PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj"

Transkript

1 1/2014č.1/2014 Iročník 5. PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Proběhlé kulturní akce v obci Zpráva o činnosti knihovny Světová válka r Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

2 PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj z p r a v o d a j Čtyřměsíčník vydávaný Obcí obcí Předslavice (zdarma) Šéfredaktor: Petr Bc. Vittek Petr Vittek Foto: Petr Bc. Vittek Petr Vittek Redakční rada: zastupitelstvo obce Adresa: Obec Předslavice, Předslavice 17, 17, Volyně,IČO: tel. tel , 032, OÚ: OÚ: úřední hodiny oú: oú: pondělí 19:00 20:00 Povoleno MK MK ČR ČR E E Nákladem 140ks 130ks Vydáno dne: dne: Neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka dalšího čísla: Z o b s a h u Informace obecního úřadu Ze života obce Knihovna, jubilea, spolky Historie 12 Fotogalerie Ceník služeb 2014 Trvale hlášení občané Odběr vody 15 Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné na osobu 100 Kč/rok Komunální odpad za osobu 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Rekreační chalupa Odběr vody 15Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné za objekt 200 Kč/rok Komunální odpad za objekt 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Milé čtenářky a čtenáři, v novém roce se Vám opět do rukou dostává nové číslo našeho Předslavického zpravodaje. Kdo by to řekl, že je vydáván již pátým rokem? Čas opravdu plyne jako voda. A co naleznete v novém čísle? V tomto čísle budete informováni obecním úřadem například o povinnosti platby místních poplatků či daně z nemovitých věcí. Také si přečtete informace o blížících se volbách do Evropského parlamentu. Naleznete zde oblíbenou rubriku Ze života obce, díky které máte přehled o proběhlých kulturně -společenských akcích. K přečtení se zde nachází rovněž zpráva o činnosti knihovny za rok 2013 či tabulky o tom, jak si vedou naši fotbalisti. Tento rok si připomínáme 100let od vypuknutí první světové války. Proto rubrikou Něco z historie do období Velké války nahlédneme prostřednictvím kroniky. Příjemné strávení chvil při čtení zpravodaje přeje (změna termínů vyhrazena!) S pozdravem Petr Vittek, šéfredaktor Nadcházející kulturní akce v obci červenec: Maňáskové divadlo (Pepíno) Dětský den na hřišti v Předslavicích (SDH) červenec-srpen: Obecní zájezd (obec) červenec-září: Předslavicko v květinách (obec) -dále fotbalové zápasy a hasičské soutěže - informujte se u členů těchto sdružení Petr Vittek

3 Poplatky za odpady, stočné a psa Upozorňujeme občany, aby nezapomněli zaplatit poplatky za odpady, stočné a psa na rok 2014 dle platného ceníku služeb. Pokud nedojde k jejich zaplacení bude vystaven platební výměr, kterým se začne dlužná částku vymáhat, což samozřejmě zbytečně navýší náklady. Proto žádáme poplatníky, aby tak učinili a nemuselo k tomuto řízení dojít. Platba možná jako minulý rok a to: složenkou, na bankovní účet nebo přímo na OÚ v Předslavicích. Platba daně z nemovitosti Finanční úřad ve Strakonicích informuje občany o platbě daně z nemovitých věcí v roce Složenky s předpisem platby dostane plátce poštou na svoji adresu nejpozději do 25. května Toto byly pouze velmi stručné informace z informačních letáků a veřejné vyhlášky FÚ Strakonice. Celé znění veřejné vyhlášky s informačními letáky je na úřední desce u obecního úřadu nebo na webu obce úřední deska. Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vybavení domácnosti, ale i způsob jejího osvětlení. Je třeba zajistit nejen potřebný světelný komfort, ale také musíme brát ohled na spotřebu elektrické energie. Podle informací společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a ekologickou recyklaci osvětlovacích zařízení, spotřebovávají úsporné světelné zdroje o % méně elektrické energie v porovnání se standardní žárovkou. Kvalita světla, které poskytují, je navíc stejná. Klasické wolframové žárovky proto byly postupně nahrazeny úspornými světelnými zdroji: jde zejména o kompaktní a lineární zářivky a světelné zdroje na bázi LED technologie. Ty nabízejí potřebný světelný komfort a zároveň šetří elektrickou energii. S rapidním růstem počtu úsporných žárovek proto roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží: obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Úsporky se musí odborně recyklovat Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do koše společně se směsným odpadem, úsporné světelné zdroje je třeba odborně zlikvidovat. Zásadním důvodem pro recyklaci je toxická rtuť, která je uvnitř světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná. Zdraví a životní prostředí rtuť ohrožuje jen při neodborné likvidaci a pouze ve vysokém množství. V úsporných zářivkách je rtuti jenom zanedbatelné množství (cca 2 5 mg), například v klasickém teploměru je rtuti 500krát více. Dalším důvodem k recyklaci je obsah cenných druhotných surovin. V Česku lze nefunkční úsporné světelné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem. Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na Bohužel, kvůli nevědomosti či lenosti spotřebitelů, končí každoročně na skládkách až 60 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. To představuje značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu prakticky pěti vodních nádrží Lipno. Rozbitá úsporka není pohroma Úsporné zářivky jsou velmi odolné a při běžné manipulaci únik rtuti nehrozí. Nicméně při náhodném rozbití je vhodné místnost vyvětrat, střepy zamést například do zavařovací sklenice a odvézt na sběrný dvůr. V každém případě vysloužilé zářivky, ať už rozbité nebo vcelku, do běžného odpadu ani na skládku nepatří. Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody, vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Větší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy, která je nebezpečná především pro nervovou soustavu. Předslavický zpravodaj/ květen

4 Obec Předslavice má malou sběrnou nádobu umístněnou v přízemí budovy obecního úřadu naproti knihovně. Už jste využili E+B box? E-box: nádoba určená pro sběr drobného elektrozařízení (varné konvice, kalkulačky, klávesnice, mp3 přehrávače, telefony, DVD přehrávače, ). Na tomto boxu je umístěn tzv. B-box do něj se vhazují baterie a akumulátory o o umístění: v přízemí Obecního úřadu v Předslavicích naproti knihovně (ihned za vstupními dveřmi) zpřístupněno: Pondělí: 17:00-18:30 a 19:00-20:00 Čtvrtek: 17:00 18:30 SMS rozhlas Obec Předslavice poskytuje svým občanům a chalupářům novou službu hlášení prostřednictvím SMS zpráv. Do tohoto systému se přihlásilo již více jak 40 zájemců. Tato služba slouží především ke krizové komunikaci, ale také k informování např. o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu či kulturně-společenských akcích. V případě zájmu o tuto službu poskytněte svůj mobilní kontakt prostřednictvím informačního lístku přiloženého v tomto zpravodaji. Vyplněný lístek odevzdávejte na Obecním úřadě v Předslavicích. Návrhy na obecní zájezd Obec Předslavice plánuje na velké prázdniny pro rok 2014 již IV. obecní zájezd. Prosíme případné účastníky o zaslání názoru, kam bychom tento rok vyrazili a kdy. Samozřejmě výlet je primárně určen opět hlavně pro děti (nejen). Již nyní se objevily dva návrhy. muzeum lehkého opevnění Annín Své názory zasílejte na nebo volejte na (Petr Vittek). Volby do Evropského parlamentu I. den voleb: pátek 23. května 2014 (od 14:00 hodin do 22:00 hodin) II. den voleb: sobota 24. května 2014 (od 08:00 hodin do 14:00 hodin) Okrsek č.1: volební místnost v budově Obecního úřadu v Předslavicách čp.17 Soutěž pro děti Pro děti byla ku příležitosti Dne Země v sobotu 3.5. na přednášce o třídění odpadu vyhlášena soutěž. Rozhodnutí je na Vás zábavný park Bayen, Německo Zapojit se mohou tím, že odevzdají vlastní obrázek s tématikou ochrany životního prostředí, například třídění odpadů. Obrázky odevzdávejte do konce června, buďto do obecní knihovny nebo v obálce označené soutěž Den Země, do poštovní schránky obecního úřadu. Všechny obdržené obrázky budou oceněny a posléze vystaveny Předslavický zpravodaj/ květen

5 Ze života obce Aneb jak žijeme na Předslavicku Vyhodnocení čtenářů Na konci minulého roku vyhodnotila paní Frnochová nejlepší čtenáře za rok Ti obdrželi poukazy na nákup knih. Hasičský ples Dne 11. ledna 2014 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Předslavice v KD Čepřovice v pořadí již X. hasičský ples. Celým večerem prováděla známá dvojice ve složení Hana Maroušková a Václav Boška. K tanci a poslechu hrála opět kapela FATIMA. V hlavní tombole bylo celkem 33 cen (televizor, mini auto, sele na prkně, kávovar, ). Tento ples navštívilo téměř 250 lidí. 1. místo paní Čajanová Jiřina (a) : 157 knih 2. místo paní Březinová Olga (b) : 135 knih 3. místo slečna Plecerová Patricie (c) : 84 knih 3. místo paní Jůzková Renata (d) : 84 knih Gratulujeme! Masopust Dne prošel celou obcí masopustní průvod v počtu okolo dvaceti masek. Předslavický zpravodaj/ květen

6 Divadlo Pepíno Velikonoční představení loutkového divadla Pepíno bylo významné nejen tím, že nastudovalo a sehrálo v pořadí již desátou pohádku, ale i tím, že Lenku Jablečníkovou vystřídala v posledním týdnu příprav náhradní manželka. Přestože měla, také Lenka, minimum času na přípravu, svoji roli babičky zvládla na jedničku. Členové divadla se s ní ve středu rozloučili slavnostním předáním plyšové sovičky, která nesla i královskou vyhlášku. Studenti objevují svět moderní zemědělské techniky v Předslavicích První den, v pořadí již XIII. ročníku Velké jarní výstavy zemědělské techniky a technologií, pořádané firmou LIVA Předslavice, se nesl ve znamení návštěvy významných jihočeských středních škol a učilišť spojených se vzděláváním budoucích zemědělských odborníků. Tradičními návštěvníky populární výstavy jsou žáci a studenti SOU Blatná. Podle slov ředitele školy Ing. Václava Knížete, navštěvují výstavu pravidelně i s ohledem na dlouhodobou, úzkou spolupráci s touto rodinnou firmou. Královská vyhláška My král Jiří z Království bujných koz slavnostně prohlašujeme: Nechť ti tato královská listina navždy připomíná, že členové divadla Pepíno: vodník Štěpán, pekař a zbrojnoš náhradní manžel Petr, král Jirka, sluha Andy, princezna Zuzka, Honza Mirka, na tvoji roli náhradní manželky i opravdové babičky nikdy nezapomenou. Toť naše vůle Král Jiří Pohádka Jak Honza vodníka Čvachtala přemohl : (zleva) Lenka Čápová, Zuzana Hrašová, Miroslava Telingerová, Štěpán Vitouš, Petr Jablečník, Andrea Lišková a Jiří Hůla Mgr. Jiří Hůla Především projevil radost z živého zájmu studentů o vystavenou techniku od traktorů Case IH a Valtra přes techniku pro sklizeň píce Krone a zpracování půdy Lemken až po manipulační techniku značek Merlo a Weidemann. Pojetí výstavy jako takové se velmi líbilo i studentovi Josefu Cibochovi, který pochází z rodinné farmy. Celkový dojem shrnul následovně líbilo se mi skoro všechno, zejména lisy s řezáním, obraceče a shrnovače. Poprvé na vyhlášenou výstavu přijeli studenti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Trhových Svinů a to v rámci vzdělávacích programů podporovaných z prostředků Evropské unie. Nejen studenti, ale pedagogičtí pracovníci byly velmi mile překvapeni uceleným a rozsáhlým sortimentem pro velké podniky i rodinné farmy a například učitel odborného výcviku pan Vladimír Melichar si velmi pochvaloval odborné znalosti Předslavický zpravodaj/ květen

7 pracovníků firmy, kteří se návštěvníkům intenzivně věnovali. také, například v Předslavicích pálení čarodějnice, čehož si zejména užívali ti nejmenší. Po celou dobu výstavy tak byly k vidění ucelené technologie pro sklizeň píce, zpracování půdy a setí, nechyběla ani vyspělá technika pro dopravu, manipulaci nebo výživu a ochranu rostlin. (zdroj: ) Velikonoce K Velikonocům neodmyslitelně patří tradice jako je řehtání, pomlázka a koledy. Tyto tradice se stále udržují i na Předslavicku. Děti začínají řehtat na Zelený čtvrtek, kdy zvony odlétly do Říma až do Bílé soboty, než se zvony vrátily. V těchto dnech se přestávalo zvonit zvony, a tak byli v minulosti lidé svoláváni na bohoslužby prostřednictví různých nástrojů vydávajících hluk. Řehtání v Úlehli Stavba Máje Tak jako každý rok, i tento se na návsích v Kakovicích, Všechlapech, Úlehli a Předslavicích v podvečer čarodějnic stavěl Máj. Do jejich zdobení se zapojila každá ruka, která byla přítomna, a to od nemenších až po nejstarší. Samotného vyzdvižení se ujali zdatní chlapi, což si nenechala ujít spousta přihlížejících. Nelehký úkol nastal přes noc. Bylo zapotřebí uhlídat Máj před nezvanými záškodníky, což se ovšem podařilo. Díky tomu, můžete naše Máje obdivovat po celý rok. Během stavby máje proběhlo Zdobení Máje v Předslavicích Den Země V nově rekonstruované budově víceúčelového kulturního centra v Předslavicích se k příležitosti oslav svátku Den Země konala 3. května ekologicky motivovaná událost nejen pro děti. Té se zúčastnilo více než dvacet návštěvníků, z níž více než polovina byly děti. Program akce začal krátce po čtrnácté hodině ve společenském sále, kde zastupitel obce Petr Vittek připravil přednášku s besedou na téma třídění odpadů, během níž bylo možné schlédnout také krátká tématická videa. Samozřejmě nechyběly ani soutěže, ve kterých děti získaly například jimi velmi žádané sluneční brýle, počítačovou myš či hodiny na vodu. Z důvodů deštivého počasí bude akce pokračovat společným úklidem obce 11. května, stejně jako minulý rok. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným. Poděkování také patří společnostem Asekol, Ekolamp, Eko-kom a Ekoporadně při Šmidingerově knihovně za zajímavé ceny do soutěží a informační brožury týkající se ekologických témat. Předslavický zpravodaj/ květen

8 Vítání občánků V dubnu 2014 proběhlo vítání občánků. Uvítací delegace ve složení: Vojtěch Limpouch, Pavel Kudrle a Marek Šejna uvítala nové občánky: Matěje Němečka z Předslavic a Samuela Tetoura z Kalců. Dne 30. prosince byla v knihovně vyhodnocena anketa o časopisy, které by měla knihovna odebírat. Anketu vyhrály tyto časopisy: Receptář, a pro děti časopis Sluníčko. Koncem roku byly zakoupeny do knihovny nové knihy. Jedná se převážně o povinnou četbu pro první stupeň základní školy: Staré pověsti české (Jirásek Alois, Aleš Mikoláš), České pohádky (Erben Karel Jaromír, Němcová Božena),Maxipes Fík(Čechura Rudolf, Šalamoun Jiří), Malý princ(saint-exupéry Antoine de), O letadélku Káněti (Říha Bohumil) a další. Knihovna Zpráva za rok 2013 Matěj Němeček Celkový počet návštěv 419 návštěvníků, kteří využili služeb knihovny. Na veřejném internetu bylo: 97 návštěvníků. Celkem bylo půjčeno za celý rok: 1725knih. Z toho naučné literatury pro dospělé: 144 knih, krásné literatury pro dospělé: 380 knih, naučné literatury pro děti: 106 knih, krásné literatury pro děti: 301 knih. časopisů: 794. Knihovna odebírá časopis Sluníčko, Receptář a Vlasta.! Služby v knihovně jsou pro všechny ZDARMA! V knihovně je k dispozici nový soubor knih ze Strakonic Společenská kronika Pokud by si některý z občanů nepřál býti uveden v této rubrice, nechť vysloví svůj nesouhlas, buďto osobně, některému zastupiteli nebo pomocí u: Takovýto nesouhlas budeme až do Vašeho odvolání respektovat leden Kůtová Drahomíra 80 let Všechlapy únor Vávra Vojtěch 60 let Předslavice březen Krakovič Živan 70 let Předslavice Kaisrová Jaroslava 60 let Kakovice květen Hůda Čestmír 75 let Kalce Otevírací doba Pondělí 17:00-18:30 Čtvrtek 17:00-18:30 Obec Předslavice přeje všem jubilantům pevné zdraví! Předslavický zpravodaj/ květen

9 FC Předslavice Průběžné výsledky jarní části sezony 2014/2015 ( IV. třída) Něco z historie Pokračování z Památní knihy politické obce Předslavice I.díl Světová válka r a její účastníci z obcí Předslavice a Úlehle V neděli dne 26. července 1914, jako bleskem rozlétlo se po všech dědinách milé vlasti naší hrozné slovo,,mobilisace. Nejdříve telegramy, později obrovské vyhlášky zvěstovaly mobilisaci do 38. roku včetně, během války následovaly odvody a mobilisace dětí od 18. r. a mužů od roku. Německo ve své pýše chtělo opanovati celý svět na souši i na moři, a do války strhlo svého věrného spojence Rakousko-Uhersko, svého otroka. Záminku vzalo sobě Německo, ztrestání malého Srbska pro zavraždění následníka trůnu rakouského Ferdinanda d Este a jeho choti Žofie, hraběnky Chotkové v Sarajevě, dne 18. června Berlín namluvil 84 letému císaři rak.uher. Františku Josefovi, který chtěl ještě natrhati vavřínů válečných že jde o válku lokalizovanou pouze proti Srbsku tak malou válku a tak rakouský císař podepsal Srbsku ultimatum, ponižující, nepřijatelné. Atentát na následníka trůnu Ferdinanda byl spunktován z Berlína pro neshodu něm. císaře Viléma / krvavého/ s Ferdinandem na zámku v Konopišti r vyvolaném. Německu stavěla se jeho rozpínavosti mocná Anglie s celým světem mimo Rakouska- Uherska. Toto bylo uměle štváno proti Feridinand Srbsku, d Este rakouští diplomaté starali se po celá desetiletí na nátlak Berlína, aby se činila Srbsku všemožná příkoří. Mezitím se připravovalo Německo důkladně k válce. Čekalo až 84 letý stařec, nemožná již osoba, František Josef zavře oči a nastoupí Ferdinand pan na Konopišti, věrný a nerozlučný přítel Vilémův. Již. r naléhal Vilém na Ferdinanda na Konopišti, aby Rakousko s Německem vypovědělo Rusku válku. Poněvadž Ferdinand neměl za manželku arcikněžnu, byli jeho následníci a potomci, vyloučeni z následovnictví na trůně rakouském. Ferdinand, chtěje se postarati o skvělou budoucnost svých dítek, uzavřel tajnou smlouvu s mírumilovným ruským carem Mikulášem v ten smysl, že tento s Ferdinandem po úmrtí císaře Františka Josefa znovu zřídí bývalou říši Polskou, t.j. Halič, ruské a německé Polsko a děti Ferdinandovi a císařovy se stanou jejími vládci. Za těchto poměrů, kdy František Josef se názory dvou těchto výtečníků rozešly, rozešli se i oni v nevůli, jak se dalo z denních listů vycítiti. Berlín během roku se postaral o odstranění Ferdinanda, využiv napitého poměru srbsko-rakouského, uvedeným atentátem sarajevským Jak ve Vídni u dvora želili smrti násl. Ferdinanda, svědčí zprávy zasvěcených, že mrtvoly zavražděných převezeny k pohřbení přes Vídeň v noci, bez účasti dvora. Nastala válka světová, válka plemená, válka nejhroznější, co svět kdy zažil! Předslavický zpravodaj/ květen

10 Rusko přispěchalo bratrským, málopočetným bratrům Srbům na pomoc. Německo současně napadlo Francii přes neutrální Belgii, kde všude loupili, vraždili děti, starce, ženy znásilňovali, porušivše tak všechny platné smlouvy státní a zákony lidskosti, počínali si jako divocí Hunové. I-alie jako člen trojspolku nepřispěla věrným spojencům Německa a Rakousku ku pomoci, naopak připojila se k Francii, Anglii, Rusku jako čtyřdohoda proti nově utvořenému čtyřspolku Rakousko-Německo-Turecko a Bulharsko. Válčilo se na třech hlavních frontách: v Rusku, Alpách a ve Francii. Němci počínali sobě jako krvelačné šelmy, užívajíce vedle nejnovějších zbraní, otravných plynů. Stříkali do zákopů hořlaviny, z aroplánů házeli v noci na bezbranné města bomby, na moři jako středověcí piráti, měli ponorky, z nichž pod vodou vystřelovali torpédové střely, které největší koráby, obsazené nic netušícími nevinnými cestujícími, rozrážili a potopovali., odstřelovali zajaté raněné, obyvatelstvo houfně jako divokou zvěř odstřelovali. Krajiny válkou stižené tak zpustošili, že byly k nepoznání. Lesy zmizely, sestříleli kopce, zatarasili střelami řečiště, takže řeky našly jinou cestu jinudy, zmizela města a vesnice. Tak za pomoc boží, jak hlásali, dobývaly vítězství za vítězstvím. Svojí zpupností pobouřili proti sobě celý svět. Českými vojáky vymetali kouty, t. j. posílali je do předních řadna nůž-. Na věci se nic nezměnilo ani, když dne 21. listopadu 1916 zemřel rakouský Franz-Josef a nastoupil Karel poslední alkoholik. I u nás zářila německá kultura u podobě přeplněných žalářů, zavšivených nečistých to lidomoren, v Karel udavačství, I. odstřelování a šibenicích. Byli jsme prohlášen velezrádci a slibován nám po válce šibenice a úplné poněmčení. ( V Č. Budějovicích tehdy s 2/3 většinou německou, slibovali Němci tamějším Čechům, že ani strom přes silnici vedoucí nestačí ke Krumlovu, k pověšení všech velezrádných Čechů). Naši političtí předáci a inteligence schytáni, mučeni a vězněni, posíláni do front a hlavně do předních řad aby se snáze zbavili velezrádců. Přemnozí z nich unikli jen šibenici pohrůžkou dohody, která slibovala Rakousku, že za každého odpraveného českého předáka oplatí smrtí zajatého šlechtice rakous. Proto předním vězněným českým vůdcům udělil Karel milost. Darmo dosud neutrální Amerika se svým presidentem Wilsonem varovala Německo, aby zanechalo pirátského řádění na moři. K výzvě presidenta Wilsona vypravila se demokratická Amerika na pomoc trpícímu lidstvu, na penězích a životech značně američtí Češi, A poněvadž žádný strom neroste až do nebe nenarost strom německé pýchy přes hlavy celého světa- padl, či opakovaly se dějiny válek Napoleonských před 100 lety. Zajatí či vlastně přeběhlí vojíni čeští utvořili v Rusku, Italii a Francii legie a zasáhli mocně do boje proti Německu, odvěkým nepřátelům Slovanstva. Vzpomínám, co nám učitelům říkával rakouský hejtman Karhan v Písku: Co jsou nám platny kanony, když nemá vojín přesvědčení a lásku k vlasti. Legie organisovali zajatí inteligenti čeští, české legie svojí neobyčejnou udatností a opovrhováním svých mladých životů uvedl jméno Čech, které po 300 let bylo šlapáno do světa. Celý svět uveden legionáři v užas, čtyřdohoda s Amerikou si nás povšimla. Nehynoucí zásluhy o tom měl prof. Tomáš Masaryk, který opustil domov i rodinu posiloval legionáře na všech frontách. Znám v celém vzdělaném světě jako filosof a vědátor, znalec mnoho řečí, cestoval v cizině, T. G. Masaryk poučoval cizinu, přesvědčoval o našich 300 letých útrapách, o našem pokoření, co zatím Rakousko vypsalo naň zatykač a cenu za jeho hlavu. Jako žádné násilí netrvá na světě věčně, tak i zde 300 letá poroba ukončena. Dohoda za nadlidské námahy a tisíců obětovaných mladých života našich nejlepších lidí legionářů- zvítězila za vydatné pomoci Ameriky. Dávnou válkou vyhladovělé vojsko rakouské i německé bylo úplně zdemoralisovano boe neschopno. Ve frontě panoval nedostatek, vši, bída. V přečetných nemocnicích hladem a hrubým nakládáním léčili nemocné. Hned při první mobilisaci nastoupil vojenskou službu dne třídní učitel Fr. Kestner, navrátil se po převratu dne Po čas světové války vyučoval většinou zde ř.uč. Josef Matásek sám. Pravidelné vyučování nastalo Doma byli občané na venku pouhými držiteli svého movitého majetku. Rekvisice stíhala vesnice, rekviroval se dobytek, obilí, staré pláty na železné 2Oti a 10ti hal předměty kovové, píšťaly z varhan. Vydána nařízení kolik kdo smí jísti, kolik se mohou semllítí podle mlecího výkazu. Lidé zazdívali své obilí, aby uhájili živobytí, vozili obilí do mlýna v noci, tajně. Předslavický zpravodaj/ květen

11 Přišla-li kontrola do mlýna aneb potkala-li povoz bez mlecího výkazu, zabavila vše. Že se vše neobešlo bez protekce, že mnozí rekvirující zabavili libovolně vše mnohdy, bývalo dosti zhusta. V městech byli odkázání pouze na chlebenky, moučenky, cukřenky, mastěnky, mýdlenky, tabačenky aj. enky, kterých bylo natištěno sice dosti, ale živobytí nebylo ježto vše vláda zabavila pro molocha válečného. V městech stávali ve dvojstupu fronty před krámy, již večer na celou noc do příštího jitra a konečně se na ně ještě nedostalo. Nastala úmrtnost novorozeňat pro nedostatek výživy. Lid jezdil na venkov nakupovat potravin. Vyskytli se v různých místech ve všech stavech lidi, kteří daleko odhodili svá srdce, a vložili místo něho kámen., kteří těžili z bídy bližního keťasové. Velikou většinou však venkov zachoval se šlechetně k městům, s nimi se o to málo, které mu zbývalo, dělil, odprodal. Veškeré potřeby praktického života, nitě, látky, plátna, kůže, vůbec vše, nač pomyslíš, skoupili spekulanti, hlavně polští židé, pijavice s ohnutými nosy, pejzy na spáncích, zahalení v dlouhé špinavé kaftany s jistými zvířátky po celém těle rozlezlými. Tyto hosty přijala vláda s otevřenou náručí do ochrany. Ve Vídni tiskli ve dne v noci papírové peníze koruna se stala bezcennou. Následkem toho všeho nastala hrozná drahota všeho 100x až 400x. Keťasové se stávali přes noc milionáři, kdežto chudina a lidé poctiví živořili, byli ožebračeni. Do chleba doma i na frontě mlela se sláma a Bůh ví co ještě. Vojíni chodili z nemocnic dům od domu prosíce o chléb. Úroda byla stále menší a nebylo lidí, pracovníků, nebylo dobytka hnojiv, vše spělo ku konci. Ve školách nebylo učitelů, kteří byli doma musili po celé týdny rekvirovat obilí, mládež pustla. Rovněž upadla láska k bližnímu u mladíků jsoucích na frontě kteří museli vraždit, zvykli zahalečnému životu a alkoholu v poli. V říjnu, asi 14. probral se ze zamračené po 4,5 roku oblohy evropské první paprsek mírový. Proběhla klamná zpráva, že uzavřen jest mír. Vše se radovalo, bohužel jen chvíli/ Rakouský Karel nabízel dohodě mír se slibem, že jednotlivým národům říše rakouské zaručí samosprávu, svobodu aj. / Než Češi-zásluhou prof. Masaryka-měli již slíbenu od dohody i Ameriky svoji samostatnou republiku, dávno vytouženou svobodu, který byla krvavě vykoupena, pro kterou vykrvácelo tisíce našich nejlepších synů až z krve jejich vyzářil první paprsek našemu národu dne 28. října Toho dne prohlášena jest Československá republika, zřízen z předních našich lidí národní /revoluční/ výbor, který převzal správu státu do svých rukou. Vše se radovalo, všichni toužebně očekávali návratu svých milých přemnozí čekali a nedočkali se válka tisíce rodit připravila o živitele, způsobila tisíce mrzáků a tisíceré bědy. Převrat stal se v naprostém pořádku, nekrvavě. Národ vděčnosti zvolil svého presidenta prvního presidenta republiky Tomáše Masaryka, který si získal největších zásluh o naší touženou samostatnost. (zdroje fotografií: Pokračování v dalším čísle zpravodaje! Účastníci společného setkání v předslavické jídelně mnohokrát děkují našim kuchařinkám za příjemně strávené odpoledne. za účastníky Rudolf Hruška Farma u lištičky v Úlehlích u Předslavic oznamuje: V nově otevřené Farmě u lištičky je nyní otevřen i Klub u lištičky, který zve všechny na návštěvu. Ve všedních dnech otevřeno od hod. v sobotu a v neděli od hod. Nabídka: nealkoholické nápoje široký výběr destilátů 12 plzeňské pivo, 10 Kozel nanuky, zmrzlina pizza Prodáváme domácí kozí a kravské sýry sortiment a objednávky najdete na našich stránkách. Mgr. Lenka Šrotová GENERALI POJIŠŤOVNA Pojištění majetku, osob, automobilů, odpovědnosti za škodu, pojištění firem a podnikatelů., stavební spoření a úvěry. Předslavice 13, Volyně Tel: Mail: Předslavický zpravodaj/ květen

12 Fotogalerie Hasičský ples Masopust 2014 Masopust 2014 Maňáskové divadlo Pepíno Řehtání v Marčovicích Máj v Předslavicích Pomlázka v Předslavicích Den Země 2014 Předslavický zpravodaj/ květen

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Moje zápisky. Antonín Coufal. Nakladatelství NOOS, s.r.o. ISBN

Moje zápisky. Antonín Coufal. Nakladatelství NOOS, s.r.o. ISBN Antonín Coufal Moje zápisky Nakladatelství NOOS, s.r.o. ISBN 987-80-88117-04-9 Tomáš Martinec, Praha 2016. Veškerá práva si vyhrazuje autor. Opisování a jakékoliv rozmnožování bez jeho svolení není dovoleno

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17 OBEC PŘEDSLAVICE 387 01 Předslavice č.p.17 Zápis ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předslavice, konaného dne 29.11.2013 v 18:20 hod. v zasedací místnosti OÚ Předslavice. Přítomnost členů zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17 OBEC PŘEDSLAVICE 387 01 Předslavice č.p.17 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předslavice, konaného dne 20.12.2013 v 18:20 hod. v zasedací místnosti OÚ Předslavice. Přítomnost členů zastupitelstva

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění:

Plán činnosti: Měsíc: Úkol: Zodpovídá: Termín: Plnění: Září: - Expedice Norsko 2013 Pivková, Kopecká 25. 8.-7. 9. 2013 splněno - Zástupci žáků do Ekotýmu TU 3. 9. 2013 splněno - plán EVVO na školní rok 2013/2014 Pivková, Kopecká 25. 9. 2013 splněno - pokračování

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_104 Třída / ročník 8.A, B / VIII. Datum vytvoření 26.12.2012

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016 BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 1/2016 Milí spoluobčané, máte v rukou jarní číslo zpravodaje Branišovské novinky a zároveň jubilejní vydání, jelikož je to přesně rok, co jste do svých stránek dostali úplně první

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Téma: První světová válka

Téma: První světová válka Téma: První světová válka Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Počátek konfliktu 28. června 1914

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem vi./"" V(VES,f,vO s(;.jmuto, =1. 1.J, 2001 Ít1. 11. '2CL) 1 V =t,c,sil,'p1í"fl. ~C\hA;lf"'O : S.10 2tc1 ~-~~~ Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Únor 2009 1 Kolektivní systém EKOLAMP je nezisková společnost zajišťující sběr,

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Den dětí a kácení máje 30.5.

Den dětí a kácení máje 30.5. Den dětí a kácení máje 30.5. V sobotu 30. 5. 201 5 jsme opět mohli společně oslavit Den dětí. Dobrovolní hasiči společně s kulturní komisí a obcí připravili na fotbalovém hřišti odpoledne plné her a atrakcí.

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více