Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/2013 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k ) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

2 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1 Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Základní škola a mateřská škola Heřmánek, Praha 9 Satalice, K Cihelně Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. ředitelka: Mgr. Miroslava Adamcová, zástupkyně ředitelky pro MŠ: Petra Jelínková, Webové stránky školy: 4 Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Základní škola - 20 žáků Školní družina 20 žáků Mateřská škola - 50 dětí Školní jídelna - výdejna pro MŠ - 70 stravujících 5 Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku Škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / poznámka programu Základní škola Heřmánek C/01 Základní škola 20 Mateřská škola Heřmánek Mateřská škola 50 6 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: Žádné změny nenastaly, jelikož škola zahájila svou činnost Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Druh školy: Základní škola Stoliňská 2417/41a, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ (Vlastnické právo: Církev bratrská, Soukenická 1193/15, Praha, Nové Město, ) Druh školy: Školní družina Stoliňská 2417/41a, Praha 9 - Horní Počernice, PSČ (Vlastnické právo: Církev bratrská, Soukenická 1193/15, Praha, Nové Město, ) Druh školy: Mateřská škola Vybíralova 969, Praha 9 - Černý Most, PSČ (Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, ; Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

3 Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha, Černý Most, ) Druh školy: Školní jídelna - výdejna Vybíralova 969, Praha 9 - Černý Most, PSČ (Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, ; Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha, Černý Most, ) b jiná Vzdělávání a školské služby nebyly poskytovány na jiných místech než výše uvedených, zapsaných ve školském rejstříku. 8 Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Druh školy: Základní škola V školním roce 2012/2013 byly otevřeny 2 třídy ZŠ Heřmánek, jenž se nacházely v budově ETS - VOŠ teologická a sociální v 2. patře v pravé části budovy. Zde se nachází celkem 4 výukové místnosti, z nichž dvě byly uzpůsobeny pro třídy ZŠ. Součástí půlpatra je také chodba se šatní stěnou. Škola měla dále k dispozici v přízemí v budově šatní skříňky s odvětráním a sociální zařízení v počtu vyhovujícím zákonným požadavkům. Pro výuku tělesné výchovy využívala škola blízké tělocvičny organizace Pražský Tyrannus Hall, jenž se nachází v areálu CB Chvaly. Stravování bylo zabezpečeno v jídelně Domova pro seniory - Bethesda, jenž se nachází naproti budově školy. Jídlo vařila a dovoz zabezpečovala společnost Scolarest, s.r.o. Vybavení třídy ZŠ: - školní nábytek a školní zařízení (10 ks školních lavic a židlí příslušné velikosti, nástěnná tabule, samostatně stojící tabule, knihovní skříň na vzdělávací pomůcky, katedra); - soubor učebnic a metodických příruček; - soubor knih dětské literatury; - soubor didaktických pomůcek a výukových manipulativ; - počítač a soubor výukových SW a DVD; - v případě potřeby projektor, zvučící technika. - lego, playmobil, hry, stavebnice apod. pro školní družinu; Druh školy: Mateřská škola Mateřská škola působila v prostorech bývalých jeslí. Ve školním roce 2012/2013 měla MŠ 4 třídy, do nichž byly děti rozděleny na základě věkových skupin. Jednotlivé třídy MŠ byly vybaveny kvalitním nábytkem, výukovými pomůckami tak, aby vyhovovaly skupinovým i individuálním aktivitám dětí a také výuce. Jejich zařízení zohledňovalo bezpečnost a potřeby dětí. Záměrem je, aby byly třídy estetické a přizpůsobené pro jednotlivé věkové skupiny dětí a tento záměr se nám dařilo uskutečňovat. Vybavení tříd MŠ: - dětský nábytek stůl a židle; lehátka pro odpočinek dětí (přizpůsobeny požadavkům, zdravotně nezávadné a bezpečné) vše v počtu odpovídajícímu kapacitě dětí na 1třídu; - hračky, didaktické pomůcky, knihy pro děti a další doplňky; - skříňky či skříně, poličky, stůl a židle pro učitelku; - v případě potřeby počítač, projektor, zvučící technika. Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Základní škola a mateřská škola Heřmánek Třídy byly využívány jako herny i ložnice zároveň. Druh školy: Školní jídelna - výdejna Výdejna pro MŠ se nachází ve 3.NP. Výdejna je zařízená kuchyňskou linkou s dřezem, lednicí, 2 myčky nádobí, 2 mikrovlnkami a dalšími doplňky podle požadovaných hygienických předpisů. Jídelna je vybavena stoly a židlemi v příslušném počtu. Obědy dodává firma Scolares, s.r.o. a jejich výdej zabezpečuje vlastní zaměstnanec MŠ jako i přípravu svačin. Obědy základní školy byly zajištěny stejným dodavatelem, výdej dodavatelsky zajišťoval Domov Bethesda sídlící ve stejném areálu jako naše škola. 9 Školská rada: Školská rada byla ustanovena dne 1. června 2012 ve složení - zástupci rodičů: Bc. Tereza Jarošová, Mgr. Jana Jochová-Trlicová - zástupci pedagogických pracovníků: Petra Jelínková, Ing. Olga Cajchanová - zástupci zřizovatele: Eva Kobylková, Martin Jaroš. Předsedou ŠR byla zvolena Mgr. Jana Jochová-Trlicová II. Pracovníci školské právnické osoby 1 Pedagogičtí pracovníci a počty osob ZŠ Heřmánek 1 0, ,2 5 2,2 MŠ Heřmánek ,1 5 4,1 b kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků ZŠ Heřmánek kvalifikovaných 3 38 nekvalifikovaných 5 62 MŠ Heřmánek kvalifikovaných 2 50 nekvalifikovaných 2 50 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

5 c další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků semináře 2 1. Montessori matematika / Montessori geometrie, aritmetika, český jazyk 2. Praktický seminář COMENIA SCRIPT Manželé Stolovi o hranicích 3. 2 semináře o hněvu a problémových dětech (americké lektorky ( informace Olga 4. Videoseminář s Dr. Enraitem.. kurzy 1. Plány osobního rozvoje zaměstnanců jako nástroj motivace, stabilizace a součást standardů kvality 2. Step by Step: Náslech ve třídě a základní seminář o práci organizace 3. Řešení konfliktů Step by step. 2/ vzdělávací instituce Magdaléna Sinkule Radana Lencová a Pedagogická fakulta UK v Praze Neziskovky.cz Step by Step ČR, o.s Pavel Raus. doplňkové pedagogické studium Konference křesťanských škol ASCI pro oblast CR, SR a Polsko - Více jak škola Polsko Assessment and Strategies for Effective Teaching 2. Curriculum/Instructional Design and School Services 3. Kritické myšlení v pedagogice 1)Problémy jemuž čelí křesťanské školy dnes Dr. Kaufmann 2) Nástroje na kvalitní vedení učitelů školský management Paul Madsen 3) Žák a učební proces I.,II.,III.- Dr.Kaufmann 4) J. A. Komenský a křesťanské vzdělávání Tomáš Vagner 5) Poslání křesťanské školy a návazné kroky Dr. Kaufmann 1 Oral Roberts University (Tulsa, USA) ve spolupráci s LOKS, Uppsala 8 (Švédsko) Mgr. Šafránková 3 ASCI školský Nový zákon o pedagogických pracovnících 1 Comenia managment jiné Konference: Důvody pro křesťanské školy 8 KMS, Křesťanská konference d jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 1 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) - z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

6 2 Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) a počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 3 1,2 Vzdělávání nepedagogických pracovníků probíhalo v návaznosti na vzdělávání pedagogických pracovníků ve stejných kurzech. Rovněž škola pro své pracovníky, rodiče dětí i širší veřejnost organizovala kurzy KER (kurzy efektivního rodičovství) vedený panem Mgr. Janem Čapkem a kurz Zvádání dětského hněvu Naše škola organizovala několik dní otevřených dveří ve škole i školce. Ve škole na dni otevřených dveří bylo přítomno okolo 80 rodičů a v MŠ kolem 50. Kromě toho probíhaly i individuální prohlídky naší školy a školky na základě žádosti rodičů. Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

7 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Základní škola a mateřská škola Heřmánek III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ) 1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů ZŠ Heřmánek 2 třídy 15 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: - z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: 5 přestoupili na jinou školu: 4 jiný důvod změny (uveďte jaký): - b vzdělávání při zaměstnání: Škola neposkytovala tento druh vzdělávání. 2 Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a b denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele ZŠ Heřmánek 7 7 vzdělávání při zaměstnání: Škola neposkytovala tento druh vzdělávání. 3 Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Základní škola Heřmánek počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

8 z celkového počtu žáků/studentů: škola Základní škola Heřmánek Základní škola a mateřská škola Heřmánek 4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 15 Neprospělo - opakovalo ročník - počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j. % z celkového počtu žáků/studentů 100 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 80 z toho neomluvených - b vzdělávání při zaměstnání: Škola neposkytovala tento druh vzdělávání. 5 Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií Škola v šk. roce 2012/2013 měla jen dvě třídy, ve které se vzdělávali žáci 1., 2. a 3. ročníku, a z tohoto důvodu se žádné závěrečné zkoušky nekonaly. 6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014 a Základní školy počet přihlášek celkem 24 počet přijatých celkem 24 počet odkladů povinné školní docházky 2 7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Škola v školním roce 2012/2013 neměla zkušenosti se vzděláváním cizinců. 8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola neměla zřízené speciální třídy ani neprováděla integraci žáků se SVP. Rovněž neměla zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. V 1. třídě působil asistent pedagoga u dítěte diagnostikovaného s poruchou autistického spektra (aspergerův syndrom) Metodické vedení a financování podpořilo občanské sdružení Rytmus, o.s., pro kalendářní rok 2013 obdržela škola finance na asistenta od MHMP. 9 Vzdělávání nadaných žáků a studentů Škola neposkytovala zvláštní způsob vzdělávání pro nadané žáky. Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

9 10 Ověřování výsledků vzdělávání U žáků 3. ročníku proběhlo ověřování výsledků vzdělávání pomocí SCIO testů z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a oblasti člověk a jeho svět. V uvedených testech žáci dosáhli v průměru 84% úspěšnost. 11 Školní vzdělávací programy Základní škola má vypracovaný Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek. Tento dokument byl spolu s další dokumentací školy předmětem analýzy České školní inspekce. ČŠI potvrdila naplňování vypracovaného ŠVP. ŠVP je průběžně upravován a aktualizován. Matematika: Pro výuku matematiky jsme v naší škole zvolili konstruktivitstický přístup, kdy žáci sami zkoumají a objevují principy, které se v matematice uplatňují. Na základě konkrétních příkladů dochází k naučení nových poznatků a jejich praktické aplikaci. Používáme k tomu zahraniční pracovní učebnice od vydavatelství Purposeful design jako i české výukové materiály matematiky dle metody p. prof. Hejného. Výuka je podpořena využitím širokého spektra pomůcek s cílem rozvoje kreativního myšlení a logického uvažování žáků. Výuka prvouky a vědy: Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je ve školním programu ZŠ Heřmánek doplněna výukou vědy, která navazuje na učivo z prvouky a poskytuje prostor pro experimentální objevování okolního světa. V rámci prvouky si žáci rozšiřují svůj všeobecný rozhled o okolním světě a společnosti. Věda dává prostor prakticky prozkoumat přírodní jevy a zákonitosti a také nahlédnout do světa techniky. Výuka komunikace a jazyků dramatická výchova: První třída - sociabilita dětí účastí na dramatické hře, rozvoj rytmického cítění, zvládnutí schopnosti aktivně se zúčastnit společné hry, rozvoj pohybových dispozic dětí Druhá třída rozvoj schopnosti spolupracovat s partnery v jednoduché hře, reagovat na partnery v prostoru, rozvoj představivosti a fantazie dětí, vytvoření přátelské skupiny pomocí společné elementární hry. Práce se zástupnou rekvizitou, kultivace mluveného projevu. Projektové vyučování s cílem poznání Prahy jednou za měsíc: Navštívili jsme několikrát Pražský hrad a Staré město s vyučováním české historie a života ve středověku. Prohlédli jsme si korunovační klenoty a mluvili o české státnosti. Hudební výchova: Hudební výchova byla vyučována podle učebnic paní Jindřišky Jaglové (nakladatelství Nová škola). Hlavním těžištěm je zpěv národních a umělých písní, rytmická výchova s použitím Orffovských nástrojů a poslech hudby. V rámci ŠVP školky byly uskutečněny tyto aktivity Lampionový průvod, divadelní představení, vaření, návštěva policejní stanice, karneval, podzimní a jarní olympiáda, garden party se slavnostním zakončením školního roku Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

10 12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci se od 1. ročníku učí anglickému jazyku. Četnost výuky je dle učebního plánu v rozsahu 2 vyučovacích hodin za týden, ale škola doplňuje výuku speciální dohodou s rodiči, od 2. ročníku na 4 hodiny týdně, vyučování s rodilým mluvčím. Pro výuku anglického jazyka má škola rozsáhlou sbírku pomůcek a metodik jako i vzdělávacích SW a DVD, která jsou ve výuce využívána. Školu navštívilo několik zahraničních hostů, s nimiž mohli žáci sami komunikovat. Škola v rámci zájmových aktivit nabízí kroužek angličtiny s rodilým mluvčím. 13. Pedagogická literatura škola přeložila z anglického jazyka tyto tituly: 1. Kurikum Dr. Enright: Umím mít rád 2. Knížka pro děti od Dr. Enright: Povznes se nad mračna bouřky 1. Kurikum Dr. Enriight, Umím mít rád 2. Knížka pro dětí od Dr. Enriight, Povznes se nad mračna bouřky 14. Spolupráce s Dr. Enrightem: Škola v průběhu školního roku navázala spolupráci s Dr. Robertem D. Enrightem, PhD., vedoucím projektu Forgiveness Curriculum, pojednávajícím o hodnotě člověka a o odpuštění. Projekt vypracoval tým amerických psychologů z institutu Forgiveness Institute International pod vedením Dr. Enrighta a je zaměřen na děti od 4 do 16 let. Škola se připravuje na začlenění Forgiveness Curricula do svého vzdělávacího programu, jelikož kurikulum podporuje rozvoj vzájemných vztahů a má velmi výrazné výsledky v růstu a rozvoji dětí od předškolního věku do věku dospívání. V rámci příprav programu byly pořízeny 4 kurikula pro první stupeň ZŠ a další materiály požadované v rámci programu, učitelé školy absolvovali skype seminář s Dr. Enrightem a probíhá překlad uvedených kurikul do českého jazyka. Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

11 V. Aktivity právnické osoby Prezentace ZŠ a MŠ Heřmánek na veřejnosti 1 Výchovné a kariérní poradenství Naše škola spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou, ale máme i dlouhodobou spolupráci s PhDr. Marií Dusilovou, soukromou psycholožkou. Pravidelně dochází k hospitacím ve třídách, jak ze strany vedení, tak i ze strany psychologa. Ti pomáhají předběžně odhalovat případná ohniska konfliktů a problémů. Pravidelně každý měsíc všichni třídní učitelé odevzdávají Hlášení o průběhu nestandardních situacích, které dále analyzuje vedení školy a výchovný poradce. Vzhledem k tomu, že naše škola zahájila ve školním roce 2011/2012 svoji činnost a máme pouze žáky 1. třídy a 3. Třídy, nedochází zatím ke kariérnímu poradenství našich žáků. Nicméně velmi důsledně i v tomto raném věku se snažíme objevovat případné talenty našich žáků a ty dále individuálně rozvíjet i mimo rámec školního vzdělávání. Někteří žáci se podrobili vyšetření u psychologa s cílem zjištění jejich studijních předpokladů. 2 Prevence sociálně patologických jevů Základní škola V naší základní škole jsme se nesetkali se záškoláctvím, šikanou, vážnými poruchami v chování žáků či soustavným neplněním základních vzdělávacích povinností ani s kouřením či užíváním omamných látek. Všechny výchovné problémy byly v oblasti drobného vyrušování při vyučování, které řešily třídní učitelky s rodiči. Ve školním roce byla udělena 1 důtka třídním učitelem a jedna ředitelská důtka žákovi druhé třídy za soustavné vyrušování vyučování. Patologické jevy sledujeme již v zárodku a snažíme se jim velmi důsledně předcházet. Krizové situace a ohrožené žáky monitorujeme a snažíme se včas zajistit případnou pomoc. Jako prevenci zajišťujeme pro naše žáky celou řadu zájmových mimoškolních aktivit a kroužků. Rovněž naši učitelé mají pravidelné konzultační hodiny a vždy pracují nejen s žáky, ale osvětově působí i na celou rodinu. Škola organizuje vzdělávací a výchovné kurzy i pro rodiče žáků. Nabízíme biblické vyučování, v němž se žáci seznamují i se základními morálními hodnotami, které jsou nedílnou součástí naší výchovy. Mateřská škola V naší školce se snažíme zajistit přátelské, bezpečné a rodinné prostředí. Pracujeme individuálně s každým dítětem. Každé dítě je vedeno svým učitelem a motivováno k dobrému chování ve školce. Jsou stanoveny jasná pravidla pro každou třídu, které je nutné dodržovat a tyto pravidla jsou dětem zábavnou formou pravidelně vštěpována. Třídní učitelky pravidelně děti monitorují a každý měsíc vyhotovují Hlášení o průběhu nestandardních situacích ve třídě. v tomto hlášení pak zaznamenávají na jedné straně speciální talenty, obdarování a pozitivní aktivity dětí, na straně druhé pak projevy vyžadující speciální péči učitele, oblasti, kde dítě nedosahuje normálního vývoje odpovídajícího jeho věku. Tyto zjištění pak komunikujeme jak s rodiči žáků, vedením, výchovným poradcem. Na základě vzájemné dohody pak hledáme vhodná řešení. Doporučujeme například návštěvu pedagogicko-psychologické poradny (stejně jako ve škole spolupracujeme s KPPP a PhDr. M. Dusilovou), návštěvu logopeda, který mimo jiné pravidelně navštěvuje třídy naši školky Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

12 a monitoruje případné poruchy ve výslovnosti dětí (Bc. Pešková), odborného dětského lékaře, psychologa, zajištění asistenta, apod. Rovněž organizujeme řadu osvětových akcí pro děti. v tomto školním roce děti v souladu s ŠVP probíraly základy zdravovědy, zdravého životního stylu, poznávaly své tělo, seznamovaly se s tím, co je to požární nebo policejní stanice a účastnili se prožitkové kynologické přednášky s živými psy. Jako prevenci sociálně patologických jevů zajišťujeme dětem ve školce především řadu zájmových kroužků, přes angličtinu, keramiku, dramatickou výchovu, biblické vyučování, balet, zpívání, sportovní hry, plavání, cvičení na míčích, aerobik až po výuku hry na hudební nástroje. Mateřská škola byla řízena zástupkyní ředitelky školy paní Jelínkovou. Ve školce pracovaly 3 oddělení mateřské školky z toho jedno předškolní oddělení, po celý školní rok v prostorách školy Vybíralova 969 Praha 14. Tato budova byla pronajata pro školu od Prahy 14. Vzhledem k ukončení nájemní smlouvy byla činnost školky ukončena se skončením školního roku. Před prázdninami a během nich byl zrekonstruován prostor Ládví. Do tohoto prostoru byla školka přestěhována. Ukončení činnosti na Černém Mostě bylo velmi náročnou situací pro rodiče, kteří chtěli školku zachovat a pokračovat v další činnosti. Organizace se ale rozhodla respektovat přání městské části Prahy 14 využít budovu k jiným účelům a po dlouhých vyjednáváních, jsme se rozhodli předložit rodičům náš plán, týkající se zrušení. Určité zklamání z tohoto rozhodnutí vyjádřili rodiče v petici pro radu Prahy 14. Škola se zachovala korektně k rodičům, kteří byli včas informováni o situaci a to v období ledna Rodiče si tedy zajistili další pokračování svojí předškolní výchovy. Tým pracovníků mateřské školy částečně přešel na jinou práci ve základní škole, částečně odešel z projektu realizovat svoje vlastní nové projekty Petra Jelínková. Projekt školky byl v celé své koncepci a také ve svém materiláním zabezpeční převeden do budovy v lokalitě Praha 8 Ládví. 3 Ekologická výchova a environmentální výchova Základní škola V rámci průřezových témat a mezipředmětových vztahů absolvovali žáci ekologickou výchovu zajištěnou především spoluprací s s ekologickým expertem panem Ing. Petrem Adamcem a to především tím, že byli uspořádnány 2 ekologické exkurze. Tématům environmentální a ekologické výchovy jsme se věnovali zejména v hodinách prvouky a pracovních činností (kde byly teoretické poznatky prakticky aplikované), ale také například v hodinách českého jazyka. Mateřská škola V rámci ekologické výchovy vedeme děti k třídění odpadu. Ve školce máme speciální oddělené koše na tříděný odpad a spolu s dětmi je pravidelně chodíme vysypávat do k tomu učených popelnic. Multikulturní výchova Základní škola Žáci se v průběhu roku při různých příležitostech seznamovali s kulturními zvyklostmi různých zemí a národností. Nejčastěji se vyskytovaly informace či praktické ukázky kultur jednotlivých evropských zemí (v souvislosti s aktuálním děním v ČR i ve světě), prvky americké kultury (prostřednictvím amerických učebnic pro matematiku či v rámci výuky anglického jazyka), izraelské kulturní zvyklosti či historické zvyklosti zemí blízkého východu (v souvislosti s biblickými příběhy) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

13 Mateřská škola V rámci školky v období velikonoc, proběhl projektový týden, ve kterém jsme se spolu s dětmi přenesli do Egypta. Vařili jsme speciální egyptský chléb, oblékali jsme se do místních oděvů, pouštěli jsme si film Princ egyptský. Stavěli jsme pyramidy a povídali si o velbloudech. Všechny velké křesťanské svátky vždy představujeme i s biblickým kontextem. Probíhají setkání celé školky a formou flanelografů jsou děti seznamovány s příběhy, které se k jednotlivým svátkům vztahují. Vzhledem k tomu, že jedno z našich dětí pochází z USA, jsme si připomněli Den díkůvzdání. 4 Výchova k udržitelnému rozvoji Základní škola Žáci byli v rámci běžných aktivit vedeni k úspornému zacházení se zdroji (elektřina, voda, papír, apod.). v rámci environmentální výchovy a v souvislosti s tématem recyklace odpadů či dalších diskuzí se žáci obeznámili s původem různých druhů surovin, možnostmi jejich využití a obnovy. Mateřská škola Děti jsou v rámci každodenních aktivit vedeny k úspornému zacházení se zdroji (především voda). v rámci určitých témat ŠVP se děti ze staršího oddělení seznamovaly s otázkou nerostných surovin, jejich zpracování a využití jako i možnosti recyklace. 5 Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Základní škola Žáci v průběhu roku absolvovali několik exkurzí se zaměřením na praktické poznávání přírody (výlet v Prokopském údolí), techniky (návštěva výstavy Letadla zblízka, Fyzikální show, návštěva požární stanice v Satalicích, účast v IQ parku, exkurze v kovářské dílně) či historie (návštěva Chvalského zámku, prohlídka kroje a zvyků z Moravy, koncert Rožmberské kapely, výstava Tutanchamon). Mateřská škola Během školního roku jsme pro školku nepořádali Školu v přírodě. Důvodem byl nízký zájem rodičů o tuto aktivitu. Na podzim jsme pořádali průvod s lampiony po sídlišti Černý Most, přímo v budově školky jsme uspořádali dvě divadelní vystoupení, v období vánoc nejstarší oddělení školky absolvovaly předvánoční výlet na pražské betlémy. Také absoltvovalo výlet na letiště. Na jaře proběhl celoškolkový výlet do okolí Kyjského rybníka, kde jsme společně pozorovali jarní přírodu. v rámci společných školkových akcí proběhla podzimní a letní olympiáda, kde na školní zahradě děti společně sportovaly, v zimě jsme připravili pro děti obdobu v budově školky. V únoru děti měly tradiční maškarní bál, a v červnu slavnostní stužkování nových prvňáčků spojené se zahradní slavností, s grilováním a dětským vystoupením pro rodiče. 6 Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Slavnostní zahájení nového školního roku - na první školní den jsme pro děti a žáky naší školy jako i pro děti z okolí objednali skákací hrad a připravili odpolední atrakce na hřišti u MŠ. Probíhaly různé soutěže a hry. Akci připravili a realizovali zaměstnanci školy a školky. Lampionový průvod - v listopadu jsme uskutečnili již tradiční lampionový průvod. Sešli se učitelé spolu s dětmi a žáky a jejich rodiči a poté společně prošli cca 2 km po blízkém okolí. Tato akce je vždy velmi hojně navštěvovaná. Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

14 Výroba adventních věnců - začátkem prosince se naše maminky sešly k výrobě adventních věnců. Podvečer strávily v klidné a tvůrčí atmosféře. Tuto činnost již tradičně měla na starost naše dlouholetá lektorka Blanka Zelenková. Vánoční vystoupení pro seniory - v prostorách domova důchodců Bethesda zazpívali žáci ZŠ vánoční koledy a přednesli recitační pásmo pro přítomné důchodce, obyvatele domova. Žáci zároveň nacvičili pro rodiče divadlo, které bylo součástí programu vánoční besídky. Na závěr školního roku žáci pod vedením lektorky angličtiny nacvičili krátkou scénku v angličtině a předvedli výsledky své roční práce v hodinách dramatické a hudební výchovy. Pro rodiče dětí MŠ byla uspořádaná samostatná vánoční besídka s programem připraveným jednotlivými oddělením i MŠ. Závěr školního roku se děti rozloučily s paní učitelkami na zahradní slavnosti, které se účastnili také rodiče. Kolečkový den - přelom jara a léta jsme oslavili na kolech a kolečkách. Byli zváni všichni, kdo přijeli na jakýchkoliv prostředcích na kolečkách. Děti vždy za doprovodu rodičů. Vydali jsme se společně do nedalekých Dolních Počernic a zpět. Závěrečná zahradní slavnost - na nedaleké zahradě jsme uspořádali rozloučení se školním rokem. Všechny třídy si připravily krátké programy, které ukázaly nejenom rodičům, ale i dalším návštěvníkům akce. Vše bylo ozvučeno a doprovázeno hudebním vystoupením, po oficiálním programu následoval koncert. V průběhu školního roku fungovaly při ZŠ a MŠ Heřmánek pravidelně tyto kroužky a kluby: Zpěv lektorka Petra Jelínková účastnilo se 20 dětí ve věku od 3 do 5 let. Balet lektorka Lucie Boorová účastnilo se 26 dětí. Dramatická výchova lektorka Soňa Motyčková - účastnilo se 13 dětí, kroužek byl dělen na děti předškolního věku a školní děti. Věk dětí byl od 3 do 8 let. Dětský aerobik lektorka Blanka Zelenková účastnilo se 10 dětí. Cvičení na míčích lektorka Soňa Moravicová účastnilo se 7 klientů (včetně rodičů). Hra na flétnu lektorka Marie Vacková účastnily se 3 děti ve věku 3 až 7 let. Hra na klavír lektorka Uljana Kalinischenko účastnily se 2 děti ve věku 6 až 9 let. Hra na kytaru lektor Jan Sklenička - účastnily se 4 děti ve školním věku. Výtvarná výchova lektorka Barbora Picková účastnilo se 16 dětí ve věku 5 až 6 let. Tvoření rodičů s dětmi lektorka Blanka Zelenková účastnilo se 12 klientů rodičů i dětí. Cvičení rodičů s dětmi lektorka Blanka Zelenková účastnilo se 6 dětí s rodiči. Angličtina jazyková škola Aaada - lektor S. Hildebrand- rodilý mluvčí 18 dětí kroužek byl dělen na předškolní děti a školní děti. Věk dětí byl od 3 do 8 let. Angličtina jazyková škola Aaada - lektor S. Hildebrand- rodilý mluvčí 18 dětí kroužek byl zaměřen na předškolní děti. Věk dětí byl od 3 do 8 let. 7 Soutěže Žáci ZŠ ani děti MŠ se neúčastnili soutěží, olympiád, festivalů či obdobných aktivit. 8 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola je členem členem mezinárodní vzdělávací organizace The Association of Christian Schools International (ACSI), jenž podporuje profesionální a osobnostní růst křesťanských pedagogů a poskytuje podpůrnou činnost pro křesťanské školy. Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

15 Dále má škola kontakty se základní školou Livets Ords Kristna Skola v Uppsale (Švédsko), jenž organizuje pravidelné konference pro ředitele a učitele. 9 Spolupráce právnické osoby s partnery Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, České evangelikální aliance. Úzce spolupracuje se svým zakladatelem Křesťanským centrem pro rodinu Heřmánek a partnerskou organizací Focus on education, o.p.s. Škola má navázané vztahy s několika dalšími křesťanskými školami v rámci ČR (ZŠ a MŠ J. Husa v Brně, NOE - Křesťanská základní škola v Pardubicích, Christian International School of Prague ). V rámci těchto vztahů se organizují vzájemné návštěvy a náslechy nových učitelů školy ve spolupracujících školách. 10 Další vzdělávání realizované právnickou osobou: Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení) nebylo školou v šk. roce 2012/2013 poskytováno. 11 Další aktivity, prezentace 12 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin: v průběhu školních prázdnin byla částečně využita budova a prostory MŠ pro hlídání dětí s celodenním programem. Prostory ZŠ se v době prázdnin připravovaly pro nové třídy. Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

16 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013 V průběhu školního roku nebyla ve škole vykonána návštěva ČŠI. 2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 Jiné inspekce či kontroly se ve škole nekonaly. Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

17 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Příjmy: Příjmy hlavní činnost - dotace kraje Mateřská škola Základní škola 956 Výdejna 82 Školní družina 105 Příjmy školní akce a volnočasové aktivity Granty, dary a ostatní dotace 226 Příjmy - školné CELKEM Výdaje: Personální zabezpečení vč. Odvodů Zákonné pojištění 939 Materiálové zabezpečení 581 Ostatní služby Režijní náklady 299 CELKEM Zisk / ztráta -474 Rezervy školy budou v dalších letech použity na rozvoj dalších ročníků a rekonstrukce dalších míst poskytnutých ke vzdělávání VIII. Další informace --- Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2012/

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Heřmánek. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny dle stavu k 31.8.2012) Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Heřmánek za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOUZELNÝCH ŠKOL - mateřské školy a základní školy, š.p.o. ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 I. Základní údaje o škole. Název školy: Kouzelné školy mateřská škola a základní škola, š.p.o. 2. Ředitelka:

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2. Ředitel a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2010/2011. Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 2010/2011. Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠK. ROK 200/20 Zpracovali : MGR. DAVID HAVELKA MGR. SLAVOMÍR VACHTL MGR. ARANKA GARTNEROVÁ ŠÁRKA INQUORTOVÁ Schválila Správní rada ZŠ Klíček, o. p. s. dne 0. 0. 20 Zdeněk

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8. 204 Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 9 2.

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 15. 10. 2013 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE Ostrovní 9, 110 00 Praha 1 http://www.zssv.cz/ email: skola@zssv.cz telefon: 224 931 495 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 OBSAH I. Základní údaje

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (struktura v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) (veškeré údaje uvádějte podle

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více