PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj"

Transkript

1 1/2014č.1/2014 Iročník 5. PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Proběhlé kulturní akce v obci Zpráva o činnosti knihovny Světová válka r Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

2 PŘEDSLAVICKÝ zpravodaj z p r a v o d a j Čtyřměsíčník vydávaný Obcí obcí Předslavice (zdarma) Šéfredaktor: Petr Bc. Vittek Petr Vittek Foto: Petr Bc. Vittek Petr Vittek Redakční rada: zastupitelstvo obce Adresa: Obec Předslavice, Předslavice 17, 17, Volyně,IČO: tel. tel , 032, OÚ: OÚ: úřední hodiny oú: oú: pondělí 19:00 20:00 Povoleno MK MK ČR ČR E E Nákladem 140ks 130ks Vydáno dne: dne: Neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka dalšího čísla: Z o b s a h u Informace obecního úřadu Ze života obce Knihovna, jubilea, spolky Historie 12 Fotogalerie Ceník služeb 2014 Trvale hlášení občané Odběr vody 15 Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné na osobu 100 Kč/rok Komunální odpad za osobu 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Rekreační chalupa Odběr vody 15Kč/m 3 Paušální poplatek za odběrné místo vody 100 Kč/rok Stočné za objekt 200 Kč/rok Komunální odpad za objekt 400 Kč/rok Poplatek za psa 60 Kč/rok Milé čtenářky a čtenáři, v novém roce se Vám opět do rukou dostává nové číslo našeho Předslavického zpravodaje. Kdo by to řekl, že je vydáván již pátým rokem? Čas opravdu plyne jako voda. A co naleznete v novém čísle? V tomto čísle budete informováni obecním úřadem například o povinnosti platby místních poplatků či daně z nemovitých věcí. Také si přečtete informace o blížících se volbách do Evropského parlamentu. Naleznete zde oblíbenou rubriku Ze života obce, díky které máte přehled o proběhlých kulturně -společenských akcích. K přečtení se zde nachází rovněž zpráva o činnosti knihovny za rok 2013 či tabulky o tom, jak si vedou naši fotbalisti. Tento rok si připomínáme 100let od vypuknutí první světové války. Proto rubrikou Něco z historie do období Velké války nahlédneme prostřednictvím kroniky. Příjemné strávení chvil při čtení zpravodaje přeje (změna termínů vyhrazena!) S pozdravem Petr Vittek, šéfredaktor Nadcházející kulturní akce v obci červenec: Maňáskové divadlo (Pepíno) Dětský den na hřišti v Předslavicích (SDH) červenec-srpen: Obecní zájezd (obec) červenec-září: Předslavicko v květinách (obec) -dále fotbalové zápasy a hasičské soutěže - informujte se u členů těchto sdružení Petr Vittek

3 Poplatky za odpady, stočné a psa Upozorňujeme občany, aby nezapomněli zaplatit poplatky za odpady, stočné a psa na rok 2014 dle platného ceníku služeb. Pokud nedojde k jejich zaplacení bude vystaven platební výměr, kterým se začne dlužná částku vymáhat, což samozřejmě zbytečně navýší náklady. Proto žádáme poplatníky, aby tak učinili a nemuselo k tomuto řízení dojít. Platba možná jako minulý rok a to: složenkou, na bankovní účet nebo přímo na OÚ v Předslavicích. Platba daně z nemovitosti Finanční úřad ve Strakonicích informuje občany o platbě daně z nemovitých věcí v roce Složenky s předpisem platby dostane plátce poštou na svoji adresu nejpozději do 25. května Toto byly pouze velmi stručné informace z informačních letáků a veřejné vyhlášky FÚ Strakonice. Celé znění veřejné vyhlášky s informačními letáky je na úřední desce u obecního úřadu nebo na webu obce úřední deska. Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vybavení domácnosti, ale i způsob jejího osvětlení. Je třeba zajistit nejen potřebný světelný komfort, ale také musíme brát ohled na spotřebu elektrické energie. Podle informací společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a ekologickou recyklaci osvětlovacích zařízení, spotřebovávají úsporné světelné zdroje o % méně elektrické energie v porovnání se standardní žárovkou. Kvalita světla, které poskytují, je navíc stejná. Klasické wolframové žárovky proto byly postupně nahrazeny úspornými světelnými zdroji: jde zejména o kompaktní a lineární zářivky a světelné zdroje na bázi LED technologie. Ty nabízejí potřebný světelný komfort a zároveň šetří elektrickou energii. S rapidním růstem počtu úsporných žárovek proto roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží: obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Úsporky se musí odborně recyklovat Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do koše společně se směsným odpadem, úsporné světelné zdroje je třeba odborně zlikvidovat. Zásadním důvodem pro recyklaci je toxická rtuť, která je uvnitř světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná. Zdraví a životní prostředí rtuť ohrožuje jen při neodborné likvidaci a pouze ve vysokém množství. V úsporných zářivkách je rtuti jenom zanedbatelné množství (cca 2 5 mg), například v klasickém teploměru je rtuti 500krát více. Dalším důvodem k recyklaci je obsah cenných druhotných surovin. V Česku lze nefunkční úsporné světelné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem. Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na Bohužel, kvůli nevědomosti či lenosti spotřebitelů, končí každoročně na skládkách až 60 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. To představuje značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu prakticky pěti vodních nádrží Lipno. Rozbitá úsporka není pohroma Úsporné zářivky jsou velmi odolné a při běžné manipulaci únik rtuti nehrozí. Nicméně při náhodném rozbití je vhodné místnost vyvětrat, střepy zamést například do zavařovací sklenice a odvézt na sběrný dvůr. V každém případě vysloužilé zářivky, ať už rozbité nebo vcelku, do běžného odpadu ani na skládku nepatří. Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody, vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Větší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy, která je nebezpečná především pro nervovou soustavu. Předslavický zpravodaj/ květen

4 Obec Předslavice má malou sběrnou nádobu umístněnou v přízemí budovy obecního úřadu naproti knihovně. Už jste využili E+B box? E-box: nádoba určená pro sběr drobného elektrozařízení (varné konvice, kalkulačky, klávesnice, mp3 přehrávače, telefony, DVD přehrávače, ). Na tomto boxu je umístěn tzv. B-box do něj se vhazují baterie a akumulátory o o umístění: v přízemí Obecního úřadu v Předslavicích naproti knihovně (ihned za vstupními dveřmi) zpřístupněno: Pondělí: 17:00-18:30 a 19:00-20:00 Čtvrtek: 17:00 18:30 SMS rozhlas Obec Předslavice poskytuje svým občanům a chalupářům novou službu hlášení prostřednictvím SMS zpráv. Do tohoto systému se přihlásilo již více jak 40 zájemců. Tato služba slouží především ke krizové komunikaci, ale také k informování např. o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu či kulturně-společenských akcích. V případě zájmu o tuto službu poskytněte svůj mobilní kontakt prostřednictvím informačního lístku přiloženého v tomto zpravodaji. Vyplněný lístek odevzdávejte na Obecním úřadě v Předslavicích. Návrhy na obecní zájezd Obec Předslavice plánuje na velké prázdniny pro rok 2014 již IV. obecní zájezd. Prosíme případné účastníky o zaslání názoru, kam bychom tento rok vyrazili a kdy. Samozřejmě výlet je primárně určen opět hlavně pro děti (nejen). Již nyní se objevily dva návrhy. muzeum lehkého opevnění Annín Své názory zasílejte na nebo volejte na (Petr Vittek). Volby do Evropského parlamentu I. den voleb: pátek 23. května 2014 (od 14:00 hodin do 22:00 hodin) II. den voleb: sobota 24. května 2014 (od 08:00 hodin do 14:00 hodin) Okrsek č.1: volební místnost v budově Obecního úřadu v Předslavicách čp.17 Soutěž pro děti Pro děti byla ku příležitosti Dne Země v sobotu 3.5. na přednášce o třídění odpadu vyhlášena soutěž. Rozhodnutí je na Vás zábavný park Bayen, Německo Zapojit se mohou tím, že odevzdají vlastní obrázek s tématikou ochrany životního prostředí, například třídění odpadů. Obrázky odevzdávejte do konce června, buďto do obecní knihovny nebo v obálce označené soutěž Den Země, do poštovní schránky obecního úřadu. Všechny obdržené obrázky budou oceněny a posléze vystaveny Předslavický zpravodaj/ květen

5 Ze života obce Aneb jak žijeme na Předslavicku Vyhodnocení čtenářů Na konci minulého roku vyhodnotila paní Frnochová nejlepší čtenáře za rok Ti obdrželi poukazy na nákup knih. Hasičský ples Dne 11. ledna 2014 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Předslavice v KD Čepřovice v pořadí již X. hasičský ples. Celým večerem prováděla známá dvojice ve složení Hana Maroušková a Václav Boška. K tanci a poslechu hrála opět kapela FATIMA. V hlavní tombole bylo celkem 33 cen (televizor, mini auto, sele na prkně, kávovar, ). Tento ples navštívilo téměř 250 lidí. 1. místo paní Čajanová Jiřina (a) : 157 knih 2. místo paní Březinová Olga (b) : 135 knih 3. místo slečna Plecerová Patricie (c) : 84 knih 3. místo paní Jůzková Renata (d) : 84 knih Gratulujeme! Masopust Dne prošel celou obcí masopustní průvod v počtu okolo dvaceti masek. Předslavický zpravodaj/ květen

6 Divadlo Pepíno Velikonoční představení loutkového divadla Pepíno bylo významné nejen tím, že nastudovalo a sehrálo v pořadí již desátou pohádku, ale i tím, že Lenku Jablečníkovou vystřídala v posledním týdnu příprav náhradní manželka. Přestože měla, také Lenka, minimum času na přípravu, svoji roli babičky zvládla na jedničku. Členové divadla se s ní ve středu rozloučili slavnostním předáním plyšové sovičky, která nesla i královskou vyhlášku. Studenti objevují svět moderní zemědělské techniky v Předslavicích První den, v pořadí již XIII. ročníku Velké jarní výstavy zemědělské techniky a technologií, pořádané firmou LIVA Předslavice, se nesl ve znamení návštěvy významných jihočeských středních škol a učilišť spojených se vzděláváním budoucích zemědělských odborníků. Tradičními návštěvníky populární výstavy jsou žáci a studenti SOU Blatná. Podle slov ředitele školy Ing. Václava Knížete, navštěvují výstavu pravidelně i s ohledem na dlouhodobou, úzkou spolupráci s touto rodinnou firmou. Královská vyhláška My král Jiří z Království bujných koz slavnostně prohlašujeme: Nechť ti tato královská listina navždy připomíná, že členové divadla Pepíno: vodník Štěpán, pekař a zbrojnoš náhradní manžel Petr, král Jirka, sluha Andy, princezna Zuzka, Honza Mirka, na tvoji roli náhradní manželky i opravdové babičky nikdy nezapomenou. Toť naše vůle Král Jiří Pohádka Jak Honza vodníka Čvachtala přemohl : (zleva) Lenka Čápová, Zuzana Hrašová, Miroslava Telingerová, Štěpán Vitouš, Petr Jablečník, Andrea Lišková a Jiří Hůla Mgr. Jiří Hůla Především projevil radost z živého zájmu studentů o vystavenou techniku od traktorů Case IH a Valtra přes techniku pro sklizeň píce Krone a zpracování půdy Lemken až po manipulační techniku značek Merlo a Weidemann. Pojetí výstavy jako takové se velmi líbilo i studentovi Josefu Cibochovi, který pochází z rodinné farmy. Celkový dojem shrnul následovně líbilo se mi skoro všechno, zejména lisy s řezáním, obraceče a shrnovače. Poprvé na vyhlášenou výstavu přijeli studenti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Trhových Svinů a to v rámci vzdělávacích programů podporovaných z prostředků Evropské unie. Nejen studenti, ale pedagogičtí pracovníci byly velmi mile překvapeni uceleným a rozsáhlým sortimentem pro velké podniky i rodinné farmy a například učitel odborného výcviku pan Vladimír Melichar si velmi pochvaloval odborné znalosti Předslavický zpravodaj/ květen

7 pracovníků firmy, kteří se návštěvníkům intenzivně věnovali. také, například v Předslavicích pálení čarodějnice, čehož si zejména užívali ti nejmenší. Po celou dobu výstavy tak byly k vidění ucelené technologie pro sklizeň píce, zpracování půdy a setí, nechyběla ani vyspělá technika pro dopravu, manipulaci nebo výživu a ochranu rostlin. (zdroj: ) Velikonoce K Velikonocům neodmyslitelně patří tradice jako je řehtání, pomlázka a koledy. Tyto tradice se stále udržují i na Předslavicku. Děti začínají řehtat na Zelený čtvrtek, kdy zvony odlétly do Říma až do Bílé soboty, než se zvony vrátily. V těchto dnech se přestávalo zvonit zvony, a tak byli v minulosti lidé svoláváni na bohoslužby prostřednictví různých nástrojů vydávajících hluk. Řehtání v Úlehli Stavba Máje Tak jako každý rok, i tento se na návsích v Kakovicích, Všechlapech, Úlehli a Předslavicích v podvečer čarodějnic stavěl Máj. Do jejich zdobení se zapojila každá ruka, která byla přítomna, a to od nemenších až po nejstarší. Samotného vyzdvižení se ujali zdatní chlapi, což si nenechala ujít spousta přihlížejících. Nelehký úkol nastal přes noc. Bylo zapotřebí uhlídat Máj před nezvanými záškodníky, což se ovšem podařilo. Díky tomu, můžete naše Máje obdivovat po celý rok. Během stavby máje proběhlo Zdobení Máje v Předslavicích Den Země V nově rekonstruované budově víceúčelového kulturního centra v Předslavicích se k příležitosti oslav svátku Den Země konala 3. května ekologicky motivovaná událost nejen pro děti. Té se zúčastnilo více než dvacet návštěvníků, z níž více než polovina byly děti. Program akce začal krátce po čtrnácté hodině ve společenském sále, kde zastupitel obce Petr Vittek připravil přednášku s besedou na téma třídění odpadů, během níž bylo možné schlédnout také krátká tématická videa. Samozřejmě nechyběly ani soutěže, ve kterých děti získaly například jimi velmi žádané sluneční brýle, počítačovou myš či hodiny na vodu. Z důvodů deštivého počasí bude akce pokračovat společným úklidem obce 11. května, stejně jako minulý rok. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným. Poděkování také patří společnostem Asekol, Ekolamp, Eko-kom a Ekoporadně při Šmidingerově knihovně za zajímavé ceny do soutěží a informační brožury týkající se ekologických témat. Předslavický zpravodaj/ květen

8 Vítání občánků V dubnu 2014 proběhlo vítání občánků. Uvítací delegace ve složení: Vojtěch Limpouch, Pavel Kudrle a Marek Šejna uvítala nové občánky: Matěje Němečka z Předslavic a Samuela Tetoura z Kalců. Dne 30. prosince byla v knihovně vyhodnocena anketa o časopisy, které by měla knihovna odebírat. Anketu vyhrály tyto časopisy: Receptář, a pro děti časopis Sluníčko. Koncem roku byly zakoupeny do knihovny nové knihy. Jedná se převážně o povinnou četbu pro první stupeň základní školy: Staré pověsti české (Jirásek Alois, Aleš Mikoláš), České pohádky (Erben Karel Jaromír, Němcová Božena),Maxipes Fík(Čechura Rudolf, Šalamoun Jiří), Malý princ(saint-exupéry Antoine de), O letadélku Káněti (Říha Bohumil) a další. Knihovna Zpráva za rok 2013 Matěj Němeček Celkový počet návštěv 419 návštěvníků, kteří využili služeb knihovny. Na veřejném internetu bylo: 97 návštěvníků. Celkem bylo půjčeno za celý rok: 1725knih. Z toho naučné literatury pro dospělé: 144 knih, krásné literatury pro dospělé: 380 knih, naučné literatury pro děti: 106 knih, krásné literatury pro děti: 301 knih. časopisů: 794. Knihovna odebírá časopis Sluníčko, Receptář a Vlasta.! Služby v knihovně jsou pro všechny ZDARMA! V knihovně je k dispozici nový soubor knih ze Strakonic Společenská kronika Pokud by si některý z občanů nepřál býti uveden v této rubrice, nechť vysloví svůj nesouhlas, buďto osobně, některému zastupiteli nebo pomocí u: Takovýto nesouhlas budeme až do Vašeho odvolání respektovat leden Kůtová Drahomíra 80 let Všechlapy únor Vávra Vojtěch 60 let Předslavice březen Krakovič Živan 70 let Předslavice Kaisrová Jaroslava 60 let Kakovice květen Hůda Čestmír 75 let Kalce Otevírací doba Pondělí 17:00-18:30 Čtvrtek 17:00-18:30 Obec Předslavice přeje všem jubilantům pevné zdraví! Předslavický zpravodaj/ květen

9 FC Předslavice Průběžné výsledky jarní části sezony 2014/2015 ( IV. třída) Něco z historie Pokračování z Památní knihy politické obce Předslavice I.díl Světová válka r a její účastníci z obcí Předslavice a Úlehle V neděli dne 26. července 1914, jako bleskem rozlétlo se po všech dědinách milé vlasti naší hrozné slovo,,mobilisace. Nejdříve telegramy, později obrovské vyhlášky zvěstovaly mobilisaci do 38. roku včetně, během války následovaly odvody a mobilisace dětí od 18. r. a mužů od roku. Německo ve své pýše chtělo opanovati celý svět na souši i na moři, a do války strhlo svého věrného spojence Rakousko-Uhersko, svého otroka. Záminku vzalo sobě Německo, ztrestání malého Srbska pro zavraždění následníka trůnu rakouského Ferdinanda d Este a jeho choti Žofie, hraběnky Chotkové v Sarajevě, dne 18. června Berlín namluvil 84 letému císaři rak.uher. Františku Josefovi, který chtěl ještě natrhati vavřínů válečných že jde o válku lokalizovanou pouze proti Srbsku tak malou válku a tak rakouský císař podepsal Srbsku ultimatum, ponižující, nepřijatelné. Atentát na následníka trůnu Ferdinanda byl spunktován z Berlína pro neshodu něm. císaře Viléma / krvavého/ s Ferdinandem na zámku v Konopišti r vyvolaném. Německu stavěla se jeho rozpínavosti mocná Anglie s celým světem mimo Rakouska- Uherska. Toto bylo uměle štváno proti Feridinand Srbsku, d Este rakouští diplomaté starali se po celá desetiletí na nátlak Berlína, aby se činila Srbsku všemožná příkoří. Mezitím se připravovalo Německo důkladně k válce. Čekalo až 84 letý stařec, nemožná již osoba, František Josef zavře oči a nastoupí Ferdinand pan na Konopišti, věrný a nerozlučný přítel Vilémův. Již. r naléhal Vilém na Ferdinanda na Konopišti, aby Rakousko s Německem vypovědělo Rusku válku. Poněvadž Ferdinand neměl za manželku arcikněžnu, byli jeho následníci a potomci, vyloučeni z následovnictví na trůně rakouském. Ferdinand, chtěje se postarati o skvělou budoucnost svých dítek, uzavřel tajnou smlouvu s mírumilovným ruským carem Mikulášem v ten smysl, že tento s Ferdinandem po úmrtí císaře Františka Josefa znovu zřídí bývalou říši Polskou, t.j. Halič, ruské a německé Polsko a děti Ferdinandovi a císařovy se stanou jejími vládci. Za těchto poměrů, kdy František Josef se názory dvou těchto výtečníků rozešly, rozešli se i oni v nevůli, jak se dalo z denních listů vycítiti. Berlín během roku se postaral o odstranění Ferdinanda, využiv napitého poměru srbsko-rakouského, uvedeným atentátem sarajevským Jak ve Vídni u dvora želili smrti násl. Ferdinanda, svědčí zprávy zasvěcených, že mrtvoly zavražděných převezeny k pohřbení přes Vídeň v noci, bez účasti dvora. Nastala válka světová, válka plemená, válka nejhroznější, co svět kdy zažil! Předslavický zpravodaj/ květen

10 Rusko přispěchalo bratrským, málopočetným bratrům Srbům na pomoc. Německo současně napadlo Francii přes neutrální Belgii, kde všude loupili, vraždili děti, starce, ženy znásilňovali, porušivše tak všechny platné smlouvy státní a zákony lidskosti, počínali si jako divocí Hunové. I-alie jako člen trojspolku nepřispěla věrným spojencům Německa a Rakousku ku pomoci, naopak připojila se k Francii, Anglii, Rusku jako čtyřdohoda proti nově utvořenému čtyřspolku Rakousko-Německo-Turecko a Bulharsko. Válčilo se na třech hlavních frontách: v Rusku, Alpách a ve Francii. Němci počínali sobě jako krvelačné šelmy, užívajíce vedle nejnovějších zbraní, otravných plynů. Stříkali do zákopů hořlaviny, z aroplánů házeli v noci na bezbranné města bomby, na moři jako středověcí piráti, měli ponorky, z nichž pod vodou vystřelovali torpédové střely, které největší koráby, obsazené nic netušícími nevinnými cestujícími, rozrážili a potopovali., odstřelovali zajaté raněné, obyvatelstvo houfně jako divokou zvěř odstřelovali. Krajiny válkou stižené tak zpustošili, že byly k nepoznání. Lesy zmizely, sestříleli kopce, zatarasili střelami řečiště, takže řeky našly jinou cestu jinudy, zmizela města a vesnice. Tak za pomoc boží, jak hlásali, dobývaly vítězství za vítězstvím. Svojí zpupností pobouřili proti sobě celý svět. Českými vojáky vymetali kouty, t. j. posílali je do předních řadna nůž-. Na věci se nic nezměnilo ani, když dne 21. listopadu 1916 zemřel rakouský Franz-Josef a nastoupil Karel poslední alkoholik. I u nás zářila německá kultura u podobě přeplněných žalářů, zavšivených nečistých to lidomoren, v Karel udavačství, I. odstřelování a šibenicích. Byli jsme prohlášen velezrádci a slibován nám po válce šibenice a úplné poněmčení. ( V Č. Budějovicích tehdy s 2/3 většinou německou, slibovali Němci tamějším Čechům, že ani strom přes silnici vedoucí nestačí ke Krumlovu, k pověšení všech velezrádných Čechů). Naši političtí předáci a inteligence schytáni, mučeni a vězněni, posíláni do front a hlavně do předních řad aby se snáze zbavili velezrádců. Přemnozí z nich unikli jen šibenici pohrůžkou dohody, která slibovala Rakousku, že za každého odpraveného českého předáka oplatí smrtí zajatého šlechtice rakous. Proto předním vězněným českým vůdcům udělil Karel milost. Darmo dosud neutrální Amerika se svým presidentem Wilsonem varovala Německo, aby zanechalo pirátského řádění na moři. K výzvě presidenta Wilsona vypravila se demokratická Amerika na pomoc trpícímu lidstvu, na penězích a životech značně američtí Češi, A poněvadž žádný strom neroste až do nebe nenarost strom německé pýchy přes hlavy celého světa- padl, či opakovaly se dějiny válek Napoleonských před 100 lety. Zajatí či vlastně přeběhlí vojíni čeští utvořili v Rusku, Italii a Francii legie a zasáhli mocně do boje proti Německu, odvěkým nepřátelům Slovanstva. Vzpomínám, co nám učitelům říkával rakouský hejtman Karhan v Písku: Co jsou nám platny kanony, když nemá vojín přesvědčení a lásku k vlasti. Legie organisovali zajatí inteligenti čeští, české legie svojí neobyčejnou udatností a opovrhováním svých mladých životů uvedl jméno Čech, které po 300 let bylo šlapáno do světa. Celý svět uveden legionáři v užas, čtyřdohoda s Amerikou si nás povšimla. Nehynoucí zásluhy o tom měl prof. Tomáš Masaryk, který opustil domov i rodinu posiloval legionáře na všech frontách. Znám v celém vzdělaném světě jako filosof a vědátor, znalec mnoho řečí, cestoval v cizině, T. G. Masaryk poučoval cizinu, přesvědčoval o našich 300 letých útrapách, o našem pokoření, co zatím Rakousko vypsalo naň zatykač a cenu za jeho hlavu. Jako žádné násilí netrvá na světě věčně, tak i zde 300 letá poroba ukončena. Dohoda za nadlidské námahy a tisíců obětovaných mladých života našich nejlepších lidí legionářů- zvítězila za vydatné pomoci Ameriky. Dávnou válkou vyhladovělé vojsko rakouské i německé bylo úplně zdemoralisovano boe neschopno. Ve frontě panoval nedostatek, vši, bída. V přečetných nemocnicích hladem a hrubým nakládáním léčili nemocné. Hned při první mobilisaci nastoupil vojenskou službu dne třídní učitel Fr. Kestner, navrátil se po převratu dne Po čas světové války vyučoval většinou zde ř.uč. Josef Matásek sám. Pravidelné vyučování nastalo Doma byli občané na venku pouhými držiteli svého movitého majetku. Rekvisice stíhala vesnice, rekviroval se dobytek, obilí, staré pláty na železné 2Oti a 10ti hal předměty kovové, píšťaly z varhan. Vydána nařízení kolik kdo smí jísti, kolik se mohou semllítí podle mlecího výkazu. Lidé zazdívali své obilí, aby uhájili živobytí, vozili obilí do mlýna v noci, tajně. Předslavický zpravodaj/ květen

11 Přišla-li kontrola do mlýna aneb potkala-li povoz bez mlecího výkazu, zabavila vše. Že se vše neobešlo bez protekce, že mnozí rekvirující zabavili libovolně vše mnohdy, bývalo dosti zhusta. V městech byli odkázání pouze na chlebenky, moučenky, cukřenky, mastěnky, mýdlenky, tabačenky aj. enky, kterých bylo natištěno sice dosti, ale živobytí nebylo ježto vše vláda zabavila pro molocha válečného. V městech stávali ve dvojstupu fronty před krámy, již večer na celou noc do příštího jitra a konečně se na ně ještě nedostalo. Nastala úmrtnost novorozeňat pro nedostatek výživy. Lid jezdil na venkov nakupovat potravin. Vyskytli se v různých místech ve všech stavech lidi, kteří daleko odhodili svá srdce, a vložili místo něho kámen., kteří těžili z bídy bližního keťasové. Velikou většinou však venkov zachoval se šlechetně k městům, s nimi se o to málo, které mu zbývalo, dělil, odprodal. Veškeré potřeby praktického života, nitě, látky, plátna, kůže, vůbec vše, nač pomyslíš, skoupili spekulanti, hlavně polští židé, pijavice s ohnutými nosy, pejzy na spáncích, zahalení v dlouhé špinavé kaftany s jistými zvířátky po celém těle rozlezlými. Tyto hosty přijala vláda s otevřenou náručí do ochrany. Ve Vídni tiskli ve dne v noci papírové peníze koruna se stala bezcennou. Následkem toho všeho nastala hrozná drahota všeho 100x až 400x. Keťasové se stávali přes noc milionáři, kdežto chudina a lidé poctiví živořili, byli ožebračeni. Do chleba doma i na frontě mlela se sláma a Bůh ví co ještě. Vojíni chodili z nemocnic dům od domu prosíce o chléb. Úroda byla stále menší a nebylo lidí, pracovníků, nebylo dobytka hnojiv, vše spělo ku konci. Ve školách nebylo učitelů, kteří byli doma musili po celé týdny rekvirovat obilí, mládež pustla. Rovněž upadla láska k bližnímu u mladíků jsoucích na frontě kteří museli vraždit, zvykli zahalečnému životu a alkoholu v poli. V říjnu, asi 14. probral se ze zamračené po 4,5 roku oblohy evropské první paprsek mírový. Proběhla klamná zpráva, že uzavřen jest mír. Vše se radovalo, bohužel jen chvíli/ Rakouský Karel nabízel dohodě mír se slibem, že jednotlivým národům říše rakouské zaručí samosprávu, svobodu aj. / Než Češi-zásluhou prof. Masaryka-měli již slíbenu od dohody i Ameriky svoji samostatnou republiku, dávno vytouženou svobodu, který byla krvavě vykoupena, pro kterou vykrvácelo tisíce našich nejlepších synů až z krve jejich vyzářil první paprsek našemu národu dne 28. října Toho dne prohlášena jest Československá republika, zřízen z předních našich lidí národní /revoluční/ výbor, který převzal správu státu do svých rukou. Vše se radovalo, všichni toužebně očekávali návratu svých milých přemnozí čekali a nedočkali se válka tisíce rodit připravila o živitele, způsobila tisíce mrzáků a tisíceré bědy. Převrat stal se v naprostém pořádku, nekrvavě. Národ vděčnosti zvolil svého presidenta prvního presidenta republiky Tomáše Masaryka, který si získal největších zásluh o naší touženou samostatnost. (zdroje fotografií: Pokračování v dalším čísle zpravodaje! Účastníci společného setkání v předslavické jídelně mnohokrát děkují našim kuchařinkám za příjemně strávené odpoledne. za účastníky Rudolf Hruška Farma u lištičky v Úlehlích u Předslavic oznamuje: V nově otevřené Farmě u lištičky je nyní otevřen i Klub u lištičky, který zve všechny na návštěvu. Ve všedních dnech otevřeno od hod. v sobotu a v neděli od hod. Nabídka: nealkoholické nápoje široký výběr destilátů 12 plzeňské pivo, 10 Kozel nanuky, zmrzlina pizza Prodáváme domácí kozí a kravské sýry sortiment a objednávky najdete na našich stránkách. Mgr. Lenka Šrotová GENERALI POJIŠŤOVNA Pojištění majetku, osob, automobilů, odpovědnosti za škodu, pojištění firem a podnikatelů., stavební spoření a úvěry. Předslavice 13, Volyně Tel: Mail: Předslavický zpravodaj/ květen

12 Fotogalerie Hasičský ples Masopust 2014 Masopust 2014 Maňáskové divadlo Pepíno Řehtání v Marčovicích Máj v Předslavicích Pomlázka v Předslavicích Den Země 2014 Předslavický zpravodaj/ květen

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 1/2014 Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou letošní první

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz V y c h á z í č t v r t l e t n ě Č e r v e n 2 0 1 4 www.hrusovanyubrna.cz Obsah Obec 3 Slovo starosty 4 Výběr z usnesení 23/ZO/2013 5 Předvolební inzeráty 5 Meziobecní spolupráce 6 Informace o sběrném

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních klubů

Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních klubů aška 4 / 2014 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice www.raskovice.cz Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední

Více

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013

Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 aška 10 / 2013 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013 Informace jednotlivých spolků a organizací Lampiónový průvod 8. 11. 2013 www.raskovice.cz

Více

3/2014 10 Kč OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov

3/2014 10 Kč OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov 3/2014 10 Kč Čtvrtletník Občan 3/2014 vydává 1. 10. 2014 Obec Prusy-Boškůvky, IČO: 00292222, Povoleno ev.č. VY/01/94. OÚ Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov www.prusy-boskuvky.eu, prusy.boskuvky@iol.cz Příjem

Více

65 let muzea ve Vimperku

65 let muzea ve Vimperku Vimperské noviny Vydává město Vimperk 2/2014 Ročník XIX Zdarma 65 let muzea ve Vimperku První zmínka o muzeu ve Vimperku je v letošním roce stará přesně 100 let. Dne 20. července 1914 starosta města Dominik

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Z á ř í 2 0 1 3. www.hrusovanyubrna.cz

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Z á ř í 2 0 1 3. www.hrusovanyubrna.cz V y c h á z í č t v r t l e t n ě Z á ř í 2 0 1 3 www.hrusovanyubrna.cz Obsah Obec 3 Slovo starosty 5 Výběr z usnesení 18/ZO/2013 5 Výběr z usnesení 19/ZO/2013 6 Snížení cen energií pro domácnosti 7 Sběr

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno

NOVINY. Café Klášter FIORDMOSS. Setkání s hudbou. otevřeno NAPAJEDELSKÉ Březen 2014 Ročník XV. Neprodejné Vydává město Napajedla Café Klášter otevřeno FIORDMOSS Dne 21. února byla otevřena hudební a literární kavárna v prostoru Klášterní kaple - CAFÉ KLÁŠTER.

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Služby na vlně pohody

Služby na vlně pohody Vimperské noviny Vydává město Vimperk 10/2012 Ročník XVII Zdarma Shrnutí roku 2012 po změnách s vydáváním e-op a e-pasů Vážení občané, jistě jste zaznamenali změny související s vydáváním nových občanských

Více

Za tajemstvím důlní. a lesní architektury

Za tajemstvím důlní. a lesní architektury Ř Í J E N 2 0 0 8 č í s l o 1 0 V I. r o č n í k Za tajemstvím důlní Regionální operačníprogram NUTSISeverovýchod Investice do vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Občasník č. 4 Prosin 2006

Občasník č. 4 Prosin 2006 Občasník č. 4 Prosin 2006 Štědrý den nastal, radost nám nachystal. Ježíšek zrozen jest, v jesličkách položen. Radujme se, veselme se, alelujá! Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí a co pod ním? Kromě

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více