hodinu. V tento čas začínal slavnostní krojový průvod městem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hodinu. V tento čas začínal slavnostní krojový průvod městem."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 7. října 2011 Valtický podzim Tak jako každý rok na podzim, tak i letos Valtice žily kulturou. Jednou z prvních akcí bylo Dýňobraní, po kterém další víkend následovaly Dny Valtických burčáků s návštěvností přes 1200 lidí. A že nejen kulturou člověk je živ, tak se Valtice následujícího víkendu dočkaly největšího závodu kol, Kolo pro život. Za osobní účasti pana starosty Trojana, byl ve 12 závod odstartován na dvou trasách. Za bezproblémového průběhu tratě projeli i ti poslední závodníci, kterých bylo skoro dva tisíce. Ovšem první říjnovou sobotu letos to připadlo na 1. října - se konalo stále oblíbenější Valtické vinobraní. Jako předzvěst sobotního programu byl páteční kulturní gastrovečer s až nečekaně hojnou návštěvností. Hrála cimbálová muzika Kapura, tři vinaři a dva gastroproducenti se ucházeli o pozornost více jak čtyř stovek účastníků. hodinu. V tento čas začínal slavnostní krojový průvod městem. Díky více jak 130 krojovaným, se stal bezesporu ozdobou dne. Stalo se již tradicí, že je akce směřována pro všechny generace a proto hlavním vystoupením tohoto ročníku byla skupina Javory sourozenců Ulrychových. Velice zdařilá byla také scénka hraná představiteli Valtické krojované společnosti Sociální automobil Dne byl Domovu pro seniory předán do užívání firmou KOMPAKT sociální automobil Renault Kangoo. Tento vůz bude využíván pro každodenní potřebu domova, k přepravě seniorů k lékaři, či k jiným záležitostem. Významně pomůže zlepšit služby a podmínky v domově. Vůz bude rovněž používán pro rozvoj sociálních služeb pro starší občany ve Valticích a v Úvalech. Rád bych touto cestou poděkoval všem partnerům, kteří se finančním příspěvkem podíleli na pořízení tohoto vozu. V sobotu, s odbíjením desáté hodiny, začalo být Valtické vinobraní skutečností, a to díky trubačům z Brna. Program měl spád a přes všechny folklorní vystoupení se návštěvníci dostali na polední o znečištěném prádle. A protože v nejteplejší večer měsíce října zbylo na náměstí, z původně více jak pěti tisíc účastníků, asi ještě dva tisíce, tak skupina Raffael přidávala hodinu svého koncertu. Prostě velice vydařený den. Je také důležité vzpomenout to, že se tato akce konala za přispění mnoha lidí. Všem, kteří se podíleli, proto patří velké díky za precizní práci. Ale i tak bych chtěl jmenovitě poděkovat panu Nedělovi, paní Minaříkové, Polákové a Hanákové za vyčerpávající spolupráci a nasazení, díky jemuž jsme zažili největší akci svého druhu ve městě Valticích. za realizační tým, Lukáš Najbrt SEVA-FLO RA s.r.o. Děkuji proto manažerce projektu Renatě Zálešákové z firmy KOMPAKT, ROTARY KLUBU Valtice, společnostem MADOIL Oleje, maziva, aditiva, EUROOKNA Ludvik, s.r.o., Alca-Plast, s.r.o., F & K & B, a.s., HANTÁLY a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., Lázně Lednice s.r.o., ESKO-MAX s.r.o., stavební firmě Jaroslava Činčaly, Břeclavskému deníku Rovnost Nový život, stavební firmě Jana Pařenici a Vinařství u Kapličky Zaječí. Pavel Trojan, starosta Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 26. září 2011 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení z mimořádného zasedání ZMV č. 9 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 12 ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Zelinka, Lukáš Najbrt, Mgr. Ing. Marek Šťastný. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Mgr. Slávka Janků a Ing. Dalibor Neděla. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 1691/2 zastavěná plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Valtice paní Marii Šestákové, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy a sjednaného splátkového kalendáře na období dvou let. 5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 1693/2 zahrada o výměře 66 m2 v k.ú. Valtice na ulici Josefská panu Josefu Buchetkovi, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 6. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č. 1120/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice na ulici Polní panu Ing. Miroslavu Matuškovi, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověřením starosty podpisem smlouvy. 7. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek par.č. 2553/1 ostatní plocha v k.ú. Valtice týkající se vybudování plynárenského zařízení Reko STL,NTL Valtice- Zadní Hyndrtál v délce 167,30 m na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu v částce ,- Kč mezi Městem Valtice a společností JMP Net, s.r.o., a pověření starosty podpisem smlouvy. 8. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 1327/1 a pozemek par.č. 1327/2 v k.ú. Valtice týkající se realizace distribuční soustavy, umístění nového venkovního závěsného kabelového vedení NN Valtice, Rudé armády, příp. NN, Mikula na dobu neurčitou v jednorázové částce 1000,- Kč mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce, a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy. 9. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky par.č. 640/12, par.č. 640/19, par.č. 1337/17, par.č. 1337/18, par.č. 1234/2 v k.ú. Valtice týkající se realizace distribuční soustavy, umístění nového zemního kabelového vedení NN a nové rozpojovací skříně Valtice, Lázeňská, rozšíření DS NN, Sekanina na dobu neurčitou v jednorázové částce ,- Kč mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce, a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy. 10. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku par.č. 1079/2 ostatní plocha o výměře cca 9,1 m2 v k.ú. Valtice k realizaci stavby Valtice, Hubertus, kabel VN s TS za cenu 350,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 11. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku par.č. 3154/2 ostatní plocha o výměře cca 9,1 m2 v k.ú. Valtice k realizaci stavby Valtice, rozšíření VN, TS, NN SunREAL za cenu dle znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 12. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 3228/16 v k.ú. Valtice k realizaci přípojky vody a elektro NN k objektu Kolonády na dobu neurčitou v jednorázové částce 1000,- Kč mezi Městem Valtice a společností Vinné sklepy Valtice a.s., a pověření starosty podpisem smlouvy. 13. Zrušení úseku společné hraniční cesty mezi hraničními znaky X/21-12 a X-14 v délce 130 m. 14. Ponechání stávající hraniční značení a hraniční cesty zrušit i v dokumentaci a to v hraničním úseku: 2 1. od hraničního znaku X/ X/21 2. od hraničního znaku X/ X/ od hraničního znaku X/ X/24 4. od hraničního znaku X/ X/ od hraničního znaku X/ X/ od hraničního znaku X/25-2- X/28 k.ú. Valtice. 15. Uzavření kupní smlouvy na pozemek par.č. 68 zahrada o výměře 860 m2 v k.ú. Úvaly u Valtic panu Václavu Ročárkovi, za cenu ,- Kč a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 16. Převzetí účelové polní komunikace a podpis Protokolu o předání a převzetí účelové polní komunikace "Zpevnění polních cest v k.ú. Úvaly". 17. Uzavření mandátní smlouvy na přidělení veřejné zakázky s názvem "Bezbariérové chodníky ve Valticích - dotační poradenství" mezi Městem Valtice a společností ACCON managers and partners s.r.o., IČ a pověření starosty podpisem smlouvy, jejímž předmětem je příprava a organizační zajištění žádosti ze Státního fondu dopravní infrastruktury na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 18. Uzavření Smlouvy č. 9702/11/OHK mezi Městem Valtice a Jihomoravským krajem a pověřuje starostu podpisem smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč ,- na výzbroj a výstroj JSDH Valtice. 19. Vyřazení a likvidaci majetku PO Mateřské školy Valtice v celkové výši Kč ,-. Majetek se vyřazuje z majetkových účtů 028 ve výši Kč ,- a z PÚ 999/973 ve výši Kč. 1990, Zpětvzetí žaloby na Pozemkový fond ČR, IČ , podané dne k Okresnímu soudu v Břeclavi. III. Zastupitelstvo města Valtice jmenuje: 1. Zástupce Města Valtice ve Školské radě Základní školy Valtice ve složení pan Lukáš Najbrt, pan Jiří Špaček a Ing. Petr Zelinka, a to na období od do IV. Zastupitelstvo města Valtice ukládá: 1. Starostovi Města projednat s velitelem hasičů Valtice likvidaci vraku nepojízdného vozidla VW Transporter stojícího na ulici Lázeňská. Bc. Milan Sedláček Ing. Pavel Trojan místostarosta starosta Městská policie informace o činnosti Prázdniny skončily, ale stále se strážníci setkávají z turisty, kteří dělají největší problémy v dopravě. Není dne, kdy by nebyl řešen alespoň jeden dopravní přestupek. Ale i přes to se provoz ve městě rapidně zklidnil z důvodů skončené turistické sezóny. Nedávno byl otevřen nový sběrný dvůr a už si některý občan vyvezl sedací soupravu, kterou složil před bránou tohoto sběrného dvora mimo otvírací dobu. Tento člověk by si měl znovu pročíst leták z provozní dobou, který mu byl doručen do poštovní schránky. Dále by chtěli strážníci upozornit na období burčáků. To znamená, že ani cyklista nesmí před jízdou nebo během jízdy požívat alkoholické nápoje. Strážníci jsou oprávněni takového řidiče zastavit a požadovat po něm dechovou zkoušku na alkohol nebo na jinou návykovou látku. V tomto měsíci řešila MěP několik stížností. Ve většině případů stačila domluva. Dále bylo prováděno doručování písemností na žádost nadřízených orgánů, kontrola pořádku ve městě a okolí, součinnost s PČR při hledání osob a řešení několika stížností, kontrola placení parkovacích poplatků a výběr parkovacích automatů. zapsal str. M. Šesták Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: ; Obvodní oddělení P ČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ;

3 Dýňobraní Dýně se na Valticku pěstovaly již od nepaměti. Jejich zdobení je krásným návratem starých tradic. Já si taky ráda vzpomínám na svá školní léta v Břeclavi, kde vyřezávání dýní bylo každoročně zařazeno do hodin výtvarné výchovy. Dýňobraní probíhá pod různými názvy i v jiných obcích a městech naší republiky. Například ve Slavkově bývá Zámecké dýňobrání, ve Velkých Pavlovicích Veselé dýňobraní, v Plzni pak pod názvem Tajemná noc, jinde jako Máslovické dýňobrání, Morkůvské Heloudýně, dýňobraní na Zámku Břežany či ve Starém Poddvorově atd. Zatímco předchozí dva ročníky valtického dýňobraní byly pořádány Valtickým Podzemím, třetí ročník proběhl ve spolupráci s městem. Dýňobraní není jen podzimní radovánkou pro děti i dospělé, ale současně jakýmsi otevřením burčákového podzimu v hlavním městě vína Valticích. Tak jak jsme se celé akce zhostili? Označení ulice Dýňová si právem vysloužila ulice Růžová. Snad každý dům byl vyzdoben dýněmi a dýňovými postavičkami. Dobře se do celé akce zapojily také ulice Bezručová, Břeclavská a Mikulovská. Na poslední jmenované byl ale problém, že se nestihlo provést nové osazení travních ploch v části na Mikulov za Rychtou. Dobře se do akce zapojily také menší ulice jako je Jabloňová, Pod zámkem a Lázeňská, ostatní výzdoba byla spíše aktivitou jednotlivých občanů než celých ulic. Do výzdoby náměstí se dobře i vtipně zapojili její podnikatelé. Místní i turisté si přišli na své. Cvakání fotoaparátů a mobilů nebralo konce. A jak je to krásné večer, libovala si jedna početná rodina turistů, které se staly Valtice tento víkend přechodným domovem. Školní děti zaplnily náměstíčko již v pátek dopoledne. Některé třídy přišly vyřezávat, malovat a nejrůzněji zdobit dýně. Děti byly zcela pohlceny vlastní úpravou dýní a celé náměstíčko se proměnilo v jednu velkou výtvarnou dílnu. Jejich pracovním náčiním se stal nůž a lžička. Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Celé školní náměstíčko bylo překrásně dýněmi vyzdobeno a tím se stalo lákavým vstupem do Růžové Dýňové ulice. Je třeba pochválit nejen malé výtvarníky, ale také vedení školy, které své svěřence vedlo k aktivitě na valtickém dýňobraní. Je třeba pochválit také mateřskou školu, jejíž dvůr zaplavila také spousta oranžových dýní. Bylo slyšet hlasy, že letos bylo dýňobraní slabší, neboť Vinařské náměstíčko se během dne docela nenaplnilo. V páteční večer však byla zaplněna všechna místa až do pozdních hodin. A tak jsem zašla na slovíčko za místostarostou, Bc. Milanem Sedláčkem, jedním z pořadatelů a také konferenciérem celé akce. Navezlo se celkem dýní. Největším odběratelem byla základní škola (800ks) a mateřská škola (60ks). Vyřezávaných dýní bylo ve Valticích asi 600 ks. Přesně to ovšem nevíme, protože jsme letos nepřizvali k akci sčítací komisaře. Valtice jsou ale již z předchozích ročníků rekordmanem v počtu vyřezávaných dýní. Také televizní štáb ČT se přijel podívat, jak se na tuto akci Valtice chystají. Mohli jste sledovat přípravy na akci v pořadu Vysílání z regionů. Hovořilo se tam i o gastronomii spojené s dýňobraním. Dnes již víme, že akci navštívilo platících diváků a asi přes tisícovka neplatících, mezi které patřily především děti, účinkující děti včetně svých doprovodů a všichni ostatní účinkující. STAVEBNINY VALTICE přestěhovány ze Sobotní Pod Raisnou do haly firmy Molčík na Mikulovské TEL: Tedy celkem vinařským náměstíčkem prošlo 3000 návštěvníků. Byl bych rád, kdyby se v příštím roce do akce zapojili i další obyvatelé Valtic. Počítáme s nimi. Přiznám vám, že letos nám zbylo na poli SEVA FLORY ještě docela dost dýní. Vinařské náměstíčko bylo v páteční večer plné nádherně vyřezávaných dýní. Během noci z pátku na sobotu však burčák rozveselil některé natolik, že poničili dyňovou výzdobu nejen tady u nás, ale i v Růžové ulici. Ráno jsme museli odvést celou vlečku rozkopaných dýní. A to je škoda, řekla paní Sedláčková v ranních sobotních hodinách. Krásné dny oranžových a strakatých bubáků, po tmě svítících pro radost nás všech, minuly. Gastronomické speciality jste mohli ochutnat v restauracích i ve Valtickém Podzemí. Taková dobře udělaná dýňová polévka je opravdu chutná a co teprve guláš z dýně Hokkaido či kuře s dýní a cizrnou. Dýňobraní sice skončilo, ale odrůdové burčáky můžete popíjet ve Valticích celý podzim. Valtické dýňobraní mělo letos velkou konkurenci. Datově se shodovalo s největšími vinařskými akcemi v Česku, a to Znojemským i Mikulovským vinobraním. Také v sousedních Rakouských obcích probíhaly současně oslavy. Myslím, že i přesto byla celá akce úspěšná a že by bylo škoda v této před léty započaté tradici nepokračovat. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Dýňový a burčákový podzim Akce dýně do Valtic vyhlášená místní radnicí se na mnoha místech ve Valticích setkala s nečekanou podporou a vynalézavostí občanů. Tradičně se již akce zúčastnili občané Růžové ulice, kteří již i v minulosti sami od sebe na podzim zdobili své předzahrádky dýňovými kreacemi. Celkový dojem na některých ulicích trochu kazily nové trávníky, které se bohužel nezazelenaly tak, jak by si mnozí představovali, ale v příštím roce věřme, že trávníky zelené budou a dýně se budou skvěle vyjímat. Vedení radnice děkuje všem občanům, kteří se aktivně výzdoby Valtic dýněmi zúčastnili a pokud bereme tento ročník jako pilotní projekt, můžeme se příští rok těšit opět na nezvyklé a originální ulice. Turisté a návštěvníci Valtic si výzdobu velmi pochvalovali a během ní vznikly tisíce fotografií, které se dostaly do celé naší vlasti a v mnoha případech samozřejmě i do zahraničí. Lepší reklamu si naše vinařské městečko v malém údolí asi ani přát nemůže. Pokud k tomu přičteme přející počasí, lze konstatovat, že moc vydařenějších podzimů z hlediska turistiky a návštěvnosti, než ten letošní, ve Valticích nebylo. Milan Sedláček, místostarosta 3

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - říjen KURZY PALIČKOVÁNÍ Diskotéky: Termín: , , , od hod. Místo konání: sál Disco clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: klub Kinopolis, tel.: Dýňové bludiště Valtického Podzemí Termín: Místo konání: Valtické Podzemí, ul. Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí, , tradiční řemeslo - moderní pojetí Pro koho to je: Pro všechny odvážné a tvořivé Náročnost: Začátečníci i pokročilí Kde: Valtice, ateliér Krajkářské akademie Příjemná atmosféra v tvořivém prostředí Profesionální vedení a individuální přístup Vinařská akademie I - Kadet Termín: Místo konání: učebna Vinařské akademie Valtice, nám. Svobody 2 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., Volejte: p. Mikulášová, tel.: Kurz Sommelier Termín: I. část: (II. část: 1. čtvrtletí r. 2012) Místo konání: učebna Vinařské akademie Valtice, nám. Svobody 2 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., Přednáška Ing. Přemysla Krejčiříka Návod na použití Lednicko valtického areálu aneb Prezentace LVA ve světě Termín: Místo konání: hotel Apollon salonek, ul. Petra Bezruče 720, Valtice Organizátor: Muzejní spolek Valtice, Národní zemědělské muzeum připravilo na říjen tyto expozice: Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí - o historii jídla, stravování Etiketa prodává - výstava vinařských etiket Letničky a balkónové květiny - výstava petunií, surfinií, pelargonií atd. Místo konání: NZM Valtice, nám. Svobody 8, tel.: , Co nového nás čeká, či co pokračuje, v listopadu 2011: Dýňové bludiště Valtického Podzemí - vyřezávané dýně, burčáky, burčákomaty, vína, speciality Diskotéky , , , klub Kinopolis Vinařská akademie I Kadet základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína Valtické vinobraní tradiční vinařská slavnost s kulturním programem Kurz Sommelier - I. část dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení Sommelier Svěcení vína a svatomartinská vína ochutnávka mladých vín z Valtic a blízkého okolí Svatomartinské víno ve Valtickém Podzemí a husí speciality gastronomické speciality Dívčí vínek taneční zábava Advent v Hlavním městě vína adventní svařáky, minoritský punč, vína Vánoce jsou již zase tady vánoční výstava Bližší informace v listopadovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , POZVÁNKA NA VERNISÁŽ Vážení přátelé, dovolte mi pozvat Vás na slavnostní zahájení výstavy paličkované krajky, v pátek v 17 hodin, v obecní galerii v Rakvicích. Výstava potrvá do Srdečně zve autorka Olga Mikulášová a galerie Rakvice. 4

5 Poznáváme se V pondělí 26. září proběhl na naší škole již tradiční projektový den Poznáváme se. ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Běh Emila Zátopka Ve čtvrtek 22. září se konal na hřišti vinařské školy štafetový běh Emila Zátopka. Každý žák běžel trasu dlouhou dvě stě metrů. Překvapující byl zájem ze strany žáků, dokonce i naši prvňáčci se aktivně zapojili. řešíme problém s přebytkem závodníků a výjimkou nejsou ani roky, kdy jsme na start postavili hned dvě štafety. Letošní rok zaznamenali naši mladí běžci výrazné zlepšení a výsledný čas 17:43min se řadí mezi ty lepší v historii školy. Tento projektový den je zaměřený na budování kvalitních vztahů ve třídě, vztahů mezi staršími a mladšími žáky. Žáci pod vedením třídních učitelů plní úkoly formou her a scének. Podle zjištěných informací byl projektový den příznivě přijat jak žáky, tak učiteli. Z hodnocení dne vyplynulo, že se žáci cítí ve škole dobře, bezpečně a v případě problémů ví, na koho se obrátit a jak daný problém řešit. výchovná poradkyně Mgr. Pavlína Dvořáčková školní metodička prevence Mgr. Soňa Vašíčková Nejlepšího času dosáhla žákyně čtvrté třídy Sarah Foukalová. Výsledný čas štafety byl 17:43 min. Chtěla bych poděkovat kolegovi Mgr. A. J. Poláškovi za organizaci této štafety a velký dík patří i samotným běžcům za jejich sportovní výkony. S pozdravem štafetě zdar! Mgr. Pavlína Dvořáčková Zátopkovy štafety Pod patronací Českého olympijského výboru připravuje Agentura Sprint pro základní školy v celé republice běžecké Zátopkovy štafety, které jsou pořádány vždy ve druhé polovině září. Republiková korespondenční soutěž dává možnost smíšeným štafetám ze základních škol, aby na dálku porovnaly svoje výkony na některé z tratí, na nichž Emil Zátopek vybojoval v roce 1952 na OH v Helsinkách svůj nezapomenutelný "zlatý hattrick". Na začátku letošního školního roku tak přišel ke slovu jubilejní 20. ročník této akce. Od premiérového ročníku nachází zmíněná běžecká soutěž na desítkách škol z celé republiky velmi příznivou odezvu a jedním z tradičních účastníků je i naše základní škola. Jako každoročně i letos jsme postavili na start dvě štafety: Zátopkova pětka (trať 5 km) - štafetu tvoří 25 běžců, z toho musí být minimálně 10 děvčat. Každý běžec absolvuje úsek dlouhý 200 metrů, přičemž poslední úsek může běžet buď ředitel školy, některý z pedagogů nebo jiný dospělý běžec (rodič, pozvaný host - sportovec). Zátopkův maraton (trať 42,195 km) - štafeta je sestavena z 42 běžců + finišmana. V sestavě musí být nejméně 15 děvčat. Každý člen štafety absolvuje úsek dlouhý 1km, zbylých 195 metrů běží buď ředitel školy, pedagog nebo jiný dospělý běžec. Zátopkova pětka se na škole setkává s velkým zájmem žáků ročníku. Každoročně 5 Naprosto opačný problém pak nastal v Zátopově maratonu díky nezájmu a velké marodce žáků ročníku jsme tak tak poskládali požadovaných 42 běžců, přičemž na start štafety se dostal v podstatě každý, kdo byl schopný běžet. Tomu logicky odpovídal i výsledný čas 3:05:20 hod, který je nejhorším výsledkem v historii školy. Přesto lze naši účast v této celorepublikové soutěži hodnotit velice pozitivně. Vždyť velká spousta škol se soutěže neúčastní právě proto, že nedají dohromady dostatečný počet zájemců o start, nebo se i přes dostatek závodníků obávají slabých výsledků. A tak se radši do soutěže vůbec nepřihlásí. Nakonec, kolik z nás se může pochlubit tím, že se rok co rok umisťuje v první třicítce všech základních škol v republice? Kolik z nás se může pochlubit tím, že rok co rok zapojí do jednorázové sportovní akce téměř stovku dětí bez ohledu na jejich sportovní nadání? Kolika sportovním klubům se podaří namotivovat i běžně necvičící děti tak, že naplno absolvují tolik neoblíbený vytrvalostní běh a ještě posunou hranice svého osobního rekordu? Kéž by i tento skromný příspěvek školy pomohl k růstu pohybové aktivity našich dětí a větší úspěšnosti momentálně strádajícího valtického sportu. Mgr. Adam Jan Polášek

6 Cvičení v přírodě Cílem projektového dne Cvičení v přírodě je poznání a orientace v LVA s využitím branných prvků. Jde o teoretické i praktické seznámení se se situacemi, jako je evakuace školy, ošetření zraněného, topografie, hod na cíl, Jablonecké podzimní slavnosti Na poslední zářijový víkend jsme byli jako členové Valtické krojované společnosti pozváni vystupovat na Jablonecké podzimní slavnosti do Jablonce nad Nisou. Program jsme pečlivě cvičili už od hodů a některé kroky a písně dokonce už před nimi. Na vystoupení se podíleli všichni mladá chasa, mužácký i ženský sbor. Na pozvání folklórního souboru Nisanka, jejíž členy známe už od jejich návštěvy zde, jsme vyrazili v pátek 23. září dopoledne do Jablonce. Cesta probíhala v rušném duchu v celém autobuse zněl hovor a lidové i jiné písně. I když to byla dlouhá cesta, nálada zůstávala stále skvělá. Po příjezdu a ubytování jsme si prohlédli místo vystoupení, chvíli zkoušeli a potom jsme se seznámili s večerním městem. Ráno, po snídani v místní střední škole, začal shon a přípravy na vystoupení. Děvčata rozkládala kroje, dožehlovaly se košile a rukávce, které se pokrčily při převozu do Jablonce, a všichni jsme se strojili do krojů, abychom se stihli dostat na místo včas. Nikdo nechtěl zmeškat vystoupení Nisanky, která nás sem pozvala. Měli nacvičené nádherné tance z jejich folklóru. Vystupovala také malá Nisanka, zatančili několik kousků a zazpívali při nich i nějaké písničky. Dlaskuv statek Naše pásmo s názvem Velké prádlo do prostředí statku dokonale zapadalo a přítomným návštěvníkům se tradiční písně s atmosférou z jižní Moravy zalíbily. Na návštěvníky tady nečekala pouze různá vystoupení, ale mohli se kochat a někdy si i vyzkoušet různé ruční práce byla zde přadlena, která předla na klasickém vřetenu nit z opravdové ovčí vlny, mohli jste pozorovat tkaní látky na malém tkalcovském stavu, někteří z nás si vyzkoušeli paličkování, ruční batikování a ruční praní na valše nebo ve starodávných dřevěných pračkách. střelba ze vzduchovky, atd. Cvičení v přírodě umožňuje také třídním učitelům lépe poznat své žáky při činnostech mimo školu a utužit mezi žáky pěkné vztahy. Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy Nisanka Po Nisance jsme vystupovali my, měli jsme připravené asi hodinové pásmo zpěvů, tanců a tradic z Podluží a doprovázela nás při něm cimbálová muzika Vrzgňa z Břeclavi. Mužáci Po tomto vystoupení nás čekalo ještě jedno, proto jsme se museli vydat na ubytování, kde se ženy převlékly do pracovních krojů. Hned po obědě jsme totiž odjížděli na Dlaskův statek do nedalekých Dolánek. Po pár hodinách jsme z Dlaskova statku odjeli do Jablonce a zase se vrátili do současnosti. Všichni jsme byli unavení a potřebovali krátký odpočinek. Večer jsme byli Nisankou pozvaní do jedné místní hospůdky k hodování, zpěvu a tanci. A opravdu jsme strávili příjemný večer, naučili jsme se několik taneční her, povídali si a vůbec se krásně bavili. Druhý den nás plánovaný ranní odjezd donutil brzy vstát, sbalit se a vydat se k autobusu. Zpáteční cesta byla opět ve znamení zpěvu a smíchu, ale musím přiznat, že byla už únavnější. Větší část osazenstva si ráda zdřímla. A nemůžete se divit byl to náročný, ale velmi vydařený víkend. Doufáme, že se se členy Nisanky zase brzy uvidíme. A je jedno, jestli u nás nebo u nich Míša P.S.: Za chasu posílám velký dík paní Suchomelové za její ochotu a trpělivost při nácviku a za to, že nás to naučila. Určitě děkujeme také Peti Radkovičové (Filipové) za její vedení a nápady. A děkuju vlastně všem za pomoc a hlavně za účast!!! Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek PASIVNÍ STAVBY profesionalita, rychlost, cena nabídky zdarma Valtice, tel: 736/

7 Vzpomínky Františka Grbavčice na studijní léta Letos uplynulo právě 55 let od doby, kdy mladý Poštoran František Grbavčic absolvoval rolnickou školu ve Valticích. Přišla jsem za ním vlastně na kus řeči kvůli oslavám vinobraní v šedesátých letech na zemědělské škole a ve Valticích. Při té příležitosti jsem se dozvěděla však spoustu zajímavostí o bývalých profesorech i pracovnících školního statku. Při valtické mistrovské škole v roce 1953 bylo ve Valticích otevřeno Středisko pracujícího dorostu, a protože mi nebylo ještě osmnáct let, tak jsem musel trávit rok na této jednoleté Učňovské zemědělské škole, která byla určena pro pracovníky v rostlinné výrobě se speciálním zaměřením na obor vinohradnictví a pěstování teplomilných rostlin. A tak jsem začal do Valtic dojíždět. Našim třídním byl Ing. Josef Hájek. V roce 1954 až 1956 jsem byl žákem ZMŠ JUDr. Ivana Lorenzová Poskytuji rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, kontakt Valtice, obor vinohradnicko- pěstitelský, které se tenkrát říkalo mistrovská škola. Bydlelo se na internátě, který byl v prvním poschodí školy. Ředitelem školy byl tenkrát Ing. Lízler a našim třídním pak Ing. Jaroslav Šťastný. Pan ředitel byl svéráznou postavou naší školy. Když jsme něco neuměli, tak jsme pak museli k němu do ředitelny na přezkoušení. Byl to velmi chytrý chlap, ale také jistým způsobem podivín a taky starý mládenec. Ženil se velmi pozdě, a proto snad neměli ani děti. Byl to nadšený sběratel a badatel. Vzpomínám si, že když jednou se u Lízlerů malovalo, tak jsme přemísťovali skříně. Profesor Lízler byl také zaníceným šutrologem a když přenášel své kameny, hned nás začal zkoušet. Copak je to za kámen? Paní ředitelová jej však napomenula, že jsme zde za jiným účelem, než je zkoušení znalostí o mineralogii a tak nás vysvobodila z jeho spárů. U nás ve třídě učil ekonomii. My jsme měli tenkrát od něj dobře vypsané ruky, protože nám pořád něco diktoval. Někdy jeho průpovídky nebyly zrovna povzbuzením pro studenty. Když jsme psávali písemky, většinou chodil po třídě, abychom nemohli opisovat a častoval nás oslovením vy jste vosli. Když se někdo začal moc vrtět či něco hledat, tak hned na něj: Copak to děláš, vosle? Velmi rád cepoval našeho spolužáka Formana z Genži, ke kterému měl vždycky připomínky typu: Ty jsi vosel voslovskej, strč hlavu pod lavici a styď se. Ty teda ten Bořák pozvedneš! Lízlerovi se každý raději vyhnul, když ho měl potkat, protože měl ke každému a ke všemu připomínky. Ale vy jste se ptala na školní vinobraní a to se právě tenkrát odehrávalo každoročně v areálu školy, v bývalé jídelně, která byla i společenským sálem. Později bývalo slavnostní vinobraní v tzv. Nové budově, kde byl velký sál. Tam se však sušívalo po žních obilí a my museli sál před vinobraním nejdříve vyprázdnit, to znamenalo obilí napytlovat. Nazdobilo se velké kolo od vozu hrozny a zavěsilo se do taneční místnosti. Vinobraní bylo pořádáno především pro bývalé absolventy školy, pro rodiče studentů, pro kantory a pro jejich přátele. Hodně lidí zde bylo právě díky panu řediteli Lízlerovi, protože ten zval na vinobraní významné osobnosti z města a také z jiných zemědělských škol. Žáci se podíleli hlavně na přípravě vinobraní a žáci vycházejícího ročníku obsluhovali a podíleli se na programu, aby něco vydělali na absolventský večírek. Škola měla tenkrát hudební orchestr a ten vždycky taky vystupoval. Jeho název si již nepamatuji. Připravoval se velký hrozen ze svázaných hroznů pro sklepmistra. Ten byl samozřejmě hlavní postavou vinobraní, tenkrát to byl pan Jan Vlk. Pod jeho vedením se pro slavnostní vinobraní připravovala vína. Vinobraní, takové 7 to pracovní, byla především velká dřina, všechno se dělalo ručně. Pan Vlk měl tenkrát na starosti nejen sklep, ale i vinice a školní pálenici. Museli jsme si psát deník praxe a tak si pamatuji dodnes, že 1. listopadu se sklízel vlašák. Bylo to asi v roce 1955, byla tenkrát už velká zima, tak jsem si to zapamatoval. Sbírali jsme víno do puten, to se pak sypalo do kádí, které byly na vozech a koňským potahem pak do sklepa školy pod obrazem sv. Rodiny. Vidlemi se hrozny dávaly do mlýnku, pak se mlelo, lisovalo a odpad se musel ze sklepa opět vynášet. Na pana Vlka taky vzpomínám s úsměvem. Byl totiž hrozný škrťa na víno a tak jsme se snažili o nějaké jej tajně připravit. No a tak vám nyní prozradím, co bych vlastně neměl, že jsme si sem tam nějaké to vínko ulili při práci ve sklepě, ale když někdo přišel nám zrovna nevhod do odcizování vinného moku, tak jsme museli víno vylít do kanálu. To bylo škody! Pořád to však bylo lepší než skončit na koberečku tváři v tvář panu řediteli Lízlerovi. To víte, mládí tropí hlouposti. Teprve později škola rozšířila své vinice, a proto se školním sklepem stala i Venerie. Péče o vinohrady pak přešla na Staňu Haraštu. Vinice se vysazovaly ve sponu 1 m, kvůli obdělávání. To se dělalo s koňmi. Nejprve měla škola jen dva koně, to byli koně ještě od UNRY, Mína a Maruša. Pak se pořídil ještě jeden pár. Nadřeli jsme se také při kydání hnoje a jiných pracích ve stájích, kde nám velel pan Tomáš Vymyslický. O něm kolovala taková perlička týkající se i pana ředitele Lízlera. Ředitel Lízler byl totiž poslancem v Úvalech a jednou ho tam pan Vymyslický vezl vozem na nějakou schůzi a u té příležitosti si oba trošku popili, a na cestě z Úval do Valtic pak skončili i s vozem a koněm v příkopě někde snad pod Reistnou. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice (Pokračování příště) Bc. Alexandra Ekrtová nabízí Tel: ,

8 Valtické poštovnictví (7) Tato poslední část o valtickém poštovnictví čerpá ze vzpomínek dalších dvou zaměstnankyň valtické pošty: Vzpomínky paní Koubové: Na valtickou poštu jsem nastoupila v lednu 1975, kdy ve funkci vedoucí byla paní Trávníčková. Kolegyněmi mi byly paní Husaříková a paní Smolíková. I když všechny tři byly ve věku mé maminky, společně s doručovatelkami jsme tvořily výborný kolektiv, nejen co se práce týká, ale i po práci. S celými rodinami jsme podnikali výlety k Rendes-vous či Belvederu a všichni jsme se těšili na ohýnek a špekáčky. Žádné narozeniny či svátek nezůstal bez povšimnutí, prostě jsme byli jedna velká pošťácká rodina. Paní Koubová za přepážkou Práce bylo spousta, roznášely se ještě noviny, inkasovalo se SIPO, výběrky za uhlí, poplatky za elektriku a plyn, vyplácely se výplaty pěstitelům za hrozny. Určitě si všichni vzpomenou na katalogy Dona Prostějov, které chodily každé roční období téměř do každé domácnosti. Když s nimi doručovatelka vyšla, nebylo ji za tou hromadou, kterou nesla v náručí ani vidět. Všechno bylo tenkrát fyzicky náročnější než dnes. Jediným pomocníkem nám byla kára, a co se týká mechaniky, tak kalkulačka a razítko, později pak orážecí stroje, které byly razítkem pošty, datumovkou a podacím číslem v jednom. Používaly se na poukázky a na celou sázkovou službu - Mates, Sportka a Sazka. Přes všechnu namáhavost a odpovědnost, která u této práce byla, to bylo moc hezké období. Letos jsem po čtyřiceti letech práce u pošty odešla do starobního důchodu a na to dobré ráda vzpomínám a doufám, že vždy budu. Expoštmistrová paní Kadlecová vzpomíná: Po ochodu paní Trávníčkové v únoru roku 1985 jsem nastoupila na místo vedoucí valtické pošty. Kromě pracovních povinností jsem měla na starosti i personál pošty, který tenkrát čítal 9 osob. U peněžní přepážky pracovala Jana Vojtková, u listovní Marie Koubová, na přepážce České spořitelny pak Květa Strýčková. Spořitelní služba na poště trvala do roku Pracoviště doručovatelů zastávala Anička Michalcová, Jožina Kyselová, Marta Foukalová a Alena Málková. V Úvalech pak doručovala paní Cupalová a Boří Dvůr měla na starosti paní Tomešová. Tenkrát se doručovaly ještě telegramy a pilné balíky a to patřilo do pracovní náplně paní Malčicové. V prvním patře pošty tenkrát byla telefonní ústředna, kde pracoval pan Radkovič a pan Buriánek a také pracoviště rozhlasu po drátě, kde pracovala paní Kupková. V bytě na tomto patře bydlela rodina Havlíková, ve dvoře pak rodina Kyselová. Budova pošty byla v té době již ve špatném stavu. Nejvíce nás trápily zničené podlahy, po kterých se již skoro nedalo chodit. Byl to prostě havarijní stav. A když došlo v dubnu roku 1985 k jejich opravám, museli jsme celý provoz vystěhovat a přesunout se do náhradních prostor Klubu důchodců na náměstí do bývalé vinárny. Tam jsme pracovali v jedné malé místnůstce na třech přepážkách a samozřejmě vypravovali poštu ještě do Úval a na Boří les. Po půl roce byly podlahy dokončeny a my se vracely domů. Nebylo to však na dlouho, protože Generální ředitelství pošt shánělo peníze na kompletní opravu valtické pošty a tak již v roce 1986 byla zahájena celková rekonstrukce pošty a my se museli opět stěhovat a tentokrát až do prostor za Besední dům. Provozně to byly daleko horší podmínky než při první rekonstrukci. Pošta tam měla jednu přepážku v přízemí a dvě v patře. Bylo to složité nejen pro nás, ale i pro starší občany, protože to bylo daleko od náměstí a muselo se do poschodí. Pro naše poštovní úředníky to byla taky jen komplikace provozu a tak raději na tu dobu ani nevzpomínat. Do nového jsme se vraceli v dubnu Otevření rekonstruované valtické pošty se účastnil i ředitel provozního ředitelství České pošty, s.p., Obvod Břeclav, Ing. Vladimír Salvet, který tenkrát uvedl: Nepochybně je pravda, že pošty jsou nedílnou součástí nejen života lidí, ale v případě Lednicko valtického areálu mají většinou i rysy architektonického historického koloritu, který se snažíme při paní Kadlecová s ředitelem Salvetem TAXI LEV jejich rekonstrukcích dodržet a podtrhnout. A o tom, že jsme s touto krajinou organicky sžití, svědčí i příležitostná razítka na poštách v Lednici a ve Valticích. Je na nich text: Lednicko-valtický areál. Památka UNESCO. S postupujícím časem docházelo také k personálním změnám, vzpomíná dále p. Kadlecová. Od pošty odešla paní Vojtková a na její místo přešla paní Koubová a na přepážku přišla nová pracovnice paní Grbavčicová. Také nastaly změny u doručovatelů. Jako nová přišla paní Eva Černá, Maruška Darmovzalová, Radka Lyčková, později pak nastoupila Věrka Štěpánková, která nahradila paní Strýčkovou, která od pošty odešla. V roce 1996 došlo k důležitým provozním změnám a to k automatizaci pošty. Přechod na počítače se stal obrovským ulehčením pro všechny zaměstnance. Na APOST jsem se velice těšila a jediným nedostatkem bylo doplňování nových programů do počítačů. Postupně se rozšířila i nabídka poštovních služeb. Zpočátku jsme měli hrůzu z obchodního balíku, ale čas ukázal, že to bylo zbytečné. A tak jste si na poště mohli a můžete sjednat životní pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění, spoustu produktů z oblasti Poštovní spořitelny. V roce 2005 jsem odešla do důchodu a na mé místo nastoupila paní Monika Krajíčková. Pokud jsem ve svém vzpomínání na někoho zapomněla, tak se omlouvám, protože za mého vedení se u pošty vystřídalo mnoho zaměstnanců. Během vedení pošty Monikou Krajíčkovou došlo v roce 2010 k další rekonstrukci pošty a to po dvaceti letech. Nejprve se uskutečnila rekonstrukce střechy a pak následovala výměna oken a celková rekonstrukce přízemí. stavební práce v přízemí pošty v r Tentokrát se však poštovní úředníci stěhovali jen z přízemí do horního patra. Nový provoz v přízemí byl otevřen 1. března Paní Krajíčková od pošty odešla v červnu Novou paní poštmistrovou se stala paní Simona Uhrová a tímto jsme se dostali až k současnosti, kde vyprávění o historii valtické pošty samozřejmě končí. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Při zpracování historie Valtického poštovnictví byla použita literatura: Kronika města Valtic, autorský kolektiv: Valtice (r. 1970), Antonín Hudec: Spoje slovem i obrazem, PhDr. Pavel Čtvrtník: Cesta pošty dějinami, Poštovní kurýr 10/1997 a vzpomínky valtických pamětníků a zaměstnanců valtické pošty. 8

9 Mladí hasiči ŠKOLNÍ ROK 2010/11 V tomto, již ukončeném, školním roce opět naše děti soutěžily různých městech našeho okresu včetně města Valtice. Jelikož nám přibyla spousta nových malých dětí a také se nám podařilo znovu dát dohromady i starší mladé hasiče, byly tyto soutěže pro děti spíše jedním velkým tréninkem a poznáváním sebe samých. O to víc nás všechny potěšilo jejich umístění v posledním závodě v Novosedlích, kde mladší vybojovali 2. místo a tím obhájili již potřetí titul v tomto městečku. Starší se sice neumístili na medailové pozici, ale jejich čas byl pro ně také velkou výhrou. Všichni se těší na další sezonu soutěží, kde v tom letošním školním roce již budou mnohem zkušenější. Ale naši hasiči v tomto školním jenom nesoutěžili, zvládli také jarní přechod Pálavy, víkendové sjíždění Dyje, bowling, který dostali jako dárek ke dni dětí, opékání špekáčků, poznávali okolní hasičské stanice, výlety na kolech a také tradiční grilování s přenocováním na naší hasičce. V současné době máme v kroužku mladých hasičů 18 dětí ve věku 4-12 let. Velice rádi přivítáme v tomto roku nové děti, které by měli zájem se zapojit do našeho kolektivu. Trénujeme každý pátek od 17 do 18 hodin na hasičské zbrojnici. Děti by tímto chtěly poděkovat svým vedoucím za čas, který jim věnují, členům SDH Valtice, městu Valtice a také firmě Vinařství Procházka a Mudr. Milošovi Novákovi za sponzorské dary. Gabriela Hladíková Malé zamyšlení 2 Chtěla bych se tímto omluvit všem, kterých se nějak dotklo, že jsem ve svém minulém zamyšlení v červenci uvedla: Copak nejsou ve Valticích kulturní lidé?. Přišlo mi jen líto, že když valtické děti chtějí ukázat, co se naučily, nikdo se na ně nepřijde Ing. Josef VLK Stavební projekce podívat a zámecká kaple zeje prázdnotou. Hudební škola je už ve Valticích dlouho, pan Krbeček by mohl vyprávět, kolik dětí už naučil hrát. Také pan Dvořáček je již dlouholetý učitel, učí asi od roku A že to dá moc práce, naučit ty děti krásně hrát, se může každý přesvědčit. Alespoň já to vidím, když tam čekám na vnuka, kolik trpělivosti tihle učitelé mají. Hudba ještě nikomu neublížila, ba naopak pomůže člověku překonat těžké chvíle. Tak jako třeba Henckeovy barokní varhany. Každý koncert je jiný, krásný, a ne vždy je plno. Mrzelo mě, když k nám do Valtic přijela báječná herečka Gabriela Vránová se dvěma mladými houslistkami, které úžasně hrály, a zámecká kaple nebyla plná. Na pana Svěceného jsem se také těšila, a nebyla jsem sama. Problém však byl, že se konaly tři koncerty v jeden den. Pak má člověk smůlu, protože vše najednou se stihnout nedá. Henckeovy barokní varhany, pak předhodové zpívání, vše to bylo báječné a je to rok od roku bezvadnější. Zpívali tam i mužáci z Hluku, a řeknu vám, ty písničky jsem neslyšela už hodně dlouho. Až mi mráz běhal po zádech, jak to znělo krásně. Tančil tam také pozvaný soubor a bylo to prostě úžasné. Je škoda, že se dělají takové krásné akce v jeden den, mělo to být rozdělené na sobotu i na neděli, pak by člověk stihl všechno. Ale i tak patří všem lidem, kteří to organizují, velké poděkování. Jsou to nádherné zážitky. Concentus Moraviae v tanečním sále zámku, je rovněž zážitkem, na který člověk jen tak nezapomene. A už se zase těším na rakouského Martina Hammerle Bortolottiho, to je vždy taky něco tak úžasného. Přála bych si, aby bylo na všech koncertech plno. Eva Hřibová Perly kniha na pokračování... Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: Výběrové řízení Bándyova rodina se rozrůstala. Adélka po sedmi letech manželství přivedla na svět princeznu. Sluníčko. Krasavici Markétku. Rodiče zářili. Zářila i Marta. Téměř se od ní nehnula. Seběhla o dvě patra z vlastního bytu a mohla ji hýčkat, mohla ji rozmazlovat. I u Toníka se zastavil čáp. Obdaroval je opět synkem. Dali mu jméno Lukáš. Zdravím překypoval a měl se čile k světu. Na jasně modré obloze jejich života zářilo slunce štěstí a vysílalo hřejivé paprsky do obrovských prostor Martina srdce. Po nějaké době se ale zatáhlo. Obrovský mrak bolesti a strachu o matku Justinu zastínil azurové nebe. Paní Bándyová, maminku vám zítra pustíme domů. Bude potřebovat stálou péči. Myslíte, že ji můžete zajistit? Můžete ji opatrovat? vyzvídal ošetřující lékař. Je to matka, pane doktore, a je naší povinností se o ni postarat. To jsem rád, že máte k mamince tak dobrý vztah. S tím se často nesetkávám. O vás vím, že sem za ní chodíte denně. Marta poděkovala všemu nemocničnímu personálu. O maminku pečovali skutečně skvěle. Aby ne, když tam dlouhá léta uklízela. Téměř všichni ji znali. Druhého dne si pro matku přijeli Marta s Toníkem. Synek vzal auto. Museli pak cestou vzít ještě pár věcí, aby měla Justina po ruce vše, na co byla zvyklá. Mami, musíš jet s námi k nám. Ještě nejsi dost silná, abys byla sama doma, vzala zesláblou Justinu za ruku, pohladila ji a políbila. Já nevím, Marto, jestli to půjde. Nedovedu si představit, jak by to dopadlo mezi mnou a Bándym. Víš přece, že ho nemohu ani vidět, jak je mi odporný. Nesnáším ho. Už dávno ses s ním měla rozvést. Ani si nedovedeš představit moje výčitky svědomí za to, že jsme tě přinutili ke svatbě s ním. Tehdy jsme si mysleli, že je to nejlepší věc, kterou pro tebe děláme. Chtěli jsme, aby ses měla dobře. Bože můj, odpusť mi tu křivdu. Ale, mami. Necháme to tak, jak to je. Ničeho se neboj. My si žijeme každý po svém. Neutěšuj mě, já přece vím, že se nezměnil. Tak už dost. Pojď, pomohu ti s oblékáním. Toník na nás čeká s autem dole na parkovišti. Přestěhovali jsme ti k nám postel. V jídelně máš teď svůj koutek i s rádiem a televizí. Zůstal tam také jídelní stůl a židle. Budeš mít pohodlí a všechno při ruce. Postupně, až ti bude lépe, až nebudeš tak slabá, zajedeme k tobě a vybereš si věci, které si k nám budeš chtít vzít. Marta. Její druhorozená dcera. Nechtěná a nemilovaná ještě i nějakou dobu po narození. A teď se stará, jak se sluší a patří. Chová ji a hýčká. Hýčká si svou krásnou a hrdou matku. Matku, která v duchu prosí za odpuštění a utírá si slzami zalité oči. S Bándym se občas Justina dostala do křížku. Nemohla mu odpustit, jak moc týral svou ženu. Ještě teď po tolika letech provokoval svou odpornou hrubostí a surovostí. Vždyť se vůbec nezměnil. Předváděl se i před ní. Dva roky Justinka pomalu odcházela za svým milovaným Jožinkem. Zarmoucená Marta ji za podpory sourozenců a své rodiny pohřbila na káňovském hřbitově. Uložila ji vedle otce, tak jak si to matka přála. *** Život není peříčko, paní Bándyová. Prchavé okamžiky štěstí se střídají s bolestí a žalem. Milosrdný čas je však otupí. Marta se po smutném období rozhodla, že si najde zaměstnání. Psal se rok 1995 a spousta věcí se změnila. 9

10 Bývalé podniky se rozpadly nebo proměnily v jiné. V Káňově narostla nezaměstnanost. Jí se však podařilo získat místo v železničářské kantýně. Praxe od Tří dubů a hostitelské vlohy, stálý úsměv a oblečení jako z cukru lákaly nejen železničáře k příjemnému posezení. Marta úspěchem jen zářila. Marti, ty chceš opravdu zůstat kantýnskou až do konce života? zvědavě hleděla na kamarádku Dana. Přišly ji s kolegyní Veronikou navštívit. Pozvání a zvědavost je přivedla podívat se na její nové pracoviště. Máš to tu moc pěkné. Všechno svítí čistotou a ty jen záříš, napravovala Verona neobroušený Danin dotaz. Ještě sem chci dát záclony a květiny, oddechla si Marta a zasnila se. Já si totiž myslím, že by to pro tebe mělo být přechodné. Už jsem ti mockrát říkala, abys začala studovat, pokračovala ve vlastním tématu Dana. A já jsem ti mockrát říkala, že jsem na to už stará. Chachacha, slyšíš to, Veroniko? Slyšíš, co říká? A před námi. Co bychom za to daly, mít tak tvůj věk, smála se také Verona a strhla i Martu, která nesla na prostřený stůl voňavou kávu. Upekla jsem pro vás koláč. Nabídněte si. Díky. Je moc dobrý, pochvalovala si návštěva. Jen abychom to nezamluvily, milé dámy. Tak, jak to bude s tím studiem? připomněla Dana. No, tak, děvčata, už o tom nemluvme. Já si na to opravdu netroufám. Pro tvůj klid, Dano, slibuji, že se ohlédnu po nějakém vzdělávání. Ale maturita to nebude. Já ti věřím. Jsi dost inteligentní, abys nějaké to studium zvládla. Na vzdělávání nikdy není pozdě, slyšíš? Těší mě, že máš o mně tak vysoké mínění. Díky. Ukončila debatu Marta a rozpovídala se o vnoučatech. *** Ubíhaly měsíce, ubíhaly roky. Jednou při návštěvě překvapila Marta kamarádku Danu novinkou. Dostala jsem nabídku. Jakou? Nevím, zda se ti už doneslo, že se na okresech zřizují místa romských poradců. Ne, neslyšela. O co jde? Má to být práce s romskými občany. Pomoc při běžných problémech v oblasti bydlení, zaměstnání, školství a podobně. Celkově to má napomáhat sblížení komunit. Funkci by měl zastávat Rom, ale není to podmínkou. Ovšem, musí to být člověk, který romskou problematiku zná. KOBERCE PVC Babicová A ty máš o to zájem? Požádali mě. No. To je paráda. Předpokládám, že to vezmeš. Zvlášť, když ti to nabídli. To je moc dobrý nápad. Jsi pro tu funkci ten správný člověk. Ty si opravdu myslíš, že to mám vzít? O tom vůbec nepřemýšlej! Tu funkci zřídili pro tebe, i když tě tam nahoře v Praze moc neznají. No jo, ale co když na to nebudu stačit. Nemám školy. Jen učňák. To víš, že na to budeš stačit. Škoda jen, že jsi mě neposlechla, když jsem tě přemlouvala, abys šla studovat. *** Tak co? Už tam děláš? ptala se po týdnu Dana. Ty ses zbláznila. To nejde tak rychle. A proč ne? Já myslela, že tam od pondělka nastoupíš. Já ani nevím, zda mi to vyjde. Jak nevíš? Vždyť tě tam přece chtějí. Vždyť ti to nabídli. Nebo snad ne? Nebo jsem to špatně pochopila? Jo, to jo. Nabídli. Jenomže musí proběhnout výběrové řízení. Tak proběhne výběrové řízení. No a co? V čem je problém? Ty se snad bojíš? Víš, je to beznadějné. Nebudu tam sama. Jsme celkem tři uchazeči. Ale ty máš největší šanci. Znáš problematiku a prostředí. Umíš jednat s lidmi. To děláš vlastně celý život. Není se čeho bát. Ti dva ale mají vysokoškolské vzdělání. Kde se vzali v Káňově Romové s vysokoškolským vzděláním? Já myslela, že Elemír byl jediný. To nejsou Romové. Tak o čem je řeč? I kdyby měl každý z nich dvě vysoké školy, dostaneš to ty, protože jsi Romka. A ještě k tomu jaká! Všeobecně známá a výjimečná. Jen neházej flintu do žita! Bojuj! Já za sebe moc bojovat neumím. Také nebudeš bojovat za sebe, ale za Romy. Konečně máš příležitost mít tu moc a udělat pořádek ve vlastních řadách a vést lidi na požadovanou úroveň. A také budeš mít konečně příležitost prosazovat práva a vyžadovat povinnosti. To byl přece vždycky tvůj sen. To je něco jiného, než tvé působení v Praze. Když myslíš, že to mám zkusit, tak jo. Já se budu snažit do toho jít a třeba i vyhrát. Špatně. Musíš říkat půjdu do toho a vyhraju. Půjdu do toho a vyhraju. Drž mi palce! *** Po několika týdnech se Marta Daně ozvala telefonicky. Danuško, mám velikánkou radost. Představ si, že mě vybrali. Mám to! Prý se na to nejvíc hodím. Počítače, internet Hurá! Blahopřeji. No, vidíš. Co jsem ti říkala? Udělala jsi mi velkou radost, dívko. Tu největší překážku máš za sebou. Ostatní teď bude na tobě. Já tomu pořád nemohu uvěřit. Vybrali mě, i když tamti měli školy. Dávno jsem ti říkala studuj. Třeba teď budeš muset. A řekli ti už, kdy nastupuješ? Prvního. Mám trochu trému, ale také se těším. Chci to dělat. Konečně! Konečně slyším, že to chceš dělat. A to máš další polovinu úspěchu za sebou. A že máš trému, tomu se nedivím. To má každý, když jde do nového prostředí. Všechno se spraví, neboj. Tvoje nové postavení tě trochu posune na společenském žebříčku. Dávej pozor, ať ti to nestoupne do hlavy. Budeš sloužit lidem. Snad mi nehrozí, že bych zpychla. Ale díky. Marta stála na pokraji cesty nové životní etapy. Šla do toho plná nadšení a ideálů. Přijala nabízenou šanci a byla rozhodnuta ji s Boží pomocí využít pro stavbu mostů mezi vlastní komunitou a majoritní společností. Táňa Tichá příště: Poradkyně Interiér podle zvěrokruhu Štír se obklopí černou a bílou ( ) Vodní znamení kontrastů - to je Štír, který vše prožívá doslova až na dřeň. Aby byl ovšem schopen vstřebat a vytřídit bohatost těchto vjemů a prožitků, potřebuje naopak byt zařízen v naprosto klidném tónu. Obyčejně je to černo-bílá kombinace s rudými doplňky. Není to však ortodoxním pravidlem. Ale kontrasty jsou u něho nutné. Štír má rád solidní a vesměs striktně účelný a pohodlný nábytek, ve kterém se dobře odpočívá a rozmýšlí. Tak dokáže strávit doslova celé hodiny, takže ušák či pohodlné velké křeslo s podložkou na nohy je skoro železnou nutností. Má rád ticho a klid. Šumy a hlasitá agresivnější hudba jej znervózňují. I proto si většinou nepořizuje hi-fi věž. Raději dá přednost kvalitnímu televizoru či DVD přehrávači. Štír je poměrně starosvětský a dosti konzervativní. Nerad mění nábytek a na věcech lpí. Proto by si měl pečlivě rozmyslet, co si do bytu pořídí, neboť se s tím bude těžce loučit a někdy jej tyto kusy budou provázet po celý život. Štír je spíš samorost a samotář. Dobře vybavená knihovna a videotéka jsou jeho snem. Nejdůležitější místnosti Štíra je ovšem ložnice a kuchyň, neb tady vesměs rád přijímá své návštěvy. Ložnice by měla být tedy luxusně vybavena s velkou postelí a měkkými doplňky z přírodních látek. Štír miluje avantgardní postele, výjimkou nejsou kulaté nebo jinak technicky zajímavé. Protože má Štír problémy s usínáním, měl by si ložnici vybavit hustějšími závěsy, které dolaďují intimitu. Žaluziím by se měl raději vyhnout. Čistý vzduch a pocit volnosti při nadechnutí je u něj velmi důležitý. Proto netrvá na vůních v bytě. Pokud je zvolí, pak jedině jemně kořeněné, pižmové se stopou tabáku nebo orientálních čajů. Raději si dopřeje kvalitní osobní parfém. Dobře se cítí v bytě situovaném na západ nebo sever. zdroj: internet

11 NAŠE RUCE Spa manikúra Manikúra už dávno není jen rutinní záležitostí, která se dá odbýt během několika minut. Stala se přímo rituálem, během nějž mohou klientky relaxovat a užívat si všestrannou péči o přírodní nehty a pokožku rukou. Spa nebo také welness manikúra, je určena pro nejnáročnější klientky. Nabízí se především v lázeňských a welness nehtových studiích jako jedna z nabízených možných procedur. Celá manikúra je tvořena několika po sobě jdoucími procedurami, které komplexně tvoří nezapomenutelný zážitek. Manikérka začne servis tím, že vytvoří příjemné aroma pomocí aplikace Spa esence/elixíru na pracovní plochu a do ovzduší. Esence jsou dostupné vždy v několika vůních. Sama si tedy můžete zvolit vůni, která vám bude příjemná. Nejdříve zapiluje vaše nehty do požadované délky a tvaru, popřípadě odstraní zbytky starého laku. Provede diagnózu typu nehtů a pokožky rukou. Podle zjištění stanoví další postup ošetření. Zvolí nejvhodnější typ laku na nehty, podle toho zda potřebují nehty zpevnit nebo dodat potřebné vitamíny. Před aplikací samotného laku nastupují základní procesy Spa manikúry. Jako první se provádí lázeň rukou v teplé vodě s příslušnou esencí. Poté se ošetří nehtová kůžička pomocí tzv. odstraňovače kutikuly, což je speciální krém, který se jemně vmasíruje a nechá zhruba 2 minuty působit. Následuje peeling rukou pomocí Mořské soli ve zvolené esenci. Peeling odstraní odumřelé buňky, dodá pokožce potřebou hydrataci a výživu. Poté manikérka pomocí aplikačního štětce nanese masku na ruce a nechá ji zhruba 10 minut působit. Maska obsahuje antioxidační ingredience, které redukují již vzniklé drobné vrásky. Dále pokračuje masáží rukou včetně předloktí některým z hydratačních másel či olejů, opět ve zvolené esenci. Po provedené masáži se aplikuje zvolený lak na nehty, který manikérka vybrala podle typu nehtů klientky již na samém začátku procedury. Po zaschnutí laku aplikuje na závěr některý z revitalizačních olejů. Pokud budete mít cestu někam na welness určitě vyzkoušejte. Tato procedura vaše ruce rozzáří a poznáte, jak můžou být ruce lehké. Vřele doporučuji. Kristýna Bouchnerová Příště se naučíme správně lakovat nehty 11

12 Ideální rodina z pohledu TV reklam Ideální rodina žije v novém domku, s velkou zahradou a bazénem, vše zatížené výhodnou hypotékou. V garáži mají rodinný vůz pořízený na leasing, stejně jako mají na splátky vybavenou celou domácnost. Členové rodiny jsou čtyři, otec, matka a dvě děti. Starší je kluk, mladší dcera. Mají doma psa, pravděpodobně labradora. Otec pracuje jako ředitel firmy a v pracovní době chodí na tenis. Ještěže má schopnou sekretářku, která mu ochotně podává tenisáky. Matka je žena v domácnosti, ale od rána má strašně moc práce. Musí vstávat strašně brzy, aby byla při servírování snídaně, skládající se ze sušenek a pomerančového džusu, upravená, namalovaná a svěží. Po snídani musí doprovodit děti do školy, nesmí však zapomenout vzít sebou do kabelky láhev aviváže, aby mohla lidem v autobuse ukázat, v čem si pere svetr. Pak jde nakupovat a samozřejmě platí kreditní kartou. Po návratu z nákupu uvaří oběd ze sáčku, do polévky nesmí zapomenout přidat vejce. Občas ji u vaření asistuje šéfkuchař firmy, která jídla v pytlících dodává. Odpoledne má relativně volno, které tráví s přítelkyněmi u bazénu na zahradě a mezi její největší přání patří - na rozdíl od kamarádek, které se chtějí vdát nebo rozvést láhev minerálky. Odpoledne se ze školy vracejí děti. Jsou špinavé od čokolády a syn je zamilovaný do paní učitelky s vědomím, že se musí ještě moc a moc učit. Pak děti dovádějí s kamarády na zahradě, většinou si hrají na indiány nebo s míčem. K svačině jim pak nabídne mléko a cereální sušenky, což parchanty nechává ledově klidnými. Dostane je až jejich babička, která vytáhne z lednice nějakou tu pochoutku s tučňákem. Otec mezi tím, při návratu z práce, způsobí dopravní nehodu, ale protože má skvělé pojištění, tak od poškozeného řidiče po držce nedostane. Po návratu domů se otec zabývá natíráním plotu tou nejlepší barvou, do čehož mu neustále mudruje tchýně (babička), kterou celkem vkusně uzemní. Manželka mezi tím dovádí na zahradě s rodinným psem a nemůže si vynachválit, v jaké je skvělé kondici a jak krásnou srst má díky granulím, kterými ho krmí. Dcera už asi hodinu telefonuje s kámoškami, protože s telefonním tarifem, který mají, se to určitě vyplatí. Je čas večeře. Objednávají si přes rozvoz pizzu, která je ta jediná pravá italská. Po večeři manželka vezme totálně špinavý ubrus, na kterém jsou zbytky jídla a mapy od vína - mimochodem jediného pravého portského - postříká skvrny zázračným prostředkem a šoupne jej do pračky. Do praní samozřejmě nepřidává žádný doporučený prostředek, takže pračka brzo odejde. Když už je v té koupelně, tak na doporučení jedné paní doktorky přetře dalším zázračným prostředkem obklady a umyvadlo a pohledem na špinavý hadřík to vypadá, že už tam neuklízela minimálně pět let. Manžel mezitím s kamarády na pivu řeší, že ten výčepní je nějaký divný a mezitím polyká pilulky proti zvětšení prostaty. Děti šly spát pod peřiny, jejichž povlečení je tak heboučké, protože je pral sám králík Azurit. A budou se jim zdát určitě jen ty nejkrásnější sny! Manželka si napustí vanu, přidá do ní úchvatnou pěnu, díky které se po vykoupání bude cítit tak skvěle, jako by celý den nebyla v jednom kole, ale nedělala nic. Pak si odstraní veškeré ochlupení na celém těle a namaže se několika krémy, čímž odstraní celulitidu, bude mít ploché břicho a vyrostou jí prsa aspoň o dvě čísla. Přitom bude mít taky bronzovou barvu. Manžel se vrací z hospody, ale protože má opět své dny, jde ještě se sousedem vypít flašku něčeho výjimečně hořkého a výjimečně dobrého. Pak do sebe hodí modrou pilulku a přitulí se k manželce. Před tím si samozřejmě vloží do úst plátek žvýkačky pro svěží dech, protože alkohol moc vábný dech nevytvoří. No, nesmí na ženu dýchat moc rychle a moc zblízka, aby mu při sexu díky jeho ledově svěžímu dechu nezmrzla. Z toho všeho vyplývá, že v ideální rodině se manžel fláká v práci a po večerech chlastá, manželka řeší s kamarádkami kraviny, parchanti jsou rozmazlení a pořád špinaví a neumí kulturně stolovat. Doma mají všude špínu, ale navenek se tváří, že jsou všichni strašně šťastní, veselí a spokojení. Tak krásný říjen s reklamami! Nebo raději bez nich? Pavlína Vlková, šéfredaktorka Pohádka o důchodové reformě Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji 2011 Ceny inzerce a P.R. článků: celá stránka: 2.500,- Kč / 1 vydání 1/2 stránky: 1.250,- Kč / 1 vydání 1/3 stránky: 835,- Kč / 1 vydání 1/4 stránky: 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky a menší: 310,- Kč / 1 vydání řádková inzerce: 150,- Kč / 1 vydání Ceny loga: logo firmy do velikosti 15 cm2: 1.200,- Kč/rok (větší dle dohody) Uzávěrka příštího čísla 31. října 2011 "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXII. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet řijnové číslo, vyšlo

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond

PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU. Ing. Jaroslav Machovec Vinařský fond PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY ZE STRANY VINAŘSKÉHO FONDU Brno, 22. 5. 2014 - zřízen zákonem o vinohradnictví a vinařství - 2002-4 podpora výsadby vinic - od 2006 marketingové zaměření Orgány Fondu: Rada Vinařského

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA

Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA firemní večírky školení rodinné oslavy svatby Návštěva vinařství a vinného sklepa VÍNO HRUŠKA BLATNIČKA Rádi Vás přivítáme ve vinném sklípku VÍNO HRUŠKA ve vinařské obci Blatnička. Nabízíme Vám stylové

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více