17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2009"

Transkript

1 17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE září 2009 Editor JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Tento pracovní materiál neprošel autorskou korekturou SBORNÍK REFERÁTŮ Tribun EU 2009

2 17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2009 pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy VE DNECH ZÁŘÍ 2009 NA RADNICI V PARDUBICÍCH pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radka Martínka a primátora města Pardubic Ing. Jaroslava Demla za podpory Statutárního města Pardubic a Akacia Group Ltd. Hlavní partner ArginMax Forte Mediální partneři Rodina a zdraví a Florence Akreditace MŠMT č.j.: 3371/ ISBN

3 PREZIDENTKA KONGRESU RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. vysokoškolská učitelka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha zástupkyně vedoucí Katedry demografie a geodemografie ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. vysokoškolská učitelka Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha Ing. Jaroslav Deml, primátor statutárního města Pardubic MUDr. Miroslav Havlín ženský lékař Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA rektor Univerzity Hradec Králové Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc., vysokoškolský učitel Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové MUDr. Petr Kovář ženský lékař JUDr. Mgr. Jiří Kubík vládní rada Ministerstva zahraničních věcí České republiky Doc. PhDr. Jana Levická, Ph.D., mim. prof. vysokoškolská učitelka Fakulty zdravotnictví a sociální práce Trnavské univerzity PhDr. Dagmar Marková, Ph.D. vysokoškolská učitelka Filozofické fakulty Univerzity Konstatina filozofa Nitra JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. vedoucí katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové JUDr. Olga Sovová, Ph.D. vysokoškolská učitelka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové MUDr.Jiří Šráček čestný předseda SPRSV Praha PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. vysokoškolská učitelka Univerzity Palackého Olomouc Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. vysokoškolská učitelka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha MUDr. Radim Uzel, CSc. předseda SPRSV Praha Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. vysokoškolský učitel Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. přednosta Sexuologického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha ORGANIZAČNÍ VÝBOR JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. - předseda Mgr. Stanislava Dvořáková Lenka Němečková Jitka Prouzová Mgr. Zuzana Prouzová Mgr. Božena Toušová 3

4 Program: 17. září , 00 - prezentace účastníků v předsálí Hudebního sálu radnice (předložte, prosím, doklad o zaplacení účastnického poplatku, pokud máte k referátu připravenu el. prezentaci, prosíme o zapůjčení diskety, CD či flash disku) 14, 00 - slavnostní zahájení kongresu, projevy hostů 14, 30 - zahájení odborného programu kongresu a prvního bloku přednášek 1. PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. Role otce v rodině 2. Hana Korcová Rodina jako sociální děloha 3. Mgr. Adéla Kubičková, Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Zahraniční programy zaměřené na výchovu k odpovědnému rodičovství mužů 4. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Zamyšlení nad vztahy a sexualitou v náhradní rodinné péči kávová přestávka 5. Doc. PhDr. Yveta Vrublová, Ph.D. Sexuální výchova v ošetřovatelství 6. Mgr. Zuzana Trúchla, Mgr. Miroslava Debnariková, Ingrid Oravcová Sexuálna výchova v Domove sociálnych služieb Nádej Vidiná 7. Mgr. Vladimíra Neklapilová Metodický pokyn MŠMT k výuce sexuální výchovy na základních školách 8. JUDr. Jiří Kubík Některé aspekty sexuality z pohledu konzula 9. Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc., Renata Horká Vnímání nevěry očima studentek vysoké školy 10. Doc. PhDr. Jana Levická, Ph.D., Mgr. Zuzana Truhlářová Miesto a význam informácií z oblasti ľudskej sexuality v praxi sociálneho pracovníka DISKUSE k prvnímu bloku přednášek zakončení prvního dne kongresu 18. září , 00 - zahájení druhého dne kongresu a druhého bloku přednášek 11. Mgr. Zuzana Prouzová Co nám říkají o sexuální výchově čísla v roce Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. Využití multimediálního prostředku jako motivace pro realizaci sexuální výchovy v mateřské a primární škole 13. Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Sexuální výchova od mateřské školy? kávová přestávka 4

5 14. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Několik poznámek k trestní odpovědnosti mladistvých 15. JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Lidská sexualita v novém trestním zákoníku 16. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Aktuální problémy mlčenlivosti v pomáhajících profesích 17. MUDr. Petr Kovář Vliv některých drog a běžných léků na sexuální chování a jednání 18. MUDr. Jaroslav Hulvert Quo vadis asistovaná reprodukce? DISKUSE a zakončení druhého bloku přednášek 13, 00 14, 15 - přestávka na oběd 14, 15 - zahájení třetího bloku přednášek 19. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. Ultrazvuk nejefektivnější metoda posouzení zdravotního stavu embrya a plodu 20. MUDr. Drahomíra Polcarová Chlamydiové infekce zákeřný nepřítel na celý život 21. MUDr. Pavel Kolan Mýty o ženské sexualitě a jejich následky 22. MUDr. Miroslav Havlín Největší mýtus hormonální antikoncepce: hmotnostní nárůst 23. MUDr. Karel Erben Porušení schopnosti reprodukce patří mezi civilizační choroby a je i s dalšími souvisejícími problémy léčitelné a plně preventabilní 24. MUDr. Jiří Šráček Jsem zastáncem darwinovské medicíny DISKUSE k předneseným přednáškám a zakončení třetího bloku přednášek a druhého dne kongresu 16, 30 - Krátká PLENÁRNÍ SCHŮZE SPOLEČNOSTI PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝ- CHOVU, na kterou srdečně zveme všechny členy SPRSV Účast členů SPRSV je nutná. 19, 30 - SPOLEČENSKÝ RAUT v hotelu Zlatá štika 19. září , 00 - zahájení třetího dne kongresu a čtvrtého bloku přednášek 25. Doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. Touha po věčné mladosti 26. MUDr. Radim Uzel, CSc. Ženské klimakterium a sexualita třetího věku 27. Mgr. Petr Kaňka Pedagog a homosexualita 28. Mgr. Anna Sedláčková Specifika dětí z homoparentálních rodin 29. Bc. Karel Žák Pedofilie 5

6 30. Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Hodnoty jako pedagogický problém 31. Mgr. Stanislava Dvořáková Mapa erotických míst České republiky DISKUSE k předneseným přednáškám a k posterům Postery: Mgr. Martin Kaliba Sexuální výchova jako předmět zájmu sociální pedagogiky Jana Kubcová, Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Postavení ženy v židovské společnosti (dějiny a současnost) PhDr. Dagmar Marková, Ph.D., Doc. PhDr. PaedDr. Ivan Lumčík, CSc. Aký by mal byť obsah sexuálnej výchovy pre študentov a študentky sociálnej práce? Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Sexuální orientaci lze rozeznat podle typu těla, pohybu a chůze 13, 00 zakončení čtvrtého bloku přednášek a kongresu Pardubice 2009, vydání osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT č.j.: 3371/ , příp. osvědčení dle akreditace České asociace sester Organizační výbor kongresu si vyhrazuje právo k případným operativním úpravám a změnám programu, který byl sestaven na základě často opožděně došlých přihlášek. 6

7 Vážené dámy a pánové, vážení účastníci kongresu, dovolte abych Vás přivítal v Pardubicích, které se díky Vašim pravidelným setkáním stávají jakýmsi hlavním městem sexuální výchovy. Ta je velmi důležitou součástí lidského života a neměla by se v žádném případě podceňovat. Její úroveň do určité míry svědčí i o kulturnosti národa a společnosti. To, že se u nás scházíte již na sedmnáctém kongresu o partnerských vztazích, manželství, rodičovství a sexuální výchově svědčí o tom, že Pardubice jsou městem přívětivým a přitažlivým nejen pro turisty, sportovce, podnikatele či milovníky kultury, ale že jsou také dobrým hostitelem pro odborné akce. A tomu jsem velice rád. Pardubice se Vám po několika letech stavebního ruchu letos ukáží již z lepší stránky. Práce v centru pomalu končí a město nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nejen nostalgické schůzky s historií, ale také nové moderní prostory zvoucí k nákupům i relaxaci. Věřím, že i Vy si při svých jednáních najdete čas na procházku, která Vás přesvědčí o tom, že Pardubice jsou živým, moderním a zajímavým evropským městem. Dámy a pánové, pro naše město je ctí hostit pravidelně desítky odborníků na citlivou problematiku mezilidských vztahů. Vaše systematická práce, včetně unikátních mezioborových setkání v Pardubicích, jistě pomohla na cestě ke zdravým partnerským vztahům a spokojenému rodinnému i sexuálnímu životu mnoha lidem. Věřím, že město Pardubice Vám bude i nadále v této práci spolehlivým a přitom stále atraktivním partnerem. Dámy a pánové, vítejte v Pardubicích, přeji Vám všem příjemný pobyt a mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci Ing. Jaroslav Deml primátor Statutárního města Pardubice 7

8 8

9 Vážené dámy a pánové, milí účastníci kongresu! Velice si vážím příležitosti přivítat Vás všechny na dalším, v pořadí již 17. celostátním kongresu k sexuální výchově v České republice. Je to již 14 let, kdy jsem se této konference zúčastnila poprvé. Přestože jsem již tehdy byla příjemně překvapená s jakou otevřeností, vstřícností a zápalem byly vedeny diskuze o neujasněných či rozporných bodech a v jaké šíři zde byly vědecké poznatky prezentovány, rozhodně jsem nepředpokládala, že účast na této konferenci se pro mne postupně stane něčím jako morální povinností. Vzhledem k tomu, že většinu z vás zde každoročně potkávám, domnívám se, že i pro vás se účast na této konferenci stala nevyhnutelnou součástí vašich odborných plánů. Co víc si přát? Snad jen, abychom měli stále o čem diskutovat a aby se naše řady stále rozšiřovaly. Musím podotknout, že během svého dosavadního působení ve vědecké sféře si žádná z konferencí, kterých jsem se zúčastnila, nevybudovala tak rychle takovou tradici jako tento kongres. Svědčí to o mnohém, o neskonalém zájmu o danou problematiku z vaší strany, o neutuchající snaze a touze podílet se na rozvoji naší činnosti a neposledně o smysluplnosti našeho působení. Jako nesmírně důležitá se mi jeví nepolevující účast významných odborníků, kteří se zasloužili o popularizaci naší práce. V této souvislosti bych ráda vzpomenula na již zesnulého dr. Vladimíra Wynnyczuka, odborníka na populační problematiku, který patřil mezi zakládající členy Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a který již dávno před rokem 1989 usiloval o vytvoření takové organizace. Dr. Wynnyczuk mne v roce 1995 do naší Společnosti přitáhnul a já mu nepřestanu mu být vděčná za širší obzory, které se mně tím naskytly a které obohatily můj profesní život, a nové kolegy a přátele, jež jsem získala. Velmi bych si přála, aby tato naše setkání byla i nadále stálým zdrojem inspirací pro naši každodenní práci a abychom nepolevili v našem úsilí o zkvalitnění výchovy k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví všech dětí a mládeže i celé populace. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. prezidentka kongresu 9

10 10

11 Několik poznámek k trestní odpovědnosti mladistvých Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Po dlouhých a často neodborných diskusích byl přijat nový trestní zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), který nově upravil trestní odpovědnost mladistvých, pokud jde o věk. Díky těmto diskusím bylo nebezpečí, že zákonodárci tuto otázku budou považovat za základní a rozhodující pro to, zda zákon přijmout nebo ne, ačkoliv jiné otázky (zejména problematika společenské nebezpečnosti, materiálního pojení trestného činu aj.) jsou mnohem důležitější a rozhodující. Zdálo se, že zákon právě z důvodu změny věkové hranice trestní odpovědnosti přijat nebude. Proto ještě před rozhodováním parlamentu tehdejší ministr spravedlnosti, kterému velmi záleželo na tom, aby zákon byl přijat, prohlásil, že bude-li zákon okamžitě přijat, podá do doby jeho účinnosti návrh, aby hranice byla změněna tu, která tu byla do roku 1950 (15 let). Nechám stranou juristickou a politickou otázku tohoto prohlášení, které nemá v moderní historii trestního práva obdoby a jehož hodnocení se zdržuji, je pozoruhodné jak tento typický relikt padesátých let se považuje za důležitou otázku související s trestní odpovědností, ačkoliv do té doby zde byla věková hranice trestní odpovědnosti 14 let. Zcela bylo při diskusích pominuto to, že změna trestní odpovědnosti (a také problematika ochrany osoby trestně neodpovědné z hlediska sexuálních deliktů, resp. oběti těchto deliktů) je, typických příkladem toho, kdy nová úprava trestního práva, která nahradila v padesátých letech dosavadní úpravu rakouskou a uherskou, které u nás do té doby platily, je považováno za něco dobrého, ačkoliv podstata tohoto ustanovení vychází ze situace padesátých let. Nechci zde rozvádět politické důvody, které vedly k tomu, aby fyzická osoba byla trestně odpovědná až od patnácti let. Omezím se zde pouze na juristickou problematiku, která je vykládána a předkládána nejen v neodborném, ale i v odborném tisku naprosto laicky, takže čtenář má dojem, že ti kteří o trestní odpovědnosti diskutují a jsou právníci, jsou buď špatně poučeni ze školy, nebo nedávali pozor, protože učebnice, kteréhokoliv autora v oboru trestního práva hmotného ponechám stranou stěžejní dílo prof. Solnaře Základy trestní odpovědnosti ze 70. tých let, kde se čtenář se může dovědět i o situaci v jiných zemích velmi přístupnou formou vysvětluje to, jak Česká republika, resp. Československo, touto hranicí porušuje nejen dosavadní tradice trestní odpovědnosti, ale také se diametrálně odlišuje od ostatních zemí. To platí i pro státy tzv. sovětského bloku, kde ve všech případech nových trestních kodexů byla zachována dosavadní hranice 14 let a mladiství do 18 let byli ve většině případů rozdělování do dvou skupin let a let, přičemž v první skupině (14-16 let) byla specielní ustanovení, obviňující tyto osoby pro tento věk typická. Pokud vím, odborníci z ostatních zemí (a to i z tehdejšího SSSR, NDR a dalších států) projevovali podiv nad tím, že mladiství od 15 do 18 let v naší právní úpravě mají stejnou (jednotnou) situaci a nepřihlíží se v tomu, že do 16 let je jejich trestní odpovědnost třeba omezit. Souviselo to i s tím, že věk 16 let u nás byl např. v rodinném právu považován za hranici, kdy je možno povolit mimořádně uzavření sňatku mladistvému, který tímto uzavřením sňatku nabývá zletilosti i když je z hlediska trestního práva hmotného i procesního stále považován za mladistvého. Pozoruhodné je, že dosavadní právní úprava do roku 1950, která se objevila v moderní Evropě (zejména v kontinentálním právu, které bylo ovlivněno francouzským právem, případně německým) byla v kontinentálním právu téměř jednotná. Carské Rusko na začátku 20. století (kterému trestní zákon zejména jeho obecnou část vypracovali po velkých diskusích Němci) již v 19. století považovalo 14tileté osoby za trestně odpovědné, i když zřejmě jejich tělesný a duševní vývoj byl proti stejnému vývoji dnešních 14letých zpožděný, podobně jako tomu bylo v ostatních evropských státech. To souvisí i s poněkud směšným prohlášením jednoho z bývalých ministrů a politiků, že od 14 let je tedy možno v ČR již souložit. Taková prohlášení od kdy je co možné, působí jedině směšně a 11

12 nelze je brát vážně. Toto auditorium nejlépe ví, na kolik mladistvé osoby taká dovolení nebo zákazy berou vážně. Hranice 14 (resp. 15 let) je z hlediska sexuality důležitá tím, že určuje, kdy jsou osoby 14 nebo 15tileté chráněny před sexuálním aktivitami nejen dospělých, ale případně i mladistvých, kteří jsou již trestně odpovědni. Nebudu se proto podrobně zabývat tímto trapným výrokem, svědčícím o tom, že byl učiněn někým, kdo vůbec nezná problematiku sexuálního chování mládeže ani jiné aktivity a názory těchto mladých lidí. Pokud jde o sexuální delikty vyjádřila jsem na tomto fóru již několikrát svůj názor na to, že byly převzaty bez hlubší úvahy z dosavadního trestního zákona a nebudu se již o nich zmiňovat. Chci zde jenom upozornit na to, že hlava III. nového trestního zákoníku ( ) je sice lépe koncipována než dosavadní trestné činy proti lidské důstojnosti, ale chybí tu např. zařazení trestného činu Svádění k pohlavnímu styku ( ) do této hlavy. Zůstává v hlavě Trestné činy proti rodině a dětem, kam evidentně vzhledem k formulaci 202 vůbec nepatří, a to nejen z hlediska objektu, ale i pachatele tohoto trestného činu. To svědčí o tom, že zvláštní část trestního zákoníku ne byla předmětem seriozních úvah a diskusí odborníků a politiků, jak bylo ostatně zřejmé již z dřívějších legislativních návrhů. Ale jak jsem již dříve uvedla, nechci se těmito problémy dále zabývat. Za daleko závažnější považuji znovuzavedení věkové hranice 15. let jako hranice trestní odpovědnosti. Považuji ji nejen za typický relikt padesátých let což si zřejmě Parlament ČR vůbec neuvědomil ale daleko závažnější i z hlediska evropeizace českého trestního práva. To je v České republice velmi vážný problém, o kterém se již mnoho psalo, protože neodpovídá úpravě v ostatních zemích. Trestní právo patří totiž do tzv. 3. pilíře EU, a je proto zcela ponecháno v kompetenci jednotlivých států EU. Chceme-li vzít vážně různá prohlášení politiků o společném postupu proti kriminalitě (jak celoevropské, tak globální) musíme pro to vytvořit patřičné podmínky. Základem je koncepce stejných základů trestní odpovědnosti jednotlivých států EU. Že jde o významný problém, ukazuje již formulace oborového úkolu Europeizace trestního práva, který je pod vedením prof. JUDr. PhDr. M Tomáška, DrSc. součástí výzkumného záměru MSM V rámci tohoto úkolu byla již vydána celá řada publikací 1. Zdá se však, že při přípravě nového trestního zákoníku nebyly vůbec otázky evropeizace vzaty v úvahu. Je to pro vědecké pracovníky, kteří jsou autory citovaného čísla edice Juridica, ne právě příjemné. Články je totiž třeba považovat za velmi instruktivní a aktuální, podobně jako literaturu, která je v nich uváděna. Kontakt na autorku: Právnické fakulta UK Praha, katedra trestního práva Tento grant Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí je kvalitativně v oboru trestního práva hmotného a procesního konkretizován např. prací Europeizace skutkových podstat některých trestných činů AUC Praha Juridica 1/ stran velmi podrobným a fundovaným rozborem této problematiky. Uvádí spoustu literatury nejen naší ale i zahraniční. 12

13 Mapa erotických míst České republiky Mgr. Stanislava Dvořáková Každá země, každý kout této země, má své neopakovatelné kouzlo, které stojí za to poznat a vnímat na vlastní kůži genius loci. Současně každá historie má nejen své hrdiny, ale odehrává se v určitém prostoru a čase. Pochopitelně, že tomu není jinak i s historií erotiky a sexu. Česká republika má mnoho zámků, hradů, ještě více zřícenin, památné stromy, jeskyně, rozhledny, ale jsou zde místa, která měla, případně mají hodně co říci historii, která nebyla na programu výuky ve škole, ani nebyla uvedena v učebnicích. Počet míst odpovídá pořadovému číslu konference a v podstatě představuje námět na případné cíle našich turistických cest při toulání se Českou republikou. Jednotlivá místa mají více či méně vztah k erotice, případně hodně zprostředkován. I bez zmiňované erotiky stojí za to je zhlédnout. Adršpach Přírodě je mocná čarodějka a dokáže vykouzlit celou řadu tajívaných výjevů, které při malé troše fantazie nám mohou připomenout něco, co je blízké erotice. Ani nemusíme jezdit daleko do světa, celou řadu zajímavých přírodních ukázek máme doma. V Adršpašských skalách se turistům ukazuje tzv. Krakonošova ložnice. Zde údajně vládce hor prožil mnohou šťastnou chvilku, ty vyplněné milováním nevyjímaje. Průvodce vám ochotně (je-li váš věk vyšší jak 18 let) sklaní útvar připomínající jeho penis v erekci a na druhé straně už po ukončení pohlavního aktu. Brandýs nad Labem Na zámku v Brandýse nad Labem trávil dost času slavný milenecký pár, a to císař Rudolf II. Se svou milenkou Kateřinou Stradovou. Byla to láska dlouhá, z které se mimo jiné narodilo celkem šest dětí. Rudolf s Kateřinou prožíval spokojené chvíle, ostatně Kateřina byla nesmírně temperamentní (původem pocházela z Itálie) a dokázala nepochybně uspokojit jeho sexuální apetit. Čarodějnický region (Velké Losiny Sobotín Čertovy kameny a Lázně Jeseník) Když si člověk pomyslí na čarodějnice a je trochu znalý historie, pak nepochybně se mu vybaví oblast v pomyslném čtyřúhelníku Velké Losiny, Sobotín Čertovy kameny a Lázně Jeseník. Všechna tato místa (a snad ještě na doplnění Šumperk) jsou úzce spjata s čarodějnickým běsněním u nás. V rozličných materiálech se uvádí, že celému běsnění v průběhu dějin ve světě padlo za oběť na několik miliónů lidí, zpravidla žen. O čarodějích (jako mužích) se povětšinou moc nehovoří. Realita je však mnohem prozaičtější, zvláště pak v naších zemích se toto šílenství dotklo několika stovek osob. Sobotín Ve zdejším kostele vše začalo. Ukradená hostie zavdala příčinu k hrůzostrašnému řádění. Velké Losiny Zde probíhaly soudní procesy. Všichni odsouzení skončili na hranic, která stála za vesnicí. Dodnes není známo, kde to přesně bylo. Pouze dřevěný kříž u cesty nedaleko Velkých Losin připomíná celou děsivou dobu. 13

14 Petrovy kameny Známé místo sletu čarodějnic ze širokého okolí na tzv. sabat. Turistická vycházka je poměrně dost náročná, ale rozhled po čarodějnickém okolí stojí však za to. Lázně Jeseník Z města Jeseník do blízkých Lázní Jeseník míjíme neprávem opomíjený pomník ve tvaru třech plamenů, který připomíná tragickou dobu čarodějnických procesů u nás. Duchcov Největší milovník všech dob - G. Casanova ( ), alespoň podle počtu milenek (údajně 132), kterému prošly jeho náručím, by byl ve srovnání s dnešními rekordmany pouhý amatér. V každém případě zůstane navěky spojován s úctou k ženě a kavalírstvím. Přesto je zapotřebí poznamenat že vše co uvádí ve svých Pamětech (cca stran), je do jisté míry kombinace představ, přání a trochu reality. Na druhou stranu je třeba mát na mysli, že v době kdy dané dílo vzniklo, nebylo mnoho těch, co uměli číst, natož psát. V každém případě se dají Paměti číst, jedná se o dobrou a poutavou červenou knihovnu, ale také o ctihodné dílo, které svým rozsahem přežilo až do dnešní doby. G. Casanova stáří prožil v Čechách, v Duchově, na zdejším zámku. Průvodci ukazují turistům jeho pracovnu, kde Casanova tvoří (pochopitelně čas přítomný je na místě, neboť se jedná o figurínu a vytvořenou iluzi). Průvodci ukazují i křeslo, v němž sedával a údajně i zemřel. O křesle se dodnes traduje, že ten, který v něm usedne, získá alespoň část neodolatelné schopnosti okouzlit ženy. G. Casanova zemřel v Duchcově dne ve věku 73 let. Duchcovská kronika uvádí stručný záznam o jeho úmrtí, včetně chybného údaje o jeho věku, následovně: Pan Jakub Casanoiva (Cassaneus), benátčan, katolík, mužského pohlaví, zemřel v 84 létech. Místo posledního odpočinku dobrodruha na poli lásky není přesně známé. Pouze v průčelí kaple sv. Barbory v Duchcově je zasazena deska s nápisem: Jakob Casanova, Venedig Dux 1798, která se snad nachází v místech, kde je údajně pochován. Na závěr uvedeme jeho životní krédo. Holdování smyslné rozkoši bylo vždy mou hlavní starostí. Nikdy jsem neměl důležitějšího zaměstnání. Cítil jsem vždy, že jsem stvořen pro uctívání druhého pohlaví, proto též jsem je vždy miloval a dával se jím milovati, jak jen jsem mohl." Česká Třebová Nedaleko známého železničního uzlu Česká Třebová (asi 2 3 km) se nachází místo, zvané Hory Matky Boží u české Třebové. V nedávné minulosti zde opravdu bývaly lázně, dnes se zmiňované místo stalo příjemným výletním místem pro obyvatele České Třebové. A jaký má dané místo vztah k erotice? Jedna z našich neznámějších spisovatelek, která zaujala trvalé místo v čítankách a v seznamu povinné školní četby Božena Němcová ( ) především svou Babičkou, byla ve svém nitru nesmírně nešťastná žena. Manžel lítal z moci úřední pro své vlastenecké názory po celém rozsáhlém mocnářství Rakousko Uhersku. Starost o děti, jejich zabezpečení a výchovu ležela na samotné B. Němcové. Manžel daleko, aktuální fertilní věk se vším všudy na krku, absence citové náklonnosti atd., to vše se bezesporu promítlo do hledání citového vztahu. Pak celkem přirozeně každý muž v její blízkosti, který se vyznačoval kultivovaností, vlastenectvím a alespoň trochu zájmu o ní, se mohl stát vítaným zpestřením jejího života. Právě zde prožila slavná spisovatelka jeden ze světlých okamžiků svého soukromého života. Ve dnech se ve zdejších lázeňských komůrkách odehrála mezi B. Němcovou a členem Klácelovy společnosti intimní záležitost. Událost dodnes připomíná pamětní deska s následujícím textem V září 1851 zde v lázních na Horách trávila B. Němcová radostné dny se svými dětmi a členy Bratrstva Klácelova. 14

15 Hukvaldy Když se vysloví jméno Hukvaldy, tak u mnohého z nás nastane asociace se světoznámým hudebním skladatelem Leošem Janáčkem (autor opery Liška Bystrouška). Přestože jeho životem prošla řádka více či méně známých a přítulných múz, jsou Hukvaldy zmiňovány jako místo, kde se narodil Karel Jaroslav Obrátil ( ). K. J. Obrátil byl nejen významným pedagogem, osvětovým pracovníkem, vlastencem, obdivovatelem T. G. Masarykem a v neposlední řadě i sběratel lidově erotické tvorby. Jako přesvědčený vlastenec vystupoval veřejně, ale i skrytě, proti německým okupantům. Proto bylo otázkou času, kdy jej gestapo zatkne a popraví. Povedlo se jim to těsně před koncem války v dubnu Byl sběratelem všech možných forem erotiky. Shromáždil ve své době největší sbírku erotických ex libris. K jeho vrcholným dílům, které nemá v Evropě obdoby, patří především dílo Kryptadia. Tak až se zase příště setkáte s místem Hukvaldy, tak si vedle hradu a místa narození autora Lišky Bystroušky vzpomeňte, že se zde narodil i zmiňovaný K. J. Obrátil. Litomyšl Renesanční zámky se povětšinou vyznačují množstvím sgrafitové výzdoby, a to zpravidla v podobě psaníčkového vzoru. Není tomu ani jinak i v případě známého renesančního zámku v Litomyšli. Co na tom, že město je rodištěm celé řady osobností, jejichž výčet by bylo opravdu dlouhý. Co však má Litomyšl společného s erotikou? Ve vztahu k ní bude nepochybně zajímavější věnovat pozornost obsahům již zmiňovaných sgrafitových psaníček, kterých je přibližně kolem Restaurátoři při renovaci zřejmě netrpěli inspirací, ale do četných obsahů promítli i své erotické představy. Fantazie autorů, podpořená zahřívacími i inspirativními nápoji v času chladu, se promítla do výsledku. Proto si můžeme mezi mnoha zvolenými náměty nalézt erotické. Přesto nejodvážněji a nejerotičtěji působí psaníčko, které zachycuje souložící dvojici, kde jej nalezneme? Nejdříve se musíme navštívit zámek a projít všemi jeho nádvořími až na druhou stranu až do parku. Po vyjití ven se otočíme a budeme hledat souložící dvojici v psaníčku vedle okna, které je nejblíže vpravo nad průchodem. Ale i uvnitř nádvoří můžeme vidět několik psaníček lehce erotických, kdy někdo někomu sahá na ňadra apod. Škoda, že vyhlídkový okruh nevede po střechách zámku. Tam se dá zcela reálně předpokládat několik dalších erotických námětů. Mohelnice Každý motorista zná nepochybně silnici mezi Moravskou Třebovou a Olomoucí, a to v místech, kde se překonává tzv. mohelničák. Pod kopcem v Mohelnici se nachází poněkud památka připomínající smutné okamžiky z českých dějin. Jedná se o malý památník v městském parku, kde byl v rámci tzv. čarodějnických procesů (dne ) upálen lidmi velice oblíbený šumperský děkan Kryštof Alois Lautner ( ). Pardubice Každoročně se setkávají odborníci, stejně tak jako i učitelé a laici, kteří mají kladný vztah k otevřené sexualitě a sexuální výchově. Vzhledem k tradici se dá předpokládat, že Pardubice budou i v budoucnosti. Peklo Jak to jednou bude vypadat v pekle si můžeme jen představovat, ale i natrénovat. Známé letovisko Peklo se nalézá asi 5 km severně od Nového Města nad Metují. Poznáte na vlastní kůži, že to zase tak špatné být v pekle nemusí. 15

16 Ráj Pojď, ukážu ti cestu rájem se nemusí jen zpívat, ale lze navštívit místo zvané Ráj v blízkosti Kokořínského údolí (severně od Mělníka) a svou milou (milého) daným místem provést. Jak se ukáže, v ráji (obdobně jako v pekle viz dále) to nemusí být tak špatné, ale někoho z toho mohou bolet nohy. Šumperk Na zdejším děkanství je umístěna skromná deska připomínající, že zde působil velice oblíbený děkan Kryštof Alois Lautner ( ), který byl upálen v rámci tzv. čarodějnických procesů v Mohelnici. Uherské Hradiště Zde prožil K. J. Obrátil ( ) svá nejplodnější léta. Jako učitel, ředitel, ale jako organizátor osvětových aktivit si získal nejen velký zástup obdivovatelů, ale také velký zástup nepřátel. Nelze se divit, neboť v katolickém prostředí (blízko leží Velehrad) se čekalo na konflikt. Na základě udání uklizečky ve škole, že se věnuje pornografii, vyvstala aféra, kterou sice vyhrál, ale následně se musel přestěhovat do Prahy. Třebenice Město Třebenice leží na úpatí Českého středohoří, výchovně od Lovosic. Za zmínku stojí návštěva zdejšího Muzea českého granátu. V muzeu jsou vystaveny šperky Ulriky von Lewetzov. Je to ona, kdo které se zamiloval stárnoucí německý básník Johann Wolfgang Goethe. Třebivlice Obec se nachází západně od Lovosic na řece Granátka (v okolí se nachází a také těží známý český granát odborně pyrol). Vedle zmiňovaných granátů se obec proslavila tím, že zde pobývala Ulrika von Lewetzov ( ). V jejich 17 letech ji nabídl sňatek stárnoucí (v té době mu bylo již dvaasedmdesát let) německý básník Johann Wolfgang Goethe. Dnes se znalci jeho života jenom domnívají o tom, proč mladá dívka nabídku odmítla. V každém případě se to již nikdy zřejmě nedozvíme, ale faktem je, že se už nikdy nevdala. Na zámku Třebivlice dožila svůj život a právě na zdejším hřbitově je také pochována ve společné hrobce s rodiči a osobním lékařem dr. Karešem. Poznámka na závěr. Inspiraci a námět k předloženému příspěvku poskytl autor historických knih z oblastí erotiky doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Zdroje: JANIŠ, K. Z dějin sexu a erotiky. Trutnov: Lupus, s. ISBN JANIŠ, K. Toulky historií sexu a erotiky. Ústí nad Orlicí: OFTIS, vydání. 327s. ISBN JANIŠ, K. K. J. Obrátil Komenský sexuální osvěty. Ústí nad Orlicí: OFTIS, ISBN

17 Porušení schopnosti reprodukce patří mezi civilizační choroby a je i s dalšími souvisejícími problémy léčitelné a plně preventabilní MUDr. Karel Erben Lékařská věda objevila metabolickou poruchu, která se odehrává na molekulární úrovni v buňkách. Jejím projevem je hromadění toxického metabolitu homocysteinu (dále Hcy) v krvi. Toxicita Hcy je spouštěčem dalších poruch v biochemických a fyziologických procesech, které pak vyúsťují v jednotlivé civilizační poruchy (CCH), které lze dělit podle klinických oborů, do nichž spadá jejich vyšetřování a léčení. Podle mechanismů, které se uplatňují na vzniku poruch fertility, na vzniku rizikových těhotenství, na vzniku poruch ve vývoji plodu a vzniku vrozených onemocnění dětí typu vrozené poruchy imunity, vrozené poruchy metabolismu a vrozené dispozice k závažným onemocněním dospělého věku (leukémie, infarkt), patří všechna tato onemocnění mezi CCH. Tyto mechanismy jsou popsány do potřebných detailů. Vyšší Hcy poškozuje vajíčka i spermie často do té míry, že poškození nedovoluje jejich splynutí k oplodnění vajíčka. Pokud v této situaci k oplodnění dojde, hrozí rizikové těhotenství včetně poškození plodu. Protože vyšší Hcy brání syntéze kvalitní DNA, vznikají různá vrozená onemocnění malých dětí. Tato poškození dětí nejsou léčitelná. Léčitelná je porucha fertility, ale je třeba vyšetřit a léčit oba partnery. Základním vyšetřením je stanovení hladiny Hcy v krvi. Podle její výše se určují dávky mikronutrientů potřebných k léčení těchto stavů a k prevenci jejich výše popsaných následků. 17

18 Největší mýtus hormonální antikoncepce: hmotnostní nárůst MUDr. Miroslav Havlín Zákon zachování hmoty stále platí! 1 tableta = cca 1g Kombinovaná perorální hormonální antikoncepce (HA) Nejčastější forma HA antikoncepční pilulka Obsahuje 2 složky: - estrogenní - ethinylestradiol (EE) - gestagenní - mnoho Obě patří do skupiny steroidních hormonů Steroidní hormony Nejstudovanější léková skupina V posledních 25 letech spotřebovala 30% nákladů na farmaceutický výzkum Do nástupu HA steroidy na okraji zájmu Hormonální hladiny bez HA Velmi individuální rozdíly % Během cyklu kolísají estrogeny o % gestageny až o 1000% V graviditě stoupají na % výchozích hodnot Fyziologická endokrinologie ovulačního cyklu 18

19 Během užívání HA Klesá endogenní produkce hormonů: - není ovulační vzestup estrogenů - není premenstruační vzestup gestagenů Endogenní produkce se sčítá s exogenním přívodem Celková měsíční hormonální expozice se podstatněji nemění Hormonální hladiny při užívání monofázické HA HA Celková hormonální expozice na jeden cyklus HA se dělí dle estrogenní dávky: - vysoká (nad 50 µg EE) - mírný vzestup - nízká (30-50 µg) - minimální až žádný - velmi nízká (15-20 µg) - žádný či pokles? Vliv steroidů na hmotnost Estrogeny - mohou způsobit cyklickou retenci vody Gestageny - mohou ovlivnit metabolismus nadledvinek (hlavně kortisolu) - mírný anabolický efekt - možný nárůst tělní hmoty Závisí na typu preparátu a na buněčných receptorech - velmi individuální Tableta je často výmluva! Hmotnost je dána Genetickými předpoklady Životním stylem rozdíl mezi příjmem a výdejem energie Endokrinními funkcemi hypofýza, štítná žláza, nadledviny Celkovým zdravotním stavem Případnou medikací 19

20 Písemnictví Složitá orientace - střet vědy, ideologie, obchodu Chybí tabulky průměrných hmotnostních změn u dospělých Velmi různorodá metodologie Minimum prací srovnávajících HA s nehormonálními metodikami HA vs. nehormonální metody Panevropská studie žen let, slodována věková pásma po 5ti letech Hormonální i nehormonální metody Všechna pásma a metody ženy přibíraly Ženy s HA měly nárůst hmotnosti v průměru studie Nejvíce přibraly ženy s IUD let Metaanalýza studií HA a hmotnost (Gallo et al.) Málo studií kontrolovaných placebem - EE pod 100 µg není nárůst hmotnosti Bez kontroly placebem - často inkoherentní výsledky pro metodologické chyby - podobné závěry jako u placebem kontrolovaných studiích Vyvíjejí se nejen automobily a telefony, ale i hormonální antikoncepce! Vývoj HA Klesá estrogenní dávka Adekvátně klesá gestagenní dávka Nové gestageny (III.generace a další) Nová dávkovací schémata Netabletové formy Vývoj hormonální dávky (µg EE) Dekády Svět ČR Konec dosud V době užívání HA se dá přibrat stejně jako kdykoliv jindy! 20

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72 Sexuální chování komerčních sexuálních pracovnic v soukromém životě (Jak souloží prostitutky z lásky) Martina Zikmundová Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo získat informace o sexuálním chování komerčních

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Vaše cesta ke zdravému dítěti

Vaše cesta ke zdravému dítěti Vážení klienti, Vaše cesta ke zdravému dítěti Preimplantační genetická diagnostika Sanatorium REPROMEDA patří již téměř 15 let mezi přední česká i evropská centra reprodukční medicíny. Již od počátku své

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci IX. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Hradec Králové

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK

SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY OČIMA PARTNEREK Mgr. Alexandra HROUZKOVÁ Katedra psychologie FFUK, Praha Prof. PhDr. Petr WEISS, PhD. Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Praha ÚVODEM Konopné drogy jsou po

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

2014/2015. Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy

2014/2015. Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy 2014/2015 Projekt primární prevence rizikového chování žáků a studentů ve společnosti a výukové programy Obsah: Obecné info o besedách, novinky, lektoři Domu dětí a mládeže Rozmarýn 3 Sexuální výchova

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více