Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím."

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 7 8/2009 Ročník XIV Zdarma Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Před měsícem jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované náměstí. Akce byla spojena s oslavami 530. výročí povýšení Vimperka na město a 105 let od velikého požáru, který zničil převážnou část budov na náměstí. Rekonstrukce stála kolem 13 mil. Kč. Názory místních i turistů na mobiliář, nové osvětlení i zeleň jsou příznivé. Prostě jak jsme už několikrát řekli, předáme nyní historickou část Vimperka podnikatelům, aktivitám pro oživení této části města. Počítáme i s propojením na vycházkovou trasu na zámek. Tam se podařilo otevřít prohlídkový okruh. Je to jedinečné poznání toho, co se nyní se zámkem, s probíhajícími archeologickými sondami plnými nových objevů, děje. Stojíme před způsobem řešení parkování na náměstí. Celý prostor je městská historická zóna a podléhá regulačním památkovým opatřením. Vedení radnice zastává názor, že je nutno zde parkování regulovat formou zpoplatnění. Přitom náměstí musí být živé. Nejen pro vyřízení formalit na radnici, ale především pro zde bydlící či firmy dělající tady svůj byznys. Ti by pochopitelně byli zvýhodněni. Měli jsme s nimi schůzku, na níž jsme slyšeli mnoho věcných návrhů. Budeme se tím nadále zabývat STAROSTA z radnice a zvažovat, zda a jak do toho půjdeme. Dne proběhly volby do Evropského parlamentu. Výsledky asi znáte. Jeden primát ale město má. Jsme s 17,20 % nejhorší ve volební účasti mezi 17 obcemi Jihočeského kraje, které jsou pověřeny vyšší správní agendou. Je to nejslabší výsledek v historii voleb. Nejnižší účast, i pod 15 %, byla na sídlišti Míru. Mů ž eme m ít n á z or, ž e Evropu potřebujeme, nebo ne, že nás omezuje, diktuje nám, nebo ne. Že se tu ve Vimperku za 5 let od minulých voleb do EP neobjevil ani jeden europoslanec, že našim názorem nic nezměníme, že nemáte koho volit, atd. Jistě najdeme řadu dalších důvodů. Berme to i pragmaticky. Když nevolím, mohu dovolit těm, s kterými nesouhlasím, aby se snadněji prosadili. I proto k volbám jdu. Strana extremistů s vyholenými lebkami dostala 31 hlasů, a to stačilo, i kvůli slabé účasti, aby překročila 1 % a dostala na svoji činnost příspěvek ze státních peněz. To je pro mne silné kafe. Ale vlastně i tak vypadá demokracie. Stejně jako můj názor a zklamání nad volební účastí našich lidí v našem městě. Nastává čas prázdnin, dovolených. Přeji všem, abyste si je užili ve zdraví, spokojenosti. Jistě si je všichni zasloužíme. Znáte to uvolněte se, prosím Všem školákům přejeme krásné a slunečné prázdniny Uzávěrka dalšího čísla bude 17. srpna 2009 v 15 hodin V srpnu letošního roku bude zahájena rekonstrukce železničního viaduktu. Kudy kolem viaduktu Konečně známe termín opravy železničního viaduktu ve Vimperku. Jihočeský kraj, který je investorem této akce, stanovil dobu opravy od srpna 2009 do března Pokud nedojde k ničemu mimořádnému, bude zahájena rekonstrukce v srpnu letošního roku a do léta příštího roku budeme pod viaduktem jezdit na semafory. Od léta 2010 do konce rekonstrukce bude viadukt úplně uzavřen. Postup prací může výrazně ovlivnit průběh zimy. Po dobu úplné uzavírky vyřešil investor objížďku přes Boubskou a Bořanovice, tj. 12 km jedním směrem. Hned od začátku bylo toto v ýchodisko nepřijatelné nejen pro vedení města, ale myslím, že hlavně pro obyvatele části Vimperka za viaduktem a pro ty, kteří jezdí do práce ve východní průmyslové oblasti. Tím pro nás začal náročný maratón jednání, přesvědčování a hlavně hledání schůdnější cesty a finančních prostředků. Na námi navrhované objízdné trase (Boubínskou ulicí, dále přes Pravětínský potok, železniční trať a vyústění Pokračování na str. 4 Biologické odpady ze zahrad a městské zeleně V roce 2007 jsme oslovili občany města Vimperk, zejména pak majitele rodinných domků a zahrad, se záměrem pomoci jim v likvidaci zahradního a domácího biologického odpadu prostřednictvím zahradních kompostérů. Od té doby utekly 2 roky a mnozí z Vás si možná postesknou, že město slíbilo a nesplnilo. Dovolte tedy, abych Vás seznámil se současným stavem v likvidaci biologických odpadů ve městě Vimperk. Likvidace biologického odpadu je dlouhodobým problémem řady měst, biologický odpad tvoří až jednu třetinu všech odpadů a je nezbytně nutné se touto problematikou zabývat, zejména v souvislosti s připravovanou novelou odpadového zákona, která městům tuto povinnost uloží. Současný způsob ukládání těchto odpadů na různé černé skládky, případně jejich přimíchávání do komunálních odpadů, je dlouhodobě neudržitelný a velmi reálně hrozí v budoucnosti městům finanční postihy, neboť jedním ze základních požadavků je jeho likvidace způsobem, který odpovídá současné legislativě. Zpracování pomocí zahradních kompostérů je jen jeden ze Pokračování na str. 4

2 2 tel Vimperské noviny 7 8/2009 Zprávy ze Zastupitelstva 28. zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konané od 15 hod. v sále MěKS Vimperk Zastupitelstvo města rozhodlo opakovaně snížit kupní cenu budovy bez č. p./č. e. (dvougaráž) s parcelou KN č. 1561/2 o výměře 38 m 2 v k. ú. Vimperk na Kč a souhlasí se zveřejněním nového záměru prodeje. Zastupitelstvo města rozhodlo požádat Vojenské lesy a statky ČR, s. p., o převod pozemků KN č. 610/2 vodní plocha o výměře m 2 a KN č. 610/4 vodní plocha o výměře m 2 včetně stavby umělé vodní nádrže Kramata v k. ú. Hrabice do vlastnictví Města Vimperk. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o půjčce mezi Městem Vimperk a TJ Šumavan Vimperk na vybudování vrtané studny s příslušenstvím pro údržbu trávníku, přilehlých prostor a hřišť sportovního areálu ve výši Kč dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky Sanatoria Javorník vůči Nemocnici Vimperk, o. p. s., Městu Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu Vimperk I. etapa a zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování a předfinancování tohoto projektu do max. výše 127 mil. Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu Demolice objektu na p. st. č. 2522/4 a zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování a předfinancování tohoto projektu do max. výše Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu Rekonstrukce prostor a rozšíření vybavenosti pro zkvalitnění podmínek výuky v ZŠ T. G. M. Vimperk a zároveň prohlašuje, že Město Vimperk zajistí spolufinancování a předfinancování tohoto projektu do výše max. rozpočtových nákladů 29 mil. Kč. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci správní rady o převzetí nemocnice od předchozího provozovatele a vyjádřilo zklamání nad výsledky hospodaření nemocnice v období Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o realizovaných aktivitách správní rada od do současné doby. Zastupitelstvo města si je vědomo své zodpovědnosti při poskytování zdravotních a sociálních služeb ve Vimperku a okolí a při dalším rozvoji Nemocnice Vimperk deklaruje svoji připravenost silné podpory. Zastupitelstvo města žádá správní radu, aby nejpozději v říjnu tohoto roku předložila zprávu o činnosti nemocnice a informaci o dalším směřování při nastavování modelu řízení nemocnice. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi zahájit jednání se Správní radou Nemocnice Vimperk, o. p. s., týkající se stanovení způsobu odsouhlasení investic a nákladů na opravy většího rozsahu na majetku Města Vimperk v areálu nemocnice, který bude následně upraven v ustanovení nájemní smlouvy mezi Městem Vimperk a Nemocnice Vimperk, o. p. s. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu Město Vimperk rekonstrukce místních komunikací a zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování a předfinancování tohoto projektu do max. výše Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu Rekonstrukce Nemocnice Vimperk a zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování a předfinancování tohoto projektu do max. výše Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu Modernizace a rozšíření vybavenosti ZŠ Vimperk, Smetanova 405 a zároveň prohlašuje, že zajistí spolufinancování a předfinancování tohoto projektu do max. výše Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ZUŠ Vimperk ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním almanachu a CD k šedesáti letům uměleckého školství ve Vimperku. Příspěvek bude poskytnut z prostředků kulturní komise. Zastupitelstvo města rozhodlo uzavřít smlouvu o právním zastoupení ve sporu domy čp. 57 a čp. 58 v Pivovarské ulici mezi Městem Vimperk a advokátní kanceláří HRABA & CONSORTES, v. o. s., Říčany, IČ , dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zprávy z Rady města Schůze Rady města Vimperk dne Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka Modernizace Mateřské školy 1. máje Vimperk mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu s firmou Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., Stachy 422, Stachy, na zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce prostor a rozšíření vybavenosti pro zkvalitnění podmínek výuky v ZŠ TGM Vimperk dle předloženého návrhu. Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu s firmou Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., Stachy 422, Stachy, na zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu Vimperk I. etapa dle předloženého návrhu. Rada města rozhodla poskytnout příspěvky dle návrhu kulturní komise takto: - Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk ve výši Kč na částečnou úhradu pronájmu kulturního domu na Ples dechovek a mažoretek konaný dne Senior klubu Vimperk ve výši Kč na částečnou úhradu pronájmu kulturního domu na Májovou veselici konanou dne ZUŠ Vimperk ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním almanachu a CD k šedesáti letům uměleckého školství ve Vimperku - panu Jiřímu Štrbákovi ve výši Kč na úhradu části nákladů (honoráře a cestovné) spojených s pořádáním koncertů (dvakrát měsíčně) v restauraci 13 - SDH Výškovice ve výši Kč na věcné ceny a odměny pro děti a ozvučení na Dětský maškarní karneval konaný dne Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly pokladní správa, příspěvky a dotace kulturní komise a jejich čerpání bude řádně doloženo finančnímu odboru do 2 měsíců po skončení akce. Rada města uděluje plnou moc Ing. Jozefu Mišíkovi pro jednání ve věci navrácení historického majetku dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Schůze Rady města Vimperk dne Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu s firmou Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., Stachy 422, Stachy, na zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na projekt Rekonstrukce a přístavba nemocnice Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč z prostředků Města Vimperk občanskému sdružení SKI KLUB ŠUMA- VA. Částka je určena na zajištění cen pro vítěze XII. ŠUMAVSKÉHO MTB MARATONU 2009, který se uskuteční dne Příspěvek bude poskytnut z kapitoly příspěvky rady města. Rada města žádá o předložení vyúčtování poskytnutého příspěvku do Schůze Rady města Vimperk dne Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka Zateplení MŠ Vimperk Klostermannova 365 mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka Modernizace Mateřské školy Klostermannova zastřešení mezi Městem Vimperk a společností PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, Strakonice, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč ZŠ TGM Vimperk na dopravu tří družstev žáků na krajské kolo sportovní soutěže Pohár rozhlasu, který se uskuteční dne v Táboře. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly rady města a vyúčtování bude předloženo nejpozději do Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč ZŠ TGM Vimperk na dopravu skupiny mažoretek na republikové kolo v mažoretkovém sportu, které se uskuteční dne 13. a v Hro-

3 Vimperské noviny 7 8/2009 tel nově. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly Rady města a vyúčtování bude předloženo nejpozději do Schůze Rady města Vimperk dne Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka Rekonstrukce Nemocnice Vimperk projektová dokumentace pro stavební povolení mezi Městem Vimperk a sdružením Projektcentrum, sdružení projektantů, Špidrova 87, Vimperk, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města rozhodla objednat nástěnný fotokalendář města Vimperk pro rok 2011 u fotografa Mgr. Zdeňka Přibyla jako autorský projekt. Rada města rozhodla v souladu s 23 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) udělit výjimku z počtu dětí na třídu v MŠ Vimperk, Klostermannova 365, takto: pracoviště Klostermannova ul. 1 třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí; pracoviště Mírová ul. 1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí. Výjimka je platná od do za předpokladu, že zvýšený počet dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Schůze Rady města Vimperk dne Rada města jmenuje Luboše Drenčeniho a Jaroslava Uhlíka členy sportovní komise s platností od Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Pavlíně Brunclíkové na částečnou úhradu nákladů spojených s nájmem sálu v KD Cihelna Vimperk na finálový galavečer Dívka Šumavy 2009, který se bude konat dne Finanční příspěvek bude poskytnut z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního ruchu a bude žadatelem vyúčtován do Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV Města Vimperk č. 2/2008 o zabezpečení veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a omezení činností způsobujících hluk na akce, které se konají v prostorách vimperského zámku v rámci projektu Léto pod Boubínem dle předloženého návrhu. Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši TJ Šumavan Vimperk oddílu kopané na uspořádání oslavy dětského dne, která se konala dne na fotbalovém hřišti. Rada města požaduje předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku do Schůze Rady města Vimperk dne Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o partnerství, které bude přílohou žádosti o dotaci z ROP Jihozápad k projektu Rekonstrukce prostor a rozšíření vybavenosti pro zkvalitnění podmínek výuky v ZŠ TGM Vimperk mezi ZŠ TGM Vimperk a Městem Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise konané dne a rozhodla o poskytnutí příspěvků takto: Sdružení rodičů při ZUŠ Vimperk ve výši Kč na dopravu dechového orchestru na Mezinárodní hudební festival Alte Kameraden- Gorzów Wielkopolski- Polsko ve dnech Kurzům Vimperk, o. s., ve výši Kč na úhradu honorářů při 16. ročníku Letních interpretačních kurzů Vimperskému kulturnímu řešení ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním koncertu Romana Dragouna na zámeckých arkádách Rada města rozhodla uzavřít mandátní smlouvu s firmou Rozvojová inženýrská společnost, s. r. o., Plzeň, zastoupenou jednatelem Ing. Jiřím Ševčíkem, na zajištění výběrového řízení na zhotovitele územního plánu města Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Prokázání finanční způsobilosti dopravců v roce 2009 V rámci obnov y drobných sakrálních památek na pověřeném území města Vimperk bylo v uplynulých letech opraveno celkem 7 návesních kaplí (Klášterec, Boubská, Bořanovice, Pravětín, Michlova Huť, Lipka, Výškovice). V rozpracovanosti je vloni zahájená oprava kaple v Cejsicích. Vzhledem ke značné zanedbanosti návesních kaplí jsou prováděné opravy a rekonstrukce finančně velmi náročné, a proto jsou neustále hledány možnosti dotací a grantů, kterými by bylo možné snížit zatížení městského rozpočtu. Na podzim loňského roku byla zpracována žádost o podporu obnovy kaple v Modlenicích do Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Tento program v plné míře vyhovoval záměru obnovy kaple nacházející se na území zaniklé osady, která byla v minulosti osídlena převážně německým obyvatelstvem. Žá- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ukládá dopravcům, kteří hodlají na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti (největší povolené hmotnosti) vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, povinnost prokázat finanční způsobilost příslušnému dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího a potvrzení o finanční způsobilosti předložit živnostenskému úřadu, který vydal koncesi k provozování silniční dopravy. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost. Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. Pokud dopravce finanční způsobilost v daném termínu neprokáže, podá dopravní úřad podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, u příslušného živnostenského úřadu návrh na zrušení koncese. Finanční způsobilost prokazuje dopravce, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území Jihočeského kraje, příslušnému dopravnímu úřadu, kterým je: Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Další podrobnosti k prokázání finanční způsobilosti a tiskopisy žádostí o potvrzení o prokázání finanční způsobilosti jsou k vyzvednutí na tomto dopravním úřadu nebo v elektronické verzi na webové adrese tohoto úřadu (http://www.kraj-jihocesky.cz/ index.php?par[id_v]=180&par [lang]=cs). O splnění finanční způsobilosti vydá příslušný dopravní úřad žadateli písemné potvrzení. Potvrzení o finanční způsobilosti vydaná na rok 2009 platí do 31. července roku Mgr. Vladimír Chum vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk Obnova kaple v Modlenicích dost o dotaci byla úspěšná a Městu Vimperk byl přiznán příspěvek na obnovu kaple ve výši V rámci dotace bylo předpokládáno provést rekonstrukci střešního pláště, obnovu a doplnění chybějících kamenných prvků a instalaci nových oken a vstupních dveří. Obnova fasády a interiéru pak má být plně hrazena z prostředků Města Vimperk, neboť finanční rámec dotace byl omezen maximální výší nákladů Kč. Celkově (tj. včetně fasády a interiéru) tak stavební obnova vyjde na cca Kč. Práce na obnově kaple Svaté Rodiny v Modlenicích byly zahájeny v jarních měsících letošního roku a v současnosti jsou před dokončením. Úspěšnost projektu budou tedy již v průběhu července moci posoudit všichni, kteří si Modlenice zvolí (ať už z pouhé zvídavosti nebo z důvodu osobních citových vazeb) za cíl svého výletu. Alena Szabová odbor investic a údržby

4 4 tel Vimperské noviny 7 8/2009 Kudy kolem viaduktu Dokončení ze str. 1 u prodejny Barum) se totiž investor odmítl finančně podílet. Navíc stavba objízdné trasy není jednoduchá, vede novým přemostěním přes Pravětínský potok, je nutná rekonstrukce železničního přejezdu a rozšiřuje stezku ve skalním masivu nad tratí. Jeden z největších problémů bylo vyřešení zabezpečení přejezdu pouze tato záležitost byla vyčíslena podle původního požadavku na více než 5 milionů Kč. Po dlouhých jednáních s Českými drahami jsme dospěli ke konečnému poloautomatickému zabezpečení za poloviční náklady. To se podařilo díky velmi vstřícnému a iniciativnímu přístupu pracovníků ze strakonického oddělení zabezpečení železnice. Dalším problémem bylo skloubení zajištění železničního přejezdu s nutností umožnit rychlý průjezd vozidel záchranky a hasičů. Více než 4 miliony si vyžádalo zabezpečení skalního masivu. Protože výstavba takové náročné investice přesahuje finanční možnosti města, rozhodli jsme se zažádat o dotační prostředky. Dnes už můžeme s jistotou říct, že peníze na tuto objízdnou trasu jsme získali, s její realizací se již začalo a stavba bude hotova letos. Průjezd bude řízen semafory a bude určen pro osobní auta. Jsme rádi, že se na tuto náročnou akci našly prostředky a že rekonstrukce viaduktu Vimperk nerozdělí. Důležité je i to, že tato objízdná komunikace bude moci plnit svou funkci i v budoucnu, kdykoliv bude podjezd pod viaduktem neprůjezdný. Ing. Bohumil Petrášek místostarosta Biologické odpady ze zahrad a městské zeleně Dokončení ze str. 1 způsobů a neřeší velké množství těchto odpadů, které vznikají např. údržbou městské zeleně. Odbor životního prostředí připravil v roce 2007 žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí, jejíž součástí bylo zřízení kontejnerové kompostárny (drobné stavební úpravy a nákup strojního zařízení) v budově městské kotelny u nové Jitony a pořízení zahradních kompostérů pro občany. V dubnu 2008 jsme obdrželi rozhodnutí, že jsme dotaci ve výši 90 % nákladů z celkové částky Kč bez DPH získali. V průběhu roku 2008 došlo ale ke změně vlastníka budovy kotelny, která byla odprodána novému provozovateli tepelného hospodářství, a Město Vimperk by v té chvíli investovalo do cizího majetku. Z těchto důvodů byla dotace po dohodě se SFŽP odmítnuta, projekt byl významně přepracován a rozšířen a bylo znovu požádáno o dotaci na projekt Systém nakládání s bioodpady Vimperk. Nový projekt obsahuje výstavbu nové haly v areálu ČOV, výstavbu zpevněných ploch, široké strojní vybavení, výstavbu dozrávacích ploch na skládce v Pravětíně, zahradní kompostéry, zařízení na příjem a zpracování kuchyňských odpadů a zázemí obsluhy. Projekt umožní zpracování odpadů z městské zeleně, ze zahrad, z domácností a stravovacích zařízení, případně i starého papíru. Výstupy mohou být použity na rekultivaci skládky, v městské zeleni, případně jako biopalivo. Celkové náklady projektu dosahují částky Kč. Dne jsme obdrželi rozhodnutí, že naše žádost byla úspěšná a Město Vimperk obdrží dotaci ve výši 90 % celkových nákladů, tedy Kč. Naše představa byla taková, že v letošním roce zahájíme stavbu a nákup zařízení, ale vzhledem k administrativní složitosti projektu (příprava zadávací dokumentace, výběrové řízení, uzavření smlouvy se SFŽP ) jsme nuceni praktickou realizaci projektu posunout až na rok Po dokončení projektu tak odpadne občanům v případě biologického odpadu ona známá otázka kam s ním? Osobně věřím, že fungování tohoto projektu bude stejně úspěšné jako fungování sběrného dvora. Pro město Vimperk je velmi důležité, že dotaci získalo již nyní, neboť získání finančních prostředků v této v ýši bude v dalších letech ještě obtížnější a po roce 2013 pravděpodobně již nemožné. Při pouhém 10% podílu financování Město Vimperk získává poměrně významný majetek a především zařízení, které řeší problematiku, s kterou bychom se v budoucnosti velmi obtížně potýkali. Ing. Josef Kotál odbor ŽP Posezení pod lípou v Sudslavicích Tak jako léta minulá i letos nemělo posezení pod lípou v Sudslavicích chybu. Usedlost Vanických, kteří ochotně nejen propůjčili prostranství mlýnu, ale podíleli se i svou pomocí, je přímo stvořená k přátelskému setkávání. O zábavu se postarali BABOUCI, přestávky a podvečer vyplnili lidovými písněmi harmonikáři pánové B. Šísl, J. Gajer a S. Staněk. Že to byla schopná konkurence Babouků, netřeba zdůrazňovat. Oběma útvarům patří nemalý dík přítomných. O plné žaludky se staral sehraný tým v čele s Miroslavem Smolou, a tak během posezení nebyla nouze o chody v teplém podání, pivečko s pěnou správné chuti i teploty a nápoje, které dokázaly rozehřát i zarputilého teplomilce. Den to nebyl nejteplejší, a tak obří kryté stany spolu s chutnou krmí zajišťovaly vše potřebné pro chvíle pohody a souznění. Příznivci pěkné písničky a posezení nemůže odradit méně slunný den, ani kapky deště navíc májového. Nouze nebyla ani o taneční páry na parketu. A tak, přátelé, doufejme i v další příjemná setkání. Vždyť každý nový den je krásným darem, který se neodmítá. Těm, kteří se zasloužili o bezchybný chod všeho, co přispělo k dobré náladě i pěkné písničce, vyjadřujeme vřelý dík. Zaslouží si to! Marie Orthová Setkání s vimperským arboretem V sobotu 13. června proběhla v rámci celostátní kampaně Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) s názvem Setkání s přírodou dendrologická vycházka vimperským arboretem. Setkání s přírodou je jednotná kampaň, kdy jsou po celé republice pořádány exkurze a návštěvy přírodovědně či vlastivědně zajímavých míst naší přírody. Setkání s vimperským arboretem upořádala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava (ZO ČSOP Šumava) ve spolupráci s odborem Životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku. Na začátku se téměř dvacet účastníků dozvědělo informace o historii, současnosti i budoucnosti arboreta, a poté následovala procházka po arboretu s odborným výkladem. Touto cestou bych velice rád poděkoval našim milým průvodcům dendrologům, kterými byli vedoucí odboru ŽP MěÚ Vimperk Ing. Josef Kotál a Ing. Ivana Tumová, která má na tomto odboru na starosti ochranu přírody a krajiny. Počasí bylo přímo na objednávku, a tak se naučná procházka stala příjemným strávením části sobotního odpoledne. Věřím, že tato akce, která představuje vimperskou přírodu, nebyla poslední a těším se, že se s Vámi uvidím na nějaké další pořádané ZO ČSOP Šumava. Jiří Šejna předseda ZO ČSOP Šumava Foto: Jakub Hromas

5 Vimperské noviny 7 8/2009 tel Odpověď na článek Vimperk krásnější Děkuji panu Beránkovi za článek, týkající se vykácení stromů za tenisovými kurty. Já sám už bych rezignoval a vůbec se k tomu nevyjadřoval. Ostatně, výsledek je předem jasný, ekonomickým argumentům nelze odolat. Žádné vysvětlení kompetentních orgánů však nezmění nic na faktu, že kdykoliv jdu kolem té zplanýrované plochy, na které nezmizely jen houštiny, ale i nádherné, zdravé a vzrostlé vrby a topoly, raději ve smutku odvrátím hlavu. Nyní už je trochu pozdě protestovat. Dokud to šlo, celou akci zodpovědní raději tajili. Ale můžeme se nad pařezy, vytrhanými kořeny a větvemi zaježděnými do bláta alespoň zamyslet nad tím, jak důležitou roli může hrát i takový malý zanedbaný kousek přírody. Kdosi se vyjádřil, že se konečně něco udělalo s tou džunglí. Ale upřesněme si pojmy. Analfabet nazve džunglí spletité písmo nějakého starého a vzácného tisku. Je to logické, neumí číst. Ze stejného důvodu je pro mě džunglí velkoměsto, jehož zákony jen tuším někde za rek lamními plochami, neony a houkajícími sanitkami. Mnozí z občanů chodili kolem toho malého ostrůvku divočiny uvnitř města a ničeho si nevšímali, natož aby pochopili spoustu nepatrných a tajuplných jevů odehrávajících se poblíž nich někde v křoviscích a korunách stromů. Ale byli i jiní, možná snílci, kteří tu našli inspiraci i útočiště před stereotypy všedního dne. Prostřednictvím tohoto zapomenutého koutu nalezli kousek sebe, třeba z dětství, kdy nám byly blízké zarůstající dvory plné tajemství. Jedním z těch, pro něž je džungle pojmenováním zcela jiné oblasti, je i náš vimperský ornitolog pan Miroslav Drabeš. Vyprávěl mi, kolik vzácných ptáků na tom území hnízdilo a vyvedlo malé. Patřil mezi ně datlík malý, žluva, ale i velmi vzácný rákosník zpěvný. Ale člověk nemusí být ornitologem ani odborným ekologem studujícím třeba i na tak malé ploše průběh sukcese 1, aby takový zarůstající kout dokázal ocenit. Krátil jsem si tudy cestu s dětmi, když jsme si šli zaběhat na stadion. Sbírali jsme tu na podzim barevné listy a sedali na chvilku u potůčku, který vyvěral z prasklé skruže. Stačilo pár návštěv a už jsme se zde necítili jako v nějaké pustině, ale tak trochu jak ve své neoplocené zahradě. Radím všem, kteří chtějí poznat význam lesa, potažmo každého koutku zbylé přírody: zvolte si nějaké své místo a pravidelně je navštěvujte. Hledejte neznatelné pěšinky, z nichž byste z nových perspektiv znovu objevovali každý kout, pařez, mokřisko, kde byste se setkávali s brouky, slimáky a vší možnou havětí. A nebojte se tam chodit za různých ročních i denních dob. Za pár let poznáte, kudy vede cesta mravenců a který strom uschnul a padl. A nezapomeňte vzít s sebou na jaře třeba naklíčený žalud či kaštan. Zasaďte ho a pozorujte, jak se nový stromeček dere k životu. Až do těch míst někdo vtrhne s motorovou pilou, garantuji vám, že vám poběží po zádech mráz. Mohu uvést pěkný a smutný příklad z vlastní zkušenosti. Kdysi jsem se synkem Danem objevil v lese nad tratí na Strakonice, pod vrchem Hrádek, podmáčenou půdu. Tak dlouho jsme v tom místě klacky hrabali, až vytryskl pramen. Vyčistili jsme jej a obložili kameny a chodili se dívat, jak na jeho dně víří bílý a čistý písek. Když za mnou přijeli příbuzní z Kutné Hory, hned jsem jim navrhl, že jim ukážu náš tajný koutek. Ale než jsme tam došli, srdce se mi zastavilo leknutím. Dokonce jsem ztratil orientaci. Les byl tatam. Zbyla paseka. Bloudil jsem po ní, klopýtal traktorem rozježděnými kolejemi, hledal, kde to jen mohlo být. Pak jsem ho našel. Ještě trochu vody v něm zbylo, jen na kalné hladině se roztékalo oko z nafty. Asi jsme se trochu spletli, šlo jistě o soukromý les a vlastník měl dobré důvody k tomu, aby kácel. Možná zrovna rostla cena dřeva. Cokoliv v naší společnosti nenese peníze a vyděluje se z tržních mechanismů, je podezřelé. Plocha, na které rostou různé keře a stromy, je znakem špatného hospodaření. Kolik kyslíku každý list dokáže vyprodukovat, nad tím už nikdo nepřemýšlí. Pátrám po pramenech takového jednání. Žijeme na území s křesťanskou tradicí. A počátek tohoto bezohledného postoje k přírodě se objevuje už v přikázání Hospodina, aby si lidé podmanili Zemi. Pustý les byl pro křesťany vždy územím nebezpečným, snad posledním azylem pohanských bohů. Co však bylo zkultivováno člověkem, přehledné, popsatelné, zařazené do systému a pod kontrolou, to bylo i přijatelné. Pro ilustraci: slyšel jsem vyprávět příběh, jak kdysi ve slavném kostele ve Lštění během kázání tehdejší jáhen Matějka pronesl, že je to ostuda, když toto poutní místo už není vidět jako dříve ze sedla mezi Volyní a Zlešicemi. Prý stojí v cestě vzrostlý les. Někdo z horlivých nelenil a les do roka zmizel. Jen tak. Člověk se svým dílem, továrnami, dálnicemi, bankami a chrámy se stal mírou všeho stvoření. Na ničem jiném, než na uspokojení jeho bujících potřeb, nezáleží a i samotný Bůh jen slouží jeho uchvatitelským touhám. Ostatně jsme tu jen hosté a náš domov je v nebesích. Dnešní liberalismus Boha odstranil, ale ve vztahu k přírodě volně navazuje na své předchůdce. Jde o to využít, vyždímat všechny zdroje do poslední kapky. A co stojí v cestě, co zdržuje a je slabé, to je třeba vykácet, jak trefně poznamenává pan Beránek, vzhledem k vyhlídkám vimperského obyvatelstva na nový supermarket. To, co se odehrálo ve Vimperku, je příznačné pro naši dobu. Nevím, kdo z vás slyšel o lidech, protestujících proti snaze podnikatelů vykácet les v Klánovicích a na jeho místě postavit golfové hřiště. Občas se k nám donese zpráva o developerských firmách snažících se v Praze skoupit poslední volné a často právě zelené plochy. Prý leží ladem. A přitom Vimperští senioři Ve středu 8. července 2009 pořádáme již tradiční POSEZENÍ U TÁBORÁKU s opékáním vuřtů. Vše je zajištěno jako obvykle od 18 hodin u kiosku fotbalového hřiště. Už zde využijeme přítomnosti seniorů k závaznému přihlášení se k účasti na půldenním zájezdu do blízkého okolí města. Ve středu 29. července 2009 pořádáme půldenní autobusový zájezd do mikroregionu Lažiště (Lažiště, Drslavice, snad i Chlístov, Kratušín a Zábrdí). V Lažišti se podíváme do bývalé školy na expozici textilu, seznámíme se s dalšími zajímavostmi i s možností zakoupení miniprůvodce regionu. Určitě se podíváme na tvrz v Drslavicích, případně do dalších míst. Odjezd autobusu je stanoven na 12:45 hod. od PD (proti G a SOŠe), následně ve 13:00 hod. z autobusového nádraží. Předpokládaný návrat zpět do 18:30 hod. Průvodcem bude K. Krejčí. jsou to lukrativní místa. Lze se tomuto pragmatickému postupu bránit? Je to obtížné, ale cest je mnoho a některé jsou spojeny i s trochou adrenalinu. Ze světa se k nám pomalu rozšiřuje nové hnutí zvané guerilla gardening. Mladí často pod ochranou noční tmy se vydají po městě a sázejí květiny, stromky, ale třeba i užitkové plodiny na podobná zpustlá místa. Sázet kytky na cizím je nelegální, ale musím se přiznat, že mi podobná neposlušnost velmi imponuje. Mohou tito boží zahradníci 2 zvítězit? Ve městě, kde se o každý pozemek vede tvrdý boj, nemají příliš šance. Ale stanou se bohatšími o poznání, že tam, kde něco sami zasadili, už se nikdy necítí jako v džungli. To místo jim začne být důvěrně známé. Budou se tam vracet. Naleznou třeba přívětivější prostředí, než jaké jim vnucují denně uklízená hala supermarketu či paranoidně sestřihávané trávníky zahrad. Poznámka: 1) Nesezónní a plynulý sled nástupů, zvětšování, ústupů a zániku celého rodu populací na určitém místě; postupný dlouholetý vývoj krajiny ekosystému, jehož konečným stádiem je již dále neměnná krajina klimax, detail=635. 2) Jan Boček: Ktož jsú boží zahradníci, Sedmá generace 2/2009, str. 36 Roman Szpuk Zájem včas nahlaste paní M. Kubaštové na telefonním čísle , která Vám poskytne informace o Vaší možné účasti. Ve středu 19. srpna 2009 pořádáme malý pěší výlet (asi 10 km) na trase Vimperk Bořanovice Bohumilice. Sraz účastníků je ve 13:00 hod. před železničním nádražím. Nezapomeňte (máte-li) na hole severské chůze. Jdeme zadem podél Bořanovického potoka a společně navštívíme zámeček Skalici v Bohumilicích. V případě velmi špatného počasí odjedeme vlakem ve 13:46 hod. a s námi i méně mobilní. Návrat zpět ze zastávky v Bohumilicích je v 18:12 hodin. Vede K. Krejčí. Na středu 9. září 2009 chystáme celodenní výlet: Hoštice u Volyně, Čestice, Hoslovice, Dobrš, Vacov. Více v příštích VN včetně pozvání na Den seniorů, který se bude konat již 1. října 2009 v MěKS. Výbor senior klubu

6 6 tel Vimperské noviny 7 8/2009 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE V době od do bylo strážníky přijato celkem 87 oznámení, jako jsou například tato: Dne ve 20:04 hod. bylo přijato oznámení na tísňovou linku 156 od personálu prodejny v Nádražní ulici, že neznámý mladík rozbil sklo vstupních dveří a chce odejít. Na místo se bezprostředně po oznámení dostavila hlídka strážníků, která zde zastihla 25letého mladíka, jevícího známky požití alkoholu, který se snažil dostat do již uzavřeného obchodu, kde byl ještě personál, vyraženou skleněnou výplní dveří. Podezřelý byl předán příslušníkům Policie ČR, kteří v dané věci provádí další šetření. V přesněji nezjištěné době od 13. do došlo v křižovatce ulic Rožmberská a Pivovarská, vedle školní jídelny, k poškození majetku města Vimperk, dopravní značky dej přednost v jízdě, pravděpodobně nákladním automobilem otáčejícím se na uvedené křižovatce, při couvání do protisměru ulice Rožmberská. Dne v 08:30 hod. bylo strážníkům oznámeno, že pod schody panelového domu v ulici K. Weise spí neznámý muž. Na místo se dostavila hlídka, která jej vykázala ze společných prostor domu. Vcelku bezvýznamná událost, kdyby později nebylo zjištěno, že muže někdo z domu pustil dovnitř, když zvonil na zvonky asi v pět hodin ráno. Dokonce došlo k jeho střetu s jedním z nájemníků, který jej přichytil, jak sbírá rohožky, aby mu nebylo pod schody tak tvrdo. V uvedenou dobu nikdo nezavolal strážníkům, kteří mohli danému střetu hned zabránit, nehledě na skutečnost, že pouštět do domu cizí osobu, zejména po předchozích několika vloupáních do sklepů v podobných domech ve Vimperku, je velmi nebezpečné. Dne v 08:10 hod. bylo oznámeno, že došlo k poškození záhonů na zahrádce u domu v ulici 1. máje ve Vimperku. Pachatel nebo pachatelé pravděpodobně v sobotu kolem 21:30 hod. pošlapali a vytrhali květiny se škodou přes tisíc korun. V daném případě se může, dle dostupných informací, jednat o podezření na nezletilé pachatele. Tento přestupek proti majetku byl strážníky postoupen na Odbor vnitřních věcí Městského úřadu ve Vimperku. Dne v 17:55 hod. strážníci zakročili při oznámení výskytu podnapilé ženy (46) na parkovišti u prodejny v ulici Nádražní, která se zde dle svědků obnažovala do půl těla a urážela parkující zákazníky. Pachatelka přestupku proti veřejnému pořádku byla předvedena na Policii ČR ke zjištění totožnosti a její jednání bylo vyřízeno uložením blokové pokuty. Od odpoledne do nedělního rána strážníci, vyjma běžného výkonu služby a asistence související s pořádáním tradiční poutě, evidovali několik výjezdů k osobám, jejichž chování ovlivnila přemíra alkoholu, a také vyjeli na oznámení výskytu pána, který se pohyboval v prostorách poutě v pyžamu. Jednalo se o dezorientovanou, nemocnou osobu, která byla předána zpátky do ošetřování. V neděli pak bylo přijato celkem sedm oznámení, kdy například na ulici Pasovská došlo k dopravní nehodě, jejíž pachatel z místa střetu vozidel ujel, nebo neshody mezi trhovci. Také došlo k odcizení dvou kusů přenosného dopravního značení. V průběhu noční služby strážníků z na nebyly v souvislosti s prudkou bouří, která se přehnala přes katastr města, hlášeny na Městskou policii žádné škody, vyjma několika spadených větví stromů, které zvládla hlídka odstranit svépomocí. Strážníci v nočních hodinách opět vyvedli jednoho z bezdomovců z domu v ulici Karla Weise, který zde spal pod schody. Že je kouření na autobusové zastávce zakázáno, se opět přesvědčil jeden z návštěvníků nádraží, jehož přestupkové jednání bylo dne v dopoledních hodinách zjištěno kamerovým systémem města. Přestupek, kterého se muž dopustil, byl strážníky vyřízen na místě uložením blokové pokuty. Ke vcelku nevšední situaci došlo dne v odpoledních hodinách, při oznámení fyzického a slovního napadení mezi sousedy na sídlišti Mírová, kdy se na místě setkali strážníci i policisté, protože každá ze zúčastněných stran na místo přivolala jinou složku. Uvedený případ, kdy došlo k neshodám ohledně rušení klidu v domě, převzali na místě k šetření policisté. V noci z 5. na vandalové poškodili zařízení města. Jedná se o dopravní značení v ulici Kaplířova a Sadová a dále poškodili lampu pouličního osvětlení v městském parku. Zejména v případě poškození dopravní značky hlavní pozemní komunikace se jedná o velmi závažné jednání, uvádějící v nebezpečí všechny účastníky silničního provozu. Strážníci zakročili dne v dopoledních hodinách, při vystoupení mažoretek na setkání dechových kapel v ulici 1. máje, proti jednomu z přihlížejících, který v podnapilém stavu svým nevhodným jednáním rušil toto kulturní vystoupení a vzbuzoval tak veřejné pohoršení. Muž byl předveden na Policii ČR a jeho jednání bude postoupeno, jako přestupek proti veřejnému pořádku, k projednání správnímu orgánu. Pravděpodobně v noci ze 7. na vandalové poškodili altánek u říčky Volyňky. Případné informace k dosud nezjištěným pachatelům je možno oznámit na tel nebo na tísňovou linku 156. V době od bylo oznámeno na Městskou policii několik případů neoprávněného vniknutí do domů a bytů v katastru města Vimperk, kdy některé tyto trestné činy byly spojeny s krádeží. Dva poslední případy byly na MP oznámeny dne v ranních hodinách v ulici Krátká a v ulici Kaplířova. Podezřelý pachatel byl zadržen strážníky v prostoru pěší zóny, u říčky Volyňky, kde se tato osoba snažila strážníkům utéct. Poté byla předána Policii ČR, Obvodnímu oddělení Vimperk. Zadržení podezřelého je výsledek několikadenního opatření Policie ČR, na kterém se strážníci podíleli. Dne ve večerních hodinách strážníci vyjeli s hlídkou Policie ČR k silně podnapilému muži, který v jednom z domů na Zlaté stezce fyzicky napadl jednoho z nájemníků. Muž nebyl schopen pro silnou podnapilost ovládat své jednání, a proto byla na místo přivolána záchranná služba. Poté byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici Č. Budějovice. Dne ve večerních hodinách strážníci vyjeli na oznámení krádeže horského jízdního kola zn. Merida, světle modré barvy v kombinaci s bílou, ze sklepa panelového domu v ulici K Rokli. Ke krádeži došlo pravděpodobně z úterý na středu ( ). Věc byla strážníky, pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, předána k dalšímu šetření Policii ČR. Případné poznatky k uvedeným případům s neznámým pachatelem je možno sdělit na tel. číslo nebo tísňovou linku 156. Stále častěji přijímáme stížnosti občanů na nevhodné chování bezdomovců u prodejen obchodních řetězců v ulici Nádražní a Sklářská. Tito žebrají u nákupních košíků o drobné. Uvedené stížnosti s danými jednotlivci řešíme dle dostupných možností, které vzhledem k sociálnímu postavení uvedených osob nejsou velké a bohužel ani účinné. Zároveň však je nutno podotknout, že velká část občanů sama zavdává příčinu jejich nevhodnému jednání a zdržování se v uvedených prostorách, když jim (mnohdy bez jakéhokoliv podnětu) peníze darují a touto dobročinností vlastně zhoršují situaci jiným, kteří něco podobného nemají v úmyslu. Získané peníze bezdomovci používají zejména na zakoupení alkoholu, který vše jen zhoršuje. To je výčet některých oznámených událostí, které hlídka městské policie v průběhu uvedeného období řešila. Z celkového počtu 420 sledovaných událostí bylo, mimo uvedený počet oznámení, zjištěno kamerovým systémem 155 přestupků v dopravě. Zbývající počet obsahuje například žádosti o provedení asistencí ze strany městského úřadu, Policie ČR, HZS nebo záchranné služby a další výslednou činnost související s hlídkovou službou strážníků. S příchodem letní sezóny se strážníci více zaměřili na kontroly vyhlášek města upravující volné pobíhání psů, zábory veřejného prostranství nebo kontrolu osob nabízejících sexuální služby. Byla rovněž provedena přednáška spojená s besedou pro děti pátých tříd základní školy se zaměřením na bezpečný pohyb a předcházení krizovým situacím o prázdninách. Dále byla provedena přednáška pro členy místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, týkající se práce Městské policie, prevence kriminality nebo předcházení některým druhům protizákonného jednání, které ohrožuje majetek i soužití občanů. Další informace o práci strážníků a z bezpečnostní situace ve městě můžete nalézt na webových stránkách Městské policie Vimperk na adrese: Pavel Dub, vedoucí MP Vimperk

7 Vimperské noviny 7 8/2009 tel Třídíme odpad 14. díl Systém sběru odpadů Vážení čtenáři, rádi bychom vám na tomto místě, kde jste se setkávali se seriálem o třídění a recyklaci odpadů, poděkovali za pozornost. Cílem seriálu bylo přiblížit vám smysl činností nazývaných třídění odpadů, dotřiďování, zpracování a recyklace. Je zřejmé, že jedno bez druhého nemůže existovat, ale naprosto rozhodující je zodpovědný přístup veřejnosti, protože bez něj nemá celý proces budoucnost. Celá řada procesů v systému třídění a recyklace odpadů je veřejnosti skryta, a proto jsme se pokusili je odtajnit. Odpady, které vytřídíte a odložíte na příslušná místa, ať jsou to kontejnery, pytle nebo sběrné dvory, jsou ještě dotřiďovány na dotřiďovacích linkách. Ty vlastně připravují surovinu pro konečného zpracovatele. Zpracovatelé pak završují celý proces, jehož cílem je opětovná výroba něčeho užitečného při současné úspoře primárních přírodních zdrojů a energií. A protože se odpady opravdu třídí, mohou papírny vyrábět nový papír, tepelné izolace ze starého papíru, sklárny nové lahve a izolační nebo stavební materiály, celá řada firem opětovně vyrábí nové plastové výrobky z vytříděných plastů a nápojové kartony se mohou stát novou papírovou krabicí na televizi nebo stavební deskou. I díky vám se recyklace může posouvat stále dál a být vylepšována a zdokonalována tak, že recyklovaný výrobek na první pohled vůbec nemusíte poznat. A v tom je celý smysl tohoto konání. Pokud se nám podařilo rozšířit vám obzory a ukázat, že třídění odpadů má opravdu smysl, pak seriál splnil svůj účel. EKO-KOM a.s. Použité zářivky do popelnice nepatří Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Občané města Vimperk mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici. Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy již čtvrtým rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Zpětný odběr použitých výrobků, jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení, je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny. Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochraně životního prostředí. Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město Vimperk uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora ve Sklářské ulici umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, instituce apod). EKOLAMP obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Město Vimperk tyto peníze investuje do zdokonalení systému zpětného odběru včetně informační kampaně a budování nových sběrných míst. EKOLAMP, s. r. o. Stačí naznačit Jako každé dítě i já měl rád pohádky. Některé sice byly smutné, ale vždy si člověk z nich vzal nějaké ponaučení. Jenže doba se rychle změnila a pohádky také. Novými hity jsou soudobé morbidní příběhy se špatným koncem. Zajímavé jsou pohádky o silné a slabé koruně. Kolikrát jsme měli možnost slyšet různé obměny na toto téma. Co se týká nás, obyvatel sídliště, měli jsme možnost si ve Vimperských novinách přečíst také jednu drsnou pohádku. Pojednává o tom, jak skvěle funguje tepelné hospodářství, jaké služby zajišťuje a jak o nás nájemníky pečuje. Kdo zde nebydlí a neplatí, určitě si pomyslí, jaké je to pro nás nádherné a služby jakou mají u nás neutuchající péči. Pro ty, kteří si to myslí, uvedu několik případů, že to tak není. Za poslední dva roky nám byla zvednuta záloha na teplo a teplou vodu 3 x. Při posledním dokonce o více jak 40 %. Tohle už není pohádka, ale drsná skutečnost. Když jsem napsal ve svém jednom příspěvku, že si připadám jako onen čtvernožec, který je dobrý na to, aby byl podojen od peněz, cítili se někteří lidé velmi ukřivděni a tvrdili, že to není pravda. Stejně je skutečností, že občas teče teplá voda rezatá. Nejméně jednou za rok pak musím vyměnit sítka v kohoutcích, která díky rezaté vodě sama vypadnou. Náhrada ani koruna. Měl jsem zajímavý rozhovor s mladými manželi na toto téma. Povodeň ve Vimperku. Nejprve byli velmi rádi, když dostali přidělen obecní byt čekali totiž rodinu. Bydlí již v bytě 5 let a jsou rozhodnuti raději si vzít hypotéku a zadlužit se, než platit stále vyšší a vyšší poplatky za nájem, teplo a teplou vodu. Sami pak poznamenali jednu větu, kterou ocituji celou: Ať nám naznačí, že jsme tu jen na placení, ale jinak se po nich nesmí nic chtít, a my se sebereme a jdeme pryč. Je třeba něco dodávat? Stále nám ještě někdo závidí, že máme tu možnost a využíváme služeb tepelného hospodářství? Při tomhle tempu zvyšování záloh bude mít brzo možnost spousta žadatelů o byt prožít si tenhle ošklivý příběh na vlastní peněženku. Bude totiž použit příklad mladých manželů. Kdo šetří, platí dvakrát. Hospodářské výsledky se pak snadno vykazují jako výborné, když je má kdo (my nájemníci) zaplatit. Pohádky se vyprávěly a psaly, aby si člověk z nich vzal poučení a zároveň se pobavil. Stačí jen naznačit, že tu jsme opravdu jen od placení, a my už se podle toho zařídíme. V železářství ve městě mají celkem levná kamna na dřevo a pěkné vysoké hrnce na vodu. Tak teď přemýšlím, jestli Přeji dětem hezké prázdniny, vám čtenářům Vimperských novin slunnou a pohodovou dovolenou a možná zase na podzim na shledanou. Karel Beránek

8 8 tel Vimperské noviny 7 8/2009 Chalupy pod Boubínem, Bobíkem a Mářským vrchem V posledních létech se jméno Mgr. Petra Luniaczka hned několikrát objevovalo na stránkách tisku. Některé jeho články jistě přilákaly čtenáře se zájmem o turistiku. Jedna z jeho výstav fotografií se konala již před dvěma roky v nedalekém Lažišti, zásluhou starostky obce, paní A. Peckové. Chalupy pod Boubínem, Bobíkem a Mářským vrchem jsem si vypůjčil pro samotný nadpis tohoto příspěvku. Na výstavce byla řada lidových obydlí z našeho okolí. Krom toho se zde nacházely i mnohé články a také bylo možné si objednat velký nástěnný kalendář na rok Již 11. února letošního roku se v galerii U ŠAŠKA konala vernisáž výstavy PUTOVÁNÍ ZA JIHOČESKOU LIDOVOU ARCHITEKTUROU ve zdejším MěKS. Výstavka byla přístupná veřejnosti až do konce března Při samotné vernisáži bylo možné si s panem Luniaczkem pohovořit a také objednat jeho publikaci Putování za Jihočeskou lidovou architekturou 35 výletů. Zaujalo i jeho sdělení, že tisk publikace i propagační materiál Lažiště bude vytištěn ještě letos a ve Vimperku. Již se také tak stalo a domnívám se, že autor může být spokojen. Na připojeném snímku je jedna z chalup v blízkém okolí našeho města. Na jiném místě těchto VN je uveden připravovaný půldenní zájezd pro naše seniory, kteří budou mít zájem se podívat do Lažiště, Drslavic, případně dalších míst v okolí těchto obcí. Týden v Lázních pod Černou Horou V týdnu od 11. do 18. června 2009 absolvovalo 45 členů Místní organizace a 5 členů z Okresní organizace STP rekondiční pobyt v Janských Lázních v penzionu Horský Dvůr. Cesta probíhala v poklidu, od Prahy jsme si s sebou vezli déšť až do Janských Lázní. Po příjezdu nás uvítala s milým slovem paní vedoucí Iveta Konfeldová. Když nám odnesli zavazadla až k pokojům, byli jsme příjemně překvapeni. Po večeři nás paní seznámila s rozpracovaným plánem procedur, masáží, vířivky, rašelinových zábalů a parafínu. Celý program jsme museli podřídit výkyvům počasí, se kterými nás každé ráno seznamovala paní vedoucí s personálem, protože Krkonoších se počasí měnilo z minuty na minutu. Při ranních rozcvičkách nás paní Jandáková a Bodišová seznamovaly se cviky z jógy, které znají z Vimperka. Během dnů, Karel Krejčí pokud nebyly procedury, jsme chodili na vycházky do okolí. Ti zdatnější s trekingovými holemi se vydali i na vzdálenější túry. Jiní využili místní dopravy a podívali se do okolních měst. Sobotní celodenní výlet do Nového města nad Metují, kde je překrásný zámek a zahrady, s odpolední návštěvou Ratibořic, kde se každý podle svých sil rozhodl mezi zámkem a vycházkou do Babiččina údolí v doprovodu dobových postav z Babičky, se vydařil. Navzdory únavě po sobotním výletu jsme využili počasí a v neděli odpoledne se vydali všichni nejstarší a zároveň nejnovější kabinkovou lanovkou na Černou Horu. Celý pobyt jsme zakončili jízdou vláčkem po Janských Lázních. Chtěla bych touto cestou poděkovat panu řidiči Petru Slámovi, všem účastníkům a těm, kteří pomohli, když bylo potřeba. Za MO STP Vimperk M. Hadravová Pohádková cesta lesem upír v neckách a truhla plná slizu Na návštěvě u hasičů a záchranářů V polovině dubna jsme se s našimi nejstaršími dětmi vypravili na návštěvu do areálu ZIS ve Vimperku. Už zdálky jsme viděli, že na nás pracovníci ZIS čekají děti upoutal 30 m vysoký hasičský výsuvný žebřík. V areálu jsme se rozdělili na dvě poloviny, někteří šli k záchranářům, někteří k hasičům. Velitel hasičů a jeho spolupracovníci pro nás připravili ukázku techniky, kterou při své práci používají hasičské cisterny, vyprošťovací vůz, předvedli nám práci s různými nástroji. Děti si mohly vyzkoušet části hasičské výstroje, prohlédnout vnitřní vybavení vozů i hašení vysokotlakou hadicí. Ukázky nám pan velitel doplnil poučným vyprávěním o své práci, zodpověděl otázky dětí, upozornil na nebezpečí ohně. Děti V sobotu 6. června 2009 ožil les kolem Šumavouse. Více než sto dětí mělo odvahu a prošlo si pohádkovou cestu lesem. Deset zastavení s dvanácti strašidly a úkol pro každého odvážlivce byly nachystány organizátory Pohádkového dne. Za splnění úkolů si děti domů odnesly sladkou odměnu a upomínkový list. Přestože se počasí, při pomyslném startu akce, ukázalo jako pravé šumavské, návštěvníky nezaskočilo. Část příchozích využila nepřízně počasí a vyčkávala při místní specialitě na palačinky s jahodovou pěnou. I když se nakonec sluníčko neukázalo, spokojení byli jak účastníci prvního pochodu pohádkovým lesem, tak sami organizátoři. Ti již dnes začali plánovat nové strašidelné úkoly na druhý ročník pochodu, který se bude konat první červnovou víkendovou sobotu. Poděkování za pomoc při úspěchu Šumavousova pohádkového lesa patří studentům Gymnázia Vimperk a všem dobrovolníkům, kteří si rádi hrají. Rovněž díky patří i Městu Vimperk za finanční podporu celé akce. Pavlína Hujdová poslouchaly velice pozorně, což se projevilo na pozdějším výtvarném zachycení zážitků z této návštěvy. Stejně ochotně a poutavě nám zdravotní sestra u záchranářů popisovala jednotlivé přístroje v sanitním voze, které používají k záchraně lidských životů, poučila děti o tom, jak se mají chovat, aby předešly úrazům. Velmi nás těší ochota a vstřícnost pracovníků ZIS, kteří i přes své pracovní nasazení věnují dětem svůj čas, zodpoví každou otázku s ohledem na věk našich předškoláků, rozšiřují poznatky dětí a pomáhají nám tak plnit úkoly našeho výchovného plánu. Děkujeme všem pracovníkům ZIS. Děti a učitelky MŠ Klostermannova, Vimperk

9 Vimperské noviny 7 8/2009 tel Parní stříkačka na oslavách V sobotu 23. k větna se dobrovolní hasiči zúčastnili s vimperskou parní stříkačkou akce Den páry v Netolicích, která se konala u příležitosti 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Netolicích a 100. výročí netolické parní stříkačky. Za příjemného počasí se na netolickém náměstí konala výstava staré hasičské techniky, zejména parních stříkaček a jiných parních strojů. Také proběhly ukázky s provozuschopnými stroji. Vimperští hasiči se též zúčastnili slavnostního průvodu hasičů městem a nástupu u pomníku padlým v 1. světové válce. Následující sobotu, tj. 30. května 2009, se dobrovolní hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Vimperk a z dalších sborů zúčastnili slavnostního otevření zrekonstruovaného náměstí ve Vimperku u příležitosti 530. výročí povýšení Vimperka na město a vzpomínky 105. výročí od velkého požáru náměstí, které organizovalo Město Vimperk. Podle programu se před třetí hodinou odpolední soustředila stará technika od přihlášených sborů u staré požární zbrojnice v ulici Kaplířova a následně proběhlo přeskupení (přesun) techniky na náměstí, kde byla vystavena u horní kašny se sochou sv. Floriána. Kromě vimperské parní stříkačky a historického hadicového přívěsu zde byla k vidění stará technika od sborů z Výškovic, Buku, Lažiště, Chlumce od Hluboké nad Vltavou. Ruční stříkačka z Buku byla na náměstí přivezena párem koní s družstvem hasičů v dobových uniformách. V půl šesté odpoledne hasiči z Výškovic předvedli ukázku se stříkačkou MÁRA z 30. let minulého století. U kašny mělo následovat předání pamětních listů sborům za účast se starou technikou na slavnosti. Vzhledem ke zhoršení počasí se předání listů uskutečnilo ve staré radnici a výstava techniky byla po odchodu návštěvníků ukončena. Ing. Jaroslav Hais Spolek Zlatá stezka navštívil Lipensko V sobotu uspořádal Česko bavorský spolek Zlatá stezka, o. s., se sídlem ve Vimperku, autobusový zájezd na Lipno a okolí. Navštívili jsme informační středisko Vodní elektrárny Lipno. Na základě zvláštního povolení ředitele Správy přehrad nám bylo umožněno sjet výtahem do podzemí a prohlédnout si vnitřní prostory elektrárny. Poté jsme odjeli do Vyššího Brodu, kde probíhaly slavnosti 750 let založení města a kláštera. Po prohlídce kláštera využili účastníci volného času k návštěvě oslav na náměstí. Ani bouřka se silným deštěm neovlivnila zážitek z návštěvy Vyššího Brodu. Závěrem zájezdu byla prohlídka kostela na Svatém Tomáši a výstup na Vítkův hrádek. Zklamáním byla uzavřená plošina s vyhlídkou na přehradní jezero a okolí. Zaplněný autobus svědčil o velkém zájmu členů spolku a jejich rodinných příslušníků. František Bízek předseda spolku ZS Studenti Gymnázia postiženým a seniorům Po dvě úterní odpoledne se studenti Gymnázia věnovali všem, pro které není kamarád jejich mobilní telefon. Osobně se věnovali přítomný m. Vysvět lova l i zá k lad n í funkce, hlavně čtení a psaní SMS. Někteří byli tak spokojeni, že si FOTO: ING. JAROSLAV HAIS domluvili osobní rady v případě, že si nebudou vědět rady. Chtěla bych poděkovat vedení Gymnázia a studentům, popřát jim pěkné prázdniny a v dalším studiu hodně úspěchů. Za výbor MO STP M. Hadravová Kdo je za dveřmi Ve čtvrtek 4. června 2009 při členské schůzi Svazu tělesně postižených a besedě s příslušníkem policie v sále MěKS Vimperk členové zhodnotili akce za uplynulý půlrok. Seznámili se změnou termínu zájezdu s panem Skolkem Okres Prachatice z druhé strany, který se koná v sobotu 29. srpna 2009 a Relaxační pobyt v Rosolina Mare Itálie V rámci Členské schůze se konala již druhá beseda, tentokrát s vedoucím Městské policie Vimperk pane Pavlem Dubem. Ten seznámil přítomné s různými triky a možnostmi, jak se bránit nezvaným hostům, kteří pod různými záminkami se snaží využít důvěřivosti dříve narozených občanů. Mimo jiné přiblížil práci příslušníků Městské policie ve Vimperku. Vedoucímu MP Vimperk panu Pavlu Dubovi patří touto cestou poděkování. Výbor MO STP Městská knihovna oznamuje Městská knihovna ve Vimperku upozorňuje své čtenáře, že v době od do bude uzavřena. Přijďte si včas vyměnit vypůjčené knihy! Milada Šmídová

10 10 tel Vimperské noviny 7 8/2009 Oblastní charita Vimperk Z Domova klidného stáří Pravětín Dobrý den, po delší odmlce zdravím všechny čtenáře Vimperských novin a přináším opět několik informací z Domova klidného stáří Pravětín. S příchodem jara jako by i do našeho domova přišla nová energie a radost. Zřejmě za to mohou příjemné sluneční paprsky, rozkvetlé louky, nádherná vůně květin a také zajisté to, že již není ve čtyři hodiny odpoledne tma a my nejsme tak unavení a rozmrzelí. Naši obyvatelé tráví nyní svůj čas převážně venku, sedí na lavičkách a povídají si. Často se také procházejí po okolí. Pobyt venku jim dělá dobře nejen po fyzické stránce, ale především je vzpruhou pro dušičku. Velkým zpříjemněním jsou také návštěvy pana Chvala, který každých 14 dní jezdí do Domova klidného stáří Pravětín, aby obyvatelům zahrál na harmoniku a popovídal si s nimi, je to pro ně vždy hezky strávené odpoledne, za což mu bezesporu patří velké díky. Našim obyvatelům se snažíme jejich pobyt v domově neustále zpestřit různými kulturními akcemi, výlety a někteří i rádi přijmou naší nabídku a vypraví se za kulturou do Vimperka. V dubnu navštívili náš domov obyvatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením Domeček Javorník. Připravili si pro nás velikonoční vystoupení a poté s námi tradičně poseděli u kávy a buchtičky. V dubnu jsme také slavili narozeniny našich obyvatel, kteří se narodili v březnu a dubnu. Jako na správné oslavě nechybělo vínečko, chlebíčky, káva a zákusek. Zahrát nám přijel pan Chval, a tak se všichni dobře bavili. Ve svátek 1. května zavítaly do našeho domova mažoretky z Vimperka, aby svůj um s dřevěnou hůlkou ukázaly i obyvatelům Domova klidného stáří Pravětín. Mažoretky byly v našem domově poprvé, jejich vystoupení se konalo v prostorách před naším domovem a všem se moc líbilo. Děkujeme tímto paní Renatě Zídkové za jeho zprostředkování. V neděli 3. května jsme se vydali s několika našimi obyvateli na pouť do Šumavských Hoštic. Zúčastnili jsme se mše v místním kostele a poté jsme si prošli stánky, které nabízely tradiční pouťové zboží kokosy, žužu, perníky, různé hračky, ozdůbky všeho druhu. Naši obyvatelé si koupili něco na zub s sebou a mohli jsme vyrazit k domovu. V úterý 12. května navštívili Domov klidného stáří Pravětín naši věrní účinkující žáci Základní školy Vacov i se svým panem ředitelem, Mgr. Janem Hartlem. Připravili si pro naše obyvatele ke Dni matek, který byl 10. května, program plný krásných písní a básní, které na tvářích všech vykouzlily dojemný úsměv. Na závěr předali všem našim obyvatelům papírové kytičky, které žáčci sami vyráběli. Ale ani oni neodešli s prázdnou, každý dostal zvířátko, které bylo vyrobeno z vlněných bambulí. Tato zvířátka dělali naši obyvatelé v ergodílně. Naši hosté poté přijali pozvání na čaj a zákusek. V květnu, konkrétně v sobotu 30. května, jsme v Domově klidného stáří Pravětín také slavili pouť našeho domova (pouť ke svaté Zdislavě). Dopoledne se konala v naší kapli mše svatá, kterou sloužil pan farář Michal Pulec a s ním i pan jáhen Jaroslav Filip. Odpoledne jsme se pak všichni společně sešli, abychom si popovídali, pochutnali si na lahodném občerstvení a pobavili se za zvuku harmoniky, kterou v ruce třímal pan Chval. Každý také dostal zdobené perníkové srdce, tato srdíčka pekly naše obyvatelky v ergodílně a moc se jim povedla. V úterý 16. června jsme se poprvé vydali na Javorník na návštěvu za obyvateli Domova pro osoby se zdravotním postižením Domeček Javorník. Prohlédli jsme si krásné okolí zařízení a poté nás personál společně s obyvateli zavedl do malé kulturní místnosti, kde bylo připraveno pohoštění, dali jsme si kávu a společně jsme si popovídali, hodně jsme se nasmáli. Někteří obyvatelé nám s nadšením ukazovali své pokojíčky, chtěli se pochlubit, jak je mají hezky zařízené, co vše v nich mají a vyprávěli, jak se jim v nich příjemně žije. Mohu říct, že z návštěvy Domečku Javorník jsme Seni cup 2009 Dne 20. května 2009 přijali pozvání klienti Domova pro osoby se zdravotním postižení Domeček, Sociální pohoda, o. p. s. Javorník, na Seni cup 2009 v malé kopané ve Zruči nad Sázavou. Ráno jsme vstávali velmi časně, nasnídali se a vyrazili na cestu, která trvala tři hodiny. Pořadatelé nás vřele uvítali, rozdali nám rozlišovací trička a ukázali nám přidělenou šatnu. Po slavnostním nástupu všech dvanácti mužstev začaly první zápasy. Velkým a příjemným překvapením a motivací pro naše další sportovní aktivity byl host turnaje Antonín Panenka. Osobně všem rozdal podepsané fotografie, ochotně nám věnoval byli doslova nadšení, moc děkuji personálu i obyvatelům za krásné přivítání a milou společnost! V pondělí 22. června jsme podnikli další výlet, a to do ZOO Hluboká nad Vltavou. Zde se našim obyvatelům vždy moc líbí a rádi se sem vracejí. Jak jsem se již na začátku mého článku zmínila, tak kromě akcí, které se konaly v Domově klidného stáří Pravětín, navštívili naši obyvatelé i spoustu kulturních programů i ve Vimperku, např. divadelní představení Sborovna v MěKS Vimperk, pouť ve Vimperku a také setkání dechovek v kulturním domě Cihelna, kde se našim obyvatelům obzvlášť líbilo. Přeji všem krásné slunečné léto, dovolenou strávenou tak, jak si každý přeje, a dětem pohodové prázdniny plné nových zážitků. Za Domov klidného stáří Pravětín Veronika Benešová, DiS. sociální pracovnice i svůj autogram, někomu dokonce na tričko. Na památku jsme se s ním vyfotografovali v prostoru branky. Organizátoři se o nás skvěle starali. Po celou dobu si naše jazýčky pochutnávaly na koblihách, koláčcích, ale i na výborných grilovaných klobásách. Ani oběd bramborový salát s kuřecím řízkem neměl chybu. A je to tady vyhlášení výsledků. Jak jsme asi dopadli? Krásné osmé místo. Domů jsme si odvezli medaile, fotbalový míč, diplom a plno nezapomenutelných zážitků, za které organizátorům soutěže děkujeme. Martina Vávrová vychovatelka

11 Vimperské noviny 7 8/2009 tel Šumavský kalendář vychází podevatenácté OSLAVY 60 LET UMĚLECKÉHO ŠKOLSTVÍ VE VIMPERKU Od ledna do června proběhlo mnoho akcí, které připomněly kulaté výročí naší školy. Věřím, že si veřejnost měla z čeho vybrat a podle návštěvnosti jednotlivých akcí lze usuzovat, že se oslavy povedly. Skoro zaplněné sály v MěKS byly toho jasným důkazem. Téměř každý měsíc jste se v mýc h č l á nc ích doz v ída l i o úspěších našich žáků v soutěžích. V letošním roce jich bylo opravdu hodně. Ještě jeden úspěch naší školy bych rád zveřejnil. Zaznamenal ho tentokrát výtvarný obor, resp. žákyně uč. Lenky Beckové, Tereza Řezníková, jejíž práce byla porotou vybrána a ohodnocena. Terezka si pro cenu jela do Tábora za doprovodu rodičů. Pavel Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk Šumavský kalendář, který vychází ve Vimperku již od roku 1992, právě vyšel. Ten poslední, určený na rok 2010, obsahuje jak kalendárium, tentokrát věnované šumavským osobnostem, tak množství povídek od šumavských autorů a dalších zajímavostí. Letos si Vimperk připomněl sto let od úmrtí Johanna Steinbrenera, který i díky kalendářům proslavil Vimperk po celém světě. V jeho díle s trochou nadsázky dnes pokračuje i František Kadoch se svým Šumavským kalendářem. Chtěli jsme tenkrát navázat na slavnou tradici vimperských kalendářů vydávaných Steinbrenerem. O jejich popularitě svědčí to, že například v roce 1930 jejich náklad vysoko přesáhl čtyřiatřicet milionů výtisků a vimperské kalendáře se prodávaly ve 24 zemích, přiblížil historii kalendáře František Kadoch, který čtení pro milovníky Šumavy po celou dobu jeho existence sestavuje. Jak navíc upozornil, první kalendář byl ve Vimperku vydán již v roce 1485, a to dokonce v češtině, jednalo se tedy o první česky vytištěný kalendář vůbec. Soudě podle zájmu se dílo zdařilo a i novodobé Šumavské kalendáře si na knižním trhu vedou velice dobře. Neopakovatelný půvab mu dávají i obrázky Josefa Černocha, které kalendář provázejí ve všech devatenácti vydáních. S Josefem se znám mnoho let, a přestože dnes žije v Bechyni, s Vimperkem je nerozlučně spjat jako ředitel zdejší školy a jeden ze zakladatelů výtvarného oboru na vimperské ZUŠ. Pak musel ale z Vimperka i školství odejít. I tak na Šumavu nezanevřel, jak ukazují jeho obrázky, představil svého kolegu František Kadoch. Přestože devatenáctý kalendář sotva vyšel, ten jubilejní, dvacátý, dostává již svoji podobu. Bude věnován šumavským rozhlednám a chtěli bychom v něm představit i autory, kteří se za těch dvacet let na jeho tvorbě podíleli, prozradil plány do budoucna František Kadoch. Jaroslav Pulkrábek (převzato z Prachatického deníku) 12. SETKÁNÍ DECHOVEK Ve dnech 5. a 6. června uspořádala naše škola tradiční festival dechových orchestrů. Premiérou bylo rozšíření na dva dny, když v pátek probíhala mažoretková show. Diváci mohli spatřit opravdu špičku v mažoretkovém sportu, skupiny, které pravidelně vozí nejvyšší ocenění ze soutěží. V pátek také koncertovaly dva orchestry Dačice ve Zdíkově, Přeštice ve Čkyni. Sobotní program byl již tradiční. Průvod orchestrů městem pokračoval samostatnými koncerty a celý program byl zakončen monstrkoncertem, kde společně hrálo téměř 250 muzikantů. Dle návštěvnosti soudím, že se akce vydařila, což nás jako hlavní organizátory velice těší. Chtěl bych touto cestou poděkovat za bezvadnou přípravu a celkový průběh 12. setkání dechovek Petru Staňkovi a Ing. Bohuslavu Fleišmannovi, kteří se měrou největší na organizaci celé přehlídky podíleli, dále pak Mgr. Dagmar Rückerové, Mgr. Romanu Hajníkovi, kteří se zhostili role moderátorů, Mgr. Janě Doležalové a Restauraci U Stadionu za zajištění stravování. O ubytování se podělili Pavel Horal z Hájné Hory a Střední škola Vimperk. V neposlední řadě patří dík panu Vítovcovi a zejména firmě Coating CZ, s. r. o., za bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu. Finančně se podařilo přehlídku zajistit díky evropskému dotačnímu programu Cíl 3 Investice do vaší budoucnosti a s přispěním Jihočeského kraje a Města Vimperk. Pavel Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk Povodeň ve Vimperku. Noční koncert dechovky byl opravdovým zážitkem. FOTO: LUBOŠ DRENČENI

12 12 tel Vimperské noviny 7 8/2009 CENTRUM PRO RODINU Oblastní charita Vimperk Služba pro rodiny s dětmi a Mateřské centrum Budulínek Krátká 125 (1. patro), Vimperk kontakt: , otevřeno: PO-ČT od 7:30 do 16 hod., PÁ od 12 do 16 hod. a dále podle programu PRÁZDNINY Také jste se nemohli dočkat prázdnin? Už jsou tu, pojďme si je užít! Na programu, který jsme připravili, jsou vítány jak samotné děti, tak i rodiče s dětmi. Program je poskytován bezplatně, účastníci si hradí pouze materiál, ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN ANEB DOKUD NÁM TO JEŠTĚ MYSLÍ Návštěva v ýstav y Labyrint světla v Ekotechnickém muzeu v Praze. Výstava je interaktivní instalací vizuálních a světelných nástrojů a objektů ve ztišeném prostoru, s měnícími se světelnými proudy barev a tvarů. Mladší mohou žasnout, starší sledovat světelnou fyziku v praxi. Sraz v 5:30 hod. na autobusovém nádraží, předpokládaný návrat 19:10 hod. autobusem, plné jízdné cca 272 Kč + MHD, vstupné děti zdarma, dospělí 150 Kč. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM Výlety se konají za každého počasí (oblečení přizpůsobte), účast na zodpovědnost rodičů. Je nutné, aby děti měly pevné boty, průkaz zdravotní pojišťovny a kartičku s telefonním číslem rodičů. V případě, že má dítě alergii nebo bere nějaké léky, bude na kartičce připojena i tato informace s podpisem rodiče (léky, vč. Kinedrylu, pokud ho dítě do autobusu potřebuje, označte jménem a předejte vedoucímu výletu). Peníze je dětem možno uschovat u vedoucího výletu, pokud je bude mít ve vlastní peněžence označené jménem. Svačinu a pití si děti nosí vlastní. Rodiče zváží účast dětí podle jejich zdatnosti a délky trasy, počítáme s tempem přibližně 3 km za hodinu. Jízdné a vstupné je uvedeno v plné výši, děti mohou uplatnit slevu. Srazy na autobusovém nádraží (AN) jsou u schodů před vchodem do budovy AN, srazy na vlakovém nádraží (VN) jsou u tabule s odjezdy vlaků. Časy návratů jsou předpokládané časy podle jízdních řádů Zlatokopové Kašperské na výletech samozřejmě cestu a vstupné. Úterní dopolední cvičení stále pokračuje. Přejeme vám důkladný odpočinek a příjemné prázdninové zážitky. Bc. Zuzana Bláhová, vedoucí Centra pro rodinu Hory: Sraz v 8:30 hod. na AN, návrat v 16:20 hod. autobusem, délka pěší trasy 10 km, plné jízdné cca 56 Kč Tajemství lesa Borová Lada: Sraz v 7:00 hod. na AN, návrat v 16:25 hod. autobusem, délka pěší trasy 10 km, plné jízdné cca 50 Kč Pstruzi Borová Lada: Sraz v 7:00 hod. na AN, návrat v 16:25 hod. autobusem, délka pěší trasy 8 km, plné jízdné cca 50 Kč Zřícenina hradu Hus: Sraz v 7:45 hod. na AN, návrat v 16:15 hod. autobusem, délka pěší trasy 9 km, plné jízdné cca 89 Kč Ledovcová jezera Špičák: Sraz v 7:00 hod. na AN, návrat v 18:20 hod. autobusem, délka pěší trasy 10 km, plné jízdné cca 192 Kč Modrava: Sraz v 7:00 hod. na AN, návrat v 16:25 hod. autobusem, délka pěší trasy 10 km, plné jízdné cca 84 Kč Alej smíření: Sraz v 9:00 hod. před CPR, návrat 15:30 hod., délka pěší trasy 10 km Rozhledna Libín a Muzeum české loutky a cirkusu: Sraz v 7:45 hod. na AN, návrat v 16:15 hod. autobusem, délka pěší trasy 9 km, plné jízdné cca 68 Kč, plné vstupné celkem cca 70 Kč Chalupská slať: Sraz v 7:00 hod. na AN, návrat v 16:25 hod. autobusem, délka pěší trasy 8 km, plné jízdné cca 50 Kč Vydra: Sraz v 7:00 hod. na AN, návrat v 16:20 hod. autobusem, délka pěší trasy 8 km, plné jízdné cca 114 Kč, plné vstupné cca 30 Kč. KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Svačinu a pití na celý den si děti nosí vlastní. Na výpravy platí stejné podmínky vybavení dětí, jako na výlety Soutěže Slunečná: Sraz v 7:00 hod. na AN, návrat v 16:25 hod. autobusem, plné jízdné cca 132 Kč Hlavylámání: Hříčky a hlavolamy v CPR, 8 16 hod Hřiště, hry, hříčky: Hřiště a CPR, 8 16 hod., sraz v 8:00 hod. v CPR Soutěže Kvilda: Sraz v 7:00 hod. na AN, návrat v 16:25 hod. autobusem, délka pěší trasy 10 km, plné jízdné cca 60 Kč Anenská pouť Borová Lada: Sraz v 11:50 na AN, návrat v 16:25 hod. autobusem, plné jízdné cca 50 Kč Hry a tradice Kašperské Hory: Sraz v 8:30 hod na AN, návrat v 16:20 hod. autobusem, plné jízdné cca 56 Kč Hry známé i neznámé: Hry v CPR, 8 16 hod Skřítci Kašperské Hory: Sraz v 8:30 hod. na AN, návrat v 16:20 hod. autobusem, plné jízdné cca 56 Kč, plné vstupné cca 30 Kč Vaše hry: Hry v CPR, 8 16 hod. Přineste hry, které máte rádi a naučte je ostatní Staročeské hry Stožec: Sraz v 12:35 hod. na AN, návrat vlakem v 19:40 hod., plné jízdné cca 144 Kč Cizokrajné hry: Hry v CPR, 8 16 hod K lasické h r y: H r y v CPR, 8 16 hod. TVOŘENÍ JE KOŘENÍ Svačinu a pití na celý den si děti nosí vlastní. Na výpravy platí stejné podmínky vybavení dětí, jako na výlety Keramika bez pece: CPR, 8 16 hod. Přineste si velké plato od vajec Tričko jako malované: CPR, 8 16 hod. Přineste si bavlněné tričko Zpracování ovčí vlny Kašperské Hory: Sraz v 8:30 hod. na AN, návrat v 16:20 hod. autobusem, plné jízdné cca 56 Kč Vyrábění z ovčí vlny Stožec: Sraz v 8:30 hod. na VN, návrat v 16:30 hod. autobusem, plné jízdné cca 126 Kč Korálky pateříky Kašperské Hory: Sraz v 8:30 hod. na AN, návrat autobusem v 16:20 hod., plné jízdné cca 56 Kč, plné vstupné cca 30 Kč Ubrouskový den: CPR, 8 16 hod. Přineste si obyčejný květináč, plátěnou tašku (nebo povlak na polštář, ubrus ), silnou svíčku Stará řemesla Stožec: Sraz v 8:30 hod. na VN, návrat v 16:30 hod. autobusem, plné jízdné cca 126 Kč Malované sklo: CPR, 8 16 hod. Přineste si skleničku, vázu či jiné skleněné nádoby Malované hedvábí: CPR, 8 16 hod. Přineste si rámečky s napnutým hedvábím (lze v různých tvarech a velikostech zakoupit v papírnictví na starém sídlišti nutno shánět s dostatečným předstihem) Papírový den: CPR, 8 16 hod. Přineste si alespoň jednu dvojici stejných pohlednic. LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ANEB ŠKOLA VOLÁ Minidiskotéka v CPR, hod. Přineste si vaši oblíbenou hudbu na MC nebo CD. PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI Každé úterý: od 8:45 hod. pro rodiče s dětmi ve věku měsíců, od 9:15 hod. pro rodiče s dětmi ve věku 18 až 24 měsíců, od 10:15 hod. pro rodiče s dětmi ve věku měsíců. BAREVNÉ PRÁZDNINY Na středu jsme v rámci akce jihočeských mateřských center Barevné prázdniny připravili návštěvní den pro maminky z ostatních MC: 10:00 11:30 hod. tvořivá dílna Barvičky se šlehačkou, 12 13:30 hod. oběd v restauraci s dětským koutkem, 13:30 16 hod. prohlídka města a zámku s možností návštěvy podzámecké cukrárny. Kdo se k nám jako průvodci či návštěvníci chcete připojit, jste vítáni. Projekt je realizován z prostředků MPSV, MK, RV ZRK, Jihočeského kraje a Města Vimperk.

13 Vimperské noviny 7 8/2009 tel EXKURZE V TUNELU Dne se uskutečnila velmi zajímavá exkurze na stavbě dálničního tunelu pro odborné učitele a žáky stavebních profesí naší školy. Budoucí dálniční tunel mezi Lochkovem a Radotínem budují stavbaři společnosti Hochtief kousek za Prahou ve směru na Dobříš, nad železniční tratí Praha Plzeň. Ten bude součástí vnějšího okruhu kolem Prahy a je tvořen dvěma samostatnými tubusy pro každý směr jízdy. Dvoupruhový, klesající na trase Slivenec Lahovice, bude mít průřez 114 m 2, v opačném směru z Lahovic na Slivenec bude mít třípruhový tubus průřez 130 m 2. Celková délka tunelu je 1,642 kilometru. Stavba tunelu byla zahájena přípravnými pracemi v červnu 2006 a tunel by měl být hotov zhruba za rok, v květnu Během vlastní, téměř tříhodinové exkurze, si všichni zúčastnění prošli celý tunel a dozvěděli se z odborného výkladu pracovníka firmy vše o probíhající stavbě a technologii provádění. Žáci i učitelé se shodli, že tak unikátní důlní stavbu dosud neměli možnost vidět a málokomu se podaří na vlastní oči spatřit práci specialistů, včetně jedinečné techniky, která se při práci pod zemí používá. Ing. Hana Jelínková, SŠ Vimperk SOUTĚŽNÍ PROJEKT BOJOVNÍCI PROTI TOTALITĚ POHLEDEM DĚTÍ Ministr obrany České republiky udělil studentům 2. ročníku maturitního oboru Mechanik elektronik 3. místo v kategorii Televizní magazín a 1. místo Ceny veřejnosti v kategorii Televizní magazín v projektu Bojovníci proti totalitě pohledem dětí ve školním roce 2008/2009. Studenti 2. ročníku maturitního oboru Mechanik elektronik natočili v rámci soutěžního projektu zajímavý dokument s názvem Příběh písničkáře Karla Kryla v dobách totalitního režimu. Projekt Bojovníci proti totalitě pohledem dětí je soutěž, která byla ve školním roce 2008/2009 nově rozšířena o střední školy, pro které bylo ke zpracování připraveno téma Revoluční rok V rámci projektu byla každé přihlášené škole nabídnuta beseda s pamětníky, mediální školení a následně také konzultace mediálních a historických souvislostí, publikace, návštěvy institucí. Pozvání naší školy přijal a koncertně vystoupil vážený host Jan Kryl, bratr exilového písničkáře Karla Kryla. Po skončení koncertu se Jan Kryl posadil před televizní kamery a odpovídal na dotazy studentů. Přestože tvorba soutěžního díla probíhala pod pedagogickým dohledem, žáci vytvořili celé dílo sami scénář, natáčení dokumentu, střih a ozvučení. Soutěž byla mediálně propagována především Českou televizí a Českým rozhlasem. Vyvrcholením celého projektu bylo vyhlášení vítězů soutěže, které se uskutečnilo u Památníku Vojna u Příbrami dne 4. června 2009 za účasti žáků všech škol, které se do projektu zapojily. Soutěžní dokumenty z minulého ročníku byly prezentovány ve vysílání České televize, Českém rozhlase a na vybraných filmových festivalech. Stejné uplatnění je očekáváno i u dokumentů vytvořených v rámci nového ročníku. Na soutěžním dokumentu se podíleli žáci: Ondřej Hála, Daniel Jerolím, Pavel Járka, Josef Kovář, Petr Lukšan, Vendula Záleská a Marcela Hejná. Jitka Hyksová SPOLEČNOST PRO DOBRÉ SOUŽITÍ ČESKY A NĚMECKY HOVOŘÍCÍCH ZEMÍ A OBČANŮ, O. S., NA SŠ VIMPERK V úterý 2. června 2009 měli studenti 1. ročníku maturitního oboru mechanik elektronik možnost zúčastnit se prezentace Společnosti pro dobré soužití česky a německy hovořících zemí a občanů, o. s., která proběhla v televizním studiu SPV Vimperk. Společnost zastupoval její předseda Ing. Jaroslav Pospíšil a spolu s ním přijeli dva studenti strakonického gymnázia. Ti nejprve studenty SŠ Vimperk seznámili velice zajímavým a přístupným způsobem s vlastní zkušeností z roční výměnné stáže, kterou strávili na německých školách. Vypravovali o kulturních rozdílech, o odlišné mentalitě německé mládeže, o rozdílech ve vzdělávacím a výchovném procesu GIRLS DAY 2009 Dne se zde uskutečnil 2. ročník unikátního projektu Girls day. Celá akce byla určena pro dívky z 8. ročníků základních škol, které se právě rozhodují, jakou školu nebo jakou profesi si vybrat. Cílem projektu je přiblížit dívkám technické obory, umožnit jim získat praktické zkušenosti v tzv. mužských oborech a poznat všední pracovní den ve vybraném provozu. Na Girls day se přihlásilo 45 dívek ze základních škol ze Čkyně, z Prachatic, z Vlachova Březí a Vimperka (Smetanova ul.). Pro tento den byly osloveny konkrétní firmy, kde dívky i o jazykových a národnostních bariérách mezi oběma národy. Po jejich prezentaci následovaly informace Ing. Jaroslava Pospíšila o možnostech mezinárodních výměnných stáží. Seznámil žáky také s možnostmi, které student po návratu z roční stáže do školy má: zopakovat si ročník, nebo vykonat rozdílové zkoušky a postoupit dále se svými původními spolužáky. Na závěr celé akce se studenti dozvěděli o možnosti zúčastnit se o následujícím víkendu festivalu mládeže, který se koná v Písku. Několik jedinců projevilo o tuto akci zájem. Celá prezentace se setkala s velkým ohlasem u žáků naší školy, především díky bezprostřednímu a zajímavému projevu studentů Honzy a Franty ze strakonického gymnázia. Mgr. Martina Slámová zažily část pracovního dne. Bylo to na pracovištích ve firmách: ROHDE & SCHWARZ, s. r. o., Vimperk, Seaquist Closures Löffler, s. r. o., Čkyně, IT Profi, s. r. o., pobočka Vimperk, TV Studio Epigon Vimperk, Květinářství Anička Vimperk. Dále pro dívky byla připravena pracoviště přímo ve škole ve specializovaných učebnách, které jsou vybaveny moderními elektronickými přístroji. Celá akce byla průběžně dokumentována novináři a Českým rozhlasem. Všem zúčastněným patří poděkování, celý Girls day byl akční a velmi se povedl. Ing. Hana Jelínková

14 14 tel Vimperské noviny 7 8/2009 Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk ÚSPĚŠNÉ STÁTNÍ ZKOUŠKY V pondělí se konaly na naší škole státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici, kterých se účastnilo 11 studentek ze 3. ročníku obchodní akademie a 1 studentka ze 4. ročníku, která konala zkoušku ze zvýšené rychlosti. Státní zkouška má dvě části desetiminutový opis textu, minimálně je nutno dosáhnout 200 čistých úhozů za 1 minutu s maximálním procentem chyb 0,50. Druhá část trvá 90 minut a uchazeč musí v souladu s platnou normou vyhotovit na počítači tabulku a obchodní dopis. Státní zkoušky probíhaly pod dohledem zkušební komisařky z Písku Ing. Hany Kortusové. Studentky se na státní zkoušku pilně připravovaly celý školní rok a výsledek se dostavil všechny uchazečky u státní zkoušky uspěly. Je třeba zvlášť zdůraznit úspěch studentky ze 4. ročníku obchodní akademie Marie Hanzlové, která po loňském úspěšném absolvování základní státní zkoušky vykonávala letos zvýšenou rychlost, kdy se píší dvakrát desetiminutové opisy a minimálně se musí dosáhnout při obou opisech 300 úhozů. Maruška při prvním opisu dosáhla výkonu 362,0 úhozů při 0,05 % chyb a podruhé napsala 384,1 úhozů při 0,05 % chyb. Za tento úžasný výkon obdržela dvě známky výborné. Tato úspěšná studentka naši školu několikrát reprezentovala na krajské soutěži v grafických disciplinách, v loňském školním roce se umístila na 2. místě, letos byla čtvrtá. Máme radost, že všechny studentky při tak náročné zkoušce uspěly. Přejeme jim, aby tuto potřebnou a v současné době důležitou dovednost zvládat co nejlépe klávesnici počítače využily nejen při dalším studiu, ale i v budoucím profesním i osobním životě. Ing. Dana Frnochová nala Lektor vyprávěl svůj osobní příběh, který studenti se zájmem vyslechli a měli řadu dotazů. Osvědčily se nám adaptační kurzy pro první ročníky, které jsme organizovali již potřetí na Chatě Mládí na Zadově. Noví studenti naší školy mají možnost strávit společně se svým třídním učitelem a odbornými lektory z organizace Prevent Strakonice určitý čas (zatím se jednalo o 24 hodin, od příštího školního roku plánujeme 3 dny). Formou her a aktivit různého druhu se navzájem lépe poznají a v předstihu si vytvoří pozitivní sociální vazby v třídním kolektivu. Tento společný pobyt jim pomůže lépe se vyrovnat s přechodem na středoškolský typ studia. Lektoři z organizace Prevent jsou zkušení a organizačně zdatní, umějí žáky zaujmout, celý program mají velice pečlivě připravený a vhodnými metodami pracují se žáky po celou dobu adaptačního kurzu. Po skončení adaptačního pobytu je dotazníkovou formou zjišťována zpětná vazba, hodnocení je vždy jednoznačně pozitivní. Peníze na tuto prospěšnou akci se částečně získávají z grantu Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Kromě besed se preventivní témata prolínají řadou vyučovacích předmětů a jsou součástí učebních plánů. S prevencí samozřejmě souvisejí volnočasové aktivity, kterým naše škola věnuje velký prostor např. školní sportovní klub, pěvecký sbor CANTO, divadelní spolek Spirála. V průběhu školního roku se uskutečnila spousta akcí, která zároveň vychovávají studenty ke zdravému životnímu stylu a vedou k prevenci sociálně patologických jevů např. v oblasti sportovních aktivit (lyžařské kurzy, plavání, sportovně turistické kurzy, olympiády, Zátopkovy štafety, soutěže atd.), kultury (návštěvy divadel v Praze, Českých Budějovicích, Č e ském K r u m lově, fi l mov á představení, koncerty, výtvarné výstavy žáků atd.), humanitární činnosti (adopce na dálku indické dívky, pomoc při organizaci akcí Světluška, Srdíčkový den atd.), ostatní činnosti (např. zájezd do Skotska, Vídně, exkurzně vzdělávací týdny, akce s enviromentální náplní, řada exkurzí atd.). Mohli bychom jmenovat řadu dalších akcí, které jsme letos pro naše žáky uspořádali. Ze všech uvedených skutečností je patrné, že na naší škole studenty nejen vzděláváme, ale snažíme se přispívat k jejich celkovému duševnímu i tělesnému rozvoji, vést je ke zdravému životnímu stylu a v rámci možností se starat o prevenci sociálně nežádoucích jevů, které bohužel patří k dnešní době. Ing. Dana Frnochová školní metodička prevence Zaslouženou odměnu předala Marii Hanzlové ředitelka školy Ing. Eva Piherová. FOTO: ROMAN HAJNÍK PREVENTIVNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Mezi priority naší školy patří zdravý vývoj našich žáků, proto dáváme velký prostor činnostem, které vedou k prevenci sociálně patologických jevů. Každý školní rok zpracováváme Minimální preventivní program, který zahrnuje preventivní aktivity pro studenty. V letošním školním roce bylo pro žáky uspořádáno celkem 28 besed, kterých se zúčastnilo 40 tříd (všechny třídy školy měly alespoň jednu besedu). Besedy vedli zkušení odborní lektoři z externích organizací např. Phénix Prachatice, Prevent Strakonice, Policie ČR Prachatice, Čas proměn Praha, státní zastupitelství, Pedagogicko psychologická poradna Prachatice aj. Témata byla vybrána po dohodě s třídními učiteli a vyučujícími společenských věd. Jednalo se např. o vztahy ve třídě, marihuanu, ilegální drogy, rizika sexuálního chování, prevenci šikany, kouření, trestnou činnost mládeže. Besedy vždy probíhají interaktivní formou, studenti jsou aktivně zapojováni a živě o tématu diskutují. Zvlášť působivá byla beseda s místopředsedou České společnosti AIDS pomoc, o. s., Praha, panem Martinem Hornychem o problematice AIDS, která se ko- SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ LIPNO 2009 Sportovně turistický kurz proběhl ve dnech od Kurzu se zúčastnilo 62 studentů třetích ročníků G a SOŠe Vimperk. Náplň kurzu tvořily tyto aktivity: cyklistika, vodácký výcvik, sjezd Vltavy, sportovní turnaje, orientační běh, vědomostní soutěže, netradiční disciplíny. Podmínky tábora nám umožnily realizovat jednotlivé aktivity. Nutno říci, že ani počasí, až na malou výjimku, nebylo proti. Odjezd studentů na STK Lipno. Všechny činnosti byly zahrnuty do celotáborové hry Lov Lipenského Bobra. Hned v počátku se podařilo rozdělit studenty do šesti vyrovnaných družstev a lov mohl začít. Každý jednotlivec pak přinášel důležité body svému bobřímu týmu. Nutno zdůraznit, že všechny činnosti probíhaly v přátelské atmosféře a nesly se v duchu fair play. Vyvrcholením kurzu byla prezentace týmové zástavy (každé družstvo vyšívalo svoji vlajku) a závěrečný čtyřboj, který dokonale prověřil družstva po stránce fyzické i strategické. FOTO: ARCHIV G A SOŠE VIMPERK

15 Vimperské noviny 7 8/2009 tel S průběhem kurzu jsme byli velmi spokojeni a velký dík zaslouží všichni ti, kdo se podíleli na přípravě a chodu kurzu. Jme- novitě J. Hrdinková, V. Huříková, M. Havlíčková, V. Huřík a Z. Pavlásek. Mgr. Luděk Filip ZŠ TGM informuje Zátopkovy štafety již tradiční akce na závěr školního roku na G a SOŠe Vimperk. FOTO: J. PULKRÁBEK SOUTĚŽE, SOUTĚŽE V minulém čísle jsme přinesli první část poměrně dlouhé řady úspěchů našich studentů ve školním roce V tomto čísle pokračujeme výsledky dalších soutěží. Okresní kola Dějepisná olympiáda: 1. místo K. Předotová (4.G) Z e m ě p i s n á o l y m p i á d a : 2. místo (kat. A) J. Švejda (1.G), 2. místo (kat. B) M. Myslík (2.G), 2. místo (kat. C) J. Vaverová (4.G), 3. místo (kat. D) Ivo Otcovský (4.A) Biologická olympiáda: 2. místo K. Jančiová (2.G) Fyzikální olympiáda: Kategorie E 1. místo Z. Kutil (4.G), 1. místo K. Předotová (4.G), 2. místo P. Kříž (4.G) Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek : 3. místo sólo (kat. II) E. Szpuková (1.G), 2. místo sólo (kat. III) T. Malíková (3.G), 1. místo duo K. Karasová T. Malíková (3.G), 1. místo sólo (kat. IV) V. Kříž (4.G), 3. místo duo K. Karasová T. Malíková (3.G) Krajská kola Literární část soutěže Evropa ve škole: 2. kategorie 1. místo K. Karasová (3.G), 3. místo L. Šimečková (3.G); 3. kategorie 3. místo V. Sladovníková (4.G), 3. místo H. Voldřichová (5.G); 4. kategorie 1. místo L. Pečeně (8.G), 2. místo V. Wagner (8.G), 3. místo M. Květoňová (4.OA) Psaní na klávesnici: 4. místo M. Hanzlová (4.OA) Soutěž v programování: Kategorie mládež 4. místo J. Předota (2.A) Zeměpisná olympiáda: 2. místo (kat. C) J. Vaverová (4.G) Olympiáda v českém jazyce: 4. místo J. Vaverová (4.G) Národní kolo Literární část soutěže Evropa ve škole: III. kategorie 2. místo V. Sladovníková (6.G), IV. kategorie 2. místo L. Pečeně (8.G), V. Wagner (8.G) Celostátní soutěž CEFIF Soutěž fiktivních firem o nejlepší výběrové řízení (projekt): 2. místo FF Omega 4.OA Š. Horáková, V. Důra, L. Antošíková Výsledky sportovních soutěží Jednotlivci Okresní finále Plavání: 1. místo (kat. III) D. Předota (2.G) Atletika: 1. místo (kat. IV) L. Šimečková (3.G), 2. místo K. Předotová (4.G) Celostátní finále Snowboard: 1. místo (kat. III) A. Zemanová (2.G), 1. místo (kat. V) V. Valta (4.B) Družstva Okresní finále Basketbal: 1. místo chlapci (kat. V), 2. místo chlapci (kat. IV), 3. místo dívky (kat. V) Volejbal: 2. místo dívky (kat. V) Atletika: 1. místo dívky (kat. V), 2. místo chlapci (kat. V) Plavání: 1. místo dívky (kat. IV), 2. místo chlapci (kat. V) Přespolní běh: 1. místo dívky (kat. III) Kopaná: 1. místo chlapci Krajská finále Přespolní běh: 1. místo dívky (kat. IV), 1. místo dívky (kat. V), 1. místo chlapci (kat. V) Oblastní finále Šachy: 1. místo chlapci Celostátní finále Snowboard: 1. místo chlapci (kat. V). Mgr. Roman Hajník, Ing Marie Roučková SPORTOVNÍ BOOM NA TÉGÉEMCE Chlapci a děvčata ze ZŠ TGM ve Vimperku se prezentovali velmi pěknými výsledky na sportovním poli. Zde nabízím krátký výčet: V hokejbalu a basketbalu 6. a 7. ročníků vyhráli chlapci okresní turnaje. V oblíbeném klání fotbalových jedenáctek základních škol Coca- -cola cupu se prosadil výběr fotbalistů naší školy až do krajského finále, kde obsadil 3. místo. V atletické soutěži družstev Poháru rozhlasu prachatického okresu vyhráli naši sportovci tři zlaté a jednu bronzovou medaili. Postoupili do krajského finále v Táboře, kde v těžké konkurenci družstva mladšího žactva získala sedmá místa a starší žákyně místo šesté. Naši žáci se neztratili ani na okresní atletické olympiádě I. a II. stupně základních škol v Prachaticích, kde stáli velmi často na stupních vítězů a potvrdili tak svoje výkony z Poháru rozhlasu. Z jednotlivců bych chtěl vyzdvihnout výborné výkony velmi všestranného a sportovně nadaného Pavla Samohejla, který reprezentoval školu v hokejbalu, fotbalu a atletice. Krásné výkony předvedli také Lukáš Vančura, Jiří Mánek, Eliška Dohnalová, Pavla Nováková, Monika Vincíková, Anička Chodorová, Filip Vondruška, Nela Zahradníková, Natálka Grabmüllerová, Linda Simetová, Honza Stejskal, Monika Stejskalová, Nikola Malíková, Anička Vlčková, Pepa Vondrášek, Honza Pichler, Míra Vaněk, Dan Sýkora, Tonda Novák, Milan Vondrášek a všichni ostatní, kteří svými výkony pomohli k výše uvedeným výsledkům. Poděkování patří také učitelům a trenérům, kteří mají na předvedených výkonech jejich svěřenců jistě nemalý podíl, a v neposlední řadě také představitelům Města Vimperka za finanční podporu školního sportu. Mgr. Josef Bejček ŠTAFETA BYLA PŘEDÁNA Ve středu jsme u konči l i letošn í spolupráci s mateřskými školami poslední návštěvou předškoláků u nás ve škole. Děti se posadily do lavic a zahrály si na opravdové školáky. Zopakovaly si, co už umí, a také se seznámily se školními pomůckami, které příští školní rok budou využívat při různých vyučovacích hodinách. Od ledna do čer vna předškoláci pravidelně navštěvovali naši školu a každý měsíc mohli v rámci předškolního vzdělávání poznávat, co obnáší být opravdovým školákem. Poznali třídy, prostředí školní družiny, podívali se do tělocvičny a také si zkusili pracovat s počítači. V rámci poslední červnové návštěvy dívky z devátých ročníků předaly svým skorospolužákům pomyslnou štafetu tím, že je ostužkovaly. Cílem našeho snažení bylo, aby se předškoláci seznámili lépe se školou, která pro ně od září bude místem, kde stráví spoustu času. Snad se nám podařilo vzbudit v dětech zájem o něco nového a těšení se do první třídy bude o to větší. Mgr. Hana Hrdá

16 16 tel Vimperské noviny 7 8/2009 SLOVÍČKO FARÁŘE Nechat se políbit volnou chvílí O umění zastavit se Milí přátelé, dovolená je časem pro volné chvíle, pro klid, pro tělesný a duševní odpočinek. Přesto zůstává naše psychika mnohdy ošizena, bez odpočinku. Aby si člověk mohl odpočinout, potřebuje čas. V hlavě totiž nelze něco jednoduše přepnout a změnit životní rytmus. Dovolenou mají mnozí přesně naplánovanou měsíce předem. A po konci dovolené se cítí tak, že by se z ní potřebovali zotavit. Umíme dnes ještě vůbec odpočívat, skutečně vypnout? Dopřejeme si okamžiky, kdy se necháme políbit volnou chvílí? Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Ježíš. Volná chvíle znamená nemít žádnou práci, (což ale není nicnedělání, nuda, lenošení ), něco nemuset, být volný od výkonnosti a něčích požadavků, volný od toho být neustále ve střehu a k dispozici, jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů či nadřízeného, přijití k sobě, přebývání u sebe a se sebou, je to opak rozptýlení a neustálého odvádění pozornosti, je jednou z cest k sobě samému, do svého nitra Ve volných chvílích je dobré počkat na svou duši, která zůstala někde ve světě hektiky, povinností, plánování, a nechat ji k sobě přijít. Ve zklidnění a uvolnění je člověk otevřen pro zcela nové zkušenosti, vnímá vědoměji své já, své tělo, dech, tlukot srdce, sluneční paprsky, ale i blahodárnost stínu. Člověk vidí kolem sebe věci, které jinak ve spěchu přehlédne. K tomu často nepotřebuje ani zrak a sluch, ale jednoduše srdce Ve volném čase můžeme přijít k sobě, ke smyslu našeho konání, našeho života, můžeme přijít ke druhým a k Bohu Neboť vždy, když člověk proniká do hloubky svého já, do hloubky věcí, začíná žasnout nad sebou, nad celým světem Kdo si umí dopřát volné chvíle a pokouší se hledět srdcem, pro toho se otevírá cesta z tohoto světa do světa Božího Ve dnech volna je dobré dělat jednou něco docela jiného. Namalovat obraz, zase číst knihu, udělat něco předem nepromyšleného a neptat se hned proč. Prožít něco docela nového, neplánovaného, dobrodružného, něco prozkoumat, snad docela vynalézt, vyjít do přírody, poslouchat dobrou hudbu výjimečně ne jako kulisu. Být skutečně člověkem, sebou samým, zabývat se otázkami jinak odsouvanými, mít čas pro lidi, žít a ne se jen nechávat žít, říkat já a ne lidé nebo ono by se. Velmi často se člověk v dnešní době ničí proto, že si už neumí udělat volný čas a zastavit se, porozhlédnout se a uvědomit si sebe sama; už si netroufá zamyslet se, protože se leká zodpovědnosti. Spěch mu dává dojem života. Ve skutečnosti se pouze ohlušuje, utíká před sebou samým a odsuzuje se k pudovému životu. Není už zcela člověkem, ale dostává se na úroveň zvířete. Ochota zastavit se je první krok, který člověku dovolí vrátit se k sobě samému. Máš-li strach zastavit se, může to skutečně znamenat, že máš strach potkat sám sebe. A máš-li strach ze setkání se sebou samým, je to proto, že už na sebe nejsi zvyklý, již se neznáš, bojíš se svých výčitek a požadavků. Být ochoten zastavit se znamená být připraven pohlédnout na sebe. Nemusíš ale na sebe hledět sám. Sobě plně porozumíš a sebe poznáš jen ve světle Boha, který tě stvořil k naplněnému životu. Nezabíjej čas, je ti dán Prozřetelností Boží; Bůh je v něm přítomen, zve tě k přemýšlení a k rozhodnutí, aby ses stal více člověkem. Podle M. Quista, P. Michal Pulec Blahopřejeme Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v červnu 2009: Zdeněk Ženíšek Marie Šírerová Václav Kukačka Marta Němcová Anna Kolářová Drahomíra Veselá Charlota Pahorecká Zdeňka Jandová Judita Slavíčková Petr Doktor Touto cestou přeje Město Vimperk oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Jana Lukelová, matrikářka Dne 11. června proběhlo na sále MěKS Vimperk slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen v rámci národního kola soutěže Evropa ve škole. Organizátorem večera bylo G a SOŠe Vimperk. FOTO: J. PULKRÁBEK

17 Vimperské noviny 7 8/2009 tel i TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO VIMPERK nám. Svobody Vimperk Otevírací doba: od do po 8:00 12:00 út pá 8:00 11:30, 12:30 17:00 so 8:30 12:00, 12:30 14:00 ne 8:30 12:00 od po pá 9:00 11:30, 12:30 16:00 Služby: prodej map, pohlednic, brožur, suvenýrů internet pro veřejnost kopírování, scannování, kroužková vazba informace o historick ých a kulturních památkách Vimperska a Šumavy informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy kontakty na ubytování a stravování zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské zvonice Infobox dětský koutek (bez hlídací služby) Po celé léto výstava dokumentů a fotografií o historii dobrovolných hasičů ve Vimperku Po celé léto malá výstava fotografií Vimperka na městské zvonici Neprodejní výstava broušeného a pískovaného skla Naše nabídka: Časopisy Šumava (čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda, zajímavosti, historie); Vítaný host na Šumavě a v Českém lese (čtvrtletník příznivců přírody, památek a lidí) Publikace Šumava (ČJ, NJ, AJ) panoramatická mapa Šumavy, zajímavosti Šumavy (Tajemná jezera, Krajina a architektura, Šumavské pláně, Zlato Šumavy, atd.); Vimperské památky (ČJ, NJ, AJ); Vimperk a okolí informace o městě pod Boubínem a jeho okolí; historie a dnešek; Zlatá stezka; co stojí za vidění; atd. Mapy Šumava (různé oblasti) cyklistické; turistické; vodácká mapa; mapa tajemných míst JČ; mapa - hrady, zámky, pivovary; turistika na koni; kempy JČ; atd. Skládačky (NP a CHKO Šumava) Vchynicko-Tetovský plavební kanál (ČJ, NJ), Medvědí stezka (NJ), Šumavou po stopách zlatokopů, Poledník (ČJ, NJ, AJ), Slatě (Tříjezerní, Jezerní, Chalupská), Šumava geologie národních parků, Fauna a flóra Šumavy, Ledovcová jezera Turistické známky, sběratelské karty Cesty ke hvězdám Vimperk, zboží značky Šumavský originální produkt, DVD Vimperk Šumava na každém kroku Odznaky na hole Cykloznámka (č. 21 Vimperk) odznak, připomínající a oceňující projetí značených cyklotras Pohlednice, průvodce, Pohádkový pas, Vandrovní knížka, Pohádková známka, atd. Zdarma Vimperské noviny; propagační materiály Kontakt: tel.: fax: SLUŽBY VE VIMPERKU KNIHOVNA Městská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpůjční doba pro dospělé: po, čt 10:00 11:30 hod. 12:30 18:00 hod. st 12:30 16:00 hod. Výpůjční doba pro děti: po, st 12:30 16:00 hod. út 12:30 17:00 hod. Internet: ve výpůjčních hodinách pro dospělé. VEŘEJNÝ INTERNET Turistické informační středisko Vimperk - v provozní době TIS MUZEUM zámek Vimperk Otevřeno každý den mimo pondělí 9:00 16:00 hod. MINIMUZEUM náměstí Svobody 8 Otevírací doba v provozní době TIS. Po dohodě s referentkou TIS. MĚSTSKÁ ZVONICE náměstí Svobody Otevírací doba v provozní době TIS. Po dohodě s referentkou TIS. GALERIE U ŠAŠKA Předsálí MěKS Vimperk KYNOLOGICKÝ KLUB Vimperk, ul. Karolíny Světlé (směrem na Pravětínské údolí) Obranářský výcvik: individuálně podle dohody Výcvik psů: neděle 9:00 12:00 hodin BOHOSLUŽBY Kostel Navštívení Panny Marie: Povodeň ve Vimperku. Řádková inzerce Prodám zahrádku s chatkou nad starými tiskárnami. Dále prodám zděnou garáž na Homolce. Informace na tel.: Z důvodu stěhování prodám sedací soupravu (rozkládací gauč + 2 křesla) a ledničku s mrazničkou. Vše ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: Stavební firma JOSTRAcz hledá pracovníky pro obsluhu zemních út 18:00 hod., čt 18:00 hod., pá 18:00 hod., so 18:00 hod. ne 8:30 hod., 18:00 hod. KS SLOVO ŽIVOTA Čelakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondělí od 18:30 hod. Biblické v y učování každý čt od 18:30 hod.; Bohoslužba každou neděli od 15:00 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk Tel.: EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ Misijní stanice Vimperk Shromáždění: neděle, kromě první neděle v měsíci Hotel Anna od 10:00 hod. Kontakt: Zdeněk Neužil, tel.: strojů. Předpokladem je kladný vztah k mechanizaci. Není nutný strojní průkaz, firma sama zaškolí pracovníky. Nástup možný ihned. Kontaktní osoba Šimeček Jaroslav, tel.: Koupím staré německé gramofonové desky do roku Dobře zaplatím. Tel.: , mobil Nabízím zemní a bourací práce. Jan Kříž, Benešova Hora, telefon:

18 18 tel Vimperské noviny 7 8/2009 Soutěž ve sportovní gymnastice O Vimperský pohár Dětský den ve Vimperku na fotbalovém hřišti V tělocvičně II. ZŠ ve Vimperku se v sobotu konal jubilejní 25. ročník gymnastického dvojboje O Vimperský pohár, který tradičně v perfektní spolupráci pořádá oddíl SG TJ Šumavan Vimperk spolu s vimperským DDM. V přeskoku a akrobacii měřilo své síly 21 závodnic a závodníků ze Sokola Písek, Sokola Volyně a 36 místních dětí, které se pilně připravovaly pod vedením trenérek Hany Grabmüllerové, Miloslavy Kabaštové, Heleny Roblové a Marie Kotlíkové. V úvodním slovu poděkovala vedoucí vimperského DDM paní Jitka Martanová vedoucím zájmových kroužků SG za jejich celoroční práci, popřála pěkný sportovní zážitek divákům a hodně štěstí a úspěchů všem soutěžícím. V letošním ročníku vyhlásili pořadatelé celkem 14 kategorií pro chlapce a děvčata ve věku od 5 do 15 let. V příjemné atmosféře všichni soutěžící předvedli velice pěkné sestavy na akrobacii. Druhou soutěžní disciplínou byl přeskok, který začínal v kategorii mateřských škol pouhým výskokem z můstku. Pokračoval skokem z bedny na trampolínu, skrčkou přes švédskou bednu, skokem do stoje na rukou na nižší bednu s následným pádem na duchnu a končil náročným přemetem přes přeskokový stůl. Tento skok předvedla 3 děvčata (Pešková Hana, Tetourová Lucie, Pešičková Eliška) a 2 chlapci (Vančura Lukáš, Rapant Tomáš). Diváci byli skvělí a nešetřili potleskem. Díky finanční dotaci z města Vimperk a díky sponzorům mohli při slavnostním vyhlášení výsledků obdržet všichni soutěžící krásné diplomy, pamětní medaile a pěkné věcné dárky. Mottem letošního jubilejního 25. ročníku soutěže bylo není cílem určit, kdo je nejlepší gymnasta/ka na světě, ale dát možnost a příležitost v klidu a pohodě zacvičit si každému příchozímu. Soudě podle atmosféry a spokojenosti všech přítomných se toto heslo podařilo naplnit. Umístění vimperských soutěžících: Mateřská škola, r. nar a ml.: 6. Hášová Viktorie, 8. Žlábková Štěpánka, Mateřská škola, r. nar. 2002: 3. Kubišová Aneta, 4. Pankrátzová Sára 1. třída: 2. Vaňková Kateřina 2. třída: 1. Vančurová Karolína, 2. Chodorová Anna, 4. Nováková Denisa, 5. Stanžovská Vendula, 6. Hrdá Linda, 7. Žáková Klára, 8. Psutková Michaela 3. třída: 1. Plánková Tereza, 2. Matheislová Lucie, 3. Havlíčková Barbora 4. třída, r. nar. 1999: 1. Rejšková Anna, 2. Hanzlová Nikola, 3. Paštiková Sára, 4. Kudláčková Michaela, 5. Bláhová Pavlína 4. třída, r. nar. 1998: 1. Bublíková Lucie, 2. Kurzová Klaudie, 3. Rejšková Monika tř. chlapci: 2. Hamajda Jaroslav tř. dívky: 1. Vašurová Barbora, 4. Novotná Pavla, 5. Trojanská Ivona Miniliga (r ): 2. Zwettlerová Andrea, 6. Krtoušová Jana IV. liga (r. 1998): 1. Kubaštová Kateřina, 2. Vondrášková Kristýna, 3. Němcová Dominika, 4. Vrábelová Kateřina III. liga ženy (r ): 1. Pešková Hana, 3. Tetourová Lucie III. liga muži (r. 1997): 2. Vančura Lukáš Na neděli 7. června se vimperští fotbalisté rozhodli uspořádat na svém hřišti dětský den. Ten zahájil hlavní organizátor Lukáš Sýs, mimo jiné trenér našich nejmladších kluků. První krok dětského dne začal hodinu a půl po poledni, kdy proti sobě nastoupili nejmenší naši hráči (ročníky ). Kluky jsme rozdělili celkem na čtyři mužstva po 8 hráčích. Na jedné čtvrtině hřiště hrála proti sobě dvě mužstva starších kluků a na druhé ti nejmenší benjamínci. Obě utkání se vydařila hlavně i díky rodičům, kteří přišli v hojném počtu a měli se na co dívat, když kluci nechali na hřišti úplně všechno. Na konci zápasů se kopaly pokutové kopy. V půl třetí utkání skončila a začalo se soutěžit v různých disciplínách. Skákalo se v pytlích, házel se míček na plechovky, střílelo se na hokejovou branku, házely se kroužky na tyč Každý, kdo prošel všemi deseti soutěžemi, dostal na konci diplom za účast na tomto dětském dni. Mimo jiné si také každé dítě odneslo z jakékoli soutěže bonbon, lízátko či jiné sladkosti. Po ukončení soutěží se začaly opékat vuřty a na kytaru hrál Míra Kecskés. Dětský den byl zakončen okolo 19. hodiny, i když některé děti šly domu s pláčem, protože se jim ze hřiště nechtělo. K pěknému odpoledni přispělo i celkem slunečné počasí, i když to v předpovědích tak nevypadalo. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, že si v neděli odpoledne udělali čas a přišli soutěžit. Jaroslav Uhlík místopředseda oddílu kopané TJ Šumavan Vimperk Ski klub Šumava Vás zve na prázdninové závody Šumavský MTB maraton Zadov Stožecká brusle Stožec

19 Vimperské noviny 7 8/2009 tel Tereza Huříková mistryní ČR v časovce Na společném mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice v Bánovcích nad Bebravou vyhrála Tereza Huříková časovku jednotlivkyň. Na poměrně těžké trati dlouhé 19,7 kilometrů zvítězila s náskokem 17 sekund před druhou v pořadí Martinou Růžičkovou a 59 sekund před třetí Jarmilou Machačovou. Tereze svědčily těžké a táhlé kopce, které byly na trati časovky, kde získávala nad svými soupeřkami díky svým silovým dispozicím. Osvědčila se tak silová příprava, kterou Tereza před závodem absolvovala. Na čtvrtém místě se ztrátou 1:05 min. dojela Lada Kozlíková a až na pátém místě se ztrátou 1:16 min. dojela Martina Sáblíková. Tereza si ziskem mistrovského titulu zajistila nominaci na zářijové mistrovství světa v silniční cyklistice ve švýcarském Mendrisiu. Jiří Lutovský Kamler spolu s Matějem Nepustilem až na 5. respektive 6. místo, tempu bohužel nestačil Tomáš Trunschka, který dojel nakonec na 15. místě. V posledních dvou kolech vystupňovala dvojice Soukup Spěšný svoje tempo a odjela třetímu ze skupiny Filipu Eberlovi. O prvenství se bojovalo v závěrečném sjezdu a spurtu do cíle, který ve svůj prospěch rozhodl Milan Spěšný a získal tak po dvou letech opět prvenství v Českém poháru pro tým ČS MTB. Na výborném 6. a 7. místě dojel Josef Nabitý závodní víkend Závodníci ČS MTB, členové Bike klubu Vimperk, závodili uplynulý víkend na více místech. Nejúspěšnější byla Tereza Huříková, Matěj Nepustil a Tomáš Trunschka. Tereza Huříková skončila třetí v silniční časovce. Tereza závodila po roce a půl v silniční časovce jednotlivkyň. Poblíž Hradce Králové absolvovala český pohár na silnici. Závod byl součástí přípravy na mistrovství republiky v silniční cyklistice, z kterého se Tereza pokusí nominovat na silniční mistrovství světa. Ženy závodily na 17,9 kilometrů dlouhé trati, kterou absolvovaly ty nejlepší v čase okolo 25 minut. Největším protivníkem byl velký nárazový vítr, který ztěžoval závodnicím život. Tereza byla v cíli nakonec třetí se ztrátou 5 sekund na vítěznou Jarmilu Machačovou a čtyři sekundy na druhou Martinu Sáblíkovou. Muži ČS MTB absolvovali závod Bundesligy v Albstadtu. Závod Kamler a Matěj Nepustil (1. a 2. místo v kategorii do 23 let), Matěj Nepustil tím získal dres vedoucího jezdce kategorie do 23 let. V kategorii juniorů dojel Daniel Dvořáček na osmém místě a v kategorii kadetů Dan Pašek na místě sedmém. Závod byl zároveň poslední možností nominovat se na mistrovství Evropy. Z týmu ČS MTB se nominovali: Milan Spěšný, Tereza Huříková, Josef Kamler, Matěj Nepustil a Daniel Dvořáček. Jiří Lutovský byl zařazen v nejvyšší kategorii HC mezinárodního žebříčku. Nejlepšího výsledku dosáhl v závodě U 23 Matěj Nepustil, který dojel na 4. místě, Josef Kamler dojel na 14. místě. Milan Spěšný po dobrém startu trefil strom a během dalšího průběhu ze závodu odstoupil. Na čtvrtém místě v celkové klasifikaci etapového závodu MTB Beskydy Trophy dojel Tomáš Trunschka. Na prvního Poláka Marka Galinského ztratil 21 minut a dojel v cekovém čase 15:33:09. V dalším závodě Kola pro život na Orlíku dominovali závodníci ČS v juniorské kategorii. Vyhrál Daniel Dvořáček před Janem Svoradou a Jiřím Csirikem, na čtvrtém místě je doplnil Viktor Stošek. V závodě mužů dojel na 11. místě Pavel Zerzan, který spolu s dalšími závodníky zabloudil na své trase závodu. Jiří Lutovský Česka spořitelna MTB team Český pohár MTB v Teplicích Závodníci týmu České spořitelny MTB a členové Bike klubu Vimperk ovládli v elitních kategoriích další závod Českého poháru MTB v Teplicích. Tým České spořitelny MTB získal prvenství v obou hlavních závodech čtvrtého dějství českého poháru MTB. Závod žen vyhrála s náskokem jedné a půl minuty Tereza Huříková. Tereza si již od startu udržovala náskok okolo půl minuty, který v závěru závodu zvýšila a projela cí- lem první před Pavlou Havlíkovou. V závodě mužů se již od startu pohybovali závodníci ČS MTB v první desítce a kontrolovali průběh závodu. V první tříčlenné skupině, ve které udával tempo Rakušan Christoph Soukup, jel Milan Spěšný. V další skupině kontroloval pozici a tempo Josef Kamler, bývalý student SG Vimperk, a spolu s ním Tomáš Trunschka a Matěj Nepustil. V průběhu závodu se dostal Josef

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.05.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.03.2010 Usnesení č. 220 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.03.2010. Usnesení č. 221 Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek Martina

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.05.2010 Usnesení č. 561 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 24.05.2010. Usnesení č. 562 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Usnesení č. 240 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.03.2008 Usnesení č. 241 Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více