obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Události ve VFN...3 Benigní hyperplázie prostaty...10 Paralelní zkušenosti...19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Události ve VFN...3 Benigní hyperplázie prostaty...10 Paralelní zkušenosti...19"

Transkript

1 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Události ve VFN...3 Podpis smlouvy...4 Slavnostní předání přístrojů...6 Rakovina prostaty...8 Benigní hyperplázie prostaty...10 Záněty močového měchýře...13 Edukace diabetiků...15 Nutriční screening...16 Stapro chystá oslavy při příležitosti dovršení 20 let od založení společnosti...18 Konference INMED, Stapro - spolupráce v oblasti logistiky...18 Stapro a jeho novinky z úseku zdravotnické techniky...19 Paralelní zkušenosti...19 Klasifikace v rehabilitaci...20 Život mezi mikroby...23 Vyhlášení cen x Křeslo pro Fausta...27 Životní jubilea...28 dopisy pacientů...30 Albánie stála za to...31 obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vydavatel: Stapro s. r. o. pro VFN Registrace: MK ČR E Odpovědní redaktoři: Bc. Petra Pekařová, Václav Kříž Jazyková redaktorka: Milena Hodanová Fotografie: Václav Kříž a archiv VFN Grafika titulní strany: Pavel Šťastný Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, ředitelství VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, materiály pro reklamu na adresu: Stapro s. r. o., Agentura PaP, Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: Náklad: výtisků

2 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, bohatý příděl letních slunných dnů přináší, mimo potěšení na dovolené u koupaliště či moře, řadu starostí a problémů spojených s vysokými teplotami tropického charakteru. Předpověď počasí tento stav slibuje do konce července. Proti loňsku, kdy letní počasí bylo jen několik dnů, jde o změnu. mínky pro zvýšený stavební ruch a údržbu. Malují se pokoje nemocných, opravují střechy, okna či rozvody. Probíhají i významné stavebně-investiční akce jako například rekonstrukce transplantačního oddělení I. interní kliniky či výstavba pracoviště PET CT. Letní období je letos spojeno i s důležitými vnitrostátními událostmi po květnových volbách vzniká vláda, která připravuje řadu reforem. Přejme si, aby opatření, která nová vláda přinese byla ku prospěchu občanů i zdravotnictví. Paní Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA ministryně zdravotnictví v dočasné úřednické vládě - se po zasloužené dovolené opět ujme řízení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuji všem za kvalitní práci a dobrou spolupráci. Přeji všem pacientům, pracovníkům i příznivcům Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze hezké letní dny s možností krásné dovolené k odpočinku a načerpání optimismu i sil. Všem přeji pevné zdraví. Foto: Petra Pekařová. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, zastupující ředitel VFN V běžném životě je nutné věnovat pozornost nebezpečí těchto vysokých teplot. Řada lidí, zejména starších, podceňuje potřebu správného pitného režimu. Věnujme zdravým i nemocným vyššího věku zvýšenou pozornost nejen v nemocnici ale i na ulici, v obchodech, tramvajích i doma. Buďme jim nápomocni. Nepřeceňujme své síly za volantem. Snažme se žít tak, abychom všichni mohli mít na slunné letní dny hezké vzpomínky. Léto v nemocnici se tradičně projevuje poklesem zájmu o plánovanou péči a tím stoupá podíl péče neodkladné, často velmi složité. Částečné snížení zdravotnického provozu vytváří pod-

3 Slunné letní dny Vážené kolegyně, Vážení kolegové, začátek léta se vydařil a krásné slunné dny, které jsou v Praze až příliš teplé, nás nutí přemítat o místě, kde se vykoupat, ochladit či jinak relaxovat. Všichni, kteří jsme v práci na Karláku, tiše závidíme těm, kteří mají volno, neslouží a mohou užívat léta plnými doušky. Je však pravda, že člověk je od přírody tvor nespokojený. Když je přílišné horko, tak si stěžuje, kdyby však pršelo, tak bude zase říkat, že léto za nic nestojí. Letní měsíce jsou dobou relativního klidu, kdy nejsme tolik vyrušováni různými povinnostmi a máme možnost uspořádat si věci na stole či v zásuvkách. Studenti jsou na prázdninách, na některých odděleních je omezený provoz, připravují se experimenty a je čas na psaní článků a dokončení věcí, které jsme v průběhu roku nestíhali. Avšak na naší fakultě je klid jen zdánlivý. Během letních měsíců probíhají dokončovací práce na rekonstrukci budovy děkanátu v Kateřinské ulici. Postupně se tak chýlí ke konci největší rekonstrukce na fakultě v posledních mnoha letech. Těšíme se, že pracoviště získají svoji definitivní podobu a bude u konce jejich neustálý přesun, který byl po dobu celé rekonstrukce nezbytný. Proběhlo přijímací řízení na fakultu v řádném i náhradním termínu. Účastnilo se ho více než tři tisíce uchazečů, ze kterých jsme na základě výsledků testů vybrali necelých 900 budoucích studentů lékařství, zubního lékařství a nelékařských oborů. Počátek července letošního roku se odlišuje trochu od ostatních a dotýká se nás i v jiných oblastech našeho života. Vzniká nová vláda, která připravuje v rámci vládního prohlášení řadu reforem, jež se každého z nás nějakým způsobem budou dotýkat. Přejme si, aby rozhodnutí a reformy, které budou následovat byly ku prospěchu nás všech. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji Vám ať během letních dní máte čas na trochu odpočinku a načerpání nových sil do nového akademického roku. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK Události ve VFN Na následujících stránkách Vám přinášíme přehled událostí tiskových konferencí a dalších akcí, které se ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze konaly za poslední týdny. Podpis smlouvy Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze Tomáš Zima a rektor IB Eurokavkazské univerzity v Tbilisi Uli Rothfuss - zástupci dvou univerzit podepsali v Tbilisi smlouvu o spolupráci a dohodu o postupném přenosu českého oboru adiktologie do Gruzie. Smlouva byla podepsána na půdě českého velvyslanectví v Gruzii. K podpisu došlo za účasti velvyslance České republiky v Gruzii Ivana Jestřába a představitelů gruzínského ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. Více na straně 4. Slavnostní předání přístrojů Všeobecná fakultní nemocnice v Praze již řadu let spolupracuje s Občanským sdruže-

4 ním Život dětem, které pomáhá zajišťovat finanční prostředky na nákup zdravotnických přístrojů a techniky a to především pro Kliniku dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK. Moderní technika v hodnotě ,- Kč pomůže kriticky nemocným dětem. Více na straně 6. Materiál pro chráněné dílny Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) spolupracuje s VFN a t o v s ouvislosti s projektem Integrační centrum a chráněné dílny. Pro zajištění činností organizovaných v rámci programu centra a chráněných dílen věnovaly předsedkyně správní rady NFOZP Lenka Kohoutová a ředitelka NFOZP Hana Potměšilová již poněkolikáté potřebný materiál (korálky a komponenty pro korálkovou výrobu). Rakovina prostaty Hlavním cílem tiskové konference na téma Rakovina prostaty přijít včas je důležité bylo přiblížit nové trendy v diagnostice a individualizaci léčby karcinomu prostaty. Tisková konference za účasti předních odborníků na léčbu rakoviny prostaty se konala po dvou letech fungování projektu Europa Uomo v České Republice. Byl také záměrně zvolen termín před zahájením období dovolených, tedy časem, kdy lidé mají více prostoru věnovat se sami sobě a svému zdraví. Více na straně 8. Podpis smlouvy Zástupci univerzit podepsali v Tbilisi dohodu o postupném přenosu českého oboru adiktologie do Gruzie. Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze Tomáš Zima a rektor IB Eurokavkazské univerzity v Tbilisi Uli Rothfuss podepsali v pátek 21. května na půdě českého velvyslanectví v Gruzii smlouvu o spolupráci. K podpisu došlo za účasti velvyslance České republiky v Gruzii Ivana Jestřába a představitelů gruzínského ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. Velvyslanec České republiky uvedl slavnostní ceremonii, v rámci které dále promluvil za IB Eurokavkazskou univerzitu profesor Uli Rothfuss, a profesor Tomáš Zima za 1. lékařskou fakultu UK. K problému užívání drog se vyjádřil doktor David Otiashvili z organizace Alternative Georgia, která v Gruzii provádí výzkum závislostí: Gruzie má závažný drogový problém: je v ní dvakrát více uživatelů drog než v okolních státech. Služby Děkan 1. LF UK Tomáš Zima a rektor IB Eurokavkazské univerzity Uli Rothfuss při podpisu smlouvy. Foto: Ing. Mgr. Vendula Běláčková

5 uživatelům drog jsou zároveň zcela nedostačující jak svou dostupností, tak kvalitou, a totéž lze říci i o prevenci tohoto jevu. V závěru promluvil také vedoucí Centra adiktologie 1. LF UK docent Michal Miovský, který uvedl, že v rámci rozvojového projektu financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze proběhne Letní škola adiktologie pro klíčové osoby z Gruzie oboru závislostí, jež by perspektivně mohly obor adiktologie na IB univerzitě vyučovat. Ceremonii uzavřel doktor Tomáš Zábranský krátkou řečí, ve které podotkl: Gruzie je pro tento projekt predisponována nejen rozsahem svého problému, ale i relativně vysokou kapacitou svých odborníků, dosaženou v rámci předchozích mezinárodních projektů za účasti EU, USA, a OSN. Jedním z důležitých cílů našeho projektu je zajistit návaznost ve financování této rozvojové spolupráce, abychom v zavádění vyváženého a prokazatelně úspěšného evropského přístupu k drogové problematice v Gruzii mohli pokračovat i v následujících letech. Svou účastí ceremonii podpořila zástupkyně gruzínského ministerstva školství a vedoucí jeho odboru pro evropskou integraci Lela Maisuradze, poradce ministerstva zdravotnictví pro HIV Eka Iashvili a vedoucí odboru mezinárodních vztahů ministerstva zdravotnictví Nino Mirzikashvilli. Slavnostní podpis proběhl za přítomnosti kamer dvou hlavních gruzínských televizních stanic, a za účasti dalších zástupců místního tisku a odborné obce. Česká republika podpoří zavádění vyváženého přístupu ke drogám v Gruzii: projekt v rámci svého rozvojového programu financuje české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho podstatou je převod českého systému pre- a postgraduálního vzdělávání v oblasti adiktologie (vědy o závislostech a závislostním chování) do vzdělávacího systému v Gruzínské republice. Jde o historicky první projekt spolupráce mezi Českou republikou a Gruzií v oblasti vysokého školství. Tomáš Zábranský, vedoucí pro vědu a výzkum Centra adiktologie, zná situaci v Gruzii díky svému působení v rámci Rozvojového programu OSN a díky supervizi několika mezinárodních vědeckých výzkumů v oblasti Jižního Kavkazu: Gruzie zažila po kolapsu sovětského impéria turbulentní politický a ekonomický vývoj, jenž se odrazil ve výrazném vzestupu užívání nelegálních drog, a také v souvisejících negativních sociálních a zdravotních důsledcích typu rozpadu tradičních rodinných vazeb a zvýšené kriminality, nárůstu souvisejících nemocí a smrtelných předávkování. Česká republika se po roce 1989 nacházela v obdobné situaci na vzestup užívání nelegálních drog nebyl připraven systém služeb ani vzdělávání v oboru, který byl zaměřen převážně represivně a biopsychiatricky a zcela pomíjel mezioborovost jako předpoklad úspěšných intervencí. V průběhu posledních dvaceti let se však v ČR podařilo vybudovat efektivní systém služeb, díky kterému dosahujeme mimořádně nízké úrovně smrtelných předávkování a infekčních nemocí spojených s užíváním drog; česká protidrogová politika a její koordinace je vysoce oceňována na evropské i širší mezinárodní úrovni. V roce 2005 otevřela 1. lékařská fakulta UK v Praze v kontextu nových zemí EU unikátní obor adiktologie, který spojuje medicínský, sociální, psychologický i právní rozměr drogové problematiky do jednoho oboru s možností bakalářského, magisterského a postgraduálního studia. Právě o český model adiktologie a jeho možné převedení do podmínek místního systému vzdělávání a do systému péče o uživatele drog projevila zájem IB Euro-Caucasian University v gruzínském Tbilisi. Jedním z prvních konkrétních výstupů projektu bude uspořádání Letní školy adiktologie v Praze, během níž bude v létě 2010 prvních 13 gruzínských studentů budoucích vzdělavatelů v oboru získávat hlubší vhled do oboru adiktologie, manažerských a organizačních aspektů a dalších disciplín. (red)

6 Slavnostní předání přístrojů Moderní technika v hodnotě ,- Kč pomůže kriticky nemocným dětem. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze již řadu let spolupracuje s Občanským sdružením Život dětem, které pomáhá zajišťovat finanční prostředky na nákup zdravotnických přístrojů a techniky a to především pro Kliniku dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK. V uplynulých letech věnovalo Občanské sdružení Život dětem pro potřeby dětských pacientů VFN velké množství zdravotnických přístrojů. Za poslední tři roky jmenujme například: v roce moderních přístrojů pro umělou plicní ventilaci a infuzní techniku v roce Inkubátor Caleo a výhřevná lůžka Babytherm v roce přístroj pro mimotělní eliminační metody, monitor mozkových funkcí a přístroj k měření tkáňové oxygenace dětem Jednotce intenzivní a resuscitační péče z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK dne 8. června Inkubátor Giraffe Omnibed Jedná se unikátní kombinované zařízení spojující užitné vlastnosti inkubátoru a vyhřívaného lůžka, vysunutím víka inkubátoru jej lze změnit během několika sekund ve vyhřívané lůžko s radiačním zářičem. Přístroj umožňuje ošetřování těžce nemocných novorozenců a to včetně novorozenců s nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností (váhová kategorie g) vyžadujících intenzivní nebo resuscitační péči. V současnosti je to jeden z nejmodernějších inkubátorů, který splňuje nejnáročnější podmínky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál. Umožňuje nejen ošetřování pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci, ale i provádění eventuelních operačních zákroků. Jednoznačně Inkubátor Giraffe Omnibed jeden z předávaných přístrojů. V letošním roce předá Občanské sdružení Život dětem klinice přístroje v celkové hodnotě ,-Kč. Celková částka za zdravotnické přístroje a vybavení pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK již přesáhla 18,5 milionů Kč. V letošním roce předá Občanské sdružení Život dětem klinice přístroje v celkové hodnotě ,-Kč. Kriticky nemocným novorozencům s nízkou porodní hmotností, donošeným novorozencům, kojencům a dětem pomohou zachraňovat životy tři špičkové přístroje: Inkubátor Giraffe Omnibed, plicní transportní ventilátor Oxylog 3000 a Infant Flow nasální CPAP systém. Tyto přístroje slavnostně darovalo občanské sdružení se symbolickým názvem Život

7 přispěje k dalšímu zvýšení kvality péče a snížení novorozenecké úmrtnosti. Usnadnění obsluhy a údržby umožňuje pohodlný přístup ze tří stran. Součástí systému je i možnost připojení monitoru vitálních funkcí. Hodnota daru činí ,- Kč. Inkubátor Giraffe Omnibed byl zakoupen z výtěžku nedávného benefičního večera Bona Mente, který se uskutečnil k desátému jubilejnímu výročí o.s. Život dětem v Divadle Hybernia v Praze. Finanční prostředky byly získány dárcovskými SMS - laskavou veřejností a současně dary od sponzorujících společností, ke kterým patří: Alzasoft, a.s., Seznam.cz a.s., Glatzova & Co., v.o.s., Domatech Production, s.r.o., ACTIVA, spol. s.r.o., Eagle Golf, s.r.o.., Ing. Olga Marholová a Lucie Štěpánková. Transportní ventilátor Oxylog 3000 Dýchání je jedna ze základní životních funkcí. Pokud je dýchání dítěte nedostatečné, je třeba ho nahradit či podpořit umělou plicní ventilací. Během pobytu na jednotce intenzivní a resuscitační péče je dětský pacient připojen k ventilátoru, tedy přístroji pro umělou plicní ventilaci. Tyto ventilátory mohou funkci plic zcela nahradit nebo podle stavu pacienta jen podpořit. U dětí, kterým selhává dýchání, může docházet k mnoha dalším komplikacím. Často je třeba dítě transportovat na vyšetření na jiné pracoviště, např. k vyšetření CT (computerová tomografie), MRi (mangetická rezonance) nebo na operační sál. Dětský pacient se selhávajícím dýcháním potřebuje umělou plicní ventilaci samozřejmě i během transportu. Většina transportních ventilátorů je konstruována pro dospělé a není vhodná pro nejmenší děti. Je pak nutné měnit způsob umělé plicní ventilace a transport může být pro dítě i nepříjemný. Transportní ventilátor Oxylog 3000 plus je novou nadějí pro nemocné děti. Tento ventilátor splňuje přísná kritéria pro umělou plicní ventilaci dětí. Lze ho použít u dětí v kojeneckém věku i u dospívajících. Poskytuje dítěti téměř stejnou kvalitu ventilační podpory, jako klasický přístroj. Ředitelka sdružení Anna Strnadová prezentuje přístroj pro umělou plicní ventilaci dětí - Transportní ventilátor Oxylog Je vhodný pro transport ventilovaného pacienta na vyšetření, je možné ho použít při zajištění pacienta se selhávajícím dýcháním při převozu do zdravotnického zařízení. Jeho výhodou je i nízká hmotnost a snadná obsluha. Transportní ventilátor Oxylog 3000 plus je moderní přístroj, který významně zlepšuje komfort ventilovaných dětských i dospělých pacientů během nezbytných převozů. Transportní ventilátor Oxylog 3000 s příslušenstvím v hodnotě ,- Kč uhradila z převážné části společnost Agrofert Holding, a.s.. Nezbytné příslušenství uhradili laskaví lidé, ke kterým patří Mgr. Klára Bumbálková a další. Infannt Flow SiPAP Třetím předávaným přístrojem je přístroj Infannt Flow SiPAP v celkové hodnotě ,10 Kč, který je určen pro ventilační podporu spon-

8 tánně dýchajících novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností s projevy dechové nedostatečnosti. Přístroj má několik předností, pro které je nyní stále ve větším měřítku používán. Hlavním důvodem je neinvazivnost. Pacient, který je v dechové nedostatečnosti nemusí být intubován, tzn. není mu zavedena kanyla do průdušnice, ale požadovaný přetlak je aplikován přes nosní kanylky nebo přes nosní masku. Jeho použitím se snižuje riziko vzniku chronického plicního postižení. Speciální systém průtoku plynů umožňuje významné snížení dechové práce, což je pro novorozence velmi významné. Finanční prostředky na zakoupení přístroje pro ventilační podporu sdružení získalo ze společného charitativního projektu zaměstnanců společnosti Eurest, spol. s.r.o. Jedná se o krásný projekt, který JIP pomáhá již čtyři roky. (red) Rakovina prostaty prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Hlavním cílem tiskové konference na téma Rakovina prostaty přijít včas je důležité bylo přiblížit nové trendy v diagnostice a individualizaci léčby karcinomu prostaty. Tisková konference za účasti předních odborníků na léčbu rakoviny prostaty se konala po dvou letech fungování projektu Europa Uomo v České republice. Byl také záměrně zvolen termín před zahájením období dovolených, tedy časem, kdy lidé mají více prostoru věnovat se sami sobě a svému zdraví. Rakovina prostaty Rakovina prostaty je druhým nejčetnějším nádorem v mužské populaci a třetí nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění v mužské populaci západní Evropy. V České republice je v posledních letech diagnostikováno každoročně asi nových karcinomů prostaty a kolem mužů na něj umírá. Očekává se stále prodlužování délky života mužů a tím také zvýšený výskyt rakoviny prostaty. Z tohoto důvodu rakovina prostaty představuje závažný zdravotní a společenský problém. Dříve než se do klinické praxe počátkem 90. let zavedlo testování PSA (PSA Test) většina onemocnění byla zachycena v pokročilém či metastatickém stádiu. Rakovina prostaty má široké spektrum agresivity od indolentního, až po rychle postupující onemocnění, které vede k předčasnému úmrtí. I přes zlepšení v detekci, diagnostice a léčbě rakoviny prostaty roste význam zvyšování kvality života nemocných, protože léčba karcinomu prostaty je často spojena s vedlejšími účinky jako jsou erektilní dysfunkce, inkontinence, ztráta kostní hmoty či kardiovaskulární vedlejší účinky. Proto je hlavní výzvou s ohledem na budoucnost nejen včasná detekce karcinomu prostaty, ale i jasné odlišení pacientů s progresivním onemocněním vyžadujícím agresivní léčbu a pacientů s včas zachyceným pomalu rostoucím nádorem. Individualizace přístupu k léčbě pacientů s karcinomem prostaty zohledňuje fakta jakými jsou: věk, celkový zdravotní stav, stadium onemocnění, předpoklad progrese onemocnění, efektivitu léčby, komplikace a nežádoucí účinky léčby a v neposlední řadě kvalitu života nemocných s rakovinou prostaty. Epidemiologie Incidence rakoviny prostaty se pohybuje v rozmezí na osob za rok a je vyšší v západní Evropě, kde je PSA testování více rozšířeno a nižší ve východní Evropě. V období sledujeme v západní Evropě a na severoamerickém kontinentu mírný pokles úmrtí, s tím jak se zlepšuje včasná diagnostika a nové přístupy v léčbě zejména v chirurgii, radioterapii a hormonální terapii (tzv. androgenní blokádě).

9 Rizikové faktory Doposud byly prokázány tyto tři rizikové faktory: postupující věk, etnická příslušnost a rodinná anamnéza výskytu rakoviny. Dále se diskutuje význam rizikových faktorů jako jsou androgeny, strava, fyzická aktivita, sexuální faktory, záněty a obezita. Jejich význam u karcinomu prostaty je však stále nejasný. Věk Rakovina prostaty postihuje typicky muže staršího věku. Incidence i úmrtnost exponenciálně roste po 50. roku věku, počet postižených se s věkem zvyšuje a průměrný věk se nyní pohybuje mezi lety. Část z nich je v produktivním věku a vede aktivní život. V časném stadiu je rakovina prostaty často bez příznaků. Mezi příznaky pozdějšího stádia jsou: obstrukce močových cest a příznaky provázející vzdálené šíření nádoru (bolesti v kostech apod.). I když názory na screening rakoviny prostaty se liší, muži by se měli o tuto problematiku aktivně zajímat již po 40. roku věku. Velmi významnou roli zde může sehrát žena (partnerka, sestra, dcera, vnučka...), které na muži záleží, a která v životě mužů často je blízkou aktivní bytostí. Za hlavní nástroje určení tzv. stagingu nádoru se považuje hlavně Gleason skore, TNM klasifikace a často i řada nomogramů (kupř. Partinovy nomogramy apod). Diagnostika karcinomu prostaty Velký význam (podobně jakou u žen a rakoviny prsu) má dostatečná informovanost pacientů a systém preventivních prohlídek, které na toto onemocnění mohou upozornit včas a zvyšuje se tím naděje na úspěšnou léčbu. V případě karcinomu prostaty se k diagnostice jako základ používá vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) z krve a vyšetření prostaty pohmatem přes konečník (per rektum) toto vyšetření může zajistit jak praktický lékař, internista, tak urolog. Tato vyšetření jsou nebolestivá a nevyžadují žádnou speciální přípravu. V případě podezření na karcinom prostaty a při nutnosti dalších vyšetření pacient podstoupí zobrazení prostaty ultrazvukem přes konečník, biopsii prostaty (odběr vzorků tkáně prostaty), k těmto vyšetřením doporučí pacienta jeho ošetřující odborný lékař urolog. Další používané vyšetřovací metody jsou např. počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance, příp. scintigrafie. Včasné vyšetření hladiny PSA a prostaty pohmatem odhaluje až 90% nádorů prostaty v příznivém stadiu s možností radikální léčby. Rozlišujeme karcinom prostaty lokalizovaný na prostatu, lokálně pokročilý (za hranice prostaty) a generalizovaný (již s metastázami). Léčebné alternativy U lokalizovaného karcinomu prostaty, tedy nálezu ohraničeného na prostatu, se jedná o včas zachycené onemocnění a je zde jednoznačně na místě aktivní léčebný přístup umožňující vyléčení pacienta, a proto je indikována radikální terapie buď operační nebo radiační, kde přichází v úvahu zevní ozáření nebo vkládání zářiče přímo do tkáně prostaty (brachyterapie). Jako pozdní záchyt rakoviny prostaty označujeme stavy, kdy v době stanovení diagnózy již nemůžeme počítat s vyléčením onemocnění ale jen se zlepšením lokálního nálezu i celkového stavu včetně odstranění bolestí, prodloužením intervalu bez komplikací vč. oddálení doby do vzniku metastáz. Mluvíme o pozdním záchytu, ne však proto, že by pacient zanedbal nějaké varovné příznaky ty totiž prakticky v drtivé většině případů u rakoviny prostaty chybějí ale proto, že v době stanovení diagnózy se již jedná o lokálně pokročilý (za hranice kapsuly prostaty) prorůstající nádor nebo o nádor již dokonce generalizovaný (tedy již s metastázami do jiných orgánů nejčastěji mízní uzliny, kosti, plíce, játra). V případě pokročilého onemocnění je metodou volby kombinace hormonální léčby a radioterapie nebo pouze hormonální léčba spočívající v blokádě mužského hormonu testosteronu (tzv. androgenní blokáda). Blokáda testosteronu způ-

10 sobuje i některé nepříznivé jevy jako například úbytek svalové hmoty, růstu tukové tkáně, nebo snížení kostní denzity, může se objevit snížená výkonnost či sklon k depresím, snižuje se libido a kvalita erekce. Tyto důsledky lze příznivě ovlivnit farmakologicky jen do určité míry. Tam kde hormonální léčba selže je dnes k dispozici již účinná (i když limitovaně) chemoterapie, umíme pomocí léků snížit výskyt kostního postižení a oddálit vznik jejích negativních důsledků. Každopádně se vyplatí začít léčit každého pacienta i ve fázi tzv. pozdního záchytu, resp. v pokročilém stádiu onemocnění rakoviny prostaty, neboť je k dispozici léčba, která zásadně pacientům zlepší kvalitu jejich života, i když jim již nemůže přinést kompletní vyléčení nebo prodloužení života. Problematika karcinomu prostaty je složitá a vyžaduje multidisciplinární spolupráci mezi urologem, praktickým lékařem, patologem a onkologem. Během celé léčby je kladen důraz na kvalitu života nemocných. Europa Uomo Projekt Europa Uomo CZ (více na je součástí celoevropské ligy boje proti rakovině prostaty. EuropaUomo (více na 10 je pacientskou organizací, která se snaží o totéž pro laickou veřejnost, zprostředkovat výměnu informací mezi samotnými pacienty a jejich blízkými. Po dvou letech fungování projektu Europa Uomo se povedlo zprovoznit stále se rozvíjející webovou stránku s řadou informací a údajů, včetně vystoupení samotných pacientů. Ke sdružení přistupuje stále více zájemců, byla zprovozněna on-line poradna, kde je zodpovězen jakýkoliv dotaz, který je položen k tomuto tématu. Jsou doporučena centra, která se léčbou zabývají, uskutečnila se propagace akce pod záštitou Evropské urologické asociace Urology Week v roce V letošním roce byly vytvořeny informační plakáty, které jsou vyvěšeny v urologických centrech a dále se připravují informační materiály do čekáren ordinací urologů a praktických lékařů. Benigní hyperplázie prostaty MUDr. Vít Vachalovský, Urologická klinika VFN a 1. LF UK Definice benigní hyperplázie prostaty (BHP) je především patologicko-anatomická. Jde o nezhoubné zvětšení prostaty na podkladě zmnožení především stromálních buněk, má výraznou závislost na věku nemocného a předpokládá přítomnost mužského hormonu dihydrotestosteronu v buňkách prostaty. BHP nemusí vždy působit klinické (mikční) obtíže a naopak přítomnost samotných příznaků nemusí znamenat přítomnost BHP. Pro klinické příznaky je užíván obecný název BOO (bladder outlet obstruction) nebo poněkud širší LUTS (lower urinary tract syndrom). Celkový výskyt v populaci (prevalence) je zhruba 250/1000, přičemž v 5. dekádě je 138/1000, v 6. dekádě 237/1000, v 7. dekádě 430/1000, v 8. dekádě 400/1000.

11 Nejčastějšími projevy BHP jsou obtíže s močením. V mezinárodním dotazníku mikčních obtíží (I-PSS) jsou obtíže rozděleny na iritativní (časté denní a noční močení, náhlé nucení na močení) a obstrukční (pocit neúplného vyprázdnění, přerušované močení, slabý proud, nutnost tlačit při močení). Vznik BHP je podmíněn kromě pokročilého věku též přítomností funkčních varlat v prenatálním vývoji, v pubertě a částečně i po pubertě. Vlastní přímý vliv na vznik BHP má mužský hormon testosteron. Diagnostika: 1. Vyšetření konečníkem (per rectum): je základním klinickým vyšetřením. Normální nezvětšená prostata je velikosti kaštanu (3x2cm), je hladká, symetrická, elastická, ohraničená, nebolestivá, a sliznice rekta je posunlivá. 2. Ultrazvukové (ultrasonografické) vyšetření: lze provést transabdominálně (přes břicho) nebo transrektálně (přes konečník). Je vhodné k posouzení objemu prostaty, echotextury tkáně a diferenciaci případné rakoviny prostaty. Slouží i k provedení cíleného odběru vzorků prostaty při podezření na rakovinu a k posouzení vztahu ložiskových změn k pouzdru prostaty, semenným váčkům a konečníku. Při ultrasonografii prostaty vyšetřujeme vždy i močový měchýř a horní močové cesty. 3. BHP a prostatický specifický antigen (PSA): PSA je glykoprotein produkovaný epiteliálními buňkami prostaty. Používá se jako sérový screeningový marker (indikátor) karcinomu prostaty. U BHP je sérová hodnota zpravidla nižší než 3ng/ml, neplatí to však absolutně! Sérová hladina PSA stoupá i s věkem, při zánětlivých procesech prostaty a bezprostředně po vyšetření konečníkem. Při zvýšené hladině PSA stanovujeme kromě celkového PSA (t-psa) i volné PSA (f-psa). Poměr f a t-psa pak upřesní případné podezření na karcinom prostaty. 4. Urodynamické vyšetření: vnáší do problematiky BHP především funkční hledisko a zkoumá koordinaci jímací a vyprazdňovací schopnosti močového měchýře. Patří již ke speciálnímu vyšetření, které nemusí být rutinně provedeno. 5. Cystoskopie: slouží v diferenciální diagnostice (nádor močového měchýře, kámen v močovém měchýři, výchlipka močového měchýře aj.) 6. Rtg vyšetření (vylučovací urografie - IVU a CT): rovněž slouží v diferenciální diagnostice. Diferenciální diagnóza (stavy, které je nutno vyloučit při stanovení diagnózy BHP): 1. Rakovina prostaty: k rozlišení slouží vyšetření sérového PSA, vyšetření konečníkem, transrektální ultrasonografie (sondou zavedenou v konečníku) a odběr vzorků z prostaty. 2. Chronický zánět prostaty: podobné příznaky jako u BHP, ale vyskytuje se spíše u mladších mužů. Při vyšetření konečníkem je prostata citlivá a v prostatickém sekretu a ejakulátu nacházíme zánětlivé elementy. 3. Cystolitiáza (kámen močového měchýře): přítomna mikroskopická, popřípadě makroskopická hematurie (krev v moči), většinou doprovází obstrukci ve vývodných močových cestách. K jejímu průkazu slouží ultrasonografie, případně cystoskopie. 4. Nádory močového měchýře: často doprovázené mikroskopickou nebo makroskopickou hematurií, k diagnóze slouží cytologické vyšetření moči, ultrasonografie, případně rtg, ale především cystoskopie. Transuretrální prostatektomie 11

12 5. Striktury (zúženiny) močové trubice: obdobné příznaky, opíráme se o anamnézu (úraz močové trubice, předchozí cévkování, záněty močové trubice). Uretrocystografie (rtg vyšetření) situaci objasní. 6. Dysfunkce močového měchýře: při neurologických onemocněních, při cukrovce a podobně. Léčba: 1. Chirurgická léčba: transvezikální prostatektomie (operace přes močový měchýř řezem v podbřišku): v operativě BHP zaujímá asi %, indikována je u prostat nad 60 až 100g hmotnosti a tam, kde současně provádíme i jiný výkon na močovém měchýři. transuretrální resekce prostaty (TURP, TUPE): jde o operaci přes močovou trubici a je nejčastěji prováděnou operací u mužů nad 50 let věku. Je prováděna dvouplášťovým endoresektoskopem. Výkon spočívá v postupné resekci jednotlivých řízků prostatické tkáně za průběžné koagulace krvácejících cév. Na konci resekce jsou vypláchnuty všechny resektáty prostaty a odeslány na histologické vyšetření. transuretrální incize (protětí) prostaty (TUIP): je indikována u malých fibrosklerotických prostat u mladých jedinců nebo u vysoce rizikových pacientů (velmi krátký operační zákrok). 2. Alternativní léčba BHP léčba medikamentózní: a) Alfablokátory: způsobují relaxaci hladké svaloviny prostaty a tím zmenšení výtokové překážky. Patří mezi ně: alfuzosin, terazosin, doxazosin a tamsulosin. Jejich efekt se projeví již za 24 hodin po podání. Vedlejším účinkem alfablokátorů může být hypotenze (snížení krevního tlaku), zejména u starších lidí. b) Inhibitory 5-alfa-reduktázy: zabraňují přeměně testosteronu v dihydrotestosteron a tím zmenšují hmotnost 12 prostaty a jí způsobenou obstrukci. Jsou vhodné u větších BHP a jejich plného efektu je dosaženo zhruba za 6 měsíců. Lze je s výhodou kombinovat s alfablokátory. K vedlejším účinkům patří vznik gynekomastie (růst prsů) a porucha erekce. c) Fytopreparáty: pocházejí z extraktů rostlin vyskytujících se v přírodě. Mají příznivý vliv na mikční obtíže nemocných, přesný mechanismus jejich účinku se však nepodařilo prokázat. Odlišit jejich účinek od placeba je obtížné. hypertermie a termoterapie (TUMT) Hypertermie: definována jako lokální aplikace tepelné energie do tkáně prostaty, zahřívá se v rozmezí 42 až 45 st.c. Metoda se vzhledem k minimální účinnosti již nepoužívá. Termoterapií rozumíme aplikaci tepelné energie nad 45 st.c, kdy dochází ke strukturálnímu poškození buněčných proteinů. terapie vysokofrekvenčními vlnami (TUNA - transurethral needle ablation): využívá k dodání tepelné energie do tkáně prostaty nízkofrekvenční rádiové vlnění (490 khz). Výkon lze provést ambulantně v lokální anestézii. ultrazvuková terapie (High-Intenzity Focused Ultrasound, HIFU): účinek ultrazvukového vlnění na tkáň prostaty je mechanický a termický. lasery v léčbě BHP V současnosti je nejpoužívanějším Nd: YAG laser. Účinek laseru na prostatu je koagulace a vaporizace (odpaření) tkáně. Z používaných technik jde o TULIP (transurethral ultrasound-guided laser induced prostatectomy), VLAP (visual laser-assisted prostatectomy) a ELAP (endoscopic laser ablation of the prostate), všechny využívají Nd:YAG laseru. Z dalších technik jde o Ho:LRP (holmium lobe resection of the prostate) a ILC (interstitial laser coagulation), používající Nd:YAG a diodový laser.

13 Nejnovější nadějnou alternativou je fotoselektivní vaporizace green light laserem. Užívá Nd:YAG laser vyzařující paprsek s vlnovou délkou shodnou s vlnovou délkou zeleného světla. Hlavní výhody green laseru: šetrnost zákroku, nulové krevní ztráty, minimální doba ponechání cévky a krátká doba hospitalizace. Nevýhody: vysoká pořizovací cena přístroje a vysoké provozní náklady výkonu. Průběh a prognóza BHP: prognóza je v současné době výborná, na BHP se dnes již neumírá, vzácně se dnes setkáme s neléčeným stavem se vznikem oboustranné hydronefrózy (rozšíření dutého systému ledvin a s chronickým selháním ledvin při chronické zástavě moče). Medikamentózní léčba BHP má velmi dobré dlouhodobé výsledky. Po jejím selhání přichází nejčastěji chirurgická léčba. Peroperační a bezprostředně pooperační mortalita jsou na velmi nízké úrovni. Záněty močového měchýře MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU, Urologická klinika VFN a 1. LF UK Jedna z nejvhodnějších definic označuje infekci močových cest (IMC) jako průnik mikroorganismu do močových cest. Po infekcích dýchacích cest se jedná se o druhou nejčastější skupinu infekcí. V průběhu života prodělá minimálně jednu IMC 40% žen a 12% mužů. Mezi původci zcela dominují bakterie. Více než 75-85% všech komunitních infekcí způsobuje Escherichia coli, dalších 5-15% způsobuje Staphylococcus saprophyticus a ostatní bakterie jsou zastoupeny výrazně méně. Bakteriurie je přítomnost bakterií v moči, pyurie je označení pro přítomnost více než 10 leukocytů při mikroskopii. V závislosti na způsobu odběru moče, klinických projevech a množství bakterií je bakteriurie označovaná jako signifikantní nebo nesignifikantní. Pokud nejsou s bakteriurií spojeny žádné klinické příznaky, je označovaná jako asymptomatická. Rozdělení: klasifikací IMC je celá řada. K základním patří rozdělení na akutní a chronické IMC nebo na infekce horních a dolních močových cest. Označení komplikovaná infekce se používá, pokud je přítomna funkční nebo anatomická odchylka močových cest nebo faktory zvyšující riziko selhání léčby nebo rozvoje komplikací. Z mnoha lze uvést překážky v močových cestách (např. konkrementy močovodu či močového měchýře nebo benigní hyperplázie prostaty) případně diabetes mellitus. Termín recidiva je označení pro zcela novou infekci po předchozím prokazatelném eradikování původce. Recidivující IMC znamená 3 a více epizod v průběhu 12 měsíců. Klasifikace z pohledu symptomů definuje uretritidu, cystitidu, pyelonefritidu, absces ledviny, u mužů pak také prostatitidu či absces prostaty. Ve velmi specifických případech se používá termín ureteritida. Zánět močovodu je ale zcela raritní. Každý z uvedených klinických projevů může mít různé další přívlastky a různou etiologii. Přesto, že projevy bývají relativně charakteristické, nikdy nesmíme podcenit nutnost diferenciální diagnostiky. Akutní cystitida projevy a léčba Akutní zánět močového měchýře (cystitida) je nejčastější IMC. Typicky postihuje sexuálně aktivní ženy. Její pravděpodobnost mírně narůstá s věkem. Typicky vzniká ascendentní cestou, tj. průnikem z oblasti zevního genitálu. Obvykle se jedná o infekce nekomplikované. Po první epizodě IMC má v průběhu jednoho roku alespoň jednu recidivu 25-50% žen a 3-5% trpí opakovanými infekcemi dlouhodobě. K rizikovým faktorům pro vznik IMC patří především frekvence pohlavního styku. Z dalších rizik lze zmínit například výskyt první epizody IMC ve věku pod 15 let, používání spermicidních antikoncepčních přípravků, cukrovku, vysoké postmikční reziduum, období 13

14 menopauzy (souvislost s poklesem estrogenů) a přítomnost poklesu močového měchýře (tzv. cystokély). S výskytem IMC nijak nesouvisí kvalita hygienických návyků nebo směr otírání zevního genitálu po vymočení. U mužů je výskyt IMC výrazně ovlivněn obstrukčními uropatiemi především již zmíněnou benigní hyperplázií prostaty. K projevům akutní cystitidy může patřit obecně obtížnější pocit močení (dysurie), bolestivé močení (algiurie), pálení (strangurie) při močení nebo při jeho dokončování, dále pak zvýšená frekvence močení nebo pocit častého nucení na močení (někdy i velmi výrazný). Současně mohou být přítomny bolesti v podbřišku nebo lokalizované do zevního genitálu. Teplota je obvykle v normě nebo jen velmi mírně zvýšená. Moč může zapáchat. Viditelná přítomnost krve v moči může být až ve 40%. Teploty přes 38 C obvykle signalizují silně probíhající zánět nebo počínající postižení ledvin. Symptomy mohou být netypické, pokud je vysokým cíleným příjmem tekutin navozena vysoká diuréza nebo při recidivách. Při klinickém 14 vyšetření může být zjištěna pohmatová citlivost nad stydkou sponou. Některé ženy mohou mít vaginální výtok, zde pak ale je problém v rozlišení toho, zda příznaky znamenají IMC nebo vaginální infekci. Vyšetření moče v ordinaci se provádí detekčními papírky (možný je záchyt leukocytů, nitritů, krve nebo jejich kombinace) nebo mikroskopicky (detekce leukocytů). Při správné technice odběru moče je také poměrně spolehlivé laboratorní vyšetření sedimentu. Při první epizodě IMC není obvykle nutné kultivaci moče provádět. Ta je naopak potřebná, pokud je zvolená léčba neúčinná, při recidivách nebo při diagnostické nejistotě. Pacienty/-tky je vždy nutno předem poučit o správné technice odběru středního proudu moče, protože tím lze zabránit kontaminaci a následně obtížně interpretovatelným nebo nesprávným výsledkům. Pro stanovení správné diagnózy je obvykle dostačující kombinace typické anamnézy, fyzikálního vyšetření a močového nálezu. Při horečnatém průběhu nebo při přítomnosti komplikujících faktorů je na místě ultrazvukové vyšetření močových cest. Případná další vyšetření mohou být zvolena podle závažnosti nebo nejasnosti situace. Léčba nekomplikované akutní cystitidy spočívá v režimových opatřeních a antimikrobiální terapii. Tu může mimo urologa zajistit i praktický lékař nebo například internista. Nejvhodnějšími antibiotiky pro léčbu první volby jsou kotrimoxazol a nitrofurantoin, v indikovaných případech například norfloxacin. U těhotných žen je nejčastěji používán cefalexin nebo cefuroxim axetil. Obvyklá délka léčby je 3-5 dní. Režimová opatření spočívající v dostatečném příjmu nedráždivých tekutin (zejména bez obsahu kofeinu) v množství 2-2,5 litru za den. Podle závažnosti příznaků dále můžeme indikovat relativní klidový režim bez větší fyzické aktivity, případně krátkodobou pracovní neschopnost. Při plném vymizení klinických projevů po léčbě není kontrolní kultivace potřebná.

15 Prevence a opatření při opakovaných infekcích Obecná prevence IMC spočívá ve snížení rizika prochladnutí a průběžném dostatečném příjmu tekutin vedoucím k dostatečnému výdeji moče. V prevenci recidivujících IMC se nejčastěji uplatňují přípravky s obsahem brusinek nebo D-manózy, které blokují receptory bakterií a snižují tak pravděpodobnost jejich uchycení ke stěně močového měchýře. Je také možné využít přípravky ke zvýšení specifické imunity dolních močových cest. Tyto preparáty obsahují bakteriální lyzáty a mohou být jednosložkové (Uro-Vaxom ) nebo vícesložkové (NefrovaxinHP, Urivac ), případně lze zajistit přípravu autovakcíny. Pokud tato opatření selhávají, je na místě dlouhodobé (měsíce až roky) průběžné užívání nízké dávky antibiotika na noc. Nejčastěji jsou používány nitrofurantoin mg nebo kotrimoxazol 240 mg, u těhotných pak cefalexin 125 mg nebo cefuroxim axetil 125 mg. Při opakování IMC je vždy nutné odborné vyšetření urologem k vyloučení anatomické nebo funkční příčiny takového stavu. U každého zánětu močového měchýře existuje určité riziko rozšíření infekce na horní močové cesty se vznikem akutní pyelonefritidy. Větší riziko je v případech dlouhodobého odkládání návštěvy u lékaře nebo u příliš dlouho trvající samoléčby různými rostlinnými přípravky. 3. praktické uplatnění diety ve stravování pacienta a omezení vzniku akutních a pozdních komplikací diabetu 4. compliance Oficiálně se dělí diabetes mellitus na 1. a 2. typu, ale co diabetik to individualita. Před edukací pacienta se musím seznámit s jeho anamnézou, jaké má diabetik další onemocnění, zda se jedná o nově zjištěného diabetika a nebo se již rozvinuly pozdní komplikace diabetu, jaký je jeho BMI. Určitě mne zajímá, jak se pacient léčí zda bude stačit jen dieta, jestli užívá PAD (perorální antidiabetikum) a nebo si píchá inzulín a kolikrát denně a jaký typ inzulínu. Na III. interní kliniku na oddělení D3 chodí pacienti na zavedení inzulínové pumpy. Také je dobré znát z hlediska dlouhodobé kompenzace HbA1c (glykovaný hemoglobin) pacienta. Diabetická dieta musí reagovat na glykemické profily pacienta. Diabetici jsou jako ostatní pacienti, štíhlí a nebo obézní a na to vše musí reagovat rozpis diabetické diety. Diabetickou dietu s určeným množstvím sacharidů pacientovi naordinuje lékař a měla by splňovat zásady racionální výživy. Energetický obsah přizpůsobíme výdeji energie a hmotnosti pacienta. Poměr živin je stejný jako v racionální výživě: sacharidy 50 55% tuky 25 30% bílkoviny % cholesterol do 300 mg vláknina 30 40g. Edukace diabetiků Alena Bretšnajdrová, Oddělení nutričních terapeutek VFN v Praze Ve svém článku se zaměřím na problematiku edukace diabetiků o stravování, kterou provádím na III. interní klinice VFN a 1. LF UK. Cíl edukace: 1. seznámení se anamnézou pacienta 2. seznámení pacienta s diabetickou dietou 15

16 Pestrou stravou zajistíme dostatek minerálů a vitamínů. Důležitý je dostatečný příjem tekutin cca 2 l / den. Každý nově zjištěný diabetik a diabetici, u nichž je nutná úprava glykémií nebo pokles hmotnosti, dostanou rámcový jídelníček, kde je uvedena doporučená dieta. Podle doporučení České diabetické společnosti jsou základní diabetické diety s množstvím sacharidů na 175g, 225g, 275g, 325g. Pro obézní pacienty je vhodná redukční dieta s nižším obsahem energie i sacharidů. Edukace o dietě musí být přizpůsobena intelektuálním schopnostem pacienta, někdy u pacientů II. typu na dietě ve vyšším věku stačí pouze vysvětlit, kterým potravinám se vyhýbat. Takového pacienta by příliš složitý rozpis jídelníčku vylekal a stejně by ho nedodržoval. V rámcovém jídelníčku je denní přísun energie i sacharidů pravidelně rozdělen do 3 6 jídel denně, aby organismus mohl vše zpracovat a pacient nebyl ohrožen hypoglykémií nebo hyperglykémií. Podle jídelníčku musím pacientovi vysvětlit záměny jednotlivých jídel při zachování doporučené energie i sacharidů. Pacienty musím seznámit s množstvím a složením sacharidů v potravinách a na to používáme výměnné tabulky nebo tabulky s glykemickým indexem. Podle dalších diagnóz pacienta musím sestavit jídelníček, třeba na šetřící dietu, dietu s omezením tuků, dietu s omezením bílkovin, dietu s omezením draslíku nebo vápníku, dietu s vyloučením některých alergenů mléka, lepku, některých druhů ovoce, zeleniny apod. Compliance je nádherné slovo a bylo by krásné, aby každý, nejenom diabetik, dodržoval doporučený režim - dietu, přiměřenou fyzickou aktivitu a tím předcházel pozdním komplikacím diabetu nebo neustálému zvyšování hmotnosti. Mám vyzkoušené, že někdy když pacient popírá své onemocnění, je dobré zapojit i další členy rodiny, aby ho podpořili. Pacient bude lépe dodržovat dietní doporučení, když jídelníček přizpůsobíme jeho stravovacím zvyklostem. 16 Nutriční screening Zuzana Ráčková, Oddělení nutričních terapeutů, pracoviště IV. interní klinika VFN a 1. LF UK Výběr rizikových nemocných k nutriční podpoře nutriční screening Malnutrice postihuje více orgánových systémů, jedná se o komplexní problém, a proto ji nelze diagnostikovat pouze jednou vyšetřovací metodou. Diagnostika má být prováděna několika metodami. Provádí ji nutriční terapeuti a zjištěné údaje zaznamenávají do nutričních protokolů, zdravotní sestry do záznamů o ošetřovatelské péči. Mechanismy, které mohou vést k malnutrici jsou například nedostatečný a nevyvážený příjem potravy, zvýšené ztráty živin, poruchy vstřebávání živin, porucha trávení a zvýšená energetická potřeba. Riziko malnutrice může být vyhledáváno různými metodami - anamnézou, laboratorním a fyzikálním vyšetřením, antropometrickým měřením a různými speciálními metodami. Využitím všech těchto metod je snadné komplexní vyhodnocení stavu výživy nemocného. Diagnostika malnutrice a nutriční podpora by měla být zajištěna ve všech zdravotnických zařízeních. Spočívá v diferencovaném přístupu k aplikaci výživy podle předem stanovených potřeb nemocných. Podvýživa je závažný rizikový faktor vedoucí ke vzniku zdravotních komplikací. Pro vyhledávání osob s rizikem rozvoje komplikací malnutrice lze použít screeningové dotazníky. V případě pozitivního výsledku je třeba ve spolupráci s nutričním terapeutem stanovit nutriční plán. S každým takto vytipovaným pacientem se seznámí nutriční terapeutka, která získá informace o pacientových stravovacích zvyklostech, soběstačnosti při jídle, stavu chrupu, chuti k jídlu, dietnímu omezení, dysfagii (potíže při polykání), dyspepsii (poruchy trávení), nutriční podporu

17 Tento podrobný screening získávají lékaři nebo zdravotní sestry. Každá část tohoto screeningu je bodově ohodnocená. Pokud screening pacienta byl roven nebo překročil 3 body zařazuje se pacient do nutričního plánu, který sestavuje nutriční terapeutka. Zde se zaznamenává týdně hmotnost pacienta, denně otoky, dieta, sipping, enterální sondy, parenterální výživa, množství přijaté potravy. Pokud množství potravy pacienta nedosáhne 75% celkové kalorické hodnoty, zaznamenává se nemocniční nebo individuální příčina, zapíší se opatření, která byla učiněna. V průběhu zavádění Nutricional Risk Screening (screening rizika komplikací malnutrice) NRS 2002 na IV. interní klinice VFN a 1. LF UK jsme provedli screening ve dvou fázích v letech (normo nebo hyperkalorická) a potom sestaví individuální jídelní lístek. Podle potřeby může navrhnout sipping (tekutá enterální výživa). O invazivnější nutriční podpoře po upozornění nutriční terapeutky rozhoduje lékař. Nutriční plán vytvořený pro účely IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK je součástí chorobopisu pacienta a zakládá se u všech pacientů (rizikových, malnutričních i nerizikových). U pacientů rizikových a malnutričních se provádí denní záznam aktuálního stavu pacienta. U nerizikových pacientů se týdně přezkoumává zdravotní stav, nedošlo-li u některého ke zhoršení, čímž by se zařadil do denního sledování. Podrobný screening by měl obsahovat: Body mass index /BMI/ Úbytek tělesné hmotnosti v posledních 3 měsících Aktuální příjem potravy před přijetím Závažnost onemocnění Věk pacienta Malnutrice postihuje více orgánových systémů, jedná se o komplexní problém, a proto ji nelze diagnostikovat pouze jednou vyšetřovací metodou. V první fázi na jaře 2004 se prováděl pouze screening bez nutriční intervence. Na jaře v roce 2005 proběhla druhá fáze screeningu, která byla doplněna nutriční intervencí s monitorováním výskytu komplikací v průběhu hospitalizace. Bylo monitorováno celkem 295 pacientů, z toho 164 žen (56%) a 131 mužů (44%) průměrný věk 68 let průměrný BMI 25,2 rizikových pacientů 133 (45%) nerizikových pacientů 162 (55%) Od této doby se na IV. interní klinice provádí u všech přijatých pacientů předběžný nutriční screening, který je součástí ošetřovatelské dokumentace. Pomocí několika jednoduchých otázek můžeme pacienty rozdělit do dvou skupin a cílit tak péči na pacienty, kteří mají více komplikací. 17

18 Stapro chystá oslavy při příležitosti dovršení 20 let od založení společnosti 18 Již 20 let v oblasti IT podporujeme české a slovenské zdravotnictví Společnost STAPRO s.r.o. letos slaví 20 let od jejího založení v roce Cílem společnosti je, aby zákazníci, partneři i zaměstnanci vnímali STAPRO jako profesionální, vstřícnou a dobře organizovanou firmu, která je pro ně dlouholetým stabilním partnerem a aby informační systémy, vyvíjené, implementované a servisované naší firmou, byly oporou chodu velké části českých a slovenských nemocnic. U příležitosti završení dvacetiletého působení na trhu ICT bychom rádi poděkovali všem našim zákazníkům i partnerům. U příležitosti završení dvacetiletého působení na trhu ICT a zdravotnické techniky bude pořádána oslava pro zákazníky a partnery firmy, která se chystá na 16. září 2010 na Kunětické hoře. Konference INMED, Informační systémy nástroj efektivního zdravotnictví Ve dnech 25. a 26. listopadu 2010 proběhne v prostorách Domu hudby v Pardubicích jubilejní desátý ročník konference INMED. Organizátor společnost Stapro se opět snaží navázat na úspěšnou tradici setkání odborníků z oblasti zdravotnické informatiky. Na konferenci jsou diskutovány aktuální problémy z oblasti zdravotnictví. Na programu letošního ročníku budou 4 bloky přednášek a jejich témata jsou následující: Aktuální trendy v krajském zdravotnictví Bezpečí pacienta Efektivní řízení ve zdravotnictví Využití dotací k financování poskytovatelů zdravotní péče Spoluorganizátory konference jsou tradičně Univerzita Pardubice a město Pardubice. Více informací o konferenci, program konference a on-line přihlašovací formulář je k dispozici na Stapro - spolupráce v oblasti logistiky Oblast logistiky ve zdravotnických zařízeních a regionálních celcích je jednou z našich prioritních oblastí do budoucích let. Vzhledem k úspěšné dosavadní spolupráci se společností Economy.cz, vlastníkem a provozovatelem portálu AllyTrade, jsme se rozhodli posunout spolupráci k hlubší integraci našich řešení a služeb. V rámci této nové fáze spolupráce dojde v následujících obdobích k mnohem těsnější vzájemné integraci vývoje a podpory našich produktů. Zároveň dojde k větší personální integraci našich týmů a konsolidaci obchodních aktivit pod záštitou Stapro

19 v oblastech souvisejících s vnitřními logistickými procesy zdravotnických zařízení. Věříme, že tyto kroky povedou k jednodušším cestám jak pomoci našim zákazníkům s podporou a zrychlením logistických procesů. Zcela jistě tento vznikající balík integrovaných produktů a konzultací vytvoří možnost významných ekonomických přínosů a zvýšení bezpečí pacientů. Stapro a jeho novinky z úseku zdravotnické techniky Vsoučasné době rozšiřuje náš úsek zdravotnické techniky řadu ultrazvukových přístrojů značky Mindray a uvádí na trh barevný notebookový ultrazvuk prémiové kvality M7. Jedná se o přístroj plně digitální s barevným PW doplerem v B/M/modu, volitelně i CW, Anatomic M,4D, TDI. Softwarové vylepšení iclear, ibeam, itouch přispívá k inteligentní optimalizaci obrazu, redukuje šum a zvyšuje ostrost. Mobilitu ultrazvukového přístroje M7 zaručuje nejen 6,5 kg váhy, ale i možnost umístění na pojízdný vozík, obsluha je jednodušší i díky softwaru v českém jazyce. Ultrazvuk je vhodný do všech lékařských oborů - porodnictví, gynekologie, kardio, cévní a dalších. Návratnost systému FUKUDA DENSHI je tedy do jednoho roku! Další novinkou je vylepšení telemetrického monitorovacího systému FUKUDA DENSHI - monitoringu vitálních funkcí u chodících pacientů. Jedná se o možnost sledování EKG, SpO2 a NIBP na každém vysílači. Japonský systém firmy FUKUDA DENSHI umožňuje monitorování až 16 pacientů na jedné centrále. Centrální monitory dodáváme v češtině, s 15 nebo 19 LCD monitorem. Při telemetrickém monitorování lze získat až 704 bodů na lůžko - návratnost systému FUKUDA DENSHI je tedy do jednoho roku! PARALELNÍ ZKUŠENOSTI Vpondělí 13. září 2010 začne v prostorách Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK a jejím okolí ojedinělý projekt Paralelní zkušenosti, který prostřednictvím výstavy výtvarných děl, přednášek, workshopů, vystoupení a interaktivní projekce upozorní na problém sociálního vyloučení duševně nemocných. Některé z psychických poruch postihují v průběhu života až 20 % populace. Nejvážnější formou, psychotickými poruchami, jakými jsou např. akutní psychotické poruchy nebo schizofrenie, trpí 1-2 % populace. Lidé dlouhodobě postižení některou z psychických poruch bývají dříve či později izolováni a vyloučeni ze společnosti. Po dlouhodobější hospitalizaci je pro ně obtížné integrovat se zpět do společnosti, často přicházejí i o rodiny, přátele, zaměstnání, což jejich problém více prohlubuje. V důsledku toho se výrazně snižuje jejich životní úroveň, žijí v osamění, ze sociálních či nemocenských dávek, případně jsou dlouhodobě umístěni v psychiatrických léčebnách nebo specializovaných domovech důchodců. Díky reakcím společnosti se duševně nemocní často za své onemocnění stydí nebo se cítí být onemocněním stigmatizováni. Široká veřejnost je o tématu psychických poruch málo informována. To vede k řadě mýtů a předsudků, které dále vytvářejí bariéry na cestě k adekvátní odborné péči. Psychiatričtí pacienti jsou často považováni za nepředvídatelně nebezpečné, což jen zvyšuje stigma nejen jich samých, ale také našeho oboru. Ve skutečnosti jsou uživatelé psychiatrické péče sami mnohem častěji obětí násilného chování než jeho vykonavateli, upozorňuje odborný garant projektu doc. MUDr. Jan Vevera PhD., z Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK. Projekt má čtyři části: Paralelní světy, Paralelní příběh, Paralelní zkušenost a Paralelní místa. 19

20 Výstava uměleckých děl duševně nemocných Paralelní světy je realizována ve spolupráci se sdružením uživatelů psychiatrické péče o. s. Kolumbus. Výtvarná díla budou instalována v Kateřinské zahradě a ve vstupní aule Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, kde je doplní interaktivní projekce filmu, simulujícího prožitky nemocného trpícího schizofrenií, Paralelní příběh. Projekce bude přístupná každý den a poté, co celý projekt navštíví Bratislavu, Vídeň a Drážďany, se vrátí zpět do Psychiatrické kliniky, kde bude dále využívána jak k edukaci pacientů a jejich rodin, tak k výuce mediků. Variabilní součástí projektu je soubor přednášek a workshopů určených široké veřejnosti Paralelní zkušenost. A také divadelní, hudební a taneční performance, které budou tvořit doprovodný program Paralelní místa. Organizátoři oslovili například pohybové divadlo Veselé skoky, Spitfire Company, Bohnickou divadelní společnost, sdružení herců psychiatricky léčených klientů a profesionálů a také oblíbené české hudebníky. V době uzávěrky našeho časopisu zatím nebyl přesný program znám. Zatímco Paralelní světy, příběh a místa jsou dialogem mezi komunitou duševně postižených a odbornou a laickou veřejností, v Paralelní zkušenosti poukáží přední čeští psychiatři na aktuální problémy spojené s péčí o pacienty s duševní poruchou, spíše než z hlediska zdravotnického, z hlediska společenského. Jejich cílem je rozšířit povědomí o psychických poruchách, uvedení na pravou míru řady předsudků a mylných názorů panujících ve společnosti, prezentace statistických dat, příspěvky zástupců uživatelů péče, základní předpoklady pro začlenění nemocných do společnosti a podobně. Skutečnost, že na univerzitní klinice v srdci Lékařské fakulty na Karlově náměstí jsou pokoje s osmi lůžky považuji za ostudu českého zdravotnictví. Je to přímým důsledkem toho, že psychiatrie je přehlížený obor, který dostává mnohem méně finančních prostředků, než je potřeba. Problémem je, že za to málo peněz, co na psychiatrii ze zdravotnického rozpočtu jde (3,5 %), to funguje až příliš dobře. Duševně nemocní nebloudí po ulicích, jak je to 20 běžné např. v amerických velkoměstech, jsou soustředěni v často hezky opravených zámcích a léčebnách, které zvenku vypadají hezky a dostávají tam adekvátní léky. To, že uvnitř se skrývají pokoje po 18 pacientech, nedostatek psychoterapeutů a programů umožňujících pacientům návrat zpět do společnosti, a že téměř neexistují denní stacionáře, vědí jenom odborníci a uživatelé péče, nastiňuje docent Vevera, o čem by se na odborných sympoziích mělo také hovořit. Projekt pořádá obecně prospěšná společnost OPONA ve spolupráci s MVP agency, s.r.o., Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Psychiatrickou klinikou VFN a 1. LF UK. Samozřejmostí je profesionální zajištění celého projektu tak, aby co nejméně narušoval běžný režim Psychiatrické kliniky. Věříme, že vzájemná spolupráce bude především přínosem, a to jak pro Psychiatrickou kliniku tak pro její klienty. Projekt nese potenciál oslovit širokou veřejnost a může tak významně napomoci zlepšit pohled na lidi s duševním onemocněním a zvýšit toleranci při jejich opětovné integraci do většinové společnosti. Říká k organizaci projektu jeho koordinátorka Radka Prošková. Odbornou záštitu projektu poskytli prof. MU- Dr. Jiří Raboch, DrSc. a doc. MUDr. Jan Vevera, PhD., záštitu mu poskytla ministryně zdravotnictví ČR Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. PARALELNÍ ZKUŠENOSTI: , Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 (Kateřinská zahrada, Vondráčkova posluchárna, vstupní aula Psychiatrické kliniky). Podrobnosti hledejte na Klasifikace v rehabilitaci Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK Na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze se uskutečnil první základní kurz k používání Mezinárodní klasifikace

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy obsah Úvodník ředitele... 2 Úvodník děkana... 2 Mezinárodní den sester... 4 Zřízení Wi-Fi ve VFN... 5 Umění komunikovat... 6 Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP... 7 Oddělení klinické psychologie

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY OBSAH TYGŘÍ SKOK......2 ÚVOD DĚKANA 1. LF UK...3 VOLBA REKTORA UK...3 HROZÍ NÁM CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE?...4 CHŘIPKA JE KDYŽ......7 ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 1. LF UK A VFN...8 KLINICKÁ IMUNOLOGIE...11

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a s podporou časopisu TÝDEN a partnerů. Četnost gastroenterologických

Více

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ?

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ Zdeňka Pešová KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jana Kocourková

Více

urologického sympozia

urologického sympozia 14. ročník Moravského Suppl. A 2012 ISBN 978-80-87327-86-9 urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika FN OL a LF UP Olomouc, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s LF UP

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy INFORMOVANOST MUŽŮ O NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ VARLAT

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy INFORMOVANOST MUŽŮ O NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ VARLAT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy INFORMOVANOST MUŽŮ O NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ VARLAT Diplomová práce Bc. Nataša SOCHOROVÁ II. ročník kombinované studium

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

10 LET VITAR S VÁMI. příjemně překvapil novými Energity! ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2010

10 LET VITAR S VÁMI. příjemně překvapil novými Energity! ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2010 ODBORNÝ ČASOPIS 3-4/2010 BOJ PROTI TUKŮM / TEPLOMĚRY, TLAKOMĚRY / INKONTINENCE PROBIOTIKA, PREBIOTIKA / NYKTURIE / CYSTICKÁ FIBRÓZA ROZHOVOR / KŘÍŽOVKA 10 LET S VÁMI VITAR příjemně překvapil novými Energity!

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

PREVENCE PREVENCE MANUÁL. a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění KOLEKTIV AUTORŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV KOLEKTIV AUTORŮ PREVENCE MANUÁL PREVENCE a ČASNÉ DETEKCE nádorových onemocnění PREVENCE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ VE 21. STOLETÍ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV MANUÁL PREVENCE A ČASNÉ DETEKCE

Více

ZDRAVÍ VAŠE. Nej sestřička. Recepty. nemocnice. inkontinence. Klub pevného zdraví VZP. je z frýdecké. VI. Beskydský endoskopický workshop.

ZDRAVÍ VAŠE. Nej sestřička. Recepty. nemocnice. inkontinence. Klub pevného zdraví VZP. je z frýdecké. VI. Beskydský endoskopický workshop. www.nemfm.cz/ vasezdravi září - prosinec / 2012 VAŠE ZDRAVÍ Noviny Nemocnice ve Frýdku-Místku Nej sestřička je z frýdecké nemocnice VI. Beskydský endoskopický workshop Močová inkontinence Klub pevného

Více

UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC UROLOGICKÁ KLINIKA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 1964 2014 Komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno: a komu bylo více svěřeno, od toho bude více žádáno. Evangelium

Více