Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: mobil:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz"

Transkript

1 Objektivem Již druhý kontingent sestavený převážně z příslušníků Útvaru speciálních operací Vojenské policie působí v sestavě britské brigády v jihoafghánské provincii Helmand. Naši vojáci zde procházejí nejtěžšími bojovými operacemi od skončení druhé světové války. Podrobnosti o jejich nasazení v Afghánistánu přinášíme v tomto čísle A reportu. Foto: archiv SOG Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Kontakty Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova Praha 6 IČO Šéfredaktor Ladislav Lenk Redakce Rooseveltova Praha 6 Telefony: Fax: Jazyková úprava Vlasta Kohoutová Grafi cká úprava Andrea Bělohlávková V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS Rooseveltova Praha 6 Oľga Endlová tel Tisk ČTK Repro Číslo indexu: ISSN X Evidenční číslo: MK ČR E 5254 Foto na titulní straně Jaroslav Pajer Uzávěrka čísla Toto číslo vyšlo dne Jiří Hokův tel.: Pavel Lang tel.: mobil: Ladislav Lenk tel.: mobil: Vladimír Marek tel.: mobil: Jaroslav Pajer tel.: mobil: Tomáš Soušek tel.: Michal Zdobinský tel.: mobil: Jan Zeman tel.:

2 Tím nejlepším způsobem vykročila pražská Ústřední vojenská nemocnice do letošního roku, a to rekonstrukcí a modernizací. V pátek 1. února 2008 byl v ÚVN slavnostně otevřen další areál, v němž se nachází několik významných odborných pracovišť a lůžkových oddělení. Text: Pavel LANG Foto: Jiří HOKŮV Dobro pacienta nadevše ÚVN Praha disponuje unikátním multifunkčním operačním sálem s magnetickou rezonancí pro zákroky v oblasti neurochirurgie Rekonstrukce pavilonu C souvisí s celkovou obnovou Ústřední vojenské nemocnice Praha, která už probíhá řadu let. Jedná se o jednu z posledních budov nemocnice, v níž jsou umístěna klinická pracoviště, upřesňuje ředitel ÚVN plukovník Štefan Brunclík. Záhy přiznává, že bez významné pomoci zřizovatele, kterým je Ministerstvo obrany ČR, by nebyla realizace takto rozsáhlého projektu vůbec možná. Žádná nemocnice v republice nemá dostatek fi nančních prostředků na to, aby rekonstruovala svoje objekty z příjmů, které má v současné době od zdravotních pojišťoven. Díky dotacím z rozpočtu MO ČR se nám podařilo záměr realizovat. Rekonstrukce pavilonu C stála zhruba 770 milionů korun, přičemž resort obrany přispěl částkou 500 milionů Kč, říká plk. Brunclík. Podle slov prvního náměstka ministryně obrany Martina Bartáka jde o efektivně vynaložené peníze. Mohu vás ujistit, že jak do Ústřední vojenské nemocnice, tak do Ústavu leteckého zdravotnictví Praha a vojenských nemocnic v Brně a Olomouci půjde z kapitoly ministerstva obrany i přes snížený zdrojový rámec, dostatek prostředků, aby tato zdravotnická zařízení mohla i nadále poskytovat špičkovou zdravotní péči svým pacientům, konstatuje M. Barták. Není tajemstvím, že střešovická úvéenka fi guruje v cílové organizační struktuře Generálního štábu AČR a jeho přímo podřízených vojenských útvarů a zařízení. Pod naším metodickým řízením bude od 1. července 2008, dodává ředitel odboru vojenského zdravotnictví MO plukovník Pavel Zbořil. DALŠÍ PACIENTOVA NADĚJE Stavební práce a rekonstrukce vnitřních prostor pavilonu C, spolu s přístrojovým vybavením a dalším nezbytným zázemím, začaly v únoru Po dvou letech byl areál zprovozněn. Nacházejí se v něm multifunkční operační sál s magnetickou rezonancí pro zákroky v oblasti neurochirurgie, dále léčebna dlouhodobě nemocných pro válečné veterány a několik odborných pracovišť a lůžkových oddělení (dermatovenerologické oddělení, psychiatrické oddělení, oddělení následné rehabilitační péče, oddělení všeobecných interních lůžek a oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny). Naprosto unikátním pracovištěm je bezpochyby multifunkční operační sál, jehož vybudování si vyžádalo 300 milionů korun. Systém umožňuje, aby byl pacient přímo během operace přesunut i s operačním stolem po kolejích do vedlejší místnosti vybavené magnetickou rezonancí, kde pomocí té nejdokonalejší techniky lze rozpoznat každý detail nemocné tkáně a přesně určit další operační postup, vysvětluje přednosta neurochirurgické kliniky ÚVN Praha plukovník Vladimír Beneš. Ústřední vojenská nemocnice zahájila svoji činnost v srpnu V důsledku celospolečenských změn po roce 1989 se stala v souladu s novou zdravotnickou legislativou zařízením otevřeným i pro civilní klientelu. ÚVN nabízí téměř komplexní spektrum zdravotnické péče s výjimkou dětského lékařství, porodnictví a kardiochirurgie. Má pět klinik: interní, neurochirurgickou, chirurgickou, oční a ORL. Prioritou nemocnice jsou urgentní stavy chirurgického a interního profilu. V roce 1998 byl nemocnici určen statut traumacentra. Počet lůžek 684 (z toho 76 lůžek intenzivní péče), počet zaměstnanců 1700, počet operačních sálů 18, počet hospitalizovaných pacientů v roce 2007 cca , počet ambulantních pacientů v roce 2007 cca Multifunkční operační sál je zcela ojedinělou sestavou svého druhu. Na světě existují pouze dvě obdobná zařízení, a to ve Spojených státech a v Belgii. Jde o unikátní pracoviště, jež operatérovi dává možnost s přesností na milimetry zobrazit zasaženou tkáň, kterou je nutné resekovat. Tím minimalizujeme pooperační rizika, zvyšujeme radikalitu operace a výrazně snižujeme počet dalších opakovaných neurochirurgických výkonů, říká plk. Beneš. O dvě poschodí výše se nachází léčebna dlouhodobě nemocných pro veterány. Následnou péči zde najdou především druhováleční veteráni z pražského regionu. Kapacita léčebny je šestadvacet lůžek, říká hlavní sestra ÚVN Praha Lenka Gutová a pokračuje: Klienti mají k dispozici tři jednolůžkové, sedm dvoulůžkových a tři trojlůžkové pokoje v nadstandardním vybavení. První zájemce budeme přijímat v dubnu letošního roku. UZNÁNÍ OD PREZIDENTA A PREMIÉRA Že slavnostní přestřižení pásky rekonstruovaného pavilonu C nebylo tuctovou akcí, potvrzuje účast hostů: prezident České republiky, předseda vlády ČR, první náměstek ministryně obrany, první náměstek ministra zdravotnictví, náčelník Generálního štábu Armády ČR a další významné osobnosti. Jsem rád, že Ústřední vojenská nemocnice dobře slouží nejen vojákům, ale i civilnímu obyvatelstvu. Nově rekonstruovaný pavilon výrazně napomůže ke zvýšení zdravotní péče. A fakt, že je součástí tohoto moderního areálu léčebna dlouhodobě nemocných pro válečné veterány, mě moc těší, uvedl prezident. Také premiér nešetřil slovy chvály: Je to krok naprosto správným směrem. Přeji si, ať je nově otevřený zdravotnický areál užíván naprosto přirozeně a je k užitku všem pacientům a veteránům. Ústřední vojenská nemocnice Praha tak v roce svého sedmdesátého výročí realizuje další významný projekt. Potvrzuje tím vysokou kvalitu poskytované péče a bezpečí pro pacienty. To nedávno konstatovala i organizace Joint Commission International opětovným udělením certifi kátu k mezinárodní akreditaci JCI. 2 3

3 Postup realizace POFIA AUDIT: první seminář Seznámení s důvody, rozsahem a průběhem procesního, organizačního, funkčního a informačního auditu ministerstva obrany a některých podřízených celků to bylo cílem semináře, který se uskutečnil 30. ledna v Praze. Účastnilo se ho několik desítek vedoucích pracovníků resortu a zástupci dodavatelské firmy Centire, která komplexní audit provádí. Text: Jaroslav PAJER Foto: Jiří HOKŮV a Miroslav ŠINDELÁŘ Ilustrace: prezentace společnosti Centire To, že ne všechno v našem resortu funguje dokonale, si uvědomuje jistě každý z nás, řekl v úvodním projevu předseda řídícího výboru určeného k realizaci auditu náměstek ministryně obrany-ředitel Kanceláře Ministerstva obrany ČR Radek Šmerda. Smyslem auditu je, aby vzniklo nezávislé, odborné a souhrnné doporučení, jak organizaci, pro kterou všichni pracujeme, změnit k lepšímu a tím pádem i zlepšit pracovní podmínky, neboť není nic tak demotivujícího jako pocit, že práce či vybrané činnosti, které vykonáváme, jsou zbytečné nebo duplicitní. Dále zdůraznil, že prioritním smyslem auditu není snížit počet zaměstnanců. Rovněž jím není tvorba nepotřebného dokumentu, který by skončil v šuplíku. A rozhodně také odmítl sběr kladných bodů v médiích s tím, že audit vyřeší všechny resortní problémy. Podtrhl, že základním úkolem ministerstva obrany a všech příslušníků ozbrojených sil je bránit Českou republiku zejména proti vnějším bezpečnostním hrozbám. Položme si následující otázky, uvedl v této souvislosti. Plníme tento základní úkol skutečně efektivně? Nakládáme při tom hospodárně s fi nančními prostředky? Umožňuje nám stávající model akvizičního procesu dodat vojákům v rozumném čase potřebné vybavení pro plnění úkolů doma i v zahraničních operacích? Nezahlcujeme se zbytečnou byrokracií, jejímž jediným cílem je, aby nikdo nenesl odpovědnost za výsledky? Nevykonáváme některé činnosti uvnitř resortu dvojitě či dokonce trojitě, protože si ve stejné kompetenci konkuruje více složek? Je například v akvizičním procesu jednoznačně stanovená odpovědnost za výsledek? Doufám, že nám komplexní audit významně pomůže v hledání odpovědí na tyto otázky a že je také najde. Poté se ujali slova představitelé auditorské fi rmy. Posluchače mimo jiné seznámili s časovým průběhem auditu. Jeho první fáze, jež se věnovala přípravě podmínek pro realizaci auditu, byla zahájena v prosinci loňského roku. Na ni koncem letošního ledna navázala druhá fáze analýza a zhodnocení současného stavu organizace, která potrvá do 14. května. V této době proběhnou školení pro určený okruh pracovníků auditovaných součástí zejména kvůli objasnění pojmů, s nimiž odborní konzultanti budou pracovat. Především ale půjde o období, kdy se na jednotlivých pracovištích budou konat pracovní jednání, jejichž cílem je sběr informací o prováděných činnostech. Významnou součástí této fáze se na přelomu března a dubna stane vyplnění dotazníku Analýza pracovních činností. Půjde o internetový sběr toho, kolik času zabírá jednotlivým lidem vykonávání příslušné činnosti. Zasáhne to všechny lidi v auditovaných institucích, vysvětlil Pavol Boroš, projektový manažer auditu za společnost Centire. Předtím samozřejmě budou všichni zúčastnění pracovníci resortu proškoleni, jak postupovat. Lidé si na obrazovce z obsáhlého seznamu sami vyberou činnosti, jimiž se v práci zabývají, a následně na druhé obrazovce k nim v procentech doplní čas, který jednotlivým aktivitám podle svého odhadu věnují. Je velmi důležité, aby při tomto vyplňování nebyli nikým nijak ovlivňováni, upozornil na riziko, jež u tohoto kroku hrozí. Tím by totiž mohlo dojít ke zkreslení závěrů, což by v dů- sledku mohlo poškodit je samé. Třetí fází auditu, jež potrvá od polovi- ny května do 27. června, bude identifi - kace příležitostí na zlepšení, doporučení optimalizace organizace a systém imple- mentace. Při ní vznikne velké množství návrhů. Všechny výstupy a doporučení však s vámi budeme předem konzulto- vat, doplnil zástupce auditorské fi rmy. Stylem naší práce není, že odevzdáme závěrečnou zprávu a vy pak budete plnit to, co tam uvidíte. Koncem června se rozběhne čtvrtá fáze auditu implementace závěrů. Podle Pavola Boroše budou její úvodní měsíce, červenec, srpen a září, obdobím, kdy se vedení resortu bude rozhodovat, které navržené změny přijme a které ne. A pak nastane etapa, jež skončí 25. března 2009, během níž budou odborníci z Centire vystupovat jako konzultanti a poskytovat metodickou pomoc při zavádění přijatých změn do praxe. Posluchači byli také seznámeni s organizační strukturou orgánů auditu, jež tvoří okolo sedmi desítek osob Rozsah auditu jak ze společnosti Cen tire, tak především z vedoucích pra covníků auditovaných čás tí resortu. Je jich přehled je mimo jiné uveden Audit všech proces probíhajících horizontáln i vertikáln v rámci organiza ní struktury MO a vybraných PPOÚ Audit vybraných pr ezových proces nap í organiza ní strukturou Plánování a hodnocení rozvoje a innosti resortu (skupina proces ) Nabývání, správa a pozbývání majetku a služeb (skupina proces nakládání s majetkem, ochrana majetku a služby) ízení ve v cech služebního pom ru P íprava podmínek pro vlastní realizaci auditu Analýza a zhodnocení sou asného stavu organizace Identifikace p íležitostí na zlepšení, doporu ení optimalizace organizace a systém implementace I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze Implementace záv r auditu defi nitivním schválení vedením ministerstva. Ale i ono si přeje, abyste byli ochotni do součinnosti s námi vstou- mezi informacemi o auditu na intranetové stránce s101w19.acr/komplexniaudit, jež jsou dosažitelné z počítačové sítě štábního informačního systému ŠIS. Na jejich zpřístupnění i z dalších armádních informačních sítí se pracuje. Klíčová věc je mít konstantní podpo- Rozsah pit, aby vás v budoucnu nezatěžovaly některé věci, které vám dnes práci I. fáze auditu p íprava podmínek pro ru nejvyššího vedení resortu, prohlásil realizaci auditu Robert Hromada, jednatel dodavatelské znesnadňují. fi rmy, když hovořil o možných rizicích Myslím si, že školení účel splnilo, auditu. Dalším rizikem je změna rozsahu auditu. Důležité riziko je nedostaně ministryně obrany pro komplexní uvedla na závěr Běla Hejná, poradkytečná dostupnost zaměstnanců a jejich audit a projektová manažerka auditu malá informovanost. S tím úzce souvisí za MO. Přítomní dnes byli seznámeni i nedostupnost a neúplnost dokumentů. Při té příležitosti zdůraznil potřebu už asi dokážou odhadnout, co jim audit s tím, jak všechno bude probíhat, takže překonání nedůvěry zaměstnanců resortu vůči auditorským konzultantům, ke každému jinému úkolu, který dostá- přinese. Někteří k němu přistupují jako kteří budou součástí pracovních skupin vají ze strany vedení, někteří se obávají u jednotlivých organizačních útvarů, o své pozice a někteří jistě očekávají nějaká zlepšení, jež audit slibuje. Je třeba a vyzval k aktivní spolupráci s auditorským týmem. Tím, že budete aktivně stát nohama na zemi, protože si umím přistupovat k řešení návrhů, získáte představit, že to někdo bude negovat do velké míry možnost ovlivnit výstupy... a někdo nás přijme s otevřenou náručí. Samozřejmě pak bude záležet na jejich Ale tak to prostě při práci s lidmi chodí. Rozsah auditu PPOÚ vybrané k auditu všech proces : Vojenský ú ad pro právní zastupování, Ú ad provozu a služeb MO, Agentura vojenských informací a služeb Celky pro audit pr ezových proces Velitelství spole ných sil Velitelství sil podpory a výcviku editelství logistické a zdravotnické podpory editelství personální podpory Hlavníú ad ubytovací a stavební služby Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice Intranetová adresa: ová adresa: Rozsah auditu 4 5

4 Náčelník Generálního štábu AČR genpor. Vlastimil Picek ve svém proslovu připomněl, že armáda v minulém roce řešila úkoly spojené nejen s udržením dosažených operačních schopností, ale také vyplývající z prvního kroku reformy ozbrojených sil. Zároveň s tím v plném rozsahu probíhala přípravná fáze realizace druhého kroku reformy, která vyústila ve zpracování dokumentů Transformace resortu MO, Nařízení k OMDZ pro rok 2008 a Směrnice ministryně obrany pro rozvoj a činnost resortu MO na období Připravuje se také Střednědobý plán činnosti a rozvoje resortu MO na roky a na základě dokumentu Transformace resortu MO bude analyzována stávající Koncepce mobilizace. Zahraniční mise se pro Armádu České republiky staly nástrojem k prověření a potvrzení svých dosažených schopností. Jejich struktura a složení zahrnují různý stupeň náročnosti a umožňují systém rotací a plnění bojových úkolů od nejsnazších po nejnáročnější. Jsou místem, kde si ověřujeme a budeme i nadále ověřovat nejenom schopnosti vojáků, ale také moderní techniku, výzbroj a výstroj postupně zaváděnou do armády. Zůstanou i nadále hlavním zdrojem získávání a předávání zkušeností jak z vedení bojové činnosti, tak z oblasti spolehlivosti a funkčnosti zbraňových systémů a techniky, zdůraznil generál Picek v další části svého projevu. V loňském roce se do osmi vojenských operací zapojilo přibližně 1900 českých vojáků. Armáda České republiky splnila závazek vůči svým aliančním partnerům z NATO a v průběhu roku 2007 měla nasazeno přibližně 9 % nasaditelných sil. Tento závazek se nám dařilo plnit i v průběhu celé realizace prvního kroku reformy ozbrojených sil, V minulém čísle A reportu jsme vás seznámili s úvodním projevem ministryně obrany Vlasty Parkanové předneseném při lednovém vyhodnocení splnění hlavních úkolů Armádou České republiky v roce Nyní se vracíme k dalším vystoupením představitelů resortu obrany na tomto shromáždění. Text: Jan ZEMAN (s využitím informací Tiskové a informační služby MO) Foto: Jiří HOKŮV PLNÍME alianční závazky připomněl náčelník Generálního štábu. Hlavní úsilí AČR se zaměřilo na operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) v Kosovu a ISAF v Afghánistánu. Generálporučík Vlastimil Picek dále uvedl, že výběr kandidátů na důležité velitelské funkce v misích limitují bezpečnostní prověrky a jazykové schopnosti. Nároky na tyto dva požadavky narůstají a dotýkají se čím dal více i praporčíků a rotmistrů na nejnižších velitelských funkcích. Proto bude nutné v dalším obdobní zaměřit pozornost na výběr osob splňujících všechny požadavky stanovené na konkrétní funkce, včetně vyžadování bezpečnostních prověrek a certifi kátů NATO a EU s dostatečným časovým předstihem. K významným úkolům loňského roku patřila zejména příprava náročné mise PRT Lógar. Ve spolupráci s Velkou Británií pokračovala výstavba velitelství CBRN brigády pro ARRC v Liberci a 1. července zahájilo svoji činnost organizační jádro ARRC CBRN Def HQ v organizační struktuře velitelství 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany. Dosažení jeho počátečních operačních schopností bylo stanoveno k 1. lednu Jedním z hlavních úkolů uplynulého roku byla také výstavba Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení. K 31. červenci 2007 je toto Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení schváleno Severoatlantickou radou jako mezinárodní vojenská organizace (JCBRN Def COE). V současnosti se na jeho činnosti podílí kromě České republiky dalších sedm států Itálie, Německo, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Velká Británie a o spolupráci mají zájem i další země, například USA, Kanada nebo Polsko. Náčelník Generálního štábu hovořil také o nové technice zavedené do ar- mády. V říjnu minulého roku byly pro- vedeny zkušební střelby z kompletu 2K12 KUB, během kterých byl testován modernizovaný prostředek SURN CZ, který má zabezpečit přehledovou situaci o vzdušném prostoru a schopnost na- vést raketu na cíl s malou odraznou plo- chou. Pořízením nové simulační techni- ky LS-159 došlo ke zkvalitnění leteckého výcviku a dalším posunem v této oblasti bylo zavedení letounu dvojího řízení L-159T1 do Armády České republiky. Pod vedením zahraničních instruktorů probíhá ve francouzském Toulouse výcvik českých pilotů na nové dopravní letouny A319 CJ. Další představitelé resortu vystoupili v neveřejné části shromáždění. Velitel společných sil genmjr. Jiří Halaška se zmínil o tom, že k hlavním úkolům roku 2007 patřilo zvýšení intenzity výcviku, prohloubení připravenosti k nasazení do zahraničních operací, rozvíjení dosažených operačních schopností a rozpracování dalšího kroku reformy. Vyvrcholením přípravy vojsk pak bylo velitelsko-štábní cvičení Strong Campaigner 2007, které mělo prověřit připravenost brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mechanizované brigády k plnění úkolů v mírových operacích. Velitel sil podpory a výcviku brig. gen. František Maleninský informoval, že v rámci plnění úkolů druhého kroku reformy ozbrojených sil bylo reorganizováno 47 útvarů a zařízení, jeden útvar zrušen a došlo tak k celkovému snížení počtů o 1147 osob. Bylo také odprodáno 2154 kusů techniky a ekologicky zlikvidováno 180 tun munice. V oblasti doktrín byly vytvořeny nové doktríny týkající se působení AČR v mnohonárodních operacích. Náčelník Vojenské policie genmjr. Oldřich Kubát konstatoval, že oproti roku 2006 převažovala v roce 2007 majetková trestná činnost nad vojenskou trestnou činností. Dále došlo ke snížení počtu dopravních nehod způsobených řidiči služebních vozidel ozbrojených sil. Ředitel Inspekce ministryně obrany brig. gen. Čestmír Tesařík hovořil o výsledcích 118 provedených kontrol. Zjištěné nedostatky se týkaly především oblasti zadávání veřejných zakázek, plnění dodávek nebo výkonu služby. V roce 2008 se inspekce chce zaměřit na rozvoj operačních schopností ozbrojených sil ČR a úkoly související s bojem proti korupci. Hospodaření s rozpočtovými prostředky v minulém roce zhodnotil ředitel nového Úřadu fi nanční služby AČR Jozef Rychel. Ředitel sekce rozvoje druhů sil-operační sekce MO brig. gen. Josef Bečvář pak hovořil nejen o nejvýznamnějších modernizačních projektech, ale také o druhé etapě zpřístupňování vojenských újezdů, které nebude mít vliv na výcvik vojsk. Ředitel odboru vojenského letectví plk. Josef Otta ve svém vystoupení vyzdvihl rostoucí úroveň odborné a jazykové přípravy létajícího a odborného personálu. Zástupce ředitele sekce plánování sil plk. František Mičánek hovořil o změnách, které budou směřovat ke zvýšení počtu jednotek všestranně připravených k nasazení při řešení krizových situací v České republice nebo v zahraničí. Uplynulý rok v oblasti logistické podpory a vojenského zdravotnictví zhodnotil také plk. Zdeněk Formánek, který například zmínil splnění úkolů národní logistické podpory jednotlivých kontingentů AČR v zahraničních operacích. 6 7

5 Příliš horká mise Bojová činnost se vede obvykle tři týdny, potom se skupina stáhne na základnu a následuje udržovací fáze. Když se pohne protivník, okamžitě na to reagují jednotky ISAF. Platí to i obráceně. UTOPENÁ TATROVKA Intenzitu bojových operací na jihu Afghánistánu ovlivňuje řada faktorů, jedním z nich je i sklizeň makových hlavic pro výrobu opia. V tomto období jsou aktivity Talibanu výrazně omezeny. Ihned po sklizni intenzita bojů nepřetržitě stoupá až do pozdního podzimu. Na zimu Text: Vladimír MAREK Foto: archiv Útvaru speciálních operací Před několika týdny jsme přinesli článek o působení Útvaru speciálních operací (SOG) Vojenské policie v jihoafghánské provincii Helmand. Bojové zkušenosti, které zde tato elitní jednotka získala, byly natolik zajímavé, že se k nim ještě jednou vracíme. ZÁKEŘNÁ TAKTIKA První kontingent tvořený převážně příslušníky SOG přiletěl na jih Afghánistánu v dubnu Již šestý den po dosažení počátečních operačních schopností byl nasazen do operace. Spojenci věděli přesně, co naši vojáci dokážou, jaké je jejich vybavení a výzbroj. Společně s námi se do této operace zapojila britská pěchota a americké speciální síly. Jednalo se o útoky na objekty, ve kterých se zdržovali příslušníci Talibanu, a jejich čistění. Právě v tomto okamžiku se rozhodovalo o tom, kdo ovládne prostor. Z hlediska taktiky se čeští vojáci přizpůsobovali partizánské válce Talibanu. První poznatky pro tuto taktiku jsme získali od Britů a Američanů. Pořádně se ji člověk naučí ale až v průběhu samotné bojové činnosti. Tisíckrát můžete procvičovat, jak zaujmout palebné postavení, jak vniknout do budovy, v reálu je to pak přece jen poněkud jiné, vysvětluje velitel kontingentu major Petr Krčmář. Až na místě zjistíte, jak protivník prostřednictvím improvizovaných výbušnin zajišťuje vstupy do domů, jak klade léčky a ze zálohy přepadá konvoje. Každá operace si vyžaduje důkladnou přípravu. Vojáci musejí mít k dispozici zpravodajskou podporu, perfektní mapové podklady, celá akce musí být dokonale zplánovaná na deset dní dopředu. Je potřeba nastudovat t objekty, ve kterých se bude sahovat, a přístupy za- k nim. Také palebné prostředky protivníka a jeho možnosti je nutné vyhodnotit. Taktika boje Talibanu se nedá dopředu naučit, to musí každý zvládnout přímo na místě. Sami na sobě si ověříte, jak budete reagovat, až se ocitnete pod palbou, říká Petr Krčmář. Voják si musí vyzkoušet v praxi, jak se pohybovat, na co si dát pozor, kde jsou nástražné systémy, jak postřelovat, kde se ve vyschlých korytech řek může nečekaně objevit voda, jak používat letectvo, dělostřelectvo atd. Zkušenosti získané při bojových nasazeních příslušníků SOG na jihu Afghánistánu jsou k nezaplacení se Taliban stahuje do Pákistánu, zůstává jen část bojovníků, jejichž úkolem je chránit teritorium a přesunové trasy. Na bojové operace má vliv i to, kolik má řeka Helmand vody (protíná prakticky celou provincii). V této oblasti není ani v zimě moc sněhu, o to více je tam ale dešťových srážek. Půda je jílovitá, takže voda nemá kam odtékat. Začátkem zimy se řeka Helmand rozvodnila. V místech, kde jsme ještě operovali, byly najednou dva metry vody. Hlavní koryto má šířku čtyři kilometry. Překročit ho, je prakticky nemožné. I to limituje malou intenzitu bojových akcí od listopadu do února, upozorňuje major Krčmář. Řeka Helmand je pro bojové operace určující i v období, kdy není rozvodněná. Na obou březích řeky je totiž tzv. zelená zóna, ve které se nacházejí zavlažovací kanály a úrodná pole. Zde je nejen soustředěna většina osad, ale pěstuje se tady také mák a vyrábí opium. Protože Taliban nemá vlastní logistické zázemí, je závislý výhradně na podpoře místních obyvatel. A tak se nejčastěji zdržuje právě v zelené zóně. Vojákům komplikuje život náhlá změna reliéfu krajiny. Poušť v této oblasti přechází prudce v šestikilometrové pásmo těžce prostupné džungle. Najednou se můžete ocitnout po krk ve vodě, všude kolem vás jsou bažiny. Utopíte auto i se zásobami. Jsou zde samozřejmě komáři a s nimi hrozí nebezpečí malárie, popisuje těžké podmínky velitel kontingentu. 8 9

6 Jednou v tomto pásmu zapadli naši vojáci s tatrovkou. Chtěli ji vytáhnout pomocí vrtulníku, ale nešlo to. Pancéřovaný náklaďák váží sám o sobě patnáct tun, navíc na něm byl materiál. Museli tedy celou noc kopat a postupně vozidlo vytahovali druhým autem. Pomáhali jim i Britové. Něco podobného by se již nemělo opakovat. K náklaďákům totiž dostanou nafukovací vyprošťovací vaky. Příslušníci SOG požádali po návratu do České republiky o nákup obrněných vozidel IVECO. Ta by měla být vybavena i lafetovanými zbraněmi. Musejí to být zbraně těžkého kalibru a dlouhého dostřelu. Pokud je na jihu Afghánistánu otevřená poušť a bez problému vidíte Některé kontakty s nepřítelem trvaly třicet minut, jiné deset hodin. Během léta dosahovaly teploty na slunci na jihu Afghánistánu až pětasedmdesáti stupňů. Někteří vojáci ztratili na váze při třítýdenním nasazení až patnáct kilogramů. Medici SOG prošli před misí roční stáží u pražské záchranky. na nějakých osm set metrů, nutně potřebujete zbraně ráže 12,7 mm a výše. Svoji roli sehrává i granátomet. Příslušníci SOG úspěšně používali na jihu Afghánistánu granátomet sovětské provenience AGS-17. Spokojeni byli také s kulometem DŠK ráže 12,7 mm, který je stále ještě ve skladech naší armády. Ostatně ten se již dříve osvědčil v Afghánistánu 601. skupině speciálních sil z Prostějova. Kulomet je stabilizovaný v rovině, ve které potřebujeme. Je vybavený kolimátorem, unese ho osobní automobil a navíc disponuje velkou palebnou silou, tak proč ho nevyužít jako prostředek palebné podpory? argumentuje major. S LEHČÍ OCHRANOU Je potřeba si také uvědomit, v jakých klimatických podmínkách naši vojáci na jihu Afghánistánu operují. Teploty v létě dosahují na slunci pětasedmdesáti stupňů, ve stínu pak pětapadesáti. Příslušníci kontingentu se musejí v tomto úmorném vedru pohybovat v ochranných balistických prostředcích, mají brýle, rukavice. I při těch nejméně náročných akcích nesou na zádech munici a vodu (voják v těchto podmínkách vypije deset litrů denně). Za této situace sehrává každý kilogram zátěže významnou roli. Nikoho tedy nepřekvapí, že velení kontingentu hledá řešení i v případě nesené výstroje. Do budoucna se budeme snažit získat jiné balistické vybavení. Plná balistická ochrana, kterou jsme měli v Afghánistánu, vážila osmnáct kilogramů. Vývoj v této oblasti jde ale tak rychle kupředu, že ochrana se stejnými vlastnostmi je v současné době na nějakých dvanácti kilogramech, upozorňuje major Krčmář. Jde nám o to, co nejvíce ulehčit vojákům, zvýšit jejich pohyblivost. A to samozřejmě aniž bychom snížili jejich ochranu. Vojáci byli ubytováni ve stanech. Člověk najednou zjistil, že toho k životu a bojovému nasazení příliš mnoho nepotřebuje. Přes léto ale byly problémy s vysokými teplotami. Klimatizace začala fungovat někdy kolem půlnoci a běžela do čtyř hodin do rána. Přesto bylo ve stanech úmorné vedro. Lépe se dýchalo venku. Na předsunutých základnách využívali vojáci výbornou britskou kuchyni. K dispozici byly ryby, drůbež, hovězí i vepřové maso a spousta zeleniny. Britský velitel v tomto případě nezajišťoval stravu tradičně za pomoci pákistánského a indického personálu, ale najal na roční kontrakt zkušené hotelové kuchaře. Při bojových akcích byli ale odkázáni výhradně na britské či americké bojové dávky. Nasazení v těchto případech bylo tak intenzivní, že kluci ztratili během několika týdnů deset patnáct kilogramů na váze. Dodávky munice NATO, přesně podle dohody uzavřené ještě před odjezdem do Afghánistánu, zajišťovali Britové. Naši vojáci si s sebou tedy přivezli pouze munici bývalého východní bloku. Některé kontakty s nepřítelem trvaly třicet minut, jiné až deset hodin. Podle toho se pohybovala i spotřeba střeliva. Stávalo se nám, že při akci voják vystřelil deset nábojů, ale i dva či tři tisíce. Zásobování britskou stranou bylo vždy perfektní. Nikdy jsme netrpěli nedostatkem munice. Také naše zbraně takovouto intenzitu střelby vydržely, říká Petr Krčmář. Drobné problémy se vyskytly s mazacím olejem. Olej WD je dobrý pro evropské podmínky, v Afghánistánu se ale příliš rychle odpařoval. Předsunuté základny jsou malé, mezi vojáky zde vzniká skutečné bojové přátelství. Je přitom úplně jedno, zda se jedná o Američany, Brity či Čechy. A tak kluci dostali od spojenců dva galony oleje, který plně obstál i v těchto náročných klimatických podmínkách. Významné pro další nasazení Armády České republiky v těchto oblastech byly i zkušenosti s využíváním spojovací a počítačové techniky. Ta v těchto extrémních teplotách pracuje samozřejmě poněkud jinak než v evropských podmínkách. S těmito problémy se ale potýkají jednotky všech zemí, které zde operují. UČILI SE U PRAŽSKÉ ZÁCHRANKY Čeští vojáci po celou dobu nasazení na jihu Afghánistánu úzce spolupracovali s britskou 12. brigádou. Byla to perfektní součinnost. Major Krčmář uvážlivě hledá slova a pak na adresu Britů říká: Není to nejsilnější armáda na světě, ale myslím si, že je nejlepší. Také český třicetičlenný kontingent prokázal mimořádné a velice všestranné schopnosti. Jeho velitel dostal například děkovné dopisy od britských vojáků, kteří během jedné z operací sice přišli o nohy, ale díky zkušenostem a erudici mediků SOG se podařilo zachránit jejich životy. Naši kluci na nich dělali dvě hodiny, než se jim podařilo stabilizovat životní funkce natolik, aby mohli být odsunuti pryč, vzpomíná major Krčmář. Rozhodující byly jejich odborné schopnosti. Nejenže mají odborné zdravotnické vzdělání jak v České republice, tak i mimo ni, ale před výjezdem do mise strávili rok na záchrance hlavního města Prahy. A právě tyto praktické zkušenosti se ukázaly v Helmandu k nezaplacení. K schopnostem mediků SOG patří například stabilizace zraněného, částečně dokážou i operovat, šít, jsou schopni provést odběry krve, zavést kanily atd. Každý z našich vojáků má u sebe během bojových akcí morfi um, obvaz, škrtidlo. V týmu je lékařský batoh, jehož obsah si po četných konzultacích s odborníky sestavili příslušníci Útvaru speciálních operací. Součástí kontingentu byly i tři týmy odstřelovačů. Účastnily se nejen všech našich operací, ale na vyžádání Britů se podílely i na specifi ckých úkolech v zelené zóně. Spoustu práce odvedli také dva psovodi. Spolupracujeme s nimi již delší dobu. Psi jsou tak zvyklí nejen na své pány, ale i na příslušníky SOG. A právě tohle se nám například při čistění budov vyplatilo. Psi perfektně pracovali, nenechali se ničím vyvést z míry, uzavírá velitel kontingentu. V dubnu 2008 bude nasazen v provincii Helmand 3. a zároveň také poslední kontingent tvořený příslušníky SOG. Pak dojde k vyhodnocení celé mise a samozřejmě také k realizaci nových poznatků. Vojáci si budou muset odpočinout. Většina z nich má doma manželky a děti. Teprve pak začne Útvar speciálních operací uvažovat o dalším nasazení

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání?

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání? NA MUŠCE Z OBSAHU Jistě jste si v poslední době všimli, že nějak přibývají věci, které nám brání v nepřetržitém spánku a budí v některých hlavách hrůzu, v jiných očích běs. Ty věci začínají tajemným písmenem

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky NA MUŠCE Z OBSAHU Nejeden stařec sní o jaré ženě, leckterá stařenka o mladistvém muži, mnohá země o mladé armádě. Proč ne? Pokušení je tak krásná věc. Přiléhavé objasnění slova mladý(á) však nenajdete.

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 6/2013 REPORT Povodně zasáhly Česko Armáda České republiky zasahuje od prvního dne ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Armáda České republiky zasahuje od prvního dne Připravila: Jana Deckerová

Více

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR

Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Z OBSAHU 2 14 Z Vyškova přímo do Iráku Každý má svůj díl palety 2 8 8 16 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR AVIS fabrika na propagaci armády 10 Nové štábáky předány 14 Každý osmý je žena NA MUŠCE 16

Více

Z OBSAHU 6 NA MUŠCE. Patnáctiletý sbor. Život na laně. V bezpečném náručí. Pavel Štefka odpovídá čtenářům. Léta spojená s výcvikem

Z OBSAHU 6 NA MUŠCE. Patnáctiletý sbor. Život na laně. V bezpečném náručí. Pavel Štefka odpovídá čtenářům. Léta spojená s výcvikem Z OBSAHU 6 16 Patnáctiletý sbor Život na laně V bezpečném náručí Pavel Štefka odpovídá čtenářům Léta spojená s výcvikem Nezapomenutý generál NA MUŠCE 6 8 12 16 18 30 Svého času, bylo to v dobách existence

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 1/2013 REPORT Desítka v Lógaru jde do finále ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Patnáctkrát alfa Je krátce po dvanácté hodině, když se na prahu vzletové a přistávací dráhy litevského letiště

Více

1/2015 Taky jsem kdysi nadával na GŠ 2

1/2015 Taky jsem kdysi nadával na GŠ 2 1/2015 Taky jsem kdysi nadával na GŠ 2 Návrat z islandského nebe 6 Pomoc přišla včas 18 Operace Mercury Chrudimský výsadkový prapor nacvičoval pro síly rychlé reakce NATO obsazení letiště strany 10 12

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel NA MUŠCE Z OBSAHU Ve Vyškově mají novou ubytovnu. Tedy ona zase tak nová není, ale prošla znatelnou renovací. Plastová okna, nové linoleum imitující dřevo, polystyrenové stropnice. Bílá barva vládne naprosto

Více

Vojáci s pohledem za roh.. 2. Job well done, good effort... 6. Historické vzpomínání současníků... 8. Matrice plná pomoci... 10

Vojáci s pohledem za roh.. 2. Job well done, good effort... 6. Historické vzpomínání současníků... 8. Matrice plná pomoci... 10 Vydává MO ČR Prezentační a informační centrum MO Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 www.army.cz Šéfredaktor: Jaroslav Pajer Redakce Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 Telefony: 973 215 686 973 215

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 2/2013 REPORT Stovky zachráněných životů ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 55. mezinárodní vojenská pouť do Lurd 23. 27. května 2013 Duchovní služba AČR ve spolupráci s Vojenskými lázeňskými

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Radar, o kterém se mluví. Generál Páleník předal žezlo. Rok misí a stěhování. Perspektiva stále nejistá. Postavili dětem školu

Z OBSAHU NA MUŠCE. Radar, o kterém se mluví. Generál Páleník předal žezlo. Rok misí a stěhování. Perspektiva stále nejistá. Postavili dětem školu NA MUŠCE Z OBSAHU Nemám rád jednoduché soudy, nelíbí se mi přítomnost vojáků jiných států na našem území a absolutně nerad navštěvuji zubní ordinaci. Právě nechuť ke stomatologickým úkonům mi připomíná

Více

Tlapa černého medvěda udeřila

Tlapa černého medvěda udeřila 10/2011 REPORT Tlapa černého medvěda udeřila Výcvik mnohonárodního praporu vojenské policie skončil, příští rok ho čeká certifikace v polském Wedrzynu. Více se dočtete v reportáži na stránkách 34 až 37.

Více

Benefity zůstanou zachovány

Benefity zůstanou zachovány 8/2011 REPORT Benefity zůstanou zachovány O novele zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, si přečtete na stránkách 2 a 3 Posádku v Jincích NEZRUŠÍME Ministr obrany Alexandr Vondra navštívil ve

Více

obsah HOST LEGISLATIVA MISE TECHNIKA A VÝZBROJ BEZPEČNOST A STRATEGIE VÝCVIK BEZPEČNOST A STRATEGIE BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ TĚLESNÁ PŘÍPRAVA

obsah HOST LEGISLATIVA MISE TECHNIKA A VÝZBROJ BEZPEČNOST A STRATEGIE VÝCVIK BEZPEČNOST A STRATEGIE BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ TĚLESNÁ PŘÍPRAVA 11/2012 REPORT Ambice na reálných základech Nejen nutné zlo O tom, co všechno přinese připravovaná reorganizace Armády České republiky, jsme hovořili s náčelníkem Generálního štábu AČR genpor. Petrem Pavlem

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení Z OBSAHU 2 10 Prošli ohněm Na armádu je spolehnutí 2 5 5 14 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Rytíř boje a života 6 Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 Čerpají i z minulosti

Více

V Brně cení zuby tři noví jaguáři 6/2015. Studenti Univerzity obrany absolvovali výcvik cizinecké legie v jihoamerické džungli.

V Brně cení zuby tři noví jaguáři 6/2015. Studenti Univerzity obrany absolvovali výcvik cizinecké legie v jihoamerické džungli. 6/2015 Státní služba finišuje 5 Přinášíme další informace týkající se zákona o státní službě Válečné právo 12 Rozhovor s prezidentem mezinárodní nevládní organizace generálem Jane Peterem Spijkem Kam na

Více

12/2011. Výcvik mezi třítisícovkami. O cvičení českých vrtulníkářů ve francouzských Pyrenejích si přečtete na stránkách 6 až 9.

12/2011. Výcvik mezi třítisícovkami. O cvičení českých vrtulníkářů ve francouzských Pyrenejích si přečtete na stránkách 6 až 9. 12/2011 REPORT Výcvik mezi třítisícovkami O cvičení českých vrtulníkářů ve francouzských Pyrenejích si přečtete na stránkách 6 až 9. Vážení kolegové, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, každý rok v resortu

Více

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

Pomoc raněným z Ukrajiny

Pomoc raněným z Ukrajiny 3/2014 REPORT Pomoc raněným z Ukrajiny Pomoc raněným z Ukrajiny S celkem sedmadvaceti zraněnými na palubě přistály ve čtvrtek 27. února dva vojenské letouny, nejdříve Airbus A-319 krátce před osmou večer

Více

2/2015. Důraz na transparentnost a zjednodušení 2. Úprava hodnostní struktury 5. Nejsem zvyklý marodit 16

2/2015. Důraz na transparentnost a zjednodušení 2. Úprava hodnostní struktury 5. Nejsem zvyklý marodit 16 2/25 Důraz na transparentnost a zjednodušení 2 Úprava hodnostní struktury 5 Nejsem zvyklý marodit 6 Několik porcí extrému Univerzita obrany připravila ojedinělý závod Winter urvival 25, propojující sportovní

Více

Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 4/2010

Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 4/2010 Měsíčník Ministerstva obrany České republiky 4/2010 STATEČNÝM ŠTĚSTĚNA POMÁHÁ AKTUÁLNÍ NABÍDKA 2010 Volné poukazy i pro rodiny s dětmi v rámci redistribuce TUNISKO Hotel Marhaba na období od 3. června

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY

září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY září 2006 LISTY UNIVERZITY OBRANY EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XIII. ROČNÍK www.gaudeamus.cz BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ PAVILON BRNO 31.10. 3.11.2006 NA VELETRHU SE PREZENTUJÍ

Více

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe

VS ČR znovu v Afghánistánu ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ. str. 2 str. 14 str. 16 4/2012. Oslavy Dne českého vězeňství poprvé. Zavedení SARPO do praxe 4/2012 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ VS ČR znovu v Afghánistánu VS ČR na Dnech NATO Zavedení SARPO do praxe Oslavy Dne českého vězeňství poprvé str. 2 str. 14 str. 16 VĚZEŇSTVÍ

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TEORETICKÝ ČASOPIS ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ROČNÍK 18 (50) Ohlédnutí Jsou výročí, která přímo vybízí k pozastavení se v tom spěchaném rytmu denního života. Ta chvíle umožní ohlédnout

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více

Natoaktual Quarterly Review

Natoaktual Quarterly Review INFORMAČNÍ CENTRUM O NATO Natoaktual Quarterly Review V O L U M E 7 duben - červen 2009 2/2009 O pirátech z Afriky a ambicích NATO Co vede Severoatlantickou alianci k misi v somálských vodách s. 3 Podpůrců

Více