I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ"

Transkript

1 I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ

2

3 Editorial Magazín - Čas volby 2009 Vážení přátelé, při příležitosti konání krajské konference ČSSD v Praze byl vydán Magazín Času volby, který jste dnes obdrželi spolu s dokumenty pro jednání krajské konference. Čas volby je informační zpravodaj pražské organizace ČSSD, který již pátý rok provází a dokumentuje naši činnost v hlavním městě republiky. Za dobu, kdy Čas volby vychází, jsme dostali řadu ohlasů na jeho formu zpravodajství, a to nejen od členů ČSSD, ale i od občanů, kterým je distribuován na stáncích metra, v nemocnicích a části sítě novinových stánků. Pozitivní ohlas na obsah Času volby jsme zaznamenali i z ostatních krajů České republiky, kam je zasílán na krajské sekretariáty ČSSD. V roce 2007 jsme k podpoře vydávání této tiskoviny získali i grant ČSSD, který umožnil zvýšit náklad jednotlivých měsíčních vydání. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na zpracování a distribuci Času volby podílejí. Především redaktorce př. PhDr. Marcele Proškové, grafikovi Času volby, fotografům, ale i firmě Public s.r.o., která zajišťuje tisk zpravodaje. Významnou měrou se na vydávání Času volby se podílejí i naši dopisovatelé a spolupracovníci. Proto mi dovolte, abych poděkoval a ocenil příspěvky zejména předsedy ČSSD př. Jiřího Paroubka, poslance a hejtmana Středočeského kraje př. Davida Ratha, poslance JUDr. Stanislava Křečka, publicisty a politologa př. Lukáše Jelínka, aktuální vstupy našich zastupitelů, atd. Poděkovat chci i řadě přispěvovatelů z pražských obvodů. Magazín Času volby - mimořádné číslo tohoto měsíčního periodika - se pokusil zachytit na svých stránkách období let v práci KVV, zastupitelů ZHMP, poslanců PSP ČR, obvodních výkonných výborů. Samostatnou kapitolou v něm je i vyhodnocení programového prohlášení současné rady hl. m. Prahy. Věřím, že toto hodnocení Vám pomůže seznámit se s názory a prací pražských zastupitelů, kteří ve stínové radě města vytvořené při Klubu zastupitelů ČSSD zodpovídají za jednotlivé oblasti vedení a rozvoje města. Jsem přesvědčen, že využijete Magazín Času volby na svých obvodech, v práci zastupitelů ČSSD v městských částech i k prezentaci činnosti pražské organizace ČSSD mezi Pražany. JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. předseda KVV ČSSD Praha 3

4 Praha musí být také oranžová Politik se nikdy nesmí zastavit a nikdy si nesmí připustit, že něco není možné. Za roky existence obnovené ČSSD od roku 1989 jsme postupně od skromných začátků narostli v nejvýznamnější politickou sílu země. Nebylo to lehké, často jsme museli tvrdě bojovat, ale postupně jsme na této cestě překonávali jednu metu za druhou. Prvním mezníkem bylo rozboření psychologického klišé, že nemůžeme této zemi vládnout a na osm let jsme převzali vládní odpovědnost. Ano. Naše vládnutí zahrnovalo i složitá období a v jistých fázích v letech se dostala ČSSD až na děsivou hranici 10% podpory občanů a potácela se na třetím místě průzkumů veřejného mínění daleko za KSČM. Těch důvodů, proč tomu tak bylo, jistě bylo více a jedním z nich byl, z dnešního pohledu až nepochopitelný hon na Stanislava Grosse z důvodů financování jeho bytu, tedy z důvodů, které pánové Kalousek či Tlustý vyřešili prostě tak, že se o tom odmítli bavit. Ovšem podle mého názoru byl jedním z hlavních důvodů fakt, že politika zejména Vladimíra Špidly, kterého si osobně jinak velmi vážím, byla příliš mnohoznačná, příliš nevyhraněná a nejednoznačná. A to se muselo vymstít. Byly to kruté chvíle pro stranu, a když jsem přebíral funkci předsedy vlády, mnozí měli pro naše úsilí, pro mě samého i mou rodinu jen úsměšky či urážky na rtech. Chtěl bych říci, že podpora, která se mi v té době dostávala z celé strany, ale i z mé mateřské pražské organizace mne velice posílila. Pustili jsme se do řešení problémů s takovou vervou, že během jediného roku jsme z oněch 10 % podpory vyrostli až téměř na 33 % v době voleb do Poslanecké sněmovny. A upřímně řečeno, nebýt trvale nenávistné kampaně vystupňované do rafinované a nejhrubší provokace ve zveřejněném policejním pamfletu pod označením Kubiceho zpráva, zorganizované policisty napojenými na Ivana Langra, zvítězili bychom, byť třebas o prsa i potřetí za sebou. Dnes nelituji přechodu do opozice. Ujasnili jsme si totiž priority programu a začali jsme na sobě víc pracovat a pustili se do modernizace strany. A ukázalo se, že se nám daří. Právě tato práce na sobě samých a soustředění na problémy voličů, jejich jednoznačné pojmenování a vytrvalé a houževnaté prosazování nám přineslo triumfální výsledek v drtivém vítězství ve volbách do krajských zastupitelstev a doplňovacích volbách do Senátu. Tím jsme zlomili druhou psychologickou hranici a dokázali jsme, že po osmi letech neúspěšného snažení můžeme zvítězit i v tomto druhu voleb. Ale nejen to. Prokázalo se, že se mění i situace v poslední baště ODS námi nedobyté v Praze. Tak jak nám to již po delší dobu ukazují výsledky našich průzkumů, je dnes situace v Praze v mnohém jiná. Všichni naši pražští kandidáti do Senátu úspěšně zvládli postup do 2. kola a vážně aspirovali dokonce na získání senátorského mandátu. To je skvělá informace a na tom můžeme stavět. 4

5 I v Praze totiž můžeme zvítězit. Bude to tvrdé, ale bude to možné. Napomáhá nám trvalá dominance Bémovy vlády a jeho suity na pražské radnici. V očích pražské veřejnosti je spjata s korupcí, arogancí a v případě radního Richtera dokonce i s kulturním mimoňstvím. Když mediálně podporovaná masa pražských divadelních umělců na shromážděních proti Richterovi volala o naši pomoc, měli jsme tuto výzvu rozhodně přijmout. Stejně tak výstavba chobotnice náhle zemřelého architekta Kaplického rozdělovala pražskou veřejnost na liberálně svobodomyslnou, do jejíhož čela jsme se měli postavit, a na konzervativní a bémovsko-účelovou, proti které jsme měli bojovat. Ale určitě jste si povšimli, že já osobně jsem Kaplického návrh jednoznačně podpořil. Co bylo, bylo. Praha, hlavní město České republiky, prožívá věci jinak. Lidé se zde zajímají o jiné problémy, které naše voliče v ostatních krajích příliš nezajímají. Ale nemylme se. Základní charakteristika politické soutěže v demokracii platí i zde a je podmínkou našeho možného příštího vítězství: Možná jinak, jinými přístupy a třeba i s jiným slovníkem, ale zásadně, jednoznačně a vytrvale opozičně. Doba se mění. I já zažil svého času etapu velké koalice ODS a ČSSD na pražské radnici. V té době ovšem byla nezbytná. Nemůžete-li jednoznačného vítěze porazit, pak je dobré alespoň jeho politiku ovlivňovat a učit se k budoucímu převzetí odpovědnosti. Jsem přesvědčen, že tato taktika byla dobrá, ale nic naplat, dnes už je překonaná. Máme-li na vítězství, musíme se jasně a důrazně od ODS distancovat. Ano. Poprvé máme na to, abychom v příštích volbách do pražského zastupitelstva, ale i ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězili. Máme-li tu možnost, musíme ji samozřejmě využít. I Praha musí být oranžová. A Praha bude oranžová. Jiří Paroubek předseda ČSSD 5

6 Od těžkého údělu k otevřeným šancím Kde je vůle, tam je i cesta. Jinými slovy, když se ČSSD bude chtít v Praze pohnout k lepším výsledkům, vhodnou formu a prostředky určitě najde. V opačném případě může dokola omílat vzkazy léta starých analýz. Již tzv. SWOT analýza Týmu pro Prahu v roce 2007 poukázala na některá slabá místa sociální demokracie: neexistenci silného tématu, nedostatečnou spolupráci s neziskovými organizacemi, nejasnou identifikovatelnost ČSSD v Praze s jednou tváří, málo žen na kandidátkách či působení komunálních politiků ve stínu centrálních osobností Co se nepodařilo napravit do senátních voleb 2008, musí být dopilováno do sněmovních voleb, nejpozději pak komunálních voleb Průzkumy popsaly klíčové problémy Pražanů: kriminalitu a bezpečnost (v komunálně-politickém překladu: fungování městské policie), dopravní situaci, včetně absence parkovacích míst, zhoršené životní prostředí, zhoršenou dostupnost bydlení a další sociální a ekonomické potíže. Zjednodušeně lze hovořit o přehuštěnosti Prahy lidmi i auty. Časem vzroste i úloha faktorů komplikujících chod podobných evropských metropolí, např. migrace a integrace cizinců či bezdomovectví. Z tohoto hlediska byla nesmírně významná loňská návštěva vídeňských sociálních demokratů, inspirovat se dá i zkušenostmi partnerských stran v Berlíně, Paříži nebo Londýně. Pro evropská hlavní města je typičtější vládní role levého středu, ovšem i v chudších dobách mohou skýtat vzor kupříkladu srozumitelné a čitelné opoziční politiky. Stávající pražský elektorát ČSSD je levicovější, svým způsobem konzervativnější než ve zbytku republiky. A také starší. Voliči levice jakoby byli uzavřeni do ghetta. Přitom potenciál má sociální demo- kracie větší: přinejmenším v oné nadpoloviční většině respondentů, co preferuje Paroubkovu vládu před Topolánkovou. Nic na tom nemění většinové mínění Pražanů, že se jejich město ubírá správným směrem. Zkoumat mentalitu metropolitního voliče není vůbec snadné. Jeho životní styl je jiný než venkovský, což přeskupuje pořadí prioritních zájmů. Úroveň života Pražanů je relativně vysoká. Radikální levicoví voliči to třeba vidí jinak: zdůrazňují ekonomická a sociální témata. Leč není možné přehlížet právě onu skupinu, která svými hlasy může ČSSD učinit majoritní formací. Ona podtrhuje kvalitu služeb, otázku vzdělání, úroveň kultury a dalších volnočasových aktivit, ale i obecně stav mezilidských vztahů, politickou rovinu nevyjímaje. 6

7 Personální rozměr politiky zvýrazňuje komplikovaný osud Pavla Béma. Jeho odstranění nahoru se nekoná, naopak je pravděpodobné, že lační modří dravci zatouží i po jeho komunální baště na magistrátu. Jenže doba, kdy ODS stačilo v Praze kandidovat Klausovu tenisovou raketu, pomíjí. Žádný čerstvý charismatický Bém na skladě není. To je pro ČSSD nadějná výchozí pozice. Kupodivu ačkoli sociální demokracii narůstá členská základna, v některých obvodech nebývale strmě, přírůstek talentů na špici pražské politiky je mizivý. Vkrádá se obava, jestli přicházející členové nejsou jen a pouze komparzem starých harcovníků, jimž se dosud nepovedlo poskočit v partajní hierarchii. Protože ale show must go on a mezistranický střet nepočká, musí být ČSSD schopna poskytnout svým lídrům prvotřídní odborný servis. V konfliktu politických koncepcí musí jít stranou osobní sympatie/antipatie. Vedení městské organizace soc. dem. musí cítit, že má v zápase s konzervativními a neoliberálními dogmatiky pevnou vnitřní oporu a krytá záda. Nějaká ta aférka či expresivnější projev projde levicovým politikům mimo Prahu. V hlavním městě ale ovlivňuje atmosféru prostředí estétů. Těm stejně tak vadí politika coby kšeftaření nebo nelítostný ring volný. Výstižnou ukázkou balvanu na noze ČSSD v Praze je východočeská novoroční kauza Dryml. V Praze je rovněž silnější vliv médií, jejich zaměstnanci zhusta pohlížejí na celospolečenské dění z vlastní lokální (metropolitní) perspektivy. Tím více ČSSD chybí institut přímé volby předsedů okresů (obvodů), krajů i celé strany. Sázka na modernizační étos, tak předloni slibná, potom vyznívá jako lichá. Z modernizace zbyl toliko příklon k marketingovým metodám a rozvoji expertního zázemí strany. Vše ostatní zůstalo nakousnuto a nedořečeno. Podobný dluh nejsnáze a nejkritičtěji zaznamená náročný a vybíravý pražský volič. Zatímco mimo Prahu gravitace většinového mínění působí i na střední třídu, která reflektuje krizový stav veřejných služeb a sdílí praxí akcentované ideje solidarity a soudržnosti, tak v Praze více probublává na povrch sobectví, individuální potřeby, v lepším případě pak priority odvozené více z obecných (teoretických) hodnot než z praktické zkušenosti. Být politicky úspěšný v metropoli znamená chovat se trochu jinak než ve zbytku země. Dokud se většinové mínění nezmění, je nutné je alespoň respektovat. Aby se však ČSSD v Praze nevzdálila svým tradičním voličům (tvrdému jádru), musí dokázat nabídnout politiku pestrou, promyšleně cílenou na konkrétní skupiny a hlavně odlišnou od politiky ODS. S Pražany nadšenými primátorem Bémem otřást nejspíš nejde. Zůstává však početná kategorie těch, co ODS nebo nezakořeněné středové subjekty (SZ, ED-SNK, US-DEU) volí z nouze či proto, že jim ČSSD připadá neprůhledná, v komunikaci s voličem extrémní, v komunikaci s establishmentem povolná. Přitom krok ke střední třídě (resp. středovému pražskému voliči) představuje také krok blíže k médiím a rozličným vlivovým strukturám. Z toho úhlu pohledu se jako rozumný počin jeví nominování nestranických kandidátů do Senátu V plné parádě se tudíž vyjevuje drsný vzkaz pro pražskou organizaci ČSSD: I kdyby všechny své domácí úkoly splnila na výbornou, nepohne se z místa, dokud jí nebude dopřán luxus autonomie, maximální volnosti, pružnosti a zejména důvěry od sociální demokracie jako celku. Stejně tak si musí být špičky ČSSD vědomy, že každé jejich politické stanovisko bude dvojnásob ostražitě pitváno pražským voličem. Dobrou zprávou pak je, že v Praze lze nejlépe a nejrychleji otestovat projekt ČSSD coby širokého politického hnutí, catch-all party. Škoda každé promeškané minuty. Lukáš Jelínek 7

8 Činnost pražské ČSSD v roce 2007 ve zprávách předsednictva KVV ČSSD - zásadní body Zasedání KVV ČSSD dne Dvouletá bilance pražské ČSSD Krajská konference ČSSD se uskutečnila v lednu V souladu se stanovami byly řady členů KVV doplněny - (25 % žen) a (10 % mladých), což v praxi představovalo dovolbu šesti žen a tří mladých. Byla provedena dovolba 1 místopředsedy KVV z řad členů KVV dle usnesení Krajské konference. Předloženy byly zásadní materiály: - Návrh strategie pražské organizace ČSSD ve volebním období Návrh koncepce práce odborných komisí - Návrh harmonogramu činnosti na I. pololetí roku 2007 (pracovní návrh sekretariát KVV pravidelně doplňoval zejména o obvodní a místní akce ČSSD celopražského významu). Předseda KVV ČSSD JUDr. Petr Hulinský popřál novým členům KVV, kontrolní komise, odborných komisí a pražským zástupcům v ÚVV úspěch v novém volebním období a vyjádřil přesvědčení, že KVV ČSSD v Praze přispěje k dalšímu rozvoji činnosti ČSSD v hl. m. Praze. Rozdělení funkcí a kompetencí místopředsedů KVV ČSSD v Praze bylo uspořádáno následovně: mpř. Mgr. Hana Halová - činnost odborných komisí - spolupráce se SDŽ, KS, MSD a zájmovými sdruženími mpř. Mgr. Karel Klíma - řízení a ekonomika - práce s tajemníky a Krajským sekretariátem - ústřední hospodářská komise mpř. Mgr. Jan Choděra - programové problematiky strategie pražské ČSSD v letech zajištění programových aktivů a setkání členů mpř. Bc. Miroslav Svoboda - obvodní a místní organizace - ústřední komise pro stanovy mpř. Daniel Hodek - řízení volebního týmu KVV - produkce akcí KVV ČSSD mpř. Jan Slezák - člen P-KVV - předseda Klubu zastupitelů HMP mpř. Ing. Karel Březina - práce se zastupiteli - Pražský klub zastupitelů - modernizace pražské organizace mpř. Petr Dolínek - tiskový mluvčí KVV - krajský manažér KVV ČSSD - mediální politika - internet a noviny KVV Čas volby 8

9 Zasedání KVV ČSSD dne Předseda KVV ČSSD JUDr. Petr Hulinský konstatoval, že po rozdělení funkcí místopředsedů v P KVV zaznamenal zvýšenou činnost na všech úsecích. Byl zpracován a předložen Statut pražského klubu zastupitelů (př. Březina), Statut odborných komisí (př. Halová), Strategie činnosti pražské organizace ČSSD v letech (př. Klíma a Choděra) a realizována změna webových stránek KVV ČSSD. Nejvýznamnějším úkolem konce února bylo shromáždění připomínek pražské organizace k návrhu Stanov, které pro jednání ÚVV zpracoval př. Březina za aktivní spolupráce řady obvodů. Předseda zhodnotil situaci, která vznikla v souvislosti s nároky JUDr. Altnera vůči ČSSD. Zasedání KVV ČSSD dne Probíhala náročná příprava pražské organizace ke Sjezdu ČSSD. Připomínkován byl Návrh stanov a Návrh rezolucí. Po obdržení materiálů na Sjezd jsem toho názoru, uvedl ve zprávě předsedy JUDr. P. Hulinský, že by pražská delegace měla odmítnout zařazení volby předsedy ČSSD v průběhu pátečního jednání. Ta by mohla omezit diskuzi ke zprávě předsedy. Domnívám se navíc, že pro mnohé novináře akreditace na sjezdu končí volbou předsedy a o další průběh nebudou mít zájem. Měli bychom se také poradit, jak se postavíme k návrhu o počtu místopředsedů strany. V této složité době, kdy jsme v opozici, považuji za nezbytně nutné nezužovat vedení ČSSD a prosadit volbu pěti místopředsedů. Vedle Stanov a Rezolucí považuji za velmi důležitý dokument Projekt modernizace strany. 4. zasedání KVV ČSSD dne Období bylo ve znamení konání 34. sjezdu ČSSD, který zakotvil směrování dalšího vývoje strany. Ve zprávě předsedy proto také JUDr. P. Hulinský akcentoval hlavní posjezdové priority: Naše snaha o to být společensky pružnější a pro občany populárnější, by měla vycházet především ze zdola - z místních organizací a z obcí, kde jsou naši lidé ve funkcích zastupitelů nebo radních a ne ze stranických sekretariátů. Členové chtějí, aby především oni mohli rozhodovat o svých vedeních, o svých kandidátech na poslance, senátory či zastupitele. Připomenul i náročné a dlouhodobé snahy strany o přízeň voličů: Říkáme, že mezi naše voliče nepatří mladí lidé, které ale chceme rozhodně získat. Stejný problém máme i s vysokoškolsky vzdělaným obyvatelstvem, podnikateli a obecně vzato i s rozhodující částí obyvatelstva tzv. střední vrstvou. Proto naše cesta v hledání moderní tváře ČSSD bude dlouhá a náročná. Nedokážeme ji vyprofilovat jen konáním jednoho sjezdu, na němž bylo navíc jen velmi málo prostoru věnováno změnám a úpravám Stanov. HISTORICKÁ ZMĚNA Považuji za důležité, že se nám podařilo prolomit ve Stanovách jeden ze základních pražských problémů v přijímání členů ČSSD. I když Stanovy dosud nenabyly právní moci, je v článku 4 Vznik řádného členství v ČSSD odstavec 4) přijato toto usnesení: Ve výjimečných a odůvodněných případech může uchazeč požádat o přijetí v jiné MO. Podmínkou přijetí je souhlas MO a OVV v místě trvalého pobytu. Věta druhá neplatí pro uchazeče s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy, kde s přijetím v jiné MO než je MO v místě trvalého pobytu vyslovuje souhlas pouze krajský výkonný výbor. V dubnu 2007 se uskutečnilo první zasedání pražského Klubu zastupitelů HMP, na které byli pozváni všichni předsedové Klubu zastupitelů ČSSD ze všech městských částí, ve kterých jsou tyto kluby ustanoveny. První schůzka byla provázena nižší účastí než se očekávalo. Na webových stránkách KVV pražského kraje byla zavedena rubriku Aktuálně tento týden, která pravidelně upřesňovala termíny hlavních zasedání a akcí KVV ČSSD v Praze. Zasedání KVV ČSSD dne Dubnový sjezd ČSSD schválil vytvoření 17 odborných týmů pro modernizaci ČSSD. Jedním z těchto týmů byl i Tým pro Prahu. Jeho politickým garantem byl ustanoven JUDr. Petr Hulinský a předsedou místopředseda P KVV Karel Březina. Složení týmu projednalo a schválilo P KVV. Zkvalitnit výchovu a následné uplatnění kádrů z řad členů ČSSD KVV zdůraznil potřebu využít odborníků z ústředí, především př. Petržílka a Novotného pro práci týmu a podtrhl kladení důrazu na využití již existujících analýz a průzkumů mezi obyvatelstvem. Předseda P. Hulinský připomněl nutnost využívat existující přibližně rok starý, velmi kvalitní průzkum mezi Pražany, který usnadňuje orientaci ČSSD v prioritách Pražanů. Výsledkem práce týmu mělo být i udržení stávající základny voličů v odhadovaném objemu cca 33 %, ke kterému jsme měli výhledově získat cca 5 % dalších voličů. Proto byla zdůrazněna také nutnost orientovat se především na mladé voliče, voliče ze střední vrstvy a na prosazení změny situace v Praze. Součástí práce týmu měla být i transformace Masarykovy dělnické akademie s cílem zkvalitnit výchovu a následné uplatnění kádrů z řad členů ČSSD. Připomenuto bylo i využití úlohy Mladých sociálních demokratů zejména ve formě vytváření alternativních stanovisek k naší politice. Bylo zvažováno i vytvoření koordinačního týmu, který by měl propojit činnost jednotlivých týmů. Zasedání KVV ČSSD dne Byl ustaven a svou činnost zahájil Tým pro Prahu, který měl analyzovat postavení ČSSD v Praze a především nabídnout postupy zlepšení stávajícího stavu. Pražské odborníky z řad členů ČSSD jsme doporučili do ostatních týmů ČSSD tak, jak byly schváleny na zasedání ÚVV. Předseda JUDr. P. Hulinský se zúčastnil panelové diskuse na téma Proč se Praze nedaří, kterou uspořádala MDA. Ocenil některé úvodní referáty, především Jiřího Paroubka, profesora Jiřího Musila 9

10 a Květy Kořínkové. V návaznosti na tuto panelovou diskusi doporučil P KVV delegovat jeho členy na jednání OVV v závěru května a v průběhu června Na jednání P KVV byl v květnu zařazen bod svodka informací z jednání OVV. Jejich prostřednictvím hodlá KVV lépe reagovat na názory a podněty členů místních organizací a OVV. Byla zpracována úplná databáze předního funkcionářského aktivu pražské organizace ČSSD. Cílem tohoto postupu bylo zvýšit informovanost členů pražské organizace prostřednictvím zasílaných ových zpráv. Předseda se znepokojením upozornil, že i přes všechny výzvy k jednotnému pražskému postupu zastupitelů ČSSD přetrvávají v této sféře problémy v nejednotném výkladu řešení zásadních stanovisek ČSSD k postupu ODS a pravicových koalicí na pražských radnicích. V této souvislosti proto zdůraznil, že by především pražský klub zastupitelů měl vnést do této problematiky jasné prosazení cílů ČSSD v návaznosti na náš program v letech Při té příležitosti si neodpustím poznámku, uvedl P. Hulinský ve zprávě předsedy, že disciplina některých našich členů, kteří jsou včas a prokazatelně pozváni na jednání P KZ, ale i dalších pracovních skupin, je přinejmenším problematická nejen v tom, že se nedostaví, ale ani nepovažují za potřebné se omluvit ze své neúčasti. V řadě případů jsou to zejména ti, kteří pak kritizují vedení pražské organizace za její nečinnost. Pražská ČSSD stojí na straně Pražanů a lidské solidarity. Je třeba analyzovat současnou celospolečnskou situaci nejen na úrovni ÚVV, ale i na kraji, v obvodech a místních organizacích. Občané jsou znepokojeni se současným vývojem a očekávají od nás jak se k němu postavíme. Opozice nemá sílu zastavit neuvážené kroky, které povedou k citelnému zhoršení života Pražanů. Je třeba na všech stupních naší činnosti analyzovat situaci a vystupovat s podněty k jednoznačnému podtržení skutečnosti, že i přes prohrané komunální volby v roce 2006 stojí pražská ČSSD na straně Pražanů a lidské solidarity. JUDr. P. Hulinský květen 2007 Musíme přejít do ofenzivy a hovořit s lidmi Občané nás postrádají na ulicích a dominantních místech Prahy, jak se ukazálo při příležitosti oslav MDD v Praze 6 na Vítězném náměstí. Je třeba vyhodnotit poznatky z této akce a od září přejít v Praze do ofenzívy s tím, že nejméně 1x měsíčně bychom měli v Praze vybrat dominantní místa k rozdávání materiálů a k diskusím s Pražany. Ukazuje se, že Pražané očekávají od pražské ČSSD nejen kritiku současné vládní a magistrátní politiky ODS, ale především nabídnutí vlastního řešení současných problémů. JUDr. P. Hulinský - červen 2007 Zasedání KVV ČSSD dne Koncem června 2007 se předseda P. Hulinský zúčastnil téměř všech zasedání OVV na Praze Po vyhodnocení těchto jednání došel k závěru, že na většině obvodů je vůle a zájem aktivovat činnost pražské ČSSD v podzimním období v souvislosti s projednávaným balíčkem reforem v Poslanecké sněmovně. Zasedání KVV ČSSD v Praze dne Podařilo se získat další prostor v pražském klubu ČSSD, který bude svěřen pražskému Klubu seniorů pro jeho činnost. Pražská organizace ČSSD se zúčastnila na demonstraci odborových svazů na Václavském náměstí dne Senioři a mladé rodiny v ohrožení Za nejsilněji ohrožené skupiny obyvatelstva v Praze v dopadu inovací pražské pravice vedené ODS považujeme především seniory a mladé rodiny. V návaznosti na tyto poznatky připravilo P KVV návrh oslovit pražské seniory dne na pražském Výstavišti Křižíkově fontáně u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Výjezdy ozvučeného auta upozorní Pražany, že víme o jejich nelehké sociální situaci proti níž podle našich opozičních možností ze všech sil bojujeme. Chceme vydat Pražský speciál Času volby, ve kterém by vystoupili naši poslanci, zastupitelé ZHMP i městských částí se svými názory k současnému vývoji. JUDr. P. Hulinský srpen 2007 Vstoupili jsme do fáze přípravy obvodních konferencí. Ty měly, dle doporučení, mimo přípravy na senátní volby, využít k diskusi I dokument Modernizace ČSSD, který byl předán k projednání členskou základnou. Zasedání KVV ČSSD dne Předsednictvo vzalo na vědomí dva schválené Řády voleb do Senátu, krajských zastupitelstev a ZHMP. Doporučilo, aby byl zrušen záměr konání krajské konference a kandidátka ČSSD do Senátu byla schválena v rozšířeném zasedání KVV v 1. polovině ledna P KVV doporučilo: 10

11 - aby byl dokument Modernizace strany zásadním materiálem v jednání obvodních konferencí v říjnu a listopadu aby se nominační konference obvodů ve volebních okrscích voleb do Senátu uskutečnily nejpozději v 1. polovině prosince Předsednictvo schválilo doplněný Harmonogram činností v 2. pololetí 2007, který byl rozšířen o termíny konání OVV a konání obvodních konferencí a dále o termíny výjezdu ozvučeného vozidla ČSSD do pražských obvodů v průběhu 2. poloviny září a října Předsednictvo vyslovilo nespokojenost se současným modelem informatiky na jednání KVV a doporučilo, aby do jednání KVV byla pravidelně zařazena zpráva z ÚVV a zpráva z krajské kontrolní komise. Předsednictvo se zabývalo stavem webových stránek ČSSD a vyslovilo názor podpořit sjednocení webových stránek na všech pražských obvodech při vědomí, že od budou moci obvodní tajemníci do stránek vstupovat s příspěvky, které doporučí OVV. Předsednictvo projednalo program ZHMP, které se uskutečnilo a doporučilo zastupitelům za ČSSD věnovat zvýšenou pozornost návrhu na změnu zřizovací smlouvy Záchranné služby a převodu penzionů pro důchodce do bytového fondu města. Oba předložené materiály byly v přímém rozporu s volebním programem ČSSD. KVV byla předložena prezentace zářijového čísla Času volby, jehož součástí je i Pražský speciál, ve kterém zastupitelé ČSSD hodnotí první rok vlády ODS ve vedení města. Tento Speciál bude dále dopracován v brožuru, která bude vydána pro potřeby setkání s občany na pražských obvodech. Za jeden z nejvýznamnějších počinů v nastávajícím období považuji účast zastupitelů ČSSD na workshopu, který svolal primátor k projednání Programového prohlášení Rady pro volební období Domnívám se, že právě na tomto setkání, bychom měli upozornit na své připomínky k současnému stylu práce vedení Radnice. Všechna rozhodnutí jsou formulována bez projednání v Zastupitelstvu HMP. JUDr. P. Hulinský září 2007 Předseda ve zprávě upozornil, že považuje za základní nedostatek nízkou vzájemnou informovanost členské základny. Na základě zápisů z OVV dospěl k závěru, že informace nejsou přenášeny nebo jsou zásadně zkomoleny! Vznikají tak neoprávněné kritické připomínky k práci KVV a jeho předsednictvu. Proto bylo přijato opatření, kdy do souboru adresátů dokumentů k jednání KVV, zápisů z KVV a P KVV byli přiřazeni i předsedové OVV, předsedové OdK, zastupitelé a poslanci. Zasedání KVV ČSSD v Praze dne Vyšší pozornost byla v průběhu září a října 2007 věnována i činnosti odborných komisí. Zvýšila se účinnost informování o materiálech projednávaných radou i zastupitelstvem. Zazněla i kritická slova na součinnost funkcionářů s komisemi, na harmonogram účasti garantů z řad zastupitelů ZHMP na jednáních komisí, naprostá ignorance činnosti komisí ze strany pražských poslanců PSP ČR a nedostatečná spolupráce pražských komisí s ústředními komisemi. Předsedové a členové komisí kritizovali nezájem většiny ústředních komisí o spolupráci s krajskými poradními sbory ČSSD. Ukázalo se, že ne ve všech případech bylo nezbytně nutné trvat na pracovním pořádku existence komisí. Naopak v některých případech by pro nás bylo výhodnější pracovat s odbornými týmy, které by byly sestavovány k řešení konkrétní problematiky v daných obdobích. Podařilo se zlepšovat internetové stránky ČSSD, kterým nesporně pomohlo sjednocení obsahu a grafiky. Skutečnost, že pražské stránky navštívilo v průběhu měsíce průměrně tři tisíce občanů signalizovala trvalou potřebu zaměřovat se na aktualizaci stránek nejen KVV, ale především pražských obvodů. Zaznamenali jsme zvýšenou aktivitu členů pražského Klubu seniorů, kteří se podíleli na realizaci Dne seniorů na Výstavišti a navrhli i další akce a náměty, které pomohly zviditelnit ČSSD v Praze. Vyšlo říjnové číslo Času volby zaměřené na výsledky průzkumu, který jsme provedli mezi Pražany v červnu Za pozitivní v tomto průzkumu považuji propojení celoměstské problematiky s problematikou na městských částech. Doporučuji, aby výsledky průzkumu projednaly obvodní výbory na základě zjištění názorů mezi občany a zvolily svůj postup pro práci obvodních organizací zejména na jaře JUDr. P. Hulinský říjen 2007 Zasedání KVV ČSSD dne Naše prostředky musí být jiné než arogance ODS. Na průběhu komunálních voleb v roce 2006, které pro nás znamenali nepříznivý výsledek, jsme se poučili. ODS nás převálcovala rozhazovačnou barnumskou kampaní, nabubřelými gesty, nesplnitelnými sliby podle hesla slibem neurazíš a po mně potopa. Primátor nasadil podbízivým heslům korunu sloganem Dejte mi 4 minuty, já vám dám 4 roky. Čtyři roky? Raději než službě občanům se dva měsíce věnoval svým zálibám. Nejvyšší vrcholky však bývají vratké a větrné. Naším cílem je v příštích volbách současnou garnitu- 11

12 Důležitá pobídka i úkol: - hledání charismatických osobností v členské základně tak, aby se tito stali novými tvářemi nejen uvnitř aparátu, ale i neokoukaným prvkem volební kampaně. Ta může přijít za tři roky, nebo i velmi brzy. Čím ovšem později, tím více spálené země budeme muset v budoucnu klopotně rozorávat. To bývá pro opozičního politika ideální varianta, ale heslo čím hůř, tím lépe pro nás není naším krédem. Proč nemáme dostatek osobností a dostatečně silné odborné a ideové zázemí? Proč strana není schopna s drtivou převahou vítězit na poli myšlenek? Jak to, že k naší politice nepřitáhneme mladé a kvalifikované odborníky, vysokoškoláky, renomované odborníky? Proč v našich kampaních vystupují umělci i sportovci většinou za honoráře? ru ODS z vrcholku shodit. A také rozbít skořápku klientelismu, nesplnitelných a neplněných slibů, neochoty komunikovat s těmi, kdo nepřinášejí hmatatelný profit. Naše prostředky musí být jiné než arogance ODS, která ústy svých představitelů je schopná při padesátiprocentním zdražení jízdného MHD s vážnou tváří cynicky prohlásit, že lidem na ceně jízdenek za metro, tramvaj a autobus až tolik nezáleží. Za rok jsme prokázali, že umíme pracovat v opozici a že účinná opozice může být lepší než promyšlená koalice. Zásluhou naší opoziční role bylo, že jsme v uplynulém období brzdili a korigovali program ODS. Nepřipustili jsme nápady jako senior- -pasy v MHD, zdražení jízdného pro děti, zabránili jsme zdražení vody, blokovali jsme i řadu nevýhodných pronájmů. Pokud mám hodnotit opoziční roli, tak nejhmatatelnějším důkazem jsou preference. V těch často vládnoucí ODS porážíme. Těžili jsme z toho, že občan stál před vynucenou volbou a obracel se na nás. Dobrým východiskem bylo, že se podařilo vytvořit v pražské organizaci výkonný realizační tým odborně zdatných a obětavých členů - organizační práce se dostala na vyšší úroveň. Rezervy jsme zaznamenali v pozitivní prezentaci našich snah v médiích. ČSSD nikdy nesmí být stranou usnadňující neprůhledné zbohatnutí. Dokažme se vždy jasně a přesvědčivě vyjádřit k neprůhledným činům a vyjádřením lidí z ODS. Nejsme a nebudeme ODSkou v oranžovém trikotu. Přítelkyně a přátelé, jsme jen zdánlivě v období výhodného bezčasí. Musíme tohoto využít. Hledat témata, která bychom, až nadejde čas, uměli využít a nabídnout veřejnosti. Neocitli se v časové tísni a nesklouzli k jednoduchým heslům. Na ně zejména pražský volič neslyší. Nezapomínejme, že místa, která ve volebních urnách uvolňuje ODS, může zaplnit kdokoliv jiný. Mějme na paměti, že máme velkou šanci, kterou jsme povinni využít a tak ji využijme! JUDr. P. Hulinský listopad 2007 Zasedání KVV ČSSD dne Návrh zpřesněného postupu pražské ČSSD P KVV doporučilo zásadní návrh pro další činnost pražské organizace ČSSD. Návrh zpřesněného postupu pražské ČSSD označil předseda JUDr. P. Hulinský za průlomový. S jeho přijetím nastolila pražská organizace možnost dočkat se lepších volebních výsledků než v minulosti. Jednalo se o návrh permanentní volební kampaně, kterou jsme si na řadě obvodů vyzkoušeli na podzim roku 2007 při setkáních s občany. Osou kampaně byly výsledky letního průzkumu 2007 mezi Pražany, 12

13 analýzy Týmu pro Prahu i programově analytické komise. V nich se zpřesnilo, co od nás občané očekávají. Na tyto průzkumy svou koncepcí navázal i Čas volby, který se stal významným prostředníkem mezi uplatňovanou koncepcí pražské ČSSD a občany. Zvýšila se nejen jeho kvalita, ale především zásadní orientace na vysvětlování postojů pražské ČSSD v tomto složitém období. Předsednictvo navrhlo vytvořit v rámci činnosti pražské organizace ČSSD funkci krajského manažera, do které navrhlo místopředsedu KVV přítele Petra Dolínka. Ten by následně vytvořil kreativní tým, jenž by připravoval akce v ulicích, materiální základnu i technické zajištění. Politické grémium ČSSD návrh na zřízení funkce krajského manažera schválilo a proto byl předložen i na zasedání prosincového ÚVV ČSSD. Na obranu občanů stop zdražování jízdného Navrhli jsme problematiku zdražení jízdného zařadit jako řádný bod jednání ZHMP. ODS náš návrh ovšem zamítla. Zastupitelé ČSSD ale i tak přispěli k zamítnutí nápadu zavést seniorské pasy, které by zrušily bezplatné jízdné seniorů po dosažení věku 70 let. Přibrzdili jsme snahy ještě vyšších cen předplatních jízdenek než byly schváleny. Více nebylo v našich silách. Emoce a rozpočet města na rok 2008 Emoce v části členské základny rozbouřil postoj zastupitelů ČSSD k rozpočtu města na rok Těmi emocemi měl předseda P. Hulinský na mysli stránky Intranetu, na nichž diskutovalo trvale a vytrvale přibližně asi 5 našich členů. Někdy mám pocit, uvedl tehdy P. Hulinský, že je to 5 statečných, které většinou nikde na akcích není vidět, ale o to hlasitější jsou právě na stránkách Intranetu. Oč vlastně jde? Na minulém zasedání KVV jsem prohlásil, že považuji rozpočet za dobrý. Jako každý člen mám nárok vyjádřit se demokraticky, ale někteří přátelé můj názor považovali za zradu volebního programu ČSSD v Praze. Dávají mi to řádně najevo a proto považuji za nutné napravit jejich omyl. Jako neuvolněný, tedy neplacený člen Rady HMP, s hlasem poradním a předseda Finančního výboru ZHMP mám právo, ale především povinnost, podílet se na tvorbě rozpočtu města. Prosadil jsem do něj navýšení mezd pražským učitelům o 150 mil Kč, spolupodílel jsem se na pozměňovacím návrhu na zvýšení příspěvku na technické vybavení malých okrajových částí, mimochodem tam, kde jsou nezávislí starostové. Prosazoval jsem politiku nepřipustit další zadlužování města. To vše se mi podařilo do rozpočtu, jehož přípravě jsem ze svého volného času věnoval stovky hodin, prosadit. Tvrdí se, že právě tento rozpočet zvýšil cenu jízdného v Praze. Ano. Byla omezena výše příspěvku Dopravnímu podniku a pokud bychom tak neučinili, tak tento otesánek je v budoucnu schopen růst a bobtnat na úkor ostatních potřeb města. Při projednávání v Klubu zastupitelů ČSSD nebylo přijato žádné závazné hlasovaní, každý zastupitel hlasoval dle svého názoru a já jsem stále přesvědčen, že jsme se podíleli na schválení dobrého rozpočtu. JUDr. P. Hulinský prosinec 2007 Předsednictvo - se zabývalo situací na Praze 11 a po shromáždění všech podkladů, které předalo Krajské kontrolní komisi se rozhodlo vyčkat nálezu krajské kontrolní komise. - předložilo první pracovní návrh harmonogramu činnosti KVV na I. pololetí roku 2008, který byl průběžně doplňován jako v předchozích obdobích. 13

14 Dvouletá bilance pražské ČSSD Činnost pražské ČSSD v roce 2008 ve zprávách předsednictva KVV ČSSD - zásadní body Zasedání KVV ČSSD dne Pro nasměrování naší činnosti byl v únoru 2007 přijat Strategický plán postupu pražské ČSSD v letech , jehož vyhodnocením se zabývalo zasedání KVV v lednu roku V souladu s programem Modernizace ČSSD, který byl schválen v roce 2007, byl ustaven v Praze Tým pro Prahu, který dále precizoval Strategický plán a vytvořil předpoklady pro rozvinutí činnosti k posílení důvěry Pražanů v politiku ČSSD v Praze. Zcela zásadně se změnil harmonogram zasedání KVV, jehož jednání bylo provázáno se zasedáním ZHMP a postupem Klubu zastupitelů ČSSD v ZHMP. Toto rozhodnutí se ukázalo jako prospěšné, prospělo k vyšší informovanosti členů ČSSD a sympatizantů o práci zastupitelů ČSSD v opozici. Byly zavedeny pondělky na Magistrátu jako Dny zastupitelů ČSSD, ale tato praxe měla (leden 2008) zatím minimální ohlas mezi voliči. Zejména se projevily rezervy v nedostatečné propagaci tohoto projektu. Pražská ČSSD pokračovala ve svých tradičních akcích, ve kterých oslovila Pražany. Ty byly navíc rozšířeny o setkání se seniory Prahy na Dnu seniorů v září 2007 na Výstavišti Praha. Zvýšila se produktivita jednání předsednictva KVV, které se pravidelně scházelo nejméně dvakrát měsíčně k zabezpečení projednání úkolů pražské ČSSD. Nejméně jedenkrát měsíčně se scházel Klub zastupitelů ZHMP, ale nepodařilo se zvýšit účinnost práce zastupitelů ve funkci garantů v činnosti odborných komisí. Velmi různorodé byly výsledky práce Klubu zastupitelů v městských částech. Ve zmiňovaném období jsme byli na 4 pražských obvodech, tj. v Praze 1, 5, 10 a 11 v koalici a ve 14 obvodech v opozici. S politováním konstatuji, že v daném časovém období se touto problematikou více nezabýval Pražský klub zastupitelů. Jeho předseda byl totiž pověřen vedením Týmu pro Prahu, kterému věnoval větší pozornost. Ukazuje se, že bude potřeba zlepšit činnost PKZ zejména v souvislosti s rozpory, které přetrvávají mezi OVV a členy KZ MČ na obvodě Prahy 11, ale i s dílčími výhradami části členské základny k práci zastupitelů na Praze 5. Dále trvá na většině obvodů absence účinnějšího postupu ČSSD v opozici. JUDr. P. Hulinský leden 2008 KVV se scházelo pravidelně nejméně jedenkrát měsíčně. K jeho práci se předseda vyjádřil kriticky: Od jeho členů očekával vyšší angažovanost v jednáních tohoto nejvyššího orgánu pražské ČSSD. Zmíněná problematika byla mimo jiné zařazena na plánované rozšířené jednání KVV v sobotu 8. března Na tomto zasedání využijeme poznatků a zkušeností z práce Týmu pro Prahu i aktivit některých dalších členů, kteří v závěru roku 2007 zpracovali a předložili prvotní návrh Permanentní kampaně ČSSD v Praze v letech Současná představa o tomto jednání je taková, že bychom se v pěti programových blocích zabývali: 1) růstem vlivu pražské ČSSD mezi občany Prahy, rozšiřováním členské základny a získáváním sympatizantů z řad občanů, 2) projektem Permanentní kampaně ČSSD v Praze v letech v konkrétním manuálu forem a postupů pražské ČSSD v práci mezi občany, 3) přípravou a výběrem osobností pro volby do PSP ČR, ZHMP a ZMČ, Senátu a EP, výchovou a vzděláváním členů, jejich přípravou na výkon funkcí v městské a státní sféře, 4) zvýšením účinnosti vystupování členů v hromadných sdělovacích prostředcích, vytvořením sítě informačních zpravodajů, které by oslovovaly pražské občany, představovaly osobnosti ČSSD a jejich názory, 5) zvýšením účinnosti práce Klubů zastupitelů v ZHMP a ZMČ, práce s mladými Pražany v MSD, ženami v SDŽ a seniory v KS, širším zapojením těchto skupin do práce v pražské organizaci ČSSD. JUDr. P. Hulinský leden

15 Zasedání KVV ČSSD dne Předseda ocenil změnu internetových stránek, které se staly živější, pestřejší a především konečně i aktuální. Konstatoval, že by se stejnou měrou měly této problematice věnovat i obvody. Připomněl rostoucí kvalitu Času volby. Diskuse o vnitrostranickém tisku potvrdila, že Čas volby začaly vnímat i ostatní kraje a dávaly ho za příklad dobré práce s tiskem. Méně se nám, dle slov předsedy, dařilo ve veřejných hromadných sdělovacích prostředcích. Upřesnil, že sám, jako stínový ministr obrany, zastupitel hl. m. Prahy a předseda KVV ČSSD v Praze týdně do redakcí zasílal 2 3 články, v nichž se vyjádřil k aktuálním společenským a politickým problémům! Frekvenci jejich otištění označil za sporadickou. Reakce ze strany novinářů: ČSSD vytváří přetlak materiálů, je nutné dát zaznít i jiným názorům. Únorovým číslem Času volby, jehož náklad se zvýšil na 4000 výtisků, (cca 1000 výtisků se nám podařilo umístit i do spřátelených novinových prodejen), začaly jako vložené dvoustrany vycházet obvodní zpravodaje - první z iniciativy Prahy 4. Nejsložitější problém pražské organizace - situace na Praze 11 Nejsložitějším problémem pražské organizace v tomto období byla situaci na Praze 11, ve které přetrvávaly rozpory mezi členy, množily se stížnosti na KKK a ÚKK, neadekvátní byl i nárůst členské základny provázený pochybnostmi v důvěryhodnost údajů na žádostech. V této souvislosti předseda opakovaně připomenul, že jeden z největších pražských obvodů nemá na obvodě sekretariát a přes ubezpečování př. Dimitrova o dořešení tohoto problému, sídlil sekretariát OVV Prahy 11 v Lidovém domě. V souladu se stanovami se nescházely schůze MO nebo z nich chyběly zápisy a prezenční listiny. Část členů si stěžovala, že byli bez souhlasu a bez jejich vědomí přeřazováni z jedné MO do jiné. Dva dny po zasedání OVV se zjistilo, že při námitkách k zápisu z jednání OVV, se náhodně smazal zvukový záznam z tohoto jednání, předseda OVV odmítl převzít žádost nadpoloviční většiny členů OVV, kteří jej vyzývali ke svolání OVV. Poslední jednání ukončil předseda OVV v jeho polovině - uprostřed hlasování o usnesení. Nešlo v tomto případě už jen o spor zastupitelů s částí OVV ani o spor př. Svobody a př. Dimitrova, ani o spor dvou názorově odlišných skupin. P KVV byly předloženy první návrhy loga a směřování permanentní kampaně. Spolu se zprávou z porady volebních manažerů v předmětné věci informoval přítel Dolínek. Mnozí mi kladete otázku, proč ČSSD razantněji nevystupuje proti propadu HDP a naopak proti prudkému nárůstu inflace. Proč razantněji nevystupujeme proti tomu, co lidi trápí a bolí, co kritizují. Přiznám se, že se podobnými úvahami také zaobírám! Hlavně ovšem otázkou proč k tomu problému nevystupujeme jako celek, jako ČSSD. My přece nejsme a nemůžeme být stranou jednoho muže a jeho názorů, i když je předsedou strany. I já zastávám názor, že v současné době chybí razance strany jako celku. Právě proto připravujeme v Praze permanentní kampaň, i když nemáme krajské volby. JUDr. P. Hulinský - únor 2008 Zasedání KVV ČSSD dne V období od 13. zasedání věnovalo předsednictvo KVV pozornost především přípravě rozšířeného programového zasedání KVV ČSSD v Praze plánovaného na Bylo provedeno vyhodnocení k plnění prohlášení současné Rady HMP po roce jeho existence. Bylo konstatováno, že řada úkolů je zcela formálních bez možné kontroly plnění termínů, některé úkoly pak přesahují volební období této Rady. Předsednictvo ve své zprávě na rozšířené programové prohlášení konstatovalo, že nedošlo k zásadnímu obratu v odstranění trvalých problémů Pražanů. Rada ZHMP se připojila k vládnímu programu trvalého poškozování skupiny seniorů. Ve vší tichosti Rada připravovala zjevnou privatizaci pražských nemocnic, transformaci domovů seniorů z příspěvkových organizací na akciové společnosti a v některých případech jejich svěření privátním podnikatelským subjektům. Došlo ke zvýšení cen vody, k nárůstu ceny jízdenky hromadné dopravy, uplatnění plošné deregulace nájemného v bytech města a městských částí. Programové prohlášení Rady bylo od počátku předmětem sporů. Opakovaně jsme žádali o jeho projednání v zastupitelstvu, opakovaně jsme žádali o předložení zprávy o jeho plnění! Neúspěšně! Pokud někdo chce v Praze vybudovat silnou obvodní organizaci, pak jí taky musí umět spravovat a řídit. Právě taková organizace musí být příkladem ostatním. Současně zjištěný stav na Praze 11 prokazuje, že obvodní organizace nefunguje a je v totálním rozkladu. Ale o to rychleji nabírá další a další členy. Takový stav nadále nemůžeme trpět. Není nadále možné, abychom na každém jednání KKV řešili Prahu 11. Opětovně je předloženo k odsouhlasení přijetí více než 70ti členů z jiných pražských obvodů na Prahu 11. Je na vás členech KVV, jak o tom rozhodnete, je to Vaše výsostné právo dané stanovami. JUDr. P. Hulinský - únor

16 Jako východisko z této situace spočívalo dle slov předsedy v účinnější informovanosti Pražanů o dění na pražském magistrátu. Tento postup byl vyjádřen v návrhu permanentní kampaně, jejíž obsah a zajištění jsme projednali na rozšířeném programovém zasedání KVV v dubnu V této souvislosti předseda vyzdvihl a zdůraznil význam volebního roku V březnu se uskutečnilo společné zasedání P KVV se zastupiteli hl. m. Prahy. Shodli jsme se na nutnosti stanovení významných prioritních cílů politiky ČSSD v Praze. Strategických cílů, které nemusí obsáhnout všechna odvětví života města, ale musí jednoznačně Pražany oslovit a zaujmout je. Pracovně jsme tento dokument nazvali Pražský program. Obdobně bychom měli postupovat i na pražských obvodech s přihlédnutím k místním problémům a jejich možnému řešení. JUDr. P. Hulinský březen 2008 Opakovaně se rozhořívaly drobné vnitrostranické půtky a boje o zvednutí počtu členů, kteří měli být využiti převážně v boji o nové posty v podzimním období roku 2008, které bylo ve znamení obvodních konferencí. Ti zvolili nové obvodní orgány a delegáty na dnešní lednovou krajskou konferenci. Tuto skutečnost umocnil stávající hospodářský tlak: - nepopulární opatření vládní koalice - nepříznivý dojem z politiků - problém s umístěním radaru v České republice, - stoupající preference ČSSD, které měly šanci se s velkou pravděpodobností promítnout i do krajských a senátních voleb. Jako vždy byli v pozadí lidé, které nevidím na ulicích v akci, ale o to víc slyším jejich hlasy na téma, koho je třeba volit, koho zlikvidovat a především jak ovládnout obvod a kraj. Varuji organizátory tohoto dění! I když se pečlivě maskují loajalitou, přesto jsou vidět a známe je. Známe jejich praktiky a cíle. Nejde jim o ČSSD, jde jim jen o jejich osobní cíle a prospěch. JUDr. Petr Hulinský březen 2008 Zasedání KVV ČSSD dne Rozšíření programového zasedání - k ujasnění vývoje pražské organizace ČSSD Byla před námi jedinečná šance využít zvýšené pozornosti občanů k politickému dění v republice a následně je oslovit svým podílem na politickém a společenském dění v Praze. Předpokládalo se, že i v Praze, nejen v návaznosti na senátní volby, ale i průběh volební kampaně v krajích, řadu lidí osloví a vtáhne je do tohoto procesu. Mělo by být naším cílem dokázat se napojit na tento proces a využít jej v posílení pražské sociální demokracie mezi občany. Na tento záměr reagujeme projektem permanentní kampaně, ve které chceme Pražanům říct, jak se nám daří v opozici, a jaké jsou výsledky současné pseudokoalice na pražské radnici. Současné vedení magistrátu se Pražanům za jejich hlasy v roce 2006 odvděčilo zvýšením cen jízdného, trvalým nárůstem cen vodného a stočného a deregulací nájemného. Občané se cítí být zaskočeni a podvedeni! Za této situace je zcela přirozené, že budou chtít změnu. A jedinou změnu, na kterou dosáhnou, je změna ve vedení státu a radnic. Situace se vymkla kontrole. Všechny věkové i sociální skupiny se dostávají do problémů, jejichž řešení je možné jedinou změnou, zastavením současné politiky. Občan bude chtít změnu a dosáhne ji ve volbách! Máme před sebou ještě dva roky, ve kterých musíme dokázat, že pražská sociální demokracie má sílu oslovit občany voliče a dosáhnout náprav stavu, který provází jejich současný život. 16

17 Radnice se lidí neptá! A právě v tomto problému je klíč k našemu volebnímu úspěchu v roce 2010, jehož základy tvoříme již dnes, ve volebním roce My se musíme ptát lidí, co je trápí a co chtějí změnit. V tom je také smysl permanentní kampaně. Pokud chceme něco změnit, pak musíme změnit sami sebe! Stanovme si okruh základních problémů a z nich pak okruh základních cílů. Musíme postihnout základní problémy. Dát lidem naději, že bude lépe. Stanovme si pět, sedm nebo i více strategických cílů! Pojmenujme je, nabídněme řešení! Nesnažme se být mistry svého oboru ve všech oblastech života Pražanů. Soustřeďme se na konkrétní, jasné a srozumitelné cíle, které zlepší život Pražanů. Přejděme do protiútoku. JUDr. Petr Hulinský duben 2008 Představen byl projekt permanentní kampaně. Myslím, že omylů, kterých jsme se na této cestě dopustili, bylo dost. Jedním z nich jsou i bohužel výsledky našeho modernizačního Týmu pro Prahu, jehož jediným výsledkem byl průzkum mezi Pražany v červnu loňského roku. Pokud máme uskutečnit změnu, je nejvyšší čas s ní začít. JUDr. Petr Hulinský duben 2008 Do dění v pražské organizaci vstoupila kauza tzv. černých duší na Praze 11. Začátkem dubna 2008 se touto problematikou zabývalo předsednictvo KVV a jeho stanovisko i opatření, která přijalo, obdrželi přítomní v dokumentech na jednání 5. dubna. Ostře se distancuji od praktik, kdy jsou náborováni do pražské organizace členové za peníze. Udělám maximum pro to, aby organizátoři této špinavé záležitosti byli nejen odhaleni, ale i potrestáni. Věřím, že Vás do měsíce budu moci informovat, že opatření přijatá předsednictvem KVV byla splněna a došlo k nápravě stavu věci. JUDr. Petr Hulinský duben 2008 Zasedání KVV ČSSD dne V dubnu 2008 se KVV sešlo již po druhé. V sobotu mu předcházelo rozšířené programové zasedání KVV. To se konalo v poněkud rozjitřené atmosféře, kdy některé obvody, konkrétně Praha 2 a 4, zastávaly názor, že mělo být uspořádáno formou programové konference. Předseda zdůraznil, že bylo jednoznačně programovým zasedáním, a to jak programem, tak i dokumenty, které na něj byly předloženy a v rozhodující většině i diskusí účastníků. Od počátku předsednictvo jednohlasně prohlásilo, že mimo pozvaného okruhu funkcionářů, řekl bych TOP okruhu funkcionářů, se jej může zúčastnit každý člen pražské organizace. Mezi účastníky proto byli i členové MO, zejména právě z Prahy 2 a 4. Podtrhl, že byl konsternován neúčastí předsedů klubů zastupitelů ČSSD z městských částí. Chyběli, podle jeho slov, tak ti, kterým především bylo toto setkání určeno. Je škoda, že se předseda strany mohl dostavit až v závěru, neboť právě jeho vystoupení považuji za vysoce podnětné, jednoznačně zaměřené na Prahu. Na začátku jednání by jistě bývalo prospělo k usměrnění diskuse v první části jednání. JUDr. Petr Hulinský duben 2008 Jednoznačně vyplynulo, že podobná zasedání programového významu bude potřeba organizovat nejméně dvakrát do roka, protože se při nich můžeme daleko úspěšněji vzájemně informovat o svých problémech a hledat společná východiska. Bohužel, i na tomto zasedání měla hodnotící část převahu nad částí, ve které jsme chtěli projednat a přijmout základní směry našeho postupu. V následném období po tomto programovém setkání se zcela jednoznačně potvrdilo, že naše hodnocení práce současného vedení města vycházelo z odpovídajících zkušeností, ale nedocenilo, že krize v současném vedení města má narůstající charakter. Poslední události ukazují, že se do současného vedení města zákonitě začíná promítat výsledek nesmyslného složení rady, kam spíše na ozdobu byl přizván zástupce Strany zelených a Evropských demokratů. Rada nepracuje jako tým, spoléhá na oblíbenost primátora, která má ovšem sestupnou úroveň. Samotní radní upřednostňují své osobní zájmy a prezentaci svých svěřených oborů před propojením výstupů a postupů rady jako celku. Zcela nekoncepční je politika především v oblasti životního prostředí. Nezajištěna je celá oblast postupu ve výstavbě čistírny odpadních vod jako rozhodujícího úkolu města v nejbližším období. Prohlubují se problémy s čistotou města a především s činností Dopravního podniku. Podle posledních informací má DP uzavřeny závazky s dodavatelskými firmami ve výši téměř 5 miliard korun, na které v tomto podniku není krytí. 17

18 Praze hrozí vzpoura kulturních institucí, které nesouhlasí se současnou politikou příslušného radního a předsedy kulturního výboru. Navíc město chystá další transformaci divadel a kulturních institucí, aniž by bylo schopno vyhodnotit předchozí etapu, sdělit, zda byla úspěšná a zda opravňuje k dalšímu kroku nebo zda je nutno celý projekt přehodnotit. Události kolem krádeže 50 miliónů z konta magistrátu a následný pokus o stažení dalších finančních prostředků z konta města a jeho organizací ukazují, že současné kontrolní mechanismy jsou nedostačující a pokud nedojde k nápravě, budou se podobné události opakovat. Po halasném troubení - pořádat Olympiádu v Praze, jsme zaznamenali jednoznačný úprk od této myšlenky. Zcela katastrofická je situace v oblasti sociální politiky a zdravotnictví, kde narůstá nespokojenost občanů Prahy. Jedním z nejslabších článků na pražské radnici je nesporně i sama osoba radního pro zdravotnictví, který nebyl do dnešního dne schopen předložit jakoukoliv informaci k budoucímu vývoji zdravotnictví v Praze. V praxi se začíná projevovat efekt deregulace nájemného. Zcela chaotické je řízení jednotlivých vln změn územního plánu. Město ustupuje Inchebě Praha v plnění rozvoje Výstaviště v Holešovicích. Zaznamenáváme, že areál chátrá, místo kulturních akcí a tradičních setkání Pražanů je pouze výstavním areálem, jehož výstavbu původně město podporovalo v Letňanech, kde bude v květnu otevřena stranice metra, ze které bude ideální pohled na travnaté prostory bez jakékoliv návaznosti na bytovou zástavbu a služby obyvatelstvu. Bezpečnost v Praze se nezlepšila - strážníků ubývá. Neřešeny jsou nadále problémy v pražském školství, kde se zvyšují zejména náklady na činnost škol v souvislosti s vládní politikou a dalším nárůstem cen energií, uplatňováním pseudoekologických daní bez posílení rozpočtů škol s tím, že prostředky jsou čerpány z peněz, které by mohly posílit stabilizaci učitelských sborů. Současná politika vedení města ztratila dynamiku a ocitá se v krizovém poli. Vystupuje do popředí myšlenka změnit taktiku opozičních zastupitelů ČSSD, která by byla založena na kritice prioritních nedostatků vedení města a zároveň i stanovení priorit pražské ČSSD ve zpřesnění změn v životě obyvatel města, které by získaly podporu Pražanů a mohly vést ke změně volebních výsledků v hlavním městě Praze v roce Za prvořadý úkol v nastávajícím období považuji spojení všech článků pražské organizace, tj. vedení obvodů, předsednictva KVV, odborných komisí, pražského klubu zastupitelů ke společnému postupu ve stanovení základních priorit pražské organizace ČSSD v nadcházejícím období. V průběhu druhého pololetí letošního roku bychom měli uskutečnit druhou programovou konferenci. JUDr. Petr Hulinský duben 2008 Zasedání KVV ČSSD dne Mimořádné zasedání KVV bylo svoláno s jediným bodem, kterým byl postup KVV v řešení problematiky obvodní organizace ČSSD na Praze 11. Tímto problémem se zabývalo zasedání P ČSSD dne Žádost o přeregistraci obvodní organizace ČSSD na Praze 11 podal dne p. J. Doležal, asistent poslance K. Dimitrova s tím, že žádost podepsalo 7 předsedů MO ČSSD na Praze 11 (MO 1, 2, 3, 4, 9, 12, 15). (Usnesením KVV byly zrušeny i 2 organizace uvedené v této žádosti, tj. MO 12 a 15.) Podkladové materiály v žádosti i orgán zajišťující přeregistraci nesly adresáta - Politické grémium ČSSD. Domnívám se, uvedl předseda, že toto právo náleží KVV ČSSD v Praze, pokud bude přeregistrace probíhat. Tento návrh považuji za vyslovení nedůvěry politickému grémiu KVV ČSSD v Praze bez udání jakýchkoliv této skutečnosti odpovídajících důvodů. V té souvislosti předseda P. Hulinský velmi stručně shrnul problematiku OVV ČSSD na Praze 11: - Konflikt na Praze 11 má více než tříletou historii. Již v průběhu let se projevovaly spory mezi členy OVV o způsobu práce obvodní organizace, složení OVV a působnosti organizace ČSSD na obvodě. - Ve sporu se střídaly různé strany a osoby stranického života ČSSD na Praze 11. Pozoruhodné bylo, jak tyto osoby přecházely z jedné strany na druhou. - Situace vyvrcholila sporem mezi OVV a Klubem zastupitelů ČSSD v roce Část OVV obvinila KZ ČSSD na Praze 11 z kolaborace s ODS a požadovala ukončení koalice ve vedení Městské části Prahy 11. Klub zastupitelů tyto snahy odmítl s tím, že důvody k vystoupení z koalice považuje za účelové a smyšlené. Celý průběh tohoto období byl ve znamení nárůstu členské základny, zvyšování počtu MO bez projednání tohoto rozhodnutí s ostatními MO. - Dle zjištění Krajské kontrolní komise ČSSD panoval v obvodní organizaci chaos a destrukce. V průběhu roku 2008 bylo vysloveno podezření, že probíhá přijetí nových členů s tím, že je jim slibována finanční odměna za vstup do ČSSD. - KVV se opakovaně zabýval situací v obvodní organizaci. Krajská kontrolní komise provedla kontrolu členské základny s výstupem, že se v jejím případě jedná o práci dobrovolníků, nikoliv profesionálního aparátu. Konstatovala, že okolnosti, mezi které patří odejmutí prostor OVV na Praze 11 i hrubé nedostatky v členské dokumentaci nahrávají chaosu a těm, kteří z něj chtějí těžit. - KVV odmítlo přijmout řadu členů s místem bydliště v jiných obvodech a doporučilo jim vstoupit do strany v místě bydliště. Na 18

19 základě zjištění KVV a KKK zrušilo ustavení nových MO a doporučilo konání obvodní konference v klíči 1:1. P KVV a KVV považovaly přeregistraci v obvodní organizaci za krajní a poslední řešení před vyčerpáním všech možností, které dávají stanovy ke stabilizaci obvodní organizace. - Krajská organizace, KKK, ÚKK a vedení strany byly zavaleny protichůdnými stížnostmi té či oné strany, které nebylo možno bez profesionálního aparátu řádně prověřit a zdokumentovat. - Obvodní konference ČSSD na Praze 11 svolaná na nebyla usnášení schopná a proto nic neřešila. Přes žádosti členů OVV nebylo svoláno OVV, které by tuto situaci řešilo a navrhlo z ní východisko. Na místo stanovám odpovídajícímu postupu, byla do P ČSSD předložena žádost o přeregistraci. Předseda několikrát k problematice obvodní organizace zdůraznil, že věří v její schopnost problém vyřešit vlastními silami. Přeregistraci považoval za poslední krok v řešení tohoto stavu. Zasedání KVV ČSSD dne Na intranetu ČSSD, ve všeobecné diskusi, vystoupilo pět členů pražské ČSSD. Některá jejich vyjádření si zasloužila pozornost krajského výkonného výboru. Př. Hora například opakovaně vyzýval ke stanovisku zápisu OVV ČSSD ve Zlíně. (Jednalo se ovšem jednoznačně o vnitřní záležitost zlínské ČSSD.) Stanovisko: O řadě věcí nekonečně diskutujeme, ale jednoznačně formulovaný závěr obvykle chybí, nebo ho není slyšet. Př. Petrůj se vyjadřoval k problematice nových stanic metra a k metru vůbec. Stanovisko: V řadě argumentů měl přítel Petrůj jednoznačně pravdu a proto předseda tuto diskusi uvítal v návaznosti na projednávání zmíněné problematiky ve Finančním výboru ZHMP. Výstupy z tohoto výboru zveřejněné v tisku v následujících dnech pražskou ODS značně popudily. Ukázalo se, že je potřeba se této problematice daleko více věnovat. Př. Stočes se zabýval oslavou 130. výročí ČSSD a 1. májem. Př. Paclík a př. Šmíd, se se v této souvislosti ztotožňovali s názorem, že bychom měli změnit pojetí i místo oslav Svátku práce. Stanovisko: K tomu, abychom mohli změnit pojetí oslav 1. máje, bychom museli změnit myšlení nejen našich lidí, ale i veřejnosti. Byla a je řada příležitostí, kdybychom měli jít do ulic a sdělit svůj názor na současný politický vývoj. Mnohokrát jsme tyto věci v KVV projednávali. Oslavu 28. října jsme přenesli ze sálu Žofína na Hradčanské náměstí tedy na ulici. Ptáme se: Je v pražské organizaci vůle a nadšení vzít transparenty a projít Prahou? Nezaznamenali jsme! Museli bychom změnit především sami sebe! Přejít od vysedávání v sálech do ofenzivního tlaku veřejných vystoupení především na ulici. Právě tomu měl pomoci například projekt Permanentní kampaně přijatý počátkem roku Na prstech jedné ruky bych spočítal obvody, které tento projekt realizují. Jsou desítky příležitostí, kdy je možné občanům říci náš názor formou veřejných vystoupení! Řada občanských iniciativ takto organizuje protestní akce. Nevšiml jsem si, že by na nich byli masově přítomni pražští členové ČSSD. Pokud tento problém cítíte stejně jako já - pojďme o něm nejen diskutovat, ale především jej realizovat. Předsednictvo KVV i já osobně jsme připraveni takovému projektu dát podporu. V poslední době se na nás lidé obracejí. Očekávají od nás, že se postavíme do čela nespokojených občanů a jako členové opoziční strany budeme prosazovat nápravu. Je nejvyšší čas se touto problematikou zabývat. Pokusili jsme se o to na rozšířeném zasedání KVV programové konferenci v dubnu letošního roku, ale závěry konference zatím zůstávají nenaplněny. Máme sice odborné komise, Tým pro Prahu, zastupitele a poslance, krajského manažera, ale stále nejsme schopni přejít do frontálního protiútoku. JUDr. Petr Hulinský květen 2008 Zasedání KVV ČSSD dne Uskutečnila se programová konference ČSSD v Pardubicích. Zaregistrovali jsme řadu ohlasů na projednávanou problematiku: v programových cílech se vypustila oblast činnosti a pomoci sektoru drobných podnikatelů a živnostníků, i když především z této skupiny k nám přichází v současné době řada nových členů. Nejdeme do střetu se zelenými ve vlastním programu, který by vymezil naše názory na tuto problematiku v šíři, kterou současní zelení zcela vypouštějí. Stanovisko předsedy: Spolu s řadou kolegů jsem se domníval, že konference přinese jednoznačné výsledky z práce modernizačních týmů, které byly ve straně v loňském roce vytvořeny. V přemíře akcí, se vytrácí samotný silný a životný program. Ve společnosti sílí odpor proti současné politice koaliční vlády. Dnes už se zdaleka nejedná pouze o poplatky ve zdravotnictví. Nejde o preference v průzkumech, ale o obnovení důvěry v ČSSD mezi lidmi. Nestačí jen proklamativně prohlašovat, že změníme a napravíme chyby současné vlády. V celosvětovém měřítku narůstají problémy, které budou muset příští vlády řešit. Prudce stoupají ceny energií, narůstají problémy v zemědělství a potravinářské výrobě. Chybí analýzy a dlouhodobé programy, jak budeme v budoucnu těmto problémům čelit. (Jak prorocká byla tato slova již červnu 2008, vidíme z pohledu dnešní celosvětové finanční krize pozn. red. a E. Swider) Naším cílem v současném období, nemůže být jen úspěch v podzimních volbách 2008, ale především obnovení důvěry občanů v sílu a akceschopnost ČSSD. JUDr. Petr Hulinský červen 2008 Zpráva o činnosti odborných komisí KVV V řadě komisí došlo po letech stagnace k nárůstu zájmu členů o jejich činnost. Předseda adresoval poděkování předsedům odborných komisí, protože zejména na nich ležela a spočívá tíha činnosti. Obvodní konference ČSSD na Praze 11 se uskutečnila 10. června. Bylo tak splněno usnesení P ČSSD, které uložilo svolání obvodní konference do (V případě nedodržení termínu mělo být přistoupeno k přeregistraci členů v obvodní organizaci.) Obvodní konference 19

20 jakým je Praha 1. Obtížně a dlouho jsme hledali vhodné kandidáty v jednotlivých pražských senátních volebních obvodech a ani v Praze 1 tomu nebylo jinak. A teď voličům vzkazuje ČSSD prostřednictvím svého poslance, místopředsedy poslaneckého klubu, že už nemusí v prvním kole mít strach z výsledku pro ČSSD, neboť ČSSD má v druhém kole dalšího kandidáta. Důrazně se ohrazuji proti vystoupení Davida Ratha. JUDr. Petr Hulinský, PhD. srpen 2008 Zasedání KVV ČSSD dne Prahy 11 odvolala OVV a předsedu OVV, OKK a předsedu OKK, členy a náhradníky OVV ČSSD na Praze 11 a zástupce OVV Prahy 11 v KVV a ÚVV, zvolila nové OVV a nového předsedu OVV, novou OKK a jejího předsedu, nové zástupce ObO Prahy 11 v KVV a ÚVV. Vždy jsem prosazoval, aby řešení situace na Praze 11 bylo řešením členů ČSSD na Praze 11. Je jednoduché tyto problémy přesunovat na vyšší orgány, jak se o to snažili především př. Dimitrov a Doležal. Nepochybuji, že dojde k vlně odvolání a stížností. Nepochybuji, že současný destruktivní proces bude mít své pokračování. Obvodní konference ČSSD na Praze 11 ale řádně proběhla a stanovila si cíle, jak vyvést obvodní organizaci ze současné krize. JUDr. Petr Hulinský červen 2008 Zasedání KVV ČSSD dne V Praze jsme zaznamenali nárůst preferencí ČSSD. Měly jsme s ODS přibližně vyrovnané preference pro volby ve výši 24 % % obyvatel Prahy se domnívalo, že ČSSD má lepší představu o budoucím směrování naší země než ODS. - dosavadní průběh a výsledky vládní reformy hodnotilo 68 % Pražanů nepříznivě. - ČSSD v Praze měla nejvyšší podporu mezi lidmi staršího středního věku 32 % - Podpora mezi seniory 30 %. - Extremně nízká byla podpora ČSSD v segmentu lidí do 30 let (11 %). - ODS měla nejnižší podporu mezi seniory 12 %. - Dosavadní vývoj a výsledky reformy veřejných financí hodnotí negativně 68 % Pražanů s tím, že negativní hodnocení výrazně převažuje u voličů ČSSD a KSČM. - Ti, kteří posuzují situaci v Praze pozitivně, kladou důraz na vliv správy Prahy. - Ti, kteří hodnotí vývoj negativně, kladou důraz na vliv vládní politiky. K průběhu zasedání OVV ČSSD Prahy 1 15 Všechny obvody přistoupily zodpovědně k přípravě schůzí místních organizací ČSSD a přípravě obvodních konferencí, které proběhly v říjnu a v listopadu 2008 na pražských obvodech. Souběžně s touto aktivitou zahájily komise KVV ČSSD přípravu k zpracování programu ČSSD v Praze pro léta (Předseda obdržel první náměty). Vedle pozitivních zkušeností z práce OVV předseda upozornil, že se znepokojením sledoval vývoj Klubu zastupitelů na Praze 13 a vyjádřil přesvědčení, že po zasedání OVV Prahy 13 dojde k uklidnění i v klubu zastupitelů tohoto obvodu. S politováním musím konstatovat, že se v činnosti s kluby zastupitelů ČSSD projevuje absence práce pražského klubu zastupitelů, který v současné době téměř neexistuje. JUDr. Petr Hulinský, PhD. září 2008 Volební kampaň do Senátu Pražská kampaň do Senátu byla poněkud zastíněna skutečností, že souběžně probíhaly krajské volby do zastupitelstev. (Bylo přirozené, že ČSSD věnovala krajským volbám větší pozornost.) Nemusím zde opakovat, že v Praze se bohužel krajské volby v roce 2008 nekonají. Podle dosavadního průběhu volební kampaně i politické situace podotýkám, že k naší škodě. Jsem poněkud rozladěn stavem pražské kampaně, protože se domnívám, že prostředky na ni věnované z ústředí - ve výši 200 tisíc Kč - jsou směšné. V žádném případě nepokrývají náklady na odpovědně vedenou kampaň. Již dnes nás opakovaně v Praze válcuje kampaň ODS! Srší z ní velký objem finančních prostředků, které válcují náš skromný rozpočet. (Část prostředků si seženou samotní kandidáti, část prostředků poskytnou obvody a KVV. Ale s 200 tisíci Kč nemáme rozhodně šanci v Praze s ODS soupeřit. Dovoluji si proto vyslovit názor, že podpora kandidátům ČSSD v Praze - v senátních volbách - je z ústředí minimální. JUDr. Petr Hulinský, PhD. září 2008 Za zcela skandální považoval předseda vyjádření Davida Ratha k problematice senátních voleb v Praze zveřejněné v deníku Právo:... pokud by naše kandidátka (MUDr. Haindlová) nepostoupila do druhého kola, tak bych v každém případě doporučoval vedení sociální demokracie jasně podpořit Michala Kocába.... Nebudu jistě daleko od pravdy a jistě se mnou budete souhlasit, že sociální demokracii v Praze takové aktivity těsně před volbami moc nepomohou zvláště v tak obtížném senátním obvodě 20

21 Zasedání P ČSSD a ÚVV ČSSD K činnosti zastupitelů v HMP a přípravě rozpočtu Objem příjmových prostředků pro rok 2009 byl vyčíslen na částku 47 miliard Kč a proběhla diskuse o jejich rozdělení do jednotlivých kapitol. Dobrý den seniorům. Jsme jediná politická strana, která si v září připomíná celosvětově uznávaný a respektovaný Den seniorů. V Praze je 250 tisíc občanů seniorského věku, což je čtvrtina obyvatel Prahy. Je to síla, které je nutné věnovat odpovídající pozornost. P. Hulinský jednoznačně odmítl tvrzení Rady seniorů ČR, že se pražským seniorům daří dobře, a že jsou se svým životem spokojeni. Akce Dobrý den seniorů na pražském Výstavišti byla velmi pozitivní - účast funkcionářů ČSSD a pražských obvodů na tomto setkání byla minimální. Zasedání KVV ČSSD dne Nejsou ještě známy výsledky komunálních a senátních voleb. ODS stahuje náskok ČSSD. Veřejné mínění ovlivňuje nešťastná událost ze křtu knihy Jiřího Paroubka. Zaznamenali jsme historicky nejvyšší účast pražských členů ČSSD při výstupu na Říp. Za Prahu se zúčastnilo kolem 160 účastníků. (Skupina pražských seniorů s sebou na Říp přivezla petici. Naši straničtí kolegové se domnívali, že je vhodné seznámit s ní účastníky akce na stánku v místě seřadiště. Odehrála se naprosto neadekvátní scéna ze strany některých organizátorů akce z Lidového domu, kteří nařídili zlikvidovat stánek s peticí. Vyhrožovali stranickým řízením a hrubě napadali skupinu seniorů, která s touto peticí na setkání přišla.) Pokud bude byrokratický aparát omezovat svobodnou volbu členů, pak budeme obtížně hovořit o úspěšné modernizaci strany. JUDr. Petr Hulinský, PhD. říjen 2008 Zasedání KVV ČSSD dne Rámcově byly zhodnoceny výsledku senátních voleb. (Vlastní vyčerpávající, odborné a zevrubné vyhodnocení je součástí magazínu.) Přestože naši tři kandidáti na senátora nakonec v Praze do Senátu zvoleni nebyli, považuji za historický úspěch, že ve všech třech volebních obvodech postoupili do druhého kola a byli důstojnými soupeři zvolených senátorů za ODS. Již na minulém zasedání jsem ocenil mimořádné nasazení členů pražské organizace v senátních volbách. Dovolte mi proto, abych poděkoval všem, kteří se na volbách podíleli a s mimořádným uznáním. Do volební kampaně se zapojili i členové obvodních organizací, ve kterých volby neprobíhaly. Proto směruji mé poděkování především členům z Prahy 4, 8, 10, 11, 12 a 13 a přirozeně i všem členům obvodních organizacích, které byly součástí volebních obvodů. Myslím, že jsme v jednom až ve dvou případech tentokráte měli na to, aby se kandidát ČSSD stal senátorem. O to víc mne mrzí finanční podcenění podpory kandidátů před prvním kolem, kdy jsme měli prostředky na nákup maximálně 100 ks laviček v příslušných volebních obvodech. Finanční podpora ODS jejich kandidátům byla několikanásobně vyšší než prostředky, které jsme mohli na kampaň uvolnit my. V kampani MUDr. Haindlové, Ing. prof. Witzanyho a MUDr. Koskuby se objevila řada nových prvků, které se jednoznačně osvědčily. Vedle setkání našich kandidátů s voliči v ulicích, jsme tentokráte dokázali oslovit občany v jejich domácnostech formou dopisu, představení kandidátů v novinách a letácích. Využili jsme novin vydávaných v městských částech a pouze doplňkově (s ohledem na výši uvolněných finančních prostředků) jsme v kampani využili nosičů reklamy jako jsou billboardy, lavičky a reklamní nosiče v MHD. ODS zcela svévolně zamezila využití prezentace na sloupech veřejného osvětlení jednoznačným příkazem, který byl vydán vedením Eltoda. Na sloupech byly využity pouze trvalé komerční nosiče, které všechny skoupila ODS a na které bychom ani finančně neměli prostředky. 21

22 Za zcela skandální považuji chování České pošty, která přes veškeré urgence na sběrných místech nebyla schopna doručit námi objednané a řádně zaplacené roznosy našich tiskovin. Na tuto skutečnost nás upozorňovali především občané, kteří vyjadřovali podivení, jak je možné, že v některých domech naše tiskoviny byly a v řadě dalších ne. (Přitom částky za tuto službu nejsou malé.) Závěr kampaně ve znamení pomerančů a růží měl u oslovených občanů ohlas a v podstatě se i projevil v některých výsledcích. (Například náš kandidát MUDr. J. Koskuba poprvé zvítězil ve 47 volebních místnostech ze 117, které tvořily volební obvod Prahy 9 a 14. Tyto volební místnosti měly adresy převážně v sídlištních celcích). Pozitivních výsledků jsme dosáhli i v místech, kde ve volebních komisích byl námi delegovaný komisař. Za zmínku a úvahu jistě stojí skutečnost, že na jediné Praze 7 jsme obsadili všechny zástupce ČSSD ve volebních komisích a výsledek byl oproti jiným volbám v podstatě lepší. Nemohu se proto jednoznačně ubránit dojmu, (ten byl například v minulých komunálních volbách potvrzen kladnou odezvou na naše odvolání proti volebnímu výsledku například na Praze 4), že si nejsem zcela jist, zda ve volebních místnostech a při sčítání hlasů je vše v pořádku. Ostatně to dokumentuje skutečnost, že náš kandidát MUDr. Koskuba obdržel ve volební místnosti, kde volil, v předané obálce dva tiskopisy s jediným kandidátem, kandidátem ODS Tomášem Kladívkem. Kampani pomohlo, že jsme měli k dispozici zapůjčený automobil, který byl rovnoměrně využit po celou dobu kampaně. V této souvislosti jsme zvážili zakoupení auta pro pražskou organizaci. To by bylo využito (vybaveno potřebnou technikou) počátkem roku 2010, zejména pro volby do PSP ČR a volby komunální. Na všech pražských obvodech byly řádně zvoleny obvodní orgány ČSSD, delegáti krajské konference a Sjezdu, zástupci KVV a ÚVV. Mezi zvolenými se objevilo nebývalé množství nových tváří. Zvýšil se nejen počet žen, ale i mladých členů strany. Tuto obměnu označil předseda za velmi pozitivní a vyjádřil naději, že se tato nová krev projeví v příštím dvouletém období ve zkvalitnění práce obvodních organizací. Proběhlo zasedání ZHMP, které jako hlavní bod projednávalo rozpočet hlavního města Prahy pro rok Předložili jsme celou řadu pozměňovacích návrhů, kterými jsme se snažili zejména zabránit pokračující devastaci dopravy, čistoty města a životního prostředí. Pouze jeden jediný pozměňovací návrh týkající se prostředků pro knihovny byl přijat a všechny ostatní politická mašinérie ODS zamítla. (K průběhu tohoto zasedání a jeho výsledkům informuje zpráva předsedy Klubu zastupitelů ČSSD, která podrobněji uvádí náš postup při jednání v ZHMP.) Chápu, že je ODS, zejména v Praze, vykolejena dosavadním průběhem přípravy jejího kongresu, ale samotné projednávání rozpočtu potvrzuje, že tato strana zcela ztratila zájem o řešení problémů Pražanů, věnuje se své vnitrostranické problematice, která se promítá i negativně do strategie vedení města. Věřím, že občané Prahy v roce 2010 procitnou a vystaví současné pseudokoalici, která město vede, svůj účet. JUDr. Petr Hulinský, PhD. prosinec 2008 Říjen a listopad byl ve znamení konání obvodních konferencí ČSSD na Praze Předseda se osobně zúčastnil téměř všech obvodních konferencí, které do této doby proběhly. Ocenil jejich průběh. Konečně se na obvodních konferencích jen nevolí, ale projednává se i řada témat a probíhá konstruktivní diskuse. Průběh konferencí mimo jiné i potvrzuje, kde jsou obvodní organizace stabilizovány a kde přetrvávají dílčí problémy. JUDr. Petr Hulinský, PhD. listopad 2008 Řadě akcí bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost. Připravoval se seminář předního funkcionářského aktivu (ve 3 krajích), proběhly první krajské konference ČSSD, připravovalo se vyhodnocení poločasu vlády ODS v Praze. Formovaly se nové obvodní výkonné výbory, diskutovalo se o strategii v letech V krajích se ujímaly vlády krajská zastupitelstva, ve kterých poprvé máme možnost ovlivnit rozvoj a chod krajů. Se zájmem se očekávala zpráva z parlamentu, na jehož práci se zřetelně projevuje současná vládní krize, především ODS a narůstající rozpory s jejími koaličními partnery. Bylo jen ke škodě nás všech, že to byli právě naši přeběhlíci, kteří drželi tuto zcela neschopnou a totálně rozloženou vládu nad vodou. Předseda poděkoval všem funkcionářům obvodních organizací, kteří ukončili své volební období, za jejich práci. Zároveň popřál všem nově zvoleným funkcionářům hodně úspěchů v jejich práci ve volebním období , které je ve znamení příprav na parlamentní a komunální volby v průběhu roku Zasedání KVV ČSSD dne Proběhlo přerušené pokračování obvodní konference na Praze 6, které bylo posledním jednáním obvodních konferencí Prahy 1 15.

23 Stanovisko KZ ČSSD v ZHMP k Programovému prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Úvod k hodnocení Programového prohlášení rady HMP na léta Před rokem 2007 v euforii vítězných voleb představila Rada HMP Programové prohlášení Rady, které označila jako cestovní mapu a kompas své cesty volebním obdobím v letech Přes opakované námitky a interpelace zastupitelů za ČSSD, neumožnila jeho projednání v Zastupitelstvu HMP, ačkoliv jej prohlásila za závazek politické reprezentace Prahy. Vědomi si své pozice konstruktivní opozice, sledujeme plnění tohoto Programového prohlášení a po dvou letech jeho existence se domníváme, že žádnou formou významněji nepřispělo k rozvoji hlavního města Prahy a ke spokojenosti Pražanů se současným vývojem města. Tato skutečnost je dána samotnou formou Programového prohlášení, které je v řadě závazků ryze formální, bez termínů plnění nebo dokonce i s termíny plnění v období po skončení volebního období v roce Jsme přesvědčeni, že politika současné Rady vychází z jejího složení, kdy k 9 členům ODS do ní byli zcela formálně přizváni po jednom zá- stupci ED a Strany zelených. Je zcela zřejmé, že koncepce práce Rady vycházející z Programového prohlášení je postavena na principech: - soustředění rozhodovacích pravomocí do jednání Rady s minimalizací podílu Zastupitelstva HMP a dalších orgánů, - naprostá ignorace opozičních návrhů postavená na jednoznačné převaze ODS v Radě i v Zastupitelstvu HMP, - prezentace projektů v tzv. nadčasové míře, které mají působit na myšlení Pražanů ve smyslu nadčasového řízení města v projektech - olympijské hry, dostavba Staroměstské radnice, zavedení placeného vjezdu do centra města, systém Opencard apod. Tyto nadčasové plány mají odvést pozornost Pražanů od jejich každodenních problémů prohlubovaných vládními reformačními projekty, trvalým zvyšováním cen energií a nájemného, naprostou ignorací životních potřeb mladých rodin, ale i seniorů. 23

24 V tomto volebním období je zcela negována výstavba startovacích bytů, pořádek a čistota na ulicích, bezpečnost obyvatel v ochraně osob i majetku, trvalé dopravní zatížení města, narůstající hlučnost životního prostředí, podpora rodin s dětmi a prohlubující se sociální problémy seniorů. Přes obecnou lhostejnost občanů k politickému dění ve státě, čas od času vyburcovanou skandály politiků a politických stran, umístěním radaru atd., vyústily podzimní volby roku 2008 v jednoznačné odmítnutí nejen reforem ve zdravotnictví, ale byly zároveň i odpovědí občanů na pravicové reformy současné vládní koalice vedené ODS. Stanoviska zastupitelů ZHMP za ČSSD jsou zviditelněna modře. > II. MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA (autorem stanoviska jsou zastupitelé ZHMP Ing. Karel Březina a Ing. Antonín Weinert) Rok 2008, který byl ve znamení krajských a senátních voleb, zmapoval stav české společnosti a vystavil účet nejen vládní koalici, ale i pražské radnici. > Je na nás, jak tohoto zvýšeného zájmu o politický vývoj v České republice dokážeme využít. Cílem naší kampaně v širším měřítku by mělo být stanovení Pražského programu pro léta s vyjádřením konkrétních priorit a závazků ČSSD v Praze k nápravě škod způsobených současnou politickou reprezentací vedenou ODS na Magistrátu i v městských částech. Pražský program by neměl v žádném případě kopírovat Programové prohlášení současné Rady HMP, ale měl by hledat témata, která by jednak poukázala na přetrvávající nedostatky ve městě a následně formy jejich budoucího odstranění s jednoznačně prezentovaným závazkem pražské ČSSD k zlepšení kvality života Pražanů ve volebním období Hlavním úkolem pražské organizace ČSSD ve volebním období je zpracování a prezentace Pražského programu ČSSD pro léta JUDr. Petr Hulinský, Ph.D I. PREAMBULE Programové prohlášení Rady je závazkem politické reprezentace hlavního města Prahy (dále jen HMP) na čtyřleté volební období 2006 až Klub zastupitelů ČSSD je nesporně součástí politické reprezentace v hl. m. Praze. Programové prohlášení na léta není ale jeho závazkem, protože nebyl přizván k jeho zpracování. Nebylo projednáno řádně v jednáních ZHMP, a pokud mělo být kompasem a cestovní mapou současného vedení pražské radnice, pak zcela určitě neplní svůj účel. Rada si klade za cíl prosadit moderní způsob řízení města a komunikace s občany s využitím nových technologických a komunikačních prostředků. Rada přiblíží veřejnou správu občanům a v maximální možné míře zjednoduší administrativní strukturu řízení města. Kapitola 1. Informační technologie Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze je dokument, který přijala Rada, je obecně zpracovaný, bez konkrétních termínů. Nicméně z rozpočtu na rok 2009 jednoznačně vyplývá, že tato oblast má prioritu jak běžných, tak i investičních výdajů V oblasti snížení množství úředních výkonů převedených do elektronické podoby, provedl odbor informatiky identifikaci úkonů, které není nutno vyřizovat přímo na úřadě a určil jich 115. Do této doby je z nich pouze 14 elektronizováno. Proběhly audity, které vedly ke snižování počtu zaměstnanců a restrukturalizaci agend. Tyto audity proběhly i v organizacích přímo řízených HMP (PIS, ROPID apod.). Přesto chybí harmonogram postupu k plnění tohoto úkolu, který zahrnuje celé funkční volební období K zavedení elektronického systému kontroly vyřizování kontrolních agend byly pouze pořízeny informační systémy PROXIO a systém AGENDIO pro zajištění celkové datové infrastruktury pro implantaci agend. Plnění úkolu se zcela míjí s termínem, který byl původně stanoven. Je třeba přesně specifikovat postup, včetně nasazování HW, SW a komunikačních prostředků Očekávané spuštění projektu Univerzální elektronické karty nesplnilo očekávání a veřejností bylo přijato s rozpaky. Současná podoba karty Opencard umožňuje 4 aplikace (Městská knihovna, bezhotovostní parkování, dopravně odbavovací aplikace Vím jak řídím ) Velmi obecně je formulovaný cíl on-line veřejných a informačních služeb. Je plněn především rozvojem portálu hl. města Prahy. Je nesporné, že počet návštěvníků stránek města roste, ale je to úkaz, který můžeme pozorovat u všech stránek veřejné správy Není plněn termín na zavedení moderního informačního systému krizového řízení HMP. V současné době je plnění ve stavu přípravy zadávací dokumentace, přitom celý systém má řešit mimořádné krizové a havarijní situace v Praze. Naprosto chybí při řešení tohoto úkolu spolupráce s Komisí pro bezpečnost a ve spolupráci s bezpečnostními složkami státu (MV ČR, Policie ČR, HZS, MZd ČR, VS ČR a Celní správa). Z volební kampaně ODS - sliby chyby! Informační systém o životním prostředí v Praze, který měl poskytovat rozhodující data a informace v současné době nejen že neexistuje, ale naprosto chybí i systematický přístup k budoucímu možnému řešení v této oblasti.

25 Kapitola 2. Moderní a dostupný úřad 2.1 Zavedení formy supermarketu veřejných agend, tj. soustředění agend do jednoho centra byl realizován jediným aktem, kterým bylo otevření Czech pointu v březnu 2008 Toto řešení zcela jistě neplní funkci, ke které byl závazek směřován. 2.2 S výjimkou menších zlepšení nebyl splněn závazek k zjednodušení oběhu dokladů a zpracování stanovisek. V současné době se sice připravuje projekt modernizace s cílem zvýšit propustnost kvality služeb a bezpečnost komunikační infrastruktury HMP, nicméně původní termín plnění tohoto závazku byl konec roku. Dodnes zůstává řada nejasností kolem kriminálních skutků, jako bylo zcizení finančních prostředků města z jeho účtu apod. 2.3 Rozvoj projektů směřujících k odstraňování barier mezi občanem a úřadem byl řešen novou dislokací úřadu do Škodova paláce a rozšířením úředních hodin na přepážkách na 61 hodin v týdnu. 2.4 Projekt důslednějšího zapojení informačních systémů do řízení se snížil na 3 on-line služby (viz bod 1.4). Kapitola 3. Kvalita úředních výkonů 3.1 V oblasti zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti zaměstnanců probíhá několik projektů, ale jejich efektivita je těžko měřitelná. 3.2 Rada HMP projednala a přijala nový motivační systém odměňování zaměstnanců. Kapitola 4. Protikorupční opatření 4.1 Omezení prostoru pro korupční jednání má zatím spíše proklamativní charakter. Byl sice zaveden protikorupční portál, ale jeho dopad je minimální. Dle informací bylo zatím přijato méně než 100 podání. Občané o této možnosti nejsou dostatečně informováni. 4.2 V pololetí roku 2008 měla být zpracována analýza míry byrokratické zátěže pro občany. V současné době není ani zmínka, že by bylo zahájeno plnění. 4.3 O zavedení jednotných pravidel o zadávání jednotných pravidel u příspěvkových organizací a ostatních společností HMP se stále diskutuje s tím, že čas od času některý z členů rady předloží návrh na plnění, který však není sjednocen do společného postupu HMP. 4.4 V oblasti garance nejdůslednější kontroly s nakládáním s veřejnými prostředky jsou výsledky tristní, existuje celá řada případů, které propagují, že kontrola je slabou stránkou činnosti magistrátních úředníků. 4.5 Mimo pravidelné předkládání závazných prohlášení členů ZHMP k naplňování zákona o střetu zájmů nebylo dosaženo žádné vyšší informovanosti a veřejné kontroly z daného titulu. 4.6 Již druhý rok probíhá příprava přípravy projektu Mapa korupčních rizik Slib zavést systém zpětné informovanosti občanů o spokojenosti se správou města dosud zaveden nebyl. 4.8 Po ročním zpoždění přípravy projektu Zakázky pod lupou lze předpokládat, že projekt s dvouletým zpožděním bude zahájen. 4.9 Formální závazek podpory činnosti sekce kontroly a vnitřního auditu není možné vyhodnotit pro formálnost tohoto bodu. Tento bod patří k samozřejmým pracovním povinnostem uvedených organizačních úseků. Co je potřeba dělat je důsledná kontrola jejich práce, včetně zpracovaných kontrolovaných plánů práce a prověřování plnění závěrů kontrolních zpráv. Výsledkem je mimo jiné dodnes nevysvětlená zpráva o ztrátě 50 mil. Kč z účtu OMI, kde selhaly všechny kontrolní mechanismy. > Kapitola 1. - Bezpečné město III. BEZPEČNÉ MĚSTO (autorem stanoviska je zastupitel ZHMP František Adámek) Bezpečnost města i jeho obyvatel a návštěvníků je jednou ze základních priorit Rady. Rada bude usilovat o to, aby byla Praha pro své obyvatele bezpečným místem pro každodenní život, ale i městem, které je schopno řešit mimořádné události. 1.1 V oblasti navýšení počtu strážníků Městské policie o tisíc tabulkových míst bylo od počátku nereálným závazkem nových míst představuje objem nárůstu mzdových prostředků o zhruba ½ miliardy ročně, další ½ miliardy bude město muset vynaložit na technicko- -provozní zabezpečení pracovníků. Přitom funkce Městské policie se v poslední době přesunuje do oblasti dopravních kontrol, a to oslabuje funkci Městské policie v ochraně občanů a jejich majetku. Jde ryze o populistické gesto bez zpřesnění koncepce činnosti Městské policie. Plnění tohoto úkolu do poloviny volebního období je technicky nereálné. Ne zcela jasná formulace, jedná se prosazení navýšení tabulkových míst anebo o fyzické přijmutí? V roce 2007 bylo přijato 497 strážníků, nicméně 124 strážníků odešlo. V roce 2008 byla situace obdobná. 1.2 Rozšiřování kamerového systému sice intenzivně probíhá, ale zatím není natolik efektivní, aby eliminoval kriminalitu v místech, která jsou centrem pozornosti Pražanů i zahraničních návštěvníků. Dokumentují to případy kriminality kapsářů na Národní třídě, Václavském náměstí, na zastávkách tramvají. Systému chybí analýza jeho účinnosti a dalšího případného rozvoje. 25

26 Bezpečnost města i jeho obyvatel a návštěvníků je jednou ze základních priorit Rady. Rada bude usilovat o to, aby byla Praha pro své obyvatele bezpečným místem pro každodenní život, ale i městem, které je schopno řešit mimořádné události. 1.3 Bylo realizováno vybavení mobilní radarovou technikou na měření rychlosti a nákupem několika nových vozidel. V oblasti profesní vybavenosti přetrvávají pochyby o zkvalitňování profesní způsobilosti strážníků. 1.4 Návrh na zřízení Metropolitní policie byl předložen za oblast zodpovědným náměstkem RHMP, přesto přetrvává názor, že tento návrh je naprosto nezpůsobilý dalšího projednávání. Jedná se o utopistický projekt, který nemá v budoucnu šanci být realizován. Kapitola 2. Krizový systém řízení a řešení mimořádných událostí 2.1 Připravenost všech bezpečnostních a záchranných složek na řešení všech mimořádných a krizových situací může prověřit skutečná mimořádná událost nebo krizová situace. Každá krizová situace v Praze zatím prokazuje neschopnost města koordinovat jednotný postup bezpečnostních a záchranných služeb. 2.2 O vytvoření a zprovoznění plně integrovaného krizového operačního střediska se mimo nekonečných diskusí o tom, jak by to bylo ideální mít, dále nepokračuje. 2.3 Probíhá dokončení protipovodňové ochrany Prahy. 2.4 V oblasti podpory jednotek Sboru dobrovolných hasičů nedošlo k žádným významným formám naplnění úkolu. Kapitola 3. Prevence kriminality 3.1 Absurdní závazek podpořit programy prevence kriminality zaměřené na rozvoj kamerového systému a volnočasové aktivity dětí a dospívající mládeže by v praxi znamenal, že by kamerový systém měl hlídat volnočasové aktivity mládeže. 3.2 Zatím nebyl vytvořen samostatný program, který by byl provázán s nadačním fondem Bezpečná Praha. Kapitola 4. Legislativní návrhy 4.1 Do ZHMP byl předložen návrh zákona řešící problematiku prostituce v Praze. 4.2 Přes závazek nebyly předloženy žádné legislativní návrhy na řešení proble- 26

27 matiky bezdomovectví a chování nepřizpůsobivých občanů. Není ani rozpracováno Probíhá diskuse k návrhu novely zákona č. 131 o HMP s cílem zjednodušení systému veřejné správy na území HMP. 4.4 Probíhá diskuse k systému tvrdších postihů pachatelů násilné trestné činnosti. > IV. MODERNÍ A ŠETRNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (autorem stanoviska jsou zastupitelé ZHMP Ing. Karel Březina a Ing. Antonín Weinert)) 1.7 Část výstavby Vysočanské radiály v úseku od Pražského okruhu po Průmyslový polookruh je pozdržena do vyřešení sporu s majitelem pozemku. 1.8 Byl zrekonstruován Štefanikův most a vydáno územní rozhodnutí pro rekonstrukci Libeňského mostu. Kapitola 2. - Městská hromadná doprava byl zprovozněn úsek metra IV.C2 Střížkov Prosek Letňany Probíhá zpracování projektové dokumentace trasy metra A Dejvická Ruzyň. Bylo rozhodnuto o sloučení úseků do jednoho Dejvická Motol a byly dokončeny podklady pro EIA Byla zpracována studie možnosti financování projektu trasy metra D, ale oponentura na Fakultě dopravní ji zpochybnila. 2.4 V modernizaci vozového parku metra se vedou další jednání o budoucím možném řešení. Byly dokončeny rekonstrukce pro trasu metra A a nyní probíhá rekonstrukce pro trasu B. Ukončení rekonstrukcí se předpokládá v roce Není dořešena otázka vozového parku pro trasu C. 2.5 Zajištění dodávky 300 moderních nízkopodlažních a bezbariérových tramvají je plněno nákupem 60 kusů tramvají 14T (z nich 30 nízkopodlažních) a 25 kusů 15T (z toho 50 nízkopodlažních). Není dořešen problém financování. Rada si klade za cíl naplnit vizi města s moderní, efektivní a spolehlivě fungující infrastrukturou šetrnou k lidem i k životnímu prostředí. Kapitola 1. Dopravní skelet města 1.1 V oblasti vytváření podmínek pro urychlení dostavby nadřazeného dopravního skeletu Prahy a koordinovaný postup přípravy jednotlivých staveb i samotné výstavby ve spolupráci se Středočeským krajem je formálně formulovaný úkol, k jehož plnění proběhla určitá jednání, ale v současné době není možné dokladovat jeho plnění. Žádný Pražan po přečtení Prohlášení nebude rozumět tomu, co je to nadřazený dopravní skelet. Za zcela nevyhovující považuji situaci, kdy není vytvořen předpoklad pro koordinaci staveb např. Severní část Pražského okruhu a městského okruhu. 2.6 Není dořešeno financování v modernizaci autobusového vozového parku a v zavádění nízkopodlažních vozů. Byla vyhlášena soutěž na 620 ks autobusů, která byla následně zrušena. 2.7 V oblasti podpory komplexního rozvoje sítě tramvajových a autobusových tratí s ohledem na vysokou dostupnost MHD, ale i ekonomickou nákladovost jejího provozu byla zprovozněna trať o délce 0,5 km Laurova Radlická. Další tratě do roku 2020 nebudou stavěny, problémem je stav tramvajových tratí, kde na třetině úseků je část hodnocena nejvyšším stupněm opotřebení v havarijním stavu. 1.2 Trvale jsou do rozpočtu zařazovány finanční prostředky k dokončení výstavby severozápadní části Městského okruhu, ale zároveň je nutno konstatovat, že značné objemy těchto prostředků nejsou v daném čase čerpány a jsou převáděny do dalších let. Na rok 2008 bylo v rozpočtu určeno více prostředků než bylo možno proinvestovat. 1.3 Podáním kompletní dokumentace EIA byl vytvořen předpoklad pro zahájení výstavby severovýchodní části Městského okruhu. 1.4 Ke zklidnění Severojižní magistrály a její proměny na městský bulvár bylo vytvořeno pouze memorandum bez určení dalšího postupu. Jedná se o megalomanský projekt, který v žádném případě nebude v tomto volebním období dále zahájen. 1.5 Výstavba kapacitní komunikace Pobřežní probíhá otevřením úseku 1. a 2. etapy. 1.6 Postup výstavby mimoúrovňové křižovatky Průmyslového polokruhu s Proseckou radiálou byl zdržen majetkoprávními vztahy. Došlo k radikálnímu pozdržení výstavby. 27

28 Kapitola 3. Regulace dopravy a doprava v klidu Byla zpracována úvodní studie ekonomické regulace dopravy formou zpoplatnění vjezdu do centra města. 3.2 V oblasti zajištění investice do modernizace Hlavní dopravní řídící ústředny a do rozvoje telematických systémů centrální koordinaci světelných křižovatek TSK a DOP MHMP zpracovaly projekt Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze, dále probíhá projekt Zavedení systému aktivní preference na vybraných světelných signalizačních zařízeních pro autobusovou a tramvajovou dopravu. Kapitola 5. Cyklistická doprava 5.1 V zajištění výstavby 80 km nových cyklostezek a 150 km značených cyklotras bylo v roce provedeno 44 km značených cyklotras a 14 km stezek. 5.2 Zanesení generelu rozvoje cyklostezek a cyklotras do závazné části územního plánu je průběžný úkol, který plní organizace HMP - TSK 5.3 Revitalizaci přirozených biokoridorů HMP s cílem využití pro aktivní odpočinek Pražanů včetně rekreační cykloturistiky je úkol, který nepatří do této kapitoly, protože je záležitostí plnění v oblasti životního prostředí. > V. ZDRAVÉ A ČISTÉ MĚSTO (autorem stanoviska je zastupitel ZHMP Ing. Mgr. Miroslav Poche) Rada chce zdravou a čistou Prahu s rovnováhou mezi přírodním prostředím a sídelními strukturami města. Budeme nadále snižovat ekologickou zátěž a vytvářet podmínky pro šetrný a udržitelný rozvoj města. 3.3 V oblasti výstavby dalších záchytných parkovišť typu P+R v blízkosti kolejových složek PID bylo zprovozněno velkokapacitní parkoviště u stanice metra Letňany. Kapitola 1. Ochrana vody a ovzduší 3.4 Jediným řešením optimalizace systému PID ve spolupráci se Středočeským krajem, Českými drahami i příslušnými ministerstvy a samostatnými obcemi, bylo snížení výdajů na PID vlaků Úkol ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, vyčleňování samostatných tramvajových pásů i samostatných jízdních pruhů pro MHD byl řešen pouze v drobných akcích instalací zpomalovacích pruhů, přisvětlením přechodů, zdrsňování vozovek apod. 3.6 Zcela mimo jakýkoliv zájem o plnění je problematika výstavby podzemních parkovišť. Kapitola 4. Železniční doprava na území Prahy a příměstské železniční tratě 4.1 Zcela mimo zájem města je dostavba Nového železničního spojení a modernizaci celého železničního uzlu Praha. Realizace je dokončována koordinací s SŽDC, ČD a SFDI. 4.2 Podpora modernizace městských železničních tratí i železničních stanic na území HMP s cílem významnějšího zapojení železniční přepravy do systému PID je vyjádřena pouze propojením metra na České dráhy Rajská zahrada a zvažuje se propojení metra se železnicí Kačerov Zabezpečí přípravu i realizaci výstavby modernizované Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově na úroveň odpovídající směrnicím EU a dlouhodobým potřebám Prahy. Zahájení výstavby nové ÚČOV neustále nabírá další zpoždění z nejrůznějších důvodů a těžko se stihne do konce roku 2010, od kterého hrozí Praze sankce ze strany EU i České inspekce životního prostředí. Dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu nové vodní linky. Ústní projednání mělo proběhnout v listopadu 08, nicméně i kdyby vedlo k vydání ÚR, je nanejvýš pravděpodobné odvolání jak ze strany MČ Troja, tak i ze strany právního zástupce Marcely Balounové, která letos v restituci získala asi hektar pozemků nacházejících se pod plánovanou stavbou nové linky. Prahu tak čeká dlouhé soudní řízení s Ministerstvem ve věci neoprávněnosti restituce a případně i vyvlastňovací řízení v případě neúspěšného soudu a neúspěšných jednání ve věci výkupu pozemků. Občanská sdružení a MČ Troja požadují garance vymístění kalového hospodářství do roku 2025 a mají připomínky i ke koncepčnímu řešení čistírny. Je třeba urychleně rozhodnout i o konečné koncepci kalového hospodářství a definovat termín realizace a postup výstavby. 1.2 Bude důsledně naplňovat Dlouhodobou koncepci ochrany ovzduší v Praze i jednotlivé priority Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší. 28

29 Kvalita ovzduší v Praze není optimální, problémy způsobuje zejména koncentrace částic PM10, imisní limit je překračován v podstatné části města. Kromě Prahy je horší stav ovzduší již jen na Ostravsku a v části Severních Čech. Byla zahájena realizace pouze některých dílčích opatření z mnoha (testování nového systému pískování v DP a.s.,výrobna dieselové emulze pro autobusy MHD ). Pro rok 2008 byl navíc snížen rozpočet TSK na čištění a zeleň na 238 mil Kč, tato částka činí 57% rozpočtu v roce Při takto podhodnoceném rozpočtu by musely být omezeny všechny činnosti čištění, došlo by ke zvýšení prašnosti, a tím by nebyl plněn Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší ani limity znečištění. V průběhu roku se rozpočet TSK podařilo navýšit. Přesto jsou opatření nedostatečná. 1.3 Uplatní regulační funkce územního plánu s cílem chránit emisně exponované lokality. Tento parametr bude uplatněn jako jedno z klíčových hledisek pro zpracování nového územního plánu HMP. Probíhá příprava nového územního plánu, je otázkou, nakolik v něm bude tento cíl respektován. V Majetkové komisi Rady hl. m. Prahy jsou permanentně předkládány tisky, které navrhují další zástavbu uvnitř obytných celků, např. namísto parkovišť nebo dokonce hřišť. 1.4 Podpoří dotační program na přeměnu topných systémů s cílem vytěsnění fosilních paliv a zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů. Bude naplňovat Územní energetickou koncepci HMP a opatření navržená v Akčním plánu. Program dotací je využíván především v oblasti nových instalací obnovitelných zdrojů energie. Energetické audity. Zateplení 16 školských objektů z fondů EU (dotace EU 198 mil. příspěvek Prahy 77 mil. bude uplatněno v rozpočtu 2009, předpokládané úspory 7,5 mil./rok). Průkazy energetické náročnosti budov. ZUŠ Na Popelce, P5- projekt k využití tepla odpadních vod z kanalizace. ZOO - studie proveditelnosti energetického využití bioodpadů (kotelna na biomasu, bioreaktor, kogenerační jednotka). 1.5 Podpoří revitalizaci vodních toků a přirozených biokoridorů na území HMP s cílem zlepšení stavu vodních toků včetně břehových porostů (např. Rokytky, Botiče, Svépravického či Hostavického potoka). Revitalizace - pouze koryta Botiče, Rokytky a Krůteckého potoka. 1.6 Bude pokračovat v odbahňování rybníků a přírodních nádrží v majetku HMP, zejména Kyjského rybníka, vodního díla Džbán a Hostivař. Průběžně plněno - odbahnění Džbánu proběhlo letos na jaře. 1.7 Podpoří instalaci filtrů pro snížení emisí dioxinů a furanů v Zařízení na energetické využití odpadu spalovny v Malešicích. Linky zkolaudovány. 1.8 S cílem snižování hlukového zatížení v Praze zřídí funkci krajského koordinátora protihlukových opatření. K nebyla tato funkce zřízena (výběrové řízení proběhlo až v červnu tohoto roku). Podle hlukové mapy Ministerstva zdravotnictví Praha patří do černé desítky obcí s nejvyšším hlukovým zatížením. Kapitola 2. Městská zeleň 2.1 Bude usilovat o zakládání nových zelených ploch a tím zvyšovat ekologickou stabilitu a rekreační potenciál města. Založí základní prvky zeleného pásu kolem Prahy s cílem propojit město s okolní krajinou a dosáhnout prostupnosti krajiny pro pěší a cyklisty. Myšlenka na vybudování Zeleného pásu se neustále vrací. Zeleň se zachovala zejména podél toků, kde se vytváří tzv. zelené klíny, to má ovšem k pásu daleko, na řadě míst je prstenec zcela přerušen. Vymezení zeleného pásu by mělo být zapracováno do nového územního plánu, což se předpokládá. Mimo to však bude třeba uskutečnit ještě další kroky za účelem realizace tohoto cíle. Do Rady HMP byl před 14 dny předložen tisk - Návrh zásad tvorby Zeleného pásu - byl ovšem stažen jako nedostatečný. Tento týden radní Langmajer předkládá doplněný tisk včetně grafických příloh. Otázkou zůstává, jaké podmínky se podaří vyjednat se Středočeským krajem, jehož spolupráce na tomto projektu je nezbytná. Pás kolem Prahy je přínosná věc, zdá se ale, že je stále opomíjen fakt enormního nedostatku zeleně uvnitř města, která neustále ubývá. 2.2 Dokončí revitalizaci velkých pražských zahrad a parků: Velké Fürstenberské zahrady (do roku 2007), Stromovky (do roku 2010), Kinského zahrady (do roku 2010), Obory Hvězda (do roku 2011), Petřína (do roku 2012), Vítkova (do roku 2012) a založí nové městské parky na Rohanském ostrově (do roku 2009) a park mezi Černým mostem a Dolními Počernicemi (do roku 2010). Závazky překračují volební období a zavazují novou Radu. Průběžně probíhají rekonstrukce. 2.3 Zabezpečí kvalitní údržbu a rozvoj městské zeleně, včetně výsadby nových uličních stromořadí a zavádění nových zelených tramvajových pásů. Probíhá kontinuální základní údržba parků. Průběžné zadávání realizační projektové dokumentace na obnovu stromořadí a nová stromořadí na základě zpracované studie Systému stromořadí I. kategorie. Obnova stromořadí např. U Rajské zahrady, nám. Míru, Kubelíkova 2.4 Podpoří výsadbu nových lesů, např. v oblasti Vinice, Letňan, Dívčích Hradů, Ďáblic Březiněvsi Třeboradic či Benic. Les Dívčí Hrady - dokončeny výsadby lesních porostů a solitér. Lesopark Vinice- provedeny výsadby lesa. 29

30 2.5 Zefektivní péči o lesy podle zkontrolovaných hospodářských plánů, příslušných certifikací a plánů péče o chráněná území. Bude usilovat o bezúplatné převedení lesních a zemědělských pozemků v majetku státu a v případech hodných zřetele o výkup lesních pozemků ze soukromého vlastnictví. Provedení auditu hospodaření v lesích v majetku hl. m. Prahy dle standardů Forest Stewardship Council (FSC). Hl. m. Praha obdrželo certifikát osvědčující hospodaření v lesích dle standardů FSC. Odkoupení Milíčovského lesa (88 ha). Vykupování menších lesních pozemků, především vklíněných do pozemků v majetku hl. m. Prahy. 2.6 Podpoří přechod k ekologickému zemědělství v městských částech s vysokým podílem zemědělské půdy. Rozšíření grantů v životním prostředí poskytovaných hl. m. Prahou o oblast přímé podpory biozemědělství. Byla zpracována Studie možných míst pro provoz trhů a tržnic na podporu prodeje zemědělských produktů s důrazem na biopotraviny na území hl. m. Prahy. Kapitola 3. Čistota města a odpadového hospodářství 3.1 Zvýší čistotu veřejných komunikací a prostranství prostřednictvím efektivnějšího a častějšího úklidu. Účinnost třídění a využití komunálního odpadu bude zvýšena zprovozněním nové třídící linky na levém břehu Vltavy. Rada podpoří postupné zavádění kompostace bioodpadu a výstavbu bioreaktoru v areálu Závodu na energetické využití odpadu v Malešicích. Město prostředky na úklid komunikací spíše snižuje. Pro rok 2008 byl TSK schválen rozpočet na čištění a zeleň ve výši tis. Kč - jednalo se o snížení oproti rozpočtu 2007 ve výši tis. Kč. Tím hrozilo razantní omezení všech činností čištění a omezení programu pro zlepšování ovzduší v Praze. V průběhu roku 2008 byl rozpočet TSK navýšen. Zprovozněna nová třídící linka na levém břehu Vltavy v areálu firmy Walter v Praze 5 - Jinonicích. Informační kampaň na podporu domácího kompostování - zatím bez většího úspěchu. Byly nalezeny 2 lokality vhodné pro umístění kompostáren na území HMP- (P4 - u SD Zakrytá a MČ Slivenec). 3.2 Zajistí čistotu veřejného prostoru včetně sloupů veřejného osvětlení a bude nekompromisně postupovat vůči všem znečišťovatelům. Nově přijatá vyhláška o čistotě - obtížná vymahatelnost. Dále problematická vyhláška, která zavazuje vlastníky nemovitostí umístit kontejnery na odpad do domovního vybavení - na řadě míst to není možné- uzavírání nájemních smluv či věcných břemen na pozemky komunikací, kde jsou nyní kontejnery umístěny, přinese enormní nárůst administrativy. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem ploch za účelem umístění inzerce - nájemce bude na vlastní náklady odstraňovat černý výlep. V některých místech antiplakátová úprava ve spolupráci s Eltodo-Citelum. Projekt na vybudování podzemních kontejnerů - vytipovány lokality - problémem jsou ale neadekvátní a velmi vysoké náklady na svoz podzemních kontejnerů- dle vyjádření odboru ochrany prostředí je připraven návrh na snížení ceny, zatím ale nebyl Radě předložen. 3.3 Bude naplňovat Plán odpadového hospodářství a podpoří asanaci starých i divokých skládek a znečištěných ploch. Zpracovává se aktualizace databáze starých ekologických zátěží a skládek. Praha podala 3 žádosti o čerpání prostředků z OP ŽP, které byly akceptovány (skládka Řepy, Slivenec a ekologická zátěž Hrdlořezy). Probíhal úklid černých skládek v několika lokalitách. Problém skládky Štěrboholy - Praha prohrála soud s vlastníky pozemků, musí provést sanaci. Provedení sanace Praha v termínech stanovených soudem nestíhá, proto bude do Rady HMP předložen tisk navrhující odkup pozemků od dotčených vlastníků za 72 mil. Kč - potřeba sanace ovšem zůstane zatím nedořešena. 3.4 Podpoří výstavbu kogenerační jednotky k efektivnímu využití energetického potenciálu obsaženém v tuhém komunálním odpadu. Výstavba bude probíhat etapově v letech 2008 a 2010 (dodávka turbíny 28 měsíců = neovlivnitelný faktor). Spuštění turbíny je plánováno na 09/2010, nikoli tedy ke konci roku Kapitola 4. Ochrana rostl. a živ. druhů, ekologická výchova 4.1 Zajistí v návaznosti na Koncepci ochrany přírody a krajiny rozšíření a vyhlášení nových chráněných území a památných stromů a stromořadí s cílem chránit biologickou rozmanitost a přírodní bohatství Prahy. Vyhlášení 11 ks památných stromů, odborné ošetření 11 ks památných stromů (náklady 150 tis. Kč), instalace nových značení památných stromů a oprava stávajících na 78 místech (náklady 80 tis. Kč), registrován významný krajinný prvek Lesostep Na Farkáně v k. ú. Radlice, zpracován plán péče pro přírodní rezervaci Podhoří, zpracován plán péče pro nové zvláště chráněné území přírodní památku Rašeliniště u Blatovského potoka. 4.2 Vytvoří nové rekreační, zelené a vodní plochy zvyšující přírodní a estetický potenciál území hlavního města a umožňující využití pro aktivní trávení volného času. Je třeba zvýšit péči o lesoparky, městská zeleň na řadě míst není udržována tak, jak by bylo potřeba. Několik projektů se realizovalo, ale celkově jich je málo. Dokončena revitalizace původně nepřístupné plochy zeleně v MČ Kbely v prostoru za tratí ČD. Dokončena revitalizace Čimického potoka. Projekt rekreačních jezer v Radotíně- do Rady zatím nepředložen podrobnější materiál. 30

31 1.3 Podpora vzniku nových městských center je realizována řešením budoucího uspořádání Rohanského ostrova, libeňských doků a holešovického přístavu. Diskuse k výstavbě probíhá v oblasti Pankrácké pláně zejména z hlediska výškových staveb. 1.4 V oblasti ochrany Pražské památkové rezervace (dále jen PPR) zůstalo pouze u proklamativního prohlášení a drobných staveb. 1.5 Byl představen a schválen k realizaci projekt rekreačního zázemí se soustavou jezer, chráněným přístavem, plážemi a areálem pro vodní sporty v oblasti mezi Radotínem, Zbraslaví a Chuchlí. 1.6 Koncem roku 2008 byl definitivně ukončen projekt výstavby Národní knihovny na Letenské pláni, projekt regenerace ostrova Štvanice nebyl dosud představen. 4.3 Naplní generely územního rozvoje Zoologické zahrady HMP a Botanické zahrady HMP. (Termín: průběžně) Závazek naplnit generely Botanické a zoologické zahrady byl zjednodušen na fiktivní projekt spojení ZOO, Botanické zahrady a Trojského zámku v jeden podnikatelský subjekt v oblasti navazující na Stromovku. Tento projekt je pouze v rovině neustálé diskuse bez jednoznačně obsahové zaměření a časového harmonogramu plnění Zajistí zpracování a průběžné hodnocení Koncepce péče o handicapované živočichy na území HMP. Plnění nebylo ani zahájeno, ani zpracováno Bude cílenou grantovou politikou podporovat zapojení občanských sdružení i jednotlivců do aktivní péče o veřejnou zeleň a do ekologické výchovy zejména předškolních a školních dětí a mládeže. Rada bude naplňovat Akční plán Krajské koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Nutné hledat efektivnější metody, jak donutit obyvatele k třídění odpadů. Na OOP zřízeno místo krajského koordinátora ekologické výchovy. Bylo zhotoveno několik brožur a informačních materiálů (TV spot Životní prostředí za 1,8 mil. brožura nebezpečné odpady, přednášky pro učitele, informační materiály pro žáky ZŠ, výstavy, rozšíření informačního serveru ENVIS, info letáky za 111,8 mil. do všech domácností na téma třídění odpadů (distribuce červen 07), dotace na několik projektů (Miss kompost, monitoring výskytu veverky obecné ), 2 mil. na provoz Toulcova dvora (2007), 9,9 mil. na provoz a aktivity střediska ekologické výchovy Lesů HMP. > VI. ROZVOJ MĚSTA A HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA (autorem stanoviska je zastupitel ZHMP Mgr. Karel Klíma) 1.7 Do rozpočtu roku 2009 byly vyčleněny prostředky na dostavbu plaveckého areálu Šutka. 1.8 Dále probíhá diskuse o funkčním propojení ZOO s Pražskou botanickou zahradou a trojským zámkem. 1.9 Byl představen záměr dostavby Staroměstské radnice Bylo přijato memorandum zklidnění části severojižní magistrály v oblasti kolem Národního muzea. K plnění úkolu nejsou vytvořeny dostatečně finanční zdroje a úkol nebude s největší pravděpodobností v tomto období splněn Praha neuspěla v prvním předkladu kandidatury na pořádání letních olympijských her. Ostré kritice je vystavena společnost, která byla městem pro tuto problematiku vytvořena. Nejasnosti jsou kolem nákladů, které byly až dosud vynaloženy na zajištění olympijských her v Praze. Hlavním cílem Rady v oblasti územního rozvoje a hospodářské politiky města je udržení jedinečné pozice Prahy na trhu evropských měst, harmonický územní rozvoj ohleduplný k lidem a životnímu prostředí a kultivace prostoru Pražské památkové rezervace s akcentem na odlehčení historického jádra a polycentrické uspořádání města. Kapitola 6. - Rozvoj města Hlavním cílem Rady v oblasti územního rozvoje a hospodářské politiky města je udržení jedinečné pozice Prahy na trhu evropských měst, harmonický územní rozvoj ohleduplný k lidem a životnímu prostředí a kultivace prostoru Pražské památkové rezervace s akcentem na odlehčení historického jádra a polycentrické uspořádání města. 1.1 Byl aktualizován Strategický plán MHMP. Cílem zohlednění byly aktuální potřeby dlouhodobé priority v oblasti rozvoje města. 1.2 Probíhá příprava nového návrhu Územního plánu sídelního útvaru HMP. 31

32 Programové prohlášení zcela rezignuje na veletržní problematiku, výstavbu Výstaviště v Letňanech a rozvoj areálu Výstaviště Praha v Holešovicích. Kapitola 6. Hospodářská politika 2.1 V oblasti efektivního užívání veškerého nemovitého majetku města je klasickým příkladem formálního závazku, kdy zákonná norma je předkládána jako programový cíl. 2.2 V oblasti efektivní spolupráci mezi HMP, podnikatelskou sférou a zájmovými sdruženími se zaměřením na poskytování informací pro investory byl zahájen proces k vytvoření Regionální rozvojové agentury při TCP. Přes vyslovení podpory Rady tomuto projektu a schválení záměru, byl projekt zastaven a jeho realizace odložena na neurčito. Podnikatelé si stěžují na nezájem města o rozvoj podnikatelské sféry a trvalé omezování podnikatelské svobody. 2.3 V oblasti ekonomické efektivity ve společnostech s majetkovou účastí města byla odložena připravovaná transformace KCP, a.s. Probíhá diskuse kolem dalšího vývoje a rozvoje a. s. Pražské služby, zlepšila se komunikace s podnikatelskými partnery v energetických distribučních společnostech. 2.4 Úkol je související s bodem 2.2 a jeho hodnocením. > VII. FINANČNÍ ŘÍZENÍ MĚSTA (autory stanoviska jsou zastupitel ZHMP JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., Mgr. Jan Choděra a Ing. Antonín Weinert)) 1.5 Návrh na změnu zákona o rozpočtovém určení výnosu některých daní pro kraje a obce s cílem zajištění spravedlivějšího přerozdělování daňových výnosů pro hlavní město Prahu nebyl předložen, přestože pražská ODS mohla využít svého vlivu na současnou vládní koalici. 1.6 Diskuse o vytváření příznivých podmínek pro širší zapojení soukromého kapitálu do investičních priorit HMP, včetně uplatnění programů partnerství veřejného a soukromého sektoru zůstávají pouze v rovině náhodných projektů a nekonkrétních diskusí o jejich využití. 1.7 K snižování nákladů v oblasti běžných výdajů a tím možnost posílení kapitálové části rozpočtu HMP proběhla řada auditů městem zřizovaných organizací. Klasickým příkladem neefektivního postupu je situace kolem nájmu Škodova paláce a následného prodeje či pronájmu objektů Magistrátu, které byly uvolněny v rámci alokace. 1.8 To, že nebyl zpracován střednědobý plán rozvojových investic, je možno považovat za nejzávažnější nedostatek, který napomáhá nekoordinované výstavbě, zařazování nových náhodných investic a podobně. Kapitola 7. Evropské fondy 2.1 Úvodní záměr využít alokovaných prostředků České republiky z fondů EU a usilovat o financování důležitých strategických projektů, které jsou nezbytné k udržení a zvyšování konkurenceschopnosti Prahy je hodnocen v bodě Byly podpořeny projekty zaměřené na zvyšování kvality pracovní síly a pracovního trhu v Praze prostřednictvím podpory z fondů EU do oblasti vzdělání, investicemi do oblasti vědy a výzkumu a zavádění inovací a nových technologií. 2.3 Získání dalších zdrojů z evropských fondů pro podporu např. kultury, památkové péče, cestovního ruchu a dalších oblastí je zbožným přáním tohoto programového prohlášení, které nebylo městem zatím naplněno. Cílem Rady je posílení pozice Prahy na evropských finančních trzích, růst konkurenceschopnosti a udržení ekonomické síly v rámci hospodaření České republiky. Praha i nadále bude městem úspěšným s fungující a výkonnou ekonomikou založenou na znalostním potenciálu, tržních principech a pružném trhu práce. > VIII. SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ POLITIKA, ZDRAVOTNÍ PÉČE V PRAZE (autorem stanoviska jsou zastupitelé ZHMP Mgr. Hana Halová, Mgr. Karel Klím a JUDr. Ing. Miloslav Ludvík ) Kapitola 7. Finanční politika a dluhová služba 1.1 Politika udržování nízké míry zadlužení se negativně promítla do rozpočtu roku 2008 v oblasti služeb Dopravního podniku, kdy přes navýšení jízdného bude hospodaření DP v letošním roce pravděpodobně kritické. Stejná situace je v TSK z hlediska rozpočtovaných prostředků na úklid města a opravy komunikací. 1.2 V oblasti aktualizace dluhové služby byl schválen návrh vhodného řešení některých závazků města s termíny splatnosti v letech 2009 až Úkol každoročně aktualizovat dluhovou službu města ve vazbě na střednědobý výhled realizace strategických investičních priorit HMP není plněn. Zatím nebyla aktualizována dluhová služba za rok Dosud nebyla vytvořena pracovní skupina při Finančním výboru ZHMP, která se měla touto problematikou nadále zabývat. 1.4 Bylo využito prostředků z evropských fondů v programech Adaptabilita a Konkurenceschopnost. V žádném případě však nebyly tyto programy využity dle původního záměru pro realizaci strategických investic a naplňování cílů Strategického plánu rozvoje HMP. Hlavním cílem Rady je v úzké spolupráci se státem a věcně příslušnými organizacemi vytvořit ohleduplný a spravedlivý sociální systém založený na motivaci k práci, mezigenerační solidaritě a podpoře sociálně potřebných skupin obyvatel. V oblasti zdravotnictví chce Rada podpořit vznik efektivního a dostupného modelu zdravotní péče na území HMP. Rada bude nadále rozvíjet systém sociálních služeb s posílením rodinné, individuální, asistenční a neústavní péče. Podpoří sociálně slabé skupiny obyvatel, handicapované a ty, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Nadále bude podporovat programy integrace zdravotně handicapovaných občanů a prosazovat rozvoj náhradní rodinné péče. Rada zajistí další výstavbu domů s pečovatelskou službou i domovů pro seniory a bude podporovat vznik spravedlivého a udržitelného systému sociální péče založeného na mezigenerační solidaritě. 32

33 V oblasti zdravotní péče bude Rada podporovat transformaci lůžkového fondu odpovídajícího aktuálním potřebám především v kapacitách sociálních lůžek a lůžek následné péče. Bude i nadále garantovat dostupnost a kvalitu přednemocniční neodkladné péče. V návaznosti na transformaci fakultních nemocnic připraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví projekt Městské nemocnice Na Bulovce. Materiál zcela ignoruje skutečnost, že Praha je zřizovatelem 13 domovů seniorů (z toho 9 pražských) a 15 domovů pro zdravotně postižené a domovů se zvláštním režimem (11 mimopražských). Co s těmito domovy hodlá dál dělat? Radní zadal vypracovat Procesní, organizační a personální audit domovů důchodců jako příspěvkových organizačně zřízených hl. m. Prahou a Analýzu efektivnosti fungování domovů pro osoby se zdravotním postižením zřízeným hl. m. Prahou. Materiál měl sloužit jako podklad k převodu příspěvkových organizací do právní formy akciové společnosti. Převod nemá jednoznačnou podporu ODS. ČSSD je zásadně proti tomuto kroku. V materiálech jsou obsažena doporučení pro zřizovatele. Zastupitelé za ČSSD žádali na Sociálním výboru Odbor sociální péče a zdravotnictví o návrhy na realizaci opatření, předsedkyně výboru (ODS) odmítla s tím, že odbor není personálně vybaven na takový úkol a jediné řešení je akciová společnost. 1.3 V návaznosti na schválenou strategii řešení problému bezdomovectví přijme Rada akční plán do roku Sice splněno, ale nejsou zohledněny slabé stránky tohoto materiálu. Jedná se o populistické jednorázové kroky. V roce 2008 Rada schválila Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období: Opatření jednotná evidence sociálně slabých osob, mobilní ambulance lékařské péče, JOB místa, úklidový tým, specializovaný sociálně-prevenční tým, specializovaný tým městské policie, centrum integrované pomoci bezdomovcům, změny v systému financování poskytovatelů sociálních služeb, organizace prevence vystěhování. Slabé stránky: 1. pojem bezdomovectví není definován v současném právním řádu, 2. neexistují přesné validní údaje o počtu bezdomovecké populace, 3. neexistuje vynutitelnost práva v přestupkovém řízení, 4.u osob žijících na ulici déle než 1 rok se snižuje naděje na resocializaci - dochází k rozvoji duševních poruch a onemocnění, vznik či rozvoj závislostí, což nejen že možnost resocializace snižuje, ale vyžaduje intenzivní odbornou a dlouhodobou péči, nikoliv jednorázová opatření a pomoc. 5. většina MČ nemá koncepci řešení bezdomovectví, 6. akutní nedostatek zařízení umožňujících pobyt bezdomovecké populace přes den a umožňujících základní osobní hygienu, možnost lékařského ošetření či výměny ošacení, 7. nedostatek nocleháren-ubytoven pro osoby pracující v nočních směnách - většinou hlídači nebo úklid, 8. nedostupná zdravotní péče, 9. nesystémovost, 10. neexistence návazného bydlení tréninkové bydlení, 11. neexistence sociálního bydlení (finančně dostupné bydlení dlouhodobého charakteru s nájemní smlouvou), 12. nedostatečná kapacita pobytových služeb sociální péče domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, 13. nedostatek azylového ubytování pro celé rodiny (nikoliv jen matky s dětmi). Oblast zdravotní nesplněna transformace lůžek neprobíhá. Byla předložena Studie k projektu transformace FN Na Bulovce na Metropolitní nemocnici Praha se třemi alternativami: Velká investice, Přiměřený rozvoj, Redukce. Rada nerozhodla o dalším postupu. Není známo stanovisko zřizovatele MZ. Kapitola 8. Sociální a bytová politika 1.1 Aktualizace Koncepce sociální politiky nebyla splněna. Rada schválila střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Prahy pro rok Materiál neobsahuje strukturu obyvatel především s ohledem na komunitní typ plánování sociálních služeb a demografický vývoj v HMP. Nesplněno. Rada schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hl. m. Prahy na rok Materiál neobsahuje strukturu obyvatel, demografický vývoj, skutečné potřeby uživatelů, propojení s dalšími strategiemi. Spolupráce hl. m. Prahy s městskými částmi, spolupráci s jinými kraji, systém sběru dat. Priority jsou: stabilizace, kvalita, strategie, koordinace, systém, kritéria. Zpracování plánu se nezúčastnily ani městské části, ani provozovatelé a ani uživatelé. Jedná se o popisný materiál s nulovou vypovídací hodnotou. 1.2 Zpracuje Koncepci rodinné politiky HMP. Rada schválila návrh na zpracování koncepce, uložila Odboru sociální péče a zdravotnictví provést výběrové řízení na zhotovitele sociodemografické studie o stavu pražských rodin Do má být Radě předložena včetně návrhu na její institucionální zajištění. 1.4 Podpoří ve spolupráci s městskými částmi výstavbu domů s pečovatelskou službou a domů pro seniory Nesplněno. Žádná výstavba DPS se nepřipravuje. V návrhu rozpočet pro rok 2009 počítá s výstavbou domova pro seniory v Praze 6 jedná se o náhradu za nevyhovující a bariérový objekt v Šolínově ulici. Projekt byl již připraven radní za ČSSD. Jedná se jen o dopracování připravovaného záměru z roku Nová výstavba se nepřipravuje. 1.5 Podpoří oblast náhradní rodinné péče a bude iniciovat legislativní úpravu této problematiky Plněno částečně. Je podporován Fond ohrožených dětí za nadstandardních podmínek budova ve Štěrboholích. Při kontrolách krajských úřadů byla zjištěna vážná pochybení v rozporu se zákonem. Obdobné podezření měl i magistrátní úřad již v roce Podpoří programy zaměřené na zvýšení kvality života zdravotně a sociálně handicapovaných občanů. Nesplněno. Některé neziskové organizace poskytující služby těmto osobám se ocitají v existenční nejistotě díky nedostatku finančních prostředků na provoz. 33

34 1.7 Pomocí grantového systému podpoří rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti poskytování sociálních služeb Nesplněno. Situace neziskových organizací se trvale zhoršuje, z grantů jsou podporovány příspěvkové organizace některých městských částí na úkor NO. Dokonce jsou podporovány obchodní společnosti a poskytovatelé, kteří teprve se službou začínají. Některé organizace utlumují činnost nebo ji ukončují. 1.8 Podpoří programy a aktivity organizací zabývajících se problematikou národnostních menšin. V září 2008 byla založena zastupitelstvem hl. m. Prahy obecně prospěšná společnost Dům národnostních menšin. V zakládací listině jsou v článku doplňková činnost uvedeny podnikatelské aktivity nesouvisící s podporou národnostních menšin. 1.9 Bude podporovat programy vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb a zavede systém hodnocení kvality sociálních služeb. Plněno částečně. Programy již jsou před ukončením. Samospráva nemůže zavést systém hodnocení kvality sociálních služeb. Inspekce kvality jsou obsaženy v zákoně o sociálních službách a jedná se o výkon státní správy. V poslední době byly provedeny Odborem sociální péče tzv. cvičné inspekce, při nichž se zjistilo, že žádné kontrolované zařízení města by ministerskou inspekcí neprošlo. Kapitola 8. Zdravotní péče 2.1 Bude podporovat vznik a rozvoj služeb v oblasti dlouhodobé, následné a ošetřovatelské péče. Nesplněno. Jsou sice vyhlašovány granty v oblasti zdravotnictví, ale s minimem finančních prostředků navržených v rozpočtu pro rok 2009 nelze hovořit o rozvoji těchto služeb. 2.2 Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zpracuje generel rozvoje pražského zdravotnictví s akcentem na kapacitu sociálních a ošetřovatelských lůžek. Nesplněno. Rada v srpnu 2008 schválila záměr na zpracování generelu pražského zdravotnictví a sociálních služeb hl. m. Prahy. Odbor sociální péče a zdravotnictví má zpracovat kompletní zadávací dokumentaci pro vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení, na základě kterého bude vybrán dodavatel na zpracování analytické části generelu pražského zdravotnictví. Plnění zakázky je v únoru Bude rozvíjet moderní systém přednemocniční neodkladné péče a zajistí koncepční provázanost lékařské služby první pomoci a Zdravotnické záchranné služby HMP. Nesplněno. Radní oživili koncepční materiál předložený radní za ČSSD již v roce 2004 LSSP zajišťují fakultní nemocnice a doplňuje je zdravotnické zařízení města dříve Studentský zdravotní ústav, nyní Městská poliklinika ve Spálené ulici. Tato služba se po vyhodnocení Zdravotním výborem osvědčila a není finančně náročná. Bude pravděpodobně takto zajišťována po zbytek funkčního období. Finanční prostředky požadované ZZS HMP byly dvojnásobně vyšší. 2.4 Připraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví projekt Městské nemocnice Na Bulovce. Nesplněno. Byla předložena Studie k projektu transformace FN Na Bulovce na Metropolitní nemocnici Praha se třemi alternativami: Velká investice, Přiměřený rozvoj, Redukce. Rada nerozhodla o dalším postupu. Není známo stanovisko zřizovatele MZ. 2.5 Bude i nadále rozvíjet komplexní systém prevence a léčby závislostí na návykových látkách. Plněno průběžně. Závěr: Bude zajímavé sledovat, jak se bude dařit skloubit radnímu Janečkovi dvě funkce radního a poslance. Pravděpodobně dojde k další prodlevě plnění programového prohlášení. Kapitola 8. Bytová politika 3.1 Vychází z principů odpovědnosti každého jednotlivce a jeho rodiny za zabezpečení vlastních bytových potřeb. Rada aktualizuje Koncepci bytové politiky a dokončí proces transformace bytového fondu v majetku HMP Klasický přístup pravice k řešení problémů občanů Prahy. Prohlášení po zdražení nájemného vůbec neřeší, jak pomůže občanům, kteří se octnou v sociální síti. Prohlášení ignoruje pomoc mladým rodinám, startovací a malometrážní byty. 3.2 Využije možnosti zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb., současně bude podporovat diferenciaci růstu nájemného zohledňující kvalitu a místo bydlení. Rada není vláda, ani ministerstvo sociálních věcí, aby odpovědně mohla vytvářet podmínky pro sociálně potřebné rodiny. 3.3 Rada vytvoří zároveň podmínky pro podporu sociálně potřebných rodin, které si nebudou schopny zajistit přiměřené bydlení a v takové situaci se ocitli nezaviněně. Proklamativní prohlášení, které navíc není plněno. 3.4 Podpoří ve spolupráci s městskými částmi revitalizaci panelových domů a další urbanizaci velkých sídlištních celků. 34

35 Město zcela ignoruje problematiku revitalizace panelových domů a pouze okrajově vstupuje do urbanizace sídlištních celků. 3.5 Zabezpečí důsledný postih neoprávněných uživatelů obecních bytů a neplatičů nájemného. Zajistí zpracování studie efektivity využívání obecních bytů. V termínu, který byl stanoven, nebylo splněno, naopak se ukázalo nedostatečné provádění kontrolní činnosti v oblasti správy bytového fondu, které bylo zneužito správcovskými firmami a jejich zaměstnanci. > IX. VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS (autorem stanoviska je zastupitel ZHMP Jan Slezák) Rada chce Prahu se vzdělanými občany tvořícími základ budoucí prosperity města a proto bude podporovat rozmanitost i kvalitu vzdělávacích programů na všech stupních vzdělávacího systému, včetně vysokého školství. Rada je si vědoma významného postavení Prahy jako centra středoevropské vzdělanosti a zároveň důležité úlohy vzdělání pro rozvoj moderní společnosti. Proto bude podporovat mnohostranné možnosti vzdělávání jak dětí a mládeže, tak i celoživotního vzdělávání dospělých. Zasadí se o to, aby školy nebyly jen místy pro výuku, ale všestrannými zařízeními nabízejícími širokou škálu vzdělávacích i zájmových, sportovních a kulturních aktivit. Rada bude prosazovat investice do základního a středního školství s cílem zlepšení jejich technického a prostorového stavu včetně materiálního vybavení a zázemí pro trávení volného času dětí. Zasadí se o zvýšení profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků i o jejich odpovídající finanční ohodnocení. Prostřednictvím evropských fondů podpoří Rada pražské vysoké školství, programy celoživotního vzdělávání, programy zaměřené na spolupráci veřejného a soukromého sektoru a zavádění inovací i nových technologických postupů do podnikatelské praxe. U dětských domovů se doposud neudělalo nic pro jejich rozšíření. Není připravena ani koncepce, jak tuto situaci řešit. Návrh, který jsem předkládal v roce 2004, aby se využilo pro nový dětský domov budov v Lahovičkách, nebyl akceptován a draze vykoupené domy obsazují prominentní osoby. Kapitola 9. Pražské školství a vzdělávání 1.4 Bude podporovat počítačové a jazykové vzdělávání žáků a studentů. Tento bod je velice proklamativní, neboť nelze provést kontrolu. Vybavení PC učeben závisí pouze na finančních prostředcích školy a rozhodnutí příslušného ředitele. To samé se týká i vyučujících cizích jazyků. Pokud chtějí školy kvalitní vyučující cizích jazyků, musejí obdržet dostatek finančních prostředků na jejich ohodnocení. 1.5 Bude podporovat rozmanitou a vyváženou nabídku studijních oborů se zřetelem k trendu rostoucí poptávky po všeobecném středním vzdělání, ale zároveň při zachování nabídky a kvalitní úrovně odborného školství. Rada bude usilovat o zvýšení kvality přípravy žáků v učebních oborech s výučním listem formou zlepšování podmínek pro kvalitní odborný výcvik a odbornou praxi. Tento bod se nedá objektivně vyhodnotit. Zlepšování podmínek pro žáky lze hodnotit pouze v případě, že město uvolní dostatek finančních prostředků na rekonstrukci školních budov a budov pro odbornou praxi. Rada tento bod neplní, neboť mimo roku 2009, jsou finance na investice do škol minimální. 1.6 Bude usilovat o adekvátní mzdové ohodnocení pedagogických pracovníků. Již od roku 2004 se každý rok přispívá na mimořádné odměny pedagogických pracovníků v částce kolem 200 mil. Kč. Ani rok 2009 není výjimkou. Radní pro oblast školství by více měla spolupracovat s MŠ a PS PČR, aby se nárůst mzdových prostředků řešil centrálně. Kapitola 9. Volný čas 2.1 Podpoří rozvoj příležitostí v zájmovém vzdělávání a aktivním trávení volného času dětí a mládeže jako účinného nástroje prevence negativních sociálně patologických jevů. (Termín: průběžně) Mimo přidělování finančních prostředků na granty, není zaznamenán žádný posun v této oblasti. 2.2 Zachová dostupnost a rozsah sítě základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže. V posledním roce se hovoří o privatizaci některých mimoškolních aktivit, které se mají dotýkat právě výše uvedených zařízení. Pokud dojde k jejich převedení do soukromých rukou, tento bod nebude plněn. 2.3 Bude i nadále prohlubovat spolupráci s městskými částmi, sportovními i volnočasovými organizacemi s cílem zkvalitňování podmínek pro výkonnostní sport i pro aktivní trávení volného času. Lze konstatovat, že se tak děje pouze prostřednictvím grantové politiky města, nebo dotacemi pro MČ. 1.1 Bude i nadále věnovat mimořádnou pozornost zlepšení technického a prostorového stavu pražských škol včetně jejich materiálního vybavení a zázemí. Doplnění: pro rok 2009 se podařilo navýšit investice do oprav škol o 100 mil. Kč. Je to sice úspěchem předsedy FV, ale zřejmě to bude mediálně prodávat ODS. 1.2 Podpoří rozvoj vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a napomůže vytváření podmínek pro jejich úspěšnou integraci do běžných škol. Doplnění: V říjnu roku 2008, byla na ZHMP schválena koncepce speciálního školství pro hlavní město Prahu. Jak ale bude probíhat realizace v této době není zcela jasné. Výsledky se pravděpodobně projeví až během školního roku 2008/ Podpoří vytvoření moderního systému institucionální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou. Doposud není žádný systém v této oblasti navržen, natož schvalován. Ani na jednání výboru pro výchovu a vzdělávání se podobný materiál neprojednával a není v programu pro nadcházející pololetí. Předpokládám, že nebude do konce volebního období předložen. 35

36 2.4 Bude podporovat oblast vzdělávání a volného času dětí a mládeže účinnou grantovou politikou zaměřenou jak na modernizaci sportovních zařízení i celkové zkvalitnění pražských sportovišť, tak na organizační podporu nestátních organizací a sportovních klubů. Tato problematika se řeší stejným způsobem - grantovou politikou města. Za poslední dva roky nebyl zaznamenán žádný posun. 2.5 Podpoří formou partnerství HMP konání tradičních sportovních akcí, které přispívají ke zviditelnění Prahy doma i v zahraničí. Tato forma podpory existuje a funguje již několik let. Možná by bylo zajímavé vyhodnotit, jaké akce se podporují a jací lidé za těmito akcemi stojí. Zda se jedná vždy o prezentaci města a zda některé akce mají i evropský nebo světový rozměr. 2.6 Podpoří výstavbu Národního fotbalového stadionu v Praze a sportovní svazy usilující o pořadatelství významných světových sportovních podniků na území HMP. Pokud bude tato podpora fungovat jako při výstavbě knihovny na Letné, můžeme tento bod vyhodnotit jako nesplněný. > X. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH (autorem stanoviska je zastupitel ZHMP Ing. Mgr. Miroslav Poche) Hlavním cílem Rady je chránit jedinečnou kulturní identitu Prahy reprezentující mimořádnou historickou hodnotu největší památkové rezervace na světě a zároveň vytvářet prostor a podmínky pro přirozený vznik nových hodnot obohacujících staletími naplňovanou pokladnici pražské kultury. Kategorickým imperativem musí být ochrana cenných urbanistických celků uvnitř i vně Pražské památkové rezervace stejně jako vědomí přidané hodnoty kulturního dědictví a současné prestiže města pro jeho ekonomickou prosperitu. provozu vinotéky v 1. NP, zbývající část podlaží, orientovaná do Řetězové ulice, bude využívána jako recepce, sloužící nájemníkům bytů v horních podlažích. 1. PP je určeno k výstavním a studijním účelům, niky po obvodu ke skladování archivních vín. Patra mají být upravena k bydlení - ve 2. NP a 3. NP jsou navrženy vždy tři bytové jednotky na patro, ve 4. NP je v krovu při Řetězové ulici jeden byt, malá bytová jednotka je navržena i ve věži. Kotelna i strojovna VZT jsou umístěny ve 4. NP. Krov zůstává z větší části nezastavěný. Ke změně stavby bylo vydáno závazné stanovisko pod čj. MHMP /2006/Dob: Změny vyvolané nálezy během stavby se týkají především dispozičního řešení obytné části domu (tj. 2. NP až 4. NP). Kolaudace bytů se uskutečnila Zpřístupní veřejnosti Clam-Gallasův palác a zřídí Muzeum Karlova mostu v návaznosti na opravu této výjimečné památky. Clam-Gallasův palác Byla vypracována studie k obnově a rekonstrukci budovy Clam-Gallasova paláce a předložena sboru expertů, který přivítal navrženou citlivou rehabilitaci objektu včetně návrhu využití pro kulturní účely. Dále byla ustanovena pracovní skupina primátora, která se zabývá revitalizací, resp. lepším využitím tohoto paláce. Skupina má za úkol vybrat co nejvhodnější řešení, které bude dále podrobně rozpracováno. Palác je pro veřejnost zpřístupněn jen z části, a to pouze výstavní prostory. Celkové zpřístupnění bude až po definitivním přemístění archivu HMP a rekonstrukci budovy. Dle pana primátora tam nemůže být archiv. Ředitel Trnka dostal úkol veškeré archivy přestěhovat do budovy magistrátu v Jungmannově ulici. Muzeum Karlova mostu Muzeum Karlova mostu bylo zřízeno v bývalé Galerii u Křížovníků na okraji Karlova mostu a slavnostně otevřeno v rámci oslav 650. výročí založení Karlova mostu. Muzeum je provozováno soukromým subjektem. HMP na něj přispělo a přispívá formou partnerství. Kapitola 10. Ochrana památek a podpora kultury 1.1 Bude důsledně pečovat o památkově chráněné objekty ve vlastnictví HMP a grantovým systémem podpoří ochranu památek ve vlastnictví jiných veřejných či soukromých včetně sakrálních objektů v majetku církví. Největší částku, z více než 1 mld., takřka 80 %, vložilo hl. m. Praha do objektů (58) ve svém majetku. Z hlediska permanentní obnovy Prahy jsou grantové dotace velmi efektivním nástrojem motivace při průměrné částce 85 mil. Kč/rok, (což je z dlouhodobého hlediska dolní hranice optima) je možné dosahovat obnovy ročně cca objektů. Naproti tomu drastické snížení objemu na památkové granty v roce 2007 a o třetinu snížený rozpočet na rok 2008 (40 mil. Kč v odd. B a 19 mil. Kč v odd. C), vytvářejí deficit v míře obnovování celkového památkového fondu Prahy. Z tohoto pohledu se nabízí doporučení restrukturalizovat celkový objem vynakládaných prostředků. 1.2 Dokončí zásadní opravy a rekonstrukce významných pražských památek: např. Karlova mostu, paláce pánů z Kunštátu v Řetězové ulici. Karlův most Rekonstrukce probíhá dle projektu a stanoveného harmonogramu. Současně probíhá Etapa 0003 část A oprava mostovky Karlova mostu včetně opravy kamenného parapetního zábradlí mostu (doba realizace od roku 2007 do roku 2010). Během opravy kamenného parapetního zábradlí mostu bylo zjištěno, že stav kamenných kvádrů je horší než ukazovaly předběžné průzkumy. Pravděpodobně se bude muset vyměnit i více než polovina pískovcových kvádrů (kameny pro most se těží v lomu Kozdeř nedaleko Hradce Králové). Palác pánů z Kunštátu Ve věci stavebních úprav objektu čp. 222/I, k. ú. Staré Město, Řetězová 3, Praha 1 bylo vydáno závazné stanovisko pod čj. MHMP /04/ Maz k následujícímu stavebnímu programu: Stávající vstup do objektu zůstane zachován. Počítá se s obnovením 36

37 1.4 Bude aktualizovat Koncepci kulturní a grantové politiky HMP. Na začátku roku 2007 Rada HMP schválila Zásady pro Partnerství hl. m. Prahy, které nahradily dřívější Spolupořadatelství hl. m. Prahy, jemuž je ve stávající Koncepci kulturní politiky hlavního města věnována velká pozornost, jako jedné z významných forem finanční podpory kultury městem. Po reakci části nespokojené obce na jaře 2007 proběhly workshopy svolané radním Richterem, jejichž cílem bylo připomínkování, náměty i další doporučení k aktualizaci koncepce kulturní a grantové politiky hl. m. Prahy. Všechny materiály, připomínky a zápisy vzešlé z těchto jednání jsou zveřejněny na webových stránkách města. Na jejich základě byl zpracováván materiál, který projednal Výbor ZHMP pro kulturu a volný čas. Zastupitelstvu hl. m. Prahy byly předloženy aktualizované verze materiálů Koncepce kulturní politiky hlavního města a Grantové politiky hlavního města a aktualizována usnesením ZHMP č. 10/30 dne Bude rozvíjet multikulturní tradici Prahy grantovou a dotační podporou širokého spektra programů a projektů s akcentem na různorodost, živost a pestrost a kvalitu kulturní nabídky. Rada dokončí transformaci příspěvkových organizací pražských divadel na samostatné ekonomické subjekty. Zaměření grantů HMP na kulturu a umění vychází z hlediska aktuálního členění kultury, používaného v zemích EU, tj.: performing arts, kulturní dědictví, literatura a visual arts. Pro účely grantového systému hl. m. Prahy, ze kterého nebudou vyloučeny ani podnikatelské subjekty, jimž budou případné dotace poskytovány v souladu s pravidly veřejné podpory v režimu de minimis, lze rozdělit kulturu a umění v hl. m. Praze do těchto dílčích oblastí: divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, literatura a ostatní, tzv. crossover. Transformace divadel Po ukončení 1. etapy transformace a jejím vyhodnocení (Divadlo Archa Praha, Činoherní klub Praha, Divadlo Semafor a Divadlo Komedie, scéna MDP) byl zpracován a připraven záměr na realizaci II. etapy transformace příspěvkových organizací, divadel zřizovaných hlavním městem Prahou. Jednalo se o: Divadlo Na zábradlí, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo v Dlouhé, Městská divadla pražská, Švandovo divadlo na Smíchově a Studio Ypsilon. Základní zásady transformace byly, že ve všech případech se jednalo o model transformace, kdy hlavní město Praha bude spolu se stávající příspěvkovou organizací zakladatelem obecně prospěšné společnosti, do které jako základní vklad vloží movitý majetek, se kterým dosud příspěvková organizace hospodařila. Uvedený návrh byl předložen výboru pro kulturu a volný čas ZHMP dne k informaci. S takto zpracovaným návrhem souhlasil již výbor kultury, ochrany památek a cestovního ruchu ZHMP dne Zřídí galerii Alfonse Muchy pro umístění unikátní Slovanské epopeje. Dne byla MHMP - OKP podána dokumentace ke stavebnímu řízení ve věci Stavba č Slovanská epopej (zpracovatel AED projects a.s). Dne obdržel MHMP - OKP vyjádření NPÚ HMP k předloženému projektu. Realizace byla odbornou organizací posouzena jako přípustná. K dokumentaci ke stavebnímu řízení vydal ve věci výstavby pavilonu pro trvalou instalaci obrazů Slovanská epopej, parc.č. 1819/1, 1819/3, 1819/4 a 1819/21, k.ú. Bubeneč, areál Výstaviště, Praha 7, MHMP - OKP závazné stanovisko č.j. MHMP /2007/Baš ze dne Primátor MUDr. Bém chce přesunout Slovanskou epopej z Českého Krumlova do Prahy. S novým pavilonem nesouhlasí John Mucha. Radní Richter podporuje řešení přepracování pavilonu a chce, aby nový pavilon byl rozšířen a sloužil i pro ostatní galerie. Křižíkův pavilon je dočasné řešení, maximálně na 3 roky, smlouva s Českým Krumlovem končí v prosinci letošního roku. 1.7 Mimořádnou péči bude věnovat obnově pražských hřbitovů. Proklamativní prohlášení bez konkrétního harmonogramu a především lokalit, ve kterých obnova proběhne. Kapitola 10. Podpora cestovního ruchu 2.1 Podpoří rozvoj kongresové turistiky tak, aby se Praha stala vyhledávanou destinací pro toto odvětví cestovního ruchu. Kongresová turistika je v Praze podporována průběžně, na významné akce je udělována záštita primátora, případně propůjčována i jeho rezidence. Tak tomu bylo i v případě Konference European Cities Marketing, jejímž pořadatelem byla PIS a která přivedla do Prahy na 100 ředitelů evropských městských informačních center. Další významnou akcí bylo setkání latinskoamerických tour operátorů 37

38 OMWESA, které se konalo v Obecním domě V prosinci 2007 se hl. m. Praha poprvé zúčastnilo jako spoluvystavovatel Czechtourism veletrhu luxusní turistiky ILTM v Cannes, kde se nabídka Prahy setkala s velkým zájmem. Týkala se především kongresových, konferenčních a společenských prostor. Hl. m. Praha finančně podpořilo vznik databáze kongresových možností, dodavatelů služeb, která byla vytvořena Pražskou Asociací kongresové turistiky a je nyní k dispozici veřejnosti na webových stránkách OKP MHMP cestovní ruch. Primátor MUDr. Bém považuje za hlavní úkol KCP splácet obligace. Trvá záměr HMP zbavit se KCP, neboť dluh Prahu zatěžuje (KCP má 2 mld. dluhové služby, což vytváří značný problém). Hledá se nový vlastník, do té doby není záměrem schvalovat dlouhodobou koncepci Podpoří ve spolupráci se zájmovými podnikatelskými sdruženími vytvoření agentury pro rozvoj cestovního ruchu a kongresové turistiky. V současné době probíhá transformace PIS, která bude ve své nové podobě zajišťovat marketing cestovního ruchu hl. m. Prahy. Předsednictví v Radě EU přinese spoustu nových akcí, koncepce je představena, je nutné ji schválit, dále vítá spolupráci s PIS Bude pokračovat v propagaci města a na veletrzích cestovního ruchu a světových výstavách. V roce 2007 se v Praze realizovalo přenocování a podíl Prahy na ubytování v celé České republice činil dvě třetiny. Celkově tedy došlo k osmiprocentnímu nárůstu v počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích kapacitách a počet návštěvníků Prahy se zvýšil na Tato čísla vycházejí z oficiální ubytovací statistiky ČSÚ, takže lze předpokládat, že počet návštěvníků Prahy byl vyšší, protože v této statistice není zachyceno ubytování u známých a příbuzných. Zkrátila se doba pobytu na 2,7 dne, což není příliš příznivé, ale odpovídá to světovému trendu v oblasti městské turistiky a je nutno připočítat i celoroční silný kurs koruny jak vůči Euru, tak americkému dolaru. Bylo uzavřeno výběrové řízení na firmu, která zajistí technickou realizaci brožur hl. m. Prahy, s firmou Grand Princ a. s. byla uzavřeně čtyřletá smlouva. V novém designu již byly vydány brožury Praha město památek, Plán města a Ubytování. V současné době se podle nové koncepce vyrábějí brožury Praha město pro děti, Programový čtvrtletník a Praha odpočinková. Celkové náklady na výrobu brožur hl. m. Prahy jdou do výše cca 12 mil. Kč ročně. Propagace města je realizována i PR či inzercemi ve specifických médiích, zejména zahraničních. PR bylo uplatněno v palubních magazínech leteckých společností Sky Europe a BMI Baby, dále pak v časopisech Travelogue, TTG Czech Republic, Setkání. Dále byla spolu s Czechtourismem připravena kampaň v londýnském metru, která byla realizována v lednu a v únoru V souladu s územním plánem a řešením dopravní situace v severovýchodní části Prahy bude Rada prosazovat výstavbu pražského výstaviště a podpoří odpovídající rozvoj areálu Výstaviště Praha v Holešovicích jako jednoho z dominantních míst rekreace a zábavy Pražanů i návštěvníků Prahy. Není nyní řešeno a realizováno. 2.5 Podpoří ve spolupráci se Středočeským krajem a Ministerstvem dopravy obnovu osobní lodní dopravy na Zbraslav a Slapy. Osobní lodní dopravu na Zbraslav a Slapy provozuje Pražská paroplavba s pravidelným jízdním řádem od Další společnosti provozují jízdy na objednávku klienta. 2.6 Podpoří ve spolupráci se Středočeským krajem rozvoj cestovního ruchu v okrajových částech Prahy a Středočeském kraji. Byla připravena první část průvodce Prahou Praha cyklistická, která zachytí na cyklistických stezkách nejen okrajová místa hl.m.prahy, ale i významná místa ve Středočeském kraji. Spolupráce se Středočeským krajem probíhala ve vzájemné shodě a připravuje se koncepce na 4 leté období. > XI. ZAHRANIČNÍ VZTAHY (autorem stanoviska je zastupitel ZHMP Mgr. Karel Klíma) Rada bude usilovat o zachování a posílení jedinečné pozice na trhu světových měst. Kapitola 11. Zahraniční politika a strategické projekty V oblasti rozvoje mezinárodních vztahů města nejen s tradičními partnerskými městy, žádné nové kontakty s významnými hlavními městy nebyly v uplynulém období realizovány. 38

39 1.2 Ve věci podpory dalších projektů mezinárodní spolupráce v rámci společných aktivit statutárních měst, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR nebyla Rada ani ZHMP informovány o dalších projektech. 1.3 Zastoupení HMP ve Výboru regionů Evropské unie, který významným článkem v rozhodovacím procesu EU zohledňujícím zájmy evropských měst a regionů bylo využito pouze v informativní rovině. 1.4 Zcela chybí analýza dosavadních výsledků Domu Prahy v Bruselu. Jaké s ním máme náklady, co nám přináší, jakým směrem se bude vyvíjet. Programové prohlášení je dokumentem, kterým se Rada hlavního města Prahy zavazuje v průběhu celého volebního období 2006 až 2010 plnit stanovené priority a úkoly a zajistit tak maximální prosperitu města. Obyvatelům Prahy se bude Rada snažit zajistit co nejlepší podmínky pro plnohodnotný život, pracovní příležitosti, kvalitní zázemí pro bydlení i aktivní trávení volného času, různorodé kulturní vyžití, dobře fungující služby a infrastrukturu, dostupnou městskou hromadnou dopravu, kvalitní a dlouhodobě udržitelné životní prostředí, bezpečnost obyvatel i návštěvníků města i možnost kvalitního a rozmanitého celoživotního vzdělávání. Rada bude usilovat o moderní správu a řízení metropole s kvalitními službami, kvalifikovanou, ochotnou a vstřícnou administrativou. Bude důsledně bojovat proti korupci. Rada se zavazuje k dodržení časového harmonogramu definovaném v programovém prohlášení, které je kompasem i cestovní mapou pro komplexní rozvoj města v průběhu celého volebního období. Konečným cílem Rady je nadále posilovat pozici Prahy jako jednoho z nejrozvinutějších regionů v Evropě a zajistit hlavnímu městu konkurenceschopnost, fungující trh práce i další hospodářský růst. Pokud je Programové prohlášení Rady kompasem i cestovní mapou, pak je pro Pražany reálné, že s nimi zabloudí v hlubokém lese nebo poušti formálních, populistických závazků, neboť zcela ignoruje problémy Pražanů, kterými jsou trvalé dopravní zácpy, nedostatek startovacích a malometrážních bytů, hlučnost a prašnost v ulicích a všechny ostatní denní strasti a problémy obyvatel hlavního města Prahy. 1.5 K aktivní účasti HMP ve významných multilaterálních programech a projektech v rámci organizací sdružujících evropská i světová města a regiony nebyla Radě ani ZHMP podána žádná informace. Kapitola XII. Závěr 39

40 Představení zastupitelů ČSSD v Zastupitelstvu hl. m. Prahy Hájit zájmy obyčejných Pražanů, prosazovat volební program a politiku ČSSD na pražské modré radnici není pro zastupitele ČSSD rozhodně jednoduchý úkol. V bilanci soustavného soupeření s převažující koalicí přesto skládají velmi uspokojivé účty. Z volební kampaně ODS - sliby chyby! 40

41 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP František Adámek Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Obvodní výkonný výbor Praha 12 (předseda) Ústřední kontrolní komise (člen) Členství ve výborech ZHMP: Bezpečnostní (člen) Pro kulturu a volný čas (člen) Územního rozvoje (místopředseda) Bezpečnost - MP- více strážníků v ulicích, efektivnější (transparentnější?) kontrolu, lepší koordinaci práce s PČR, přehodnocení priorit (více se věnovat kontrole pořádku než plnění kasy, zvýšení účasti MP na bezpečnosti v MHD). - PČR - bezpečnost silničního provozu: chceme asistenci PČR na sportovních akcích, zvýšení efektivity práce PČR, lepší koordinace s MP. - Obě složky - zvýšit represi, ale také prevenci (ve spolupráci s ostatními orgány) vůči uživatelům a distributorům drog. - Více peněz do prevence - v současné době uvolněné prostředky jsou nedostačující - směšné. Kultura - Výrazně zlepšit komunikaci s kulturní obcí a odborníky, hovořit s obyčejnými občany o prioritách oblasti kulturní politiky (jsou to jejich peníze), větší preferenci neziskové kultuře (ochotníci, děti) - Více peněz směrovat do oprav kulturních památek. Územní rozvoj - Lepší komunikace s občany a nezávislými odborníky při tvorbě územního plánu a jeho změn, intenzivněji spolupracovat s MČ, nepodléhat tlakům lobbistických skupin. Pokud bych se měl pokusit v polovině volebního období o jakousi rekapitulaci své práce v ZHMP, dá se říci, že je výrazně ovlivněna naší rolí v tomto orgánu. Mám tím na mysli roli opoziční. Při projednávání věcných problematik, např. projednávání jednotlivých změn územního plánu a hlavně při přípravě nového územního plánu se snažím spolupracovat s komisí územního rozvoje při KVV ČSSD Praha, konkrétně s přítelem Milošem Mášou. Při konkrétních jednáních tohoto výboru prosazuji vyvážený rozvoj, respektování stanovisek jednotlivých městských částí a také prosazuji, aby byla dána možnost občanům k jejich vyjádřením (občanská sdružení, atd.). Ve své práci v bezpečnostním výboru velmi úzce spolupracuji s bezpečnostní komisí při KVV ČSSD Praha vedenou přítelem Michalem Radou, nejen při tvorbě stanovisek k projednávaným problémům, ale i při konzultaci o názorech na vlastní bezpečnostní koncepci práce městské policie, krizového řízení atp. Jako člen výboru pro kulturu a volný čas se snažím o výrazné posílení a to nejen finanční, role neziskových kulturních sdružení. Mám tím na mysli amatérská divadla, různá kulturní seskupení pracující na neziskové bázi atd. Zasazuji se o průhlednost grantových a jiných dotačních řízení. Pochopitelně svá stanoviska také konzultuji s některými členy kulturní komise při KVV ČSSD Praha. (Státní opera, grantový systém). Ve své další činnosti bych rád zmíněnou problematiku, jíž se zabývám, ještě dále prohloubil a zvýraznil. Bohužel, nejen moje pozice, ale i mých kolegů v ZHMP je výrazně ovlivněna opoziční rolí ČSSD a velkou převahou ODS v tomto orgánu. Jednu z cest vidím ve výraznější prezentaci naší práce a lepší komunikaci s Pražany, to vše za pomoci KVV ČSSD Praha. Rád bych trochu konkretizoval svou práci ve výborech, jejichž jsem snad aktivním a platným členem. Chci v první řadě zdůraznit, že při projednávání jednotlivých problematik vycházím striktně z volebního a dlouhodobého programu ČSSD. Jsem místopředsedou výboru pro územní rozvoj, členem výboru pro kulturu a volný čas a také členem bezpečnostního výboru. Práce zastupitele na jakékoliv úrovni má několik rovin. Kromě toho nejvíce viditelného tj. při jednání ZHMP, ať už jsou to interpretace, dotazy, připomínky atd. se velká část činnosti zastupitele odehrává v práci výboru. Jako místopředseda výboru územního rozvoje se musím podílet také na organizační přípravě a řízení výboru. 41

42 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP Ing. Karel Březina Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Krajský výkonný výbor Praha (místopředseda) Členství ve výborech ZHMP: Dopravy (místopředseda) Finanční (člen) Informatiky a veřejné zprávy (člen) 10 stanic metra, 62 km okruhu, 150 km cyklotras a cyklostezek, auta pod zem. Říká vám to něco? Vzpomínáte? Ano, jsou to hesla, která na nás vykukovala snad z každého billboardu, citylightu, bigboardu, letáku, atd. Ano, byla to hesla ODS před minulými volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Byla to hesla, ze kterých nezbylo vůbec nic. Občané Prahy byli podvedeni a věřme, že v roce 2010 vystaví ODS účet za tyto lži. Oblast dopravy je spolu s bezpečnostní obyvatel nejpalčivějším problémem, který sužuje Pražany! Je ale také oblastí, která je nejvýznamnější z hlediska rozpočtových výdajů. Na rozvoj dopravního systému Prahy jde pravidelně třetina všech rozpočtových výdajů města. Sociální demokracie, na rozdíl od ODS, po celou dobu preferuje směrování výdajů města do oblasti veřejné dopravy. Pražská veřejná doprava je unikátní! Využívá ji největší procento obyvatel ve srovnání s evropskými městy. Vzhledem k tomu, že Praha dosud nemá dobudován ani vnitřní městský okruh, a není dobudován ani okruh objízdný (tzv. silniční okruh kolem Prahy), je do budoucna rozvoj městské veřejné dopravy jedinou možností, jak se ve městě neudusit a nestát jen v kolonách. Rada města, už roky pod vedením ODS, ale také s účastí Strany zelených a SNK-Evropských demokratů, vedou město spíše k devastaci systému veřejné dopravy. Jak jinak si totiž lze vysvětlit kroky, kdy dochází k nejnižší rozpočtové dotaci na investice do městské veřejné dopravy za posledních 10 let? Za následek to bude mít zpomalení obnovy tramvajových souprav a úplné zastavení obnovy autobusového parku Dopravního podniku, který je již zastaralý, nemoderní a velmi poruchový. Ale nejen oblast investic je silně podhodnocena! Také provozní dotace, což je vlastně úhrada za provozování veřejné dopravy, jsou významně kráceny. Jaké důsledky to má, nebo může dále mít? Hrozí výrazné prohloubení ztráty Dopravního podniku, což neznamená nic jiného, než žití na úkor budoucnosti, za druhé to má vliv a může mít vliv na rozsah veřejné dopravy dochází k pásmování na trasách metra, může dojít ke zvýšení intervalů nebo dokonce k rušení některých linek, a nebo za třetí to může vést k dalšímu nárůstu ceny jízdného v Praze, ke kterému Rada již minulý rok přistoupila. Sociální demokracie jako strana preferující veřejnou dopravu před individuální automobilovou dopravou, proto navrhovala mnoho rozpočtových změn, naposledy pří projednávání rozpočtu na rok Navrhovala posílení investičních výdajů ve veřejné dopravě, konkrétně na nákup nových autobusů, nových tramvají a také na rekonstrukce tramvajových tratí, které jsou na mnoha místech v kritickém stavu a hrozí tak, jako tomu bylo u Vyšehradského tunelu, jejich uzavření. Další významnou dopravní investicí je budování městského, neboli vnitřního okruhu. Tuto stavbu od počátku provázejí problémy. Rada, ačkoliv jsme na to upozorňovali, není schopna proinvestovat plánované prostředky, např. z minulého roku se více než třetina prostředků převádí na rok letošní. A k tomu se předpokládá, že letos se prostaví za více než 8 mld. Kč. Jsem přesvědčen, že rada není schopna realizovat cílené a uvážené rozpočtové plánování, a že se jedná jen o další skrytou rozpočtovou rezervu. Stavba sama je provázena problémy: dvakrát se propadla Stromovka a jen zázrakem nedošlo k újmě na zdraví nebo dokonce životech návštěvníků Stromovky. Věc, kterou jsem kritizoval a dvakrát interpeloval, bylo výběrové řízení na geotechnický monitoring stavby. Původní výběrové řízení bylo zrušeno a průtahy, (možná vědomé), vedly k tomu, že byl tento monitoring zadán přímo bez výběrového řízení zhotoviteli stavby! To rozhodně nebývá naprosto obvyklé u takto rozsahem veliké stavby. Neméně významnou záležitostí v oblasti dopravy je také zavádění placených parkovacích zón na území města. S nárůstem počtu automobilů se nevyhneme řešení této situace. Musíme být schopni ochránit rezidentní obyvatelstvo. Současný zavedený model je ovšem nevyhovující: dochází k tomu, že rezidentní zóny v některých částech jsou během dne úplně prázdné a jinde se zaparkovat nedá. Začínají se také objevovat neblahé tendence individuálních návrhů některých městských částí. Jsem přesvědčen, že právě placená stání je nutné vysoce koordinovat z pohledu celého města. Problematiku je potřeba řešit výstavbou parkovacích míst v podzemí nebo výstavbou parkovacích domů. Oblast dopravy je podle mého názoru jednou z nejhůře řízených oblastí na úrovni města. Za to nese plnou odpovědnost rada města pod vedením ODS a především radní pro dopravu Radovan Šteiner. 42

43 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP RNDr. Lubomír Habrnál Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Obvodní výkonný výbor Praha 15 (člen) Členství ve výborech ZHMP: Bezpečnostní (místopředseda) Evropských fondů (místopředseda) Životního prostředí (člen) Ochrana vody a ovzduší 1.4. Plnění úkolu je zahájeno - oponentní názor vypustit 3.3. Vypustit kritiku - je plněno 3.4. Je rozpracováno 4.2. Je plněno částečně - viz. Dolnopočernický areál Priority do volebního programu ) Zrušit poplatky ve zdravotnictví - zákonodárná iniciativa, úhrada v zařízeních města 2) Preference vzdělávání, zvýšený příspěvek na platy učitelů a vybavení škol 3) Vytlačení nákladní dopravy z hlavních i vedlejších komunikací prostřednictvím městských vyhlášek a osazením dopravních značek zakazujících vjezd 4) Podpora městských částí v dalším budování parků a zelených zón. 43

44 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP Mgr. Hana Hálová Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Krajský výkonný výbor (místopředsedkyně) Členství ve výborech ZHMP: Sociální (členka) Zdravotní (místopředsedkyně) Programové teze v oblasti sociální a zdravotní (návrh k diskusi) Úvod: Při přípravě komunálního programu se musíme zaměřit na provázanost všech oblastí sociální, zdravotní, školské, bytové, dopravní. Z tohoto důvodu by se ČSSD v roce 2010 měla zaměřit na komplexní provázanost těchto oblastí. - komplexní péče o pražské rodiny: děti: podpořit výstavbu či otevření jeslí pro malé děti, zvýšit počet mateřských škol, prosadit bezplatnou předškolní docházku, pro žáky třídy zajistit bezplatnou dopravu MHD, podporovat mimoškolní aktivity pro děti základních škol, podporovat dobrou pediatrickou a stomatologickou zdravotní péči studenti: možnost podání dvou přihlášek na střední a vysoké školy, zajistit dobrou úroveň pedagogů zvýšení jejich platu, vzdělání a společenské prestiže, podporovat vyšší počet středních odborných a učňovských škol, podporovat poloviční jízdné MHD rodiče: zajistit výstavbu malých bytů s nízkým nájemným, finančně přispět rodinám s nízkým příjmem na pobyty dětí ve škole v přírodě, na mimoškolní aktivity dětí, zajistit výstavbu nových ploch pro rekreaci rodin prarodiče: podpořit výstavbu malých bytů s nízkým nájmem, podporovat finančně aktivizační seniorské programy Kluby aktivního stáří, apod., vystavět gerontologická centra pro dlouhodobě či chronicky nemocné seniory a tím ulehčit rodinám zajištění sociálně zdravotní péče pro tyto členy rodin. - sociální oblast: finanční podpora neziskových organizací zajišťujících sociální služby pro seniory a zdravotně postižené občany, vyčlenit nebytové prostory, které budou bezplatně poskytnuty Klubům seniorů pro jejich činnost, zaměstnat terénní pracovníky pro bezdomovce a romské rodiny, vystavět či otevřít ubytovny pro sociálně potřebné, pro seniory nad 65 let poskytovat bezplatnou MHD, vystavit nové domovy pro seniory i s účastí soukromého investora. - zdravotní oblast: otevřít ubytovnu pro zdravotnický personál zejména sestry, legislativně zajistit možnost rozhodování o síti zdravotnických zařízení nemocnic, ambulantních zdravotnických ordinací, doléčovacích center, hospiců, zasadit se o to, aby praktičtí lékaři neodmítali zaregistrovat starší občany, otevřít gerontologická centra věnovat zvýšenou péči o staré a nemocné občany, otevřít centra pro občany s psychiatrickým nálezem. 44

45 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP Daniel Hodek Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Krajský výkonný výbor Praha (místopředseda) Obvodní výkonný výbor Praha 1 (předseda) Členství ve výborech ZHMP: Hospodářské politiky (člen) Zahraniční (místopředseda) Životního prostředí (místopředseda) Zastupitelem hlavního města Prahy jsem první funkční období. Působím jako zástupce starosty v Městské části Praha 1. Žiji a pracuji v samém centru naší metropole. O to intenzivněji proto vnímám priority, které ovlivňují život obyvatel nejen centrální městské části. Jako zásadní vidím z celopražského hlediska především následující témata: Bytová politika Přestože je v tomto názvu skloňováno a používáno slovo politika, je zřejmé, že vedení města na toto politikum zcela rezignovalo. Na rozdíl ode mě nevnímá tuto oblast jako velký a neustále se zvětšující problém. Z programového prohlášení Rady hl. města se v kapitole bytová politika dozvíme víceméně jen to, že otázka zajištění vlastního bydlení je výsadním úkolem každého jednotlivce a jeho rodiny. Jinými slovy tak dává magistrát občanům hlavního města motivující nápovědu: Dělej, co umíš. Všichni ale víme, že zde nejde o to umět, ale že jde o možnost dostat důstojnou a rovnocennou příležitost. Je nepochopitelné, že v období, kdy postupující deregulace začíná mnoha rodinám i jednotlivcům způsobovat zásadní existenční problémy, se hlavní město, ale ani jeho městské části tímto problémem výrazně nezabývají. V Praze prakticky několik let neexistuje výstavba komunálních bytů, kterými by bylo možné dopady postupující deregulace sanovat. V tomto ohledu je tedy podle mého názoru nezbytné: zasadit se o urychlené obnovení výstavby nájemních bytů na úrovni městských částí vytvářet programy na přímé řešení dopadů deregulace a to od právního poradenství až po přímou a cílenou finanční pomoc Občanská vybavenost Jednou z často opomíjených oblastí je udržení a zachování dostupné sítě v oblasti obchodu a služeb. I přes vysokou konkurenceschopnost a rozšířenost různých supermarketů a nákupních center se domnívám, že by bylo dobré nejen podporovat, ale i motivovat malé a střední živnostenské podnikání v této oblasti. Absence drobné občanské vybavenosti spolu s astronomicky rostoucími nájmy pomalu vylidňují centrální město. Uniká z něho tep a krev, který střídá nekompromisní komerční mráz. Z prestižních pražských adres plných života, se tak postupem času stanou jen mrtvé obchodní zóny. Tak jak usnul život v Pařížské ulici, upadnou do komatu i další lokality v centru. Hrozí, že v budoucnu budeme nájemníky ve vlastním městě, kde bude jediným domovníkem všemocné euro. Tak jak nám síly a mandáty obyvatel Prahy 1 dovolí, budeme ze zastupiteli za ČSSD v Praze 1 bojovat zato, aby se z pražského centra nestalo zakázané město. Komunální politika Jsem toho názoru, že je třeba více propojit komunální politiku na jednotlivých obvodech s celopražskými programovými prioritami. Jsem zásadně pro obnovení činnosti Pražského klubu zastupitelů za ČSSD. Myslím si, že by se na této platformě měli pravidelně scházet všichni obvodní zastupitelé spolu s krajskými zastupiteli a diskutovat nad jednotlivými problémy. Věřím, že výměnou zkušeností na této úrovni budeme schopni lépe vygenerovat naše programové priority pro následující volební období. Přes mnohá specifika jednotlivých městských částí si myslím, že by pražská ČSSD měla přijít s několika zásadními tématy, která budou společná všem: Například otázka bytové politiky a řešení dopadu deregulace, o které se zmiňuji v úvodu, by mohla být, dle mého názoru, jedním z nosných programových témat pro nadcházející volební období. Doprava Jako obyvatel centrální části města jsem toho názoru, že zavedení zón placeného stání zde bylo nezbytným krokem při řešení dopravy v klidu. Myslím si ale, že se tento problém týká převážně jen centrálních městských částí a proto zastávám názor, že k jejich dalšímu rozšiřování v Praze je třeba přistoupit obezřetně. 45

46 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Funkce v ČSSD: Stínový ministr obrany Ústřední výkonný výbor (člen předsednictva) Krajský výkonný výbor Praha (předseda) Členství ve výborech ZHMP: Finanční (předseda) Kontrolní (člen) Zahraniční (člen) Curriculum Vitae: SLIBY CHYBY aneb hodnocení Programového prohlášení Rady HMP na léta potřetí V březnu loňského roku, tedy téměř před rokem a půl, schválila Rada hlavního města Prahy své Programové prohlášení, které označila jako cestovní mapu a kompas své cesty volebním obdobím v letech Stejným usnesením se rada zavázala a uložila primátorovi předkládat každoročně souhrnný materiál o plnění Programového prohlášení (cituji): do konce dubna, července a října a do konce ledna k projednání v Radě HMP. Od té doby uplynul duben, říjen, červenec i leden, další červenec a jak je vidět i další říjen, a ani jednou nebyl ani radě, natož zastupitelstvu žádný takový souhrnný materiál ani předložen, natož projednán. Jen připomínám, že od roku 1994 bylo pravidlem, že Rada hlavního města Prahy se pravidelně jednou za půl roku zpovídala písemně zastupitelstvu z plnění svého programového prohlášení. Takový materiál byl pak vždy písemně primátorem předkládán. Od voleb roku 2006 se rada nehodlá ze svého politického programu zpovídat vůbec nikomu, a jak vidno, ani sama sobě. Údajné semináře či workshopy k této věci, nemohou nahradit projednání v orgánu, kterému toto projednání náleží, tj. radě, a orgánu, jemuž by rada měla skládat účty, tj. zastupitelstvu. Přes opakované námitky a interpelace zastupitelů za ČSSD, neumožnila rada projednání Programového prohlášení v zastupitelstvu HMP, ačkoliv jej prohlásila za závazek politické reprezentace Prahy. Ani po půldruhém roce platnosti Programového prohlášení nepředložila rada do Zastupitelstva HMP vyhodnocení jeho plnění. Pražská sociální demokracie pravidelně analyzuje programové prohlášení a bedlivě sleduje jeho plnění. Po vypršení bez měsíce poloviny mandátu současné pravicové koalice, ale také poloviny závazků, jež si Programové prohlášení klade za cíl, můžeme se znalostí věci zodpovědně říci, že Programové prohlášení nijak nepřispělo ani k rozvoji hlavního města Prahy ani ke spokojenosti Pražanů s vývojem města, a že v těch nejdůležitějších bodech splněno nebude. Dříve bylo Programové prohlášení víc či méně politicky konsensuálním materiálem, na jehož plnění se mohlo podílet široké politické spektrum politické reprezentace města a bylo možné ověřovat jeho plnění. Dnes je Programové prohlášení demagogickou snůškou velkohubých hesel, nesplnitelných slibů, zavádějících pustých frází a floskulí. Řada závazků je ryze formální bez termínů plnění nebo dokonce i s termíny plnění v období po skončení volebního období v roce Text Programového prohlášení je spíše dovednou mediální manipulací, které jen budí zdání, že jde o konkrétní a termínový materiál. U většiny z bodů jsou otevřena vrátka pro pozdější interpretaci jako to autor slibu doopravdy myslel. Navíc, Programové prohlášení jako mávnutím kouzelného proutku zapomnělo na nechvalně slavné volební sliby ODS jako je 285 nově opravených škol, 450 km cyklotras do roku 2010, 1898 asistentů pro pražské vozíčkáře, 26 % veřejných agend po internetu, 61 km nových okruhů, 10 stanic metra do roku 2010, jedna barva jedna cena (míněna byla taxislužba), 32 km tramvajových tratí, auta do podzemí, 45 km nových silnic, 172 policií střežených přechodů škol, či bezpečnosti hlídaná 1050 kamer. Nic z těchto slibů, samozřejmě v Programovém prohlášení nenaleznete. Nicméně namyšlená velkohubost je v Programovém prohlášení ODS zachována. Jakoby velkorysé plány mají odvézt pozornost Pražanů od jejich každodenních problémů prohlubovaných vládním de/reformačním projektem, trvalým zvyšováním cen energií a potravin, naprostou ignorací životních potřeb mladých rodin, ale i seniorů. Je to jen zástěrka toho, že je zcela negována výstavba startovacích bytů, pořádek a čistota na ulicích, bezpečnost obyvatel, trvalé dopravní zatížení města, narůstající hlučnost životního prostředí, podpora rodin s dětmi a prohlubující se sociální problémy seniorů. 46

47 Mediální a psychologickou manipulativnost Programového prohlášení podtrhuje prezentace megalomanských projektů v tzv. nadčasové rovině. Tato podprahová manipulace má působit na myšlení Pražanů v tom smyslu, že současné vedení města je nadčasové a zajišťující světlé zítřky a budoucí štěstí. Takovou manipulaci dobře ovládali již komunisté před čtyřiceti, padesáti lety. Příklady takových slibovaných projektů (slibem přece neurazíš) jsou olympijské hry, dostavba Staroměstské radnice, vybudování závodního okruhu v Hostivaři, zavedení placeného vjezdu do centra města apod. Vedení pražské sociální demokracie zpracovalo vlastní podrobnou analýzu plnění Programového prohlášení rady a mohu Vás ujistit, že po uplynutí téměř třetiny volebního období nebylo splněno vlastně nic. A jen stěží bude vůbec kdy splněno. Není však taktické předem upozorňovat nepřítele na stav budoucí, a proto mi dovolte v tomto ohledu jen pár poznámek k úkolům s termínem plnění již ke konci loňského roku, k nimž se současná rada ODS zavázala. Říkám cíleně rada ODS! Jsem přesvědčen, že současné složení rady je jen v uvozovkách koaliční, protože jen zcela formálně a naoko byli do rady přizváni zástupce ED a Strany zelených, kteří hrají pověstnou smutnou úlohu mouřenínů. Nesplněné úkoly k vezmu jen stručně v pořadí, tak jak jsou uvedeny v Programovém prohlášení. Podrobný rozbor každého bodu Programového prohlášení by zabral stostránkový traktát. Hned prvý neplněný bod je symptomatický a charakterický pro celkové plnění Programového prohlášení rady. Hovoří o zpupnosti, namyšlenosti a představě o vlastní nepostižitelnosti a pohrdání nejen voliči, ale dokonce vlastními sliby. Stejné vlastně platí v různých modifikacích ke všem nesplněným bodům. Tak např. hned prvnímu termínovanému bodu rada říká, že zavede elektronický systém kontroly vyřizování úředních agend jako nástroj pro zvýšení transparentnosti a kontroly kvality úředních úkonů. Nejen, že žádný takový systém zaveden nebyl, ale dokonce přestaly být po mnoha letech naplňovány i systémy kontrolující plnění úkolů, jež dobře fungovaly po mnoho let a byly zdrojem informací pro vedení města, opozice i veřejnosti o tom, jak úředníci a politici plní uložené úkoly. Jedním z těchto systémů byl a je např. systém TED, v němž jsou evidovány všechny úkoly uložené radou a zastupitelstvem. Do tohoto systému po řadu uplynulých let všichni úředníci a politici, kterým byl uložen nějaký úkol, uváděli, kdy a jak úkol splnili a, když splněn nebyl, tak jak splněn bude. Tento systém dobře fungoval mnoho let a dodržovali ho i všichni primátoři, dokonce, nějakou dobu, i současný primátor. Od léta loňského roku však nenaleznete v tomto systému u úkolů uložených primátorovi ani jedno hlášení, zda a jak byl úkol splněn. Pro vaši představu jde o řádově stovky úkolů, o nichž se nemáme šanci dovědět, zda a jak byly naplněny. To není ani transparentnost ani slibovaná kontrola kvality, natož splnění úkolu k Stal se pravý opak! Stejně tomu je v naprosté většině dalších úkolů k tomuto datu. Třeba v dalším bodu rada chce zjednodušit oběh dokladů a urychlit zpracovávání stanovisek HMP a MHMP včetně zlepšení přehlednosti úředních postupů při vyřizování podání. Opět ani zde se nestalo vůbec nic, kromě toho, že někdo ukradl z OMI 50 mil. Kč. Rada říká, že zavede systém zpětné informovanosti občanů o spokojenosti s výkonem veřejných agend a správou města. Žádný systém zpětné informovanosti zaveden nebyl. Hned v následujícím bodu 4.8 se praví, že rada zajistí, aby informace o veřejných zakázkách, prodejích a pronájmech majetku HMP byly zveřejňovány nejen na úředních deskách, ale i na internetových stránkách, případně dalšími způsoby. V současné době teprve probíhá výběrové řízení na dodavatele tohoto systému. Ani tento úkol k termínu nebyl splněn. Rada se zavázala k předložit návrh na zřízení Metropolitní policie zahrnující městskou, pořádkovou a dopravní policii pod přímým řízením HMP. Hloupost tohoto závazku musela být jasná i náměstkovi pro legislativu a bezpečnost Blažkovi, který se sice snažil alespoň formálně k této věci předložit nějaký materiál, ale i on ví, že jde opět jen o mediální a virtuální hrátky, neboť projekt Metropolitní policie by musel nejprve projít legislativním procesem. V něm by teprve bylo zjištěno, zda je vůle jej realizovat. Bez tohoto procesu je zcela nereálné zařazovat jej do programového prohlášení, dokonce v plnění koncem roku A tak i když náměstek Blažek formálně cosi předložil, je návrh naprosto nezpůsobilý dalšímu projednávání a všem, (i jemu), je navíc naprosto jasné, že nemá nejmenší šanci v parlamentu projít. Zatím jsem nevynechal jediný úkol termínovaný ke konci loňského roku A tak podle závazků rady měl již např. čtvrtý měsíc v Praze fungovat program pro pomoc obětem trestných činů na území Prahy. Nefunguje. Měla být provedena optimalizace systému PID ve spolupráci se Středočeským krajem, Českými drahami i příslušnými ministerstvy a samostatnými obcemi. Nebyla, pokud za optimalizaci nepokládáme snížení provozu vlaků zapojených do systému Pražské integrované dopravy. Rada měla podpořit instalaci filtrů pro snížení emisí dioxinů a furanů v Zařízení na energetické využití odpadu spalovny v Malešicích. Nikdo se k tomu úkolu teď nehlásí. Měla být zřízena funkce krajského koordinátora protihlukových opatření. Nebyla. Mělo být zpracována a dokonce i průběžně zhodnocena Koncepce péče o handicapované živočichy na území Prahy. K lítosti všech veverek a labutí se zlomenou nohou, nebyla. Již dávno měly být v zastupitelstvu posouzeny návrhy na další postup města ve společnostech KCP, a.s., Pražské služby, a.s., energetických distribučních společnostech, případně v dalších obchodních společnostech především s ohledem na ekonomickou efektivitu majetkovou účast města. Předloženo nebylo, jak jinak, nic. Stejně tak měly být připraveny návrhy vhodného řešení některých závazků města s termíny splatnosti v letech 2009 až Vůbec nebyl zpracován střednědobý plán rozvojových investic vycházející z reálných investičních potřeb města a usměrňující vysokou míru rozestavěnosti, což pokládám za jeden z největších hříchů současné rady. 47

48 Nebyla aktualizována Koncepce sociální politiky především s ohledem na komunitní typ plánování sociálních služeb a demografický vývoj v Praze. A tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Nebyla vytvořena agentura pro rozvoj cestovního ruchu a kongresové turistiky. Neproběhla žádná viditelná aktivní účast HMP ve významných multilaterálních programech a projektech v rámci organizací sdružujících evropská i světová města a regiony. Ale nejen, že rada neplní své jak se sama chlubí termínové a konkrétní úkoly, ale někde činí dokonce pravé opaky. Je tomu tak např. u závazku, že bude rozvíjet moderní systém přednemocniční neodkladné péče a zajistí koncepční provázanost lékařské služby první pomoci a Zdravotnické záchranné služby HMP. Naopak, rozhodnutí rady o převodu Lékařské služby první pomoci pod fakultní nemocnice jde proti Programovému prohlášení. Podobně je tomu i závazku zabezpečit důsledný postih neoprávněných uživatelů obecních bytů a neplatičů nájemného a zajistit zpracování studie efektivity využívání obecních bytů. Naopak se ukázalo, že bytový fond zneužívají dokonce i správcovské firmy a jejich zaměstnanci. Opakuji, že jsem se záměrně věnoval jen úkolům v Programovém prohlášení termínovaným k Z tohoto pohledu může působit výčet možná dokonce komicky jako bizarní výčet nesplněných slibů. Mnohem vážnější je, že se neplní ani naprostá většina úkolů a závazků s termínem průběžně těch je nejvíc. A také u většiny úkolů, jež mají termíny pozdější, je jasné již dnes, že splněny nebudou. U zbytku musíme říci, že to nejsou reálně cíle a úkoly, ale spíše proklamativní prohlášení bez možnosti kontrolovat jejich plnění. Ze závažných dlouhodobě nesplněných a neplněných úkolů musím jmenovat již druhé volební období nesplněný úkol aktualizovat Strategický plán hlavního města Prahy s cílem zohlednit aktuální potřeby i dlouhodobé priority v oblasti rozvoje města. Již usnesení rady z února 2004 uložilo primátorovi předložit Radě HMP aktualizovanou verzi Strategického plánu hl. m. Prahy v termínu Pak se kromě tří workshopů koncem roku 2004 nic nedělo, ani nebyl termín revokován, a až v březnu roku 2005 byl dávno prošvihnutý termín změněn revokací na kontrolní termín Od té doby se po Strategickém plánu hlavního města Prahy slehla země. Dokonce přestala být respektována povinnost průběžně monitorovat realizaci pražského strategického plánu a každoročně vyhodnotit jeho naplňování formou monitorovací zprávy, stanovená usnesením ZHMP č. 19/03 ze dne Přitom Strategický plán Prahy je klíčový dokument, od něhož se teprve má odvíjet příprava nového územního plánu, investiční priority i samotná programová prohlášení. Z ničeho nic se však v novém Programovém prohlášení objevuje zčista jasna závazek aktualizovat Strategický plán (jakoby to již nebylo několikrát usneseno) k termínu: Všem je jasné, že ani tento termín nebyl naplněn. Upozorňuji, že takových pro město klíčových a fundamentálních nesplněných a nesplnitelných úkolů je v Programovém prohlášení spousta. Je jím závazek do konce roku propojit Pražskou zoologickou zahradu s Pražskou botanickou zahradou a Trojským zámkem do jednoho areálu volného času. Je jím po desetiletí nesplněný závazek a úkol, který se objevil v Programovém prohlášení již několikrát, a to založení Regionální rozvojové agentury. Takovým úkolem zbožným přáním - je i navýšení počtu strážníků městské policie o 1000 tabulkových míst určených pro výkon služby přímo na ulici a mnoho dalších. Nedivme se občanům, že se cítí podvedeni, že jsou nespokojeni se současnou politikou, že se cítí obelháváni. Nedivme se narůstající nespokojenosti se současným celospolečenským vývojem v České republice. Buďme nespokojeni i my, ale s tím, že na nabubřelost a přezíravost ODS neumíme dostatečně a podtrhuji POZITIVNĚ reagovat vlastní kampaní. Rok 2008 je ve znamení krajských a senátních voleb. Zcela určitě zmapuje stav české společnosti a velmi pravděpodobně vystaví účet nejen vládní koalici, ale i pražské radnici, které se sice krajské volby netýkají, ale zcela určitě v kontextu s nimi zvýší zájem Pražanů o politické dění. Vystaví také účet nám. Vystaví účet tomu, nakolik jsme schopni a ochotni se vymanit z mnohdy zažitých zvyků (a tak trochu i výhod) velké koalice s ODS. Vystaví nám účet k naší nabídce vlastních témat. Témat reálných, ověřitelných a nedemagogických. Je na nás, jak tohoto zvýšeného zájmu o politický vývoj v Praze dokážeme využít. Vyhlášený program Permanentní kampaně má nejen podpořit naše kandidáty na senátory ve třech volebních obvodech, ale může být i startem do permanentní kampaně pro léta Cílem Permanentní kampaně v širším měřítku by mělo být stanovení Pražského programu pro léta s vyjádřením konkrétních priorit a závazků ČSSD v Praze k nápravě škod způsobených současnou politickou reprezentací vedenou ODS v hlavním městě Praze i v městských částech. Ale pozor!: říkáme-li permanentní kampaň, neznamená to, že kampaň nebude gradovat, že nebudeme muset přicházet stále s novými a novými tématy, ale také tvářemi, které naši politiku budou reprezentovat. Pražský program nebude kopírovat Programové prohlášení současné rady, ale měl by najít témata, která by jednak poukázala na přetrvávající nedostatky ve městě a formy jejich budoucího odstranění s jednoznačně prezentovanými závazky pražské ČSSD k zlepšení kvality života Pražanů ve volebním období Poučení nalezneme v současném programovém prohlášení více než dost. Učme se! Východiskem pro naši činnost je prezentace Pražského programu ČSSD uplatněná v Permanentní kampani, která bude vycházet z průzkumu mezi obyvatelstvem v červnu 2007, hodnocení současného vývoje plnění Programového prohlášení Rady HMP a obecních poznatků z práce mezi občany nejen v samotném hlavním městě Praze, ale i v městských částech a obcích, které hlavní město Prahu tvoří. Závěrem chci říci, že pokud je Programové prohlášení Rady kompasem i cestovní mapou, jak tvrdí, pak s ním zabloudíme v hlubokém černém lese formalit a v bažinách populismu, utopíme se v temných hlubinách tůní mediální a psychologické demagogie a manipulace, které zcela ignorují problémy Pražanů, jako jsou trvalé dopravní zácpy, nedostatek startovacích a malometrážních bytů, hlučnost a prašnost v ulicích, bezpečnost, čistota, parkování a další problémy, které doopravdy lidi trápí. Máme na lepší programové prohlášení už jen tím, že jsme stranou, která především respektuje obyčejné věci a kategorie, jako je slušnost, pravdomluvnost a upřímnost. 48

49 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP Mgr. Jan Choděra Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Krajský výkonný výbor Praha (místopředseda) Členství ve výborech ZHMP: Hospodářské politiky (člen) Informatiky a veřejné zprávy (místopředseda) Ochrany památek a cestovního ruchu (člen) Bydlení: Nájemní bydlení - Nájemné Nelze preferovat pouze nájemce bytů v privatizovaných domech, kde se vychází ve většině městských částí i celé Prahy vstříc buď ne zcela tržní cenou, či splátkami apod. a u nájemců, jejichž domy do privatizace nejsou zařazeni, se zvyšuje nájemné v max. míře. Navíc jde o byty, které neodpovídají standardu tržních bytů (neudržované apod.) - Náklady na bydlení: - Energie Působit na dodavatele energií (el., plyn, teplo), vody atd., aby: 1. tvořili přiměřený zisk 2. nesli plné náklady za ztráty ve vedení apod. Komunální odpad Prosazovat přiměřený zisk městské společnosti při svozu a likvidaci komunálního odpadu. Obnovení družstevní bytové výstavby - S pomocí samosprávných orgánů podporovat družstevní bytovou výstavbu zejména na městských pozemcích a objektech. - Nadále privatizovat objekty pouze s podmínkou práva samosprávy na výstavbu družstevních bytů jako nástavby apod. - Ostatně i samospráva může být členem družstva, a v parterech budovaných družstevních domů může budovat nebytové prostory, které potřebuje pro občany. Nehledě k tomu, že může mít i část bytů, které bude používat jako byty sociální, startovací apod. Individuální doprava - Doprava v klidu parkování - Modré zóny rezidentů Mají jistě svůj pozitivní význam, avšak je nutná vyváženost mezi rezidenty a ostatními uživateli. - Parkování nerezidentů - Parkování u sídla firem - Parkování dodavatelů - Průjezdnost ulic - jednosměrné ulice Řada dvousměrných ulic, a to nejenom na sídlištích, se kvůli vozidlům zaparkovaným na obou stranách stává fakticky jednosměrnými. Proč tedy situaci nevyřešit zavedením systému jednosměrek (zjednodušeně: každá druhá ulice má stejný směr) - harmonogram pro zásobování, popeláře apod. Je skoro neskutečné, že všichni dodavatelé zásobují v největší ranní dopravní špičce a zablokují tak celou ulici, popeláře z toho nevyjímaje. Zdravotnictví - Obnovit zejména pohotovostní lékařské služby, zubní i praktické. V minulých volebních obdobích město a zejména městské části budovaly lékařské pohotovosti, aby je pak po pěti až sedmi letech rušily, ostatně pod vedením téže politické strany. Bezpečnost - Měření rychlosti Městskou policií je dobrým přínosem do městské poklady, ale je to na úkor ostatních povinností strážníků, které již tak výhodné pro městskou kasu již nejsou. - Více strážníků do ulic, ale ne v autech a za radarem, ale na pochůzkách. Doprava: Hromadná doprava - Nezvyšovat cenu jízdného. - Pečlivě navrhnout a projednat s občany návrhy tras MHD. - Podporovat dostavbu jižní varianty metra. Zejména je nutno odlehčit trasu metra vedoucí před Nuselský most! Ten vyžaduje nutně provedení údržby a hlavně oprav, s přihlédnutím k možnosti, že pokud bude v Česku umístěn radar (proti raketám teroristů), bude nutné počítat s tím, že jmenovitě tento objekt bude napaden. (Řada občanských sdružení bojuje po 11. září proti mrakodrapům, ale Nuselský most je kupodivu nezajímá.) 49

50 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP Mgr. Karel Klíma Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Krajský výkonný výbor Praha (místopředseda) Obvodní výkonný výbor Praha 7 (předseda) Členství ve výborech ZHMP: Hospodářské politiky (předseda) Ochrany památek a cestovního ruchu (místopředseda) Sociální (člen) Svou činnost ve funkci zastupitele ZHMP a uvolněného předsedy hospodářského výboru ZHMP jsem chápal jako příležitost nejen k využívání práv a plnění povinností zastupitele, ale i jako koordinační činnost k posílení informovanosti členů pražské ČSSD o dění v orgánech hlavního města Prahy především z hlediska informatiky o výsledcích jednání Rady HMP, ZHMP a komisí. Při Klubu ČSSD v ZHMP byl vytvořen prostor pro jednání aktivu odborných komisí KVV ČSSD se snahou poskytovat těmto komisím dokumenty z Rady a ZHMP k bližšímu seznámení a využití pro práci komisí. Některé odborné komise této možnosti využívají, jiné zachovaly praxi svých jednáních na KVV. Stejnou měrou bylo mým cílem vytvořit prostor pro objektivní informatiku jednotlivých klubů zastupitelů ČSSD na městských částech. V hodnocení tohoto záměru musím konstatovat, že se příliš nezdařil. Jednak nebyl zájem ze strany předsedů a členů těchto klubů zastupitelů a navíc se domnívám, že rozpad činnosti Pražského klubu zastupitelů, který nefunguje a v podstatě se od svého ustavení nesešel, způsobil ztrátu komunikativní vazby mezi zastupiteli HMP a zastupiteli na MČ. Je však třeba přiznat, že se nám za poslední dva roky nepodařilo najít účinnou formu spolupráce, která by tento stav změnila. Z tohoto pohledu na nastávající období pražské organizace ČSSD v letech , která považuji za rozhodující v přípravě na komunální volby v roce 2010, se domnívám, že je třeba najít takové řešení, které by tuto situaci změnilo. Navrhuji, abychom nastolili diskusi o nové podobě Pražského klubu zastupitelů v radikální změně jeho složení, náplně činnosti a systému práce. V žádném případě nelze podcenit kvalifikované propojení činnosti členů stranických orgánů ČSSD s komunálními politiky a odborným aktivem pražské ČSSD. Navrhuji, aby dosavadní Pražský klub zastupitelů, který nesplnil naše očekávání a vyčerpal možnosti případné rekonstrukce, byl změněn na Pražský klub ČSSD, který by byl tvořen nově uvažovanou skupinou odborných poradců předsedy KVV, pražskými poslanci PSP ČR, zastupiteli HMP, zastupiteli MČ a předsedy odborných komisí KVV ČSSD v Praze. Tento klub by měl realizovat 1 x čtvrtletně programové konference k aktuálním tématům politického a společenského vývoje v hlavním městě a ve svých výstupech doporučovat KVV postupy v řešení společenských problémů občanů Prahy. Nositelem témat a programově-organizační složkou tohoto společenství by měli být členové skupiny odborných poradců předsedy KVV a řídící funkce by měla být zřízena v návaznosti na jednoho z místopředsedů KVV ČSSD, který by za činnost Pražského klubu ČSSD zodpovídal. Na rozdíl od předchozích let jsme konečně prostorově vybaveni - máme prostor Horákova sálu v Lidovém domě, máme jednací místnost na MHMP, jsme vybaveni počítači a ostatní dostupnou technikou, které mohou být pro tyto účely podstatně více využity. Ve zbývajících, necelých dvou letech, bych chtěl pokračovat v činnosti organizátora, jehož hlavním posláním by mělo být propojování komunální politiky se stranickým životem pražské ČSSD. Věřím, že Ti, kdo budou mít zájem, mou nabídku využijí. 50

51 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Členství ve výborech ZHMP: Infrastruktury (člen) Pro výchovu a vzdělávání (člen) Zdravotní (člen) Zhodnocení Programového prohlášení Rady Rada si do svého Programového prohlášení v poskytování zdravotní péče dala několik velmi ambiciózních úkolů, z kterých dosud nesplnila téměř nic. Plánovala transformaci lůžkového fondu, tak aby odpovídala aktuálním potřebám, tedy aby bylo zřízeno více sociálních lůžek a lůžek následné péče, nicméně v této oblasti neudělala vůbec nic. Zavázala se garantovat dostupnost a kvalitu před nemocniční neodkladné péče, realitou však je postupné rušení stanovišť LSPP v Praze a jejich redukce pouze do fakultních nemocnic. Rada se také zavázala připravit projekt Městské nemocnice na Bulovce - v této oblasti již bylo utraceno několik mil. Kč za různé znalecké a expertní posudky, ovšem bez jakéhokoliv výstupu. Studie proveditelnosti měla být předložena do a dosud se tak nestalo. Do , kdy měl být projekt Městské nemocnice předložen se nic nestalo. Bohužel ekonomická situace FN Bulovka se stále zhoršuje a naopak vypadá tak, že hlavní město Praha bude muset v případě převodu investovat prostředky v řádu stovek mil. Kč, aby bylo možno z FN Bulovka vytvořit Městskou nemocnici Bulovka. O nutnosti vynaložit tyto prostředky nebyla v původním programovém prohlášení Rady ani zmínka. Stejně smutně vypadá plán na zpracování rozvoje pražského zdravotnictví s akcentem na kapacitu sociálních a ošetřovatelských lůžek, neboť v této oblasti zatím Rada neprezentovala ani základní postuláty. Dá se tedy říci, že jediný bod v oblasti zdravotní péče, ve kterém Rada plní své programové prohlášení, je závazek dalšího rozvíjení komplexního systému prevence a léčby závislostí na návykových látkách, kde jsou průběžně vyhlašovány grantové programy. Od začátku bylo jasné, že se Programové prohlášení Rady v oblasti zdravotnictví koncipovalo bez hlubší znalosti problematiky a v této chvíli se proto zcela míjí s realitou. Programové priority ČSSD ve zdravotnictví Problematika pražského zdravotnictví je diametrálně odlišná od ostatních českých krajů. Praha jako taková až na malé výjimky nemá síť vlastních zdravotnických zařízení, které by mohla přímo ovlivňovat, ale na druhé straně je v Praze koncentrována páteř českého zdravotnictví do podob pěti fakultních nemocnic a dalších specializovaných zdravotnických zařízení jako je IKEM nebo Nemocnice Na Homolce. Role pražského zastupitele, který chce nějakým způsobem ovlivňovat pražské zdravotnictví je poté redukována na oblast lékařské služby první pomoci, popřípadě na nepřímé ovlivňování sítě zdravotnických zařízení, v Praze především praktických lékařů a ambulantních specialistů. Pro ČSSD byla hlavní priorita před posledními volbami zachování, popřípadě posílení lékařské služby první pomoci a rozšíření této služby v oblasti stomatologie. Byť ČSSD je na radnici v opozici, soustavným tlakem pomocí interpelací a jednáním s radním Pešákem se podařilo rozšířit zubní pohotovost v Praze, přičemž velmi důležité bylo otevření specializované dětské zubní pohotovosti ve Fakultní nemocnici v Motole. Dramatický nárůst počtu ošetřených dětských pacientů ukazuje, že to byl z naší strany ten správný nápad. Samotná koncepce přesunu lékařské služby první pomoci do fakultních nemocnic tak jak byla realizována po dlouhých a těžkých diskuzích ve Zdravotním výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy, se ukazuje jako kompromis, který zatím funguje, nicméně bez významného posílení financí by se časem mohla dostat do významných potíží. Rada hlavního města si dala do svého programového prohlášení vytvoření městské nemocnice Bulovka přičemž dodnes není zcela jasné co tímto záměrem měla Rada na mysli. Přesto jsou již druhým rokem uvolňovány nemalé finanční prostředky na studie týkající se zřízení tohoto typu nemocnice zatím bez jakéhokoli výsledku. Pro ČSSD do konce volebního období zůstává jednoznačnou prioritou zachování funkčnosti lékařské služby první pomoci a posílení dostupnosti praktických a ambulantních lékařů v Praze. Jednou z velkých výzev pro pražskou ČSSD je omezení přelivu pacientů ze Středočeského kraje do Prahy, k čemuž by měla napomoci užší spolupráce s novým vedením Středočeského kraje. Stárnutí populace nás nutí se do budoucna zamyslet nad koncepcí péče v pražských LDN. Tato péče je v této chvíli kompetenčně rozdělena mezi město a městské části a částečně patří i do působnosti státu, přičemž bude nezbytné koncentrovat řízení této péče a v rámci městských financí tuto oblast daleko více posílit, neboť do budoucna by to mělo být jednou z hlavních priorit starosti hlavního města o své obyvatele. V případě volebního vítězství ČSSD v příštích komunálních volbách by mělo být zřízení nových LDN jednou z klíčových priorit zdravotnické části jejího programu. 51

52 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP Ing. Mgr. Miroslav Poche Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Krajský výkonný výbor Praha (člen) Členství ve výborech ZHMP: Infrastruktury (předseda) Pro kulturu a volný čas (místopředseda) Územního rozvoje (člen) Priority pro volby 2010 Oblast infrastruktury: - urychlené dokončení výstavby nové ÚČOV včetně kalové koncovky; intenzivní jednání s Ministerstvem životního prostředí, vládou a PVK a.s. ohledně možností dalšího postupu a spolufinancování; trvat na vymístění kalového hospodářství mimo centrum města - nalezení úspor běžných výdajů města a posílení kapitálových výdajů, mj. i v oblasti výstavby technické vybavenosti v okrajových městských částech dosud nenapojených na vodohospodářskou síť - důraz na snížení vysoké rozestavěnosti staveb - pokračovat v systematické obnově a rozvoji vodohospodářských sítí a objektů, koordinace s obnovou komunikací a ostatních inženýrských sítí - oblast likvidace odpadů: prosazovat přiměřené zisky svozových společností a racionalizaci nákladů - přezkoumání efektivity svozových firem - nenavyšování poplatku za komunální odpad - podpora projektů na zvýšení kvality vody ve vodním zdroji Želivka - řešení problému eutrofizace nádrže zhoršující jakost vody - zásobování Prahy je na tomto zdroji závislé - prosazení prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy na výstavbu podzemních kontejnerů v centrálních částech Prahy - třídění odpadů - dostatečné množství sběrných nádob a jejich rozmístění, větší motivace podnikatelů třídit odpad Oblast dopravy: - urychlit výstavbu trasy metra D, která je v současné době odsunuta do pozadí - nezvyšovat jízdné v MHD - omezení vjezdu nákladních aut do centra města Oblast životního prostředí: - regulační funkce územního plánu- zamezení intenzivní zástavby na úkor oddychových ploch- zejména v centru města - nové investice do oprav parků a výsadby zeleně - podpora alternativních paliv do vozidel MHD, podpora obnovitelných zdrojů energie, energetické úspory v budovách - Zelený pás kolem Prahy Další: - více prostředků pro strážníky Městské policie - více prostředků pro učitele - odměny Návrh priorit pro oblast kultury a volného času pro Volební program do ZHMP v roce ) Památková péče a) Revitalizace Staroměstského náměstí Budeme prosazovat celopražské referendum k otázce revitalizace Staroměstského náměstí jako jádra historického centra města. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o společné dědictví národa, budeme v případě vysokých nároků na finanční prostředky požadovat zvýšenou účast státu. 2) Grantová politika a) Transformace divadel Přehodnotíme celý proces transformace, kterou provedeme až po vytvoření jasného systému dotační a grantové politiky města, který vyloučí opakování situace obdobné té, k níž došlo na přelomu let 2007/ 2008 v divadle Archa, jež se díky neuvážené transformaci dostalo do vážných ekonomických potíží. 3) Cestovní ruch a) Kongresová turistika Kongresová turistika slouží v mnohých evropských metropolích jako zdroj příjmů pro místní ekonomiky, zároveň však působí jako reklama prezentující město jako centrum vyspělých služeb. Změníme propagační politiku hl. města tak, aby do Prahy přivedla nové aktivity právě v této oblasti. Provedeme nutné změny v pražském Kongresovém centru, které zajistí jeho lepší využití. b) Vstupné do objektů historických památek Zrušíme vstupné do objektů historických památek v centru Prahy pro studenty středních a vysokých škol do 26 let a držitele průkazů ZTP a ZTPP a zasadíme se o snížení vstupného pro rodiny s dětmi a seniory. 52

53 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP Jan Slezák Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Předsednictvo Krajského výkonného výboru Praha (člen) Obvodní výkonný výbor Praha 14 (předseda) Členství ve výborech ZHMP: Evropských fondů (člen) Kontrolní (člen) Pro výchovu a vzdělávaní (místopředseda) Návrh nosných témat Školství: Vzhledem k nedostatku míst v předškolních zařízeních, je nutné provést paspartizaci a to na úrovni HMP a následně navrhnout řešení v rámci celé Prahy. Dnes jsou jediným nositelem těchto informací městské části, a ty nemají vzájemný přehled o počtu volných kapacit, nebo nechtějí spolupracovat. Doprava: Řešit komplexně uzavírky komunikací, opravy ulic, čištění v době špiček, svoz odpadků v době dopravních špiček, průjezdnost na některých křižovatkách v dopravních špičkách. Bydlení: Obnovit výstavbu městských bytů pro sociálně slabé občany, mladé rodiny, učitele, policisty a ostatní profese, kteří nedosahují takových příjmů, které jim umožní jiné řešení bytové situace. Infrastruktura: Zahájit nezbytné kroky vedoucí k zahájení přestavby čistírny odpadních vod a to včetně kalové koncovky. Bezpečnost: Důsledně prosazovat v rámci bezpečnosti více policistů MP a PČR v ulicích, a to zejména na inkriminovaných místech s výskytem největší kriminality. Zejména pak pozdních odpoledních a nočních hodinách. mne jako takovou malou zbabělost, že sám sebe neumím ohodnotit a dnes na konferenci, kdy možná tyto řádky budete číst, buď u mikrofonu, nebo osobně, řekněte, co dělám dobře či špatně. Budu rád za jakýkoliv podnět, kritiku či pochvalu. Druhá otázka, nebo-li zadání, bylo, co chci na své práci zlepšit. Odpovím Vám otázkou, je snad někdo, kdo by nechtěl něco na své práci zlepšovat? Zlepšovat se dá všude, ale záleží na tom, zda na to máme chuť. Ale teď trochu vážně, jako předseda klubu zastupitelů bych rád zlepšil komunikaci mezi klubem ZHMP a ostatními kluby na jednotlivých městských částech. Zde máme obrovské rezervy a já osobně to beru jako obrovský nedostatek, který musím v budoucnu řešit, ale nejen řešit, ale i napravit. Je mnoho problémů, které je třeba řešit společně a to jak na MČ, tak na HMP. A je nutné většinou postupovat v souladu a to především v rámci programů, které jsme si před volbami schválili. Je nutné aktivizovat členskou základnu, neboť není možné, tak jako při posledních volbách, využívat na práci pouze jedny a ty samé členy. Je nutné ujednotit klub zejména při hlasování v klíčových otázkách jako je rozpočet, olympiáda v Praze, rušení škol, vynakládání finančních prostředků do akcí, které jsou obzvláště podezřelé, či akcí tipu výstavby metra v Letňanech, vlastně v polích. A takto bych mohl pokračovat do nekonečna. Proto bych rád, aby začal pracovat Pražský klub zastupitelů, který by byl nápomocen při řešení těchto ožehavých témat. Na závěr dovolte, abych Vám všem poděkoval za spolupráci v uplynulých 6 letech a popřál Vám všem mnoho zdravíčka a štěstíčka v roce Vzhledem k tomu, že jsem vždy rád na koni, tak jsem se rozhodl, že Vám představím svého opravdového koníčka: mám dva, jeden se jmenuje Lotar (kůň) a druhý chalupaření (koníček). Když někdo zadá úkol, měl by sám nejdříve okusit, jak se tento úkol dá splnit a následně poté se jej pokusit vymámit po ostatních. Karel Klíma ve spolupráci s předsedou klubu zastupitelů za ČSSD na MHMP( Honzou Slezákem) se rozhodli zadat úkol, který zní. Vyhodnoť svou dosavadní činnost v ZHMP a následně řekni co chceš do budoucna ve své práci nebo činnosti zastupitele zlepšit. Tečka. Když jsem tento úkol začal osobně plnit, dospěl jsem k názoru, že je to úkol velice a velice těžký. Jak já mohu hodnotit sám sebe? Neměl by mou práci hodnotit někdo jiný? Například členové klubu, členové KW, členové OW, nebo naše pražská členská základna? Ano, ale v první řadě by měl mou práci ohodnotit volič. Ten by měl říci Slezák nepracuje tak, jak by měl, nebo pracuje tak,jak si představujeme. Tam by mělo směřovat to, co s Karlem požadujeme po ostatních, ale mimochodem i po nás samých. Nemohu a nechci hodnotit svou činnost za uplynulé roky v ZHMP. Ale rád bych se dočkal zasloužené, a to jak kladné, tak záporné kritiky od Vás, svých kolegů či voličů. Berte to ode 53

54 Přestavujeme zastupitele ČSSD v ZHMP Ing. Antonín Weinert, CSc. Curriculum Vitae: Funkce v ČSSD: Krajský výkonný výbor (člen) Obvodní výkonný výbor Praha 10 (předseda) Členství ve výborech ZHMP: Bytové politiky (místopředseda) Dopravy (člen) Finanční (člen) Jsem zastupitelem hlavního města první funkční období. Toto období je charakterizováno tím, že ODS má v zastupitelstvu i ve všech výborech pohodlnou většinu, takže si rozhoduje úplně sama. Jediná šance, jak trochu ovlivnit rozhodování je na zasedáních výborů. Myslím si, že tam se práce daří, i když ne v rozsahu, jak bychom si představovali. Působím ve výboru dopravy, finančním výboru a bytovém výboru. Mou specializací je především ekonomika a rozpočet, dále bytová problematika a v neposlední řadě i doprava. Co se týče dopravy, hájím důsledně zájmy Dopravního podniku a to zejména proto, aby byla podporována veřejná doprava na úkor soukromé automobilové. Bohužel škrty provozní dotace panem primátorem na letošní i příští rok pravděpodobně ovlivní chování Dopravního podniku tak, že bude muset krátit dopravní výkony, tj. zavedení pásmového provozu na všech trasách metra, prázdninové jízdní řády v autobusové, tramvajové dopravě i na metru, bude donucen zrušit autobusové a tramvajové linky a zrušit nebo omezit slevy na předplatní kupony, eventuálně zvýšit ceny předplatného. Tím se ale nevyřeší vnitřní zadlužování podniku, úhrada minulých ztrát a manko na investicích do obnovy vozového parku a rekonstrukce tramvajových tratí. Bohužel při schvalování rozpočtu Prahy na rok 2008 se příspěvek pro DP nezvýšil. Automobilová doprava v Praze je opravdu svízelná a bude ji nutno v budoucnu razantně řešit. Do doby zprovoznění Městského okruhu a výstavby garáží nebo odkladných stání je však zcela nesmyslné zavádět mýtný systém, který bude jen vyhánět další peníze z kapes občanů a postaví se na situaci, která bude, co do dopravních toků, za pár let úplně jiná. Dále se budu snažit o zvýšení priority výstavby metra D na Prahu 4, která je nyní dopravně ne příliš dobře obsloužena na vrub metra A na letiště. Dalším krokem, který budu podporovat je jen velmi opatrné a ne tak rigidní rozšiřování placených zón stání, ne-li zastavení jejich dalšího rozšiřování mimo centrum Prahy, tj. Prahy 1,2,3,7, tak jak byly instalovány. Co se týká bytové problematiky je špatné, že město nestaví žádné další nájemní byty. Praha by ve výstavbě neměla konkurovat developerům, ale měla by stavět buď družstevní byty (svým podílem s ostatními členy a několika byty v domě pro sebe) nebo stavět nové bytové domy pro některé cílové skupiny obyvatel, např. startovací byty pro mladé rodiny, sociálně slabší občany, např. matky samoživitelky, osamělé seniory, občany v přechodné sociální nouzi a podobně, zdravotně handicapované, studenty, s nižším nájemným než tržním a to vždy do doby vyřešení jejich momentální krizové situace. V oblasti ekonomiky podporuji racionální a hospodárné využití zdrojů hlavního města. A zde je obrovský prostor pro úspory, který je nutno postupně dlouhodobě naplňovat. Priority pro volební program ČSSD v Praze. 1. V dopravě: - zachovat a nezvyšovat jízdné v městské hromadné dopravě, zkvalitnit - služby Dopravního podniku: nerušit slevy na různé typy jízdného - nezavádět mýtné v Praze - dokončit co nejrychleji Městský okruh včetně radiál - rekonstruovat síť tramvajových tras a stavět nové - urychlit výstavbu trasy D metra - dovést příměstskou železniční dopravu do centra Masarykovo nádraží? 2. V sociální a zdravotní oblasti : - vybudovat systém sociálního nájemného bydlení jako kompenzaci dopadu deregulace nájemného - zřizovat další domovy pro seniory, hospice a sociální ošetřovatelská lůžka - zamezit privatizaci velkých pražských nemocnic a zajistit 100% dostupnost lékařské péče v nich pro všechny Pražany 3. V oblasti školství : - zřizovat nové mateřské školy podle vývoje populace v Praze 4. V oblasti územního plánu : - nezastavovat všechna volná místa v centrálních částech Prahy domy - nechat prostor pro zeleň a oddych 5. V oblasti ekonomiky a rozpočtu: - nezadlužovat město a splácet závazky a úvěry - snížit běžné výdaje města ve prospěch investic - snížit běžné výdaje MHMP 54

55 Představení poslanců ČSSD v Poslanecké sněmovně PS ČR 55

56 Poslanci ČSSD v Poslanecké sněmovně PČR Ing. Gabriela Kalábková Ochraňme bezpečnost dětí užívajících internet! Od počátku volebního období působím v rámci Poslanecké sněmovny P ČR v hospodářském výboru, ve výboru pro evropské záležitosti, komisi pro rodinu a v podvýborech pro ochranu spotřebitele a pro evropské fondy. Hlavními tématy, kterými se zabývám v těchto orgánech jsou: - azylová politika (koordinace jednotlivých národních politik z úrovně Evropské komise a Rady, - regulace evropských finančních a hypotečních trhů, - zvyšování ochrany spotřebitelů před podvodným jednáním obchodníků a před klamavou reklamou, - otázky slučování pracovního a rodinného života rodičů malých dětí, - bezpečnost informačních technologií a jejich rozvoj jak z úrovně evropské, tak národní. Zejména považuji za velmi významný projekt Saferinternet, který se v současné době zaměřuje především na bezpečnost dětí užívajících internet, tedy jejich ochranu před např. sexuálním zneužíváním prostřednictvím internetu atd. Byla jsem spolupředkladatelkou řady zákonů, hlavně ekonomického a sociálního charakteru - (např. novela zákona o spotřebních daních, o dani z přidané hodnoty, návrhy zákona o příspěvcích dětem a důchodcům atd.) Vzhledem k poměru sil ve sněmovně byla drtivá většina těchto návrhů zamítnuta. Předložila jsem několik ústních interpelací: na premiéra M. Topolánka,vždy ve věcech týkajících se vládního přístupu k řešení problematik EU a na ministra I. Langera, jednou ve věci činnosti policie a jednou v záležitosti informatiky. 56

57 Poslanci ČSSD v Poslanecké sněmovně PČR JUDr. Stanislav Křeček předseda Sdružení ochrany nájemníků Legislativní zápas o práva obyčejných lidí bude dále pokračovat. Práce každého poslance je bezpochyby dvojí. Jednak je to práce poslance v jeho vlastním volebním obvodu a pak práce přímo v zákonodárném sboru. Moje práce ve volebním obvodě je zaměřená především na poskytování porad našim občanům v oblasti bydlení. Ty poskytuji na několika místech v Praze i ve své poslanecké kanceláři na Praze 2. Za největší viditelný úspěch v tomto smyslu považuji výsledek při zastupování pražských důchodců bydlících v domech pro důchodce-penzionech pro seniory. Zde se mně po jednání s primátorem a dalšími funkcionáři Rady zastupitelstva hl.m. Prahy i úředníky Magistrátu podařilo dosáhnout toho, že původně předkládaná smlouva byla změněna tak, že důchodci bydlící v těchto domovech důchodců (penzionech seniorů) budou mít právo na prodlužování nájemní smlouvy v podstatě až do konce svého života. To byl veliký úspěch, který se týkal mnoha stovek pražských občanů! Je jen škoda, že nebyl v naší propagační práci lépe využit. Pokud jde o práci v zákonodárném sboru, tak jako místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se velmi intenzivně účastním přípravy celé řady zákonů, z nichž za nejdůležitější je třeba považovat, kromě trestního zákona, připraveného již za vlády ČSSD a trestního řádu, především přípravu nového občanského zákoníku. Jde o zcela zásadní zásah do dosavadních práv našich občanů, zásadní přestavbu celého významného odvětví právního řádu, který ovšem je předkládán v podobě, ve které pro nás není akceptovatelný. Zákon je v současné podobě nejen příliš rozsáhlý (2900 paragrafů), ale i málo přehledný, a zavádějící nové instituty, o jejichž praktickém použití lze vážně pochybovat (vznik ostrova, divoké zvíře bez pána). Zásadní problematika bydlení je v novém občanském zákoníku řešena způsobem, který by doslova znamenal vyhnání nájemců na ulici. Původní návrh předpokládal, že o tom, co je místně obvyklé nájemné, (které je každý nájemce povinen platit) rozhoduje soud, a i když se nám podařilo toto ustanovení změnit tak, že zjišťování výše tohoto nájemného bude upravovat zvláštní zákon, nebezpečí extrémního růstu nájemného a doslovného deregulačního šílenství není zažehnáno a o věci stále s tvůrci zákona jednám. Pokud jde o výpověď z nájmu bytu, tvůrci zákona již pod tlakem našich argumentů opustili myšlenku výpovědi z nájmu bez jakéhokoliv důvodu, v současné době však v textu existuje ustanovení, které umožňuje pronajímateli dát výpověď, jestliže má k takové výpovědi rozumný důvod. To je ovšem sotva přijatelné, nehledě již k tomu, že současně může pronajímatel dát výpověď také, jestliže má - podle představ tvůrců zákona - jiný důležitý důvod k výpovědi. Pak je zřejmé, že navrhovaný text občanského zákoníku lze sotva považovat za normu, o jejímž přijetí v současné podobě by bylo možné vážně uvažovat. Jiná právní úprava, které se v současné době věnuji, je příprava zákona o bezplatné právní pomoci těm, kteří si nemohou dovolit zaplatit advokáta. Současný právní řád je natolik nepřehledný a obtížně srozumitelný (a lepší již to nebude), že bez odborné právní pomoci nemá občan možnost svá práva efektivně obhájit. Mnozí tohoto zneužívají, a to bychom jim dovolit neměli. Legislativní zápas o práva a povinnosti občanů v budoucích letech, zejména těch obyčejných lidí, na které někteří stále zapomínají, bude dále pokračovat. 57

58 Poslanci ČSSD v Poslanecké sněmovně PČR Ing. Miroslav Svoboda místopředseda KVV ČSSD Praha Máme chytré a schopné lidi, můžeme být na sebe pyšní, ale přitom o sobě často pochybujeme. V uplynulém období jsem měl v rámci své funkce místopředsedy krajské organizace ČSSD na starosti komunikaci s obvodními organizacemi a vazbu na Poslaneckou sněmovnu, ze které jsem podával pravidelné písemné zprávy na všech zasedáních KVV ČSSD Praha. Podněty získané na krajském výkonném výboru jsem přenášel na půdu Poslanecké sněmovny, či poslaneckého klubu. Mimo standardní komunikaci s obvodními organizacemi, se chci zmínit o aktivitě, z níž mám velmi dobrý pocit - a to je situace na Praze 11. Pro připomenutí upřesňuji, že jsem byl před komunálními volbami požádán, abych pomohl řešit komplikovanou situaci v ČSSD na Jižním Městě. (Podrobnosti této složité kauzy přináší zpráva předsednictva KVV součást tohoto tisku). To se také stalo a ve volbách jsme měli jeden z nejlepších výsledků v Praze. Následně jsme vytvořili důstojnou koalici na radnici Prahy 11. Na radnici se nám dařilo, ale opačný vývoj byl ve vedení obvodní organizace. Až chorobné mocenské ambice některých funkcionářů způsobili, že zde nikdo nikomu nedůvěřoval. Docházelo až k tendenčnímu výkladu stanov, k prapodivnému náboru členů, argumenty byly posuzovány spíše podle toho, kdo je říká, než jaké jsou. Naštěstí toto je již minulostí, a po více jak ročním procesu, má obvodní organizace na Jižním Městě nové vedení, které bylo téměř jednomyslně zvoleno. Klub zastupitelů dostal od konference politickou podporu pro koalici a nejlepší odměnou je právě proběhlý vánoční bowlingový turnaj, kterého se zúčastnilo více jak 50 místních sociálních demokratů (11 týmů),včetně rodinných příslušníků, kteří se výborně bavili. Vánoční návštěva u našich speciálů z prostějovské 601 na základně Anaconda v Afgánistánu. Setkání s prezidentem Východního Timoru José Ramose-Hortem (nositel Nobelovy ceny). Do budoucna jsem přesvědčen, že je potřeba, abychom se více navštěvovali na obvodech, přenášeli nápady a zkušenosti, také se více neformálně poznávali a nacházeli tak společné zájmy. Někoho zajímají filosofické diskuze, viz diskuse na Rybníčku, někoho cestování, viz: Praha 14 a někoho např. sport, viz. Praha 10, 11, atd. V poslanecké sněmovně pro mě bylo uplynulé období velmi hektické. Angažuji se: - v oblasti ekonomiky v rozpočtovém výboru V ekonomických otázkách se mi velmi dobře spolupracuje s místopředsedou Sobotkou a vzrůstající počet mediálních vystoupení je pro mne další motivací k sebevzdělávání. - ve výboru obrany Tuto práci bych charakterizoval jako velmi náročnou a odpovědnou. Vzrůstající počet zahraničních misí, naše aktivity v NATO a nešťastný radar nás stojí mnoho energie. V roce 2008 jsem v rámci svých povinností navštívil za Českou republiku několik zemí, jednal s prezidenty, předsedy vlád, popř. s ministry či náčelníky generálních štábů. Při poznávání zemí a lidí v nich jsem si položil otázku, jak bych, například pro vás, účastníky konference, zevšeobecnil své poznatky a pocity? Zde je odpověď: Máme krásnou zemi, máme chytré a schopné lidi, můžeme být před celým světem na sebe pyšní, ale přitom o sobě často pochybujeme. Máme malou víru v Českou republiku a málo si vážíme sami sebe, popř. jeden druhého. Buďme hrdí na naši historii, buďme vděční za přítomnost a mějme víru v lepší a úspěšnější Českou republiku, jíž jsme my - sociální demokraté - nedílnou součástí. 58

59 Poslanci ČSSD v Poslanecké sněmovně PČR PhDr. Karel Šplíchal V současné době začínám boj o novely zákona o podpoře sportu a trestního zákona, které se týkají diváckého násilí. Vstupoval jsem do dalšího volebního období a věděl jsem, že přijde řada nových poslanců. Většina z nich jsou slušní lidé, kterým ublížilo několik přeběhlíků. Proč k tomu došlo, by si samozřejmě měly vyhodnotit jednotlivé krajské výbory. Je zajímavé, ale ne překvapivé, že se k odpovědnosti nikdo nehlásil. Pro mě bylo zcela jasné, že svým zaměřením patřím do dvou výborů Poslanecké sněmovny a to vzhledem k činnosti v oblasti vězeňství a prací v meziparlamentních skupinách ČR Chorvatsko a ČR Slovinsko. Tomu odpovídá výbor pro bezpečnost a výbor zahraniční. Nechci vypočítávat své poslanecké iniciativy a interpelace. Ty najdete na internetu. Chtěl bych však připomenout dva momenty, které mě i citově poznamenaly. Za prvé marný boj s vládou o srbskou provincii Kosovo a Metochie a její uznání, za druhé, kdy zcela nesystémová vláda, řekl bych spíše nekompetentní, nepřiznala bývalým olympionikům rentu. Chtěli jsme, aby byly vyrovnány jejich ubohé důchody do výše průměrného platu. Při tom šlo o stovku lidí, kteří nejenom proslavili naši zemi, ale zvláště v roce 1968 a 1969 se stali symboly národního odporu proti okupaci. A malí lidé ve vládě, a k mému překvapení i tři komunisté, se odvolávali na systémové řešení. V současné době začínám boj o novely zákona o podpoře sportu a trestního zákona, které se týkají diváckého násilí. Před zápasem v Senici s předsedou Smeru Robertem Ficem. Slovensko Fotbalové utkání ČSSD versus ODS. Jinak mi sociální demokracie udělala radost v krajských a senátních volbách. Věřím, že neztratí svůj původní duch, který odpovídá tradici nejstarší politické strany u nás. Chtěl bych však připomenout a použít literární příměr Klapzubovy jedenáctky Eduarda Basse, že moc, pýcha a peníze, které nahradily společnou ideu, rozložily i toto mužstvo. Jsem rád, že ve svém věku se mohu věnovat sportu a to nejenom v předsednictvu České obce sokolské a ve fotbalovém svazu, ale mohu hrát i aktivně fotbal a tenis. Fotbalové mužstvo ČSSD jsem organizoval také proti slovenskému SMERu a tým Patrioti bez rozdílu politických stran a víry, hraje pravidelné přátelské zápasy na hřišti Slavoje Vyšehrad. Přijďte mezi nás, rádi vás zapojíme. Název Patrioti není náhodný a souvisí s mým vyznávaným vlastenectvím, které jste jistě zaznamenali při loňských výročích. Není to prázdný pojem a věřím, že je vlastní všem členům sociální demokracie. Do nového roku 2009 přeji všem přátelům a lidem dobré vůle pevné zdraví, štěstí a hrdé sebevědomí, abychom mohli chodit po Praze, na Vyšehrad i na Bohemians a dívat se vždy zpříma lidem do očí. 59

60 Představení obvodních organizací ČSSD v Praze 1 15 V podzimních volbách do Senátu jsme s maximálním nasazením realizovali volební kampaň naší kandidátky MUDr. B. Haindlové, která postoupila do druhého kola. Děkujeme za pomoc i kolegům z jiných pražských obvodů. Na radnici MČ Praha 1 jsme v opozici. Co se nám podařilo? Oblast bytové politiky: Pro rok 2009 jsme navrhli 0 % navýšení nájemného. Občanská vybavenost: Byl vydán tzv. Katalog obchodu a služeb a mapa manuál, v němž občané najdou všechny prodejny a provozovny v Praze 1. Má i elektronickou verzi na internetových stránkách MČ Prahy 1. Občan si tak snadno zjistí, jaký sortiment či služby a na jaké úrovni jsou na území první městské části nabízeny, uvádí Daniel Hodek, který inicioval, z pozice jím řízeného resortu obchodu a služeb, vznik zmíněného katalogu. Bezdomovci, prostituce a gamblerství metly pražského centra Provedli jsme věcnou, hlubokou a právní analýzu bezpečnostních otázek na Praze1. K eliminování prostituce jsme iniciovali vyhlášku vytyčující mantinely v nabízení sexuálních služeb. Bezdomovectví: Vytipovali jsme lokality, kde se závadové osoby sdružují a kde je bezpodmínečně nutné zákaz konzumace alkoholu uplatňovat. Iniciovali jsme vyhlášku, kterou dáme strážníkům do rukou zbraň - z důvodu požívání alkoholu na veřejnosti mohou závadové osoby vykázat. Gamblerství a kasina Využili jsme zákona, který říká, že herny nebudou v blízkosti škol. Návrhem vyhlášky jsme upřesnili vzdálenost 200 m od škol a 50 m od úřadů a lékařských zařízení. Bezpečně do škol Na základě analýzy jsme vytipovali několik nejnebezpečnější přechodů v blízkosti školních zařízení. Tam byly zabudovány svítící diodové přechody. říká autor uplatňovaného projektu Bezpečně do škol I. Solil. Motivační program pro strážníky, kterých je trvalý nedostatek, připravila bezpečnostní komise. Půdní výstavby - výbušné téma Každé jednání rady a zastupitelstva městské části řešíme problémy spojené s výstavbou půdních bytů v Praze 1. Zakázky na tuto výstavbu vyhrávají stejné problematické firmy. V domech nemůže být dokončena privatizace. Chceme nastolit takové smlouvy, aby městská část měla zmíněné byty pod pevnou kontrolou, která zajistí, že v nich skutečně budou bydlet lidé, kteří jsou občany Prahy 1. Kulhavá deregulace nájemného Zastupitelé za ČSSD iniciují návrh, který by zakotvoval, aby se deregulace netýkala oprávněných nájemců, kteří již podali nabídky, ale dosud nedošlo z administrativních důvodů k převodu vlastnictví těchto bytů. To by byl podle nás velmi akceptovatelný návrh, který má také podporu zastupitelů ČSSD, upřesnil I. Solil. Podporujeme poskytování grantů v oblasti tzv. velké kultury, do níž počítáme divadla, galerie, kina, výstavní síně a podobně. Komise přidělila prostředky na tzv. ochranu kulturního dědictví - podporovali jsme projekty na obnovu domovních znamení, vchodových portálů, vstupních dveří, vitráží atd. Podporujeme poskytování prostředků na rozvoj občanské a spolkové činnosti v Praze 1. ČSSD PRAHA 1 OVV ČSSD Praha 1 Hybernská 7, Praha 1 Tel.: Web: tajemnice: PhDr. Marcela Prošková mobil: předseda ČSSD Praha 1: Daniel Hodek - zástupce starosty MČ Praha místopředsedové OVV: JUDr. Ivan Solil - člen Rady MČ Praha 1, předseda komise pro bezpečnost Ing. Pavol Škrak - zastupitel MČ Praha 1, předseda Výboru pro sociální věci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Členové výboru: Ivan Dvořák, ing. Luboš Táborský, Pavel Hodek, Martin Hejtmánek, Sylvie Hodková, Dagmar Koníčková, Karel Vejvoda. Členská základna 252 členů. Drogy a prevence V oblasti primární drogové prevence směrujeme finance především do ZŠ, jejichž zřizovatelem je městská část, informuje ing. P. Škrak z titulu své funkce. Ve školách podporujeme zejména čtyři nosné programy: boj proti drogovým a alkoholovým závislostem, boj proti kouření, boj proti přenosným infekčním nemocem atd.podporujeme centra prevence. Byl vydán Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v Praze 1. Bezdomovci s koštětem pilotní projekt Klienti mají možnost uklízet a vydělat si na své potřeby veřejně prospěšnou prací. Za dvě hodiny mají výdělek okolo 100 Kč, což v jejich případě pokrývá uspokojení základních potřeb nocležné a stravu. (P. Škrak-autor projektu.) Mobilní sociální jednotka pro lidi bez domova jezdí v Praze 1 i v dalších obvodech Je využito vyřazené vozidlo rychlé záchranné služby. Objíždí místa s největší koncentrací osob. Pracovníci nabídnou právní pomoc, sociální poradenství, pomoc se zajištěním náhradních dokladů a písemností, poskytnou v případě nezbytnosti i čisté oblečení. V krizových zdravotních situacích zajistí převoz klienta do nemocnice.v zimních měsících má vůz horké nápoje a drobné občerstvení. (Autor projektu P. Škrak) 60

61 ČSSD PRAHA 2 Adresa sekretariátu: Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 2 Na Rybníčku 10, Praha 2 Předseda OVV: Ing. Václav Dašek Spojení: Pevná linka + fax: Mobilní telefon: Místopředseda OVV pro komunální politiku: Jan Pech Mobilní telefon: Jan Pech je současně předsedou KZ Prahy 2 a předsedou pražských MSD Místopředsedkyně OVV: Jaroslava Kožuriková Pevná linka: Mobilní telefon: Tajemník sekretariátu: Jiří Bláha Tel./fax: Mobilní telefon: Veškeré informace, přihlášky a jiné dotazy na výše uvedené adrese. Hodiny pro veřejnost: PO ÚT ST ČT Ing. Irena Ondráčková Pevná linka: Fax: Irena. Mobilní telefon: Členové OVV: Mgr. Jiří Dienstbier Mobilní telefon: Roman Řečinský Mobilní telefon: www stránky: JUDr. Pavel Palivec Pevná linka: Mobilní telefon: Zástupkyně v Ústředním výkonném výboru Irena Ondráčková Zástupce v Krajském výkonném výboru Jiří Dienstbier Členové zastupitelstva MČ Praha 2 zvolení za ČSSD Jiří Dienstbier - předseda kontrolního výboru, člen komise výchovy a vzdělávání Jan Pech - předseda klubu ČSSD, člen kontrolního výboru, komise výchovy a vzdělávání a bezpečnostní komise Elena Güttlerová - členka bytové komise Michaela Marksová - členka finančního výboru a redakční rady Novin Prahy 2 Marie Vlková - členka majetkové komise Stanislav Křeček Diskusní klub Při Obvodním výkonném výboru ČSSD Praha 2 působí diskusní klub. Klub je otevřený všem zájemcům, nejen členům sociální demokracie a lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Jedním z cílů klubu je přivést obyvatele Prahy 2 k zájmu o politiku a řešení věcí veřejného zájmu. Jednotlivé diskusní podvečery jsou tematicky zaměřeny. Na každou diskusi zveme výrazné osobnosti a odborníky k danému tématu. Pro první pololetí roku 2009 připravujeme např. diskuse k hospodářské krizi a možnostem jejího řešení, k představě daňové soustavy po dalších volbách do Poslanecké sněmovny, k evropské integraci a k systému mezinárodní bezpečnosti. Podrobnější informace získáte na našich webových stránkách nebo registrací do mailing listu. 61

62 ČSSD PRAHA 3 Akce pořádané ke Dni žen se účastnil zastupitel Hl. m. Prahy Ing. Mgr. Miroslav Poche. Lze v opozici prosadit naše názory? Situace, kdy má jedna politická strana (v našem případě ODS) v Zastupitelstvu městské části absolutní většinu je velmi složitá. Jakýkoliv jiný názor než ten, který vyjde z ODS, je často odsouzen k zapomnění. Přesto je důležité stanoviska nahlas a srozumitelně říkat, předkládat alternativní postupy, přicházet s vlastními nápady. I s vědomím, že nebudou většinou akceptovány. Jaké jsou tedy naše priority. První a největší je nájemní bydlení. Zvyšování nájmu na maximální možnou hranici na celém území městské části je nepřijatelné. Každý rok to říkáme, vždy žádáme, aby se provedla kategorizace bytů podle skutečné kvality bydlení. To znamená nejen typ domu (cihla-panel) a jeho vybavenost (výtah, způsob vytápění), ale i to zda je zrekonstruovaný či nikoli a v jaké lokalitě se nachází. Přece je každému jasné, že jiná kvalita bydlení je v secesních domech v klidné ulici na Vinohradech a jiná v pavlačovém domě na Husitské. Nejsme však nikdy vyslyšeni. Stanovit cenu nájmu dokonce není ani v kompetenci zastupitelstva, ale pouze Rady městské části. Po roce 2011 městská část, jako nejvýznamnější pronajímatel bude v souladu se zákonem ovlivňovat i ceny nájmů v domech jiných vlastníků. Proto jasně říkáme - pokud na podzim 2010 vyhrajeme volby, zastavíme toto plošné maximální zvyšování nájmů. Rok 2011 využijeme k oné kategorizaci domů dle skutečné kvality bydlení a až v roce 2012, po řádném Aktivně se zapojily i další Mladí sociální demokraté. 62 Adresa sekretariátu: OVV ČSSD Praha 3 Adresa sekretariátu: Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 3 Táboritská 22/15, Praha 3. Web: Kontakt na tajemníka Václava Lehnera: Předseda sociálních demokratů z Prahy 3, Michal Kucián při rozdávání růží ke Dni žen. aby tato trasa zůstala zachována, při jejím vyškrtnutí není možné souhlasit s další masivní výstavbou na území městské části. Skutečným tématem se na městské části stává otázka výstavby hromadných garáží. Počet aut přibývá a v dlouhodobém horizontu stále poroste. Dnes již velká část rodin používá dvě auta, což byl před 15-ti lety jev velmi neob- vyklý. Je jasné, že tato auta musí někde parprojednání s občany Prahy 3, přistoupíme k případným úpravám nájemného. Další velkou prioritou je zachování trasy D metra v územním plánu v současné podobě. Zde jsme již byli úspěšní a na náš návrh zastupitelstvo přijalo usnesení, které toto požaduje. O co se přesně jedná. Dlouhá léta je v územním plánu zakreslena tato trasa z náměstí Míru, přes náměstí W. Churchilla, Prokopovo náměstí, dále na Basilejské, roh ulic na Balkáně a Spojovací a dále do Vysočan. Dnes, kdy v představě developerů přibude na území naší čtvrti a v jejím těsném sousedství ( Central Park, Nákladové nádraží a Zelené město) s více než obyvatel, tak v návrhu hlavního města tato trasa vypadla. Trváme na tom, Zastupitel hl. m. Prahy Ing. Mgr. Miroslav Poche při předávání růží. Místopředseda pražské ČSSD a předseda Mladých sociálních demokratů Petr Dolínek v rozhovoru s mladou občankou. Předseda ČSSD z Prahy 3 Michal Kucián a Ing. Mgr. Miroslav Poche. kovat, stejně jako fakt, že stávající ulice není možné nafouknout. Jedním z možných řešení je výstavba hromadných garáží na místech, která jsou k tomu vhodná. Svou velikostí, návazností na městský dopravní systém atd. Pro tyto v každém případě značné investice nejsou vhodné malé prostory, s malou kapacitou, jak pro počet garáží, tak z hlediska propustnosti okolních komunikací. V neposlední řadě musíme zmínit nakládání s veřejnými prostředky. Abychom zabránili jakýmkoliv spekulacím o přidělování veřejných zakázek tak dlouhodobě říkáme: Každá zakázka o objemu vyšším jak 3 miliony korun bude v případě, že vyhrajeme volby vypsána formou veřejného výběrového řízení. Bude se tedy moci přihlásit jakákoliv firma. Nebudou oslovováni pouze vybraní. Michal Kucián, předseda OVV ČSSD Praha 3

63 ČSSD PRAHA 4 Vážení spoluobčané, Sídlo ČSSD Praha 4, se nachází na ad- rese Hvězdova ulice 1594/19, Praha 4 nedaleko stanice metra Pankrác. Magazín - Čas volby 2009 Ke Dni matek rozdáváme ženám, telkám rodin, zakladarůže. V případě potřeby se můžete s důvěrou obrátit na tajemnici ČSSD Praha 4 paní Ludmilu Koldovou, a to osobně nebo na tel Pokud byste se rozhodli nám napsat, využijte prosím náš Účastníme se různých akcí pořádaných ústředím ČSSD, KVV ského kraje či jinými obvodními organizacemi, např. výstupu členů Praž- a příznivců ČSSD na horu Říp, oslav výročí vzniku Československé republiky u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze. Rádi Vás také přivítáme na našich we- bových stránkách Každým rokem pořádáme dne 30. dubna pálení čarodějnic v příjemném prostředí zahradní restaurace Na tý louce zelený, která se nachází v těsné blízkosti Kunratického lesa. Tato akce je oblíbena u dětí i dospělých. Spolupracujeme s organizacemi, které se věnují zdravotně postiženým. Vždy v květnu uctíváme památku padlých v Pražském povstání 1945 pokládáním věnců k památníku v parku před budovou Gymnázia Budějovická. 63

64 ČSSD PRAHA 5 Adresa OVV ČSSD Praha 5 Preslova 5, Praha 5 Pro veřejnost je otevřen v úředních hodinách: PO 12,00 16,00 ST 10,00 12,00 a 13,00 18,00 ČT 14,00 17,00 PÁ 10,00 13,00 Informace o činnosti ČSSD Praha 5 lze najít na internetových stránkách Česká strana sociálně demokratická v Praze 5 má ke konci roku 2008 téměř čtyři sta členů a řadí se tak k nejpočetnějším na území hlavního města. Má celkem 15 místních organizací. Kromě těch, které působí bezprostředně v rámci městské části Praha 5, zahrnuje i místní organizace v příměstských částech Zbraslav, Radotín, Velká Chuchle a Lahovice. Ve všech těchto lokalitách se její zástupci podílí na tvorbě komunální politiky v místních zastupitelstvech. V rámci Zastupitelstva městské části Praha 5 jsou členové ČSSD součástí radniční koalice a podílí se tak bezprostředně na vedení této městské části. Bc. Jan Smetana je místostarostou pro správu obecního majetku, Michal Šesták radním pro PR a komunikaci, PhDr. Milan Kudrys předsedou bezpečnostního výboru a Ing. Vlasta Váchová předsedkyní sociálního výboru. V rámci své práce v radě a výborech usilují jednotliví zastupitelé především o efektivní správu a opravy obecního majetku, zkvalitnění komunikačních toků informací pro občany, vyšší bezpečnost a kvalitnější spolupráci se státní i obecní policií a nejrůznější pozitivní opatření v sociální oblasti zejména s akcentem na rozvoj komunitního plánování sociálních služeb. Zastupitel Bohumil Dvořák pak aktivně působí jako místopředseda výboru pro životní prostředí. Předsedou obvodního výkonného výboru ČSSD Praha 5 je předseda strany Ing. Jiří Paroubek. Sociální demokracie v Praze 5 má i své zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prostřednictvím poslankyně Ing. Gabriely Kalábkové. Činnost ČSSD Praha 5 však nejvíce zhodnocují aktivity směrem k veřejnosti. Patří sem vydávání čtvrtletníku Nového horizontu, pořádání diskusních podvečerů s politiky a odborníky a zejména akce jako jsou dětské dny, pochod Přes motolské vrchy, akce Barrandovský voříšek, bezplatné poradny a podobně. Velmi pozitivní je také působení v rámci tzv. Dělnických tělovýchovných jednot (DTJ). Díky zodpovědné práci celé řady členů ČSSD Praha 5 byly v uplynulých letech kompletně zrekonstruované DTJ Santoška, DTJ Jinonice a DTJ Velká Chuchle. Všechny tři tyto DTJ jsou v současné době majetkově i organizačně stabilizované a jsou určitou výkladní skříní sociální demokracie v obvodu Prahy 5, která umožňuje bezprostředně komunikovat s širokou veřejností. 64

65 ČSSD PRAHA 6 OVV ČSSD Praha 6 Bělohorská 76, Praha 6 Předseda OVV: Ing. René Pekárek Kontakty: zde se mohou přihlásit zájemci o vstup do ČSSD Jarmila Riegerová tajemnice OVV ČSSD Mobil: Pevná linka : ovv.praha6cssd.cz MSD : Petr Dolínek Mobil: SDŽ : Ing. Marie Vaicová Mobil: Naše organizace má 8 MO: MO 1 Dejvice Bubeneč MO 2 Řepy MO 3 Hanspaulka MO 4 Břevnov MO 5 Lysolaje MO 6 Suchdol MO 7 Střešovice Petřiny MO 8 Břevnov Každým rokem naše organizace pořádá tradičně několik akcí: ke Dni matek rozdávání růži na několika místech obvodu Prahy 6, kladení věnce u domu U kaštanu (založena ČSSD), pietní vzpomínkové akce u památníku Dr. Beneše a u památníku T. G. Masaryka na Hradčanech. V Řepích pořádáme pro děti akci Vítání prvňáčků ve škole J. Wericha s velkým ohlasem. Další akce připravují Mladí sociální demokraté například se koná každým rokem jarní úklid v Šáreckém údolí. V komunálních volbách v roce 2006 bylo v Městské části Praha 6 do 45 členného Zastupitelstva městské části zvoleno za ČSSD 6 zastupitelů. Absolutní většinu získala ODS (28 zastupitelů), která má spolu se svým koaličním partnerem SNK ED celkem 69 % zastoupení a nemusí brát při prosazování svých záměrů ohled na ostatní politické kluby. Přesto se však při složitých jednáních podařilo uzavřít Dohodu o spolupráci při realizaci společného strategického programu rozvoje Prahy 6 mezi Občanskou demokratickou stranou (dále ODS) a Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD). Dohoda není smlouvou koaliční. Prosadili jsme také zastoupení ve všech výborech a komisích zřízených RMČ, včetně redakční rady časopisu Šestka a řady komisí ad hoc. Přestože v RMČ máme pouze poradní hlas, uspěli jsme ve většině našich priorit. K tomu důsledně využíváme grémií starosty a další porady na MČ. Tím se daří zabránit předkládání materiálů, které by byly v zásadním rozporu s naším volebním programem a našimi prioritami na jednání ZMČ. Úspěchy, na kterých jsme se výrazně podíleli: realizace komplexních rekonstrukcí škol (jako příklad je možno uvést školu Na dlouhém lánu, kde proti původnímu záměru ODS na rekonstrukci po etapách - v průběhu několika let, jsme blokací ve Finančním výboru a doporučeními v grémiu starosty a RMČ uspěli. Formou změny plánu roku 2008 byla prosazena komplexní rekonstrukce). pokračování v rekonstrukcích a zvýšení kapacit mateřských škol (MŠ Kohoutek, Parléřova, Petřiny-Jih, Sbíhavá) dokončení podzemních garáží Wüchterlova návrh na zavedení parkovacích zón na území MČ Praha (odlišný od dosavadní makety v Praze) prosazování co nejrychlejší realizace pražského silničního okruhu (v jižní variantě přes Suchdol) prosazení prodloužení trasy A metra a zahájení stavby ještě v tomto volebním období změna rychlodráhy na modernizovanou železnici do Kladna s odbočením na letiště v Ruzyni a prosazení podzemní částí v úseku Dejvice -Veleslavín prosazení přípravy Břevnovské radiály do úrovně dokumentace EIA, která bude dokončena v letošním roce dokončení Domu pro seniory Nová Ořechovka programy pro sociálně potřebné občany (starší nemajetní spoluobčané, osamocené matky s malými dětmi, občané se závažným zdravotními problémy atd.) Řešení jejich bytové problematiky a další služby (např. formou udržení cen pečovatelské služby, systém elektronického dohledu) posuzování některých prodejů, kde navrhovaná cena, kterou by mohla MČ dostat, neodpovídala zájmům občanů Prahy 6 - v naprosté většině případů jsme byli úspěšní a prodej nebyl realizován (popř. byl uskutečněn za vyšší cenu) opatřeních souvisejících s deregulací nájemného, kdy vedením radnice byly akceptovány naše podložené připomínky u bytů školníků a sociálních pracovníků (např. Dům sv. Rodiny, dům s pečovatelskou službou Liboc) a k nedošlo vůbec k nárůstu nájemného (či pouze minimálně) Mimořádným úspěchem je zejména náš podíl na: prosazení sociální výpomoci formou pravidelného daru seniorům starším 65 let formou příspěvku na nájemné bez ohledu nato zda bydlí v domech MČ či soukromníků. Naprostá většina těchto lidí celý život těžce pracovala a není jejich vinou, že si v minulých dobách nemohli naspořit částky jako dnešní američtí či němečtí senioři - vlivem politiky ODS dochází k tomu, že stále roste rozdíl mezi lidmi v produktivním a důchodovém věku zajištění výstavby malometrážních bytů ještě v tomto volebním období - konkrétně Domu pro seniory v ulici Nad Kajetánskou o kapacitě 65 malých bytů s poskytovanou pečovatelskou službou přípravě výstavby domu seniorů Kajetánka o kapacitě obytné části 200 lůžek Našim cílem je připravit obvodní organizaci v Praze 6 tak, abychom vytvořili dobrý volební program pro volby v roce 2010, vybrali za kandidáty z našich řad ty nejlepší a vytvořili všechny předpoklady pro volební úspěch. Ing. René Pekárek, předseda OVV ČSSD Praha 6 65

66 ČSSD PRAHA 7 OVV ČSSD Praha 7 Adresa sekretariátu: U Průhonu 52, Praha 7 Kontakty: Jaromír Špaček tajemník tel.: , OVV složení: Mgr. Karel Klíma - předseda, členové: Brachtlová Jaroslava, Brůhová Lenka, Landovský Jakub, Gargela Jiří, Hrejsemnou Tomáš, Kopecký Jaroslav, Mgr. Komenda Jiří, Krajíčková Květa, PhDr.Nefe Ivan CSc., Mazáč Milan, Votava Ivan, Váleček Pavel. SDŽ Praha 7: Kučerová Jana předsedkyně Mladí sociální demokraté Praha 7: Landovský Jakub předseda Klub seniorů Praha 7: Gargela Jiří Zastupitelé ČSSD v Městské části P-7: Nefe Ivan předseda Klubu zastupitelů, Krajíčková Květa, Kopecký Jaroslav, Fabián Miroslav Na základě volebního úspěchu ve volbách 2008 vstupuje OVV ČSSD P-7 do roku 2009 s optimismem a chutí do práce. OVV je silně omlazeno a získalo konečně nové, důstojnější prostory pro sekretariát. OVV ČSSD Praha 7 se pravidelně jedenkrát měsíčně schází na zasedáních, kde operativně řeší úkoly vyplývající z usnesení vyšších orgánů, koordinuje činnost klubu zastupitelů MČ p-7, organizuje akce k významným příležitostem, spolupracuje a podporuje akce jednotlivých MO, kterých je na obvodu 6. Předsedové jednotlivých MO se zúčastňují zasedání OVV a spolupracují na plnění jejich usnesení. Ke zvýšení popularizace práce ČSSD mezi občany Prahy 7 vydává OVV informační občasník SEDMIČKA, který je distribuován prostřednictvím České pošty přímo do schránek občanům. S nástupem nového, omlazeného OVV, se v současné době pracuje na sestavení redakční rady pro pravidelnou a častou aktualizaci webových stránek. Z akcí, které náš obvod organizuje, nebo se jich aktivně zúčastňuje, stojí za zmínku tradiční akce Dobrý den seniorů na Výstavišti Praha, který každoročně v září přiláká množství návštěvníků do hlediště Křižíkovy fontány. OVV Praha 7 aktivně spolupracuje na každoročních oslavách 1. máje a Dne dětí rovněž v prostorách Výstaviště. MO 3 pořádá také Mikulášké setkání členů a sympatizantů ČSSD a ve spolupráci s Klubem seniorů tématické besedy v Horákově sále LD. V rámci volební kampaně OVV organizuje akce Setkání našich kandidátů s občany, které jsou velice úspěšné, strategicky dobře umístěné v hlavním průchodu vstupu Holešovické tržnice. Kandidáti mohou prostřednictvím ozvučeného vozu přímo diskutovat s občany voliči a reagovat na jejich dotazy. MSD Prahy 7 zorganizovalo turnaj ve Street-ballu pod záštitou a s podporou Květy Krajíčkové předsedkyně kontrolního výboru MČ Praha 7. Akce měla veliký úspěch. Klub zastupitelů pravidelně informuje OVV o aktuálním dění na radnici a zprostředkovává zpětnou vazbu mezi místní samosprávou a ObO ČSSD na P-7. U důležitých materiálů KZ konzultuje s OVV politické stanovisko ČSSD k projednávaným záležitostem. Při vlastním jednání se KZ snaží získat pro své stanovisko ostatní zastupitele při hlasování na základě jednání s nimi. MO 3 ČSSD Praha 7 pravidelně každý rok v březnu organizuje zájezd do Lán k uctění památky T. G. Masaryka. Přivítáme mezi nás každého, kdo podporuje program ČSSD. Zájemci o členství mohou použít kterýkoliv kontakt na tajemníka, který jim sdělí všechny potřebné údaje o ObO ČSSD na P-7 a zařídí přijetí v některé z MO. 66

67 ČSSD PRAHA 8 Již třetím rokem pořádáme pravidelné výstavy v našem sekretariátu. Přijďte se podívat na obrazy, sochy, komiksy nebo třeba textilní práce. Podrobnosti o těchto výstavách je možné nalézt na našich dalších stránkách ČSSD na Praze 8 Vás zve nejen na řadu našich pravidelných akcí, ale i na návštěvu našeho sekretariátu, kde je pro vás vždy připravena krásná výstava, řada našich materiálů a samozřejmě vlídné přijetí. Rádi Vás uvítáme i jako pravidelné návštěvníky našich webových stránek www. cssdpraha8.cz. Na našich webových stránkách zároveň najdete i náš časopis, který vydáváme pravidelně již několik let. Pořádáme pravidelné měsíční bytové poradny pro občany. Zde se snažíme poradit občanům s jejich problémy. Společně s poradnou, probíhají i zastupitelské dny, kde se občané mají možnost se zastupiteli poradit, či se na ně obrátit s požadavky. ČSSD má na radnici Prahy 8 přesně 8 zastupitelů z celkových 45 zastupitelů. Zájemci o deskové hry se schází dvakrát do měsíce na klubu moderních deskových her. Kdo nemusí hrát moderní hry může zavítat na šachový kroužek. Pokud je dost účastníků, tak si lze zahrát i mariáš. Náš sekretariát nepřehlédnete na adrese Zenklova 27. Kontakt na tajemníka Jana Vaška je SSD na Praze 8 pomáhá seniorům v tzv. penzionech při Domově důchodců v Bohnicích. Rozhodnutí pravicového Magistrátu je ohrožuje existenčně. ČSSD Praha 8 ve spolupráci s Miroslavem Pochem jim připravila právně založené semináře, které byly hojně navštívené. Pořádáme vnitrostranické vzdě lávání členů, kam zveme řadu zajímavých hostů, s jejichž prací se seznamujeme. Máme navázanou úzkou spolupráci se slovenskou stranou SMER, sociálná demokracia. Jejich zástupci zavítali do Prahy na jednání mimo jiné i s předsedou strany Jiřím Paroubkem. My jsme zase navštívili Prešovský kraj. V současnosti se rozbíhá jednání na rozšíření této spolupráce i na polské město Rzeszow. 67

68 ČSSD PRAHA 9 OVV ČSSD PRAHA 9 Jablonecká 723, Praha 9 Prosek Tel.: Web: Obvodní tajemník - Alan Jeřábek Mobil : POD OVV ČSSD SPADÁ 7 MO; MO ČAKOVICE, MO KBELY, MO LETŇANY, MO PROSEK, MO STŘÍŽKOV, MO VINOŘ A MO VYSOČANY v nichž se sdružuje 166 členů. NAŠI ZASTUPITELÉ JSOU NA RADNI- CÍCH ČLENY V ŘADĚ KOMISÍCH: (např. sociálně zdravotní, životního prostředí a dopravy, protidrogové, výstavby a územního rozvoje, bytové, bezpečnostní, školské, informatiky). PRO OBČANY JSOU POŘÁDÁNY KAŽ- DÝCH 14 DNŮ ZASTUPITELSKÉ DNYnaši zastupitelé odpovídají občanům na jejich dotazy, které se týkají převážně bytových a sociálních otázek. HLAVNÍ TÉMATA sledovaná a řešená OVV ČSSD PRAHA 9 JSOU: PRIVATIZA- CE BYTOVÉHO FONDU, PRIVATIZACE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ŽIVOT- NÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A PARKOVÁ- NÍ, NEDOSTATEK KAPACIT V MATEŘ- SKÝCH ŠKOLKÁCH, KONCEPT ÚZEM- NÍHO PLÁNU NA PŘÍŠTÍ ROK, ZAHUŠ- TOVÁNÍ SÍDLIŠŤ NA ÚKOR ZELENÝCH PLOCH. ČLENOVÉ OVV ČSSD PRAHA 9 VE SPO- LUPRÁCI S MÍSTNÍMI ORGANIZACEMI PŘIPRAVILI V ROCE 2008 BESEDY S OB- ČANY NA NEJRŮZNĚJŠÍ TÉMATA: NAPŘ. PROSEK ZELENÝ ČI BETONOVÝ?, 68 DEREGULACE NÁJEMNÉHO A PROBLE- MATIKA NÁJEMNÍHO BYDLENÍ. Naše priority v MČ Praha 9: zlepšení dopravní obslužnosti, řešení parkování, více zeleně, byty pro mladé, zlepšení bytového fondu ve vlastnictví MČ, využití evropských financí na projekty MČ Praha 9. Zastupitelé Prahy 9 jsou v počtu 6 členů v opozici, koalice má 22 osob. S nepoměrem hlasů v zastupitelstvu se nám proto mnoho prosadit nepovedlo. Za dílčí, ale ne zanedbatelný úspěch považujeme, že jsme ovlivnili snížení částek za prodej bytového fondu občanům, i když ne úplně podle představ klubu ČSSD. Členové klubu pracují ve všech komisích a výborech, kde se snaží prosazovat program ČSSD. Zatím se nám nedaří zastavit vytváření obchodních společností, kterými se vyvádí majetek MČ. Proto dále pokračuje prodej bytového fondu a nesmyslná výstavba na úkor zeleně. Členové se snaží komunikovat s občany jak na zastupitelských dnech, tak při setkání s lidmi. Je ale nutno více chodit mezi občany přímo do domů a jejich sdružení, začít vést diskuze u nich a snažit se přenášet dotazy a připomínky v interpelacích na půdu zastupitelstva. Snažit se být v kontaktu s občany a naslouchat jejich problémům, představovat vlastní program ČSSD s navrženými formami řešení, poukazovat na opoziční návrhy jdoucí proti zájmu obyvatel, vysvětlovat neprůchodnost našich snah z důvodu menšiny v zastupitelstvu a nevyslyšení názorů ČSSD.

69 ČSSD PRAHA 10 OVV ČSSD Praha 10 Sídlo sekretariátu OVV ČSSD Praha 10: Murmanská 15, Praha 10 Vršovice. Hodiny pro veřejnost na webových stránkách. Volejbalový turnaj starších žákyň Prahy 10, organizovaný mpř. OVV Kleslovou za podpory mpř. Nováka. Turnaj vyhrál volejbalový oddíl Slávie z Prahy 10. První ležící hráčka s číslem 22 je nejen volejbalovou nadějí, ale i jak doufáme, naše budoucí členka - Kateřina Kleslová. Naše vedení vidí budoucnost ČSSD v mladých. Obvodní organizace na území Městské části Praha 10 patří mezi ty největší v Praze. Řídí ji Obvodní výkonný výbor Praha 10, který byl v minulém volebním období 15členný, od listopadu roku 2008 je 13členný. Po obě volební období stojí v jeho čele ing. Antonín Weinert CSc.. Nyní je statutárním místopředsedou Ing. Vladimír Novák a dalšími místopředsedy JUDr. Radmila Kleslová a Ing. Miroslav Svoboda. Na jednání OVV jsou pravidelně zváni zástupci mladých sociálních demokratů, seniorů a sociálně demokratických žen. Běžnou náplní činnosti OVV je zajištění činnosti obvodní organizace, zajištění poslaneckých dnů zastupitelů Prahy 10, denní styk se členy naší strany, ale především zajištění styku s občany, kteří sem přicházejí sdělovat své připomínky, náměty a kritiku k naší práci, ale i ke všem oblastem jejich každodenního života. Vyjadřují se také k všeobecným politickým tématům. Všechny tyto podněty jsou pečlivě vyhodnocovány a následně předávány k dalšímu projednání našim zastupitelům zvoleným do Zastupitelstva městské části Praha 10. V tomto zastupitelstvu, které je celkem třicetišestičlenné, zasedá za ČSSD celkem šest zastupitelů. Rada městské části pracuje na základě Programového prohlášení Rady městské části Praha 10 pro volební období Toto programové prohlášení vychází ze znalostí potřeb obyvatel městské části, opírá se o činnost odborných komisí rady a výborů zastupitelstva a zahrnuje podstatné body programů politických stran ODS, naší strany a SZ. Ing. Weinert zastává funkci místostarosty a Ing. Novák je uvolněným předsedou výboru zastupitelstva. Klub našich zastupitelů zasedá k závažným tématům operativně a pravidelně vždy před jednáními zastupitelstva MČ Praha 10. Klub projednává jednotlivé body programu zastupitelstva a zaujímá k nim postoje ve vazbě na plnění našeho volebního programu. Pro naše občany pořádáme různá společná posezení, pro naše nejmenší jsou již tradiční akce k MDD, s velkým ohlasem se setkává rozdávání růží, které pravidelně probíhá ke Dni žen a matek, spolupodílíme se na organizaci sportovních akcí, na cvičeních pro seniory a ženy atd. Nosnou činností je však prosazování našeho volebního programu. V rámci toho jsme se spolupodíleli na odložení zvyšování nájemného v obecních bytech o jeden rok, na podle plánu probíhající privatizaci bytového fondu, na zachování poliklinik v Malešicích, Zahradním Městě a Ukrajinské jako veřejných zdravotnických zařízení, kdy poliklinika Malešice stále zůstává ve vlastnictví MČ Praha 10, tedy našich občanů. Spoluzasadili jsme se o to, že i nadále, přes všechny obecně známe ekonomické potíže, bezproblémově samostatně funguje pro občany Prahy 10 Lékařská služba první pomoci v Malešicích, ostatně jako jedna z posledních v Praze, u které zřizovatelem je MČ. Je i naší zásluhou, že se podařilo po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřít Léčebnu pro dlouhodobě nemocné ve Vršovicích, která nyní patří k nejmodernějším zdravotnickým zařízením tohoto typu v ČR. MČ Praha 10 je zde i nadále jejím zřizovatelem, tedy vlastníkem. Tuto skutečnost ocení především naši starší spoluobčané, Praha 10 má nejvyšší věkový průměr v Praze. Spolurozhodovali jsme o zakoupení rekreačního objektu pro MČ Praha 10, kde budou moci probíhat zdravotní pobyty dětí z našich škol. Spolupodíleli jsme se na tom, že je již dokončen a je v provozu areál Sedmidomky na Bohdalci, který slouží jako únikové bydlení pro občany, kteří se dostali do finanční či rodinné nouze, krize, mají ale snahu svoje postavení řešit. Díky investicím z MČ se zlepšuje technický stav škol a školek, děti se mohou učit v lepším a příjemnějším prostředí; MČ přispívá školám na nákup nových učebnic a učebních pomůcek. Zasadili jsme se o rozsáhlou a dále probíhající rekonstrukci a pravidelnou údržbu veřejných dětských hřišť a sportovišť, kterých je na území MČ skoro osmdesát. Začal fungovat pojízdný úřad, který je určen našim seniorům a handicapovaným spoluobčanům. Spolupodíleli jsme se na tom, že je již vyhotoven generel cyklotras a cyklostezek na území naší MČ, je vydána Mapa životního prostředí MČ. Snažíme se spoluprosadit, aby na Praze 10 zůstal fotbal jak Slavie, tak i Bohemians

70 ČSSD PRAHA 11 OVV ČSSD Praha 11 Nechvílova ulice 1843/5, Praha 11 Náš kontakt: telefon: Osobní kontakt s veřejností zajišťuje tajemník v odpoledních hodinách v pondělí, středu a čtvrtek Naše organizace má 260 členů, z toho je 60 % mužů, 40 % žen a z celkového počtu členů je 25% členů mladších 30-ti let. Organizační strukturu tvoří 12 místních organizací Nejvyšším orgánem naší organizace je OVV ČSSD Praha 11, který se skládá z 11 členů - předseda PaedDr. Ladislav Kárský Náš krátkodobý program: stabilizovat členskou základnu zlepšit komunikaci se členy ČSSD a s občany MČ Praha 11 zaměřit se na stěžejní body svého volebního programu zahájit činnost odborných týmů s cílem zkvalitnit výběr reprezentantů na kandidátky do voleb, zajistit odborná stanoviska k odborným problematikám dotýkající se života občanů MČ Praha 11 Náš dlouhodobý program: vychází ze schváleného programu na roky , který je k dispozici na www: praha11.cssd.cz úspěšně se prosadit ve volbách v roce 2010 do MČ Praha 11, do ZHMP a ve volbách do parlamentu obnovit aktivní činnost MSD, KS, SDŽ Naše činnost v Městské části Praha 11: ČSSD v Zastupitelstvu městské části Praha 11 zastupuje 8 členů. Po volbách v roce 2006 byla mezi ODS a ČSSD uzavřena Koaliční smlouva. ČSSD zastupuje na MČ Praha 11 jeden místostarosta, jeden neuvolněný člen Rady MZ MČ Praha 11 a jeden uvolněný předseda výboru. Ostatní členové ČSSD jsou členy výborů a komisí ustavených MZ. Zvolení zastupitelé ustavili Klub zastupitelů ČSSD předseda Ing.Miroslav Svoboda. Na základě Koaliční smlouvy bylo schvá- V den zahájení školního roku vítáme před leno na celé volební období Programové prohlášení ZMČ Praha 11, které je průběžně pro každý rok rozpracováno do jednotlivých úkolů a plnění je pravidelně 1x za rok vyhodnocováno jak na koaliční úrovni, tak i v rámci vytipovanými školami prvnáčky s jejich doprovodem a malými dárky, doplněné růžičkou pro maminky, či doprovázející babičky jim popřejeme úspěšné zahájení nové kapitoly v jejich životě. jednání Zastupitelstva městské části Praha V první školní den odpoledne uskutečňujeme 11. setkání školáků na akci,,start do školní- ho roku, kdy se soutěží v různých atletických Uskutečněné volno-časové aktivity: i pohybových soutěžích a vše je doplněno hudebním Na našem obvodě realizujeme aktivity zaměřené doprovodem, občerstvením a dárky dovnitř naší organizace, tak i na veřejnost pro účastníky. občany. V naší obvodní organizaci pracuje na Mezi uzavřené aktivity patří možnost všech úrovních stabilní okruh členů a sympatizantů vzdělávání funkcionářů prostřednictvím ČSSD. Velikost týmu se trvale rozšiřu- nabídky z Masarykovy akademie, jedná se o různé workshopy, semináře, diskusní témata a další. je a je předpoklad, že šíře aktivit bude v nejbližším období větší. V roce 2009 plánujeme obnovit turnaj v šachách, kuličkiádu a celopražský K zajištění přímého kontaktu s našimi turnaj v tenisu dvojic. členy slouží činnost místních organizací. Pravidelnou akcí je společné posezení členů před Vánocemi, které v roce 2008 bylo doplněné o turnaj družstev místních organizací v bowlingu, jenž se stane tradicí naší organizace. Pro veřejnost jsme uskutečnili v průběhu roku akce typu FIT rodina, které se zúčastní rodinné týmy bez ohledu na věk a soupeří v 10 sportovních disciplínách, akce je doplněna poradenstvím pro občany v oblastech zdravotnictví, bydlení a právní ochrany. Nedílnou součástí je i zdravotnické školení první pomoci. Našim matkám k jejich svátku pravidelně rozdáváme růže s poděkováním za jejich práci. 70

71 ČSSD PRAHA 12 Obvodní výkonný výbor Praha 12 Pšeníčkova 2, Praha 4 Tel.: Web: Bc. Jan Marhoul, B.A. Hana Slovíková Ing. Petr Serafín Jaroslav Dvořák Obvodní tajemnice Zdeňka Škrétová Mobil : JUDr. Martin Pros, PhD. Karla Kubikova Martin Suchánek PaedDr. Jar. Valentová František Adámek předseda OVV ČSSD Praha 12 Strasti a slasti ČSSD na okraji Prahy OVV ČSSD Praha 12 Obvodní organizace ČSSD Prahy 12 se rozkládá na jihovýchodním okraji Prahy a zahrnuje několik oblastí. Modřany, Komořany, část Lhotky, Cholupice, Točná a také malé městské části Libuš a Písnice a Kunratice, to je působnost Obvodního výkonného výboru ČSSD Praha 12. Naše činnost je realizována prostřednictvím sedmi místních organizací. Na našem obvodě působí také klub seniorů a rodící se klub sociálnědemokratických žen. Za zmínku také stojí naše účast na řízení městské části Praha 12. Jsme v opozici vůči koalici ODS+SNK-ED. Jako opozici nám byly Zastupitelstvem městské části svěřeny dva výbory a to kontrolní a finanční. V čele kontrolního výboru zastupitelstva stojí František Adámek a finanční výbor vede Jan Marhoul. Nechci zde vypisovat soupis akcí, které jsme za uplynulé období realizovali. Za poznámku snad stojí permanentní kampaň organizovaná Krajským výkonným výborem, která se na našem obvodě velmi osvědčila. Rád bych se zmínil o záměru našeho Obvodního výkonného výboru o změnu stylu a hlavně metod práce. Na základě usnesení obvodní konference po komunálních volbách v roce 2006, byla provedena analýza výsledků voleb v Praze 12. Tato analýza ukázala, že je nutné kromě velkých akcí typu mítinky, naši práci a výsledky dostat blíž k lidem, tj. směřovat činnost jednotlivých místních organizací na jednotlivé objekty (domy). Ať už formou spolupráce se samosprávami, občanskými sdruženími, tak i s konkrétními lidmi v těchto subjektech. Proto Obvodní výkonný výbor rozhodl o přípravě jakéhosi rozdrobení činnosti jednotlivých místních organizací, právě se zaměřením na jednotlivé obytné domy, jinými slovy, chceme vytvářet neformální skupiny v působnosti místních organizací. Pavel Baumgartner Tomáš Pubrdle MA Obvodní konference v roce 2008 potvrdila tyto snahy jako správné a uložila obvodnímu výkonnému výboru realizaci této cesty. Věřím, že nový Obvodní výkonný výbor, který vzešel z jednání naší Obvodní konference ve složení František Adámek, Jan Marhoul, Jaroslava Valentová, Martin Suchánek, Petr Serafín, Jaroslav Dvořák, Hana Slovíková, Pavel Baumgartner, Karla Kubíková, Martin Pros a Tomáš Pubrdle, se tohoto úkolu zhostí dobře. Měřítkem naší práce budou samozřejmě výsledky voleb v roce František Adámek, předseda OVV ČSSD Praha 12 71

72 ČSSD PRAHA 13 OVV ČSSD Praha 13 Zázvorková 2002, Praha 5 Tel.: Web: Obvodní tajemnice Alena Řeháková Mobil : Stačí si poslechnout, co říkají lidé ve frontě na košíky v supermarketu třeba na Lužinách, na stanici autobusu ve Stodůlkách, metra na Zličíně nebo prostě jen tak na ulici v Nových Butovicích, a přestože na Praze 13 nebydlíte, hned máte představu, co zdejší obyvatele trápí a na co nadávají, protože jim v podstatě nic jiného nezbývá. Modrá radnice mnoho pochopení pro lidi nemá. Činže zdražila o maximum, aniž by se starala, jaké problémy to celé řadě nájemníků způsobí, problémy s parkováním intenzivně projednává již celou řadu let, ale k řešení nedospěla, přestože například v případě požáru nemají hasiči ani kde postavit své vozy, dvanáct tisíc obyvatel jedné z částí třináctky, Velké Ohrady, svou politikou nezájmu v podstatě odsouvá na vedlejší kolej. Kriminalita, a to především kriminalita mládeže, ve vnitroblocích, kam Městská policie nechodí, jen kvete Sociální demokraté, kteří žijí a politicky působí na Praze 13, tyto problémy pociťují hned dvakrát. Jako občané a jako politici, jejichž povinností je snažit se je řešit. Naštěstí aktivních členů s dobrými nápady je v našich čtyřech místních organizacích dost, a tak jsme se pustili do práce. Krok za krokem Za úkol číslo jedna jsme si uložili získat důvěru občanů. Nejprve bylo tedy třeba, aby se o nás v sousedství vědělo. Proto jsme začali s pravidelnými měsíčními besedami pro veřejnost na aktuální téma bydlení, zdravotnictví, doprava. Zájem byl zpočátku poměrně slabý, ale postupně se lidé naučili do našeho sekretariátu chodit a začali nás vnímat. Jako někoho, kdo jim může pomoci, kdo je vyslechne a bude se jejich připomínkami zabývat. Velmi nám pomohla i Třináctka, čtyřstránkové periodikum, které jsme začali vydávat a které poukazovalo na problémy této části Prahy a jejich viníky. Na jeho stránkách jsme dávali prostor i dopisům čtenářů, abychom probudili jejich zájem o věci veřejné, což se osvědčilo. Bohužel kvůli nedostatku financí jsme byli nuceni vydávání časopisu pozastavit. Nicméně dá se říci, že se nám podařilo navázat užší spojení s oby- vateli třináctého pražského obvodu. Bylo to znát při rozdávání růží ženám nebo při podzimní předvolební kampani do senátu. Lidé s námi hovořili, diskutovali, projevovali nám své sympatie. Měli jsme pocit, že tradiční modrá nálada zdejších poněkud bledne. Ovšem zda se nám skutečně podařilo získat si jejich důvěru, poznáme až při příštích volbách. Díky dobré práci našich zastupitelů (bohužel na radnici jich máme jen pět) se nám podařilo rozhoupat radnici, aby na Velké Ohradě konečně zřídila pobočku pošty a bankomat. V současné době se snažíme a zdá se, že je to na dobré cestě, aby vedení Městské části Prahy 13 vybralo a odkoupilo či alespoň dostalo do správy pozemky na vyřešení problémů s parkováním. Těžko říct, zda to, co se nám vloni podařilo, je hodně nebo málo. Ale každý krůček kupředu je dobrý a stojí za to ho udělat. My jsme ho udělali. A půjdeme dál. Sociální demokraté v Praze 13 72

73 ČSSD PRAHA 14 OVV ČSSD Praha 14 Bratří Venclíků Praha 14 sekretariát, tel: mobilní tel: Předseda OVV ČSSD Praha 14 : Jan Slezák, tel Místopředsedové: Ing. Zdeněk Zadina, tel: Josef Ťoupal, tel: Michaela Kalistová, tel: Miroslav Dvořák, tel: Tajemník OVV ČSSD Praha 14: Michaela Blahutová, tel: V rámci obvodu Prahy 14 je 10 místních organizací. Černý Most I. předseda František Labuda, tel.: Horní Počernice Mgr.Miroslav Franěk, tel.: Hloubětín Josef Ťoupal, tel.: Újezd nad Lesy Ing. Jiří Šponer, tel.: Hloubětín II. Petr Ženíšek, tel.: Kyje Ing. Josef Pekárek, tel.: Klánovice Václav Švec, tel.: Dolní Počernice Bohumil Knupp, tel.: Černý Most III. Lubomír Vůjtěch, tel.: Hloubětín III. Jan Kudyn, tel.: Dále v rámci OVV ČSSD Praha 14 pracuje obvodní kontrolní komise ve složení: Předseda: Nikola Káňová, tel.: Členové: Ing. Jindra Mikulíčková, tel.: Jan Nápravník, tel.: Zájemci o vstup do ČSSD na Praze 14 se mohou přihlásit buď osobně na sekretariátu OVV nebo elektronicky. Akce konané OVV P 14 Drakiáda, Den dětí MSD na Praze 14: Předseda klubu: Vilém Čáp, Místopředseda klubu: Jan Kotouč, mobil: Člen výboru pro komunikaci a média: Tomáš Petrůj, mobil: , Klubový 73

74 ČSSD PRAHA 15 Obvodní výkonný výbor Praha 15 Morseova 251, Praha 10 Tel.: Web: Obvodní tajemnice Zdeňka Pelichová Mobil: Musíme vzbuzovat důvěru, sympatie a naději: Velká výzva pro malý obvod - Praha 15 Praha 15 je směsí původního vesnického osídlení, průmyslové periférie, rodinných domků a panelákových sídlišť. Máme jen obyvatel, ale 10 městských částí. Je tedy mnohem obtížnější než ve standardní městské čtvrti zajistit kvalitní kandidátku zejména v malých vesnicích s velkými koloniemi nových rodinných domků. Tady nejsou nic platná velká slova, ale je nutná angažovanost a důvěrná znalost místních poměrů. Naši potenciální voliči jsou současně občany metropole, a proto se daleko více zajímají nejen o politické dění na magistrátu, ale i o celostátní politiku. Jsme svým úspěchem daleko více než v jiných krajích závislí na výkyvech celostátní voličské přízně a to nejenom ve volbách do Parlamentu, ale i v komunálních volbách. A tak zatímco jsem se jako kandidát ve volbách do Senátu v roce 1996 dostal spolu s dalšími 3 kandidáty z 10 do druhého kola, v roce 2004 jsem jako kandidát do Senátu dopadl stejně špatně jako ostatní kandidáti a celá strana - vždyť i ve volbách do Evropského parlamentu získala ČSSD pouhých 8,3 %. Při současném vzestupu preferencí se v Praze všichni 3 kandidáti do Senátu dostali do druhého kola, i když zde v novodobé historii nikdy žádný kandidát nebyl do Senátu zvolen. Je tedy naší povinností využít nových celostátních sympatií, které ČSSD nyní vzbuzuje, k oslovení veřejnosti i v komunálních volbách a volbách do Magistrátu hl. m. Prahy. Je to obtížné, když v Praze ODS využila a většinou přímo zneužila dlouhodobé převahy pravice k upevnění pozic ve všech oblastech. Naše současné postavení by nás nemělo vést k letargii, ale k větší iniciativě, zvláště, když loňské krajské volby ukázaly, jak se i tradiční bašty ODS mohou hroutit. Pokládám se především za odborníka v oblasti zdravotní politiky, ale také jsem od roku 1990 zastupitelem v městské části Dubeč (s výjimkou období, kdy jsem byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR) a proto vím, kde lze získat, a kde ztratit politický vliv na komunální úrovni. V Dubči jsme v koalici s ODS, je to lepší než postavení zcela minoritní opozice. Ale stejně jako na úrovni Magistrátu je třeba hledat v každém zastupitelstvu možnosti k získávání voličské přízně a k posilování vlivu, abychom měli jako politická strana možnost nabídnout reálnou alternativu pravicovému vládnutí na každé úrovni. V loňském roce jsem byl zvolen do čela Obvodního výboru ČSSD v Praze 15. Tuto funkci jsem zastával už v úspěšných dobách před krizí v ČSSD v prvních letech tohoto století. Věřím, že se nám podaří opět vystartovat na vzestupnou dráhu při získávání voličské přízně. Budeme to muset opět odpracovat nejen na poli velké politiky, ale i v komunální sféře. MUDr. Ivan David, CSc., předseda OVV Praha 15, náměstek ředitele Psychiatrické léčebny Bohnice 74

75 Mladí sociální demokraté Krajská rada Praha Pražská organizace Mladých sociálních demokratů má tradičně silné postavení v rámci celého MSD. Vysoký počet vysokoškoláků, dobré dopravní spojení v Praze i dobrá práce naší Krajské rady nás právem staví do pozice nejsilnější krajské organizace s více než dvěstěpadesáti členy. Snažíme se pravidelně setkávat na formální (Krajská rada, Předsednictvo krajské rady atd.) i neformální úrovni (např. společný zájezd do Brd na místo plánované radarové základny USA, dále podzimní, předvánoční a jarní setkání pražských MSD aj.). Pořádáme semináře a diskuse, (nejbližší se odehraje za účasti Františka Bublana, ve Steinerově sále, na téma Církevní restituce a oddělení církve od státu ). Snažíme se aktivně vystupovat proti neonacistům a jakýmkoliv projevům rasismu, každý rok pořádáme na Praze 10 Den dětí, na Praze 6 Den Země, jsme zapojeni v iniciativě Ne Základnám a Studenti proti rasismu. Participovali jsme na odborářských, protivládních demonstracích a demonstracích proti samostatnému Kosovu. Aktivně jsme se zapojili do volební kampaně v roce 2006 a

76 Z roku 2006 jmenujme například předvolební tramvaj proti zdražování, která vyzdobena v barvách MSD vozila zdarma občany po celé Praze, z roku 2008 zmiňme akci na Výstavišti, kdy mladí rozdali přes 1000 růží a stovky propagačních materiálů ČSSD zejména důchodcům, kteří přišli na předvolební akci kandidáta do senátu Zdeňka Schwarze. Tu dotovala MČ Praha 7 - členové MSD Praha byli připraveni a na takto nekalou kampaň stranící ODS, placenou v podstatě z kapes nás všech rychle zareagovali. Své aktivity se snažíme uskutečňovat i na půdě vysokých škol. Uspořádali jsme několik setkání s europoslanci na ČZU a VŠE. Na VŠE jsme pak založili Keynesiánský klub, který se snaží sdružovat a zaštiťovat studenty s levicovým myšlením. Naši členové se v minulých dvou letech zúčastnili celé řady zahraničních aktivit. Navštívili mimo jiné mírovou konferenci v Tbilisi i akce našich přátel z ECOSY (Evropský svaz mladých soc. dem.) i IUSY (Celosvětový svaz mladých soc. dem.) na různá témata. MSD Praha hodlá nadále pokračovat ve svých aktivitách a do budoucna ještě více rozvinout už teď nadstandardní vztahy s pražskou organizací ČSSD, které tímto děkujeme za podporu v našich aktivitách. Jan Pech, předseda KR MSD Praha 76

77 Pražský program ČSSD pro léta Rekapitulace: ZHMP: koalice s ODS, 3 radní a 1 náměstek + 1 uvolněný předseda výboru ZHMP - 10 zastupitelů koalice s ODS, 3 radní a 1 náměstek + 1 uvolněný předseda výboru ZHMP - 12 zastupitelů opozice - 2 uvolnění a 1 neuvolněný předseda výboru ZHMP - 12 zastupitelů PSP ČR: poslanců poslanců poslanců ČSSD v Praze dosud nikdy neměla zastoupení v Senátu ČR. Politické postavení ČSSD v Praze Historicky je doloženo, že ČSSD, s výjimkou let , nikdy nebyla v Praze úspěšnou politickou stranou. Národní socialisté Prahu ovládali převážně v období první republiky. V letech ČSSD neexistovala. Ani v období po roce 1989, kdy byla strana obnovena, nedosahovala ČSSD v Praze výraznějších výsledků. Poprvé vstoupila do vedení města v koalici s ODS v roce Pražané nesporně, zejména po roce 1990, inklinují k programu pravice, kterou také volí. V roce 1996 se ČSSD v Praze stala v podstatě druhou nejsilnější politickou stranou ve stínu ODS. Ani v době, kdy se ČSSD podílela na vedení města, neměla rozhodující vliv na jeho politiku a rozvoj. Stejně tomu tak bylo i v městských částech, kde historicky bylo pouze pět starostů z ČSSD. V delším funkčním období: v Praze Letňanech - Josef Dobrý, v Klánovicích - Oldřich Hanzal, krátce na Praze 10 - Karel Vyrut, v Praze - Dubči Jan Tomčík a v Újezdě nad Lesy - Jan Slezák. (Bilance při skutečnosti, kdy má Praha 57 městských částí, z nichž je 22 větších.) Tím, že volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy jsou na rozdíl od ostatních krajů posunuté do roku voleb do Poslanecké sněmovny, byl doposud počet voličů ČSSD v komunálních volbách podstatně nižší než ve volbách do poslanecké sněmovny. Prvního významnějšího výsledku Praha dosáhla v senátních volbách v roce 2008, kdy její 3 kandidáti postoupili do druhého kola senátních voleb a zhruba v třetině volebních okrsků byli úspěšnější než kandidáti ODS, kteří v senátních volbách zvítězili. Převážně se jednalo o volební okrsky v sídlištních celcích, naopak drtivou porážku kandidáti ČSSD utrpěli v obcích sousedících s okresy Praha východ a Praha západ. Voliči ČSSD v Praze jsou převážně lidé staršího věkového průměru s nižším dosaženým vzděláním. Mizivé procento voličů ČSSD je zejména mezi mladou generací a lidmi s vyšším vzděláním. V této souvislosti je třeba si také přiznat, že zmiňovaných výsledků dosáhla Praha i v době, kdy v jejím čele nebo na předních místech stály takové osobnosti jako byl Miloš Zeman, Petra Buzková, Jiří Paroubek, Jan Kavan a Karel Šplíchal. Mentalita Prahy, která byla dlouho považována za baštu komunistů v České republice, je jednoznačně popřena historickým vývojem po roce Praha volí pravicové a středopravicové strany mimo jiné proto, že patří k nejbohatším krajům s nejvyšší životní úrovní a dostatkem pracovních příležitostí. Do podvědomí Pražanů tak vstupuje pocit, že se mají lépe než ostatní obyvatelé v České republice a že zásluhu na tomto stavu mají pravicové strany. Jednou ze základních chyb v oslovení pražských voličů je přetrvávající snaha nabízet program v celé šíři promítající se do kvality života Pražanů. Na rozdíl od celostátní politické sféry, kde jsou jasně vyhraněné rozdíly mezi pravicovým a levicovým pojetím, se v komunální politice tyto rozdíly nejen vytrácejí, ale v podstatě všechny politic- 77

78 Protestní shromáždění odborářů na Václavském náměstí v sobotu 23. června ké strany na komunální úrovni mají téměř shodný program a to v celé šíři společenského a politického spektra ovlivňujícího život Pražanů. Téměř neomezená vláda ODS v Praze s více než desetiletými zkušenostmi měla pro její politiky výhodu v upevnění moci v Praze, ale na druhé straně měla podíl i na vyčerpání vlastního potencionálu. V narůstající jistotě nekonečného vládnutí prohloubila i ztrátu sebekontroly ODS, která je zřetelná zejména v tomto volebním období. Stávající zkušenosti z politického vývoje v Praze Všechny tyto zkušenosti by nás měli vést k radikální změně našeho přístupu k tvorbě programových cílů pro léta Ty by se měly jednoznačně odlišovat od dosavadních postupů a výsledků správy města a cílů prosazovaných ODS. Přes přetrvávající odpor Pražanů k levici si zejména sociálně slabší skupiny obyvatelstva uvědomují, že jsou vystaveny nejen tlaku pravicových reforem současné vládní koalice, ale i tlaku zhoršených podmínek života ve velkoměstě. Odkládané neřešené a především nedořešené problémy Prahy spočívající v bezpečnosti života a ochraně majetku obyvatel, v trvale se zhoršujícím životním prostředí spojeným s růstem nákladů v energetice a službách, vytvářejí tlak na obyvatelstvo, které očekává, že město přistoupí k řešení těchto problémů a v rozumné míře upraví ekonomické vlivy růstu nákladů nebo vytvoří optimální podmínky sociální výpomoci slabším skupinám obyvatelstva. Aniž si to dostatečně uvědomujeme, je Praha typickým příkladem omezování svobody a práv občanů! Děje se tak uplatněním rozličných vyhlášek a rozhodnutí, mezi něž patří především placené stání na některých obvodech, zvyšování cen vodného a stočného, jízdného v dopravních prostředcích, připravované úpravy cen odvozu komunálního odpadu, zvyšování nájemného v obecních bytech apod. Přitom současná politika položená na základech vyrovnaného rozpočtu ve výši cca 47 miliard Kč bez dalšího zadlužování města a při vysoké finanční náročnosti nákladů zejména v oblasti dopravy i v omezování prostředků do oblasti rekonstrukcí a údržby vozovek, silnic a ulic a ostatní infrastruktury, se město samo dostává do vlastní pasti. Sice slibuje, že zklidní dopravu a dostane auta pod zem, buduje silnice a okruhy, ale neřeší základní problémy života Pražanů, které jsou v podstatě citlivěji vnímány než výsledky megalomanských staveb, které v budoucích letech možná pomohou, ale při růstu počtu obyvatel a technické vybavenosti domácností se nakonec ukážou stejně jako nedostačující. Je reálný předpoklad, že od svých vůdců města bude Pražan v nejbližší době požadovat alespoň standardní podmínky pro své bydlení, svou dopravu, pro své děti i pro své rodiče seniory. Bude se ptát, proč jsou peníze na tunely pod Stromovkou a nejsou peníze na školy a školky. Bude se ptát, proč na rozdíl od ostatních krajů musí dál platit poplatky ve zdravotnictví. Bude se ptát, proč roste jeho nájemné na úroveň, která přesahuje třetinu výše jeho mzdy. Bude požadovat, aby město řešilo sociálně slabé skupiny obyvatelstva. Bude žádat, aby se místo zvyšování jízdného v hromadné dopravě dostal do práce nebo domů včas a s komfortem třetího tisíciletí. Bude se ptát, proč musí opouštět byty v centru města, aniž by našel adekvátní bydlení na jeho okraji v přijatelné cenové relaci a se standardním vybavením. 78

79 Více než desetiletá vláda ODS v Praze má sice image rostoucího velkoměsta, ale zároveň i chudnoucích obyvatel s nebezpečím vzniku problémových čtvrtí a oblastí, slamů, které jsou typické pro západní velkoměsto. Strategie města v těchto letech stála na prostředcích vložených do nových staveb bez kontroly a zpětné vazby toho, jak funguje samotná infrastruktura města. Více prostředků je investováno do nových projektů na úkor řešení vzrůstajícího vnitřního dluhu například v oblasti infrastruktury. Východiska pro léta v postupu pražské ČSSD v letech V tomto úhlu pohledu je možné vytvořit pražský program ČSSD, který by přehodnotil priority strategie rozvoje města s tím, že by vedle prostředků na rozvoj výstavby uvolnil prostředky na rekonstrukci a modernizaci toho co již existuje a vytvořil sociální síť pro sociálně slabší skupiny obyvatelstva. Pomoc lidem v tíživé sociální situaci nebo ve zdravotní oblasti by měla být stejně důležitá jako priorita výstavby silničních okruhů Prahy. Poslední senátní volby v Praze nám jasně ukázali, že Pražané již na značku ČSSD slyší lépe než v minulosti. Během kampaně v ulicích za námi chodili občané, vyjadřovali nám sympatie a ptali se nás na náš názor na jednotlivé problémy, které je v Praze trápí. Do budoucna se ukazuje, že je důležité vytvořit jednotnou tvář ČSSD, kterou bude běžný obyvatel Prahy více vnímat jako alternativu k aktuálnímu vývoji Prahy. S využitím jednoznačných a jednoduchých sdělení se musíme jako opozice jasně odlišit od špatného směřování Prahy pod pravicovým vedením. Pro léta bychom měli dokázat nabídnout občanům změny. Jasně přehodnotit priority města. Stanovit, že: - v rozpočtu budou vedle nákladné výstavby vyčleněny i prostředky na bytovou výstavbu startovacích a malometrážních bytů pro mladé a pro seniory. - město bude řešit problematiku stárnoucí populace, ale i optimální podmínky pro vstup do života mladých rodin. Definitivně bychom měli odmítnout megalomanské projekty olympiády, dostavby Staroměstské radnice, přehodnotit finanční náročnost výstavby metra. Vnímat hlas a skutečné potřeby obyvatel. Do voleb v roce 2010 na pražské radnici zbývá zhruba 20 měsíců. Využijme jich ke stanovení Pražského programu ČSSD pro léta tak, abychom dokázali oslovit Pražany reálným programem vycházejícím se znalostí potřeb obyvatel hlavního města Prahy. 79

80 Statistická analýza Mgr. Radko Hájek Analýza senátních voleb v Praze v roce 2008 Tým autorů analyticko-programové komise při KVV Praha Mgr. Marek Německý, Ph.D. (předseda), Mgr. Radko Hájek, Mgr. Lukáš Jelínek Celkové hodnocení Přestože ČSSD skončila ve volbách do senátu v Praze v roce 2008 na rozdíl od 23 vítězství mimo Prahu - až na druhém místě, jde o neúspěch jen relativní. Ostatně v zároveň se konajících krajských volbách ČSSD podlehla v 5 okresech, z toho v dvou v těsném okolí Prahy (Praha-východ, Praha-západ - a dále České Budějovice, Jablonec n. N. a Semily). Praha tak s nejbližším okolím představuje geograficko-politickou (a společensko-ekonomickou) anomálii. Není nutné kvůli výsledku lámat hůl nad kampaní a organizací. Srovnání s výsledky v minulosti To, že ČSSD nikdy nebyla v Praze vítězství tak blízko, dokumentují následující přehledy výsledků v minulosti i nyní: Obvod 21 - Praha kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky ,5% ,1% ,5% Volební účast Platné hlasy 1 Bratský ODS ,7% Škaloud ODS ,0% Škaloud ODS ,8% 3 Žantovský ODA ,5% Krása US-DEU ,9% Witzany ČSSD ,3% 3 Fajstavr ČSSD ,8% Obst ČSSD ,3% Illnerová SZ ,5% 4 Valášek KSČM ,8% Janda KSČM ,9% Ulrichová VV ,5% 5 Šesták nezávislý 462 1,1% Staněk SZ ,0% Šimůnek KSČM ,7% 2. kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky ,8% ,4% ,2% Volební účast Platné hlasy 1 Žantovský ODA ,1% Škaloud ODS ,2% Škaloud ODS ,0% 2 Bratský ODS ,9% Krása US-DEU ,2% Witzany ČSSD ,0% Obvod 24 - Praha kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky ,9% ,8% ,2% Volební účast Platné hlasy 1 Pavlata ODS ,4% Pavlata ODS ,9% Kladívko ODS ,8% 3 Trojan ČSSD ,2% Dobrý ČSSD ,6% Koskuba ČSSD ,4% 3 Nováková ODA ,9% Vondráček nezávislý ,2% Baudyšová SNK ED ,5% 4 Tichý KSČM ,2% Smrkovský KSČM ,5% Smrkovský KSČM ,8% 5 Mejzlík DEU ,0% Rychtalíková US-DEU ,8% Ježek KDU- ČSL ,0% 2. kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky ,8% ,4% ,8% Volební účast Platné hlasy 1 Pavlata ODS ,4% Pavlata ODS ,5% Kladívko ODS ,1% 2 Trojan ČSSD ,6% Dobrý ČSSD ,5% Koskuba ČSSD ,9% 80

81 Obvod 27 - Praha kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy ,7% ,7% kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy ,2% Voliči v seznamu Vydané obálky 1. kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Volební účast Platné hlasy Platné hlasy ,8% ,7% Benda ODS ,0% Fischer nezávislý ,2% 3 Tigrid KDU- ČSL ,4% Jirásková ODS ,2% 3 Dienstbier ČSNS ,5% Medek 4KOALICE ,4% 4 Petrová ČSSD ,8% Fischer KSČM ,5% 5 Kubát KSČM ,0% Srp ČSSD 327 1,0% 1 Benda ODS ,7% 2 Tigrid KDU- ČSL ,3% Weiss ODS ,9% Schwarz ODS ,8% 3 Mejstřík CZ ,1% Haindlová ČSSD ,8% 3 Kotalík SNK ED ,1% Kocáb SZ ,4% 4 Ondráčková ČSSD ,9% Stránský VV ,0% 5 Zárubová KDU- ČSL ,2% Klener KDU-ČSL ,8% Ve všech třech obvodech šla ČSSD dopředu. Největších přírůstků dosáhla tam, kde kandidovala nezávislé osobnosti v Praze 5 profesora Witzanyho a v Praze 1 lékařku Handlovou; v obou byla v minulých i dřívějších volbách slabší než v obvodu 24 Praha 9. Ve všech třech obvodech ČSSD expandovala na úkor středových stran a vzhledem k tomu, že síla KSČM se udržuje zhruba na stejné úrovni, těžiště elektorátu ČSSD se tak posunulo k politickému středu. 2. kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast Platné hlasy ,0% ,7% Mejstřík CZ ,0% Schwarz ODS ,2% 2 Weiss ODS ,0% Haindlová ČSSD ,8% Výsledky voleb v jednotlivých městských částech Následující přehledy ukazují výsledky voleb v rozčlenění na jednotlivé městské části. Tento detailnější pohled naznačuje jednak značnou specifičnost každého obvodu a také dost výraznou vnitřní geografickou různost v každém obvodu (a předešleme, že těžištěm obvodu 27 je Praha 7 a ne Praha 1): Obvod: 21 - Praha 5 Obvod 21 Praha 13 Praha 5 Praha - Řeporyje Praha - Slivenec Praha - Zličín 1. kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Platné hlasy Nešetřil František Ing. USDEUKAN Hurychová Eva ČSNS Illnerová Helena Prof. RNDr. DrSc. SZ Štěpán David SDŽ Šimůnek Petr KSČM Berka Karel SOSPRAHA Rulíková Klára SOS Škaloud Miroslav RNDr. ODS Witzany Jiří Prof. Ing. DrSc. ČSSD Janeček Jaroslav JUDr. SZR Ulrichová Hakenová Marie VV Bok John KDU-ČSL kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Platné hlasy Škaloud Miroslav RNDr. ODS

82 Witzany Jiří Prof. Ing. DrSc. ČSSD kolo volební účast 33,5% 30,9% 35,1% 36,4% 36,5% 32,7% Nešetřil František Ing. USDEUKAN 0,8% 1,1% 0,6% 0,3% 1,5% 0,9% Hurychová Eva ČSNS2005 0,8% 1,1% 0,6% 0,9% 1,1% 0,4% Illnerová Helena Prof. RNDr. DrSc. SZ 18,5% 20,4% 17,6% 20,1% 13,5% 15,8% Štěpán David SDŽ 1,2% 2,0% 0,6% 2,4% 1,3% 2,1% Šimůnek Petr KSČM 6,7% 7,7% 6,1% 6,0% 5,1% 10,0% Berka Karel SOSPRAHA 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% Rulíková Klára SOS 2,4% 2,9% 2,1% 1,6% 2,3% 2,9% Škaloud Miroslav RNDr. ODS 27,8% 29,9% 25,6% 40,3% 35,7% 30,8% Witzany Jiří Prof. Ing. DrSc. ČSSD 22,3% 24,6% 21,2% 16,7% 18,4% 26,5% Janeček Jaroslav JUDr. SZR 1,1% 1,2% 1,1% 1,4% 0,5% 1,1% Ulrichová Hakenová Marie VV 13,5% 4,1% 19,9% 3,4% 14,7% 6,0% Bok John KDU-ČSL 4,6% 4,9% 4,3% 6,7% 5,7% 3,3% celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2. kolo volební účast 29,2% 27,9% 30,0% 33,4% 30,9% 29,0% Witzany Jiří Prof. Ing. DrSc. ČSSD 46,0% 44,5% 47,7% 33,1% 35,3% 49,9% Škaloud Miroslav RNDr. ODS 54,0% 55,5% 52,3% 66,9% 64,7% 50,1% změna 2. kola proti 1. volební účast -4,3% -3,0% -5,1% -3,0% -5,6% -3,7% Witzany Jiří Prof. Ing. DrSc. ČSSD Škaloud Miroslav RNDr. ODS Witzany Jiří Prof. Ing. DrSc. ČSSD 181% 164% 193% 192% 163% 167% Škaloud Miroslav RNDr. ODS 171% 168% 175% 161% 155% 144% Witzany / (Witzany + Škaloud) 1. kolo 44,6% 45,1% 45,2% 29,3% 34,1% 46,2% Witzany 2. kolo 46,0% 44,5% 47,7% 33,1% 35,3% 49,9% Obvod: 24 - Praha 9 Obvod 24 Praha 14 Praha 18 Praha 19 Praha 20 Praha kolo Letňany Kbely H. Újezd n. Počernice L. Voliči v seznamu Vydané obálky Platné hlasy Kladívko Tomáš ODS Cibulka Petr PB Baudyšová Zuzana Ing. SNK ED Ježek Vlastimil Mgr. KDU-ČSL Koskuba Jiří MUDr. ČSSD Babinec Bohdan MUDr. CSc. NS+SZR Hrabal Ladislav Ing. CSc. SZ Smrkovský Evžen Ing. CSc. KSČM Olmer Vít Mgr. SOSPRAHA Weberová Šárka JUDr. SOS kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Platné hlasy Kladívko Tomáš ODS Koskuba Jiří MUDr. ČSSD kolo volební účast 33,2% 29,1% 30,6% 41,7% 36,5% 37,6% Kladívko Tomáš ODS 30,8% 29,0% 26,3% 30,6% 30,8% 36,1% Cibulka Petr PB 4,8% 5,3% 5,3% 4,7% 4,6% 3,8% Baudyšová Zuzana Ing. SNK ED 14,5% 15,3% 15,3% 14,1% 14,4% 14,4% Ježek Vlastimil Mgr. KDU-ČSL 7,0% 6,5% 6,7% 7,0% 6,8% 5,7% Koskuba Jiří MUDr. ČSSD 25,4% 27,1% 30,9% 23,6% 24,0% 19,2% Babinec Bohdan MUDr. CSc. NS+SZR 0,7% 0,8% 0,6% 0,7% 0,8% 0,4% Hrabal Ladislav Ing. CSc. SZ 5,3% 4,8% 3,2% 3,2% 4,5% 12,1% Smrkovský Evžen Ing. CSc. KSČM 8,8% 8,3% 9,3% 13,2% 11,7% 6,4% Olmer Vít Mgr. SOSPRAHA 1,0% 1,3% 1,1% 1,0% 0,8% 0,3% Weberová Šárka JUDr. SOS 1,6% 1,6% 1,3% 2,1% 1,6% 1,5% 82

83 Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2. kolo volební účast 29,8% 25,5% 27,3% 37,1% 32,8% 33,1% Koskuba Jiří MUDr. ČSSD 45,9% 47,8% 50,8% 46,7% 47,9% 37,3% Kladívko Tomáš ODS 54,1% 52,2% 49,2% 53,3% 52,1% 62,7% Změna 2. kola proti 1. volební účast -3,5% -3,7% -3,3% -4,6% -3,7% -4,4% Koskuba Jiří MUDr. ČSSD Kladívko Tomáš ODS Koskuba Jiří MUDr. ČSSD 162% 156% 147% 177% 180% 172% Kladívko Tomáš ODS 158% 159% 168% 156% 153% 154% Koskuba / (Koskuba + Kladívko) 1. kolo 45,2% 48,3% 54,0% 43,5% 43,8% 34,8% Koskuba 2. kolo 45,9% 47,8% 50,8% 46,7% 47,9% 37,3% Obvod: 24 - Praha 9 pokračování 1. kolo Praha 9 Praha - Běchovice Praha - Dolní Počernice Praha - Klánovice Praha - Koloděje Praha - Satalice Praha - Vinoř Voliči v seznamu Vydané obálky Platné hlasy Kladívko Tomáš ODS Cibulka Petr PB Baudyšová Zuzana Ing. SNK ED Ježek Vlastimil Mgr. KDU-ČSL Koskuba Jiří MUDr. ČSSD Babinec Bohdan MUDr. CSc. NS+SZR Hrabal Ladislav Ing. CSc. SZ Smrkovský Evžen Ing. CSc. KSČM Olmer Vít Mgr. SOSPRAHA Weberová Šárka JUDr. SOS kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Platné hlasy Kladívko Tomáš ODS Koskuba Jiří MUDr. ČSSD kolo volební účast 32,4% 40,2% 41,7% 46,2% 44,3% 44,8% 38,2% Kladívko Tomáš ODS 32,3% 27,7% 33,8% 25,0% 40,1% 34,2% 33,0% Cibulka Petr PB 4,8% 5,7% 4,4% 3,5% 5,5% 5,8% 4,5% Baudyšová Zuzana Ing. SNK ED 13,3% 17,0% 14,3% 13,3% 17,1% 16,6% 18,6% Ježek Vlastimil Mgr. KDU-ČSL 7,3% 7,9% 5,5% 7,4% 10,3% 10,3% 8,8% Koskuba Jiří MUDr. ČSSD 27,4% 23,9% 14,4% 12,2% 11,8% 20,7% 21,5% Babinec Bohdan MUDr. CSc. NS+SZR 0,9% 0,0% 0,4% 0,1% 0,0% 0,6% 0,6% Hrabal Ladislav Ing. CSc. SZ 3,1% 5,2% 7,1% 34,5% 8,3% 3,4% 2,3% Smrkovský Evžen Ing. CSc. KSČM 8,4% 9,1% 16,6% 2,1% 4,8% 6,3% 8,1% Olmer Vít Mgr. SOSPRAHA 1,0% 0,5% 1,9% 0,7% 0,0% 0,4% 0,8% Weberová Šárka JUDr. SOS 1,4% 3,0% 1,6% 1,0% 2,0% 1,6% 1,9% celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2. kolo volební účast 30,0% 34,0% 35,3% 39,2% 35,2% 40,0% 35,0% Koskuba Jiří MUDr. ČSSD 46,8% 44,9% 36,0% 34,9% 26,2% 39,7% 42,5% Kladívko Tomáš ODS 53,2% 55,1% 64,0% 65,1% 73,8% 60,3% 57,5% změna 2. kola proti 1. volební účast -2,4% -6,3% -6,4% -7,1% -9,1% -4,8% -3,2% Koskuba Jiří MUDr. ČSSD Kladívko Tomáš ODS Koskuba Jiří MUDr. ČSSD 157% 159% 213% 243% 179% 173% 180% Kladívko Tomáš ODS 152% 168% 162% 221% 149% 159% 159% Koskuba / (Koskuba + Klad.) 1. kolo 46,0% 46,4% 29,9% 32,8% 22,8% 37,8% 39,5% Koskuba 2. kolo 46,8% 44,9% 36,0% 34,9% 26,2% 39,7% 42,5% 83

84 Obvod: 27 - Praha 1 1. kolo Obvod 27 Praha 1 Praha 2 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Nové Město Malá Strana Bubeneč, Hradčany, Srřešovice Praha - Troja Voliči v seznamu Vydané obálky Platné hlasy Klener Pavel Prof. MUDr. DrSC. KDU-ČSL Kocáb Michael SZ Vejtasa Bohumil Ing. SOSPRAHA Haindlová Blanka MUDr. ČSSD Stránský Martin MUDr. VV Gušlbauerová Dagmar KSČM Schwarz Zdeněk MUDr. ODS Hannig Petr Mgr. SZR+ČSNS Mejstřík Martin US-DEU kolo Voliči v seznamu Vydané obálky Platné hlasy Haindlová Blanka MUDr. ČSSD Schwarz Zdeněk MUDr. ODS kolo volební účast 34,7% 38,5% 28,4% 36,0% 38,1% 31,5% 44,2% Klener Pavel Prof. MUDr. DrSC. KDU-ČSL 11,8% 11,7% 15,3% 9,9% 13,0% 10,5% 10,7% Kocáb Michael SZ 15,4% 13,8% 16,6% 16,8% 16,0% 15,8% 23,9% Vejtasa Bohumil Ing. SOSPRAHA 1,6% 1,6% 1,8% 0,8% 0,9% 1,9% 0,9% Haindlová Blanka MUDr. ČSSD 17,8% 15,3% 19,9% 22,2% 16,1% 20,6% 15,9% Stránský Martin MUDr. VV 12,0% 20,3% 5,9% 12,3% 7,9% 9,2% 4,9% Gušlbauerová Dagmar KSČM 6,1% 4,6% 5,2% 5,1% 8,2% 6,4% 3,7% Schwarz Zdeněk MUDr. ODS 25,8% 24,1% 25,8% 25,7% 27,2% 26,1% 33,9% Hannig Petr Mgr. SZR+ČSNS 0,8% 0,6% 1,1% 0,3% 0,8% 1,0% 0,9% Mejstřík Martin US-DEU 8,7% 8,1% 8,3% 7,0% 9,9% 8,7% 5,2% celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2. kolo volební účast 28,7% 30,7% 25,4% 29,5% 30,1% 27,1% 40,1% Haindlová Blanka MUDr. ČSSD 39,8% 39,0% 42,3% 44,7% 38,0% 41,1% 29,1% Schwarz Zdeněk MUDr. ODS 60,2% 61,0% 57,7% 55,3% 62,0% 58,9% 70,9% změna 2. kola proti 1. volební účast -6,0% -7,9% -2,9% -6,5% -8,0% -4,4% -4,1% Haindlová Blanka MUDr. ČSSD Schwarz Zdeněk MUDr. ODS Haindlová Blanka MUDr. ČSSD 185% 204% 192% 166% 187% 172% 169% Schwarz Zdeněk MUDr. ODS 194% 202% 201% 178% 180% 195% 193% Haindlová / (Haindlová + Schwarz) 1. kolo 40,9% 38,8% 43,5% 46,4% 37,1% 44,1% 31,9% Haindlová 2. kolo 39,8% 39,0% 42,3% 44,7% 38,0% 41,1% 29,1% Polarizace a konfliktní linie v jednotlivých senátních obvodech Pro detailní analýzu jsme pořídili databázi výsledků z jednotlivých volebních okrsků. Ta umožnila korelační analýzu rozložení voličů jednotlivých kandidátů. Statické porovnání (u nejsilnějších stran je uvedeno v v matici korelací níže) ukazuje například nejmarkantnější rozdíly v 1. kole mezi: - V obvodu 21 (Praha 5) mezi elektoráty ODS na jedné straně a VV (kandidátka Ulrichová Hakenová) na straně druhé. Elektorát VV byl omezen prakticky na vlastní Prahu 5, naopak kandidát ODS dosáhl ve vlastní Praze 5 nejslabšího výsledku z jednotlivých městkých částí. Jde zřejmě o projev vleklého konfliktu kolem starosty Jančíka. - V obvodu 24 (Praha 9) mezi elektoráty ČSSD a ODS. Zde se plně projevila rivalita nejsilnějších stran. Na druhém místě je pak vysoká záporní korelace mezi elektoráty ODS a KSČM. - V obvodu 27 (Praha 1) mezi kandidáty ČSSD a VV (Stránský) a hned na druhém místě kandidáty ČSSD a US-DEU (Mejstřík). Jde o projev sociální polarizace uvnitř odpůrců ODS. 84

85 Statické korelační analýzy prvního kola Statické korelace v 1. kole Obvod: 21 - Praha 5 Illnerová Šimůnek Škaloud Witzany Ulrichová SZ KSČM ODS ČSSD VV Illnerová SZ -0,2469 0,2940-0,2160-0,4305 Šimůnek KSČM -0,2469-0,2927 0,3555-0,2335 Škaloud ODS 0,2940-0,2927-0,3828-0,5382 Witzany ČSSD -0,2160 0,3555-0,3828-0,3645 Ulrichová VV -0,4305-0,2335-0,5382-0,3645 Obvod: 24 - Praha 9 Kladívko Baudyšová Ježek Koskuba Hrabal Smrkovský ODS SNK ED KDU-ČSL ČSSD SZ KSČM Kladívko ODS -0,1844 0,2318-0,6396 0,0036-0,4619 Baudyšová SNK ED -0,1844-0,0547-0,2702 0,0234-0,2142 Ježek KDU- ČSL 0,2318-0,0547-0,3001 0,0160-0,3272 Koskuba ČSSD -0,6396-0,2702-0,3001-0,4564 0,3249 Hrabal SZ 0,0036 0,0234 0,0160-0,4564-0,3347 Smrkovský KSČM -0,4619-0,2142-0,3272 0,3249-0,3347 Obvod: 27 - Praha 1 Klener Kocáb Haindlová Stránský Gušlbauerová Schwarz Mejstřík KDU- SZ ČSSD VV KSČM ODS US-DEU ČSL KDU- Klener 0,0544-0,2474-0,1708-0,1129-0,3104 0,1149 ČSL Kocáb SZ 0,0544-0,1815-0,2805-0,1652-0,0542-0,0401 Haindlová ČSSD -0,2474-0,1815-0,4132 0,2526-0,1756-0,4113 Stránský VV -0,1708-0,2805-0,4132-0,3571-0,2580-0,1060 Gušlbauerová KSČM -0,1129-0,1652 0,2526-0,3571-0,2043-0,0403 Schwarz ODS -0,3104-0,0542-0,1756-0,2580-0,2043 0,0278 Mejstřík US- DEU 0,1149-0,0401-0,4113-0,1060-0,0403 0,0278 Rozdíly mezi uspořádáním elektorátů v jednotlivých obvodech ukazují, že postavením nezávislých kandidátů jsme oslovili i jiné voliče, než tam, kde jsme měli vlastního kandidáta. Přesuny hlasů mezi prvním a druhým kolem Korelační analýza pak především umožňuje analyzovat dynamiku voličů, to, které se hlasy se ztrácejí mezi prvním a druhým kolem (tj. v druhém abstenují) a které hlasy (kterých nepostoupivších kandidátů) se kam přelévají ve prospěch kandidátů postoupivších. Jde o vysledování podobností nebo nepodobností: Mezi mírou poklesu volební účasti a relativní silou kandidátů nepostoupivší do druhého kola. To ukazuje, že: - v obvodu 21 - Praha 5 - se 2. kola neúčastnili především mnozí voliči VV (Ulrchové Hakenové) - v obvodu 24 Praha 9 - se v druhém kole vytratili především voliči Strany zelených (kandidáta Hrabala, který uspěl mimo jiné mimořádně v Klánovicích zřejmě v souvislosti s konfliktem kolem plánu na golfové hřiště, pro který měl být vykácen kus Klánovického lesa), - v obvodu 27 Praha 1 - se pro abstenci v 2. kole nejčastěji rozhodli voliči VV (Stránského). Mezi mírou zisku dodatečných hlasů pro postoupivších kandidáty a relativní silou kandidátů nepostoupivších do druhého kola. To ukazuje, že: - v obvodu 21 - Praha 5 - kandidát ČSSD prof. Witzany dostal nejvíce dodatečných hlasů od většiny, ne však všech zbylých voličů VV (Ulrichové Hakenové). Ani u voličů SZ (Ilnerové) ani KSČM nelze zaznamenat výrazný trend. - v obvodu 24 Praha 9 - se voliči SNK ED (Baudyšové) přiklonili k ODS, zbylí voliči SZ rozdělili mezi oba postoupivší kandidáty a voliči KSČM podpořili z velké části ČSSD. 85

86 Korelace naznačující směry dynamiky mezi 1. a 2. kolem Obvod: 21 - Praha 5 změna 1. kolo volební Illnerová Šimůnek Ulrichová účasti SZ KSČM VV Witzany ČSSD -0,1721-0,1359 0,1495 0,5716 Škaloud ODS 0,0726 0,0101 0,0585 0,3807 změna volební účasti 0,0920 0,2899-0,5918 Obvod: 24 - Praha 9 změna 1. kolo volební Baudyšová Ježek Hrabal Smrkovský účasti SNK ED KDU- ČSL SZ KSČM Koskuba ČSSD 0,1089 0,1705 0,0722 0,3571 0,3160 Kladívko ODS 0,1140 0,4684 0,1096 0,4109-0,1354 Změna volební účasti -0,0159 0,0351-0,3183 0,0081 Obvod: 27 - Praha 1 změna 1. kolo volební Klener Kocáb Stránský Gušlbauerová Mejstřík účasti KDU-ČSL SZ VV KSČM US-DEU Haindlová ČSSD -0,1524 0,2600-0,0943 0,3981-0,1710 0,4129 Schwarz ODS 0,0407 0,3734 0,2988 0,2889-0,2153 0,1356 Změna volební účasti -0,2283 0,0044-0,3583-0,0796-0, v obvodu 27 Praha 1 se voliči US-DEU (Mejstříka) a zbylí voliči VV (Stránského) přikláněli spíše pro ČSSD, zatímco voliči SZ (Kocába) a KDU-ČSL (Klenera) spíše pro ODS. U voličů KSČM nelze vysledovat jasnou tendenci. ODS mohla patrně v obvodech 21 a 27 mobilizovat některé voliče, kteří se 1. kola neúčastnili. Tendence ODS posílit totiž vykazuje mírnou kladnou korelaci s vývojem volební účasti, přírůstek pro ČSSD naopak zápornou. Jde nicméně o podružný vliv, slabší, než měl přeliv voličů. Následující tabulky shrnují korelace dynamiky změn a přelivů mezi 1. a 2. kole. Změnou volební účasti se míní matematicky míra vzestupu (záporné hodnoty tak ukazují souvislost s poklesem volební účasti, kladné naopak s minimalizací poklesu): Výsledky korelační analýzy: slabiny ČSSD Korelační analýza naznačuje, že hlavní slabinou ČSSD byli i v snaze získat dodatečné voliče v druhém kole mladí voliči do 30 let. Lze tak soudit z přelivu strany s nemladším elektorátem - SZ - k nevoličům a k ODS. Ukazuje také, že spoléhat na automatický přeliv voličů KSČM k ČSSD v 2. kole je velmi ošidné. V obvodu 24 Praha 9 - byl tento přeliv výrazný a patrně doporučený, jinde zřejmě jen sporadický a nahodilý. Výsledky zrcadlem průzkůmů veřejného mínění Marek Německý Výsledky průzkumu veřejného mínění uskutečněného v červnu 2008 naznačovaly mírný náskok ČSSD ve stranických preferencích i v oblasti Prahy. Přesto se však ČSSD nepodařilo tento náskok proměnit do podoby volebního vítězství v senátních volbách. Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu, hnutí nebo koalici byste ve volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY pravděpodobně volil(a)? 86 Celkem Pohlaví dotázaného VĚKOVÁ KATEGORIE Muž Žena Bez maturity Vzdělání Maturita ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED Strana zelených Jiná strana Žádná Odmítl Neví Dopustíme-li se hrubého zjednodušení a počítáme-li stranické preference homogenně na celou Prahu, dospíváme k následujícím číslům ukazujícím volební účast sympatizantů parlamentních stran v populaci. VŠ

87 Praha 5 V obvodě č. 21 Praha 5 bylo v prvním kole ve voličském seznamu zapsáno voličů. Magazín - Čas volby 2009 Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných počet zprac, v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů 1, kolo , ,39 2, kolo , ,76 Na základě stranických preferencí dospíváme k následujícím počtům sympatizantů ČSSD a ODS v Praze 5: Voličský potenciál Praha 5 ČSSD ODS Matematickým výpočtem pak zjistíme, že kandidáta ODS v 1. kole volilo 38,5 % stranických sympatizantů ODS, kandidáta ČSSD 27,53 % stranických sympatizantů ČSSD. Analýza druhého kola je problematičtější, protože zde docházelo k přelivu hlasů od nepostoupivších kandidátů, ale čistě hypoteticky dosáhl kandidát ODS na 65,76 voličského potenciálu ODS, zatímco kandidát ČSSD na 49,77 % voličského potenciálu ČSSD. Volební Navrhující Politická Počty hlasů využitý voličský potenciál příjmení, jméno, tituly strana strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1.kolo 2. kolo Škaloud Miroslav RNDr. ODS ODS ODS ,5 65,76 Witzany Jiří Prof. Ing. DrSc. ČSSD ČSSD BEZPP ,53 49,77 Praha 9 Ve volebním seznamu obvodu č. 24. Praha 9 se nachází voličů. Tomu by odpovídal voličský potenciál: voličský potenciál ČSSD ODS Docházíme k závěru, že v prvním kole využil kandidát ČSSD 31,07% voličského potenciálu ČSSD, zatímco kandidát ODS 42,30% voličského potenciálu ODS. V druhém kole hypoteticky dosáhl kandidát ODS na 66,65% a kandidát ČSSD na 50,35% voličského potenciálu své strany. Kandidát Volební Navrhující Politická Počty hlasů Využitý voličský potenciál příjmení, jméno, tituly strana strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo Kladívko Tomáš ODS ODS ODS ,30 66,65 Koskuba Jiří MUDr. ČSSD ČSSD ČSSD ,07 50,35 Praha 1 V obvodě č. 27 Praha 1 docházíme k následujícím číslům voličských potenciálů stran do Poslanecké sněmovny (počítáno z voličů zapsaných v seznamu): voličský potenciál ČSSD ODS KSČM 8063 KDU-ČSL 3584 SZ 8959 Jiná strana 5376 V Praze 1 jsme počítali i hlasy významnějších nepostoupivších kandidátů. Procento využití voličského potenciálu u Martina Stránského i Martina Mejstříka je počítáno z odpovědí jiná strana. Vidíme, že v obvodě Praha 1 se kandidátům obou hlavních politických stran dařilo v prvním kole využít voličský potenciál své mateřské strany velmi málo. Naproti tomu kandidát Pavel Klener, získal řadu hlasů i od jiných voličských skupin než od voličů KDU-ČSL. 87

88 Kandidát Volební Navrhující Politická Počty hlasů využitý voličský potenciál mateřské strany v % číslo příjmení, jméno, tituly strana strana příslušnost kolo 1. kolo 2. kolo 1 Klener Pavel Prof. MUDr. DrSC. KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP 3645 X 101,71 2 Kocáb Michael SZ SZ BEZPP 4742 X 52,93 4 Haindlová Blanka MUDr. ČSSD ČSSD BEZPP ,70 42,06 5 Stránský Martin MUDr. VV VV BEZPP 3704 X 68,90 6 Gušlbauerová Dagmar KSČM KSČM KSČM 1887 X 23,40 *7 Schwarz Zdeněk MUDr. ODS ODS BEZPP ,55 68,89 9 Mejstřík Martin US-DEU US-DEU BEZPP 2679 X 49,84 Vidíme tedy, že se kandidátům ČSSD nepodařilo zdaleka využít voličský potenciál ČSSD v Praze. Jednou z příčin může být nízká přesvědčenost voličů ČSSD o smyslu instituce Senátu vůbec. S tím souvisí i nižší ochota voličů ČSSD zúčastnit se voleb do Senátu. Pokud by se volby do Senátu ve Vašem volebním obvodě konaly, šel(šla) byste Vy osobně volit? 2 ČSSD ODS KSČM Strana zelených KDU-ČSL Jiná Určitě ano Spíše ano Možná Spíše ne Určitě ne obvod Praha 1 Praha 5 Praha 9 volební účast 33,7 33,5 33,2 využití voličského potenciálu kandidátem ČSSD 22,7 27,53 31,07 využití voličského potenciálu kandidátem ODS 35,55 38,5 42,3 Rozdíl oproti volební účasti ČSSD -11-5,97-2,13 Rozdíl oproti volební účasti ODS 1,85 5 9,1 rozdíl ve využití voličského potenciálu mezi ČSSD a ODS -12,85-10,97-11,23 Vidíme, že deklarovaná ochota zúčastnit se voleb do Senátu (určitě ano + spíše ano) je u voličů ODS vyšší o 16 p.b. než u voličů ČSSD. Rozdíl ve využití voličského potenciálu kandidáty ČSSD a ODS v 1. kole senátních voleb činil zhruba 12 p. b. Ve všech obvodech byla účast sympatizantů ČSSD nižší než průměrná volební účast. Role volební účasti v Praze Uvedené tabulky ukazují, že ČSSD nemusí k vítězstvím v Praze stačit vyšší stranické preference, než má ODS. Jak ukazuje následující tabulka z červnového výzkumu, ochota sympatizantů ČSSD zúčastnit se voleb do Poslanecké sněmovny je stále nižší než ochota sympatizantů ODS. Tím spíše to platí pro volby druhého řádu, kde je volební účast výrazně nižší. Představte si, že by se příští týden konaly volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY parlamentu ČR, šel(šla) byste volit? 3 Celkem ČSSD ODS KSČM Kterou stranu by volil příští týden do PS KDU- ČSL SZ Jiná Neví, bez odpovědi Ano/možná/ne 62/20/18 73/21/6 80/12/8 75/7/17 69/15/15 62/28/9 58/26/16 16/30/55 Určitě ano Spíše ano Možná Spíše ne Určitě ne Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu, hnutí nebo koalici byste ve volbách do ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY pravděpodobně volil(a)? Celkem ČSSD ODS KSČM Kterou stranu by volil příští týden do PS KDU- ČSL SZ Jiná Neví, bez odpovědi ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED Strana zelených Jiná strana Žádná Odmítl Neví

89 Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu, hnutí nebo koalici byste ve volbách do ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY pravděpodobně volil(a)? Celkem Pohlaví dotázaného VĚKOVÁ KATEGORIE Muž Žena Bez maturity Vzdělání Maturita ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED Strana zelených Jiná strana Žádná Odmítl Neví VŠ Graf 4 ukazuje rozdíl v počtu hlasů mezi ČSSD a ODS v Praze v závislosti na volební účasti pro volby do Poslanecké sněmovny, data pocházejí z výzkumu STEM v Praze, červen Graf 5 ukazuje počet hlasů v závislosti na volební účasti pro volby do ZHMP. Z následujícího grafu vyplývá, že při současných stranických preferencích má ČSSD šanci porazit v Praze ODS při volební účasti vyšší jak 65 %, zatímco pro vítězství do ZHMP potřebuje volební účast vyšší než 77 %, což je pro volby druhého řádu naprosto nerealistické očekávání. Demografické charakteristiky elektorátu ČSSD a konkurenčních stran v Praze Velmi zajímavé je srovnání demografických charakteristik voličů ČSSD v Praze a v celé ČR (soubor STEM trendy červen 2008). Průměrný pražský volič ČSSD se od celorepublikového liší v následujících charakteristikách: 1. Pražský volič ČSSD je starší než volič celorepublikový. V Praze tvoří mladí lidé do 30 let 10% voličů ČSSD, zatímco v celé republice 15 %, senioři tvoří 32 % voličů ČSSD, zatímco v celé republice 26 %. 2. Pražský volič ČSSD je vzdělanější než volič celorepublikový. Vysokoškolské vzdělání má 19% pražských voličů ČSSD, ale jenom 8% celorepublikových, maturitu má 41% pražských voličů ČSSD, ale jen 32% celorepublikových. 41 % pražských voličů naší strany nemá maturitu, zatímco v celé republice ji nemá 60% našich voličů. 3. Uvedené závěry souvisí s rozdílnou vzdělanostní strukturou populace v Praze a v celé ČR. Zatímco v populaci ČR tvoří VŠ 10 %, v Praze tvoří 22 % populace. Maturitu má v Praze 41%, zatímco v ČR 32% populace. V pražské populaci je o 13 p.b. méně vyučených a o 8 p. b. méně lidí se základním vzděláním. Lidí bez maturity je tak v Praze o 21 p.b. méně než v celé populaci. 89

90 Pokud jde o další politické strany lze konstatovat následující rozdíly: ODS: Logicky vyšší procento vysokoškolských voličů v elektorátu. KSČM: V elektorátu v Praze má vyšší zastoupení seniorů, než v elektorátu celorepublikovém (rozdíl 9 p.b.) Z toho lze usuzovat oslabování volební podpory KSČM v Praze v důsledku částečného vymírání elektorátu. Strana zelených: V pražském elektorátu více než v elektorátu celorepublikovém jsou méně zastoupeni lidé do 30 let a více zastoupeni lidé mladšího středního věku. To může souviset s více bohémským prostředím v Praze, kde se i po třiceti dá věnovat postmateriálnímu životnímu stylu. V elektorátu SZ jsou výrazně méně zastoupeni lidé nad 45 let než ve zbytku ČR. Pohlaví Celkem Kterou strany by volil příští týden do PS ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL SZ Jiná Neví, bez odpovědi Muž Žena Věk Celkem Kterou strany by volil příští týden do PS ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL SZ Jiná Neví, bez odpovědi 18 až 29 let až 44 let až 59 let a více let Vzdělání Celkem Kterou strany by volil příští týden do PS ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL SZ Jiná Neví, bez odpovědi Základní Vyučen Maturita VŠ Hodnocení vývoje v Praze červnový výzkum Pražané jsou rozpolcení co do hodnocení vývoje v Praze. 51% z nich se domnívá, že situace v Praze se ubírá správným směrem. Optimistické hodnocení sdílejí parlamentní voliči vládních koaličních stran: ODS (87 %), SZ (70%) a KDU-ČSL (65 %). Naopak nespokojeni jsou voliči ČSSD (26 %) a KSČM (14 %). Pokud jde o demografické skupiny, je zde výrazná závislost na věku a vzdělání. Spokojenost rapidně klesá s rostoucím věkem a naopak roste se vzděláním. Pražané jsou také rozpolcení v otázce hlavního faktoru vývoje v Praze. 52 % z nich se domnívá, že rozhodující roli hraje správa Prahy a 48 % přisuzuje rozhodující vliv vládní politice. Přičemž platí, že ti, kteří posuzují situaci v Praze pozitivně, kladou důraz na vliv správy Prahy, zatímco ti, kteří hodnotí vývoj negativně, kladou důraz na vliv vládní politiky. Tato situace se jeví jako rizikovou z hlediska potencionálního úsilí ČSSD vyhrát volby do ZHMP, protože nespokojení občané přisuzují odpovědnost spíše vládě než magistrátu. Obecně vzato, řekl(a) byste, že situace v Praze se v posledních dvou letech ubírá správným nebo špatným směrem? 90 Celkem ČSSD ODS KSČM Kterou stranu by volil příští týden do PS KDU- ČSL SZ Jiná Neví, bez odpovědi Správným směrem Špatným směrem Obecně vzato, řekl(a) byste, že situace v Praze se v posledních dvou letech ubírá správným nebo špatným směrem? Celkem Pohlaví dotázaného VĚKOVÁ KATEGORIE Vzdělání Muž Žena Bez maturity Maturita VŠ Správným směrem Špatným směrem

91 Obecně vzato, řekl(a) byste, že situace v Praze se v posledních dvou letech ubírá správným nebo špatným směrem? Celkem Řekl(a) byste, že situace v Praze se tímto směrem ubírá spíše vlivem vládní politiky na celostátní úrovni nebo spíše vlivem správy na úrovni města Prahy? Vládní politiky Správy Prahy Správným směrem Špatným směrem Pokud jde o jednotlivé voličské segmenty, názor přisuzující rozhodující roli faktoru dobré správy Prahy převládá u voličů ODS a SZ. Voliči KDU-ČSL přisuzují rozhodující roli faktoru vládní politiky, pravděpodobně z důvodů nízkého vlivu komunální KDU-ČSL v Praze. Komunisté poměrně logicky viní ze situace vládní politiku. Zajímavý je výsledek u parlamentních voličů ČSSD, kteří jsou rozděleni zhruba na dvě poloviny. To lze interpretovat tak, že voliči ČSSD jsou nespokojeni jak se správou Prahy, tak i s vládní politikou. Pokud jde o demografické skupiny, platí zásada, že hlavní vliv správě Prahy přisuzují ty segmenty, ve kterých má ODS silnou podporu: vysokoškolsky vzdělaní a mladí (oboje 59%). Voličský segment ODS v Praze se zřejmě upíná k magistrátní správě jako k naději ODS tváři tvář rozčarování z vládní politiky. Řekl(a) byste, že situace v Praze se tímto směrem ubírá spíše vlivem vládní politiky na celostátní úrovni nebo spíše vlivem správy na úrovni města Prahy? Celkem ČSSD ODS KSČM Kterou stranu by volil příští týden do PS KDU- ČSL SZ Jiná Neví, bez odpovědi Vládní politiky Správy Prahy Řekl(a) byste, že situace v Praze se tímto směrem ubírá spíše vlivem vládní politiky na celostátní úrovni nebo spíše vlivem správy na úrovni města Prahy? Celkem Pohlaví dotázaného VĚKOVÁ KATEGORIE Muž Žena Bez maturity Vzdělání Maturita VŠ Vládní politiky Správy Prahy Řekl(a) byste, že situace v Praze se tímto směrem ubírá spíše vlivem vládní politiky na celostátní úrovni nebo spíše vlivem správy na úrovni města Prahy? Celkem Obecně vzato, řekl(a) byste, že situace v Praze se v posledních dvou letech ubírá správným nebo špatným směrem? Správným směrem Špatným směrem Vládní politiky Správy Prahy Jak Pražané hodnotí celostátní politiku červnový výzkum Která vláda byla lepší? Vládu Jiřího Paroubka považuje za lepší 56 % Pražanů. Kladné hodnocení vlády J. P. výrazně převládá u voličů ČSSD a KSČM. Voliči KDU-ČSL jsou rozděleni zhruba na dvě části, přičemž mírně převažuje podpora vlády Mirka Topolánka. Voliči ODS a SZ výrazně preferují vládu Mirka Topolánka. Zajímavější je pohled na demografické segmenty. Rozhodující roli zde hraje věková hranice 45 let. Lidé do 45 let většinově preferují vládu Mirka Topolánka, Pražané nad 45 let preferují vládu Jiřího Paroubka. Vládu Jiřího Paroubka výrazně preferují lidé bez maturity, vládu Mirka Topolánka mírně preferují vysokoškolsky vzdělaní, lidé s maturitou jsou rozděleni zhruba na dvě poloviny. Kterou vládu považujete Vy osobně celkově za lepší bývalou vládu Jiřího Paroubka, nebo současnou vládu Mirka Topolánka? Celkem Kterou stranu by volil příští týden do PS KDU- ČSSD ODS KSČM SZ Jiná ČSL Neví, bez odpovědi Vládu JP/vládu MT 56/44 94/6 8/92 95/5 47/53 31/68 48/52 64/37 Určitě vládu Jiřího Paroubka Spíše vládu Jiřího Paroubka Spíše vládu Mirka Topolánka Určitě vládu Mirka Topolánka

92 Kterou vládu považujete Vy osobně celkově za lepší bývalou vládu Jiřího Paroubka, nebo současnou vládu Mirka Topolánka? Celkem Pohlaví dotázaného VĚKOVÁ KATEGORIE Muž Žena Bez maturity Vzdělání Maturita Vládu JP/vládu MT 56/44 55/46 57/43 34/66 46/54 65/35 75/25 68/32 52/48 44/56 Určitě vládu Jiřího Paroubka Spíše vládu Jiřího Paroubka Spíše vládu Mirka Topolánka Určitě vládu Mirka Topolánka VŠ Která strana má lepší vizi? Mírná většina Pražanů (56%) zastává názor, že ČSSD má lepší vizi, jakým směrem by se země měla ubírat, než ODS. Kromě elektorátu ČSSD a KSČM zastává tento názor také mírná většina voličů KDU-ČSL (54%). Naopak u voličů SZ je výrazná podpora vize ODS (71%). Pokud jde o demografické skupiny, opět zde platí známá zásada, že voliči mladší než 45 let preferují vizi ODS, voliči starší 45 let vizi ČSSD, voliči bez maturity vizi ČSSD, voliči s vysokoškolským vzděláním vizi ODS, maturanti jsou rozděleni zhruba půl na půl. Která ze dvou největších stran zastoupených v parlamentu ODS a ČSSD má podle Vašeho názoru lepší představu, jakým směrem by se měla naše země ubírat? Která ze dvou největších stran zastoupených v parlamentu ODS a ČSSD má podle Vašeho názoru lepší představu, jakým směrem by se měla naše země ubírat? Celkem ČSSD ODS KSČM Kterou stranu by volil příští týden do PS KDU- ČSL SZ Jiná Neví, bez odpovědi ČSSD/ODS 56/44 94/6 3/97 96/4 54/46 29/71 55/46 65/36 Určitě ČSSD Spíše ČSSD Spíše ODS Určitě ODS Celkem Pohlaví dotázaného VĚKOVÁ KATEGORIE Muž Žena Bez maturity Vzdělání Maturita ČSSD/ODS 56/44 53/47 57/43 35/66 44/56 63/36 76/25 68/32 51/48 44/57 Určitě ČSSD Spíše ČSSD Spíše ODS Určitě ODS VŠ Analýza krajských voleb v okresech Praha-Západ a Praha-východ. Pás satelitních městeček okolo Prahy Marek Německý Situace ČSSD v Praze nemusí být z dlouhodobého hlediska vnímána beznadějně. Stále více se totiž začíná projevovat trendpostupného vystěhovávání se bohatších občanů Prahy do okolních satelitních městeček, který známe ze Západní Evropy a USA. Praha tak exportujuje do okolních satelitních městeček pravicový elektorát. Lze předpokládat, že časem tak mohou ve vnitřním městě nabývat na počtu méně movitější občané, kteří by mohli být náchylnější k volbě levostředové strany, jakou je ČSSD. To je ostatně trend patrný ve většině metropolí Západní Evropy. Z tohoto důvodu jsme do analýzy Prahy zahrnuli i analýzu výsledků krajských voleb v okresech Praha-Západ a Praha-Východ. Při analýze krajských voleb v roce 2008 docházíme k závěru, že v okolí Prahy se nachází zhruba čtyři oblasti, ve kterých se koncentrují satelitní městečka: Oblast okolo Černošic, 2. Oblast okolo Říčan, 3. Roztoky a okolí, 4. Brandýs nad Labem a okolí.

93 Následující tabulka udává obce, ve kterých dosáhla ODS v okrese Praha-Západ v krajských volbách 2008 více jak 50 % hlasů: % ČSSD % ODS Zvole 18 60,59 Okoř Řitka 18,8 57,26 Roblín 24,39 53,65 Pohoří 23,25 53,48 Lety 21,71 53,03 Ohrobec 19,03 52,87 Dobřichovice 21,86 52,56 Jíloviště 16,99 52,17 Černolice Vestec 20,62 51,94 Černošice 19,12 51,69 Velké Přílepy 16,4 51,27 Trnová 29,82 50,87 Únětice 13,56 50,75 Statenice 25,46 50,56 Horoměřice 24,02 50,26 Následující tabulka udává podobné obce v okrese Praha-Východ % ODS % ČSSD Babice 64,18 19,59 Herink 60,71 17,85 Květnice 59,93 17,7 Louňovice 57,66 19,66 Kunice 56,37 15,72 Popovičky 56,25 18,75 Světice 55,71 24,04 Nupaky 53,94 35,52 Káraný 53,73 22,89 Zdiby 53,01 19,56 Zeleneč 52,78 17,55 Sulice 52,69 16,36 Křížkový Újezdec 52,43 13,41 Mratín 52,05 29,02 Panenské Břežany 50,89 21,42 Přezletice 50,83 25,27 Všestary 50,51 14,43 Tehovec 50,36 30,65 Petříkov 50 17,74 Naopak následující tabulky udávají obce, ve kterých ČSSD dosáhla více jak 35 % hlasů: Praha-Západ % ČSSD ODS % Štěchovice 42,83 37,86 Čisovice 40,42 31,91 Dobříč 39,21 33,33 Jeneč 35,86 28,01 Kytín 35,33 39,33 ODS % ČSSD % Prusice 25 53,57 Kostelní Hlavno 24,06 45,86 Polerady 20,96 45,16 Vlkančice Oleška 23,07 39,79 Předboj 40,62 39,37 Odolena Voda 31,51 39,13 Dobročovice 38,09 38,09 Výžerky Sluštice 28,34 37,79 Sudovo Hlavno 31,94 37,5 Nučice 25,22 36,03 Nupaky 53,94 35,52 Vidíme, že ČSSD dosáhla nadproporčních výsledků v okresech Praha- -Západ a Praha-Východ v periferních oblastech těchto okresů, které se zařezávají do okolních okresů Středočeského kraje (Kytín, Jeneč, Odolená Voda, Sudovo Hlavno, Kostelní Hlavno, Oleška, Nučice, Vlkančice). Jistou naději do budoucna může představovat tedy demografický trend, kdy se bohatší občané vystěhovávají do okolních satelitních městeček a do Prahy naopak přicházejí za prací lidé z chudších a tedy levicovějších regionů ČR (viz tabulka migrace v příloze). Tito lidé zejména pocházejí z Ústeckého, Jihomoravského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 93

94 Závěry a politická doporučení Mgr. Lukáš Jelínek Politická atmosféra v Praze Politická atmosféra se v hlavním městě liší od zbytku republiky. Vyšší příjmy a vyšší životní úroveň souvisí se specifickými zájmy, potřebami a politickými preferencemi voličů. Kvalita života v Praze voličům umožňuje, aby vedle ekonomických či sociálních témat akcentovali témata související s kulturou, vzděláním, kvalitou životního prostředí Spojitost s tématy mimopražskými skýtá termín veřejné služby přestože v Praze zajímají občany jiné než na venkově (spíše řeší osud divadel než rušení pošt). Obecně volby 2008 potvrdily polarizaci společnosti a rostoucí sympatie k politice a sdělením ČSSD. Již nejen vzdálené regiony, ale i zbytek ČR a velká města s výjimkou Prahy sdílejí optiku soc.dem. Ovšem i v Praze se potvrdil trend posilování velkých stran na úkor malých. Senátní volba Pražanů nebyla nikdy tak stranická jako letos. Z tohoto pohledu je postup kandidátů ČSSD do druhého kola a vyrovnaný souboj s ODS nejen dobrou zprávou a velmi dobrým výsledkem, ale také potvrzením tendence občanů hledat alternativu vůči ODS již nejen u středo-pravé konkurence, ale i na levici. Demografická strukturovanost hlavního města Při letmém pohledu na výsledky z jednotlivých městských částí a okrsků se potvrdila demografická strukturovanost hlavního města a lokalizace určitých převažujících sociálních skupin na území Prahy: levicovější sídliště (západní Praha, Letňany, Prosek ), pravicové satelity (Koloděje, Satalice ), mix levicových starousedlíků a pravicových náplav v periferních částech (Horní a Dolní Počernice ), lokální problémy dopravní či ekologické (Klánovice), role (ne)populárních starostů, svéráz obyvatel Prahy 1 apod. V naprosté většině obvodů/ okrsků/městských částí ČSSD staví na své dlouhodobé práci, dlouhodobých výsledcích Důraz Pražanů na estetický rozměr politiky Pražané si mohou dovolit, aby vedle politického programu - obsahu sdělení zkoumali i formu, obal. S tím souvisí i jistá estetická kritéria, jimiž jsou politici a politické strany porovnávány. Pražské voliče zajímá, s kým se politici stýkají, jak vystupují, jak hovoří, i jak se oblékají Mnohem větší vliv než na mimopražské na ně mají kauzy a aféry přímo či nepřímo spojené s politiky. V případě ČSSD šlo letos o případ Ďuričko-Kočka a o problematické osoby, s nimiž se však dle Jiřího Paroubka stýká každý, kdo v Praze něco znamená. Pokud se dají vysvětlit smutné události kolem rodiny Kočků, tak velmi těžko obhajitelná jsou některá vyjádření předsedy ČSSD (včetně spekulací, zda Ďuričko je/byl jeho přítelem/známým). Zároveň ale platí, že poměr významu této události vůči ostatním není klíčový. Mnohem důležitější je obecná pověst ČSSD u Pražanů, ať už se zakládající na skutečnostech či mediálních mýtech. Zatímco mimo Prahu jsou voliči k ČSSD a jejím aférám shovívaví, v Praze panuje obdobná shovívavost vůči ODS (viz Bémova stanoviska k Národní knihovně, starosta Jančík na Praze 5 apod.) Hodnocení kvalit kandidátů Kandidáti ČSSD ve všech třech pražských obvodech dosáhli srovnatelných výsledků bez ohledu na jejich odborné, veřejné zázemí, (ne)členství v ČSSD, obecnou známost, způsob vedení kampaně Nezávislý akademik širšího věhlasu, lokálně populární lékařka či nepříliš se prezentující primář všichni se ukázali být kompatibilními s celorepublikovou oranžovou vlnou, kdy ČSSD bodovala zejména jako značka a jako symbol nesouhlasu s politikou vládní ODS. Potvrdilo se, že důležité je především dodržovat jistý osobnostní standard kandidátů na němž lze dále stavět kampaň jako takovou. Vybraní kandidáti velmi vhodně drželi sobě blízká téma: vzdělanost, zdravotnictví, sociální otázky, tématiku důchodců apod. Hodnocení volební kampaně v Praze Razantní kampaň ČSSD vedená celostátně byla v pražských volebních obvodech doplněna standardní kontaktní, informační a motivační kampaní senátních kandidátů. Ti se občas museli potýkat s konfliktním či neetickým přístupem svého okolí. Tímto způsobem mohl kandidátce na Praze 1 uškodit verbální souboj s Michaelem Kocábem, počínaje zbytečně výraznou náklonností Davida Ratha Kocábovi a konče důraznou protikampaní Jiřího Paroubka (kauza Trend) v odpovědi na Kocábovy neomalené výroky na adresu přístupu ČSSD k americké protiraketové obraně. Náladu na Praze 9 ovlivnila a podporu protikandidátovi ve 2. kole způsobila nepravdivá informace o roli Vlastimila Ježka (za KDU-ČSL) při výstavbě zbytečného, avšak nákladného mrakodrapu původně určeného pro Český rozhlas, který Ježek v 90.letech řídil. Kampaň 2008 se od předešlých lišila zejména rostoucí ochotou občanů naslouchat. Každý kandidát si ji přizpůsobil podle svého, v míře osobního nasazení i způsobu komunikace. Do značné míry však byli odkázáni na profesionalitu volebních štábů, obratnost OVV a míru zájmů řadových členů ČSSD pomoci. Problémy v kampani Zde se dotýkáme otázky, nakolik ČSSD věřila ve svůj úspěch. Apatie části členské základny vůči aktivní kampani se ukázala jako již tradiční jev. Rovněž úroveň profesionálů a agentur na kampani spolupracujících byla různá. Komplikace způsobily i rozdílné výše příspěvků vedení ČSSD na kampaň jednotlivých kandidátů. Ostatně v některých obvodech napříč republikou byli dle vyjádření členů ČSSD nominováni uchazeči bez větší pozornosti a přísně stanovených kvalifikačních kritérií. Není překvapením, že i soc.dem. byla šokována intenzitou své výhry. Do budoucna by měla mnohem intenzivněji pracovat s vědomím, že vyhrát se dá, a přizpůsobit mu podobu, styl kampaně. Politická témata voleb Volební výsledek v Praze vedle programu a osobností kandidátů, intenzity ústřední kampaně a estetičnosti, pověsti stran a jejich lídrů tradičně ovlivňují i další prvky: typická metropolitní politická témata a zkušenost s místní, městskou politickou reprezentací. Podle prvních náznaků vstoupila do pražských voleb témata zdravotnictví, nájemního bydlení, dopravy či životního prostředí. Oproti předpokladům méně atraktivní byla mediálně vděčná témata typu spor o novou budovu Národní knihovny. Pro podstatnou část voličů je významným vodítkem práce vedení městské samosprávy. Jisté komplikace působí, že při pohledu zvnějšku není zřejmé, kdo tvoří magistrátní koalici a kdo opozici. Jaká je pozice SNK-ED? Jaká zelených? Jaká ČSSD? Sociální demokracii se dodnes přes chrlená prohlášení a tiskové zprávy - nepodařilo získat pověst reálné, stěžejní a důsledné opoziční strany. 94

95 Projekt středolevých koalic před prvním kolem senátních voleb Centrální i městské vládnutí ODS této straně přineslo v Praze početný tábor odpůrců. Častěji než ČSSD podporují menší pravicové a středové strany, případně nezávislé kandidáty. Na Praze 1 se letos např. utkali čtyři silní kandidáti za malé strany, resp. nezávislí. Navzájem své šance vyrušili a přímo úměrně tím pomohli kandidátům ODS a ČSSD. Na Praze 5 stála proti soc.dem. kandidátovi Jiřímu Witzanymu Helena Illnerové nominovaná SZ, tedy osobnost velmi podobného profilu. V případě neúspěchu malých stran či nezávislých kandidátů v prvním kole v Praze jejich voliči následně zpravidla přecházejí do tábora ODS, jež je leckdy vnímána jako menší zlo. Je čitelnější, velkoměstsky antikomunistická, personálně přitažlivá. Přitom programově by menším stranám a nezávislým a také jejich voličům - měla být zákonitě bližší ČSSD. Logický by byl oboustranný a dlouhodobý zájem ODS s praktikami u ní běžnými rukou společnou a nerozdílnou porazit. Při síle ODS v Praze již nestačí dojednávat na poslední chvíli podporu pro kandidáty ve druhém senátním kole. Pro ODS zničující by byla širší středo-levá koalice již pro první kolo senátních voleb. Jak ukazuje výběr řady kandidátů, mají ČSSD, SZ či KDU-ČSL beztak tendenci stavět velmi podobné, názorově blízké osobnosti. K tomu je důležité upřesnit si zadání: Je jím co nejlepší výsledek ČSSD (i za cenu druhého místa), nebo porážka ODS (byť jiným než soc.dem.kandidátem)? Prvním krokem ČSSD by každopádně mělo být zevrubnější rozvíjení spolupráce s občanskými sdruženími, NGO a vlivnými individualitami formujícími veřejné mínění, včetně zástupců médií. Sociálně demokratické strany v evropských metropolích bývají silná, široká a rozvětvená hnutí. Jak ale napovídají čerstvá sociologická šetření, je pražský volič mnohem radikálnější, levicovější než soc.dem. volič mimopražský. To se dá vysvětlit jako ideová průzračnost pražských sympatizantů ČSSD, ale také jako neschopnost sociální demokracie vykročit do složitějšího, středového politického terénu. Zatímco mimo Prahu je již běžné, že ČSSD podporují lokálně vlivní lékaři, učitelé, intelektuálové, v Praze se k nim cesta hledá jen obtížně. Přitom příležitosti jsou například nedávná krize pražských divadel. Svůj podíl viny na zabetonování pražského neúspěchu ČSSD pochopitelně nese i její nevýrazná městská politická reprezentace. Nicméně letošní výsledek ČSSD napovídá, že kmotry vítězství mohou být i méně zdatní politici, pakliže vsadí na kompetentní, věrohodný, programově kompaktní a lidsky přesvědčivý přístup. Proto by personální obrodě ČSSD měla v Praze předcházet debata o prioritních tématech, výkladní skříni metropolitní ČSSD. Ostatně právě ona by mohla nejlépe vygenerovat optimální a charismatické lídry. Závěrečné hodnocení ČSSD v Praze tentokrát (opět) prohrála, přesto předvedla, že umí aktivizovat nemalou část voličů a zaznamenat velmi solidní výsledek. Proto není stud nad vykonanou prací na místě. Od konečného vítězství ČSSD ale možná dělily právě jen některé výše popsané nedostatky. Proto by neměl být žádný z faktorů týkajících se voleb, kampaně a dlouhodobého postavení ČSSD v Praze bagatelizován. Přílohy: Administrativní rozdělení hlavního města Prahy na 57 městských části1 Následující grafy pocházejí z databází Českého statistického úřadu. 95

96 Obecně vzato, řekl(a) byste, že situace v Praze se v posledních dvou letech ubírá správným nebo špatným směrem? Řekl(a) byste, že situace v Praze se tímto směrem ubírá spíše vlivem vládní politiky na celostátní úrovni nebo spíše vlivem správy na úrovni města Prahy? Pražský výzkum, STEM, červen Kterou vládu považujete Vy osobně celkově za lepší bývalou vládu Jiřího Paroubka, nebo současnou vládu Mirka Topolánka? (%) Která ze dvou největších stran zastoupených v parlamentu ODS a ČSSD má podle Vašeho názoru lepší představu, jakým směrem by se měla naše země ubírat? (%) 96

97 Grafy ukazující trendy přesunů podpory mezi kandidáty 97

98 V Praze 5 sice existuje silná lineární regrese mezi procentem hlasů pro kom. kandidáta a nárůstem hlasů kandidáta ČSSD v druhém kole, ale z grafu je patrný silný rozptyl. Z korelační analýzy můžeme vyvodit, že pouze 2,23% rozptylu lze vysvětlit daným trendem. V případě Prahy 9 nám umožňuje daný trend vysvětlit 10 % rozptylu. 98

99 Postřehy z tisku Téma: současný stav a vedení pražského magistrátu Magazín - Čas volby 2009 Primátor Pavel Bém mnoho slibů nesplnil Líbivá hesla z předvolební kampaně pražské ODS zůstala většinou jen na plakátech Primátorování Pavla Béma (ODS) se přehouplo do druhé půle současného volebního období. Nabízí se proto porovnání Bémových předvolebních slibů s realitou. Zatím nezbývá než konstatovat, že spousta zásadních akcí, které měly život metropole pozitivně ovlivnit, se dál než na volební plakáty nedostala. Bém se před komunálními volbami v roce 2006 holedbal, jak bude město pod jeho vedením vzkvétat, a nasliboval hory doly. Považuji se za velmi autentického politika a nemám ve zvyku něco planě slibovat, tvrdil tehdy. A sliboval, až se prášilo. Například deset nových stanic metra, 32 kilometrů nových tramvajových tratí, 61 kilometrů městského okruhu, 450 km nových cyklostezek. Nebylo lavičky, která by nebyla popsána jeho vidinami. Jules Verne by se nemusel stydět. Stejně jako do písmene ručím za slíbených deset nových stanic metra, 450 kilometrů cyklostezek nebo 61 kilometrů pražského okruhu, chci splnit i tento slib na billboardech, řekl primátor, když na plakátech žádal: Dejte mi pár minut, já vám dám čtyři roky. A krátce na to zmizel na několik týdnů v Himálaji. Bémovy sliby se zřejmě do konce volebního období v roce 2010 nenaplní. Ostatně, ani Programové prohlášení rady nazvané Praha město pro život s nimi neladí. Je o mnoho skromnější. Deset nových stanic metra je pouhá iluze. Jisté jsou jen ty tři otevřené letos z Ládví do Letňan. Do konce příštího roku bude teprve zpracovaná projektová dokumentace pro prodloužení metra A do Ruzyně, stavbu příslušných objektů umožní až nově vznikající územní plán, který se bude schvalovat za rok. A na novou trasu metra D z Hlavního nádraží do Písnice se budou Pražané dlouho jenom těšit. Sám primátor Bém včera narychlo jednotlivé předvolební sliby nekomentoval. Jako už od voleb několikrát ale zopakoval, že si za svými sliby stojí. Jsme přibližně v polovině volebního období, obecně jsme i v polovině plnění předvolebních slibů, řekl Právu Bém. S plněním předvolebních slibů je ale podle zastupitele Jiřího Witzanyho (SNK ED) Bém na štíru. Mám pocit, že pan primátor potřebuje odejít z čela Prahy co nejrychleji, protože sliby versus realita jsou neúprosné. I proto možná směřuje k tomu, aby vyvolal předčasné sněmovní volby. Zřejmě cítí, že jeho popularita zatím sice přetrvává, ale neplněné sliby ho dohoní a mohou ji ohrozit, myslí si Witzany. Praha stále není průjezdná, jak Bém sliboval dokonce před minulým volebním obdobím, nových tramvajových kolejí nebude více, protože dopravní podnik na investice nemá, a deset nových stanic metra je také nesplnitelných. Zatím hlavní město v současném volebním období uvedlo do provozu necelý kilometr tramvajových kolejí z Laurové do Radlic. A kdy budou vznikat další? Nejdříve tak za dva roky, soudí ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Myslím si, že období vlády ODS je ve znamení naprostého neplnění volebních slibů a zdražování života Pražanů, soudí opoziční zastupitel Karel Březina (ČSSD). Sliby a realita od roku 2006 akce nové stanice metra nové cyklostezky nové tramvajové trati slib současný stav km 80 km cyklotras a 45 km cyklostezek 32 km 0,8 km Do písmene ručím za slíbených deset nových stanic pražského metra, 450 kilometrů cyklostezek nebo 61 kilometrů pražského okruhu Pavel Bém, primátor Regionální mutace Právo - Praha 99

100 » Jak nás vidí hvězdy - velký horoskop Svět a Česká republika v roce 2009 Září - nejdramatičtější měsíc roku! Leden Pro Českou republiku to z astrologického hlediska nevypadá nejlépe. V první půli ledna můžeme díky napětí mezi tranzitujícím Uranem a Marsem republiky očekávat hromadné havárie na našich silnicích. Naši kriminalisté a sportovci svedou těžké boje se svými protivníky a mohou být přitom zraněni. Požáry a výbuchy v průmyslových zařízeních napáchají nemalé škody. Koncem ledna lze u nás očekávat provalení se velkých afér vedoucích k odstoupení významných osob. (Jupiter kvadratura Slunce republiky). Mezi nejvýznamnější mundánní konstelace (platné pro celý svět) celého roku patří bezesporu vstup Jupitera do znamení Vodnáře 5. ledna V tomto znamení pak setrvá až do příštího roku. Jupiter ve Vodnáři podpoří liberální proudy ve světové politice (nový president USA Barack Obama má ve Vodnáři klíčový prvek každého osobního horoskopu ascendent) a náboženský či politický fanatismus by měl být postupně utlumen. Únor V únoru může mít naše republika vážné problémy s vodním živlem. Možné jsou záplavy či průniky škodlivin do zdrojů pitné vody. V lednu a v únoru může být český občan dosti otráven mravním bahnem významných představitelů státu a podnikatelské sféry. Pravděpodobné jsou i epidemie infekčních chorob. Ve druhé půli února se dostane ke slovu velmi nebezpečná konstelace (Saturn kvadratura 100 Mars republiky), která může přinést vážné trestné činy, požáry a výbuchy v průmyslu i v dopravě. Děje v cizině mohou poškodit i naše akciové trhy, ceny surovin mohou firmám působit velké ztráty a výběr daní nebude na dobré úrovni. V lednu a v únoru se také projeví mundánní opozice mezi Saturnem ve znamení Panny a Uranem ve znamení Ryb, která naznačuje velké úsilí nových hráčů na světovém politickém kolbišti o nastolení nové rovnováhy sil. Uran, který v astrologii naznačuje nový řád a nové metody vládnutí, se dostane do střetu s tím starým a konzervativním, představovaným v astrologii Saturnem. Důsledkem mohou být také velké výkyvy cen akcií a nestabilita na světových trzích. Březen První březnová dekáda je pro náš stát ještě dosti nepříznivá, pak se však začne astrologické nebe nad námi projasňovat. Koncem března a počátkem dubna by měla být naše politická scéna schopná lépe spolupracovat a přijímat rozumné zákony. Také naši podnikatelé a sportovci by se měli začít lépe prosazovat. V pátek 20. března ve 12 hodin 43 minuty 38 sekund SEČ vstoupí Slunce na své pouti ekliptikou do znamení Berana a pro astrology tak přichází Nový rok. Do horoskopu sestaveného pro tento okamžik, který ovlivňuje život na celé Zemi po následující rok, se promítá opozice mezi Saturnem a Uranem. Lze tudíž oprávněně předpokládat, že po celý rok budou probíhat intenzívní boje mezi konzervativními a liberálními proudy ve společnosti. Výsledkem těchto bojů pak bude nová rovnováha těchto protikladných sil. Duben V prvních dvou dekádách dubna by měli zabodovat naši sportovci a také kriminalisté, nabírat dech by měla i naše ekonomika. (Saturn sextil Jupiter republiky, Jupiter sextil Mars republiky). Ve třetí dekádě se však pro nás astrologické klima prudce zhorší a můžeme očekávat nejen nepřízeň počasí, ale i děje v zahraničí, které přinesou zdražení surovin a ohrožení pracovních míst. (Jupiter opozice Luna republiky). Květen a červen Z hlediska konstelací platných pro celý svět to nejsou špatné měsíce. Jupiter na své pouti ekliptikou dožene Neptuna mezi 26. a 27. stupněm znamení Vodnáře a spolu s ním se v tomto rozmezí z pohledu geocentrického zastaví. Tato výjimečná konstelace přímo vybízí jednotlivce i celé státy, aby zakopaly válečnou sekyru a našly společnou řeč. Volnost, rovnost a bratrství heslo Vodnáře bude na pořadu dne. Státy s rozdílným společenským zřízením, s odlišnou kulturou a náboženstvím mohou nalézt společnou řeč a zapomenout na předchozí urážky a konflikty. Pro náš stát je však bohužel tento stupeň ekliptiky velmi citlivý, jelikož se nachází v přesné opozici na Saturna republiky, což nám může přinést naopak neporozumění s okolními státy a obviňování z nedodržování mezinárodních úmluv. Můžeme prohrát arbitráže, které budou stát daňové poplatníky velké peníze. Červenec a srpen Červenec je díky konjunkci Jupitera s Neptunem ideální měsíc pro cesty po vodě či k vodě (i do zámoří). V naší republice se lze obávat prudkých bouřek počátkem července, pak také na přelomu července a v prvních srpnových dnech, kdy konstelace specificky ovlivňující dění u nás budou dosti dramatické. Září Pro náš stát by to měl být vcelku úspěšný měsíc jak ve sféře ekonomické, tak v politice. Zato pro svět to bude nejdramatičtější měsíc roku 2009! Celá série opozic mezi znamením Panny a znamením Ryb dává tušit, že přijdou bouře v mezinárodních vztazích, na burzách i v přírodě. Zejména ve druhé a ve třetí dekádě jsou možné teroristické útoky, cyklóny, tornáda, výbuchy sopek a záplavy s enormními škodami na majetku i na lidských životech. Na scéně se mohou objevit

101 mimořádně nebezpečné počítačové i biologické viry. Světová ekonomika bude dostávat těžké rány, v různých lokalitách lze očekávat organizované projevy skupin obyvatel nespokojených se svou ekonomickou situací. Říjen a listopad Z pohledu geocentrického se Neptun zastavuje poblíž pozice Urana v horoskopu našeho státu a v opozici na Lunu a po celé dva měsíce pak je tu zvýšená pravděpodobnost šíření se infekčních chorob, mnozí zadlužení jedinci se ocitnou díky zásahům exekutorů zcela bez prostředků a přijde vystřízlivění po letech života nad poměry. Řádit může vodní živel a opět může dojít ke znečištění vodních zdrojů. Vládnoucí garnitura bude jen velmi těžko sestavovat rozpočet, který bude mít šanci projít sněmovnou. Výběr daní bude váznout a státní kasa se bude muset zadlužit více než by bylo v rozumné demokracii záhodno. Prosinec Potřetí a naposledy se v tomto roce na ekliptice setkávají Jupiter s Neptunem a v předvánočním čase vybízí k produchovnění a ke zkulturnění života. Rok 2009 přinese našemu státu velmi pravděpodobně značné ekonomické komplikace a také mnozí jedinci, kteří nedbali rad a předlužili se, se ocitnou ve stavu hmotné nouze. Nicméně všechno zlé je k něčemu dobré... Průměrný člověk, když se mu takzvaně dobře daří, tak se chová jako zdravé zvíře, jen rafinovaněji uspokojuje své tělesné potřeby. Avšak když přichází krize spojená s utrpením, tak se najednou zastaví, zamyslí se nad sebou a mnohdy přehodnotí své postoje. Slabý duch v krizi zapškne a zhroutí se, silný duch se probere, změní model chování, nabere sílu a jde vpřed poučen... Pro náš stát to bude jeden z posledních roků (ne-li úplně poslední), kdy bude ve větším měřítku tunelován státní majetek a kdy bude výrazným způsobem vystupovat na povrch mravní bahno významných činitelů minulosti. V dalších letech přestane Neptun, pohybující se dlouhá léta úsekem horoskopu zodpovědném za státní kasu, vytvářet nepříjemné vazby s planetami v horoskopu republiky - postupně se staneme standardní evropskou demokracií, která bude oscilovat střídavě mírně napravo či nalevo od středu. Po dvaceti letech od Sametové revoluce si to již slušní občané naši krásné země zaslouží... připravil Ing. Richard Stříbrný, tajemník Astrologické společnosti ČR» Magazín - Čas volby 2009 Hvězdopravec od Bílé řípy Říká se tomu genius loci neboli duch místa. Sídlí v mnoha malostranských komínech a prejzových střechách, ve věžích, je vepsán v ornamentech starobylých vrat, v dřevěných stropech, vytesán do barokního schodiště či klenby. Kdo ví, možná se skrývá i v té jedné jediné secesní klice, která patří k domu U Bílé řípy v Nerudově ulici, kde se zabydlel předseda Sekce profesionálních astrologů a člen výboru Astrologické společnosti České republiky - Ing. RI- CHARD STŘÍBNÝ, Denně ji brali do ruky lidé, kteří tu žili před námi. Na té klice zbyly jejich otisky. Možná i slavných hvězdářů - Tychona Brahe či Johannese Keplera... Novodobé tuláky po hvězdách přitahuje mystika pražského podhradí stejně silně jako jejich předchůdce. V úžasném podkroví, z jehož oken vidíte Prahu jako na dlani, si zbudoval meditační místnost a pozorovatelnu hvězd. Pomáhá mu i dalekohled a tak není divu, že hvězdy z této blízkosti hodně prozradí. Nerudova ulice patří k nejproslulejším lokalitám, kde se věda potkává s uměním a mysterium s životem. Odjakživa byla vyhledávána nejvýznamnějšími nositeli ducha, lidmi, kteří chápali minulost, žili přítomností a určovali směr budoucím generacím. Jakoby se dějiny opakovaly, astrolog v podhradí Kromě mnoha významných umělců žil U Bílé řípy i známý pražský Vodnář, velký herec, pan Josef Kemr. Ano, přiznám se, že to bylo pro mne obrovské potěšení a pohlazení na duši, když jsem se před stěhováním dozvěděl, že právě tento velký Vodnář pražský, kterého jsem si vždycky nesmírně vážil, zde bydlel. Patřím totiž do stejného znamení... Třeba se tak bude tento dům jednou skutečně nazývat. Znáte jeho historii? Domy v Nerudově ulici č. 35, 37 a 39 patří do 15. století a byly jedním velkým deskovým domem. Po požáru v roce 1541, kdy shořela velká část Malé Strany a Hradčan, byl rozdělen do tří domů, které vidíte v současné podobě. Základy však i po rekonstrukcích zůstaly zachovány, gotická sklepení jsou propojena různými podzemními chodbami, kde se dříve konaly významné historické obřady. Zde právě uvažuji o tom, že bych časem zřídil i alchymickou laboratoř... Alchymie má nakonec v Čechách také dlouhou tradici. O její rozšíření se významně zasadil hlavně Theofrastus Paracelsus z Hohenheimu a v českých zemích to byl zejména Bavor Rodovský z Hustířan. Skutečného vrcholu ovšem nabylo královské umění za vlády císaře Rudolfa II. Takže tu prostě cítím určitou sounáležitost, i když jsem se sem dostal až ve svých pětačtyřiceti letech. Myslím si, že tu ještě mohu vytvořit své velké dílo, třeba až nebudu nucen se živit jenom praktickou astrologií, učením a sestavováním horoskopů, budu psát - inspirován tímto prostředím - astrologické knihy nejen praktické, ale i vyšší filosofické úrovně. Koneckonců ideální to měli kolegové z minulých století, které si například platil Rudolf II., protože ti dělali horoskop pouze jemu, maximálně jeho milenkám a potomkům, mezitím měli ale čas bádat, zkoumat a psát. Samozřejmě neměli v té době zase počítače, takže jim to trvalo nesrovnatelně déle než nám. Našli k vám cestu například poslanci či senátoři, kteří vás mají takříkajíc za bukem? Už jich tu pár sedělo, samozřejmě, že to ale nikdo na veřejnosti neprozradí. U nás k tomu ještě doba neuzrála. amp 101

102 » Typologický test Nenahlížej dopředu, ale pracuj s textem tak, jak budeš odpovídat na otázky. Odpovídej na to, jaký(á)jsi nyní, nikoliv jaký(á)jsi byl(a). Tento test, který je dnes podáván zaměstnancům v mnoha velkých korporacích. jim napomáhá k zlepšení porozumění pro stávající i potencionální zákazníky. Je to pouze 10 prostých otázek, tak začni psát a užij si veselé výsledky. 1. Kdy se cítíš nejlépe? (a) ráno (b) během odpoledne a v podvečer (c) pozdě v noci 2. Obvykle chodíš: (a) spíše rychle, dlouhými kroky (b) spíše rychle, krátkými svižnými kroky (c) méně rychle, vzpřímeně, s rovným pohledem (d) méně rychle, s pohledem k zemi (e) velmi pomalu 3. Když mluvíš s lidmi, (a) stojíš se zkříženýma rukama (b) ruce máš spjaté (c) jednu či obě ruce máš založené po boku (d) dotýkáš se osoby, ke které mluvíš (e) pohráváš si s uchem, mneš si bradu nebo uhlazuješ vlasy 4. Když odpočíváš,sedíš s (a) nohama pokrčenýma v kolenou, srovnanýma na stranu (b) překříženýma nohama (c) nohama nataženýma či napřímenýma (d) jednou nohou složenou pod sebou 5. V případě, že tě něco opravdu pobaví, tvou reakcí je: (a) velký vděčný smích (b) smích, avšak nikoliv tak hlasitý (c) spíše dušený smích (d) rozpačitý úsměv 6. Při příchodu na večírek nebo jinou společenskou akci... (a) vstoupíš s hlasitým pozdravem, aby si tě všichni všimli (b) pozdravíš tišeji a hledáš někoho známého (c) velmi tiše pozdravíš, a pokoušíš se zůstat bez povšimnutí ostatních 7. Ve chvíli kdy se velmi soustředíš na těžkou práci a někdo tě vyruší: (a) uvítáš pauzu (b) budeš se cítit nesmírně podrážděně (c) něco mezi těmito extrémy 8. Které z následujících barev máš nejraději: (a) červená a oranžová (b) černá (c) žlutá nebo světle modrá (d) zelená (e) tmavě modrá nebo fialová (f) bílá (g) hnědá nebo šedá 9. Bezprostředně před usnutím ležíš: (a) rovně na zádech (b) rovně obličejem dolů na břiše (c) na boku, nepatrně zkroucen(a) (d) s hlavou na jedné paži (e) s hlavou pod přikrývkou 10. Často se ti zdá, že: (a) padáš (b) bojuješ nebo zápasíš (c) někoho hledáš (d) létáš či plaveš (e) - máš bezesnou noc (f) - tvé sny jsou vždy příjemné BODY: 1. (a) 2, (b) 4, (c) 6 2. (a) 6, (b) 4, (c) 7 (d) 3 (e) 2 3. (a) 4, (b) 2, (c) 5, (d) 7, (e) 6 4. (a) 4, (b) 6, (c) 2, (d) 1 5. (a) 6, (b) 4, (c) 3, (d) 5, 6. (a) 6, (b) 4, (c) 2, 7. (a) 6, (b) 2, (c) 4 8. (a) 6, (b) 7, (c) 5, (d) 4, (e) 3, (f) 2, (g) 1 9. (a) 7, (b) 6, (c) 4, (d) 2, (e) (a) 4, (b) 2, (c) 3, (d) 5, (e) 6, (f) 1 Sečtené body: NAD 60 BODŮ: Ostatní tě vidí, jako někoho, s kým by měli jednat opatrně. Vypadáš jako nafoukaný(á),egocentrický(á)a příliš dominantní. - Možná tě ostatní obdivují, přejí si tě předčít, ale ne vždycky ti věří, jelikož mají obavy, příliš se s tebou sdružovat. 51 AŽ 60 BODŮ: V očích ostatních jsi radostný(á), vysoce nestálý(á),poněkud impulzivní povahy. Přirozený vůdce činící rychle svá rozhodnutí, avšak ne vždy nejlépe. Vidí tě jako odvážného(ou),- dobrodružného(ou)a někoho, kdo všechno jednou zkusí; dokážeš využít příležitosti a vychutnat si dobrodružství. Vždy bavíš své okolí svojí vyzařující dobrou náladou. 41 AŽ 50 BODŮ: Ostatní tě vidí jako čerstvého(ou),živého(ou),pohledného(ou),zábavného(ou), praktického(ou) a vždy zajímavého(ou),někoho, kdo je neustále centru pozornosti, ale dostatečně vyváženě, nesobecky. Také tě považují za hodného(ou),ohleduplného(ou) a často trochu příliš štědrého(ou)s porozuměním; někdo, kdo je vždy obveselí či jim pomůže. 31 AŽ 40 BODŮ: Ostatní tě vidí jako citlivého(ou),obezřetného(ou),pečlivého(ou) a praktického(ou). Též jako chytrého(ou),nadaného nebo talentovaného, ale nenáročného. Nové přátelé si neutváříš tak rychle a snadno, ale jsi velmi solidní přítel a očekáváš stejnou solidaritu od druhých. Ti, kteří tě opravdu poznají,si uvědomují,jak je těžké otřást tvou důvěrou, avšak stane-li se tak, překonáváš to velmi dlouho. 21 AŽ 30 BODŮ: Přátelé tě vidí jako pilného(ou)a puntičkářského(ou).také velmi obezřetného(ou),nesmírně opatrného(ou),pomalého(ou) a stále pracující(ho). Jistě by je opravdu překvapilo, kdybys někdy učinil(a)něco impulzivního či absolutně bez rozmyslu, neboť spíše očekávají, že prověříš všechno ze všech možných stran a obvykle to zamítneš. Domnívají se, že takovéto reakce jsou částečně způsobeny tvojí opatrnou povahou. MÉNĚ NEŽ 21 BODŮ: Lidé si o tobě myslí, že jsi stydlivý(á), nervózní a nerozhodný(á), někdo kdo potřebuje dohled, kdo vždy chce někoho jiného pro rozhodování a kdo nechce být zapleten do jakékoliv záležitosti či vztahu. Vidí tě jako úzkostlivého člověka, který vždy vidí problémy i tam, kde žádné nejsou. Většinou připadáš lidem nudný, pokud tě dobře neznají. 102

103 » Kuchařské vychytávky Magazín - Čas volby 2009 Báječný recept na rychlou svíčkovou Všem zaměstnaným ženám, které jsou až do večera v práci a o víkendu schůzují. Tip na rychlou večeři, která doma vyvolá velké nadšení. P. S. S knedlíkem se nedělejte, kupte hotový! Za kolik budeme letos marodit?» Ještěrčí dýchání (z dobového tisku) Jednoduchá cesta k dlouhověkosti - snadná cesta k vitalitě a k využití potenciálu vlastní energie. Regenerace sil. Je to jednoduché a snadné! Začněte tím, že provedete hluboký výdech od horní části tzv. podklíčkové oblasti a potom následně pokračujte přes bránici až dolů do břicha asi 7 sekund výdechem. Potom se pomalu nadechujte od břicha směrem nahoru přes bránici až do podklíčkové oblasti. Po maximálním nádechu asi 7 sekund krátce vydechněte nosem a zadržte dech na 7 sekund. V okamžiku, když pocítíte teplo za hrudní kostí, (což je způsobeno velkým přebytkem CO 2 v plicních sklípcích), tak opět zhlu boka vydýchněte, tak jako u první fáze. Jaroslav Drábek www. japrorok.cz 103

104 Sudoku Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznačených menších čtverců. 104

105 Sudoku Pro zdatné luštitele 105

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s.

J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. J E D N A C Í Ř Á D Občanského sdružení Znojemské vinařství, o.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Občanské sdružení Místní akční skupina Znojemské vinařství, o.s. (dále též MAS) je neziskovým subjektem založeným

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 29. 4. 2015 bod programu: 31 věc: Jmenování manažera koordinační skupiny péče o seniory a schválení a uzavření příkazní smlouvy dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP) ZÁPIS z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ Přítomni: dle prezenční listiny v příloze č. 1 konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni Pro KK navrhl předseda KO tento pořad jednání: 1. volba pracovních

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK)

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) 1. Základní ustanovení... 2 2. Cíle zastupitelstva... 2 3. Členství... 2 a) Vznik členství... 2 b) Kooptace (odstoupení)... 3 c) Doplňující volby...

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 2. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 21. července 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

ČINNOST KRAJSKÉ RADY V OBDOBÍ DUBEN 2011 AŽ BŘEZEN 2013 V uvedeném období se uskutečnilo zasedání krajské rady 8 krát a jejího předsednictva 22 krát. Práce rady byla poznamenána těžkostmi, které zrod nových

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD Zpráva o činnosti odborného zázemí Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd ČSSD schvaluje Zprávu o činnosti

Více

Plnou parou v politice

Plnou parou v politice Jiří Paroubek Plnou parou v politice PAMĚTI Cl. díl) PROSTOR Obsah Úvod/11 Nelehké začátky - čas obnovy ČSSD /14 Cestou k hradeckému sjezdu ČSSD / 21 Život na okraji strany / 25 Působení na pražské radnici

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Archetypal, z.s. Stanovy spolku

Archetypal, z.s. Stanovy spolku Předkládáme k připomínkováním návrh nových stanov. Hlavním věcným rozdílem oproti stávajícím stanovám jsou dvě formy členství, řádné a přidružené přidruženým členem se může stát kdokoliv, řádné členy musí

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod.

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod. P O Z V Á N K A na 4. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 26. února 2015 od 17 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM: I. Zahájení, jmenování a volba

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Strategický plán Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Proč strategický plán Strategický plán je dokument sociálně ekonomického rozvoje, dokument,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více