XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí"

Transkript

1 Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Meeting 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

2 NOVÁ INDIKACE Cialis 5 mg denně je jediný lék schválený k léčbě ED a LUTS-BPH 1 2 problémy 1 řešení První lék k léčbě ED a LUTS-BPH v jedné tabletě 1,2,3 Prověřená účinnost Bezpečnost Minimální nežádoucí účinky Jistota, že pacienti mohou mít sex kdykoli přijde ta správná chvíle 2v1 Zkrácená informace o přípravku Cialis: Název přípravku: CIALIS 5 mg, potahované tablety k perorálnímu podání. Léčivá látka: Tadalafi l 5 mg v tabletě Indikace: Léčba erektilní dysfunkce. K dosažení účinku tadalafi lu pro léčbu erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění. Léčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů. CIALIS není indikován k užití u žen. Dávkování a způsob podání: Erektilní dysfunkce u dospělých mužů - Obvyklá doporučená dávka je 10 mg nejpozději 30 minut před předpokládanou sexuální aktivitou nezávisle na příjmu potravy. Pokud dávka 10 mg tadalafi lu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20 mg. Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně. U pacientů, kteří předpokládají častější užívání přípravku CIALIS (tj. alespoň dvakrát týdně), může být vhodné zvážit dávkování s nejnižšími dávkami přípravku CIALIS jednou denně. U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je možné snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta. Vhodnost kontinuálního podávání jednou denně se má pravidelně přehodnocovat. Benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů - Doporučená dávka je 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu nezávisle na jídle. U dospělých mužů léčených jak pro benigní hyperplazii prostaty, tak i pro erektilní dysfunkci je doporučená dávka také 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu. U pacientů netolerujících při léčbě benigní hyperplazie prostaty dávku tadalafi lu 5 mg by se měla zvážit jiná léčba, protože účinnost tadalafi lu 2,5 mg v léčbě benigní hyperplazie prostaty nebyla prokázána. U starších pacientů a u pacientů s lehkou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky přípravku. Podávání tadalafi lu 2,5 mg nebo 5 mg jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i benigní hyperplazie prostaty, není doporučeno u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin. Podávání přípravku CIALIS jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i pro léčbu benigní hyperplazie prostaty nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání přípravku individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na tadalafi l nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné použití s organickými nitráty v jakékoli formě. U pacientů s onemocněním srdce, pro které není sexuální aktivita vhodná. Lékaři by měli pečlivě zvážit riziko srdečních příhod u pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním. Infarkt myokardu v uplynulých 90ti dnech nebo nestabilní angina pectoris, anginózní bolesti v průběhu pohlavního styku, srdeční selhání (NYHA 2 a závažnější) běhemposledních 6ti měsíců, neléčené poruchy rytmu, hypotenze (<90/50 mm Hg) nebo neléčená hypertenze, cévní mozková příhoda v uplynulých 6ti měsících, ztráta zraku na jednom oku z důvodu NAION. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Diagnóza erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty se stanoví na základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se možné skryté příčiny dysfunkce před zahájením farmakologické léčby. Před zahájením léčby erektilní dysfunkce by měl být posouzen kardiovaskulární stav pacienta. Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafi lem by měl být vyšetřením vyloučen karcinom prostaty a podrobně zhodnocen kardiovaskulární stav. Interakce: U pacientů užívajících současně antihypertenziva může tadalafi l vyvolat snížení krevního tlaku. Na začátku léčby tadalafi lem jednou denně je zapotřebí zvážit případnou úpravu dávky antihypertenzívní terapie. U pacientů užívajících alfa1blokátory může současné podání přípravku CIALIS vést u některých pacientů k symptomatické hypotenzi. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny by měli neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li léčba priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence. Přípravek CIALIS je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou predisponovat ke vzniku pripapismu. Opatrnosti je třeba při předepisování přípravku CIALIS pacientům užívajícím ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol, erytromycin, klaritromycin a grapefruitovou šťávu, neboť v kombinaci s těmito léky a látkami byla pozorována zvýšená systémová expozice tadalafi lu. Bezpečnost a účinnost kombinace přípravku CIALIS s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti by měli být informováni, aby přípravek CIALIS v těchto kombinacích neužívali. Přípravek CIALIS obsahuje laktózu. Pacienti s dědičnými poruchami jako je nesnášenlivost galaktózy, Lappův nedostatek laktázy nebo porucha vstřebávání glukózygalaktózy by neměli tento přípravek užívat. Současné podání doxazosinu a tadalafi lu se nedoporučuje. Při použití tadalafi lu u pacientů léčených jakýmkoli alfa blokátorem je zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba by měla být zahájena nejmenší dávkou a upravována postupně. Pacienti by měli znát svoji reakci na přípravek CIALIS dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. Těhotenství a kojení: CIALIS není indikován k použití u žen. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek CIALIS byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné nebo středně závažné. Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafi lem hlášený mírně zvýšený výskyt abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla spojena s výskytem nežádoucích účinků. Doba použitelnosti, skladování: 3 roky. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.uchovávejte při teplotě do 25 C. Balení: Blistr v papírové skládačce obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly Nederland B.V.,Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/02/237/ Datum revize textu: Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete na webových stránkách VPOIS spol. Lilly: https://www.lilly.cz/info/default-page/vpois nebo se obraťte na zastoupení ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 12/394, Praha 8, tel , fax: Lék je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Tato zkrácená verze SPC je platná ke dni CZCLS00238 Literatura: 1. SPC Cialis 5mg Donatucci CF, et al. Effi cacy and safety of tadalafi l once daily: considerations for the practical application of a daily dosing option. CMRO 2008; 24(12): Wrishko R et al. Safety, effi cacy and pharmacokinetic overview of low-dose daily administration of tadalafi l. J Sex Med 2009; 6:

3 Program sympatibula ČSSM 2013 Pátek 31. května 2013 Registrace: od 9.00 Andrologický blok 1: Městské divadlo Český Krumlov Moderuje Vladimír Kubíček 1. Pavel Pafko: Gender a chirurgie Firemní sympozium Pfizer: Stále na vrcholu Ondřej Trojan: Viagra 15 let historie V rámci sympozia proběhne křest knihy: Taťána Šrámková: Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba. Grada Přestávka: Ondřej Trojan, Libor Zámečník: Rázová vlna v terapii erektilní dysfunkce první zkušenosti 3. Igor Motíl, Martin Drábek, Taťána Šrámková: Terapie ED přístrojem Renova s lineární aplikací rázové vlny (LSWT) první zkušenosti 4. Marek Broul: Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii 5. Libor Zámečník: Kurvatury penisu a jejich řešení Přestávka na oběd Výroční shromáždění valná hromada ČSSM v restauraci penzionu Barbakán Firemní sympozium Berlin-Chemie Menarini: Léčba předčasné ejakulace: prodloužená radost z intimních chvil Městské divadlo Český Krumlov Petr Weiss: Rychlejší prohrává Karel Kočí: Praktický průvodce předčasnou ejakulací Libor Zámečník: Dapoxetin z pohledu klinických studií Anglicky mluvený blok: Městské divadlo Český Krumlov Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Moderuje Petr Weiss 6. Martin Hrivňák: Erectile dysfunction from guidelines to practice 7. Zurab Marshania: Debutant form of lifelong delayed ejaculation in men with retarded psychosexual development: case study 8. Dejan Bratus: Sexual behaviour of Slovenian couples 9. Michal Lew-Starowicz: Problematic hypersexuality critical view on the sexual addiction Přestávka: Ferenc Fekete: Sexual medicine in Hungary the past and present; What is new in penile implants? 11. Michal Pohanka, Jaroslav Zvěřina: Worsening of male fertility myth, or reality? 12. Danica Caisová: Retarded ejaculation as a sign of paraphilia 13. Juraj Fillo: Erectile dysfunction and testosterone level in men after forty years with abdominal obesity Feminologický blok 1: Krčma U dwau Maryí Moderuje Vladimír Kubíček 14. Zlatko Pastor: Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí, historie a současnost 15. Zlatko Pastor: Novinky v ženské sexuální anatomii 16. Stanislav Kratochvíl: Ženské sexuální dysfunkce, osobnost a láska Přestávka: Dita Pichlerová: Ženská pohlavní mutilace kultura, náboženství, mýty a obavy 18. Laura Janáčková: Masturbace 19. Anna Marešová: Estetická erotika 20. Vanda Lukáčová: Ukradnutá ženskosť sexualita onkologicky chorých žien Večerní společenský program: od strana 3

4 Program sympatibula ČSSM 2013 Sobota 1. června 2013 Registrace: od 8.30 Andrologický blok 2: Městské divadlo Český Krumlov Moderují Adéla Kubičková, Taťána Šrámková 21. František Koukolík: Freud Kateřina Semrádová: Výživa a fyzická aktivita rodu Homo, dispozice ke vzniku cévního postižení 23. Štěpán Svačina: Výživa a fyzická aktivita současného člověka dispozice ke vzniku cévního postižení 24. Taťána Šrámková: Endoteliální-erektilní dysfunkce a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění 50 českých mužů s ED 25. Matúš Chocholatý: Venogenní erektilní dysfunkce Firemní sympozium Eli Lilly Jiří Heráček: Cialis 5 mg denně nyní i na LUTS! Varia: Krčma U dwau Maryí Moderuje Petr Weiss 26. Matúš Chocholatý: Sexuální dysfunkce u nemocných s míšním poraněním 27. Alexandra Hrouzková: Sexualita uživatelů marihuany očima partnerek 28. Petr Weiss: Mýty v sexu II 29. Michal Chovanec: Sleepsex 30. Dana Nováková, Petr Vlček: Mikrokarcinomy štítné žlázy. Podíl endogenních a exogenních hormonů na etiologii nádorů štítné žlázy a dalších maligních onemocnění 31. Jana Žáková, Dana Nováková: Imunita pochvy, mikrobiální flóra, probiotické bakterie Přestávka na oběd Feminologický blok 2: Městské divadlo Český Krumlov Moderuje Petra Vrzáčková 32. Petra Vrzáčková: FECSM zkušenosti z prvního ročníku 33. Petra Vrzáčková: Využití erotických pomůcek při posilování pánevního dna 34. Adéla Kubičková: Posílení svalů pánevního dna cvičením pilates 35. David Tomášek: Plastickochirurgické, multidisciplinární řešení poporodních traumat 36. Renata Kavanová: Vliv kombinované hormonální antikoncepce (COC) na ženskou sexuální touhu 37. Petr Weiss: Partnerská a sexuální spokojenost českých žen a mužů středního věku Cvičení pilates: praktikum, zkušebna divadla 1. patro Moderuje Adéla Kubičková Přestávka: Firemní sympozium Promed Zlatko Pastor: Mluvíme s pacienty o sexu? Andrologický blok 3: Městské divadlo Český Krumlov Moderuje Vladimír Kubíček 38. Luboslav Stárka: Co nového víme o testosteronu 39. Hana Konečná: Psychosociální a právní souvislosti odanonymňování dárcovství gamet v asistované reprodukci 40. Karel Řežábek: Vliv nových pravidel úhrady IVF zdravotními pojišťovnami na snížení frekvence vícečetných gravidit u andrologické sterility 41. Tonko Mardešić: Vliv zákona na incidenci vícečetných těhotenství v ČR 42. Adéla Kubičková: S muži na kus řeči o prevenci poruch reprodukčního zdraví 43. Vladimír Kubíček: Vyšetření neplodného muže podle WHO versus realita v ČR Závěr, vyhlášení a odměnění nejlepších prezentací strana 4

5 ABSTRAKTA Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Meeting 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

6 Souhrny přednášek Gender a chirurgie Pavel Pafko 3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol Přednáška vychází z dotazníkové akce. Té se účastní jak zaměstnanci chirurgických oddělení (lékaři i SZP), tak i chirurgičtí pacienti. Otázky byly koncipovány ve spolupráci chirurga a sexuologa. Týkají se genderové odlišnosti v odvaze a rozhodnosti personálu a některých typických vlastností chirurgů i možných sexuálních vztahů k pacientovi. Pacienti vyjadřují svůj pohled na zaměstnance chirurgických oddělení ve vztahu ke genderu. Rázová vlna v terapii erektilní dysfunkce první zkušenosti Ondřej Trojan, Libor Zámečník TH klinika, s. r. o., Praha Rázová vlna v léčbě erektilní dysfunkce je novou možností neinvazivní terapie, při které se obnovuje přirozený mechanismus možnosti erekce naplnění topořivých těles krví. V experimentu je prokázán vliv na neoangiogenezi v topořivém tělese, oproti konvenční terapii rázová vlna nevyžaduje jakákoli jiná farmaka, tato terapie nepůsobí žádné nežádoucí účinky nebo systematickou zátěž pro jiné orgány a zdravou tkáň. Ambulantně vedená léčba nevyžaduje použití sedativ či anestetik. Autoři prezentují první zkušenosti a výsledky léčby s použitím přístroje Medispec ED1000. strana 6

7 Terapie ED přístrojem Renova s lineární aplikací rázové vlny (LSWT) první zkušenosti Igor Motíl (1), Martin Drábek (1), Taťána Šrámková (2) Uro-clinic s. r. o. Brno (1) Sexuologické oddělení FN Brno (2) Shock wave therapy (SWT), léčba rázovou vlnou, je nová neinvazivní terapie ED, která pracuje na principu nízké intenzity rázové vlny. Tato metoda se s úspěchem roky používá v ortopedii, urologii k extrakorporální litotrypsi a estetické medicíně. Využívá akustického pulzu, který se šíří formou kmitající vlny. Existují dva druhy přístrojů: první pracuje na principu fokální aplikace rázové vlny, druhý (Renova) používá lineární aplikaci rázové vlny spočívající v celoplošném působení nízkoenergetické rázové vlny (LSWT). Mechanismem působení na zlepšení erektilní funkce je indukce angiogeneze produkcí VEGF (vascular endothelial growth factor), který reguluje růst endotelu. Výsledkem je zlepšení hemodynamiky penisu. Aplikace je neinvazivní, bezbolestná, bez nutnosti sedace. Cílovou skupinou jsou proto nemocní s vaskulární etiologií erektilní dysfunkce. V případě fokální aplikace rázové vlny je v % uváděno významné zlepšení erektilní funkce a dlouhodobý efekt. Na našem pracovišti využíváme unikátní metody lineární aplikace rázové vlny (LSWT), u které lze předpokládat ještě lepší výsledky. Do klinického sledování bylo v období únor duben 2013 zařazeno celkem 15 nemocných s vaskulární etiologií ED. Před zahájením léčby jsme provedli klinické, laboratorní (cholesterol celkový, jeho HDL a LDL frakce, triglyceridy, glykemie, testosteron), dotazníkové vyšetření (IIEF-5) a explorovali jsme čtyřstupňovou škálu EHS (Erectile Hardness Score). Léčba probíhala ambulantně ve 4 sezeních s týdenním odstupem. Efekt léčby byl sledován za měsíc po jejím skončení (IIEF-5, EHS), poté bude vyhodnocen za 3, 6 a 12 měsíců. Jako všechny nové léčebné modality i metoda LSWT vyžaduje ověření dalšími klinickými studiemi. Na základě našich dosavadních zkušeností však již nyní můžeme konstatovat, že metoda se jeví jako účinná a efektivní u pacientů s vaskulární etiologií erektilní dysfunkce alespoň parciálně reagujících na léčbu PDE5-I, u kterých umožňuje snížení dávky nebo i úplné vysazení medikace. LSWT představuje další rozšíření terapeutických možností léčby erektilní dysfunkce, která trápí miliony mužů na celém světě. strana 7

8 Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii Marek Broul, Jan Schraml Centrum robotické chirurgie KZ, a. s., Ústí nad Labem Cíl: Vyhodnotit dotazníky IIEF-5 vyplněné pacienty CRCH KZ, a. s., v letech před biopsií prostaty, před roboticky asistovanou radikální prostatektomií (dvp) a po dvp v několika časových odstupech. Metoda: Dotazníkovou metodou (International Index of Erectile Function IIEF-5) jsme získali data od pacientů, kteří byli pro podezření na karcinom prostaty indikováni k biopsii prostaty. První vyplnění dotazníku IIEF jsme požadovali od pacientů v den indikace biopsie prostaty. Dále tito pacienti vyplňovali dotazník před biopsií prostaty a poté v den přijetí do nemocnice před dvp. Následně pacienty po dvp i nadále sledujeme a pacienti vyplňují dotazník po 3, 6, 9 a 12 měsících. Výsledky: Na našem oddělení jsme v letech 2008 až 2012 provedli celkem 2951 biopsií prostat; 894 z nich bylo pozitivních (30,29 %). Od (1. dvp na našem pracovišti) do jsme provedli celkem 779 roboticky asistovaných radikálních prostatektomií. Vzhledem k věkové různorodosti našeho souboru (nejmladší 43 let a nejstarší 85 let) a výskytu erektilní dysfunkce u starších mužů i v jinak zdravé populaci jsme v naší práci hodnotili pacienty mladší 65 let. Závěr: Na našem pracovišti se snažíme dlouhodobě sledovat kvalitu života po dvp. Jednou z hodnocených komplikací dvp je i erektilní dysfunkce. Vzhledem k většímu výskytu erektilní dysfunkce u starších mužů i v jinak zdravé populaci omezujeme sledování ED pouze na pacienty mladší 65 let. strana 8

9 Kurvatury penisu a jejich řešení Libor Zámečník Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, TH klinika, s. r. o., Praha Zakřivení penisu je stav, který může svému nositeli činit několik problémů. Obvykle je to stav, který (pokud je vrozený) muž zjistí v období raného dospívání a tehdy bývá hlavně problémem estetickým či psychickým, pokud chlapec svůj penis porovnává s penisy ostatních. To se samozřejmě stává i v pozdějších letech. S nástupem pohlavního života však bývá problém již závažnější, mnohdy dojde až k nemožnosti koitu pro anatomické poměry při ohybu penisu. Erektilní funkce však obvykle narušena nebývá. Zakřivení penisu může být vrozené mívá neznámou příčinu a prevalence bývá mezi 4 a 10 % (pokud není přítomna patologie uretry, např. hypospadie). Sama výrazná zakřivení penisu zjištěná již v dětství (zvláště spojená s hypospadií nebo jinou patologií vývoje uretry) jsou samostatnou kapitolou řešenou dětským urologem. Neexistuje žádná evidentní příčina vzniku vrozeného zakřivení penisu, jen jedna ze studií se zaměřila na analýzu ultrastruktury obalů topořivého tělesa s jejich změnami (1). Získané zakřivení penisu obvykle vzniká na podkladě plastické indurace penisu (tzv. Peyronieho choroby, ačkoli François Gigot de La Peyronie nebyl prvním, kdo toto onemocnění popsal). Epidemiologická data výskytu Peyronieho choroby jsou omezená, ale obvykle se udává prevalence mezi 0,4 9 %. Etiologie je neznámá, nejcitovanější hypotézou je však poškození obalů topořivých těles (tunica albuginea), a to i opakovanými mikrovaskulárními traumaty. Celý proces vzniku fibrózy začíná akutní zánětlivou reakcí, charakterizovanou zvýšenou proliferací fibroblasty, z nichž se některé mění na myofibroblasty s výrazným ukládáním kolagenu, perzistencí fibrinových a elastinových fragmentů. Pokračující zánětlivá reakce vede k remodelaci pojivové tkáně a vzniku fibrotických plaků, ty mohou způsobovat ohyb penisu (jakýmkoli směrem a pod různými úhly), někdy až znemožňující zavedení penisu do pochvy. Nejčastějšími komorbiditami a rizikovými faktory spojovanými s plastickou indurací penisu jsou: diabetes mellitus, hypertenze, abnormity lipidového spektra séra, ischemická choroba srdeční, poruchy erekce, kouření a užívání alkoholu. Dupuytrenova kontraktura je nálezem u 9 39 % pacientů s plastickou indurací penisu, ale jen 4 % pacientů s Dupuytrenovou kontrakturou udávají také nějaký ohyb penisu. Mladší muži (běloši) mívají vyšší riziko vzniku plastické indurace penisu po radikální operaci strana 9

10 v malé pánvi (např. radikální prostatektomie). V přirozeném průběhu onemocnění dochází ke zhoršení u % pacientů a ke stabilizaci u % postižených. Spontánní vymizení je popisováno jen u 3 13 % pacientů, bolest zpravidla během prvních 12 měsíců nemoci ustupuje až u 90 % mužů. Diagnózu obvykle není těžké stanovit na podkladě fyzikálního vyšetření, zobrazení kurvatury (fotografie, vyšetření penisu v erekci, moderní metody samovyšetření). Měření velikosti plaku pomocí ultrazvuku nebývá přesné a není obvykle doporučováno, další metodou k vyšetření postižení je magnetická rezonance penisu. Před event. operačním výkonem je vhodné dopplerovské vyšetření cévních poměrů penisu. Léčbu lze rozdělit na neoperační (medikamentózní perorální, topická včetně injekcí, iontoforézy a rázové vlny) a operační (mnoho rozdílných metod s možností zkrácení či prodloužení obalů topořivých těles, s možností štěpu atd.). Autor ve sdělení uvede doporučovaný algoritmus pro diagnostiku a léčbu a také vlastní klinické zkušenosti s léčbou kurvatury penisu u 70 pacientů (léčba vrozených kurvatur penisu, sekundárních zakřivení při m. Peyronie). Darewicz B, Kudelski J, Szynaka B et al.: Ultrastructure of the tunica albuginea in congenital penile curvature. J Urol 2001 Nov; 166(5): Erectile dysfunction from guidelines to practice Martin Hrivňák Andrologická a urologická ambulancia Košice Sídlisko Ťahanovce Background: Erectile dysfunction is the persistent inability to attain and maintain an erection sufficient to permit satisfactory sexual performance. Aim: The etiology of ED is organic(73 %), or psychogenic (9 %) or combined(18 %). More then 63 % of men and women with sexual dysfunction do not consult a physician. Physician MUST ask patient about ED. Diagnosis takes min. Differential diagnosis between organic, psychogenic and hormonal ED is not complicated. PDE5-Is therapy is a first line treatment. PDE5-Is may by used on-demand or daily. Intracavernous injection is second-line therapy. Penile implant is third-line therapy. Conclusions: ED affects about 5 20 % of men. The most frequent causes of ED are organic. Diagnosis is not complicated. PDE5-Is therapy is effective. Inadequate prescription and poor patient education are the main causes of lack of response to PDE5-Is. strana 10

11 Debutant form of lifelong delayed ejaculation in men with retarded psychosexual development: case study Zurab Marshania The President of the Georgian Society for Sexual Medicine V. Iverieli Endocrinology, Metabology and Dietology Center ENMEDIC Department of Sexology According to the classical psychological view, lifelong delayed ejaculation is attributed to retarded psychosexual development and relationship difficulties. It is generally believed that lifelong retarded ejaculation is difficult to treat. Various treatments have been used to treat men with delayed ejaculation including a range of psychotherapeutic techniques as well as sex therapy of Kaplan s method. This case report describes that some patients are actually cured after treatment. Condition of success in the process of treatment of above mentioned patients is qualified treatment by sexologist as well as the being of friendly sexual partner for men with debutant form of lifelong delayed ejaculation attributed to retarded psychosexual development. Sexual behaviour of Slovenian couples Dejan Bratus University Clinical Center Maribor Sexual health is an important part of overall wellbeing and any disturbances that prevent a couple to engage in a normal sexual activity have great influences on couple s quality of life. However, normality in sexual behaviour is hard to define and the perception of one s sexuality is highly individual. A global internet survey was done in 14 countries worldwide to establish if there are any international differences in sexual behavior due to the various cultural backgrounds. Slovenia was one of the countries where this survey was conducted and the data obtained was used to establish the basic patterns in sexual behavior of Slovenian couples. The survey took about 10 minutes and it included men and women in the age group above 33 years individuals participated of whom 60 % were males and 40 % females. 43 % of them were in the age group between 34 and 45, 46 % between 46 and 60 and 11 % were older than 60 years. The survey included questions about basic sexual behavior and also about troubles that individuals encounter when seeking the information and help in dealing with sexual health, especially regarding the erectile dysfunction. strana 11

12 Slovenian couples proved to be very near the global average regarding the frequency of sexual activity with no preference in timing, spontaneity being the most important issue. A large proportion of Slovenians suspect that their partners are using excuses to avoid sexual activity and about the same proportion admit that they have indeed done so in the past. Slovenians don t like to discuss their sexual problems with their doctors and prefer to look for the information on the internet but some differences between the age groups exist in that matter. Luckily, they don t use the internet extensively for obtaining the oral treatment for erectile dysfunction though the percentage that has used such treatment is relatively low. The main reason for the internet preference is a feeling of shame while talking about their sexuality. The sexual behavior of Slovenian couples is well within the global average yet some differences exist in some aspects that are probably linked to the personal preferences rather than specific cultural or national characteristics. LITERATURE: 1. Shabsigh R, Perelman MA, Laumann EO, Lockhart DC: Drivers and barriers to seeking treatment for erectile dysfunction: a comparison of six countries. BJU Int 2004; 94(7): Global erectile dysfunction survey. Report for Slovenia. SKIM Healthcare April 2012, by permission from Eli Lilly farmacevtska družba, d. o. o., Slovenia Problematic hypersexuality critical view on the sexual addiction Michal Lew-Starowicz III Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland Lew-Starowicz Therapy Centre, Warsaw, Poland The author discuss contemporary conceptual perspectives of problematic hypersexuality (PH). Sexual addiction is the most widespread term used in mass-media, commonly also in the scientific literature. It is an oversimplification as addictive mechanism does not explain the various implications of lack of control over sexual behavior. PH is a vital health and social problem estimated between 3 and 6 % of the general population. The out of control sexual behavior is usually manifested by autoerotic activity, use of pornography, protracted promiscuity, telephone- and cybersex. There are different concepts of PH that rely on addiction model, sexual strana 12

13 compulsivity, impulsivity and desire disorders. Preference of particular concept has a strong impact on therapeutic approach. The extension of concepts and remaining controversies over PH resulted in proposals prepared for DSM-V. Recently, the majority of therapeutic settings are still based on addictive models. It is particularly important to understand the goal of the therapy correctly. Contrary to addiction treatment, it is not a full abstinence but rather establishing control over one s sexual behavior and developing satisfactory relationships. In order to accurately assess and treat PH, cognitive, behavioral and emotional indicators as well as personal distress should be considered. Sexual medicine in Hungary the past and present Ferenc Fekete Budapest, Hungary Short history of the treatment of the sexual problems in Hungary will be presented with many pictures. Main events and achievements during the last for years of the first independent sexual medicine society discussed. We believe that multidisciplinary approach, collaboration of the different fields are the key of the development in the future. The intensification of the education and the international collaboration are also very important in the field of sexual medicine. What is new in penile implants? Ferenc Fekete Budapest, Hungary History of the penile implant surgery and the present situation in Hungary will be presented. During the last few years significant technical developments of the penile implants improved the complication rates and satisfaction of the patients. The new developments in this field will be discussed. The spread of the radical prostate operations and increase of the age of the population increased the importance of this operations, but from the other hand the socio- strana 13

14 financial crisis and lack of information are against he development of this field in this region of Europe. Improvement of the collaboration between the professionals and delivery of the appropriate information to the patients are necessary for the development of the surgical treatment of ED. The speaker will present more than twenty years of personal experience with this operations. Zhoršování plodnosti mužů: mýtus, nebo realita? Michal Pohanka, Jaroslav Zvěřina Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze Autoři ze Sexuologického ústavu předkládají soubor mužů vyšetřovaných pro neplodnost manželství v letech , který je v rozporu s tvrzením o sekulárních trendech plodnosti mužů. Toto tvrzení patří k postmoderním katastrofickým vizím, podobně jako takzvané globální oteplování. Na souhrnu přehledu spermiogramů Sexuologického ústavu ukazujeme, že žádné dramatické zhoršování spermiologických nálezů se nekoná. Pokud někteří autoři argumentují klesajícími požadavky na ještě normální spermiologické parametry, jak je definují manuály WHO, je třeba přihlédnout k metodě, kterou jsou tyto normy definovány. Minimální normativy jsou odvozeny od spermiogramů plodných mužů (tedy mužů, kterým se nedávno narodilo dítě) nebo od longitudinálních studií pravděpodobnosti otcovství v letech, které následovaly po jednom vyšetření spermiogramu. Naše aktuální zkušenosti ukazují, že mladí zdraví muži mají stejně tak dnes jako před lety většinou velmi dobré spermiogramy. Většina dnešních podprůměrných spermiologických parametrů u mužů z neplodných manželství je docela dobře vysvětlitelná jejich průměrným věkem, který je dnes o zhruba 10 roků vyšší, než tomu bylo před dvaceti lety. strana 14

15 Retarder ejaculation as a sign of paraphilia Danica Caisová Ambulancia FAIRA Retarded (delayed) ejaculation is less frequent than premature ejaculation. It can be a permanent life-long condition or it can be acquired during one s life. The reasons for retarded ejaculation can be psychogenic, a result of congenital defects and anatomical factors, neurogenic, a result of infectious diseases of the endocrine system, or as a reaction to certain drugs or medications. Any combination of a psychic or somatic disease, surgery or effects of medication, which influences the central or peripheral ejaculation control can result in a retarded ejaculation, anejaculation or anorgasmia in men. Despite this fact, most men who suffer from retarded ejaculation do not have a somatic etiology. The statement that the reason lies in the man s psychic requires thorough examination of the psychosexual anamnesis. We present a case of a male patient with retarded ejaculation, which we believe might be a result of an unnoticed and non-treated paraphilia. Erectile dysfunction and testosterone level in men after forty years with abdominal obesity Juraj Fillo (1), Michaela Levčíková (2) Comenius University, Urology, Bratislava, Slovakia, (1) Comenius University, General Medicine, Bratislava. (2) The aim of study: appropriate treatment of patients with erectile dysfunction (ED). Introduction & objectives Male sex hormones play an important role in ED and variety of testosterone deficiency symptoms. The number of men with abdominal obesity (AO) is continuously growing. Testosterone deficiency syndrome (TDS) significantly decrease quality of life and his occurrence is 38,7 % of men over 45 yr. Obesity appears to be a driving factor since adipose cells secrete leptin, which results in a decrease in testosterone level. strana 15

16 Material and methods We examined from 2/2006 up to now 206 men from 42 years to 78 years. AO (waist circumference over 94cm) has 192 men and 14 men as control group without AO. Every patient had complete urological examination with hormonal evaluation. To assess subjective symptoms related TDS were utilized the Aging Males Symptoms Scale, to evaluate ED we used Sexual Health Questionnaire IIEF 5. Results From our group 206 patients we found some degree of ED in 73,3 % (151/206) pts. TST levels below 14 nmol/l had 134/206 pts. (65 %) and below 9 nmol/l 62/206 pts. (30 %). We found association with AO and TST levels -Table 1. Number of patients with low TST levels increases with increasing waist circumference. Low levels of TST were found in all ages groups. Table 1. Influence of AO on TST levels TST level 0 9 nmol/l Waist ircumference below 94cm Grade I cm Grade II cm Grade III cm 3 (8,3%) 11 (23,4 %) 14 (22,6 %) 20 (34,4 %) 16 (57,1 %) Grade IV 120+ Total 62 pts. (100 %) (25,0%) 18 (38,3 %) 26 (41,9 %) 19 (34,5 %) 8 (28,6 %) (66,7%) 18 (38,3 %) 22 (35,5 %) 16 (29,1 %) 4 (14,3 %) 68 Total 14 pts pts. Conclusion Patients over 40 years of age with AO and ED should also be examined for TDS and metabolic syndrome. In this group of patients we found TST levels below 14 nmol/l in 134/206 pts. (65 %) and below 9 nmol/l 62/206 pts. (30 %). It is important not treat only ED, with appropriate treatment we can improve the quality of life of the affected men. strana 16

17 Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí, historie a současnost Zlatko Pastor GONA, s. r. o. Ve světovém písemnictví existují tři hlavní systémy, podle kterých dělíme ženské sexuální dysfunkce (FSD). Vzhledem k novým pohledům na jejich etiopatogenezi, terminologickým úpravám a výsledkům jednání různých odborných skupin se kategorizace FSD dynamicky mění a jednotlivé klasifikace nejsou mezi sebou zcela kompatibilní. V České republice je pro diagnostiku sexuálních poruch závazná desátá revize Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 z roku 1992, která dělí poruchy do sedmi hlavních kategorií: nízká sexuální touha, sexuální averze, selhání genitální reakce, poruchy orgasmu, neorganický vaginismus, neorganická dyspareunie a nadměrná sexuální touha. V anglosaské oblasti se používá čtvrtá revize klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí Americké psychiatrické společnosti (DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) z roku 1994, která rozlišuje sníženou sexuální touhu, sexuální averzi, poruchy ženského vzrušení, poruchy ženského orgasmu, dyspareunii a vaginismus. Pro klinickou praxi je nejvhodnější a ve světě nejpoužívanější mezinárodní reklasifikace ICSM (3rd International Consultation on Sexual Medicine) publikovaná v roce Poprvé byla vytvořena mezinárodním konsenzem odborníků ICSM (International Consultation on Sexual Medicine) podporovaným AUAF (American Urological Association Foundation) v rámci AUA (American Urology Association), která rozděluje FSD na poruchy vrozené (primární) nebo získané (sekundární), selektivní (týkající se např. jednoho partnera, období nebo části cyklu ženské sexuální reakce) či generalizované (zahrnující všechny složky sexuálních reakcí), částečné (vyjádřené v určité míře) nebo úplné (projevující se v plném rozsahu) a podle příčiny na organické, psychogenní, smíšené a neznámé. První doporučení ICSM týkající se diagnostiky a terapie FSD bylo vydáno v roce 1998 na mezinárodním kongresu v Bostonu. Druhý diskusní panel ICSM na toto téma se konal v červnu 2003 v Paříži a poslední úpravy byly provedeny skupinou 186 expertů z 33 zemí v 25 pracovních skupinách a byly publikovány v roce V roce 2013 se chystá zveřejnění nového diagnostického a statistického manuálu (DSM-V-TR), který počítá se zavedením termínu SIAD (Sexual Interest Arousal Disorder) čili sloučením symptomů nízké sexuální touhy a poruchy vzrušení, což by korespondovalo s termínem frigidita (kombinovaná porucha touhy a vzrušení), který se používá i v českém písemnictví. Americká psychiatrická asociace uvažuje o vypuštění termínu sexuální averze a zařazení tohoto problému mezi úzkostné (nesexuální) poruchy. Upřesnění se očekává také u diagnóz vaginismu a dyspareunie, které se mají vymezit především podle frekvence výskytu. Cílem tohoto sdělení je porovnat různé klasifikační systémy FSD a zdůraznit jejich výhody či nedostatky zvláště ve vztahu ke klinické praxi. strana 17

18 Novinky v ženské sexuální anatomii Zlatko Pastor GONA, s. r. o. Adekvátní anatomické poměry a fyziologické funkce ženského genitálu jsou základními předpoklady ke spokojenému sexuálnímu životu. Výzkumy ženské sexuální anatomie a fyziologie byly po léta ovlivňovány sociálně-kulturními faktory, ke kterým se poslední dobou přidávají i komerční aspekty. Správné anatomické uspořádání, poloha a funkce pohlavních orgánů umožňují sexuální styk a reprodukci. Konfigurace ženského těla, pánve, celkový růst, proporcionální přestavba dělohy i vývoj genitálu končí zhruba v patnácti letech v době puberty. Psychosexuální dozrávání trvá o několik roků déle. Metody digitálních technologií, dynamické ultrasonografie (2D a 4D), magnetické izotopové rezonance (MRI) a další funkční vyšetřovací metody (elektromyografie, fyzikální a manometrické metody) vnesly do této oblasti nové poznatky. U některých dříve zcela samostatně a uniformně pojímaných anatomických jednotek (např. klitoris, vagina) nyní zdůrazňujeme, ze sexuologického hlediska, jejich integrální entitu v rámci topograficky blízkých orgánů (např. klitoridální komplex chápeme díky stejnému nebo podobnému cévnímu a nervovému zásobení v jeho topograficko- -anatomických a funkčních souvislostech jako konglomerát, který se skládá z distální části pochvy, klitorisu a uretry). Pro přesné definování sexuálních funkcí moderní sexuologické učebnice opouštějí tradiční anatomické modely v jejich stavebnicových schématech a nahrazují je koncepcí integrovaných systémů ve funkčně provázaném celku. Pohlavní orgány se již nepopisují tradiční deskriptivní metodou, jak bývá zvykem v učebnicích systematické anatomie, ale zdůrazňují se hlavně jejich anatomicko-funkční souvislosti. Kromě klitoridálního komplexu demonstruji sexuální význam distální vaginy čili oblasti, která rozhoduje o kvalitě somatického sexuálního prožitku. Rekapituluji význam klitorisu jako hlavního ženského pohlavního orgánu, který slouží ke generování, recepci a transformaci ženských sexuálních vzruchů. Stupeň sexuálního vzrušení a vaginální orgasmus jsou ovlivněny šíří uretrovaginálního prostoru, zvláště jeho distálního segmentu. Zmíněné struktury se uplatňují v rámci vaginokavernózního reflexu, který modifikuje sexuální uspokojení při koitu. Správné pochopení a interpretace principů ženské sexuální anatomie v jejích patofyziologických souvislostech vede k lepšímu porozumění mechanismů ženských sexuálních reakcí. strana 18

19 Ženské sexuální dysfunkce, osobnost a láska Stanislav Kratochvíl Psychiatrická léčebna Kroměříž Vznik a udržování sexuálních dysfunkcí a účinek jejich terapie ovlivňují vedle faktorů organických faktory psychologické, zejména osobnostní, vztahové a situační. U osobnosti mají v oblasti sexuality význam zejména sexuální kapacita a sexuální scénář. Kapacitou rozumíme sílu pohlavního pudu a zdatnost a výkonnost sexuální funkce. To se odráží v požadavcích na častost, intenzitu a trvání sexuálních aktivit. Sexuální scénář chápeme jako preferované způsoby sexuální aktivity. Týkají se např. polarit něžnosti a ráznosti, unikání a dobývání, dlouhé či krátké předehry, dominance a submise, tendence k zaběhlým zvykům či vyhledávání novot. K sexuálním dysfunkcím může docházet, když se sexuální kapacita partnerů a jejich požadavky na scénář hodně liší. Je tomu například ve vztahu výkonného, realisticky zaměřeného muže se senzitivní romantickou ženou nebo ve vztahu nejistého zranitelného muže a energické vyžadující ženy. Láska je intenzivní cit, který zahrnuje duševní blízkost, důvěrnost a oddanost. Pro mnohé ženy je předpokladem spokojeného sexuálního soužití a jeho chybění nebo nedostatečné prožívání se může uplatňovat u sexuálních dysfunkcí. Na jedné straně mohou ženě chybět projevy lásky od partnera. Na druhé straně se setkáváme se vztahy, v nichž sama žena necítí lásku k manželovi. Může jít o manželství uzavřená ženou z různých důvodů bez lásky i bez chuti na sex nebo o manželství, v němž se původně prožívaná láska vytratila, a v souvislosti s tím poklesla i dříve přiměřená sexuální apetence a schopnost dosahovat orgasmus. Kazuistické ukázky ilustrují možnosti a meze psychoterapie. strana 19

20 Ženská pohlavní mutilace kultura, náboženství, mýty a obavy Dita Pichlerová OB klinika Praha Loni v prosinci jsem měla možnost účastnit se 15. kongresu ESSM v Amsterdamu a mimo jiné mne velice zaujala Master Lecture doktorky Jasmine Abdulcadir ze Švýcarska na téma Female genital mutilation. V přednášce byla probírána jednak technika ženské obřízky a jednotlivé druhy lišící se rozsahem zákroku, jednak rozšíření v jednotlivých zemích a kulturách a také vztah těchto rituálů ke kultuře a náboženství jednotlivých etnik. Jisté je, že ženská obřízka nemá pro ženy žádné zdravotní přínosy, naopak je spojena s mnoha komplikacemi a riziky (jinak je tomu u mužů, kdy mohou pozitiva převládat). Infibulace u žen je podstatně vážnější zákrok s celoživotními, především negativními důsledky. Druhá stránka pohledu je vztah k historii a tradici tohoto rituálu. My, Evropané, tento zákrok povětšinou odsuzujeme a považujeme za mrzačení žen, ovšem nahlíženo optikou afrických etnik je tento zákrok rodinou vyžadován a je například podmínkou možnosti budoucího úspěšného sňatku dívky a začlenění do společnosti obecně. S ženskou obřízkou je spjata i řada tradic a pověr a v neposlední řadě jde i o estetickou funkci, která je těmito kulturami vnímána zcela odlišně. Masturbace Laura Janáčková Institut partnerských vztahů Donedávna byla masturbace považována za mužskou záležitost. Přednáška se zabývá historickým pohledem na masturbaci a vývojem společenského přijetí ženské masturbace. Na základě studií Institutu partnerských vztahů seznamuje s motivací českých žen k masturbaci, nastiňuje nejčastější způsoby a zabývá se též fantaziemi, které provázejí masturbaci žen. V závěru jsou prezentovány některé rozdíly mezi ženskou a mužskou masturbací. strana 20

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Pořadatel: Česká

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí NOVÁ INDIKACE

Více

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium. 30. 31. května 2014 Městské divadlo Český Krumlov

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium. 30. 31. května 2014 Městské divadlo Český Krumlov Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium 30. 31. května 2014 Městské divadlo Český Krumlov NOVÁ INDIKACE Nemá váš pacient s ED také

Více

Český Krumlov 31.5. 1.6.2013. MUDr. Zlatko Pastor GONA spol. s r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1

Český Krumlov 31.5. 1.6.2013. MUDr. Zlatko Pastor GONA spol. s r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1 Český Krumlov 31.5. 1.6.2013 MUDr. Zlatko Pastor GONA spol. s r.o. Soukromé sexuologické centrum Národní třída 25 Praha 1 2 Graf ženské sexuální aktivity W. Masters a V. Johnson Plató Orgasmus Plató Orgasmus

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Vztah endoteliální dysfunkce, ED a rizikových faktorů KVO u souboru 50 českých mužů

Vztah endoteliální dysfunkce, ED a rizikových faktorů KVO u souboru 50 českých mužů Vztah endoteliální dysfunkce, ED a rizikových faktorů KVO u souboru 50 českých mužů Taťána Šrámková 1,2,3, Libor Zámečník 2, Kateřina Šrámková 4 Sexuologické oddělení FNB 1 Urologická klinika 2 a Sexuologický

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti Sexuální hry pro muže a ženy Stanislav Kratochvíl SEX: starosti a radosti

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015. 29. 30. května 2015 Hotel Růže Český Krumlov

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015. 29. 30. května 2015 Hotel Růže Český Krumlov Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015 29. 30. května 2015 Hotel Růže Český Krumlov Léčba ED není jen o návratu erekce 1 Nabídněte svým pacientům VÍC Denní léčba ED 1 tableta 1x denně

Více

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016

Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016 European Society for Sexual Medicine Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016 27. 28. května 2016 Městské divadlo Český Krumlov Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2016

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prezentace závěrů z analytické studie zpracované pro Český olympijský výbor duben 2014 Úvod, cíl prezentace a metodický postup Tento

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011

Metodika. Registr pacientů RESET. (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Metodika Registr pacientů RESET (REgistr SElárních Tumorů) Stav k 19.09.2011 Cíl studie Cíl projektu: - Zjistit důležitá data prevalence makroprolaktinomů v ČR a SR - Popsat jednotlivé používané léčebné

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Máte potíže s prostatou?

Máte potíže s prostatou? Máte potíže s prostatou? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Operační výkony na prostatě mohou v některých případech ovlivnit Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci.

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Novinky v prevenci HIV infekce MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Přenos HIV Sexuální přenos v ČR 95% přenosů, převažuje homosexuální Krví (převážně u IDU), ojediněle při transfuzi,

Více

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE

VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE VENOGENNÍ EREKTILNÍ DYSFUNKCE Chocholatý M 1, Hanek P 2, Pádr R 3, Jarolím L 1, Čechová M 1 1 Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Přednosta: Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. 2 Urologické oddělení,

Více