Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno"

Transkript

1 Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor Fučík Ing. Daniela Janíčková, DiS. Ing. Karel Doležal Ivo Borovec Mgr. Marek Šlapal Mgr. Filip Leder Ing. Lenka Uvarová - tajemnice ÚMČ Brno-Žabovřesky P r o g r a m: 1. Kontrola úkolů 2. Odbor majetkový a bytový 2.1 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 285/37, k.ú. Žabovřesky 2.2 Svěření pozemků p.č. 5351/1, 5351/2 a 5871, k.ú. Žabovřesky 2.3. Změna nájemce nebytových prostor - ordinace neurologie v objektu Radnice, Horova 28, Brno spol. Neurologie Kubová s.r.o. 2.4 Pozemky pod garážemi v k.ú. Žabovřesky - lokalita ul. Korejská, Brno 2.5 Pozemky pod garážemi v k.ú. Žabovřesky - lokalita ul. Bráfova, Brno 2.6 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě Mozolky 49, Brno 2.7 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 35 v domě Voroněžská 6, Brno 2.8 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Záhřebská 14, Brno 2.9 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Kounicova 83, Brno 2.10 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě Jindřichova 6, Brno 2.11 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě Vychodilova 11, Brno 2.12 Prodloužení nájemních smluv na byty ve střešní nástavbě domu Gabriely Preissové 3, Brno 2.13 Přechod nájmu bytu č. 3 v domě Záhřebská 10, Brno 2.14 Přechod nájmu bytu č. 2 v domě Pod Kaštany 16, Brno 2.15 Odstoupení od dohody o výměně bytů Voroněžská 9, byt č. 24, Brno x Pekařská 92, byt č. 24, Brno x Bellova 25, byt č. 64, Brno 2.16 Dohoda o výměně bytů Voroněžská 9, byt č. 24, Brno x Křenová 14, byt č. 8, Brno 2.17 Dohoda o výměně bytů Voroněžská 2, byt č. 7, Brno x Sibiřská 64, byt č. 7, Brno 2.18 Dohoda o výměně bytů Kounicova 77, byt č. 14, Brno x Durďákova 10, byt č. 8, Brno 2.19 Dohoda o výměně bytů Jindřichova 8, byt č. 11, Brno x Vlčnovská 7, byt č. 19, Brno 2.20 Dohoda o výměně bytů Voroněžská 6, byt č. 29, Brno x Hlaváčova 50, byt č. 2, Brno 2.21 Odstoupení od dohody o výměně bytů Mozolky 61, byt č. 8, Brno x Lerchova 14, byt č. 7, Brno x Generála Píky 1B, byt č. 92, Ostrava

2 2.22 Dohoda o výměně bytů Pod Kaštany 13, byt č. 22, Brno x Lerchova 14, byt č. 7, Brno 2.23 Žádost o společný nájem bytu č. 5 v domě Šmejkalova 52, Brno 2.24 Žádost o společný nájem bytu č. 26 v domě Pod Kaštany 13, Brno 2.25 Žádost o slevu z nájemného bytu č. 3 v domě Voroněžská 9, Brno 2.26 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 3 v domě Pod Kaštany 20, Brno, s dluhem 2.27 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 23 v domě Pod Kaštany 16, Brno, s dluhem 2.28 Pronájem obecního bytu č. 8, Mozolky 49, Brno, vel Pronájem obecního bytu č. 12, Kounicova 73, Brno, vel Pronájem garáže v objektu na ul. Vychodilova 7, č.pop. 2528, Brno, č. NP Odbor finanční 3.1 Rozpočtové opatření č. 1/ Odbor sociální péče a školství 4.1 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - ZŠ Brno, Jana Babáka Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - ZŠ Brno, nám. Svornosti Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku - ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 zájemci MŠ Brno, nám. Svornosti Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - ZŠ Brno, Sirotkova 36 - tělocvičny, hřiště, posilovna, učebny, keramická dílna, jídelna, sauna, vrátnice a chodba 4.5 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - ZŠ Brno, Sirotkova 36 - ubytovna 1, ubytovna Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - MŠ, Brno, Fanderlíkova 9a 4.7 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - MŠ Beruška, Brno, Plovdivská Krátkodobé (jednorázové) pronájmy nebytových prostor ZŠ Brno, Jana Babáka 1; ZŠ Brno, nám. Svornosti 7; ZŠ Brno, Sirotkova Odpisy dlouhodobého majetku škol a školských zařízení na rok Odbor všeobecný 5.1 Dopravní situace na ulici Lužická v Brně-Žabovřeskách 5.2 Smlouva o spolupráci s firmou Petr Tomášů - poskytování informací o termínech čištění vozovek na území MČBŽ 5.3 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky na příští volební období Odbor kultury 6.1 Žádost o poskytnutí slevy z pronájmu sálu v KD Rubín - Svaz důchodců ČR - místní organizace Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno 7. Jmenování pana Mgr. Leoše Němce do funkce vedoucího odboru pečovatelské služby Úřadu městské části Brno-Žabovřesky 8. Různé Starosta přednesl návrh na rozšíření programu: 2. Odbor majetkový bytový 2.31 Žádost na město Brno o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování investiční akce Výstavba víceúčelového tělovýchovného zařízení na ZŠ Sirotkova 36, Brno-Žabovřesky" 2.32 Předběžné oznámení akce Kompletní výměna výtahů v bytových domech Kounicova 69,71,73, 87 - Brno-Žabovřesky

3 4. Odbor sociální péče a školství 4.10 Školní jídelna Brno, Jana Babáka 1 - jmenování ředitele/ky Hlasování o rozšíření programu: 7 : 0 : 0 schváleno Hlasování o programu jako celku: 7 : 0 : 0 schváleno 1. Kontrola úkolů Z předchozího zasedání RMČ BŽ nevyplynuly žádné úkoly. 2. Odbor majetkový a bytový 2.1 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 285/37, k.ú. Žabovřesky souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 285/37 - zastavěná plocha garáží o výměře 20 m 2, k.ú. Žabovřesky, schvaluje nájemní smlouvu, která bude uzavřena na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 45,- Kč/m 2 /rok. Ve smlouvě bude zakotvena podmínka úklidu před garáží. 2.2 Svěření pozemků p.č. 5351/1, 5351/2 a 5871, k.ú. Žabovřesky projednala svěření pozemku p.č. 5351/2 - ost. plocha, zeleň o výměře 58 m 2, k.ú. Žabovřesky do správy městské části Brno-Žabovřesky a následný pronájem části tohoto pozemku a doporučuje ZMČ BŽ nesouhlasit projednala svěření pozemků p.č. 5351/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře m 2 a p.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře m 2, k.ú. Žabovřesky do správy městské části Brno-Žabovřesky a následný pronájem částí těchto pozemků a doporučuje ZMČ BŽ nesouhlasit. 2.3 Změna nájemce nebytových prostor - ordinace neurologie v objektu Radnice, Horova 28, Brno - spol. Neurologie Kubová s.r.o.

4 souhlasí se změnou nájemce nebytových prostor ordinace neurologie, v objektu Radnice, Horova 28, Brno, na spol. Neurologie Kubová s.r.o., se sídlem Horova 1623/28, Brno, IČO: , zastoupená MUDr. Dagmar Kubovou schvaluje návrh Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne a pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky podpisem Dodatku č. 9 k předmětné nájemní smlouvě. 2.4 Pozemky pod garážemi v k.ú. Žabovřesky - lokalita ul. Korejská, Brno projednala nevyužití předkupního práva statutárního města Brna ke koupi staveb situovaných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 2375/381, , 6243/1, 6244, 6245, vše k.ú. Žabovřesky a doporučuje ZMČ BŽ souhlasit projednala záměr prodeje pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 2375/381, , 6243/1, 6244, 6245, vše k.ú. Žabovřesky, vlastníkům staveb na těchto pozemcích postavených a doporučuje ZMČ BŽ nesouhlasit. 2.5 Pozemky pod garážemi v k.ú. Žabovřesky lokalita ul. Bráfova, Brno projednala nevyužití předkupního práva statutárního města Brna ke koupi staveb situovaných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 211/28, , , , 285/5-285/7, 285/11, 285/14-285/50, 285/52-285/81, vše k.ú. Žabovřesky a doporučuje ZMČ BŽ souhlasit projednala záměr prodeje pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 211/28, , , , 285/5-285/7, 285/11, 285/14-285/50, 285/52-285/81, vše k.ú. Žabovřesky, vlastníkům staveb na těchto pozemcích postavených a doporučuje ZMČ BŽ nesouhlasit. 2.6 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě Mozolky 49, Brno

5 souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě Mozolky 49, vel. 3+1, Brno, na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních prostředků, které nájemci složili při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. 686a obč. zák. (v platném znění ke dni složení peněžních prostředků). 2.7 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 35 v domě Voroněžská 6, Brno souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 35 v domě Voroněžská 6, vel. 1+0, Brno, na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních prostředků, které nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. 686a obč. zák. (v platném znění ke dni složení peněžních prostředků). 2.8 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Záhřebská 14, Brno souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Záhřebská 14, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních prostředků, které nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. 686a obč. zák. (v platném znění ke dni složení peněžních prostředků). 2.9 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Kounicova 83, Brno souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Kounicova 83, vel. 1+1, Brno, na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních prostředků, které nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných

6 svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. 686a obč. zák. (v platném znění ke dni složení peněžních prostředků) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě Jindřichova 6, Brno souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě Jindřichova 6, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních prostředků, které nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. 686a obč. zák. (v platném znění ke dni složení peněžních prostředků) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě Vychodilova 11, Brno souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě Vychodilova 11, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních prostředků, které nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. 686a obč. zák. (v platném znění ke dni složení peněžních prostředků) Prodloužení nájemních smluv na byty ve střešní nástavbě domu Gabriely Preissové 3, Brno souhlasí s prodloužením nájemních smluv u obecních bytů ve střešní nástavbě domu Gabriely Preissové 3, Brno, v souladu s podmínkami stanovenými Nařízením vlády č. 146/2003 Sb.: byt č. 18, vel. 1+kk byt č. 21, vel. 2+kk Nájemní smlouvy budou prodlouženy dodatkem na dobu určitou 2 roky bez povinnosti zajištění notářským zápisem s exekuční doložkou.

7 2.13 Přechod nájmu bytu č. 3 v domě Záhřebská 10, Brno bere na vědomí, že byly splněny podmínky ust obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 3 v domě Záhřebská 10, vel. 2+1, Brno, z nájemkyně, která dne zemřela, na dceru. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do Přechod nájmu bytu č. 2 v domě Pod Kaštany 16, Brno konstatuje, že nebyly splněny podmínky ust obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 2 v domě Pod Kaštany 16, vel. 2+1, Brno, z nájemkyně, která dne zemřela, na vnuka Odstoupení od dohody o výměně bytů Voroněžská 9, byt č. 24, Brno x Pekařská 92, byt č. 24, Brno x Bellova 25, byt č. 64, Brno bere na vědomí, odstoupení směnitelů od výměny bytů, odsouhlasené 76. RMČ BŽ dne , bod 2.5, Voroněžská 9, byt č. 24, vel. 3+1, Brno, Pekařská 92, byt č. 24, vel. 1+1, Brno a Bellova 25, byt č. 64, vel 1+1, Brno Dohoda o výměně bytů Voroněžská 9, byt č. 24, Brno x Křenová 14, byt č. 8, Brno souhlasí s výměnou bytů Voroněžská 9, byt č. 24, vel. 3+1, Brno a Křenová 14, byt č. 8, vel. 1+1, Brno.

8 2.17 Dohoda o výměně bytů Voroněžská 2, byt č. 7, Brno x Sibiřská 64, byt č. 7, Brno souhlasí s výměnou bytů Voroněžská 2, byt č. 7, vel. 2+1, Brno, společní nájemci a Sibiřská 64, byt č. 7, vel. 1+1, Brno Dohoda o výměně bytů Kounicova 77, byt č. 14, Brno x Durďákova 10, byt č. 8, Brno souhlasí s výměnou bytů Kounicova 77, byt č. 14, vel. 2+1, Brno a Durďákova 10, byt č. 8, vel. 2+1, Brno Dohoda o výměně bytů Jindřichova 8, byt č. 11, Brno x Vlčnovská 7, byt č. 19, Brno souhlasí s výměnou bytů Jindřichova 8, byt č. 11, vel. 2+1, Brno a Vlčnovská 7, byt č. 19, vel. 4+1, Brno Dohoda o výměně bytů Voroněžská 6, byt č. 29, Brno x Hlaváčova 50, byt č. 2, Brno souhlasí s výměnou bytů Voroněžská 6, byt č. 29, vel. 1+0, Brno a Hlaváčova 50, byt č. 2, vel. 2+kk, Brno Odstoupení od dohody o výměně bytů Mozolky 61, byt č. 8, Brno x Lerchova 14, byt č. 7, Brno x Generála Píky 1B, byt č. 92, Ostrava bere na vědomí, odstoupení směnitelů od výměny bytů odsouhlasené 81. RMČ BŽ dne , bod 2.6, Mozolky 61, byt č. 8, vel. 2+1, Brno, Lerchova 14, byt č. 7, vel. 2+1, Brno a Generála Píky 1B, byt č. 92, vel 3+1, Ostrava.

9 2.22 Dohoda o výměně bytů Pod Kaštany 13, byt č. 22, Brno x Lerchova 14, byt č. 7, Brno nesouhlasí s výměnou bytů Pod Kaštany 13, byt č. 22, vel. 2+1, Brno a Lerchova 14, byt č. 7, vel. 2+1, Brno Žádost o společný nájem bytu č. 5 v domě Šmejkalova 52, Brno nesouhlasí se vznikem společného nájmu u bytu č. 5 v domě Šmejkalova 52, vel. 3+1, Brno, mezi nájemcem a vnukem nájemce bytu Žádost o společný nájem bytu č. 26 v domě Pod Kaštany 13, Brno nesouhlasí se vznikem společného nájmu u bytu č. 26 v domě Pod Kaštany 13, vel. 3+kk, Brno, mezi nájemcem a dcerou Žádost o slevu z nájemného bytu č. 3 v domě Voroněžská 9, Brno souhlasí s poskytnutím slevy z nájmu bytu č. 3 v domě na ul. Voroněžská 9, Brno, nájemkyni ve výši 5 % ze základního nájemného (předsíň, kuchyň, WC, koupelna) za 21,47 m 2 za měsíce březen, duben roku 2014, na základě podané žádosti dne Sleva je poskytnuta v důsledku provedené rekonstrukce bytového jádra v uvedeném bytě. Finanční vyrovnání bude provedeno prostřednictvím správce bytového fondu BYTASEN spol. s r.o.

10 2.26 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 3 v domě Pod Kaštany 20, Brno, s dluhem souhlasí se zveřejněním nabídky volného bytu č. 3 v domě Pod Kaštany 20, Brno, vel. 1+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení, poplatcích a úrocích z prodlení k bytu č. 3 v domě Pod Kaštany 20, Brno, který ke dni činí ,- Kč a dále s podmínkou převzetí dluhu za vyklizení bytu č. 3 v domě Pod Kaštany 20, Brno ve výši ,- Kč, spolu celková výše dluhu činí ,- Kč. S vybraným nájemcem bude sepsána písemná smlouva o postoupení pohledávky dle ust obč. zák. a nájemce dlužnou částku uhradí před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez povinnosti složení peněžní jistoty, s nájemným ve výši 70 Kč/m 2 /měsíc po dobu prvních šesti let. Po uplynutí této doby se sjednává výše nájmu 90 Kč/m 2 /měsíc, nedojde-li k jiné dohodě Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 23 v domě Pod Kaštany 16, Brno, s dluhem souhlasí se zveřejněním nabídky volného bytu č. 23 v domě Pod Kaštany 16, Brno, vel. 2+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu, podmínkou převzetí dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení, poplatcích a úrocích z prodlení a vyúčtování služeb k bytu č. 23 v domě Pod Kaštany 16, Brno, který ke dni činí ,- Kč. S vybraným nájemcem bude sepsána písemná smlouva o postoupení pohledávky dle ust obč. zák. a nájemce dlužnou částku uhradí před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez povinnosti složení peněžní jistoty, s nájemným ve výši 70 Kč/m 2 /měsíc po dobu prvních tří let. Po uplynutí této doby se sjednává výše nájmu 90 Kč/m 2 /měsíc, nedojde-li k jiné dohodě Pronájem obecního bytu č. 8, Mozolky 49, Brno, vel. 2+1 souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 8 v domě Mozolky 49, vel. 2+1, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m 2 /měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou. Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce zaplatí pronajímateli před podpisem nájemní smlouvy peněžitou jistotu ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného. V případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem.

11 2.29 Pronájem obecního bytu č. 12, Kounicova 73, Brno, vel. 3+1 souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 12 v domě Kounicova 73, vel. 3+1, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m 2 /měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou. Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce zaplatí pronajímateli před podpisem nájemní smlouvy peněžitou jistotu ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného. V případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem Pronájem garáže v objektu na ul. Vychodilova č.or. 7, č.p. 2528, Brno, č. NP 560 souhlasí s pronájmem garáže (NP č prostřední) v objektu na ul. Vychodilova č.or. 7, č.p. 2528, Brno, o celkové výměře 20 m 2, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 1.200,- Kč/m 2 /rok, schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru č garáž v Brně-Žabovřeskách na ulici Vychodilova č.or. 7, č.p. 2528, Brno pověřuje starostu MČBŽ podpisem smlouvy s novým nájemcem Žádost na město Brno o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování investiční akce Výstavba víceúčelového tělovýchovného zařízení na ZŠ Sirotkova 36, Brno-Žabovřesky" souhlasí s podáním žádosti na město Brno o poskytnutí finančních prostředků ve výši 45 mil. Kč na rok 2015 na spolufinancování investiční akce Výstavba víceúčelového tělovýchovného zařízení na ZŠ Sirotkova 36, Brno-Žabovřesky" se spoluúčastí MČ ve výši ,- Kč.

12 2.32 Předběžné oznámení akce Kompletní výměna výtahů v bytových domech Kounicova 69,71,73, 87 - Brno-Žabovřesky souhlasí s textem předběžného oznámení akce Kompletní výměna výtahů v bytových domech Kounicova 69,71,73, 87 - Brno-Žabovřesky dle ustanovení 86 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění novely č. 55/2012 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. a pověřuje zástupce zadavatele firmu ikis, s.r.o. určeného touto funkcí na základě příkazní smlouvy č. 24/14 ze dne , aby neprodleně zveřejnil toto předběžné oznámení. 3. Odbor finanční 3.1 Rozpočtové opatření č. 1/2014 schvaluje úpravu rozpočtu č. 1/2014: - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku tis. Kč: tis. Kč neinvestiční transfer z MPSV ČR na poskytování sociálních služeb tis. Kč snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu z MPSV ČR) tis. Kč neinvestiční transfer MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí 4. Odbor sociální péče a školství 4.1 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - ZŠ Brno, Jana Babáka 1 souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytové prostory ve školním roce 2014/2015 v Základní škole Brno, Jana Babáka 1 - učebny, chodby, kantýna, oplocení za účelem umístění reklamy, venkovní plášť budovy za účelem umístění reklamy (štítová zeď), tělocvičny, taneční sál a hudebna.

13 4.2 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytové prostory ve školním roce 2014/2015 v Základní škole Brno, nám. Svornosti 7 - chodby, učebny, tělocvična a bazén. 4.3 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku - ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 zájemci MŠ Brno, nám. Svornosti 8 souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek: - část objektu B Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, č.p. 2571, o celkové podlahové ploše 535m 2 postaveného na parcele č. 2375/191 v k.ú. Žabovřesky, z toho podlahová plocha 1. nadzemního podlaží 212m 2, podlahová plocha 2. nadzemního podlaží 323m 2 Mateřské škole, Brno, nám. Svornosti 8 - školní zahrada Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 o celkové výměře 417m 2 na parcele č. 2375/203 v k.ú. Žabovřesky Mateřské škole, Brno, nám. Svornosti 8 a to na dobu 1 roku od do Účel nájmu: - výchovná a vzdělávací činnost mateřské školy - venkovní zázemí provozu 2 tříd mateřské školy 4.4 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - ZŠ Brno, Sirotkova 36 -tělocvičny, hřiště, posilovna, učebny, keramická dílna, jídelna, sauna, vrátnice a chodba souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytové prostory ve školním roce 2014/2015 v Základní škole Brno, Sirotkova 36 - tělocvičny, hřiště, posilovna, učebny, keramická dílna, jídelna, sauna, vrátnice a chodba. 4.5 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - ZŠ Brno,

14 Sirotkova 36 - ubytovna 1, ubytovna 2 souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory - ubytovny ve školním roce 2014/2015 v Základní škole Brno, Sirotkova 36 - ubytovna 1, ubytovna Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - MŠ, Brno, Fanderlíkova 9a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytový prostor ve školním roce 2014/2015 v Mateřské škole, Brno, Fanderlíkova 9a - třída. 4.7 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku, nebytových prostor - MŠ Beruška, Brno, Plovdivská 6 souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytový prostor ve školním roce 2014/2015 v Mateřské škole Beruška, Brno, Plovdivská 6 - třída. 4.8 Krátkodobé (jednorázové) pronájmy nebytových prostor ZŠ Brno, Jana Babáka 1; ZŠ Brno, nám. Svornosti 7; ZŠ Brno, Sirotkova 36 souhlasí s povolením krátkodobých (jednorázových) pronájmů nebytových prostorů ve školním roce 2014/2015 v ZŠ Brno, Jana Babáka 1; ZŠ Brno, nám. Svornosti 7; ZŠ Brno, Sirotkova 36 v souladu se stanovenými cenami za pronájem dle sazebníku předmětné školy. 4.9 Odpisy dlouhodobého majetku škol a školských zařízení na rok 2014

15 schvaluje odpisové plány škol a školských zařízení zřízených MČ Brno-Žabovřesky na rok Školní jídelna Brno, Jana Babáka 1 jmenování ředitele/ky bere na vědomí výsledek a pořadí uchazečů v konkurzním řízení na obsazení místa ředitele/ky Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace a v souladu s ustanovením článku 60 Statutu města Brna souhlasí se jmenováním Michala Vyskočila ředitelem Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace. 5. Odbor všeobecný 5.1 Dopravní situace na ulici Lužická v Brně-Žabovřeskách bod 5.1 odkládá, bude provedeno místní šetření za přítomnosti městské policie. 5.2 Smlouva o spolupráci s firmou Petr Tomášů - poskytování informací o termínech čištění vozovek na území MČBŽ souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s firmou Petr Tomášů, IČ: se sídlem Jalubí 626, Jalubí a pověřuje starostu Ing. Pavla Tyralíka podpisem smlouvy. 5.3 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky na příští volební období

16 projednala počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky na příští volební období ( ) a doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky stanovit na příští volební období ( ) 25 členů Zastupitelstva městské části. 6. Odbor kultury 6.1 Žádost o poskytnutí slevy z pronájmu sálu v KD Rubín - Svaz důchodců ČR - místní organizace Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno souhlasí se symbolickým pronájmem z pronájmu sálu v KD Rubín pro Svaz důchodců ČR - místní organizaci Brno - Žabovřesky pro kulturní pořad Zpívání pro zdraví dne ve výši 1,- Kč. 7. Jmenování pana Mgr. Leoše Němce do funkce vedoucího odboru pečovatelské služby Úřadu městské části Brno-Žabovřesky 1) bere na vědomí vzdání se funkce vedoucí odboru pečovatelské služby Úřadu městské části Brno-Žabovřesky paní Evy Maškové a zároveň ukončení pracovního poměru dohodou ke dni ) na návrh tajemnice ÚMČ Brno-Žabovřesky v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jmenuje do funkce vedoucího odboru pečovatelské služby Úřadu městské části Brno-Žabovřesky pana Mgr. Leoše Němce, a to s účinností od na dobu neurčitou. 8. Různé Odměna řediteli Základní školy Brno, Sirotkova 36

17 schvaluje odměnu řediteli Základní školy Brno, Sirotkova 36 Mgr. Danu Jedličkovi za úspěšné plnění úkolů ředitele z fondu odměn příspěvkové organizace Základní školy Brno, Sirotkova 36. Odměna řediteli Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 schvaluje odměnu řediteli Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 Mgr. Miroslavu Slámovi za úspěšné plnění úkolů ředitele z fondu odměn příspěvkové organizace Základní školy Brno, nám. Svornosti 7. Ukončení: 10:10 hodin V Brně dne: Zapsala: Alice Drozdová Ing. Pavel Tyralík starosta Ověřovatelé zápisu:......

18

19

Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor

Více

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Zápis. z 69. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. října 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 69. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. října 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 69. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. října 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor Fučík

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Zápis. z 48. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 28. ledna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 48. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 28. ledna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 48. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 28. ledna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor Fučík

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín PROGRAM 148. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 147. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 148. RMČ BS d) Schválení programu 148. RMČ BS 2) Dohoda k zabezpečení výkonů a úhradě činnosti

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

PROGRAM 42. RMČ BS. 10) Projekt "Zahrada splněných přání" rozhodnutí o poskytnutí dotace

PROGRAM 42. RMČ BS. 10) Projekt Zahrada splněných přání rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 42. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 41. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 42. RMČ BS d) Schválení programu 42. RMČ BS 2) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Návrhy usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se uskuteční 24.4.2013

Návrhy usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se uskuteční 24.4.2013 Návrhy usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se uskuteční 24.4.2013 1/31/2013 Návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha-Satalice Zdůvodnění návrhu

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis. z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014. 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ

Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014. 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 18, v bytovém domě

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad č. 30/2011 ze dne 19. 10. 2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad RM-30-2011 RM-30-2011-1a) RM-30-2011-1b) RM-30-2011-1c) Hlasování o ověřovateli

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 10. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0238/RMOb-MH/1418/10-0262/RMOb-MH/1418/10 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 35. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011 Usnesení č. 3/36 s c h v a l u j e smlouvu o dílo mezi Obcí Mosty u Jablunkova a DIGIS,

Více

Hodnotící zpráva za rok 2010

Hodnotící zpráva za rok 2010 Hodnotící zpráva za rok 2010 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA 17 29.10.2008 Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e

Více

Zápis Z 30. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 30. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 30. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 122. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.10.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

ZÁPIS ze 118. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 22.1.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 118. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 22.1.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 118. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 22.1.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová(od. 13.15), Karel

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Zápis. z 77. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 8. ledna 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 77. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 8. ledna 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 77. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 8. ledna 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 Usnesení s termínem č.: 458 OD, ŘMTSB 28. 05. 1044/07 taj. (ONI) 31. 05. 267 taj.(oni) 28. 05. 391 taj. 30. 06.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění U S N E S E N Í 8. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. dubna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 360/8 do č. 398/8) Rada města: 360/8 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, Sevastopolská č.o. 9, č.bytu 27 v platném znění u nájemce Helena Dobrovolná,

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 24 02 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 61/2016/RM Ing. Pavel Zálom,

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více