JAK NAPSAT ANGLICKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK NAPSAT ANGLICKÝ EMAIL"

Transkript

1 JAK NAPSAT ANGLICKÝ se liší od běžného dopisu mají však také mnoho společného: ová komunikace: méně formální než dopis - neformální (informal) - neutrální (neutral) - formální (formal) y se dají rozdělit do třech kategorií: Neformální zde mohou používat hovorové výrazy a zkratky vhodné pro poslání: kamarádovi, kolegovi, kterého velmi dobře znáte bude velice stručný nebude se v něm řešit styl, uhlazenost Neutrální není ani příliš formální, ani neformální styl je věcný vhodné pro poslání: kolegovi, kterého dobře neznáte, nadřízenému, obchodnímu partnerovi, se kterým již spolupracujete Formální je nejtěžší, jelikož je zde zapotřebí používat obraty, které se nepoužívají v běžném hovoru, a studenti je nemohou znát většinou ani z knih, filmů nebo seriálů budete posílat: obchodním partnerům, které chcete získat pro spolupráci nebo zasílat oficiální stížnost Zavináč: jak tento znak přečíst, ale je to velice jednoduché: zavináč = at Můžete vám pomoci tento obrázek: 1

2 Představte si znak zavináče, který je vlastně písmeno a, kolem kterého je 'obtočeno' písmeno t. Čtení ové adresy: se čtením ové adresy nejvíce souvisí schopnost hláskování v ové adrese jsou další důležité znaky: zavináč = at podtržítko = underscore pomlčka = hyphen / dash Hyphen je krátká pomlčka (uprostřed slova), dash je dlouhá (mezi slovy nebo větami). Setkat se můžete s oběma. lomítko = slash zpětné lomítko = backslash tečka = dot Jak přečíst anglickou tečku: dot = tečka v ové adrese nebo adrese webových stránek point = desetinná tečka V angličtině nemají desetinnou čárku, ale desetinnou tečku: 1 234,56 česky 1, anglicky (čárka se pak v angličtině používá pro rozdělení tisíců a stovek) 2

3 full stop = tečka na konci věty BrE period = tečka na konci věty AmE Záhlaví u: a dopis se liší u dopisu píšete adresu odesilatele i příjemce hlavička u je vždy stejná, a pokud používáte anglický editor, setkáte se s těmito výrazy: from = od to = pro cc (carbon copy) = kopie carbon paper = 'kopírák' bcc (blind carbon copy) = skrytá kopie subject = předmět reply = odpovědět reply to all = odpovědět všem forward = přeposlat Subject (předmět zprávy): předmět zprávy (subject) musíte vždy vyplnit pochopitelně jasný a stručný pokud máte referenční číslo, číslo objednávky nebo nabídky, je vhodné je napsat přímo sem Oslovení: při volbě oslovení je důležitý styl dopisu, jedná-li se o formální, neutrální nebo neformální Formální oslovení: oslovení je spíše obecně věcí dopisů jako takových, než pouze - znáte-li jméno příjemce u, pak napíšete: Dear Mr Jackson 3

4 Dear Mr. Jackson Dear Ms Wong Dear Ms. Wong Pozn.: tečka se píše převážně v americké angličtině Ms použijeme tehdy, když nevíme, zda-li je příjemce paní = Mrs nebo slečna = Miss Obecně je dobré držet se pouze tohoto oslovení. - neznáte-li však jméno dotyčné osoby, musíte použít univerzální oslovení: Dear Sir or Madam Dear Sir/Madam To whom it may concern = K rukám osoby, které se to týká Toto oslovení se používá hlavně tehdy, pokud víte, že dopis bude příjemce předávat dál. Pokud například posíláte dopis do firmy na podatelnu a nevíte, na jaké oddělení ani které osobě. Na podatelně rozhodnou, komu dopis předat. V opačném případě však raději používejte Dear Sir/Madam. Toto oslovení použijete také tehdy, pokud například píšete svému zaměstnanci hodnocení nebo reference a nevíte vlastně, komu tento dopis předá. Interpunkční znaménko za oslovením: V amerických dopisech se často používá dvojtečka: Dear Mr Jackson: Dear Ms Wong: Pozn.: Dvojtečka je považována za mnohem formálnější, než čárka. V britských dopisech se často používá čárka: Dear Mr Jackson, Dear Ms Wong, Pozn.: Pokud napíšete za oslovením čárku, měla by se objevit i za závěrečným pozdravem. Pokud zde čárku nenapíšete, nebudete ji psát ani na konci u. Dear Mr Jackson Dear Ms Wong Znaménko můžete také vynechat: 4

5 Neutrální oslovení: až lehce neformální je oslovení jménem, za kterým je většinou čárka můžete ji však vynechat: Dear Paul, Dear Susan Neformální oslovení: v neformálním u oslovujete příjemce velice přátelsky např.: Hi nebo Hello můžete (ale nemusíte) napsat čárku: Hi Paul, Hi Paul Hello Susan, Hello Susan první věta těla dopisu by měla začínat: první slovo velkým písmenem. Tělo u: do u napíšete to nejdůležitější základní rozdíly mezi formálním a neformálním em: Formální - nestažené tvary (you're you are) - delší věty - knižnější výrazy - používání delších tvarů slov (TV television) Neformální (neutrální) - stažené tvary (you're) - krátké věty - internetové zkratky - emotikony - používání zkrácených tvarů (TV) 5

6 Rozdíly mezi formální a neformální angličtinou: je důležité znát míru formálnosti pokud si nejste jisti, raději používejte formálnější výrazy několik příkladů slovíček, která se používají spíše ve formálním nebo v neformálním u (nebo dopisu): neformální thanks I'm sorry can you get give buy more a lot of lots of because of maybe but because also so formální thank you I would like to apologize could you receive provide (pozor na záludný slovosled) purchase further a number of a great deal of due to perhaps however since, as (viz. příčinné věty) in addition therefore několik příkladových vět: formální angličtina je zvýrazněna modře Please get in touch with me if you want to know more. Please do not hesitate to contact me if you need further details. (Prosím neváhejte mne kontaktovat, pokud budete potřebovat další detaily.) I'm sorry for any problems that I've caused you. I would like to apologize for any inconvenience I may have caused you. (Rád bych se omluvil za nepříjemnosti, které jsem mohl způsobit.) I would like to apologize for any inconvenience you may have suffered. (Rád bych se omluvil za nepříjemnosti, kterými jste musel projít.) 6

7 apologize (v) = omluvit se, apology (n) = omluva If you need more information... Should you need further information... ( Pokud byste měl potřebovat... (o inverzi si přečtěte samostatný článek)) Thanks for your about... Thank you for your regarding... (Děkuji za váš ohledně...) Could you please... I would be grateful if you could... (Byl bych vděčný, kdybyste mohl...) We sent your order on... Your order was dispatched on... (Vaše objednávka byla odeslána...) I'm sorry to tell you... I regret to inform you that... (S lítostí vám musím oznámit...) I'm happy to tell you... I am pleased to inform you that... (Jsem potěšen, že vám mohu oznámit, že...) I'm writing to let you know... I am writing to draw your attention to... (Píši, abych poukázal (přitáhl vaši pozornost) na... (nezapomeňte, že DRAW neznamená pouze kreslit)) Thanks for letting me know. Thank you for bringing the matter to my attention. (Děkuji, že jste mně na tu záležitost upozornil. (přinesl tu záležitost k mé pozornosti)) Sorry, I won't make it to the meeting. I am afraid I will not be able to make it to the meeting. (Obávám se, že nestihnu dorazit na to jednání. MAKE IT= stihnout někam dorazit) I can say that... I can assure you that... (Mohu vás ujistit, že...) Can you...? I was wondering if you could... (Zajímalo by mě, jestli byste mohl...) 7

8 Would you be so kind and...? (Byl byste tak laskav a...?) Would you be so kind as to...? (Byl byste tak laskav a...? Pozor na spojení 'as to' za touto vazbou.) Don't forget... I would like to remind you... (Rád bych vám připomněl...) I'm sorry for... Please accept my sincere apologies for... (Prosím přijměte mou upřímnou omluvu za...(většinou se používá množné číslo)) apologize (v) = omluvit se, apology (n) = omluva Thanks for letting us... Thank you for giving us the opportunity to... (Děkujeme, že jste nám dali příležitost k...) See you on Friday. I look forward to seeing you on Friday. (Těším se na naše páteční shledání.) I want an immediate refund. I insist on an immediate refund. (Trvám na okamžitém vrácení peněz.) I'd be happy if you could... I would appreciate it if you could... (Ocenil bych, kdybyste mohl... (pozor na slůvko IT, které nesmí chybět)) We will talk about it with... We will discuss the matter with... (Prodiskutujeme tu záležitost s...) I'll find more about it and get back to you ASAP. I will look into the matter and get back to you as soon as I can. (Prošetřím tu věc a ozvu se vám, jakmile budu moci.) It's a big problem for us. The situation is causing us considerable inconvenience. (Situace nám způsobuje značné nepříjemnosti.) 8

9 Please take care of that ASAP. Pozor! 'take care about ' je špatně I hope you will deal with this matter promptly. (Doufám, že tu záležitost urychleně vyřídíte.) You can order our goods... Our goods may be ordered.. ( Naše zboží může být objednáno...) Thanks a lot. Thank you very much. I really appreciate it. (Děkuji mnohokrát. Velice si tohoé vážím.) The date is not suitable for me. The date is rather inconvenient. (To datum se mi spíše nehodí.) I don't think that... I find it hard to believe that... (Přijde mi těžké uvěřit, že...) Do you know...? Would you happen to know...? (Neznal byste náhodou...?) Do you have...? Do you happen to have...? (Nemáte náhodou...?) Odstavce (paragraphs): se v ech neodsazují pro větší přehled se: mezi každým odstavcem vynechá jeden volný řádek v obchodních dopisech se odstavce odsazovat mohou mezi odstavci vynechat řádek text je pak mnohempřehlednější. Pozn.: Odsazovat odstavce se řekne indent paragraphs 9

10 Závěr u: pod hlavní část dopisu nezapomeňte napsat závěrečný odstavec i zde se rozlišuje formální a neformální zakončení v neformálním u je však tato část velice volná si zmíníme jen příklady formální: I would appreciate it if you could reply as soon as possible. (Ocenil bych, pokud odpovíte co nejdříve. Pozor na IT, které zde nesmí chybět.) I await your prompt reply with great interest. (Očekávám vaši rychlou odpověď s velkým zájmem.) Thank you for your prompt reply. (Děkuji za rychlou odpověď.) I would be grateful for your response as soon as possible. (Byl bych vděčný za vaši odpověď co nejdříve.) I would be very pleased to meet with you and discuss the matter in further details. (Byl bych velmi potěšen, kdybychom se mohli setkat a více prodiskutovat tu záležitost.) Should you require any additional information, do not hesitate to contact me. (Budete-li potřebovat další informace, neváhejte mne kontaktovat.) Please contact me at your earliest convenience. (Prosím kontaktujte mne co nejdříve. (jak vám to bude nejdříve vyhovovat)) I will be happy to hear from you in the near future. (Budu šťastěn, pokud se brzy ozvete. (pokud se ozvete v brzké budoucnosti)) I hope to hear from you in the foreseeable future. (Doufám, že se ozvete v dohledné budoucnosti.) Please feel free to contact me if you have any questions or concerns. (Kontaktujte mne, pokud budete mít jakékoli dotazy nebo nejasnosti. CONCERN = starost, obava, nejasnost) 10

11 I look forward to your prompt reply. (Těším se na vaši rychlou odpověď.) I look forward to meeting you. (Těším se na naše setkání.) I look forward to hearing from you. (Těším se, až se ozvete.) Pozor! Po vazbě LOOK FORWARD TO je GERUNDIUM, nikoli infinitiv: I look forward to meet you. I look forward to meeting you. 'TO' je zde totiž předložka, nikoli částice infinitivu! Závěrečný pozdrav: I zde je důležité rozlišovat formální, neformální a neutrální angličtinu. Pravidla jsou následující: Yours sincerely BrE Yours sincerely / Sincerely AmE Yours faithfully BrE Yours sincerely / Sincerely AmE Formální pozdrav: - znáte-li jméno adresáta (Dear Ms Wong): - neznáte-li jméno adresáta (Dear Sir/Madam): Neutrální pozdrav: nebo méně formální pozdravy jsou např: Best regards Kind regards Kindest regards Regards 11

12 Best wishes Neformální pozdrav: může být prakticky cokoli, např: Yours See you soon Love Take care Pozn.: Ať píšete formální či neformální , pokud jde o interpunkční znaménko za závěrečným oslovením, platí většinou následující pravidlo: Pokud jste napsali za oslovením v úvodu dopisu čárku, měla by se objevit i za závěrečným pozdravem. Pokud zde čárku nenapíšete, nebudete ji psát ani na konci u. Je to však obecné pravidlo, které se často 'porušuje'. Přílohy: Pokud přikládáte v u přílohu, je dobré na tento fakt upozornit a zde se nám opět mohou hodit některá ustálená spojení: Please find attached my CV. I have attached a Word document. The file is attached. Please find the file attached (to this ). Please take a look at the attached document. You will find the file attached to this . Please find attached a copy of our company presentation. The spreadsheet, which you will find attached (to this ), is... See the attached file. (Viz přiložený soubor.) 12

13 See the attachment. (Viz příloha.) viz: Poslední dva příklady začínají slovesem SEE znamená také české 'viz'. see below = viz níže see above = viz výše Pozn.: Ve formálnější angličtině je vhodnější použít vazby jako 'as mentioned above', 'as noted below' apod. see the attached file = viz přiložený soubor see the attachment = viz příloha Pozn.: Ve formální angličtině se můžete setkat s anglickým slůvkem viz, což však znamená 'jmenovitě'. Zkratky: většinou jde o y neformáln ASAP = as soon as possible (co nejdříve) nejznámější: FYI = for your information (pro vaši informaci) BTW = by the way (mimochodem) PLS = please (prosím) e.g. = for example (například (exempli gratia)) 13

14 i.e. = that is (to znamená, jinými slovy (idest)) etc. = et cetera (a tak dále (můžete také říct 'and so on')) nepoužívá se ve formálním textu Pozn.: Pokud v textu uvidíte e.g. nebo i.e., nehláskujte je uvidíte-li v textu e.g., čtěte jednoduše for example. etc. se však může přečíst 'et cetera' zkratka' se řekne abbreviation Odpověď v nepřítomnosti: několik příkladových ů, které nechat rozesílat v automatické odpovědi v případě nepřítomnosti: Thank you for your . I am out of the office until Friday, 11th May, 2011 and your will not be forwarded. Should the matter be important, please contact James Morgan in my absence. Thank you for understanding. Kindest regards Thank you very much for your . I am out of office from Monday 1st August to Friday 5th August. I will have limited access to my during this period. In my absence, please feel free to contact James Morgan on or Thank you for your understanding. Best regards Thank you for your . I am out of the office from 29th September to 3rd October and unable to respond at this time. I will review your message following my return on 4th October. If you need immediate assistance, contact James Morgan Thank you for your understanding. Best regards 14

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

Praktická obchodní korespondence

Praktická obchodní korespondence Angličtina Praktická obchodní korespondence Khaled Mohamed Al Maskari vzory velmi lehce fráze příklady z praxe Strhující, poučná a velmi užitečná jsou slova, která vystihují knihu Angličtina praktická

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

ODBORNÁ ANGLIČTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŦ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY

ODBORNÁ ANGLIČTINA PRO ŘEŠENÍ VaV PROJEKTŦ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY Předmět: Odborná angličtina pro řešení ODBORNÁ ANGLIČTINA PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŦ SE ZAMĚŘENÍM NA SPECIFICKÉ LEXIKÁLNÍ, GRAMATICKÉ A STYLISTICKÉ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY Irena Kovačičinová Moravská vysoká škola

Více

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY MANUÁL EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Publikaci vydala Okresní hospodářská komora Jihlava v rámci realizovaného projektu EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022,

Více

CZ.1.07/1.3.04/04.0017

CZ.1.07/1.3.04/04.0017 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Chemie Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

English 2+ Unit 1. Unit 2

English 2+ Unit 1. Unit 2 English 2+ 1 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International.

Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Good morning, /name/. Dobré ráno, /jméno/. Welcome to Global Domains International. Vítejte na Global Domains International. Your meeting is in the executive conference room. Vaše jednání je v konferenční

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Anglický pravopis a anglická abeceda:

Anglický pravopis a anglická abeceda: strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

JAZYK ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

JAZYK ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE JAZYK ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE " Zdá se, že řeč byla dána lidem ne proto, aby zakryli své myšlenky. Ale aby zakryli, že žádné nemají. " Přečtěte si článek M. Kopty: E-mail není elektronický dopis http://www.lupa.cz/clanky/e-mail-neni-elektronicky-dopis/,

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Krok po kroku k úspěchu.

Krok po kroku k úspěchu. Krok po kroku k úspěchu. CZ ISBN 978-80 - 970349-2 - 4 Krok po kroku k úspěchu. CZ Obsah 3 Obsah 1 Úvodní slovo 4 2 Hledám práci 6 2.1 Jak najít práci na internetu 7 2.2 Zkušenosti 11 3 Jak začít 12 3.1

Více

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová

SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit 2. Odborná spolupráce Eva Paulerová, Danica Gondová, Hana Musílková a Jana Pernicová SAMPLE PAGES kompletní lekce Unit Zcela nový doplněk k přípravě nejen na maturitní zkoušku Skvělý pomocník pro rozvoj všech komunikativních dovedností Svěží materiál pro konverzační hodiny i domácí samostudium

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více