Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: mobil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR. Jaroslav Pajer tel.: 973 215 686 mobil: 724 033 412 e-mail: pajer.jaroslav@seznam.cz"

Transkript

1 Objektivem Již druhý kontingent sestavený převážně z příslušníků Útvaru speciálních operací Vojenské policie působí v sestavě britské brigády v jihoafghánské provincii Helmand. Naši vojáci zde procházejí nejtěžšími bojovými operacemi od skončení druhé světové války. Podrobnosti o jejich nasazení v Afghánistánu přinášíme v tomto čísle A reportu. Foto: archiv SOG Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Kontakty Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova Praha 6 IČO Šéfredaktor Ladislav Lenk Redakce Rooseveltova Praha 6 Telefony: Fax: Jazyková úprava Vlasta Kohoutová Grafi cká úprava Andrea Bělohlávková V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje AVIS Rooseveltova Praha 6 Oľga Endlová tel Tisk ČTK Repro Číslo indexu: ISSN X Evidenční číslo: MK ČR E 5254 Foto na titulní straně Jaroslav Pajer Uzávěrka čísla Toto číslo vyšlo dne Jiří Hokův tel.: Pavel Lang tel.: mobil: Ladislav Lenk tel.: mobil: Vladimír Marek tel.: mobil: Jaroslav Pajer tel.: mobil: Tomáš Soušek tel.: Michal Zdobinský tel.: mobil: Jan Zeman tel.:

2 Tím nejlepším způsobem vykročila pražská Ústřední vojenská nemocnice do letošního roku, a to rekonstrukcí a modernizací. V pátek 1. února 2008 byl v ÚVN slavnostně otevřen další areál, v němž se nachází několik významných odborných pracovišť a lůžkových oddělení. Text: Pavel LANG Foto: Jiří HOKŮV Dobro pacienta nadevše ÚVN Praha disponuje unikátním multifunkčním operačním sálem s magnetickou rezonancí pro zákroky v oblasti neurochirurgie Rekonstrukce pavilonu C souvisí s celkovou obnovou Ústřední vojenské nemocnice Praha, která už probíhá řadu let. Jedná se o jednu z posledních budov nemocnice, v níž jsou umístěna klinická pracoviště, upřesňuje ředitel ÚVN plukovník Štefan Brunclík. Záhy přiznává, že bez významné pomoci zřizovatele, kterým je Ministerstvo obrany ČR, by nebyla realizace takto rozsáhlého projektu vůbec možná. Žádná nemocnice v republice nemá dostatek fi nančních prostředků na to, aby rekonstruovala svoje objekty z příjmů, které má v současné době od zdravotních pojišťoven. Díky dotacím z rozpočtu MO ČR se nám podařilo záměr realizovat. Rekonstrukce pavilonu C stála zhruba 770 milionů korun, přičemž resort obrany přispěl částkou 500 milionů Kč, říká plk. Brunclík. Podle slov prvního náměstka ministryně obrany Martina Bartáka jde o efektivně vynaložené peníze. Mohu vás ujistit, že jak do Ústřední vojenské nemocnice, tak do Ústavu leteckého zdravotnictví Praha a vojenských nemocnic v Brně a Olomouci půjde z kapitoly ministerstva obrany i přes snížený zdrojový rámec, dostatek prostředků, aby tato zdravotnická zařízení mohla i nadále poskytovat špičkovou zdravotní péči svým pacientům, konstatuje M. Barták. Není tajemstvím, že střešovická úvéenka fi guruje v cílové organizační struktuře Generálního štábu AČR a jeho přímo podřízených vojenských útvarů a zařízení. Pod naším metodickým řízením bude od 1. července 2008, dodává ředitel odboru vojenského zdravotnictví MO plukovník Pavel Zbořil. DALŠÍ PACIENTOVA NADĚJE Stavební práce a rekonstrukce vnitřních prostor pavilonu C, spolu s přístrojovým vybavením a dalším nezbytným zázemím, začaly v únoru Po dvou letech byl areál zprovozněn. Nacházejí se v něm multifunkční operační sál s magnetickou rezonancí pro zákroky v oblasti neurochirurgie, dále léčebna dlouhodobě nemocných pro válečné veterány a několik odborných pracovišť a lůžkových oddělení (dermatovenerologické oddělení, psychiatrické oddělení, oddělení následné rehabilitační péče, oddělení všeobecných interních lůžek a oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny). Naprosto unikátním pracovištěm je bezpochyby multifunkční operační sál, jehož vybudování si vyžádalo 300 milionů korun. Systém umožňuje, aby byl pacient přímo během operace přesunut i s operačním stolem po kolejích do vedlejší místnosti vybavené magnetickou rezonancí, kde pomocí té nejdokonalejší techniky lze rozpoznat každý detail nemocné tkáně a přesně určit další operační postup, vysvětluje přednosta neurochirurgické kliniky ÚVN Praha plukovník Vladimír Beneš. Ústřední vojenská nemocnice zahájila svoji činnost v srpnu V důsledku celospolečenských změn po roce 1989 se stala v souladu s novou zdravotnickou legislativou zařízením otevřeným i pro civilní klientelu. ÚVN nabízí téměř komplexní spektrum zdravotnické péče s výjimkou dětského lékařství, porodnictví a kardiochirurgie. Má pět klinik: interní, neurochirurgickou, chirurgickou, oční a ORL. Prioritou nemocnice jsou urgentní stavy chirurgického a interního profilu. V roce 1998 byl nemocnici určen statut traumacentra. Počet lůžek 684 (z toho 76 lůžek intenzivní péče), počet zaměstnanců 1700, počet operačních sálů 18, počet hospitalizovaných pacientů v roce 2007 cca , počet ambulantních pacientů v roce 2007 cca Multifunkční operační sál je zcela ojedinělou sestavou svého druhu. Na světě existují pouze dvě obdobná zařízení, a to ve Spojených státech a v Belgii. Jde o unikátní pracoviště, jež operatérovi dává možnost s přesností na milimetry zobrazit zasaženou tkáň, kterou je nutné resekovat. Tím minimalizujeme pooperační rizika, zvyšujeme radikalitu operace a výrazně snižujeme počet dalších opakovaných neurochirurgických výkonů, říká plk. Beneš. O dvě poschodí výše se nachází léčebna dlouhodobě nemocných pro veterány. Následnou péči zde najdou především druhováleční veteráni z pražského regionu. Kapacita léčebny je šestadvacet lůžek, říká hlavní sestra ÚVN Praha Lenka Gutová a pokračuje: Klienti mají k dispozici tři jednolůžkové, sedm dvoulůžkových a tři trojlůžkové pokoje v nadstandardním vybavení. První zájemce budeme přijímat v dubnu letošního roku. UZNÁNÍ OD PREZIDENTA A PREMIÉRA Že slavnostní přestřižení pásky rekonstruovaného pavilonu C nebylo tuctovou akcí, potvrzuje účast hostů: prezident České republiky, předseda vlády ČR, první náměstek ministryně obrany, první náměstek ministra zdravotnictví, náčelník Generálního štábu Armády ČR a další významné osobnosti. Jsem rád, že Ústřední vojenská nemocnice dobře slouží nejen vojákům, ale i civilnímu obyvatelstvu. Nově rekonstruovaný pavilon výrazně napomůže ke zvýšení zdravotní péče. A fakt, že je součástí tohoto moderního areálu léčebna dlouhodobě nemocných pro válečné veterány, mě moc těší, uvedl prezident. Také premiér nešetřil slovy chvály: Je to krok naprosto správným směrem. Přeji si, ať je nově otevřený zdravotnický areál užíván naprosto přirozeně a je k užitku všem pacientům a veteránům. Ústřední vojenská nemocnice Praha tak v roce svého sedmdesátého výročí realizuje další významný projekt. Potvrzuje tím vysokou kvalitu poskytované péče a bezpečí pro pacienty. To nedávno konstatovala i organizace Joint Commission International opětovným udělením certifi kátu k mezinárodní akreditaci JCI. 2 3

3 Postup realizace POFIA AUDIT: první seminář Seznámení s důvody, rozsahem a průběhem procesního, organizačního, funkčního a informačního auditu ministerstva obrany a některých podřízených celků to bylo cílem semináře, který se uskutečnil 30. ledna v Praze. Účastnilo se ho několik desítek vedoucích pracovníků resortu a zástupci dodavatelské firmy Centire, která komplexní audit provádí. Text: Jaroslav PAJER Foto: Jiří HOKŮV a Miroslav ŠINDELÁŘ Ilustrace: prezentace společnosti Centire To, že ne všechno v našem resortu funguje dokonale, si uvědomuje jistě každý z nás, řekl v úvodním projevu předseda řídícího výboru určeného k realizaci auditu náměstek ministryně obrany-ředitel Kanceláře Ministerstva obrany ČR Radek Šmerda. Smyslem auditu je, aby vzniklo nezávislé, odborné a souhrnné doporučení, jak organizaci, pro kterou všichni pracujeme, změnit k lepšímu a tím pádem i zlepšit pracovní podmínky, neboť není nic tak demotivujícího jako pocit, že práce či vybrané činnosti, které vykonáváme, jsou zbytečné nebo duplicitní. Dále zdůraznil, že prioritním smyslem auditu není snížit počet zaměstnanců. Rovněž jím není tvorba nepotřebného dokumentu, který by skončil v šuplíku. A rozhodně také odmítl sběr kladných bodů v médiích s tím, že audit vyřeší všechny resortní problémy. Podtrhl, že základním úkolem ministerstva obrany a všech příslušníků ozbrojených sil je bránit Českou republiku zejména proti vnějším bezpečnostním hrozbám. Položme si následující otázky, uvedl v této souvislosti. Plníme tento základní úkol skutečně efektivně? Nakládáme při tom hospodárně s fi nančními prostředky? Umožňuje nám stávající model akvizičního procesu dodat vojákům v rozumném čase potřebné vybavení pro plnění úkolů doma i v zahraničních operacích? Nezahlcujeme se zbytečnou byrokracií, jejímž jediným cílem je, aby nikdo nenesl odpovědnost za výsledky? Nevykonáváme některé činnosti uvnitř resortu dvojitě či dokonce trojitě, protože si ve stejné kompetenci konkuruje více složek? Je například v akvizičním procesu jednoznačně stanovená odpovědnost za výsledek? Doufám, že nám komplexní audit významně pomůže v hledání odpovědí na tyto otázky a že je také najde. Poté se ujali slova představitelé auditorské fi rmy. Posluchače mimo jiné seznámili s časovým průběhem auditu. Jeho první fáze, jež se věnovala přípravě podmínek pro realizaci auditu, byla zahájena v prosinci loňského roku. Na ni koncem letošního ledna navázala druhá fáze analýza a zhodnocení současného stavu organizace, která potrvá do 14. května. V této době proběhnou školení pro určený okruh pracovníků auditovaných součástí zejména kvůli objasnění pojmů, s nimiž odborní konzultanti budou pracovat. Především ale půjde o období, kdy se na jednotlivých pracovištích budou konat pracovní jednání, jejichž cílem je sběr informací o prováděných činnostech. Významnou součástí této fáze se na přelomu března a dubna stane vyplnění dotazníku Analýza pracovních činností. Půjde o internetový sběr toho, kolik času zabírá jednotlivým lidem vykonávání příslušné činnosti. Zasáhne to všechny lidi v auditovaných institucích, vysvětlil Pavol Boroš, projektový manažer auditu za společnost Centire. Předtím samozřejmě budou všichni zúčastnění pracovníci resortu proškoleni, jak postupovat. Lidé si na obrazovce z obsáhlého seznamu sami vyberou činnosti, jimiž se v práci zabývají, a následně na druhé obrazovce k nim v procentech doplní čas, který jednotlivým aktivitám podle svého odhadu věnují. Je velmi důležité, aby při tomto vyplňování nebyli nikým nijak ovlivňováni, upozornil na riziko, jež u tohoto kroku hrozí. Tím by totiž mohlo dojít ke zkreslení závěrů, což by v dů- sledku mohlo poškodit je samé. Třetí fází auditu, jež potrvá od polovi- ny května do 27. června, bude identifi - kace příležitostí na zlepšení, doporučení optimalizace organizace a systém imple- mentace. Při ní vznikne velké množství návrhů. Všechny výstupy a doporučení však s vámi budeme předem konzulto- vat, doplnil zástupce auditorské fi rmy. Stylem naší práce není, že odevzdáme závěrečnou zprávu a vy pak budete plnit to, co tam uvidíte. Koncem června se rozběhne čtvrtá fáze auditu implementace závěrů. Podle Pavola Boroše budou její úvodní měsíce, červenec, srpen a září, obdobím, kdy se vedení resortu bude rozhodovat, které navržené změny přijme a které ne. A pak nastane etapa, jež skončí 25. března 2009, během níž budou odborníci z Centire vystupovat jako konzultanti a poskytovat metodickou pomoc při zavádění přijatých změn do praxe. Posluchači byli také seznámeni s organizační strukturou orgánů auditu, jež tvoří okolo sedmi desítek osob Rozsah auditu jak ze společnosti Cen tire, tak především z vedoucích pra covníků auditovaných čás tí resortu. Je jich přehled je mimo jiné uveden Audit všech proces probíhajících horizontáln i vertikáln v rámci organiza ní struktury MO a vybraných PPOÚ Audit vybraných pr ezových proces nap í organiza ní strukturou Plánování a hodnocení rozvoje a innosti resortu (skupina proces ) Nabývání, správa a pozbývání majetku a služeb (skupina proces nakládání s majetkem, ochrana majetku a služby) ízení ve v cech služebního pom ru P íprava podmínek pro vlastní realizaci auditu Analýza a zhodnocení sou asného stavu organizace Identifikace p íležitostí na zlepšení, doporu ení optimalizace organizace a systém implementace I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze Implementace záv r auditu defi nitivním schválení vedením ministerstva. Ale i ono si přeje, abyste byli ochotni do součinnosti s námi vstou- mezi informacemi o auditu na intranetové stránce s101w19.acr/komplexniaudit, jež jsou dosažitelné z počítačové sítě štábního informačního systému ŠIS. Na jejich zpřístupnění i z dalších armádních informačních sítí se pracuje. Klíčová věc je mít konstantní podpo- Rozsah pit, aby vás v budoucnu nezatěžovaly některé věci, které vám dnes práci I. fáze auditu p íprava podmínek pro ru nejvyššího vedení resortu, prohlásil realizaci auditu Robert Hromada, jednatel dodavatelské znesnadňují. fi rmy, když hovořil o možných rizicích Myslím si, že školení účel splnilo, auditu. Dalším rizikem je změna rozsahu auditu. Důležité riziko je nedostaně ministryně obrany pro komplexní uvedla na závěr Běla Hejná, poradkytečná dostupnost zaměstnanců a jejich audit a projektová manažerka auditu malá informovanost. S tím úzce souvisí za MO. Přítomní dnes byli seznámeni i nedostupnost a neúplnost dokumentů. Při té příležitosti zdůraznil potřebu už asi dokážou odhadnout, co jim audit s tím, jak všechno bude probíhat, takže překonání nedůvěry zaměstnanců resortu vůči auditorským konzultantům, ke každému jinému úkolu, který dostá- přinese. Někteří k němu přistupují jako kteří budou součástí pracovních skupin vají ze strany vedení, někteří se obávají u jednotlivých organizačních útvarů, o své pozice a někteří jistě očekávají nějaká zlepšení, jež audit slibuje. Je třeba a vyzval k aktivní spolupráci s auditorským týmem. Tím, že budete aktivně stát nohama na zemi, protože si umím přistupovat k řešení návrhů, získáte představit, že to někdo bude negovat do velké míry možnost ovlivnit výstupy... a někdo nás přijme s otevřenou náručí. Samozřejmě pak bude záležet na jejich Ale tak to prostě při práci s lidmi chodí. Rozsah auditu PPOÚ vybrané k auditu všech proces : Vojenský ú ad pro právní zastupování, Ú ad provozu a služeb MO, Agentura vojenských informací a služeb Celky pro audit pr ezových proces Velitelství spole ných sil Velitelství sil podpory a výcviku editelství logistické a zdravotnické podpory editelství personální podpory Hlavníú ad ubytovací a stavební služby Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice Intranetová adresa: ová adresa: Rozsah auditu 4 5

4 Náčelník Generálního štábu AČR genpor. Vlastimil Picek ve svém proslovu připomněl, že armáda v minulém roce řešila úkoly spojené nejen s udržením dosažených operačních schopností, ale také vyplývající z prvního kroku reformy ozbrojených sil. Zároveň s tím v plném rozsahu probíhala přípravná fáze realizace druhého kroku reformy, která vyústila ve zpracování dokumentů Transformace resortu MO, Nařízení k OMDZ pro rok 2008 a Směrnice ministryně obrany pro rozvoj a činnost resortu MO na období Připravuje se také Střednědobý plán činnosti a rozvoje resortu MO na roky a na základě dokumentu Transformace resortu MO bude analyzována stávající Koncepce mobilizace. Zahraniční mise se pro Armádu České republiky staly nástrojem k prověření a potvrzení svých dosažených schopností. Jejich struktura a složení zahrnují různý stupeň náročnosti a umožňují systém rotací a plnění bojových úkolů od nejsnazších po nejnáročnější. Jsou místem, kde si ověřujeme a budeme i nadále ověřovat nejenom schopnosti vojáků, ale také moderní techniku, výzbroj a výstroj postupně zaváděnou do armády. Zůstanou i nadále hlavním zdrojem získávání a předávání zkušeností jak z vedení bojové činnosti, tak z oblasti spolehlivosti a funkčnosti zbraňových systémů a techniky, zdůraznil generál Picek v další části svého projevu. V loňském roce se do osmi vojenských operací zapojilo přibližně 1900 českých vojáků. Armáda České republiky splnila závazek vůči svým aliančním partnerům z NATO a v průběhu roku 2007 měla nasazeno přibližně 9 % nasaditelných sil. Tento závazek se nám dařilo plnit i v průběhu celé realizace prvního kroku reformy ozbrojených sil, V minulém čísle A reportu jsme vás seznámili s úvodním projevem ministryně obrany Vlasty Parkanové předneseném při lednovém vyhodnocení splnění hlavních úkolů Armádou České republiky v roce Nyní se vracíme k dalším vystoupením představitelů resortu obrany na tomto shromáždění. Text: Jan ZEMAN (s využitím informací Tiskové a informační služby MO) Foto: Jiří HOKŮV PLNÍME alianční závazky připomněl náčelník Generálního štábu. Hlavní úsilí AČR se zaměřilo na operace JOINT ENTERPRISE (KFOR) v Kosovu a ISAF v Afghánistánu. Generálporučík Vlastimil Picek dále uvedl, že výběr kandidátů na důležité velitelské funkce v misích limitují bezpečnostní prověrky a jazykové schopnosti. Nároky na tyto dva požadavky narůstají a dotýkají se čím dal více i praporčíků a rotmistrů na nejnižších velitelských funkcích. Proto bude nutné v dalším obdobní zaměřit pozornost na výběr osob splňujících všechny požadavky stanovené na konkrétní funkce, včetně vyžadování bezpečnostních prověrek a certifi kátů NATO a EU s dostatečným časovým předstihem. K významným úkolům loňského roku patřila zejména příprava náročné mise PRT Lógar. Ve spolupráci s Velkou Británií pokračovala výstavba velitelství CBRN brigády pro ARRC v Liberci a 1. července zahájilo svoji činnost organizační jádro ARRC CBRN Def HQ v organizační struktuře velitelství 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany. Dosažení jeho počátečních operačních schopností bylo stanoveno k 1. lednu Jedním z hlavních úkolů uplynulého roku byla také výstavba Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení. K 31. červenci 2007 je toto Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení schváleno Severoatlantickou radou jako mezinárodní vojenská organizace (JCBRN Def COE). V současnosti se na jeho činnosti podílí kromě České republiky dalších sedm států Itálie, Německo, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Velká Británie a o spolupráci mají zájem i další země, například USA, Kanada nebo Polsko. Náčelník Generálního štábu hovořil také o nové technice zavedené do ar- mády. V říjnu minulého roku byly pro- vedeny zkušební střelby z kompletu 2K12 KUB, během kterých byl testován modernizovaný prostředek SURN CZ, který má zabezpečit přehledovou situaci o vzdušném prostoru a schopnost na- vést raketu na cíl s malou odraznou plo- chou. Pořízením nové simulační techni- ky LS-159 došlo ke zkvalitnění leteckého výcviku a dalším posunem v této oblasti bylo zavedení letounu dvojího řízení L-159T1 do Armády České republiky. Pod vedením zahraničních instruktorů probíhá ve francouzském Toulouse výcvik českých pilotů na nové dopravní letouny A319 CJ. Další představitelé resortu vystoupili v neveřejné části shromáždění. Velitel společných sil genmjr. Jiří Halaška se zmínil o tom, že k hlavním úkolům roku 2007 patřilo zvýšení intenzity výcviku, prohloubení připravenosti k nasazení do zahraničních operací, rozvíjení dosažených operačních schopností a rozpracování dalšího kroku reformy. Vyvrcholením přípravy vojsk pak bylo velitelsko-štábní cvičení Strong Campaigner 2007, které mělo prověřit připravenost brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mechanizované brigády k plnění úkolů v mírových operacích. Velitel sil podpory a výcviku brig. gen. František Maleninský informoval, že v rámci plnění úkolů druhého kroku reformy ozbrojených sil bylo reorganizováno 47 útvarů a zařízení, jeden útvar zrušen a došlo tak k celkovému snížení počtů o 1147 osob. Bylo také odprodáno 2154 kusů techniky a ekologicky zlikvidováno 180 tun munice. V oblasti doktrín byly vytvořeny nové doktríny týkající se působení AČR v mnohonárodních operacích. Náčelník Vojenské policie genmjr. Oldřich Kubát konstatoval, že oproti roku 2006 převažovala v roce 2007 majetková trestná činnost nad vojenskou trestnou činností. Dále došlo ke snížení počtu dopravních nehod způsobených řidiči služebních vozidel ozbrojených sil. Ředitel Inspekce ministryně obrany brig. gen. Čestmír Tesařík hovořil o výsledcích 118 provedených kontrol. Zjištěné nedostatky se týkaly především oblasti zadávání veřejných zakázek, plnění dodávek nebo výkonu služby. V roce 2008 se inspekce chce zaměřit na rozvoj operačních schopností ozbrojených sil ČR a úkoly související s bojem proti korupci. Hospodaření s rozpočtovými prostředky v minulém roce zhodnotil ředitel nového Úřadu fi nanční služby AČR Jozef Rychel. Ředitel sekce rozvoje druhů sil-operační sekce MO brig. gen. Josef Bečvář pak hovořil nejen o nejvýznamnějších modernizačních projektech, ale také o druhé etapě zpřístupňování vojenských újezdů, které nebude mít vliv na výcvik vojsk. Ředitel odboru vojenského letectví plk. Josef Otta ve svém vystoupení vyzdvihl rostoucí úroveň odborné a jazykové přípravy létajícího a odborného personálu. Zástupce ředitele sekce plánování sil plk. František Mičánek hovořil o změnách, které budou směřovat ke zvýšení počtu jednotek všestranně připravených k nasazení při řešení krizových situací v České republice nebo v zahraničí. Uplynulý rok v oblasti logistické podpory a vojenského zdravotnictví zhodnotil také plk. Zdeněk Formánek, který například zmínil splnění úkolů národní logistické podpory jednotlivých kontingentů AČR v zahraničních operacích. 6 7

5 Příliš horká mise Bojová činnost se vede obvykle tři týdny, potom se skupina stáhne na základnu a následuje udržovací fáze. Když se pohne protivník, okamžitě na to reagují jednotky ISAF. Platí to i obráceně. UTOPENÁ TATROVKA Intenzitu bojových operací na jihu Afghánistánu ovlivňuje řada faktorů, jedním z nich je i sklizeň makových hlavic pro výrobu opia. V tomto období jsou aktivity Talibanu výrazně omezeny. Ihned po sklizni intenzita bojů nepřetržitě stoupá až do pozdního podzimu. Na zimu Text: Vladimír MAREK Foto: archiv Útvaru speciálních operací Před několika týdny jsme přinesli článek o působení Útvaru speciálních operací (SOG) Vojenské policie v jihoafghánské provincii Helmand. Bojové zkušenosti, které zde tato elitní jednotka získala, byly natolik zajímavé, že se k nim ještě jednou vracíme. ZÁKEŘNÁ TAKTIKA První kontingent tvořený převážně příslušníky SOG přiletěl na jih Afghánistánu v dubnu Již šestý den po dosažení počátečních operačních schopností byl nasazen do operace. Spojenci věděli přesně, co naši vojáci dokážou, jaké je jejich vybavení a výzbroj. Společně s námi se do této operace zapojila britská pěchota a americké speciální síly. Jednalo se o útoky na objekty, ve kterých se zdržovali příslušníci Talibanu, a jejich čistění. Právě v tomto okamžiku se rozhodovalo o tom, kdo ovládne prostor. Z hlediska taktiky se čeští vojáci přizpůsobovali partizánské válce Talibanu. První poznatky pro tuto taktiku jsme získali od Britů a Američanů. Pořádně se ji člověk naučí ale až v průběhu samotné bojové činnosti. Tisíckrát můžete procvičovat, jak zaujmout palebné postavení, jak vniknout do budovy, v reálu je to pak přece jen poněkud jiné, vysvětluje velitel kontingentu major Petr Krčmář. Až na místě zjistíte, jak protivník prostřednictvím improvizovaných výbušnin zajišťuje vstupy do domů, jak klade léčky a ze zálohy přepadá konvoje. Každá operace si vyžaduje důkladnou přípravu. Vojáci musejí mít k dispozici zpravodajskou podporu, perfektní mapové podklady, celá akce musí být dokonale zplánovaná na deset dní dopředu. Je potřeba nastudovat t objekty, ve kterých se bude sahovat, a přístupy za- k nim. Také palebné prostředky protivníka a jeho možnosti je nutné vyhodnotit. Taktika boje Talibanu se nedá dopředu naučit, to musí každý zvládnout přímo na místě. Sami na sobě si ověříte, jak budete reagovat, až se ocitnete pod palbou, říká Petr Krčmář. Voják si musí vyzkoušet v praxi, jak se pohybovat, na co si dát pozor, kde jsou nástražné systémy, jak postřelovat, kde se ve vyschlých korytech řek může nečekaně objevit voda, jak používat letectvo, dělostřelectvo atd. Zkušenosti získané při bojových nasazeních příslušníků SOG na jihu Afghánistánu jsou k nezaplacení se Taliban stahuje do Pákistánu, zůstává jen část bojovníků, jejichž úkolem je chránit teritorium a přesunové trasy. Na bojové operace má vliv i to, kolik má řeka Helmand vody (protíná prakticky celou provincii). V této oblasti není ani v zimě moc sněhu, o to více je tam ale dešťových srážek. Půda je jílovitá, takže voda nemá kam odtékat. Začátkem zimy se řeka Helmand rozvodnila. V místech, kde jsme ještě operovali, byly najednou dva metry vody. Hlavní koryto má šířku čtyři kilometry. Překročit ho, je prakticky nemožné. I to limituje malou intenzitu bojových akcí od listopadu do února, upozorňuje major Krčmář. Řeka Helmand je pro bojové operace určující i v období, kdy není rozvodněná. Na obou březích řeky je totiž tzv. zelená zóna, ve které se nacházejí zavlažovací kanály a úrodná pole. Zde je nejen soustředěna většina osad, ale pěstuje se tady také mák a vyrábí opium. Protože Taliban nemá vlastní logistické zázemí, je závislý výhradně na podpoře místních obyvatel. A tak se nejčastěji zdržuje právě v zelené zóně. Vojákům komplikuje život náhlá změna reliéfu krajiny. Poušť v této oblasti přechází prudce v šestikilometrové pásmo těžce prostupné džungle. Najednou se můžete ocitnout po krk ve vodě, všude kolem vás jsou bažiny. Utopíte auto i se zásobami. Jsou zde samozřejmě komáři a s nimi hrozí nebezpečí malárie, popisuje těžké podmínky velitel kontingentu. 8 9

6 Jednou v tomto pásmu zapadli naši vojáci s tatrovkou. Chtěli ji vytáhnout pomocí vrtulníku, ale nešlo to. Pancéřovaný náklaďák váží sám o sobě patnáct tun, navíc na něm byl materiál. Museli tedy celou noc kopat a postupně vozidlo vytahovali druhým autem. Pomáhali jim i Britové. Něco podobného by se již nemělo opakovat. K náklaďákům totiž dostanou nafukovací vyprošťovací vaky. Příslušníci SOG požádali po návratu do České republiky o nákup obrněných vozidel IVECO. Ta by měla být vybavena i lafetovanými zbraněmi. Musejí to být zbraně těžkého kalibru a dlouhého dostřelu. Pokud je na jihu Afghánistánu otevřená poušť a bez problému vidíte Některé kontakty s nepřítelem trvaly třicet minut, jiné deset hodin. Během léta dosahovaly teploty na slunci na jihu Afghánistánu až pětasedmdesáti stupňů. Někteří vojáci ztratili na váze při třítýdenním nasazení až patnáct kilogramů. Medici SOG prošli před misí roční stáží u pražské záchranky. na nějakých osm set metrů, nutně potřebujete zbraně ráže 12,7 mm a výše. Svoji roli sehrává i granátomet. Příslušníci SOG úspěšně používali na jihu Afghánistánu granátomet sovětské provenience AGS-17. Spokojeni byli také s kulometem DŠK ráže 12,7 mm, který je stále ještě ve skladech naší armády. Ostatně ten se již dříve osvědčil v Afghánistánu 601. skupině speciálních sil z Prostějova. Kulomet je stabilizovaný v rovině, ve které potřebujeme. Je vybavený kolimátorem, unese ho osobní automobil a navíc disponuje velkou palebnou silou, tak proč ho nevyužít jako prostředek palebné podpory? argumentuje major. S LEHČÍ OCHRANOU Je potřeba si také uvědomit, v jakých klimatických podmínkách naši vojáci na jihu Afghánistánu operují. Teploty v létě dosahují na slunci pětasedmdesáti stupňů, ve stínu pak pětapadesáti. Příslušníci kontingentu se musejí v tomto úmorném vedru pohybovat v ochranných balistických prostředcích, mají brýle, rukavice. I při těch nejméně náročných akcích nesou na zádech munici a vodu (voják v těchto podmínkách vypije deset litrů denně). Za této situace sehrává každý kilogram zátěže významnou roli. Nikoho tedy nepřekvapí, že velení kontingentu hledá řešení i v případě nesené výstroje. Do budoucna se budeme snažit získat jiné balistické vybavení. Plná balistická ochrana, kterou jsme měli v Afghánistánu, vážila osmnáct kilogramů. Vývoj v této oblasti jde ale tak rychle kupředu, že ochrana se stejnými vlastnostmi je v současné době na nějakých dvanácti kilogramech, upozorňuje major Krčmář. Jde nám o to, co nejvíce ulehčit vojákům, zvýšit jejich pohyblivost. A to samozřejmě aniž bychom snížili jejich ochranu. Vojáci byli ubytováni ve stanech. Člověk najednou zjistil, že toho k životu a bojovému nasazení příliš mnoho nepotřebuje. Přes léto ale byly problémy s vysokými teplotami. Klimatizace začala fungovat někdy kolem půlnoci a běžela do čtyř hodin do rána. Přesto bylo ve stanech úmorné vedro. Lépe se dýchalo venku. Na předsunutých základnách využívali vojáci výbornou britskou kuchyni. K dispozici byly ryby, drůbež, hovězí i vepřové maso a spousta zeleniny. Britský velitel v tomto případě nezajišťoval stravu tradičně za pomoci pákistánského a indického personálu, ale najal na roční kontrakt zkušené hotelové kuchaře. Při bojových akcích byli ale odkázáni výhradně na britské či americké bojové dávky. Nasazení v těchto případech bylo tak intenzivní, že kluci ztratili během několika týdnů deset patnáct kilogramů na váze. Dodávky munice NATO, přesně podle dohody uzavřené ještě před odjezdem do Afghánistánu, zajišťovali Britové. Naši vojáci si s sebou tedy přivezli pouze munici bývalého východní bloku. Některé kontakty s nepřítelem trvaly třicet minut, jiné až deset hodin. Podle toho se pohybovala i spotřeba střeliva. Stávalo se nám, že při akci voják vystřelil deset nábojů, ale i dva či tři tisíce. Zásobování britskou stranou bylo vždy perfektní. Nikdy jsme netrpěli nedostatkem munice. Také naše zbraně takovouto intenzitu střelby vydržely, říká Petr Krčmář. Drobné problémy se vyskytly s mazacím olejem. Olej WD je dobrý pro evropské podmínky, v Afghánistánu se ale příliš rychle odpařoval. Předsunuté základny jsou malé, mezi vojáky zde vzniká skutečné bojové přátelství. Je přitom úplně jedno, zda se jedná o Američany, Brity či Čechy. A tak kluci dostali od spojenců dva galony oleje, který plně obstál i v těchto náročných klimatických podmínkách. Významné pro další nasazení Armády České republiky v těchto oblastech byly i zkušenosti s využíváním spojovací a počítačové techniky. Ta v těchto extrémních teplotách pracuje samozřejmě poněkud jinak než v evropských podmínkách. S těmito problémy se ale potýkají jednotky všech zemí, které zde operují. UČILI SE U PRAŽSKÉ ZÁCHRANKY Čeští vojáci po celou dobu nasazení na jihu Afghánistánu úzce spolupracovali s britskou 12. brigádou. Byla to perfektní součinnost. Major Krčmář uvážlivě hledá slova a pak na adresu Britů říká: Není to nejsilnější armáda na světě, ale myslím si, že je nejlepší. Také český třicetičlenný kontingent prokázal mimořádné a velice všestranné schopnosti. Jeho velitel dostal například děkovné dopisy od britských vojáků, kteří během jedné z operací sice přišli o nohy, ale díky zkušenostem a erudici mediků SOG se podařilo zachránit jejich životy. Naši kluci na nich dělali dvě hodiny, než se jim podařilo stabilizovat životní funkce natolik, aby mohli být odsunuti pryč, vzpomíná major Krčmář. Rozhodující byly jejich odborné schopnosti. Nejenže mají odborné zdravotnické vzdělání jak v České republice, tak i mimo ni, ale před výjezdem do mise strávili rok na záchrance hlavního města Prahy. A právě tyto praktické zkušenosti se ukázaly v Helmandu k nezaplacení. K schopnostem mediků SOG patří například stabilizace zraněného, částečně dokážou i operovat, šít, jsou schopni provést odběry krve, zavést kanily atd. Každý z našich vojáků má u sebe během bojových akcí morfi um, obvaz, škrtidlo. V týmu je lékařský batoh, jehož obsah si po četných konzultacích s odborníky sestavili příslušníci Útvaru speciálních operací. Součástí kontingentu byly i tři týmy odstřelovačů. Účastnily se nejen všech našich operací, ale na vyžádání Britů se podílely i na specifi ckých úkolech v zelené zóně. Spoustu práce odvedli také dva psovodi. Spolupracujeme s nimi již delší dobu. Psi jsou tak zvyklí nejen na své pány, ale i na příslušníky SOG. A právě tohle se nám například při čistění budov vyplatilo. Psi perfektně pracovali, nenechali se ničím vyvést z míry, uzavírá velitel kontingentu. V dubnu 2008 bude nasazen v provincii Helmand 3. a zároveň také poslední kontingent tvořený příslušníky SOG. Pak dojde k vyhodnocení celé mise a samozřejmě také k realizaci nových poznatků. Vojáci si budou muset odpočinout. Většina z nich má doma manželky a děti. Teprve pak začne Útvar speciálních operací uvažovat o dalším nasazení

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO?

JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? JE TŘEBA CHRÁNIT A BRÁNIT ÚZEMÍ STÁTU ČLENA NATO? Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc. Anotace: Překotný útlum a rušení sil územní obrany v přípravné a v první

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ

ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ ZAPOJENÍ AČR DO MÍROVÝCH OPERACÍ Česká republika se v roce 2004 účastnila sedmi zahraničních operací, v nichž se vystřídalo celkem 2016 příslušníků Armády České republiky. OPERACE JOINT FORGE (SFOR II)

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005

Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 Zkušenosti Traumateamu ČR zhumanitární mise v Pákistánu -zemětřesení říjen 2005 prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. KUCH LF MU a TC FN Brno OBKŘ TC FN Brno, KS MEKA TC FN Brno Traumateam ČR mobilní zdravotnický

Více

Historie mírových operací v ČR / ČSSR

Historie mírových operací v ČR / ČSSR Velitelství výcviku Vojenská akademie ve Vyškově Historie mírových operací v ČR / ČSSR kpt. PhDr. Stanislav Balík KOREA Dozorčí komise neutrálních států ( DKNS) na Korejském poloostrově v letech 1953 1993.

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu Čj.: MV-52896-3/PO-PSM-2014 Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu 1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů.

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Ing. Jiří HALAŠKA, PhD., Mgr. Zdeněk HON, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE ředitel: MUDr. Zdeněk Kubr OCHRANA 2007 Mezirezortní štábní cvičení orgánů krizového řízení s účastí výkonných prvků MUDr. Jiří Wachsmuth referát krizové

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky 241 10. funkční období 241 Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018 v celkovém

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-17250-1/PO-2008 Kódové označení: VZOHV Praha 15. prosince 2008 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Vojenská strategie České republiky

Vojenská strategie České republiky Vojenská strategie České republiky Praha 2008 A. ÚVOD 1. Vojenská strategie České republiky (ČR) představuje soubor základních principů zajišťování obrany státu a výstavby ozbrojených sil ČR (dále ozbrojené

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

K rizové ř ízení a bezpečnost

K rizové ř ízení a bezpečnost 18 Krizové řízení a bezpečnost Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ), jenž je určen pro koordinaci

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Směrnice

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup

PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY. Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup MINISTERSTVO OBRANY Čj.: 621-13/2015-1350 V Praze dne. srpna 2015 Výtisk č. PRO INFORMACI ČLENŮ VLÁDY Věc: Veřejná zakázka Kolová obrněná vozidla velitelsko-štábní a spojovací PANDUR nákup Důvod předložení:

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR

Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Cvičení IZS MAAFEX 2012 -zkušenosti Traumateamu ČR Nestrojil P., Slavíková L., Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno KS MEKA OBKŘ TC FN Brno Traumateam ČR modul č. 7 -Rozhodnutí komise EU - Euratom

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization

NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization Historie vzniku a vývoje NATO Poválečná situace Priority Západu demobilizace snížení početních stavů armád ekonomická přestavba

Více

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa

Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Sebevražedné teroristické útoky s hromadným výskytem poraněných Haifa Dr. Michael Kafka Head, Emergency Department Bnai-Zion Medical Center, Haifa, Israel Carmel Hospital Bnai-Zion Hospital Trauma Center

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na leteckou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Čeští vojáci v mírových operacích na Blízkém východě

Čeští vojáci v mírových operacích na Blízkém východě Čeští vojáci v mírových operacích na Blízkém východě Humanitární operace na území Iráku Česká republika se do operace na území Iráku zapojila kontingentem AČR, který byl tvořen 7. polní nemocnicí, humanitárním

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Všeobecná ženijní podpora T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Záměr rozvoje vzdušných sil

Záměr rozvoje vzdušných sil Záměr rozvoje vzdušných sil NŘ SOPS PhDr. Jakub Landovský, PhD. 4.12.2015 Východiska VzS plní úkoly vyplývající z legislativy ČR udržování a rozvoj schopností VzS AČR je zdrojově velmi náročný (národní

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více