Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21"

Transkript

1 listopad 2014 ročník 20 zdarma Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany Z radnice Business Park: další etapa proměny Letňan Strana 17 BEZPEČNOST Kontroly čipování psů probíhají i na osmnáctce Strana 18 SPORT Plavkyně z Letňan získala olympijský bronz Strana 29

2 Hlavní mediální partner Vstupenky v pokladně divadla Křižíkova 10, Praha 8, tel.: , obchodním odd. tel.: , 888, 999, v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok. Přímý odkaz na Youtube: SC /53

3 úvod Z obsahu č. 11/ Školství Na Tupolevce to v novém školním roce zase žije! Jen za prvních několik týdnů děti stihly výlet do planetária, školu v přírodě a přespolní běh. 24 Rozhovor O tom, že mezi námi žijí úspěšní a šikovní lidé, není pochyb. Prostřednictvím Listů jsme vám již představili sportovce, sběratele i umělce. Další zajímavou osobností je výtvarník Patrik Proško. 04 Téma měsíce Výsledky voleb v Letňanech byly pro někoho překvapením, pro jiného ne. S kým jste sympatizovali vy? A dostal se do zastupitelstva MČ? Čtěte na stranách Dárek pro čtenáře Listů Volná vstupenka na Stříbrné vánoční dny! V průběhu tohoto roku jsme v Listech otiskli několik volných nebo zlevněných vstupenek na veletrhy konané v areálu PVA EXPO PRAHA. Naším posledním letošním dárkem pro vás je vstupenka na Stříbrné vánoční dny. 27 Volný čas Za pár týdnů je tu advent a po něm i Vánoce. Pro zpříjemnění posledních dnů roku připravila Letňanská sportovně kulturní společně s městskou částí tři zajímavé akce již tradiční rozsvícení stromu, mikulášskou besídku a rozdávání vánoční polévky. Milé čtenářky, vážení čtenáři! Skončil říjen a spolu s ním celorepublikové politické vábení a začalo nové volební období. Letňanům letošní komunální volby přinesly mimo jiné i nové politické strany a uskupení, i když se starými tvářemi. Také díky tomuto úkazu bude v našem jednadvacetičlenném zastupitelstvu zastoupeno celkem osm politických subjektů. Nezbývá než doufat, že tato cirkulace komunálních kádrů má za cíl pouze a jen dobro letňanských voličů. Osobně jsem ale rád, že letňanská předvolební kampaň byla pozitivní a nezvrhla se do osobního napadání, a věřím, že touto cestou půjdeme i v rámci společné zastupitelské práce. Jsem přesvědčen, a často to opakuji i na této stránce, že komunální politika je o lidech, nikoliv o stranách. Dokázali jste to i vy svými hlasy pro mne a mé kolegy, přestože v celostátním měřítku už ODS není prestižní značkou, ale spíše cejchem v negativním smyslu. Velmi si této důvěry vážíme, o to více, že je to naše třetí volební vítězství v řadě. Je to pro nás nejen silný závazek, ale především obrovská motivace do další práce. V duchu podstaty komunální politiky, kterou jsem zmínil, bude mít na radnici přímou odpovědnost trojkoalice ODS, ČSSD a TOP 09, stejně jako v předchozím období. Tato situace usnadní plynule navázat na naši práci a pokračovat například v přípravách plánovaných prosincových akcí. Už teď si můžete udělat okénko v kalendáři a těšit se na mikulášskou nadílku pro vaše děti, rozsvěcení vánočního stromu a rybí polévku z radnice. Závěrem bych na tomto místě rád poděkoval všem, kteří mi dali důvěru při volebním hlasování: DĚKUJI! A i se všemi ostatními se těším na setkání při našich (nejen) vánočních akcích. Přeji vám příjemný dušičkový čas. Ivan Kabický, starosta Foto Marie Votavová Letňanské listy. Periodický tisk územního samosprávního celku Ročník 20. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, IČ Registrace: MK ČR E Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Oldřich Miffek, Denis Postler, Hana Saitzová Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha-Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: Matěj Vrtílek Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Vít Vrbický, manažer inzerce, tel.: , cz Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, s. p., distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 téma měsíce Volby 2014: Voliči ocenili vše, co se v Stejně jako v celé republice vzniklo i v Letňanech před letošními podzimními komunálními volbami několik nových subjektů, které se snažily získat přízeň voličů. V obálkách s volebními lístky nakonec měli Letňanští celkem 10 kandidátních listin se jmény zájemců o členství v Zastupitelstvu městské části Praha 18, případně přímo o křeslo starosty. Kromě tradičních politických subjektů, jakými jsou ODS, ČSSD, KSČM, TOP 09 nebo KDU-ČSL a Strana zelených, to byly například hnutí Pro Prahu, Strana svobodných občanů, Piráti, Domov nebo RDS. Jejich programy se v některých bodech shodovaly, v některých velmi lišily, všechny ale měly jedno společné deklarovaly, že v případě výhry se budou zabývat problémy, které občany městské části trápí, zejména těmi, které souvisejí se školstvím, dopravou, bezpečností, financemi a volnočasovými aktivitami. Účast ve volbách byla podprůměrná Zatímco posledních komunálních voleb se v roce 2010 zúčastnilo voličů z oprávněných, tedy 41,84 procenta, letos se do volebních místností vydalo pouze z celkového počtu oprávněných voličů, což je 36,42 procenta. Překvapením byl tedy nejen celkový počet oprávněných voličů, který se navzdory velkému přílivu nových obyvatel do obce zvláště v posledních letech opět snížil, ale i (ne)ochota občanů vyjádřit se k budoucímu dění v místě, kde žijí. 21 mandátů vs. 175 kandidátů Jak jsme uvedli, letošních voleb do Zastupitelstva MČ Praha 18 se zúčastnilo celkem deset politických subjektů se 175 kandidáty. V boji o 21 postů zastupitele uspělo osm. Dva subjekty, RDS a Domov shodou okolností to byly ty, které do volebního klání vyslaly nejmenší počet kandidátů, dva, resp. pět nezískaly ani jeden mandát. Jednu židli mají na jednáních zastupitelstva v obřadní síni radnice jistou Svobodní a KSČM, dvě MÁTE PRÁVO (koalice Strany zelených a KDU-ČSL) a Piráti (s podporou hnutí Zdravé Letňany), po třech mandátech získaly ČSSD a TOP 09, čtyři nové hnutí Pro Prahu vedené Ondřejem Lněničkou a pět ODS v čele s Ivanem Kabickým. Právě souboj těchto dvou subjektů a jejich lídrů byl velmi napínavý a v průběhu sobotního odpoledne a večera přiváděl jejich příznivce střídavě do stavu nadšení i smutku z porážky. I letos se křížkovalo Malé překvapení přichystali voliči třem politickým subjektům. To první se zrodilo u Svobodných, kde na post zastupitele vykřížkovali Josefa Kašíka, který byl na kandidátní listině až na osmém místě. Neplánovaný úspěch zaskočil dva zástupce TOP 09 učitelku a sbormistryni Lenku Pospíšilovou a spisovatele Václava Šorela. Oba zřejmě doplatili na to, že jsou díky svým aktivitám známými a lidmi velmi pozitivně vnímanými členy letňanského společenství. Byly to ale právě jejich jiné zájmy, pro které se nakonec rozhodli svých mandátů vzdát (viz Omluva voličům níže na této straně). Za poctivou práci pro obec odměnili voliči i dlouholetého zastupitele Emila Kassla z KSČM, kterého svými hlasy katapultovali ze čtvrtého místa až do zastupitelstva městské části. Král je mrtev! Ať žije král! Trochu nadneseně jsme chtěli vyjádřit, že volbami nic neskončilo. A to přestože již od prvních hodin po nich bylo víceméně jasné, že se vedení městské části opět ujme koalice v čele s Ivanem Kabickým, která ji spravovala před volbami. I tak ale bylo třeba zasednout ke kulatému stolu a vyjasnit a sladit priority a cíle příštích čtyř roků. V pondělí 20. října pak koalice stran ODS, ČSSD a TOP 09 vydala společné tiskové prohlášení, v němž je mimo jiné uvedeno: Jako prioritní byla stanovena tato témata: zdravé veřejné finance, bezpečnost a pořádek na území městské části a transparentnost procesů správy. A také: Strany se dohodly, že v sedmičlenné Radě městské části Praha 18 obsadí tři místa zastupitelé z ODS, dvě z ČSSD a dvě z TOP 09, přičemž funkci starosty bude vykonávat Ivan Kabický (ODS) a funkce uvolněných místostarostů Oldřich Miffek (ČSSD) a Iveta Lojková (TOP 09). Obsazení funkcí bude muset ještě potvrdit ustavující jednání Zastupitelstva MČ Praha 18. (Do uzávěrky nebyl znám termín zasedání. S výsledky tohoto jednání vás seznámíme v příštím vydání Listů.) Omluva voličům Vážení voliči, přes padesát let žiji v Letňanech a stejně tak dlouho se podílím na kulturním životě této milé obce. Nejdříve jsem zde jako žákyně ZŠ Rychnovská hrála divadlo, zpívala ve sboru a recitovala, nyní tu již přes dvacet let jako učitelka téže školy vedu dětský orchestr, sbor a hudební hrátky pro rodiče s dětmi. Nový školní rok mi připravil nové výzvy na hudebně pedagogickém poli a já jsem jen s obavou sledovala vývoj volebních preferencí. Po úspěchu, který jsem díky vám zaznamenala, jsem však zvážila svoje časové i fyzické možnosti, a protože ráda dělám věci na sto procent, rozhodla jsem se mandátu vzdát. Velmi se vám za to omlouvám a věřím, že se budeme setkávat na nejrůznějších kulturních akcích, které život v Letňanech obohatí a zpříjemní. S díky za pochopení, Lenka Pospíšilová Pár slov závěrem Výsledek voleb potvrdil v Letňanech to, co je v komunálních volbách běžné fakt, že voliči oceňují výsledky práce jednotlivců navzdory jejich politické příslušnosti. Pokud by to tak nebylo, nemohlo by v následujícím volebním období zasedat v zastupitelstvu celkem pět zástupců Občanské demokratické strany, tedy subjektu, který je (s ohledem na některé kauzy) v posledních letech vnímán většinou obyvatel spíše negativně. Popřejme jim a všem dalším zvoleným členům zastupitelstva, těm starým i těm novým, aby je po celé čtyři roky neopustily nadšení, síly a zdravý rozum. A aby vždy rozhodovali s ohledem na zájmy letňanských obyvatel. Omluva voličům Přátelé. Velmi se omlouvám, ale ze zdravotních a zejména pracovních důvodů musím odmítnout čest, kterou jste mi prokázali tím, že jste mne při volbách vykřížkovali až na místo letňanského zastupitele. Před volbami jsem se dohodl se zástupci TOP 09, že jako nestraník budu umístěn na kandidátce této strany na osmém místě. Dosud jsem pracoval v kulturní komisi RMČ Praha 18 a měl jsem zájem v ní pracovat i nadále. Rozhodně jsem ale nechtěl dělat velkou politiku. Bude-li to možné, chci i nadále pracovat pro kulturu v Letňanech, třeba prostřednictvím Letňanských listů, do nichž již roky přispívám. Nicméně hlavním těžištěm mé práce bude i nadále má vlastní tvorba v podobě psaní knih či rozhlasových her, která mě plně vytěžuje. Pakliže bych nemohl vykonávat práci zastupitele na sto procent, byl bych zastupitelem špatným, a je jen dobře, že na mé místo postoupí další člen kandidátky. Váš Václav Šorel 4 Letňanské listy 11/2014

5 téma měsíce Letňanech v posledních letech změnilo Pořadí stran (% platných hlasů) Občanská demokratická strana 20,01 Pro Prahu 18,34 Česká strana sociálně demokratická 14,83 TOP 09 14,21 MÁTE PRÁVO 9,46 Piráti s podp. Zdravé Letňany 8,80 KSČM 7,60 Strana svobodných občanů 6,50 Romská demokratická strana 0,10 DOMOV 0,15 Počet mandátů v zastupitelstvu (celkem 21) ODS 5 Pro Prahu 4 ČSSD 3 TOP 09 3 MÁTE PRÁVO 2 Piráti 2 KSČM 1 Strana svobodných občanů 1 DOMOV 0,15 % Romská demokratická strana 0,10 % Jmenovitý seznam zastupitelů MČ Praha 18 (v pořadí dle získaných hlasů) Kabický Ivan ODS Lněnička Ondřej Pro Prahu Mikulecký Jan 941 ODS Ježková Věra 932 ODS Císařová Anna 882 ODS Tomášek Stanislav 840 ODS Tůmová Kateřina 839 Pro Prahu Kvasnicová Leona 826 Pro Prahu Lojková Iveta 819 TOP 09 Wencl Lukáš 753 Pro Prahu Miffek Oldřich 736 ČSSD Pospíšilová Lenka 729 TOP 09 Miffek Ondřej 681 ČSSD Lerch Ondřej 675 ČSSD Šorel Václav 647 TOP 09 Raška Tomáš 512 MÁTE PRÁVO (SZ a KDU-ČSL) Deutsch Olaf 451 Piráti (s podporou hnutí Zdravé Letňany) Losík Václav 435 MÁTE PRÁVO Polák Ivan 391 Piráti Kassl Emil 380 KSČM Halama Martin 347 Strana svobodných občanů Poměr hlasů, které dostaly jednotlivé strany (v procentech), a jejich zastoupení v Zastupitelstvu MČ Praha 18 (počet mandátů) Strana svobodných občanů 6,50 %, 1 mandát KSČM 7,60 %, 1 mandát Občanská demokratická strana 20,01 %, 5 mandátů Piráti s podp. Zdravé Letňany 8,80 %, 2 mandáty MÁTE PRÁVO 9,46 %, 2 mandáty Pro Prahu 18,34 %, 4 mandáty TOP 09 14,21 %, 3 mandáty -red- Ilustrační foto archiv redakce Česká strana sociálně demokratická 14,83 %, 3 mandáty 5

6 z radnice Také jste si nechali změřit tlak a množství tuku? Více než dvě stovky letňanských občanů využilo 15. října možnosti nechat si v rámci akce Den zdraví v Letňanech zdarma prověřit a zkontrolovat zdravotní stav. Studentky 2. LF UK měřily v prostorách Nového vstupu zájemcům krevní tlak a pulz, hladinu cukru v krvi, hladinu cholesterolu či množství tuku v těle. Po celý den bylo také možné konzultovat, jak správně pečovat o zdraví a jak předcházet zdravotním potížím. Zájemcům byly také doporučeny aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k fyzické i duševní pohodě. Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21 Foto Tomáš Proněk Úřad městské části získal další ocenění Své první ocenění v soutěži vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR získal Úřad městské části Praha 18 již v roce 2011, kdy mu byl propůjčen titul Podnik podporující zdraví za 1. místo v kategorii malé a střední podniky. O měření tlaku nebo cholesterolu byl po celý den velký zájem. Důležité kontakty: Sekretariát starosty MČ telefon: Sekretariát tajemníka ÚMČ telefon: , fax: Úřední hodiny podatelny ÚMČ: Po., st.: 7,30 17,30 hod. Út., čt.: 7,30 15,30 hod. Pátek 7,30 11,00 hod. Z jednání Rady MČ Praha 18 Dětské oddělení knihovny v novém Radní schválili výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na interiérové vybavení nového dětského oddělení letňanské knihovny, které vzniklo rekonstrukcí prostor přilehlých ke stávající knihovně. Náklady na vybavení nového interiéru přesáhnou 200 tisíc korun. Nákup serveru pro ZŠ a MŠ Tupolevova Rada odsouhlasila změnu části účelové neinvestiční dotace ve výši 100 tisíc korun pro ZŠ a MŠ Tupolevova na investiční dotaci na nákup serveru. Škola obdržela neinvestiční dotaci na výměnu počítačových sítí. Součástí akce je i obměna severu, který ovšem pořizovací hodnotou představuje investici. Ocenění Podnik podporující zdraví převzali tajemník úřadu Vladislav Gerhard a personalistka Denisa Liptáková. Letos úřad své prvenství v soutěži obhájil. V úterý 21. října 2014 převzal tajemník úřadu Vladislav Gerhard v Kaseirštejnském paláci na Malé Straně osvědčení, jímž je prodloužena platnost tohoto titulu na další tři roky. Soutěž Podnik podporující zdraví je oficiálně každoročně vyhlašována hlavním hygienikem České republiky již od roku Na rozdíl od oblasti ochrany zdraví při práci, která je podrobně upravena legislativou, neexistují pro provádění podpory zdraví na pracovišti právní požadavky. Měřítka pro hodnocení společností proto vycházejí z materiálu Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti. Manuál, který je součástí této příručky, pomáhá zaměstnavateli zhodnotit úroveň péče o zdraví zaměstnanců a na základě tohoto zhodnocení Jmenování vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Na základě výsledků výběrového řízení byla radou MČ do funkce vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Úřadu městské části Praha 18 na návrh tajemníka úřadu jmenována Marcela Horešovská. Paní Horešovská byla vedením odboru pověřená od doby jeho vzniku v červnu Havarijní stav osvětlení v tělocvičně Třinecká V objektu tělocvičny v Třinecké ulici proběhne rekonstrukce osvětlení. Nefunkční stav svítidel si vyžádal bezodkladné řešení, neboť tato situace prakticky znemožňovala užívání tělocvičny. Náklady na kompletní výměnu osvětlení dosáhnou 265 tisíc korun. naplánovat a zavést nové aktivity a opatření k ochraně a podpoře zdraví zaměstnanců. Jednotlivé aktivity jsou bodovány a úspěšnost podniku je závislá na celkovém bodovém zisku dle akčního plánu projektu podpory zdraví, který je zpracováván vždy na období tří let. Hodnotí se v oblasti personální práce se zaměstnanci v rámci rozvoje lidských zdrojů, v legislativně-právních opatřeních (dle vydaných vnitřních směrnic a příkazů tajemníka) a ve volnočasových aktivitách. Po další období bude významnou pomůckou nově zpracovaná Sebehodnotící zpráva CAF. Text Vladislav Gerhard, foto Tomáš Proněk Zvýšení příplatků pro ředitele příspěvkových organizací V souvislosti s rozšířením kapacity mateřských škol zřizovaných městskou částí rada schválila zvýšení osobních příplatků a příplatků za vedení ředitelům škol a školských zařízení. Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků Radní souhlasili s návrhem vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2015, jejímž zpracovatelem je hlavní město. U dlouhodobě sledovaných lokalit na území Letňan nedochází ke změnám cen oproti roku 2014, vyjma lokality areálu Letov, kde došlo k navýšení ceny na korun za metr čtvereční (původně korun za metr čtvereční). Ivan Kabický, starosta 6 Letňanské listy 11/2014

7 z radnice Historie Letňan na sto padesáti stranách Sedm set let historie, takový je podtitulek nové výpravné publikace LETŇANY, kterou společně s nakladatelstvím Profi-tisk group připravila městská část Praha 18. Po Knize o Praze 18, kterou vydalo před více než deseti lety Nakladatelství MILPO, je to druhý tištěný dokument o naší městské části. A dá se říct, že opravdu zdařilý. Na sto padesáti bohatě ilustrovaných stránkách se čtenář seznámí jak s nejstarší historií lokality, tak s nedávnou minulostí obce. Významnou kapitolou je historie letectví a automobilismu v Letňanech, kterou pro knihu zpracoval spisovatel Václav Šorel. V knize nechybí ani seznam významných osobností, které se v Letňanech narodily nebo zde žily, či výčet čestných občanů Prahy 18, především letců RAF, mezi něž náleží například generál František Fajtl, DFC, plk. Václav Straka nebo plk. v. v. Jaroslav Hofrichter. Slavnostní křest knihy se uskutečnil ve středu 8. října v obřadní síni letňanské radnice. Kmotry publikace byli herec Vladimír Brabec a ředitel Vojenského historického ústavu plukovník Aleš Knížek. V programu vystoupila šansoniérka a kytaristka Jana Rychterová v doprovodu houslisty Vladimíra I. Pecháčka. Pozvání na akci přijali jak autoři knihy a zástupci zhotovitele, společnosti Profi-tisk group, tak mnohé zdejší významné osobnosti a dárci z řad letňanských občanů, kteří autorům věnovali materiály ze svých soukromých archivů. Text -red-, foto Tomáš Proněk Chtěli byste si novou knihu o Letňanech koupit? Můžete. Od 20. října je v prodeji! Publikaci je možné zakoupit na třech prodejních místech v podatelně Úřadu MČ Praha 18 v Bechyňské ulici, v Knihovně MČ Praha 18 v objektu Šumperka a na detašovaném pracovišti ÚMČ na Novém Proseku, Chotěšovská ulice č Její cena je 180 korun. inzerce Kmotr knihy herec Vladimír Brabec zavzpomínal na roky, kdy v Letňanech létal (vlevo nahoře). O pohodovou atmosféru se postarala šansoniérka Jana Rychterová (vlevo dole). Starosta Ivan Kabický poděkoval všem letňanským občanům, kteří zapůjčili nebo věnovali staré fotografie a dokumenty (vpravo nahoře). Jedním z autorů knihy byl spisovatel a historik Václav Šorel (vpravo dole). V PRODEJI od SC /28 7

8 odborníci radí Proč je důležité si ještě letos zkontrolovat katastr nemovitostí? Nový občanský zákoník v kombinaci s novým katastrálním zákonem č. 256/2013 Sb. se na jedné straně snaží o to, aby byla lépe chráněna dobrá víra nabyvatele jednajícího v souladu se stavem zápisu v katastru nemovitostí (podle staré právní úpravy měl nový vlastník vlastně až po uplynutí lhůty deset let jistotu, že nabytí vlastnictví nikdo nezpochybní) a na druhé straně aby měli vlastníci nemovitostí efektivní možnost, jak své vlastnické právo bránit. V praxi to znamená, že od mají vklady do katastru silnější účinky, takže u soudu nemusí být možné získat zpět nemovitost, o kterou nás někdo připravil podvodem. Na druhou stranu je složitější podvodně nemovitost převést či přesněji řečeno by měl být vlastník o takovém Malá právní poradna Častými dotazy, s nimiž do naší bezplatné právní poradny letňanští občané přicházejí, jsou i ty, které se týkají nájmů. Mezi nejfrekventovanější patří otázka, zda se změnou vlastníka pronajaté věci dojde ke skončení nájmu. Možná, to zajímá i vás. Zde je odpověď: pokusu dostatečně včas informován, a mohl se tak včas a účinně bránit. Pro neopatrné vlastníky však může být problematické datum , ke kterému se nové silnější účinky vkladu do katastru vztáhnou nejen na nově provedené a přísněji hlídané vklady, ale i na starší vklady, provedené podle benevolentnějších pravidel, která se některé zločinecké skupiny naučily velmi dobře zneužívat. Jinak řečeno: nová právní úprava Nepřehlédněte! Bezplatná finanční poradna bude probíhat až do konce roku. Navštívit ji můžete každou třetí středu v měsíci, v místnosti 4.04 ve 3. podlaží Úřadu MČ Praha 18. Termíny dalších poraden: 19. listopadu a 17. prosince se snaží od zabránit dalším podvodům a dala vlastníkům nemovitostí lhůtu jednoho roku, aby si zkontrolovali, zda se nestali obětí nějakého podvodu ještě podle staré právní úpravy. Tomu, kdo si stav svých nemovitostí nezkontroluje, pak hrozí, že po Novém roce bude pro něj podstatně složitější a případně i nemožné získat svoji nemovitost zpět. Jak postupovat, pokud zjistíme, že současný stav nemovitostí je v pořádku, ale máme obavu z toho, aby se nás o ně někdo nepokusil připravit? 1)Mějme v pořádku doručování pošty o skutečnosti, že bylo zahájeno vkladové řízení, i o tom, že byl vklad proveden, nás katastr písemně informuje, ale musí mít k dispozici správnou adresu. Každý občan by si měl buď přebírat poštu na adrese trvalého pobytu, nebo mít na evidenci obyvatel řádně nahlášenou funkční doručovací adresu. Alternativou ke klasické poště je pak zřízení datové schránky. 2) Požádejme katastr o službu sledování změn nemáme-li velký počet nemovitostí, může nás katastr za v zásadě symbolický jednorázový poplatek 200 Kč informovat o vkladovém řízení formou SMS či u. 3) Nespoléhejme na výše uvedené z různých důvodů se může stát, že dopis, či sms nedorazí na své místo určení. Chceme-li se tohoto rizika vyvarovat, měli bychom své nemovitosti minimálně jednou za tři roky v katastru nemovitostí překontrolovat. 4) Reagujme rychle pokud zjistíme nesrovnalosti, měli bychom obratem (nejpozději do měsíce) na katastru nemovitostí žádat o vyznačení tzv. poznámky spornosti a do dvou měsíců podat žalobu k soudu. Ondřej Načeradský Občanské sdružení společnou cestou Ilustrační foto PIXMAC/P. GRUBAN Se změnou vlastníka pronajaté věci ke skončení nájmu nedochází v ustanovení 2221 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, je stanoveno, že se změnou vlastníka věci přejdou práva a povinnosti z nájmu na nového vlastníka. Dle ustanovení 2222 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, je však oprávněn nájemce nebo pronajímatel z důvodu změny vlastníka věci vypovědět nájem, ale to jen v případě, že je tato možnost sjednána v nájemní smlouvě. V případě nájmu bytu, ve kterém nájemce bydlí, nemá pronajímatel dle ustanovení 2224 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, právo nájem vypovědět z důvodu změny vlastnictví a ani nelze v nájemní smlouvě platně tuto možnost sjednat. Petra Švehlíková, advokátka 8 Letňanské listy 11/2014

9 inzerce / poloha: Letňany, ulice Nepomuckých II. etapa: 90 % bytů prodáno energeticky úsporné bydlení - energet. naročnost sk. B zeleň v docházkové vzdálenosti ve stand. vybavení bytu rekuperace = zdravé větrání projekt oceněný v prestižní soutěži Best of Realty promyšlené dispozice = bydlení pro aktivní rodiny II. etapa k nastěhování ihned, III. etapa v listopadu 2014 pro více informací volejte zdarma III. etapa: 85 % bytů prodáno Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), Praha 5 (u stanice metra Nové Butovice), volejte zdarma , / / byty.trigema.cz / SC /10 VAŠE ZIMNÍ PLÁNY ZAČÍNAJÍ U NÁS Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA Užívejte si na svých cestách sníh, mráz náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA na zimní sezonu v našem autorizovaném servisu od do Zkontrolujeme funkčnost topení, částí podvozku a důležitých prvků elektrické instalace. Právě nyní u nás za výhodné ceny pořídíte také kompletní zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění těch letních. Více informací získáte na telefonním čísle nebo na Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: Porsche Praha-Prosek Liberecká 12, Praha 8 Tel.: , SC /04 PorscheZSA188x130.indd :43 9

10 z letňanských škol Školáci z Fryčovické poznávali Prahu Na poznávací procházku za krásami historického jádra Prahy se 22. září vydaly děti ze 7.A a 7.B Základní školy Fryčovická společně se svými pedagogy. Cesta začala na Staroměstském náměstí prohlídkou tamních pamětihodností a pokračovala ke Karlovu mostu se dvěma zastávkami u Městské a Národní knihovny. Během přechodu přes Vltavu se skupině naskytl krásný výhled na oba břehy historické Prahy. U sochy Jana Nepomuckého každý mohl vyslovit své přání. Po občerstvovací přestávce u chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí skupina vyšla Nerudovou ulicí až ke svému cíli Pražskému hradu. V 11 hodin už skupinu provázela po areálu Hradu profesionální průvodkyně. V rámci prohlídky si školáci prohlédli interiér takových staveb, jako je například katedrála sv. Víta či Vladislavský sál. Procházka byla završena návštěvou Zlaté uličky. Před 14. hodinou se děti i se svým dozorem zdárně vrátily zpět do školy. Petra Paclíková, Základní škola Fryčovická Do lesoparku za známými rostlinami a živočichy Žáci z celého 1. stupně Základní školy Fryčovická prožili krásný projektový den na čerstvém vzduchu v lesoparku. Za pomoci svých učitelů i lesníků se učili poznávat čarovné bejlí či porozumět řeči živočichů, nezůstal jim utajen ani noční les. Školáci si prohlédli pod lupou zástupce hmyzu Školáci se učili poznávat stromy... a zkoušeli složit lesní puzzle, také se seznámili s nejběžnějšími houbami a rostlinami našich lesů. Své znalosti si mohli samostatně vyzkoušet na lesní čarovné stezce. Na závěr si připomněli keltské zvyky a objevili prastarou sílu stromů. Text a foto ZŠ Fryčovická... houby jedlé i jedovaté... Děti a bezpečná doprava Doprava kolem nás. Takové bylo téma výtvarné soutěže pro žáky 1. stupně v ZŠ Tupolevova. Každoročně se letňanské školy zapojují do kampaně Evropský týden mobility, která se snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Letošní kampaň proběhla od 16. do 22. září a její motto bylo: Naše ulice, naše volba. Po celý týden se téma mobility prolínalo ve vyučovacích hodinách. Vrcholem akce v Základní škole Tupolevova byl pátek, kdy se děti zapojily do projektu Bezpečná cesta do školy a Bezpečná jízda na kole. Žáci z prvního stupně uspořádali výtvarnou soutěž na téma Doprava kolem nás. Týden mobility v Základní škole Fryčovická měl zase téma Park ve městě. Myšlenkou této kampaně není jen upozornit na bezpečnost v ulicích, ale také zamyslet se nad vztahem dopravy a životního prostředí v naší městské části. Blanka Zahradníková, koordinátorka NSZM a MA 21 Foto archiv ÚMČ... a skládali lesní puzzle. Čtvrťáci a páťáci změřili své síly Své síly v atletickém víceboji, tedy v disciplínách jako je hod do dálky granátem a medicinbalem, skok daleký, trojskok, sprint na 60 m, vytrvalostní běh na 800 m či přeskoky přes švihadlo v časovém limitu 30 vteřin, změřili koncem září žáci čtvrtých a pátých tříd Základní školy Fryčovická. Děti se na tento den poctivě připravovaly v rámci hodin tělesné výchovy a některé i ve svém volném čase. Samotný závod byl doprovázen přátelskou atmosférou a vzájemnou podporou mezi soutěžícími. Víceboj byl ukončen slavnostním vyhlášením vítězů v tělocvičně školy, kde byly sportovcům předány hodnotné ceny a medaile. Oceněnými byli Lukáš Strnad z 5.A, Jaroslav Vaněk ze 4.B a Josef Broš z 5.A. Z dívek to byly Aneta Balintová a Kristýna Kepáková ze 4.C a Michaela Motlíčková ze 4.B. Vítězům gratulujeme. Kateřina Hozáková a Adéla Ulrichová, ZŠ Fryčovická Žáci čtvrtých a pátých tříd kamarádi i rivalové. Foto archiv ZŠ Fryčovická Dětem se vyučování v lesoparku líbilo. Šestice nejlepších sportovců. 10 Letňanské listy 11/2014

11 z letňanských škol Tupolevka volá! aneb Aktivní jsme už od září Páťáci na oběžné dráze Prolétnout hvězdným okolím Slunce, vidět rozpadající se hvězdy, spatřit naši galaxii zblízka, to všechno mohli zažít páťáci ze Základní školy Tupolevova spolu se svými učitelkami na začátku října. Část dne totiž strávili v pražských Holešovicích v Planetáriu hlavního města Prahy. V sále se sférickým stropem měli možnost navštívit prostřednictvím poutavé projekce Kde začíná vesmír? pět virtuálních pozorovatelen na oběžné dráze kolem Země. Každá z nich byla věnována jednomu tématu, jimiž byly Země a Měsíc, Říše Slunce, Hvězdné dálky, Vesmírné dálky, Kde začíná vesmír. Po skončení projekce se žáci nadšeně vrhli na exponáty ve vstupní hale. Tady si mohli vyzkoušet v rámci příležitostné výstavy spoustu simulátorů a interaktivních materiálů a také využít rad zkušených odborníků zaměstnanců planetária. Jak bylo vidět na první pohled, žáci byli z absolvované akce nadšeni. A učitelé neméně. Text Pavla Vejrová, foto PIXMAC Tupolevka vyhrála první kolo fotbalového Coca-Cola Cupu Účast v letošním CC Cup si zástupci ZŠ Tupolevova museli opravdu vybojovat nedostali divokou kartu, a tak museli absolvovat základní kolo. Tam na ně čekali hráči ze ZŠ Dr. Edvarda Beneše z Čakovic, ZŠ a MŠ Praha-Vinoř a FZŠ Chodovická. Zápasy se odehrály na umělé trávě zmenšeného hřiště FZŠ Chodovická. První zápas proti domácím fotbalistům z FZŠ Chodovická, které přišlo podpořit mnoho spolužáků, byl ze strany letňanských fotbalistů výborně takticky odehraný. Dokázali využít výškové převahy a vyhrát 5:2. Ve druhém utkání proti ZŠ Dr. Edvarda Beneše se fotbalisté z Tupolevky soustředili, aby nedostali branku jako první. Přestáli úvodní tlak soupeře a z rychlých protiútoků dokázali vstřelit dva góly. Po nich se hráči uklidnili a začali přebírat otěže zápasu. Do konce utkání přidali ještě další branky a po výhře 6:1 se začali připravovat na závěrečné utkání. V posledním zápase potvrdili první místo ve skupině. ZŠ a MŠ Praha-Vinoř naši hráči rozstříleli 16:2 a postoupili zaslouženě do dalšího kola. Konečné pořadí skupiny: 1. místo ZŠ Tupolevova, Praha postupuje do dalšího kola 2. místo FZŠ Chodovická, Praha 3. místo ZŠ Dr. Edvarda Beneše Čakovice 4. místo Základní škola a Mateřská škola Praha- Vinoř Rád bych poděkoval všem hráčům za pohledný a kolektivní fotbal, který po celou dobu turnaje předváděli, a přeji ZŠ Tupolevova mnoho úspěchů v dalších kolech. Text Michal Ambroz Přespolní běh Při letošním vytrvalostním běhu v přírodě přespolním běhu přivítalo závodníky slunečné počasí. Po příjezdu si běžci z Letňan prošli vyznačenou dráhu a pořádně se protáhli, aby mohli podat co nejlepší výkony. Mladší žáci běželi m. V širokém startovním poli se umístili ve středu až na jednoho. Felix Alexander Appelt doběhl na slušném 5. místě v čase 7:22 minut a od medaile ho dělilo pouze 33 sekund. Starší žáky čekaly m. V této kategorii už byly výsledky pro ZŠ Tupolevova mnohem veselejší. Na 1. místě doběhl Jakub Pouzar (čas 12:19 minut) a na 3. místě Samuel Duchan (čas 13:12 minut). Oba žáci obdrželi diplom, medaili a věcné ceny. Vítěz Jakub Pouzar dostal navíc pohár. Jelikož byli vybráni pouze žáci 8. ročníku, mají letňanští běžci šanci bojovat v příštím roce o celkové prvenství v Praze 9 a o postup do pražského finále. Text Michal Ambroz Seminář o škodlivosti kouření I v letošním školním roce žáci II. stupně prošli interaktivním seminářem, který byl zaměřen na problematiku kouření. Cílem semináře bylo poskytnout školákům nové informace z této oblasti, aby si dokázali na jejich základě sami utvářet ke kouření zdravý postoj. Žáci byli vtaženi do děje pomocí fotografií, videa, komentářů a především scének. Hodnotili, zda je pro ně kouření výhodné, nebo není, ať už po stránce zdravotní, finanční či sociální. Škola se tímto způsobem snaží žáky nenásilně přimět k zamyšlení nad škodlivostí kouření a zároveň je připravit na budoucí situace, kdy mohou přijít do kontaktu s tabákem nebo marihuanou. Učitelé, kteří se akce zúčastnili, věří, že byl seminář pro děti velkým přínosem. Text Alena Hanzalová Adaptační škola v přírodě Na začátku října se žáci šestých a sedmých tříd ZŠ Tupolevova zúčastnili tradiční školy v přírodě v Nových Hutích na Šumavě. Za doprovodu učitelů navštívili místa zajímavá historicky (hrad Kašperk) i kulturně (Muzeum Šumavy v Kašperských Horách). Největší úspěch sklidil celodenní výlet na Chalupskou slať, kde se poučili o tom, jak funguje ekosystém slatě, ale hlavně se nechali okouzlit nádhernou horskou přírodou. Většina odpolední byla věnována hrám a soutěžím, ve kterých dominovaly ty míčové. Počasí školákům přálo, sychravo bylo pouze jediný den. Vyvrcholením pohybových aktivit byl nepochybně orientační běh dvojic. Večerní program nabízel kromě oblíbených diskoték také práci na projektech o celodenním výletu a různé odpočinkové aktivity. Asi nejcennější pro žáky bylo to, že si zkusili příjemné i slabší stránky společného soužití a nutnost vyjít se svými spolubydlícími bez dozoru a péče rodičů. Setkali se i s chováním spolužáků v jiných situacích než ve škole. V tomto ohledu děti obstály velmi dobře a nedošlo k žádným větším komplikacím. Text Zdeněk Švajda Fotografie na této straně archiv ZŠ Tupolevova 11

12 z letňanských škol/sociální péče Letňanská miminka Po dýňové polévce i koláči se jen zaprášilo Kateřina Bimková Lea Burdová Michael Kohout Samuel Gřes Letňanské dýňování v Dětském klubu Letnice láká rok od roku stále víc zájemců. Letos se konalo v neděli 19. října a přišlo okolo padesáti rodin. K dobré náladě přispělo krásné počasí, atypické pro toto roční období, a zejména velmi dobře připravená akce. Zábavu si našli jak dospělí, kteří se realizovali ve vyřezávání dýní, tak i děti. Pro ně bylo připraveno malování na obličej, tvoření papírové dýně, barevného listí, skládání dýňových obrázků či test paměti. Atmosféru dotvářely pochutiny domácí dýňový koláč a dýňová polévka, po nichž se jen zaprášilo. Je to skvělá akce pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií, zabaví se všichni. Pomoc při dlabání a vyřezávání dýní se opravdu hodila. Pro mě i pro dceru je to zážitek, na který se nezapomíná. Již se těším na další ročník. Do Letnice chodím již dva a půl roku, zapojuji se také jako aktivní maminka a ráda se účastním zdejších akcí. Doporučuji i divadélka, minitábor pro rodiče s dětmi, příměstské tábory pro předškoláky či Mikuláše, vyznala se Lenka Vinohradníková z Letňan. Na dýňování dcera nemohla již dospat. Je to krásná akce pro celou rodinu. Manžel se synem vyřezávají dýni, dcera plní úkoly a já si dala kávu a ochutnala poprvé dýňový koláč. Nedávno jsme se do Letňan přistěhovali a je skvělé, že je tu takové místo. Služeb Letnice budeme dál využívat, již jsem si rezervovala místo na seminář Zdravé obouvání a workshop Adventní věnce. Syn využívá odpoledního dětského klubu, přidala se novopečená obyvatelka Prahy 18 Lucie Řezníčková. -lk, dp- Foto archiv DK Letnice Jaroslav Tláskal Ema Smejkalová Miminkům přejeme hodně štěstí a rodičům gratulujeme! V Mateřské škole Malkovského se sportuje Sportujeme s mateřskou školou je nabídka uceleného programu všeobecné sportovní přípravy dětí ve věku od 3 do 6 let. Tento program probíhá v Mateřské škole Malkovského již druhým rokem, přičemž letos musely být děti pro velký zájem rozděleny do dvou skupin. Lekce probíhají v tělocvičně ZŠ Fryčovická, kam docházejí starší děti v 8 hodin a mladší v 10 hodin. Program je pro chlapce i dívky a probíhá ve třech turnusech po 10 lekcích, které na sebe navazují podle stupně obtížnosti. Obsah lekcí není předčasnou specializací jednoho druhu sportu, naopak cílem projektu je všestranná pohybová průprava formou pohybových her a různých druhů překážkových drah, které se neustále mění. Různorodá pohybová aktivita učí děti základům volejbalu, basketbalu, fotbalu a jiných sportů. Lekce vedou tři trenéři bývalí ligoví fotbalisté M. Obermajer, J. Vávra a M. Parys, přítomna je též učitelka Z. Haisová, která se stará o zázemí pro děti. V minulém školním roce se ukázalo, že děti mají o sport zájem a hlavně že je baví. Z toho mají učitelky MŠ Malkovského radost. Zdeňka Haisová, MŠ Malkovského 12 Letňanské listy 11/2014

13 inzerce kompletní REKONSTRUKCE Veterinární ordinace Letňany MVDr. Norbert Nemes Tradice a kvalita od roku 2000 očkování, odčervení, nejširší nabídka antiparazitik s odborným poradenstvím, USG a RTG, vyšetření krve vše na počkání nejmodernější inhalační anestezie, kastrace koček, psů, fretek, drobných hlodavců vše za dostupné ceny vystavování petpasů, prodej klinických diet a kvalitních krmiv pro psy, kočky a králíky, e-shop / tel.: Šumperská 652 (za lékárnou), Praha 18 Letňany (v ordinačních hodinách) bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů založeno roku rekonstrukcí za rok zázemí na ploše 250 m2 náhradní byt ZDARMA PANELREKO s.r.o. Křejpského 1523, Praha 4 VOLEJTE ZDARMA SC /02 SC /47 Přijímáme nové pacienty Půjčka od nás? Bezpečně, pohodlně a rychle MUDr. Petr Bouzek panelreko_inzerce_ _92x63.indd 2 Hledejte levnější řešení Telefon: , SC /01 inzerce Příští číslo vychází 5. prosince náklad výtisků distribuce zdarma do poštovních schránek Pro detailní kalkulaci, objednávku nebo rezervaci kontaktujte inzertní oddělení: Vít Vrbický, telefon: , /09/10 9:37 praktický lékař pro dospělé Bakovská 999/4, Kbely Tel.: SC /04 OČNÍ OPTIKA Jitka Davídková, Dům služeb Šumperka, Rychnovská 651, Praha-Letňany Otevřeno: po čt: 9 12, 13 18, pá: 9 12, hod. Tel.: , Zhotovujeme brýle na lékařský předpis. Po předložení tohoto inzerátu sleva 10 % na celkovou zakázku. Akční sleva na multifokální brýl. čočky 30 % do (zn. HOYA) SC /01 AUTOSERVIS Lochman Šuda (areál Avia a. s., bývalá hasičárna) Pneuservis Opravy osobních a dodávkových vozidel Mechanické opravy všeho druhu Diagnostika běžných typů vozidel Příprava a zajištění ME a STK Možnost převzetí vozidla na privátu * malování pokojů * natírání fasád * stěrkování * penetrování Volejte kdykoliv, i o víkendu! Tel.: SC /05 Mob.: , SC /55 SC /01 Zubní ordinace Dental Vita s.r.o. MUDr. Pavlo Krychfalushiy PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY Sokolovská 535/ m od metra Palmovka (smlouvy s pojišťovnami) tel. č s t sl ím e v to a 1 ku 00 pó Kč ne m SC /05 Kadeřnictví dámské pánské dětské SLEVY pro stálé klienty Krausova 604, Letňany Tel.: SC /01 SC /02 Ad Vita Ad Vita centrum aktivního života Ceník služeb denního centra volnočasových a relaxačních KOnTrOLY a ČiŠTĚnÍ KOMÍnŮ DLe nařízení vlády Č. 91/2010 sb. revize PLYnOvÝCH zařízení, TLaKOvÝCH nádob stabilních, ODBOrnÉ PrOHLÍDKY KOTeLen servis KOTLŮ, správa a PrOvOzOvÁnÍ TePeLnÝCH zdrojů TOPenÁŘsKÉ a instalatérské PrÁCe autorizované emisní MĚŘenÍ KOTLŮ s TÍMTO inzerátem 10% SLEVA! Unigaz servis s.r.o. Záběhlická 1916/20, Praha 10 tel.: a SC /27 Zveme rodiče budoucích prvňáčků na Dny otevřených dveří v našich školách v termínech: 12. a a (Rajmonova 4, Praha Ládví) (Stoliňská 41a, Praha H.Počernice) Návštěva ve výuce 9-12 hod. Informační schůzka hod. Prosíme o přihlášení na nebo na tel.č SC /08 činností základní a doplňkové služby centrum aktivního života služby centra je m ožno hradit form ou paušálu nebo hodinovou sazbou! PrahaZákladní 9 Vysočany Základní cena paušál v Kč: nabízí volnou kapacitu k trávení času všem, kteří nechtějí nebo nemohou trávit čas osamoceně zejména však seniorům či jinak znevýhodněným. Naše centrum je plnohodnotnou alternativou k denním stacionářům. Služby zajišťuje profesionální tým v rodinné atmosféře. Více na tel.: týdenní 2.700,- denní 600,- ¾ denní (tj. 9 hod.) 500,- ½ denní (tj. 6 hod.) 400,- ¼ denní (tj. 3 hod.) 250,- SC /06 Základní cena hodinová sazba v Kč: 1 hod. (i každá započatá) 100,- Cena doplňkové služby v Kč: polévka 25,- salát malý 30,- salát velký 50,- moučník 30,- hlavní jídlo 70,- obědové menu (polévka, hlavní jídlo, malý salát nebo moučník) 115,- SC /15 pečivo samotné dle velikosti 1 ks 5 20,- pečivo obložené dle velikosti 1 ks 25 45,- Pozn. inzerce 13

14 senioři Seniorky podnikly sladký výlet Návštěva Muzea čokolády v Celetné ulici je opravdu příjemný zážitek. Pro seniorky z Klubu aktivního stáří z Malkovského ulice zde byl připraven výklad o historii objevu čokolády, film o zpracování kakaových bobů a pak také ukázka výroby čokoládových pralinek včetně ochutnávky hotových nugátových bonbonů. Další degustace je čekala v prodejní části expozice, kde měly možnost posoudit rozdíly podle obsahu kakaového prášku a podle druhu čokolády mezi čokoládami ze všech koutů světa. Díky možnosti nakoupit zde pravou belgickou čokoládu s padesátiprocentní slevou si tak mnohé z nich už v předstihu zajistily sladké Vánoce. Vedle muzea je také cukrárna plná zdejších originálních sladkostí, které je možno si v klidu vychutnat u šálku kávy. Text Daniela Frumarová, klub aktivního stáří při DPS Foto archiv autorky Společenská kronika V září slavili: 94 let Čestní občané: Djačuk Václav Hofrichter Jaroslav 93 let Kolaříková Anežka 92 let Jehlička Zdeněk Matějková Věra 80 let Bartáková Květuše Kolínský František 75 let Česáková Marta Korcová Eva Přenosilová Blažena Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší! Tři medaile pro Letňany naši městskou část. Senioři dali najevo, že jim elán Reprezentanti Prahy 18 získali stále nechybí. Bylo také znát, že se dobře pobavili. na letošní senioriádě ve Vinoři Akce se konala v hezkém prostředí, nicméně po zlato, stříbro i bronz. organizační stránce byla podle mě nejlepší ta u nás v Letňanech, uvedla místostarostka MČ Praha 18 Iveta Lojková a řada účastníků s ní živě souhlasila. Patnáctičlenné letňanské družstvo přijeli podpořit také starosta Ivan Kabický, místostarosta Oldřich Miffek, jednatelka Letňanské sportovně kulturní společnosti Michaela Řepová a vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 18 Markéta Kolářová, jež vzala na svá bedra roli kapitánky družstva. Letňany skončily společně s Přezleticemi na děleném místě. Vyhrála domácí Vinoř, a to hlavně zásluhou vítěze dvou disciplín Stanislava Lichtenberga. V letošním programu byl novinkou golf a naopak ubyl hod šipek na terč, který byl loni doménou Čakovic. Obhájci prvenství i proto skončili těsně druzí. Jako každá akce i tato přinesla některé podněty ke zlepšení organizace, ale vyšlo nám počasí, zahrada i zámek stály za prohlédnutí a především vaše výkony byly úžasné, vzal si závěrečné slovo starosta Vinoře František Švarc. Ať žije senioriáda 2015! Text a foto Denis Postler S nápadem uspořádat seniorské hry přišli v roce 2011 představitelé městské části Praha 18 a hned jej také uvedli do praxe. A byl to nápad více než zdařilý. Akce, na niž se její účastníci vždy dlouho předem těší a dokážou si ji užít, má za sebou už čtyři ročníky. Ten letošní se uskutečnil v areálu Ctěnického zámku a jeho pořadatelem byla městská část Praha-Vinoř. Nechyběli zde samozřejmě reprezentanti Letňan. Často se v médiích i mezi lidmi hovoří o tom, jak obtížné to dnes senioři mají. Mají, ti letňanští však dokazují svému okolí i sobě samým, že se i ve zralém věku lze přenést přes strasti, které život přináší. Umějí se z něj zkrátka stále radovat. Kouzelným klíčem k otevřeným srdcím jsou častá a neformální setkání, kde si lidé najdou k sobě cestu. Potom se také navzájem nejen lépe pochopí, ale i duševně obohatí. A to je v každém věku nesmírně cenná devíza. Senioriáda Vinoř 2014 za účasti šesti družstev a Domova Laguna Psáry pro mentálně postižené děti coby tradičně přizvaných hostí se konala již 19. září, tedy v časnějším termínu než v předešlých letech. Nebylo proto snadné relativně brzy po prázdninách vyladit formu. Ale jak se ukázalo, hodiny strávené přípravou na jednotlivá klání nebyly vždy rozhodujícím faktorem. Loni, kdy jsem měla dost natrénováno, jsem se neumístila, letos jsem do toho šla bez tréninku a vyhrála jsem, smála se při vyhlášení vítězů paní Marie Benáčková, která získala pro Letňany zlato. Vyhrála totiž ruské kuželky! A na stupně vítězů se vešla ještě třetí Jaroslava Mráčková. Velké naděje vkládali Letňanští do střelby z malorážky. Svým druhým místem je naplnil Kamil Svoboda, a tak ziskem stříbra zkompletoval sadu tří medailí pro Celkové výsledky her 1. Vinoř (44 bodů), 2. Čakovice (49 bodů), 3. Kbely (63 bodů), Letňany a Přezletice (po 64 bodech), 6. Vysočany (78 bodů). Poznámka: Počet bodů je součtem všech umístění z jednotlivých disciplín. Dosavadní vítězové her: 2011 Letňany 2012 Letňany 2013 Čakovice 2014 Vinoř Program Klubu seniorů Listopad 6. listopadu Výlet do Dětenic 11. listopadu Exkurze do Národního divadla 13. listopadu Výlet s Bédou, tentokrát do Klánovic 18. listopadu Přednáška kosmetičky Zuzany Dobrotkové 20. listopadu Procházka po Praze (trasa bude upřesněna) 25. listopadu Senior party 27. listopadu Bilanční a informativní schůzka Bližší informace ke všem akcím (časy odjezdů a začátků apod.) získáte v Klubu seniorů. Změna programu vyhrazena! Letňanští snajpeři v popředí Antonín Brož. Letňanští senioři s místostarostkou Ivetou Lojkovou. Pétanque okamžik napětí po odhodu koule. Medailisté Kamil Svoboda, Marie Benáčková a Jaroslava Mráčková společně na stupních vítězů. 14 Letňanské listy 11/2014

15 senioři Klubáci se vydali za poustevníkem Již několikrát jsme se v Listech zmiňovali o tom, že největším tahákem programu Klubu seniorů jsou výlety za krásami naší země a procházky po Praze a jejím okolí. Postřehů a fotografií z cest mají Letňanští na tři časopisy, a tak jako vždy vybíráme alespoň to nejzajímavější... Svatý Jan pod Skalou, obec nedaleko od Berouna, byl jedním z posledních cílů našich seniorů. Tady navštívili nejen unikátní kostel sv. Jana Křtitele, ale i jeskyni, s níž je kostel propojený a ve které podle pověsti žil v 9. století jako poustevník svatý Ivan. V části jeskyně je zachovaná přirozená travertinová jeskyně zdobená původní krápníkovou výzdobou. V polovině října si členové klubu vyjeli do Středočeského kraje, na zámek Radim u Kolína. Prohlídka renesančního zámku i volně přístupného parku s letitými ořešáky a jedlými kaštany (jejichž plody ochutnali) se všem líbila. Po obědě se ještě prošli po Kmochově Kolíně a kromě jiného navštívili chrám svatého Bartoloměje z druhé poloviny 13. století postavený Petrem Parléřem. Na náměstí se pokochali pohledem na krásně opravené domy, které jsou součástí historického jádra města, a na morový sloup z roku 1682 a pak už byl čas jet domů. Valerie Zemanová a Václav Kadeřábek, Klub seniorů, foto Miroslav Plašil Vánoce na zámku a muzeum betlémů Patříte k těm, kteří už někdy vyrazili na výlet se společností Senvia? A byli jste spokojeni? Pak vás jistě zaujme nabídka dalšího zájezdu. V sobotu 6. prosince můžete navštívit zámek Hrádek u Nechanic s vánočně vyzdobenými interiéry. Nahlédnete do zámecké kuchyně, kde ochutnáte anglický zámecký punč, anglický čaj, kávu nebo cukroví. Budete si moci zakoupit vánoční dárky, adventní věnce nebo svícny. Po obědě si prohlédnete muzeum betlémů s unikátním Proboštovým betlémem. Cena 450 korun zahrnuje program, dopravu, doprovod, svačinu a informace. Předpokládané vstupné pro seniory je 125 korun (zámek 80 korun, 45 korun muzeum). Více informací na telefonu , H. Vaňková. 15

16 životní prostředí Bahok dostal nový kabát Areál malých provozoven v Malkovského ulici, známý také jako Bahok, již nějakou dobu volal po úpravách pláště budovy a nejbližšího okolí objektu. V průběhu prací, které začaly v srpnu a v tomto okamžiku jsou již prakticky dokončeny, byly odstraněny vady konstrukce a celá budova dostala nový kabát. Zároveň byl vyměněn povrch přístupového chodníku a probíhá revitalizace přilehlých záhonů a výsadba nových rostlin. Celkové náklady na úpravy činily 2,3 milionu korun a hradila je ze svého rozpočtu městská část Praha 18. Dokončení Nového vstupu do Letňan se blíží S časovým odstupem od dokončení první etapy projektu Nového vstupu do Letňan byly v této lokalitě zahájeny dokončovací práce. Ty spočívaly v propojení pěších komunikací vedoucích od Penny Marketu a podél Mateřské školy Havířovská, které v předstihu dokončila městská část. V rámci druhé etapy přeměny této části Letňan vznikne mezi svatebním salonem Adina a Mateřskou školou Havířovská nová vydlážděná kruhová plocha s odvodněním, která dořeší současné provizorní propojení pěších komunikací, a trojúhelníková odpočinková lavice umístěná před svatebním salonem. Investorem druhé etapy projektu Nový vstup, která byla zahájena v říjnu a bude dokončena v prosinci, je hlavní město Praha, předpokládaná výše nákladů je asi 650 tisíc korun. V Třinecké bude víceúčelový sál To, že městské části chybí sál pro pořádání nejrůznějších kulturně-společenských akcí, hudebních a divadelních představení, přednášek a podobně, je známá věc. Teď by se to mělo změnit. Sál bude vybudovaný v objektu sportovní haly Třinecká, v prostorách, kde se nyní nachází deset pokojů původní ubytovny. Vzhledem k tomu, že bude umístěný v 1. patře objektu, je nezbytné k němu postavit přístupové schodiště a zajistit bezbariérový přístup výtahem. Plocha nově vybudovaného sálu bude 155 m 2, předpokládaná kapacita maximálně 70 osob. V souvislosti s tímto záměrem vzniká na pozemku stavby, který je v majetku městské části Praha 18, parkoviště pro 19 osobních vozidel včetně odstavného stání pro invalidy. V současné době probíhá projektová příprava stavby a připravuje se vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Předpokládaný termín nabytí právní moci stavebního povolení je listopad tohoto roku, projekt by měl být realizovaný v příštím roce. Investorem akce je městská část Praha 18, projekt zpracovala architektonická kancelář Křivka, předpokládané náklady budou činit asi 5 milionů korun. Text Martin Hrádek, vedoucí odboru HSI Foto Tomáš Proněk Letňanské sídliště: nepořádek jako v Indii? V posledních týdnech jsem několikrát slyšel, že jsme zelenou lentilku u Žabky udělali blbě. Je pod ní nepořádek, lidé skrz rošt hází nedopalky a papírky od sušenek. Rošt, po kterém se chodí, je dvacet centimetrů nad zemí a po několika dnech je pod ním plno odpadků. Ale skutečně za ten nepořádek může nová lentilka? Lentilky změnily naše staré sídliště k lepšímu. Velmi rychle si zvykáme na nové věci a málokdo si vzpomene, jak depresivní bylo projít mezi paneláky ještě vloni. Hezké prostředí se může rychle změnit zpátky na ghetto, pokud se o ně nebudeme starat Váranasí, svaté město, a nebudeme si vážit věcí kolem sebe. Co nás vede k tomu, že necháme na zemi ležet krabičku od cigaret, která nedolétla až do koše? Doma jdeme z obýváku přes chodbu až do kuchyně, abychom vyhodili obal od chipsů do tříděného odpadu. Ale venku klidně odhodíme stejný pytlík, i když jsme metr od odpadkového koše. Kde se to v nás zlomí? Maminka malé dítě ihned okřikne, když upustí papírek od bonbonu na zem. Mazej to uklidit! slyšíme, když puberťák nechá špinavé prádlo válet po celém bytě. Ale když jdeme kolem hřiště, tak si jen zamumláme pod vousy: Kdo sakra vychovával tu mládež, že dělá kolem sebe takový bordel? Naše okolí je opravdu naše a pouze na nás záleží, jak dlouho zůstane pěkné. My tu žijeme, my tvoříme prostředí kolem sebe. Můžeme se vymlouvat, že tu chybí městská policie, že by to měl někdo každý den uklízet, ale kdybychom se ke svému okolí chovali slušně, nepotřebujeme policii nebo technickou četu, která každý den sbírá PET lahve v okolí dětských hřišť. Je tu skutečně obec proto, aby neustále po lidech uklízela? Možná si řeknete, že to je z našich daní. Ale opravdu chceme naše daně utrácet za to, aby po nás jiní uklízeli? My utváříme své okolí a my si ho také umíme velmi rychle zanést odpadky, poškodit, nebo dokonce zdemolovat. Jan Mikulecký radní pro životní prostředí a regeneraci sídliště Foto archiv Jana Mikuleckého 16 Letňanské listy 11/2014

17 Business Park Letňany Kanceláře, obchodní a skladovací prostory v jednom Nově otevřený Business Park Letňany při Toužimské ulici dokonale zapadá do dynamicky se měnících Letňan. Areál je navíc v souladu s posledními trendy víceúčelové obchodně-kancelářské a skladovací prostory jsou v současné době na českém trhu velmi žádané. Takzvaný koncept 3 v 1 nabízí pěkné kanceláře, dobře dostupné obchodní i skladovací prostory ve vyhledávané lokalitě, kterou Letňany bezesporu jsou. Více společností na jednom místě má synergický efekt pro obchod a vlastně pro všechny obyvatele žijící v této lokalitě, řekl vedoucí oddělení průmyslových nemovitostí ze společnosti CBRE Michal Bezděka, který je za pronájem areálu zodpovědný. Prostory Business Parku mají velkou výhodu v tom, že jsou velmi snadno dostupné z centra hlavního města, ze spádových městských částí i okolních obcí a měst Středočeského kraje. Toho mohou využít nejen jeho zaměstnanci, ale také obchodní partneři či koncoví zákazníci. Celková zastavěná plocha Business Parku je metrů čtverečních, plocha celého areálu 6,5 hektaru. Velikost jednotek k pronájmu se pohybuje od 221 do 600 metrů čtverečních (některé jednotky lze spojovat a kombinovat), přičemž každá jednotka je tvořena z 20 až 40 procent kancelářskými prostorami a z 60 až 80 procent výrobními a skladovými plochami. Realizace celého projektu je rozložena do tří etap, které budou probíhat v následujících čtyřech až pěti letech. Aktuálně je hotova první etapa a je dokončen blok číslo jedna. Budova se v současné době plní nájemci. Následně bude zahájena výstavba bloku číslo dvě a budou následovat další fáze. Ještě před dokončením Business Parku Letňany byly prostory z 80 % zaplněny, k dispozici jsou již jen dvě volné jednotky. Obchodní jednotky poptávají různě velké společnosti z rozličných oborů technologie, automobilový průmysl nebo zdravotnická technika. I přesto, že se jedná o reprezentativní jednotky ve vysokém standardu (A-class), jejich cena je příznivější než cena podobných či méně kvalitních prostor v Praze. Další výhodou je, že v blízkosti Business Parku Letňany se nacházejí nové domy s přibližně byty a výstavba dalších bytovek s kapacitou až nových bytů právě probíhá. Text Ivona Novotná, ConPro, foto ConPro Díky novému Business Parku Letňany se okolí Toužimské ulice zásadně proměnilo. Jak je vidět, k lepšímu. Obchodní jednotky byly zaplněny ještě před dokončením Business Parku. Nabízejí vysoký standard za rozumnou cenu. životní prostředí Zeleň: nezáleží jen na množství, ale i na kvalitě V posledních měsících probíhala v Letňanech pasportizace zeleně. Studenti ze Zahradnické akademie Mělník pod odborným vedením své učitelky Markéty Svobodové spočítali, zaměřili a vyhodnotili přes 3000 stromů, o které se městská část stará (jen pro informaci v Letňanech jsou další tisíce stromů, které jsou v soukromém vlastnictví). V průběhu roku bylo přes 500 stromů prořezáno a upraveno přesně podle doporučení odborníků, neboť kvalifikovaná údržba stromů je velmi důležitá a je nutné ji dělat průběžně. U všech perspektivních stromů se musí každých 5 10 let provést výchovný či zdravotní řez. Pasportizace ukázala, že v posledních letech nebyla odborná údržba letňanský stromů ideální. To je hlavní důvod, proč nyní musíme přistoupit k nepopulárnímu, nicméně nutnému pokácení přibližně 50 stromů. Z počtu se jedná o 1,7 procenta, což je v celkovém kontextu velmi příznivé číslo. Nemocné stromy v havarijním stavu budou káceny například v Dudkově, Vamberské, Křivoklátské nebo Dobratické ulici. Ale pozor nikde nedojde k plošnému odstraňování stromů! Všechny zásahy jsou podloženy odbornými posudky a vedení městské části velmi uvážlivě vyhodnotilo, které stromy budou zejména z důvodu vysoké provozní nebezpečnosti pokáceny. Na většině míst budou po vykácených stromech vysazeny stromy nové, o které bude od začátku odborně pečováno tak, aby zkrášlovaly Letňany po mnoho dalších let. V letošním roce už bylo vysázeno 22 stromů v areálu ZŠ Tupolevova a téměř 100 stromů v Lentilkách, v následujících letech přibudou další stovky. Cílem vedení městské části je nejen zvyšovat v Letňanech celkový počet keřů a stromů, ale také průběžně a pod odborným dohledem zlepšovat kvalitu zdejší zeleně. Jan Mikulecký radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Foto Markéta Svobodová 17

18 bezpečnost Víme vše o čipování psů? Bude tomu deset let, co bylo obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy číslo 18/2004 Sb. zavedeno povinné trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů. Jak to funguje v praxi a proč je dobré nechat psa označit čipem? Jestli to stále netušíte, pak je náš článek určený právě vám Co to vlastně mikročip je a jak se provádí jeho aplikace? Mikročip je váleček z bioskla o rozměrech 2 x 11 milimetrů (velikost zrnka rýže), který váží desetinu gramu. Obsahuje příjmovou a vysílací anténu, která nese identifikační kód vložený do integrovaných obvodů laserem. Anténku tvoří drátek 50krát tenčí než lidský vlas. Čip nemá vlastní zdroj energie, tu získává přiblížením čtečky z jejího magnetického pole. Aplikace čipu probíhá podobně jako očkování. Je tedy pro zvíře stejně málo bolestivá jako normální injekce. Po aplikaci čipu je provedena kontrola čtecím zařízením a majitel následně obdrží potvrzení o čipování. Trvalé označování psů Každý majitel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího šesti měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Evidence chovatelů psů Evidence chovatelů psů je vedena Magistrátem hlavního města Prahy. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. O přihlášení do evidence získává majitel potvrzení. Majitel, který nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence. Zároveň je povinen evidenci ohlásit, a to opět nejpozději do 30 dnů, ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí. Majitel psa označeného mikročipem, který je přihlášený do evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. Důvody, proč nechat psa označit čipem Při ztrátě psa má jeho majitel naději, že ho dostane v co nejkratší době zpět. Chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů. V případě pokousání člověka psem se zvíře lépe dohledá a předejde se tak zbytečným komplikacím. NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU DÁLE NABÍZÍME: - stravenky v hodnotě 100 Kč - právní a sociální jistoty - zajímavé profesní uplatnění - kvalitní pracovně-lékařskou péči - dovolenou v délce pěti týdnů - příspěvek na penzijní a životní pojištění Při kontrole lze v databázi snadno zjistit, že majitel registrovaného psa má uhrazený poplatek za jeho držení. Tolik základní informace. Kontroly psů průběžně provádějí strážníci Městské policie Praha. Jen v Letňanech bylo od června do začátku října 2014 provedeno na 130 kontrol. Kontrol, které provádějí strážníci Městské policie Praha 18, se občas účastní i pracovnice odboru životního prostředí úřadu městské části. Stejně tak spolupracujeme s ekonomickým odborem. Zde je možné zjistit zaplacení místních poplatků a nahlášení do evidence, uvedla k problematice čipování a následné kontrole psů vedoucí okrsku pro Prahu 18 Barbora Konvičková. Text Zuzana Gašpar, tisková skupina Městská policie hl. m. Prahy, foto archiv TS MPHMP PRO METROPOLI BEZPEČNĚJŠÍ PRACUJ PRO METROPOLI BEZPEČNĚJŠÍ MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY Za pouhé tři měsíce bylo v Letňanech zkontrolováno více než 130 psů. POŽADUJEME: věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost / ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost 18 Letňanské listy 11/2014

19 bezpečnost/historie Letňanské ulice 19 ulice Strakova Úplně nejmladší letňanská ulice, pojmenovaná po čestném občanovi naší obce plukovníkovi v. v. Václavu Strakovi, tak trochu připomíná sci-fi. Kolmo navazuje na Tupolevovu, a protože ústí ve Veselské, tvoří jakousi spojku k obchodnímu domu Baumax. Proč však sci-fi? To proto, že když si odmyslíme obchodní areál Tesco, ve Strakově ulici žádné další domy nejsou. Občas na zdejší zelené ploše přezimuje cirkus a letos v září zde Letňanská sportovně kulturní společnost pořádala drakiádu. To se ale samozřejmě v budoucnu změní. I sem se Letňany rozšíří a dost možná, že tu budou postaveny obytné domy. Zdejší obyvatelé pak jistě budou hrdi na název své ulice. Plukovník v. v. Václav Straka byl významným exilovým novinářem. Za druhé světové války se stal válečným zpravodajem a jako příslušník kombinovaného oddílu pod velením generála Pattona vstoupil v roce 1945 jako jeden z prvních Čechoslováků na osvobozené československé území. Václav Šorel Foto Václav Šorel, Denis Postler a archiv ÚMČ Plukovník Václav Straka, čestný občan Letňan. Strakova ulice dosud zaplněna není... díky tomu zde mohli letos létat draci, když pro drakiádu tradiční plocha u výstaviště byla obsazena. Podzim v hasičské zbrojnici K požáru několika dřevěných zahradních chatek v oblasti zahrádkářské kolonie v prostoru mezi cvičištěm pro psy a železniční tratí u areálu AVIA Letňany vyjížděla letňanská jednotka v pondělí 22. září. Zásah byl komplikovaný zhoršeným terénem, kvůli kterému se hasičská vozidla nedostala až na místo zásahu. I přesto se požár podařilo zdolat a zachránit většinu zahradních chatek. Při cvičení v Základní škole Gen. F. Fajtla DFC, které se konalo 3. října, spolupracovali hasiči s městskou policií. V rámci akce došlo k zakouření prostoru vstupního portálu ZŠ a následné evakuaci žáků do bezpečného prostoru vně školy. Hasiči, kteří dorazili na místo, simulovaný požár zlikvidovali za užití vodního proudu, dále provedli kompletní průzkum celé budovy školy a následné odvětrání kouře. Strážníci městské policie v průběhu zásahu zajistili komunikace v okolí tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zasahujících hasičů a evakuovaných žáků projíždějícími vozidly. Součinnost strážníků městské policie a zaměstnanců školy hodnotili členové jednotky požární ochrany jako perfektní a hodnou pochvaly a poděkování. Text Jan Košťál, foto archiv JPO Kroužek mladých hasičů Družstvo dorostenců kroužku mladých hasičů se v sobotu 11. října zúčastnilo branného závodu v Praze-Kunraticích. V těžké konkurenci tady vybojovalo krásné 4. místo. Během závodu se soutěžící museli mimo jiné orientovat podle buzoly, šplhat po laně, střílet ze vzduchové pušky na cíl či běžet na dlouhou vzdálenost. Dorostencům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších kláních. Text Lucie Vilingerová vedoucí MH Nepřehlédněte! Jednotka požární ochrany městské části Praha 18 (Letňany) pořádá nábor nových členů. Požadavky: týmový hráč starší 18 let v dobrém fyzickém, zdravotním a psychickém stavu pro náročnou práci bez nároku na odměnu. Případní zájemci mohou SDH kontaktovat na u: Po dohodnutí schůzky bude každý zájemce seznámen s dalšími požadavky. Při výjezdu k požáru musejí hasiči občas překonávat nepřístupný terén. Cvičení v ZŠ Generála Fajtla včetně evakuace žáků proběhlo na jedničku. 19

20 volný čas Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou Baťovské číslo 99 soutěžících účastníků zaznamenala letošní drakiáda v Letňanech. Na rozdíl od předešlých tří ročníků se tentokrát konala nikoliv u letiště, ale na zatravněné ploše poblíž obchodního centra v prostoru mezi Tupolevovou a Strakovou ulicí. Drakiáda je už pevnou součástí podzimního kalendáře akcí v naší městské části a těší se značné oblibě nejen letňanských obyvatel. Jak by také ne, tolik létajících draků na horizontu najdete jen stěží někde jinde. U jejího zrodu stáli především dva muži, nadšenci do létání všeho druhu a bývalí spolupracovníci z Avie: mnohonásobný mistr světa v leteckém modelářství Jiří Kalina a spisovatel-aviatik Václav Šorel. Jeho dcera Magdalena Šorelová se podobně jako loni ujala role moderátorky a společně pak utvořili porotu drakiády. Na hladkém průběhu akce se organizačně podílely i místostarostka MČ Praha 18 Iveta Lojková s jednatelkou Letňanské sportovně kulturní společnosti Michaelou Řepovou. Zdar akce, jež se konala 27. září, ovšem nebyl předem jistý kvůli počasí. Ráno to vypadalo beznadějně, mlha a bezvětří. V poledne se vše obrátilo k lepšímu a postupně přišla stovka účastníků. To je obrovský úspěch, protože jsou Svatováclavské dny a všude posvícení, Místostarostka Iveta Lojková v roli pořadatelky. Členové poroty neměli jednoduchou práci. Koupení draci převládali nad těmi domácími. Počasí přálo, o soutěžící ani diváky nebyla nouze. Vítězové kategorie do 8 let, koupení draci. V kategorii do 14 let zvítězily samé dívky. Ilona Patáková se svým létadlem. Nejmenší vítězové soutěžící s doma vyrobenými draky. 20 Letňanské listy 11/2014

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz áåòéêåé Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Letňany hostily studentský majáles Strana 21 Z radnice str. 6 Den zdraví přilákal více než 300 lidí Volný čas str. 19 Kytice

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty. áåòéêåé březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka Strana 20 Z RADNICE str. 6 Vyhrožovat úředníkům je zakázáno VOLNÝ ČAS str. 23

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

Letňanští senioři opět zlatí!

Letňanští senioři opět zlatí! Říjen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA Letňanští senioři opět zlatí! www.letnany.cz Pohár potěšil seniory i vedení radnice. Více se dočtete na str. 4 5 2 09 I 2012 INZERCE STŘEDISKO SLUŽEB A OBCHODU BAHOK Optika

Více

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi.

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. Květen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. TÉMA MĚSÍCE Oslavte s námi Den dětí na Staré Návsi str. 4-5 BEZPEČNOST V Letňanech se bude

Více

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami 16 Ročník 08 Číslo Září 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňany získají další plochu pro relaxaci 2 ZPRAVODAJSTVÍ Víte, kdy a kam jít volit? KULTURA KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení

Více

V Letňanech se konal velký čertovský rej

V Letňanech se konal velký čertovský rej PRAHA LETŇANY Měsíčník městské části Praha18 Prosinec 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz V Letňanech se konal velký čertovský rej TÉMA MĚSÍCE Užijte si pohodový advent str. 4-5 KULTURA Letňanka hostila

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Prosek: Kreativní mateřské školy KONCERT: CANTARINA CLARINETE KURSY V GONGU GALERIE 9: PETR MINKA. 3. prosince 2014

Prosek: Kreativní mateřské školy KONCERT: CANTARINA CLARINETE KURSY V GONGU GALERIE 9: PETR MINKA. 3. prosince 2014 LISTOPAD 2014 VÝSLEDKY ŘÍJNOVÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB V PRAZE 9 OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: VZPOMÍNKA PAMĚTNÍKA NA LISTOPAD 1989 V ČKD LOKOMOTIVKA VYSOČANY

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

www.letnany.cz Letňanské listy

www.letnany.cz Letňanské listy Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 15 Číslo 6 ČERVEN 2009 ZDARMA DOPRAVA Cyklisté mají zelenou Strana 1, 2 VÝSLEDKY VOLEB do Evropského

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník 16 Ročník 04 Číslo Duben 2010 Noviny městské části Praha 18 TÉMA MĚSÍCE Zastupitelé odsouhlasili granty na rok 2010 1 ZDARMA ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA SPORT Prvních 100 dní Zařízení Na Starou Náves Michal

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Maškarní bál Z OBSAHU... Veselice sportovců Z dubské kopané... Společenská kronika Inzerce Poděkování Informace finančního arbitra MKZ zve...

Maškarní bál Z OBSAHU... Veselice sportovců Z dubské kopané... Společenská kronika Inzerce Poděkování Informace finančního arbitra MKZ zve... Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Maškarní bál Z OBSAHU... Slovo starosty Z jednání RM... MP informuje... Počet obyvatel v roce 2011 Instalace E-BOXu Bilance za rok 2011 Výsledky

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více