Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET 9500MFP v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití HP COLOR LASERJET 9500MFP Návod k obsluze HP COLOR LASERJET 9500MFP Uživatelská příručka HP COLOR LASERJET 9500MFP Příručka pro uživatele HP COLOR LASERJET 9500MFP Návod na použití HP COLOR LASERJET 9500MFP Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

2 Abstrakt manuálu: Ochranné známky Acrobat, Adobe a PostScript jsou obchodní znacky Adobe Systems Incorporated. HP-UX Release a novjsí a HP-UX Release a novjsí (jak ve 32bitové, tak i 64bitové verzi) ve vsech pocítacích HP 9000 jsou výrobky Open Group UNIX 95. Microsoft, MSDOS, Windows, a Windows NT jsou registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation. PANTONE * je registrovaná ochranná známka kontrolní normy barevné skály spolecnosti Pantone. Inc. 1 Ovládací panel... 4 Nastavení výchozích hodnot zaízeni MFP Plnní vstupních zásobník Vkládání médií do zásobníku 2 a zásobníku Zmna a nastavení formátu a typu média pro zásobník.

3 Kopírování Rozlození obrazovky kopírování.... Pokyny pro kopírování Kopírování pomocí výchozích mozností nastavení (kopírování jedním dotykem) Kopírování pomocí mozností nastavení definovaných uzivatelem Kopírování z pracovní plochy skeneru. Kopírování pomocí podavace ADF... Kopírování knih.. Vytvoení úlohy, kterou chcete zkopírovat pozdji.. Barevné nebo cernobílé kopie...

4 ... Zmensení nebo zvtsení..... CSWW Obsah iii Úpravy zesvtlení nebo ztmavení Vylepsení dokumentu.. 45 Nastavení výchozích hodnot kopírování Digitální odesílání u Odesílání dokument.. Odesílání pedloh ve formátu Letter pomocí pracovní plochy skeneru nebo automatického podavace dokument (ADF)...

5 Zmna nastavení. Odeslání dokumentu více píjemcm Pouzití funkce automatického dokoncování Pouzití adresáe..... Vytvoení seznamu píjemc Faxování Pipojení faxu k telefonní lince..... Ovení funkcí faxu....

6 .... Zadání pozadovaných nastavení faxu..... Pouzívání nabídky Nastavení faxu.... Nastavení nebo ovení data a casu.. Nastavení nebo ovení místa. Nastavení nebo ovení záhlaví faxu iv Obsah Revize 1.0 Obrazovka funkce Fax. Panel zpráv o stavu

7 .... Odesílání fax.. Odeslání faxu rucním zadáním císla Odeslání faxu pomocí rychlé volby... Odeslání faxu pomocí císel v telefonním seznamu Zrusení faxu... Zrusení probíhajícího penosu faxu Zrusení vsech cekajících fax.

8 Rychlá volba... Zmna nastavení zaostení... Zmna nastavení pozadí.... Zmna nastavení zesvtlení nebo ztmavení. Pijímání fax Zadání volitelných nastavení faxu.

9 .. Nastavení hlasitosti modemu Nastavení hlasitosti zvonní... Nastavení rozlisení odchozího faxu... Nastavení mozností vytácení a rozpoznávání Nastavení pedvolby vytácení.. Nastavení funkce opakované volby obsazeného císla. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

10 ... CSWW Obsah v Nastavení zásobníku papíru.. 87 Nastavení výstupní pihrádky. 88 esení potízí s faxováním Jaký typ telefonní linky pouzíváte? Pouzíváte rozdlovac telefonní linky?. 90 Pouzíváte zaízení na ochranu proti nárazm proudu? Pouzíváte sluzbu hlasové schránky telekomunikacní spolecnosti nebo záznamník?.... Podnabídka Tisk..

11 ... Podnabídka Kvalita tisku.... Podnabídka Nastavení systému CSWW Obsah vii 7 Výbr a pouzití médií Výbr médií s vysokou kvalitou..... Pouzívání neoriginálních médií.. acute;znutého papíru z výstupních oblastí. esení potízí s opakovaným uvíznutím.... Význam zpráv zaízení MFP. Pouzívání systému nápovdy zaízení MFP....

12 .. Pokud zpráva zstává na displeji... Odstraování problém s kvalitou výstupu. Postupy pro esení potízí s kvalitou výstupu esení trvalých problém s kvalitou výstupu..... Stránky odstraování závad kvality tisku... esení problém se zaízením MFP CSWW Obsah ix Problémy s hardwarem zaízení MFP..... Problémy se zpracováním médií...

13 . Problémy s výstupem zaízení MFP Potíze s duplexním zaízením Servis a podpora Informace o záruce.. Servis v období bhem a po zárucní dob. Prodlouzená záruka Dostupnost náhradních díl a spotebního zbozí.. Záruka na barevné tiskové kazety a obrazový válec..... Podmínky licence softwaru HP....

14 . Celosvtová podpora zákazník Informace poskytované zaízením MFP.... Zákaznická podpora a pomoc pi oprav zaízení MFP Informace o záruce a pedpisech Rozmry Pozadavky na napájení a kapacitu obvodu Spoteba energie... Akustické specifikace..

15 ... Provozní a skladovací prostedí... x Obsah Revize 1.0 Program pro dozor nad ekologickými produkty Ochrana zivotního prostedí.. Prohlásení FCC..... Prohlásení o pedpisech Prohlásení o shod.

16 .. Pedpisy EU pro provoz telekomunikacních zaízení.... Kanadské stanovy DOC..... Prohlásení VCCI (Japonsko) Osvdcení EMI pro Koreu... Laserové osvdcení pro Finsko.... Prohlásení o Tíde A pro Tchaj-wan. Prohlásení o bateriích pro Tchaj-wan Leták s informacemi o produktu

17 CSWW Obsah xi hp.com/go/clj9500mfp xii Obsah Revize 1.0 Základní údaje o zaízení MFP Soucásti zaízení MFP Následující obrázky znázorují soucásti zaízení HP Color LaserJet 9500mfp CSWW Soucásti zaízení MFP 1 com/go/clj9500mfp výstupní pihrádka automatického podavace dokument (ADF) ovládací panel (vcetn dotykové obrazovky grafického displeje) dokoncovací zaízení (odkládací zásobník/sesívacka na list papíru, zásobník na list papíru, multifunkcní dokoncovací zaízení nebo schránka s 8 pihrádkami) pední dvíka vypínac napájení zásobník 2 zásobník 3 automatický podavac dokument 9 automatický podavac dokument pravá dvíka 10 ozónový ventilátor a filtr zásobník 1 13 postranní vstupní zásobník na list (zásobník 4) 2 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize 1. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

18 vzduchový filtr konektor kabelu napájení karta Copy Connect (rozsíený v/v [EIO]) bezpecnostní zámek diskové jednotky konektor RJ11 (pro externí faxovou linku) konektor HP JetLink pevný disk (EIO) paralelní port 9 konektor FIH (Foreign Interface Harness) 10 sít ová karta pro sít Ethernet (EIO) 11 port USB CSWW Soucásti zaízení MFP 3 Ovládací panel Ovládací panel obsahuje grafický displej s dotykovou obrazovkou, ti tlacítka pro ovládání úloh, císelnou klávesnici a ti indikátory LED (svtloemitující diody). Grafický displej s dotykovou obrazovkou Nastavení kontrastu displeje Kontrolka Pipraveno (zelená) Kontrolka Data (zelená) Kontrolka Pozor (oranzová) CÍSELNÁ KLÁVESNICE TLACÍTKO Rezim spánku TLACÍTKO Nabídka Tlacítko Stav TLACÍTKO Stop TLACÍTKO Resetovat Tlacítko START TLACÍTKO Vymazat (C) 4 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize Funkce a tlacítka NASTAVENÍ KONTRASTU DISPLEJE GRAFICKÝ DISPLEJ S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU Funkce Tato funkce slouzí k úpravám intenzity podsvícení displeje ovládacího panelu. Tento displej s dotykovou obrazovkou poskytuje uzivateli textové a grafické informace o konfiguraci a stavu zaízení MFP. Dotyková obrazovka umozuje ovládat vsechny funkce zaízení MFP. Toto tlacítko slouzí k pevedení zaízení MFP do rezimu spánku. Toto tlacítko slouzí k otevení nabídek Informace, Konfigurace a dalsích nabídek zaízení MFP. Toto tlacítko slouzí k zobrazení aktuálních úloh a jejich prbhu a také k zobrazení stavu zásobník a spotebního materiálu. Toto tlacítko slouzí k obnovení nastavení úloh na výchozí hodnoty nastavené uzivatelem. Toto tlacítko slouzí ke zrusení aktivní úlohy. Toto tlacítko slouzí k zahájení úlohy kopírování a spustní digitálního odesílání nebo k obnovení perusené úlohy. REZIM SPÁNKU NABÍDKA STAV RESETOVAT STOP START CSWW Soucásti zaízení MFP 5 Funkce a tlacítka C CÍSELNÁ KLÁVESNICE Funkce Toto je tlacítko Vymazat, které slouzí k resetování poctu kopií na jednu. Pomocí císelné klávesnice mzete zadávat císelné hodnoty pro pozadovaný pocet kopií a dalsí císelné hodnoty. Význam kontrolek ovládacího panelu Následující tabulka slouzí k vysvtlení významu kontrolek ovládacího panelu. Kontrolka Pipraveno (zelená) Stav Vypnuto Svítí Blikání Indikace Zaízení MFP je vypnuto,ve stavu offline nebo doslo k chyb. Zaízení MFP je pipraveno k tisku. Zaízení MFP pechází do stavu offline. 6 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize 1.0 Kontrolka Stav Indikace Zaízení MFP nemá k dispozici data pro tisk. Zaízení MFP má k dispozici data pro tisk, ale není pipraveno k tisku nebo je offline. Zaízení MFP zpracovává nebo tiskne data. Zaízení MFP pracuje bez chyb. Doslo ke kritické chyb zaízení MFP. Zaznamenejte si chybovou zprávu a pak zaízení MFP vypnte a znovu zapnte. Je pozadován zásah. Viz displej ovládacího panelu. 1 Data (zelená) Vypnuto Svítí Blikání Pozor (oranzová) Vypnuto Svítí Blikání CSWW Soucásti zaízení MFP 7 Domovská obrazovka ovládacího panelu Pomocí následujících prvk ovládacího panelu získáte pístup k funkcím zaízení MFP Stisknte toto tlacítko, pokud chcete pouzít obrazovku pro kopírování. Stisknte toto tlacítko, pokud chcete pouzít obrazovku pro . Stisknte toto tlacítko, pokud chcete pouzít obrazovku pro faxování. 8 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize 1.0 Nastavení výchozích hodnot zaízeni MFP Nkteré funkce a hardware pro tisk (napíklad píslusenství pro oboustranný tisk nebo dokoncovací zaízení) je teba konfigurovat prostednictvím softwaru tiskového systému. 1 Nastavení výchozích hodnot zaízení MFP Mzete vytvoit výchozí nastavení zaízení MFP pro nkolik funkcí tisku, kopírování, faxování, e- mailu a sít ových funkcí. Nastavení výchozích hodnot zaízení na ovládacím panelu Stisknte tlacítko NABÍDKA. Pejdte na moznost KONFIGURACE ZAÍZENÍ a stisknte ji. Pejdte na pozadovanou polozku konfigurace a stisknte ji. K dispozici jsou následující polozky: kopírování zdokonalení odesílání tisk nastavení systému CSWW Nastavení výchozích hodnot zaízeni MFP 9 Plnní vstupních zásobník Tato cást obsahuje informace o vkládání médií standardních a vlastních formát do zásobníku 1, zásobníku 2, zásobníku 3 a postranního vstupního zásobníku na list papíru (zásobníku 4). Upozornní Nikdy nevkládejte ani nevyjímejte papír ze zásobníku 1 ani neotevírejte zásobník 2, zásobník 3 nebo postranní vstupní zásobník na list papíru (zásobník 4) bhem tisku, abyste pedesli uvíznutí. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

19 Abyste pedesli poskození zaízení MFP, tisknte stítky a obálky pouze ze zásobníku 1. Stítky a obálky odesílejte do pihrádky pro listy lícem nahoru. Tisknte pouze na jednu stranu stítk a obálek. 10 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize Vlození médií do zásobníku 1 Zásobník 1 je víceúcelový zásobník, který pojme stoh médií az do výsky 5 mm, coz odpovídá piblizn 100 listm papíru s gramází 75 g/m2 (20 liber), 10 obálkám nebo 20 prhledným fóliím. Pokud jsou média vlozená do zásobníku 1, bude zaízení MFP ve výchozím nastavení tisknout nejprve ze zásobníku 1. Zásobník 1 zajist uje vhodný zpsob tisku na obálky, prhledné fólie, papír vlastního formátu nebo dalsí typy médií, aniz by bylo nutné vyprázdnit ostatní zásobníky. Lze jej pouzít také jako vhodný doplkový vstupní zásobník. Pomocí následujícího postupu vlozte média do zásobníku Otevete zásobník 1. Zcela vysute rozsiující podpru prvního zásobníku. Pokud tisknete na velká média, zcela vysute také rozsiující podpru druhého zásobníku. Vlozte (otocte) papír podle formátu a dokoncovacích funkcí. U tisku na jednu stranu pedtistného papíru vlozte papír stranou urcenou pro tisk nahoru. U tisku na ob strany (duplexního tisku) pedtistného papíru vlozte papír první stranou urcenou pro tisk dol CSWW Plnní vstupních zásobník Poznámka Archy se stítky tisknte po jednom, abyste pedesli uvíznutí. 4 Vodicí listy papíru nastavte tak, aby se zlehka dotýkaly stran svazku papír, ale aby jej neprohýbaly. Zkontrolujte, zda je papír zasunut pod zarázkami na vodicích listách a zda výska svazku papíru nepesahuje indikátory nejvyssího pípustného mnozství papíru. Po vlození papíru bhem nkolika sekund zkontrolujte displej ovládacího panelu. (Pokud mezitím vyprsí casová lhta, vyjmte a znovu vlozte média.) Jestlize se na ovládacím panelu nezobrazí zpráva ZÁSOBNÍK 1 <TYP> <FORMÁT>, je zásobník pipraven k pouzití. Pokud se na ovládacím panelu zobrazí zpráva ZÁSOBNÍK 1 <TYP><FORMÁT>, stisknte tlacítko OK a zmte nastavení formátu a typu papíru. Zobrazí se nabídka pro nastavení formátu. Stisknte polozku LIBOVOLNÝ FORMÁT. Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva NASTAVENÍ ULOZENO. Stisknte polozku LIBOVOLNÝ TYP. Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva NASTAVENÍ ULOZENO Pokud se na ovládacím panelu zobrazí zpráva ZÁSOBNÍK 1 LIB.FORMÁT LIB.TYP, zásobník je pipraven k obcasnému jednorázovému pouzívání rzných papír. 11 Stisknutím tlacítka KONEC potvrte nastavení formátu a typu. 12 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize 1.0 Vkládání papíru do zásobníku 1, pokud se stejný papír pouzívá pro více úloh Následující postup provete, pokud se do zásobníku 1 prbzn vkládá stejný typ papíru a papír se z nj mezi jednotlivými tiskovými úlohami zpravidla nevyjímá. Následující postup mze také zvýsit výkon zaízení MFP pi tisku ze zásobníku 1. VAROVÁNÍ Papír nikdy nepidávejte nebo nevyjímejte, pokud z daného zásobníku práv probíhá tisk, abyste pedesli zaseknutí Stisknte tlacítko NABÍDKA. Stisknte tlacítko MANIPULACE S PAPÍREM. Stisknte tlacítko ZÁSOBNÍK 1 FORMÁT. Stisknte správný formát papíru. Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva NASTAVENÍ ULOZENO. Poznámka Pi volb formátu papíru VLASTNÍ zvolte také mrné jednotky (rozmry X a Y). 5 Stisknte tlacítko ZÁSOBNÍK 1 TYP. 1 CSWW Plnní vstupních zásobník Stisknte správný typ papíru. Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva NASTAVENÍ ULOZENO. Stisknutím tlacítka KONEC ukoncete nabídky. Otevete zásobník 1. Zcela vysute rozsiující podpru prvního zásobníku. Pokud tisknete na velká média, zcela vysute také rozsiující podpru druhého zásobníku Vlozte (otocte) papír podle formátu a dokoncovacích funkcí. U tisku na jednu stranu pedtistného papíru vlozte papír stranou urcenou pro tisk nahoru. U tisku na ob strany (duplexního tisku) pedtistného papíru vlozte papír první stranou urcenou pro tisk dol. VAROVÁNÍ Archy se stítky tisknte po jednom, abyste pedesli zaseknutí Vodicí listy papíru nastavte tak, aby se zlehka dotýkaly stran svazku papír, ale aby jej neprohýbaly. Zkontrolujte, zda je papír zasunut pod zarázkami na vodicích listách a zda výska svazku papíru nepesahuje indikátory nejvyssího pípustného mnozství papíru. 12 Po vlození papíru bhem nkolika sekund zkontrolujte displej ovládacího panelu. Zobrazí se konfigurace zásobníku. (Pokud mezitím vyprsí casová lhta, vyjmte a znovu vlozte média. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

20 ) 13 Stisknutím tlacítka KONEC ukoncete nabídky. Zásobník je pipraven k pouzití. 14 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize Vkládání médií do zásobníku 2 a zásobníku 3 Zásobníky 2 a 3 pojmou az 500 list standardního média. 1 Vkládání rozpoznatelných médií standardních formát do zásobník 2 a 3 2 Následující postup popisuje vkládání médií standardního formátu s mozností automatického rozpoznávání. Formáty s mozností automatického rozpoznávání, které jsou vyznacené uvnit zásobníku: A4, Letter, A3, Legal, Executive, 11 x 17, B4, B5, A4-R a Letter-R VAROVÁNÍ Média nikdy nepidávejte nebo nevyjímejte, pokud z daného zásobníku práv probíhá tisk, abyste pedesli zaseknutí Zásobník zcela vytáhnte. Stisknte tlacítko na levé vodicí list (Y) a nastavte listu na odpovídající formát média. Stisknte tlacítko na pední vodicí list (X) a nastavte listu na odpovídající formát média. CSWW Plnní vstupních zásobník Vlozte (otocte) média podle formátu. VAROVÁNÍ Nepekracujte maximální mnozství média, které je oznaceno trojúhelníky s oznacením média na zadní stran zásobníku. 5 Pepínac Custom/Standard (Vlastní/Standardní) pepnte do polohy Standard. Zasute zásobník zpt do zaízení MFP. Po zavení zásobníku bhem nkolika sekund zkontrolujte displej ovládacího panelu. (Pokud mezitím vyprsí casová lhta, otevete a znovu zavete zásobník.) Na ovládacím panelu se zobrazí nastavený formát a typ pro zásobník. Provete jednu z následujících akcí. Pokud je nastavení formátu a typu papíru správné, potvrte je stisknutím tlacítka KONEC. Pokud nastavení formátu a typu papíru není správné, stisknte tlacítko OK. Zobrazí se nabídka ZÁSOBNÍK N FORMÁT=*<FORMÁT>. Chcete-li zmnit nastavení formátu, stisknte správný formát papíru. Krátce se zobrazí hlásení NASTAVENÍ ULOZENO a pak se zobrazí nabídka typu zásobníku Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize 1.0 Poznámka V závislosti na zvoleném formátu je mozné, ze zaízení MFP zobrazí výzvu k pepnutí pepínace Custom/Standard do opacné polohy. Zaízení MFP mze také zobrazit výzvu ke zmn polohy vodicích list papíru. Postupujte podle pokyn na ovládacím panelu, zavete zásobník a opakujte postup od kroku 7. 9 Chcete-li zmnit nastavení typu, stisknte správný typ papíru. Krátce se zobrazí hlásení NASTAVENÍ ULOZENO a pak se zobrazí nastavení formátu a typu. Poznámka Pouzíváte-li média, která nejsou v rozmezí hmotnosti od 75 g/m2 do 105 g/m2, nebo pokud pouzíváte kídová média ci prhledné fólie, nastavte typ média pro zásobník. 10 Pokud je nastavení formátu a typu papíru správné, potvrte je stisknutím tlacítka KONEC. Zásobník je pipraven k pouzití. 1 CSWW Plnní vstupních zásobník Vkládání nerozpoznatelných médií standardních formát do zásobník 2 a 3 Následující postup popisuje vkládání médií standardního formátu bez moznosti automatického rozpoznávání. Formáty bez moznosti automatického rozpoznávání, které jsou vyznacené uvnit zásobníku: 4 8K, 16K, A5, Statement, Executive a 8,5 x 13 (216 x 330 mm) VAROVÁNÍ Média nikdy nepidávejte nebo nevyjímejte, pokud z daného zásobníku práv probíhá tisk, abyste pedesli zaseknutí. 1 2 Zásobník zcela vytáhnte. Stisknte tlacítko na pední vodicí list papíru (X) a vodicí listu zcela vysute. Stisknte tlacítko na levé vodicí list papíru (Y) a vodicí listu zcela vysute. Vlozte (otocte) média podle formátu. Stisknte tlacítko na levé vodicí list médií (Y) a listu posute tak, aby se zlehka dotýkala papíru Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize Stisknte tlacítko na pední vodicí list médií (X) a listu posute tak, aby se zlehka dotýkala papíru. Pepínac Custom/Standard pepnte do polohy Custom (Vlastní). Zasute zásobník zpt do zaízení MFP. Po zavení zásobníku bhem nkolika sekund zkontrolujte displej ovládacího panelu. (Pokud mezitím vyprsí casová lhta, otevete a znovu zavete zásobník.) Na ovládacím panelu se zobrazí nastavený formát a typ pro zásobník. Provete jednu z následujících akcí: Pokud je nastavení formátu a typu papíru správné, potvrte je stisknutím tlacítka KONEC. Pokud nastavení formátu a typu papíru není správné, stisknte tlacítko OK. Zobrazí se nabídka ZÁSOBNÍK N FORMÁT=*<FORMÁT> Chcete-li zmnit nastavení formátu, stisknte správný formát papíru. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

21 Krátce se zobrazí hlásení NASTAVENÍ ULOZENO a pak se zobrazí nabídka typu zásobníku. 8 Poznámka V závislosti na zvoleném formátu je mozné, ze zaízení MFP zobrazí výzvu k pepnutí pepínace Custom/Standard do opacné polohy. Zaízení MFP mze také zobrazit výzvu ke zmn polohy vodicích list papíru. Postupujte podle pokyn na ovládacím panelu, zavete zásobník a opakujte postup od kroku 9. CSWW Plnní vstupních zásobník Chcete-li zmnit nastavení typu, stisknte správný typ papíru. Krátce se zobrazí hlásení NASTAVENÍ ULOZENO a pak se zobrazí nastavení formátu a typu. Poznámka Pouzíváte-li média, která nejsou v rozmezí hmotnosti od 75 g/m2 do 105 g/m2, nebo pokud pouzíváte kídová média ci prhledné fólie, nastavte typ média pro zásobník. 12 Pokud je nastavení formátu a typu papíru správné, potvrte je stisknutím tlacítka KONEC. Zásobník je pipraven k pouzití. 20 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize Vlození vlastních médií do zásobníku 2 a 3 Následující postup popisuje vkládání médií vlastního formátu. VAROVÁNÍ Média nikdy nepidávejte nebo nevyjímejte, pokud z daného zásobníku práv probíhá tisk, abyste pedesli zaseknutí Zásobník zcela vytáhnte. Stisknte tlacítko na pední vodicí list papíru (X) a vodicí listu zcela vysute. Stisknte tlacítko na levé vodicí list papíru (Y) a vodicí listu zcela vysute. Vlozte (otocte) média podle formátu. Pepínac Custom/Standard pepnte do polohy Custom (Vlastní). 5 CSWW Plnní vstupních zásobník Stisknte tlacítko na levé vodicí list médií (Y) a listu posute tak, aby se zlehka dotýkala papíru. Stisknte tlacítko na pední vodicí list médií (X) a listu posute tak, aby se zlehka dotýkala papíru. Poznamenejte si orientaci papíru a rozmry X a Y. Rozmry X a Y jsou vyznaceny na zásobníku. Tyto údaje budete potebovat pi provádní dalsích krok. Zasute zásobník zpt do zaízení MFP Po zavení zásobníku bhem nkolika sekund zkontrolujte displej ovládacího panelu. (Pokud mezitím vyprsí casová lhta, otevete a znovu zavete zásobník. ) Na ovládacím panelu se zobrazí nastavený formát a typ pro zásobník. Provete jednu z následujících akcí: 8 Pokud je nastavení formátu a typu papíru správné, potvrte je stisknutím tlacítka KONEC. Zásobník je pipraven k pouzití. (Zbývající kroky tohoto postupu je teba provést pouze tehdy, pokud chcete nastavit vlastní formát na pesné rozmry. Podrobnjsí informace naleznete v následující poznámce.) Chcete-li zmnit nastavení formátu, stisknte tlacítko OK. Zobrazí se nabídka ZÁSOBNÍK N FORMÁT=*<FORMÁT>. 22 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize 1.0 Poznámka Pokud se na ovládacím panelu zobrazí formát VLASTNÍ, je formát pro zásobník nastaven na LIBOVOLNÝ VLASTNÍ. Zásobník se pizpsobí vsem tiskovým úlohám ve vlastním formátu, a to i tehdy, pokud se budou rozmry tiskové úlohy lisit od rozmr papíru vlozeného v zásobníku. V pípad poteby mzete urcit pesné rozmry vlastního formátu papíru, který je vlozený v zásobníku. Pi urcování pesných rozmr jsou rozmry zobrazeny jako formát, nikoliv jako VLASTNÍ. 11 Stisknte tlacítko VLASTNÍ. Zobrazí se nabídka Micí jednotka. Poznámka Zaízení MFP mze zobrazit výzvu k pepnutí pepínace Custom/Standard v zásobníku do opacné polohy. Zaízení MFP mze také zobrazit výzvu ke zmn polohy vodicích list papíru. Postupujte podle pokyn na ovládacím panelu, zavete zásobník a opakujte postup od kroku Stisknte tlacítko jednotek (MILIMETRY nebo PALCE). (Pokud pouzíváte mítko na vodicí list zásobníku, zvolte polozku MILIMETRY.) 13 Pomocí císelné klávesnice zadejte rozmr X (zepedu dozadu). 14 Stisknte tlacítko OK. 15 Pomocí císelné klávesnice zadejte rozmr Y (zleva doprava). 16 Stisknte tlacítko OK. Na ovládacím panelu se krátce zobrazí zpráva NASTAVENÍ ULOZENO. Pak se zobrazí rozmry papíru pro zvolený zásobník. CSWW Plnní vstupních zásobník Chcete-li zmnit nastavení typu, stisknte správný typ papíru. Krátce se zobrazí hlásení NASTAVENÍ ULOZENO a pak se zobrazí nastavení formátu a typu. Poznámka Pouzíváte-li média, která nejsou v rozmezí hmotnosti od 75 g/m2 do 105 g/m2, nebo pokud pouzíváte kídová média ci prhledné fólie, nastavte typ média pro zásobník. 18 Stisknutím tlacítka KONEC potvrte nastavení. Zásobník je pipraven k pouzití. 24 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize Plnní postranního vstupního zásobníku na list (zásobník 4) Postranní vstupní zásobník na list (zásobník 4) pojme az list médií. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

22 Postranní vstupní zásobník na list (zásobník 4) podporuje pouze média formátu A4 nebo Letter. Pouzíváte-li média, která nejsou v rozmezí hmotnosti od 75 g/m2 do 105 g/m2 (od 20 do 28 lb), nebo pokud pouzíváte kídová média ci prhledné fólie, nastavte typ média pro zásobník. VAROVÁNÍ Média nikdy nepidávejte nebo nevyjímejte, pokud z daného zásobníku práv probíhá tisk, abyste pedesli zaseknutí. Tento postup slouzí k vkládání médií do postranního vstupního zásobníku na list (zásobník 4). 1 2 Otevete horní dvíka a potom dolní dvíka. Vlozte média tak, aby strana urcená k tisku smovala nahoru a dlouhý okraj smoval k zaízení MFP (krátký okraj smuje k zaízení MFP pi vytváení brozur). Nepekracujte maximální mnozství médií oznacené trojúhelníky s uvedením média na zadní stran zásobníku CSWW Plnní vstupních zásobník Poznámka Pocet list, které je mozné vlozit, se mze lisit podle typu média. Maximální povolené mnozství médií urcíte podle trojúhelník s oznacením médií. Pesvdcte se, zda rohy médií nejsou ohnuté. Postranní vstupní zásobník na list papíru (zásobník 4) podporuje média ve formátu Letter, A4 A4-R a Letter- R Zavete dolní dvíka a potom horní dvíka. Na ovládacím panelu se zobrazí výzva k výbru formátu a typu médií, která chcete pouzít. Pejdte na pozadovaný formát a vyberte jej. Pejdte na pozadovaný typ a vyberte jej. 26 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize 1.0 Zmna a nastavení formátu a typu média pro zásobník Vstupní zásobníky zaízení MFP mzete konfigurovat podle typu a formátu. Do vstupních zásobník mzete vlozit rzná média a pak je vyzádat podle typu a formátu. 1 Poznámka Pokud jste pouzívali starsí verze tiskáren nebo zaízení HP LaserJet, mzete být seznámeni s konfigurací zásobníku 1 do prvního rezimu nebo rezimu kazety. Duplikace nastavení pro první rezim se provádí konfigurací zásobníku 1 na hodnotu formát= LIBOVOLNÝ a typ= LIBOVOLNÝ. Duplikace nastavení pro rezim kazety se provádí bu nastavením formátu nebo typu pro zásobník 1 na jiné nastavení nez LIBOVOLNÉ. Následující pokyny slouzí ke konfiguraci zásobník na ovládacím panelu zaízení MFP. Zásobníky mzete konfigurovat také z pocítace pomocí vestavného internetového serveru. Nastavení nebo zmna formátu médií u zásobníku Stisknte tlacítko NABÍDKA. Stisknte tlacítko MANIPULACE S PAPÍREM. Stisknte tlacítko ZÁSOBNÍK 1 FORMÁT. Stisknte formát vlozeného papíru. Stisknutím tlacítka OK ukoncete nabídky. CSWW Plnní vstupních zásobník 27 Nastavení standardního formátu pro zásobník 2, zásobník 3 a postranní vstupní zásobník na list (zásobník 4) Zaízení MFP automaticky rozpozná vlozený formát, takze jej není nutné nastavovat rucn. Nastavení nebo zmna vlastního formátu pro zásobníky 2 a Pesvdcte se, zda je pepínac uvnit zásobníku, který chcete konfigurovat, v poloze Custom (Vlastní). Zpráva na ovládacím panelu zobrazí výzvu k zadání formátu papíru. Stisknte píslusné tlacítko jednotek (MILIMETRY nebo PALCE). (Výchozí moznost je MILIMETRY, protoze znaménka na vodicích listách zásobník jsou v milimetrech.) Pomocí císelné klávesnice zadejte rozmr X (zepedu dozadu) zásobníku. Pomocí císelné klávesnice zadejte rozmr Y (zprava doleva) zásobníku. Stisknutím tlacítka KONEC ukoncete nabídky. 28 Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize 1. 0 Nastavení nebo zmna typu média pro libovolný zásobník Urcete správný typ média. Stisknte tlacítko NABÍDKA. Stisknte tlacítko MANIPULACE S PAPÍREM. Stisknte tlacítko ZÁSOBNÍK X TYP. Stisknte píslusné nastavení typu pro média, která pouzíváte. Výchozí typ média je obycejný. 1 Poznámka 6 Stisknutím tlacítka KONEC ukoncete nabídku. CSWW Plnní vstupních zásobník Kapitola 1 Základní údaje o zaízení MFP Revize 1.0 Kopírování 2 Toto zaízení MFP mze slouzit jak samostatná barevná nebo cernobílá kopírka ke kopírování není nutné instalovat software nebo mít zapnutý pocítac. Nastavení kopií lze snadno upravit pomocí ovládacího panelu. Pedlohy lze kopírovat pomocí automatického podavace dokument (ADF) nebo pracovní plochy skeneru. Zaízení MFP mze soucasn zpracovávat úlohy kopírování, tisku a digitálního odesílání. Tato kapitola poskytuje informace o vytváení cernobílých a barevných kopií a o zmnách nastavení kopírování. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

23 Ped pouzitím funkcí kopírování zaízení MFP je vhodné se seznámit s informacemi o ovládacím panelu. Viz cást "Ovládací panel" na stran 4 v kapitole 1. CSWW 31 Rozlození obrazovky kopírování Následující obrázek a tabulka poskytují informace o funkcích a tlacítkách na obrazovce kopírování. 32 Kapitola 2 Kopírování Revize 1.0 Funkce a tlacítka Funkce Poskytuje pístup k nápovd typu Co to je? nebo Zobrazit postup. (Nápovda) PIPRAVENO Oznacuje, ze zaízení MFP je pipraveno ke kopírování. (Na tomto ádku se mohou zobrazit dalsí zprávy o stavu.) Umozuje vybrat formát, typ, orientaci, obsah obrázku a dalsí funkce pedlohy. Umozuje vybrat barevné kopie. Umozuje vybrat cernobílé kopie. Slouzí ke zmensení nebo zvtsení kopií. 2 POPIS PEDLOHY BAREVNÉ KOPIE CERNOBÍLÉ KOPIE Zmensit nebo zvtsit Zesvtlit/ztmavit Zvýsí nebo snízí jas kopie. CSWW Rozlození obrazovky kopírování 33 hp.com/go/clj9500mfp Funkce a tlacítka NASTAVENÍ KOPÍROVÁNÍ Funkce Zobrazí nastavení popisující výstupní funkce dokumentu, napíklad formát papíru, jednostranný ci oboustranný tisk a sesívání. Spustí kopírování dokumentu. Pejde zpt na pedchozí obrazovku na displeji ovládacího panelu. Kazdá obrazovka nizsí úrovn (vsechny obrazovky pod hlavní obrazovkou) na dotykové obrazovce obsahuje moznost STORNO. Stisknutím tlacítka STORNO lze zrusit libovolné provedené zmny a pejít zpt na pedchozí obrazovku. Kazdá obrazovka nizsí úrovn na dotykové obrazovce obsahuje moznost OK. Stisknutím tlacítka OK potvrdíte libovolné provedené zmny a pejdete na dalsí obrazovku. START ZPT STORNO OK 34 Kapitola 2 Kopírování Revize 1.0 Pokyny pro kopírování U médií standardních formát bude po vlození dokumentu na pracovní plochu skeneru nebo do automatického podavace dokument automaticky rozpoznán formát pedlohy a pro kopie bude pouzit píslusný formát média. Funkci automatického rozpoznání lze pepsat zadáním pozadovaného vstupu (POPIS PEDLOHY) a výstupu (NASTAVENÍ KOPÍROVÁNÍ) na ovládacím panelu. 2 Poznámka Pomocí pracovní plochy skeneru lze kopírovat malé, lehké (mén nez 46 g/m2 ci 12 lb) nebo nepravideln tvarované pedlohy, jako napíklad úctenky, novinové výstizky, fotografie nebo staré, kehké, cenné ci opotebované dokumenty. Pracovní plocha skeneru také umozuje kopírovat knihy, casopisy a pírucky. Pomocí automatického podavace dokument lze vytvoit az 999 kopií dokumentu. Do automatického podavace dokument lze vlozit az 50 list médií formátu Ledger/A3 nebo 100 list formátu Letter/A4 (v závislosti na síle stránek). Tato cást obsahuje pokyny pro následující úlohy kopírování: Kopírování pomocí výchozích mozností nastavení (kopírování jedním dotykem) Kopírování pomocí mozností nastavení definovaných uzivatelem Kopírování z pracovní plochy skeneru Kopírování pomocí podavace ADF Kopírování knih Vytvoení úlohy, kterou chcete zkopírovat pozdji CSWW Pokyny pro kopírování 35 Kopírování pomocí výchozích mozností nastavení (kopírování jedním dotykem) Následuje pehled výchozích nastavení pro kopírování: Jedna kopie Pedloha formátu Letter nebo A4 a kopie formátu Letter Zaízení MFP automaticky rozpozná formát pedlohy a vytvoí kopii stejného formátu. Výchozí výrobní nastavení formátu papíru je Letter nebo A4, pouze pokud není rozpoznán zádný formát média. Poznámka Cernobílé (mzete vybrat barevné kopírování) Orientace stránky: na výsku Pocet stran: jedna Obsah stránky: smísený (kombinace textu a grafiky) Rezim úlohy: vypnuto Silný papír: vypnuto 36 Kapitola 2 Kopírování Revize 1.0 Vytváení barevných kopií pomocí výchozích mozností nastavení Polozte dokument lícem dol na pracovní plochu skeneru nebo do podavace ADF. Stisknte tlacítko KOPIE. Vyberte barevné kopie. Stisknte polozku START. 2 Vytváení cernobílých kopií pomocí výchozích mozností nastavení Polozte dokument lícem dol na pracovní plochu skeneru nebo do podavace ADF. Stisknte tlacítko KOPIE. Vyberte cernobílé kopie. Stisknte polozku START. Kopírování pomocí mozností nastavení definovaných uzivatelem Pomocí následujícího postupu mzete zmnit nastavení kopií. CSWW Pokyny pro kopírování 37 hp.com/go/clj9500mfp Kopírování pomocí jiných nez výchozích mozností nastavení Polozte pedlohu lícem dol na pracovní plochu skeneru nebo do podavace ADF. Stisknte ikonu kopírování na ovládacím panelu. Na grafickém displeji se zobrazí obrazovka kopírování. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

24 Powered by TCPDF ( Stisknte moznost BAREVNÉ nebo CERNOBÍLÉ kopie. ZVTSIT Provete potebné úpravy kontrastu a zmensení nebo zvtsení pomocí panelu ZESVTLIT/ZTMAVIT a tlacítka ZMENSIT NEBO v cásti úprav obrázku grafického displeje. Stisknutím polozky POPIS PEDLOHY zobrazte moznosti. Mzete vybrat moznost ZÁKLADNÍ nebo POKROCILÉ. Po výbru mozností stisknte tlacítko OK. Jestlize vyberete polozku Smísený na kart Obsah stránky, mzete na kart Pokrocilé zvýraznit text nebo fotografie nebo text ci lesklé fotografie. Poznámka Karta Základní FORMÁT ORIENTACE STRÁNKY POCET STRAN OBSAH STRÁNKY Polozky pro výbr Vyberte moznost Kniha nebo formát média pedlohy. Vyberte orientaci Na výsku nebo Na síku. Vyberte hodnotu Jednostranný nebo Oboustranný. Vyberte hodnotu Text, Fotografie, Lesklá fotografie nebo Smísený. 38 Kapitola 2 Kopírování Revize 1. 0 Karta Pokrocilé SILNÝ PAPÍR REZIM ÚLOHY Polozky pro výbr Moznost Silný papír vyberte, pokud je pedloha na silném papíe a pouzíváte automatický podavac dokument. Pokud kombinujete v jedné úloze více skenovaných polozek, vyberte moznost Rezim úlohy. 2 Popis pouzití Text Fotografie Lesklá fotografie Smísený Pokrocilé (tlacítko) 6 Optimalizace pro nejlepsí kvalitu textu Optimalizace pro tistné nebo polotónové obrázky na pedloze Optimalizace pro lesklé fotografie a pro spojité polotónové fotografické pedlohy Optimalizace pro smísený text a obrázky Umozuje úpravy za úcelem lepsí optimalizace pro text nebo pro obrázky ve smíseném rezimu. Stisknutím polozky NASTAVENÍ KOPÍROVÁNÍ zobrazíte moznosti. Stisknutím karty Pokrocilé zobrazíte dalsí moznosti. CSWW Pokyny pro kopírování 39 Karta Základní FORMÁT Polozky pro výbr Vyberte moznost Automaticky (formát média odpovídá formátu pedlohy), nebo nastavte pozadovaný formát kopie. Pesvdcte se, zda jste do zásobníku vlozili správný formát média. Vyberte hodnotu Jednostranný nebo Oboustranný. Vyberte hodnotu Normální nebo Pevrácený (je k dispozici pi výbru moznosti kopírování Oboustranný). Vyberte hodnotu 1, 2, 4 nebo Brozura. Pokud vyberete moznost 4 stránky na list, je uspoádání Z nebo N pizpsobeno orientaci stránky a zobrazí se moznost umístní okraje kolem vsech zmensených stránek. POCET STRAN ORIENTACE ZADNÍ STRANY STRANY NA LIST Uspoádání Z OKRAJE Uspoádání N Pi tisku více stránek na list vyberte moznost Okraj nebo Bez okraje. 40 Kapitola 2 Kopírování Revize 1. 0 SESÍVAT Moznosti sesívání závisí na dokoncovacím zaízení a vybraném formátu média. U sesívacky/zásobníku na list papíru mzete vybrat polozky Zádné, Roh, 1, 2, 3 nebo 6. U multifunkcního dokoncovacího zaízení jsou dostupné moznosti Zádné, 1, 2 nebo Brozura. Polozky pro výbr Vyberte hodnotu Seazeno nebo Neseazeno. Vyberte výstupní pihrádku pro dokoncovací zaízení. Pokud je vybrána moznost Zapnuto, bude úloha kopírování ulozena v zaízení MFP a nebude vytistna. Chcete-li úlohu normáln kopírovat, vyberte hodnotu Vypnuto. Dalsí informace naleznete v cásti "Vytvoení úlohy, kterou chcete zkopírovat pozdji" na stran 44. Zvýsí nebo snízí ostrost a odstraní pozadí. Výbrem moznosti Zapnuto mírn zmensíte obrázek tak, aby se vesel do oblasti tisku. Karta Pokrocilé AZENÍ VÝSTUPNÍ PIHRÁDKA UCHOVÁNÍ ÚLOHY 2 ZDOKONALENÍ UPRAVIT NA STRÁNKU 7 Po zadání vsech mozností nastavení se stisknutím tlacítka OK vrat te na hlavní stránku kopírování. Ikona stránky v sekci KOPIE grafického displeje zobrazuje náhled kopie. Poznámka 8 Na císelné klávesnici zadejte pocet kopií a stisknte tlacítko START. CSWW Pokyny pro kopírování 41 com/go/clj9500mfp Kopírování z pracovní plochy skeneru Pomocí pracovní plochy skeneru lze kopírovat malé, lehké (mén nez 46 g/m2 neboli 12 lb) nebo nepravideln tvarované pedlohy, jako napíklad úctenky, novinové výstizky, fotografie nebo staré ci opotebované dokumenty. Pracovní plocha skeneru také umozuje kopírovat knihy, casopisy a pírucky Polozte dokument lícem dol na pracovní plochu skeneru. V pípad poteby zmte nastavení obrazu a vyberte nastavení kopírování. Moznosti nastavení, které jsou k dispozici, najdete v cásti "Kopírování pomocí mozností nastavení definovaných uzivatelem" na stran 37. Vytváíte-li pouze jednu kopii, stisknte tlacítko START. Pokud vytváíte více kopií, zadejte na císelné klávesnici pocet kopií (az 999) a spust te kopírování stisknutím tlacítka START. Kopírování pomocí podavace ADF Pomocí podavace ADF lze vytvoit az 999 kopií dokumentu, který obsahuje az 100 stránek (v závislosti na síle stránek). 1 2 Polozte dokument lícem dol do podavace ADF. Zaízení MFP automaticky rozpozná nkolik standardních formát papíru. V pípad poteby zmte nastavení obrazu a vyberte nastavení kopírování. Moznosti nastavení, které jsou k depozici, najdete v cásti "Kopírování pomocí mozností nastavení definovaných uzivatelem" na stran 37. Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP CM8000 COLOR MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP CM8000 COLOR MFP v

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1402. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1402 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

HP Color LaserJet CP3505

HP Color LaserJet CP3505 HP Color LaserJet CP3505 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902740

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902740 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka HP LaserJet M5039xs MFP Uživatelská příručka HP LaserJet M5039XS MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál OLIVETTI D-COPIA 1800 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2407999

Vaše uživatelský manuál OLIVETTI D-COPIA 1800 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2407999 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OLIVETTI D-COPIA 1800. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OLIVETTI D-COPIA 1800

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Uživatelská příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Uživatelská příručka M425 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 řada M425 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128

LASERJET PRO MFP. Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 LASERJET PRO MFP Uživatelská příručka M125-126 M125-126 M127-128 M127-128 HP LaserJet Pro MFP M125, M126, M127, M128 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka M527dn M527f M527c M527z www.hp.com/support/ljm527mfp HP LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2015 HP Development

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Color LaserJet Enterprise MFP M680

Color LaserJet Enterprise MFP M680 Color LaserJet Enterprise MFP M680 Uživatelská příručka M680dn M680f M680z www.hp.com/support/colorljmfpm680 HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

CP6015dn CP6015de. CP6015xh

CP6015dn CP6015de. CP6015xh CP6015n CP6015dn CP6015de CP6015x CP6015xh HP Color LaserJet CP6015 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/903631

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/903631 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

HP LaserJet M2727 mfp Uživatelská příručka

HP LaserJet M2727 mfp Uživatelská příručka HP LaserJet M2727 mfp Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N

SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP MX-2300N/2700N/3500N/3501N/4500N/4501N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS ACT215/00C http://cs.yourpdfguides.com/dref/975538

Vaše uživatelský manuál PHILIPS ACT215/00C http://cs.yourpdfguides.com/dref/975538 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP OfficeJet 4650 All-in-One series

HP OfficeJet 4650 All-in-One series HP OfficeJet 4650 All-in-One series Obsah 1 Postup... 1 2 Začínáme... 2 Usnadnění... 2 Části tiskárny... 3 Ovládací panel a kontrolky stavu... 4 Základní informace o papíru... 6 Vkládání médií... 9 Vložení

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP Color LaserJet 2820/2830/2840. Uživatelská příručka

HP Color LaserJet 2820/2830/2840. Uživatelská příručka HP Color LaserJet 2820/2830/2840 Uživatelská příručka HP Color LaserJet 2820/2830/2840 vše v jednom Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MINI 110-3020SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MINI 110-3020SA v uživatelské

Více

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One Uživatelská příručka Podręcznik użytkownika HP Officejet řady J4500/J4660/J4680 All-in-One

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

hp LaserJet 4100 p íručka pro uživatele

hp LaserJet 4100 p íručka pro uživatele hp LaserJet 4100 p íručka pro uživatele Tiskárny HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN a 4100DTN Příručka pro uživatele Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Všechna práva vyhrazena. Kromě povoleného zákonem

Více

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více