KLÁNOVICE (1974, Praha 9, Praha 21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÁNOVICE (1974, Praha 9, Praha 21)"

Transkript

1 KLÁNOVICE (1974, Praha 9, Praha 21) Z katastru Klánovic pocházejí ojedinělé archeologické nálezy již z mladší doby kamenné, reprezentované především neolitickými kamennými nástroji. Z mladších období pravěku nálezy neznáme. V rozsáhlém areálu Klánovického lesa se dochovaly relikty několika středověkých i novověkých zaniklých osad. Nejvýraznější z nich jsou pozůstatky zaniklé středověké vsi Slavětice jihovýchodně od samoty Nové Dvory. Ves je v písemných pramenech poprvé zmiňována v letech 1349 a 1352, kdy patřila klášteru božehrobců Na Zderaze. Archeologické nálezy (keramika, ostruha, kamenná pracovní deska hrnčířského kruhu) dovolují klást vznik vsi nejpozději do 13. století. K zániku vsi došlo pravděpodobně na konci 16. století, kdy je zmiňována slavětická věž. Toto označení zjevně nasvědčuje existenci věžovité tvrze ve vsi. V rámci patrných terénních reliktů je dnes zřetelný areál tvrziště severně od býv. rybníka Slavětín. Další zaniklou osadou je ves Žák, jejíž pozůstatky se nacházejí na obou březích Horoušanského rybníka poblíž hájovny Štamberk. Klánovice patří vůbec k nejmladším pražským obcím, vznikly roku 1874, kdy byl s definitivní platností rozprodán někdejší majetek univerzity. Část lesa zvaného Vidrholec, patřící k Šestajovicím, koupil ve výměře 225 jiter (zhruba 13 km 2 ) podnikatel Václav Klán (* 1839) za zl. a o dva roky později zde zahájil výstavbu domků pro letní bydlení. Cenu pozemků zvyšovala skutečnost, že tudy již od roku 1845 procházela železnice a také se zde začalo s výstavbou silnice, jež měla spojit brandýský a říčanský okres. Klán zažádal o zřízení železniční zastávky a současně i o parcelaci pozemků, k čemuž získal povolení , železniční zastávka zde byla zřízena o pět let později (1883). Dne nechal Klán otisknout inzerát nabízející parcely v nové osadě Klánovice, kde mělo vzniknout 18 usedlostí, ale původní záměr se dlouho nedařilo naplnit. V roce 1880 zde stálo jen pět domů s 21 obyvateli a tento počet se příliš nezměnil ani koncem století (1890); Klánovice byly tehdy stále označovány jen jako osada. Rozrostly se až v posledním desetiletí 19. století; v roce 1900 se tu nalézalo 26 domů a také počet stálých obyvatel se zvýšil na 52. Klánovice zůstávaly součástí obce Šestajovice, hejtmanstvím spadaly pod Karlín, zastupitelstvem a okresem k Brandýsu nad Labem, farně k Jirnům a pošta byla ve Velkých Nehvizdech. V roce 1911 zde byla postavena kaple Nanebevzetí P. Marie, bylo zavedeno osvětlení a otevřena pošta. To již byly v Klánovicích zásluhou Okrašlovacího spolku zbudovány pískové chodníky (1899). Do začátku 1. světové války bylo možné v osadě napočítat již asi 90 vil, sedm restaurací a velký penzion, svědčící o oblíbenosti Klánovic jako výletního místa Pražanů. Po 1. světové válce se obliba Klánovic jako výletního místa ještě zvýšila, osada se stala módním letoviskem vyšších středních vrstev, takže do roku 1930 zde byly postaveny další domy, jejich počet dosáhl 153 a stále zde bydlelo již 633 osob. Dne byly Klánovice Ministerstvem vnitra Československé republiky prohlášeny samostatnou obcí, poté co k nim byla připojena ještě osada Kolodějské Zálesí. Regulační plán obce nechal vypracovat majitel pražské stavitelské firmy Rudolf Utěšil již v roce Tímto plánem se pak řídil další rozvoj Klánovice, pohled na obec v r. 1911, archiv ÚDU AV ČR 709

2 obce. V roce 1924 Utěšil nechat vystavět moderní lázně, v meziválečném období jistě nejznámější objekt Klánovic. Součástí lázní byl plavecký bazén, nezbytná lázeňská kolonáda, restaurace s tanečním parketem, tři altány, z nich jeden sloužil pro hudebníky, kuželník a penzion. Po vyvlastnění v roce 1952 však celý komplex zchátral a nakonec byl v roce 1988 demolován. Stejný osud potkalo i golfové hřiště pražského Golf Clubu, obhospodařujícího výměru 86 ha. Jeho provoz byl zahájen v roce 1937 a postupně zde byla k šestijamkovému hřišti vybudována klubovna s restaurací. Dne byla ve Slavětínské ulici slavnostně otevřena nová školní budova, když dříve obec školně patřila k Šestajovicím. V roce 1950 bylo v Klánovicích napočítáno již 357 domů a obyvatel. V roce 1970 zde bylo zaznamenáno 395 trvale obydlených domů, v nichž žilo obyvatel. Klánovice byly k Praze připojeny v roce 1974 jako součást Prahy 9, prapor a znak městské části (oficiálně Úřad městské části Praha-Klánovice) získaly v roce Roku 1991 bylo v Klánovicích napočítáno 590 domů a osob a tento počet se neustále zvyšuje, takže kolem roku 2005 zde již stálo 850 popisných čísel, odpovídajících většinou rodinným domům. V červenci 2007 zde žilo obyvatel. ZD, PV Klánovice, kostelík Matky Boží, archiv ÚDU AV ČR Kostelík Matky Boží 21, Klánovice Novostavba z l od neznámého autora. Kostelík, který je filiální k římskokatolické farnosti v Jirnech, byl v l opraven v interiérech, byla opravena elektroinstalace, nově bylo zřízeno vytápění v lavicích. V r kostel získal nové varhany, jež nahradily jednoduché harmonium, a celý kostel byl vymalován. Jednoduchá podélná stavba s režným kamenným soklem. Na vstupní straně předstupuje předsíň, na opačné polokruhová apsida. Průčelí ukončuje poměrně strmý štít, který kopíruje profil oplechované střechy. Štít ukončuje pravoúhle stupňovitě vykrajovaný vystouplý pás a prolamuje kruhové okno s obíhající pásovou šambránou. V ose je představěna drobná otevřená předsíň s okoseným nárožím, prolomeným polokruhově ukončeným okénkem. Vlastní vchod je pravoúhlý, přesahující stříška je kryta plechem. Boční stěny zůstaly hladké, prolamuje je jediné okno tvořené z pěti vysokých a úzkých otvorů, oddělených pilířky. Zadní průčelí má štít potlačen polovalbou, polokruhovou apsidu prosvětluje dvojice polokruhově ukončených oken, která vyvolávají dojem, že se jedná o románský kostelík. Na střeše dominuje sanktusník. PV Pomník obětem 1. svět. války 21, Klánovice, Ke kostelíčku Po první světové válce byl poblíž kaple vybudován pomník padlým vojínům, ale za okupace, v r. 1939, německé úřady nařídily pomník odstranit. Na stejném místě a ve stejné podobě byl pomník znovu slavnostně odhalen Jedná se o jednoduchý památník s dvojitě odstupněným soklem bez profilace, provedeným z hrubě opracovaného kamene. Podobně je utvářena i jeho střední kvadratická část obsahující nápisovou desku z odlišného materiálu. Deska nese jednoduchý nápis Památník / OSVOBOZENÍ / 28. X V Na zadní straně je nápis TĚM KDOŽ ZA VLAST POLOŽILI ŽIVOT. Památník ukončuje náznak obelisku, provedený rovněž z hrubě opracovaného kamene. PV čp , Klánovice, Smržovská, Voňkova Secesní vila z r. 1909, vybudovaná asi podle projektu stav. Františka Stárka. Vila byla vybudována na nezastavěné parcele zřejmě podle projektu vinohradského stavitele F. Stárka z r Až na drobné úpravy (změna přístupu k hl. vchodu, předělení některých místností příčkami, menší zásahy do malířské výzdoby fasád aj.) se architektura vily (dnes dětský domov) dochovala v pův. stavu a udržela si i velkou část dříve velmi rozlehlé zahrady. Přibližně středem patrové budovy prochází chodba, na niž navazuje úzká polygonálně zakončená předsíň. Kolem seskupené, různě velké místnosti vytvářejí velmi nepravidelný půdorys, jehož členitost se odráží i ve výškovém odstupňování jednotlivých hmot. Ty jsou navíc zastřešeny různými typy střech nebo různě zakončeny: balkonem, te- 710

3 rasou či dřevěnou prosklenou verandou. Reprezentativnímu vchodu do síně je předložen krytý zděný přístřešek; původně se do něj vcházelo ze severu, dnes je přístupný po druhotně přistavěném schodišti z východu. Průčelí vily prolamují různorodá okna a na fasádách se střídají různé druhy omítky. U dvou štítů vily se nacházejí malované figurální (pohádkové?) výjevy na ornamentálním šachovnicovém pozadí (rytíř na koni, dívka s přadenem a s holubicí, na záp. průčelí opět jezdec na koni). Na již. průčelí je pod dřevěnou stříškou malovaný kohout stojící na zeměkouli v secesní kartuši, pod ní je nápis Hubertus. V interiéru se dochovalo původní schodiště do patra s litinovým zábradlím a s válcovým sloupem s maskaronem v přízemí, umístěné v chodbě u zadního vchodu do vily. Místnosti (zčásti nově upravené) jsou vesměs plochostropé, jedna z prostor v přízemí je zaklenuta segmentovými klenbami do traverz. U vstupu v přízemí se částečně zachovala dlažba se vzorcem řad iluzivně vystupujících krychlí, v obou patrech je několik pův. dveří se skly s leptaným geometrickým dekorem. KM P: Stavební archiv MÚ Praha 9 Klánovice (dokumentace a plán z r. 1909). L: J. V. Prášek, 1908, 152. čp , Klánovice, Smržovská Vila (dětský domov) ve stylu pozdního romantického historismu, vystavěná v l s využitím starší budovy z r Na konci 1. desetiletí 20. stol. byla na nezastavěné parcele vybudována menší přízemní vila podle projektu stav. Josefa Hraběte z Horních Počernic. Budova sestávala z hl. křídla tradiční třídílné dispozice s vikýřovou světničkou vystupující ze sedlové střechy a ze zadního kolmého křídla čtvercového půdorysu. Jednoduché fasády zdobily drobné secesní a historizující motivy, novobarokně zvlněné štíty završovaly čučky. Již po deseti letech začala stavba velké vily, jejíž součástí se po přestavbě měla stát i již stojící vilka. Dispozici nové budovy navrhl v l místní stavitel Josef Sak, projekt fasád z r signoval Arch. Pisch Praha. Novostavba navázala na zadní křídlo starší vily, která byla zároveň zvýšena o patro. Někdejší verandy u bočních průčelí nahradily zděné arkýře s balkony a sjednocujícím způsobem byla upravena i fasáda. V r došlo k adaptaci domu pro ústav pro slabomyslné děti, která však nepřinesla zásadnější změny. Architektura vily se dochovala až na několik zásahů v interiéru (nové podhledy v některých místnostech, rozdělení velkého sálu v 1. p. příčkami aj.) v málo pozměněné podobě. V půdorysu i exteriéru vily je patrné spojení dvou celků. Nově postavené záp. křídlo je mohutným převýšeným jednopatrovým blokem, zakončeným polopatrem s terasou. Před sev. průčelí spojovací haly byla předsazena prosklená veranda nesoucí balkon. Romantickou inspiraci dokládá cimbuří lemující štíty vých. křídla a obloučky zvlněná atika záp. části. Fasády zdobí množství motivů zřejmě symbolického významu (kruhové medailony s mužskými hlavami). Volná průčelí vých. křídla dekorují vždy dvě úzké niky s plastikami putti s různými atributy (chlapec s peli- Klánovice, čp. 77, detail části budovy dětského domova, archiv ÚDU AV ČR kánem a píšťalou, zahalená postava s pochodní, dívka s květinami aj.) a mezi dvěma okny sev. průčelí je čtveřice úzkých výklenků s reliéfními motivy (mj. váza s květinami, loď, panenka, chlapec s nůší, fontána, ptáček se snítkou, housle). Další symboly se nacházejí v medailonech pod cimbuřím věže (rohy hojnosti, pták aj.) a osamoceny nad okny 1. p. věže (hořící srdce, srpek měsíce s hvězdami). Na vých. fasádě vých. křídla se nad sdruženým oknem nachází letopočet Hl. vchodem v přízemí věžice se vstupuje do chodby, na kterou v zadní části navazuje schodiště do pater. Interiér vily byl zčásti novodobě upraven vložením podhledů a příček, dochovaly se však i pův. stropy se štukovou rozetkou uprostřed a také několik reliéfně zdobených jednokřídlých dveří (mořené lakované dveře s maurským obloukem a bíle lakované dveře se zaoblenými rohy s reliéfem ptáčků v rozvilinách). V oknech věže jsou vitráže. V zahradě za vilou stojí zahradní domek obdélného půdorysu s odsazeným trojúhelníkovým štítem v ose delšího vstupního průčelí a fasádami členěnými pásem zdrsnělé omítky. KM P: Stavební archiv MÚ Praha 9 Klánovice (dokumentace a plány od r. 1908) čp , Klánovice, Slavětínská, (V soudním) Budova školy byla postavena v l podle projektu Josefa Hönicha. Dne se konala slavnost položení základního kamene nové školní budovy a po roce, v den výročí založení státu byla slavnostně předána k užívání. Zakrátko dostala název Masarykova škola, ale nápis s tímto pojmenováním byl z budovy celkem třikrát odstraněn. Poprvé za okupace v r. 1939, znovu v 50. letech 20. stol. a opět po další okupaci v r V r se škola stala krátkodobě (na čtyři dny) útočištěm pro Hl. velitelství československé branné moci a současně i velitelství 1. armády. Během okupace v budově sídlila i měšťanská škola. V r došlo k úpravám půdních prostor školy. 711

4 Dvoukřídlá budova na půdorysu písmene L byla postavena v puristickém stylu, hl. dekorativními prvky jsou kamenný sokl s viditelným haklíkovým zdivem a výzdoba kolem oken s přímými římsami. Hmota stavby je silně diferencována, opatřena balkony a nově upravenou terasou v nejvyšším podlaží. Na skutečnost, že zde krátkodobě sídlilo vojenské velitelství, upomíná pamětní deska akad. soch. Josefa Vajce, instalovaná v r Její text oznamuje: V této budově Masarykovy školy / sídlil ve dnech září 1938 během mobilizace hlavní štáb čs. armády v čele s hlavním / velitelem arm. gen. Ludvíkem Krejčím. PV L: Pražské radnice, 2002, 204. čp , Klánovice, U Besedy Radnice byla postavena v l místním stav. Rudolfem Poučem. Poté co se Klánovice osamostatnily, sídlil nejstarší obecní úřad v pronajatých místnostech v domě čp. 1, který je dnes vedlejší budovou základní školy. Od r. 1934, po dostavbě nové školy, našly úřadovny místo v této nové budově. Již za první republiky se plánovala výstavba obecního domu, který měl sloužit jako administrativní, ale i kulturní centrum obce. V l byla skutečně postavena nová budova, i když v silně redukované formě, takže se stala jen sídlem obecního úřadu. Stavbu prováděl místní stavitel R. Pouč za paušál korun. Stavební práce byly zahájeny a ukončeny téhož roku. V této budově, která v r prošla celkovou rekonstrukcí, sídlila samospráva, postupně měnící svůj název. Nejdříve Obecní úřad, pak Místní národní výbor, Místní úřad a dnes Úřad městské části Praha-Klánovice. Radnice je jednoduchou hranolovou hmotou se stanovou střechou nově prolomenou vikýřovým oknem. S výjimkou průčelní stěny se znakem Klánovic jsou ostatní fasády asymetrické s různými okenními otvory s výraznou podokenní římsou. Parter je nepravidelně doplněn kamenným zdivem, prozrazujícím původně jiné členění soklové části. Hl. vstup do ul. U Besedy překrývá výrazná železobetonová markýza. Do vedlejší fasády se výrazně propisuje blok schodiště, který rizalitově vystupuje. Stavba má suterénní prostory (s betonovými stropy) a dvojí nadzemní podlaží s cihelnými nosnými konstrukcemi. PV L: Pražské radnice, 2002,

5 KLUKOVICE viz HLUBOČEPY KOBYLISY (1922, Praha VIII, Praha 8, Praha 8) Téměř celé území starých Kobylis bylo obýváno v mladších obdobích pravěku, a tak jsou archeologické nálezy, dokládající osídlení a pohřbívání, rozloženy v mnoha lokalitách, navzájem se mnohdy překrývajících. Soustředěny jsou především v širokém okolí Kobyliského náměstí, na svazích severně, východně a jihovýchodně od něj. V zaniklé cihelně při ulici U nádrže se rozkládala sídliště kultur jordanovské a nálevkovitých pohárů ze starého eneolitu a pohřebiště kultur se šňůrovou keramikou a zvoncovitých pohárů z pozdního eneolitu. Tato pohřebiště pokračovala k ulici Ke Stírce, kde ležely i kostrové hroby únětické kultury ze starší doby bronzové. Vesnice této kultury stála patrně o něco západněji, při ulici Nad Šutkou, odkud pocházejí i velmi vzácné nálezy germánských hrobů z 5. století, z nichž ty, které nebyly vykradeny, obsahovaly vynikající keramiku, bronzové šperky a skleněné poháry. Východně od náměstí, při ulici Vršní, se v pozdní době kamenné nacházely osady kultur jordanovské a s kanelovanou keramikou, které byly v určité fázi ohrazeny příkopem. Pocházejí odtud i doklady sídliště a pohřebiště únětické kultury ze starší doby bronzové, podobně jako z Uzavřené ulice. Severně i jižně od ulice Pod sídlištěm se nacházely osady v eneolitu (řivnáčské kultury), ve starší době bronzové (únětické kultury), ve starší době železné (bylanské kultury) a v 6. až 8. století vesnice prvních Slovanů. Pohřebiště v těchto místech patřilo kultuře zvoncovitých pohárů z pozdního eneolitu. Kobylisy, mapa stabilního katastru, archiv ÚDU AV ČR 713

6 Ves Kobylisy leží na trase, jež byla zpočátku pokračováním trstenické cesty, vedoucí z Moravy ku Praze. Poté co později došlo k přeložení této trasy přes Strašnice, používali původní cestu ve středověku a až do 17. století panovníci při jízdě na brandýský zámek. Směrem k západu vedla k holešovickému brodu; tamní prudké stoupání dal roku 1629 nejvyšší purkrabí Adam z Valdštejna vydláždit a odtud pochází název ulice Na Dlážděnce. V písemných pramenech se Kobylisy poprvé objevují až v roce 1297, kdy je král Václav II. daroval svatovítské kapitule. Pak až do husitských válek o nich nemáme žádné podrobnější informace. V roce 1421 Kobylisy kapitule zabavili Staroměstští, jimž poté císař Zikmund vydal na kobyliský dvůr se dvěma dědinami zápis. V 16. století se Kobylisy dostaly do majetku Bryknarů z Brykštejna. Albrecht Bryknar tu roku 1551 vysadil dva nové grunty. Za Bryknarů byly Kobylisy připojeny k libeňskému panství a roku 1662 byly spolu s ním Janem Hartwigem Nostitzem prodány opět Starému Městu pražskému, jemuž potom ves patřila až do konce patrimoniálního období. V roce 1654 se v Kobylisích nacházely pouze čtyři statky, jedna chalupa a hamfeštní dvůr Antonína de Conti. Obdobný stav je zachycen i v roce 1713; hamfeštní dvůr je tu však již uváděn jako selský statek a poslední ze statků je zde uveden jako panská krčma. V roce 1719 je kromě těchto statků navíc zapsána i jedna řemenářova chalupa. O rozvoji vsi v 18. století (zřejmě však až v důsledku raabizace, provedené zde v roce 1781) svědčí skutečnost, že v josefínském katastru z roku 1785 je v Kobylisích uvedeno již 22 popisných čísel, z nichž čp. 1 měla hospoda, čp. 4 byla obecní chaloupka, čp. 5 obecní pastouška a čp. 20 kovárna. Ves pozvolna rostla i v dalších desetiletích, k čemuž přispěl i vznik zcela nové rumburské silnice, položené východně od staré cesty a vedoucí z Libně přes Kobylisy do Horních Chaber, v letech V roce 1841 ves měla již 35 popisných čísel a do roku 1890 tento počet vzrostl na 63. Prudký růst obce začal od sklonku 19. století (135 domů roku 1900, 245 roku 1921) a s ještě větší intenzitou po připojení Kobylis k Velké Praze v roce 1922 (522 domů roku 1930, 989 roku 1950). Kromě několika zemědělských usedlostí tvořila tehdy Kobylisy obydlí dělnická (zdejší dělníci byli povětšinou zaměstnáni v sousední Libni), potom zčásti i úřednická. Převážnou většinou to byly patrové rodinné domy. Značnou část obce zabíraly také pískovny a cihelny. Osídlení se soustřeďovalo hlavně při rumburské silnici a západně od ní; jeho rozšíření jinými směry bránil Ďáblický a Čimický háj, lemující Kobylisy na severu, a vojenská střelnice, zřízená v roce 1890, na východě. K rychlejšímu růstu Kobylis přispělo i prodloužení elektrické dráhy, zajišťující spojení s vlastní Prahou, a stavba Trojského mostu. Na sklonku meziválečného období byl u čimické silnice postaven salesiánský ústav. Rozšiřování Kobylis pokračovalo i po druhé světové válce. Na katastru obce vznikla nejprve již v roce 1947 zástavba podle projektu Václava Jetela a J. Kincla, poté bylo podle projektu Viktora Tučka, V. Hesse a J. Krákory postaveno sídliště Kobylisy a nakonec bylo v roce 1968 podle územního plánu J. Novotného, V. Durdíka a J. Poláka a projektu V. Tučka založeno sídliště Ďáblice. Došlo tak k prudkému nárůstu počtu obyvatel, který dosahoval MK, PZ Stará střelnice 8, Kobylisy, Střelničná, Žernosecká Památník obětem heydrichiády byl vytvořen v l podle architektonického návrhu Luďka Tódla a Josefa Poláka. Památník vznikl na místě, kde byla r vybudována posádková střelnice. V l se střelnice stala významným společenským centrem, byly dostavěny konírny, herny a budovy pro občerstvení. V období mezi válkami střelnice přešla do správy 28. pluku. Za nacistické okupace zde bylo zřízeno popraviště, od do zde bylo popraveno přes lidí, z toho jen v době heydrichiády 546 osob. Byl zde popraven také biskup pravoslavné církve Gorazd, v jehož kostele se skrývali atentátníci na Heydricha. Od r do r toto místo spravovala pražská vojenská posádka a byl zde vztyčen prostý dubový kříž s trnovou korunou. Jako památník bylo místo pietně upraveno až v l , podle koncepce navržené r L. Tódlem a J. Polákem. Uprostřed prostoru byla mezi terénní valy Kobylisy, pohled do prostoru Staré střelnice s památníkem obětem heydrichiády, foto NPÚ Praha (Vladimír Hyhlík) 714

7 umístěna bronzová plastika Trpící Vlasti od Miloše Zeta. Silně nadživotní akt ženy, symbolizující bolest i vzdor, spočívá na nízké podestě ze světlé leštěné žuly. Mozaiku Martina Sladkého se siluetami zavražděných doprovázejí verše Miroslava Floriana: Zastav se na chvíli, krev naše vstoupila do této země. Při sev. valu je umístěn zmíněný dubový kříž s trnovou korunou. V již. části je řada bronzových desek se jmény popravených. JT L: P. Heřman, 1974, ; J. Žižka, 1976; O. Svobodová, 1978, 193; J. Karbaš, 1979, 42 45; O. Svobodová, 1980, 257; J. Vorlíček, 1987, 206. Kostel sv. Terezie (Terezičky Ježíškovy) 8, Kobylisy, Kobyliské nám. 11, 1 Novostavba kostela a salesiánského ústavu čp. 640 a 1000/VIII vznikala v l podle projektu Čeňka Vořecha, rozšíření z l navrhl Václav Mašek. Dne položil a vysvětil pražský arcibiskup dr. Karel Kašpar základní kámen ke kostelu sv. Terezie Ježíškovy, jejímž byl zvláštním ctitelem. Byl také založen Spolek pro vystavění a udržování římskokatolického kostela v Praze VIII Kobylisích a současně vznikla myšlenka, že u kostela bude dům salesiánů. K jeho zřízení došlo oficiálně až o rok později, ; po dvou moravských domech to byla třetí salesiánská komunita, která vznikla na území někdejší ČSR. Místní statkář Antonín Ženíšek dal bezplatně pozemek, na němž měl být kostel postaven, a další pozemky potřebné ke zřízení areálu prodal za třetinovou cenu. Vlastní stavba kaple a první části salesiánské budovy začala až , byla benedikována O rok později byly vysvěceny i první dva zvony, zakrátko, v r. 1942, ovšem rekvírované. Stavbu provedla firma Václava Nekvasila (podle výběrového řízení vypsaného ). Prvním ředitelem salesiánského ústavu se stal Štěpán Trochta. O necelý rok později, , pak došlo k posvěcení dalšího základního kamene, pro výstavbu nové části ústavu a salesiánského divadla (či spíše velké oratoře). Až po válce byla při kapli zřízena fara ( ) a v r byl areál dokončen. V r museli salesiáni, ale i chlapci zde vychovávaní dům opustit; vrátili se sem až po r. 1989, když jim byla de iure budova vydána , divadlo (Salesiánské divadlo) a celý objekt pak salesiáni převzali až r. 1995, kdy také došlo ke kanonickému zřízení komunity sv. Jana Boska v Praze-Kobylisích jako komunity provinciální. Tato komunita byla ovšem zrušena, protože došlo k jejímu propojení s druhou salesiánskou komunitou. Po zrušení kobyliské komunity v r zde byly zprvu vojenské kasárny (protiletadlové dělostřelectvo), posléze základní škola s internátem pro děti s vadami řeči. Divadlo, nazývané nově Klicperovo, nadále sloužilo svému účelu, ale nemělo stálý soubor. Kaple pak stále fungovala jako farní kostelík. V l proběhla rekonstrukce a zásadní rozšíření kostela podle projektu V. Maška. Stavbu provedla firma Antonín Pavlica z Hroznové Lhoty na Moravě. Vitraje oken s vyobrazením sv. Terezičky, Jana Boska a pašijových témat vytvořil Antonín Klouda. Rozšířený kostel pak vysvětil kardinál Miroslav Vlk, o rok poz- Kobylisy, kostel sv. Terezie, archiv ÚDU AV ČR ději biskup Jaroslav Škarvada posvětil nové zvony a zvonkohru od firmy Perner. Dnešní vzhled kostela je dán poslední přístavbou, která přetvořila vstupní partii, vystupující dynamickou křivkou z obdélného bloku kostela. Průběžná konkávkonvexní prosklená plocha je však z vnější strany utvářena pravoúhle, s hladkou dvojicí pilířů, které svými liniemi zdůrazňují střední široký vchod do kostela. Na ostatních částech se zachovalo ještě puristické členění, novým prvkem je pak zajímavá konstrukce zvonice a také přístavba světlíku, zajišťující horní osvětlení lodi kostela. Vnitřní prostor je řešen velmi jednoduše s přiznanou skeletovou železobetonovou konstrukcí. Hl. prostor expanduje do boků, kde je na jedné straně v patře tribuna, a do nově přistavěné přístupové části. Čelní stěnu kostela rytmizují dva hranolové, poměrně subtilní pilíře, plocha mezi nimi je vyplněna hladkou barevně pojednanou plochou. Nejvýraznější kontrast způsobuje leštěné kamenné tripedeum, na němž je umístěn pulpit nahrazující kazatelnu a vedle (dispozičně uprostřed) kamenná oltářní menza. Zařízení: Mobiliář zčásti pochází z konce 30. let 20. stol., jeho značná část však byla vytvořena až podle návrhu arch. V. Maška ve 2. pol. 90. let 20. stol. Menza oltáře stejně jako pulpit jsou od V. Maška. V presbytáři se dále nachází křtitelnice ze šedozeleného mramoru. Na mohutnou válcovou nohu dosedá komolý kužel. Hl. vstup rámují sloupy, do nichž jsou vsazeny kropenky z šedozeleného mramoru. Dříky sloupů jsou vytvořeny z bíle omítnutého vylehčeného betonu a jsou završeny ocelovými ozdobnými prvky ve tvaru luceren s červenozlatou vitrají. U postranních vstupů do objektu jsou drobné kropenky z šedozeleného mramoru ve tvaru kužele, jehož vrchol směřuje k zemi a na jehož podstavu dosedá další komolý kužel. Stěny lodi dekoruje reliéfní křížová cesta od sochaře Bohumila Kafky z konce 30. let 20. stol., která byla při dostavbě chrámu zasazena do nových rámů. Plastiky Božského Srdce Páně a sv. Terezie vytvořil ve 30. letech Bohumil Bek z Kutné Hory. Z 90. let 20. stol. pochází zvonkohra od Rudolfa Pernera z Pasova. PV, JT 715

8 L: K. Hacker 1935; Salesiánský věstník VIII, 1937, 107; Salesiánský věstník IX, 1940, 148; Praha , 2000, 102; L. Kybalová, R. Lunga, P. Vácha, 2005, 104; Praha , 2006, 223 a 224. Kobylisy, čp. 627, vila navržená Richardem F. Podzemným, archiv ÚDU AV ČR Kobylisy, čp. 744 a 745, nájemní domy projektované Janem Gillarem, archiv ÚDU AV ČR čp. 627/VIII 8, Kobylisy, Libišská 10 Vilu z l projektoval Richard Ferdinand Podzemný. Architektura vily navazuje na funkcionalistická a puristická řešení. Hl. těleso je podélné, hladce omítané na soklu z kvádrového kamene v haklíkové vazbě. Do ulice vystupuje rizalitem, který je podle schodiště na jedné straně zaoblen, výrazným prvkem je zde markýza nad vchodem a sklobetonové tvárnice v zaoblení patra. Na zahradní straně vystupuje přes obě nároží přetažené pásové okno, které je však jen prosklenou loggií. PV L: R. Švácha, 1994, 505; Praha , 2000, 103. čp. 640 viz kostel sv. Terezie čp. 744 a 745/VIII 8, Kobylisy, Čimická 1, 3, Kobyliské nám. Činžovní domy, postavené ve 30. letech 20. stol. podle návrhu Jana Gillara. Hl. fasády překvapivě řešil architekt jako dvorní, s typickými balkony na mezipodestách schodiště. Dům čp. 744 je koncovým domem ve frontě, sousední objekt je řadový. Oba jsou tříosé, čtyřpodlažní, s ustupujícím posledním patrem, kde architekt kombinoval v symetrické skladbě plné zděné zábradlí s kovovým, což dává stavbě určitý specifický výraz. Dvorní fasády mají u obou domů odlišný vzhled, daný nárožní pozicí jednoho z nich. Ve střední ose se uplatňují balkony, i zde poslední patro ustupuje. PV L: Praha , 2000, 103. čp. 749/VIII 8, Kobylisy, Služská 10 Vila, postavená v l podle projektu Jana Gillara. Činžovní vila má s mladší stavbou v pravém sousedství shodnou symetrickou dispozici, s níž architekt nepochybně počítal. Uliční průčelí ovládá průběžný balkon a široký mladší vikýř v sedlové zvalbené střeše. Dalším výrazným prvkem je režné cihelné zdivo soklu. Architekturu stavby porušily mladší přístavby a novodobé zateplení fasád. PV L: R. Švácha, 1994, 505; Praha , 2000, 103. čp. 772/VIII 8, Kobylisy, Čimická 76 Rodinný dům, postavený podle projektu Richarda Ferdinanda Podzemného z r Obdélná bloková stavba, s jedním nárožím zaobleným a druhým rizalitově předsunutým. Průčelí patrové stavby zvýrazňuje jakýsi předstupující rám asymetricky posunutý doleva mimo jednu okenní osu, který kryje terasu. Její průběh je neobyčejně dynamický, s konkávkonvexní křivkou v pravé části. Neobyčejně velká obdélná okna jsou shodná ve všech osách průčelí, na jedné z bočních fasád a na zadní fasádě jsou okna menší. PV L: R. Švácha, 1994, 505; Praha , 2000, 103. čp. 776/VIII 8, Kobylisy, Čimická 72 Rodinný dům, postavený v r podle návrhu Ludvíka Kysely. Dům představuje zvláštní kombinaci funkcionalistických prvků s tradičními. Základní hmota je obdélná, k ní je přičleněn stejně disponovaný přední blok, který je však o patro nižší a vytváří rozlehlou terasu chráněnou jedno- 716

9 Kobylisy, čp. 776, vila navržená Ludvíkem Kyselou, archiv ÚDU AV ČR Kobylisy, čp. 1264, Sborový dům Českobratrské církve evangelické s kostelem U Jákobova žebříku, archiv ÚDU AV ČR duchým zábradlím. Z vyššího bloku vystupuje na zadní straně rizalit schodiště, z předního pak prosklený vstup, k němuž vede monumentální, při nástupu rozdvojené schodiště. Skladba prvků fasády je přísně symetrická. PV L: R. Švácha, 1994, 505. čp. 1264/VIII 8, Kobylisy, U školské zahrady 10 Sborový dům Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Kobylisích s kostelem U Jákobova žebříku, postavený v l podle projektu švýcarského arch. Ernsta Gisela. Stavba byla rekonstruována v r. 1995, kdy byla také nově dostavěna další část dle návrhu pražského ateliéru Radvan Schaufler a Jakub Roskovec. Při této dostavbě, rozvržené do několika etap a probíhající v l , vznikla dřevěná nástavba nad staršími objekty a zvonice, připomínající žebřík. Interiér kostela zdobí obrazy Ondřeje a Miroslava Radových. Dominantní postavení velmi jednoduše koncipované zvonice dává objektu, který postrádá výraznější znaky bohoslužebné stavby, přece jen sakrální význam. Trojúhelná zvonice má soklovou část (do výše zděné části sboru) vytvořenou z pohledového betonu, a dále ji tvoří subtilní konstrukce ze železa, vytvářející sedm podlaží, z nichž poslední je zvonové s podlážkou a zavěšenými zvony. Průčelní část sboru je vytvořena ze dvou takřka samostatných, ale vzájemně propojených budov. Levá z nich je vlastní stavbou sboru, pravá je farou. Obě stavby byly dodatečně navýšeny o dřevěné patro s výrazným přesahem střechy; vodorovné členění prken je přerušeno svislými dřevěnými sloupky v pravidelném rytmu, který vytváří plochy, z nichž některé prolamují okna, v některých případech francouzská. Okenní otvory v nadstavbě úmyslně neodpovídají oknům starší zděné stavby, a vytvářejí tak zajímavý efekt. Do nároží, které obě stavby vytvářejí, byl při poslední výstavbě vložen vchod a po celé délce budovy sboru zavěšená konstrukce prosklené markýzy. Nástavba ze dřeva nad sborem neprobíhá po celé jeho ploše, ale jen části, druhá je využita jako rozlehlá terasa. Výrazněji se pův. architektura sboru projevuje na levé boční fasádě, která se rozpadá do dvou odlišně komponovaných částí s odlišnou úrovní okenních otvorů. Vpravo jsou okna prolomena ve dvou úrovních, mají jinou podobu v dolním i horním podlaží, ale i vzájemně mezi sebou. Naproti tomu okna v levé části jsou stejná, tuto část ozvláštňují v parterové části čtyři mělké rizality vedle sebe. Zadní stěna sboru zůstala zcela hladká. PV L: Praha , 2006, 223; J. Žáček, 2008, Sousoší Mateřství 8, Kobylisy, Trousilova Nadživotní plastika ležící ženy od Jana Hány z r pozvedala v napjatých pažích děcko do výše. Postava ženy byla složena z abstraktních stereometrických tvarů z tepané mědi. Dnes se ze sousoší zachoval jen hranolový sokl, který provází řada menších žulových, travertinem obložených kvádrů. Jsou položeny na větší vydlážděné ploše v parku. JT (PV) Kobyliský hřbitov 8, Kobylisy, Horňátecká Obyvatelé Kobylis byli původně pohřbíváni na hřbitově společném pro obvody Proseku, Vysočan, Kobylis, Střížkova, Ďáblic a Libně při kostele sv. Václava na Proseku. Již r byl tento hřbitov zcela přeplněn a přifařené obce byly c. k. hejtmanstvím v Karlíně vyzvány, aby zřídily pohřebiště vlastní či podpořili zřízení nového pohřebiště na Proseku. Lhůta k úplnému zrušení starého farního hřbitova se však protáhla až do r Dne se zástupci obcí dohodli o zbudování nového společného pohřebiště a založení samostatného hřbitova pro Kobylisy. V r koupila obec Kobylisy od zdejšího rolníka Antonína Sey - frieda sáhů pozemků v Ládví a zřídila obecní hřbitov s kaplí. 717

10 Při sev. zdi hraničící s vozovnou jsou umístěny monumentální žulové hrobky z poč. 20. stol. (rodina Součkova IX 2 3, Krčkova IX 6 7, Pekárkova IX 8 9, Topolova IX 10 11). Hrobka rodiny Ženíškovy, kterou vytvořil Jan Gabriel po r. 1916, je působivou kombinací světlé a černé žuly (IX 16 17). V tomtéž oddělení je postavena hrobka rodiny Bukovských, která byla pravděpodobně navržena stav. Josefem Vaňhou před r Střední desku rámují mohutné pilíře s hlubokou kanelurou, zařezávající se do těla osmibokého hranolu. Při patě pilířů stojí obdobně řešené sokly vynášející dvojici luceren (IX 20 22). Žulový náhrobek Jarmily Kubíčkové, umístěný v rohu hřbitova, provedl r Blahomír Podpěra ve spolupráci s Josefem Baťkou. Zdobí jej kamenný reliéf od Blaženy Borovičkové-Podpěrové, zpodobující dívku pouštějící holubici, která symbolizuje duši zemřelé. Velmi hodnotným dílem je náhrobek rodiny Bálkovy-Štemberovy, vytvořený pravděpodobně před r Do rámce ze světlé žuly je zasazen vysoký pískovcový reliéf. Nad kovadlinou je skloněn truchlící kovář s hlavou v dlaních. Vybavení kovárny je zobrazeno s dokonalou veristickou věcností; okénko ve stěně místnosti je zároveň koncipováno jako lucerna (VII 90). Poblíž se nachází náhrobek Idy a Aloisie Čálkových, zdobený reliéfem vyobrazujícím matku objímající děvčátko od Jana Černého z r (VII 62). Pískovcový náhrobek rodiny Matysovy zdobený svazkem makovic je pozdním ozvukem stylu art deco z r (VI 58). Při bočním vstupu na hřbitov je do ohradní zdi zasazena pamětní deska od Sylvy Jílkové-Lacinové, zpodobující umírajícího obránce barikády. Společný hrob padlých v Pražském povstání završuje nadživotní plastika barikádníka od Jana Hány. Na hřbitově je pohřben Lubor Těhlík, akad. sochař ( , IX 109), a Josef Vaňha, stavitel a architekt ( , IX 20 22). JT P: AMP, Farní archivy, Pamětní kniha kostela sv. Václava v Proseku, ; AMP, Ústřední úřad zádušní a hřbitovní hl. města Prahy, 635 Z 19/7 Prosek zrušení starého hřbitova, , kart. 255; AMP, Ústřední úřad zádušní a hřbitovní hl. města Prahy, 1057 Z 36/6, Kobyliský hřbitov , kart L: P. Kovařík, 2001,

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM. VYPRACOVAL Filip Šauer LS 2010/2011 FA ČVUT Ú15114. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. arch. Miroslav Cikán MgA.

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM. VYPRACOVAL Filip Šauer LS 2010/2011 FA ČVUT Ú15114. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. arch. Miroslav Cikán MgA. DOBOVÉ FOTOGRAFIE PŮVODNÍ STRUKTURY REGULAČNÍ PLÁN POČÍTAJÍCÍ S BLOKOVOU ZÁSTAVBOU NOVÉ STRUKTURY SOUČASNÝ STAV HISTORIE Na začátku 18. století bylo Podskalí povětšinou nezastavěné a byly tam převážně

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR PROJEKT INTERIERU Zadavatel: Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Autor: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO

Více

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Kostel Panny Marie Růžencové v Louce u Veselí nad Moravou, s dvoumanuálovými píšťalovými varhanami, je novostavbou dokončenou v roce

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika Jablonec nad Nisou 6 Název objektu Muzeum skla a bižuterie (původně exportní dům Zimmer Schmidt) Adresa U muzea č.p. 398, č.o. 4 Jablonec nad Nisou K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Jablonec nad Nisou

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468"N, 14 25'8.537"E

Objekt nepřístupný* VSTUP GPS: 50 4'34.468N, 14 25'8.537E Objekt nepřístupný* SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ (SÚZ) VÝDEJNA Karlovo náměstí Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město Tel.: 224 357 339 Web: http://www.suz.cvut.cz/menzy/vydejna-karlovonamesti GPS:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila

Ústí nad Labeme 40. Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa. Krajská majetková, příspěvková organizace Vila Ústí nad Labeme 40 Název objektu Ústí nad Labem Centrum Vila Kind č. p. 1535 Adresa Ústí nad Labem - Centrum, Na Schodech 4, č. p. 1535 K.ú./parcela č. Architekt St. p. č. 2383 Hartwig Fischel, Vídeň Stavitel

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY

PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY - 81 - - 82 - PONĚŠICE ÚZEMÍ S VÝZNAMNÝM REKREAČNÍM POTENCIONÁLEM, ÚZEMÍ S PRIORITOU OCHRANY PŘÍRODY Urbanistická struktura a rozvoj obce Obrázek: snímek stabilního katastru Vlkova z roku 1827 Letecký

Více

Kostel Korandova sboru v Plzni

Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni je skryt za sborovým domem na Anglickém nábřeží. Obě budovy tvoří jeden architektonický celek. Patří k nejvýznamnějším

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

Objekt částečně přístupný

Objekt částečně přístupný Objekt částečně přístupný BETLÉMSKÁ KAPLE (SÚZ) Betlémské náměstí 255/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 248 595, +420 222 221 030 Web1: https://www.suz.cvut.cz/ostatni/betlemska-kaple Web2: http://www.bethlehemchapel.eu/

Více

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr

Žebnice Plze -sever/ Kralovice kostel sv. Jakuba V tšího s. 1 Dokumentace ástí vn jších líc zdiva kostela sv. Jakuba V tšího Žebnici v pr Lokalita: Žebnice (Okres: Plzeň-sever/ Kralovice). Objekt: kostel sv. Jakuba Většího s. 1 1. Anotace Průzkum proběhl na základě podnětu paní dr. Kamenické (NPÚ-ÚOP v Plzni), která se na mě obrátila s dotazem,

Více

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU 8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic Celková délka trasy: 5,5 km Poèet stromù: 4 Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více