ST AIA-PACK Testosterone

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ST AIA-PACK Testosterone"

Transkript

1 EU rev. TES Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK Testosterone ST AIA-PACK Testosterone je určen pro diagnostické použití in vitro pouze ke kvantitativnímu měření testosteronu v lidském séru nebo v heparinizované plazmě na analyzátorech systému Tosoh AIA. Měření testosteronu se užíván jako pomůcka při diagnostice a léčbě stavů obsahujících nadbytek nebo nedostatek tohoto androgenu. SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU Testosteron je hlavní mužský pohlavní hormon, který je tvořen intersticiálními Leydigovými buňkami ve varlatech. Měření celkového testosteronu v séru může poskytovat informaci pro hodnocení funkce nadledvin a varlat. Je užitečný v diagnostice hypergonadismu (1) a hyperpituitarismu (2) u mužů a hirsutismu (3), poruch menstruace (4) a syndromu polycystických ovarií (5) u žen. Je také užitečný k charakterizaci a sledování některých nádorů, jako na příklad nádorů varlat (6), prsu, vaječníků a nadledvin (7-9). PRINCIP STANOVENÍ ST AIA-PACK Testosterone je kompetitivní enzymatická imunoanalýza prováděná zcela v testovacích kelímcích ST AIA-PACK Testosterone. Testosteron přítomný v testovaném vzorku soupeří s enzymem označeným testosteronem o omezený počet vazebných míst na testosteron-specifických protilátkách imobilizovaných na magnetických zrnech. Magnetická zrna jsou promytím zbavena nenavázaného, enzymem značeného testosteronu a jsou pak inkubována s fluorogenním substrátem, 4-methylumbeliferylfosfátem (4MUP). Množství enzymem značeného testosteronu, který se váže na zrna, je nepřímo úměrné koncentraci testosteronu v testovaném vzorku. Je vynesena standardní křivka a neznámé koncentrace vzorků jsou vypočítány pomocí této křivky. DODÁVANÝ MATERIÁL Katalogové č Plastové testovací kelímky obsahující dvanáct lyofilizovaných magnetických zrn potažených myší monoklonální protilátkou proti testosteronu a 45 µl testosteronu konjugovaného s alkalickou fosfatázou s azidem sodným jako konzervační látkou. POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY Následující materiály jsou požadovány pro provedení analýzy testosteronu pomocí ST AIA-PACK Testosterone (kat. č ) na analyzátorech systému Tosoh AIA. Následující materiály společnost Tosoh dodává samostatně. Materiály Kat. č. AIA Nex IA nebo AIA AIA Nex IA nebo AIA-21 LA AIA-1800 ST AIA-1800 LA AIA-2000 ST AIA-2000 LA AIA-600 II AIA-600 II BCR AIA AIA-PACK SUBSTRATE SET II AIA-PACK SUBSTRATE REAGENT II/AIA-PACK SUBSTRATE RECONSTITUENT II 1-9 ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR SET ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR (1) 0 ng/dl ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR (2) 30 ng/dl (přibližně) ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR (3) 100 ng/dl (přibližně) ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR (4) 350 ng/dl (přibližně) ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR (5) 900 ng/dl (přibližně) ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR (6) ng/dl (přibližně) ST AIA-PACK Testosterone SAMPLE DILUTING SOLUTION AIA-PACK WASH CONCENTRATE AIA-PACK DILUENT CONCENTRATE KELÍMKY NA VZORKY AIA-PACK DETECTOR STANDARDIZATION TEST CUP AIA-PACK SAMPLE TREATMENT CUP Další požadavky pouze pro AIA Nex IA /AIA-21: PIPETOVACÍ ŠPIČKY PŘEDEM VLOŽENÉ PIPETOVACÍ ŠPIČKY Další požadavky pouze pro AIA-600 II, AIA-1800 a AIA-2000: PIPETOVACÍ ŠPIČKY STOJAN PRO PIPETOVACÍ ŠPIČKY PŘEDEM VLOŽENÉ PIPETOVACÍ ŠPIČKY Používejte pouze materiály dodané společností Tosoh. Nepoužívejte náhradní materiály získané z jiných zdrojů, protože výkonnost testu je charakterizována přísně na základě materiálů společnosti Tosoh. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. ST AIA-PACK Testosterone je určen pouze pro diagnostické použití in vitro. 2. V rámci jednoho zásobníku nemíchejte testovací kelímky různých šarží nebo různých testů. 3. ST AIA-PACK Testosterone obsahuje azid sodný, který může reagovat s olověným nebo měděným potrubím za vzniku potenciálně výbušných azidů kovu. Při likvidaci těchto činidel do kanalizace je vždy spláchněte velkým množstvím vody, aby nedocházelo k hromadění azidu. 4. Při přípravě tohoto výrobku není používáno lidské sérum. Protože však pro přípravu vzorků budou používány lidské vzorky a další výrobky pro kontrolu kvality v laboratoři mohou být deriváty lidského séra, dodržujte prosím při manipulaci se všemi vzorky a kontrolními vzorky standardní laboratorní bezpečnostní opatření. 5. Nepoužívejte po uplynutí data exspirace. 6. Řady TOSOH AIA-1200 nebo analyzátory pro imunoanalýzu AIA-600 NEMOHOU být užívány k provádění testu ST AIA-PACK Testosterone. SKLADOVÁNÍ A STABILITA Veškeré neotevřené materiály jsou stabilní do data exspirace uvedeného na štítku, jsou-li uchovávány při specifikované teplotě. Materiály Kat. č. 2 8 C: ST AIA-PACK Testosterone ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR SET ST AIA-PACK Testosterone SAMPLE DILUTING SOLUTION AIA-PACK SUBSTRATE SET II AIA-PACK WASH CONCENTRATE AIA-PACK DILUENT CONCENTRATE C: AIA-PACK DETECTOR STANDARDIZATION TEST CUP AIA-PACK SAMPLE TREATMENT CUP Testovací kelímky ST AIA-PACK Testosterone mohou být skladovány až 1 den při teplotě C. - Kalibrační souprava ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR SET a roztok pro ředění vzorku ST AIA-PACK Testosterone SAMPLE DILUTING SOLUTION by se měly použít do 1 dne, resp. 30 dnů od otevření, za předpokladu, že jsou lahvičky uchovávány pevně uzavřené a zchlazené na 2 8 C. - Rekonstituovaný roztok substrátu je stabilní 3 dny při teplotě C nebo 7 dnů při teplotě 2 8 C. 2-9

2 - Pracovní ředidlo a promývací roztoky budou stabilní po dobu 30 dnů při teplotě C. - Činidla nesmí být užívána, když se jeví zakalená či zabarvená. ODBĚR VZORKŮ A MANIPULACE S NIMI Pro stanovení je nutno použít sérum nebo heparinizovanou plazmu. NESMÍ BÝT POUŽITA EDTA nebo citrátová plazma. Používá-li se sérum, vzorek žilní krve se odebírá asepticky bez aditiv. Uchovávejte při teplotě C než se vytvoří sraženina (obvykle minut), pak odstředěním získejte vzorek séra pro test. Používá-li se heparinizovaná plazma, vzorek žilní krve se odebírá asepticky s určeným aditivem. Co nejdříve odstřeďte a oddělte plazmu od sedimentovaných buněk. Během sériového sledování jednotlivého pacienta nestřídejte druhy vzorků. U určitých pacientů se mohou koncentrace naměřené v různých druzích vzorků poněkud lišit. Před provedením analýzy mohou být vzorky uloženy při teplotě 2 8 C po dobu maximálně 24 hodin. Nelze-li analýzu provést do 24 hodin, musí být vzorek uchováván zmražený při teplotě -20 C nebo nižší po dobu maximálně 60 dnů. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků. Zakalené vzorky séra nebo vzorky, které obsahují částice hmoty, musí být před analýzou odstředěny. Před analýzou pomalu ponechte vzorky dosáhnout teploty C a jemně je promíchejte. Objem vzorku potřebný pro analýzu je 85 µl. POSTUP Podrobné pokyny pro AIA Nex IA / AIA-21, AIA-600 II, AIA-1800, AIA-2000 a AIA-360 naleznete v jejich uživatelském manuálu. I. Příprava činidla A. Substrátový roztok Před přípravou roztoku pracovního substrátu ponechte všechna činidla dosáhnout teploty C. Přidejte jednu lahvičku AIA-PACK SUBSTRATE RECONSTITUENT II k lyofilizovanému AIA-PACK SUBSTRATE REAGENT II a důkladně promíchejte, aby se všechny pevné materiály rozpustily. B. Promývací roztok Přidejte celý obsah AIA-PACK WASH CONCENTRATE (100 ml) k přibližně 2,0 l vody reagenční čistoty třídy I CAP nebo typu I NCCLS, dobře promíchejte a upravte konečný objem na 2,5 l. C. Ředicí roztok Přidejte celý obsah AIA-PACK DILUENT CONCENTRATE (100 ml) k přibližně 4,0 l vody reagenční čistoty třídy I CAP nebo typu I NCCLS, dobře promíchejte a upravte konečný objem na 5,0 l. II. Postup kalibrace A. Kalibrační křivka Kalibrační roztoky pro použití s ST AIA-PACK Testosterone byly porovnány s referenčními materiály USP. Výtěžnost tohoto referenčního materiálu nad rozsah testu je v závislosti na koncentraci %. Kalibrační křivka pro ST AIA-PACK Testosterone bude stabilní až 90 dnů. Stabilita kalibrace je sledována prováděním kontroly kvality a závisí na správné manipulaci s činidlem a na řádné údržbě systému Tosoh AIA podle pokynů výrobce. Opětovná kalibrace může být nutná častěji, když jsou kontroly mimo nastavené rozmezí pro tento test nebo když jsou prováděny určité servisní postupy (např. nastavení teploty, změny mechanismu odběru vzorků, údržba promývací sondy nebo nastavení či výměna žárovky detektoru). Další informace o provozu přístroje naleznete v uživatelském manuálu systému Tosoh AIA. Kalibrační křivka vzorku z AIA-1800 sleduje a znázorňuje algoritmus použitý při výpočtu výsledků. B. Postup kalibrace 1. Pokyny k postupu viz příslušný uživatelský manuál systému Tosoh AIA. 2. Ověřte, že kalibrační šarže a čísla koncentrací byly správně zadány do softwaru. 3. ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR SET je dodáván připravený k použití. Společnost Tosoh doporučuje, aby všechny kalibrační roztoky byly spuštěny trojmo. C. Kritéria přijatelnosti kalibrace 1. Vzhledem k tomu, že existuje nepřímý vztah mezi koncentrací a rychlostí, musí rychlost klesat s narůstající koncentrací. 2. Opakující se hodnoty musí být v rozmezí 10%. D. Kontrola kalibrace a přijetí 1. Pečlivě zkontrolujte křivku kalibrace a použijte výše uvedená kritéria. 2. Je-li to nutné, editujte kalibraci a potom kalibraci akceptujte. Další informace o kalibraci naleznete v uživatelském manuálu systému Tosoh AIA. III. Postup kontroly kvality A. Komerčně dostupné kontroly Komerčně dostupné kontroly by měly být spuštěny nejméně jednou denně. Doporučuje se, aby byly použity nejméně dva stupně kontrol, normální a abnormální. Metoda laboratoře pro tento určitý test specifikuje následující: Kontrolní materiál: Frekvenci: Číslo šarže kontrolního materiálu, přijatelné limity a nápravná opatření v případě, že kontroly nesplní laboratorní kritéria, můžete nalézt ve zvláštním dokumentu o kontrole kvality, který je v laboratoři. B. Postup kontroly kvality 1. Proveďte analýzu vzorků kontroly kvality dle pokynů specifického uživatelského manuálu pro váš analyzátor. Podrobné pokyny o definici a editaci souborů naleznete v uživatelském manuálu systému Tosoh AIA. 2. Materiál kontroly kvality, který má projít tímto testem, je specifikovaný individuální metodou laboratoře

3 IV. Zpracování vzorků A. Příprava Podle specifických pokynů v uživatelském manuálu analyzátoru příslušným způsobem umístěte vzorky do přístroje. Primární zkumavky a také kelímky na vzorky jsou kódovány čárovým kódem a mohou být použité v AIA Nex IA / AIA-21, AIA-600 II, AIA-1800, AIA-2000 a AIA-360. B. Postup analýzy 1. Poskytněte dostatečné množství testovacích kelímků ST AIA-PACK Testosterone pro počet vzorků, které mají být analyzovány. 2. Vložte vzorky pacienta podle pokynů v uživatelském manuálu a pokračujte v analýze. Poznámka: AIA-PACK SAMPLE TREATMENT CUP bude v případě použití vestavěných ředění vyžadován systémem AIA Nex IA/AIA-21, AIA-600 II, AIA-1800 a AIA POZNÁMKY K POSTUPU 1. Lyofilizovaný substrát musí být zcela rozpuštěn. 2. Ligandové analýzy prováděné analyzátory systému Tosoh AIA vyžadují, aby laboratoř používala vodu označenou Společností amerických patologů třídou I nebo podle NCCLS typem I. Voda musí být testována nejméně jednou měsíčně a neměla by osahovat částicovou hmotu včetně bakterií. ph vody by mělo být také pravidelně testováno. Další informace naleznete v dokumentu NCCLS Příprava a testování reagenční vody v klinické laboratoři, dokument NCCLS C3-A3, svazek 11, č. 13, původně odsouhlaseném jako směrnice NCCLS v říjnu Vyskytne-li se vzorek obsahující koncentraci testosteronu vyšší, než je horní hranice rozsahu testu, tedy ng/dl, musíte tento vzorek naředit ST AIA-PACK Testosterone SAMPLE DILUTING SOLUTION a opět provést analýzu podle postupu analýzy. Doporučené ředění pro vzorky obsahující koncentraci větší než ng/dl je 1:3. Avšak je žádoucí takové ředění vzorků, aby byl odečet naředěného vzorku mezi 200 a ng/dl. Faktor ředění je nutné zadat do softwaru. Další informace o ředění vzorků naleznete v uživatelském manuálu systému Tosoh AIA. 4. V analyzátorech systémů Tosoh AIA mohou být současně uloženy dvě různé kalibrační křivky pro každý analyt. Tak mohou být v rámci téhož cyklu použity dvě různé šarže testovacích kelímků ST AIA-PACK Testosterone. 5. Nejsou-li pro tento test specifikace analýzy připraveny v softwaru systému, musí být specifikace zadány pod kódem testu 024. VÝPOČET VÝSLEDKŮ Analyzátory systémů Tosoh AIA provádějí všechny operace manipulací se vzorky a činidly automaticky. Analyzátory systému Tosoh AIA odečítají míru fluorescence generovanou reakcí a automaticky ji převádějí na koncentraci testosteronu v ng/dl. U vzorků vyžadujících ředění provedou systémy AIA Nex IA/AIA-21, AIA-600 II, AIA-1800 a AIA-2000 automaticky ředění a vypočtou výsledky, pokud byly faktory ředění zadány do softwaru. Faktory ředění faktory mohou být zadány do testového souboru nebo mohou být při zpracování vzorku zvoleny předem definované faktory ředění. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Kontrola kvality Za účelem sledování a vyhodnocení přesnosti analytické výkonnosti se doporučuje v souladu s místními nařízeními analyzovat komerčně dostupné kontrolní vzorky. Minimální doporučená frekvence zpracování interního kontrolního materiálu je: Po kalibraci je spuštěna třístupňová analýza interních kontrolních vzorků, aby byla akceptována kalibrační křivka. Tři stupně kontrol jsou opakovány, když jsou provedeny určité servisní postupy (např. nastavení teploty, změna mechanismu pro odběr vzorků, údržba promývací sondy nebo nastavení či výměna žárovky detektoru). K ověření celkového výkonu analyzátorů systému Tosoh AIA by měly být po denní údržbě provedeny nejméně dva stupně kontroly. Je-li jedna nebo více hodnot kontrolního vzorku(ů) mimo přípustné rozmezí, bude před ohlášením výsledků pacientů nutné prošetřit validitu kalibrační křivky. 5-9 Je nutno dodržovat standardní laboratorní postupy podle přísného zákonného orgánu, který na provoz laboratoře dohlíží. OMEZENÍ Pro diagnostické účely je nutné využívat výsledky tohoto testu společně s dalšími údaji (např. symptomy, výsledky dalších testů, klinickými dojmy, léčbou atd.). Při používání soupravy ST AIA-PACK Testosterone je nejvyšší měřitelná koncentrace testosteronu bez ředění ng/dl a nejnižší měřitelná koncentrace je 7 ng/dl (citlivost testu). Přestože přibližná hodnota koncentrace nejvyššího kalibračního roztoku je ng/dl, přesná koncentrace se může poněkud lišit. Specifikaci testu ASSAY RANGE HIGH (VYSOKÝ ROZSAH TESTU) je nutno definovat jako horní hranici rozsahu testu, ng/dl. Přestože hemolýza nemá významný vliv na test, mohou hemolyzované vzorky poukazovat na špatné zacházení se vzorkem před analýzou a výsledky je nutno interpretovat opatrně. Lipémie má na test nevýznamný vliv, kromě případu silné lipémie, kdy může dojít k prostorové interferenci. Vzorky obsahující fibrin mohou vykazovat buď falešně zvýšené, nebo falešně snížené výsledky. Fibrin musí být eliminován ze vzorku před začátkem analýzy. Vzorky pacientů, kteří dostali injekci fluoresceinu, který se používá v fluresceinové angiografii fundu, mohou způsobit falešně zvýšené výsledky. Vzorky pacientů, kteří užívají léky a/nebo u kterých probíhá léčba, mohou vykazovat chybné výsledky. Vzorky od pacientů, kterým byly podány přípravky myších monoklonálních protilátek k diagnostice nebo terapii, mohou obsahovat lidské protilátky proti myším (HAMA). Takové vzorky mohou dávat falešně zvýšené hodnoty, pokud jsou testovány na testosteron. Pro úplnější pochopení omezení tohoto postupu, si laskavě přečtěte kapitoly ODBĚR VZORKŮ A MANIPULACE S NIMI, VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, SKLADOVÁNÍ A STABILITA a POZNÁMKY K POSTUPU v této příbalové informaci. PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY Každá laboratoř by měla stanovit referenční interval, který odpovídá charakteristikám testované populace. Podobně jako u všech diagnostických postupů musí být klinické výsledky interpretovány s ohledem na léky, které jsou současně podávány pacientovi (10). I. Referenční rozmezí Zde uvedený interval byl stanoven ze vzorků séra od 288 (muži: 150, ženy: 138) zjevně zdravých Asiatů. Počet Rozsah (ng/dl) Průměr (ng/dl) Muž Žena II. Konverzní faktory Koncentrace testosteronu v této aplikaci jsou vyjádřeny v jednotkách ng/dl. Konverze na jednotky SI soustavy nmol/l může být provedena s použitím následující rovnice: nmol testosteronu/l = ng testosteronu/dl x 0,03467 VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY PŘESNOST a. Výtěžnost: Tři sdružené vzorky séra byly označeny třemi rozdílnými hladinami testosteronu a testovány před a po označení. Vzorek Původní Testosteron Předpokládaná Naměřená Procento hodnota přidaný hodnota hodnota Výtěžnost (ng/dl) (ng/dl) (ng/dl) (ng/dl) (%) Sérum A 15,1 249,1 264,2 282,9 107,1 15,1 124,6 139,7 127,5 91,3 15,1 62,3 77,4 70,9 91,6 Sérum B 11,6 228,5 240,1 272,3 113,4 11,6 114,3 125,9 126,0 100,1 11,6 57,1 68,7 64,5 93,9 6-9

4 Sérum C 12,9 256,0 268,9 272,3 101,3 12,9 128,0 140,9 130,8 92,8 12,9 64,0 76,9 65,7 85,4 b. Ředění: Tři vzorky séra obsahující vysoké koncentrace testosteronu byly sériově naředěny pomocí ST AIA-PACK Testosterone SAMPLE DILUTING SOLUTION a analyzovány. Vzorek Faktor Předpokládaná Naměřená Procento ředění hodnota hodnota Výtěžnost (ng/dl) (ng/dl) (ng/dl) (%) Sérum A žádný ,5/ ,9 5,0/ ,1 2,5/ ,8 1,0/ ,7 Sérum B žádný ,5/ ,5 5,0/ ,6 2,5/ ,6 1,0/ ,5 Sérum C žádný ,5/ ,1 5,0/ ,6 2,5/ ,5 1,0/ ,1 PŘESNOST a. Variační koeficient přesnosti analýzy (v rámci cyklu) byl hodnocen ve třech kontrolních vzorcích 10 opakovanými měřeními. Regulační Vzorek Počet Průměr Standardní Koeficient šarže opakování odchylka variace (ng/dl) (ng/dl) (%) Vzorek A 10 52,0 1,8 3,5 BZ12472 Vzorek B ,0 19,6 2,4 Vzorek C ,0 45,9 2,8 Vzorek A 10 53,0 2,8 5,3 BZ12473 Vzorek B ,0 15,4 1,9 Vzorek C ,0 28,2 1,8 Vzorek A 10 61,4 3,2 5,2 C Vzorek B ,0 25,9 3,3 Vzorek C ,0 46,0 3,1 b. Variační koeficient přesnosti mezi analýzami (mezi cykly) byl hodnocen ve třech odlišných koncentracích analýzou vzorků ve 20 oddělených cyklech. Vzorek Počet Průměr Standardní Koeficient opakování odchylka variace (ng/dl) (ng/dl) (%) Vzorek A 20 88,6 5,3 6,0 Vzorek B ,2 16,8 2,7 Vzorek C ,5 34,8 2,5 KORELACE Korelace mezi sérem (x) a heparinizovanou plazmou (y) v ST AIA-PACK Testosterone byla provedena s použitím 239 pacientských vzorků. 7-9 Směrnice 1,000 Průsečík s osou y 2,830 Korelační koeficient 0,998 Rozmezí vzorků 7,9-1988,7 Počet vzorků 239 SPECIFICITA Zkřížená reaktivita byla testována u následujících látek. Zkřížená reaktivita (%) je procento látky, které bude identifikováno jako testosteron. Jsou-li ve vzorku přítomny tyto látky ve stejné koncentraci jako testosteron, bude konečný výsledek zvýšen o tato procenta. Látka Koncentrace Zkřížená reaktivita přidaná (ng/dl) (%) Androstenedion ,72 Aldosteron nedetekovatelná Androsteron ,03 Kortikosteron ,01 Kortizol nedetekovatelná Kortizon nedetekovatelná Danazol nedetekovatelná 11-deoxykortizol nedetekovatelná Dexamethazon nedetekovatelná DHEA ,01 DHEA-sulfát nedetekovatelná 5α-dihydrotestosteron ,08 Estradiol nedetekovatelná Estron nedetekovatelná Ethisteron ,02 Fluoxymesteron nedetekovatelná 19-hydroxyandrostenedion ,04 Methyltestosteron 600 0,14 Norethindron 500 nedetekovatelná Prednison nedetekovatelná Progesteron ,02 Norethynodrel ,03 Spironolakton ,01 Triamcinolon nedetekovatelná SENZITIVITA Minimální detekovatelná koncentrace (MDC) testosteronu byla stanovena jako 7 ng/dl. Minimální detekovatelná koncentrace (MDC) je definována jako taková koncentrace testosteronu, která odpovídá míře fluorescence, jež je dvě směrodatné odchylky od průměrné míry fluorescence dvaceti opakovaných stanovení pomocí ST AIA-PACK Testosterone CALIBRATOR (1). INTERFERENCE Interference je v rámci této studie definována jako výtěžnost přesahující 10 % známé koncentrace vzorku po přidání následujících látek k lidským vzorkům.. Pro tyto studie byly k vzorkům normálního séra přidány interferující látky. Hemoglobin (až do 410 mg/dl), volný bilirubin (do 17 mg/dl) a konjugovaný bilirubin (do 18 mg/dl) neinterferují s testem. Lipémie indikovaná koncentrací triglyceridů (do 500 mg/dl) neinterferuje s testem. Kyselina askorbová (do 20 mg/dl) neinterferuje s testem. Bílkoviny, jak ukazuje koncentrace lidského albuminu (až do 0.5 g/dl), neinterferují s tímto testem. Heparin (do 100 U/ml) neinterferuje s testem. REFERENCE 1) Ley SB, Leonard JM. Male hypogonadotropic hypogonadism: factors influencing response to human chorionic gonadotropin and human menopausal gonadotropin, including prior exogenous androgens. J Clin Endocrinol Metab 1985; 61:

5 2) Abboud CF. Laboratory diagnosis of hypopituitarism. Mayo Clinic Proceedings 1986; 61: 35-48[Review]. 3) Fiet J, Gosling JP, Soliman H., Galons H, Boudou P, Aubin P, Belanger A, Villette JM, Julien R, Brérault JL, Burthier JM, Morineau G, Halnak AA, Vexiau P. Hirsutism and acne in women: coordinated radioimmunoassays for eight relevant plasma steroids. Clin Chem 1994; 40: ) Siegberg R. Serum sex hormone concentrations in adolescent secondary amenorrhoea. Ann Chir Gynaecol 1987; 76: ) Conway GS, Honour JW, Jacobs HS. Heterogeneity of the polycystic ovary syndrome; clinical, endocrine and ultrasound features in 556 patients. Clin Endocrinol 1989; 30: ) Hansen PV, Trykker H, Andersen J, Helkjaer PE. Germ cell function and hormonal status in patients with testicular cancer. Cancer 1989; 64: ) Secreto G, Toniolo P, Berrino F, Recchione C, Cavalleri A, Pisani P, Totis A, Fariselli G, Di Pietro S. Serum and urinary androgens and risk of breast cancer in postmenopausal women. Cancer Res. 1991; 51: ) Ridderheim M, Mählck CG, Selstam G, Stendahl U, Bäckström T. Steroid production in different parts of malignant and benign ovarian tumors in vitro. Cancer Res 1993; 53: ) Derksen J, Nagesser SK, Meinders AE, Haak HR, Van de Velde CJH. Identification of virilizing adrenal tumors in hirsute women. N Engl J Med 1994; 331: ) Young, D., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 3rd Edition, Washington, DC, American Association for Clinical Chemistry Press.(1990). TOSOH CORPORATION 3-8-2, Shiba, Minato-ku TOKYO (JAPONSKO) Tel.: +81 (0) Fax: +81 (0) TOSOH EUROPE N.V. Transportstraat 4 B-3980 TESSENDERLO BELGIE Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) TOSOH BIOSCIENCE, INC Shoreline Court, Suite 101 South San Francisco, CA 94080, USA Telefon: Objem netto (po rekonstituci pro lyofilizovaný materiál) 9-9

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení

HIV combo REF A59428. Použití. Souhrn a vysvětlení HIV combo REF A59428 Použití Analýza Access HIV combo slouží chemiluminiscenční imunoanalýza s paramagnetickými částicemi pro kvalitativní detekci antigenu HIV-1 p24 a protilátek proti HIV-1 (skupiny M

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01

HYDRAGEL ISO-PAL K20. Ref. 3022 2008/01 HYDRAGEL ISO-PAL K20 Ref. 3022 2008/01 POUŽITÍ KITU HYDRAGEL ISO-PAL K20 kit je určen k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforezou na agaróze o ph 9.1. Separované

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

Phencyclidine Fencyklidin (PCP)

Phencyclidine Fencyklidin (PCP) 400/800 Phencyclidine Fencyklidin () Informace pro objednání COBAS INTEGRA 200 testů Kat. č. 20738042 122 Vyznačuje analyzátory, na kterých lze sadu cobas c použít Abuscreen OnLine Phencyclidine Systémové-ID

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

VerifyNow Aspirin Assay

VerifyNow Aspirin Assay obsahuje drobné mikročástice s navázaným lidským fibrinogenem, reagencii startující agregaci trombocytů (induktor) a pufr. Vzorek plné krve přístroj automaticky převede z odběrové zkumavky do jednorázového

Více

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Suchánek M. 1, Friedecký B. 2, Kratochvíla J. 2, Budina M. 2, Bartoš V. 3 1 VŠCHT Praha 2 SEKK Pardubice

Více

kvalita v laboratorní medicíně

kvalita v laboratorní medicíně 36 Testování glukometrů a jejich porovnání E. Havelková, D. Dušková, A. Jabor, J. Franeková, M. Komínková Obchodní název Výrobce 1. StatStrip Nova Biomedical 2. Accu-Chek Roche Diagnostics ÚVOD V současné

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Toto doporučení vydávají společně: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP Autoři: Bedřich

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Česká hematologická společnost ČLS JEP Česká hematologická společnost ČLS JEP Doporučení ČHS ČLS JEP obrazů na hematologických analyzátorech Zpracovali: L. Bourková, M. Matýšková, J. Kratochvíla Revize: R. Jelínek, J. Kratochvíla, M. Matýšková

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 146 151. Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Štern P. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Katedra klinické biochemie

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

TOYO D I A G N O S T I C S

TOYO D I A G N O S T I C S TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Jednokrokový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru/ v moči Pouze pro profesionální použití in vitro Rychlý kazetový test pro stanovení chlamydiového

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více