17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2009"

Transkript

1 17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE září 2009 Editor JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Tento pracovní materiál neprošel autorskou korekturou SBORNÍK REFERÁTŮ Tribun EU 2009

2 17. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2009 pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy VE DNECH ZÁŘÍ 2009 NA RADNICI V PARDUBICÍCH pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radka Martínka a primátora města Pardubic Ing. Jaroslava Demla za podpory Statutárního města Pardubic a Akacia Group Ltd. Hlavní partner ArginMax Forte Mediální partneři Rodina a zdraví a Florence Akreditace MŠMT č.j.: 3371/ ISBN

3 PREZIDENTKA KONGRESU RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. vysokoškolská učitelka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Praha zástupkyně vedoucí Katedry demografie a geodemografie ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. vysokoškolská učitelka Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha Ing. Jaroslav Deml, primátor statutárního města Pardubic MUDr. Miroslav Havlín ženský lékař Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA rektor Univerzity Hradec Králové Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc., vysokoškolský učitel Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové MUDr. Petr Kovář ženský lékař JUDr. Mgr. Jiří Kubík vládní rada Ministerstva zahraničních věcí České republiky Doc. PhDr. Jana Levická, Ph.D., mim. prof. vysokoškolská učitelka Fakulty zdravotnictví a sociální práce Trnavské univerzity PhDr. Dagmar Marková, Ph.D. vysokoškolská učitelka Filozofické fakulty Univerzity Konstatina filozofa Nitra JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. vedoucí katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové JUDr. Olga Sovová, Ph.D. vysokoškolská učitelka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové MUDr.Jiří Šráček čestný předseda SPRSV Praha PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. vysokoškolská učitelka Univerzity Palackého Olomouc Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. vysokoškolská učitelka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha MUDr. Radim Uzel, CSc. předseda SPRSV Praha Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. vysokoškolský učitel Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Praha Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. přednosta Sexuologického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha ORGANIZAČNÍ VÝBOR JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. - předseda Mgr. Stanislava Dvořáková Lenka Němečková Jitka Prouzová Mgr. Zuzana Prouzová Mgr. Božena Toušová 3

4 Program: 17. září , 00 - prezentace účastníků v předsálí Hudebního sálu radnice (předložte, prosím, doklad o zaplacení účastnického poplatku, pokud máte k referátu připravenu el. prezentaci, prosíme o zapůjčení diskety, CD či flash disku) 14, 00 - slavnostní zahájení kongresu, projevy hostů 14, 30 - zahájení odborného programu kongresu a prvního bloku přednášek 1. PhDr. Kamila Holásková, Ph.D. Role otce v rodině 2. Hana Korcová Rodina jako sociální děloha 3. Mgr. Adéla Kubičková, Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Zahraniční programy zaměřené na výchovu k odpovědnému rodičovství mužů 4. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. Zamyšlení nad vztahy a sexualitou v náhradní rodinné péči kávová přestávka 5. Doc. PhDr. Yveta Vrublová, Ph.D. Sexuální výchova v ošetřovatelství 6. Mgr. Zuzana Trúchla, Mgr. Miroslava Debnariková, Ingrid Oravcová Sexuálna výchova v Domove sociálnych služieb Nádej Vidiná 7. Mgr. Vladimíra Neklapilová Metodický pokyn MŠMT k výuce sexuální výchovy na základních školách 8. JUDr. Jiří Kubík Některé aspekty sexuality z pohledu konzula 9. Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc., Renata Horká Vnímání nevěry očima studentek vysoké školy 10. Doc. PhDr. Jana Levická, Ph.D., Mgr. Zuzana Truhlářová Miesto a význam informácií z oblasti ľudskej sexuality v praxi sociálneho pracovníka DISKUSE k prvnímu bloku přednášek zakončení prvního dne kongresu 18. září , 00 - zahájení druhého dne kongresu a druhého bloku přednášek 11. Mgr. Zuzana Prouzová Co nám říkají o sexuální výchově čísla v roce Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. Využití multimediálního prostředku jako motivace pro realizaci sexuální výchovy v mateřské a primární škole 13. Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Sexuální výchova od mateřské školy? kávová přestávka 4

5 14. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Několik poznámek k trestní odpovědnosti mladistvých 15. JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Lidská sexualita v novém trestním zákoníku 16. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Aktuální problémy mlčenlivosti v pomáhajících profesích 17. MUDr. Petr Kovář Vliv některých drog a běžných léků na sexuální chování a jednání 18. MUDr. Jaroslav Hulvert Quo vadis asistovaná reprodukce? DISKUSE a zakončení druhého bloku přednášek 13, 00 14, 15 - přestávka na oběd 14, 15 - zahájení třetího bloku přednášek 19. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. Ultrazvuk nejefektivnější metoda posouzení zdravotního stavu embrya a plodu 20. MUDr. Drahomíra Polcarová Chlamydiové infekce zákeřný nepřítel na celý život 21. MUDr. Pavel Kolan Mýty o ženské sexualitě a jejich následky 22. MUDr. Miroslav Havlín Největší mýtus hormonální antikoncepce: hmotnostní nárůst 23. MUDr. Karel Erben Porušení schopnosti reprodukce patří mezi civilizační choroby a je i s dalšími souvisejícími problémy léčitelné a plně preventabilní 24. MUDr. Jiří Šráček Jsem zastáncem darwinovské medicíny DISKUSE k předneseným přednáškám a zakončení třetího bloku přednášek a druhého dne kongresu 16, 30 - Krátká PLENÁRNÍ SCHŮZE SPOLEČNOSTI PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝ- CHOVU, na kterou srdečně zveme všechny členy SPRSV Účast členů SPRSV je nutná. 19, 30 - SPOLEČENSKÝ RAUT v hotelu Zlatá štika 19. září , 00 - zahájení třetího dne kongresu a čtvrtého bloku přednášek 25. Doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. Touha po věčné mladosti 26. MUDr. Radim Uzel, CSc. Ženské klimakterium a sexualita třetího věku 27. Mgr. Petr Kaňka Pedagog a homosexualita 28. Mgr. Anna Sedláčková Specifika dětí z homoparentálních rodin 29. Bc. Karel Žák Pedofilie 5

6 30. Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Hodnoty jako pedagogický problém 31. Mgr. Stanislava Dvořáková Mapa erotických míst České republiky DISKUSE k předneseným přednáškám a k posterům Postery: Mgr. Martin Kaliba Sexuální výchova jako předmět zájmu sociální pedagogiky Jana Kubcová, Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Postavení ženy v židovské společnosti (dějiny a současnost) PhDr. Dagmar Marková, Ph.D., Doc. PhDr. PaedDr. Ivan Lumčík, CSc. Aký by mal byť obsah sexuálnej výchovy pre študentov a študentky sociálnej práce? Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Sexuální orientaci lze rozeznat podle typu těla, pohybu a chůze 13, 00 zakončení čtvrtého bloku přednášek a kongresu Pardubice 2009, vydání osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT č.j.: 3371/ , příp. osvědčení dle akreditace České asociace sester Organizační výbor kongresu si vyhrazuje právo k případným operativním úpravám a změnám programu, který byl sestaven na základě často opožděně došlých přihlášek. 6

7 Vážené dámy a pánové, vážení účastníci kongresu, dovolte abych Vás přivítal v Pardubicích, které se díky Vašim pravidelným setkáním stávají jakýmsi hlavním městem sexuální výchovy. Ta je velmi důležitou součástí lidského života a neměla by se v žádném případě podceňovat. Její úroveň do určité míry svědčí i o kulturnosti národa a společnosti. To, že se u nás scházíte již na sedmnáctém kongresu o partnerských vztazích, manželství, rodičovství a sexuální výchově svědčí o tom, že Pardubice jsou městem přívětivým a přitažlivým nejen pro turisty, sportovce, podnikatele či milovníky kultury, ale že jsou také dobrým hostitelem pro odborné akce. A tomu jsem velice rád. Pardubice se Vám po několika letech stavebního ruchu letos ukáží již z lepší stránky. Práce v centru pomalu končí a město nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nejen nostalgické schůzky s historií, ale také nové moderní prostory zvoucí k nákupům i relaxaci. Věřím, že i Vy si při svých jednáních najdete čas na procházku, která Vás přesvědčí o tom, že Pardubice jsou živým, moderním a zajímavým evropským městem. Dámy a pánové, pro naše město je ctí hostit pravidelně desítky odborníků na citlivou problematiku mezilidských vztahů. Vaše systematická práce, včetně unikátních mezioborových setkání v Pardubicích, jistě pomohla na cestě ke zdravým partnerským vztahům a spokojenému rodinnému i sexuálnímu životu mnoha lidem. Věřím, že město Pardubice Vám bude i nadále v této práci spolehlivým a přitom stále atraktivním partnerem. Dámy a pánové, vítejte v Pardubicích, přeji Vám všem příjemný pobyt a mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci Ing. Jaroslav Deml primátor Statutárního města Pardubice 7

8 8

9 Vážené dámy a pánové, milí účastníci kongresu! Velice si vážím příležitosti přivítat Vás všechny na dalším, v pořadí již 17. celostátním kongresu k sexuální výchově v České republice. Je to již 14 let, kdy jsem se této konference zúčastnila poprvé. Přestože jsem již tehdy byla příjemně překvapená s jakou otevřeností, vstřícností a zápalem byly vedeny diskuze o neujasněných či rozporných bodech a v jaké šíři zde byly vědecké poznatky prezentovány, rozhodně jsem nepředpokládala, že účast na této konferenci se pro mne postupně stane něčím jako morální povinností. Vzhledem k tomu, že většinu z vás zde každoročně potkávám, domnívám se, že i pro vás se účast na této konferenci stala nevyhnutelnou součástí vašich odborných plánů. Co víc si přát? Snad jen, abychom měli stále o čem diskutovat a aby se naše řady stále rozšiřovaly. Musím podotknout, že během svého dosavadního působení ve vědecké sféře si žádná z konferencí, kterých jsem se zúčastnila, nevybudovala tak rychle takovou tradici jako tento kongres. Svědčí to o mnohém, o neskonalém zájmu o danou problematiku z vaší strany, o neutuchající snaze a touze podílet se na rozvoji naší činnosti a neposledně o smysluplnosti našeho působení. Jako nesmírně důležitá se mi jeví nepolevující účast významných odborníků, kteří se zasloužili o popularizaci naší práce. V této souvislosti bych ráda vzpomenula na již zesnulého dr. Vladimíra Wynnyczuka, odborníka na populační problematiku, který patřil mezi zakládající členy Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a který již dávno před rokem 1989 usiloval o vytvoření takové organizace. Dr. Wynnyczuk mne v roce 1995 do naší Společnosti přitáhnul a já mu nepřestanu mu být vděčná za širší obzory, které se mně tím naskytly a které obohatily můj profesní život, a nové kolegy a přátele, jež jsem získala. Velmi bych si přála, aby tato naše setkání byla i nadále stálým zdrojem inspirací pro naši každodenní práci a abychom nepolevili v našem úsilí o zkvalitnění výchovy k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví všech dětí a mládeže i celé populace. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. prezidentka kongresu 9

10 10

11 Několik poznámek k trestní odpovědnosti mladistvých Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Po dlouhých a často neodborných diskusích byl přijat nový trestní zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), který nově upravil trestní odpovědnost mladistvých, pokud jde o věk. Díky těmto diskusím bylo nebezpečí, že zákonodárci tuto otázku budou považovat za základní a rozhodující pro to, zda zákon přijmout nebo ne, ačkoliv jiné otázky (zejména problematika společenské nebezpečnosti, materiálního pojení trestného činu aj.) jsou mnohem důležitější a rozhodující. Zdálo se, že zákon právě z důvodu změny věkové hranice trestní odpovědnosti přijat nebude. Proto ještě před rozhodováním parlamentu tehdejší ministr spravedlnosti, kterému velmi záleželo na tom, aby zákon byl přijat, prohlásil, že bude-li zákon okamžitě přijat, podá do doby jeho účinnosti návrh, aby hranice byla změněna tu, která tu byla do roku 1950 (15 let). Nechám stranou juristickou a politickou otázku tohoto prohlášení, které nemá v moderní historii trestního práva obdoby a jehož hodnocení se zdržuji, je pozoruhodné jak tento typický relikt padesátých let se považuje za důležitou otázku související s trestní odpovědností, ačkoliv do té doby zde byla věková hranice trestní odpovědnosti 14 let. Zcela bylo při diskusích pominuto to, že změna trestní odpovědnosti (a také problematika ochrany osoby trestně neodpovědné z hlediska sexuálních deliktů, resp. oběti těchto deliktů) je, typických příkladem toho, kdy nová úprava trestního práva, která nahradila v padesátých letech dosavadní úpravu rakouskou a uherskou, které u nás do té doby platily, je považováno za něco dobrého, ačkoliv podstata tohoto ustanovení vychází ze situace padesátých let. Nechci zde rozvádět politické důvody, které vedly k tomu, aby fyzická osoba byla trestně odpovědná až od patnácti let. Omezím se zde pouze na juristickou problematiku, která je vykládána a předkládána nejen v neodborném, ale i v odborném tisku naprosto laicky, takže čtenář má dojem, že ti kteří o trestní odpovědnosti diskutují a jsou právníci, jsou buď špatně poučeni ze školy, nebo nedávali pozor, protože učebnice, kteréhokoliv autora v oboru trestního práva hmotného ponechám stranou stěžejní dílo prof. Solnaře Základy trestní odpovědnosti ze 70. tých let, kde se čtenář se může dovědět i o situaci v jiných zemích velmi přístupnou formou vysvětluje to, jak Česká republika, resp. Československo, touto hranicí porušuje nejen dosavadní tradice trestní odpovědnosti, ale také se diametrálně odlišuje od ostatních zemí. To platí i pro státy tzv. sovětského bloku, kde ve všech případech nových trestních kodexů byla zachována dosavadní hranice 14 let a mladiství do 18 let byli ve většině případů rozdělování do dvou skupin let a let, přičemž v první skupině (14-16 let) byla specielní ustanovení, obviňující tyto osoby pro tento věk typická. Pokud vím, odborníci z ostatních zemí (a to i z tehdejšího SSSR, NDR a dalších států) projevovali podiv nad tím, že mladiství od 15 do 18 let v naší právní úpravě mají stejnou (jednotnou) situaci a nepřihlíží se v tomu, že do 16 let je jejich trestní odpovědnost třeba omezit. Souviselo to i s tím, že věk 16 let u nás byl např. v rodinném právu považován za hranici, kdy je možno povolit mimořádně uzavření sňatku mladistvému, který tímto uzavřením sňatku nabývá zletilosti i když je z hlediska trestního práva hmotného i procesního stále považován za mladistvého. Pozoruhodné je, že dosavadní právní úprava do roku 1950, která se objevila v moderní Evropě (zejména v kontinentálním právu, které bylo ovlivněno francouzským právem, případně německým) byla v kontinentálním právu téměř jednotná. Carské Rusko na začátku 20. století (kterému trestní zákon zejména jeho obecnou část vypracovali po velkých diskusích Němci) již v 19. století považovalo 14tileté osoby za trestně odpovědné, i když zřejmě jejich tělesný a duševní vývoj byl proti stejnému vývoji dnešních 14letých zpožděný, podobně jako tomu bylo v ostatních evropských státech. To souvisí i s poněkud směšným prohlášením jednoho z bývalých ministrů a politiků, že od 14 let je tedy možno v ČR již souložit. Taková prohlášení od kdy je co možné, působí jedině směšně a 11

12 nelze je brát vážně. Toto auditorium nejlépe ví, na kolik mladistvé osoby taká dovolení nebo zákazy berou vážně. Hranice 14 (resp. 15 let) je z hlediska sexuality důležitá tím, že určuje, kdy jsou osoby 14 nebo 15tileté chráněny před sexuálním aktivitami nejen dospělých, ale případně i mladistvých, kteří jsou již trestně odpovědni. Nebudu se proto podrobně zabývat tímto trapným výrokem, svědčícím o tom, že byl učiněn někým, kdo vůbec nezná problematiku sexuálního chování mládeže ani jiné aktivity a názory těchto mladých lidí. Pokud jde o sexuální delikty vyjádřila jsem na tomto fóru již několikrát svůj názor na to, že byly převzaty bez hlubší úvahy z dosavadního trestního zákona a nebudu se již o nich zmiňovat. Chci zde jenom upozornit na to, že hlava III. nového trestního zákoníku ( ) je sice lépe koncipována než dosavadní trestné činy proti lidské důstojnosti, ale chybí tu např. zařazení trestného činu Svádění k pohlavnímu styku ( ) do této hlavy. Zůstává v hlavě Trestné činy proti rodině a dětem, kam evidentně vzhledem k formulaci 202 vůbec nepatří, a to nejen z hlediska objektu, ale i pachatele tohoto trestného činu. To svědčí o tom, že zvláštní část trestního zákoníku ne byla předmětem seriozních úvah a diskusí odborníků a politiků, jak bylo ostatně zřejmé již z dřívějších legislativních návrhů. Ale jak jsem již dříve uvedla, nechci se těmito problémy dále zabývat. Za daleko závažnější považuji znovuzavedení věkové hranice 15. let jako hranice trestní odpovědnosti. Považuji ji nejen za typický relikt padesátých let což si zřejmě Parlament ČR vůbec neuvědomil ale daleko závažnější i z hlediska evropeizace českého trestního práva. To je v České republice velmi vážný problém, o kterém se již mnoho psalo, protože neodpovídá úpravě v ostatních zemích. Trestní právo patří totiž do tzv. 3. pilíře EU, a je proto zcela ponecháno v kompetenci jednotlivých států EU. Chceme-li vzít vážně různá prohlášení politiků o společném postupu proti kriminalitě (jak celoevropské, tak globální) musíme pro to vytvořit patřičné podmínky. Základem je koncepce stejných základů trestní odpovědnosti jednotlivých států EU. Že jde o významný problém, ukazuje již formulace oborového úkolu Europeizace trestního práva, který je pod vedením prof. JUDr. PhDr. M Tomáška, DrSc. součástí výzkumného záměru MSM V rámci tohoto úkolu byla již vydána celá řada publikací 1. Zdá se však, že při přípravě nového trestního zákoníku nebyly vůbec otázky evropeizace vzaty v úvahu. Je to pro vědecké pracovníky, kteří jsou autory citovaného čísla edice Juridica, ne právě příjemné. Články je totiž třeba považovat za velmi instruktivní a aktuální, podobně jako literaturu, která je v nich uváděna. Kontakt na autorku: Právnické fakulta UK Praha, katedra trestního práva Tento grant Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí je kvalitativně v oboru trestního práva hmotného a procesního konkretizován např. prací Europeizace skutkových podstat některých trestných činů AUC Praha Juridica 1/ stran velmi podrobným a fundovaným rozborem této problematiky. Uvádí spoustu literatury nejen naší ale i zahraniční. 12

13 Mapa erotických míst České republiky Mgr. Stanislava Dvořáková Každá země, každý kout této země, má své neopakovatelné kouzlo, které stojí za to poznat a vnímat na vlastní kůži genius loci. Současně každá historie má nejen své hrdiny, ale odehrává se v určitém prostoru a čase. Pochopitelně, že tomu není jinak i s historií erotiky a sexu. Česká republika má mnoho zámků, hradů, ještě více zřícenin, památné stromy, jeskyně, rozhledny, ale jsou zde místa, která měla, případně mají hodně co říci historii, která nebyla na programu výuky ve škole, ani nebyla uvedena v učebnicích. Počet míst odpovídá pořadovému číslu konference a v podstatě představuje námět na případné cíle našich turistických cest při toulání se Českou republikou. Jednotlivá místa mají více či méně vztah k erotice, případně hodně zprostředkován. I bez zmiňované erotiky stojí za to je zhlédnout. Adršpach Přírodě je mocná čarodějka a dokáže vykouzlit celou řadu tajívaných výjevů, které při malé troše fantazie nám mohou připomenout něco, co je blízké erotice. Ani nemusíme jezdit daleko do světa, celou řadu zajímavých přírodních ukázek máme doma. V Adršpašských skalách se turistům ukazuje tzv. Krakonošova ložnice. Zde údajně vládce hor prožil mnohou šťastnou chvilku, ty vyplněné milováním nevyjímaje. Průvodce vám ochotně (je-li váš věk vyšší jak 18 let) sklaní útvar připomínající jeho penis v erekci a na druhé straně už po ukončení pohlavního aktu. Brandýs nad Labem Na zámku v Brandýse nad Labem trávil dost času slavný milenecký pár, a to císař Rudolf II. Se svou milenkou Kateřinou Stradovou. Byla to láska dlouhá, z které se mimo jiné narodilo celkem šest dětí. Rudolf s Kateřinou prožíval spokojené chvíle, ostatně Kateřina byla nesmírně temperamentní (původem pocházela z Itálie) a dokázala nepochybně uspokojit jeho sexuální apetit. Čarodějnický region (Velké Losiny Sobotín Čertovy kameny a Lázně Jeseník) Když si člověk pomyslí na čarodějnice a je trochu znalý historie, pak nepochybně se mu vybaví oblast v pomyslném čtyřúhelníku Velké Losiny, Sobotín Čertovy kameny a Lázně Jeseník. Všechna tato místa (a snad ještě na doplnění Šumperk) jsou úzce spjata s čarodějnickým běsněním u nás. V rozličných materiálech se uvádí, že celému běsnění v průběhu dějin ve světě padlo za oběť na několik miliónů lidí, zpravidla žen. O čarodějích (jako mužích) se povětšinou moc nehovoří. Realita je však mnohem prozaičtější, zvláště pak v naších zemích se toto šílenství dotklo několika stovek osob. Sobotín Ve zdejším kostele vše začalo. Ukradená hostie zavdala příčinu k hrůzostrašnému řádění. Velké Losiny Zde probíhaly soudní procesy. Všichni odsouzení skončili na hranic, která stála za vesnicí. Dodnes není známo, kde to přesně bylo. Pouze dřevěný kříž u cesty nedaleko Velkých Losin připomíná celou děsivou dobu. 13

14 Petrovy kameny Známé místo sletu čarodějnic ze širokého okolí na tzv. sabat. Turistická vycházka je poměrně dost náročná, ale rozhled po čarodějnickém okolí stojí však za to. Lázně Jeseník Z města Jeseník do blízkých Lázní Jeseník míjíme neprávem opomíjený pomník ve tvaru třech plamenů, který připomíná tragickou dobu čarodějnických procesů u nás. Duchcov Největší milovník všech dob - G. Casanova ( ), alespoň podle počtu milenek (údajně 132), kterému prošly jeho náručím, by byl ve srovnání s dnešními rekordmany pouhý amatér. V každém případě zůstane navěky spojován s úctou k ženě a kavalírstvím. Přesto je zapotřebí poznamenat že vše co uvádí ve svých Pamětech (cca stran), je do jisté míry kombinace představ, přání a trochu reality. Na druhou stranu je třeba mát na mysli, že v době kdy dané dílo vzniklo, nebylo mnoho těch, co uměli číst, natož psát. V každém případě se dají Paměti číst, jedná se o dobrou a poutavou červenou knihovnu, ale také o ctihodné dílo, které svým rozsahem přežilo až do dnešní doby. G. Casanova stáří prožil v Čechách, v Duchově, na zdejším zámku. Průvodci ukazují turistům jeho pracovnu, kde Casanova tvoří (pochopitelně čas přítomný je na místě, neboť se jedná o figurínu a vytvořenou iluzi). Průvodci ukazují i křeslo, v němž sedával a údajně i zemřel. O křesle se dodnes traduje, že ten, který v něm usedne, získá alespoň část neodolatelné schopnosti okouzlit ženy. G. Casanova zemřel v Duchcově dne ve věku 73 let. Duchcovská kronika uvádí stručný záznam o jeho úmrtí, včetně chybného údaje o jeho věku, následovně: Pan Jakub Casanoiva (Cassaneus), benátčan, katolík, mužského pohlaví, zemřel v 84 létech. Místo posledního odpočinku dobrodruha na poli lásky není přesně známé. Pouze v průčelí kaple sv. Barbory v Duchcově je zasazena deska s nápisem: Jakob Casanova, Venedig Dux 1798, která se snad nachází v místech, kde je údajně pochován. Na závěr uvedeme jeho životní krédo. Holdování smyslné rozkoši bylo vždy mou hlavní starostí. Nikdy jsem neměl důležitějšího zaměstnání. Cítil jsem vždy, že jsem stvořen pro uctívání druhého pohlaví, proto též jsem je vždy miloval a dával se jím milovati, jak jen jsem mohl." Česká Třebová Nedaleko známého železničního uzlu Česká Třebová (asi 2 3 km) se nachází místo, zvané Hory Matky Boží u české Třebové. V nedávné minulosti zde opravdu bývaly lázně, dnes se zmiňované místo stalo příjemným výletním místem pro obyvatele České Třebové. A jaký má dané místo vztah k erotice? Jedna z našich neznámějších spisovatelek, která zaujala trvalé místo v čítankách a v seznamu povinné školní četby Božena Němcová ( ) především svou Babičkou, byla ve svém nitru nesmírně nešťastná žena. Manžel lítal z moci úřední pro své vlastenecké názory po celém rozsáhlém mocnářství Rakousko Uhersku. Starost o děti, jejich zabezpečení a výchovu ležela na samotné B. Němcové. Manžel daleko, aktuální fertilní věk se vším všudy na krku, absence citové náklonnosti atd., to vše se bezesporu promítlo do hledání citového vztahu. Pak celkem přirozeně každý muž v její blízkosti, který se vyznačoval kultivovaností, vlastenectvím a alespoň trochu zájmu o ní, se mohl stát vítaným zpestřením jejího života. Právě zde prožila slavná spisovatelka jeden ze světlých okamžiků svého soukromého života. Ve dnech se ve zdejších lázeňských komůrkách odehrála mezi B. Němcovou a členem Klácelovy společnosti intimní záležitost. Událost dodnes připomíná pamětní deska s následujícím textem V září 1851 zde v lázních na Horách trávila B. Němcová radostné dny se svými dětmi a členy Bratrstva Klácelova. 14

15 Hukvaldy Když se vysloví jméno Hukvaldy, tak u mnohého z nás nastane asociace se světoznámým hudebním skladatelem Leošem Janáčkem (autor opery Liška Bystrouška). Přestože jeho životem prošla řádka více či méně známých a přítulných múz, jsou Hukvaldy zmiňovány jako místo, kde se narodil Karel Jaroslav Obrátil ( ). K. J. Obrátil byl nejen významným pedagogem, osvětovým pracovníkem, vlastencem, obdivovatelem T. G. Masarykem a v neposlední řadě i sběratel lidově erotické tvorby. Jako přesvědčený vlastenec vystupoval veřejně, ale i skrytě, proti německým okupantům. Proto bylo otázkou času, kdy jej gestapo zatkne a popraví. Povedlo se jim to těsně před koncem války v dubnu Byl sběratelem všech možných forem erotiky. Shromáždil ve své době největší sbírku erotických ex libris. K jeho vrcholným dílům, které nemá v Evropě obdoby, patří především dílo Kryptadia. Tak až se zase příště setkáte s místem Hukvaldy, tak si vedle hradu a místa narození autora Lišky Bystroušky vzpomeňte, že se zde narodil i zmiňovaný K. J. Obrátil. Litomyšl Renesanční zámky se povětšinou vyznačují množstvím sgrafitové výzdoby, a to zpravidla v podobě psaníčkového vzoru. Není tomu ani jinak i v případě známého renesančního zámku v Litomyšli. Co na tom, že město je rodištěm celé řady osobností, jejichž výčet by bylo opravdu dlouhý. Co však má Litomyšl společného s erotikou? Ve vztahu k ní bude nepochybně zajímavější věnovat pozornost obsahům již zmiňovaných sgrafitových psaníček, kterých je přibližně kolem Restaurátoři při renovaci zřejmě netrpěli inspirací, ale do četných obsahů promítli i své erotické představy. Fantazie autorů, podpořená zahřívacími i inspirativními nápoji v času chladu, se promítla do výsledku. Proto si můžeme mezi mnoha zvolenými náměty nalézt erotické. Přesto nejodvážněji a nejerotičtěji působí psaníčko, které zachycuje souložící dvojici, kde jej nalezneme? Nejdříve se musíme navštívit zámek a projít všemi jeho nádvořími až na druhou stranu až do parku. Po vyjití ven se otočíme a budeme hledat souložící dvojici v psaníčku vedle okna, které je nejblíže vpravo nad průchodem. Ale i uvnitř nádvoří můžeme vidět několik psaníček lehce erotických, kdy někdo někomu sahá na ňadra apod. Škoda, že vyhlídkový okruh nevede po střechách zámku. Tam se dá zcela reálně předpokládat několik dalších erotických námětů. Mohelnice Každý motorista zná nepochybně silnici mezi Moravskou Třebovou a Olomoucí, a to v místech, kde se překonává tzv. mohelničák. Pod kopcem v Mohelnici se nachází poněkud památka připomínající smutné okamžiky z českých dějin. Jedná se o malý památník v městském parku, kde byl v rámci tzv. čarodějnických procesů (dne ) upálen lidmi velice oblíbený šumperský děkan Kryštof Alois Lautner ( ). Pardubice Každoročně se setkávají odborníci, stejně tak jako i učitelé a laici, kteří mají kladný vztah k otevřené sexualitě a sexuální výchově. Vzhledem k tradici se dá předpokládat, že Pardubice budou i v budoucnosti. Peklo Jak to jednou bude vypadat v pekle si můžeme jen představovat, ale i natrénovat. Známé letovisko Peklo se nalézá asi 5 km severně od Nového Města nad Metují. Poznáte na vlastní kůži, že to zase tak špatné být v pekle nemusí. 15

16 Ráj Pojď, ukážu ti cestu rájem se nemusí jen zpívat, ale lze navštívit místo zvané Ráj v blízkosti Kokořínského údolí (severně od Mělníka) a svou milou (milého) daným místem provést. Jak se ukáže, v ráji (obdobně jako v pekle viz dále) to nemusí být tak špatné, ale někoho z toho mohou bolet nohy. Šumperk Na zdejším děkanství je umístěna skromná deska připomínající, že zde působil velice oblíbený děkan Kryštof Alois Lautner ( ), který byl upálen v rámci tzv. čarodějnických procesů v Mohelnici. Uherské Hradiště Zde prožil K. J. Obrátil ( ) svá nejplodnější léta. Jako učitel, ředitel, ale jako organizátor osvětových aktivit si získal nejen velký zástup obdivovatelů, ale také velký zástup nepřátel. Nelze se divit, neboť v katolickém prostředí (blízko leží Velehrad) se čekalo na konflikt. Na základě udání uklizečky ve škole, že se věnuje pornografii, vyvstala aféra, kterou sice vyhrál, ale následně se musel přestěhovat do Prahy. Třebenice Město Třebenice leží na úpatí Českého středohoří, výchovně od Lovosic. Za zmínku stojí návštěva zdejšího Muzea českého granátu. V muzeu jsou vystaveny šperky Ulriky von Lewetzov. Je to ona, kdo které se zamiloval stárnoucí německý básník Johann Wolfgang Goethe. Třebivlice Obec se nachází západně od Lovosic na řece Granátka (v okolí se nachází a také těží známý český granát odborně pyrol). Vedle zmiňovaných granátů se obec proslavila tím, že zde pobývala Ulrika von Lewetzov ( ). V jejich 17 letech ji nabídl sňatek stárnoucí (v té době mu bylo již dvaasedmdesát let) německý básník Johann Wolfgang Goethe. Dnes se znalci jeho života jenom domnívají o tom, proč mladá dívka nabídku odmítla. V každém případě se to již nikdy zřejmě nedozvíme, ale faktem je, že se už nikdy nevdala. Na zámku Třebivlice dožila svůj život a právě na zdejším hřbitově je také pochována ve společné hrobce s rodiči a osobním lékařem dr. Karešem. Poznámka na závěr. Inspiraci a námět k předloženému příspěvku poskytl autor historických knih z oblastí erotiky doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Zdroje: JANIŠ, K. Z dějin sexu a erotiky. Trutnov: Lupus, s. ISBN JANIŠ, K. Toulky historií sexu a erotiky. Ústí nad Orlicí: OFTIS, vydání. 327s. ISBN JANIŠ, K. K. J. Obrátil Komenský sexuální osvěty. Ústí nad Orlicí: OFTIS, ISBN

17 Porušení schopnosti reprodukce patří mezi civilizační choroby a je i s dalšími souvisejícími problémy léčitelné a plně preventabilní MUDr. Karel Erben Lékařská věda objevila metabolickou poruchu, která se odehrává na molekulární úrovni v buňkách. Jejím projevem je hromadění toxického metabolitu homocysteinu (dále Hcy) v krvi. Toxicita Hcy je spouštěčem dalších poruch v biochemických a fyziologických procesech, které pak vyúsťují v jednotlivé civilizační poruchy (CCH), které lze dělit podle klinických oborů, do nichž spadá jejich vyšetřování a léčení. Podle mechanismů, které se uplatňují na vzniku poruch fertility, na vzniku rizikových těhotenství, na vzniku poruch ve vývoji plodu a vzniku vrozených onemocnění dětí typu vrozené poruchy imunity, vrozené poruchy metabolismu a vrozené dispozice k závažným onemocněním dospělého věku (leukémie, infarkt), patří všechna tato onemocnění mezi CCH. Tyto mechanismy jsou popsány do potřebných detailů. Vyšší Hcy poškozuje vajíčka i spermie často do té míry, že poškození nedovoluje jejich splynutí k oplodnění vajíčka. Pokud v této situaci k oplodnění dojde, hrozí rizikové těhotenství včetně poškození plodu. Protože vyšší Hcy brání syntéze kvalitní DNA, vznikají různá vrozená onemocnění malých dětí. Tato poškození dětí nejsou léčitelná. Léčitelná je porucha fertility, ale je třeba vyšetřit a léčit oba partnery. Základním vyšetřením je stanovení hladiny Hcy v krvi. Podle její výše se určují dávky mikronutrientů potřebných k léčení těchto stavů a k prevenci jejich výše popsaných následků. 17

18 Největší mýtus hormonální antikoncepce: hmotnostní nárůst MUDr. Miroslav Havlín Zákon zachování hmoty stále platí! 1 tableta = cca 1g Kombinovaná perorální hormonální antikoncepce (HA) Nejčastější forma HA antikoncepční pilulka Obsahuje 2 složky: - estrogenní - ethinylestradiol (EE) - gestagenní - mnoho Obě patří do skupiny steroidních hormonů Steroidní hormony Nejstudovanější léková skupina V posledních 25 letech spotřebovala 30% nákladů na farmaceutický výzkum Do nástupu HA steroidy na okraji zájmu Hormonální hladiny bez HA Velmi individuální rozdíly % Během cyklu kolísají estrogeny o % gestageny až o 1000% V graviditě stoupají na % výchozích hodnot Fyziologická endokrinologie ovulačního cyklu 18

19 Během užívání HA Klesá endogenní produkce hormonů: - není ovulační vzestup estrogenů - není premenstruační vzestup gestagenů Endogenní produkce se sčítá s exogenním přívodem Celková měsíční hormonální expozice se podstatněji nemění Hormonální hladiny při užívání monofázické HA HA Celková hormonální expozice na jeden cyklus HA se dělí dle estrogenní dávky: - vysoká (nad 50 µg EE) - mírný vzestup - nízká (30-50 µg) - minimální až žádný - velmi nízká (15-20 µg) - žádný či pokles? Vliv steroidů na hmotnost Estrogeny - mohou způsobit cyklickou retenci vody Gestageny - mohou ovlivnit metabolismus nadledvinek (hlavně kortisolu) - mírný anabolický efekt - možný nárůst tělní hmoty Závisí na typu preparátu a na buněčných receptorech - velmi individuální Tableta je často výmluva! Hmotnost je dána Genetickými předpoklady Životním stylem rozdíl mezi příjmem a výdejem energie Endokrinními funkcemi hypofýza, štítná žláza, nadledviny Celkovým zdravotním stavem Případnou medikací 19

20 Písemnictví Složitá orientace - střet vědy, ideologie, obchodu Chybí tabulky průměrných hmotnostních změn u dospělých Velmi různorodá metodologie Minimum prací srovnávajících HA s nehormonálními metodikami HA vs. nehormonální metody Panevropská studie žen let, slodována věková pásma po 5ti letech Hormonální i nehormonální metody Všechna pásma a metody ženy přibíraly Ženy s HA měly nárůst hmotnosti v průměru studie Nejvíce přibraly ženy s IUD let Metaanalýza studií HA a hmotnost (Gallo et al.) Málo studií kontrolovaných placebem - EE pod 100 µg není nárůst hmotnosti Bez kontroly placebem - často inkoherentní výsledky pro metodologické chyby - podobné závěry jako u placebem kontrolovaných studiích Vyvíjejí se nejen automobily a telefony, ale i hormonální antikoncepce! Vývoj HA Klesá estrogenní dávka Adekvátně klesá gestagenní dávka Nové gestageny (III.generace a další) Nová dávkovací schémata Netabletové formy Vývoj hormonální dávky (µg EE) Dekády Svět ČR Konec dosud V době užívání HA se dá přibrat stejně jako kdykoliv jindy! 20

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Mgr. Anna Milerová Chomutov - září 2011 Metodika výzkumu Sběr dat probíhal v

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ)

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) Pacientka: Partner/manžel pacientky: (dále jen partner pacientky ) Jméno:... Jméno:... R.č.... R.č....

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD.

Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Mgr. Alexandra Doležalová prof. fphdr. Pt Petr Wi Weiss, PhD. Konopné drogy jsou po alkoholu a tabáku třetí nejužívanější skupinou drog nejen u nás, ale i ve světě UNODC odhaduje počet uživatelů 162 miliónů

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Srpen 2012 8 obsah Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Zachování fertility nové možnosti v GENNETu...3 Hysteroskopie bez nutnosti celkové anestezie...4

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Asociace polio http://www.polio.cz Asociace polio byla založená 4. srpna 1990 v Janských

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD platný od 1. 4. 2013 Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2006 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč

číslo kódu samoplátci cizí st.přísl. 1. Vyšetření ultrazvuk 09139 310,00 Kč 341,00 Kč 2. Cílené vyšetření gynekologem 63022 220,00 Kč 242,00 Kč CENÍK č. 116/2010-09.5 Vyšetření před umělým přerušením těhotenství Pro Gynekologicko-porodnickou kliniku byla provedena kalkulace výkonů za úhradu. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka?

Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Neúplné rodiny žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik Anna Šťastná Neúplné rodiny V průběhu celé historie; v minulosti tvořily významný podíl v rámci rodinných

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Hlášení těhotenství (formulář)

Hlášení těhotenství (formulář) Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ přijetí hlášení společností Roche (den-měsíc-rok): Lokální číslo: AER: OSOBA PODÁVAJÍCÍ HLÁŠENÍ Počáteční Následné sledování Jméno a příjmení:

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Demografické přínosy asistované reprodukce v ČR

Demografické přínosy asistované reprodukce v ČR Katedra demografie a demogoegrafie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+42) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://portal.natur.cuni.cz/geografie/demografie RNDr. Jiřina

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011

7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Očkování proti sezónní chřipce výsledky pilotní dotazníkové studie P. Pazdiora, A. Aišmanová Ústav epidemiologie LF UK v Plzni 7. Hradecké vakcinologické dny, 29.9.-1.10.2011 Na základě Doporučení Rady

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více