MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 4 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích....2 Informace o resortních statistických zjišťováních v roce Doplnění seznamu schválených učebnic a učebních textů pro základní a střední vzdělávání... 58

2 strana 2 SEŠIT 4 ČÁST OZNAMOVACÍ Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j.: MSMT- 9467/ Dne 10. dubna 2015 Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v úterý 3. ledna Vyučování začne ve středu 4. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín Okresy, obvody hl. města Prahy Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná Poznámky k tabulce: Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha- -Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín. Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

3 SEŠIT 4 strana 3 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září PhDr. Marcel Chládek, MBA ministr školství, mládeže a tělovýchovy v. r.

4 strana 4 SEŠIT 4 Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2015 V souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzory formulářů výkazů. Agregované údaje předává právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení vyplněním internetových formulářů statistických výkazů, výkazy M 3, M 8, M 9 a M 10 se vygenerují z individuálních dat předaných podle uvedené vyhlášky ze školní matriky na stanovený centrální server. V případě potřeby poskytne metodickou pomoc školám a školským zařízením zřízeným obcí nebo svazkem obcí příslušný odbor školství úřadu obce s rozšířenou působností, školám a školským zařízením zřízeným krajem, registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou příslušný odbor školství krajského úřadu, v Praze odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy, školám a školským zařízením zřízeným MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy přímo odbor školské statistiky, analýz a informační strategie MŠMT. Bližší informace včetně Pokynů a vysvětlivek k vyplnění výkazu a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním lze získat na odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Výkonové výkazy řady S, Z, R nebo Zde jsou rovněž zveřejněny vzory formulářů jednotlivých výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplňování a termíny pro odevzdání výkazů. Přehled výkazů, jejichž sběr proběhne na podzim roku 2015 podle 28, odst. 5 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Značka Název zjišťování Termín předání S 1-01 Výkaz o mateřské škole Z 2-01 Výkaz o školní družině - školním klubu M 3 Výkaz o základní škole (předání individuálních údajů) S 4-01 Výkaz o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení S 4c-01 Výkaz o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální M 8 Výkaz o střední škole (předání individuálních údajů) M 9 Výkaz o konzervatoři (předání individuálních údajů) M 10 Výkaz o vyšší odborné škole (předání individuálních údajů) R Výkaz o ředitelství škol Z Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy Z Výkaz o činnosti střediska volného času Z Výkaz o činnosti zařízení školního stravování S Výkaz o jazykové škole Z Výkaz o školském ubytovacím zařízení Z Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně S Výkaz o základní umělecké škole Z Výkaz o středisku praktického vyučování Z Výkaz o speciálně pedagogickém centru Z Výkaz o středisku výchovné péče U 41...*) Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole (pouze předání individuálních údajů) *) Předávání údajů o přijímacím řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole nemá vzor formuláře.

5 SEŠIT 4 strana 5 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do (blíže viz Pokyny a vysvětlivky) Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. VÝKAZ o mateřské škole podle stavu k S 1-01 Škola Obec PSČ Resortní identifikátor školy (IZO) části 1 ) 2 ) 3 ) 4 ) Ulice Čp. Výklad pojmů speciální třídy a běžné třídy je uveden v Pokynech a vysvětlivkách k vyplnění, Společné poznámky, písm. b). B. Školní rok 2015/16 1 ) Uvede se, zda je škola/pracoviště samostatně zřízena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (= Z) nebo ne (= B) blíže viz Pokyny a vysvětlivky. 2 ) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N). 3 ) Druh provozu školy/pracoviště: 1 = celodenní 2 = polodenní 3 = internátní 4 ) Rozlišení školy/pracoviště: 1 = firemní mateřská škola blíže viz Pokyny a vysvětlivky 9 = škola při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy III. Třídy a děti Běžné třídy dětí Speciální třídy dětí tříd ze sl. 3 s polodenním vzděláváním ze sl. 3 s omezenou délkou doch. tříd ze sl. 7 s polodenním vzděláváním ze sl. 7 s omezenou délkou doch. Třídy s provozem a b a internátním 0301 s asistentem 0301a celodenním 0302 s asistentem 0302a polodenním 0303 s asistentem 0303a (ř ) 0304 s asistentem 0304a z ř vyučovací jazyk český 0305 X X X X slovenský 0306 X X X X polský 0307 X X X X jiný 0308 X X X X z celku děti se zdravotním postižením 0309 X X Navíc děti vzděl. podle 34 odst. 9 šk. zák X X X X X X V ř. 0301a, 0302a, 0303a a 0304a se uvedou počty tříd a dětí ve třídách s asistentem pedagoga. Ř. 0309: Ve sl. 3 5a se uvedou děti se zdravotním postižením individuálně integrované v běžných třídách (viz odd. IX), ve sl se uvedou děti se zdravotním postižením zařazené do speciálních tříd, nezahrnují se sem děti ve třídách v DD, v DgÚ, pokud nemají zdravotní postižení (uvedené v odd. VIII, ř. 0816). Sl. 5 a 9: Rozumí se děti, kterým mateřská škola poskytuje péči nejdéle 6,5 hodin denně bez ohledu na druh provozu třídy, do které jsou zařazeny. Zahrnou se sem i děti dlouhodobě zdravotně postižené s docházkou nepřevyšující 6 hodin denně ( 31, odst. 3, písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů viz blíže Pokyny a vysvětlivky. Nejedná se přitom o děti uvedené ve sl. 5a a 10. Sl. 5a a 10: Děti s omezenou délkou docházky podle 31, odst. 3, písm. a), b), d) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů viz blíže Pokyny a vysvětlivky. Tyto děti se již neuvedou do sl. 5 a 9. V ř se uvedou další děti vzdělávané ve zbývající době podle 34 odst. 9 školského zákona. Tyto děti se neuvádějí v žádném dalším ani oddílu výkazu.

6 strana 6 SEŠIT 4 VIII. Děti ve speciálních třídách podle druhu postižení/znevýhodnění tříd dětí v tom ve třídách s provozem ze sl. 3 celodenním polodenním internátním a b Mentálně postižené 0801 X středně těžce postižené 0801a X těžce postižené 0802 X s hlubokým postižením 0803 X Sluchově postižené 0804 X těžce postižené 0805 X Zrakově postižené 0806 X těžce postižené 0807 X S vadami řeči 0808 X těžce postižené 0808a X Tělesně postižené 0809 X těžce postižené 0809a X S více vadami 0810 X hluchoslepé 0811 X S vývojovými poruchami 0814 X Autisté 0815 X Třídy v DD, v DgÚ 0816 X Celkem 0818 Ř : Zahrnují se i zdravotně postižené děti individuálně integrované ve třídě zřízené pro jiný druh či stupeň postižení. Tyto děti se nezapočtou do odd. IX. Děti bez zdravotního postižení vzdělávající se ve speciálních třídách se neuvádějí. Ř. 0816: Jsou uvedeny děti bez zdravotního postižení ze škol zřízených při dětských domovech nebo při diagnostických ústavech. Děti bez zdravotního postižení docházející do takové školy zvenčí se zde neuvádějí. IX. Děti se zdravotním postižením individuálně integrované v běžných třídách podle druhu postižení dětí ze sl. 2 vyžadující zvýš. výd. ze sl. 4 ve třídách s provozem celodenním polodenním internátním a b Mentálně postižené 0901 středně těžce postižené 0901a těžce postižené 0902 Sluchově postižené 0904 těžce postižené 0905 Zrakově postižené 0906 těžce postižené 0907 S vadami řeči 0908 těžce postižené 0908a Tělesně postižené 0909 těžce postižené 0909a S více vadami 0910 hluchoslepé 0911 S vývojovými poruchami 0914 Autisté 0915 Celkem 0918 Uvádějí se pouze děti se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, a jsou integrovány v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče.

7 SEŠIT 4 strana 7 XXIV. Věkové složení dětí Běžné třídy Speciální třídy Narození dětí nově nastoupivší dětí nově nastoupivší a b 2 3 2a 3a 4 5 4a 5a a později 2401a b c a dříve 2406 Sl. 2a, 4a: Uvedou se děti, které nově nastoupily do vykazující mateřské školy ve školním roce 2015/2016. XXI. Děti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát dětí kód 5 ) název Spec. vzděl. potřeby s trvalým pobytem 6 ) azylanti 7 ) a b c d Česká republika X X X Celkem ) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Pokynech a vysvětlivkách. 6 ) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 7 ) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Sl. c: Uvede se: ano = děti se zdravotním postižením, ne = ostatní děti (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). XXVII. Žádosti o přijetí do MŠ a b 2 Žádosti, jimž nebylo vyhověno 2701 děti se zdravotním postižením 2702 Žádosti, jimž bylo vyhověno 2703 děti, které nastoupily 2704 Ř. 2703: Uvede se počet dětí, jimž bylo vydáno rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2015/2016. Ř. 2704: Uvede se počet dětí, které nově nastoupily do vykazující mateřské školy ve školním roce 2015/2016. A. Dodatek za školní rok 2014/15 I. Nástupy, odchody a ukončení docházky do mateřské školy Běžné třídy Speciální třídy a b 2 3 Nástupy do mateřské školy po ) 0101 Dodatečně udělené odklady školní docházky 0102 Ukončení docházky do mateřské školy ) Děti, které nebyly uvedeny ve školní matrice k a nastoupily nejpozději do (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). Nezahrnují se děti uvedené v ř Ř. 0104: Uvádějí se pouze děti, které ukončily docházku do MŠ z důvodu školní zralosti. Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz vyplnil (jméno): Telefon (vč. linky):

8 strana 8 SEŠIT 4 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do (blíže viz Pokyny a vysvětlivky) Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z 2-01 VÝKAZ o školní družině - školním klubu podle stavu k Vykonává-li vykazující právnická osoba činnost školní družiny i školního klubu, sestavují se dva samostatné výkazy zvlášť za školní družinu, zvlášť za školní klub. Resortní identifikátor zařízení (IZO) části 1 ) Školské zařízení 1 ) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N). Obec Ulice PSČ Čp. I. Pravidelná činnost k a b 2 Oddělení 0101 pro žáky se zdravotním postižením 0101a Zapsaní účastníci 0102 z 1. stupně 0103 z ročníku 0104 v tom z 2. stupně 2 ) 0105 z přípravné třídy ZŠ 0105a z přípravného stupně ZŠ speciální 0105b z ř ze ZŠ speciální 0106 ze ZŠ pro žáky se zdrav. postižením 0107 z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b Zájmové útvary 0108 Účastníci činnosti zájmových útvarů 0109 plnící povinnou školní docházku ) Vč. žáků nižšího stupně 6-8 letých gymnázií a ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Ř. 0106: ZŠ speciální viz 16 odst. 8 školského zákona (blíže v Pokynech a vysvětlivkách). Uvedení žáci ze ZŠ speciální se již nezahrnují do ř Ř. 0101, 0101a, 0107a a 0107b: Vyplňují jen školní družiny. II. Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od do účastníků a b 2 3 Akce 0202 o sobotách či nedělích 0203 Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci družiny/klubu. III. Pobytové akce od do Krátkodobé (2-5 dnů) Dlouhodobé (nad 5 dnů) a b 2 3 akcí 0301 účastníků 0302 Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci družiny-klubu. XIV. Evidenční počet pedagogických pracovníků Fyzické osoby ženy Přepoč. na plně zam. a b Vychovatelé 1401 X interní 1402 v tom externí 1403 X Ostatní pedag. pracovníci 1404 X interní 1405 v tom externí 1406 X Interní pracovníci - v pracovním poměru, externí pracovníci - na základě dohod.

9 SEŠIT 4 strana 9 IX. Zdravotně postižení zapsaní účastníci podle druhu postižení 3 ) ze sl. 2 v odd. pro žáky se zdrav. postiž. ze sl. 2 ze ZŠ speciální a b Mentálně postižení 0901 středně těžce postižení 0901a těžce postižení 0902 s hlubokým postižením 0903 Sluchově postižení 0904 těžce postižení 0905 Zrakově postižení 0906 těžce postižení 0907 S vadami řeči 0908 těžce postižení 0908a Tělesně postižení 0909 těžce postižení 0909a S více vadami 0910 hluchoslepí 0911 S vývojovými poruchami učení 0912 S vývojovými poruchami chování 0914 Autisté 0915 Celkem ) Uvádějí se pouze účastníci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Sl. 3: Vyplňují jen školní družiny. Sl. 4: Viz 16 odst. 8 školského zákona škola pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, žáků s více vadami a žáků s autismem. XXI. Zapsaní účastníci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát žáků kód 4 ) název Spec. vzděl. potřeby s trvalým pobytem 5 ) azylanti 6 ) a b c d Česká republika X X X Celkem ) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Pokynech a vysvětlivkách. 5 ) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 6 ) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Sl. c: Uvede se: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci (blíže viz Pokyny a vysvětlivky). Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele zařízení: Výkaz vyplnil (jméno): Telefon (vč. linky):

10 strana 10 SEŠIT 4 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do na server podle pokynů MŠMT. Z předaných údajů se vytváří tento výkaz. Škola M 3 VÝKAZ o základní škole podle stavu k Obec Ulice PSČ Čp. Resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO) Resortní identifikátor školy (IZO) Správní úřad Území Zřizovatel Škola pro SVP Organizace školy Škola mimo provoz A. Dodatek za školní rok 2014/15 I. žáků, kteří odešli ze základní školy Běžné třídy Speciální třídy Celkem Celkem a b Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku 0101 v ročníku 0102 v 6. ročníku 0103 v 7. ročníku 0104 v 8. ročníku 0105 v 9. ročníku 0106 v 10. ročníku 0107 Žáci, kteří přešli do středních škol 0108 z 5. ročníku 0109 ze 7. ročníku 0110 Žáci 1. ročníku s dodatečným odkladem 0111 Ř : Žáci, kteří pokračují v plnění povinné školní docházky ve víceletých gymnáziích a v 8letém vzdělávacím programu na konzervatoři. Ř. 0111: Jen dodatečné odklady povinné školní docházky po zahájení minulého školního roku. v tom III. Třídy a žáci podle ročníků běžné třídy tříd žáků postižení žáci 1 ) z celku žáci opakující B. Školní rok 2015/16 z celku převedení do vyššího ročníku z celku vzdělávající se podle 50 odst. 3 a b a 10b Celkem stupeň ročník 0303 X X 2. ročník ročník ročník ročník ročník letý VP 0309 X 7. ročník ročník ročník letý VP 0313 X 10. ročník 0314 X 1 ) Uvedeni žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, a jsou integrováni v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče (viz též odd. IX). U 6. a 9. ročníku jsou v ř a 0313 vyčleněni integrovaní žáci, kteří se vzdělávají v 10letém vzdělávacím programu. Sl. 9-10: Uvedeni pouze žáci mimořádně nadaní, kteří byli v rámci téhož vzdělávacího programu (na základě vykonané zkoušky) převedeni do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího. v tom Součástí výkazu jsou Vysvětlivky k vyplnění, kde jsou podrobně vyloženy pojmy používané v tomto formuláři a popsáno, co je zahrnuto v řádcích a sloupcích jednotlivých oddílů. Výklad pojmů speciální třídy a běžné třídy je uveden v části Společné poznámky, písm. b).

11 SEŠIT 4 strana 11 IIIA. Třídy a žáci podle ročníků - speciální třídy Celkem v tom 1. stupeň 2 ) tříd žáků z celku žáci opakující z celku převedení do vyššího ročníku z celku vzdělávající se podle 50 odst. 3 a b A01 3A02 1. ročník 3A03 X X 2. ročník 3A04 3. ročník 3A05 4. ročník 3A06 5. ročník 3A07 6. ročník 3A08 v 10letém vzděl. programu 3A09 7. ročník 3A10 8. ročník 3A11 9. ročník 3A12 v 10letém vzděl. programu 3A ročník 3A14 2 ) Žáci v ročníku 9letého vzdělávacího programu a žáci v ročníku 10letého vzdělávacího programu. U 6. a 9. ročníku se do ř. 3A09 a 3A13 vyčleňují žáci v 10letém vzdělávacím programu. Sl : Uvedeni pouze žáci mimořádně nadaní, kteří byli v rámci téhož vzdělávacího programu (na základě vykonané zkoušky) převedeni do vyššího ročníku bez absolvování ročníku předchozího. V. Žáci učící se cizí jazyk Běžné třídy navíc: první cizí nepovinné jazyk předměty Speciální třídy navíc: první cizí nepovinné jazyk předměty a b 2 3 3a Celkem 0501 z ř anglický jazyk 0505 francouzský jazyk 0506 německý jazyk 0507 ruský jazyk 0508 španělský jazyk 0509 italský jazyk 0510 jiný evropský jazyk 0513 jiný jazyk 0514 Sl. 2 a 4: Zahrnuti pouze žáci, kteří se učí prvnímu nebo dalšímu cizímu jazyku, není zahrnuta nepovinná výuka, která je uvedena pouze ve sl. 3a a 6. V ř je uveden každý žák jen jednou, v ř je každý žák tolikrát, kolika cizím jazykům se učí. XXI. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát žáků kód 3 ) název Spec. vzděl. potřeby s trvalým pobytem 4 ) azylanti 5 ) a b c d Česká republika X X X Celkem ) Uveden kód státu podle číselníku RAST. 4 ) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 5 ) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Sl. c: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci (blíže viz Vysvětlivky).

12 strana 12 SEŠIT 4 VIII. Žáci ve speciálních třídách podle druhu postižení/znevýhodnění tříd Žáků na 1. stupni Žáků na 2. stupni dívek 79-01/B01 dívek 79-01/B01 a b a Mentálně postižení 0801 X středně těžce postižení 0801a X těžce postižení 0802 X s hlubokým postižením 0803 X Sluchově postižení 0804 X těžce postižení 0805 X Zrakově postižení 0806 X těžce postižení 0807 X S vadami řeči 0808 X těžce postižení 0808a X Tělesně postižení 0809 X těžce postižení 0809a X S více vadami 0810 X hluchoslepí 0811 X S vývojovými poruchami učení 0812 X S vývojovými poruchami chování 0814 X těžce postižení 0814a X Autisté 0815 X Třídy v DD se školou, v DgÚ 0816 X Celkem 0818 Ř : Jsou zahrnuti i zdravotně postižení žáci individuálně integrovaní ve třídě zřízené pro jiný druh či stupeň postižení. Tito žáci nejsou započteni v odd. IX. Žáci bez zdravotního postižení vzdělávající se ve speciálních třídách zde nejsou uvedeni. Ř. 0816: Jsou uvedeni žáci bez zdravotního postižení ze škol zřízených při dětských domovech se školou nebo při diagnostických ústavech. Sl. 4a, sl. 7: Uvedeni žáci ze sl. 3 a 5 vzdělávající se v oboru B/01 ZŠ speciální. IX. Žáci se zdravotním postižením individuálně integrovaní v běžných třídách podle druhu zdravotního postižení 1 ) ze sl. 2 žáci vyžadující zvýšené výdaje 1. stupeň 2. stupeň dívek 79-01/B01 dívek 79-01/B01 a b a Mentálně postižení 0901 středně těžce postižení 0901a těžce postižení 0902 Sluchově postižení 0904 těžce postižení 0905 Zrakově postižení 0906 těžce postižení 0907 S vadami řeči 0908 těžce postižení 0908a Tělesně postižení 0909 těžce postižení 0909a S více vadami 0910 hluchoslepí 0911 S vývojovými poruchami učení 0912 S vývojovými poruchami chování 0914 Autisté 0915 Celkem ) Uvedeni jsou pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, a jsou integrováni v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče. Sl. 5a, sl. 8: Uvedeni žáci ze sl. 4 a 6 vzdělávající se v oboru B/01 ZŠ speciální.

13 SEŠIT 4 strana 13 XIII. Žáci plnící školní docházku podle 38, 41 a 42 školského zákona podle ročníků Individuální vzdělávání ( 41) Vzdělávání v zahraničí nebo v zahr. škole ( 38) Vzdělávání žáků s hlubokým ment. postiž. ( 42) a b Celkem 1301 v tom 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník 1307 z 1. stupně 1307a 7. ročník 1308 X 8. ročník 1309 X 9. ročník 1310 X 10. ročník 1311 X nezařazení do ročníku 1312 X X Uvedeni jsou žáci, kteří jsou kmenovými žáky vykazující školy a plní povinnou školní docházku některým z uvedených způsobů. Tito žáci nejsou zahrnuti do počtu žáků v žádném dalším oddílu. Sl. 2: Individuální vzdělávání, tj. dřívější domácí vzdělávání ( 41) Sl. 3: Vzdělávání v zahraničí nebo v zahraniční škole v ČR ( 38) Sl. 4: Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením ( 42) XV. Individuální vzdělávací plány Nadaní žáci Žáci se SVP a b 2 3 Celkem 1501 v tom 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 1511 Rozumí se individuální vzdělávací plány podle 18 šk. zákona. Sl. 2: IVP pro mimořádně nadané žáky. Sl. 3: IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné, popř. sociálně znevýhodněné. XXIV. Věkové složení žáků Narození Běžné třídy z celku nově přijatí do 1. ročníku Speciální třídy z celku nově přijatí do 1. ročníku a b a později a dříve 2414

14 strana 14 SEŠIT 4 XXVIII. Výuka některých předmětů v cizím jazyce 9 ) Jazyk 1. stupeň 6 ) 6. ročník 7 ) 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník žáků dívek žáků dívek žáků dívek žáků dívek žáků dívek a b ) Žáci v ročníku 9letého vzdělávacího programu a žáci v ročníku 10letého vzdělávacího programu. 7 ) Nejsou zahrnuti žáci 6. ročníku 10letého vzdělávacího programu (vykázáni ve sl ). 9 ) Dle Výnosu č. 9/2013 ze dne 18. prosince žáků dívek XXXVII. Žáci podle oboru vzdělání a ročníků 79-0-C/01 Základní škola Ročník Celkem a b z ř a a podle RVP ZV - LMP 3702a 79-0-B/01 ZŠ speciální z ř a 3704 ind. integrovaní 8 ) V ř. 3701a a 3702a jsou uvedeni žáci vzdělávající se podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 8 ) Uvedeni žáci vzdělávající se v oboru B/01 ZŠ speciální, kteří jsou individuálně integrovaní v běžných třídách (z oddílu III). XXIII. Doplňující údaje Běžné třídy Speciální třídy a b 2 3 žáků se SVP 2301 v 1. ročníku 2302 sociálně znevýhodněných 2303 zdravotně znevýhodněných 2304 žáků mimořádně nadaných 2305 V ř jsou zahrnuti všichni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění a sociálně znevýhodnění. Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz vyplnil (jméno): Telefon (vč. linky):

15 SEŠIT 4 strana 15 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba odešle výkaz za školu elektronicky do (blíže viz Pokyny a vysvětlivky) Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. S 4-01 VÝKAZ o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení podle stavu k Škola Obec PSČ Resortní identifikátor školy (IZO) 1 ) 2 ) Ulice Čp. Vykonává-li vykazující právnická osoba činnost mateřské školy i základní školy, vyplňují se dva samostatné výkazy, za každou z nich zvlášť. 1 ) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N). 2 ) Uvede se, při jakém zdrav. zař. je škola zřízena: 1 = škola při nemocnici 2 = škola při dětské léčebně 3 = škola při dětské ozdravovně I. Průměrné počty dětí a žáků za minulý školní rok Celkem a b 2 3 Mateřská škola 0101 Základní škola 0102 v tom 1. stupeň stupeň 0104 Průměrný počet se stanoví jako součet počtů dní strávených jednotlivými dětmi/žáky při vyučování ve vykazující škole dělený celkovým počtem dní, po něž se ve škole vyučuje. III. Třídy, děti a žáci k tříd dětí/žáků a b 2a 2 3 Mateřská škola 0301 Základní škola 0302 v tom 1. stupeň 0303 X 2. stupeň 0304 X XXI. Děti/žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu k Stát dětí/žáků kód 3 s trvalým ) název pobytem 4 azylanti ) ) a b c Česká republika X X X Celkem ) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Pokynech a vysvětlivkách. 4 ) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 5 ) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz vyplnil (jméno): Telefon (vč. linky):

16 strana 16 SEŠIT 4 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba odešle výkaz elektronicky do (blíže viz Pokyny a vysvětlivky) Předkládací cesta je určena metodickým návodem, který pro správní úřady vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Škola S 4c-01 VÝKAZ o přípravné třídě základní školy a o přípravném stupni základní školy speciální podle stavu k Obec Ulice PSČ Čp. Resortní identifikátor školy (IZO) části 1 ) Uvede se, zda je zařízení mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N). Viz Pokyny a vysvětlivky. 1 ) I. dětí, které ve školním roce 2014/15 odešly ze tříd přípravného stupně Celkem a b 2 3 Děti, které ukončily docházku do přípravného stupně 0101 Nezahrnují se děti z přípravných tříd. III. Třídy a děti dětí z celku nově zařazené tříd a b Celkem v přípravném stupni 0301 první 0302 X v tom druhý 0303 X ročník třetí 0304 X Celkem v přípravné třídě 0305 X X VIII. Děti ve třídách přípravného stupně podle druhu postižení tříd dětí a b Středně těžce mentálně postižené 0801a X Těžce mentálně postižené 0802 X S hlubokým mentálním postižením 0803 X S více vadami 0810 X hluchoslepé 0811 X Autisté 0815 X Celkem 0818 Nezahrnují se děti z přípravných tříd. XXIV. Věkové složení dětí Narození Přípravný stupeň Přípravné třídy dětí dětí a b a později 2401a b a dříve 2405

17 SEŠIT 4 strana 17 XXI. Děti podle státního občanství, cizinci podle režimu Stát kód 2 ) název dětí s trvalým pobytem 3 ) azylanti 4 ) a b c Česká republika X X X Celkem ) Uvede se kód státu podle číselníku uvedeného v Pokynech a vysvětlivkách. 3 ) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 4 ) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Odesláno dne: Razítko: Podpis ředitele školy: Výkaz vyplnil (jméno): Telefon (vč. linky):

18 strana 18 SEŠIT 4 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do na server podle pokynů MŠMT. Z předaných údajů se vytváří tento výkaz. Škola VÝKAZ o střední škole podle stavu k M 8 Obec Ulice PSČ Čp. Resortní identifikátor právnické osoby (RED_IZO) Resortní identifikátor školy (IZO) Správní úřad Území Zřizovatel Škola pro SVP Škola mimo provoz Součástí výkazu jsou Vysvětlivky k vyplnění, kde jsou podrobně vyloženy pojmy používané v tomto formuláři a popsáno, co je zahrnuto v řádcích a sloupcích jednotlivých oddílů. Výklad pojmů speciální třídy a běžné třídy je uveden v části Společné poznámky, písm. b). žáků se v oddílech III a VII uvádí kromě fyzických osob i jako počet studií, kde studium je míněno vzdělávání žáka směřující ke středoškolskému vzdělání. Jeden žák se může vzdělávat ve více studiích (oborech vzdělání, formách vzdělávání). V ostatních oddílech je uveden vždy počet žáků fyzických osob. III. tříd podle ročníků, počet žáků Celkem v tom Celkem denní střední s maturitou ostatní nástavbové 2-3leté zkrácené střední s výuč. listem vzdělávání střední 8 leté 6 leté 4 leté zkrácené formy a b ročník ročník ročník 0303 X X X X 4. ročník 0304 X X X X X 5. ročník 0305 X X X X X X 6. ročník 0306 X X X X X X 7. ročník 0307 X X X X X X X 8. ročník 0308 X X X X X X X tříd 0309 Celkem žáků - studií 0310 Celkem žáků - fyz. os. 1 ) 0310a 1 ) žáků ve fyzických osobách. Třídy XIII. Žáci plnící povinnou školní docházku podle 38 školského zákona podle ročníků 38 a b 2 Celkem ročník 1302 v tom 2. ročník ročník ročník 1305 Zde jsou uvedeni žáci, kteří jsou kmenovými žáky vykazující školy a plní povinnou školní docházku v zahraničí nebo na zahraniční škole v ČR ( 38 školského zákona). Tito žáci nejsou zahrnuti do počtu žáků v žádném dalším oddílu. XXIII. Doplňující údaje a b 2 Žáci se SVP v denní formě vzdělávání 2301 v 1. ročníku 2302 sociálně znevýhodnění 2303 zdravotně znevýhodnění 2304 Žáci mimořádně nadaní 2305 Žáci plnící povinnou školní docházku 2306 se SVP 2307 z ř s IVP 2308 z ř mimořádně nadaní 2309 cizinci 2310

19 SEŠIT 4 strana 19 VII. Žáci studující v denní formě vzdělávání a v ostatních formách podle oborů a ročníků (bez rekvalifikačního studia) 2 ) Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů kód Délka vzdělávání Druh vzdělávání Vyuč. jazyk oboru Druh postižení Způsob integrace Forma vzdělávání název žáci žáci žáci a b c d e f g h i Celkem v denní formě vzdělávání počet studií žáci převedení do vyššího ročníku 3 ) X X z ř žáci opakující daný ročník X X X 0719 X X X 0719 X X X 0719 X X X 0719 X X X 0719 Celkem v ostatních formách počet studií Celkem v denní formě vzdělávání počet fyzických osob Celkem v ostatních formách počet fyzických osob Sl. c, d, e, f, g, h jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu. 2 ) Denní forma vzdělávání je uvedena v řádcích 0701, 0716, 0717, 0718 a 0751, ostatní formy vzdělávání (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) jsou uvedeny v ř. 0719, 0732 a ) Zde jsou uvedeni pouze mimořádně nadaní žáci, kteří byli ve stejném oboru vzdělání přeřazeni do vyššího ročníku (na základě vykonané zkoušky) bez absolvování předchozího ročníku. VIIA. Třídy podle oborů vzdělání a ročníků v denní formě vzdělávání Obory vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů tříd kód název 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. Délka vzdělávání Druh vzdělávání Vyuč. jazyk oboru Typ třídy Forma vzdělávání a b c d e f g h A A A A A A A A A A01 Celkem v denní formě vzdělávání 7A30 Sl. c, d, e, f, g jsou vyplněny kódem podle číselníků uvedených ve Vysvětlivkách k vyplnění výkazu. Počty tříd jsou uvedeny v přepočtu s přesností na dvě desetinná čísla. Pokud jsou v jedné třídě zařazeni žáci vzdělávající se v různých oborech vzdělání, je uveden u každého oboru příslušný přepočtený počet tříd.

20 strana 20 SEŠIT 4 VII. Žáci studující v denní formě vzdělávání a v ostatních formách podle oborů a ročníků (pokračování) žáků studujících v ročníku ze sl. 18 s IVP 4 ) Absolventi za šk. rok 2014/15 Nově přijatí do 1. ročníku žáci žáci žáci žáci žáci žáci žáci a X X X X X X X X X X X X X X X 4 ) Žáci s IVP, kteří jsou zároveň uvedeni v odd. XV ve sl. 4 Ostatní. X XXI. Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 5 ) název Spec. vzděl. potřeby žáků žáci denní formy s trvalým pobytem 6 ) azylanti 7 ) a b c d Česká republika X X X Celkem ) Uveden kód státu podle číselníku RAST. 6 ) Cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 7 ) Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany a žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Sl. c: ano = žáci se zdravotním postižením, ne = ostatní žáci.

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um

Soubor pedagogicko-organiza ních informací pro mate ské školy, základní školy, st ední školy, konzervato vyšší odborné školy, základní um Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie METODICKÝ NÁVOD pro zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství (určeno pro správní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2010 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Vydání rámcových vzdělávacích programů (č. j. 1 606/2010-23

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002 č.j. 13145/2001-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků a zákonných zástupců 1. Žák má právo být informován o veškerém dění ve škole 2. Žák má právo vyjádřit vhodnou

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 13. 6. 2013) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 17. 6. 2015) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274

Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274 Č.j.: ZŠ-č-596/2008 Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274 Obsah: 1. Charakteristika školy 2 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

Organizace školního roku 2014-2015

Organizace školního roku 2014-2015 Organizace školního roku 2014 - Období školního vyučování ve školním roce 2014/ začne ve všech ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace Žerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více