Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012"

Transkript

1 63/2012-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/ Rada města informace o splněných usneseních č.1761/11, 1762/11, 1763/11, 1820/12, 1886/12, 1899/12, 1961/12, 1902/12, 1968/12, 1981/12, 2030/12, 2046/12, 2050/12, 2051/12, 2052/12, 2067/12, 49/2012-RADA/2102, 2104, 51/2012-RADA/2149, 2173, 2175, 2176, 2180, 2185, 2197, 52/2012-RADA/205, 2206, 2219, 2220, 2222, 2223, 2224, 2225, 2230, 2231, , 2241, 2243, , 53/2012-RADA/2256, 2264, 2265, 2270, 2272, 2273, 2280, 54/2012-RADA/2295, 2299, 2201, 2302, 2306, 2324, 2326, 2328, 2329, 2331, 55/2012-RADA/2360, 2361, 2362, 2369, 2370, 2372, 2373, 2374, 2375, 2379, 2381, 2389, 2391, 2392, 2394, 2395, 2400, 2402, 2403, 2406, 2407, 2408, 2413, 2415, 2423, 56/2012-RADA/ 2429, 2431, 3432, 2433, 2437, 2442, 2443, 2445, 2446, 2447, 2454, 57/2012-RADA/2460, 2461, 6463, 6466, 64767, 3469, 2470, 2472, 2473, 2480, 2483, 2489, 2492, 2495, 2497, 2501, 2502, 59/2012- RADA/2542, 2546, 2549, 2551, 2552, 2553, 2555, 2556, 2557, 2557, 2562, 2564, 2566, 2576, 60/2012- RADA/2598, 2605, 2607, 2608, 2609, 2611, 2612, 2613, 2619, 2621, 2622, 2624, 2626, 2628, 61/2012-RADA/2669, 2673, 2675, 2676, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 62/2012-RADA/2722, 2723 městským úřadem 63/2012-RADA/ Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu "přístavba a stavební úpravy RD č.p. 515" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - územní rozhodnutí o umístění stavby "splašková kanalizace U Dlouhoňovic" na pozemcích parc.č. 3785/1 v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu "rodinného domu" na pozemku parc.č. 686/95 a 3781/1 v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk - oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu "autodílny" na pozemku parc.č. 2593/60, 2593/35, 2593/45 v k.ú. Žamberk - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o přerušení řízení o nařízení odstranění části stavby "Bioplynové stanice" na pozemcích v k.ú. Žamberk stavebního objektu " SO 06 - jímka na silážní šťávy" a " dávkovacího zařízení" na pozemku parc.č /1 v k.ú. Žamberk 63/2012-RADA/ Rada města Strana 1/16

2 - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromu rostoucího mimo les "1ks jasan ztepilý" na pozemku parc.č. 3720/1 v k.ú. Žamberk - zápis z jednání odboru ZPZE MěÚ Žamberk ohledně termínu konání závodů "15km po Divoké Orlici" - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o nepovolení kácení stromu rostoucího mimo les "1ks jasan ztepilý" na pozemku parc.č. 3720/1 v k.ú. Žamberk 63/2012-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Havlíčkovo nábř. a Pod Skalami pro provádění stavebních prací spojených s úplnou uzavírkou komunikace " výměna škrtící tratě u OK4A (OK1C)" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení umístění pevné překážky - betonové stěny jako protipovedňové opatření - do silničního pomocného pozemku místní komunikace ul. Havlíčkovo nábř. v úseku od železného mostu po dřevěnou lávku na levém břehu řeky Divoká Orlice na pozemku parc.č. 3715/1 3882/1 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Školská a ul. Pionýrů pro umístění podzemního zařízení - optický kabel HDPE trubka 40/33 na pozemek parc.č. 3763, 487/72, 487/71 v k.ú. Žamberk - oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Žamberk - ul. Na Rozárce, úprava místní komunikace" na pozemcích v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Pod Radnicí pro umístění podzemního zařízení - STL plynovodní přípojky na pozemku parc.č. 3747/1 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení umístění pevné překážky - 2 ks ocelových výklopných závor se zabetonovanými sloupky s průjezdným profilem 3,5 s uzamykáním - na veřejnou účelovou komunikaci - lesní cestu na pzemku parc.č v části Kněžství - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení umístění pevné překážky - panelového betonového bloku po okrajích doplněného velkými kusy lomového kamene - na veřejnou účelovou komunikaci - polní cesta na pozemku parc.č. 1776/2 v k.ú. žamberk za výjezdem na silnici I/11 - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace Masarykovo nám. pro pořádání nekomerční akce " Najdi červený kontejner a vyhraj" - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. U Daliborky a ul. U Velorexu pro umístění podzemního zařízení - přípojka vody, dešťové kanalizace, plynu a elektro na pozemku parc.č. 686/9, 686/47, 3694/4 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení napojení pozemku par.cč. 2009/1 v k.ú. Žamberk k místní komunikaci ul. Lukavská pozemku parc.č /2012-RADA/ Rada města Strana 2/16

3 - oznámení Krajského úřadu Pardubice o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s Provozním řádem tohoto zařízení pro provozovnu " U Velorexu Žamberk" - oznámení Krajského úřadu Pardubice o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - včetně autovraků a s Provozním řádem tohoto zařízení pro provozovnu " Nádražní ul. Žamberk" - oznámení Krajského úřadu Pardubice o zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II "Rozšíření závodu Bühler CZ s.r.o. Žamberk" 63/2012-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení rady města č. 1885/12 z jednání dne II. ukládá 1. příspěvkové organizaci Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk 1. odvod finančních prostředků ve výši celkem Kč z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele - města Žamberk. Odvod bude proveden v roce 2012 Termín: /2012-RADA/ Rada města I. souhlasí s provozováním loterie a jiné podobné hry podle 2 l) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v oznámení Ministerstva financí č.j. MF-86587/2012/34-2, na adrese Nádražní 1135, Žamberk. 63/2012-RADA/ Rada města 1. rozpočtová opatření přidělená městu Žamberk na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje a rezortních ministerstev dle tab. č.1) 2. rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2012 dle tab. č. 2) 63/2012-RADA/ Rada města I. revokuje Usnesení číslo 61/2012-RADA/2665 z jednání rady města konané dne , usnesení po revokaci zní: II. bere se souhlasem na vědomí Zprávu o provedení interního auditu na městě Žamberk zpracovanou firmou AV- AUDITING spol. s r.o., Tolarova 317, Pardubice III. ukládá Strana 3/16

4 1. Kanceláři starosty, Kanceláři tajemníka, Odboru finančnímu, Odboru obrany a krizového řízení, Odboru právnímu, Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zajistit odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o provedení interního auditu na městě Žamberk Termín: /2012-RADA/ Rada města žádost komise pro zahraniční styky o schválení převodu částky Kč 8.000,-- z rozpočtu komise pro zahraniční styky do rozpočtu SVČ Animo Žamberk, které zabezpečilo účast mládeže ze Žamberka na Mezinárodním setkání mládeže konaném července 2012 v Senftenbergu,. I převod finančních prostředků ve výši Kč 8.000,-- z kapitoly rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Partnerské vztahy na poskytnutí příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka v roce 2012 pro SVČ Animo Žamberk, 28. října 581, Žamberk, IČ: , zastoupené ředitelkou paní Alenou Němcovou, na zajištění účasti žamberské mládeže na Mezinárodním setkání mládeže konaném července 2012 v Senftenbergu. III. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést příslušné rozpočtové opatření Termín: IV. schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 SVČ Animo Žamberk, 28. října 581, Žamberk, IČ: , zastoupenému ředitelkou paní Alenou Němcovou, na zajištění účasti žamberské mládeže na Mezinárodním setkání mládeže konaném července 2012 v Senftenbergu, ve výši Kč 8.000,-- V. pověřuje 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Žamberka Termín: /2012-RADA/ Rada města aktualizované znění vnitřní směrnice číslo OS 2114 Ověřovací postupy před uzavřením smluv, které zakládají budoucí výdaje z prostředků města 63/2012-RADA/ Rada města aktualizované znění vnitřní směrnice číslo OS 2115 Směrnice k odpisovému plánu 63/2012-RADA/ Rada města Strana 4/16

5 aktualizované znění vnitřní směrnice číslo ZŘ 2101 Kontrolní řád 63/2012-RADA/ Rada města návrh vnitřní směrnici číslo OS 21XX Rozpočtový proces a hospodaření dle rozpočtu 63/2012-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu bufetu na letním koupališti na pozemku parc.č a veřejného WC na pozemku parc.č. 4440/3 vše v obci a k.ú. Žamberk za cenu Kč ,--/celý předmět nájmu včetně DPH + inflační doložka. Žadatel: J.P. Termín: /2012-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 3781/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3121 m 2 ve věci stavby Žamberk, Ořechová, 686/95, Oros-přípojka nn. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v zastoupení firmy Energomontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, Rychnov nad Kněžnou Termín: /2012-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí liniovou stavbu energetiky Žamberk, Na Skalách, Krejsová -knn, číslo stavby IV na pozemku parc.č. 2422/1 v obci a k.ú. Žamberk za podmínky, že kabelové vedení bude uloženo cca 1 m od hranic pozemků a ukončeno v přípojkové skříni SS200/NKE1P na hranici pozemku parc.č. 2422/11 a 2422/12 v obci a k.ú. Žamberk. Délka kabelového vedení nn je 98 m a bude uloženo do chráničky v hloubce 1 m a bude proveden hutnitelný zához výkopů z důvodu výstavby komunikace. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v zastoupení K energo s.r.o., Lanškroun, Nádražní /2012-RADA/ Rada města Strana 5/16

6 I. ukládá 1. Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda o výměře m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve věci akce Žamberk, Na Skalách, Krejsová - knn - kabelové vedení. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení firmy K energo s.r.o., Nádražní 346, Lanškroun Termín: /2012-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku parc.č ost. plocha, jiná plocha o výměře 45 m 2 v k.ú. Žamberk. Žadatelé: J. a A. R., J.K. Termín: /2012-RADA/ Rada města zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1659/5 - tr. tr. porost o výměře m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve věci akce "Sportovní areál pod Černým lesem Žamberk, č. stavby plynárenské zařízení. Žadatel: VČP Net, s.r.o. v zastoupení firmy EKOPLAN s.r.o., Pěčín 147, Pěčín II. pověřuje 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1659/5 - tr. tr. porost o výměře m 2 v obci a k.ú. Žamberk ve věci akce Sportovní areál pod Černým lesem Žamberk, č. stavby plynárenské zařízení. Žadatel: VČP Net, s.r.o. v zastoupení firmy EKOPLAN s.r.o., Pěčín 147, Pěčín Termín: /2012-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku parc.č. 667/44 - tr. tr. porost o výměře 89 m 2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: V.M. Termín: /2012-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí Strana 6/16

7 provedením výměny stávajících schodišť - schodišťových stupňů a podesty s položením zámkové dlažby u domu č.p. 1335, 1336, 1337, 1338 v ulici Pionýrů na pozemku parc.č. 487/26 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 965 m 2, u domu č.p. 1331, 1332, 1333, 1334 na pozemku parc.č.487/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 901 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Stavební bytové družstvo Žamberk, Pionýrů 1176, Žamberk I zábor veřejného prostranství části pozemku parc.č. 487/26 v k.ú. Žamberk dle žádosti po dobu budování od Žadatel: Stavební bytové družstvo Žamberk, Pionýrů 1176, Žamberk 63/2012-RADA/ Rada města I. revokuje částečně usnesení č a ruší schválení R.B. stavebním dozorem ve věci Žamberk - ul. Na Rozárce, úprava místní komunikace na části pozemků parc.č. 2336/1 a 2336/64 vše v obci a k.ú. Žamberk, s termínem zahájení prací září 2012 a dokončením říjen 2012, cena díla Kč ,--. II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zajistit stavební dozor na tuto stavební akci Termín: /2012-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí uložení kanalizační přípojky na pozemcích parc.č. 2593/35 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1853 m3 a 2593/45 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4144 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví města pro novostavbu autodílny Žamberk s podmínkou uvedení dotčených pozemků do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: J.B. v zastoupení J.H. 63/2012-RADA/ Rada města stav mostních konstrukcí objektu mostu do Polska a betonové lávky u sokolovny 63/2012-RADA/ Rada města I. souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo s firmou ELDO-CL s.r.o, Česká Lípa na akci Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.října" II. pověřuje 1. Jiřího Dytrta, starostu Strana 7/16

8 1. podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou ELDO-CL s.r.o, Česká Lípa na akci Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.října" Termín: /2012-RADA/ Rada města I. souhlasí s dodatkem č.1 smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce opěrné zdi komunikace v lokalitě Betlém, Žamberk" se společností VAKSTAV Jablonné nad Orlicí II. pověřuje 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce opěrné zdi komunikace v lokalitě Betlém, Žamberk" se společností VAKSTAV Jablonné nad Orlicí Termín: /2012-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí stavbu kanalizační přípojky k domu č.p na pozemku parc.č vše v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví žadatelů přes pozemek parc.č. 3808/1 - ost. plocha, ost. komunikace v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví města za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: I.a M.M. II. pověřuje 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby ve věci stavby kanalizační přípojky k domu č.p na pozemku parc.č vše v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví žadatelů přes pozemek parc.č. 3808/1 - ost. plocha, ost. komunikace v obci a k.ú. Žamberk ve vlastnictví města za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Žadatel: I. a M.M. Termín: /2012-RADA/ Rada města informaci odboru REÚP o stavu připojení objektu divadelní kavárny v budově Divišova divadla na veřejnou kanalizační síť. II. souhlasí s realizací vybudování odlučovače tuků pro objekt divadelní kavárny v budově Divišova divadla. III. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. realizovat vybudování odlučovače tuků pro objekt divadelní kavárny v budově Divišova divadla. Termín: Strana 8/16

9 63/2012-RADA/ Rada města žádost ředitele ZŠ 28.října ve věci rozšíření rekonstrukce podlah i na část vedlejšího objektu ZŠ 28.října. II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. připravit rozpočtové opatření pro zabezpečení rekonstrukce podlah i na části vedlejšího objektu ZŠ 28.října. Termín: Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zadat realizaci rekonstrukce podlah i na části vedlejšího objektu ZŠ 28.října firmě ELDO - CL s.r.o. Termín: /2012-RADA/ Rada města 1. žádost ředitelky ZUŠ o nutnosti zvukového utlumení stěny v učebně ZUŠ - dechové nástroje. 2. návrhy REÚP o způsobu možného řešení včetně předložené cenové nabídky zvukového utlumení stěny v učebně ZUŠ - dechové nástroje. II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. připravit rozpočtové opatření na realizaci zvukového utlumení stěny v učebně ZUŠ - dechové nástroje. Termín: Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. realizovat zvukové utlumení stěny v učebně ZUŠ - dechové nástroje. Termín: /2012-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí stavbu rodinného domu na pozemku pac.č. 3160/16 - orná půda o výměře 1578 m 2 v obci a k.ú. Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: P.M. II. pověřuje 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem veřejnoprávní smlouvy o umístění rodinného domu na pozemku parc.č. 3160/16 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: P.M. Termín: podpisem veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 3160/16 v obci a k.ú. Žamberk. Strana 9/16

10 Žadatel: P.M. Termín: /2012-RADA/ Rada města smlouvu o provedení auditu projektu "Vzdělávání v egon centru Žamberk" a J.G. II. pověřuje 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2012-RADA/ Rada města I. bere se souhlasem na vědomí stavbu plynové přípojky přes parc.č k č.p. 705 v obci a k.ú. Žamberk za podmínky uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel:V.P. 63/2012-RADA/ Rada města pronájem bytu č.823/2 v bytovém domu v č.p. 822, 823 v ulici Nádražní na pozemcích parc.č. 3921,3920 v obci a k.ú. Žamberk M.K. na dobu určitou od do /2012-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV o žádosti o poskytnutí informací 63/2012-RADA/ Rada města I. zrušuje usnesení č. 54/2012-RADA/2330 a 57/2012-RADA/297 63/2012-RADA/ Rada města a vydává v úplném znění smlouvu o nájmu uzavřenou dne mezi městem Žamberk a Správou budov Žamberk s.r.o. II. pověřuje starostu podpisem smlouvy 63/2012-RADA/ Rada města Strana 10/16

11 zprávu odboru ŽPZE ve věci předloženého odborného stanoviska ke stavu a bezpečnosti lip v aleji Na Rozárce v Žamberku 63/2012-RADA/ Rada města kácení vrby jívy u autocampingu 63/2012-RADA/ Rada města novou organizační strukturu Městského úřadu Žamberk od dle bodu A +B +C předloženého návrhu 63/2012-RADA/ Rada města Rada města schvaluje dodatky č. 4 smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu č a č a pověřuje starostu města jejich podpisy. 63/2012-RADA/ Rada města smlouvy o právu provedení stavby nebo opatření k stavbě protipovodňových opatření na toku Divoká Orlice s D.A. P..; T.J. Sokol Žamberk ; I.D. a A.S. a pověřuje starostu města jejich podpisy. 63/2012-RADA/ Rada města zápis z jednání bytové komise ze dne /2012-RADA/ Rada města přidělení bytu pro sociálně potřebné občany v č.p. 651/5 ul. Revoluční J.N. na dobu určitou od do /2012-RADA/ Rada města přidělení bytu pro SPO v č.p. 457/2 ul. ČSA V.Č. a R.K. na dobu určitou od do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.20 v ul. U Polikliniky č.p pro příjmově vymezené osoby L.H. do Strana 11/16

12 63/2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.19 v ul. U Polikliniky č.p pro příjmově vymezené osoby M.F. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.21 v ul. U Polikliniky č.p pro příjmově vymezené osoby Z.S. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 20 v ul. U Polikliniky č.p pro příjmově vymezené osoby R.H. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby D.R. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby V.K. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby I.a Z. K. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby J.J. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby M.B. do Strana 12/16

13 63/2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby G.T. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby L. a V. M. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby G.Z. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby V.S. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.2 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby D.H. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.1 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby J.S. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby H.K. do /2012-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt č.4 v ul. Velký Hájek č.p pro příjmově vymezené osoby R.L. do /2012-RADA/ Rada města Strana 13/16

14 prodloužení nájemní smlouvy na byt č.3 v ul. ČSA č.p. 457 pro sociálně potřebné občany D.B. do /2012-RADA/ Rada města oznámení K.K. a M. K. k odmítnutí přiděleného bytu pro SPO 63/2012-RADA/ Rada města bezplatný pronájem učeben ZŠ 743 pro pořádání burzy RC Pohoda ve dnech Žadatel: Základní škola, Nádražní 743, Žamberk 63/2012-RADA/ Rada města oznámení ředitele ZŠ 743 o změnách výkonů ve školním roce 2012/ /2012-RADA/ Rada města vyjádření ředitele společnosti Správa budov Žamberk s.r.o k usnesení č. 59/2012- RADA/2547 a 63/2012-RADA/ Rada města sdělení Ministerstva zemědělství k žádosti o prodloužení termínu programu výstavba protipovodňových opatření 63/2012-RADA/ Rada města členy komise pro zahraniční styky - mimoevropské ve složení Barbora Ševčíková, Daniel Ševčík, Valéria Fáberová, Mgr. Ivana Odvárková, Jaroslava Halbrštátová od /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne /2012-RADA/ Rada města nabídku k pořadu ČT Cyklotoulky a II. ukládá Strana 14/16

15 1. Odboru finančnímu 1. zahrnout nabídku ve výši ,- Kč + DPH do návrhu rozpočtu na rok 2013 Žadatel: Karel Berkovec, produkční pořadu CYKLOTOULKY, Zahradní 2/173, PLZEŇ Termín: /2012-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od 19 hod do 02 hod na Panském domě - Plazma Rock Žadatel: L.M. 63/2012-RADA/ Rada města zprávu o činnosti Základní školy 28. října 581 za období leden - červen /2012-RADA/ Rada města smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra s Pardubickým krajem II. pověřuje 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2012-RADA/ Rada města připomínky, návrhy a požadavky obyvatel Centra sociální péče II. ukládá 1. Ing. Jaroslavě Červené, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Ing. Jiřímu Šmokovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování, Mgr. Dagmaře Ducháčkové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, řediteli společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. 1. podat k žádosti stanovisko Termín: /2012-RADA/ Rada města informaci společnosti GENERA s.r.o. o prodeji budovy na adrese Ke Střelnici 1200, Žamberk 63/2012-RADA/ Rada města žádost Gymnázia Žamberk o přidělení vývěsky na Pěší zónu Strana 15/16

16 II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. zapracovat požadavek do seznamu k realizaci Termín: /2012-RADA/ Rada města nákup madel, věšáku a přitahovače dveří v nerezu na veřejné WC v areálu Pod Černým lesem v rámci analýzy bezbariérovosti ve výši do 8 000,- Kč včetně DPH z kapitoly " Městské koupaliště" 63/2012-RADA/ Rada města zábor veřejného prostranství chodníku před čp. 63 na Masarykově nám. pro stavbu lešení a prostoru pro parkování o velikosti 5x8 m od z důvodu opravy střechy Žadatel: REKOS Ševčík s.r.o., Čs. armády 1401, Žamberk Jiří Dytrt starosta Ing. Petr Novotný 1. místostarosta Strana 16/16

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013 74/2013-RADA/3348-74. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 74/2013-RADA/3349-74. Rada města předloţený program jednání RM 74/2013-RADA/3350-74. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015 09/2015-RADA/461-9. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 09/2015-RADA/462-9. Rada města předložený program jednání RM 09/2015-RADA/463-9. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015 19/2015-RADA/952-19. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 19/2015-RADA/953-19. Rada města předložený program jednání RM 19/2015-RADA/954-19. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015 24/2015-RADA/1251-24. Rada města ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou 24/2015-RADA/1252-24. Rada města předložený program jednání RM 24/2015-RADA/1253-24. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince

USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince USNESENÍ ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Potštejn ze dne 9. prosince 2015. Zastupitelstvo obce: SCHVALUJE: 7/220/2015 program jednání zastupitelstva obce Potštejn. 7/221/2015 rozpočtová

Více

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012

USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 USNESENÍ č. RM 24/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 24.9.2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol.

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

15. schůze rady města, konaná dne 18.7.2006 Výpis z přijatých usnesení:

15. schůze rady města, konaná dne 18.7.2006 Výpis z přijatých usnesení: 15. schůze rady města, konaná dne 18.7.2006 Výpis z přijatých usnesení: Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Šlapanice RM schvaluje dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 17. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Schvaluje Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 12. 01. 2012 - Rozpočtové opatření rozpočtu obce Slatiny č. 4/2011 - Rozpočet obce Slatiny na rok 2012 - Rozpočet MŠ Milíčeves

Více

z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011

z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011 z 34. schůze Rady města Rumburka, konané dne 21. července 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 420/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 34. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-11/2010 ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice, výsledky voleb do zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 v městském obvodě Hošťálkovice,

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/16/11 ze dne 11.5.2011

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/16/11 ze dne 11.5.2011 Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/16/11 k návrhu na schválení programu 16. jednání RMČ a) předložený program 16. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 16. jednání RMČ číslo 2/16/11 k návrhu

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 1179/52 - Rada města schvaluje program 52. schůze rady města, konané 21. 2. 2013. 1180/52 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Usn.č. 42/02 1) Usn.č. 42/02 2)

Usn.č. 42/02 1) Usn.č. 42/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 42. zasedání konaného dne 6. 4. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení RM č. 57/2012-RADA ze dne 03.07.2012

Usnesení RM č. 57/2012-RADA ze dne 03.07.2012 57/2012-RADA/2455-57. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. Stanislava Cukora 57/2012-RADA/2456-57. Rada města předložený program jednání RM 57/2012-RADA/2457-57. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 342/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 6. 5.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5.

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne 36/2016-RADA/1809-36. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 36/2016-RADA/1810-36. Rada města předložený program jednání RM 36/2016-RADA/1811-36. Rada města - kolaudační souhlas Stavebního

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.07.2015 od 16:20 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost paní Xxxx o přidělení městského bytu. 02. Informace o vývoji

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 010/15 z

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

MČ Praha-Čakovice. Zápis jednání. Rada městské části 51. jednání 15.09.2008

MČ Praha-Čakovice. Zápis jednání. Rada městské části 51. jednání 15.09.2008 MČ Praha-Čakovice Zápis jednání 51. jednání 15.09.2008 Přítomni : Starostka Alena Samková Zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška Radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015

Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Zápis č. 29 z jednání Rady města Řevnice dne 5.6.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, I. Kovářová, Ing. P. Kozák, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová Omluven: Hosté: M. Tamchyna, Zapisovatel: Mgr. R. Henych

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 23. jednání Rady města Žatce konané dne 24.7.2012 Usnení č. 611 /12 658 /12 611/12 Schválení programu 612/12 Kontrola usnení 613/12 Informace o investičních akcích 614/12 Nájem bytů

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 9.05.200 místostarosta - Ing. Petr Štulc Kontrola plnění úkolů 2

Více

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012

Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Usnesení z 37. zasedání Rady města Třešť dne 23. 5. 2012 Rada města Třešť v působnosti jediného společníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. 492/S/2012-23/5-R nákup infranahřívače KM2-18X určeného

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 30. 7. 2015 v 15 hodin v

Více

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.12/2010

PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.12/2010 PŘÍLOHA ŽAMBERSKÝCH LISTŮ č.12/2010 Usnesení RM č. 109/2010-RADA ze dne 13.05.2010 Usnesení č. 4584/10 RM bere na vědomí informaci tajemníka o splněných usneseních číslo: 4283-4285/10, 4287/10, 4329/10,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Pavel Lokaj, p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více