17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2009"

Transkript

1 17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE září 2009 Editor JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Tento pracovní materiál neprošel autorskou korekturou SBORNÍK REFERÁTŮ Tribun EU 2009

2 17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2009 pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy VE DNECH ZÁŘÍ 2009 NA RADNICI V PARDUBICÍCH pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radka Martínka a primátora města Pardubic Ing. Jaroslava Demla za podpory Statutárního města Pardubic a Akacia Group Ltd. Hlavní partner ArginMax Forte Mediální partneři Rodina a zdraví a Florence Akreditace MŠMT č.j.: 3371/ ISBN

3 PREZIDENTKA KONGRESU RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. vysokoškolská učitelka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha zástupkyně vedoucí Katedry demografie a geodemografie ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. vysokoškolská učitelka Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha Ing. Jaroslav Deml, primátor statutárního města Pardubic MUDr. Miroslav Havlín ženský lékař Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA rektor Univerzity Hradec Králové Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc., vysokoškolský učitel Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové MUDr. Petr Kovář ženský lékař JUDr. Mgr. Jiří Kubík vládní rada Ministerstva zahraničních věcí České republiky Doc. PhDr. Jana Levická, Ph.D., mim. prof. vysokoškolská učitelka Fakulty zdravotnictví a sociální práce Trnavské univerzity PhDr. Dagmar Marková, Ph.D. vysokoškolská učitelka Filozofické fakulty Univerzity Konstatina filozofa Nitra JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. vedoucí katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové JUDr. Olga Sovová, Ph.D. vysokoškolská učitelka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové MUDr.Jiří Šráček čestný předseda SPRSV Praha PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. vysokoškolská učitelka Univerzity Palackého Olomouc Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. vysokoškolská učitelka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha MUDr. Radim Uzel, CSc. předseda SPRSV Praha Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. vysokoškolský učitel Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. přednosta Sexuologického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha ORGANIZAČNÍ VÝBOR JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. - předseda Mgr. Stanislava Dvořáková Lenka Němečková Jitka Prouzová Mgr. Zuzana Prouzová Mgr. Božena Toušová 3

4 Program: 17. září , 00 - prezentace účastníků v předsálí Hudebního sálu radnice (předložte, prosím, doklad o zaplacení účastnického poplatku, pokud máte k referátu připravenu el. prezentaci, prosíme o zapůjčení diskety, CD či flash disku) 14, 00 - slavnostní zahájení kongresu, projevy hostů 14, 30 - zahájení odborného programu kongresu a prvního bloku přednášek 1. PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. Role otce v rodině 2. Hana Korcová Rodina jako sociální děloha 3. Mgr. Adéla Kubičková, Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Zahraniční programy zaměřené na výchovu k odpovědnému rodičovství mužů 4. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Zamyšlení nad vztahy a sexualitou v náhradní rodinné péči kávová přestávka 5. Doc. PhDr. Yveta Vrublová, Ph.D. Sexuální výchova v ošetřovatelství 6. Mgr. Zuzana Trúchla, Mgr. Miroslava Debnariková, Ingrid Oravcová Sexuálna výchova v Domove sociálnych služieb Nádej Vidiná 7. Mgr. Vladimíra Neklapilová Metodický pokyn MŠMT k výuce sexuální výchovy na základních školách 8. JUDr. Jiří Kubík Některé aspekty sexuality z pohledu konzula 9. Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc., Renata Horká Vnímání nevěry očima studentek vysoké školy 10. Doc. PhDr. Jana Levická, Ph.D., Mgr. Zuzana Truhlářová Miesto a význam informácií z oblasti ľudskej sexuality v praxi sociálneho pracovníka DISKUSE k prvnímu bloku přednášek zakončení prvního dne kongresu 18. září , 00 - zahájení druhého dne kongresu a druhého bloku přednášek 11. Mgr. Zuzana Prouzová Co nám říkají o sexuální výchově čísla v roce Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. Využití multimediálního prostředku jako motivace pro realizaci sexuální výchovy v mateřské a primární škole 13. Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Sexuální výchova od mateřské školy? kávová přestávka 4

5 14. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Několik poznámek k trestní odpovědnosti mladistvých 15. JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Lidská sexualita v novém trestním zákoníku 16. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Aktuální problémy mlčenlivosti v pomáhajících profesích 17. MUDr. Petr Kovář Vliv některých drog a běžných léků na sexuální chování a jednání 18. MUDr. Jaroslav Hulvert Quo vadis asistovaná reprodukce? DISKUSE a zakončení druhého bloku přednášek 13, 00 14, 15 - přestávka na oběd 14, 15 - zahájení třetího bloku přednášek 19. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. Ultrazvuk nejefektivnější metoda posouzení zdravotního stavu embrya a plodu 20. MUDr. Drahomíra Polcarová Chlamydiové infekce zákeřný nepřítel na celý život 21. MUDr. Pavel Kolan Mýty o ženské sexualitě a jejich následky 22. MUDr. Miroslav Havlín Největší mýtus hormonální antikoncepce: hmotnostní nárůst 23. MUDr. Karel Erben Porušení schopnosti reprodukce patří mezi civilizační choroby a je i s dalšími souvisejícími problémy léčitelné a plně preventabilní 24. MUDr. Jiří Šráček Jsem zastáncem darwinovské medicíny DISKUSE k předneseným přednáškám a zakončení třetího bloku přednášek a druhého dne kongresu 16, 30 - Krátká PLENÁRNÍ SCHŮZE SPOLEČNOSTI PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝ- CHOVU, na kterou srdečně zveme všechny členy SPRSV Účast členů SPRSV je nutná. 19, 30 - SPOLEČENSKÝ RAUT v hotelu Zlatá štika 19. září , 00 - zahájení třetího dne kongresu a čtvrtého bloku přednášek 25. Doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. Touha po věčné mladosti 26. MUDr. Radim Uzel, CSc. Ženské klimakterium a sexualita třetího věku 27. Mgr. Petr Kaňka Pedagog a homosexualita 28. Mgr. Anna Sedláčková Specifika dětí z homoparentálních rodin 29. Bc. Karel Žák Pedofilie 5

6 30. Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Hodnoty jako pedagogický problém 31. Mgr. Stanislava Dvořáková Mapa erotických míst České republiky DISKUSE k předneseným přednáškám a k posterům Postery: Mgr. Martin Kaliba Sexuální výchova jako předmět zájmu sociální pedagogiky Jana Kubcová, Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Postavení ženy v židovské společnosti (dějiny a současnost) PhDr. Dagmar Marková, Ph.D., Doc. PhDr. PaedDr. Ivan Lumčík, CSc. Aký by mal byť obsah sexuálnej výchovy pre študentov a študentky sociálnej práce? Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Sexuální orientaci lze rozeznat podle typu těla, pohybu a chůze 13, 00 zakončení čtvrtého bloku přednášek a kongresu Pardubice 2009, vydání osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT č.j.: 3371/ , příp. osvědčení dle akreditace České asociace sester Organizační výbor kongresu si vyhrazuje právo k případným operativním úpravám a změnám programu, který byl sestaven na základě často opožděně došlých přihlášek. 6

7 Vážené dámy a pánové, vážení účastníci kongresu, dovolte abych Vás přivítal v Pardubicích, které se díky Vašim pravidelným setkáním stávají jakýmsi hlavním městem sexuální výchovy. Ta je velmi důležitou součástí lidského života a neměla by se v žádném případě podceňovat. Její úroveň do určité míry svědčí i o kulturnosti národa a společnosti. To, že se u nás scházíte již na sedmnáctém kongresu o partnerských vztazích, manželství, rodičovství a sexuální výchově svědčí o tom, že Pardubice jsou městem přívětivým a přitažlivým nejen pro turisty, sportovce, podnikatele či milovníky kultury, ale že jsou také dobrým hostitelem pro odborné akce. A tomu jsem velice rád. Pardubice se Vám po několika letech stavebního ruchu letos ukáží již z lepší stránky. Práce v centru pomalu končí a město nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nejen nostalgické schůzky s historií, ale také nové moderní prostory zvoucí k nákupům i relaxaci. Věřím, že i Vy si při svých jednáních najdete čas na procházku, která Vás přesvědčí o tom, že Pardubice jsou živým, moderním a zajímavým evropským městem. Dámy a pánové, pro naše město je ctí hostit pravidelně desítky odborníků na citlivou problematiku mezilidských vztahů. Vaše systematická práce, včetně unikátních mezioborových setkání v Pardubicích, jistě pomohla na cestě ke zdravým partnerským vztahům a spokojenému rodinnému i sexuálnímu životu mnoha lidem. Věřím, že město Pardubice Vám bude i nadále v této práci spolehlivým a přitom stále atraktivním partnerem. Dámy a pánové, vítejte v Pardubicích, přeji Vám všem příjemný pobyt a mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci Ing. Jaroslav Deml primátor Statutárního města Pardubice 7

8 8

9 Vážené dámy a pánové, milí účastníci kongresu! Velice si vážím příležitosti přivítat Vás všechny na dalším, v pořadí již 17. celostátním kongresu k sexuální výchově v České republice. Je to již 14 let, kdy jsem se této konference zúčastnila poprvé. Přestože jsem již tehdy byla příjemně překvapená s jakou otevřeností, vstřícností a zápalem byly vedeny diskuze o neujasněných či rozporných bodech a v jaké šíři zde byly vědecké poznatky prezentovány, rozhodně jsem nepředpokládala, že účast na této konferenci se pro mne postupně stane něčím jako morální povinností. Vzhledem k tomu, že většinu z vás zde každoročně potkávám, domnívám se, že i pro vás se účast na této konferenci stala nevyhnutelnou součástí vašich odborných plánů. Co víc si přát? Snad jen, abychom měli stále o čem diskutovat a aby se naše řady stále rozšiřovaly. Musím podotknout, že během svého dosavadního působení ve vědecké sféře si žádná z konferencí, kterých jsem se zúčastnila, nevybudovala tak rychle takovou tradici jako tento kongres. Svědčí to o mnohém, o neskonalém zájmu o danou problematiku z vaší strany, o neutuchající snaze a touze podílet se na rozvoji naší činnosti a neposledně o smysluplnosti našeho působení. Jako nesmírně důležitá se mi jeví nepolevující účast významných odborníků, kteří se zasloužili o popularizaci naší práce. V této souvislosti bych ráda vzpomenula na již zesnulého dr. Vladimíra Wynnyczuka, odborníka na populační problematiku, který patřil mezi zakládající členy Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a který již dávno před rokem 1989 usiloval o vytvoření takové organizace. Dr. Wynnyczuk mne v roce 1995 do naší Společnosti přitáhnul a já mu nepřestanu mu být vděčná za širší obzory, které se mně tím naskytly a které obohatily můj profesní život, a nové kolegy a přátele, jež jsem získala. Velmi bych si přála, aby tato naše setkání byla i nadále stálým zdrojem inspirací pro naši každodenní práci a abychom nepolevili v našem úsilí o zkvalitnění výchovy k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví všech dětí a mládeže i celé populace. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. prezidentka kongresu 9

10 10

11 Několik poznámek k trestní odpovědnosti mladistvých Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Po dlouhých a často neodborných diskusích byl přijat nový trestní zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), který nově upravil trestní odpovědnost mladistvých, pokud jde o věk. Díky těmto diskusím bylo nebezpečí, že zákonodárci tuto otázku budou považovat za základní a rozhodující pro to, zda zákon přijmout nebo ne, ačkoliv jiné otázky (zejména problematika společenské nebezpečnosti, materiálního pojení trestného činu aj.) jsou mnohem důležitější a rozhodující. Zdálo se, že zákon právě z důvodu změny věkové hranice trestní odpovědnosti přijat nebude. Proto ještě před rozhodováním parlamentu tehdejší ministr spravedlnosti, kterému velmi záleželo na tom, aby zákon byl přijat, prohlásil, že bude-li zákon okamžitě přijat, podá do doby jeho účinnosti návrh, aby hranice byla změněna tu, která tu byla do roku 1950 (15 let). Nechám stranou juristickou a politickou otázku tohoto prohlášení, které nemá v moderní historii trestního práva obdoby a jehož hodnocení se zdržuji, je pozoruhodné jak tento typický relikt padesátých let se považuje za důležitou otázku související s trestní odpovědností, ačkoliv do té doby zde byla věková hranice trestní odpovědnosti 14 let. Zcela bylo při diskusích pominuto to, že změna trestní odpovědnosti (a také problematika ochrany osoby trestně neodpovědné z hlediska sexuálních deliktů, resp. oběti těchto deliktů) je, typických příkladem toho, kdy nová úprava trestního práva, která nahradila v padesátých letech dosavadní úpravu rakouskou a uherskou, které u nás do té doby platily, je považováno za něco dobrého, ačkoliv podstata tohoto ustanovení vychází ze situace padesátých let. Nechci zde rozvádět politické důvody, které vedly k tomu, aby fyzická osoba byla trestně odpovědná až od patnácti let. Omezím se zde pouze na juristickou problematiku, která je vykládána a předkládána nejen v neodborném, ale i v odborném tisku naprosto laicky, takže čtenář má dojem, že ti kteří o trestní odpovědnosti diskutují a jsou právníci, jsou buď špatně poučeni ze školy, nebo nedávali pozor, protože učebnice, kteréhokoliv autora v oboru trestního práva hmotného ponechám stranou stěžejní dílo prof. Solnaře Základy trestní odpovědnosti ze 70. tých let, kde se čtenář se může dovědět i o situaci v jiných zemích velmi přístupnou formou vysvětluje to, jak Česká republika, resp. Československo, touto hranicí porušuje nejen dosavadní tradice trestní odpovědnosti, ale také se diametrálně odlišuje od ostatních zemí. To platí i pro státy tzv. sovětského bloku, kde ve všech případech nových trestních kodexů byla zachována dosavadní hranice 14 let a mladiství do 18 let byli ve většině případů rozdělování do dvou skupin let a let, přičemž v první skupině (14-16 let) byla specielní ustanovení, obviňující tyto osoby pro tento věk typická. Pokud vím, odborníci z ostatních zemí (a to i z tehdejšího SSSR, NDR a dalších států) projevovali podiv nad tím, že mladiství od 15 do 18 let v naší právní úpravě mají stejnou (jednotnou) situaci a nepřihlíží se v tomu, že do 16 let je jejich trestní odpovědnost třeba omezit. Souviselo to i s tím, že věk 16 let u nás byl např. v rodinném právu považován za hranici, kdy je možno povolit mimořádně uzavření sňatku mladistvému, který tímto uzavřením sňatku nabývá zletilosti i když je z hlediska trestního práva hmotného i procesního stále považován za mladistvého. Pozoruhodné je, že dosavadní právní úprava do roku 1950, která se objevila v moderní Evropě (zejména v kontinentálním právu, které bylo ovlivněno francouzským právem, případně německým) byla v kontinentálním právu téměř jednotná. Carské Rusko na začátku 20. století (kterému trestní zákon zejména jeho obecnou část vypracovali po velkých diskusích Němci) již v 19. století považovalo 14tileté osoby za trestně odpovědné, i když zřejmě jejich tělesný a duševní vývoj byl proti stejnému vývoji dnešních 14letých zpožděný, podobně jako tomu bylo v ostatních evropských státech. To souvisí i s poněkud směšným prohlášením jednoho z bývalých ministrů a politiků, že od 14 let je tedy možno v ČR již souložit. Taková prohlášení od kdy je co možné, působí jedině směšně a 11

12 nelze je brát vážně. Toto auditorium nejlépe ví, na kolik mladistvé osoby taká dovolení nebo zákazy berou vážně. Hranice 14 (resp. 15 let) je z hlediska sexuality důležitá tím, že určuje, kdy jsou osoby 14 nebo 15tileté chráněny před sexuálním aktivitami nejen dospělých, ale případně i mladistvých, kteří jsou již trestně odpovědni. Nebudu se proto podrobně zabývat tímto trapným výrokem, svědčícím o tom, že byl učiněn někým, kdo vůbec nezná problematiku sexuálního chování mládeže ani jiné aktivity a názory těchto mladých lidí. Pokud jde o sexuální delikty vyjádřila jsem na tomto fóru již několikrát svůj názor na to, že byly převzaty bez hlubší úvahy z dosavadního trestního zákona a nebudu se již o nich zmiňovat. Chci zde jenom upozornit na to, že hlava III. nového trestního zákoníku ( ) je sice lépe koncipována než dosavadní trestné činy proti lidské důstojnosti, ale chybí tu např. zařazení trestného činu Svádění k pohlavnímu styku ( ) do této hlavy. Zůstává v hlavě Trestné činy proti rodině a dětem, kam evidentně vzhledem k formulaci 202 vůbec nepatří, a to nejen z hlediska objektu, ale i pachatele tohoto trestného činu. To svědčí o tom, že zvláštní část trestního zákoníku ne byla předmětem seriozních úvah a diskusí odborníků a politiků, jak bylo ostatně zřejmé již z dřívějších legislativních návrhů. Ale jak jsem již dříve uvedla, nechci se těmito problémy dále zabývat. Za daleko závažnější považuji znovuzavedení věkové hranice 15. let jako hranice trestní odpovědnosti. Považuji ji nejen za typický relikt padesátých let což si zřejmě Parlament ČR vůbec neuvědomil ale daleko závažnější i z hlediska evropeizace českého trestního práva. To je v České republice velmi vážný problém, o kterém se již mnoho psalo, protože neodpovídá úpravě v ostatních zemích. Trestní právo patří totiž do tzv. 3. pilíře EU, a je proto zcela ponecháno v kompetenci jednotlivých států EU. Chceme-li vzít vážně různá prohlášení politiků o společném postupu proti kriminalitě (jak celoevropské, tak globální) musíme pro to vytvořit patřičné podmínky. Základem je koncepce stejných základů trestní odpovědnosti jednotlivých států EU. Že jde o významný problém, ukazuje již formulace oborového úkolu Europeizace trestního práva, který je pod vedením prof. JUDr. PhDr. M Tomáška, DrSc. součástí výzkumného záměru MSM V rámci tohoto úkolu byla již vydána celá řada publikací 1. Zdá se však, že při přípravě nového trestního zákoníku nebyly vůbec otázky evropeizace vzaty v úvahu. Je to pro vědecké pracovníky, kteří jsou autory citovaného čísla edice Juridica, ne právě příjemné. Články je totiž třeba považovat za velmi instruktivní a aktuální, podobně jako literaturu, která je v nich uváděna. Kontakt na autorku: Právnické fakulta UK Praha, katedra trestního práva Tento grant Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí je kvalitativně v oboru trestního práva hmotného a procesního konkretizován např. prací Europeizace skutkových podstat některých trestných činů AUC Praha Juridica 1/ stran velmi podrobným a fundovaným rozborem této problematiky. Uvádí spoustu literatury nejen naší ale i zahraniční. 12

13 Mapa erotických míst České republiky Mgr. Stanislava Dvořáková Každá země, každý kout této země, má své neopakovatelné kouzlo, které stojí za to poznat a vnímat na vlastní kůži genius loci. Současně každá historie má nejen své hrdiny, ale odehrává se v určitém prostoru a čase. Pochopitelně, že tomu není jinak i s historií erotiky a sexu. Česká republika má mnoho zámků, hradů, ještě více zřícenin, památné stromy, jeskyně, rozhledny, ale jsou zde místa, která měla, případně mají hodně co říci historii, která nebyla na programu výuky ve škole, ani nebyla uvedena v učebnicích. Počet míst odpovídá pořadovému číslu konference a v podstatě představuje námět na případné cíle našich turistických cest při toulání se Českou republikou. Jednotlivá místa mají více či méně vztah k erotice, případně hodně zprostředkován. I bez zmiňované erotiky stojí za to je zhlédnout. Adršpach Přírodě je mocná čarodějka a dokáže vykouzlit celou řadu tajívaných výjevů, které při malé troše fantazie nám mohou připomenout něco, co je blízké erotice. Ani nemusíme jezdit daleko do světa, celou řadu zajímavých přírodních ukázek máme doma. V Adršpašských skalách se turistům ukazuje tzv. Krakonošova ložnice. Zde údajně vládce hor prožil mnohou šťastnou chvilku, ty vyplněné milováním nevyjímaje. Průvodce vám ochotně (je-li váš věk vyšší jak 18 let) sklaní útvar připomínající jeho penis v erekci a na druhé straně už po ukončení pohlavního aktu. Brandýs nad Labem Na zámku v Brandýse nad Labem trávil dost času slavný milenecký pár, a to císař Rudolf II. Se svou milenkou Kateřinou Stradovou. Byla to láska dlouhá, z které se mimo jiné narodilo celkem šest dětí. Rudolf s Kateřinou prožíval spokojené chvíle, ostatně Kateřina byla nesmírně temperamentní (původem pocházela z Itálie) a dokázala nepochybně uspokojit jeho sexuální apetit. Čarodějnický region (Velké Losiny Sobotín Čertovy kameny a Lázně Jeseník) Když si člověk pomyslí na čarodějnice a je trochu znalý historie, pak nepochybně se mu vybaví oblast v pomyslném čtyřúhelníku Velké Losiny, Sobotín Čertovy kameny a Lázně Jeseník. Všechna tato místa (a snad ještě na doplnění Šumperk) jsou úzce spjata s čarodějnickým běsněním u nás. V rozličných materiálech se uvádí, že celému běsnění v průběhu dějin ve světě padlo za oběť na několik miliónů lidí, zpravidla žen. O čarodějích (jako mužích) se povětšinou moc nehovoří. Realita je však mnohem prozaičtější, zvláště pak v naších zemích se toto šílenství dotklo několika stovek osob. Sobotín Ve zdejším kostele vše začalo. Ukradená hostie zavdala příčinu k hrůzostrašnému řádění. Velké Losiny Zde probíhaly soudní procesy. Všichni odsouzení skončili na hranic, která stála za vesnicí. Dodnes není známo, kde to přesně bylo. Pouze dřevěný kříž u cesty nedaleko Velkých Losin připomíná celou děsivou dobu. 13

14 Petrovy kameny Známé místo sletu čarodějnic ze širokého okolí na tzv. sabat. Turistická vycházka je poměrně dost náročná, ale rozhled po čarodějnickém okolí stojí však za to. Lázně Jeseník Z města Jeseník do blízkých Lázní Jeseník míjíme neprávem opomíjený pomník ve tvaru třech plamenů, který připomíná tragickou dobu čarodějnických procesů u nás. Duchcov Největší milovník všech dob - G. Casanova ( ), alespoň podle počtu milenek (údajně 132), kterému prošly jeho náručím, by byl ve srovnání s dnešními rekordmany pouhý amatér. V každém případě zůstane navěky spojován s úctou k ženě a kavalírstvím. Přesto je zapotřebí poznamenat že vše co uvádí ve svých Pamětech (cca stran), je do jisté míry kombinace představ, přání a trochu reality. Na druhou stranu je třeba mát na mysli, že v době kdy dané dílo vzniklo, nebylo mnoho těch, co uměli číst, natož psát. V každém případě se dají Paměti číst, jedná se o dobrou a poutavou červenou knihovnu, ale také o ctihodné dílo, které svým rozsahem přežilo až do dnešní doby. G. Casanova stáří prožil v Čechách, v Duchově, na zdejším zámku. Průvodci ukazují turistům jeho pracovnu, kde Casanova tvoří (pochopitelně čas přítomný je na místě, neboť se jedná o figurínu a vytvořenou iluzi). Průvodci ukazují i křeslo, v němž sedával a údajně i zemřel. O křesle se dodnes traduje, že ten, který v něm usedne, získá alespoň část neodolatelné schopnosti okouzlit ženy. G. Casanova zemřel v Duchcově dne ve věku 73 let. Duchcovská kronika uvádí stručný záznam o jeho úmrtí, včetně chybného údaje o jeho věku, následovně: Pan Jakub Casanoiva (Cassaneus), benátčan, katolík, mužského pohlaví, zemřel v 84 létech. Místo posledního odpočinku dobrodruha na poli lásky není přesně známé. Pouze v průčelí kaple sv. Barbory v Duchcově je zasazena deska s nápisem: Jakob Casanova, Venedig Dux 1798, která se snad nachází v místech, kde je údajně pochován. Na závěr uvedeme jeho životní krédo. Holdování smyslné rozkoši bylo vždy mou hlavní starostí. Nikdy jsem neměl důležitějšího zaměstnání. Cítil jsem vždy, že jsem stvořen pro uctívání druhého pohlaví, proto též jsem je vždy miloval a dával se jím milovati, jak jen jsem mohl." Česká Třebová Nedaleko známého železničního uzlu Česká Třebová (asi 2 3 km) se nachází místo, zvané Hory Matky Boží u české Třebové. V nedávné minulosti zde opravdu bývaly lázně, dnes se zmiňované místo stalo příjemným výletním místem pro obyvatele České Třebové. A jaký má dané místo vztah k erotice? Jedna z našich neznámějších spisovatelek, která zaujala trvalé místo v čítankách a v seznamu povinné školní četby Božena Němcová ( ) především svou Babičkou, byla ve svém nitru nesmírně nešťastná žena. Manžel lítal z moci úřední pro své vlastenecké názory po celém rozsáhlém mocnářství Rakousko Uhersku. Starost o děti, jejich zabezpečení a výchovu ležela na samotné B. Němcové. Manžel daleko, aktuální fertilní věk se vším všudy na krku, absence citové náklonnosti atd., to vše se bezesporu promítlo do hledání citového vztahu. Pak celkem přirozeně každý muž v její blízkosti, který se vyznačoval kultivovaností, vlastenectvím a alespoň trochu zájmu o ní, se mohl stát vítaným zpestřením jejího života. Právě zde prožila slavná spisovatelka jeden ze světlých okamžiků svého soukromého života. Ve dnech se ve zdejších lázeňských komůrkách odehrála mezi B. Němcovou a členem Klácelovy společnosti intimní záležitost. Událost dodnes připomíná pamětní deska s následujícím textem V září 1851 zde v lázních na Horách trávila B. Němcová radostné dny se svými dětmi a členy Bratrstva Klácelova. 14

15 Hukvaldy Když se vysloví jméno Hukvaldy, tak u mnohého z nás nastane asociace se světoznámým hudebním skladatelem Leošem Janáčkem (autor opery Liška Bystrouška). Přestože jeho životem prošla řádka více či méně známých a přítulných múz, jsou Hukvaldy zmiňovány jako místo, kde se narodil Karel Jaroslav Obrátil ( ). K. J. Obrátil byl nejen významným pedagogem, osvětovým pracovníkem, vlastencem, obdivovatelem T. G. Masarykem a v neposlední řadě i sběratel lidově erotické tvorby. Jako přesvědčený vlastenec vystupoval veřejně, ale i skrytě, proti německým okupantům. Proto bylo otázkou času, kdy jej gestapo zatkne a popraví. Povedlo se jim to těsně před koncem války v dubnu Byl sběratelem všech možných forem erotiky. Shromáždil ve své době největší sbírku erotických ex libris. K jeho vrcholným dílům, které nemá v Evropě obdoby, patří především dílo Kryptadia. Tak až se zase příště setkáte s místem Hukvaldy, tak si vedle hradu a místa narození autora Lišky Bystroušky vzpomeňte, že se zde narodil i zmiňovaný K. J. Obrátil. Litomyšl Renesanční zámky se povětšinou vyznačují množstvím sgrafitové výzdoby, a to zpravidla v podobě psaníčkového vzoru. Není tomu ani jinak i v případě známého renesančního zámku v Litomyšli. Co na tom, že město je rodištěm celé řady osobností, jejichž výčet by bylo opravdu dlouhý. Co však má Litomyšl společného s erotikou? Ve vztahu k ní bude nepochybně zajímavější věnovat pozornost obsahům již zmiňovaných sgrafitových psaníček, kterých je přibližně kolem Restaurátoři při renovaci zřejmě netrpěli inspirací, ale do četných obsahů promítli i své erotické představy. Fantazie autorů, podpořená zahřívacími i inspirativními nápoji v času chladu, se promítla do výsledku. Proto si můžeme mezi mnoha zvolenými náměty nalézt erotické. Přesto nejodvážněji a nejerotičtěji působí psaníčko, které zachycuje souložící dvojici, kde jej nalezneme? Nejdříve se musíme navštívit zámek a projít všemi jeho nádvořími až na druhou stranu až do parku. Po vyjití ven se otočíme a budeme hledat souložící dvojici v psaníčku vedle okna, které je nejblíže vpravo nad průchodem. Ale i uvnitř nádvoří můžeme vidět několik psaníček lehce erotických, kdy někdo někomu sahá na ňadra apod. Škoda, že vyhlídkový okruh nevede po střechách zámku. Tam se dá zcela reálně předpokládat několik dalších erotických námětů. Mohelnice Každý motorista zná nepochybně silnici mezi Moravskou Třebovou a Olomoucí, a to v místech, kde se překonává tzv. mohelničák. Pod kopcem v Mohelnici se nachází poněkud památka připomínající smutné okamžiky z českých dějin. Jedná se o malý památník v městském parku, kde byl v rámci tzv. čarodějnických procesů (dne ) upálen lidmi velice oblíbený šumperský děkan Kryštof Alois Lautner ( ). Pardubice Každoročně se setkávají odborníci, stejně tak jako i učitelé a laici, kteří mají kladný vztah k otevřené sexualitě a sexuální výchově. Vzhledem k tradici se dá předpokládat, že Pardubice budou i v budoucnosti. Peklo Jak to jednou bude vypadat v pekle si můžeme jen představovat, ale i natrénovat. Známé letovisko Peklo se nalézá asi 5 km severně od Nového Města nad Metují. Poznáte na vlastní kůži, že to zase tak špatné být v pekle nemusí. 15

16 Ráj Pojď, ukážu ti cestu rájem se nemusí jen zpívat, ale lze navštívit místo zvané Ráj v blízkosti Kokořínského údolí (severně od Mělníka) a svou milou (milého) daným místem provést. Jak se ukáže, v ráji (obdobně jako v pekle viz dále) to nemusí být tak špatné, ale někoho z toho mohou bolet nohy. Šumperk Na zdejším děkanství je umístěna skromná deska připomínající, že zde působil velice oblíbený děkan Kryštof Alois Lautner ( ), který byl upálen v rámci tzv. čarodějnických procesů v Mohelnici. Uherské Hradiště Zde prožil K. J. Obrátil ( ) svá nejplodnější léta. Jako učitel, ředitel, ale jako organizátor osvětových aktivit si získal nejen velký zástup obdivovatelů, ale také velký zástup nepřátel. Nelze se divit, neboť v katolickém prostředí (blízko leží Velehrad) se čekalo na konflikt. Na základě udání uklizečky ve škole, že se věnuje pornografii, vyvstala aféra, kterou sice vyhrál, ale následně se musel přestěhovat do Prahy. Třebenice Město Třebenice leží na úpatí Českého středohoří, výchovně od Lovosic. Za zmínku stojí návštěva zdejšího Muzea českého granátu. V muzeu jsou vystaveny šperky Ulriky von Lewetzov. Je to ona, kdo které se zamiloval stárnoucí německý básník Johann Wolfgang Goethe. Třebivlice Obec se nachází západně od Lovosic na řece Granátka (v okolí se nachází a také těží známý český granát odborně pyrol). Vedle zmiňovaných granátů se obec proslavila tím, že zde pobývala Ulrika von Lewetzov ( ). V jejich 17 letech ji nabídl sňatek stárnoucí (v té době mu bylo již dvaasedmdesát let) německý básník Johann Wolfgang Goethe. Dnes se znalci jeho života jenom domnívají o tom, proč mladá dívka nabídku odmítla. V každém případě se to již nikdy zřejmě nedozvíme, ale faktem je, že se už nikdy nevdala. Na zámku Třebivlice dožila svůj život a právě na zdejším hřbitově je také pochována ve společné hrobce s rodiči a osobním lékařem dr. Karešem. Poznámka na závěr. Inspiraci a námět k předloženému příspěvku poskytl autor historických knih z oblastí erotiky doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Zdroje: JANIŠ, K. Z dějin sexu a erotiky. Trutnov: Lupus, s. ISBN JANIŠ, K. Toulky historií sexu a erotiky. Ústí nad Orlicí: OFTIS, vydání. 327s. ISBN JANIŠ, K. K. J. Obrátil Komenský sexuální osvěty. Ústí nad Orlicí: OFTIS, ISBN

17 Porušení schopnosti reprodukce patří mezi civilizační choroby a je i s dalšími souvisejícími problémy léčitelné a plně preventabilní MUDr. Karel Erben Lékařská věda objevila metabolickou poruchu, která se odehrává na molekulární úrovni v buňkách. Jejím projevem je hromadění toxického metabolitu homocysteinu (dále Hcy) v krvi. Toxicita Hcy je spouštěčem dalších poruch v biochemických a fyziologických procesech, které pak vyúsťují v jednotlivé civilizační poruchy (CCH), které lze dělit podle klinických oborů, do nichž spadá jejich vyšetřování a léčení. Podle mechanismů, které se uplatňují na vzniku poruch fertility, na vzniku rizikových těhotenství, na vzniku poruch ve vývoji plodu a vzniku vrozených onemocnění dětí typu vrozené poruchy imunity, vrozené poruchy metabolismu a vrozené dispozice k závažným onemocněním dospělého věku (leukémie, infarkt), patří všechna tato onemocnění mezi CCH. Tyto mechanismy jsou popsány do potřebných detailů. Vyšší Hcy poškozuje vajíčka i spermie často do té míry, že poškození nedovoluje jejich splynutí k oplodnění vajíčka. Pokud v této situaci k oplodnění dojde, hrozí rizikové těhotenství včetně poškození plodu. Protože vyšší Hcy brání syntéze kvalitní DNA, vznikají různá vrozená onemocnění malých dětí. Tato poškození dětí nejsou léčitelná. Léčitelná je porucha fertility, ale je třeba vyšetřit a léčit oba partnery. Základním vyšetřením je stanovení hladiny Hcy v krvi. Podle její výše se určují dávky mikronutrientů potřebných k léčení těchto stavů a k prevenci jejich výše popsaných následků. 17

18 Největší mýtus hormonální antikoncepce: hmotnostní nárůst MUDr. Miroslav Havlín Zákon zachování hmoty stále platí! 1 tableta = cca 1g Kombinovaná perorální hormonální antikoncepce (HA) Nejčastější forma HA antikoncepční pilulka Obsahuje 2 složky: - estrogenní - ethinylestradiol (EE) - gestagenní - mnoho Obě patří do skupiny steroidních hormonů Steroidní hormony Nejstudovanější léková skupina V posledních 25 letech spotřebovala 30% nákladů na farmaceutický výzkum Do nástupu HA steroidy na okraji zájmu Hormonální hladiny bez HA Velmi individuální rozdíly % Během cyklu kolísají estrogeny o % gestageny až o 1000% V graviditě stoupají na % výchozích hodnot Fyziologická endokrinologie ovulačního cyklu 18

19 Během užívání HA Klesá endogenní produkce hormonů: - není ovulační vzestup estrogenů - není premenstruační vzestup gestagenů Endogenní produkce se sčítá s exogenním přívodem Celková měsíční hormonální expozice se podstatněji nemění Hormonální hladiny při užívání monofázické HA HA Celková hormonální expozice na jeden cyklus HA se dělí dle estrogenní dávky: - vysoká (nad 50 µg EE) - mírný vzestup - nízká (30-50 µg) - minimální až žádný - velmi nízká (15-20 µg) - žádný či pokles? Vliv steroidů na hmotnost Estrogeny - mohou způsobit cyklickou retenci vody Gestageny - mohou ovlivnit metabolismus nadledvinek (hlavně kortisolu) - mírný anabolický efekt - možný nárůst tělní hmoty Závisí na typu preparátu a na buněčných receptorech - velmi individuální Tableta je často výmluva! Hmotnost je dána Genetickými předpoklady Životním stylem rozdíl mezi příjmem a výdejem energie Endokrinními funkcemi hypofýza, štítná žláza, nadledviny Celkovým zdravotním stavem Případnou medikací 19

20 Písemnictví Složitá orientace - střet vědy, ideologie, obchodu Chybí tabulky průměrných hmotnostních změn u dospělých Velmi různorodá metodologie Minimum prací srovnávajících HA s nehormonálními metodikami HA vs. nehormonální metody Panevropská studie žen let, slodována věková pásma po 5ti letech Hormonální i nehormonální metody Všechna pásma a metody ženy přibíraly Ženy s HA měly nárůst hmotnosti v průměru studie Nejvíce přibraly ženy s IUD let Metaanalýza studií HA a hmotnost (Gallo et al.) Málo studií kontrolovaných placebem - EE pod 100 µg není nárůst hmotnosti Bez kontroly placebem - často inkoherentní výsledky pro metodologické chyby - podobné závěry jako u placebem kontrolovaných studiích Vyvíjejí se nejen automobily a telefony, ale i hormonální antikoncepce! Vývoj HA Klesá estrogenní dávka Adekvátně klesá gestagenní dávka Nové gestageny (III.generace a další) Nová dávkovací schémata Netabletové formy Vývoj hormonální dávky (µg EE) Dekády Svět ČR Konec dosud V době užívání HA se dá přibrat stejně jako kdykoliv jindy! 20

SPRSV 16. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2008

SPRSV 16. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2008 SPRSV 16. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2008 25. 27. září 2008 Editor JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Tento pracovní materiál neprošel autorskou korekturou SBORNÍK REFERÁTŮ

Více

18. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2010

18. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2010 18. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2010 23. 25. září 2010 Editor: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Editorka: Mgr. Zuzana Prouzová Tento pracovní materiál neprošel autorskou

Více

5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II. Olomouc 2012

5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II. Olomouc 2012 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II Olomouc 2012 10. 11. února 2012 Recenzentka: Doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D. PdF UP v Olomouci Recenzent: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.

Více

PEDAGOG A ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM

PEDAGOG A ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 UČEBNÍ TEXTY pro účastníky vzdělávacího kurzu PEDAGOG A ŽÁK SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM Společnost pro mukopolysacharidosu,

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO. JUDr. Ing. Jiří Karas poslanec KDU-ČSL, Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO. JUDr. Ing. Jiří Karas poslanec KDU-ČSL, Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže ETICKÉ VÝZVY PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 RODINNÁ POLITIKA OČIMA KDU-ČSL 4 PRENATÁLNÍ PÉČE Z POHLEDU GYNEKOLOGA 12 PÉČE O MATKU A DÍTĚ V TĚHOTENSTVÍ 18 DIAGNÓZA: DOWNŮV SYNDROM 22 TĚHOTENSTVÍ

Více

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 6 2.1 Neplodnost 6 2.2 Léčba

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Miloslav

Více

Profesionální pěstoun jako rodič z povolání. Jana Gieselová

Profesionální pěstoun jako rodič z povolání. Jana Gieselová Profesionální pěstoun jako rodič z povolání Jana Gieselová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá otázkou profesionalizace pěstounské péče. Snahou bude zachytit problematiku pěstounské

Více

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe

Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Pěstounská péče na přechodnou dobu příklady dobré praxe Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí práce: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Autor

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky

O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK. Informace pro zdravotníky O NEGENETICKÉM RODIČOVSTVÍ TROCHU JINAK Informace pro zdravotníky Hana Konečná O negenetickém rodičovství trochu jinak Informace pro zdravotníky Středisko náhradní rodinné péče, o. s. Praha 2012 Tato

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé ZDRAVÍ MODERN Nadstandardní lékařská péče v České republice Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé S-Press Publishing 2009 210x297+5_WB+BS_AJ plastická

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj

Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj (1.část závěrečné zprávy z výzkumu Rodina 2001 ) Jana Paloncyová VÚPSV leden 2003 Obsah Úvod 3 1. Základní informace o respondentech mladších 30

Více

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR září 2010. Mistře, co máme dělat?

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR září 2010. Mistře, co máme dělat? Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým. Hnutí Pro

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty edukace jedinců s Downovým syndromem BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr.

Více

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb.

34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb. 1 1 1 34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška Ministerstva zdravotnictví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek

PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. Mgr. Tomáš Drábek 2 PARTNERSKÝ A SEXUÁLNÍ ŽIVOT OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PUBLIKACE PRO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Mgr. Tomáš Drábek Praha 2013 3 Tato publikace je součástí projektu Problematika partnerského a sexuálního

Více

Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

POSTOJE 14LETÝCH ŽÁKŮ K SEXUALITĚ

POSTOJE 14LETÝCH ŽÁKŮ K SEXUALITĚ Katedra: Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní program: (kombinace) Anglický

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

Sexuální výchova z pohledu žáků prvních ročníků středních škol v Přerově. Bc. Hana Suchánková

Sexuální výchova z pohledu žáků prvních ročníků středních škol v Přerově. Bc. Hana Suchánková Sexuální výchova z pohledu žáků prvních ročníků středních škol v Přerově Bc. Hana Suchánková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Hlavním tématem diplomové práce je sexuální výchova na základních školách.

Více