Text zvukové stopy na CD Angličtina ELEMENTS (s výslovností a překladem) Mírně pokročilí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text zvukové stopy na CD Angličtina ELEMENTS (s výslovností a překladem) Mírně pokročilí"

Transkript

1 Stopa 48: Poslechněte si text. If I had my life to live again, I d try to make more mistakes. [if ai hñd mai laif tò liv ò gen aid trai tò meik mo: mi steikz] I would relax. [ai wud ri lñks] I would be sillier than I have been this time. [ai wud bi: siliò ñn ai hñv bi:n is taim] I would take more chances. [ai wud teik mo: ča:nsiz] I would take more trips. [ai wud teik mo: trips] I would climb more mountains, swim more rivers and watch more sunsets. [ai wud klaim mo: mauntònz swim mo: rivòz ònd woč mo: sansets] I would eat more ice-cream and less beans. [ai wud i:t mo: ais kri:m ònd les bi:nz] You see, I m one of those people who live sensibly, [ju: si: aim wan òv uz pi:pl hu: liv sensòbli] hour after hour, day after day. [ auò a:ftò auò dei a:ftò dei] Oh, I have had my moments but if I had to live again, [òu ai hñv hñd mai mòumònts bat if ai hñd tò liv ò gen] I d have nothing else. Just moments, one after another. [aid hñv na iç els džast mòumònts wan a:ftòr ò na ò] I would walk bare-footed in the spring [ai wud wo:k beò futid in ò spriç] and stay that way till the fall. [ònd stei ñt wei til ò fo:l] I would play more with children. [ai wud plei mo: wi čildròn] I d pick more daisies. [aid pik mo: deiziz] Stopa 49: Poslechněte si text. The biggest threat to health today is not cancer, nor heart disease but it s actually lack of time. [ ò bigòst ret tò hel tò dei iz not kñnsò no: ha:t di zi:z bat its ñkčuòli lñk òv taim] This was the shock finding of a nation-wide survey in England. [ is woz ò šok faindiç òv ò neišn waid sò:vi in içglònd] The survey revealed that people today are too busy to take proper care of themselves. [ ò sò.vi ri vi:ld ñt pi:pl tò dei a: tu: bizi tò teik propò keò òv em selvz] In the studio today we have Doctor Singh, from the Centre for Stress Management, who is going to look at the problem of stress and its impact on our health. [in ò stju:diòu tò dei wi: hñv doktò siç from ò sentò fò stres mñnidžmònt hu: iz gòuiç to luk òt ò problòm òv stres ñnd its impñkt on auò hel ] If you have any questions you would like to be answered by our team of doctors, please write to our magazine Health and Living Doctor Q A in London NW [if ju: hñv eni kwesčònz ju: wud laik tò bi: a:nsòd bai auò ti:m òv doktòz pli:z rait tò auò mñgò zi:n hel ònd liviç doktò kju: ònd ei in landòn en dablju: ri:] Our survey has shown that a lack of time has a huge impact on our health. [ auò sò:rvei hñz šòun ñt ò lñk òv taim hñz ò hju:dž impñkt on auòr hel ] Heart disease, diabetes and high blood pressure are all on the increase. [ha:rt di zi:z daiò bi:ti:z ñnd hai blad prešòr a:r o:l on i: içkri:s] People eat, drink and smoke more when they re under stress. [ pi:pl i:t driçk ònd smòuk mo:r wen eòr andòr stres] Although you can t change your lifestyle overnight, we all need to take our health more seriously. [o:l òu ju: kñnt čeindž jòr laifstail òuvòr nait wi: o:l ni:d tò teik auòr hel mo:r siòriòsli] Prevention is the key. Start by changing small things in your daily routine. [pri venšn iz ò ki: sta:rt bai čeindžiç smo:l içz in jòr deili ru: ti:n] It s easy once you know how. It only takes a minute to drink a glass of water. [its i:zi wans ju: nòu hau it òunli teiks ò minit tò driçk ò glñs òv wo:tòr] You need to drink at least 8 glasses of water a day. [ju: ni:d tò driçk òt li:st eit glñsiz òv wo:tòr ò dei] This will help you concentrate better and might even stop your migraines. [ is wil help ju: ka:nsòntreit betòr ñnd mait i:vn sta:p jòr mai greinz] You also need to eat five portions of fruit and vegetables a day. [ju: o:lsòu ni:d tò i:t faiv po:ršònz òv fru:t ònd vedžòtòblz ò dei] Drink a glass of fruit juice for breakfast, or eat fruit salad for dessert. [driçk ò glñs òv fru:t džu:s fòr brekfòst o:r i:t fru:t sñlòd fòr di zò:rt] Take a vitamin pill if you don t find the time. [teik ò vaitòmin pil if ju: dòunt faind ò taim] It doesn t take you longer than five minutes to eat an apple or an orange. [it daznt teik ju: loçgòr ñn faiv minits tò i:t òn ñpl o:r òn orindž] Don t skip meals and avoid junk food. [dòunt skip mi:lz ñnd ò void džaçk fu:d] If you use a computer at work, take a five-minute break every thirty minutes to exercise. [if ju: ju:z ò kòm pju:tòr òt wò:rk teik ò faiv minit breik evri ò:rti minits tò eksòrsaiz] Your eyes and your back need a rest. [jòr aiz ñnd jòr bñk ni:d ò rest] Move your head gently from side to side, shrug your shoulders and shake out your arms and legs. [mu:v jòr hed džentli from said tò said šrag jòr šòuldòrz ònd šeik aut jòr a:rmz ònd legz] Regular meditation can reduce stress and lower blood pressure. [ regjòlòr medi teišn kòn ri dju:s stres ñnd lòuòr blad prešòr] Sit comfortably with your back straight, shut your eyes and concentrate on your breathing for 10 minutes. [sit kamfòrtòbli wi jòr bñk streit šat jòr aiz ñnd ka:nsòntreit on jòr bri: iç fòr ten minits] Keep your breathing slow and deep. [ki:p jòr bri: iç slòu ñnd di:p] It takes only 20 minutes to get more active. Exercise can help you lose weight. [it teiks òunli twenti minits tò get mo:r ñktiv eksòrsaiz kòn help ju: lu:z weit] Try walking part of the way to work, or go for a walk at lunchtime. [trai wo:kiç pa:rt òv ò wei tò wò:rk o:r gòu fòr ò wo:k òt lančtaim] Join a health club and have a sauna or a complete body massage. [džoin ò hel klab ñnd hñv ò so:nò o:r ò kòm pli:t ba:di mò sa:ž] Find 20 minutes in the evening for a relaxing bath or just lie back and relax. [faind twenti minits in i: i:vniç fo:r ò ri lñksiç bñ o:r džast lai bñk ònd ri lñks] Put your feet up on the sofa and enjoy doing nothing. [put jo:r fi:t ap on ò sòufò ñnd in džoi du:iç na iç] Stopa 50: Poslechněte si pohádku. The rich man and the poor man [ ò rič mñn ñnd ò può mñn] Once upon a time, God the traveller felt very tired and since it was already dark, he looked for somewhere to sleep. [wans ò pon ò taim god ò trñvòlò felt veri taiòd ònd sins it woz o:l redi da:k hi: lukd fo: samweò tò sli:p] He saw two houses opposite each other one large and beautiful, the other small and poor. [hi: so: tu: hauziz opòzit i:č a ò wan la:dž ñnd bju:tòfl i: a ò smo:l ònd può] 1 Kdybych měl svůj život prožít znovu, pokusil bych se dělat více chyb. Odpočíval bych. Dělal bych více hloupostí, než dělám teď. Využil bych více příležitostí. Podnikl bych více cest. Vylezl bych na více hor, přeplaval více řek a sledoval více západů slunce. Jedl bych více zmrzliny a méně fazolí. Vidíš, jsem jedním z těch, kdo žijou rozumně, hodinu za hodinou, den za dnem. Ach, měl jsem své super chvilky, ale kdybych měl žít znovu, neměl bych nic jiného. Jenom chvilky, jednu za druhou. Chodil bych na jaře bosý a dělal to až do podzimu. Víc bych si hrál s dětmi. Natrhal více sedmikrásek. Největší zdravotní hrozbou dnes není rakovina ani srdeční nemoci, ale ve skutečnosti je to nedostatek času. To je šokující zjištění celostátního výzkumu v Anglii. Výzkum odhalil, že lidé jsou dnes tak zaměstnaní, že o sebe dostatečně nepečují. Ve studiu máme dnes doktora Singha z Centra pro zvládání stresu, který se bude zabývat problémem stresu a jeho dopadů na naše zdraví. Pokud máte nějaké otázky, na které byste si přáli odpověď od našeho týmu lékařů, napište prosím do našeho časopisu Zdraví a život. Otázky a odpovědi lékaře, Londýn NW Náš výzkum ukázal, že nedostatek času má obrovský dopad na naše zdraví. Onemocnění srdce, cukrovka a vysoký krevní tlak jsou stále na vzestupu. Když jsou lidé ve stresu, víc jedí, pijou a kouří. I když nemůžete změnit svůj styl života přes noc, musíme všichni brát své zdraví vážněji. Klíčem je prevence. Začněte malými změnami ve svém každodenním koloběhu. Je to snadné, jakmile zjistíte, jak na to. Vypít sklenici vody zabere jenom minutu. Potřebujete vypít alespoň 8 sklenic za den. Pomůže vám to lépe se soustředit a dokonce to může zastavit migrénu. Potřebujete také každý den sníst pět porcí ovoce a zeleniny. Ke snídani vypijte sklenici ovocného džusu nebo si dejte ovocný salát jako dezert. A když na to nenajdete čas, vezměte si vitamínovou tabletu. Sníst jablko nebo pomeranč Vám nezabere víc než pět minut. Nevynechávejte jídla a vyhněte se nekvalitní stravě. Používáte-li v práci počítač, udělejte si každých třicet minut pětiminutovou přestávku a zacvičte si. Vaše oči a záda potřebují odpočinek. Pohybujte zlehka hlavou ze strany na stranu, pokrčte ramena a protřepte si ruce a nohy. Pravidelná meditace může omezit stres a snížit krevní tlak. Seďte pohodlně s rovnými zády, zavřete oči a 10 minut se soustřeďte na dýchání. Dýchejte pomalu a zhluboka. Být aktivnější zabere jen 20 minut. Cvičení vám pomůže snížit váhu. Zkuste chodit kus cesty do práce pěšky nebo si udělejte procházku v polední přestávce. Choďte do klubu zdraví a dejte si saunu nebo celkovou masáž. Najděte si večer 20 minut na relaxační lázeň nebo si jen lehněte na záda a odpočívejte. Dejte si nohy nahoru na pohovku a vychutnávejte nicnedělání. Boháč a chuďas Bylo nebylo, jednou se Bůh při svých cestách cítil unaven, a protože už byla tma, hledal místo, kde by se vyspal. Uviděl dva domy, které stály proti sobě proti sobě. Jeden byl velký a krásný, druhý malý a chudý.

2 God thought to himself: [god o:t tò him self] I am sure I can stay in the big house. It obviously belongs to a rich man. [ai òm šuò ai kòn stei in ò big haus it obviòsli bi loçz tò ò rič mñn] He knocked on the door. The rich man opened a window and asked the man what he wanted. [hi: nokd on ò do: ò rič mñn òupònd ò windòu ònd a:skd ò mñn wot hi: wontid] I need somewhere to sleep. [ai ni:d samweò tò sli:p] The rich man looked at the man s shabby clothes, and since he did not seem to have any money, he shook his head and said: [ ò rič mñn lukd òt ò mñns šñbi klòu z ñnd sins hi: did not si:m tò hñv eni mani hi: šuk hiz hed ònd sed] I cannot take you in. [ai kñnot teik ju: in] My rooms are full of seeds and if I had to take in every single person who knocked on my door, I would be just as poor as they are. [mai ru:mz a: ful òv si:dz ònd if ai hñd tò teik in evri siçgl pò:sn hu: nokd on mai do: ai wud bi: džast òz puòr òz ei a:] He closed the window and left the man standing outside. [hi: klòuzd ò windòu ònd left ò mñn stñndiç aut said] So God turned his back and walked towards the poor house. [sòu god tò:nd hiz bñk ònd wo:kd tò wo:dz ò può haus] The poor man immediately opened the door and asked him to come in. [ ò può mñn i mi:diòtli òupònd ò do:r ònd a:skd him tò kam in] Stay with us, he said. You cannot walk any further tonight. [stei wi as hi: sed ju: kñnot wo:k eni fò: ò tò nait] The wife of the poor man welcomed him and gave him something to eat potatoes and some goat s milk. [ ò waif òv ò può mñn welkòmd him ònd geiv him sam iç tò i:t pò teitòuz ònd sam gòuts milk] She whispered to her husband: [ši: wispòd tò hò: hazbònd] Dear husband, listen, we will make a bed of hay for ourselves tonight the traveller can sleep in our bed and have a good rest. [diò hazbònd lisn wi: wil meik ò bed òv hei fo: auò selvz tò nait ò trñvòlò kòn sli:p in auò bed ònd hñv ò gud rest] The next morning, they gave their guest some bread but before God left their house, he told them: [ ò nekst mo:niç ei geiv eò gest sam bred bat bi fo: god left eò haus hi: tòuld em] Because you have been so kind and so friendly, I will grant you three wishes. [bi koz ju: hñv bi:n sòu kaind ònd sòu frendli ai wil gra:nt ju: ri: wišiz] The poor man replied: [ ò può mñn ri plaid] If I had three wishes, I would choose: health and something to eat every day. [if ai hñd ri: wišiz ai wud ču:z hel ònd sam iç tò i:t evri dei] But I can t think of anything else. [bat ai ka:nt içk òv eni iç els] Wouldn t you like to live in a new house? [ wudnt ju: laik tò liv in ò nju: haus] Oh, yes, said the man. If that was possible, we would be extremely happy. [òu jes sed ò mñn if ñt woz posòbl wi: wud bi: ik stri:mli hñpi] God granted them their wishes, blessed them and left. [god gra:ntid em eò wišiz blesd em ònd left] It was late when the rich man got up. He looked out of the window and could not believe his eyes. [it woz leit wen ò rič mñn got ap hi: lukd aut òv ò windòu ònd kud not bi li:v hiz aiz] He called his wife and said: [hi: ko:ld hiz waif ònd sed] Where is the old house? Go over and find out what has happened. [weòr iz i: òuld haus gòu òuvòr ònd faind aut wot hñz hñpònd] As soon as the wife came back and told her husband, he was very angry. [òz su:n òz ò waif keim bñk ònd tòuld hò: hazbònd hi: woz veri ñçgri] I could kill myself the traveller was here first and I sent him away. [ai kud kil mai self ò trñvòlò woz hiò fò:st ònd ai sent him ò wei] Hurry! said his wife. Go after the traveller. [ hari sed hiz waif gòu a:ftò ò trñvòlò] When the rich man found the traveller, he pretended to be kind and told God that he was sorry about the night before. [wen ò rič mñn faund ò trñvòlò hi: pri tendid tò bi: kaind ònd tòuld god ñt hi: woz sori ò baut ò nait bi fo:] If you come back, you can stay with us. Then he asked God if he could also have three wishes. [if ju: kam bñk ju: kòn stei wi as en hi: a:skd god if hi kud o:lsòu hñv ri: wišiz] Go home, you can have your wishes, but they won t do you any good. [gòu hòum ju: kòn hñv jo: wišiz bat ei wòunt du: ju: eni gud] On the way home, the rich man told his horse: [on ò wei hòum ò rič mñn tòuld hiz ho:s] Calm down, Liese, I have to think. [ka:m daun li:zò ai hñv tò içk] He could not concentrate and got so angry with his horse that he shouted impatiently: [hi: kud not konsòntreit ònd got sòu ñçgri wi hiz ho:s ñt hi: šautid im peišòntli] I wish you would break your neck. [ai wiš ju: wud breik jo: nek] As soon as he said that, the horse dropped dead. The first wish had come true. [ñz su:n òz hi: sed ñt ò ho:s dropd ded ò fò:st wiš hñd kam tru:] The rich man took the saddle over his shoulders and started walking home. [ ò rič mñn tuk ò sñdl òuvò hiz šòuldòz ònd sta:tid wo:kiç hòum] The saddle was heavy and it was a hot day. [ ò sñdl woz hevi ñnd it woz ò hot dei] He felt tired and thought of his wife, sitting in a cool room. [hi: felt taiòd ònd o:t òv hiz waif sitiç in ò ku:l ru:m] If only she were sitting on this saddle. [if òunli ši: wò: sitiç on is sñdl] As soon as he said the last word, the saddle disappeared. [òz su:n òz hi: sed ò la:st wò:d ò sñdl disò piòd] The second wish had come true. [ ò sekònd wiš hñd kam tru:] The rich man hurried home. [ ò rič mñn harid hòum] Please, get me off this saddle, his wife said. And that was his third wish! [pli:z get mi: of is sñdl hiz waif sed ònd ñt woz hiz ò:d wiš] His wishes did not bring him all the riches of the world only anger and a dead horse. [hiz wišiz did not briç him o:l ò ričòs òv ò wò:ld òunli ñçgòr ònd ò ded ho:s] But the poor man lived happily ever after in his new and beautiful house. [bat ò può mñn livd hñpòli evòr a:ftò in hiz nju: ònd bju:tòfl haus] Bůh si pomyslel: Určitě budu moct přespat ve velkém domě. Zřejmě patří nějakému boháči. Zaklepal na dveře. Boháč otevřel okno a zeptal se muže, co si přeje. Potřebuju někde přespat. Boháč se podíval na mužovy ošuntělé šaty, a protože se zdálo, že nemá peníze, zavrtěl hlavou a řekl: Nemohu tě vzít dovnitř. Mé místnosti jsou plné zrna a kdybych měl brát dovnitř každého člověka, který mi zaklepe na dveře, byl bych stejně chudý jako oni. Zavřel okno a nechal muže stát venku. Tak Bůh udělal čelem vzad a vykročil k chudému domu. Chuďas okamžitě otevřel dveře a zval ho, ať jde dál. Zůstaň s námi, řekl. Dnes večer už nemůžeš jít dál. Chuďasova žena ho přivítala a dala mu něco k jídlu. Brambory a trochu kozího mléka. Šeptala mužovi: Milý manželi, poslouchej, uděláme si dneska večer lůžko na slámě a pocestný se může vyspat v naší posteli a pořádně si odpočinout. Druhý den ráno dali svému hostu kus chleba, ale než Bůh opustil jejich dům, řekl jim: Protože jste byli tak laskaví a přívětiví, splním vám tři přání. Chuďas odpověděl: Kdybych měl tři přání, vybral bych si zdraví a každý den něco k jídlu. Ale nic jiného mě nenapadá. Nechtěl bys bydlet v novém domě? Ó, ano, řekl muž. Kdyby to bylo možné, byli bychom nesmírně šťastni. Bůh jim splnil jejich přání, požehnal jim a odešel. Když boháč vstával, bylo už pozdě. Podíval se z okna a nemohl uvěřit svým očím. Zavolal svou ženu a řekl: Kde je ten starý dům? Jdi tam a zjisti, co se stalo. Jakmile se žena vrátila a řekla to svému manželovi, strašně se rozzlobil. Já se snad zabiju, pocestný byl nejdřív u nás a já ho poslal pryč. Pospíchej! řekla žena. Jdi za ním. Když boháč dostihl pocestného, předstíral laskavost a řekl Bohu, že ho ta předchozí noc mrzí. Jestli se vrátíš, můžeš přebývat u nás. Pak se zeptal Boha, jestli by také mohl mít tři přání. Jdi domů, svá přání můžeš mít, ale nepřinesou ti nic dobrého. Na cestě domů řekl boháč svému koni: Ztiš se, Lízo, musím přemýšlet. Nemohl se soustředit a tak se na svého koně rozčilil, až nedůtklivě zakřičel: Přeju si, aby sis zlomila vaz. Jakmile to řekl, kůň padl mrtev k zemi. První přání se splnilo. Boháč si hodil sedlo přes ramena a vydal se domů. Sedlo bylo těžké a byl horký den. Cítil se unaven a myslel na svou ženu, jak sedí v chladném pokoji. Kdyby tak seděla na tomto sedle! Jakmile řekl poslední slovo, sedlo zmizelo. Vyplnilo se druhé přání. Boháč spěchal domů. Prosím, sundej mě z toho sedla, řekla žena. A to bylo jeho třetí přání! Jeho přání mu nepřinesla všechno bohatství světa, jen zlobu a mrtvého koně. Zato chudák si navždy šťastně žil ve svém novém a překrásném domě. Stopa 51: Poslechněte si text. Time [taim] 2 Čas

3 Time is too short when you are busy. [taim iz tu: šo:rt wen ju: a:r bizi] Too long when you are sad, [tu: loç wen ju: a:r sñd] too slow when you are waiting [tu: slòu wen ju: a:r weitiç] but time [bat taim] time is too fast when you re in love. [taim iz tu: fñst wen juòr in lav] Stopa 52: Poslechněte si krátké texty. You know I lost my job last month. I was so disappointed, but you wouldn t believe it! [ju: nòu ai lost mai džob la:st man ai woz sòu disò pointid bat ju: wudnt bi li:v it] I have been offered an even better job by another company. [ai hñv bi:n ofòd òn i:vn betò džob bai ò na ò kampòni] As the saying goes as one door closes, another one opens. [òz ò seiiç gòuz òz wan do: klòuziz ò na ò wan òupònz] Politicians hold most of their meetings in secret behind closed doors. [poli tišnz hòuld mòust vò eò mi:tiçz in si:krit bi haind klòuzd do:z] We don t really know what is going on. [wi: dòunt riòli nòu wot iz gòuiç on] Mary went to speak to the class teacher a number of times this month you know because of Mark. [ mñri went tò spi:k tò ò klñs ti:čòr ò nambòr òv taimz is man ju: nòu bi koz òv ma:rk] But the last time she was there, the teacher said she was not willing to talk to her anymore. [bat ò lñst taim ši: woz eòr ò ti:čòr sed ši: woz not wiliç tò to:k tò hò:r eni mo:r] She really shut the door in her face. [ši: riòli šat ò do:r in hò:r feis] Stopa 53: Poslechněte si popisy. What did you buy? [wot did ju: bai] I don t know what it is called in English. [ai dòunt nòu wot it iz ko:ld in içgliš] It is round; it is something like a pot in which you can cook things quickly, you know, with steam pressure. [it iz raund it iz sam iç laik ò pot in wič ju: kòn kuk içz kwikli ju: nòu wi sti:m prešò] It s excellent for potatoes they, they only take about 10 minutes! [its eksòlònt fo:r pò teitòuz ei ei òunli teik ò baut ten minits] I need eh what do you call it? It s a thing you need to cut the hair off the face! [ai ni:d ò: wot du: ju: ko:l it its ò iç ju: ni:d tò kat ò heò of ò feis] What s that stuff? [wots ñt staf] I don t know the word in English. It s stuff to clean the frying pan. [ai dòunt nòu ò wò:rd in içgliš its staf tò kli:n ò fraiiç pñn] The dishwasher doesn t get it clean enough. [ ò dišwošòr daznt get it kli:n i naf] It s a kind of cylinder made of wood and it s used for rolling out pastry. [its ò kaind òv silòndòr meid òv wud ñnd its ju:zd fòr ròuliç aut peistri] I want to make an apple pie today. What s that in English? [ai wont tò meik an ñpl pai tò dei wots ñt in içgliš] How do you call that? It s a machine that takes up the dust from the carpet. [hau du: ju: ko:l ñt its ò mò ši:n ñt teiks ap ò dast from ò ka:rpit] Čas je příliš krátký, když máš moc práce, příliš dlouhý, když jsi smutný, příliš pomalý, když čekáš, ale čas, čas je příliš rychlý, když jsi zamilován. Víš, minulý měsíc jsem ztratila práci. Byl jsem tak zklamaná, ale to bys nevěřil. Nabídli mi ještě lepší práci u jiné společnosti. Jak říká přísloví: Když se jedny dveře zavřou, druhé se otvírají. Politici drží většinu svých jednání v tajnosti za zavřenými dveřmi. Ve skutečnosti nevíme, co se děje. Mary byla tento měsíc několikrát za třídní učitelkou, víš, kvůli Markovi. Ale naposledy, když přišla, tak jí učitelka řekla, že už s ní nechce nikdy mluvit. Doslova jí zavřela dveře před nosem. Co jsi koupil? Nevím, jak se tomu říká anglicky. Je to kulaté, je to něco jako hrnec, ve kterém můžeš vařit rychle, víš, pomocí tlaku páry. Je to výborné na brambory, vaří se pouhých 10 minut! Potřebuju, ehm, jak tomu říkáte? Je to věc, kterou potřebujete na odstranění vousů z obličeje. Co je tamhleto? Neznám to slovo v angličtině. Je to na čištění pánve. Myčka ji dostatečně neumyje. Je to jakýsi válec ze dřeva a používá se na vyválení pečiva. Chci dnes udělat jablečný závin. Co je to v angličtině? Jak tomu říkáte? Je to stroj, co odebírá prach z koberce. Stopa 54: Poslechněte si říkanku. Lovers lie around in it. [ lavòz lai ò raund in it] Broken glass is found in it. [ bròukòn gla:s iz faund in it] Grass. [gra:s] Tuna fish get trapped in it. [ tju:nò fiš get trñpd in it] Legs come wrapped in it. [legz kam rñpd in it] Nylon. [ nailòn] Eskimos and tramps chew it. [ eskimòuz ònd trñmpz ču: it] Madame Tussaud gave status to it. [ mada:m tu: so: geiv steitòs tu: it] Wax. [wñks] Cigarettes are lit by it. [sigò rets a: lit bai it] Pensioners get happy when they sit by it. [ penšònòz get hñpi wen ei sit bai it] Fire. [faiò] Well, [wel ai laik ñt staf] Yes, [jes ai laik ñt staf] The earth is made of earth. [ i: ò: iz meid òv ò: ] And [ñnd ai laik ñt staf] 3 Milenci v tom rádi leží. Najdete v tom rozbité sklo. Tráva. Chytí se do toho tuňák. Balí se do toho nohy. Nylon. Eskymáci a trampové to žvýkají. Proslavila to Madame Tussaud. Vosk. Zapalují se tím cigarety. Důchodci jsou šťastní, když u toho sedí. Oheň. Tedy, mám to ráda. Ano, mám to ráda. Země je utvořena ze země. A já to mám ráda.

4 Stopa 55: Poslechněte si popis. It consists of a light frame covered with thin material. [it kòn sists òv ò lait freim kavòrd wi iç mò tiòriòl] You ll soon find out that a newspaper is better than a magazine and a seashore is a better place than a street. [ju:l su:n faind aut ñt ò nju:zpeipòr iz betòr ñn ò mñgò zi:n ònd ò si:šor: iz ò betòr pleis ñn ò stri:t] At first it will take off if you run, so you may have to try several times. [ñt fò:rst it wil teik a:f if ju: ran sòu ju: mei hñv tò trai sevòrl taimz] Unfortunately, it falls down easily and so it takes some skill. But don t give up it s easy to learn. [an fo:rčònòtli it fo:lz daun i:zòli ònd sòu it teiks sam skil bat dòunt giv ap its i:zi tò lò:rn] Even young children can enjoy it. Once you know how, you won t meet with any difficulties. [ i:vn jaç čildròn kòn in džoi it wans ju: nòu hau ju: wòunt mi:t wi eni difikòltiz] For this activity, you need lots of space. If the weather changes and it starts raining, pull it down. [fo:r is ñk tivòti ju: ni:d la:ts òv speis if ò we òr čeindžiz ònd it sta:rts reiniç pul it daun] The rain will bring it down very fast. Too many people doing the same thing can also bring about problems. [ ò rein wil briç it daun veri fñst tu: meni pi:pl du:iç ò seim iç kòn o:lsòu briç ò baut pra:blòmz] If you don t want it to blow away, a rock is a good anchor. Enjoy it, it can be very peaceful. [if ju: dòunt wont it tò blòu ò wei ò ra:k iz ò gud ñçkòr in džoi it it kòn bi: veri pi:sfòl] Stopa 56: Poslechněte si rozhovor. Well, Sarah, you know, packing presents in boxes is very popular at the moment. [wel seòrò ju: nòu pñkiç preznts in boksiz iz veri popjulò òt ò mòumònt] I ll show you the two we are planning to introduce on the market. This one here is very light. [ail šòu ju: ò tu: wi: a: plñniç tò intrò dju:s on ò ma:kit is wan hiòr iz veri lait] It s called Harmony. [its ko:ld ha:mòni] How much does it weigh? [hau mač daz it wei] It weighs approximately 180 g. [it weiz ò proksimòtli ò handròd ònd eiti grñmz] What s it made of? [wots it meid òv] Recycled paper. [ri: saikld peipò] Could you tell me which colours you do? [kud ju: tel mi: wič kalòrz ju: du:] We have Harmony boxes in red, blue, yellow and green. [wi: hñv ha:mòni boksiz in red blu: jelòu ònd gri:n] What are its dimensions? [wot a:r its di menšnz] As you can see, it s rectangular it s 21 cm long, 15 cm wide and 8 cm high. [ñz ju: kòn si: its rek tñçgjulò its twenti wan sentimi:tòz loç fif ti:n sentimi:tòz waid ònd eit sentimi:tòz hai] The other new product is more traditional. This range is called Victoria. [ i: a ò nju: prodòkt iz mo: trò dišònl is reindž iz ko:ld vik to:riò] This is not as light. What material is it made of? [ is iz not òz lait wot mò tiòriòl iz it meid òv] It s made of cardboard and weighs just over two hundred and sixty grams. [its meid òv ka:dbo:d ònd weiz džast òuvò tu: handròd and siksti grñmz] What size is it? [wot saiz iz it] It s 30 cm in diameter and 12 cm high. [its ò:ti sentimi:tòz in dai ñmitò ònd twelv sentimi:tòz hai] It s very pretty. [its veri priti] Yes, this box has been inspired by the round hat boxes, which were very popular in the 19th century. [jes is boks hñs bi:n in spaiòd bai ò raund hñt boksiz wič wò: veri popjulò in ò nain ti:n senčòri] Today they are ideal for packing presents of all kinds. [tò dei ei a:r ai diòl fò pñkiç preznts òv o:l kaindz] You can get the Victoria range in different patterns, striped, with dots or with stars. [ju: kòn get ò vik to:riò reindž in difrònt pñtònz straipd wi dots o: wi sta:z] Could you tell me how much they cost? [kud ju: tel mi: hau mač ei ka:st] The retail price for Harmony is 60 pence. Victoria is more expensive. It costs 70. [ ò ri:teil prais fo: ha:mòni iz siksti pens vik to:riò iz mo:r ik spensiv it kosts wan paund sevnti] How long does delivery take? [hau loç daz di livòri teik] Usually between one and two weeks. [ ju:žuòli bi twi:n wan ònd tu: wi:ks] Stopa 57: Poslechněte si otázky a odpovědi. How heavy is it? [hau hevi iz it] It s very light around 200g. [its veri lait ò raund tu: handròd grñmz] What s it made of? [wots it meid òv] Cardboard. [ ka:rdbo:rd] What s it used for? [wots it ju:zd fo:r] It s mostly used for cornflakes. [its mòustli ju:zd fòr ko:rnfleiks] What size is it? [wot saiz it it] It s 30 cm high and 10 cm wide. [its ò:rti sentimi:tòrz hai ònd ten sentimi:tòrz waid] What does it cost? [wot daz it kost] If you order more than a thousand packets, it costs 10 pence per packet. [if ju: o:rdòr mo:r ñn ò auzònd pñkits it kosts ten pens pò:r pñkit] Stopa 58: Poslechněte si slovíčka a všímejte si správného přízvuku. Immoral [i mo:rl] imbalance [im bñlòns] improbable [im probòbl] impersonal [im pò:sònl] 4 Skládá se to z lehkého rámu pokrytého tenkým materiálem. Brzy zjistíš, že noviny jsou lepší než časopis a že mořské pobřeží je pro to lepším místem než ulice. Vznese se to jen tehdy, když běžíš, tak to asi budeš muset zkusit víckrát. Bohužel to snadno spadne, a tak to vyžaduje jistou zručnost. Ale nevzdávej to, je snadné se to naučit. Může to těšit i malé děti. Jakmile budeš vědět, jak na to, nesetkáš se už s žádnými problémy. Pro tuto činnost potřebuješ spoustu prostoru. Když se změní počasí a začne pršet, stáhni to dolů. Déšť to srazí velmi dolů rychle. Příliš mnoho lidí, kteří dělají totéž, může také přinést problémy. Když nechceš, aby to uletělo, je dobrou kotvou velký kámen. Vychutnej si to, může to být velmi poklidné. Víte, Sáro, balení dárků do krabiček je v současnosti velmi oblíbené. Ukážu Vám dvě, které se chystáme uvést na trh. Tahle je velmi lehká. Nazývá se Harmonie. Kolik váží? Váží přibližně 180 g. Z čeho je vyrobena? Z recyklovaného papíru. Můžete mi říct, v jakých barvách to děláte? Krabičky Harmonie máme v červené, modré, žluté a zelené. Jaké má rozměry? Jak vidíte, je obdélníková, je 21 cm dlouhá, 15 cm široká a 8 cm vysoká. Ten druhý nový výrobek je tradičnější. Tato řada se nazývá Victoria. Ta není tak lehká. Z jakého materiálu je vyrobena? Je z kartonu a váží jen o něco více než 260 gramů. Jak je veliká? Má 30 cm v průměru a je 12 cm vysoká. Je moc hezká. Ano, tahle krabička se inspirovala kulatými krabicemi na klobouky, které byly velmi oblíbené v devatenáctém století. Dnes jsou ideální na balení dárků všech druhů. Řadu Victoria můžete dostat v různých vzorech, pruhované, puntíkované nebo s hvězdičkami. Můžete mi říci, kolik stojí? Maloobchodní cena Harmonie je 60 pencí. Victoria je dražší. Stojí 1,70. Jak dlouho trvá, než je dodáte? Obvykle jeden až dva týdny. Jak je to těžké? Je to velmi lehké, přibližně 200g. Z čeho je to vyrobeno? Z kartónu. Na co se to požívá? Většinou se to používá na cornflaky. Jaká je to velikost? Je to 30 cm vysoké a 10 cm široké. Kolik to stojí? Objednáte-li více než tisíc kusů, stojí jedno balení 10 pencí. nemravný nerovnováha nepravděpodobný neosobní

5 inexpensive [inik spensiv] inaccurate [in ñkjòròt] inefficient [ini fišònt] incorrect [içkò rekt] unpleasant [an pleznt] unhealthy [an hel i] unknown [an nòun] uncertain [an sò:tn] Stopa 59: Poslechněte si slovíčka a všímejte si správného přízvuku. English [ içgliš] Turkish [ tò:kiš] Polish [ pòuliš] Portuguese [po:ču gi:z] Japanese [džñpò ni:z] Chinese [čai ni:z] Hungarian [haç geòriòn] Norwegian [no: wi:džòn] Italian [i tñliòn] French [frenč] Greek [gri:k] Dutch [dač] Stopa 60: Poslechněte si číselné údaje. Seventy p [ sevnti pi:] seventeen [sevn ti:n] one hundred and eight dollars [wan handròd ònd eit da:lòrz] five hundred and fifty-five [faiv handròd ònd fifti faiv] nine thousand nine hundred and ninety-nine pounds [nain auzònd nain handròd ònd nainti nain paundz] one hundred and fifty-five thousand four hundred and seventeen Euros [wan handròd ònd fifti faiv auzònd fo: handròd ònd sevn ti:n ju:ròuz] a quarter [ò kwo:rtòr] five million nine hundred and eighty-seven thousand three hundred and seventy nine [faiv miliòn nain handròd ònd eiti sevn auzònd ri: handròd ònd sevnti nain] three quarters [ ri: kwo:rtòrz] Stopa 61: Poslechněte si číselné údaje. Ninety [ nainti] two thirds [tu: ò:dz] three hundred and thirty [ ri: handròd ònd ò:ti] eighteen thousand eight hundred and six [ei ti:n auzònd eit handròd ònd siks] three hundred and thirteen [ ri: handròd ònd ò: ti:n] seventy thousand [ sevnti auzònd] one half [wan ha:f] forty thousand nine hundred and fourteen [ fo:ti auzònd nain handròd ònd fo: ti:n] three million six hundred and sixty-five thousand seven hundred and seventeen [ ri: miliòn siks handròd ònd siksti faiv auzònd sevn handròd ònd sevn ti:n] Stopa 62: Poslechněte si interview. Mr Enderby, you are the President of the Universal Esperanto Association. [ mistòr endòrbi ju: a:r ò prezidònt òf i: ju:ni vò:rsl espò ra:ntòu òsòusi eišn] Can you tell us something about Esperanto? [kòn ju: tel as sam iç ò baut espò ra:ntòu] Esperanto is an artificial language a mix of different languages. [espò ra:ntòu iz òn a:ti fišl lñçgwidž ò miks òv difrònt lñçgwidžiz] It was invented in 1887 by Ludwig Zamenhof, a young Jewish doctor from Poland. [it woz in ventid in ei ti:n eiti sevn bai ludvih ca:mònho:f ò jaç džu:iš doktò from pòulònd] His idea was to create an easy, international language which could be understood by the many different ethnic groups living in Poland at that time. [hiz ai diò woz tu: kri: eit òn i:zi intò nñšònl lñçgwidž wič kud bi: andò stud bai ò meni difrònt e nik gru:ps liviç in pòulònd òt ñt taim] Esperanto was first published in 1887 under the pseudonym Dr Esperanto meaning one who hopes. [espò ra:ntòu woz fò:st pablišd in ei ti:n eiti sevn andò ò sju:dònim doktò espò ra:ntòu mi:niç wan hu: hòups] The name became the name of the language itself. [ ò neim bi keim ò neim òv ò lñçgwidž it self] How many people speak Esperanto? [hau meni pi:pl spi:k espò ra:ntòu] 5 nenákladný nepřesný neefektivní nesprávný nepříjemný nezdravý neznámý nejistý anglický turecký polský portugalský japonský čínský maďarský norský italský francouzský řecký holandský sedmdesát pencí sedmnáct sto osm dolarů pět set padesát pět devět tisíc devět set devadesát devět liber jedno sto padesát pět tisíc čtyři sta sedmnáct Euro čtvrtina pět milionů devět set osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát devět tři čtvrtiny devadesát dvě třetiny tři sta třicet osmnáct tisíc osm set šest tři sta třináct sedmdesát tisíc polovina čtyřicet tisíc devět set čtrnáct tři miliony šest set šedesát pět tisíc sedm set sedmnáct Pane Enderby, jste ředitelem Světového esperantského svazu. Můžete nám říct něco o esperantu? Esperanto je umělý jazyk, směs různých jazyků. Byl vynalezen v roce 1887 Ludwigem Zamenhofem, mladým židovským lékařem z Polska. Jeho myšlenkou bylo vytvořit snadný mezinárodní jazyk, kterému by rozuměly četné etnické skupiny, které tehdy žily v Polsku. Esperanto bylo poprvé zveřejněno v roce 1887 pod pseudonymem Dr. Esperanto, což znamená ten, kdo doufá. To jméno se stalo názvem samotného jazyka Kolik lidí mluví esperantem?

6 Nobody really knows the answer. A world-wide census has never been taken. [ nòubòdi riòli nòuz i: a:nsò ò wò:ldwaid sensòs hñz nevò bi:n teikòn] However, according to a survey by Professor Culbert from the University of Washington, Esperanto is spoken by about two million speakers. [hau evò ò ko:diç tò ò sò:vei bai prò fesò kalbòt from i: ju:ni vò:siti òv wošiçtòn espò ra:ntòu iz spòukòn bai ò baut tu: miliòn spi:kòz] It is also estimated that a thousand people speak Esperanto as their first language. [it iz o:lsòu estimeitid ñt ò auzònd pi:pl spi:k espò ra:ntòu òz eò fò:st lñçgwidž] How easy is Esperanto to learn? [hau i:zi iz espò ra:ntòu tò lò:rn] We estimate that Esperanto is up to five times as easy to learn as French, ten times as easy to learn as Russian, twenty times as easy to learn as Chinese, and infinitely easier to learn than Japanese. [wi: estimeit ñt espò ra:ntòu iz ap tò faiv taimz òz i:zi tò lò:n òz frenč ten taimz òz i:zi tò lò:n òz rašòn twenti taimz òz i:zi tò lò:n òz čai ni:z ñnd infinòtli i:ziò tò lò:n ñn džñpò ni:z] About 75% of its vocabulary comes from Latin and Romance languages, especially French, about 20% comes from German and English and the rest comes from Slavic languages like Russian and Polish. [ò baut sevnti faiv pò: sent òv its vò kñbjulòri kamz from lñtin ñnd ròu mñns lñçgwidžiz i spešòli frenč ò baut twenti pò: sent kamz from džò:mòn ònd içgliš ñnd ò rest kamz from sla:vik lñçgwidžiz laik rašòn ònd pòuliš] Moreover, Esperanto s grammar is very simple. There are no exceptions. [mo:r òuvò espò ra:ntòuz grñmò iz veri simpl eòr a: nòu ik sepšnz] There is only one article, one form of a verb, one plural form. The pronunciation is easy. [ eòr iz unli wan a:tikl wan fo:m òv ò vò:b wan pluòròl fo:m ò prònansi eišn iz i:zi] Every word is pronounced exactly as it is written. [ evri wò:d iz prò naunsd ig zñktli ñz it iz ritn] In about six months you can even read Shakespeare in Esperanto. [in ò baut siks man s ju: kòn i:vn ri:d šeikspiò in espò ra:ntòu] Can Esperanto play a role today in a world marked by globalisation and the growing dominance of English? [kòn espò ra:ntòu plei ò ròul tò dei in ò wò:rld ma:rkd bai glòublai zeišn ònd ò gròuiç da:minòns òv içgliš] In the beginning the idea was if you had a common language, you could avoid war. [in ò bi giniç i: ai diò woz if ju: hñd ò kamòn lñçgwidž ju: kud ò void wo:] We now know that this is nonsense. [wi: nau nòu ñt is iz nonsòns] The Irish speak the same language and it doesn t keep them from fighting. [ i: airiš spi:k ò seim lñçgwidž ònd it daznt ki:p em from faitiç] Yet, as you said, English has become the world language. [jet ñz ju: sed içgliš hñz bi kam ò wò:ld lñçgwidž] David Crystal, the world authority on languages, says that half of the world s currently spoken 6,000 languages will die out over the next century. [ deivid kristl ò wò:ld o: oròti on lñçgwidžiz sez ñt ha:f òv ò wò:ldz karòntli spòukòn siks auzònd lñçgwidžiz wil dai aut òuvò ò nekst senčòri] This means on an average every two weeks a language dies somewhere in the world. [ is mi:nz on òn ñvòridž evri tu: wi:ks ò lñçgwidž daiz samweòr in ò wò:ld] The use of Esperanto will slow down the process of English taking over. [ i: ju:z òv espò ra:ntòu wil slòu daun ò pròuses òv içgliš teikiç òuvò] In this way, Esperanto has an ethical quality about it. [in is wei espò ra:ntòu hñz òn e ikl kwoliti ò baut it] Mr. Enderby, one last question, how often has this congress been held? [ mistòr endòrbi wan lñst kwesčòn hau a:fn hñz is ka:ngres bi:n held] It has been held every year since 1905 with interruptions during the two world wars. [it hñz bi:n held evri jiò sins nain ti:n handròd ònd faiv wi intò rapšnz djuòriç ò tu: wò:ld wo:z] This year our topics include AIDS research, online data security and international aid work all in Esperanto. [ is jiò auò topiks iç klu:d eidz ri sò:č onlain deitò si kjuòròti ñnd intò nñšònl eid wò:k o:l in espò ra:ntòu] Mr. Enderby, thank you for this interview. [ mistòr endòrbi ñçk ju: fòr is intòrvju:] It was my pleasure. I would like to greet the people listening to this radio broadcast in Esperanto [it woz mai pležò ai wud laik tò gri:t ò pi:pl lisniç tò is reidiòu bro:dka:st in espò ra:ntòu] Koran saluton al vi. Espereble vi baldau lernos Esperanton kaj tiam ni povos komuniki pli facile kaj egale. [ koran salu ton al vi espe reble vi baldau lernos espe ranton kadž tiam ni po:vos komuniki pli fa:cile kadž e ga:le] A hearty hello to you. [ò ha:ti hò lòu tu: ju:] Hopefully you ll soon learn Esperanto and then we ll be able to communicate more easily and equally. [ hòupfòli ju:l su:n lò:n espò ra:ntòu ònd en wi:l bi: eibl tò kò mju:nikeit mo: i:zòli ònd i:kwòli] Stopa 63: Poslechněte si interview. Do you think Esperanto is more useful than English? [du: ju: içk espò ra:ntòu iz mo: ju:sfòl ñn içgliš] Sure, you can speak to your friends from all over the world, even if you don t speak their national language. [šuòr ju: kòn spi:k tò jòr frenzd from o:l òuvòr ò wò:rld i:vn if ju: dòunt spi:k eòr nñšònl lñçgwidž] It is easier than English. The grammar is simple. You don t have to learn any exceptions. [it iz i:ziòr ñn içgliš ò grñmòr iz simpl ju: dòunt hñv tò lò:rn eni ik sepšnz] Why do you like Esperanto? [wai du: ju: laik espò ra:ntòu] Esperanto is easy to pronounce. There are no silent letters. [espò ra:ntòu iz i:zi tò prò nauns eòr a: nòu sailònt letòz] You pronounce the words the way they are written. [ju: prò nauns ò wò:dz ò wei ei a: ritn] You can write to people in a dozen countries without speaking a dozen languages. [ju: kòn rait tò pi:pl in ò dazn kantriz wi aut spi:kiç ò dazn lñçgwidžiz] Why do you think young people should learn Esperanto? [wai du: ju: içk jaç pi:pl šud lò:rn espò ra:ntòu] Esperanto can be used to see the world. [espò ra:ntòu kòn bi: ju:zd tò si: ò wò:ld] I love back-packing and I can stay with Esperanto speakers in more than 70 countries for free. [ai lav bñkpñkiç ònd ai kòn stei wi espò ra:ntòu spi:kòz in mo: ñn sevnti kantriz fo: fri:] Esperanto is about understanding and exploring other cultures. [espò ra:ntòu iz ò baut andò stñndiç ònd ik splo:riç a ò kalčòz] Our national library in England has 30,000 volumes of books in Esperanto. [ auò nñšònl laibròri in içglònd hñz ò:ti auzònd volju:mz òv buks in espò ra:ntòu] You can read all the works by Garcia Marquez, Shakespeare, Brecht and Dante. [ju: kòn ri:d o:l ò wò:ks bai gar sia mar kez šeikspiò brecht ònd da:nte] Why learn Esperanto when you can speak English? [wai lò:rn espò ra:ntòu wen ju: kòn spi:k içgliš] 6 Nikdo nezná skutečnou odpověď. Nikdy neproběhlo sčítání po celém světě. Ale podle průzkumu profesora Culberta z Washingtonské univerzity mluví esperantem zhruba dva miliony lidí. Také se odhaduje, že tisíc lidí mluví esperantem jako svým prvním jazykem. Jak snadno se dá esperanto naučit? Odhadujeme, že naučit se esperanto je pětkrát snazší než naučit se francouzsky, desetkrát snazší než naučit se rusky, dvacetkrát snazší než naučit se čínsky a nekonečně snazší než naučit se japonsky. Kolem 75 % slovní zásoby pochází z latiny a z románských jazyků, především z francouzštiny, kolem 20 % pochází z němčiny a angličtiny a zbytek pochází ze slovanských jazyků, jako je ruština a polština. Kromě toho má esperanto velmi snadnou gramatiku. Neexistují výjimky. Je tu jen jeden člen, jeden tvar slovesa, jeden tvar množného čísla. Lehká je výslovnost. Každé slovo se vyslovuje přesně tak, jak se píše. Za šest měsíců můžete v esperantu číst i Shakespeara. Může hrát esperanto nějakou roli ve světě, který se vyznačuje globalizací a rostoucí převahou angličtiny? Na začátku byla myšlenka, že pokud by existoval společný jazyk, bylo by možno zabránit válce. Teď už víme, že je to nesmysl. Irové mluví stejným jazykem a stejně je to neodradí od bojů. Navíc, jak jste řekl, světovým jazykem se stala angličtina. David Crystal, světová autorita na jazyky, říká, že polovina z jazyků, kterými se v současnosti ve světě hovoří, během příštího století vymře. To znamená, že v průměru vymře na světě každé dva týdny jeden jazyk. Použití esperanta zpomalí proces přebírání angličtiny. Tím má esperanto svou etickou hodnotu. Pane Enderby, poslední otázka, jak často se pořádá tento kongres? Koná se každý rok od roku 1905 s přerušeními během dvou světových válek. Tento rok patří mezi naše témata výzkum AIDS, bezpečnost online přenosu dat a práce v rámci mezinárodní pomoci, vše v esperantu. Pane Enderby, děkuji Vám za rozhovor. Bylo mi potěšením. Rád bych lidi, kteří poslouchají toto rozhlasové vysílání, pozdravil v esperantu: Koran saluton al vi. Espereble vi baldau lernos Esperanton kaj tiam ni povos komuniki pli facile kaj egale. Srdečné pozdravy vám všem. Doufám, že se brzy naučíte esperanto, a pak budeme moci komunikovat snáze a v rovnoprávném postavení. Myslíte si, že esperanto je užitečnější než angličtina? Určitě, můžete mluvit s přáteli z celého světa, dokonce i když nemluvíte jejich národním jazykem. Je lehčí než angličtina. Gramatika je jednoduchá. Nemusíte se učit žádné výjimky. Proč máte ráda esperanto? Esperanto se snadno vyslovuje. Nejsou v něm žádná nevyslovovaná písmena. Slova vyslovujete tak, jak se píšou. Můžete psát lidem do tuctu zemí, aniž byste mluvil tuctem jazyků. Proč si myslíte, že by se mladí lidé měli učit esperanto? Esperanto je možno využít k poznání světa. Ráda jezdím jenom s batohem a s mluvčími esperanta mohu zdarma pobývat ve více než 70 zemích. Esperanto je o porozumění a poznávání jiných kultur. Naše národní knihovna v Anglii má svazků knih v esperantu. Můžete si přečíst všechna díla Garcii Marqueze, Shakespeara, Brechta i Danteho. Proč se učit esperanto, když umíte anglicky?

7 English is the language of McDonald s and Coca-Cola. [ içgliš iz ò lñçgwidž òv mòk da:nòldz ònd kòukò kòulò] Esperanto doesn t belong to any country or people. [espò ra:ntòu daznt bi loç tò eni kantri o: pi:pl] It belongs equally to everybody who speaks it, acting as a bridge between cultures. [it bi loçz i:kwòli tò evribodi hu: spi:ks it ñktiç òz ò bridž bi twi:n kalčòz] Stopa 64: Poslechněte si časové údaje. twenty past ten [ twenti pa:st ten] thirty-first of January, ninety-nine [ ò:ti fò:st òv džñnjuòri nainti nain] half past nine [ha:f pa:st nain] a quarter past eleven [ò kwo:tò pa:st i levn] ten to four [ten tò fo:] fifth of September, two thousand [fif òv sep tembò tu: auzònd] a quarter to nine [ò kwo:tò tò nain] nineteen ninety-six [nain ti:n nainti siks] Stopa 65: Poslechněte si text. Chrisler is one of the most successful companies in the world. [ krislòr iz wan òv ò mòust sòk sesfòl kampòniz in ò wò:rld] The company was started in 1985 and produced cars for the European market. [ ò kampòni woz star:tid in nain ti:n eiti faiv ònd prò dju:sd ka:rz fòr i: juòrò piòn ma:rkit] Last January, a new factory was opened and 60 more workers were hired. [lñst džñnjuòri ò nju: fñktòri woz òupònd ònd siksti mo:r wò:rkòrz wò:r haiòrd] Our cars are now sold in over 50 countries even in Japan. [ auòr ka:rz a:r nau sòuld in òuvòr fifti kantriz i:vn in džò pñn] Chrysler is known for its good working conditions, high wages, flexible working hours and childcare for young mothers. [ krislòr iz nòun fòr its gud wò:rkiç kòn dišnz hai weidžiz fleksòbl wò:rkiç auòrz ñnd čaildkeòr fòr jaç ma òrz] Two years ago, we started language classes for our workers. [tu: jiòrz ò gòu wi: sta:rtid lñçgwidž klñsiz fòr auòr wò:rkòrz] They can learn English, Spanish and even Japanese. Last December, we gave $10,000 to Unicef... [ ei kòn lò:rn içgliš spñniš ñnd i:vn džñpò ni:z lñst di sembòr wi: geiv ten auzònd da:lòrz tò ju:nisef] Stopa 66: Poslechněte si krátké rozhovory. This is the final call for British Airways Flight BA 369 to London, boarding now at Gate 1 [ is iz ò fainl ko:l fo: britiš eòweiz flait bi: ei ri: siks nain tò landòn bo:diç nau òt geit i levn] Good morning. My name is Mrs. Vikki Blackwell. I ve booked a room for three nights. [gud mo:rniç mai neim iz misiz viki blñkwel aiv bukd ò ru:m fòr ri: naits] Just a moment, please. Yes, Mrs. Blackwell a single room for 3 days. It s room 586 on the fifth floor. [džast ò mòumònt pli:z jes misiz blñkwel ò siçgl ru:m fò ri: deiz its ru:m faiv handròd ònd eiti siks on ò fif flo:] What time do you serve breakfast? [wot taim du: ju: sò:rv brekfòst] Oh, anytime till eleven, dear. [òu eni taim til i levn diò] Would you like bacon and eggs or a soft-boiled egg with toast and marmalade? [wud ju: laik beikòn ònd egz o:r ò soft boild eg wi tòust ònd ma:rmòleid] Bacon and eggs, please, and a pot of tea. [ beikòn ònd egz pli:z ònd ò pa:t òv ti:] Can we have the bill, please? [kòn wi: hñv ò bil pli:z] Yes certainly I ll bring it at once. Did you enjoy your meal? [jes sò:tònli ail briç it òt wans did ju: in džoi jo: mi:l] Yes, it was lovely. [jes it woz lavli] Your bill, madam. [jo: bil mñdòm] Thank you does it include the service charge? [ ñçk ju: daz it iç klu:d ò sò:vis ča:dž] Err. [ò:] How much is that altogether, please? [hau mač iz ñt o:ltò ge òr pli:z] Thats [ ñts sevnti siks paundz ò:ti eit] Do you accept this credit card? [du: ju: òk sept is kredit ka:rd] Certainly, madam. One moment, please. [ sò:tònli mñdòm wan mòumònt pli:z] 6. Let s see, eh, drive further down the road till you come to a roundabout. [lets si: ò: draiv fò: ò daun ò ròud til ju: kam tò ò raundòbaut] At that roundabout, go straight across over a bridge and it s the third on the right. [ñt ñt raundòbaut gòu streit ò kros òuvòr ò bridž ñnd its ò ò:d on ò rait] Thank you. [ ñçk ju:] 7. Anything to drink, Sir? [ eni iç tò driçk sò:] Yes, I ll have a lager. [jes ail hñv ò la:gò] Do you want a pint? [du: ju: wont ò paint] No thanks. Just half a pint, please. [nòu ñçks džast ha:f ò paint pli:z] Angličtina je jazykem McDonalda a koka-koly. Esperanto nepatří žádné zemi ani žádnému národu. Patří rovnou měrou každému, kdo jím mluví, a funguje jako most mezi kulturami. čtvrt na jedenáct a pět minut třicátého prvního ledna, devadesát devět půl desáté čtvrt na dvanáct za deset minut čtyři pátého září, dva tisíce tři čtvrtě na devět devatenáct set devadesát šest Chrisler je jednou z nejúspěšnějších společností na světě. Tato společnost vznikla v roce 1985 a vyráběla auta pro evropský trh. Loni v lednu byla otevřena nová továrna a bylo přijato dalších šedesát dělníků. Naše auta se nyní prodávají ve více než 50 zemích světa, dokonce i v Japonsku. Chrysler je známý svými dobrými pracovními podmínkami, vysokými výdělky, klouzavou pracovní dobou a péčí o děti pro mladé matky. Před dvěma roky jsme zahájili jazykové kurzy pro naše pracovníky. Mohou se učit anglicky, španělsky a dokonce i japonsky. Loni v prosinci jsme věnovali $ Unicefu... Toto je poslední výzva pro let British Airways BA 369 do Londýna, nastupujte ihned u východu 1 Dobré ráno. Jmenuji se Viki Blackwellová. Objednala jsem si pokoj na tři noci. Moment, prosím. Ano, paní Blackwellová, jednolůžkový pokoj na 3 dny. Je to pokoj 586 v pátém patře. V kolik hodin se podává snídaně? Kdykoliv do 11 hodin, drahoušku. Dáte si vejce na slanině nebo vajíčka naměkko, toast a pomerančovou marmeládu? Vejce na slanině, prosím, a konvičku čaje. Můžeme dostat účet, prosím? Ano, jistě, hned ho přinesu. Chutnalo vám? Ano, bylo to výborné. Váš účet, paní. Děkuji, zahrnuje to i obsluhu? Emm... Kolik to dělá všechno dohromady, prosím? 76,38. Přijímáte tuto kreditní kartu? Zajisté, paní. Moment, prosím 6. Ukažte,...jeďte dál po silnici až dojedete na kruhový objezd. Na kruhovém objezdu jeďte rovně přes most a je to třetí odbočka vpravo. Děkuji. 7. Něco k pití, pane? Ano, dám si ležák. Chcete pintu? Ne, děkuju. Jen půl pinty, prosím. 7

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

lisa, mary & the mall / 1 /

lisa, mary & the mall / 1 / lisa, mary & the mall / 1 / Lisa: Hi Mary, I can't believe I've run into you here. I haven't seen you in ages. How have you been? Mary: Great, actually. I can't complain. What have you been up to? It seems

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Angličtina pro 4. ročník základní školy

Angličtina pro 4. ročník základní školy www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina pro. ročník základní školy (spn ukázka lekce.jbb) Angličtina pro. ročník základní školy Lekce: VÍTEJTE Cvičení: Hello, kids! Ahoj

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Centrum služeb pro podnikání 2013. ANGLIČTINA PRO SENIORY Kurz pro začátečníky

Centrum služeb pro podnikání 2013. ANGLIČTINA PRO SENIORY Kurz pro začátečníky ANGLIČTINA PRO SENIORY Kurz pro začátečníky Centrum služeb pro podnikání 2013 SLOVNÍ ZÁSOBA Obsah 8 RAD, JAK SE UČIT ANGLICKÝ JAZYK... 3 VÝSLOVNOST... 4 PŘEDSTAVUJEME SE... 5 ZAMĚSTNÁNÍ... 9 RODINA...

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více