HYGIENA A TECHNOLOGIE BRAMBOR, ŠKROBU, LUŠTĚNIN, OLEJNATÝCH SEMEN A TUKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HYGIENA A TECHNOLOGIE BRAMBOR, ŠKROBU, LUŠTĚNIN, OLEJNATÝCH SEMEN A TUKŮ"

Transkript

1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin HYGIENA A TECHNOLOGIE BRAMBOR, ŠKROBU, LUŠTĚNIN, OLEJNATÝCH SEMEN A TUKŮ Ing. Martina Ošťádalová Mgr. Jana Pokorná Brno 2014

2 Tato skripta jsou spolufinancována z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ )

3 Předmluva Předkládané skriptum je určeno pro studenty navazujícího magisterského programu na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Jde o souhrn informací a poznatků získaných z odborné literatury, které mají za cíl poskytnout informace z oblasti technologie a hygieny potravin rostlinného původu se zaměřením na brambory, luštěniny, škrob, olejniny a výrobky z nich. Text je zaměřen především na hygienu a technologii zpracování výše uvedených surovin a jejich chemické a fyzikální vlastnosti, kvalitu a význam v potravinářském průmyslu. Věříme, že předkládaný text poslouží posluchačům k získání vědomostí z daného oboru, které budou dále rozšiřovat dle doporučené literatury. Kolektiv autorů

4 OBSAH 1. BRAMBORY Obecná charakteristika Hospodářský význam brambor Anatomická stavba bramborové hlízy Chemické složení Pěstování brambor Sklizeň a posklizňová úprava Posuzování kvality a hodnocení bramborových hlíz Brambory pro přímý konzum Varné a konzumní typy Výrobky z brambor Výrobky smažené Výrobky předsmažené zmrazené Výrobky sušené LUSKOVINY, LUŠTĚNINY Pěstování luskovin Sklizeň a posklizňové ošetření luskovin Stavba zrna luštěnin Chemické složení luštěnin Hodnocení jakosti luštěnin Výrobky z luštěnin Příprava semen luštěnin Pěstované druhy a způsoby jejich potravinářského využití Hrách setý (Pisum sativum L.) Hrách dřeňový (Pisum sativum convar. medullare) Hrách setý rolní peluška (Pisum sativum ssp. arvense) Sója luštinatá (Glycine max. L.) Sója (celé sójové boby) Sójová mouka Sójové mléko Sójový olej Sójové maso Sójová omáčka 33 1

5 Tofu Okara Tempeh Natto Pasta Miso Vikev Vikev setá (Vicia sativa) Vikev huňatá (Vicia villosa) Vikev panonská (Vicia pannonica) Bob obecný (Vicia faba L.) Vlčí bob lupina (Lupinus sp.) Fazol obecný (Phaseolus vulgaris L.) Čočka jedlá (Lens culinaris) Cizrna beraní (Cicer arietinum) ŠKROB Fyzikální a chemické vlastnosti škrobu Bramborový škrob Pšeničný škrob Kukuřičný škrob Výroba škrobu Výroba bramborového škrobu Odpady z výroby bramborového škrobu Výroba pšeničného škrobu Martinův způsob Proces Raisio Proces Weipro Výroba kukuřičného škrobu Modifikované škroby Chemická modifikace ve vodné fázi Chemická modifikace v roztoku škrobu Chemická modifikace škrobu suspendovaného v organickém rozpouštědle Termochemická modifikace na suché cestě Termochemická modifikace v přítomnosti vody Nejvýznamnější druhy modifikovaných škrobů Hydrolyzované škroby 60 2

6 Oxidované škroby Zesítěné škroby TUKY A OLEJE Charakteristika tuků Mastné kyseliny Homolipidy Heterolipidy Komplexní lipidy Olejniny Významné olejniny v České republice Řepka olejná Chemické složení oleje řepky olejné Kvalita řepkového oleje Využití řepky olejné v potravinářství Slunečnice roční Chemické složení slunečnicového oleje Využití slunečnicového oleje Kvalita slunečnicového oleje Hořčice Chemické složení hořčičného oleje Využití hořčičného oleje Len olejný Chemické složení lněného oleje Využití lněného oleje Kvalita lněného oleje Konopí seté Chemické složení konopného oleje Využití konopného oleje Mák setý Chemické složení makového oleje Kvalita makového oleje Ostatní druhy olejnin Pupalka dvouletá Tykev olejná Světlice barvířská 81 3

7 4.2.2 Významné olejniny ve světě Palma kokosová Chemické složení kokosového tuku Využití kokosového tuku Palma olejná Chemické složení tuků z palmy olejné Kvalita tuků z palmy olejné Využití tuků z palmy olejné Sója luštinatá Chemické složení sójového oleje Kvalita sójového oleje Využití sójového oleje Olivovník evropský Chemické složení olivového oleje Kvalita olivového oleje Využití olivového oleje Podzemnice olejná Chemické složení podzemnicového oleje Kvalita podzemnicového oleje Využití podzemnicového oleje Sezam indický Chemické složení sezamového oleje Kvalita sezamového oleje Využití sezamového oleje Hodnocení tuků a olejů Výroba rostlinných tuků a olejů Dezintegrace (rozemletí) Klimatizace Lisování Extrakce Rafinace Hydratace Neutralizace Bělení Dezodorace 95 4

8 4.4 Ztužování olejů Proces ztužování Katalytická hydrogenace Přeesterifikace olejů Frakcionace tuků Emulgované tuky Výroba emulgovaných tuků Příprava tukové fáze Příprava vodné fáze Emulgace Chlazení emulze, mechanické propracování emulze (krystalizace) Balení Použití ztužených a emulgovaných tuků SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 103 5

9 1. BRAMBORY 1.1 Obecná charakteristika Brambory pocházejí z Jižní Ameriky a pěstovaly se již v 2. století n. l. Hlavními oblastmi pěstování byly peruánské a bolívijské Andy, dále také Chile. Dnešní kulturní brambory (Solanum tuberosum L.) patří botanicky do čeledi lilkovitých (Solanaceae). Brambory, tak jak je známe v dnešní podobě, se do Evropy dostaly v 16. století. Na území Čech se dostaly v letech a do konce 17. století byly jen zahradní rostlinou. Od roku 1781 se i u nás brambory uznávaly jako potravina zahánějící hlad a také jako krmivo pro hospodářská zvířata. Největší rozmach v pěstování brambor byl zaznamenán v první polovině 19. století. Tetraploidnost kulturního druhu bramboru Solanum tuberosum (Brambor hlíznatý) v průběhu jeho zkulturnění přispěla ke snížení obsahu jedovatých a hořkých látek. Brambor hlíznatý je dvouděložná rostlina, jednoletá bylina, která může být rozmnožována generativně i vegetativně. V zemědělské výrobě se u nás a téměř ve všech zemích kulturní brambor rozmnožuje pouze vegetativně hlízami. 1.2 Hospodářský význam brambor Brambory jsou díky své všestranné použitelnosti významnou hospodářskou plodinou. Konzumace brambor plní funkci objemovou, ale i sytící (sacharidická složka) a ochrannou (obsah vitamínů a minerálií). V dřívějších dobách, například za 2. světové války, kdy brambory byly hlavní potravinou, se jejich spotřeba pohybovala okolo 150 kg/osoba/rok. Současná spotřeba brambor ke konzumním účelům činí v ČR 70 kg/osoba/rok, z toho je asi 15 kg raných brambor. Pokles spotřeby je přisuzován poměrně vysoké náročnosti na kulinární úpravu, nedostatkem skladovacích prostor a také rozdílné jakosti hlíz. Pokles konzumace brambor ovšem znamenal nárůst spotřeby bramborových výrobků. V USA při roční spotřebě brambor 55 kg/osoba/rok činí podíl výrobků asi 50 %, v EU při průměrné spotřebě 80 kg/osoba/rok je to asi 27 %, v ČR je to %. Podle údajů FAO je 52 % celosvětové produkce brambor využíváno pro konzumní účely, 34,5 % pro krmení hospodářských zvířat, 11 % pro novou sadbu, 2,8 % na výrobu škrobu a 0,7 % pro výrobu lihu. Poslední dobou je snaha o zlepšení stabilizace jakosti brambor. Došlo ke změně odrůdové skladby, a proto jsou k dispozici výnosné a i vysoce jakostní odrůdy. Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, 6

10 brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování uvádí skupiny a členění konzumních brambor, výrobky z brambor, vady a přípustné odchylky a požadavky na jakost. 1.3 Anatomická stavba bramborové hlízy Bramborová hlíza je zkrácený ztluštělý stonek (oddenek), v němž rostlina shromažďuje zásobní látky. U brambor se již v prvních fázích růstu tvoří v podzemních částech stonku adventivní kořeny a stolony. Jako stolony se označují metamorfované stonky bez chlorofylu. U kulturních brambor jsou stonky krátké (do 250 mm). Jejich délka rozhoduje o rozložení hlíz pod trsem a je pro jednotlivé odrůdy charakteristická. Po fázi prodlužovacího růstu začíná vrcholový pupen stolonu dužnatět a tvoří se tak bramborová hlíza. Hlíza je zkrácený modifikovaný vegetační vrchol podzemního oddenku stolonu nebo jeho větve, který se zachovává stavbou a uspořádáním pupenů charakter stonku, ale plní funkci zásobní látky orgánů rostliny a stává se důležitým prostředkem vegetativního rozmnožování. Na bramborové hlíze rozeznáváme část pupkovou, která souvisí se stolonem, protilehlá část hlízy se nazývá korunková. Vnější obal tvoří slupka (periderm), skládající se ze zkorkovatělých buněk. Je v průměru 0,15 mm tlustá. Má ochraňovat hlízy před ztrátou vlhkosti a před infekcí plísní. Zkorkovatělé buňky dávají slupce hnědé zabarvení. V této vrstvě se při poranění tvoří bílkovina suberin za přítomnosti vzdušného kyslíku a nasycených mastných kyselin. Hlavními znaky hlízy je tvar, poloha oček, barva slupky a dužniny. Tvar hlízy je odrůdovým znakem, který mohou ovlivnit půdní i povětrnostní podmínky. Rozeznáváme tvary hruškovité, rohlíčkovité, ledvinovité, dlouze oválné, kulovitooválné nebo kulovité. Barva slupky je typická po vyzrání hlízy. Je dána obsahem pigmentu v buňkách horní korové nebo korových vrstev někdy v obojích tkáních. Pod slupkou je tzv. korová vrstva, která má dvě zóny. Zóna ležící ihned pod peridermem, asi 2 mm silná, je tvořena malými buňkami chudými na škrob, ale bohatými na bílkoviny. Druhou navazující zónu, sahající až k cévním svazkům, tvoří parenchymatické buňky bohaté na škrob. Další vrstvou jsou cévní svazky, na řezu hlízy zřetelné jako prstenec. Cévní svazky jsou u bramborové hlízy tvořeny vnějším lýkem (floémem), které slouží pro vedení organických látek, dále potom xylémem, zajišťujícím vodní transport a vnitřním floémem. Na cévní svazky navazuje vnější dřeň s velkými vodnatými buňkami. Vnitřní dřeň je patrná jako tmavé jádro. Dřeň je tvořena 0,1 0,2 mm velkými parenchymatickými buňkami. Buněčná stěna je na vnitřní straně tvořena hlavně celulózou a na vnější straně jsou uloženy pektiny, hemicelulózy a proteiny. 7

11 Obrázek č. 1: Anatomická stavba hlízy brambor 1 slupka 2 korová vrstva 3 cévní svazky 4 vnější dřeň 5 vnitřní dřeň 6 očko 7 pupek 1.4 Chemické složení Hlízy jsou jediným využitelným orgánem bramborového trsu. Jejich vnitřní i vnější kvalita a hodnota jsou proto rozhodující pro všechny užitkové směry. Hodnota hlíz je dána především jejich chemickým složením, které z nich vytváří potravinu a průmyslovou surovinu. Složení hlíz je ovlivněno odrůdou, půdně klimatickými podmínkami, hnojením, agrotechnikou, stupněm zralosti při sklizni, podmínkami skladování apod. Základní obsahové látky hlízy jsou hlavně: voda, škrob, cukry, dusíkaté látky, vláknina, tuk, minerální látky, vitamíny, alkaloidy, organické kyseliny, polyfenoly aj. Jednotlivé složky nejsou v hlíze rovnoměrně rozloženy. Minerální látky, tuky, organické kyseliny, alkaloidy se nacházejí hlavně v korové vrstvě, vláknina ve slupce, cukry v oblasti cévních svazků, dusíkaté látky pod slupkou, škrob po obou stranách cévních svazků. Voda zaujímá v bramborové hlíze největší podíl (zhruba 76 % hmotnosti) a plní v rostlině významné metabolické funkce (biosyntéza organických sloučenin, doprava asimilátů a metabolitů, teplotní regulátor). Vyskytuje se v buňkách brambor v několika formách a to jako voda volná, dále voda hydratační a konečně voda vázaná, kterou představuje voda nasáklá do štěrbin pletiv, popřípadě voda koloidní. Změny v obsahu vody jsou zcela závislé na změnách v obsahu sušiny. Hydratační voda a voda vázaná jsou vázány 8

12 na různé koloidní stěny (bílkoviny, škrob). V úzkém vztahu k obsahu vody v hlíze je tzv. voda hlízková, což je v podstatě buněčná šťáva vakuol, obsahující více či méně látky rozpustné ve vodě, které jsou pevně vázány na buněčná tělíska. Sušina hlízy, v průměru kolem 24 %, je tvořena ze 70 % škrobem, 9,5 % tvoří N-látky, 1 % tuk, 3 % cukry, 2,5 % organické kyseliny, 2,5 % minerální látky, 11 % připadá na balastní látky a 0,5 % tvoří zbytek (vitamíny apod.). Obsah sušiny je variabilní a závisí na vegetačních podmínkách daného ročníku, na agrotechnice a odrůdě. Přírůstek sušiny je v počátku tvorby hlízy rychlejší. Tvorbu sušiny a škrobu příznivě ovlivňuje sluneční svit. Škrob je zásobní polysacharid a nejvýznamnější složka hlízy, v níž rostlina ukládá zásobu potenciální energie. Škrob je nejvýznamnějším zdrojem sacharidů v potravě člověka. Pro své specifické vlastnosti nalezl uplatnění v mnoha průmyslových oborech včetně potravinářské výroby. Obsah škrobu určuje také energetickou a konzumní hodnotu brambor. Bylo zjištěno, že existuje vztah mezi obsahem škrobu v hlíze a kvalitou brambor, jako je moučnatost, konzistence, měknutí hlíz apod. Brambory obsahují v průměru 17 % škrobu a jeho množství kolísá v našich poměrech od 13 % do 24 %. Škrob tvoří hlavní podíl sušiny, přičemž neškrobový podíl, který je poměrně málo proměnlivou hodnotou, slouží často k orientačnímu určení sušiny při známém množství škrobu. Škrobová zrna se nacházejí hlavně v parenchymu po obou stranách kambiálního prstence, mají elipsovitý tvar a velikost µm. Brambory mají typický lasturovitý tvar škrobových zrn. Podíl jednotlivých velikostí škrobových zrn je závislý na odrůdě, průběhu vegetace a podmínkách pěstování. Obecně však platí, že na počátku vegetace vytvořená zrna spíše zvětšují svůj objem, než aby se tvořila nová zrna. Rozložení škrobových zrn v bramborové hlíze není rovnoměrné. Typickou charakteristikou bramborového škrobu jsou jeho fyzikálně chemické vlastnosti. Ve vodním prostředí bobtná zvětšuje svůj objem a vytváří mazy o různé viskozitě. Toto bobtnání je závislé na teplotě a ph prostředí a v neposlední řadě na velikosti zrna a jeho složení. Bobtnání škrobových zrn je rovněž úzce spjato s chováním brambor při vaření. Škrobová zrna postupně zvětšují při vaření svůj objem, vytvářejí tak tlaky na buněčné stěny, které se podle svých vlastností deformují, až mohou prasknout a uvolnit buněčný obsah do obklopujícího prostředí. Výsledkem tohoto procesu je pak rozváření brambor v různém stupni. Škrobová zrna se v průběhu skladování zmenšují a ztrácejí lesk. Nejvíce škrobu obsahují zpravidla středně velké hlízy. 9

13 Obsah škrobu se při nízkých teplotách skladování snižuje v důsledku konverze na cukr pomocí enzymů a naopak při vyšších teplotách se může obsah škrobu v bramborách zvýšit konverzí cukru na škrob. Obsah redukujících cukrů ve vyzrálých a dobře skladovaných hlízách je kolem 0,5 %, ale má velký význam při zpracování brambor. Jejich obsah v bramborách kolísá od stopového množství až k 10 % sušiny hlíz. Malé hlízy obsahují vyšší procento cukru než hlízy velké. Cukry syntetizované v listech jsou ve formě sacharózy transportovány do hlízy, kde existuje stav dynamické sacharidické rovnováhy. Obsah cukrů výrazně ovlivňuje teplota skladování brambor. Pod 10 C stoupá podíl redukujících cukrů i sacharózy. Nahromadění cukrů však lze odstranit tzv. rekondicí, tj. pokud jsou několik dní hlízy uskladněny při C. Neškrobové polysacharidy, tvořící hlavně buněčné stěny a intracelulární součásti, označované jako hrubá vláknina; jsou tvořeny celulózou, hemicelulózou, pentozany a pektinovými látkami, jejich množství je uváděno 1,40 3,06 % v sušině brambor. Podíl celulózy činí asi %, podíl pentozanů se uvádí 5,5 8,5 % z celkových neškrobových polysacharidů. Pektinové látky možno rozdělit na menší podíl rozpustných (do 10 %) a větší podíl (70 80 %) silně polymerizovaný tzv. protopektin se nachází v buněčných stěnách, zbytek tvoří podstatu intracelulární substance. Podíl pektinových látek v čerstvé hmotě činí 0,21 0,41 %. V průběhu zrání hlízy protopektin stoupá, při skladování jeho množství klesá, z čehož odvisí rozvářivost hlíz. Další složkou bramborové hlízy jsou dusíkaté látky (kolem 2,0 %). Na bílkoviny připadá asi 1/3 1/2, bývá uváděno 0,5 1,2 %. Byly nalezeny i aminy jako metylamin, n-propylamin. Po biologické stránce jsou bílkoviny brambor vysoce hodnotné. Zvláště je ceněn vysoký obsah lysinu, naopak obsahují málo methioninu a cysteinu. Hlavní bílkovinou složkou v bramborách je patatin, který vykazuje velkou esterovou aktivitu. Z bílkovin tvoří jeho obsah 40 %. Další významnou bílkovinou je globulin tuberin, který patří z hlediska výživy člověka mezi nejhodnotnější bílkoviny rostlinného původu vůbec. Přítomné jsou i albuminy (tuberinin) a malý podíl protaminů a glutelinů. Bramborová bílkovina má vyšší biologickou hodnotu než bílkovina ovsa, ječmene, pšenice, hrachu a fazolu. Nebílkovinný dusík tvoří volné aminokyseliny 3,4 %, amidy 36 %, dále jsou přítomné bazické dusíkaté sloučeniny, purinové deriváty adeninu, glykoderiváty cholinu aj., rovněž steroidalkaloid solanidin. Nevyzrálé a malé hlízy jsou na dusíkaté látky bohatší než vyzrálé. Při skladování se obsah dusíkatých látek výrazně nemění, avšak jednodušší dusíkaté látky bývají často příčinou rozkladných hnilobných procesů. Vysoké dávky dusíku při hnojení plodiny mohou být příčinou zvýšeného obsahu dusičnanů. Množství dusičnanů je stanoveno 10

14 jako dusičnanový anion NO 3-. Podle Vyhl. 4/2008 Sb. je nejvyšší přípustné množství dusičnanů u raných brambor (do ) 500 mg.kg -1 původní hmoty a po tomto datu pouze 300 mg.kg -1. Tepelnou úpravou se obsah dusičnanů podstatně snižuje. Brambory obsahují velmi málo tuku. Lipidy, často uváděné jako hrubý tuk, což je obvykle petroléterem vyextrahovatelný podíl, obnáší u brambor asi 0,1 % a jeho největší podíl se nachází v peridermu. Převládají v něm nenasycené mastné kyseliny: linolová (50 %), linolenová (20 %) a nasycené mastné kyseliny jako je palmitová (20 %) a stearová (5 %). Celkově je tuk v bramborové hlíze poměrně stabilní. Jen u sušených výrobků, kde se jeho koncentrace zvyšuje čtyřnásobně, dochází oxidací ke změně vůně a chuti. Proto se při sušení brambor používají antioxidanty. Uvádí se, že rané brambory mají vyšší podíl tuku oproti pozdním. Minerální látky (popeloviny) jsou obsaženy v hlíze v průměru v množství 1 % čerstvé hmoty, převážně ve slupce. Jejich množství bývá uváděno jako oxidy v procentech z popela. V průměru činí podíl K 2 O 56 %, P 2 O 5 15 %, SO 3 6 %, MgO 4 %, Na 2 O 3 %, CaO 1,5 %, SiO 1 %. Biologický význam minerálních látek v bramborách spočívá v převaze zásaditých minerálních prvků (K, Na, Ca, Mg), jež jsou zastoupeny asi ze 70 %, oproti složkám kyselým (P, S, Cl, Si), asi ze 30 %, čímž připívají, podobně jako ovoce a zelenina, k vyrovnávání acidobazické rovnováhy v organismu. Poměr kyselých a zásaditých složek je tedy opačný než u obilovin. Z konzumního i krmného hlediska lze však brambory považovat za produkt s nízkým obsahem minerálních látek, zejména pro nízký obsah fosforu a vápníku. Brambory jsou však také zdrojem těžkých kovů. Jejich obsah lze snížit loupáním. Ztráty na minerálních látkách jsou odvislé od způsobu kuchyňské přípravy brambor. Z hlediska vitamínů mohou být brambory cennou potravinou. Ve 100 g čerstvé hmoty je obsaženo v průměru 15 mg vitamínu C, 1,2 mg kyseliny nikotinové, 0,46 mg kyseliny pantotenové, 0,11 mg thiaminu, 0,05 mg riboflavinu a 0,19 mg pyridoxinu, provitamínu A 0,03 mg. Kolísání obsahu vitamínů je odvislé od odrůdy a klimatických podmínek. Největší změny v obsahu nastávají u vitamínu C, vyskytující se jako kyselina askorbová a dehydroaskorbová. Při dozrávání jeho obsah klesá, stejně tak při skladování, takže na jaře činí jeho podíl jen % po sklizni přítomného množství. Brambory z vyšších poloh obsahují vitamínu C více než brambory z poloh nižších. U oloupaných brambor, uchovaných pod vodou, dochází ke zvýšení obsahu vitamínu C pravou biosyntézou. Vitamín C se v přítomnosti železa a kyslíku snadno oxiduje. Ztráty při vaření činí 5 30 %, vysoké (až 50 %) jsou při smažení. Ztráty při průmyslové výrobě lupínků činí asi 30 %, zatímco při domácí přípravě dvojnásobek. Z dalších vitamínů mají význam karotenoidy α, β, ƴ karoten, 11

15 způsobující zabarvení dužniny. Ostatní vitamíny, zejména skupiny B, mají pouze nepatrný význam, protože jich je v hlízách obsaženo jen malé množství. Význam mají také kyseliny, které vznikají při dýchání a vyskytují se ve větším množství jako meziprodukty látkové výměny. Průměrný obsah organických kyselin v bramborových hlízách je 2 % čerstvé hmoty; mezi ně patří kyselina citrónová, jablečná, isocitrónová, vinná, ketoglutarová aj., podmiňující aciditu buněčné šťávy (ph 5,6 6,2) a její pufrovací funkci. Z mnoha organických kyselin, které se vyskytují v bramborách, bylo nalezeno největší množství kyseliny citrónové a jablečné, a to až do 1 % původní hmoty. Při hnojení hnojivy s nitrátovým dusíkem je obsah kyselin zpravidla vyšší než při použití hnojiv s dusíkem amonným. Glykoalkaloidy byly z brambor izolovány poprvé v roce Glykoalkaloidy (GA), také steroidní glykoalkaloidy (SGA) brambor, často hlavně dříve uváděné pod společný název solanin jsou přirozené toxiny, vyskytující se ve všech částech rostliny. Nejvyšší hladiny jsou v květech, nezralých bobulích, mladých listech a klíčcích, v hlízách je jich mnohem méně. Koncentrovány jsou ve slupce a korové vrstvě. Solanin (Obrázek č. 2) není homogenní látka, ale směs šesti glykosidů, označovaných jako α, β, ƴ solanin a α, β, ƴ chaconin. Všechny tyto glykosidy mají společný bezcukerný aglykon solanidin, vyskytující se též ve volné formě. Vyzrálé hlízy obsahují méně alkaloidů než hlízy nezralé. Obsah glykoalkaloidů ovlivňuje stupeň zralosti. U většiny kulturních odrůd se glykoalkaloidy vyskytují v rozmezí mg.kg -1 čerstvé hmoty. Hygienický limit jejich obsahu je přitom podle platné české legislativy 200 mg.kg -1 čerstvé hmoty. Hlavní glykoalkaloidy jsou α solanin a α chaconin, (uvádí se poměr 1 : 1,7), a představují asi 95 % celkových glykoalkaloidů v hlíze brambor. Glykoalkaloidy jsou složeny ze tří strukturních částí: - hydrofilní sacharidická část, - lipofilní steroidní část, - heterocyklická dusíkatá bazická část. Obě hlavní sloučeniny (α solanin a α chaconin) mají shodný bezcukerný aglykon, zvaný solanidin (shodná lipofilní a dusíkatá bazická část) a liší se sacharidickou částí (glukosa, galaktosa, rhamnosa). Vedle α formy existuje β a γ forma, lišící se počtem a druhem sacharidů. Je známo, že obsah GA je geneticky fixován a je ovlivněn stupněm zralosti (nezralé hlízy mají vyšší obsah GA), povětrnostními podmínkami během vegetace (v suchém, teplém 12

16 období vyšší obsah), mechanickým poškozením (zvyšuje obsah GA) a podmínkami při skladování (osvětlení, teplota, délka). Toxicita se projevuje hořkou, palčivě škrablavou chutí, poruchami trávicího a zažívacího ústrojí, ochrnutím a anemií. Další symptomy toxicity glykoalkaloidů jsou např. strnulý pohled, rozšířené zornice, třes, motolice, slabost a někdy také křeče. Při vaření se asi % GA vylouží, při smažení v tuku přistupuje ještě termický efekt, takže ztráty činí 52 %. Obrázek č. 2: α solanin Barevné látky (pigmenty) v dužnině hlíz patří mezi karotenoidy. V posledním desetiletí bylo prokázáno, že všechny karotenoidy jsou účinnými antioxidanty a u některých byl prokázán příznivý vliv na prevenci rakoviny. Hodnoty u variet brambor s bílou dužinou jsou 0,014 0,054 mg.100 g -1 sušiny, se žlutou 0,110 0,187 mg. Novější údaje se pohybují v intervalu 0,13 1,40 µg.g -1. Byly izolovány pigmenty α karoten, β karoten, lutein, violaxantin, aj. Slupky některých odrůd mají červené nebo modré zbarvení, jež je přičítáno antokyanům. Všechna tato barviva, kromě chlorofylu, neovlivňují kvalitu hlíz. Fenoly jsou odpovědné za hnědé a modrošedé zbarvení brambor po rozkrájení a za přístupu vzduchu. Vedle aminokyseliny tyrosinu a fenolických barevných látek typu antokyanidinu, flavonu a flavonolu, jsou to hlavně tyto sloučeniny: kyselina p kumarová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, kyselina kumarová, deriváty laktonu kumarové kyseliny, dále umbeliferin, eskuletin, eskulin, scopolin, vanilín aj. Stejně tak byl v hlízách dokázán katechin. Mnohé z těchto fenolů, popř. jejich oxidační produkty, mají charakter 13

17 tříslovin. Celkový obsah fenolových látek klesá s postupujícím zráním hlíz. Fenoloxidáza se inaktivuje při teplotách nad 80 C. Nižší teploty průběh reakce zpomalují, kdežto přítomnost železa naopak aktivitu silně zvyšuje. Optimální hodnoty ph pro působení fenoloxidázy se pohybuje mezi 6 8. Bohaté srážky a vysoké dávky dusíku, zejména ve formě močoviny, mají kladný, kdežto hnojení KCl a pozdní sázení brambor záporný vliv na obsah tyrosinu. Enzymy jsou bílkoviny o vysoké molekulové hmotnosti. V některých případech jsou kombinovány s kovy nebo s jinými skupinami. Bývají klasifikovány nejčastěji na základě jejich funkce na hydrolázy, lyázy, transferázy, izomerázy, oxidoreduktázy, syntetázy. Některé enzymy mají důležitost i z hlediska zpracovatelského průmyslu, jako např. polyfenoloxidáza. Tento enzym katalyzuje oxidaci tyrosinu na tmavě zbarvené produkty. Aktivita enzymů se mění během růstu hlíz a i mezi odrůdami je různá. Většina aromatických látek vzniká teprve při zahřívání brambor. Bývá uváděno, že významnou složkou vůně brambor jsou těkavé sirné sloučeniny. Zhruba 90 % těkavých sirných sloučenin je tvořeno dimethyldisulfidem a methylmerkaptanem. Těkavé sirné sloučeniny vznikají především odbouráním sirných aminokyselin. Reakcí cukrů (především fruktózy) s aminokyselinami vznikají těkavé aldehydy s krátkým řetězcem. Aldehydy a ketony s dlouhým řetězcem vznikají autooxidací tuků. Pokud jsou brambory zpracovány na zušlechtěné výrobky, jsou tyto obohaceny o další aromatické sloučeniny, které však vznikly převážně z použitého oleje nebo tuku. Z hlediska koncentrace lze říci, že % těkavých sloučenin pak představují methylalkohol a ethylalkohol. 1.5 Pěstování brambor Brambory jsou ke změnám teploty citlivé. Mají středně velké nároky na vláhu v porovnání jinými plodinami. Optimální půdy pro brambory jsou lehké až středně těžké. Při výběru pozemku je důležité vyvarovat se výskytu kamení, jelikož by mohlo způsobovat mechanické porušení hlíz. Brambory jsou v osevním postupu řazeny mezi zlepšující a odplevelující plodiny, nenáročné na předplodinu. Nejčastěji bývají řazeny mezi dvě obilniny. Opakované pěstování brambor po sobě často vede ke zvýšenému výskytu chorob a škůdců, proto se doporučují čtyř až pětileté přestávky při pěstování sadbových brambor a minimálně tříleté u konzumních a průmyslových. Nejlepší způsob výživy brambor je kombinace organických a minerálních hnojiv. Nejvhodnějším organickým hnojivem je chlévský hnůj. V období od výsadby do zapojení porostu je nutné omezit plevele a pečovat o příznivý fyzikální stav půdy 14

18 (kypření), což ovlivňuje příjem a využití živin rostlinami brambor. Provádí se buď tzv. plná mechanická kultivace, nebo omezená kultivace doplněná herbicidy. Plná kultivace představuje 5 6 zásahů: vláčení před vzejitím, proorávky, plečkování a nakonec nahrnutí hrůbků před zapojením porostu, které je i prevencí před zelenáním hlíz a přenosem spor plísně bramborové z natě na hlízy Sklizeň a posklizňová úprava Při sklizni bývá rozbita nať a dále se provádí ruční sběr. Předpokladem pro dobrou sklizeň je minimalizace mechanického poškození hlíz. Zdravé, mechanicky nepoškozené, zralé hlízy se zpevněnou slupkou, sklizené za dobrého počasí mohou být skladovány bez problémů. U konzumních a sadbových brambor je posklizňová a tržní úprava nezbytností. Při naskladnění se provádí odhlinění, odtřídění podrozměrných či nadrozměrných hlíz. Vlastní velikostní třídění a přebírání se doporučuje provádět až před expedicí. Skladovací období se skládá z osušení, hojení, zchlazování, klidu a ohřívání hlíz. Při jarní expedici se třídění a manipulace provádí alespoň při 10 C, aby zbytečně nedocházelo k poranění hlíz. Nejčastěji se brambory skladují v paletách nebo volně ložené. Sklad musí být tepelně izolován a musí mít správně fungující větrací systém. Při skladování dochází ke značným ztrátám na hmotnosti i nutriční hodnotě v důsledku chorob a nadměrného dýchání poraněných hlíz. Na začátku uložení vyžadují brambory teplotu C po dobu dní a stálý přívod vzduchu pro odstranění přebytečné vody a vytvoření korkového pletiva na poraněných místech. Poté následuje postupné zchlazování na konečnou skladovací teplotu, kterou u konzumních brambor volíme mezi 4 5 C tak, aby co nejméně hromadily cukry (k tomu dochází cca od teploty +6 C, a to tím více, čím se teplota blíží k 0 C) a přitom aby neklíčily (některé brambory klíčí při 6 C, jiné už při 5 C). Asi 14 dní před vyskladněním se postupně zvýší teplota ve skladu na 10 C, aby byly hlízy odolnější poškození při manipulaci. U nasládlých hlíz se teplota zvýší na 15 C, aby se cukr prodýchal. 1.6 Posuzování kvality a hodnocení bramborových hlíz Kvalita brambor se posuzuje především dle způsobu jejich použití. Kvalita brambor tedy představuje soubor jakostních znaků (kritérií), které jsou vyžadovány spotřebitelem (zpracovatelem) k určitému užití. Při hodnocení je důležité i složení hlízy. 15

19 Brambory se rozdělují podle dvou základních hledisek: A) podle komerčního využití produktu, na jednotlivé směry pěstování: Konzumní brambory rané určené k lidské výživě, dodávané do 31. srpna roku sklizně. Konzumní brambory pozdní určené k lidské výživě, dodávané od 1. září roku sklizně. Jsou určené ke zpracování na jedlé výrobky. Průmyslové brambory určené k průmyslovému zpracování ve škrobárnách, lihovarech a sušárnách. Krmné brambory jsou to brambory v přirozeném stavu, určené ke krmným účelům. Sadbové brambory jejich pěstování je dáno zákonem č. 92/1996 Sb.: Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin. B) Podle pěstitelského hlediska rozdělujeme odrůdy brambor podle délky vegetační doby (období od výsadby, do odumření natě): Velmi rané odrůdy: jsou odrůdy s vegetační dobou dní. Rané odrůdy: jsou odrůdy s vegetační dobou dní. Polorané odrůdy: jsou odrůdy s vegetační dobou dní. Polopozdní odrůdy: jsou odrůdy s vegetační dobou nad 130 dní. Konzumní brambory lze rozdělit také podle způsobu užití do dvou skupin: 1) Pro přímý konzum, kde jsou určující kvalitou vnější vzhled hlíz, a znaky vnitřní kvality, jež slouží k určení stolní hodnoty uvařených brambor, a pro zařazení do jednotlivých varných typů, přičemž převažuje senzorické hodnocení. 2) Pro zpracování na potravinářské výrobky, kde zpracovatelská (technologická) hodnota je vázána na chemické složení brambor a současně i na fyzikálně chemické vlastnosti jednotlivých složek bramborové hlízy Brambory pro přímý konzum U tohoto typu brambor převažuje senzorické hodnocení, které vyúsťuje ve stolní hodnotu. Hodnotí se pět vlastností: moučnatost, konzistence, rozvářivost, vlhkost a struktura. Rozhodujícími jsou první dvě jmenované. 16

20 1.6.2 Varné a konzumní typy Varné typy brambor se určují pouze u konzumních brambor, u nichž při jejich distribuci musí být uveden. Určuje konzistenční vlastnosti hlíz brambor a jejich použití. Tabulka č. 1 uvádí užití konzumních brambor podle varných typů (Vyhláška č. 157/2003 Sb.). Tabulka č. 1: Varné typy brambor a jejich použití Varný typ Konzistence Užití A Pevná, nerozvářivá, lojovitá Do salátů, jako příloha B C Polopevná, polotučná, nerozvářivá nebo slabě rozvářivá Měkká, moučná, středně rozvářivá Pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha Především pro přípravu těst a kaší U konzumních brambor se nejčastěji určuje kvalita pomocí tzv. znaků kvality, které jsou rozděleny na vnější a vnitřní. Vnější znaky kvality Vnější znaky kvality jsou velikost a tvar hlíz, barva, vzhled a jemnost slupky, hloubka oček, mechanické poškození, strupovitost a hniloby. Mezi spotřebiteli jsou nejvíce oblíbené brambory se středně velkými až většími hlízami, záleží na způsobu úpravy brambor. Tvar hlíz je ovlivněn odrůdou a požadován je tvar kulovitý, kulovitooválný až oválný, pro použití do salátů typ dlouze oválný. Hloubka oček je geneticky podmíněna, ovlivňuje výtěžnost hlíz při zpracování, proto se požadují mělká očka. Brambory s drsnou šupinatou slupkou nejsou žádoucí, požadována je slupka jemná. Vnitřní znaky kvality Mezi hodnocené vnitřní znaky kvality patří barva dužiny, chuť a vůně, konzistence dužiny, rozvářivost, moučnatost, tmavnutí po uvaření. Barva dužiny je dána jejími pigmenty (karotenoidy), v našich podmínkách je žádaná žlutá až nažloutlá barva, což je dáno odrůdou. Konzistence dužiny vařených brambor rozhoduje o vhodnosti použití pro různé způsoby a technologické zpracování a je základem pro rozdělení odrůd do varných typů. Tmavnutí hlíz po uvaření způsobuje komplex kyseliny chlorogenové a železa, jehož tvorbu ovlivňuje kyselina citrónová. Nezralé hlízy tmavnou snadněji, rovněž vysoké dávky dusíky podporují zabarvení. K rozhodujícím parametrům patří obsah sušiny, který ovlivňuje kvalitu produktu a rentabilitu zpracování. U brambor určených k přímé spotřebě je vyšší obsah sušiny 17

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Škola: Předmět: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_12

VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_12 materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_12 Název materiálu: Brambory Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Brambory. Očekávaný výstup:

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu,

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE

OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE OBILNINY 2. cvičení ROSTLINNÁ PRODUKCE Přehled obilnin čeleď: lipnicovité rod: pšenice (obecná, tvrdá, špalda) ječmen žito tritikale žitovec oves kukuřice čirok bér proso rýže dochan klasnatý milička habešská

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13 OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o., J. Hory 67, 272 64 Kladno PLATNOST OD: 26.6.205 SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny brambory I

Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské plodiny brambory I Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý,třetí Téma: Vybrané zemědělské

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

BRAMBORY: Pěstování, sklizeň, posklizňové ošetření, skladování a hodnocení kvality

BRAMBORY: Pěstování, sklizeň, posklizňové ošetření, skladování a hodnocení kvality BRAMBORY: Pěstování, sklizeň, posklizňové ošetření, skladování a hodnocení kvality BRAMBORY značné množství vody, sušina asi 24 % škrob 13 24 % vláknina, hemicelulózy, pektiny, hexózany, pentózany dusíkaté

Více

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova

Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova Helena Zukalová 1, David Bečka 1, Jiří Šimka 1, Jan Vašák 1, Petr Škarpa 2, Eva Kunzová 3 1)Česká zemědělská univerzita v Praze 2)Mendelova univerzita v Brně 3)Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha -

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 157/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek, spol.s r.o., J Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny ionizujícím zářením.

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna I

Pracovní list Škrob, škrobová zrna I Pracovní list Škrob, škrobová zrna I Úvodní text Co je škrob? Škrob je nejdůležitější zásobní látkou vyšších rostlin, je syntetizován rostlinami. Je v něm uložena energie, která vznikla v průběhu fotosyntézy.

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_10 Název materiálu: Obiloviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Obiloviny. Očekávaný

Více

Chemické složení buňky

Chemické složení buňky Chemické složení buňky Chemie života: založena především na sloučeninách uhlíku téměř výlučně chemické reakce probíhají v roztoku nesmírně složitá ovládána a řízena obrovskými polymerními molekulami -chemickými

Více

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva,

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_18 Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, kávoviny.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1.

Buňka cytologie. Buňka. Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: buňka stavba Ročník: 1. Buňka cytologie Buňka - Základní, stavební a funkční jednotka organismu - Je univerzální - Všechny organismy jsou tvořeny z buněk - Nejmenší životaschopná existence - Objev v 17. stol. R. Hooke Tvar: rozmanitý,

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Tuky (laboratorní práce)

Tuky (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tuky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-06 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_20 Název materiálu: JÁDROVINY Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí pojmu

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ALIGAL. Přirozená ochrana Vašich produktů. www.airliquide.cz

ALIGAL. Přirozená ochrana Vašich produktů. www.airliquide.cz ALIGAL TM Přirozená ochrana Vašich produktů www.airliquide.cz ALIGAL klíč ke zvýšení trvanlivosti výrobků. Uchování kvality a trvanlivosti potravin je prioritou výrobců a prodejců z oboru potravinářství.

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Letní škola Hostětín 2014 Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Kořeny Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými minerálními látkami, případně organickými

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod

AGRA HB, s.r.o. Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod ADORA - velmi raná - vysoký při předčasné sklizni v ranobramborářských oblastech - varný typ B BC - méně odolná virovým chorobám, méně odolná plísni bramborové, háďátku bramborovému patotypu Ro 1 rezistentní,

Více

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Vladimír Cais Sídliště 385 Vlachovo Březí 38422 SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ CHLÉB

Vladimír Cais Sídliště 385 Vlachovo Březí 38422 SLOŽENÍ PEKAŘSKÝCH VÝROBKŮ CHLÉB CHLÉB CHALUPÁŘSKÝ CHLÉB 500g/600g/850g/1200g/2400g MAĎARSKÝ CHLÉB 500g/600g/850g/1200g CHLÉB CÉZAR 450g/1000g Žitno-pšeničný chléb pitná voda, žitná mouka 25%, pšeničná mouka, žitný kvas (žitná mouka,

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny

Číslo výrobku Druh výrobku Název výrobku hmotnost trvanlivost 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny 593 Jemné pečivo Moravský koláč 100g 2dny Tvarohová náplň složení: tvaroh, základní žloutkový krém (voda,cukr krupice, krémový prášek kukuřičný /kukuřičný škrob, aroma, barvivo riboflavin/, mléko sušené

Více

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Hrách setý Pisum sativum L.

Hrách setý Pisum sativum L. hrách, peluška 1 Hrách setý Pisum sativum L. Rod hrách dělen v našich podmínkách pouze na dva poddruhy: 1. Hrách setý pravý pěstuje se na semeno zralé (polní) nebo zelené (zahradní) 2. Hrách setý rolní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN Mgr. Sylva Štajnochrová Co to je? Bezrozměrné číslo Vyjadřuje o kolik se hladina krevní glukózy zvýší za 2-3 hodiny po jídle Dr. Jenkins v roce 1981 Toronto Kanada, snaha řešit

Více

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková

Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název: POZOROVÁNÍ PLASTIDŮ,VAKUOL, BUNĚČNÉ STĚNY Autor: Paed.Dr.Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2.a 3.

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více