Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Obyvatelé obce Bohuslavice

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Obyvatelé obce Bohuslavice"

Transkript

1 Hodnocení dotazníkového šetření Bohuslavice Termín šetření: od 3. září do 5. října 2007 Počet respondentů celkem: Jak hodnotíte následující oblasti života v obci Bohuslavice? Odpověď Průměrná známka Dostupnost zdravotní péče 3,5 Bezbariérovost v obci 3,3 Kvalita zdravotní péče 3,2 Pracovní příležitosti v obci a okolí 3,2 Spoje hromadné dopravy do okolních obcí 3,0 Příležitosti pro podnikání v obci 2,9 Možnosti nakupování 2,7 Úroveň sportovního vyžití 2,7 Mezilidské vztahy 2,6 Péče o seniory 2,6 Úroveň kulturního vyžití 2,6 Bezpečnost v obci 2,5 Možnosti nové bytové výstavby v obci 2,4 Množství a kvalita obecní zeleně 2,4 Přírodní prostředí v obci 2,2 Celkový vzhled obce 2,1 Podpora zájmových organizací a spolků 2,1 Nakládání s odpady 2,0 Péče o památky 2,0 Kvalita vzdělávání v ZŠ 2,0 Komunikace obecního úřadu s občany 1,9 Práce obecního úřadu 1,9 Kvalita vzdělávání v MŠ 1,7 Celková známka 2,5 Odpovědělo 163 respondentů. Vymezené oblasti byly hodnoceny známkou od 1 do 5 (1 pro nejlepší hodnocení, 5 pro nejhorší hodnocení). 2. Považujete četnost spojů autobusové dopravy za dostačující? Ne* Autobusovou dopravu v obci nevyužívám Ano Celkem Odpovědělo 159 respondentů. * Přehled chybějících spojů - viz příloha č. 1 1

2 Četnost spojů autobusové dopravy v obci Spoje jsou nedostačující Autobusovou dopravu nevyužívám Spoje jsou dostačující 3. Máte zájem o aktivní účast v následujících oblastech volnočasových aktivit? Ano, konkrétně: možnosti dalšího vzdělávání, odborné a naučné kurzy pro veřejnost (z toho 58x cizí jazyky, 23x informatika, 2x zeměpis, 2x biologie, 1x účetnictví, 1x vzdělávání pro seniory, 1x školení řidičů) 72 sport (z toho 24x aerobic, 19x tanec, 16x jóga, 11x fotbal, 10x volejbal, 6x fitcentrum - posilovna, 4x basketbal, 2x kalanetika a 69 pilates, 1x ostatní - tenis, cvičení na balónech, nohejbal, spinning, břišní tanec, cykloturistika, badbington, hokej, florbal, bazén, všeho druhu) zájmové činnosti a občanské iniciativy (kluby, spolky, zájmové kroužky) 32 jiné (z toho 1x kroužek společný pro rodiče a děti, 1x kynologický klub, 1x obsluha elektro zařízení, 1x péče o seniory, 1x zpěv, 1x sauna, 6 solárium, kosmetika) celkem 179 Ne Celkem Odpovědělo 145 respondentů. Kluby, spolky, kroužky 18% Volnočasové aktivity Jiné 3% Další vzdělávání 40% Sport 39% 2

3 Zájem o další vzdělávání 26% 2% 2% 1% 1% 1% Cizí jazyky Informatika Zeměpis Biologie 67% Účetnictví Vzdělávání pro seniory Školení řidičů 4. Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? Ano Spíše ano Spíše ne Ne 7 5 Celkem Odpovědělo 153 respondentů. Je v obci dostatek příležitostí pro aktivní sportovní vyžití? Ano Spíše ano Spíše ne Ne 3

4 5. Jaká zařízení pro volný čas v obci postrádáte? Kavárna, čajovna, cukrárna Víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů Více laviček a míst pro odpočinek Cyklostezky a jejich propojení Dráhy pro in-line brusle a skateboard 48 9 Vyhrazená místa pro venčení a výcvik psů 44 9 Více dětských hřišť pro hraní dětí 38 7 Klubovna pro zájmové kroužky dětí a mládeže 33 6 Turistické trasy a naučné stezky v okolí obce 25 5 Infocentrum a veřejný přístup k internetu 23 4 Obecní knihovna 11 2 Jiné (3x větší tělocvična, 2x fitcentrum (otevírací doba do 21 h), 1x sauna, horolezecká stěna, penzion pro seniory, letní kino) 9 2 Současný stav je vyhovující 8 2 Celkem Odpovědělo 165 respondentů (1 respondent maxim. 4 možnosti). Zařízení pro volný čas, kterých je v obci nedostatek Kavárna, čajovna, cukrárna Víceúčelová hřiště pro různé druhy sportů Více laviček a míst pro odpočinek Cyklostezky a jejich propojení Dráhy pro in-line brusle a skateboard Vyhrazená místa pro venčení a výcvik psů Více dětských hřišť pro hraní dětí Klubovna pro zájmové kroužky dětí a mládeže Turistické trasy a naučné stezky v okolí obce Infocentrum a veřejný přístup k internetu Obecní knihovna Jiné Současný stav je vyhovující

5 6. Jaké akce konané v obci Bohuslavice jste si oblíbili? Vánoční jarmark Strassenfest* Anenské slavnosti, kolotoče* Myslivecké slavnosti Fotbalová utkání 39 7 Divadelní představení, výstavy v KD 34 6 Hasičské soutěže 25 4 Pálení čarodějnic 22 4 Letní karnevaly 21 4 Opékání makrel v areálu hasičské zbrojnice 19 3 Jiné (8x táborák, 4x živý betlém a farní den, 2x plesy, 2x chrámové koncerty, 1x stavění a kácení máje, zahradkářská slavnost, vystoupení, 17 3 rybářské závody) Výlovy rybníku 13 2 Uvedených akcí se neúčastním 6 1 Celkem Odpovědělo 163 respondentů (1 respondent maxim. 4 možnosti). * Pozn.: z toho 1x "bez Oříšku" Oblíbené akce konané v Bohuslavicích Vánoční jarmark Strassenfest* Anenské slavnosti, kolotoče* Myslivecké slavnosti Fotbalová utkání Divadelní představení, výstavy v KD Hasičské soutěže Pálení čarodějnic Letní karnevaly Opékání makrel v areálu hasičské zbrojnice Jiné Výlovy rybníku Uvedených akcí se neúčastním

6 7. Kterých kulturních akcí a aktivit by se mělo v obci konat více? Akce pro děti a mládež Koncerty a vystoupení známých osob Karnevaly, taneční zábavy Divadelní představení Současný stav je vyhovující Výstavy, galerie 21 8 Sportovní utkání 10 4 Jiné (ukázky výcviku hasičů, policie a záchranářů; akce, kde by se mohlo do přípravy zapojit více občanů - podobné strassenfestu) 4 2 Celkem Odpovědělo 163 respondentů (1 respondent maxim. 2 možnosti). Kulturní akce a aktivity, kterých by se mělo v obci konat více Akce pro děti a mládež 11% 8% 4% 2% 26% Koncerty a vystoupení známých osob Karnevaly, taneční zábavy Divadelní představení Současný stav je vyhovující 11% 13% 25% Výstavy, galerie Sportovní utkání Jiné 8. Kdybyste chtěli po obci provést své přátele, kteří do Bohuslavic přijeli poprvé, co byste jim především ukázali? Kostel Celkový vzhled obce, domy a zahrady Rybníky, zeleň a krajina Místní restaurace 34 8 Dětská hřiště u Obecního úřadu a samoobsluhy 16 4 Výstavba v obci 11 2 Kulturní dům 10 2 Školní areál 6 1 Sportovní areál a hřiště SK 6 1 Hřiště pro plážový volejbal na okraji obce 3 1 Jiné (2x obec jako celek, 1x příroda v okolí) 3 1 Celkem Odpovědělo 165 respondentů (1 respondent maxim. 3 možnosti). 6

7 1% Atraktivity obce Bohuslavice 1% Kostel 8% 4% 2% 2% 1% 1% 30% Celkový vzhled obce, domy a zahrady Rybníky, zeleň a krajina Místní restaurace Dětská hřiště u OÚ a samoobsluhy Výstavba v obci Kulturní dům 24% 26% Školní areál Sportovní areál a hřiště SK Hřiště pro plážový volejbal na okraji obce Jiné 9. Co podle Vás nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí v Bohuslavicích? Která oblast znečištění Vás znepokojuje nejvíce? Spalování domovního odpadu Nedostatečná údržba silnic a chodníků* Černé skládky a odpadky na místech k tomu neurčených Psí výkaly 54 9 Automobilová doprava 50 9 Nevyhovující systém kanalizace 49 9 Málo odpadkových košů na veřejných prostranstvích 45 8 Nezájem o ŽP ze strany občanů obce 42 7 Příliš velký hluk v okolí 34 6 Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad** 26 5 Nedostatečná údržba veřejné zeleně 17 3 Nedostatečná protipovodňová opatření 15 3 Prašnost 14 2 Špatné ovzduší v okolí obce 9 2 Jiné (2x nedostatečná údržba silnic v zimě, ČOV, spalování zahradní zeleně, chybějící odpadkové koše okolo rybníků, rychlé nákladní 6 1 automobily Štěrkoven) Špatná informovanost občanů o ŽP 5 1 Podnikatelská činnost v obci 4 1 Neshledávám problémy s čistotou obce 0 0 Celkem Odpovědělo 164 respondentů (1 respondent maxim. 4 možnosti). * Pozn.: z toho 1x "v zimě" ** Pozn.: z toho 1x "na sklo" 7

8 Negativní vlivy na ŽP v obci Spalování domovního odpadu Nedostatečná údržba silnic a chodníků* Černé skládky a odpadky na místech k tomu neurčených Pří výkaly Automobilová doprava Nevyhovující systém kanalizace Málo odpadkových košů na veřejných prostranstvích Nezájem o ŽP ze strany občanů obce Příliš velký hluk v okolí Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad** Nedostatečná údržba veřejné zeleně Nedostatečná protipovodňová opatření Prašnost Špatné ovzduší v okolí obce Jiné Špatná informovanost občanů o ŽP Podnikatelská činnost v obci Neshledávám problémy s čistotou obce

9 10. Cítíte se v obci bezpečně? Pokud ne, z jakých důvodů? Vysoká rychlost jízdy vozidel v obci Volně pobíhající psi Nebezpečí při přecházení silnic Podomní prodejci, dealeři, členové různých spolků 50 9 Vandalismus a trestná činnost 40 8 Nedostatečné pouliční osvětlení 36 7 Chování osob pod vlivem alkoholu 31 6 Nedostatečná činnost policie 26 5 Nevhodné chování problémových osob 23 4 Nedostatek soukromí a anonymity 22 4 Obavy o majetek 21 4 V obci se cítím bezpečně 15 3 Jiné (1x otravní bratři Jehovovi, vandalismus, nedostatečné osvětlení prostoru OÚ - kostel, dopravní značení) 4 1 Chování osob pod vlivem drog 2 0 Celkem Odpovědělo 162 respondentů (1 respondent maxim. 5 možností) Nebezpečí působící na obyvatele obce Vysoká rychlost jízdy vozidel v obci Volně pobíhající psi Nebezpečí při přecházení silnic Podomní prodejci, dealeři, členové různých spolků Vandalismus a trestná činnost Nedostatečné pouliční osvětlení Chování osob pod vlivem alkoholu Nedostatečná činnost policie Nevhodné chování problémových osob Nedostatek soukromí a anonymity Obavy o majetek V obci se cítím bezpečně Jiné Chování osob pod vlivem drog

10 11. Které místo v Bohuslavicích je podle Vás nejnebezpečnější? Křižovatka a přechod pro chodce u školy (Poznámky: Chybí chodník okolo zdi kostela, aby děti nemusely přecházet přes cestu. Na přechodu není vidět ze strany od kostela.) Hlavní silnice Opavská (průtah obcí) (Poznámky: Vysoká rychlost motorkářů. Nepřiměřená rychlost vozidel. Velké množství nákladních vozidel.) Okraj obce směrem na Dolní Benešov 8 7 (Poznámky: Fotbalové hřiště. Vjezd do obce ze strany od Dolního Benešova. Na konci Bohuslavic za hřištěm - vysoká rychlost vozidel. U výjezdu z obce směr Dolní Benešov - nepřiměřená rychlost motorkářů. Na konci vesnice - auta a motorky se rozjíždějí. Ulice Opavská od hřiště směrem na Dolní Benešov. Hřiště. Hřiště - fotbalová utkání. Bývalý lihovar 5 4 (Poznámky: Cesta na lihovar - směrem na Bolatice - chybí osvětlení ve ečerních hodinách, úsek příliš mimo dosah okolí. Volně přístupný lihovar.) Autobusové zastávky 4 4 (Poznámky: Je-li na zastávce u hřiště autobus, nelze jej bezpečně předjet. Stojící autobus u fotbalového hřiště směr od Dolního Benešova - stojí před horizontem a v mírné zatáčce - nebezpečné objíždění). Nevhodné parkování 3 3 (Poznámky: U květinářství, kde parkují auta na obou stranách. Parkující auta u Restaurace pod kostelem. Parkování proti večerce a hostinci, dále u holičství a prodejny květin.) Ulice Poštovní 3 3 (Poznámky: Opilí řidiči si zde zkracují cestu. Opilí řidiči si zde zkracují cestu nepřiměřenou rychlostí. Přejíždění mostků na ulici Poštovní - vysoký plot.) Hřbitov 3 3 (Poznámky: Hřbitov o půlnoci.) Doma, domov 2 2 Začátek obce směr Závada 2 2 (Poznámky: Vjezd od Závady do obce - v levotočivé zatáčce už havarovalo několik aut a bylo tu už zranění i na chodníku.) Přechody 2 2 Okolí kulturního domu 2 2 Okolí místních restaurací 2 2 (Poznámky: Okolí místních restaurací, kde si je řidiči pletou za čerpací stanici.) Ulice Záhumenní - křižovatka u transformátoru 1 1 Okolí rybníku 1 1 Křižovatka u Huberta Poštulky 1 1 Silnice a dlouhé úzké ulice 1 1 (Poznámky: Ohrožení motorovými vozidly.) Lesy v okolí Bohuslavic 1 1 Celkem Odpovědělo 101 respondentů (volná odpověď). 10

11 Nejnebezpečnější místo v Bohuslavicích Křižovatka a přechod pro chodce u školy Hlavní silnice Opavská (průtah obcí) Okraj obce směrem na Dolní Benešov Bývalý lihovar Autobusové zastávky Hřbitov Ulice Poštovní Nevhodné parkování Okolí místních restaurací Okolí kulturního domu Přechody Doma, domov Lesy v okolí Bohuslavic Silnice a dlouhé úzké ulice Křižovatka u Huberta Poštulky Okolí rybníku Ulice Záhumenní - křižovatka u transformátoru

12 12. Jakým skupinám osob by měla obec zajistit více péče než doposud? Senioři Osoby zdravotně postižené Rodiny s dětmi Problémová mládež Obec se dostatečně stará o uvedené skupiny osob 20 7 Nepřizpůsobivým osobám se sklonem k požívání alkoholu či jiných návykových látek 13 5 Jiná (1x závislým na hracích automatech, mládež obecně, nezaměstnaným, starým a osamělým lidem, zdravotní středisko) 5 2 Osoby bez přístřeší 4 1 Celkem Odpovědělo 159 respondentů (1 respondent maxim. 2 možnosti). Skupiny osob, kterým by měla obec zajistit více péče 1% Senioři 7% 5% 2% 27% Osoby zdravotně postižené Rodiny s dětmi 15% Problémová mládež 18% 25% Obec se dostatečně stará o uvedené skupiny osob Nepřizpůsobivým osobám se sklonem k požívání alkoholu či jiných návykových látek Jiná Osoby bez přístřeší 12

13 13. Co je pro Vás nejdůležitější ve vztahu k určení kvality života v obci? Odpověď Počet Body Prům. počet bodů Bezpečnost v obci ,5 Dobré mezilidské vztahy ,2 Sociální a zdravotní služby v obci ,4 Příjemné prostředí, zeleň a celkový vzhled obce ,9 Životní prostředí v obci a jejím okolí ,0 Možnosti dopravního spojení do okolních obcí ,3 Dostupnost vzdělávacích institucí, kvalita vzdělávání ,6 Úroveň sportovního vyžití ,8 Dobré nákupní možnosti ,6 Úroveň kulturního vyžití ,0 Kvalita a dostupnost bydlení ,9 Možnost rekreace v okolí obce ,5 Jiné (pracovní příležitosti) 1 5 5,0 Možnosti pro podnikání 4 5 1,3 Celkem ,0 Odpovědělo 161 respondentů. Z uvedených oblastí bylo vybráno 5 pro respondenta nejdůležitějších charakteristik, kterým respondent přiřadil body 5, 4, 3, 2, 1 (5 bodů pro nejdůležitější charakteristiku). Nejdůležitější charakteristiky pro určení kvality života v obci Bezpečnost v obci Dobré mezilidské vztahy Sociální a zdravotní služby v obci Příjemné prostředí, zeleň a celkový vzhled obce Životní prostředí v obci a jejím okolí Možnosti dopravního spojení do okolních obcí Dostupnost vzdělávacích institucí, kvalita vzdělávání Úroveň sportovního vyžití Dobré nákupní možnosti Úroveň kulturního vyžití Kvalita a dostupnost bydlení Možnost rekreace v okolí obce Možnosti pro podnikání Jiné

14 14. Uvítali byste vznik průmyslové zóny v okolí obce? Ano Spíše ano Celkem kladných odpovědí Přínosy: Nová pracovní místa 70 Rozvoj a růst významu obce 51 Rozvoj infrastruktury v obci 18 Nová prodejní místa a lepší nákupní možnosti 7 Koncentrace výroby na jednom místě a vytěsnění výroby z obydlené zóny 6 Nové příležitosti pro podnikatele a zájemce o podnikání 6 Jiný (1x finanční přínos do obecní pokladny) 1 Celkem 159 Spíše ne Ne Celkem záporných odpovědí Vnímaná negativa: Naruší klidné prostředí obce 55 Naruší životní prostředí v obci 37 Drahá investice 12 Jiné (1x zvýšení hluku a ruchu, zbytečná investice; narušení malých podnikatelů; množství cizích osob; příliv problémových osob, zábor 5 kvalitní zemědělské půdy) Celkem 109 celkem Odpovědělo 159 respondentů. (1 respondent maxim. 2 důvody pro své kladné či záporné stanovisko). Názory na vznik průmyslové zóny v okolí obce 23% 24% 25% 28% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 14

15 15. Jste spokojeni se sítí služeb v obci? Ano 9 61 Spíše ano Spíše ne 43 5 Ne 8 6 Celkem Odpovědělo 156 respondentů. Spokojenost se sítí služeb v obci Ano Spíše ano Spíše ne Ne 16. Které služby v obci postrádáte? Lékařské služby (Jeden den v týdnu pro VŠECHNY lidi. Lékař jen co 14 dnů je málo. Dětský lékař. Praktický lékař. Zubní lékař. Lékárna. Zdravotnické středisko. Stálý praktický a dětský lékař. Častější lékařská péče.) Obchody a restaurace (obchody, cukrárna, čajovna, kavárna, obuvnictví, krejčovství, holičství, kovář, kadeřnictví, manikúra + pedikúra, kosmetické služby, více kvalitních restaurací, řeznictví, obchod s potřebami pro domácnost, servis pro kola, železářství, obchod s oblečením) Sport a relaxace (sportovní areál, solárium, sauna, masáže, zájmové kroužky nejen pro děti, klub pro maminky s malými dětmi, kino, víceúčelová hřiště, kuželky, fitcentrum, aerobic, bowling, skatepark, squash) Opravna obuvi, sběrna obuvi Sociální služby (domov důchodců, dům pokojného stáří, pečovatelská služba) Čistírna oděvů, sběrna oděvů 13 8 Bankovní služby (spořitelna, bankomat) 9 6 Možnosti pro volnočasové aktivity (4x knihovna, 1x jazykové kurzy, 3x kultura a společenské akce, 1x půjčovna filmů) 9 6 Ostatní služby (OÚ, pošta, technické služby na čištění chodníků, funkčnost místního rozhlasu, obecně krátká otevírací doba obchodů a 5 3 institucí) Celkem Odpovědělo 90 respondentů (volná odpověď). Podrobný přehled - viz příloha č

16 Nedostatečné zajištění služeb v obci Lékařské služby Obchody a restaurace Sport a relaxace Obuvnické služby Sociální služby Čistírna oděvů Možnosti pro volnočasové aktivity Bankovní služby Ostatní služby Máte nějaké výhrady k dostupnosti a fungování základní či mateřské školy? Odpověď 2x Velký počet odučených hodin týdně. 4x Zlepšit vztahy mezi učiteli a žáky. 3x Zlepšit informovanost o práci školy. 1x Málo učitelů - mužů. 1x Usilovat o zlepšení kázně žáků. 1x Málo kulturního vyžití. 2x Více topit ve třídách. 2x MŠ - doplnit řadu učitelů o mladší, kvalifikované. 1x Zbytečná investice do asfaltového hřiště. Kladně odpovědělo 16 respondentů (volná odpověď). 18. Jste ochotni aktivně se zapojit do práce na rozvoji obce Bohuslavice, kdyby Vás o to někdo požádal? Ano Spíše ano Spíše ne Ne 10 6 Celkem Odpovědělo 158 respondentů. 16

17 Ochota občanů zapojit se do práce na rozvoji obce Ano Spíše ano Spíše ne Ne 19. Zajímají Vás informace z Obecního úřadu? Ano Spíše ano Spíše ne 3 2 Ne 1 1 Celkem Odpovědělo 165 respondentů. Zájem o informace z OÚ Ano Spíše ano Spíše ne Ne 20. Jakým způsobem získáváte informace z Obecního úřadu? Obecní zpravodaj Obecní rozhlas Internetové stránky obce Úřední deska obce a jiné vývěsky Od známých, přátel, z doslechu 46 9 Přímá komunikace osobní či telefonická 29 6 Regionální zpravodajství v tisku 24 5 Regionální televize na internetu 6 1 Rádio 2 0 Tyto informace nevyhledávám 1 0 Jinak 0 0 Celkem Odpovědělo 165 respondentů (1 respondent maxim. 4 možnosti). 17

18 Zdroje informací z OÚ Obecní zpravodaj Obecní rozhlas Internetové stránky obce Úřední deska obce a jiné vývěsky Od známých, přátel, z doslechu Přímá komunikace osobní či telefonická Regionální zpravodajství v tisku Regionální televize na internetu Rádio Tyto informace nevyhledávám Jinak Jste spokojeni s životem v obci Bohuslavice? Ano Spíše ano Spíše ne 2 1 Ne 0 0 Celkem Odpovědělo 165 respondentů. Spokojenost občanů s životem v obci Bohuslavice Ano Spíše ano Spíše ne Ne 18

19 22. Jak hodnotíte životní úroveň své domácnosti? Velmi dobrá Dobrá Vyhovující Nevyhovující 1 1 Celkem Odpovědělo 164 respondentů. Životní úroveň domácností obyvatel obce 25% 1% 17% Velmi dobrá Dobrá Vyhovující Nevyhovující 57% 23. Jaká myslíte, že bude životní úroveň Vaší domácnosti za let? Rozhodně lepší Spíše lepší Stejná Spíše horší Rozhodně horší 3 2 Celkem Odpovědělo 160 respondentů. Předpokládaná životní úroveň domácností obyvatel obce 24% 2% 11% 31% Rozhodně lepší Spíše lepší Stejná Spíše horší Rozhodně horší 32% 19

20 24. Provádíte v současné době nebo plánujete v budoucích 7 letech zlepšení své bytové situace? Ano, a to přestavbou domu či bytu 42 koupí nebo výstavbou nového domu či bytu v obci 6 přestěhováním mimo obec Bohuslavice 1 Ne, v minulých 10 letech jsme již do nového bydlení nebo jeho oprav investovali Ne, zatím o tom neuvažujeme Celkem Odpovědělo 161 respondentů. Plánované zlepšení vlastní bytové situace obyvatel obce Ne 24% Ano 32% Ne, zlepšení bylo již provedeno 44% Způsoby zlepšení bytové situace Nové bydlení 12% Přestěhování 2% Přestavba současného bydlení 86% 25. Jak se v posledních pěti letech změnilo blízké okolí Vašeho bydliště? Výrazně se zlepšilo Mírně se zlepšilo Zůstalo stejné Mírně se zhoršilo 12 7 Výrazně se zhoršilo 6 4 Nevím, nedokážu posoudit 5 3 Celkem Odpovědělo 163 respondentů. 20

21 Stav blízkého okolí bydliště obyvatel obce Výrazně se zlepšilo Mírně se zlepšilo Zůstalo stejné Mírně se zhoršilo Výrazně se zhoršilo Nevím, nedokážu posoudit 26. Jak se v posledních pěti letech změnilo celkové prostředí obce? Výrazně se zlepšilo Mírně se zlepšilo Zůstalo stejné Mírně se zhoršilo 3 2 Výrazně se zhoršilo 3 2 Nevím, nedokážu posoudit 2 1 Celkem Odpovědělo 159 respondentů. Stav celkového prostředí obce Výrazně se zlepšilo Mírně se zlepšilo Zůstalo stejné Mírně se zhoršilo Výrazně se zhoršilo Nevím, nedokážu posoudit 21

22 27. Na které oblasti by se měla obec v budoucnu více zaměřit? Zdravotní a sociální služby Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch Bezpečnost v obci 70 8 Dopravní spojení s okolními obcemi 67 8 Dopravní situace v obci 66 8 Životní prostředí 51 6 Podpora nových pracovních příležitostí 47 6 Sportovní vyžití 38 5 Nakládání s odpady a recyklace 35 4 Komunikace s obyvateli obce 34 4 Podpora mimoškolního vzdělávání 32 4 Vyšší účast obyvatel na projektech obce 28 3 Kulturní vyžití 26 3 Spolupráce a komunikace s dětmi a mládeží 26 3 Možnosti nakupování 20 2 Propagace a image obce 20 2 Dostupnost bydlení a podpora výstavby RD 19 2 Výkona a správa Obecního úřadu 18 2 Údržba památek v obci 15 2 Školní a předškolní zařízení 15 2 Podpora podnikání 11 1 Podpora informační společnosti 4 0 Jiné (více stromů, využití volného času všech skupin obyvatel) 2 0 Celkem Odpovědělo 165 respondentů (1 respondent maxim. 6 možností). 22

23 Oblasti, na které by se měla obec více zaměřit Zdravotní a sociální služby Údržba silnic, chodníků a parkovacích ploch Bezpečnost v obci Dopravní spojení s okolními obcemi Dopravní situace v obci Životní prostředí Podpora nových pracovních příležitostí Sportovní vyžití Nakládání s odpady a recyklace Komunikace s obyvateli obce Podpora mimoškolního vzdělávání Vyšší účast obyvatel na projektech obce Spolupráce a komunikace s dětmi a mládeží Kulturní vyžití Propagace a image obce Možnosti nakupování Dostupnost bydlení a podpora výstavby RD Výkona a správa obecního úřadu Školní a předškolní zařízení Údržba památek v obci Podpora podnikání Podpora informační společnosti Jiné Jak byste chtěli, aby vypadala obec Bohuslavice v roce 2020? Zelená obec s přitažlivou a čistou krajinou Klidná a bezpečná obec podporující dobré mezilidské vztahy Živá obec se zájmem o akce pro veřejnost Významná křižovatka Hlučínska s dobrými možnostmi dopravního spojení s okolními obcemi Kulturně a společensky významná obec 15 5 Obec s bohatým sportovním vyžitím 11 4 Průmyslová obec podporující podnikání 6 2 Obec s rozmanitými možnostmi pro nakupování 4 1 Jiná 0 0 Celkem Odpovědělo 163 respondentů (1 respondent maxim. 2 možnosti). 23

24 Obec v roce 2020 podle přání obyvatel Zelená obec s přitažlivou a čistou krajinou Klidná a bezpečná obec podporující dobré mezilidské vztahy Živá obec se zájmem o akce pro veřejnost Významná křižovatka Hlučínska s dobrým dopravním spojením Kulturně a společensky významná obec Obec s bohatým sportovním vyžitím Průmyslová obec podporující podnikání Obec s rozmanitými možnostmi pro nakupování Jiná

25 29. Co by podle Vašeho názoru nemělo v Bohuslavicích za let chybět? (zařízení, instituce, činnosti, služby, aktivity, jejichž zajištění v obci si do budoucna přejete) Zdravotní a sociální služby (dětský, obvodní, zubní lékař, lékárna, dům s pečovatelskou službou, domov důchodců aj.) Sport (sportovní areál, sportovní akce, cyklostezky, fitnes, koupaliště, možnosti pro různé druhy sportů aj.) Kvalitní životní prostředí (ČOV, kanalizace, sběrný dvůr, opravy veřejných komunikací, chodníků a jiných prostranství, ochrana krajiny, rekonstrukce veřejných budov, nakládání s odpady, udržování zeleně, vzhled obce, čistota a pořádek apod.) Kultura a mezilidské vztahy (kulturní a tradiční akce, kluby a spolky, soužití občanů, kvalita života v obci, prostředí kostela a náboženství) Zařízení pro volný čas (kluby, dětská hřiště, aktivity a kroužky pro děti, masáže, sauna, kino, místo pro setkávání seniorů aj.) Restaurace a místa pro odpočinek (kavárna, cukrárna s příjemným posezením, zahradní restaurace, pizzerie, internetová kavárna, bar aj.) 13 6 Možnosti nakupování (obchodní středisko, obchody, čistírna oděvů, 13 6 květinářství, kadeřnictví, řeznictví, opravna obuvi) Vzdělávání (ZŠ, MŠ, mimoškolní vzdělávání, infocentrum, obecní knihovna) 12 5 Finanční služby (bankomat, bankovní služby) 10 5 Bezpečnost (obecní policie, větší bezpečnost na silnicích, dostatečné osvětlení veřejných komunikací, klid v obci aj.) 9 4 Práce a cestování (pracovní příležitosti, dopravní spojení) 5 2 Ostatní (kvalita obecního rozhlasu, bezbariérovost, výzdoba a informační tabule v obci) 4 2 Celkem Odpovědělo 111 respondentů (volná odpověď). Podrobný přehled odpovědí - viz příloha č. 3. CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA 30. Pohlaví respondenta Muž Žena Celkem Odpovědělo 165 respondentů. Pohlaví respondentů Žena Muž 25

26 31. Jak dlouho žijete v obci Bohuslavice? Od narození Do Bohuslavic jsem se přistěhoval(a) Celkem Odpovědělo 164 respondentů. Délka života respondenta v Bohuslavicích Od narození Do Bohuslavic jsem se přistěhoval(a) 32. Kolik je Vám let? 20 nebo méně let let let nebo více 12 7 Celkem Odpovědělo 165 respondentů. Věková struktura respondentů nebo méně let let let 71 nebo více 26

27 33. Čím jste v současné době? Zaměstnanec v soukromém sektoru Důchodce (důchodkyně) Zaměstnanec ve státním sektoru Student V domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) dovolené 14 8 Podnikatel 11 7 Nezaměstnaný(á) 3 2 Celkem Odpovědělo 163 respondentů. Ekonomická aktivita respondentů Zaměstnanec v soukromém sektoru Důchodce (důchodkyně) 8% 7% 2% 31% Zaměstnanec ve státním sektoru 13% Student 18% 21% V domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) dovolené Podnikatel Nezaměstnaný(á) 34. Kde pracujete, resp. studujete? Jinde než v Bohuslavicích - v rámci okresu Opava Nepracuji ani nestuduji Jinde než v Bohuslavicích - v rámci okresu Ostrava Bohuslavice Mimo okres Opava nebo Ostrava 5 3 Celkem Odpovědělo 160 respondentů. Lokalita ekonomické aktivity respondentů 17% 3% 29% Jinde než v Bohuslavicích - v rámci okresu Opava Nepracuji ani nestuduji Jinde než v Bohuslavicích - v rámci okresu Ostrava 24% Bohuslavice 27% Mimo okres Opava nebo Ostrava 27

28 35. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené (dosažené) vzdělání? Základní Středoškolské Středoškolské s maturitou Vyšší odborné 7 4 Vysokoškolské bakalářské 2 1 Vysokoškolské magisterské 11 7 Jiné 0 0 Celkem Odpovědělo 163 respondentů. Vzdělání respondentů Základní Středoškolské Středoškolské s maturitou Vyšší odborné Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Jiné 28

29 Závěrečné poznámky, připomínky, návrhy Odpověď Počet % Bezpečnost (Pokácet borovici u fary - zaclání při výjezdu od kostela. Není vidět v zrcadle auto za zdí kostela.vysoká rychlost vozidel, nesprávné parkování vozidel na chodníku. Osvětlení přechodu pro chodce, více přechodů, zpomalující retardéry na ul. Poštovní. Semafor u ZŠ nebo alespoň bezpečný přechod s dohledem kompetentní osoby, retardéry na ul. Poštovní a kontrola řidičů - alkohol a vysoká rychlost. Kolem rybníku a OÚ instalovat veřejné osvětlení. Bezbariérovost pro vozíčkáře, vyšší bezpečnost na přechodech, více přechodů pro chodce. Vyšší bezpečnost na přechodech, zvl. u školy, bezpečnost pro děti i seniory, bezbariérovost. Rychlá a hlučná jízda aut z pískovny. Osvětlení obecních komunikací. Udělat dopravní značení, není vůbec nebo je nedostatečné. Zlepšit osvětlení mezi rybníky. Rozmáhající se stání aaut na státní silnici před rodinnými domy, brzdí plynulost provozu, a tím vznikají nebezpečné situace.) Kultura (Internetové vysílání nedělních i všedních bohoslužeb.při focení akcí v obci foceny stále stejné tváře, nezachycena atmosféra akce. V přilehlých místnostech sálu KD zařídit místnost, kde by si občané mohli svépomocně připravit oslavy.) 3 5 Životní prostředí (Na podzim kontejnery na listí. Volné pobíhání koček. Spalování plastů a nevhodného topiva - kontrola a pokuty. Nevzhlednost č. p bývalá sběrna. Omezení hlučnosti. Oprava cesty na ul. Poštovní. Silniční spojení Bohuslavice - Kozmice a Bohuslavice - Chuchelná.Máme nejhorší cesty v celém širokém okolí (povrch i úprava). Změnit firmu na odvoz odpadů. Zákaz parkování nákladních aut u KD je nesmysl. Vyměnit odvozce popelnic - firma si nechá zaplatit i to, co neudělá. ČOV - občané žumpy pouštějí do kanalizace. Nejhorší je spalování odpadů a nekvalitního paliva a následná nečinnost OÚ. Zhoršení ŽP - spaliny z komínů, nedostatečná legislativa ke kontrolám kotelen - spalování plastů. Kanalizace v obci. Údržba povrchu silnic. Více kontejnerů pro třídění odpadu. Opravy silnic a ulic v častějších intervalech - velmi se ničí obuv. Nespokojenpst s řešením situace kolem přetížených nákladních automobilů, které nedodržují stanovenou rychlost v obci, ničí silnice a následně i statiku domů.) Sport (Menší krytý bazén. Vybudovat dětský koutek obdobný koutku u OÚ také na hřišti SK. Větší využití hřiště SK. 2x Trasy pro in-line brusle.) 5 8 Služby OÚ (4x Není slyšet obecní rozhlas. Zkvalitnit místní rozhlas, poíslit reproduktory. Chybí anonymní schránka pro připomínky občanů. V okolí umístit odpadkové koše. Zlepšení komunikace OÚ s obyvateli. Špatná investice do rekonstrukce OÚ, zbytečně drahá oprava, bylo by lepší přistavět hasičskou zbrojnici než opravovat OÚ, nebo udělat OÚ v kulturním domě, kde je lepší možnost parkování a kromě toho patří obci. Přemrštěné investice do fotbalu, mělo by se investovat do opravy hřiště a areálu a ne do hráčů. Na obecních akcích a oslavách k dispozici mikrofon pro lepší slyšitelnost všech přítomných. Obci chybí náměstíčko - pro obec by to bylo velké plus, dbát o vzhled obce - jednat s občany o opravách svých domů, poskytovat finanční příspěvky. OÚ by měl být vizitkou obce, přitom jeho okolí je hrozné - kamenitá cesta, díry, zápach z potoka, zelená špinavá vody v menším rybníku - přitom cesta po hrázi by byla po úpravě ideální pro in-line brusle atd.) Spolky (Obec by mohla více podpořit práci různých složek a spolků - proč nebyly osloveny místní složky pro uspořádání "Anenských slavností" a musela vznikat nová "Bohuslavický oříšek"? Nelíbí se mi činnost nové složky Bohuslavický oříšek, vydělávají na občanech do svých kapes, na strassenfestu neměli co dělat, prodávali s obrovskými zisky a místní pouze za režijní náklady. Špatné hodnocení pro občanské sdružení "Oříšek" podporované OÚ za promítnutí vulgárního erotického videoklipu naší mládeži a spoluobčanům na odpustu sv. Anny, ať si udělají svou akci, např. krmáš.)

30 Ostatní (Lepší dostupnost zdravotní péče v místě bydliště. Nepropagovat jenom zájmy určité skupiny lidí v obci. Nespokojenost s tím, jak se dnes lidé k sobě chovají. Přání, aby všichni zůstali nohama na zemi a také se podle toho chovali - život je velmi krátký. Dotazník není zaměřen pro Prajzáky, otázka č. 9 je nedostačující, otázka č. 11 je jednoznačná, otázka č. 6 je nedostačující. Hodně zdaru při nových projektech, které zlepší "naši" obec ještě trochu víc!) 6 10 Celkem Odpovědělo 40 respondentů (volná odpověď). Podrobný přehled názorů - viz příloha č

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÉ DOPLNĚNÍ PRVNÍ OTÁZKY HODNOCENÍ ÚROVNĚ RŮZNÝCH OBLASTÍ Požadavek, námět, stížnost Počet opakování stížnosti na jednotu 19 cyklostezka chybí 15 bezbariérový

Více

Dotazník obce Morašice

Dotazník obce Morašice Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit, jelikož připravujeme Strategický plán rozvoje obce Morašice pro nejbližší léta i dlouhodobějším horizont a Váš názor na stanovení hlavních směrů rozvoje je

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ Regionalisti Ostrava, o. s. Ostrava, listopad 215 Obsah Úvod... 3 Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných... 4 Interpretace výsledků...

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012)

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Vážení spoluobčané, obec Chýně byla v posledních 6 letech jednou z nejdynamičtěji se rozšiřujících obcí v České republice co do počtu obyvatel. Tato

Více

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 Počet odevzdaných dotazníků: 67 Jak hodnotíte následující oblasti v obci Kašava? Komunikace obecního úřadu s občany celkem odpovědí: 59 1 30 50,8% 2 23 39,0% 3

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Dotazník - Nezamyslice. Termín: leden 2015

Dotazník - Nezamyslice. Termín: leden 2015 Dotazník - Nezamyslice Termín: leden 2015 Přehled: Počet otázek: 23 Počet odpovědí: 225 (z toho 100 tištěných celkové součty u jednotlivých odpovědí nesouhlasí z důvodu neúplných odpovědí tištěné verze)

Více

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko

Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko Zjišťování potřeb obcí LEADRU Loucko LUKA NAD JIHLAVOU Celkem dotazníků: 61 (z toho 37 ZŠ, dospělí 24) Výstavba Obecní budovy (ÚM, DPS, zdrav. středisko, hasičárna, hospodářský dvůr, sýpka, Erudito...

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

Názory občanů sídla MARŠOV

Názory občanů sídla MARŠOV Názory občanů sídla MARŠOV V. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Maršov : osob z celkového počtu lidí

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko

Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko www.survio.com 3. 0. 204 4:2:39 Základní údaje Název výzkumu Prioritní oblasti rozvoje území MAS Lanškrounsko Autor Antonín Fiala Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0i4q3a2v4p3v7h4a

Více

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku?

2.Jak jsi spokojen s trávením spokojen 103 vlastního volného času? spíše spokojen 31 nespokojen 11. 3. Chodíte do zájmového kroužku? 1. Co si představuješ pod pojmem dělám si co můžu, čas pro své koníčky,kamarády 3 VOLNÝ ČAS? alkohol a přátelé 4 čas na to co mě baví, kamarádi, kreslení 1 čas práce a posilovacích cviků a spánek 1 čas

Více

Co nám o Ostravě říkají data a co lidé? Výsledky dotazníkového šetření

Co nám o Ostravě říkají data a co lidé? Výsledky dotazníkového šetření Co nám o Ostravě říkají data a co lidé? Výsledky dotazníkového šetření 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více

1. Co se Vám na Vraném nad Vltavou a jeho okolí líbí?

1. Co se Vám na Vraném nad Vltavou a jeho okolí líbí? 1. Co se Vám na Vraném nad Vltavou a jeho okolí líbí? Příroda a krajina okolní krajina nádherné scenérie výhledy nádherná rána členitost, rozmanitost krajinný ráz zatím nezdevastovaná krajina zachovalé

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Ve dnech od 20. 12. 2016 do 10. 1. 2017 měli občané možnost zúčastnit se dotazníkového šetření Spokojenosti obyvatel obce Fryčovice prostřednictvím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

Mikroregion Protivanovsko. Obec

Mikroregion Protivanovsko. Obec Ze2BP_OSX4 Oborová praxe - sociální geografie Podklady pro socioekonomický profil obce Mikroregion Protivanovsko Obec Vypracovali: Odevzdáno dne: Základní údaje - demografie Počet obyvatel: Rozloha: Hustota

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE

PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE PŘÍLOHY PŘÍLOHA A - KLÍČOVÉ PROBLÉMY A PRIORITY ROZVOJE KLÍČOVÉ PROBLÉMY klíčové problémy řazeny dle počtu bodů OBLASTI ROZVOJE nejvýznamnější problémové oblasti klíčový problém oblast body oblast kód

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S Na jaře 2014 proběhla anketa obce, ve které se k možnému rozvoji obce vyjadřovali občané zde žijící nebo, případně, bydlící zde přechodně stejně jako do práce dojíždějící. Zároveň

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava

Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Veřejné fórum pro obyvatele Lhotky a Nuslí podněty obyvatel Doprava Parkování, nedostatek parkovacích míst pro rezidenty (modré zóny). Vozidla parkují po obou stranách v zatáčce ke škole a busy se z tohoto

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Pracovní podklad na PS 13.1.2016 šetření NNO PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Úvod Pro tvorbu strategického plánu rozvoje města Opočna je nezbytné získat názory, podněty a připomínky všech aktérů, subjektů

Více

Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit

Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit 1 Vysoká priorita, počátek realizace v krátkodobém horizontu 1.1 Revitalizace náměstí v Novém Městě pod Smrkem Náměstí v Novém

Více

Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021

Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021 www.survio.com 16. 11. 2017 10:35:49 Základní údaje Název výzkumu Dotazník - Rozvoj obce Šardice do roku 2021 Autor Obec Šardice Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku https://www.survio.com/survey/d/q2h1n8a2i8t2a3q5p

Více

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA SEZNAM PROBLÉMŮ/PŘÍLEŽITOSTÍ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, ARCHITEKTURA, PAMÁTKY 1. Vytvořit program, kterým bude možné podpořit koupi nových

Více

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *.

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *. Vážená občanko, vážený občane města Šluknov, dovolte, abychom Vás požádali o spolupráci při zodpovězení otázek následujícího dotazníku, který vznikl na základě smlouvy o provedení práce mezi Městem Šluknov

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Lučina je správní území obce Lučina, které je tvořeno k. ú. Lučina a k. ú Kocurovice. Celková rozloha řešeného území je 744 ha. 2) Zastavěné

Více

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním V tomto dokumentu uvádíme opis připomínek a dotazů zaslaných na adresu města Kopřivnice před termínem veřejného projednání. From: Ing. Roman Kresta

Více

Vyhodnocení dotazníku. Program rozvoje obce Střeň na roky 2016-2024

Vyhodnocení dotazníku. Program rozvoje obce Střeň na roky 2016-2024 Vyhodnocení dotazníku Program rozvoje obce Střeň na roky 2016-2024 Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah 1. Údaje o zařízení... 1 2. Režimové požadavky... 1 3. Organizace dne... 2 4. Pohybové aktivity... 2

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Místní program obnovy vesnice Klínec

Místní program obnovy vesnice Klínec Místní program obnovy vesnice Klínec Na léta 2011 2015 s výhledem do roku 2020 Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 15. 12. 2010 a schválen usnesením č. 2/9.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Obec Bystřice Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2002, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Bystřice Zastupitelstvo obce Bystřice schválilo na

Více

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZÁVAZNÁ ČÁST územního plánu obce Jesenice příloha odůvodnění změny č.4 ke společnému jednání poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE CÍRKVICE NA OBDOBÍ LET

PROGRAM ROZVOJE OBCE CÍRKVICE NA OBDOBÍ LET PROGRAM ROZVOJE OBCE CÍRKVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2025 16.3.2016 Úvod Program rozvoje obce Církvice je strategickým dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce. Program rozvoje obce především:

Více

Závěrečná zpráva z veřejného fóra 18. ledna 2012

Závěrečná zpráva z veřejného fóra 18. ledna 2012 Závěrečná zpráva z veřejného fóra 18. ledna 2012 Místo a čas konání: divadelní sál ZŠ Masarykova od 17:00 do 19:30 hodin Přítomni: 111 zapsaných občanů, 9 členů strategického týmu MČ (převážně vedoucí

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

Vyhodnocení dotazníku

Vyhodnocení dotazníku Vyhodnocení dotazníku Bylo rozdáno do domácností celkem 660 dotazníků. Do sběrného boxu bylo vhozeno 80 vyplněných dotazníků, což je 12% z celkového počtu rozdaných dotazníků. Celkový počet zaškrtnutých

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Názory občanů sídla Ratměřice

Názory občanů sídla Ratměřice Názory občanů sídla Ratměřice I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Ratměřice: 21 osob Levá osa grafů zobrazuje počet

Více

Poznámka, popis Návrh řešení pro projekt IPRM 2. Č.p. Podnět, připomínka Čet- nost

Poznámka, popis Návrh řešení pro projekt IPRM 2. Č.p. Podnět, připomínka Čet- nost Stanoviska Rady města Kopřivnice k připomínkám vzneseným ze strany veřeji ke studii na veřejná prostranství IPRM 2, pro dokončení projektových prací firmou MCO Olomouc. Dne 15.12.2010 proběhlo v jídelně

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

Rozvojový dokument - výsledky

Rozvojový dokument - výsledky , Rozvojový dokument - výsledky Vyhodnocení dotazníku pro přípravu a tvorbu programu rozvoje obce (Strategický rozvojový dokument obce 2019 2024) I. Základní údaje 1. Počet vydaných dotazníků: 768 kusů

Více

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í MLÁDEŽ A DOSPÍVAJÍCÍ do 18 let Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Neplachovice V průběhu měsíce května 2015 byl v souvislosti s tvorbou Strategického

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Desatero problémů Kopřivnice očima mladých aneb S Vámi o všem? Ovšem!... tentokrát s mládeží Datum konání: 17.5.2012 Místo konání: Aula v přízemí

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Zápis z modulu 6 2. část v Měčíně dne 20. 2. 2012 od 17.00 hodin

Zápis z modulu 6 2. část v Měčíně dne 20. 2. 2012 od 17.00 hodin Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů Přítomni: viz prezenční listina

Více

Dotazník č. 2. DOTAZNÍK č. 2. Cílová skupina: rodiny s dětmi. Počet vyplněných dotazníků: 209

Dotazník č. 2. DOTAZNÍK č. 2. Cílová skupina: rodiny s dětmi. Počet vyplněných dotazníků: 209 Dotazník č. DOTAZNÍK č. Cílová skupina: rodiny s dětmi Počet vyplněných dotazníků: 9 Dotazníky byly občanům distribuovány prostřednictvím: Základní školy K. H. Máchy, Základní školy a Mateřské školy Doksy

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ REGIONU Boskovicko +

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ REGIONU Boskovicko + STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ REGIONU Boskovicko + Váš názor nás zajímá! Dovolujeme si Vás oslovit jako obyvatele území našeho mikroregionu, pro který se snažíme na období 2014 2020 získat finanční prostředky

Více

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005

Prezentační zpráva sociologického průzkumu Spokojenost občanů s místním společenstvím září/2005 AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní průzkum, který proběhl v termínu od 13. 9. do 20. 9.

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

Rekreologie - kategorizace

Rekreologie - kategorizace Rekreologie - kategorizace Motivační činitelé rekreace jsou regenerace fyzických a duševních sil Rekreace - hrubé rozdělení pasivní - odpočinek, četba, poslech hudby, sledování TV, vzdělávání, nejsou limitovány

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015

Strategie rozvoje Obce Buková V Bukové, dne 30.3.2012. Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Strategie rozvoje obce Buková na léta 2012-2015 Zpracovala: Eva Frank starostka Schválilo OZ Buková dne 30.3.2012 Tento dokument, který navazuje na předchozí Strategii rozvoje, přijalo obecní zastupitelstvo

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více