obrázek 1 - cyklopentanoperhydrofenanthrenové jádro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obrázek 1 - cyklopentanoperhydrofenanthrenové jádro"

Transkript

1 Obsah 1. Úvod Steroidy Steroidní hormony Biosyntéza steroidních hormonů Sekrece kortikoidů Sekrece aldosteronu Sekrece kortizolu Sekrece kortikálních androgenů Sekrece pohlavních hormonů Transport kortikoidů Transport kortizolu Transport aldosteronu Signalizace Vazba steroidních hormonů na receptory β hydroxysteroiddehydrogenáza (11β-HSD) Historie Izoformy β-hydroxysteroiddehydrogenáza β-hydroxysteroiddehydrogenáza Inhibitory Funkce 11β-HSD Funkce 11β-HSD Funkce 11β-HSD Účinky glukokortikoidů na organismus Viscerální obezita Viscerální obezita a její spojitost s metabolismem glukokortikoidů Viscerální obezita a její spojitost s 11β-HSD Studie provedené na zvířecích modelech β-HSD knock out kmen myší Zucker rat Kmen myší s nadprodukcí 11β-HSD1 v tukové tkáni model viscerální obezity a metabolického syndromu Studie provedené na lidech Diskuze Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků

2 1. Úvod Obezita je závažným onemocněním, které s sebou navíc přináší i jiné komplikace bezprostředně ohrožující život. Je dobře známo, že zvyšuje rizika kardiovaskulárních onemocnění, napomáhá vzniku diabetes mellitus II. typu, přispívá k problémům s páteří a klouby nehledě na zjevný estetický handicap. Ke zdravotně závažnějším patří obezita viscerální, tedy hromadění útrobního tuku. Údaje mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) potvrzují narůstající počet obézních pacientů po celém světě. Zatímco v roce 1995 bylo zaznamenáno 200 milionů obézních lidí na celém světě, v roce 2000 to již bylo 300 miliónů lidí. V některých zemích trpí obezitou až polovina dospělé populace. Na kardiovaskulární choroby jako důsledek obezity umře každý rok až 12 miliónů lidí a přibližně u 177 miliónů má obezita za následek rozvoj diabetes mellitus II. typu. V průmyslově vyspělých zemích je tento problém alarmující a bohužel se začíná objevovat i v zemích rozvojových. Z klinických pozorování vyplývá, že kumulace tuku může být ovlivňována působením glukokortikoidů. U pacientů s Cushingovým syndromem, který je charakterizován zvýšenou hladinou kortizolu v plazmě, nebo u pacientů, kterým jsou podávány glukokortikoidy jako imunosupresiva, lze pozorovat kumulaci tuku ve viscerálních abdominálních partiích. Po objevení důležitého regulačního mechanismu 11βhydroxysteroiddehydrogenázy (11β-HSD), kterým jsou tkáňově specificky řízeny poměry aktivních hydroxyglukokortikoidů a neaktivních ketoglukokortikoidů, se začala intenzivně studovat činnost 11β-hydroxysteroiddehydrogenázy v tukové tkáni s nadějí, že ovlivnění tohoto mechanismu by mohlo být nástrojem k léčbě alespoň některých případů obezity. 2

3 2. Steroidy Substráty 11β-HSD jsou látky, které strukturně patří mezi steroidy. Základním skeletem steroidů je cyklopentanoperhydrofenantrenové jádro (viz obrázek 1) obrázek 1 - cyklopentanoperhydrofenanthrenové jádro a jednotlivé steroidy se liší různými modifikacemi na atomech jádra (např. přítomností alkylového řetězce, hydroxylací apod.). Mezi nejznámější a nejdůležitější steroidy patří cholesterol (viz obrázek 2), který je důležitou stavební molekulou biologických membrán. H O obrázek 2 - cholesterol Je také prekurzorem pro syntézu některých důležitých molekul. Steroidy jsou poměrně rigidní, téměř planární molekuly. Cyklopentanoperhydrofenanthrenová jádra zaujímají převážně energeticky stálejší židličkovou konformaci (viz obrázek 3) obrázek 3 - židličková konformace Vyskytují se mezi nimi též prostorové izomery (obrázek 4). 3

4 obrázek 4 - prostorové izomery Nutnou podmínkou pro katalýzu enzymem 11β-HSD je přítomnost OH- skupiny nebo O= skupiny na 11. pozici cyklopentanoperhydrofenanthrénového jádra. Substráty dále obsahují 5αkonformaci A/B cyklu, 5β-konformace brání vazbě, stejně tak jako velké ligandy na 5α povrchu s výjimkou halogenů. Substráty dále nemohou obsahovat aromatický A cyklus a příliš velké ligandy na C21 (14). Mezi nejdůležitější substráty, které činí z 11β-HSD důležitý faktor regulující metabolismus, patří steroidní hormony, zejména glukokortikoidy, o kterých bude následující kapitola Steroidní hormony Rozdělení steroidních hormonů podle účinku: mineralokortikoidy řídí hospodaření s vodou a solemi glukokortikoidy podílejí se na řízení metabolismu řídí procesy vedoucí ve výsledku k mobilizaci glukózy, připravují organismus na překonání zátěže pohlavní hormony androgeny řídí vývoj samčích sekundárních pohlavních znaků, ovlivňují vývoj psychiky a chování estrogeny, gestageny řídí vývoj samičích sekundárních pohlavních znaků, ovlivňují vývoj psychiky a chování, řídí pohlavní cyklus a zajišťují správný průběh těhotenství 4

5 Rozdělení steroidních hormonů podle počtu uhlíků: C21 - steroidy: 17 = cyklopentanoperhydrofenanthrénové jádro 2 = methylové skupiny na C10 a C13 2 = - CO CH 2 řetězec na C19 C19 - steroidy: 17 = cyklopentanoperhydrofenanthrénové jádro 2 = methylové skupiny na C10 a C13 C18 - steroidy: 17 = cyklopentanoperhydrofenanthrénové jádro 1 = methylová skupina na C Biosyntéza steroidních hormonů Biosyntéza začíná odštěpením postranního alkylového řetězce cholesterolu, čímž vzniká pregnenolon. Pregnenolon je prekurzorem ostatních steroidních hormonů. Podléhá 3β-oxidaci hydroxylové skupiny na keto skupinu a izomeraci dvojné vazby z 5,6 na 4,5, čímž vzniká progesteron. Progesteron poté prochází dalšími modifikacemi: 21- hydroxylací, 11βhydroxylací a dalšími oxidačními procesy na 18. uhlíku, čímž vznikne aldosteron. V zona fascikulata je přítomna 17α- hydroxyláza, proto z pregnenolonu může vznikat 17α-hydroxypregnenolon a z něj 3β- oxidaci hydroxylové skupiny na keto skupinu a izomerací dvojné vazby z 5,6 na 4,5 17α-hydroxyprogesteron. Ten podléhá 21-hydroxylaci a 11βhydroxylaci a vzniká z něj kortizol (viz obrázek 5). 17α-hydroxylace, která je nezbytná pro vznik kortizolu, se nevyskytuje u všech organismů. Chybí např. u ptáků, nebo u některých hlodavců. U těchto živočichů je hlavním glukokortikoidem kortikosteron. Ze 17α-hydroxyprogesteronu může také odštěpením C20 a C21 vzniknout androstendion a navazuje pak syntéza androgenů a estrogenů. Testosteron vzniká z androstendionu redukcí oxo skupiny na C17 pozici. Z testosteronu pak vzniká odštěpením CH 3 skupiny na C19 a aromatizací A cyklu estradiol. Z androstendionu pak stejným způsobem vzniká estron (viz 5

6 obrázek 6). obrázek 5 - schéma biosyntézy kortikoidních hormonů (22) 6

7 obrázek 6 schéma biosyntézy pohlavních hormonů (22) Biosyntéza steroidních hormonů probíhá v různých buněčných kompartmentech. Cholesterol se nejprve uvolní z tukových kapének, poté putuje do mitochondrií, kde dojde k odštěpení postranního řetězce. Další modifikace mohou probíhat v endoplazmatickém retikulu a v mitochondriích. Zde ukázáno na příkladu kortizolu (viz obrázek 7) (20). 7

8 obrázek 7- buněčná kompartmentace syntézy kortizolu (20) Tab. 1 Přehled nejdůležitějších steroidních hormonů hormon počet uhlíků funkční skupiny poloha dvojných vazeb účinky progesteron 21 oxoskupina na C3 4,5 gestagen kortikosteron 21 oxoskupina na C3 hydroxylová skupina na C21 4,5 glukokortikoid hydroxylová skupina na C11 kortizol 21 oxoskupina na C3 hydroxylová skupina na C21 hydroxylová 4,5 glukokortikoid skupina na C11 hydroxylová skupina na C17 aldosteron 21 oxoskupina na C3 hydroxylová skupina na C21 hydroxylová 4,5 mineralokortikoid skupina na C11 hemiacetálový kruh na C11 a C18 androstendion 19 oxoskupina na C3 oxoskupina na C17 4,5 androgen oxoskupina na C3 testosteron 19 hydroxylová skupina 4,5 androgen na C17 estradiol 18 hydroxylová skupina na C3 aromatický A cyklus 1,2, 3,4, 5,10 estrogen hydroxylová skupina na C17 estron 18 hydroxylová skupina na C3 aromatický A cyklus oxoskupina na C17 1,2, 3,4, 5,10 estrogen 8

9 Sekrece kortikoidů Kortikosteroidy jsou syntetizovány v korové oblasti nadledvin. Ta se dále skládá z tukového pouzdra a dřeňové oblasti, která je rovněž pro organismus významná produkcí katecholaminů. obrázek 8- podélný řez nadledvinou Sekrece aldosteronu Těsně pod pouzdrem se nachází zona glomeruloza, která je místem syntézy aldosteronu (viz obrázek 8). V této oblasti chybí 17α-hydroxyláza, proto zde není syntetizován kortizol. Sekrece aldosteronu je řízena renin angiotensinovým systémem. Tlaková tělíska v aferentních arteriolách v ledvině reagují na změnu krevního tlaku. Při poklesu tlaku začne juxtaglomerulární aparát produkovat renin, který štěpí prekurzor angiotenzinu I, ten je dále štěpen na angiotenzin II, který stimuluje sekreci aldosteronu a způsobuje vazokonstrikci. Aldosteron stimuluje resorpci Na + a H 2 O v distálních tubulech a tím pomáhá zadržovat vodu v organismu (20) Sekrece kortizolu Kortizol a v malé míře i kortikosteron jsou syntetizovány ve střední oblasti kůry, zona fasciculata (viz obrázek 8). Sekrece kortizolu je řízena hypothalamo-hypofyzální osou. V hypothalamu je syntetizován peptid označovaný jako CRH (Corticotropin Releasing Hormon), který se krevním řečištěm dostává do adenohypofýzy a stimuluje tam sekreci ACTH 9

10 adrenokortikotropního hormonu. Ten se rovněž krevním řečištěm dostává do kůry nadledvin a stimuluje zona fasciculata k sekreci kortizolu. Sekreci ACTH a CRH negativně reguluje kortizol. Při překročení hranice hladiny kortizolu, na kterou jsou nastavena hypothalamická regulační centra, se zastaví syntéza CRH až do doby, kdy hladina kortizolu opět poklesne. Tato negativní zpětná vazba má za následek pulzující výlev kortizolu. Kromě toho vykazuje sekrece kortizolu nápadné rozdíly během dne. Maximální hladiny je dosaženo v ranních hodinách, minima přibližně o půlnoci (20) Sekrece kortikálních androgenů Těsně u dřeňové vrstvy se nachází zona retikularis, která funkčně splývá se zona fascikulata. Liší se především v pohotovosti syntézy glukokortikoidů a také se zde předpokládá syntéza malého množství androgenů. Strukturně se liší malým obsahem lipidů, kterých zona fascikulata obsahuje velké množství (20) Sekrece pohlavních hormonů Kůra nadledvin je schopná tvořit i gestageny a estrogeny, což se děje za některých patologických stavů. Jako zdroj těchto látek je však nevýznamná. Rovněž androgeny produkuje jen jako vedlejší zdroj. Hlavním zdrojem pro sekreci pohlavních hormonů jsou: vaječníky Graafovy folikuly - estrogeny vaječníky Corpus luteum - gestageny varlata Leydigovy buňky - androgeny Transport kortikoidů Transport kortizolu Kortizol a jiné přirozené glukokortikoidy jsou v oběhu vázány různě silně na proteiny plasmy. Nejspecifičtěji a nejpevněji je váže a 1 globulin transkortin, nazývaný též Cortisol Binding Globulin (CGB). Za normálních podmínek je na transkortin navázáno 90 až 95% kolujícího kortizolu. Po překročení vazebné kapacity transkortinu se váže volněji na albumin nebo zůstává 10

11 ve volné formě. Kortizol je ve vázané podobě pro řadu funkcí neúčinný, transkortin tak tvoří jistou mobilní zásobárnu glukokortikoidů a chrání je před rychlou inaktivací v játrech. Biologický poločas kortizolu je minut, tato doba se zvyšuje při jaterních poruchách a při vyšších hladinách kortizolu. Kortizol se nachází v periferních tkáních v dynamické rovnováze se svou neaktivní formou, kortizonem. Tato rovnováha je zajištěna právě enzymem 11β hydroxysteroiddehydrogenázou a představuje velice důležitý regulační mechanismus, kterým se zabývá tato práce. Kortizon na rozdíl od kortizolu není vázán na sérové proteiny, jeho biologický poločas je tedy nižší, přibližně 30 minut (20) Transport aldosteronu Aldosteron, stejně jako kortizon, není vázán na sérové proteiny, jeho metabolický obrat je tedy ve srovnání s kortizolem rychlejší (20) Signalizace Steroidy patří spolu s thyroidními hormony a retinoidy mezi hormony, které mohou procházet plazmatickou membránou. Jejich receptor je lokalizován v jádře nebo v cytosolu. Po navázání hormonu vytvoří homodimér nebo heterodimér s jiným hormon - receptorovým komplexem. V tomto stavu je schopen vázat se na regulační sekvenci HRE (Hormon Response Element) na DNA a zahájit tak transkripci příslušných genů (viz obrázek 9). obrázek 9- signalizace přes steroidní receptory (19) 11

12 Vazba steroidních hormonů na receptory. Mineralokortikoidy stejně jako glukokortikoidy mají své specifické receptory exprimované v příslušných cílových tkáních. Glukokortikoidy se však váží na mineralokortikoidní receptory s obdobnou specifitou jako mineralokortikoidy a kromě toho je jejich hladina v plazmě asi 10x vyšší. Jedná se o tzv. paradox mineralokortikoidních receptorů, o kterém bude zmínka v dalších kapitolách β-hydroxysteroiddehydrogenáza (11β-HSD) V databázi enzymu je zařazena mezi oxidoreduktázy katalyzující přeměnu na OH skupině a využívající jako kofaktor NAD + /NADH nebo NADP + /NADPH (E.C ). Jak již vyplývá z jeho názvu, enzym katalyzuje oxidaci hydroxylové skupiny nebo redukci oxo-skupiny na 11. pozici cyklopentanoperhydrofenanthrénového jádra. Strukturně patří 11β-HSD do velké nadrodiny dehydrogenáz zvané Short-Chain Alcohol Dehydrogenase (SCAD) superfamily. Enzymy z této nadrodiny mají obecně aminokyselin (některé enzymy však mohou mít až 400 aminokyselin), kofaktor vázající N terminální doménu a aktivní místo ve středu peptidového řetězce. Kofaktor vázající doméně obvykle předchází hydrofobní úsek o délce asi 100 aminokyselin, o němž se předpokládá, že slouží k zakotvení proteinu do membrány endoplazmatického retikula (14) Historie Enzymatická konverze 11-hydroxysteroidů na neaktivní ketoformy byla objevena už koncem 50. let 20. století, a to v širokém spektru buněk a tkání. Až později v 80. letech se panu Monderovi a jeho spolupracovníkům povedlo vyizolovat enzym 11β-HSD z potkaních jater. Enzym vykazoval in vitro převážně dehydrogenázovou aktivitu a jako kofaktor využíval NADP + (H), lokalizován byl v mikrozomální frakci. Z počátku mu byla přisuzována funkce jedné z mnoha složek metabolických drah odbourávajících steroidy, o pár let však byla objevena jeho klíčová role v tkáňově specifické modulaci účinků steroidních hormonů. Byly rovněž identifikovány izoformy s rozdílnou funkcí, afinitou k substrátu a kofaktorovou specifitou (2). 12

13 3.2. Izoformy β-hydroxysteroiddehydrogenáza 1 Jako izoforma 1 byl označen výše zmíněný enzym. Michaelisova konstanta byla stanovena na 1,83 ± 0,06 µm pro kortikosteron (hlavní glukokortikoid u hlodavců) a 17,3 ± 2,24 µm pro kortizol, přičemž maximální rychlosti byly podobné. Matoucí ovšem bylo, že stanovené hodnoty K M byly o několik řádů vyšší než je hladina volného kortizolu v plazmě (1-100 nm). Další studie pak prokázaly vyšší afinitu ke kortizonu než ke kortizolu, studie na buněčných liniích pak nasvědčovaly tomu, že in vivo převažuje oxoreduktázová aktivita. Tyto domněnky byly podpořeny pokusy na 11β-HSD1 knock - out kmenech myší, kde chybějící aktivita 11β-HSD1 vedla ke zjevné deficienci glukokortikoidu (5). Tato isoforma je exprimována hlavně v játrech, v mozku, v plicích, v gonádách a v tukové tkáni. V malé téměř nedetekovatelné míře se nachází v ledvině. V drtivé většině tkání je exprimována 1,7 kb mrna, která obsahuje N-terminální kotvící hydrofobní úsek. V potkaních ledvinách pak byla nalezena zkrácená forma bez tohoto kotvícího úseku, u ovce pak byla nalezen tento enzym s delecí exonu 5 (mrna obsahuje celkem 6 exonů). Tyto tři proteiny jsou označovány jako 11β-HSD1A, 11β-HSD1B, 11β-HSD1C, první z nich je však naprosto převažující. Na peptidové sekvenci se nacházejí dvě potenciální glykosylační místa. Modifikace na prvním místě (Asp 158) redukuje enzymovou aktivitu na 75% - 50%, zatímco mutace na druhém místě (Asp 203) způsobuje téměř úplnou ztrátu aktivity (14) β-hydroxysteroiddehydrogenáza 2 V době, kdy ještě nebyly popsány dvě rozdílné izoformy 11β-HSD, se pokoušeli vědci z týmu pana Edwarde nalézt 11β-HSD v distálních nefronech, kde se vyskytují mineralokortikoidní receptory. Snažili se tak prokázat, že činností 11β-HSD lze vysvětlit paradox mineralokortikoidních receptorů. Imunohistochemické studie přítomnost 11β-HSD neprokázaly, zato enzymatická aktivita detekována byla. Tato pozorování vedla k brzké identifikaci a izolaci NAD dependentní 11β-HSD, která byla označena jako izoforma 2. Tato izoforma vykazuje téměř 100 x vyšší afinitu k substrátu než 11β-HSD1 a má pouze dehydrogenázovou aktivitu. Je exprimována v mineralokortikoidních cílových tkáních. Stejně jako 11β-HSD1 obsahuje tento protein N terminální kotvící hydrofobní úsek. 11β-HSD2 je vysoce mezidruhově konzervována až do 382 aminokyseliny, naopak od tohoto bodu se vyskytují značné rozdíly. V peptidovém řetězci je jedno glykosylační místo, sama glykosylace však není nezbytně nutná pro správnou funkci proteinu. Není zcela jasné, kde je enzym lokalizován na buněčné úrovni. Některé studie naznačují, že jde o jaderný protein, ačkoliv mu chybí jaderný lokalizační signál, 13

14 jiné studie jej umísťují do endoplazmatického retikula (14). Existují některé indicie, které naznačují možnost výskytu 11β-HSD2 ve formě neaktivních homodimérů (3) Inhibitory Inhibitorů je dosud známa celá řada. Asi nejznámnějšími a také dříve hojně používanými v klinické praxi je složka lékořice, kyselina glycyrrhetinová a její ve vodě rozpustný derivát karbenoxolon. Mezi známé inhibitory patří také některé steroidy s methylovými substituenty na C21 a C2α pozicích. Inhibiční účinky mají rovněž androgeny a žlučové kyseliny. Z dalších látek lze mezi inhibitory 11β-HSD zařadit některé flavonoidy vyskytující se v grapefruitu (14). 4. Funkce 11β-HSD Hlavní funkcí 11β-HSD v organismu je konverze glukokortikoidu kortizolu u člověka resp. kortikosteronu (viz obrázek 10), u některých hlodavců na kortizon resp. 11-dehydrokortikosteron a zpět. obrázek 10 - konverze kortizolu Na konci minulé kapitoly byly zmíněny dvě izoformy s rozdílnou aktivitou a kofaktorovou specifitou, proto i jejich funkce je do značné míry protichůdná (viz obrázek 11) (14) Funkce 11β-HSD1 11β-HSD1 má převažující expresi v játrech, mozku plicích a tukové tkáni. In vivo u ní převažuje aktivace volně kolujícího kortizonu resp. 11-dehydrokortikosteronu na aktivní kortizol resp. kortikosteron. Tato regulace může způsobovat lokální zvýšení glukokortikoidů v různých tkáních a regulovat tak metabolismus v těchto tkáních (14). 14

15 4.2. Funkce 11β-HSD2 11β-HSD2 je exprimována v ledvině, colonu, ileu a v placentě. Rychlou inaktivací kortizolu resp. kortikosteronu na kortizon resp. 11-dehydrokortikosteron působí jako protekce mineralokortikoidních receptorů před jeho vazbou. Porušení této funkce má za následek tzv. falešný mineralokortikoidní syndrom, který se projevuje nadbytkem mineralokortikoidních účinků. Toto má za následek hypertenzi, hypernatremii a hypokalemii (14). obrázek 11- schéma protichůdné funkce izoforem 11β-HSD (12) 5. Účinky glukokortikoidů na organismus Účinky glukokortikoidů na savčí organismus jsou tkáňově specifické (viz obrázek 12). Dá se říci, že jsou protichůdné v játrech a v ostatních periferních tkáních. V játrech stimulují glukoneogenezi a syntézu glykogenu, dále pak syntézu RNA a proteinů. V ostatních periferních tkáních jako jsou svaly nebo tuková tkáň mají účinek výrazně prokatabolický, stimulují odbourávání tuků a aminokyselin a snižují proteosyntézu a lipogenezi. Konečným důsledkem je zvýšení hladiny glukózy, aminokyselin, volných mastných kyselin a ketolátek v krvi. Glukokortikoidy připravují organismus na překonání zátěže spojených s fyzickou aktivitou nebo stresem. Mimo to mají výrazně imunosupresivní a protizánětlivé účinky. Glukokortikoidní účinek je poměrně pomalý, rychlou adaptaci organismus na překonání nečekané zátěže tzv. útěk nebo boj zajišťují katecholaminy, adrenalin a noradrenalin. Dalším neméně důležitým účinkem je stimulace růstu a diferenciace buněk a inhibice proliferace (20). 15

16 obrázek 12 - schéma účinku glukokortikoidů na metabolismus 6. Viscerální obezita Jako viscerální obezita se označuje nadměrná kumulace viscerálního tuku. Ten je definován jako tuk, který se nachází v oblasti portálního oběhu, zejména v oblasti mesenteria a omenta. Tento druh obezity je obecně mnohem rizikovější a dochází zde častěji k úmrtí pacienta Viscerální obezita a její spojitost s metabolismem glukokortikoidů Výrazná spojitost mezi metabolismem glukokortikoidů a viscerální obezitou je patrná u pacientů trpících Cushingovým syndromem. Tito lidé mají zvýšenou hladinu kortizolu v plazmě. Příčiny mohou být v poruchách kdekoli v hypotalamo-hypofyzo-adrenálním systému. Podle toho se pak rozlišuje, zda jde o Cushingův syndrom primární nebo sekundární. Pacienti s Cushingovým syndromem trpí diabetem II. typu, charakteristickým znakem je inzulinová rezistence, dyslipidemie a kumulace tuku ve viscerálních partiích. Podobné komplikace mají i pacienti s metabolickým syndromem, kde také dochází k narušení lipidové rovnováhy v těle, ke zvýšení hladiny VLDL s (Very Low Density Lipoprotein s), které jsou napomáhají vzniku kardiovaskulárních problémů, a ke snížení hladiny HDL s (High Density Lipoprotein s), které 16

17 mají kardioprotektivní účinky. Řada enzymů, které regulují metabolismus lipidů je regulována glukokortikoidy. Jak již bylo napsáno, glukokortikoidy mobilizují energii uloženou v tucích a bílkovinách a připravují tak organismus na zvýšenou zátěž. Pokud však dojde ke zvýšení hladiny kortizolu nějakým nefyziologickým způsobem např. podáváním glukokortikoidů jako imunosupresivních léků nebo u lidí s Cushingovým syndromem, nedojde k jejímu spotřebování a mobilizovaná energie se opět ukládá. Nejvíce náchylná k depotizaci tuků je viscerální tuková tkáň. Při opětovné stimulaci glukokortikoidy dochází k dalšímu odbourávání a opětovnému ukládání tuků. Tuková tkáň je poté charakterizována vysokým metabolickým obratem, což má za následek vysokou koncentraci volných mastných kyselin, glukózy a ketolátek v krvi. Vysoká hladina těchto látek způsobuje snížení jaterní extrakce insulinu a rozvoj diabetes mellitus II. typu. Zvýšená hladina kortizolu tedy ve výsledku vede k akcentované depotizaci tuku v abdominální a viscerální oblasti s rozvojem metabolického syndromu (viz obrázek 13). Předpokládá se, že svým stimulačním účinkem na růst a diferenciaci buněk, také urychlují dozrávání adipocytů. Ve viscerální tukové tkáni je exprimováno největší množství glukokortikoidních receptorů, proto je tato tkáň k působení glukokortikoidů nejcitlivější. Kortizol je rovněž spojován s preferencí tuků v potravě. Zvýšená citlivost hypothalamo-hypofyzo-adrenální osy, která je způsobena rozvíjejícími se metabolickými komplikacemi, negativně ovlivňuje také sekreci růstového hormonu a pohlavních hormonů. Právě nižší hladiny testosteronu u mužů výrazně podporují abdominální kumulaci tuků (21). obrázek 13 - schéma endokrinních odchylek (17) 17

18 6.2. Viscerální obezita a její spojitost s 11β-HSD1 Lidé trpící Cushingovým syndromem mají zvýšenou hladinu kortizolu v plazmě. U lidí bez Cushingova syndromu je však hladina kortizolu normální. Z množství metabolitů kortizolu v moči vzhledem k volnému kortizolu je možno usuzovat na rychlé odbourání přebytečných glukokortikoidů. Přesto zde však dochází k rozvoji příznaku hyperkortizolismu. Možným vysvětlením, které je v současné době intenzivně studováno, je, že ke zvýšení hladiny kortizolu dochází činností 11β-HSD1 v tukových buňkách. Zralé adipocyty, kterých s rozvojem obezity stále přibývá, konvertují neaktivní kortizon, který není vázán na sérové proteiny a je tedy dobře přístupný, na aktivní kortizol a zvyšují tak jeho hladinu v krvi. Předpokládá se rovněž uplatnění stimulačních účinků kortizolu na diferenciaci buněk. V buňkách stromatu, které jsou nediferencované, převáží více proliferace. Mají málo 11β-HSD1. Dostávají však v malé míře parakrinní stimul kortizolu ze zralých adipocytů. Postupně se pomalu diferencují, stávájí se preadipocyty. Právě u preadipocytů naznačují výsledky různých studií výrazný nárust aktivity 11β-HSD1 (1, 8, 15). Začnou konvertovat kortizon na kortizol, čímž se autokrinně stimulují k rychlejší diferenciaci. Kromě toho jsou stále blíže zralým adipocytům, které konvertují kortizon na kortizol již v hojné míře, a začíná na ně stále více působit jeho parakrinní efekt. Buňky diferencují stále rychleji až se stanou zralými adipocyty, které svou nadprodukcí kortizolu způsobují metabolické odchylky (viz obrázek 14). obrázek 14 - schéma účinku kortizolu na diferenciaci buněk 18

19 7. Studie provedené na zvířecích modelech β-HSD knock out kmen myší Jedním z prvních zvířecích modelů, na kterém byla tato problematika zkoumána, je 11β-HSD1 knock out kmen myší. U tohoto kmene dochází nadledvinové hyperplazii a ke zvýšené sekreci kortikosteronu, a to bazální i ACTH stimulované. Zdá se tedy, že reaktivace kortikosteronu v játrech není zanedbatelným zdrojem aktivního hormonu v organismu. I přes srovnatelnou hladinu kortikosteronu v plasmě u -/- i +/+ jedinců, -/- jedinci měli výrazně sníženou aktivitu klíčových enzymů glukoneogeneze, glukoza-6-fosfatázy (G-6-P) a fosfoenolpyruvát karboxykinázy (PEPCK), a to pravděpodobně z důvodu lokální jaterní deficience kortikosteronu. U hladovějících neobézních -/- jedinců nedošlo po přijetí potravy ke zvýšení hladiny krevní glukózy, i u obézních -/- jedinců byly naměřeny nižší hodnoty krevní glukózy než u obézních +/+ jedinců. (4). Z toho je možné vyvodit závěr, že tento kmen myší s chybějící aktivitou 11β HSD1 je tedy rezistentní k hyperglykémii a při stresu nebo obezitě indukované vysokotukovou dietou (5). U hladovějících -/- jedinců byla zaznamenána nižší aktivita enzymů lipidového metabolismu, které jsou důležité pro adaptaci organismu na hladovění a jsou regulovány glukokortikoidy. Toto zjištění nasvědčuje tomu, že -/- jedinci mají málo vnitrobuněčných glukokortikoidů. Měření lipidů a lipoproteidů v plasmě prokázalo zvýšenou hladinu HDL s a sníženou hladinu triglyceridů a VLDL s oproti +/+ jedincům. Na pokusech, kdy byli jedinci vystaveni hladovění a opětovnému nakrmení, byla rovněž prokázána zvýšená senzitivita k inzulinu. U -/- jedinců došlo po opětovném nakrmení k rychlejší obnově hladiny triglyceridů na normální stav než u +/+ jedinců. Vysvětlením je stimulace aktivity lipogenních enzymů inzulinem (9) Zucker rat Tento model patří k dalším užitečným modelům pro studium obezity. Zucker rat má porušenou jednu z regulací příjmu potravy, leptinovou dráhu. Leptin je protein dlouhý asi 167 aminokyselin, který je produkovaný buňkami tukové tkáně. Je produktem genu označeného jako ob (obese) gen. Objeven a charakterizován byl v roce Jeho syntéza probíhá tukových buňkách hnědého i bílého tuku a u obézních jedinců může být zvýšena i 20x. Z tukové tkáně se krevním řečištěm dostává do hypothalamu, kde jsou exprimovány jeho receptory. Informuje tak CNS o stavu tukových zásob, snižuje chuť k jídlu a tím i příjem energie. Snižuje například sekreci neuropeptidu Y, který zvyšuje sekreci inzulinu a kortikosteronu s následným růstem buněk, obezitou a rezistencí na inzulin. Ovlivňuje i řadu 19

20 dalších látek, které se podílejí na centrálním řízení příjmu potravy např. Glukagon Like Peptide 1 (GLP1), Melanocyte Stimulating Hormon (MSH) - své agonisty, cholecystokinin atd Cirkulujicí leptin se vyskytuje ve vázané a volné formě. Šťíhlí lidé mají ve srovnání s obézními asi dvojnásobek leptinu ve vázané formě, která je nepřístupná mozkovým receptorům. Obézní lidé mají naopak většinu leptinu ve volné formě. U těchto lidí se však vyvinula leptinová rezistence. Tato bývá pak velmi často spojena s rezistencí inzulinovou, která je při obezitě prohloubena. Vyšší sekrece inzulinu pak podněcuje další sekreci leptinu, čímž se kruh uzavírá (21). Kmen Zucker rat má bodovou mutaci v genu pro leptinový receptor. Leptin, který koluje v krvi je tedy neúčinný. Tyto zvířata mají sklony k obezitě a zdá se, že právě glukokortikoidy jsou pro její vývoj důležité. Chirurgické odstranění nadledvin nebo použití antagonistů receptoru pro glukokortikoidy způsobuje úbytek na váze a zmírnění metabolických komplikací. Při analýze enzymové aktivity 11β-HSD1 byly zjištěny tkáňově specifické rozdíly. Ve viscerální tukové tkáni obézních zvířat byla nalezena zvýšená aktivita 11β-HSD1, zatímco v játrech byla její aktivita snížena. Tento fakt autoři vysvětlují jako kompenzační mechanismus, kterým se tělo brání před nadbytkem kortikosteronu. Zároveň byla naměřena vyšší aktivita 5α-reduktázy, což je enzym účastnící se odbourávání kortikosteronu, a vyšší hladina metabolitů kortikosteronu v moči. Rovněž zvýšená byla aktivita 11β-HSD2 v ledvině. Toto vše svědčí pro zvýšenou rychlost jaterní degradace kortikosteronu. Tato studie podporuje tvrzení, že viscerální tuková tkáň by mohla být výrazným producentem glukokortikoidů způsobujících metabolické odchylky a zároveň sebe sama stimulovat k vyššímu hromadění tuků a vývoji viscerální obezity (6) V další studii provedené na tomto modelu se autoři pokoušeli o inhibici 11β-HSD karbenoxolonem, který byl obézním zvířatům podáván žaludeční sondou. U jedinců, kteří dostávali karbenoxolon byla naměřena snížená hladina triglyceridů a zvýšená hladina HDL s. Mezi kontrolní skupinou se podařilo potvrdit předchozí zjištění, že v tukové tkáni mají tyto obézní zvířata zvýšenou aktivit 11β-HSD1 zatímco v játrech sníženou. Při měření aktivit 11β-HSD1 v různých tkáních však bylo zjištěno, že ve svalu a v tukové tkáni nedošlo k inhibici enzymu. Vylepšený lipidový profil je zřejmě výsledkem inhibice jaterní 11β HSD1 (7) Kmen myší s nadprodukcí 11β-HSD1 v tukové tkáni model viscerální obezity a metabolického syndromu Tento model je nejmladší a nejpřesvědčivější. Gen pro 11β-HSD1 byl umístěn za promotor pro fatty acyl binding protein (ap2), který je silně exprimován pouze v adipocytech. U jedinců z tohoto kmene byla zaznamenána aktivita 11β-HSD1 zhruba 2.5 x vyšší než u normálních zvířat, což koresponduje s aktivitou naměřenou u leptin deficientních myší a u obézních lidí. Fenotyp obezity se vyvinul během 15 měsíců, zejména v abdominální oblasti (viz obrázek 15). 20

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Funkce jater 7 Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu. Játra centrální orgán v metabolismu živin a xenobiotik 1. Charakterizujte strukturu

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) zajišťují spolu s nervovou soustavou neurohumorální regulaci orgánů a organizmu jako celku. Vytvářejí hormony, které

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním nadledvin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nadledviny 1 Anatomie a fyziologie Hormony Glukokortikoidy (kortizol) ovlivněno ACTH Glukoneogenetický

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Didaktické testy z biochemie 2

Didaktické testy z biochemie 2 Didaktické testy z biochemie 2 Metabolismus Milada Roštejnská Helena Klímová br. 1. Schéma metabolismu Zažívací trubice Sacharidy Bílkoviny Lipidy Ukládány jako glykogen v játrech Ukládány Ukládány jako

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu Léčba diabetes mellitus Definice DM DM je charakterizován zvýšenou glykémií a často současnou glykosurií Příčinou je chybění nebo nedostatečná sekrece inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek na úrovni buněk

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Biochemie

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK EUKARYOTICKÉ ORGANELY Jádro Ribozomy Endoplazmatické retikulum Golgiho aparát Lysozomy Endozomy Mitochondrie Plastidy Vakuola Cytoskelet Vznik eukaryotického jádra Jaderný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Integrace a regulace savčího energetického metabolismu

Integrace a regulace savčího energetického metabolismu Základy biochemie KBC / BCH Integrace a regulace savčího energetického metabolismu Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ.04.1.03/3.2.15.3/0407 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 10 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 26.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: Procesy následující bezprostředně po transkripci.

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Život s Cushingovým syndromem

Život s Cushingovým syndromem Život s Cushingovým syndromem Váš pes a Cushingův syndrom Tato příručka vám má pomoci zodpovědět jakoukoli otázku, týkající se Cushingova syndromu a jeho léčby. Poskytuje některé konkrétní informace o

Více