stává elektricky neutrální. Vysvětli, jak se ze záporně nabité koule stane těleso elektricky neutrální. 25A) Záporně zelektrizovanou tyč přiblížíme k desce elektrometru. a) Do obrázku A znázorni pomocí znamének + a náboj na desce a ručce elektrometru. b) Do obrázku B nakresli polohu ručky elektrometru po dotknutí se desky prstem. c) Oddálíme prst a potom zelektrovanou tyč. Do obrázku C nakresli polohu ručky a znázorni pomocí znamének + a náboj na desce a ručce elektrometru. 25B) Kladně zelektrovanou tyč přiblížíme k desce elektrometru. a) Do obrázku A znázorni pomocí znamének + a náboj na desce a ručce elektrometru. b) Do obrázku B nakresli polohu ručky elektrometru po dotknutí se desky prstem. c) Oddálíme prst a potom zelektrovanou tyč. Do obrázku C nakresli polohu ručky a znázorni pomocí znamének + a náboj na desce a ručce elektrometru. 26A) Marek nabil elektrometr kladným nábojem. Poté chtěl elektrometr vybít. Měl připravenou kovovou a plastovou tyč. a) Nejprve vzal jednu z tyčí a dotkl se kovové desky elektrometru (obrázek A). otočná ručka elektrometru se téměř nepohnula. Z jakého materiálu byla tyč na obrázku A? Svoji odpověď zdůvodni.

11 b) Poté se dotkl kovové desky elektrometru druhou tyčí. Výchylka ručky elektrometru klesla na nulu (obrázek B). Z jakého materiálu byla tyč na obrázku B? Svoji odpověď zdůvodni. 26B) Kamila nabila elektrometr záporným nábojem. Poté chtěla elektrometr vybít. Měla připravenou dřevěnou a kovovou tyč. a) Nejprve vzala jednu z tyčí a dotkla se kovové desky elektrometru (obrázek A). Otočná ručka elektrometru se téměř nepohnula. Z jakého materiálu byla tyč na obrázku A? Svoji odpověď zdůvodni. b) Poté se dotkla kovové desky elektrometru druhou tyčí. Výchylka ručky elektrometru klesla na nulu (obrázek B). Z jakého materiálu byla tyč na obrázku B? Svoji odpověď zdůvodni. 27A) Proč je nebezpečné praní vlněného svetru v benzínu? 27B) Proč je na přepravu benzinu zakázáno používat obyčejné kanystry z plastu a naopak je vhodné používat kanystry kovové nebo kanystry ze speciálně upraveného plastu? 28A) Na obrázku jsou znázorněny modely atomů a modely kladných a záporných iontů. a) Napiš ke každé částici, zda se jedná o atom, kladný, nebo záporný iont. b) Napiš, zda se následující dvojice částic přitahují, odpuzují, nebo zda na sebe vzájemně nepůsobí elektrickou silou, jestliže jsou u sebe: A D B C

12 28B) Na obrázku jsou znázorněny modely atomů a modely kladných a záporných iontů. a) Napiš ke každé částici, zda se jedná o atom, kladný, nebo záporný iont. b) Napiš, zda se následující dvojice částic přitahují, odpuzují, nebo zda na sebe vzájemně nepůsobí elektrickou silou, jestliže jsou u sebe: A D B C 29A) K záporně zelektrované kouli A přiblížíme kladně zelektrovanou kuličku B na nevodivém vlákně. a) Nakresli několik siločar elektrického pole mezi tělesy A, B a označ šipkami jejich směr. b) Znázorni šipkou směr pohybu kuličky B. Zdůvodni. 29B) Ke kladně zelektrované kouli A přiblížíme záporně zelektrovanou kuličku B na nevodivém vlákně. a) Nakresli několik siločar elektrického pole mezi tělesy A, B a označ šipkami jejich směr. b) Znázorni šipkou směr pohybu kuličky B. Zdůvodni.

13 30A) Kapka kapaliny o hmotnosti 0,02 g se záporným elektrickým nábojem je ve stejnorodém elektrickém poli v rovnovážné poloze. a) Znázorni do obrázku síly, které na kapku působí. b) Urči velikost síly, kterou elektrické pole působí na kapku. 30B) Kapka kapaliny o hmotnosti 0,04 g se záporným elektrickým nábojem je ve stejnorodém elektrickém poli v rovnovážné poloze. a) Znázorni do obrázku síly, které na kapku působí. b) Urči velikost síly, kterou elektrické pole působí na kapku. 31A) Do kalkulátoru potřebuješ zdroj s napětím 3 V. a) Kolik tužkových baterií o napětí 1,5 V použiješ na nastavení potřebného zdroje? b) Pomocí schematických značek nakresli, jak musí být baterie zapojeny. 31B) Do fotoaparátu potřebuješ zdroj s napětím 3 V. a) Kolik tužkových baterií o napětí 1,5 V použiješ na nastavení potřebného zdroje? b) Pomocí schematických značek nakresli, jak musí být baterie zapojeny. 32A) Proč neprochází elektrický proud v obvodech na schématech A, B, C?

14 32B) Proč neprochází elektrický proud v obvodech na schématech A, B, C? 33A) Čtyři žárovky A, B, C a D jsou zapojeny podle schématu. Napiš čísla spínačů, které musíš uzavřít, aby a) svítila pouze žárovka B b) svítily pouze žárovky C a D c) svítily pouze žárovky A, B, C 33B) Čtyři žárovky A, B, C a D jsou zapojeny podle schématu. Napiš čísla spínačů, které musíš uzavřít, aby a) svítila pouze žárovka C b) svítily pouze žárovky A a B c) svítily pouze žárovky B, C, D

15 34A) Do schématu elektrického obvodu a) vyznač šipkami směr elektrického proudu v obvodu, b) nakresli zapojení ampérmetru pro měření elektrického proudu v obvodu, c) nakresli zapojení voltmetru pro měření napětí napětí mezi svorkami žárovky. d) Z hodnot odporu žárovky 60 Ω a proudu 200 ma v obvodu urči napětí mezi svorkami žárovky. 34B) Do schématu elektrického obvodu a) nakresli zapojení voltmetru pro měření napětí napětí mezi svorkami žárovky, b) nakresli zapojení ampérmetru pro měření elektrického proudu v obvodu, c) vyznač šipkami směr elektrického proudu v obvodu. d) Z hodnot odporu žárovky 40 Ω a napětí 12 V v obvodu urči proud procházející žárovkou. 35A) Ampérmetry i voltmetry mají stupnice rozdělené na 30 dílků. a) Do tabulky doplň chybějící hodnoty elektrického napětí a proudu pro uvedené rozsahy. Voltmetr Ampérmetr Rozsah 6 V 30 V 30 ma 0,6 A 1 dílek 20 dílků b) Který rozsah ampérmetru smíš použít k měření elektrického proudu v obvodu podle úlohy 34A)? c) Můžeš použít kterýkoliv rozsah voltmetru k měření napětí mezi svorkami žárovky v obvodu sestaveném podle úlohy 34A)? Zdůvodni. 35B) Ampérmetry i voltmetry mají stupnice rozdělené na 60 dílků. a) Do tabulky doplň chybějící hodnoty elektrického napětí a proudu pro uvedené rozsahy.

16 Ampérmetr Voltmetr Rozsah 30 ma 0,6 A 6 V 300 V 1 dílek 40 dílků b) Který rozsah voltmetru smíš použít k měření elektrického napětí v obvodu podle úlohy 34B)? c) Můžeš použít kterýkoliv rozsah ampérmetru k měření proudu procházejícího mezi svorkami žárovky v obvodu sestaveném podle úlohy 34B)? Zdůvodni. 36A) Na obrázku jsou znázorněny grafy závislosti proudu na napětí pro rezistory I a II. Podle grafu urči: a) proud procházející rezistorem I, je li mezi jeho svorkami napětí 4 V b) napětí mezi svorkami rezistoru I, prochází li jím proud 0,2 A c) odpor rezistoru I d) odpor rezistoru II 36B) Na obrázku jsou znázorněny grafy závislosti proudu na napětí pro rezistory I a II. Podle grafu urči: a) proud procházející rezistorem I, je li mezi jeho svorkami napětí 4 V b) napětí mezi svorkami rezistoru I, prochází li jím proud 0,4 A c) odpor rezistoru I d) odpor rezistoru II 37A) Rezistor o odporu 20 Ω je připojen ke zdroji napětí 6 V. Můžeš použít k měření proudu v tomto elektrickém obvodu ampérmetr s rozsahem 0,6 A? Odpověď zdůvodni výpočtem. 37B) Žárovkou o odporu 120 Ω prochází elektrický proud 0,05 A. Můžeš použít voltmetr s měřícím rozsahem 12 V ke změření elektrického napětí mezi svorkami žárovky? Odpověď zdůvodni výpočtem.

17 38A) Adéla dělala ve škole pokus s elektrickým obvodem zapojeným podle obrázku v úloze 34A). Pro lidský organismus je nebezpečný proud již od 25 ma. Bylo by nebezpečné, kdyby se Adéla při pokusu dotkla oběma rukama neizolovaných částí vodičů spojených se svorkami zdroje? Odpor těla Adély je přibližně 5 kω. Své tvrzení zdůvodni. 38B) Robert dělal ve škole pokus s elektrickým obvodem zapojeným podle obrázku v úloze 34B). Pro lidský organismus je nebezpečný proud již od 25 ma. Bylo by nebezpečné, kdyby se Robert při pokusu dotkl oběma rukama neizolovaných částí vodičů spojených se svorkami zdroje? Odpor těla Roberta je přibližně 5 kω. Své tvrzení zdůvodni. 39A) Z vodičů znázorněných na obrázku vyber ten, jehož odpor je největší. Všechny vodiče jsou vyrobeny z hliníku. Svůj výběr zdůvodni. 39B) Z vodičů znázorněných na obrázku vyber ten, jehož odpor je nejmenší. Všechny vodiče jsou vyrobeny z mědi. Svůj výběr zdůvodni. 40A) a) Jaký je výsledný odpor žárovek zapojených podle schématu? Odpor žárovky 1 je 60 Ω, žárovky 2 je 20 Ω a žárovky 3 je 40 Ω. Napětí zdroje je 12 V. b) Urči elektrický proud procházející vodičem v místě A. c) Urči elektrický proud procházející vodičem v místě B. d) Jaké je elektrické napětí mezi svorkami B, C žárovky 1? 40B) a) Jaký je výsledný odpor žárovek zapojených podle schématu? Odpor žárovky 1 je 10 Ω, žárovky 2 je 20 Ω a žárovky 3 je 30 Ω. Napětí zdroje je 6 V. b) Urči elektrický proud procházející vodičem v místě A. c) Urči elektrický proud procházející vodičem v místě B. d) Jaké je elektrické napětí mezi svorkami B, C žárovky 3?

18 41A) V elektrickém obvodu znázorněném na obrázku jsou zapojeny stejné ampérmetry a stejné rezistory ke zdroji napětí 1,5 V. Každý rezistor má odpor 10 Ω. Urči, jaké proudy ukazují ampérmetry A 1, A 2, A 3 (odpor ampérmetru je zanedbatelný vzhledem k odporu rezistoru). 41B) V elektrickém obvodu znázorněném na obrázku jsou zapojeny stejné ampérmetry a stejné žárovky ke zdroji napětí 24 V. Každá žárovka má odpor 60 Ω. Urči, jaké proudy ukazují ampérmetry A 1, A 2, A 3 (odpor ampérmetru je zanedbatelný vzhledem k odporu žárovky). 42A) V které poloze musí nacházet jezdec J reostatu, aby žárovka zapojená v elektrickém obvodu na obrázku svítila nejslaběji? Svoji odpověď zdůvodni. 42B) V které poloze musí nacházet jezdec J reostatu, aby žárovka zapojená v elektrickém obvodu na obrázku svítila nejjasněji? Svoji odpověď zdůvodni. 43A) Na štítku elektrického odsavače par je uvedeno napětí, na jaké se připojuje, a jeho příkon. a) Urči proud, který odsavačem par prochází. b) Urči elektrický odpor odsavače par. c) Urči elektrickou energii, kterou spotřebuje odsavač par za 10 min.

19 43B) Na štítku varné konvice je uvedeno napětí, na jaké se připojuje, a její příkon. a) Urči proud, který varnou konvicí prochází. b) Urči elektrický odpor elektrické konvice. c) Urči elektrickou energii, kterou spotřebuje varná konvice za 2 min. 44A) Voda o hmotnosti 1 kg a teplotě 30 o C se ohřívá po dobu 140 s ponorným vařičem o příkonu 300 W. Urči teplotu, na kterou se voda ohřeje, jestliže zanedbáme ztráty. 44B) Voda o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 20 o C se ohřívá po dobu 70 s ponorným vařičem o příkonu 300 W. Urči teplotu, na kterou se voda ohřeje, jestliže zanedbáme ztráty. 45A) Tatínek zjistil, že mu na automobilu svítí pouze jedno z předních světel. Jsou žárovky u těchto světel zapojeny za sebou, nebo vedle sebe? Vysvětli. 45B) Tatínek pověsil na vánoční stromeček žárovky. Jedné z nich se přepálilo vlákno a všechny ostatní žárovky zhasly. Byly žárovky zapojeny v elektrickém obvodu za sebou, nebo vedle sebe? Vysvětli. 46A) Na obrázku jsou znázorněna schémata tří elektrických obvodů A, B, C. Ve všech obvodech jsou zapojeny stejné žárovky o odporu 30 Ω. Ve kterém elektrickém obvodu budou mít žárovky po sepnutí spínače největší jas? Vysvětli. 46B) Na obrázku jsou znázorněna schémata tří elektrických obvodů A, B, C. Ve všech obvodech jsou zapojeny stejné žárovky o odporu 15 Ω. Ve kterém elektrickém obvodu budou mít žárovky po sepnutí spínače nejmenší jas? Vysvětli.

20

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Přírodní vědy moderně

Více

Tepelná výměna - proudění

Tepelná výměna - proudění Tepelná výměna - proudění Proč se při míchání horkého nápoje ve sklenici lžičkou nápoj rychleji ochladí - Při větrání místnosti (zejména v zimě) pozorujeme, že chladný vzduch se hromadí při zemi. Vysvětlete

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA U.. vnitřní energie tělesa ( termodynamické soustavy) je celková kinetická energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa ( molekul, atomů, iontů) a celková potenciální energie vzájemné polohy těchto

Více

1.6.4 Vaříme. Předpoklady: 010603. Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek,

1.6.4 Vaříme. Předpoklady: 010603. Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek, 1.6.4 Vaříme Předpoklady: 010603 Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek, Pedagogická poznámka: Naměření pokusu by nemělo trvat déle než 20 minut. 20 minut

Více

Teplo. Částicové složení látek

Teplo. Částicové složení látek Teplo Částicové složení látek Částicové složení látek látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů částice: atomy, molekuly, ionty částice se neustále neuspořádaně pohybují důkaz: difúze a Brownův pohyb

Více

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost 6. třída - Teplota Změna objemu pevných těles při zahřívání Vezmeme plastové pravítko, prkénko a dva hřebíky. Hřebíky zatlučeme do prkénka tak, aby

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. ELEKTRICKÝ PROUD 1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. 2. Vodičem prochází stejnosměrný proud. Za 30 minut jím prošel náboj 1 800

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Anotace: Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistor, paralelní zapojení, sériové zapojení Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská

Více

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. FYZIKÁLNÍ VELIČINY Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. Doplň chybějící písmena : Každá fyzikální veličina má: 1) - - z v 2) z - - - k 3) - - k l - d - - j - -

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_4_Mechanická práce a energie Ing. Jakub Ulmann 4 Mechanická práce a energie 4.1 Mechanická práce 4.2

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Datum vytvoření:

Více

Rozdělení do skupinek:

Rozdělení do skupinek: Rozdělení do skupinek: skupinka 1 skupinka 2 skupinka 3 skupinka skupinka 5 skupinka skupinka 7 1 Rozdělení práce ve skupince: Můžete z údajů uvedených na etiketě láhve určit, zda je minerálka vodivá?

Více

Úlohy 1. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Databáze pro kategorie E a F

Úlohy 1. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Databáze pro kategorie E a F Úlohy 1. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Databáze pro kategorie E a F 1. Sjezdové lyžování Závodní dráha pro sjezdové lyžování má délku 1 800 m a výškový rozdíl mezi startem a cílem je 600 m. Nahradíme

Více

b) Máte dvě stejná tělesa, jak se pozná, že částice jednoho se pohybují rychleji než částice druhého?

b) Máte dvě stejná tělesa, jak se pozná, že částice jednoho se pohybují rychleji než částice druhého? TEPLO OPAKOVÁNÍ a) Co jsou částice a jak se pohybují? b) Máte dvě stejná tělesa, jak se pozná, že částice jednoho se pohybují rychleji než částice druhého? c) Co je vnitřní energie? d) Proč se těleso při

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Vzájemné působení těles Pozoruj a popiš vzájemné působení sil Statické a dynamické působení sil čtvrtku).

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 A) Výklad: Změny skupenství látky Látka se může vyskytovat ve třech různých skupenstvích PEVNÉM, KAPALNÉM nebo PLYNNÉM. Např. voda (H 2 O)- může se vyskytovat jako krystalický

Více

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Tematický okruh: Tělesa, látky a síla Ročník: 8. Klíčová slova: změny skupenství,

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)

Více

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj. Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj. Otázky: 1. Jak se projeví menší hustota ledu v porovnání s vodou při zamrzání vodních nádrží a toků? 2. Jaký jev se nazývá anomálie vody? 3. Vysvětlete

Více

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska. Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_108 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

Úloha I.E... nabitá brambora

Úloha I.E... nabitá brambora Fyzikální korespondenční seminář MFF K Úloha.E... nabitá brambora Řešení XXV..E 8 bodů; průměr 3,40; řešilo 63 studentů Změřte zátěžovou charakteristiku brambory jako zdroje elektrického napětí se zapojenými

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Úlohy z termiky pro fyzikální olympioniky

Úlohy z termiky pro fyzikální olympioniky Závěr Experimenty demonstrující tepelnou a teplotní vodivost látek jsou velmi efektní při výuce fyziky a často dávají obecně nečekané a překvapivé výsledky. Přehled běžně provozovaných demonstrací tepelné

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrický proud Elektrický proud je uspořádaný tok volných elektronů ze záporného pólu ke kladnému pólu zdroje.

Více

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek - Prima Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Tělesa

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF FO52EF1: Dva cyklisté Dva cyklisté se pohybují po uzavřené závodní trase o délce 1 200 m tak, že Lenka ujede jedno kolo za dobu 120 s, Petr za 100 s. Při tréninku mohou vyjet buď stejným směrem, nebo směry

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

1.8.6 Archimédův zákon II

1.8.6 Archimédův zákon II 186 Archimédův zákon II Předpoklady: 1805 Pomůcky: pingpongový míček, uříznutá PET láhev, plechovka (skleněná miska), akvárko, voda, hustoměr Co rozhoduje o tom, zda předmět bude plavat? Výslednice dvou

Více

Teplo, tepelná kapacita těles

Teplo, tepelná kapacita těles fyzika Teplo, tepelná kapacita těles Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 2. ročník SŠ/G Délka trvání: 90 min. Název hodiny: Teplo a tepelná kapacita Výukový celek:

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Tato publikace byla vytvořena v souladu s RVP ZV v rámci projektu Tvořivá škola učitel činnostního učení v Praze, který je spolufinancován Evropským

Tato publikace byla vytvořena v souladu s RVP ZV v rámci projektu Tvořivá škola učitel činnostního učení v Praze, který je spolufinancován Evropským Tato publikace byla vytvořena v souladu s RVP ZV v rámci projektu Tvořivá škola učitel činnostního učení v Praze, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hl. m. Prahy. Autoři: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Elektrický

Více

Variace. Mechanika kapalin

Variace. Mechanika kapalin Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti

Více

Pokusy s indukčním vařičem

Pokusy s indukčním vařičem Pokusy s indukčním vařičem Peter Žilavý Univerzita Karlova v Praze, Matematicko fyzikální fakulta Abstrakt Indukční vařič je dnes snadno dostupným elektrickým spotřebičem. Jak pracuje? Proč na něm nelze

Více

Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil

Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil Teoretická část: Páka je jednoduchý stroj, ve fyzice velmi důležitý pojem pro působí síly či celé skupiny sil. Ve své podstatě

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Míček upustíme z výšky na podlahu o Míček padá zvětšuje se, zmenšuje se. Celková mechanická energie se - o Míček se od země odrazí a stoupá vzhůru zvětšuje se, zmenšuje se.

Více

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie) Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje musíme dodávat teplo (zahřívat). Při změně tělesa z plynu na kapalinu, nebo z kapaliny

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Středoškolská technika 2016. Konstrukce modelu rakety

Středoškolská technika 2016. Konstrukce modelu rakety Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Konstrukce modelu rakety Vojta Kratochvíl, Jan Suchánek, Petr Krýda, Petr Jaroš Gymnasium Jana Nerudy Hellichova

Více

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009 KUFŘÍK ELEKTŘINA EA 49.0009 ELEKTŘINA ELEKTRONIKA Francouzský překlad: Michelle Vadon Český překlad: Jaromír Kekule SEZNAM POMŮCEK Kat. číslo 33005404 3700006 33005306 33005307 3300506038 3300530 3364006083

Více

TEPLO. Náměty na pokusy na Malé Hraštici 2008. (1. verze, L. Dvořák, 3. 5. 2008)

TEPLO. Náměty na pokusy na Malé Hraštici 2008. (1. verze, L. Dvořák, 3. 5. 2008) 1. Jak co drží teplo Zkuste změřit: TEPLO Náměty na pokusy na Malé Hraštici 2008 (1. verze, L. Dvořák, 3. 5. 2008) Tepelnou kapacitu nejrůznějších věcí (matiček, kovové lžičky, kamenů, dřeva, buřtu, )

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Tematický okruh: Elektrický proud, měření proudu a napětí Ročník: 8. Klíčová slova: elektrický prou, elektrické

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektrický

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektrický

Více

NETYPICKÉ VYUŽITÍ INDUKČNÍHO VAŘIČE

NETYPICKÉ VYUŽITÍ INDUKČNÍHO VAŘIČE Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT NETYPICKÉ VYUŽITÍ INDUKČNÍHO VAŘIČE Marek Mrva, Lukáš Hrubý, Nikola Krupková, Adam Bubeník Gymnázium Jevíčko A. K.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Pořadové číslo projektu: Šablona č.: III/2. Sada č.: 9

Pořadové číslo projektu: Šablona č.: III/2. Sada č.: 9 Pořadové číslo projektu: Nově a lépe s počítači CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Sada č.: 9 Datum vytvoření: 16.10.2013 Ročník, pro který je DUM určen: pátý Vzdělávací obor (předmět): Náš svět

Více

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru kde ε permitivita S plocha elektrod d tloušťka dielektrika kapacita je schopnost kondenzátoru uchovávat náboj kondenzátor

Více

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY METODICKÝ LIST 1/6 PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY Tematický okruh Učivo Ročník Časová dotace Klíčové kompetence ELEKTRICKÝ OBVOD 1 PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE A IZOLANTY

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Věra Hudcová. FYZIKA Fyzikální veličina hustota Hustota látky Objem Hmotnost

Věra Hudcová. FYZIKA Fyzikální veličina hustota Hustota látky Objem Hmotnost Jméno autora : Věra Hudcová Datum(období)zpracování: říjen 2012 Ročník: Téma( vzděl.oblast,obor): Metodický list/ anotace: šestý FYZIKA Fyzikální veličina hustota Hustota látky Objem Hmotnost K materiálu

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Číslo materiálu Mgr. Vladimír Hradecký 8_F_1_13 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Jak zapisujeme hustotu látky

Jak zapisujeme hustotu látky Jak zapisujeme hustotu látky Uvedení jednotky je nutné, bez uvedení jednotky by byl zápis špatně. Co znamená, vyjádření hustoty? Hustota mědi je 8 960 kg/m 3... znamená, že 1 metr krychlový mědi má hmotnost

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima Elektrování třením Při tření těles z určitých materiálů působí tyto tělesa na drobné předměty silou. Tato síla je někdy přitažlivá,

Více

3x želé hrátky :-D. Želatina se používá v potravinářském průmyslu, například na výrobu bonbónů (želé medvídky), nebo dortů atd.

3x želé hrátky :-D. Želatina se používá v potravinářském průmyslu, například na výrobu bonbónů (želé medvídky), nebo dortů atd. 3x želé hrátky :-D Téma: Věda v kuchyni, rozšíření obzoru o věcech kolem nás, jak se co dělá. Trochu teorie: Želatina je velmi čistý klih, který se získává vyvařením šlach, kůže a kostí, které jsou bohaté

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Př. Tvořivá škola, 2011 ISBN 978-80-87433-05-8. Autoři: Mgr. Arnošt Míček, Mgr. Roman Kroupa Odborný recenzent: prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.

Př. Tvořivá škola, 2011 ISBN 978-80-87433-05-8. Autoři: Mgr. Arnošt Míček, Mgr. Roman Kroupa Odborný recenzent: prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. Autoři: Mgr. Arnošt Míček, Mgr. Roman Kroupa Odborný recenzent: prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. Č? Činnosti Otázky, úvahy Problémové otázky Tato publikace byla vytvořena v souladu s RVP ZV v rámci projektu

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úloha č. 1b Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úkoly měření: 1. Sestrojte Voltův článek. 2. Seznamte se s multimetry a jejich zapojováním do obvodu. 3. Sestavte obvod pro určení vnitřního odporu

Více

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikační údaje zadávacího řízení Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Dodávka pomůcek pro výuku fyziky a biologie Dodávky Inovace ve výuce fyziky a biologie

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

V zásuvce máme schovanou elektrickou energii, která se uvolní, když do ní zapneme nějaký elektrický spotřebič (například počítač, televizi, troubu).

V zásuvce máme schovanou elektrickou energii, která se uvolní, když do ní zapneme nějaký elektrický spotřebič (například počítač, televizi, troubu). 1.4.1 Enerie Předpoklady: Pomůcky: míček, autíčko na pružinu, Př. 1: Zvedneme míček do výšky a pustíme ho. Míček spadne, několikrát se odrazí a nakonec se zastaví na zemi. Nakresli obrázek míčku v následujících

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a magnetické jevy Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi Veletrh nápadů učitel!! /ljziky I!'IH!'!lIMre!II'!!lI!l!l ~i ~ fy:dhu Věra Bdlnková, J. Šimečková, Z. Bobek 1. Toncicí potápěč (karteziónek) Potřeby: plastová láhev (1,5 I), kapátko, kádinka S obarvenou

Více

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Ing. Antonín Ševčík Metra Blansko, a.s. ČR Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Tato část

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 5 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ..07/..00/.759 Název DUM: Tření Název sady DUM

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o 3 - Termomechanika 1. Hustota vzduchu při tlaku p l = 0,2 MPa a teplotě t 1 = 27 C je ρ l = 2,354 kg/m 3. Jaká je jeho hustota ρ 0 při tlaku p 0 = 0,1MPa a teplotě t 0 = 0 C [1,29 kg/m 3 ] 2. Určete objem

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-3-3-01 III/2-3-3-02 III/2-3-3-03 III/2-3-3-04 III/2-3-3-05 III/2-3-3-06 III/2-3-3-07 III/2-3-3-08 Název DUMu Elektrický náboj a jeho vlastnosti Silové působení

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více