Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII LISTOPAD 2014 cena 6 Kč Slovo starostky Tak se po měsíci zase setkáváme nad naším městským zpravodajem VARTA. Říjen nám dopřál krásné babí léto. Vy občané voliči jste si zvolili své zastupitele a úřad připravuje slavnostní ustavující zasedání, na kterém bude zvolen nový starosta, místostarosta, členové rady města a předsedové a členové kontrolního a finančního výboru. Říjen přinesl řadu jednání týkajících se běžných každodenních problémů ve městě. Stále probíhá řada jednání ohledně zateplení základní školy, proběhlo jednání ohledně instalace digitálních indikátorů na měření tepla a výměny digitálních vodoměrů na teplou a studenou vodu, která bude probíhat v nejbližších dnech v bytech v majetku města. Podařilo se nám uzavřít smlouvu s úřadem práce na prodloužení pěti pracovních míst pro veřejně prospěšné práce o šest měsíců a vytvořit dvě nová pracovní místa. Příspěvek na veřejně prospěšné práce je Kč a v podstatě pokrývá náklady zaměstnavatele. Říjen byl výjimečný několika setkáními. Slavnostní otevření Membránového inovačního centra ve Stráži pod Ralskem. Projekt, který přesahuje hranice našeho města, našeho kraje a dokonce i hranice České republiky. Za účasti odborné i polické veřejnosti nás tým spolupracovníků Ing. Luboše Nováka, předsedy představenstva a ředitele a.s. MEGA Stráž Foto: M. Honzírková pod Ralskem, seznámil s průběhem výstavby centra a s jeho využitím. Kdo měl zájem, mohl si s odborným výkladem projít celé centrum. Zájem byl veliký, centrem se potkávalo několik skupin pozvaných hostů. Byly nám představeny jednotlivé přístroje, prohlédli jsme si jednotlivá pracoviště centra, přednáškové sály, laboratoře i zázemí pro zaměstnance. Podobné události patří k těm významným okamžikům, které je potřeba si uvědomit. Jedinečnost tohoto projektu má pro rozvoj našeho města velký přínos. Zvyšuje jeho atraktivitu, stává se známějším. Naše území budou více navštěvovat vědci a odborníci z celého světa. Pro město, jeho samosprávu, pro úřad a pro všechny občany je to určitá prestiž, výzva, aby se město ukázalo se všemi svými přednostmi, aby nabídlo svým návštěvám pohostinnost a přátelskou pohodu. Memoriál genmjr. Antonína Sochora. Naše město navštívili ve dnech 16. a 17. října váleční veteráni, bojovníci za svobodu z 2. světové války. Pravidelně každý rok přijíždějí do našeho města uctít památku padlých hrdinů i těch spolubojovníků, kteří se dnešních dní již nedožili. Přijeli do Stráže, která se stala pietním místem k uctění hrdiny 2. světové války, generálmajora Antonína Sochora. Stráž pod Ralskem navštěvují pravidelně přímí účastníci 2. světové války, jejich pozůstalí a všichni, kteří se snaží na různých úrovních ve společnosti o to, aby historie a lidské oběti nebyly nikdy zapomenuty. Za všechny mi dovolte připomenout generála Josefa Masopusta a generála Václava Přibyla. V podvečer proběhlo slavnostní setkání účastníků v kulturním domě, které bylo zahájeno Československou hymnou. Hymna v podání Petra Křesťana na trubku byla překrásná. Poté vystoupily s krátkým představením naše děti, pěvecký soubor pod vedením Martiny Vítkové. Následovaly projevy a zdravice všech hostů. Druhý den proběhlo předání ocenění žákům naší školy, kteří v rámci školní výuky soutěžili o diplomy A. Sochora ve sportovních disciplínách, jako je např. střelba nebo běh. Jako každý rok, i letos byla uctěna památka kladením věnců u pomníku A. Sochora v lese v Hamru na Jezeře, a poté u základní školy. Počasí nám moc nepřálo, ale pokazit takovou událost nemohlo a pietní akt proběhl se všemi poctami. Poté co byl v loňském roce přemístěn a opraven pomník u školy, letos se také zdařila oprava pomníku v lese v Hamru na Jezeře, kterou letos poprvé provedl státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Události kolem Základní umělecké školy, pobočky ve Stráži pod Ralskem nabraly spád. Na žádost města, kterou jsme odeslali , kde jsme navrhli městu Mimoň řešení, které by pomohlo uklidnit celou situaci v ZUŠ, nám Rada města Mimoně, svým usnesením z , uvolnila kapacitu žáků, kteří navštěvují pobočku u nás ve městě (166 žáků) a umožnila tak našem městu otevřít vlastní základní uměleckou školu. Přijatým usnesením Rady města Mimoně jsme byli nečekaně mile překvapeni. ZUŠ by se měla od stát součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, pod vedením Mgr. Bedřišky Rychtaříkové. V tomto měsíci jsme se spolu s paní místostarostkou potkali s členy jednotky sboru dobrovolných hasičů v hasičské zbrojnici, setkali jsme se v rámci dnů sociálních služeb s obyvateli domu s pečovatelskou službou a navštívili jsme klub seniorů. Naši senioři se setkávají. Společně navštěvují koncerty, divadla. Naši senioři jsou aktivní. Byla to krásná a upřímná setkání, plná zájmu o dění ve městě a v tomto případě seniorů patří zvláštní poděkování paní Anně Blažíčkové, která vše zajišťuje a organizuje. Díky! Mějte se báječně a za měsíc zase na shledanou. Věra Reslová, starostka města Ustavující zasedání zastupitelstva města se koná v 17:00

2 listopad 2014 Strážský ruch Desátý měsíc roku 2014 utekl jako voda a přinesl následující sled událostí v našem městě: V sobotu 4. října se ve všech prostorách základní školy a mateřské školy otevřely dveře dokořán. Škola totiž slavila 40. výročí otevření nové budovy. Pozváni byli všichni bývalí i současní učitelé se zaměstnanci, kteří se mnohdy potkali po mnoha letech. Rozhodně si měli co vyprávět. Součástí této akce ve škole byla i výsadba 10 kusů lip, které tvoří přírodní hranici sportoviště u školy. Město na ně získalo dotaci ve výši Kč z grantového programu společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2014, a to prostřednictvím projektu Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom. Každý strom druhu Tilia cordata Green Globe má svého patrona v podobě třídy. Žáci provedli i jejich výsadbu. Jednu lípu má na starosti i učitelský sbor. V rámci týdne sociálních služeb proběhlo setkání seniorů v DPS a v klubovně hasičů. V úterý 14. října proběhl výlov Horky. Ve dnech 16. a 17. října se konal 59. ročník Memoriálu Antonína Sochora tradičně proběhlo setkání žijících účastníků II. světové války i pietní akty u jeho obou pomníků. Žáci školy opět soutěžili v různých sportovních disciplínách a za své výkony byli patřičně oceněni. Životní jubilea (60 let, 65 let, od 70 let každý rok) Listopad 2014 Becková Emilie Bímová Věra Blecha Jindřich Bondrová Katarína Cabajová Jana Černá Ludmila Fišerová Jaroslava Holá Alena Holajová Věroslava Holouš Antonín Hrubá Jiřina Karhánková Oldřiška Kobulejová Ruth Koffer Vladimír Komárková Juliana Kováčová Emília Kučerová Božena Lahovský Václav Libichová Mária Málek František Matoušek Jaroslav Míka Karel Němečková Marie Pudil Břetislav Růžičková Hana Svíčka Lubomír Špiváková Jolana Šrogl Tomáš Teplý Ladislav Vraná Vlasta Závůrková Růžena Žabár Jozef Oznámení pro občany města Na základě provedené kontroly smluv na hrobová místa bylo zjištěno, že některým nájemcům skončila platnost pronájmu hrobových míst na místním hřbitově, a proto žádáme občany, kteří mají smlouvu o pronájmu hrobového místa s Městem Stráž pod Ralskem, o kontrolu platnosti této smlouvy. V případě, že smlouva končí, o její obnovu nebo o zrušení hrobového místa. a to nejdůležitější na závěr píši zcela záměrně v uvozovkách. To proto, že o dalším osudu města ve dnech 10. a 11. října rozhodlo v komunálních volbách místo 3067 oprávněných voličů pouze 1034 voličů, tj. 33,7 %. Kdyby se vám tedy něco nelíbilo, zpytujte sami své svědomí, zda někdo nerozhodl za vás jinak těm, kteří dorazili a vyjádřili svůj názor, děkuji. Místostarostka Jitka Urbánková strana 2 Veškeré změny ohledně hrobového místa hlaste na městském úřadě - evidence obyvatel, dveře č. 4 Ehlová Petra, telefon: Děkuji za spolupráci. Ehlová Petra, evidence obyvatel

3 listopad 2014 STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST listopad 2014 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky hodin sobota neděle sobota neděle sobota neděle pondělí sobota neděle sobota neděle MUDr. Marcela Klementová Mové Město 277, Dubá tel MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Česká Lípa tel MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel MUDr. Kateřina Černá Osvobození 446, Kam. Šenov tel MUDr. Hana Jandlová 28. října 3004, Česká Lípa tel MUDr. Marina Taranová Tovární Vrch 78, Doksy tel MUDr. Miroslav Kopřiva 28. října 2707, Česká Lípa tel MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kam. Šenov tel MUDr. Martin Bartoň Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel MUDr. Jiří Voříšek Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel Pozvání na vítání občánků Dne 22. listopadu 2014 se v obřadní síni našeho města uskuteční další vítání občánků. Tuto akci pořádá Sbor pro občanské záležitosti města Stráž pod Ralskem. Přivítány budou děti, které mají trvalý pobyt ve Stráži pod Ralskem a narodily se v období od do K účasti na tomto slavnostním aktu srdečně zveme nejen děti a jejich rodiče, ale i další příbuzné. Výsledky voleb do Zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2014 Počet osob zapsaných v seznamech voličů 3067 Volební účast 1036 voličů (33,78%) Počet odevzdaných platných hlasů Zvolení zastupitelé do Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem Odstoupení ze zvoleného mandátu: Volba pro Stráž MUDr. Martin Bartoň (odstoupil dne ) Volba pro Stráž Karel Jirák (odstoupil dne ) Volba pro Stráž Karel Knejzlík (odstoupil dne ) Číslo Název Jméno a příjmení Věk Počet hlasů 1 Horka Ing. Jitka Urbánková Horka Ing. Tomáš Rychtařík KSČM Jaroslav Machytka KSČM Danuška Votočková Mládež Jan Janatka Volba pro Stráž Mgr. Zdeněk Hlinčík Volba pro Stráž Petr Marek Volba pro Stráž Martin Adam ČSSD Mgr. Jiří Vaněk ČSSD Ladislav Poncar Zdravé město Ing. Pavel Rychtařík Zdravé město Ing. Eduard Horčík Zdravé město Ing. Jiří Mužák, Ph.D Občané pro Stráž Bc. Věra Reslová Občané pro Stráž Karel Huml Občané pro Stráž Patrik Želechovský Starostové pro Lib. kraj Bc. Markéta Humpoláková, DiS Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR volební obvod 36 Česká Lípa - 2. kolo, Stráž pod Ralskem Počet osob zapsaných v seznamech voličů 3067 Počet odevzdaných platných hlasů 239 Číslo Název Jméno a příjmení Věk Počet hlasů 8 Starostové pro Liberecký kraj Jiří Vosecký ČSSD Ing. Karel Kapoun Za SPOZ Marie Stützová Dne uplynul první smutný rok od chvíle, kdy nás pustil pan Josef Bludský. Jeho manželka Ludmila i syn Josef s rodinou na něho stále s láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují i všem přátelům a známým. Jen o čtyři dny později, dne , jsme si připomněli již 11. výročí úmrtí jeho dlouholetého kamaráda pana Viktora Staňka, na kterého stále s láskou a úctou vzpomínají manželka, děti a vnoučata. Děkuji všem, kdo na oba naše drahé vzpomíná. Marie Stützová strana 3

4 listopad 2014 Výrobek roku Libereckého kraje v roce 2014 Vyhlášení výsledků soutěže o titul Výrobek Libereckého kraje 2014 v odvětví potravinářství a zemědělství se již tradičně konal v rámci Krajských dožínkových slavností, jejichž 11. ročník se letos uskutečnil 13. září 2014 v Semilech společně se zemědělskou slavností Semilský pecen. S nejvyšším bodovým ohodnocením 986 bodů se absolutním vítězem letos stal výrobek Svačinka Tvaroh ochucený česnek pažitka Jiřího Vrkoslava z Farmy Dolenec ze Zlaté Olešnice. Liberecký kraj dále udělil ocenění Výrobek Libereckého kraje roku 2014 v osmi kategoriích. Ceny předávali hejtman LK Martin Půta, jeho náměstci Josef Jadrný a Hana Maierová, radní Ivana Hujerová, Alena Losová, starosta města a poslanec Jan Farský, místostarostka Semil Lena Mlejnková, za agrární komoru Jiří Sameš a Robert Erlebach. Dožínek se zúčastnili také radní Vladimír Mastník, Petr Tulpa, poslankyně Jana Hnyková, Jana Pastuchová a další hosté. Semilský pecen a Krajské dožínkové slavnosti 2014 byly opět ve znamení poděkování farmářům, zemědělcům a výrobcům regionálních potravin. Za slunečného počasí nechyběl slavnostní dožínkový průvod, ochutnávka regionálních potravin, expozice hospodářských zvířat, ale i bohatý kulturní program, v němž vystoupily na Ostrově a na pódiu před zámkem Táboranka, Semilská 11 a Quenie revival. Hlavní hvězdou programu byla Lenka Filipová, Cimbálová muzika Dušana Kotlára z Liberce a kapela Realita Rock. Soutěž o titul Výrobek roku LK pořádá resort zemědělství a životního prostředí od roku Hodnotící komise vybírala z celkem 38 hodnocených výrobků v 8 soutěžních kategoriích, které do soutěže přihlásilo 15 regionálních výrobců z Libereckého kraje. V současnosti mají zpracovatelé, farmáři i ekologičtí producenti možnost přihlásit své výrobky do 12 hlavních kategorií, které jsou dále členěny na dílčí kategorie jednotlivých druhů produktů. Vítěz v kategorii získává titul Výrobek roku a celkový vítěz titul Nejlepší výrobek roku. Titul je udělen na dobu 2 let, vysvětlil náměstek hejtmana LK pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný, jehož resort celou soutěž připravuje a organizuje také Krajské dožínky. Každý výrobek je v soutěži posuzován podle 9 stanovených kritérií, jakými jsou například inovativnost, design, použité materiály, suroviny a způsob výroby nebo vliv výrobku na zdraví zákazníka, doplnil. V letošním ročníku soutěže bylo podle něj nejvíce přihlášených v kategorii Maso a masné výrobky, kde se mezi sebou utkalo 10 výrobků. Vysoké zastoupení bylo i v kategoriích Pekařské výrobky se 7 přihlášenými výrobky a Biopotraviny, ve které soutěžilo 6 výrobků. Bohužel kategorie Mléko a mléčné výrobky zůstala neobsazena, protože po ukončení činnosti Mlékárny Příšovice (PLASTCOM a.s.) v Libereckém kraji není žádný větší zpracovatel mléka, posteskl si náměstek hejtmana s tím, že drobní zpracovatelé mléka se svými výrobky soutěží v kategorii Soukromé farmy, do které se letos přihlásilo 5 výrobků. V rámci soutěže rovněž, jako každoročně, vyšla brožura Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví potravinářství - zemědělství, ve které Liberecký kraj prezentuje všechny výrobce, kteří se přihlásili do soutěže. Publikace je již k dispozici na recepci krajského úřadu a na odboru životního prostředí a zemědělství. Má, stejně jako soutěž, podporovat regionální výrobce potravinářských výrobků, a to především v jejich propagaci co nejširšímu okruhu spotřebitelů a vytvářením podmínek pro přímý kontakt výrobce se spotřebitelem. Postavení regionálních potravinářských výrobků není na našem trhu jednoduché. Jejich nákupem podporujeme českou ekonomiku a podporujeme tak i české farmáře, kteří se podílejí na zachování zemědělského rázu naší krajiny, dodal Josef Jadrný. Informace o všech oceněných výrobcích letošního 11. ročníku jsou prezentovány také na webových stránkách Najdete zde také informace o všech výrobcích i o všech firmách, které se soutěže za celou dobu její existence zúčastnily. Liberecký kraj dále udělil ocenění Výrobek Libereckého kraje roku 2014 z odvětví potravinářství zemědělství v těchto kategoriích: kategorie název výrobku firma Biopotraviny Maso a masné výrobky Nealkoholické nápoje Pekařské výrobky Pivo Soukromé farmy Sladidla, cukrovinky, čokoláda Zmrzliny a smetanové krémy BIO ovčí tvaroh tučný Jahodová ovečka Klobása se sýrem Kitl Syrob zázvorový Rustikální chlebík, 300 g Rohozec Y, světlá desítka Svačinka Tvaroh ochucený česnek pažitka GRILIÁŠ, 125 g Lahodné ovocné sorbety Zdroj: Text/foto: Mgr. Jiří Langer KÚ Liberec Převzala: M. Honzírková Josef Pulíček, Pěnčín Podkrkonošská uzenina s.r.o. Bělá Kitl s.r.o. Jablonec nad Nisou JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. Liberec PIVOVAR ROHOZEC, a.s., Malý Rohozec Jiří Vrkoslav, Zlatá Olešnice Radka Mayerová, Liberec Heinrich Valentin Schwarzkopf, Stráž pod Ralskem PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA 3. Q 2014 ROZPOČET SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ VÝSLEDEK ZA 3. Q 2014 RS RU PŘÍJMY Kč Kč Kč 88 % 81 % VÝDAJE Kč Kč Kč 78 % 68 % SALDO Kč Kč Kč Bc. Michal Randula vedoucí finančního odboru strana 4

5 listopad 2014 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. října 2014 Přítomni: dle presenční listiny 7 Ověřovatelé zápisu: Bc. Brigita Suchardová, Ing. Jiří Mužák, Ph.D. R/245/2014 Žádost Fotbalového Klubu Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje podle článku VII., odstavce 4 Pravidel pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových aktivit z rozpočtu Města Stráž pod Ralskem výjimku, a to v rozsahu 2 hodiny týdně ve sportovních zařízeních pro každé družstvo dětí a mládeže FK Stráž pod Ralskem pro rok R/246/2014 Žádost o souhlas s pronájmem tělocvičny. RMě schvaluje pronájem tělocvičny v mateřské škole paní Marii Vaňkové na dobu neurčitou dle předloženého návrhu. R/247/2014 Bezúplatná nabídka trvale nepotřebného majetku od příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem. Rada města nesouhlasí s převodem trvale nepotřebného majetku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem do vlastnictví zřizovatele. R/248/2014 Zřízení datové přípojky u Policie ČR ve Stráži pod Ralskem pro Městský kamerový systém. Rada města schvaluje zřízení datové přípojky u Policie ČR ve Stráži pod Ralskem pro Městský kamerový systém. R/249/2014 Prodej nepotřebné nemovitostí stavby technického vybavení na st. p. č v k. ú. Stráž p/r. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej stavby technického vybavení umístěného na st. p. č. 1380, včetně pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 126 m 2 v k. ú. Stráž p/r. společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč. Kupující dále uhradí správní poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí a příslušnou daň z nabytí nemovité věcí. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do R/250/2014 Prodej p. p. č. 120/1 v k. ú. Stráž p/r. RMě doporučuje ZMě odsouhlasit prodej p. p. č. 120/1 zahrada o výměře 500 m 2 v k. ú. Stráž p/r dle předloženého návrhu manželům J. a M. L. za cenu 70 Kč/m 2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do R/251/2014 Přidělení bytu č. 20 Jižní č. p Rada města schvaluje přidělení bytu č. 20, velikost bytu 3+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem paní R. B. Podmínkou přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že vybraný zájemce odstoupí od své žádosti nebo nesloží v požadovaném termínu požadovanou finanční jistotu, Rada města schvaluje náhradníka paní M. Č. V případě, že tento náhradník odstoupí od své žádosti nebo neuhradí v termínu do 15 dnů od prokazatelné výzvy požadovanou finanční jistotu, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti. R/253/2014 Odpis nedobytné pohledávky. Rada města schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši Kč, v předloženém znění. R/254/2014 Žádost o stanovisko k ukončení nájemní smlouvy. Rada města neschvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v části objektu kulturního domu č. p. 203 ve Stráži pod Ralskem, nájemci paní M. P. dohodou ke dni dle předložené žádosti příspěvkové organizace PANDA SPORT. R/255/2014 Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě Stráž p/r. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor vinárny v Kulturním domě Stráž p/r. s panem Janem Bažantem, Školní 102, Hamr na Jezeře, IČ dle předložené žádosti příspěvkové organizace PANDA SPORT Stráž p/r. na období od do s jednoměsíční výpovědní lhůtou. R/256/2014 Směrnice pro oběh účetních dokladů. Rada města schvaluje Směrnici pro oběh účetních dokladů, v předloženém znění. R/257/2014 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím. Rada města schvaluje Pravidla pro zajištění přístupu k informacím s účinností od 7. října R/258/2014 Přidělení bytu č. 54 Jižní č. p Rada města schvaluje přidělení bytu č. 54, velikost bytu 1+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem panu J. W. Podmínkou přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že vybraný zájemce odstoupí od své žádosti nebo nesloží v požadovaném termínu požadovanou finanční jistotu, Rada města schvaluje náhradníka pana J. V. V případě, že tento náhradník odstoupí od své žádosti nebo neuhradí v termínu do 15 dnů od prokazatelné výzvy požadovanou finanční jistotu, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti. R/259/2014 Zařazení sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2016 Pampeliška o.p.s. Rada města podporuje zařazení služeb Pečovatelská služba, Domov pro seniory se zvláštním režimem a Domov pro seniory poskytovatele sociálních služeb PAMPELIŠKA o.p.s. Máchova č. p. 265, Stráž pod Ralskem do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok Informace: - situace v Základní umělecké škole V. Snítila v Mimoni - protokol Úřadu práce ČR o inspekci poskytování sociálních služeb R/252/2014 Organizační řád Městského úřadu Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje Organizační řád Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem s účinností od 7. října Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 21. října 2014 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, Ph.D. R/260/2014 Žádost o povolení splátkového kalendáře Š. K. Rada města žádost zamítá. R/261/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva č. A , Vedení 400 kv V451/448, TR Babylon TR Bezděčín, žadatel: ČEPS, a.s., IČ: , Elektrárenská 774/2, Praha 10. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene smlouva č. A se společností ČEPS, a.s., IČ: , Elektrárenská 774/2, Praha 10 na akci: Vedení 400 kv V451/448, TR Babylon TR Bezděčín na části pozemku p.č. 669/4 (ostatní plocha/neplodná půda) v katastrálním území Stráž pod Ralskem za jednorázovou náhradu ve výši Kč bez DPH dle Zásad za omezení užívání nemovitostí v majetku Města Stráž pod Ralskem (věcná břemena) (cena 400 Kč za 1 bm). R/262/2014 Žádost o souhlas se stavbou na sousedním pozemku oplocení, přívodní silový kabel k posuvným branám a brankám, vodovodní přípojka, žadatel: PRAKTIK Industrie Park a.s., v zastoupení Vladimír Kašpar, DiS. a) Rada města schvaluje souhlas s umístěním a provedením stavby: Oplocení (včetně vjezdových bran a branek) na pozemcích p.č. 1587/40, 1587/39, st.p.č. 1039, p.p.č. 1587/57 v k.ú. Stráž pod Ralskem na hranici s pozemky p.č. 1587/41 a 1587/42 v k.ú. Stráž pod Ralskem, které jsou ve vlastnictví Města Stráž pod Ralskem, žadatel: PRAKTIK Industrie Park a.s. (IČ ), Chrastavská 273/30, Liberec II Nové Město. b) Rada města schvaluje souhlas s umístěním a provedením stavby: Přívodní silový kabel k posuvným branám a brankám na pozemcích p.č. 1587/57, 1587/39 v k.ú. Stráž pod Ralskem na hranici s pozemkem p.č. 1587/41 v k.ú. Stráž pod Ralskem, žadatel: PRAKTIK Industrie Park a.s. (IČ ), Chrastavská 273/30, Liberec II Nové Město. c) Rada města schvaluje souhlas s umístěním a provedením stavby: Vodovodní přípojka k objektu na st.p.č v k.ú. Stráž pod Ralskem umístěná na pozemku p.č. 1587/39 v k.ú. Stráž pod Ralskem, žadatel: PRAKTIK Industrie Park a.s. (IČ ), Chrastavská 273/30, Liberec II Nové Město. R/263/2014 Pronájem části p. p. č. 1351/2 v k. ú. Stráž p/r. RMě schvaluje pronájem části p. p. č. 1351/2 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 740 m2 v k. ú. Stráž p/r. dle předloženého návrhu společnosti ELPRO DELICIA, a.s. se sídlem Příbram Příbram V- -Zdaboř, Strakonická 174, PSČ za standardních podmínek na dobu neurčitou. R/264/2014 Souhlas s umístěním stavby a provedením stavby: Parkovací plochy k domu čp. 320, Mírová ulice, Stráž pod Ralskem na části pozemku p.č. 1351/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, žadatel: ELPRO DELICIA a.s. a) Rada města schvaluje vydání souhlasu o umístění a provedení stavby Parkovací plochy k domu čp. 320, Mírová ulice, Stráž pod Ralskem na části pozemku p.č. 1351/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, včetně povolení ke zřízení sjezdu (připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci) z místní komunikace ulice Mimoňská strana 5

6 p.p.č. 1750/1 (přes p.p.č. 189/2) na pozemek p.č. 1351/2 vše v k.ú. Stráž pod Ralskem a včetně úpravy stávajícího vstupu do objektu čp. 320 ve Stráži pod Ralskem na části pozemku p.č. 1351/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, žadatel: ELPRO DELI- CIA a.s., Strakonická 174, Příbram V Zdaboř. b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnost cesty ke zřízení sjezdu (připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci) z místní komunikace ulice Mimoňská p.p.č. 1750/1 (přes p.p.č. 189/2) na pozemek p.č. 1351/2 vše v k.ú. Stráž pod Ralskem, žadatel: EL- PRO DELICIA a.s., Strakonická 174, Příbram V - Zdaboř. R/265/2014 Souhlas s umístěním a provedením stavby účelové komunikace na p.p.č. 1289/19 v k.ú. Stráž pod Ralskem pro 2 rodinné domy včetně uzavření plánovací smlouvy, žadatel: J. a Š. M. a) Rada města schvaluje vydání souhlasu s předloženým návrhem veřejně přístupné účelové komunikace na p.č. 1289/19 v k.ú. Stráž pod Ralskem pro dva rodinné domy pro žadatele: Š. a J. M. b) Rada města schvaluje uzavření plánovací smlouvy na vybudování veřejné dopravní infrastruktury pro stavbu veřejně přístupné účelové komunikace na p.č. 1289/19 v k.ú. Stráž pod Ralskem pro dva rodinné domy s žadateli: Š. a J. M. R/266/2014 Stanovení počtu zaměstnanců v obecním úřadu. RMě stanovuje počet zaměstnanců v obecním úřadu dle předloženého návrhu s účinností od na 56. listopad 2014 R/268/2014 Žádost o souhlas s používáním znaku města na propagačních materiálech Věznice Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s používáním znaku města Stráž pod Ralskem na propagačních materiálech Věznice Stráž pod Ralskem. R/269/2014 Organizační řád Městského úřadu Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje Organizační řád Městského úřadu Stráž pod Ralskem s účinností od 22. října R/270/2014 Rekonstrukce chodníku před mateřskou školkou ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na akci: Rekonstrukce chodníků před mateřskou školkou ve Stráži pod Ralskem se společností PENTA spol. s r.o., se sídlem Zámecká 3, Jablonné v Podještědí. Informace: - město Mimoň - uvolnění kapacity ZUŠ - informace o situaci ve vzdělávání Vězeňské služby ČR - přezkum hospodaření Krajským úřadem za rok podány námitky proti kontrolnímu zjištění - Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb - kladné vyřízení odvolání (Program Podpory revitalizace bývalých vojenských areálů 2011) R/267/2014 Stanovení počtu zaměstnanců v organizační složce Pečovatelské služba. Rada města stanovuje počet zaměstnanců v organizační složce Pečovatelská služba dle předloženého návrhu s účinností od na 4. Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Bílá pastelka Ve středu se konala veřejná sbírka na pomoc nevidomým a slabozrakým lidem. Pořadatelem této akce je Tyfloservis. Z výnosu této sbírky je podporována řada projektů např. Středisko výcviku vodících psů, Centrum odstraňování bariér, Navigační centrum, Sociální rehabilitace, Kulturní a sportovní aktivity nevidomých na regionální úrovni a spousta dalších. Sraz pionýrů Libereckého kraje O víkendu jsme měli možnost uspořádat setkání kolektivů Pionýra u nás ve Stráži pod Ralskem. Účast se opravdu povedla. Sešlo se nás tu něco kolem 140 lidí, takže jsme si mohli setkání pořádně užít. Páteční den chvilku po příjezdu byl zahájen slavnostním nástupem a následně byla připravena malá noční hra nebo návštěva boulderu. V sobotu ráno se děti rozdělily do skupin a vydaly se na cestu po Strážidlech, kde je čekala spousta úkolů, které musely splnit (jízda na lodi, střelba ze vzduchovky, skalní golf...). Cesta byla zakončena na Děvíně, kde jsme se mohli posilnit na cestu zpět. Ani tento večer nemohla chybět nějaká noční hra, jak pro malé, tak pro velké. Nedělní ráno byl připraven menší turnaj her na hřišti a následně návštěva místního zámku Vartemberku, kde bylo slavnostní ukončení a následně byl všem rozdán pamětní list za účast na setkání. Vedoucí PS Výři My, jako pionýrská skupina Výři, jsme měli již druhým rokem možnost se do této akce zapojit a udělat tak něco pro lidi, kteří si pomoc zaslouží. Musíme říct, že jsme byli překvapeni velkým zájmem občanů Stráže přispět na tuto akci, i když to není známé tak, jako tzv. Květinový den. Všem, kteří nám přispěli na tuhle sbírku, moc děkujeme a doufáme, že nám pomůžete i v příštích letech. Vedoucí PS Výři strana 6

7 listopad 2014 Deset nejčastějších mýtů o důchodech O důchodech koluje mnoho mýtů a nejasností. Přináším přehled těch, s nimiž se Česká správa sociálních zabezpečení setkává nejčastěji: 1. Starobní důchod se vypočítává z výdělků za posledních deset let zaměstnání před přiznáním důchodu. To je omyl, který přetrvává z minulosti. Do roku 1995 se skutečně důchody počítaly z příjmů za posledních 10 let před nárokem na důchod. Od roku 1996 se pro výpočet zohledňují všechny příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu. Lidem, kteří půjdou do důchodu v roce 2014, se důchod počítá z úhrnu všech výdělků za roky Tip na výlet Výstava v mimoňském muzeu: Svět Evy Pilarové Dne byla v mimoňském muzeu vernisáží zahájena výstava pod názvem: Svět Evy Pilarové. Výstava se symbolickým názvem Svět Evy Pilarové mapuje zpěvaččinu hudební kariéru (1. patro muzea) a její vlastní digitální fotografie (2. patro muzea). 2. Výpočet důchodu se provádí z čisté mzdy. Naopak. Pro výpočet důchodu se u zaměstnanců vychází z hrubých ročních příjmů, u osob samostatně výdělečně činných z ročního vyměřovacího základu, tj. z částky, z níž bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění. Hrubé příjmy i roční vyměřovací základy (od r do kalendářního roku před přiznáním důchodu), jsou násobeny koeficientem mzdového nárůstu. 3. Minimální výše důchodu je stejná jako minimální mzda. Nikoliv. Minimální výše procentní výměry důchodu činí podle zákona o důchodovém pojištění 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a činí v současné době 2340 Kč. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v r činí celkem 3110 Kč. 4. Lidé v předdůchodovém věku nemají možnost se v předstihu dozvědět, kolik bude jejich důchod přibližně činit. Kontrolou výpisu dob důchodového pojištění si lidé ověří údaje v evidenci ČSSZ, které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich důchodu. K tomu slouží tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), který ČSSZ zasílá zdarma na základě žádosti. Přesný výpočet provedou pracovníci ČSSZ až na základě řádně podané žádosti. Pro orientační výpočet starobního důchodu lze využít tzv. důchodovou kalkulačku, která umožní přibližný výpočet důchodu, na který vznikne nárok, až do roku Tato pomůcka je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (Důchodové pojištění kalkulačka). 5. Pokud doložím svědeckým prohlášením dobu, kdy jsem pracoval na černo, do důchodu se mi tato činnost započítává. Ne. Nebylo za ni odvedeno pojistné na důchodové pojištění a veden evidenční list důchodového pojištění. Svědecké prohlášení se využívá ve zcela mimořádných případech, např. zničení archivu povodněmi nebo požárem. Výstava se koná od do Otevřeno: úterý až sobota a hodin Text/foto: M. Honzírková Pozvání na výstavu zasílá strážským občanům také samotná Eva Pilarová: 6. Brigády, které jsem vykonával před lety při studiu, se do důchodu nezapočítávají. To je omyl. I krátkodobá brigáda, pokud zakládala účast na pojištění a je doložena, se počítá do doby pojištění. Celková doba zaměstnání (pojištění) se pro výpočet důchodu zaokrouhluje na celé roky dolů. Pokud součet vašich dob činí např. 42 let a 334 dní, může měsíční prázdninová brigáda (31 dní) pomoci k získání dalšího roku pojištění, a tím i vyššího důchodu. 7. Vyloučená doba je období, které se pro výši důchodu nezapočítává. Omyl. Vyloučenými dobami jsou doby, po které trvala tzv. sociální událost bez výdělku, např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o dítě do čtyř let věku nebo péče o závislou osobu aj. Význam vyloučených dob spočívá v tom, že při stanovení výše důchodu se počet dnů vyloučených dob odečítá od celkového počtu dnů, na který se rozpočítává průměr výdělků. Tím se docílí toho, že při výpočtu příjem nebude tzv. rozmělňován. Vyloučené doby tedy mají na výši důchodu pozitivní dopad. 8. Když ČSSZ nemá u žadatele některou dobu zaměstnání evidovanou, tak mu ji nezapočítá do důchodu. Zápočet lze doložit kdykoliv dodatečně a provést se zpětnou platností. Vzniklý rozdíl ve výši důchodu lze doplatit až pět let zpětně od data, kdy byla chybějící skutečnost řádně doložena. 9. Pro důchod se automaticky započítává celá doba studia či evidence uchazeče o zaměstnání na ÚP ČR. Není tomu tak. Doba studia po 18. roce věku (v období od ) může být započtena nejvýše v rozsahu prvních šesti let. Doba studia získaná od se již do důchodu nezapočítává. Doba vedení v evidenci ÚP ČR, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku, lze započítat pouze jeden rok. Doba studia i doba vedení v evidenci ÚP ČR jsou náhradní doby pojištění a pro výši důchodu se krátí na 80 %. 10. Pokud pracuji při pobírání důchodu, na výši důchodu to už nemá vliv. Pokud příjemce starobního důchodu pobírá důchod v plné výši a pracuje, zvyšuje se mu procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Toto zvýšení se však neprovádí automaticky, ale na základě žádosti. Zdroj: Práce & sociální politika noviny MPSV ČR Převzala: M. Honzírková strana 7

8 listopad 2014 Dětský tábor Artur 2014 Občanské sdružení TUDY Z NUDY Stráž pod Ralskem uspořádalo i v tomto roce dětský tábor. Opět nás přivítal pension Artur v Janově nad Nisou, společně s krásným prostředím a okolní přírodou Jizerských hor. Užili jsme si spoustu zábavy, soutěží, výletů a skvělých zážitků. Celý tábor se nesl v duchu kouzelnického učně Harryho Pottera. První večer jsme se všichni sešli v místnosti, která byla osvětlena pouze svíčkami, a každé z dětí bylo moudrým kloboukem zařazeno do patřičné koleje. Nadcházející ráno, každý, z nyní již čarodějnických učňů, našel na svém místě v jídelně položený klobouk s hůlkou a dopis, v němž stálo, že jsou vítáni ve škole čar a kouzel v Janově nad Nisou a očekává se od nich soudržnost a týmová spolupráce v celotáborových soutěžích. Téma se prolínalo také hrami. Ať už to bylo sbírání čokoládových žabek, namíchání správného lektvaru proti nemoci, nebo hledání kamene mudrců. Děti dokonce měly možnost zhlédnout tematické divadelní představení. V areálu tábora si užily trampolínu, houpačky, volejbalové hřiště, krytý bazén a lanové centrum. Všichni si vyzkoušeli zdolávaní lanových překážek v korytě potoka, tzv. canyoning, což pro mnohé znamenalo nevšední zážitek. Také jsme se několikrát vydali na toulky do blízkého či vzdálenějšího okolí za krásami Jizerských hor. Rádi bychom poděkovali městu Stráž pod Ralskem, které nás podpořilo z grantového fondu a tím se zařadilo mezi ostatní organizace, firmy a lidičky s námi spolupracující: Obec Noviny pod Ralskem, autobusový dopravce pan Zdeněk Lhoták, Bidvest Czech Republic, s. r. o.,,johnson Controls Stráž pod Ralskem (Trimco), Molla, s. r. o., zámkařství Akrite Liberec, Jizerské pekárny, Smetanová cukrárna, Mega, a. s., MemBrain, s. r. o., odborová organizace ZOO o. z. TÚU, odborová organizace ŘSP DIAMO, Martin Cereňuk, Miroslav Ostaš, Marek Lučka, Alena Jurková, Honza Znamenáček, Vilém Válek, Miloslava Kinčlová, Jana Morozová, Richard Staněk, Jakub Štofanik, Petra Dusilová, Petr Nedvěd. Zvláštní poděkování patří našim dvěma vedoucím Renatě Rokoské ml. a Ondrovi Kollárovi. Za o. s. TUDY Z NUDY Stráž pod Ralskem Renata a Zdeněk Rokoský Lípa Musica ve Stráži p. R. 11. října 2014 navečer měli nejen strážští občané jedinečnou příležitost zúčastnit se koncertu duchovní hudby v rámci mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Mnozí si ji nenechali ujít, takže prostor hlavní lodi kostela sv. Zikmunda byl zcela obsazen. Všechna očekávání posluchačů byla bohatě naplněna. V první části koncertu přednesla houslová virtuoska Lenka Torgersen za doprovodu uměleckého vedoucího souboru Ensemble Inégal Adama Viktory na kopii barokních varhan tři úryvky z Biberových Růžencových sonát. Tímto vzdala hold slavnému strážskému rodákovi a sklidila zasloužené ovace za brilantnost, s níž se zhostila rafinovaně komplikovaných pasáží, jimiž se Biberovy houslové party vyznačují. Neméně zaujal i Adam Viktora v sólových skladbách pro varhany (harmonium) od G. Muffata. Druhá půle koncertu se odehrála na kůru, odkud zazněla za doprovodu místních varhan Dvořákova Lužanská mše v podání smíšeného vokálního souboru Ensemble Inégal. Za vynikající pěvecké výkony sklidil zasloužený aplaus unešených a dojatých posluchačů, kteří své povznášející pocity mohli sdílet se svými přáteli a známými za svitu svíček na schodech kostela, než se rozešli do svých domovů. Setkání a sdílení je na podobných akcích asi to nejhezčí a nejcennější a organizátorům za ně patří díky. Mgr. Pavla Klimšová strana 8 EKO-DĚNÍ V EKOCENTRU BRNIŠTĚ V listopadu máme připravené akce pro všechny věkové kategorie. Přijďte se k nám podívat! , hod Přednáška k tématu Krajinotvorba, konkrétně nás Povodí Ohře seznámí s projektem revitalizace Panenského potoka , 9-15 hod Seminář pro pedagogy, tentokrát na téma Zdravá výživa, vhodný pro všechny zájemce o ekologickou výchovu , 9-14 hod Svatomartinské tvořivé dílny pro veřejnost vhodné i pro rodiny s dětmi. Budeme péct Svatomartinské dobroty, vytvoříme si v tvořivých dílnách šperk z Fimo-hmoty, aromatická mýdla či Vílu s duší. Pro děti je připravena dílnička s výrobou lampionů. Celé dílny zakončíme lampionovým průvodem , hod Relaxační a tvořivý večer s jídelnou SHAMBHALA z České Lípy, zveme všechny příznivce zdravé výživy na inspiraci a besedu o zdravém vaření , hod Relaxační a tvořivý večer s výrobou adventních věnců, pro všechny, co si chtějí vytvořit Adventní výzdobu vlastními silami , 9-14 hod Předvánoční dílny pro rodiny s dětmi a kohokoliv dalšího, kdo si bude chtít o první adventní neděli odpočinout a něco vytvořit. Všechny srdečně zveme a moc se na Vás těšíme. Kateřina Filingerová TÝM PNF BRNIŠTĚ

9 listopad 2014 Oslavy 40. výročí založení strážské základní a mateřské školy dne objektivem Mileny Honzírkové Škola Antonína Sochora Atrium základní školy Antonína Sochora Zazpívaly děti z mateřské školy Nechyběly děti ze základní školy Po projevu paní místostarostky si žáci vysadili lípy Každá třída vysadila jednu lípu Na každé lípě je visačka s názvem třídy, která strom sadila Na závěr se každá třída u svého stromu vyfotografovala strana 9

10 Výlov Horky odhalil vzácné živočichy Společnost Rybářství Doksy si letos naplánovala výlov s tradičním prodejem ryb na úterý Počasí bylo ráno deštivé, ale dopoledne se vyjasnilo, což uvítaly také paní učitelky, rodiče s dětmi předškolního věku i starší generace. Věřím, že mnozí pracující či školáci by se také rádi této podívané zúčastnili, ale povinnosti jim to neumožnily. larvy škeble se přichycují na ploutve a kůži ryb. Během 8 10 dní se vyvinují v mladé mlže. Podle nejnovějších výzkumů se dožívá asi 25 let. V ČR silně ohrožený druh. listopad 2014 krajiny a přírody měli být fundovaní a pracovat v jejím zájmu. Jeden devítiletý školák tady ale byl. Přijel s tátou rybářem. Ve škole byl určitě omluven. Ale nepředbíhejme. Když jsem přicházela na přehradní hráz, zaujal mne chlapec, který stále nosil v ruce kbelíček s vodou, překrytý víkem. Zvědavost mi nedala a zeptala se: Prosím Tě, chlapče, prozradíš mi, co máš v tom kbelíku? On zvedl víko a řekl: Podívejte se! V kbelíčku s vodou bylo cca deset škeblí rybničních. Když jsem odcházela, oslovila jsem tohoto mladého zachránce a pomocníka rybářů, ještě jednou. Tentokrát jménem, jako jeho táta: Prosím Tě, Štěpáne, můžeš mi prozradit, kolik máš roků? On mi nečekaně odvětil: Kolik mám raků? Už jsem našel tři! Až když jsem se zeptala podruhé: Kolik je ti let? pochopil. Škeble i raci jsou sice čističi vod, ale konzumovat nepořádek - rozbité lahve, plasty, linolea apod., nedokáží. Neumí se bránit ani proti vyřezávání zeleně kolem vody, která byla letos na jaře vyřezána na části velké pláže podél břehu a malé pláže v délce cca m = m 2! Vrby, osiky a olše vysazovali kolem potoků, řek a rybníků již naši předkové. Káceli pouze stromy nemocné nebo poškozené povětrnostními vlivy. Kořeny stromů a keřů jsou útočištěm nejen raků, ale i drobných ryb, které se zde ukrývají před predátory, zpevňují půdu a zabraňují erozi při trvalých deštích - brání záplavám. Rákosí i keře jsou hnízdištěm vodních ptáků i drobných pěvců. Stromy a keře podél vod tvoří stín v době žhavého léta vodnímu ptactvu. Škeble rybničná Anodonta cygnaea; obývá rybníky, jezera pomalu tekoucí vody, bohaté na živiny. Tento náš největší měkkýš vytváří mnoho různých forem, dorůstá až 20 cm. Lastura je podlouhle vejčitá, tenkostěnná, ale pevná; zvnějšku soustředěně vrásčitá a hnědavě zelená, uvnitř perleťově lesklá. Při hledání potravy prorývá klínovitou širokou nohou bahno dna a přitom filtruje stravitelné látky a plankton z vody. Tak přispívá k čištění vody. Tato schopnost škeblí je mimořádně vysoká a pro ekologickou rovnováhu rybníků velmi důležitá. Rak říční - Astacus astacus; obývá pomalu tekoucí vody s vysokým obsahem kyslíku. Je aktivní v noci, den tráví ve vyhrabaných dírách či mezi kořeny keřů a stromů. Živí se vodními rostlinami, plži, mlži, červi, mršinami. Páří se v září až říjnu. Samička nosí 70 až 250 vajíček na krátkých končetinách u zadečku až do května, kdy se líhnou larvy. Pohlavně dospívá od 3. roku života. Dříve rak říční obýval všechny čisté tekoucí vody střední a severní Evropy. Račí mor raky téměř vyhubil. Ohrozilo ho vysazení odolnějších cizích druhů. Kriticky ohrožený druh. Když jsem před půl dvanáctou hodinou odcházela, Štěpán stále chodil po vypuštěném rybníku a hledal v bahně vzácné živočichy, za což mu patří velká pochvala. Možná, že kdyby takových Štěpánů bylo na Horce více, mohl by se úspěch v hledání znásobit. Pod kůrou stromů se vyskytuje také značné množství života. Např. larvy tesaříka pižmového se vyvíjejí pod kůrou starých vrb 3 roky, než dospějí. Třípatrová zeleň (bylinná, keřová i stromová) je nutná pro udržení potravního řetězce, oblast kolem vody je přirozeným životním prostředím mnoha druhů živočichů. Škeble je obojetník, k oplození vajíček samčími buňkami dochází v plášťové dutině; vylíhlé strana 10 Letošní výlov Horky ukázal, že kvalita vody v Horce se zlepšuje. Ochrana těchto chráněných živočichů není však závislá pouze na jednom jedinci potažmo dítěti, a to jen v době výlovu ryb. Závisí především na vedení města, členy komise životního prostředí, kteří by v oboru ochrany Važme si toho, že se tito chránění živočichové usadili právě v naší lokalitě a nenarušujme ji neuváženými zásahy do přírody. Všechny druhy raků perlorodka říční škeble velevrubi mihule a obojživelníci jsou dle vyhl. MŽP č. 395/1992 celoročně hájeny. Nechráníme však přírodu pouze v zájmu MŽP, ale hlavně pro naše potomky! Text/foto: M. Honzírková

11 listopad 2014 Šachové blesky u jezera V polovině září se konal jubilejní 20. ročník turnaje v bleskovém šachu. Bylo obtížné vzpomínat na začátky již tradičních strážských turnajů - 20 let už je řádná doba. Daleko lépe se vzpomínalo na roky nedávné, kdy se turnaje pravidelně zúčastňovalo přes 60 šachistů z široka daleka. Letošních 20 účastníků bylo sice pěkně symbolických, ale zároveň rekordních, bohužel zdola. Kladem je, že skoro třetina hráčů byla domácích, ovšem i to by bylo daleko příjemnější při 60 účastnících. Symbolický byl i věkový rozdíl nejstaršího a nejmladšího účastníka - šachových 64. Malý počet účastníků nicméně neubral na soutěživosti a napínavosti bojů o celkové pořadí. Ve vedení se od počátku překvapivě usadil Daniel Bradáč (ŠK Zikuda Turnov) a už se zdálo, že skvělý výkon završí. V 16. kole ale zaváhal proti Václavu Vladykovi (ŠK Česká Lípa), a když hned v následujícím podlehl v přímém souboji o 1. místo i Lucii Jínové (1. Novoborský ŠK), byla naděje na celkové vítězství pryč. Za dvěma nejúspěšnějšími se vytvořila ohromná bodová propast, ale o to dramatičtější byly souboje o další pořadí. Pomyslný bronz nakonec vybojoval Lukáš Václavíček (Desko Liberec) před Ondřejem Sýkorou a domácím Jiřím Ščerbou (ŠK Zikuda Turnov). Poděkování účastníků za příjemně strávenou sobotu patří nejen spolupořadatelům z p. o. PANDA SPORT, ale i sponzorům turnaje - strážským firmám MEGA, a. s., ALBENA, s. r. o. a OMA CZ, a. s. a především grantovému fondu našeho města. Nejstarší účastník 79letý Evžen Blaháček z Liberce proti nejúspěšnějšímu z domácích Celkové pořadí: 1. Lucie Jínová (18 bodů; 1. Novoborský ŠK) 2. Daniel Bradáč (17; ŠK Zikuda Turnov) 3. Lukáš Václavíček (13,5; Desko Liberec) 4. Ondřej Sýkora (13,5; ŠK Zikuda Turnov) 5. Jiří Ščerba (13; ŠK Stráž p/r.) 6. Vladimír Drahotský (12; ŠK Stráž p/r.) 7. Jan Malec (12; ŠK Stráž p/r.) 8. Evžen Blaháček (11; Desko Liberec) atd. Jan Malec Přebor školy v šachu První říjnovou středu se díky podpoře z grantového fondu města a samozřejmě vedení školy uskutečnil přebor naší ZŠ v šachu. O přebornické tituly na obou stupních se utkalo celkem 16 žáků a žákyň od třetí třídy až po třídu devátou. Hrálo se 6 kol tzv. švýcarským systémem, kdy dvojice soupeřů pro každé kolo nasazuje počítačový program a všichni tak sehrají 6 partií s různými soupeři. Šachové turnaje na naší škole se již staly tradicí a dlužno říci, že mezi žactvem oblíbenou. Pořádáním každoročních přeborů školy se tak naše škola zapojuje do soutěžení škol celé ČR a je jen škoda, že se vyslat družstva (zvlášť soutěží 1. a 2. stupeň) alespoň do okresního kola podařilo jen v roce potenciál dobře reprezentovat jistě máme. Přeborníkem prvního stupně ZŠ se stal překvapivě Jakub Kumšta (celkově 4.), který kapituloval jen s absolutním vítězem turnaje, před Matějem Cichým (celkově 5.) a Lucií Valsovou (celkově 6.), která doplatila na nasazení těžkých soupeřů v posledních dvou kolech. Volejbalové soustředění září 2014 O víkendu září se uskutečnilo volejbalové soustředění dětí volejbalového klubu TJ UD Hamr. Přihlásilo se nám 17 dětí v rozmezí třída základní školy. Ubytování jsme zajistili v chatě na volejbalovém hřišti Pod kaplí. V pátek jsme začínali 2hodinovým tréninkem a návštěvou spinningu ve skate parku. Děti byly rozděleny do dvou skupin po půl hodině. Jedna skupina jela spinning a druhá měla možnost se vyblbnout na hřišti u skate parku. Měli jsme dojem, že děti trošku unavíme, večer opečeme buřty a usnou brzo. Ano, unavené trošku byly a usnuly ve tři ráno! Lázní Kundratic. Podstatná část dětí zvládla mírný ocasovský kopec bez problémů, ale našly se i děti, které byly na cyklostezce poprvé! Do Stráže jsme se vraceli za slunečného počasí, příjemně znavení a těšili se na bazén a saunu. Po přečtení článku na neoficiálních stránkách strážského webu jsme sice měli trochu obavu, jak bude bazén vypadat, ale bylo všechno naprosto v pořádku. Bazén byl čistý a sauna taktéž!! Skvěle jsme si to užili, i když nám v bazéně díky počasí vypnuli proud, ale děti to braly jako dobrodružství. V neděli dopoledne jsme ukončili soustředění turnajem a dobrým obědem v nově otevřené restauraci U jezera. Díky sponzorům měly děti soustředění zcela zdarma a myslíme, že si to náramně užily. Absolutním vítězem a přeborníkem druhého stupně ZŠ se stal dle očekávání Václav Valsa, který jediný prošel turnajem bez ztráty bodů, před stříbrným Liborem Zajícem. Oba tak uplatnili znalosti nastřádané v šachovém kroužku i z účastí v turnajích po Liberecké kraji a Dulguunu Zorigtbaatarovi dovolili získat medaili jen bronzovou. V sobotu ráno jsme vstávali celkem časně a začali den rozcvičkou na pláži, snídaní a 3 hodinovým tréninkem v tělocvičně. Po obědě a mírném odpočinku jsme vyrazili na kola po cyklostezce do Chtěli bychom všem poděkovat za podporu, pomoc a sponzoring: Johnson Controls Stráž pod Ralskem, Městský úřad Stráž pod Ralskem, Soňa Bendová a Veronika Adamová Skate park a spinning, Panda sport Michal Ptáček, Infocentrum Stráž pod Ralskem, Erika a Nikola za výborné jídlo, Adave Věrka Volfová za medaile a diplomy a maminky, které si udělaly čas v neděli odpoledne a uklidily po nás ten svinčík v chatě! Alena Čonková, Drahuška, Petra a Jára Další pořadí: 7. Alex Jambaljamts, 8. Gabriela Jonášová, 9. Mária Jonášová, 10. Bilguun Engbatr, 11. Petr Svoboda, 12. Adam Máte, 13. Aneta Bartoňová, 14. Dária Derevlanyjová, 15. Jakub Sulija, 16. Lukáš Šimek. Jan Malec strana 11

12 listopad 2014 strana 12 VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 46. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 171/15 udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis č. 7/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v 19 hod.

Zápis č. 7/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne v obřadní síni Městského úřadu v 19 hod. Zápis č. 7/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 10. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Neomluveni: Bc. Josef Nešněra Občané:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny. Zastupitelka Jana Nejedlová od 18.10 hodin. Omluven : Robert Marek, zastupitel

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 22/2017 Číslo spisu jednání: 20/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 58. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 58. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 3. 1 z 7 9.3.2016 9:49 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 58. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 4. 3. 201610:00 (usn. č. 2265/58 - usn. č. 2278/58) Bc. Martin

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 12.9.2016 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno : 1 občan, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 11 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 26. 11. 2013 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, Alena Losová dipl. um., Ing. Petr Neumann,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů,

Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, Zápis z 23. veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou ze dne 3. června 2014 od 19.00 hod 1. Starosta zahájil jednání Přítomno 9 zastupitelů, zapisovatelem určen Mgr. Miroslav Kobr, za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 3/2016 Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 3/2016, které se uskutečnilo dne 05.05.2016 od 17.00 hod., na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově, Dolní Žandov

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-48/2016 Datum jednání: 24.08.2016 2) Program jednání (USN-R3-1031/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2014 které se konalo dne 24. 11. 2014 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/2/2014-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více