HYGIENA A TECHNOLOGIE BRAMBOR, ŠKROBU, LUŠTĚNIN, OLEJNATÝCH SEMEN A TUKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYGIENA A TECHNOLOGIE BRAMBOR, ŠKROBU, LUŠTĚNIN, OLEJNATÝCH SEMEN A TUKŮ"

Transkript

1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin HYGIENA A TECHNOLOGIE BRAMBOR, ŠKROBU, LUŠTĚNIN, OLEJNATÝCH SEMEN A TUKŮ Ing. Martina Ošťádalová Mgr. Jana Pokorná Brno 2014

2 Tato skripta jsou spolufinancována z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ )

3 Předmluva Předkládané skriptum je určeno pro studenty navazujícího magisterského programu na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Jde o souhrn informací a poznatků získaných z odborné literatury, které mají za cíl poskytnout informace z oblasti technologie a hygieny potravin rostlinného původu se zaměřením na brambory, luštěniny, škrob, olejniny a výrobky z nich. Text je zaměřen především na hygienu a technologii zpracování výše uvedených surovin a jejich chemické a fyzikální vlastnosti, kvalitu a význam v potravinářském průmyslu. Věříme, že předkládaný text poslouží posluchačům k získání vědomostí z daného oboru, které budou dále rozšiřovat dle doporučené literatury. Kolektiv autorů

4 OBSAH 1. BRAMBORY Obecná charakteristika Hospodářský význam brambor Anatomická stavba bramborové hlízy Chemické složení Pěstování brambor Sklizeň a posklizňová úprava Posuzování kvality a hodnocení bramborových hlíz Brambory pro přímý konzum Varné a konzumní typy Výrobky z brambor Výrobky smažené Výrobky předsmažené zmrazené Výrobky sušené LUSKOVINY, LUŠTĚNINY Pěstování luskovin Sklizeň a posklizňové ošetření luskovin Stavba zrna luštěnin Chemické složení luštěnin Hodnocení jakosti luštěnin Výrobky z luštěnin Příprava semen luštěnin Pěstované druhy a způsoby jejich potravinářského využití Hrách setý (Pisum sativum L.) Hrách dřeňový (Pisum sativum convar. medullare) Hrách setý rolní peluška (Pisum sativum ssp. arvense) Sója luštinatá (Glycine max. L.) Sója (celé sójové boby) Sójová mouka Sójové mléko Sójový olej Sójové maso Sójová omáčka 33 1

5 Tofu Okara Tempeh Natto Pasta Miso Vikev Vikev setá (Vicia sativa) Vikev huňatá (Vicia villosa) Vikev panonská (Vicia pannonica) Bob obecný (Vicia faba L.) Vlčí bob lupina (Lupinus sp.) Fazol obecný (Phaseolus vulgaris L.) Čočka jedlá (Lens culinaris) Cizrna beraní (Cicer arietinum) ŠKROB Fyzikální a chemické vlastnosti škrobu Bramborový škrob Pšeničný škrob Kukuřičný škrob Výroba škrobu Výroba bramborového škrobu Odpady z výroby bramborového škrobu Výroba pšeničného škrobu Martinův způsob Proces Raisio Proces Weipro Výroba kukuřičného škrobu Modifikované škroby Chemická modifikace ve vodné fázi Chemická modifikace v roztoku škrobu Chemická modifikace škrobu suspendovaného v organickém rozpouštědle Termochemická modifikace na suché cestě Termochemická modifikace v přítomnosti vody Nejvýznamnější druhy modifikovaných škrobů Hydrolyzované škroby 60 2

6 Oxidované škroby Zesítěné škroby TUKY A OLEJE Charakteristika tuků Mastné kyseliny Homolipidy Heterolipidy Komplexní lipidy Olejniny Významné olejniny v České republice Řepka olejná Chemické složení oleje řepky olejné Kvalita řepkového oleje Využití řepky olejné v potravinářství Slunečnice roční Chemické složení slunečnicového oleje Využití slunečnicového oleje Kvalita slunečnicového oleje Hořčice Chemické složení hořčičného oleje Využití hořčičného oleje Len olejný Chemické složení lněného oleje Využití lněného oleje Kvalita lněného oleje Konopí seté Chemické složení konopného oleje Využití konopného oleje Mák setý Chemické složení makového oleje Kvalita makového oleje Ostatní druhy olejnin Pupalka dvouletá Tykev olejná Světlice barvířská 81 3

7 4.2.2 Významné olejniny ve světě Palma kokosová Chemické složení kokosového tuku Využití kokosového tuku Palma olejná Chemické složení tuků z palmy olejné Kvalita tuků z palmy olejné Využití tuků z palmy olejné Sója luštinatá Chemické složení sójového oleje Kvalita sójového oleje Využití sójového oleje Olivovník evropský Chemické složení olivového oleje Kvalita olivového oleje Využití olivového oleje Podzemnice olejná Chemické složení podzemnicového oleje Kvalita podzemnicového oleje Využití podzemnicového oleje Sezam indický Chemické složení sezamového oleje Kvalita sezamového oleje Využití sezamového oleje Hodnocení tuků a olejů Výroba rostlinných tuků a olejů Dezintegrace (rozemletí) Klimatizace Lisování Extrakce Rafinace Hydratace Neutralizace Bělení Dezodorace 95 4

8 4.4 Ztužování olejů Proces ztužování Katalytická hydrogenace Přeesterifikace olejů Frakcionace tuků Emulgované tuky Výroba emulgovaných tuků Příprava tukové fáze Příprava vodné fáze Emulgace Chlazení emulze, mechanické propracování emulze (krystalizace) Balení Použití ztužených a emulgovaných tuků SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 103 5

9 1. BRAMBORY 1.1 Obecná charakteristika Brambory pocházejí z Jižní Ameriky a pěstovaly se již v 2. století n. l. Hlavními oblastmi pěstování byly peruánské a bolívijské Andy, dále také Chile. Dnešní kulturní brambory (Solanum tuberosum L.) patří botanicky do čeledi lilkovitých (Solanaceae). Brambory, tak jak je známe v dnešní podobě, se do Evropy dostaly v 16. století. Na území Čech se dostaly v letech a do konce 17. století byly jen zahradní rostlinou. Od roku 1781 se i u nás brambory uznávaly jako potravina zahánějící hlad a také jako krmivo pro hospodářská zvířata. Největší rozmach v pěstování brambor byl zaznamenán v první polovině 19. století. Tetraploidnost kulturního druhu bramboru Solanum tuberosum (Brambor hlíznatý) v průběhu jeho zkulturnění přispěla ke snížení obsahu jedovatých a hořkých látek. Brambor hlíznatý je dvouděložná rostlina, jednoletá bylina, která může být rozmnožována generativně i vegetativně. V zemědělské výrobě se u nás a téměř ve všech zemích kulturní brambor rozmnožuje pouze vegetativně hlízami. 1.2 Hospodářský význam brambor Brambory jsou díky své všestranné použitelnosti významnou hospodářskou plodinou. Konzumace brambor plní funkci objemovou, ale i sytící (sacharidická složka) a ochrannou (obsah vitamínů a minerálií). V dřívějších dobách, například za 2. světové války, kdy brambory byly hlavní potravinou, se jejich spotřeba pohybovala okolo 150 kg/osoba/rok. Současná spotřeba brambor ke konzumním účelům činí v ČR 70 kg/osoba/rok, z toho je asi 15 kg raných brambor. Pokles spotřeby je přisuzován poměrně vysoké náročnosti na kulinární úpravu, nedostatkem skladovacích prostor a také rozdílné jakosti hlíz. Pokles konzumace brambor ovšem znamenal nárůst spotřeby bramborových výrobků. V USA při roční spotřebě brambor 55 kg/osoba/rok činí podíl výrobků asi 50 %, v EU při průměrné spotřebě 80 kg/osoba/rok je to asi 27 %, v ČR je to %. Podle údajů FAO je 52 % celosvětové produkce brambor využíváno pro konzumní účely, 34,5 % pro krmení hospodářských zvířat, 11 % pro novou sadbu, 2,8 % na výrobu škrobu a 0,7 % pro výrobu lihu. Poslední dobou je snaha o zlepšení stabilizace jakosti brambor. Došlo ke změně odrůdové skladby, a proto jsou k dispozici výnosné a i vysoce jakostní odrůdy. Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, 6

10 brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování uvádí skupiny a členění konzumních brambor, výrobky z brambor, vady a přípustné odchylky a požadavky na jakost. 1.3 Anatomická stavba bramborové hlízy Bramborová hlíza je zkrácený ztluštělý stonek (oddenek), v němž rostlina shromažďuje zásobní látky. U brambor se již v prvních fázích růstu tvoří v podzemních částech stonku adventivní kořeny a stolony. Jako stolony se označují metamorfované stonky bez chlorofylu. U kulturních brambor jsou stonky krátké (do 250 mm). Jejich délka rozhoduje o rozložení hlíz pod trsem a je pro jednotlivé odrůdy charakteristická. Po fázi prodlužovacího růstu začíná vrcholový pupen stolonu dužnatět a tvoří se tak bramborová hlíza. Hlíza je zkrácený modifikovaný vegetační vrchol podzemního oddenku stolonu nebo jeho větve, který se zachovává stavbou a uspořádáním pupenů charakter stonku, ale plní funkci zásobní látky orgánů rostliny a stává se důležitým prostředkem vegetativního rozmnožování. Na bramborové hlíze rozeznáváme část pupkovou, která souvisí se stolonem, protilehlá část hlízy se nazývá korunková. Vnější obal tvoří slupka (periderm), skládající se ze zkorkovatělých buněk. Je v průměru 0,15 mm tlustá. Má ochraňovat hlízy před ztrátou vlhkosti a před infekcí plísní. Zkorkovatělé buňky dávají slupce hnědé zabarvení. V této vrstvě se při poranění tvoří bílkovina suberin za přítomnosti vzdušného kyslíku a nasycených mastných kyselin. Hlavními znaky hlízy je tvar, poloha oček, barva slupky a dužniny. Tvar hlízy je odrůdovým znakem, který mohou ovlivnit půdní i povětrnostní podmínky. Rozeznáváme tvary hruškovité, rohlíčkovité, ledvinovité, dlouze oválné, kulovitooválné nebo kulovité. Barva slupky je typická po vyzrání hlízy. Je dána obsahem pigmentu v buňkách horní korové nebo korových vrstev někdy v obojích tkáních. Pod slupkou je tzv. korová vrstva, která má dvě zóny. Zóna ležící ihned pod peridermem, asi 2 mm silná, je tvořena malými buňkami chudými na škrob, ale bohatými na bílkoviny. Druhou navazující zónu, sahající až k cévním svazkům, tvoří parenchymatické buňky bohaté na škrob. Další vrstvou jsou cévní svazky, na řezu hlízy zřetelné jako prstenec. Cévní svazky jsou u bramborové hlízy tvořeny vnějším lýkem (floémem), které slouží pro vedení organických látek, dále potom xylémem, zajišťujícím vodní transport a vnitřním floémem. Na cévní svazky navazuje vnější dřeň s velkými vodnatými buňkami. Vnitřní dřeň je patrná jako tmavé jádro. Dřeň je tvořena 0,1 0,2 mm velkými parenchymatickými buňkami. Buněčná stěna je na vnitřní straně tvořena hlavně celulózou a na vnější straně jsou uloženy pektiny, hemicelulózy a proteiny. 7

11 Obrázek č. 1: Anatomická stavba hlízy brambor 1 slupka 2 korová vrstva 3 cévní svazky 4 vnější dřeň 5 vnitřní dřeň 6 očko 7 pupek 1.4 Chemické složení Hlízy jsou jediným využitelným orgánem bramborového trsu. Jejich vnitřní i vnější kvalita a hodnota jsou proto rozhodující pro všechny užitkové směry. Hodnota hlíz je dána především jejich chemickým složením, které z nich vytváří potravinu a průmyslovou surovinu. Složení hlíz je ovlivněno odrůdou, půdně klimatickými podmínkami, hnojením, agrotechnikou, stupněm zralosti při sklizni, podmínkami skladování apod. Základní obsahové látky hlízy jsou hlavně: voda, škrob, cukry, dusíkaté látky, vláknina, tuk, minerální látky, vitamíny, alkaloidy, organické kyseliny, polyfenoly aj. Jednotlivé složky nejsou v hlíze rovnoměrně rozloženy. Minerální látky, tuky, organické kyseliny, alkaloidy se nacházejí hlavně v korové vrstvě, vláknina ve slupce, cukry v oblasti cévních svazků, dusíkaté látky pod slupkou, škrob po obou stranách cévních svazků. Voda zaujímá v bramborové hlíze největší podíl (zhruba 76 % hmotnosti) a plní v rostlině významné metabolické funkce (biosyntéza organických sloučenin, doprava asimilátů a metabolitů, teplotní regulátor). Vyskytuje se v buňkách brambor v několika formách a to jako voda volná, dále voda hydratační a konečně voda vázaná, kterou představuje voda nasáklá do štěrbin pletiv, popřípadě voda koloidní. Změny v obsahu vody jsou zcela závislé na změnách v obsahu sušiny. Hydratační voda a voda vázaná jsou vázány 8

12 na různé koloidní stěny (bílkoviny, škrob). V úzkém vztahu k obsahu vody v hlíze je tzv. voda hlízková, což je v podstatě buněčná šťáva vakuol, obsahující více či méně látky rozpustné ve vodě, které jsou pevně vázány na buněčná tělíska. Sušina hlízy, v průměru kolem 24 %, je tvořena ze 70 % škrobem, 9,5 % tvoří N-látky, 1 % tuk, 3 % cukry, 2,5 % organické kyseliny, 2,5 % minerální látky, 11 % připadá na balastní látky a 0,5 % tvoří zbytek (vitamíny apod.). Obsah sušiny je variabilní a závisí na vegetačních podmínkách daného ročníku, na agrotechnice a odrůdě. Přírůstek sušiny je v počátku tvorby hlízy rychlejší. Tvorbu sušiny a škrobu příznivě ovlivňuje sluneční svit. Škrob je zásobní polysacharid a nejvýznamnější složka hlízy, v níž rostlina ukládá zásobu potenciální energie. Škrob je nejvýznamnějším zdrojem sacharidů v potravě člověka. Pro své specifické vlastnosti nalezl uplatnění v mnoha průmyslových oborech včetně potravinářské výroby. Obsah škrobu určuje také energetickou a konzumní hodnotu brambor. Bylo zjištěno, že existuje vztah mezi obsahem škrobu v hlíze a kvalitou brambor, jako je moučnatost, konzistence, měknutí hlíz apod. Brambory obsahují v průměru 17 % škrobu a jeho množství kolísá v našich poměrech od 13 % do 24 %. Škrob tvoří hlavní podíl sušiny, přičemž neškrobový podíl, který je poměrně málo proměnlivou hodnotou, slouží často k orientačnímu určení sušiny při známém množství škrobu. Škrobová zrna se nacházejí hlavně v parenchymu po obou stranách kambiálního prstence, mají elipsovitý tvar a velikost µm. Brambory mají typický lasturovitý tvar škrobových zrn. Podíl jednotlivých velikostí škrobových zrn je závislý na odrůdě, průběhu vegetace a podmínkách pěstování. Obecně však platí, že na počátku vegetace vytvořená zrna spíše zvětšují svůj objem, než aby se tvořila nová zrna. Rozložení škrobových zrn v bramborové hlíze není rovnoměrné. Typickou charakteristikou bramborového škrobu jsou jeho fyzikálně chemické vlastnosti. Ve vodním prostředí bobtná zvětšuje svůj objem a vytváří mazy o různé viskozitě. Toto bobtnání je závislé na teplotě a ph prostředí a v neposlední řadě na velikosti zrna a jeho složení. Bobtnání škrobových zrn je rovněž úzce spjato s chováním brambor při vaření. Škrobová zrna postupně zvětšují při vaření svůj objem, vytvářejí tak tlaky na buněčné stěny, které se podle svých vlastností deformují, až mohou prasknout a uvolnit buněčný obsah do obklopujícího prostředí. Výsledkem tohoto procesu je pak rozváření brambor v různém stupni. Škrobová zrna se v průběhu skladování zmenšují a ztrácejí lesk. Nejvíce škrobu obsahují zpravidla středně velké hlízy. 9

13 Obsah škrobu se při nízkých teplotách skladování snižuje v důsledku konverze na cukr pomocí enzymů a naopak při vyšších teplotách se může obsah škrobu v bramborách zvýšit konverzí cukru na škrob. Obsah redukujících cukrů ve vyzrálých a dobře skladovaných hlízách je kolem 0,5 %, ale má velký význam při zpracování brambor. Jejich obsah v bramborách kolísá od stopového množství až k 10 % sušiny hlíz. Malé hlízy obsahují vyšší procento cukru než hlízy velké. Cukry syntetizované v listech jsou ve formě sacharózy transportovány do hlízy, kde existuje stav dynamické sacharidické rovnováhy. Obsah cukrů výrazně ovlivňuje teplota skladování brambor. Pod 10 C stoupá podíl redukujících cukrů i sacharózy. Nahromadění cukrů však lze odstranit tzv. rekondicí, tj. pokud jsou několik dní hlízy uskladněny při C. Neškrobové polysacharidy, tvořící hlavně buněčné stěny a intracelulární součásti, označované jako hrubá vláknina; jsou tvořeny celulózou, hemicelulózou, pentozany a pektinovými látkami, jejich množství je uváděno 1,40 3,06 % v sušině brambor. Podíl celulózy činí asi %, podíl pentozanů se uvádí 5,5 8,5 % z celkových neškrobových polysacharidů. Pektinové látky možno rozdělit na menší podíl rozpustných (do 10 %) a větší podíl (70 80 %) silně polymerizovaný tzv. protopektin se nachází v buněčných stěnách, zbytek tvoří podstatu intracelulární substance. Podíl pektinových látek v čerstvé hmotě činí 0,21 0,41 %. V průběhu zrání hlízy protopektin stoupá, při skladování jeho množství klesá, z čehož odvisí rozvářivost hlíz. Další složkou bramborové hlízy jsou dusíkaté látky (kolem 2,0 %). Na bílkoviny připadá asi 1/3 1/2, bývá uváděno 0,5 1,2 %. Byly nalezeny i aminy jako metylamin, n-propylamin. Po biologické stránce jsou bílkoviny brambor vysoce hodnotné. Zvláště je ceněn vysoký obsah lysinu, naopak obsahují málo methioninu a cysteinu. Hlavní bílkovinou složkou v bramborách je patatin, který vykazuje velkou esterovou aktivitu. Z bílkovin tvoří jeho obsah 40 %. Další významnou bílkovinou je globulin tuberin, který patří z hlediska výživy člověka mezi nejhodnotnější bílkoviny rostlinného původu vůbec. Přítomné jsou i albuminy (tuberinin) a malý podíl protaminů a glutelinů. Bramborová bílkovina má vyšší biologickou hodnotu než bílkovina ovsa, ječmene, pšenice, hrachu a fazolu. Nebílkovinný dusík tvoří volné aminokyseliny 3,4 %, amidy 36 %, dále jsou přítomné bazické dusíkaté sloučeniny, purinové deriváty adeninu, glykoderiváty cholinu aj., rovněž steroidalkaloid solanidin. Nevyzrálé a malé hlízy jsou na dusíkaté látky bohatší než vyzrálé. Při skladování se obsah dusíkatých látek výrazně nemění, avšak jednodušší dusíkaté látky bývají často příčinou rozkladných hnilobných procesů. Vysoké dávky dusíku při hnojení plodiny mohou být příčinou zvýšeného obsahu dusičnanů. Množství dusičnanů je stanoveno 10

14 jako dusičnanový anion NO 3-. Podle Vyhl. 4/2008 Sb. je nejvyšší přípustné množství dusičnanů u raných brambor (do ) 500 mg.kg -1 původní hmoty a po tomto datu pouze 300 mg.kg -1. Tepelnou úpravou se obsah dusičnanů podstatně snižuje. Brambory obsahují velmi málo tuku. Lipidy, často uváděné jako hrubý tuk, což je obvykle petroléterem vyextrahovatelný podíl, obnáší u brambor asi 0,1 % a jeho největší podíl se nachází v peridermu. Převládají v něm nenasycené mastné kyseliny: linolová (50 %), linolenová (20 %) a nasycené mastné kyseliny jako je palmitová (20 %) a stearová (5 %). Celkově je tuk v bramborové hlíze poměrně stabilní. Jen u sušených výrobků, kde se jeho koncentrace zvyšuje čtyřnásobně, dochází oxidací ke změně vůně a chuti. Proto se při sušení brambor používají antioxidanty. Uvádí se, že rané brambory mají vyšší podíl tuku oproti pozdním. Minerální látky (popeloviny) jsou obsaženy v hlíze v průměru v množství 1 % čerstvé hmoty, převážně ve slupce. Jejich množství bývá uváděno jako oxidy v procentech z popela. V průměru činí podíl K 2 O 56 %, P 2 O 5 15 %, SO 3 6 %, MgO 4 %, Na 2 O 3 %, CaO 1,5 %, SiO 1 %. Biologický význam minerálních látek v bramborách spočívá v převaze zásaditých minerálních prvků (K, Na, Ca, Mg), jež jsou zastoupeny asi ze 70 %, oproti složkám kyselým (P, S, Cl, Si), asi ze 30 %, čímž připívají, podobně jako ovoce a zelenina, k vyrovnávání acidobazické rovnováhy v organismu. Poměr kyselých a zásaditých složek je tedy opačný než u obilovin. Z konzumního i krmného hlediska lze však brambory považovat za produkt s nízkým obsahem minerálních látek, zejména pro nízký obsah fosforu a vápníku. Brambory jsou však také zdrojem těžkých kovů. Jejich obsah lze snížit loupáním. Ztráty na minerálních látkách jsou odvislé od způsobu kuchyňské přípravy brambor. Z hlediska vitamínů mohou být brambory cennou potravinou. Ve 100 g čerstvé hmoty je obsaženo v průměru 15 mg vitamínu C, 1,2 mg kyseliny nikotinové, 0,46 mg kyseliny pantotenové, 0,11 mg thiaminu, 0,05 mg riboflavinu a 0,19 mg pyridoxinu, provitamínu A 0,03 mg. Kolísání obsahu vitamínů je odvislé od odrůdy a klimatických podmínek. Největší změny v obsahu nastávají u vitamínu C, vyskytující se jako kyselina askorbová a dehydroaskorbová. Při dozrávání jeho obsah klesá, stejně tak při skladování, takže na jaře činí jeho podíl jen % po sklizni přítomného množství. Brambory z vyšších poloh obsahují vitamínu C více než brambory z poloh nižších. U oloupaných brambor, uchovaných pod vodou, dochází ke zvýšení obsahu vitamínu C pravou biosyntézou. Vitamín C se v přítomnosti železa a kyslíku snadno oxiduje. Ztráty při vaření činí 5 30 %, vysoké (až 50 %) jsou při smažení. Ztráty při průmyslové výrobě lupínků činí asi 30 %, zatímco při domácí přípravě dvojnásobek. Z dalších vitamínů mají význam karotenoidy α, β, ƴ karoten, 11

15 způsobující zabarvení dužniny. Ostatní vitamíny, zejména skupiny B, mají pouze nepatrný význam, protože jich je v hlízách obsaženo jen malé množství. Význam mají také kyseliny, které vznikají při dýchání a vyskytují se ve větším množství jako meziprodukty látkové výměny. Průměrný obsah organických kyselin v bramborových hlízách je 2 % čerstvé hmoty; mezi ně patří kyselina citrónová, jablečná, isocitrónová, vinná, ketoglutarová aj., podmiňující aciditu buněčné šťávy (ph 5,6 6,2) a její pufrovací funkci. Z mnoha organických kyselin, které se vyskytují v bramborách, bylo nalezeno největší množství kyseliny citrónové a jablečné, a to až do 1 % původní hmoty. Při hnojení hnojivy s nitrátovým dusíkem je obsah kyselin zpravidla vyšší než při použití hnojiv s dusíkem amonným. Glykoalkaloidy byly z brambor izolovány poprvé v roce Glykoalkaloidy (GA), také steroidní glykoalkaloidy (SGA) brambor, často hlavně dříve uváděné pod společný název solanin jsou přirozené toxiny, vyskytující se ve všech částech rostliny. Nejvyšší hladiny jsou v květech, nezralých bobulích, mladých listech a klíčcích, v hlízách je jich mnohem méně. Koncentrovány jsou ve slupce a korové vrstvě. Solanin (Obrázek č. 2) není homogenní látka, ale směs šesti glykosidů, označovaných jako α, β, ƴ solanin a α, β, ƴ chaconin. Všechny tyto glykosidy mají společný bezcukerný aglykon solanidin, vyskytující se též ve volné formě. Vyzrálé hlízy obsahují méně alkaloidů než hlízy nezralé. Obsah glykoalkaloidů ovlivňuje stupeň zralosti. U většiny kulturních odrůd se glykoalkaloidy vyskytují v rozmezí mg.kg -1 čerstvé hmoty. Hygienický limit jejich obsahu je přitom podle platné české legislativy 200 mg.kg -1 čerstvé hmoty. Hlavní glykoalkaloidy jsou α solanin a α chaconin, (uvádí se poměr 1 : 1,7), a představují asi 95 % celkových glykoalkaloidů v hlíze brambor. Glykoalkaloidy jsou složeny ze tří strukturních částí: - hydrofilní sacharidická část, - lipofilní steroidní část, - heterocyklická dusíkatá bazická část. Obě hlavní sloučeniny (α solanin a α chaconin) mají shodný bezcukerný aglykon, zvaný solanidin (shodná lipofilní a dusíkatá bazická část) a liší se sacharidickou částí (glukosa, galaktosa, rhamnosa). Vedle α formy existuje β a γ forma, lišící se počtem a druhem sacharidů. Je známo, že obsah GA je geneticky fixován a je ovlivněn stupněm zralosti (nezralé hlízy mají vyšší obsah GA), povětrnostními podmínkami během vegetace (v suchém, teplém 12

16 období vyšší obsah), mechanickým poškozením (zvyšuje obsah GA) a podmínkami při skladování (osvětlení, teplota, délka). Toxicita se projevuje hořkou, palčivě škrablavou chutí, poruchami trávicího a zažívacího ústrojí, ochrnutím a anemií. Další symptomy toxicity glykoalkaloidů jsou např. strnulý pohled, rozšířené zornice, třes, motolice, slabost a někdy také křeče. Při vaření se asi % GA vylouží, při smažení v tuku přistupuje ještě termický efekt, takže ztráty činí 52 %. Obrázek č. 2: α solanin Barevné látky (pigmenty) v dužnině hlíz patří mezi karotenoidy. V posledním desetiletí bylo prokázáno, že všechny karotenoidy jsou účinnými antioxidanty a u některých byl prokázán příznivý vliv na prevenci rakoviny. Hodnoty u variet brambor s bílou dužinou jsou 0,014 0,054 mg.100 g -1 sušiny, se žlutou 0,110 0,187 mg. Novější údaje se pohybují v intervalu 0,13 1,40 µg.g -1. Byly izolovány pigmenty α karoten, β karoten, lutein, violaxantin, aj. Slupky některých odrůd mají červené nebo modré zbarvení, jež je přičítáno antokyanům. Všechna tato barviva, kromě chlorofylu, neovlivňují kvalitu hlíz. Fenoly jsou odpovědné za hnědé a modrošedé zbarvení brambor po rozkrájení a za přístupu vzduchu. Vedle aminokyseliny tyrosinu a fenolických barevných látek typu antokyanidinu, flavonu a flavonolu, jsou to hlavně tyto sloučeniny: kyselina p kumarová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, kyselina kumarová, deriváty laktonu kumarové kyseliny, dále umbeliferin, eskuletin, eskulin, scopolin, vanilín aj. Stejně tak byl v hlízách dokázán katechin. Mnohé z těchto fenolů, popř. jejich oxidační produkty, mají charakter 13

17 tříslovin. Celkový obsah fenolových látek klesá s postupujícím zráním hlíz. Fenoloxidáza se inaktivuje při teplotách nad 80 C. Nižší teploty průběh reakce zpomalují, kdežto přítomnost železa naopak aktivitu silně zvyšuje. Optimální hodnoty ph pro působení fenoloxidázy se pohybuje mezi 6 8. Bohaté srážky a vysoké dávky dusíku, zejména ve formě močoviny, mají kladný, kdežto hnojení KCl a pozdní sázení brambor záporný vliv na obsah tyrosinu. Enzymy jsou bílkoviny o vysoké molekulové hmotnosti. V některých případech jsou kombinovány s kovy nebo s jinými skupinami. Bývají klasifikovány nejčastěji na základě jejich funkce na hydrolázy, lyázy, transferázy, izomerázy, oxidoreduktázy, syntetázy. Některé enzymy mají důležitost i z hlediska zpracovatelského průmyslu, jako např. polyfenoloxidáza. Tento enzym katalyzuje oxidaci tyrosinu na tmavě zbarvené produkty. Aktivita enzymů se mění během růstu hlíz a i mezi odrůdami je různá. Většina aromatických látek vzniká teprve při zahřívání brambor. Bývá uváděno, že významnou složkou vůně brambor jsou těkavé sirné sloučeniny. Zhruba 90 % těkavých sirných sloučenin je tvořeno dimethyldisulfidem a methylmerkaptanem. Těkavé sirné sloučeniny vznikají především odbouráním sirných aminokyselin. Reakcí cukrů (především fruktózy) s aminokyselinami vznikají těkavé aldehydy s krátkým řetězcem. Aldehydy a ketony s dlouhým řetězcem vznikají autooxidací tuků. Pokud jsou brambory zpracovány na zušlechtěné výrobky, jsou tyto obohaceny o další aromatické sloučeniny, které však vznikly převážně z použitého oleje nebo tuku. Z hlediska koncentrace lze říci, že % těkavých sloučenin pak představují methylalkohol a ethylalkohol. 1.5 Pěstování brambor Brambory jsou ke změnám teploty citlivé. Mají středně velké nároky na vláhu v porovnání jinými plodinami. Optimální půdy pro brambory jsou lehké až středně těžké. Při výběru pozemku je důležité vyvarovat se výskytu kamení, jelikož by mohlo způsobovat mechanické porušení hlíz. Brambory jsou v osevním postupu řazeny mezi zlepšující a odplevelující plodiny, nenáročné na předplodinu. Nejčastěji bývají řazeny mezi dvě obilniny. Opakované pěstování brambor po sobě často vede ke zvýšenému výskytu chorob a škůdců, proto se doporučují čtyř až pětileté přestávky při pěstování sadbových brambor a minimálně tříleté u konzumních a průmyslových. Nejlepší způsob výživy brambor je kombinace organických a minerálních hnojiv. Nejvhodnějším organickým hnojivem je chlévský hnůj. V období od výsadby do zapojení porostu je nutné omezit plevele a pečovat o příznivý fyzikální stav půdy 14

18 (kypření), což ovlivňuje příjem a využití živin rostlinami brambor. Provádí se buď tzv. plná mechanická kultivace, nebo omezená kultivace doplněná herbicidy. Plná kultivace představuje 5 6 zásahů: vláčení před vzejitím, proorávky, plečkování a nakonec nahrnutí hrůbků před zapojením porostu, které je i prevencí před zelenáním hlíz a přenosem spor plísně bramborové z natě na hlízy Sklizeň a posklizňová úprava Při sklizni bývá rozbita nať a dále se provádí ruční sběr. Předpokladem pro dobrou sklizeň je minimalizace mechanického poškození hlíz. Zdravé, mechanicky nepoškozené, zralé hlízy se zpevněnou slupkou, sklizené za dobrého počasí mohou být skladovány bez problémů. U konzumních a sadbových brambor je posklizňová a tržní úprava nezbytností. Při naskladnění se provádí odhlinění, odtřídění podrozměrných či nadrozměrných hlíz. Vlastní velikostní třídění a přebírání se doporučuje provádět až před expedicí. Skladovací období se skládá z osušení, hojení, zchlazování, klidu a ohřívání hlíz. Při jarní expedici se třídění a manipulace provádí alespoň při 10 C, aby zbytečně nedocházelo k poranění hlíz. Nejčastěji se brambory skladují v paletách nebo volně ložené. Sklad musí být tepelně izolován a musí mít správně fungující větrací systém. Při skladování dochází ke značným ztrátám na hmotnosti i nutriční hodnotě v důsledku chorob a nadměrného dýchání poraněných hlíz. Na začátku uložení vyžadují brambory teplotu C po dobu dní a stálý přívod vzduchu pro odstranění přebytečné vody a vytvoření korkového pletiva na poraněných místech. Poté následuje postupné zchlazování na konečnou skladovací teplotu, kterou u konzumních brambor volíme mezi 4 5 C tak, aby co nejméně hromadily cukry (k tomu dochází cca od teploty +6 C, a to tím více, čím se teplota blíží k 0 C) a přitom aby neklíčily (některé brambory klíčí při 6 C, jiné už při 5 C). Asi 14 dní před vyskladněním se postupně zvýší teplota ve skladu na 10 C, aby byly hlízy odolnější poškození při manipulaci. U nasládlých hlíz se teplota zvýší na 15 C, aby se cukr prodýchal. 1.6 Posuzování kvality a hodnocení bramborových hlíz Kvalita brambor se posuzuje především dle způsobu jejich použití. Kvalita brambor tedy představuje soubor jakostních znaků (kritérií), které jsou vyžadovány spotřebitelem (zpracovatelem) k určitému užití. Při hodnocení je důležité i složení hlízy. 15

19 Brambory se rozdělují podle dvou základních hledisek: A) podle komerčního využití produktu, na jednotlivé směry pěstování: Konzumní brambory rané určené k lidské výživě, dodávané do 31. srpna roku sklizně. Konzumní brambory pozdní určené k lidské výživě, dodávané od 1. září roku sklizně. Jsou určené ke zpracování na jedlé výrobky. Průmyslové brambory určené k průmyslovému zpracování ve škrobárnách, lihovarech a sušárnách. Krmné brambory jsou to brambory v přirozeném stavu, určené ke krmným účelům. Sadbové brambory jejich pěstování je dáno zákonem č. 92/1996 Sb.: Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin. B) Podle pěstitelského hlediska rozdělujeme odrůdy brambor podle délky vegetační doby (období od výsadby, do odumření natě): Velmi rané odrůdy: jsou odrůdy s vegetační dobou dní. Rané odrůdy: jsou odrůdy s vegetační dobou dní. Polorané odrůdy: jsou odrůdy s vegetační dobou dní. Polopozdní odrůdy: jsou odrůdy s vegetační dobou nad 130 dní. Konzumní brambory lze rozdělit také podle způsobu užití do dvou skupin: 1) Pro přímý konzum, kde jsou určující kvalitou vnější vzhled hlíz, a znaky vnitřní kvality, jež slouží k určení stolní hodnoty uvařených brambor, a pro zařazení do jednotlivých varných typů, přičemž převažuje senzorické hodnocení. 2) Pro zpracování na potravinářské výrobky, kde zpracovatelská (technologická) hodnota je vázána na chemické složení brambor a současně i na fyzikálně chemické vlastnosti jednotlivých složek bramborové hlízy Brambory pro přímý konzum U tohoto typu brambor převažuje senzorické hodnocení, které vyúsťuje ve stolní hodnotu. Hodnotí se pět vlastností: moučnatost, konzistence, rozvářivost, vlhkost a struktura. Rozhodujícími jsou první dvě jmenované. 16

20 1.6.2 Varné a konzumní typy Varné typy brambor se určují pouze u konzumních brambor, u nichž při jejich distribuci musí být uveden. Určuje konzistenční vlastnosti hlíz brambor a jejich použití. Tabulka č. 1 uvádí užití konzumních brambor podle varných typů (Vyhláška č. 157/2003 Sb.). Tabulka č. 1: Varné typy brambor a jejich použití Varný typ Konzistence Užití A Pevná, nerozvářivá, lojovitá Do salátů, jako příloha B C Polopevná, polotučná, nerozvářivá nebo slabě rozvářivá Měkká, moučná, středně rozvářivá Pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha Především pro přípravu těst a kaší U konzumních brambor se nejčastěji určuje kvalita pomocí tzv. znaků kvality, které jsou rozděleny na vnější a vnitřní. Vnější znaky kvality Vnější znaky kvality jsou velikost a tvar hlíz, barva, vzhled a jemnost slupky, hloubka oček, mechanické poškození, strupovitost a hniloby. Mezi spotřebiteli jsou nejvíce oblíbené brambory se středně velkými až většími hlízami, záleží na způsobu úpravy brambor. Tvar hlíz je ovlivněn odrůdou a požadován je tvar kulovitý, kulovitooválný až oválný, pro použití do salátů typ dlouze oválný. Hloubka oček je geneticky podmíněna, ovlivňuje výtěžnost hlíz při zpracování, proto se požadují mělká očka. Brambory s drsnou šupinatou slupkou nejsou žádoucí, požadována je slupka jemná. Vnitřní znaky kvality Mezi hodnocené vnitřní znaky kvality patří barva dužiny, chuť a vůně, konzistence dužiny, rozvářivost, moučnatost, tmavnutí po uvaření. Barva dužiny je dána jejími pigmenty (karotenoidy), v našich podmínkách je žádaná žlutá až nažloutlá barva, což je dáno odrůdou. Konzistence dužiny vařených brambor rozhoduje o vhodnosti použití pro různé způsoby a technologické zpracování a je základem pro rozdělení odrůd do varných typů. Tmavnutí hlíz po uvaření způsobuje komplex kyseliny chlorogenové a železa, jehož tvorbu ovlivňuje kyselina citrónová. Nezralé hlízy tmavnou snadněji, rovněž vysoké dávky dusíky podporují zabarvení. K rozhodujícím parametrům patří obsah sušiny, který ovlivňuje kvalitu produktu a rentabilitu zpracování. U brambor určených k přímé spotřebě je vyšší obsah sušiny 17

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM 2007 O. Kopáčová, 2007 ISBN 978-80-7271-184-0 Obsah 1.Úvod...5 2. Cereální výrobky ve výživě v ČR...6 3. Obecná

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC?

KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC? MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Autor: Jana Kubalová Brno 2014 1 Jméno a příjmení autora:

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Porovnání produktů logického a enčního zemědělství Odborná studie VŠCHT Vypracoval: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Dr. Ing. Věra Schulzová Praha 26 Poděkování Děkujeme Ing. Kateřině Lancové za zpracování

Více

Projekt Inovace výuky gastronomie

Projekt Inovace výuky gastronomie 1 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt Inovace výuky gastronomie CZ.1.07/1.1.07/03.0010 Manažer projektu: Mgr. Markéta Kulhánková Autoři

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Komparace chemického složení a nutričního významu drůbežího masa Pavla Repíková, Dis. Bakalářská práce 2011

Komparace chemického složení a nutričního významu drůbežího masa Pavla Repíková, Dis. Bakalářská práce 2011 Komparace chemického složení a nutričního významu drůbežího masa Pavla Repíková, Dis. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem práce je porovnání chemického složení a nutriční hodnoty drůbeže. Uvádím obsah

Více

Genetické zdroje rostlin. a zdravá výživa

Genetické zdroje rostlin. a zdravá výživa Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Ing. Karel Jan Štolc, CSc. Editoři: Ing. Vlastimil Zedek Ing. Renáta Jandová Ing. Vojtěch Holubec, CSc. Vydalo Ministerstvo zemědělství

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 06 ZDRAVOTNICTVÍ Stanovení složení vyšších mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích plynovou chromatografií Determination of the composition of fatty

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY ENZYMATICKÁ HYDROLÝZA ODPADŮ

Více

Texturní vlastnosti analogů tavených sýrů vyrobených s použitím tuků s různým zastoupením mastných. Bc. Kateřina Horáková

Texturní vlastnosti analogů tavených sýrů vyrobených s použitím tuků s různým zastoupením mastných. Bc. Kateřina Horáková Texturní vlastnosti analogů tavených sýrů vyrobených s použitím tuků s různým zastoupením mastných kyselin Bc. Kateřina Horáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce bylo porovnat

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. katedra chemie

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. katedra chemie ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů katedra chemie Stanovení vlivu genotypových a agrotechnických faktorů na obsah a složení antioxidantů rajčat

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky. Michaela Neduchalová

Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky. Michaela Neduchalová Zdravotní účinky kávy a nové kávové výrobky Michaela Neduchalová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o charakteristice kávy a jejich zdravotních účincích na lidském organizmu.

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav vegetabilních potravin HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny,

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY

HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie masa HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, VAJEC A ZVĚŘINY. Ing. Alena Saláková, Ph.D. Brno 2014

Více

Laboratorní analýza svrchně kvašeného piva. Bc. Marcela Wolfová

Laboratorní analýza svrchně kvašeného piva. Bc. Marcela Wolfová Laboratorní analýza svrchně kvašeného piva Bc. Marcela Wolfová Diplomová práce 2014 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

Přidávání hodnoty produktům farmy

Přidávání hodnoty produktům farmy Seminář v rámci projektu PRV Přidávání hodnoty produktům farmy 12/015/1310b/164/000106 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Mléko ve výživě Mléko je biologická

Více

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid

Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07/2.4.00/31.0037) Zdravotní bezpečnost krmiv, stájové prostředí a výskyt mastitid Zdeněk

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů

Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů Bakalářská práce Autor: Mgr. Jitka Rubešová Studijní program: Specializace

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

1 OBECNÉ TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA. SUROVINY A MÉDIA PRO FERMENTAČNÍ VÝROBY

1 OBECNÉ TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA. SUROVINY A MÉDIA PRO FERMENTAČNÍ VÝROBY 1 OBECNÉ TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA. SUROVINY A MÉDIA PRO FERMENTAČNÍ VÝROBY 1. 1 Principy fermentačních technologií Fermentační (kvasné) technologie jsou zařazovány mezi mikrobiální technologie a jako takové

Více