SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE"

Transkript

1 SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE Scientists and projects of the third and fourth call Vědci a projekty třetí a čtvrté výzvy

2

3

4 Tiráž? Sestavilo a vydává Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Všechna práva vyhrazena. Jednotlivým vědcům náleží práva k příslušným textům a fotografiím. Grafická úprava a sazba Pavel Hamřík Vydání první, Brno 2015

5 SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE Scientists and projects of the third and fourth call Vědci a projekty třetí a čtvrté výzvy

6 TABLE OF CONTENTS

7 Opening word 10 SoMoPro lures scientific minds 14 The world we touch 16 The South Moravian Region 18 South Moravian Centre for International Mobility 20 Scientists 22 Ing. Martin Čadík, Ph.D. 24 Mgr. Lukáš Čajánek, Ph.D. 26 Dr. Aniruddha Chandra, Ph.D. 28 Cina Foroutannejad, Ph.D. 30 RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. 32 Mgr. Hana Hughes, Dr. 34 Philip Anthony P. Jackson, Ph.D. 36 Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. 38 Amit Suresh Khairnar, Ph.D. 40 Mgr. Andrea Knight, Ph.D. 42 Flavia Landucci, Ph.D. 44 Anton Manakhov, Ph.D. 46 Sérgio Marques, Ph.D. 48 Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. 50 Ivan Minchev, Ph.D. 52 MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. 54 Luca Nizzetto, Ph.D. 56 Doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr. 58 Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D. 60 Johanna Irene Rajasärkkä, Ph.D. 62 Mgr. Karel Říha, Ph.D. 64 Helene Robert Boisivon, Ph.D. 66 RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. 68 Stella Vallejos Vargas 70 Viktoria Wagner, Dr. rer. nat. 72 Mgr. Kristína Zápražná, Ph.D. 74

8 OBSAH

9 Slovo úvodem 10 SoMoPro vábí vědecké mozky 14 Svět, jehož se dotýkáme 16 Jihomoravský kraj 18 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 20 Vědci 22 Ing. Martin Čadík, Ph.D. 24 Mgr. Lukáš Čajánek, Ph.D. 26 Dr. Aniruddha Chandra, Ph.D. 28 Cina Foroutannejad, Ph.D. 30 RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. 32 Mgr. Hana Hughes, Dr. 34 Philip Anthony P. Jackson, Ph.D. 36 Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. 38 Amit Suresh Khairnar, Ph.D. 40 Mgr. Andrea Knight, Ph.D. 42 Flavia Landucci, Ph.D. 44 Anton Manakhov, Ph.D. 46 Sérgio Marques, Ph.D. 48 Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. 50 Ivan Minchev, Ph.D. 52 MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. 54 Luca Nizzetto, Ph.D. 56 Doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr. 58 Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D. 60 Johanna Irene Rajasärkkä, Ph.D. 62 Mgr. Karel Říha, Ph.D. 64 Helene Robert Boisivon, Ph.D. 66 RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. 68 Stella Vallejos Vargas 70 Viktoria Wagner, Dr. rer. nat. 72 Mgr. Kristína Zápražná, Ph.D. 74

10 OPENING WORD SLOVO ÚVODEM

11

12 Ladies and gentlemen, for more than five years, the SoMoPro Programme has formed an active part of the Regional Innovation Strategy of the South Moravian Region. During that time, the Region has managed to bring 53 top scientists with Marie Curie Fellow status to South Moravian universities and research centres. These researchers have brought their experience from previous workplaces and have become an essential part of the teams that contribute to enhancing the competitiveness of the South Moravian Region in the field of science and help local universities on their way to research excellence. Thanks to its ongoing support of quality science, the South Moravian Region is gaining the attention of the world scientific community as a place with open doors for innovative research The SoMoPro Programme is largely co-funded by the South Moravian Region, its support reaching tens of millions CZK. It is the regional representatives who decided to support research activities to such an extent, and that because further development of innovative economy in South Moravia matters to them. I believe that this way leads to a long-term prosperity of our Region. Therefore, let me thank to all those who take part in the successful development of the research programs in our Region. JUDr. Michal Hašek Hejtman Jihomoravského kraje 12

13 Vážené dámy, vážení pánové, program SoMoPro je aktivní součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje již více než pět let. Za tu dobu se díky němu podařilo přivést na pracoviště jihomoravských univerzit a výzkumných center 53 špičkových vědců se statusem Marie Curie Fellow. Tito vědci k nám přinesli své zkušenosti z předchozích pracovišť a stali se podstatnou součástí týmů, které přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje v oblasti vědy a výzkumu a univerzitám pomáhají na cestě k jejich výzkumné excelenci. Jihomoravský kraj se tak díky trvalé podpoře kvalitní vědy dostává do povědomí světové vědecké komunity jako místo, kde má inovativní výzkum dveře otevřené. Program SoMoPro je významnou měrou kofinancován Jihomoravským krajem, a to ve výši mnoha desítek miliónů korun. Zastupitelé kraje, kteří se rozhodli v takovém rozsahu podpořit vědeckovýzkumné aktivity, to dělají zejména proto, že jim záleží na dalším rozvoji inovativní ekonomiky na jižní Moravě. Věřím, že tato cesta vede k trvalé prosperitě našeho regionu. Děkuji proto všem, kteří se podílejí na úspěšném rozvoji vědeckovýzkumných programů v našem kraji. JUDr. Michal Hašek Hejtman Jihomoravského kraje 13

14 SOMOPRO LURES SCIENTIFIC MINDS SOMOPRO VÁBÍ VĚDECKÉ MOZKY Acronym SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) hides an unique grant program attracting top scientists from abroad to do their research in the South Moravia. Incoming scientists enrich the local research teams with their knowledge, experience and facilitate the development of the South Moravian Region. SoMoPro supports research projects in science, medicine and technology. The most successful are life sciences, having a strong position in the South Moravian Region. The number of SoMoPro applicants is, however, increasing in all fields, which confirms the growing reputation and quality of science in the Region. Since its beginning, SoMoPro has attracted to the Region 53 top skilled researchers, more than 8 million EUR will be distributed between them. The programme is co-funded by Marie Curie Actions of the 7th Framework Programme and by the South Moravian Region. It is administrated by the South Moravian Centre for International Mobility. 14

15 Pod zkratkou SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) se skrývá unikátní grantový program podporující příchod špičkových vědců ze zahraničí na jižní Moravu. Příchozí vědci svými znalostmi, zahraničními zkušenostmi a kontakty obohacují místní vědecké týmy a napomáhají rozvoji Jihomoravského kraje. SoMoPro podporuje vědecké projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech. Největší zájem je o přírodní vědy, oblast výzkumu, která má na jižní Moravě dlouhodobě silnou pozici. Počet zájemců o grant však stoupá ve všech oborech, čímž se potvrzuje rostoucí věhlas a kvalita vědy v Jihomoravském kraji. Od svého vzniku program SoMoPro přivedl na jih Moravy 53 vědců, mezi něž v letech 2009 až 2017 rozdělí více jak 8 milionů eur. Program je financován Evropskou unií z Akcí Marie Curie 7. Rámcového programu Evropské komise a Jihomoravským krajem, spravuje jej Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM). 15

16 THE WORLD WE TOUCH SVĚT, JEHOŽ SE DOTÝKÁME UNITED STATES SPOJENÉ STÁTY BOLIVIA BOLÍVIE

17 NORTHERN IRELAND SEVERNÍ IRSKO UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE LUXEMBOURG LUCEMBURSKO PORTUGAL PORTUGALSKO BELGIUM BELGIE NORWAY NORSKO GERMANY NĚMECKO FRANCE SWITZERLAND FRANCIE ŠVÝCARSKO SPAIN ŠPANĚLSKO NETHERLANDS NIZOZEMÍ CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA AUSTRIA RAKOUSKO ITALY ITÁLIE SWEDEN ŠVÉDSKO FINLAND FINSKO SLOVAKIA SLOVENSKO ROMANIA RUMUNSKO BULGARIA BULHARSKO IRAN ÍRÁN KAZAKHSTAN KAZACHSTÁN RUSSIA RUSKO SOUTH KOREA JIŽNÍ KOREA INDIA INDIE THAILAND THAJSKO AUSTRALIA AUSTRÁLIE

18 THE SOUTH MORAVIAN REGION JIHOMORAVSKÝ KRAJ The South Moravian Region is located in the south-eastern area of the Czech Republic along Austrian and Slovak borders. Its regional centre is Brno, the second largest city in the Czech Republic. Brno has six universities with 80,000 students and there are 26 laboratories of the Czech Academy of Sciences. Region s major projects include the Masaryk University and an ambitious project of the ICRC (International Clinical Research Centre) implemented in collaboration with Mayo Clinic (USA) and CEITEC (Central European Institute of Technology), focusing among others on biomedical research and molecular and cell biology. 18

19 Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem, jeho centrem je druhé největší město České republiky Brno. V Brně se nachází šest univerzit s studenty a 26 laboratoří Akademie věd ČR. Mezi zásadní projekty kraje patří Kampus Masarykovy univerzity či ambiciózní projekty ICRC (International Clinical Research Centre) - realizovaný ve spolupráci s klinikou MAYO (USA) a CEITEC (Central European Institute of Technology), zaměřený mimo jiné na biomedicínský výzkum či molekulární a buněčnou biologii. 19

20 SOUTH MORAVIAN CENTRE FOR INTERNATIONAL MOBILITY JIHOMORAVSKÉ CENTRUM PRO MEZINÁRODNÍ MOBILITU South Moravian Centre for International Mobility (JCMM) is a specialized nonprofit organization which provides support and assistance to talented students and researchers based in the South Moravian Region. The support is offered through various programs which cover several levels of education. The programs can be divided into programs for high school students, university students, international students and researchers. We are connecting students, teachers, scientists and those, who are willing to transfer their know-how and knowledge to other people. 20

21 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je centrum, zaměřené na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Podpora je realizována prostřednictvím různých programů, které pokrývají několik úrovní vzdělávání. Programy JCMM je možné rozdělit na programy pro středoškoláky, učitele středních škol, vysokoškoláky, zahraniční studenty a vědce. Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky. 21

22 SCIENTISTS VĚDCI

23

24 Ing. MARTIN ČADÍK, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ LOCATE Visual localization in natural environments Department of Computer Graphics and Multimedia, Brno University of Technology Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík Czech Republic Germany LOCATE Vizuální lokalizace v přírodě Ústav počítačové grafiky a multimédií, FIT VUT Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík Česká republika Německo GERMANY NĚMECKO CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 24

25 EN Computational photography is a fascinating area of research lying at the border of computer vision, image processing, computer graphics, optics and visual perception. Methods of computational photography reduce or completely eliminate the constraints of the traditional photographic process. The LOCATE project is dealing with geo-localization of photos based on visual information contained therein. Our goal is to determine the position and orientation of the camera with which the photography was taken. Interesting fact: Did you know that the role of visual geo-localization is extremely computationally intensive, due to the enormous size of examined area? We say that this task has at least six degrees of latitude (position given by the coordinates X, Y, Z, and orientation of the camera described by α, β, γ angles). Moreover, visual variability is significant and varies with lighting, season of the year, weather, etc. Despite its great potential this task is far from being satisfactorily solved, even in the research literature. CS Výpočetní fotografie je fascinující oblastí výzkumu ležící na pomezí počítačového vidění, zpracování obrazu, počítačové grafiky, optiky a vizuálního vnímání. Pomocí výpočetních prostředků metody výpočetní fotografie zmírňují nebo úplně odstraňují omezení daná tradičním fotografickým procesem. V rámci projektu LOCATE se zabýváme geo-lokalizací fotografií na základě vizuální informace v nich obsažené. Naším cílem je určit pozici, a zároveň orientaci fotoaparátu, kterým byla daná fotografie vytvořena. Zajímavost: Věděli jste, že úloha vizuální geo-lokalizace je extrémně výpočetně náročná, neboť prostor, který je třeba prohledat je obrovský? Říkáme, že tato úloha má minimálně šest stupňů volnosti (poloha daná souřadnicemi X,Y,Z a natočení fotoaparátu popsané úhly α, β, γ). Vizuální variabilita scén je navíc značná a mění se s osvětlením, roční dobou, počasím, atd. I přes svůj velký potenciál ještě zdaleka není tato úloha uspokojivě vyřešena, a to ani ve výzkumné literatuře. 25

26 Mgr. LUKÁŠ ČAJÁNEK, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ CENTRO_STEM Centrosome functions in differentiating cells: an insight into biology of the centrosome using human embryonic stem cells Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine of Masaryk University Doc. MVDr. Aleš Hampl, Ph.D. Czech Republic Sweden, Switzerland CENTRO_STEM Funkce centrozomu v diferencujících buňkách: náhled do biologie centrozomu s využítím lidských embryonálních kmenových buněk Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta MU Doc. MVDr. Aleš Hampl, Ph.D. Česká republika Švédsko, Švýcarsko SWEDEN ŠVÉDSKO SWITZERLAND ŠVÝCARSKO CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 26

27 EN We all did grow or are still growing. In order to grow, cells making up our bodies need to divide, and also need to specialize differentiate. Growth needs to be properly controlled, as too much or too little leads to disease. In this project we study the role of an organelle called the centrosome in control of the growth, as previously unexpected links between centrosome anomalies and a plethora of human diseases and developmental defects have been uncovered. Interesting fact: Did you that our body produces more than 100 million cells every minute? CS Všichni jsme vyrůstali nebo stále rosteme. Aby mohly růst, buňky, tvořící naše těla, se potřebují dělit a také specializovat diferenciovat. Růst musí být řádně kontrolován, protože jeho přílišné množství nebo naopak nedostatek vede k nemoci. V tomto projektu studujeme roli organely zvané centrozom, která kontroluje buněčné dělení, poruchy centrozomu totiž byly dány do souvislosti s vznikem či rozvojem řady lidských chorob a vývojových vad. Zajímavost: Věděli jste, že naše tělo produkuje každou minutu více než 100 milionů buněk? 27

28 Dr. ANIRUDDHA CHANDRA, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ Localization via UWB Localization using ultra wide band wireless systems: From algorithms to hardware implementation Laboratory of Radio Communication Systems, Brno University of Technology Prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. India India, Thailand Localization via UWB Lokalizace pomocí ultra-širokopásmových bezdrátových systémů: Od algoritmů k hardwarové implementaci Laboratoř radiokomunikačních systémů, Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. Indie Indie, Thajsko INDIA INDIE THAILAND THAJSKO 28

29 EN Localization and tracking of objects is becoming a major aspect of wireless technologies, with applications in rescue operation, military surveillance, medical imaging, precision navigation, covert communication links, and logistics. Ultra wide band (UWB) radio is foreseen as one of the most promising technologies for such applications. Ever forgotten where you parked your car? Ever felt lost inside a big shopping mall? In VUT we are working on this. Sounds fancy? Just imagine how such localization might prove to be critical in rescuing people trapped under debris. Interesting fact: Bats have developed the best natural system for locating insects through ultrasonic sound waves, but they hear only echoes, they would become deaf if they hear the original sound! CS Ultra-širokopásmová UWB (Ultra-Wide Band) bezdrátová zařízení a technologie se v současné době používají v různých oblastech jako jsou záchranné operace, vojenský dohled, lékařské zobrazování, přesná navigace, utajené komunikační spojení či ochrana majetku. Obecným cílem projektu je vyvinout nové UWB zařízení, které umožní provádět přesnou lokalizaci ve vnitřním i venkovním prostředí. Stalo se Vám někdy, že jste zapomněli, kde parkujete? Ztratili jste se někdy uvnitř velkého nákupního centra? Na VUT na tom pracujeme. Námi vyvinutá lokalizace může rozhodujícím způsobem přispět například při záchraně lidí pod troskami domů. Zajímavost: Víte, že netopýři vyvinuli nejlepší přirozený systém pro lokalizaci hmyzu pomocí ultrazvukových vln? Slyší však pouze ozvěnu, zvuk samotný by je ohlušil. 29

30 CINA FOROUTANNEJAD, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ Project: GrapheneReceptor Towards the graphene selective receptors: the role of electric field in noncovalent interactions Structural Chemistry of Biosystems and Molecular Devices, CEITEC MU Iran Iran GrapheneReceptor Návrh selektivních receptorů na bázi grafenu: vliv elektrického pole na nekovalentní interakce CEITEC MU, Strukturní chemie biosystémů a molekulárních zařízení Prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. Írán Írán IRAN IRÁN 30

31 EN The dominant force in the realm of chemistry is the electromagnetic force. As a result, one may expect that an external electric field (EEF) affects properties of molecular systems. Nowadays, electric fields in orders of tenth of atomic units can be produced by scanning tunneling microscopy (STM) or laser pulses but in spite of experimental achievements, there are only a few theoretical works about the influence of EEF on the chemical properties of matter. We employ state-of-the-art computational methods for simulation EEF interaction with matter and investigating its potential applications in diverse domains namely, ion receptors for water treatment, regio-/stereo-selective (enzyme) catalysis, and molecular electronics. Interesting fact: Recent investigations suggest that enzymes can apply electric fields as large as 144 MV.cm 1. CS Dominantní silou v oblasti chemie je elektromagnetická síla. V důsledku toho se dá očekávat, že vnější elektrické pole (EEF) ovlivňuje vlastnosti molekulárních systémů. V současné době je možné generovat elektrická pole v řádech desetin atomových jednotek v STM (scanning tunneling microscopy) nebo laserovými pulsy. Nicméně navzdory dosaženým experimentálním výsledkům existuje jen málo teoretických prací o vlivu EEF na chemické vlastnosti hmoty. V našich studiích využíváme moderních výpočetních metod pro simulaci interakce EEF s hmotou a zkoumáme potenciální aplikace EEF v různých oblastech, jako jsou iontové receptory na čištění vody, regio- / stereo- -selektivní (enzymová) katalýza a molekulární elektronika. Zajímavost: Nedávné výzkumy naznačují, že enzymy mohou působit elektrickým polem o velikosti až 144 MV.cm 1. 31

32 RNDr. Mgr. JOZEF HRITZ, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ MODULATOR Structural determination of the human zeta in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 Biomolecular NMR Spectroscopy, Centre for Structural Biology, CEITEC MU Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSC. Slovakia USA MODULATOR Určení struktury lidské zeta v komplexu s dvojitě fosforylovanou lidskou tyrosin hydroxylázou 1 Výzkumná skupina Biomolekulární NMR spektroskopie, Centrum strukturní biologie, CEITEC MU Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSC. Slovensko USA USA USA SLOVAKIA SLOVENSKO 32

33 EN proteins, found in all eukaryotic cells, are known to be important in cell-cycle regulation, apoptosis, and regulation of gene expression. They are also associated with oncogenic and neurodegenerative amyloid diseases. The main research aim of Jozef Hritz is to reveal the detailed molecular mechanism of the activation of tyrosine hydroxylase protein by its interaction with protein resulting in the increased level of adrenalin in human brain. The studied proteins play an important role in Alzheimer and Parkinson neurodegenerative disease. Interesting fact: Did you know that there are different proteins in single human cell? CS proteiny se nacházejí ve všech eukaryotních buňkách a mají velice důležitou funkci při regulaci buněčného cyklu, při buněčné smrti a při regulaci genové exprese. Mým hlavním výzkumným cílem je odhalit detailní molekulární mechanismus aktivace tyrosinhydroxylázy proteinu a jeho interakci s proteiny, která vede ke zvýšené hladině adrenalinu v lidském mozku. Studované proteiny hrají důležitou roli v Alzheimerově nebo Parkinsonově neurodegenerativní chorobě. Zajímavost: Věděli jste, že existuje různých proteinů v jedné lidské buňce? 33

34 Mgr. HANA HUGHES, Dr. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ MILPEDE - Microfabrication of Lead Free Piezoceramic Devices Centre for Advanced Materials, CEITEC BUT Prof. Tim Button Czech Republic Great Britain MILPEDE - Microfabrication of Lead Free Piezoceramic Devices Centre for Advanced Materials, CEITEC BUT Prof. Tim Button Czech Republic Great Britain GREAT BRITAIN VELKÁ BRITÁNIE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 34

35 EN Today we all rely on sophisticated technologies from mobile phones to medical ultrasound scanners which utilise toxic materials. The MILEPEDE project is focussed on developing safer materials and new fabrication processes with reduced environmental impact to make smaller, more efficient devices. Interesting fact: The powder particles used to make one tea cup have the same surface area as two football pitches CS... 35

36 PHILIP ANTHONY P. JACKSON, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ CYKSIG S/T kinases implicated in the cytokinin signalling pathway and cytokinin control of root growth Výzkumná skupina Funkční genomika a proteomika rostlin, Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin, CEITEC MU Doc. RNDr. Milan Hejátko, CSc. Northern Ireland, Great Britain Portugal Projekt: CYKSIG S/T kinázy zapojené do cytokininové signální dráhy a cytokininová kontrola růstu kořenů Výzkumná skupina Funkční genomika a proteomika rostlin, Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin, CEITEC MU Doc. RNDr. Milan Hejátko, CSc. Severní Irsko, Velká Británie Portugalsko GREAT BRITAIN VELKÁ BRITÁNIE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 36

37 EN Plant hormones play important roles in the regulation of cell division, the determination of cell morphology, plant growth and sexual reproduction. I am a plant biochemist with a keen interest in the mechanisms by which plant cells can perceive and respond to hormonal signals by altering their gene activities and the interaction of their proteins. The outcome is the modification often drastically of their biology, morphology and cell function. The SoMoPro initiative has kindly given me the opportunity to study how the plant hormone, cytokinin, effects changes to cell biology at the protein level, using a technique called proteomics. I intend to study novel protein interactions involved in the transmission of cytokinin signals and through which cytokinin affects root development. Interesting fact: Did you know that plants have a hormonal system? CS Rostlinné hormony hrají důležitou roli v regulaci buněčného dělení, určování morfologie buněk, rostlinného růstu a pohlavního rozmnožování. Mým oborem je rostlinná biochemie se zaměřením na mechanismy, kterými mohou rostlinné buňky vnímat a reagovat na hormonální signály úpravami svých genových aktivit a vzájemným působením svých proteinů. Výsledkem je modifikace, často drastická, jejich biologie, morfologie a funkce buněk. Díky iniciativě SoMoPro mi byla laskavě poskytnuta možnost studovat, jak rostlinný hormon, cytokinin, způsobuje změny v buněčné biologii na úrovni proteinu pomocí techniky, zvané proteomika. Mám v úmyslu studovat nové proteinové interakce, podílející se na přenosu signálů cytokininů a jejichž prostřednictvím cytokinin ovlivňuje vývoj kořenů rostlin. Zajímavost: Věděli jste, že rostliny mají hormonální systém? 37

38 Ing. JIŘÍ JAROŠ, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ BrainWave Large-Scale Simulations of the Ultrasound Wave Propagation in the Human Brain Department of Computer Systems, FIT VUT Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. Czech Republic Great Britain, Australia BrainWave Simulace šíření ultrazvukových vln v lidském mozku Ústav počítačových systémů, FIT VUT Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. Česká republika Velká Británie, Austrálie GREAT BRITAIN VELKÁ BRITÁNIE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 38

39 EN Wouldn t it be great if we could operate on the brain without any invasive surgical intervention just by using ultrasound waves? The technique works by sending a focused beam of ultrasound into the tissue, typically using a large transducer. To make it possible, we have to model complex physical processes to make sure we only hit the desired region. The aim of this project is to develop, validate and apply new computer models to simulate how ultrasound waves travel through the intact skull and inside the brain. In practice, thousands of computers must join forces to help. Interesting fact: Did you know that you can stop essential tremor or destroy a brain tumour just by sound? CS Nebylo by skvělé, kdybychom mohli operovat mozek bez invazivního chirurgického zákroku, jen pomocí ultrazvukové vlny? Tato metoda pracuje na principu vysílání soustředěných paprsků ultrazvukových vln do tkáně. Aby to bylo možné, musíme namodelovat složité fyzikální procesy, abychom si byli jistí, že zasáhneme pouze požadovanou oblast. Cílem tohoto projektu je navrhnout, ověřit a aplikovat nové výpočetní modely pro simulaci šíření ultrazvukových vln skrze lebku a uvnitř lidského mozku. V praxi musíme spoutat sílu tisíce počítačů, abychom tohoto cíle dosáhli. Zajímavost: Věděli jste, že lze zastavit esenciální třes či zničit nádor v mozku pouze pomocí zvuku? AUSTRALIA AUSTRÁLIE 39

40 AMIT SURESH KHAIRNAR, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ Project: Identification of MRI based imaging biomarker in earlier detection of neuronal changes in animal models of Parkinson s disease Research group Applied Neuroscience Centre for Neuroscience, CEITEC MU Prof. Irena Rektorová India Italy, France Využití zobrazovacích technik založených na magnetické rezonanci (MRI) k identifikaci biomarkerů pro včasnější odhalování změn neuronů u zvířecích modelů Parkinsonovy choroby Výzkumná skupina Aplikované neurovědy - Centrum neurověd, CEITEC MU Prof. Irena Rektorová Indie Itálie, Francie FRANCE FRANCIE ITALY ITÁLIE 40

41 EN Imaging biomarker which may help in development of neuroprotective drug to halt or reverse the progression of Parkinsons disease is strongly needed. My research focus is to find magnetic resonance imaging (MRI) biomarker for an early detection of PD patients. Results of this project will provide a non-invasive, non-radioactive and cost effective diagnosis of pre-motor stages of PD. Interesting fact: Did you know, that the youngest person ever diagnosed with Parkinson s is 12 year old? CS Představme si biomarker / biologický indikátor, který může pomoci při vývoji neuroprotektivních léčiv k zastavení či zvrácení Parkinsonovy choroby. Můj výzkum se zaměřuje na nalezení markeru pro zobrazování magnetickou rezonancí k včasnému odhalení pacientů s Parkinsonovou chorobou. Výsledkem tohoto výzkumu může být neinvazivní, neradioaktivní a cenově efektivní diagnostika premotorických fází Parkinsonovy choroby. Zajímavost: Věděli jste, že nejmladšímu člověku, u kterého byla diagnostikována Parkinsonova choroba, bylo 12 let? INDIA INDIE 41

42 Mgr. ANDREA KNIGHT, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ Gamma-delta T cells - Investigations of human gammadelta T cells: a new candidate for novel antiviral and antitumour immunotherapy Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Czech Republic Great Britain Gamma-delta T cells - Výzkum gamma-delta T buněk jako kandidátů pro nové antivirové a protinádorové imunoterapie Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Česká republika Velká Británie GREAT BRITAIN VELKÁ BRITÁNIE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 42

43 EN My team studies human gamma-delta (γδ) T lymphocyte cell populations, which have the innate ability to participate in immune surveillance and protect us against cancer. Our team analyzes the cells isolated from healthy donors, as well as from patients with blood disorders such as multiple myeloma and chronic myeloid leukaemia. This project is a unique combination of research methods that are shared among haematology, oncology and virology. The aim is to connect primary research with clinical practice. Interesting fact: What fascinates me the most is the immense capacity of these immune cells to protect us from diseases. Of particular interest to my research laboratory is to understand how are γδ T lymphocytes involved in protecting us against malignancy. CS Můj tým se zabývá studiem lidských gamma-delta (γδ) T buněčných populací lymfocytů, které mají vrozenou schopnost podílet se na imunitním dozoru, který nás chrání proti nádorovým onemocněním. Náš tým analyzuje buňky izolované ze zdravých dárců, ale také u pacientů s krevním onemocněním, jako je mnohočetný myelom a chronická myeloidní leukémie. Tento projekt je výjimečný propojením výzkumných metod sdílených mezi obory hematologie, virologie a onkologie. Cílem je propojení primárního výzkumu s klinickou praxí. Zajímavost: Co mě nejvíce fascinuje je nesmírná kapacita buněk našeho imunitního systému chránit nás před nemocemi. Největším zájmem našeho výzkumu je pochopit, jak se γδ T lymfocyty podílejí na ochraně před vznikem rakoviny. 43

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. CEITEC a jeho IT požadavky RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. Co je CEITEC? CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence v Brně Zaměření projektu: základní i aplikovaný

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Co je to CEITEC? Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014 Pět oborů budoucnosti, které se vyplatí studovat HN 28. 1. 2013 1. Biochemie 2. Biomedicínské inženýrství 3. Průmyslový design 4.

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti IP/8/899 V Bruselu dne 9. prosince 8 EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: milionů EUR na bezpečnější internet pro děti EU zahájí dne. ledna 9 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

CITI-SENSE. Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií

CITI-SENSE. Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií CITI-SENSE Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií Call: FP7-ENV-2012.6.5-1 Developing community-based environmental monitoring and

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více