LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing. Pobudová Jana Dne: Schválil: RNDr. Pokorná Olga Dne: Platnost od: Vydání: 2 Řízený výtisk č.: 2 - elektronický Počet stran: 65 Nahrazuje vydání: S-01 Ze dne: LP_Laboratorní příručka Strana 1 / 65

2 Obsah 1. Úvod Pracoviště a kontakty Odběr biologického materiálu Příprava pacienta před odběrem Odběr biologického materiálu Odběr žilní krve Odběr kapilární krve Likvidace použitých materiálů po odběru Návody pro pacienty Příjem vzorků Žádanka o laboratorní vyšetření Urgentní vyšetření biologického materiálu - STATIM Příjem biologického materiálu Přeprava a uchování biologického materiálu Bezpečnost při práci s biologickým materiálem Opakovaná a dodatečná vyšetření Opravy v případě chybného zadání Vydávání výsledků vyšetření Hlášení výsledků Časový interval od přijetí vzorku do vydání výsledku (TAT) Zásady ochrany osobních dat pacientů 12 LP_Laboratorní příručka Strana 2 / 65

3 7. Řešení stížností Seznam vyšetření Biochemická a imunochemická vyšetření ACP (Kyselá fosfatáza celková) Alfa-fetoprotein (AFP) Alaninaminotransferáza (ALT) Albumin Alkalická fosfatáza (ALP) Alkalická fosfatáza (ALP) izoenzymy (kostní, jaterní) Alkohol (ethanol) α-amyláza (S, Alfa-amylasa) Amyláza pankreatická Anti-streptolysin O (ASLO) Anti-CCP (Protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu) Anti-TG (Protilátky proti tyreoglobulinu) Anti-TPO (Protilátky proti thyreoperoxidáze) Anti-TSH recep. (Protilátky proti receptoru TSH, TRAK) Apolipoprotein A1 (Apo A1) Apolipoprotein B (Apo B) Aspartátaminotransferáza (AST) B-CrossLaps (CTx) 17 LP_Laboratorní příručka Strana 3 / 65

4 Bilirubin celkový Bilirubin přímý (konjugovaný) C3 složka komplementu C4 složka komplementu CA CA CA CA CEA (Karcinoembryonální antigen) Celková bílkovina C-peptid C-reaktivní protein (CRP) Cystatin C Dehydroepiandrosteron-sulfát (DHEA-S) Draselný kationt (Draslík, K+) Elektroforéza bílkovin Estradiol Fenytoin Ferritin Folát (Kyselina listová) Folikulostimulační hormon (FSH) 25 LP_Laboratorní příručka Strana 4 / 65

5 Fosfor anorganický (P) Fruktosamin γ-glutamyltransferáza (GGT) Glukóza Glykovaný hemoglobin (HbA1c) Homocystein Hořčík (Mg) Chloridy (Cl-) Cholesterol Cholesterol HDL Cholesterol LDL - výpočet Choriogonadotropní hormon (hcg+β podjednotka) Imunoglobulin A (IgA) Imunoglobulin G (IgG) Imunoglobulin M (IgM) Karbamazepin Kortizol Kortizol ve slinách Kreatinin Kreatinkináza (CK) Kyselina močová 32 LP_Laboratorní příručka Strana 5 / 65

6 Laktát Laktátdehydrogenáza (LD) Lipáza Lipoprotein Lp(a) Lithium Luteinizační hormon (LH) Osmolalita Osteokalcin Parathormon (PTH) Progesteron Prolaktin PSA celkový (Prostatický specifický antigen celkový) PSA volný (Prostatický specifický antigen volný, fpsa) Revmatoidní faktor (RF) SHBG (Sex hormon binding globulin) Sodný kation (Sodík, Na+) T3 celkový (T3) T3 volný (ft3) T4 celkový (T4) T4 volný (ft4) Testosteron 39 LP_Laboratorní příručka Strana 6 / 65

7 Testosteron biologicky dostupný výpočet dle Vermeulena Testosteron free výpočet dle Vermeulena Thyreoglobulin (ECLIA) Thyreotropin (TSH) total P1NP (Celkový prokolagen typ 1 aminokoncový propeptid) Transferin Triacylglyceroly Troponin T Urea (ovina) Valproát Vápník (Ca) Vápník ionizovaný (Ca2+) - výpočet Vazebná kapacita železa Vitamín B Vitamín D total Železo (Fe) Vyšetření prováděná z moče Chemické a morfologické vyšetření moče Hamburgerův sediment (Morfologické vyšetření moči dle Hamburgera) Alkohol (ethanol) Amphetaminy semikv. 46 LP_Laboratorní příručka Strana 7 / 65

8 8.2.5 Amyláza Barbituráty semikv Benzodiazepiny semikv Bílkovina Buprenorfin semikv Draslík (K) Etylglukuronid semikv Fosfor (P) Glukóza Hořčík (Mg) Chloridy (Cl) Kanabinoidy semikv Kokain metabolity semikv Kreatinin Clearance kreatininu (Výpočet glomerulární filtrace) Kyselina močová Mikroabuminurie Opiáty semikv Osmolalita Sodík (Na) Vápník (Ca) 52 LP_Laboratorní příručka Strana 8 / 65

9 Urea (ovina) Drogový screening Hematologická vyšetření Anti Xa/LMWH aktiv APTT D-Dimery Fibrinogen Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů Krevní skupiny AB0, antigen D (Rh faktor, RhD) Krvácivost Protrombinový čas (Quickův test) Retikulocyty Sedimentace erytrocytů (FW) Infekční imunita Borrelia burgdorferi IgG, IgM Borrelia burgdorferi sensu lato IgG, IgM (Westernblot) CMV IgG, IgM EBV VCA IgM, VCA IgG, EA IgG, EBNA IgG Hepatitida A Hepatitida B Hepatitida C 61 LP_Laboratorní příručka Strana 9 / 65

10 8.4.8 HIV (kombinované vyšetření - protilátky 1+2, antigen p24) HSV HSV1,2 IgM, HSV1 IgG, HSV2 IgG Chlamydia pneumoniae IgA, IgG Chlamydia trachomatis IgA, IgG IM test Mycoplasma pneumoniae IgA Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM Syfilis diagnostika (RPR) Syfilis diagnostika (TPHA) Tetanus IgG (Clostridium tetani toxin) Toxoplasma gondii IgA Toxoplasma gondii IgM, IgG, avidita IgG Vyšetření prováděná ze stolice Test na okultní krvácení Vyšetření prováděná ve smluvních laboratořích Přílohy Související dokumentace 65 LP_Laboratorní příručka Strana 10 / 65

11 1. Úvod 2. Pracoviště a kontakty 3. Odběr biologického materiálu 3.1 Příprava pacienta před odběrem 3.2 Odběr biologického materiálu 3.3 Odběr žilní krve 3.4 Odběr kapilární krve 3.5 Likvidace použitých materiálů po odběru 4. Návody pro pacienty 5. Příjem vzorků 5.1 Žádanka o laboratorní vyšetření 5.2 Urgentní vyšetření biologického materiálu - STATIM 5.3 Příjem biologického materiálu 5.4 Přeprava a uchování biologického materiálu 5.5 Bezpečnost při práci s biologickým materiálem 5.6 Opakovaná a dodatečná vyšetření 5.7 Opravy v případě chybného zadání 6. Vydávání výsledků vyšetření LP_Laboratorní příručka Strana 11 / 65

12 6.1 Hlášení výsledků 6.2 Časový interval od přijetí vzorku do vydání výsledku (TAT) 6.3 Zásady ochrany osobních dat pacientů 7. Řešení stížností 8. Seznam vyšetření 8.1 Biochemická a imunochemická vyšetření ACP (Kyselá fosfatáza celková) Onemocnění prostaty nkat/l 8 dní Hemolýza zvyšuje hodnoty ACP. Bilirubin snižuje. Těžké kovy inhibují aktivitu ACP. Androgeny a klofibrát zvyšují hodnoty Alfa-fetoprotein (AFP) Poznámka: Tumorový marker (hepatocelulární karcinom, teratokarcinomy varlat a vaječníků), screening otevřených defektů neurální trubice a Downova syndromu µg/l Nejsou popsány žádné významné interference Hladina AFP v séru těhotných žen je závislá na týdnu těhotenství Alaninaminotransferáza (ALT) Součást jaterního panelu, sledování jaterních onemocnění LP_Laboratorní příručka Strana 12 / 65

13 µkat/l Ikterus, lipémie - nevýznamná interference, Calcium dobesilate, Izoniazid falešně snižují výsledky, Furosemid falešně zvyšuje Albumin Hodnocení stavu výživy, otoky těla, suspektní onemocnění jater, ledvin g/l 5 měsíců Falešně zvýšené výsledky testu u pacientů s renálním selháním nebo insuficiencí kvůli interferenci s jinými proteiny Alkalická fosfatáza (ALP) Diagnostika jaterních onemocnění, onemocnění kostí µkat/l Nejsou popsány žádné významné interference Alkalická fosfatáza (ALP) izoenzymy (kostní, jaterní) Diagnostika jaterních onemocnění, onemocnění kostí µkat/l Elektroforéza LP_Laboratorní příručka Strana 13 / 65

14 Vadí hemolýza Alkohol (ethanol) Poznámka: Zjištění přítomnosti g/l 20 týdnů (dokonale uzavřená zkumavka) Nejsou popsány žádné významné interference Dezinfekce kůže prostředkem bez obsahu etanolu α-amyláza (S, Alfa-amylasa) Diagnostika a sledování pankreatitidy a dalších nemocí pankreasu µkat/l 1 měsíc Léčiva na základě icodextrinu mohou vést ke snížení výsledků amylázy. Hodnoty zvyšuje kontaminace potem a slinami, chronický i akutní alkoholismus, kouření, makroamylasa Amyláza pankreatická Diagnostika a sledování akutní pankreatitidy a akutních záchvatů chronické pankreatitidy µkat/l 1 měsíc LP_Laboratorní příručka Strana 14 / 65

15 snížení:fenobarbital zvýšení:furosemid, kodynal, kontaminace potem a slinami Anti-streptolysin O (ASLO) Diagnostika a sledování účinnosti terapie streptokokové infekce kiu/l Imunoturbidimetrie 2 dny Nejsou popsány žádné významné interference Anti-CCP (Protilátky proti cyklickému citrulinovému peptidu) Diagnostika revmatoidní artritidy kiu/l 3 dny Falešně negativní u pacientů s hypergamaglobulinemií, interferuje revmatoidní faktor > 150 IU/ml U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Anti-TG (Protilátky proti tyreoglobulinu) Informace o probíhající nebo historicky proběhlé autoimunitní tyreoiditidě, v kombinaci s Anti-TPO výpovědní hodnota narůstá kiu/l 3 dny LP_Laboratorní příručka Strana 15 / 65

16 Tyreoglobulin >2000 µg/l. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Anti-TPO (Protilátky proti thyreoperoxidáze) Informace o probíhající nebo historicky proběhlé autoimunitní tyreoiditidě, v kombinaci s Anti-Tg výpovědní hodnota narůstá kiu/l 3 dny Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Anti-TSH recep. (Protilátky proti receptoru TSH, TRAK) Onemocnění štítné žlázy, Gravesova autoimunitní hypertyreóza IU/l 3 dny Nepoužívat vzorky pacientů léčených Na-heparinem U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Apolipoprotein A1 (Apo A1) Hyperlipidémie, zjištění rizika ischemické choroby srdeční g/l Imunoturbidimetrie 8 dní LP_Laboratorní příručka Strana 16 / 65

17 Snižují estrogeny Apolipoprotein B (Apo B) Hyperlipidémie, zjištění rizika aterosklerózy a srdečních onemocnění, diagnostika deficitu Apo B g/l Imunoturbidimetrie 8 dní Nejsou popsány žádné významné interference Aspartátaminotransferáza (AST) Diagnostika poškození jater µkat/l Interferuje hemolýza, kontaminace erytrocyty. Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž,trombolysa,požití alkoholu, svalové trauma, svalová námaha, i.m.injekce, Izoniazid může způsobit uměle nízké a Furosemid uměle vysoké výsledky AST při terapeutických koncentracích. Cyanokit (Hydroxokobalamin) může způsobit ovlivnění výsledků B-CrossLaps (CTx) Poruchy kostního metabolismu, monitorování úspěšnosti antiresorpční terapie u léčby osteoporózy pg/ml LP_Laboratorní příručka Strana 17 / 65

18 8 hodin Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Bilirubin celkový Poznámka: Sledování poškození jater, onemocnění jater, uzávěr žlučových cest, hemolytická anemie µmol/l Hemoglobin >50 mg/dl, Cyanokit (Hydroxokobalamin) může ovlivnit výsledky Vadí přímé osvětlení, zatažení paže při odběru Bilirubin přímý (konjugovaný) Poznámka: Sledování poškození jater, onemocnění jater, uzávěr žlučových cest µmol/l Hemoglobin >25 mg/dl, Kyselina askorbová, Intralipid (2 000 mg/l) a rifampicin způsobují uměle vysoké výsledky bilirubinu a fenylbutazon způsobuje uměle nízké výsledky bilirubinu Vadí přímé osvětlení C3 složka komplementu Sledování aktivačních cest komplementu při chronické nebo probíhající infekci g/l LP_Laboratorní příručka Strana 18 / 65

19 Imunotubidimetrie 8 dní Nejsou popsány žádné významné interference C4 složka komplementu Sledování aktivačních cest komplementu při chronické nebo probíhající infekci, sledování vývoje hypokomplementárních stavů g/l Imunotubidimetrie 2 dny Nejsou popsány žádné významné interference CA 125 Základní nádorový marker u karcinomu ovárií, k monitorování léčby karcinomu ovarií ku/l 5 dní Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku CA 15-3 Nádorový marker k diagnostice, monitorování karcinomu prsu, odhadnutí závažnosti nádorového postižení prsu, sledování odpovědi organismu na protinádorovou léčbu kiu/l LP_Laboratorní příručka Strana 19 / 65

20 5 dní Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku, hook efekt >20000 U/ml CA 19-9 Nádorový marker nádorů gastrointestinálního traktu, diferenciální diagnostika a monitorování karcinomu pankreatu kiu/l 30 dní Hook efekt >20000 U/ml U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku, CA 72-4 Sledování terapie karcinomů žaludku a ovarií kiu/l 30 dní Hook efekt >15000 U/ml. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku CEA (Karcinoembryonální antigen) Sledování vývoje a průběhu léčení kolorektálního karcinomu. µg/l LP_Laboratorní příručka Strana 20 / 65

21 Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Celková bílkovina Poznámka: Sledování stavu výživy, při onemocnění jater, ledvin a dalších onemocněních g/l 1 měsíc Bilirubin >20 mg/dl, Dextran >30 mg/ml falešně zvyšuje Výsledky ovlivňuje poloha při odběru, nutné zabránit venostáze při odběru C-peptid Diferenciální diagnostika hypoglykémie, zjištění endogenní sekrece insulinu, odhad reziduální funkce β buněk nmol/l 24 hodin Hemoglobin >3g/l, triacylglyceroly >22,8 mmol/l, revmatoidní faktor >1200 ku/l. U Pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku C-reaktivní protein (CRP) Reaktant akutní fáze, sledování průběhu zánětlivého infekčního onemocnění LP_Laboratorní příručka Strana 21 / 65

22 mg/l Imunotubidimetrie 2 měsíce Karboxypenicilin - významně snížené hodnoty CRP, hook efekt > 1200 mg/l Cystatin C Parametry pro výpočet: Zjištění renální funkce, k výpočtu glomerulární filtrace. Prognostický marker akutního srdečního selhání mg/l Imunotubidimetrie Nejsou popsány žádné významné interference. Výpočet glomerulární filtrace z koncentrace cystatinu C (rovnice podle Grubba): Cystatin C ml/s Dehydroepiandrosteron-sulfát (DHEA-S) Vyšetření kůry nadledvin, endokrinní porucha, poruchy syntézy pohlavních hormonů µmol/l 2 dny Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Draselný kationt (Draslík, K + ) LP_Laboratorní příručka Strana 22 / 65

23 Podezření na poruchu vnitřního prostředí, slabost, srdeční arytmie Poznámka: mmol/l Iontově selektivní elektroda 14 dní Interferuje: hemolýza, prokainamid,alfa-adrenergní látky, Amilorid, acylpyrin, adrenalin, aldacton, amiclaran, amilorid, antagonisté aldosteronu, beta2-blokátory, digitalizované steroidy, fluroidy, inderal, Iso-Mack,infuse solí kalia, Lipovitamin, lithium, sartany, spironolakton, trimethoprim-sulfamethoxazolon, triamteren,trimecryton, trimepranol, verospiron Zvyšuje delší zatažení paže, zvýšení Hb v séru, tělesná námaha, při odběru nepoužívat tenkou jehlu Elektroforéza bílkovin Screening monoklonálních gamapatií, zjišťování dysproteinémie při patologickém výsledku celkové bílkoviny % Elektroforéza 3 dny Inteference: V rámci elektroforézy se stanovuje podíl následujících bílkovin: Albumin, Alfa-1-globulin, Alfa-2- globulin, Beta-globulin, Gamma-globulin a poměr Albumin/globulin Estradiol Vyšetření činnosti gonád, gynekomastie, endokrinní poruchy, těhotenství nmol/l 2 dny LP_Laboratorní příručka Strana 23 / 65

24 Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Fenytoin Zjištění hladiny v krvi pro nastavení optimální léčby µmol/l 4 dny celková bílkovina >140 g/l, protilátky HA a látky způsobující nespecifické aglutinace mohou způsobovat falešně nízké hodnoty Ferritin Vyšetřování metabolismu železa, sledování léčby, diferenciální diagnostika anémií µg/l Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Folát (Kyselina listová) Diagnostika etiologie anémie (spolu s vitaminem B12) nmol/l 2 dny LP_Laboratorní příručka Strana 24 / 65

25 Hemolýza silně ovlivňuje nelze stanovit, methotrexát, leucovorin zkřížené reakce. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Folikulostimulační hormon (FSH) Nástup klimaktéria, vyšetření činnosti gonád,endokrinní poruchy IU/l 14 dní Hemoglobin >10g/l, hook efekt >2000mIU/ml. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Fosfor anorganický (P) Poznámka: Hyperkalcémie, poruchy ledvin, neléčený DM, monitorování hladiny fosforu při příjmu vápníkových a fosfátových potravinových doplňků mmol/l 4 dny Hemoglobin > 300 mg/dl. Snižuje: hydroxyvitamin D, antacida s obsahem Al, diuretika, glukagon, kalcitonin, kortikoidy, salicyláty zvyšuje: cytostatika, furosemid, glukokortikoidy Vzhledem k dennímu rytmu je vhodný odběr pouze ráno Fruktosamin Posouzení stavu kompenzace diabetes u pacientů s variantami Hb µmol/l LP_Laboratorní příručka Strana 25 / 65

26 2 týdny bilirubuin > 5 mg/dl, hemolýza > 500 mg/dl, kyselina skorbová > 4 mg/dl, kyselina močová >1428 µmol/l γ-glutamyltransferáza (GGT) Onemocnění jater, žlučových cest, poškození jater alkoholem µkat/l Hemoglobin > 200 mg/dl; zvyšuje: fenobarbital, fenytoin, acetaminofen, anabol. steroidy, aminopyrin, antikonvulsia, antithyreoidální léky, antirevmatika, thiazidová diuretika Glukóza Poznámka: Diabetes mellitus, poruchy glukózové tolerance, nesrážlivá krev Na-fluorid, fluoridová plazma mmol/l 3 dny Nejsou popsány žádné významné interference. Krev nutno do 2 hodin centrifugovat, pokud nelze tuto podmínku splnit, je vhodný odběr do konzervačního přípravku (nesrážlivá krev s NaF) Glykovaný hemoglobin (HbA1c) Monitorace léčby a kompenzace diabetu Nesrážlivá krev EDTA Nesrážlivá krev mmol/mol LP_Laboratorní příručka Strana 26 / 65

27 Vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC) 8 hodin Homocystein Poznámka: Thromboembolické příhody nejasné etiologie, neurologické poruchy s postižením bílé hmoty, megaloblastová anemie nejasné etiologie, metylmalonová acidurie, veganská strava, marfanoidní habitus µmol/l 2 týdny Hemoglobin > 100 mg/dl; Glutathion, Cystathionin, Pyruvát; metabolické interference: methotrexát, kabamazepin, fenytoin, oxid dusný, antikonvulziva, 6-azauridintriacetát. Nelze vyšetřovat krev s přidaným 3-deazoadenosinem Krev nutno centrifugovat ihned po odběru, není-li separace možná, je nutno krev transportovat na ledu a centrifugovat do 2 hodin Hořčík (Mg) Křeče, konvulze, srdeční arytmie, detekce deplece hořčíku mmol/l Hemoglobin >1000 mg/dl, Levopoda a Intralipid (> 2000 mg/l) - uměle vysoké výsledky Chloridy (Cl - ) Diagnostika a monitorování poruch vnitřního prostředí, otrava salicyláty, zvracení, dehydratace LP_Laboratorní příručka Strana 27 / 65

28 mmol/l Iontově selektivní elektroda Snižuje: citronan, edecrin, fluoridy, furanthril, furantral, furosemid, glukóza, hypoxantin, manit, oxalát. Zvyšuje: bromidy, jodidy, kyselina boritá, premenstruace Cholesterol Hodnocení rizika aterosklerózy, diagnostika a sledování onemocnění se zvýšenou hladinou cholesterolu mmol/l Bilirubin >16 mg/dl, hemoglobin > 700 mg/dl Cholesterol HDL Hodnocení rizika aterosklerózy mmol/l Triglyceridy > 13,7 mmol/l, kyselina askorbová > 2,84 mmol/l; U pacientů s abnormální jaterní funkcí omezený diagnostický význam; Imunoglobuliny, volné mastné kyseliny, a denaturované proteiny falešně zvyšují Cholesterol LDL - výpočet Parametry pro výpočet: Hodnocení rizika aterosklerózy Cholesterol, triacylglyceroly, HDL-cholesterol mmol/l LP_Laboratorní příručka Strana 28 / 65

29 Poznámka: Výpočet podle Friedewalda na základě cholesterolu celkového, cholesterolu HDL a triacylglycerolů, pouze při koncentraci triacylglycerolů do 4,6 mmol/l Choriogonadotropní hormon (hcg+β podjednotka) Časná detekce a sledování těhotenství, nádorový marker - řízení léčby pacientů s trofoblastickými chorobami IU/l 3 dny Hemoglobin > 1 g/dl, bilirubin > 24 mg/dl, revmatoidní faktor > 3400 IU/ml, hook efekt miu/ml, U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Imunoglobulin A (IgA) Diagnostika imunodeficiencí a substituční terapie imunoglobuliny g/l Imunoturbidimetrie 8 měsíců U pacientů s monoklonální gamapatií nutno vyhodnotit elektroforeticky Imunoglobulin G (IgG) Diagnostika a monitorování infekčních chorob, imunodeficiencí, systémového Lupus erythematosis, chronických nemocí jater apod. g/l Imunoturbidimetrie LP_Laboratorní příručka Strana 29 / 65

30 8 měsíců U pacientů s monoklonální gamapatií nutno vyhodnotit elektroforeticky Imunoglobulin M (IgM) Diferenciální diagnostika akutních a chronických infekcí, diagnostika enteropatií se ztrátou proteinů, syndromu imunodeficience g/l Imunoturbidimetrie 4 měsíce U pacientů s monoklonální gamapatií nutno vyhodnotit elektroforeticky Karbamazepin Zjištění hladiny v krvi pro nastavení optimální léčby µmol/l Revmatoidní faktor >100, celková bílkovina > 13 g/dl, pacienti s renální insuficiencí vyšší hodnoty než očekávané Kortizol Vyšetření činnosti kůry nadledvin, stres organizmu, zvýšená únava, endokrinní poruchy nmol/l LP_Laboratorní příručka Strana 30 / 65

31 Poznámka: 5 dní Těhotenství, kontraceptiva a léčba estrogeny zvyšují hladinu. Prednisolon, methylprednison, prednison falešně zvýšené výsledky. 11-deoxykortizol zkřížená reaktivita. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Vzhledem k cirkadiálnímu rytmu doporučen ranní odběr referenční meze vztaženy k ranním sérovým hodnotám Kortizol ve slinách Poznámka: Vyšetření činnosti kůry nadledvin, stres organizmu, zvýšená únava, endokrinní poruchy Sliny Sliny nmol/l 5 dní Těhotenství, kontraceptiva a léčba estrogeny zvyšují hladinu. Prednisolon, methylprednison, prednison falešně zvýšené výsledky. 11-deoxykortizol zkřížená reaktivita. Pacient žvýká asi 2 minuty houbičku, aby se nasákla slinami. Poté se houbička vloží zpět do zkumavky a centrifuguje 2 minuty. Sliny se tak oddělí do vnější zkumavky a supernatant je zpracován jako vzorek séra Kreatinin Diagnostika a sledování funkce ledvin µmol/l bilirubin >5 mg/dl, cefoxotin, ketolátky uměle vysoké výsledky, hydroxykobalamin, vysoké hladiny HbF ovlivnění výsledků Odhad glomerulární filtrace z koncentrace kreatininu v séru pomocí vzorce MDRD Glomerulární filtraci (GF) lze stanovit pomocí vzorce MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), který poskytuje výsledky bližší skutečné hodnotě GF. LP_Laboratorní příručka Strana 31 / 65

32 Parametry pro výpočet: Kreatinin v séru ml/s Kreatinkináza (CK) Poznámka: Svalové poškození, infarkt myokardu, úrazy hlavy, akutní mozková příhoda µkat/l Hemoglobin > 100 mg/dl, cyanokit při terapeutických koncentracích interferuje Odběru krve nesmí předcházet fyzická zátěž a chirurgické výkony Kyselina močová Diagnostika a léčba renálních a metabolických poruch, selhání ledvin, dna, leukémie, lupenky, hladovění, pacientů po cytotoxické léčbě µmol/l 5 dní Dobesilát vápenatý, deriváty purinu - uměle nízké výsledky Laktát Posouzení acidobazického stavu organismu, diagnostika a léčba laktátové acidózy (šok, pneumonie, kongesivní srdeční selhání, renální selhání, leukémie) Nesrážlivá krev fluorid sodný Plazma mmol/l LP_Laboratorní příručka Strana 32 / 65

33 Poznámka: 14 dní Dobesilát vápenatý - uměle nízké výsledky, Glykolát a metabolity etylénglykolu - pozitivní interference Odběr nutno provádět bez zaškrcení, po 30 min v klidu, separace do 15 minut Laktátdehydrogenáza (LD) Megaloblastická anemie, diseminovaný karcinom, šok, svalové nemoci, nefrotický syndrom, cirhóza, infarkt, leukémie, nevirová hepatitida µkat/l 4 dny Kontaminace erytrocyty zvyšuje výsledek Lipáza Diferenciální diagnostika onemocnění pankreatu µkat/l Dobesilát vápenatý - uměle nízké výsledky Lipoprotein Lp(a) Parametr vývoje onemocnění koronárních cév, zjištění rizika aterosklerózy g/l Imunoturbidimetrie LP_Laboratorní příručka Strana 33 / 65

34 2 týdny Revmatoidní faktor >90 IU/ml, hook efekt > 5g/l Lithium Zjištění hladiny v krvi zajištění kompliance a zabránění toxicitě mmol/l 1 týden Bilirubin >37 mg/dl, separovat do 4 h od odběru Luteinizační hormon (LH) Kontrola činnosti gonád, nástupu klimakteria IU/l 14 dní Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Osmolalita Sledování změn vnitřního prostředí, diagnostika intoxikací, metabolická encefalopatie, diagnostika poruch vědomí mmol/kg Kryometrie 2 dny LP_Laboratorní příručka Strana 34 / 65

35 Snižuje glykolýza, zvyšuje chronická renální insuficience, požití methanolu, ethanolu, isopropylalkoholu Osteokalcin Poruchy kostního metabolismu, marker rychlosti kostního obratu ng/ml 3 dny Hemolýza interferuje. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Parathormon (PTH) Onemocnění příštítných tělísek, poruchy kostního metabolismu ng/l 2 dny Hemoglobin > 0,15g/dl. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Progesteron Gonadální vyšetření, stanovení fertility, detekce ovulace, endokrinní poruchy nmol/l 5 dní Fenylbutazon interferuje. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku LP_Laboratorní příručka Strana 35 / 65

36 Prolaktin Poznámka: Poruchy fertility, gynekomastie, azoospermie, nádory prsu a podvěsku mozkového, galaktorhea µg/l 14 dní Revmatoidní faktor > 1100 IU/ml, zvyšuje dibenzodiazepin, phenothiazin, TRH a estrogeny, inhibuje dopamin, L-dopa, deriváty ergotaminu. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Odběr provádět 2 3 hodiny po probuzení PSA celkový (Prostatický specifický antigen celkový) Poznámka: Karcinom prostaty, hyperplazie prostaty µg/l 5 dní Nejsou popsány žádné významné interference. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Hladinu ovlivňuje jízda na koni, na kole, zácpa a manipulace s prostatou. Odběr provádět min. 2-3 dny po vyšetření per rektum a min. 2 týdny po biopsii prostaty PSA volný (Prostatický specifický antigen volný, fpsa) Spolu s celkovým PSA rozlišení karcinomu a benigní hyperplazie prostaty LP_Laboratorní příručka Strana 36 / 65

37 Poznámka: µg/l 5 dní Flutamid slabě snižuje hodnoty. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Hladinu ovlivňuje jízda na koni, na kole, zácpa a manipulace s prostatou. Odběr provádět min. 2-3 dny po vyšetření per rektum a min. 2 týdny po biopsii prostaty Revmatoidní faktor (RF) Diagnostika revmatoidní artritidy ku/l Imunoturbidimetrie 3 dny Hemoglobin > 300 mg/dl, hook efekt >600 IU/ml SHBG (Sex hormon binding globulin) Stavy štítné žlázy, funkce gonád, výpočet volného testosteronu, obezita, hyperinzulinemie, hyperandrogenemie, hypertrichoza, PCOS nmol/l 3 dny Revmatoidní faktor > 1160 IU/ml, hook efekt >1000 nmol/l, Antiepileptika zvyšují hodnoty. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Sodný kation (Sodík, Na + ) Diagnostika a monitorování poruch vnitřního prostředí, déletrvající zvracení, průjem LP_Laboratorní příručka Strana 37 / 65

38 mmol/l Iontově selektivní elektroda 14 dní Snižuje: carbamazepin, clofibrát, furosemid, chlorpropamid, indomethacin morfin, oxytocin, thiazidy. Zvyšuje: ATB, amfotericin, lithium, spirolakton, TTC. Silně lipemické vzorky pseudohyponatremie T3 celkový (T3) Porucha funkce štítné žlázy nmol/l Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku T3 volný (ft3) Porucha funkce štítné žlázy pmol/l Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku T4 celkový (T4) Určení hypertyreózy, sledování léčby supresí TSH LP_Laboratorní příručka Strana 38 / 65

39 nmol/l Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku T4 volný (ft4) Porucha funkce štítné žlázy pmol/l 2 dny Furosemid způsobuje snížení výsledků. Autoprotilátky proti hormonům štítné žlázy mohou ovlivnit stanovení. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Testosteron Vyšetření činnosti gonád, nástup puberty, hyperplazie prostaty, hypertrichóza, PCOS nmol/l Nandrolon silné interference, u žen s ESRD zvýšené hladiny. U pacientů s léčbou vysokými dávkami biotinu nutný odběr nejméně 8 hodin po podání léku Testosteron biologicky dostupný výpočet dle Vermeulena Parametry pro výpočet: testosteron, SHBG, albumin LP_Laboratorní příručka Strana 39 / 65

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Klinická biochemie a hematologie

Klinická biochemie a hematologie Klinická biochemie a hematologie Poznámky: 1) : S = Sérum P = Plasma PK = plná (nesrážlivá) krev = moč S = sbíraná moč 2) : Údaje o stabilitě analytu jsou převzaty z Encyklopedie laboratorní medicíny pro

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE BRNO, ZAHRADNÍKOVA 2-8 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Biologický

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více