SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE"

Transkript

1 SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE Scientists and projects of the third and fourth call Vědci a projekty třetí a čtvrté výzvy

2

3

4 Tiráž? Sestavilo a vydává Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Všechna práva vyhrazena. Jednotlivým vědcům náleží práva k příslušným textům a fotografiím. Grafická úprava a sazba Pavel Hamřík Vydání první, Brno 2015

5 SOUTH MORAVIAN PROGRAMME FOR DISTINGUISHED RESEARCHERS JIHOMORAVSKÝ PROGRAM PRO ŠPIČKOVÉ VĚDCE Scientists and projects of the third and fourth call Vědci a projekty třetí a čtvrté výzvy

6 TABLE OF CONTENTS

7 Opening word 10 SoMoPro lures scientific minds 14 The world we touch 16 The South Moravian Region 18 South Moravian Centre for International Mobility 20 Scientists 22 Ing. Martin Čadík, Ph.D. 24 Mgr. Lukáš Čajánek, Ph.D. 26 Dr. Aniruddha Chandra, Ph.D. 28 Cina Foroutannejad, Ph.D. 30 RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. 32 Mgr. Hana Hughes, Dr. 34 Philip Anthony P. Jackson, Ph.D. 36 Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. 38 Amit Suresh Khairnar, Ph.D. 40 Mgr. Andrea Knight, Ph.D. 42 Flavia Landucci, Ph.D. 44 Anton Manakhov, Ph.D. 46 Sérgio Marques, Ph.D. 48 Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. 50 Ivan Minchev, Ph.D. 52 MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. 54 Luca Nizzetto, Ph.D. 56 Doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr. 58 Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D. 60 Johanna Irene Rajasärkkä, Ph.D. 62 Mgr. Karel Říha, Ph.D. 64 Helene Robert Boisivon, Ph.D. 66 RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. 68 Stella Vallejos Vargas 70 Viktoria Wagner, Dr. rer. nat. 72 Mgr. Kristína Zápražná, Ph.D. 74

8 OBSAH

9 Slovo úvodem 10 SoMoPro vábí vědecké mozky 14 Svět, jehož se dotýkáme 16 Jihomoravský kraj 18 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu 20 Vědci 22 Ing. Martin Čadík, Ph.D. 24 Mgr. Lukáš Čajánek, Ph.D. 26 Dr. Aniruddha Chandra, Ph.D. 28 Cina Foroutannejad, Ph.D. 30 RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. 32 Mgr. Hana Hughes, Dr. 34 Philip Anthony P. Jackson, Ph.D. 36 Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. 38 Amit Suresh Khairnar, Ph.D. 40 Mgr. Andrea Knight, Ph.D. 42 Flavia Landucci, Ph.D. 44 Anton Manakhov, Ph.D. 46 Sérgio Marques, Ph.D. 48 Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. 50 Ivan Minchev, Ph.D. 52 MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. 54 Luca Nizzetto, Ph.D. 56 Doc. Mgr. Ernst Paunzen, Dr. 58 Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D. 60 Johanna Irene Rajasärkkä, Ph.D. 62 Mgr. Karel Říha, Ph.D. 64 Helene Robert Boisivon, Ph.D. 66 RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. 68 Stella Vallejos Vargas 70 Viktoria Wagner, Dr. rer. nat. 72 Mgr. Kristína Zápražná, Ph.D. 74

10 OPENING WORD SLOVO ÚVODEM

11

12 Ladies and gentlemen, for more than five years, the SoMoPro Programme has formed an active part of the Regional Innovation Strategy of the South Moravian Region. During that time, the Region has managed to bring 53 top scientists with Marie Curie Fellow status to South Moravian universities and research centres. These researchers have brought their experience from previous workplaces and have become an essential part of the teams that contribute to enhancing the competitiveness of the South Moravian Region in the field of science and help local universities on their way to research excellence. Thanks to its ongoing support of quality science, the South Moravian Region is gaining the attention of the world scientific community as a place with open doors for innovative research The SoMoPro Programme is largely co-funded by the South Moravian Region, its support reaching tens of millions CZK. It is the regional representatives who decided to support research activities to such an extent, and that because further development of innovative economy in South Moravia matters to them. I believe that this way leads to a long-term prosperity of our Region. Therefore, let me thank to all those who take part in the successful development of the research programs in our Region. JUDr. Michal Hašek Hejtman Jihomoravského kraje 12

13 Vážené dámy, vážení pánové, program SoMoPro je aktivní součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje již více než pět let. Za tu dobu se díky němu podařilo přivést na pracoviště jihomoravských univerzit a výzkumných center 53 špičkových vědců se statusem Marie Curie Fellow. Tito vědci k nám přinesli své zkušenosti z předchozích pracovišť a stali se podstatnou součástí týmů, které přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje v oblasti vědy a výzkumu a univerzitám pomáhají na cestě k jejich výzkumné excelenci. Jihomoravský kraj se tak díky trvalé podpoře kvalitní vědy dostává do povědomí světové vědecké komunity jako místo, kde má inovativní výzkum dveře otevřené. Program SoMoPro je významnou měrou kofinancován Jihomoravským krajem, a to ve výši mnoha desítek miliónů korun. Zastupitelé kraje, kteří se rozhodli v takovém rozsahu podpořit vědeckovýzkumné aktivity, to dělají zejména proto, že jim záleží na dalším rozvoji inovativní ekonomiky na jižní Moravě. Věřím, že tato cesta vede k trvalé prosperitě našeho regionu. Děkuji proto všem, kteří se podílejí na úspěšném rozvoji vědeckovýzkumných programů v našem kraji. JUDr. Michal Hašek Hejtman Jihomoravského kraje 13

14 SOMOPRO LURES SCIENTIFIC MINDS SOMOPRO VÁBÍ VĚDECKÉ MOZKY Acronym SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) hides an unique grant program attracting top scientists from abroad to do their research in the South Moravia. Incoming scientists enrich the local research teams with their knowledge, experience and facilitate the development of the South Moravian Region. SoMoPro supports research projects in science, medicine and technology. The most successful are life sciences, having a strong position in the South Moravian Region. The number of SoMoPro applicants is, however, increasing in all fields, which confirms the growing reputation and quality of science in the Region. Since its beginning, SoMoPro has attracted to the Region 53 top skilled researchers, more than 8 million EUR will be distributed between them. The programme is co-funded by Marie Curie Actions of the 7th Framework Programme and by the South Moravian Region. It is administrated by the South Moravian Centre for International Mobility. 14

15 Pod zkratkou SoMoPro (South Moravian Programme for Distinguished Researchers) se skrývá unikátní grantový program podporující příchod špičkových vědců ze zahraničí na jižní Moravu. Příchozí vědci svými znalostmi, zahraničními zkušenostmi a kontakty obohacují místní vědecké týmy a napomáhají rozvoji Jihomoravského kraje. SoMoPro podporuje vědecké projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech. Největší zájem je o přírodní vědy, oblast výzkumu, která má na jižní Moravě dlouhodobě silnou pozici. Počet zájemců o grant však stoupá ve všech oborech, čímž se potvrzuje rostoucí věhlas a kvalita vědy v Jihomoravském kraji. Od svého vzniku program SoMoPro přivedl na jih Moravy 53 vědců, mezi něž v letech 2009 až 2017 rozdělí více jak 8 milionů eur. Program je financován Evropskou unií z Akcí Marie Curie 7. Rámcového programu Evropské komise a Jihomoravským krajem, spravuje jej Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM). 15

16 THE WORLD WE TOUCH SVĚT, JEHOŽ SE DOTÝKÁME UNITED STATES SPOJENÉ STÁTY BOLIVIA BOLÍVIE

17 NORTHERN IRELAND SEVERNÍ IRSKO UNITED KINGDOM VELKÁ BRITÁNIE LUXEMBOURG LUCEMBURSKO PORTUGAL PORTUGALSKO BELGIUM BELGIE NORWAY NORSKO GERMANY NĚMECKO FRANCE SWITZERLAND FRANCIE ŠVÝCARSKO SPAIN ŠPANĚLSKO NETHERLANDS NIZOZEMÍ CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA AUSTRIA RAKOUSKO ITALY ITÁLIE SWEDEN ŠVÉDSKO FINLAND FINSKO SLOVAKIA SLOVENSKO ROMANIA RUMUNSKO BULGARIA BULHARSKO IRAN ÍRÁN KAZAKHSTAN KAZACHSTÁN RUSSIA RUSKO SOUTH KOREA JIŽNÍ KOREA INDIA INDIE THAILAND THAJSKO AUSTRALIA AUSTRÁLIE

18 THE SOUTH MORAVIAN REGION JIHOMORAVSKÝ KRAJ The South Moravian Region is located in the south-eastern area of the Czech Republic along Austrian and Slovak borders. Its regional centre is Brno, the second largest city in the Czech Republic. Brno has six universities with 80,000 students and there are 26 laboratories of the Czech Academy of Sciences. Region s major projects include the Masaryk University and an ambitious project of the ICRC (International Clinical Research Centre) implemented in collaboration with Mayo Clinic (USA) and CEITEC (Central European Institute of Technology), focusing among others on biomedical research and molecular and cell biology. 18

19 Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem, jeho centrem je druhé největší město České republiky Brno. V Brně se nachází šest univerzit s studenty a 26 laboratoří Akademie věd ČR. Mezi zásadní projekty kraje patří Kampus Masarykovy univerzity či ambiciózní projekty ICRC (International Clinical Research Centre) - realizovaný ve spolupráci s klinikou MAYO (USA) a CEITEC (Central European Institute of Technology), zaměřený mimo jiné na biomedicínský výzkum či molekulární a buněčnou biologii. 19

20 SOUTH MORAVIAN CENTRE FOR INTERNATIONAL MOBILITY JIHOMORAVSKÉ CENTRUM PRO MEZINÁRODNÍ MOBILITU South Moravian Centre for International Mobility (JCMM) is a specialized nonprofit organization which provides support and assistance to talented students and researchers based in the South Moravian Region. The support is offered through various programs which cover several levels of education. The programs can be divided into programs for high school students, university students, international students and researchers. We are connecting students, teachers, scientists and those, who are willing to transfer their know-how and knowledge to other people. 20

21 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je centrum, zaměřené na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Podpora je realizována prostřednictvím různých programů, které pokrývají několik úrovní vzdělávání. Programy JCMM je možné rozdělit na programy pro středoškoláky, učitele středních škol, vysokoškoláky, zahraniční studenty a vědce. Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky. 21

22 SCIENTISTS VĚDCI

23

24 Ing. MARTIN ČADÍK, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ LOCATE Visual localization in natural environments Department of Computer Graphics and Multimedia, Brno University of Technology Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík Czech Republic Germany LOCATE Vizuální lokalizace v přírodě Ústav počítačové grafiky a multimédií, FIT VUT Prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík Česká republika Německo GERMANY NĚMECKO CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 24

25 EN Computational photography is a fascinating area of research lying at the border of computer vision, image processing, computer graphics, optics and visual perception. Methods of computational photography reduce or completely eliminate the constraints of the traditional photographic process. The LOCATE project is dealing with geo-localization of photos based on visual information contained therein. Our goal is to determine the position and orientation of the camera with which the photography was taken. Interesting fact: Did you know that the role of visual geo-localization is extremely computationally intensive, due to the enormous size of examined area? We say that this task has at least six degrees of latitude (position given by the coordinates X, Y, Z, and orientation of the camera described by α, β, γ angles). Moreover, visual variability is significant and varies with lighting, season of the year, weather, etc. Despite its great potential this task is far from being satisfactorily solved, even in the research literature. CS Výpočetní fotografie je fascinující oblastí výzkumu ležící na pomezí počítačového vidění, zpracování obrazu, počítačové grafiky, optiky a vizuálního vnímání. Pomocí výpočetních prostředků metody výpočetní fotografie zmírňují nebo úplně odstraňují omezení daná tradičním fotografickým procesem. V rámci projektu LOCATE se zabýváme geo-lokalizací fotografií na základě vizuální informace v nich obsažené. Naším cílem je určit pozici, a zároveň orientaci fotoaparátu, kterým byla daná fotografie vytvořena. Zajímavost: Věděli jste, že úloha vizuální geo-lokalizace je extrémně výpočetně náročná, neboť prostor, který je třeba prohledat je obrovský? Říkáme, že tato úloha má minimálně šest stupňů volnosti (poloha daná souřadnicemi X,Y,Z a natočení fotoaparátu popsané úhly α, β, γ). Vizuální variabilita scén je navíc značná a mění se s osvětlením, roční dobou, počasím, atd. I přes svůj velký potenciál ještě zdaleka není tato úloha uspokojivě vyřešena, a to ani ve výzkumné literatuře. 25

26 Mgr. LUKÁŠ ČAJÁNEK, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ CENTRO_STEM Centrosome functions in differentiating cells: an insight into biology of the centrosome using human embryonic stem cells Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine of Masaryk University Doc. MVDr. Aleš Hampl, Ph.D. Czech Republic Sweden, Switzerland CENTRO_STEM Funkce centrozomu v diferencujících buňkách: náhled do biologie centrozomu s využítím lidských embryonálních kmenových buněk Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta MU Doc. MVDr. Aleš Hampl, Ph.D. Česká republika Švédsko, Švýcarsko SWEDEN ŠVÉDSKO SWITZERLAND ŠVÝCARSKO CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 26

27 EN We all did grow or are still growing. In order to grow, cells making up our bodies need to divide, and also need to specialize differentiate. Growth needs to be properly controlled, as too much or too little leads to disease. In this project we study the role of an organelle called the centrosome in control of the growth, as previously unexpected links between centrosome anomalies and a plethora of human diseases and developmental defects have been uncovered. Interesting fact: Did you that our body produces more than 100 million cells every minute? CS Všichni jsme vyrůstali nebo stále rosteme. Aby mohly růst, buňky, tvořící naše těla, se potřebují dělit a také specializovat diferenciovat. Růst musí být řádně kontrolován, protože jeho přílišné množství nebo naopak nedostatek vede k nemoci. V tomto projektu studujeme roli organely zvané centrozom, která kontroluje buněčné dělení, poruchy centrozomu totiž byly dány do souvislosti s vznikem či rozvojem řady lidských chorob a vývojových vad. Zajímavost: Věděli jste, že naše tělo produkuje každou minutu více než 100 milionů buněk? 27

28 Dr. ANIRUDDHA CHANDRA, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ Localization via UWB Localization using ultra wide band wireless systems: From algorithms to hardware implementation Laboratory of Radio Communication Systems, Brno University of Technology Prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. India India, Thailand Localization via UWB Lokalizace pomocí ultra-širokopásmových bezdrátových systémů: Od algoritmů k hardwarové implementaci Laboratoř radiokomunikačních systémů, Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. Indie Indie, Thajsko INDIA INDIE THAILAND THAJSKO 28

29 EN Localization and tracking of objects is becoming a major aspect of wireless technologies, with applications in rescue operation, military surveillance, medical imaging, precision navigation, covert communication links, and logistics. Ultra wide band (UWB) radio is foreseen as one of the most promising technologies for such applications. Ever forgotten where you parked your car? Ever felt lost inside a big shopping mall? In VUT we are working on this. Sounds fancy? Just imagine how such localization might prove to be critical in rescuing people trapped under debris. Interesting fact: Bats have developed the best natural system for locating insects through ultrasonic sound waves, but they hear only echoes, they would become deaf if they hear the original sound! CS Ultra-širokopásmová UWB (Ultra-Wide Band) bezdrátová zařízení a technologie se v současné době používají v různých oblastech jako jsou záchranné operace, vojenský dohled, lékařské zobrazování, přesná navigace, utajené komunikační spojení či ochrana majetku. Obecným cílem projektu je vyvinout nové UWB zařízení, které umožní provádět přesnou lokalizaci ve vnitřním i venkovním prostředí. Stalo se Vám někdy, že jste zapomněli, kde parkujete? Ztratili jste se někdy uvnitř velkého nákupního centra? Na VUT na tom pracujeme. Námi vyvinutá lokalizace může rozhodujícím způsobem přispět například při záchraně lidí pod troskami domů. Zajímavost: Víte, že netopýři vyvinuli nejlepší přirozený systém pro lokalizaci hmyzu pomocí ultrazvukových vln? Slyší však pouze ozvěnu, zvuk samotný by je ohlušil. 29

30 CINA FOROUTANNEJAD, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ Project: GrapheneReceptor Towards the graphene selective receptors: the role of electric field in noncovalent interactions Structural Chemistry of Biosystems and Molecular Devices, CEITEC MU Iran Iran GrapheneReceptor Návrh selektivních receptorů na bázi grafenu: vliv elektrického pole na nekovalentní interakce CEITEC MU, Strukturní chemie biosystémů a molekulárních zařízení Prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D. Írán Írán IRAN IRÁN 30

31 EN The dominant force in the realm of chemistry is the electromagnetic force. As a result, one may expect that an external electric field (EEF) affects properties of molecular systems. Nowadays, electric fields in orders of tenth of atomic units can be produced by scanning tunneling microscopy (STM) or laser pulses but in spite of experimental achievements, there are only a few theoretical works about the influence of EEF on the chemical properties of matter. We employ state-of-the-art computational methods for simulation EEF interaction with matter and investigating its potential applications in diverse domains namely, ion receptors for water treatment, regio-/stereo-selective (enzyme) catalysis, and molecular electronics. Interesting fact: Recent investigations suggest that enzymes can apply electric fields as large as 144 MV.cm 1. CS Dominantní silou v oblasti chemie je elektromagnetická síla. V důsledku toho se dá očekávat, že vnější elektrické pole (EEF) ovlivňuje vlastnosti molekulárních systémů. V současné době je možné generovat elektrická pole v řádech desetin atomových jednotek v STM (scanning tunneling microscopy) nebo laserovými pulsy. Nicméně navzdory dosaženým experimentálním výsledkům existuje jen málo teoretických prací o vlivu EEF na chemické vlastnosti hmoty. V našich studiích využíváme moderních výpočetních metod pro simulaci interakce EEF s hmotou a zkoumáme potenciální aplikace EEF v různých oblastech, jako jsou iontové receptory na čištění vody, regio- / stereo- -selektivní (enzymová) katalýza a molekulární elektronika. Zajímavost: Nedávné výzkumy naznačují, že enzymy mohou působit elektrickým polem o velikosti až 144 MV.cm 1. 31

32 RNDr. Mgr. JOZEF HRITZ, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ MODULATOR Structural determination of the human zeta in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 Biomolecular NMR Spectroscopy, Centre for Structural Biology, CEITEC MU Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSC. Slovakia USA MODULATOR Určení struktury lidské zeta v komplexu s dvojitě fosforylovanou lidskou tyrosin hydroxylázou 1 Výzkumná skupina Biomolekulární NMR spektroskopie, Centrum strukturní biologie, CEITEC MU Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSC. Slovensko USA USA USA SLOVAKIA SLOVENSKO 32

33 EN proteins, found in all eukaryotic cells, are known to be important in cell-cycle regulation, apoptosis, and regulation of gene expression. They are also associated with oncogenic and neurodegenerative amyloid diseases. The main research aim of Jozef Hritz is to reveal the detailed molecular mechanism of the activation of tyrosine hydroxylase protein by its interaction with protein resulting in the increased level of adrenalin in human brain. The studied proteins play an important role in Alzheimer and Parkinson neurodegenerative disease. Interesting fact: Did you know that there are different proteins in single human cell? CS proteiny se nacházejí ve všech eukaryotních buňkách a mají velice důležitou funkci při regulaci buněčného cyklu, při buněčné smrti a při regulaci genové exprese. Mým hlavním výzkumným cílem je odhalit detailní molekulární mechanismus aktivace tyrosinhydroxylázy proteinu a jeho interakci s proteiny, která vede ke zvýšené hladině adrenalinu v lidském mozku. Studované proteiny hrají důležitou roli v Alzheimerově nebo Parkinsonově neurodegenerativní chorobě. Zajímavost: Věděli jste, že existuje různých proteinů v jedné lidské buňce? 33

34 Mgr. HANA HUGHES, Dr. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ MILPEDE - Microfabrication of Lead Free Piezoceramic Devices Centre for Advanced Materials, CEITEC BUT Prof. Tim Button Czech Republic Great Britain MILPEDE - Microfabrication of Lead Free Piezoceramic Devices Centre for Advanced Materials, CEITEC BUT Prof. Tim Button Czech Republic Great Britain GREAT BRITAIN VELKÁ BRITÁNIE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 34

35 EN Today we all rely on sophisticated technologies from mobile phones to medical ultrasound scanners which utilise toxic materials. The MILEPEDE project is focussed on developing safer materials and new fabrication processes with reduced environmental impact to make smaller, more efficient devices. Interesting fact: The powder particles used to make one tea cup have the same surface area as two football pitches CS... 35

36 PHILIP ANTHONY P. JACKSON, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ CYKSIG S/T kinases implicated in the cytokinin signalling pathway and cytokinin control of root growth Výzkumná skupina Funkční genomika a proteomika rostlin, Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin, CEITEC MU Doc. RNDr. Milan Hejátko, CSc. Northern Ireland, Great Britain Portugal Projekt: CYKSIG S/T kinázy zapojené do cytokininové signální dráhy a cytokininová kontrola růstu kořenů Výzkumná skupina Funkční genomika a proteomika rostlin, Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin, CEITEC MU Doc. RNDr. Milan Hejátko, CSc. Severní Irsko, Velká Británie Portugalsko GREAT BRITAIN VELKÁ BRITÁNIE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 36

37 EN Plant hormones play important roles in the regulation of cell division, the determination of cell morphology, plant growth and sexual reproduction. I am a plant biochemist with a keen interest in the mechanisms by which plant cells can perceive and respond to hormonal signals by altering their gene activities and the interaction of their proteins. The outcome is the modification often drastically of their biology, morphology and cell function. The SoMoPro initiative has kindly given me the opportunity to study how the plant hormone, cytokinin, effects changes to cell biology at the protein level, using a technique called proteomics. I intend to study novel protein interactions involved in the transmission of cytokinin signals and through which cytokinin affects root development. Interesting fact: Did you know that plants have a hormonal system? CS Rostlinné hormony hrají důležitou roli v regulaci buněčného dělení, určování morfologie buněk, rostlinného růstu a pohlavního rozmnožování. Mým oborem je rostlinná biochemie se zaměřením na mechanismy, kterými mohou rostlinné buňky vnímat a reagovat na hormonální signály úpravami svých genových aktivit a vzájemným působením svých proteinů. Výsledkem je modifikace, často drastická, jejich biologie, morfologie a funkce buněk. Díky iniciativě SoMoPro mi byla laskavě poskytnuta možnost studovat, jak rostlinný hormon, cytokinin, způsobuje změny v buněčné biologii na úrovni proteinu pomocí techniky, zvané proteomika. Mám v úmyslu studovat nové proteinové interakce, podílející se na přenosu signálů cytokininů a jejichž prostřednictvím cytokinin ovlivňuje vývoj kořenů rostlin. Zajímavost: Věděli jste, že rostliny mají hormonální systém? 37

38 Ing. JIŘÍ JAROŠ, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ BrainWave Large-Scale Simulations of the Ultrasound Wave Propagation in the Human Brain Department of Computer Systems, FIT VUT Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. Czech Republic Great Britain, Australia BrainWave Simulace šíření ultrazvukových vln v lidském mozku Ústav počítačových systémů, FIT VUT Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. Česká republika Velká Británie, Austrálie GREAT BRITAIN VELKÁ BRITÁNIE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 38

39 EN Wouldn t it be great if we could operate on the brain without any invasive surgical intervention just by using ultrasound waves? The technique works by sending a focused beam of ultrasound into the tissue, typically using a large transducer. To make it possible, we have to model complex physical processes to make sure we only hit the desired region. The aim of this project is to develop, validate and apply new computer models to simulate how ultrasound waves travel through the intact skull and inside the brain. In practice, thousands of computers must join forces to help. Interesting fact: Did you know that you can stop essential tremor or destroy a brain tumour just by sound? CS Nebylo by skvělé, kdybychom mohli operovat mozek bez invazivního chirurgického zákroku, jen pomocí ultrazvukové vlny? Tato metoda pracuje na principu vysílání soustředěných paprsků ultrazvukových vln do tkáně. Aby to bylo možné, musíme namodelovat složité fyzikální procesy, abychom si byli jistí, že zasáhneme pouze požadovanou oblast. Cílem tohoto projektu je navrhnout, ověřit a aplikovat nové výpočetní modely pro simulaci šíření ultrazvukových vln skrze lebku a uvnitř lidského mozku. V praxi musíme spoutat sílu tisíce počítačů, abychom tohoto cíle dosáhli. Zajímavost: Věděli jste, že lze zastavit esenciální třes či zničit nádor v mozku pouze pomocí zvuku? AUSTRALIA AUSTRÁLIE 39

40 AMIT SURESH KHAIRNAR, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ Project: Identification of MRI based imaging biomarker in earlier detection of neuronal changes in animal models of Parkinson s disease Research group Applied Neuroscience Centre for Neuroscience, CEITEC MU Prof. Irena Rektorová India Italy, France Využití zobrazovacích technik založených na magnetické rezonanci (MRI) k identifikaci biomarkerů pro včasnější odhalování změn neuronů u zvířecích modelů Parkinsonovy choroby Výzkumná skupina Aplikované neurovědy - Centrum neurověd, CEITEC MU Prof. Irena Rektorová Indie Itálie, Francie FRANCE FRANCIE ITALY ITÁLIE 40

41 EN Imaging biomarker which may help in development of neuroprotective drug to halt or reverse the progression of Parkinsons disease is strongly needed. My research focus is to find magnetic resonance imaging (MRI) biomarker for an early detection of PD patients. Results of this project will provide a non-invasive, non-radioactive and cost effective diagnosis of pre-motor stages of PD. Interesting fact: Did you know, that the youngest person ever diagnosed with Parkinson s is 12 year old? CS Představme si biomarker / biologický indikátor, který může pomoci při vývoji neuroprotektivních léčiv k zastavení či zvrácení Parkinsonovy choroby. Můj výzkum se zaměřuje na nalezení markeru pro zobrazování magnetickou rezonancí k včasnému odhalení pacientů s Parkinsonovou chorobou. Výsledkem tohoto výzkumu může být neinvazivní, neradioaktivní a cenově efektivní diagnostika premotorických fází Parkinsonovy choroby. Zajímavost: Věděli jste, že nejmladšímu člověku, u kterého byla diagnostikována Parkinsonova choroba, bylo 12 let? INDIA INDIE 41

42 Mgr. ANDREA KNIGHT, Ph.D. PROJECT HOST INSTITUTION PERSON IN CHARGE COUNTRY OF ORIGIN PREVIOUS PLACE OF WORK PROJEKT HOSTITELSKÁ INSTITUCE ŠKOLITEL ZEMĚ PŮVODU PŘEDCHOZÍ PŮSOBIŠTĚ Gamma-delta T cells - Investigations of human gammadelta T cells: a new candidate for novel antiviral and antitumour immunotherapy Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Czech Republic Great Britain Gamma-delta T cells - Výzkum gamma-delta T buněk jako kandidátů pro nové antivirové a protinádorové imunoterapie Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Česká republika Velká Británie GREAT BRITAIN VELKÁ BRITÁNIE CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA 42

43 EN My team studies human gamma-delta (γδ) T lymphocyte cell populations, which have the innate ability to participate in immune surveillance and protect us against cancer. Our team analyzes the cells isolated from healthy donors, as well as from patients with blood disorders such as multiple myeloma and chronic myeloid leukaemia. This project is a unique combination of research methods that are shared among haematology, oncology and virology. The aim is to connect primary research with clinical practice. Interesting fact: What fascinates me the most is the immense capacity of these immune cells to protect us from diseases. Of particular interest to my research laboratory is to understand how are γδ T lymphocytes involved in protecting us against malignancy. CS Můj tým se zabývá studiem lidských gamma-delta (γδ) T buněčných populací lymfocytů, které mají vrozenou schopnost podílet se na imunitním dozoru, který nás chrání proti nádorovým onemocněním. Náš tým analyzuje buňky izolované ze zdravých dárců, ale také u pacientů s krevním onemocněním, jako je mnohočetný myelom a chronická myeloidní leukémie. Tento projekt je výjimečný propojením výzkumných metod sdílených mezi obory hematologie, virologie a onkologie. Cílem je propojení primárního výzkumu s klinickou praxí. Zajímavost: Co mě nejvíce fascinuje je nesmírná kapacita buněk našeho imunitního systému chránit nás před nemocemi. Největším zájmem našeho výzkumu je pochopit, jak se γδ T lymfocyty podílejí na ochraně před vznikem rakoviny. 43

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001 ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_LF_2015_001 Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam Szotkowski Tomáš Myelodysplastický syndrom (MDS) náplní projektu bude

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

č.9 Newsletter Návštěva evropské komisařky Máire Geoghegan-Quinn ELI Prospective Users Workshop 2013 Archeologové: Největší objev za poslední dva roky

č.9 Newsletter Návštěva evropské komisařky Máire Geoghegan-Quinn ELI Prospective Users Workshop 2013 Archeologové: Největší objev za poslední dva roky Newsletter prosinec 2013 Návštěva evropské komisařky Máire Geoghegan-Quinn, ELI Prospective Users Workshop 2013 Archeologové: Největší objev za poslední dva roky č.9 Kapitoly z dějin laseru 5: Zpět domů,

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sborník příspěvků z 4. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii Česká

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky

Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více