LP_ Laboratorní příručka Verze 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LP_ Laboratorní příručka Verze 08"

Transkript

1 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických laboratoří Citylab. Jakékoliv jeho další využití je možné pouze se souhlasem vedení Klinických laboratoří. Datum / č.změny Změna na straně č. Revize Důvod změny Datum schválení Schválil Podpis Rozdělovník Výtisk č. Držitel (jméno, funkce) Podpis Datum převzetí 1 Filip Beringer, SD Zpracoval (jméno, funkce) Mgr.Irena Francová, manažer kvality Kontroloval (jméno, funkce) Filip Beringer, SD Schválil (jméno, funkce) RNDr. Iva Kubínová, CSc. ředitel Klinických laboratoří Datum schválení

2 LP_ Laboratorní příručka Verze 08 A. Úvod...3 B. Informace o laboratoři...3 B.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 A.1. Základní informace o laboratoři... 3 B.2. Úroveň a stav akreditace pracoviště... 4 B.3. Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení... 4 B.4. Nabízené služby... 4 B.4.1. Statimová vyšetření... 5 Tabulka č.1 - Přehled statimových a urgentních vyšetření... 5 B.4.2. Samoplátci... 5 C. Manuál pro odběry primárních vzorků...5 C.1. Základní informace... 5 C.2. OLV o vyšetření (objednávky laboratorního vyšetření)... 6 C.3. Požadavky na urgentní vyšetření... 6 C.4. Ústní požadavky na vyšetření... 7 C.5. Používaný odběrový systém... 7 Tabulka č.2 - odběrový materiál... 8 C.6. Příprava pacienta před odběrem...12 C.6.1. Odběr žilní krve C.6.2. Odběr žilní krve pro koagulační vyšetření C.6.3. Odběr žilní krve pro stanovení PSA C.6.4. Odběr vzorku moči standardní odběr C.6.5. Odběr vzorku moči - sběr moči za 24 hodin C.6.6. Odběr vzorku moči - sběr moči na vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera 13 C.6.7. Odběr vzorku moči - sběr moči na vyšetření albuminurie C.6.8. Odběr vzorku moči pro bakteriologickou kultivaci C.6.9. Odběr vzorku moči - pro vyšetření C. trachomatis, N. gonorrhoeae PCR metodou. 13 C Odběr vzorku moči pro vyšetření PCA C Odběr vzorku stolice pro parazitologická vyšetření a pro průkaz antigenů C Odběr vzorku stolice pro vyšetření okultního krvácení C Výtěr z krku C Sputum C Výtěr z uretry C.7. Identifikace pacienta na OLV a označení vzorku...14 C.8. Odběr vzorku...14 C.8.1. Odběr žilní krve C.8.2. Odběr žilní krve pro koagulační vyšetření C.8.3. Odběr žilní krve pro Igra test Quantiferon TB Gold In - Tube C.8.4. Odběr moči pro biochemická vyšetření C.8.5. Sběr moči C.8.6. Sběr moči na vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera C.8.7. Odběr vzorku pro vyšetření C. trachomatis, N. gonorrhoeae metodou TMA C.8.8. Výtěr C.8.9. Odběr vzorku moči pro stanovení PCA 3 markeru C Bakteriologické vyšetření dýchacích cest C Bakteriologické vyšetření klinického materiálu C Bakteriologické vyšetření stolice C Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu C Mykobakteriologie C Parazitologie C.9. Množství vzorku...19 C.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita...19 C.11. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky...19 C.12. Informace k dopravě vzorků...20 D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1. Příjem OLV a vzorků...20 Strana 1

3 LP_ Laboratorní příručka Verze 08 D.2. Kriteria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků...20 D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo OLV...21 D.4. Vyšetřování externími laboratořemi...21 E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1. Hlášení výsledků v kritických intervalech...21 E.2. Informace o vydávání výsledků...21 E.3. Typy nálezů a laboratorních zpráv a jejich popis...22 E.4. Vydávání výsledků přímo pacientům...22 E.5. Opakovaná a dodatečná vyšetření...22 E.6. Změny výsledků a nálezů...23 E.7. Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku...23 E.8. Konzultační činnost laboratoře...23 E.9. Způsob řešení stížností...23 E.10. Vydávání potřeb laboratoří...23 F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek G. Zkratky H. Přílohy Strana 2

4 LP_ Laboratorní příručka Verze 08 A. Úvod ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY KLINICKÝCH LABORATOŘÍ CITYLAB Vážené kolegyně, vážení kolegové, laboratorní příručka, kterou Vám zde předkládáme, je přehledným průvodcem laboratorními službami Klinických laboratoří Citylab. LP je určena především lékařům, zdravotním sestrám a je jedním z prostředků komunikace laboratoře s klientem. Kromě přehledu poskytovaných vyšetření obsahuje informace nezbytné pro správné provedení odběru biologického vzorku, pro zajištění stability vzorku během transportu do laboratoře, informace o průběhu vyšetření a informace o vydávání výsledků. V LP jsou dostupné pokyny pro chování pacientů před odběrem a potřebné formuláře. LP je součástí řízené dokumentace společnosti, je pravidelně revidována a aktualizována v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO Klientům je poskytována prostřednictvím webových stránek společnosti, v tištěné formě je dostupná u správce dokumentace Klinických laboratoří Citylab. Doufáme, že tato LP bude užitečná v naší další vzájemné spolupráci Ředitelka Klinických laboratoří Citylab RNDr. Iva Kubínová,CSc. B. Informace o laboratoři B.1. Identifikace laboratoře a důležité údaje název laboratoře Klinické laboratoře Citylab IČO adresa Praha 13- Stodůlky, Seydlerova 2451/86, PSČ kontaktní údaje: tel ,364 fax web: A.1. Základní informace o laboratoři Klinické laboratoře Citylab se zabývají vyšetřováním biologického materiálu v oborech lékařská mikrobiologie (zahrnuje bakteriologická, sérologická a molekulárně biologická vyšetření), klinická biochemie, hematologie a klinická imunologie a alergologie pro ambulantní i lůžková zdravotnická zařízení. Zajišťuje základní a specializovaná vyšetření včetně interpretace výsledků a konzultačních služeb. Úsek klinické mikrobiologie zahrnuje služby antibiotického střediska. Ve všední den je provoz laboratoře zajištěn v době od 7,00 do 17,30 (do 16,00 v případě laboratoře bakteriologie). Laboratoř bakteriologie zajišťuje provoz v laboratoři o víkendech a svátcích následujícím způsobem: sobota 7,00 13, 00, neděle a svátek 8,00 11,00. Pohotovostní provoz mimo uvedené doby je zajišťován na telefonu Příjem vzorků probíhá po celou dobu provozu laboratoře. Požadavky na statimová vyšetření jsou přijímány po celou dobu provozu laboratoře. Odběry biologického materiálu laboratoř přímo nezajišťuje, avšak využívá externích služeb společnosti Citylab spol. s.r.o. Klinické laboratoře poskytují odběrovým pracovníkům Citylab spol. s.r.o. veškeré informace a pokyny k provádění odběrů biologického materiálu. V současné době Citylab spol. s.r.o. provozuje 5 odběrových míst v rámci Prahy 5 a 6. Provozní doba odběrových míst a přesné adresy jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Citylab spol. s.r.o. Svoz vzorků laboratoř přímo nezajišťuje, využívá však svozové služby Citylab spol. s.r.o. Pro pracovníky svozové služby Klinické laboratoře vydávají pokyny pro transport vzorků, které zajišťují, že během transportu jsou dodržovány podmínky pro zachování stability biologických vzorků. Dodržování Strana 3

5 LP_ Laboratorní příručka Verze 08 těchto pokynů svozovou službou kontrolují pracovníci Klinických laboratoří při příjmu vzorků do laboratoře. Klinické laboratoře Citylab provádějíí i vyšetření u samoplátců na základě platného ceníku. B.2. Úroveň a stav akreditace pracoviště Klinické laboratoře Citylab jsou akreditovány ČIA podle normy ČSN EN ISO pod číslem 8227 od Výčet akreditovaných metod jsou součástí přílohy k osvědčení o akreditaci, aktuální je dostupný na webových stránkách Českého institutu pro akreditaci (ČIA) Klinické laboratoře Citylab mají dlouhodobě zavedený funkční systém vnitřní kontroly kvality pro jednotlivá vyšetření a pravidelně se účastní cyklů externích kontrol kvality národních (SEKK, ) i mezinárodních (UK NEQAS). Informace o úspěšnosti v jednotlivých cyklech jsou k dispozici v laboratoři. Odběry biologických vzorků a jejich transport do Klinických laboratoří jsou zajišťovány firmou Citylab spol. s.r.o. ve vlastních odběrových místnostech a vlastní svozovou službou. Tyto služby mají nastavený systém kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 a jsou certifikovány společností ISOQAR. Osvědčení o akreditaci podle normy a certifikát ISO 9001 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Citylab spol. s.r.o B.3. Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Klinické laboratoře Citylab jsou samostatnou organizační jednotkou společnosti CITYLAB spol. s.r.o. Klinické laboratoře Citylab jsou dále členěné na jednotlivé úseky: - Úsek biochemie a centrálního příjmu - Úsek hematologie - Úsek lékařské mikrobiologie (dále se člení na laboratoř sérologie a bakteriologie) - Úsek klinické imunologie a alergologie - Úsek managementu kvality Součástí úseku biochemie je pracoviště centrálního příjmu materiálu, kde probíhá příjem biologických vzorků pro další zpracování v laboratoři. Vzorky pro bakteriologická vyšetření jsou na pracovišti příjmu materiálu odděleny, jejich příjem si zajišťuje laboratoř bakteriologie. Odborně zaměřené úseky mají stanoveného svého vedoucího úseku, na kterého jsou přenesené odpovědnosti za odborné činnosti daného úseku včetně odpovědnosti za výběr vhodných postupů laboratorního vyšetření, dohled nad pracovníky a udržování jejich odbornosti, dále za rozsah verifikace metod a odhad nejistoty měření. Za organizaci práci na úseku odpovídá úsekový laborant. Úsek managementu kvality vede manažer kvality. Přístrojové a personální vybavení laboratoře je na vysoké úrovni a odpovídá požadavkům odborných společností na zajištění kvality laboratorní medicíny. B.4. Nabízené služby Laboratoř v rámci svého rutinního provozu poskytuje: základní a specializovaná biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů základní a specializovaná hematologická a koagulační vyšetření základní a specializovaná vyšetření v oblasti bakteriologie, infekční sérologie a molekulární biologie základní a specializovaná vyšetření v oblasti klinické imunologie a alergologie konzultační služby v oblasti klinické biochemie, klinické hematologie konzultační služby v oblasti klinické bakteriologie, infekční sérologie, mykobakteriologie, antibiotické terapie, hlášení rizikových kmenů bakterií na příslušná pracoviště Vyšetření, která laboratoř zajišťuje v rutinním provozu, jsou vyjmenovaná v odstavci F Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Laboratoř dále zajišťuje: Strana 4

6 LP_ Laboratorní příručka Verze 08 zasílání vyšetření do spolupracujících laboratoří dle přílohy č. 1 této LP zasílání vyšetření ke konfirmaci do NRL dle platných právních předpisů hlášení pozitivních nálezů podle platných předpisů komplexní zabezpečený přístup k datům a jejich zpracování v laboratorním informačním systému. vyšetřování samoplátců B.4.1. Statimová vyšetření Část vyšetření je dostupná v statimovém nebo urgentním režimu i v době rutinního provozu. Vyšetřování vzorků mimo běžnou pracovní dobu laboratoře, o víkendech a svátcích je zajištěno formou služeb V době služby je nutné vyšetření vyžádat na tel. čísle Příjem materiálu pro statimová a urgentní vyšetření probíhá po celou pracovní dobu laboratoře. Statimová a urgentní vyšetření jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu pacientů, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o ně. OLV musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace pacienta, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem a označeny v kolonce STATIM. Pro vyšetření požadované statimově je nutný údaj o telefonním čísle, na které má být výsledek nahlášen. Statimová a urgentní vyšetření mají přednost před vyšetřováním ostatních materiálů a jejich výsledky pracovníci laboratoře hlásí žadateli. Výsledky statimových vyšetření jsou sdělovány telefonicky na telefonním čísle uvedeným na OLV okamžitě po ukončení vyšetření, nejdéle však do dvou hodin od přijetí do laboratoře. Výsledky urgentních vyšetření jsou sdělovány telefonicky okamžitě po uvolnění výsledku. Tabulka č.1 - Přehled statimových a urgentních vyšetření Sérum Materiál Citrátová plazma Moč Nesrážlivá s EDTA Nesrážlivá s NAF Statimová vyšetření Na, K, Cl, Ca, močovina, kreatinin, bilirubin celkový, bilirubin přímý, ALT, AST, pankreatická amyláza, CRP, prokalcitonin, soubor kardiálních markerů (troponin, myoglobin, CK-MB), β-hcg celkový PT (Quick), APTT, D-dimer Moč chemicky + sediment, amyláza KO+ 5 populační dif., KS + Rh faktor (samostatná zkumavka) Glukóza Urgentní vyšetření Stolice C.difficile toxin A,B Moč Steptococcus pneumoniae antigen v moči, Legionella pneumoniae antigen v moči pro hemokultivaci Hemokultura Vyšetření likvoru - metody molekulárně biologické jsou laboratoří zajišťovány pouze v pracovní době ve všední dny zasláním do spolupracující laboratoře. Statimová vyšetření tohoto typu mimo pracovní dobu laboratoř nezajišťuje. B.4.2. Samoplátci Pro samoplátce laboratoř poskytuje vyšetření v rozsahu daném OLV. Ceníky vyšetření pro samoplátce jsou k dispozici v odběrových místnostech společnosti Citylab s.r.o.. Vyšetření hradí samoplátce při odběru biologického vzorku. Samoplátcům jsou výsledky předávány prostřednictvím žadatele o vyšetření, případně s komentářem a vhodnou interpretací. C. Manuál pro odběry primárních vzorků C.1. Základní informace Strana 5

7 LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Písemné instrukce o správném odběru biologického materiálu, včetně všech požadavků, které se týkají eventuelní přípravy pacienta před odběrem, jsou uvedeny: v odstavci F - Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří požadavek na primární vzorek v odstavci C.8. Odběr vzorku v odstavci C.6. Příprava pacienta před vyšetřením C.2. OLV o vyšetření (objednávky laboratorního vyšetření) Klinické laboratoře Citylab poskytují své vlastní barevné formuláře OLV, při jejich návrhu se řídí doporučením normy ISO a vyhláškou č.195/2005sb. Laboratoř poskytuje 5 základních OLV, odlišených barvami a čísly v záhlaví: č.1 OLV pro biochemická a hematologická vyšetření a vyšetření buněčné imunity č.2 OLV pro sérologická vyšetření a vyšetření humorální imunity č.3 OLV pro vyšetření alergenů č.4 OLV pro mikrobiologická vyšetření a pro přímé průkazy antigenů molekulárně biologickými metodami č.5 OLV pro mykobakteriologii Dále laboratoř poskytuje speciální OLV ke specializovaným vyšetřením: PCA3 Screening VVV Diabetologie Údaj o typu biologického vzorku pro požadované vyšetření je v rámci OLV vyjádřen pomocí odstínu podbarvení. Pokyny pro odběr vzorku a stabilitu vzorku jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v odstavci F - Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří. Vzory OLV jsou k dispozici na webových stránkách společnosti. OLV jsou k dispozici v laboratoři a jsou dodávány na základě písemné objednávky. Laboratoř však přijímá jakékoliv OLV, pokud obsahují všechny povinné identifikační údaje. Povinné identifikační údaje pro OLV: jednoznačná identifikace pacienta (přímení a jméno, číslo pojištěnce) datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce (např. u cizinců) kód pojišťovny pojištěnce diagnóza identifikaci objednatele - jmenovka, adresa, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího vyšetření, IČP,IČZ, odbornost datum a čas odběru označená požadovaná vyšetření Při požadavku na koagulační vyšetření je nutné na OLV uvést antikoagulační léčbu. U pacientů s průjmovým onemocněním je požadováno uvedení adresy na bakteriologické OLV. Požadavky pro přijetí OLV a biologického materiálu laboratoří jsou uvedeny v kapitole C.7. - Identifikace pacienta na OLV a označení vzorku Jiné/nedostatečné způsoby vyplnění OLV, případně jejich absence jsou důvodem k odmítnutí vyšetření. Pro to, aby byl vzorek dále zpracován, musí OLV obsahovat minimálně: identifikační údaje pacienta (příjmení a rok narození) identifikační údaj objednatele (příjmení lékaře a IČP) Postupy pro odmítnutí vzorku viz. odstavec D.3. - Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo OLV C.3. Požadavky na urgentní vyšetření Požadavky na Statim (urgentní vyšetření) se zasílají na stejných žádankách jako pro ostatní vyšetření, jenom tato OLV je označena v kolonce STATIM. Pro vyšetření požadované statimově je nutný údaj o telefonním čísle, na který se výsledek hlásí. Strana 6

8 LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Vzorky se zasílají v plastových sáčcích červené barvy. Při příjmu se tyto OLV předřazují a dávají k okamžitému zpracování. C.4. Ústní požadavky na vyšetření Ve výjimečných situacích je možno požadavky na vyšetření změnit nebo doplnit lékařem ústně, nebo telefonicky. Tento požadavek je nutno zaznamenat do laboratorního informačního systému a vyžádat dodatečnou OLV s vyznačeným doobjednaným vyšetřením. Výsledky budou vydány s informací o telefonickém doobjednání na výsledkovém listu. Dodatečná vyšetření požadovaná urgentně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečná OLV musí být vždy po telefonickém objednání vyžádána a urychleně doručena do laboratoře. Laboratoř uchovává vzorky biologického materiálu ve většině případů 3 dny při +2 až +8 C pro dodatečné analýzy. Sérologická vyšetření je možno doobjednat do 14 dnů po vydání výsledků. Výjimku tvoří uschovávání vzorků pro vyšetření párových sér 2 měsíce od data odběru. Vzorky moče se neuchovávají. Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř vyšetření neprovede, je nutný odběr nového vzorku. Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. Stabilita pro jednotlivé analyty je uvedena v příloze F Seznam vyšetření. Pokud není možné provést dodatečné vyšetření z důvodu stability vzorku, laboratoř informuje žadatele o nutnosti provedení nového odběru. C.5. Používaný odběrový systém Odběrový materiál, který laboratoř poskytuje žadatelům o laboratorní vyšetření je vyjmenovaný v následujcí tabulce. Pro žilní odběry laboratoř poskytuje uzavřený odběrový systém Vacuette. Biologický materiál a žádanky se do laboratoře odesílají buď v stojáncích spolu se seřazenými OLV, nebo v přepravních jednorázových sáčcích, které jsou barevně odlišené: pro statimová vyšetření - červené pro bakteriologická vyšetření - zelené pro ostatní vyšetření - průhledné Přepravní sáčky mají oddělené kapsy pro žádanku a pro biologický materiál. Strana 7

9 Laboratorní příručka Verze č. 7 Tabulka č.2 - odběrový materiál Typ odběrové zkumavky interní označení odběrové nádobky úprava po odběru plnící objem centrifugace RCF/čas použití pro vyšetření zkumavka pro rutinní biochemická a přípravu séra s nechat srážet 2h při Vacuette červená 4 ml, 2,5 ml 1800 g / 10 min sérologická vyšetření ze aktivátorem srážení a pokojové teplotě séra viz seznam vyšetření separačním gelem zkumavka pro KO + dif, nesrážlivou s KO se necentrifuguje KS, testy buněčné imunity Vacuette fialová otočit 8 10x 4 ml, 2 ml EDTA (K 2 EDTA, 1500 g / 10 min z plné krve a další viz K 3 EDTA) seznam vyšetření zkumavka pro funkční testy z plné krve přípravu plazmy s Vacuette zelená otočit 5 10x 4 ml g / 15 min dle seznamu vyšetření heparinem sodným zkumavky pro vyšetření glykémie a stanovení glykemie s Vacuette šedá otočit 5 10x 2 ml 1500g / 10 min laktátu, viz seznam fluoridem sodným a vyšetření oxalátem draselným zkumavky pro koagulační vyšetření, viz koagulační stanovení Vacuette modrá otočit 5-10x 3,6 ml, 2 ml 2500g /15 min seznam vyšetření s citrátem sodným zkumavky pro sedimentaci Vacuette erythrocytů (citrát sedimentační otočit 5 10x 2,75 ml sedimentace sodný 1:4) mikrozkumavka pro diabetologická vyšetření, kapilární odběr s NAF mikrozkumavka žlutá 200 μl viz seznam vyšetření a EDTA mikrozkumavka pro mikrozkumavka KO + dif, další viz seznam kapilární odběr 200 μl červená vyšetření s EDTA Stabilita vzorku při dodržení podmínek pro jeho uchování dle stanovovaného analytu dle stanovovaného analytu 8 hod 24 hod dle stanovovaného analytu provádí se okamžitě po odběru dle stanovovaného analytu dle stanovovaného analytu Strana 8

10 Laboratorní příručka Verze č. 7 Typ odběrové zkumavky mikrozkumavka pro kapilární odběr bez aditiva zkumavka pro odběr moče, punktátu bez aditiv, nesterilní, konická Nádobka, 30 ml, šroub. víčko, sterilní Odběrový tampon na plastové tyčince, sterilní s transportním mediem Odběrový tampon na aluminiové tyčince, sterilní s transportním mediem Odběrový tampon na dřevěné tyčince, sterilní Transportní medium MPL a UPL interní označení odběrové nádobky úprava po odběru plnící objem centrifugace RCF/čas použití pro vyšetření rutinní biochemická a mikrozkumavka bílá 200 μl sérologická vyšetření ze séra viz seznam vyšetření zkumavka - žluté víčko nádobka s červeným víčkem sterilní výtěrový tampon plast výtěrový tampon drátek výtěrový tampon suchý Transportní medium MPL a UPL vytřepat do transportního media a tampon zlikvidovat 10 ml biochemická a sérologická vyšetření z moče a z punktátu moč, sputum, BAT na bakteriologické a mykobakteriologické vyšetření výtěry a stěry na bakteriologické vyšetření, průkaz aerobních a anaerobních patogenů výtěr z nosohltanu, laryngu, uretry ev. špatně přístupných míst na bakteriologické vyšetření bakteriologická diagnostika M. hominis/u.urealyticum Stabilita vzorku při dodržení podmínek pro jeho uchování dle stanovovaného analytu močový sediment - 4 hod, ostatní vyšetření - 12 hod maximálně 24 hod při t 2-8 C, pro mykobakteriologii transport do 6 hod při t 2-8 C, stabilita 72 hod při t 2-8 C 24 hod při t C 24 hod při t C i při t. 4-8 C 8 hod při t C 48 hod při t 2-8 C Strana 9

11 Laboratorní příručka Verze č. 7 Typ odběrové zkumavky Hemokultivační nádobky: BD Bactec PLUS + Aerobic/F Lytic/10 Anaerobic/F, resp. PEDS PLUS/F odběrová a kultivační souprava CAT SWAB běžná jednorázová injekční stříkačka APTIMA odběrová a transportní souprava pro cervikální vzorky APTIMA transportní souprava pro vzorky moče interní označení odběrové nádobky úprava po odběru plnící objem centrifugace RCF/čas použití pro vyšetření hemokultivační lahvičky Trichomonas medium injekční stříkačka Aptima - výtěr Aptima - moč nasadit jehlu a zapíchnout do gumové zátky, příp. stříkačku zajistit krytem po vytřepání vzorku do roztoku, tampón vyhoďte cca 2 ml vzorku moče ze sterilní nádobky přepipetujte do transportní zkumavky - hladina tekutiny ve zkumavce je mezi 2 černými linkami na štítku 8-10 ml, resp. 1-3 ml 2 ml Stabilita vzorku při dodržení podmínek pro jeho uchování na vyšetření v Maximálně 48 hod při automatickém t C hemokultivačním systému bakteriologická diagnostika Trichomonas vaginalis, Candida albicans a jiných kvasinek z urogenitálu hnisy a punktáty pro bakteriologické a mykobakteriologické vyšetření test Gen-Probe pro HPV a C. trachomatis/n. gonorrhoeae test GEN-PROBE pro C. trachomatis/n. gonorrhoeae při t C, 48 hodin Maximálně 24 hod při t C 90 dní při t C 60 dní při t 2-30 C 90 dní při t C 30 dní při t 2-30 C Strana 10

12 Laboratorní příručka Verze č. 7 Typ odběrové zkumavky PROGENSA transportní souprava pro vzorky moče Zkumavky pro QUANTIFERON TB GOLD In - Tube sterilní odběrový tampon na plastové tyčince zvlhčený v destilované vodě interní označení odběrové nádobky úprava po odběru plnící objem centrifugace RCF/čas použití pro vyšetření cca 2 ml vzorku moče ze sterilní nádobky přepipetujte do Progensa - moč transportní zkumavky - hladina tekutiny ve 2 ml test GEN-PROBE pro PCA3 zkumavce je mezi 2 černými linkami na štítku QUANTIFERON 10x každou zkumavku promíchat otočením a nechat stát při laboratorní teplotě Vložit do sterilní zkumavky 3 x 1 ml Quantiferon IGRA testy Odběry pro mykobakteriologii Stabilita vzorku při dodržení podmínek pro jeho uchování transport max 5 dní při t <30 C do zpracování max 14 dní při t 2-8 C 90 dní při t < -20 C 16 hod při laboratorníteplotě, do 16 hod po odběru transport do laboratoře, po inkubaci v termostatu je oddělené sérum zmražené na -20 C stabilní 3 měsíce Transport vzorku do labortoře do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při - 20 C Strana 11

13 Odběrový materiál si žadatel může objednat prostřednictvím objednávkového formuláře, který je k dostání v laboratoři a nebo si jej na webových stránkách může stáhnout. Ten poté zašle do laboratoře poštou nebo prostřednictvím svozové služby. Odběrový materiál s prošlou exspirací nelze používat. V laboratoři lze zpracovat primární vzorek dodaný v jiném odběrovém materiálu pouze v případě, že splňuje požadavky na přídavné látky. K některým specializovaným vyšetřením je však nutné používat odběrový systém, který požaduje výrobce soupravy (Označeno na OLV a popsáno v příloze F- Seznam vyšetřeni). Vzorky odebrané do jiných odběrových souprav pak nelze vyšetřit. Podrobnosti k používání uvedených systémů jsou uvedeny v instrukcích pro odběry C-8 a ve výše uvedené tabulce č.2. C.6. Příprava pacienta před odběrem Příprava pacienta před vyšetřením může výrazným způsobem ovlivnit výsledek, proto doporučujeme věnovat čas pro poučení pacienta o tom, jak se chovat před odběrem. C.6.1. Odběr žilní krve Odběr krve se provádí většinou ráno nalačno, pokud lékař nerozhodne jinak. Doba lačnění pacienta by měla být hod před odběrem. Večer před odběrem vynechejte tučná jídla, pijte dostatek tekutin, nekuřte. Před odběrem není vhodná přílišná fyzická námaha. Ráno před odběrem doporučujeme vypít 2 3 dl vody nebo neslazeného čaje. Pokud trpíte alergií na dezinfekční prostředky nebo náplasti, upozorněte, prosím, na tuto skutečnost odebírající personál. Odběr krve se provádí na základě požadavku lékaře, je třeba přinést s sebou vyplněnou objednávku laboratorního vyšetření. C.6.2. Odběr žilní krve pro koagulační vyšetření Odběr se provádí nalačno, na žádance musí být uveden čas odběru, komplikace při odběru a podávaná antikoagulační léčba. Podrobně viz. kap. C.8.2. C.6.3. Odběr žilní krve pro stanovení PSA Odběr lze provést nejdříve 48 hodin po každém vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty. Před odběrem je nutno se vyvarovat fyzické aktivity, která by mohla mít vliv na tkáň prostaty, např. sex, jízda na kole, na koni apod. (min. 3 dny před odběrem). C.6.4. Odběr vzorku moči standardní odběr K vyšetření se používá vzorek první ranní moči. Během noci před odběrem je doporučeno nepožívat nadměrné množství tekutin. Před odběrem je nutné důkladné omytí genitálií, vyšetření močového sedimentu není možné provádět u žen v období menstruace. Do sběrné nádoby je nutno odebrat pouze střední proud moči. Do ordinace lékaře, odběrové místnosti nebo do laboratoře dodejte plnou 10 ml zkumavku označenou štítkem s vaším jménem a rodným číslem. Vzorek je nutno dodat do laboratoře nejpozději do dvou hodin od vymočení. C.6.5. Odběr vzorku moči - sběr moči za 24 hodin Sběr moči je nejlépe začít např. v 6 hod ráno. Na začátku sběrného období se úplně vymočte mimo sběrnou nádobu, tj. do WC. Od této chvíle je třeba po celých 24 hodin sbírat veškerou moč z každého močení do sběrné nádoby. Dbejte na to, aby nedocházelo ke ztrátám moče např. při stolici apod., doporučujeme se vymočit před stolicí rovněž do sběrné nádoby. Pokud jste v ordinaci nebo v laboratoři neobdrželi sběrnou nádobu, je pro sběr moči třeba použít čistou nádobu, nejlépe PET láhev od balené vody. Po celou dobu sběru uchovávejte sběrnou nádobu na chladném místě nebo použijte konzervační látky zabraňující pomnožení bakterií a změně chemického složení. Naposledy se vymočte do sběrné láhve přesně za 24 hod, sběrné období je nutné ukončit vymočením i v případě, že necítíte potřebu. Strana 12

14 Jestliže množství moče během sběru přesáhne objem sběrné nádoby, pokračujte ve sběru do další nádoby a po ukončení sběru celé množství ze všech sběrných nádob smíchejte ve větší nádobě. Teprve z tohoto smíchaného objemu moče odlijte vzorek na vyšetření. Po ukončení sběru promíchejte celý objem nasbírané moči ve sběrné nádobě, změřte objem odměrkou s přesností na 10 ml údaj o množství moči je důležitý pro hodnocení výsledku vyšetření Zapište změřený objem moče a z celého objemu promíchané moče odlijte vzorek na vyšetření do zkumavky (cca 10 ml). Pokud není možné změřit s dostatečnou přesností objem moči, dodejte do laboratoře celý objem moči Vzorek, případně sběrnou nádobu zřetelně označte vaším jménem a rodným číslem. Pokud se doba sběru liší od 24 hodin, uveďte i tento údaj. Pokud je lékařem požadováno vyšetření kreatininové clearance, uveďte na rovněž na OLV i vaši aktuální hmotnost a výšku. C.6.6. Odběr vzorku moči - sběr moči na vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera Sběr moči začíná vymočením do WC na začátku sběrného období, močový měchýř je třeba úplně vyprázdnit. Od té doby sbírejte moč do sběrné nádoby přesně po dobu 3 hodin. Při každém močení posbírejte do sběrné nádoby celý vymočený objem. Naposledy se vymočíte do sběrné nádoby po uplynutí sběrného období. Dobu sběru s přesností na 5 minut si poznamenejte. Maximální možná odchylka celkové doby sběru od je 0,5 hod, tj. od 2,5 do 3,5 hod. Objem moče za sběrné období 3 hod nesmí být menší než 100 ml. Pro dostatečné množství moče je vhodné přiměřeně, ne však nadměrně, pít. Do ordinace lékaře nebo laboratoře doneste nádobu s celým objemem nasbírané moči spolu s údajem o době sběru. C.6.7. Odběr vzorku moči - sběr moči na vyšetření albuminurie Sběr moči pro vyšetření albuminurie se provádí v období tělesného klidu, tj. nejlépe přes noc. Nejvhodnější interval je od 22 hod. do 6 hod. ráno, doba sběru je přesně 8 hodin Sběr moči začíná vymočením do WC na začátku sběrného období, močový měchýř je třeba úplně vyprázdnit. Od té doby sbírejte moč do sběrné nádoby přesně po dobu 8 hodin. Při každém močení posbírejte do sběrné nádoby celý vymočený objem. Po celou dobu sběru uchovávejte sběrnou nádobu na chladném místě. Naposledy se vymočíte do sběrné nádoby po uplynutí sběrného období. Dobu sběru s přesností na 5 minut si poznamenejte. Do ordinace lékaře nebo laboratoře doneste nádobu s celým objemem nasbírané moči spolu s údajem o době sběru. : Vyšetření albuminurie je v současné době doporučováno rovněž z prvního ranního vzorku moči, v tom případě je odběr vzorku shodný se standardním odběrem. C.6.8. Odběr vzorku moči pro bakteriologickou kultivaci sterilní nádobky, pro vyšetření postačí 5 ml moči. Před odběrem se pacient omyje a následně dobře otře v okolí ústí močové trubice. Odebírá se střední proud nejlépe ranní moči, u infekce prostaty pak poslední porce moči,. C.6.9. Odběr vzorku moči - pro vyšetření C. trachomatis, N. gonorrhoeae TMA metodou Moč se odebírá bez předchozího omytí genitálií. Odebíráme první porci moče, minimálně 1 hodinu po předchozím močení (ranní). sterilní nádobky v množství ml. C Odběr vzorku moči pro vyšetření PCA3 Pacient před odběrem vypije cca 500 ml vody. Odběr probíhá v urologické ordinaci podle instrukcí lékaře. C Odběr vzorku stolice pro parazitologická vyšetření a pro průkaz antigenů sterilní nádobky. Podle konzistence množství stolice velikosti vlašského ořechu či 3-5 ml. Strana 13

15 C Odběr vzorku stolice pro vyšetření okultního krvácení speciální odběrové soupravy. Tři dny před odběrem je doporučeno jíst stravu bohatou na vlákniny (ovoce, zelenina, celozrnné pečivo, ořechy). Odběr vzorku na vyšetření neprovádějte při menstruaci, průjmovém onemocnění a při současném užívání antikoagulancií (Warfarin) nebo protizánětlivých léků (Aspirin apod.). Další pokyny se liší podle použité metody, podrobný návod obdržíte spolu s odběrovou nádobkou u lékaře. C Výtěr z krku Odběr nejlépe ráno nalačno, před ústní hygienou. Pacient by alespoň 2 hodiny před odběrem neměl jíst, pít, kouřit nebo si vyplachovat ústa. C Sputum Odběr ráno nalačno, po provedení ústní hygieny nebo po vypláchnutí ústní dutiny vodou. Pacient vykašle sputum do sterilní nádobky. C Výtěr z uretry Odběr nejlépe ráno, pokud pacient ještě nemočil, nebo 3-6 hodin po posledním močení. C.7. Identifikace pacienta na OLV a označení vzorku Vzorek i OLV musí být jednoznačně a nezaměnitelně identifikovány. Předchází se tak možné záměně vzorku. Nezbytnou identifikaci biologického vzorku tvoří nejméně jméno a příjmení pacienta a číslo pojištěnce nebo alespoň rok narození. V případě vzorků pro úsek bakteriologie je nezbytné, aby byl uveden druh materiálu. Při sledování analytu v čase je nutné označit časovou posloupnost (římským číslem apod.) testů. Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem a příjmením pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k OLV s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Výjimku tvoří pacienti, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. V případě požadavku na imunohematologické vyšetření (ní skupina, zkouška kompatibility, screening antierytrocytárních protilátek, antiglobulinový test) nelze přijmout materiál s nekompletní identifikací pacienta t.j. není-li na zkumavce uvedeno jméno a příjmení a rodné číslo pacienta. Pokud nemá pacient přidělené rodné číslo, pak musí být uvedeno datum narození. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Po kontrole přijatého materiálu a OLV je vzorku přiděleno nezaměnitelné identifikační číslo a čárový kód, kterým je označen vzorek i OLV. Přiřazené identifikační číslo je spolu s ostatními údaji zaevidováno v laboratorním informačním systému (LIS), identifikační číslo zajišťuje nezaměnitelnost vzorku po celou dobu zpracování v laboratoři. Povinné údaje na OLV a popis OLV viz odstavec C.1. Ve sporných případech se postupuje podle odstavce D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku, nebo OLV. C.8. Odběr vzorku Obecné zásady přesná a jednoznačná identifikace biologického materiálu a OLV řádné poučení pacienta viz odstavec C.6. Příprava pacienta před vyšetřením dodržování bezpečnostních aspektů pro odběr biologického materiálu odstavec C11. a odstavec C.9. Množství vzorku s ohledem na stabilitu vzorku doporučujeme přizpůsobit dobu odběru časům, na které je domluven svoz do laboratoře Pokyny k odběru materiálu (druh primárního vzorku a vhodný odběrový materiál, podmínky transportu a stability vzorku) pro požadované vyšetření naleznete v odstavci F Seznam laboratorních vyšetření. Strana 14

16 C.8.1. Odběr žilní krve Příprava pacienta záleží především na spektru požadovaných laboratorních vyšetření. Standardní odběr se provádí většinou v ranních hodinách nalačno, obsah některých látek v krvi během dne kolísá. Pacienta je dobré poučit, že večer před odběrem nemá konzumovat tučná jídla, nemá kouřit, pít černou kávu a alkoholické nápoje. Je vhodné, napije-li se vyšetřovaný před odběrem neslazeného čaje nebo vody. Před odběrem si odběrová sestra připraví odběrový materiál, jednorázové pomůcky a příslušnou dokumentaci zejména s ohledem na prevenci záměny vzorků. Zkontroluje identitu pacienta dostupným způsobem a správně označí všechny odběrové nádobky. Dotazem na pacienta se informuje na případné alergie na dezinfekční prostředky. Při použití odběrového vakuového systému vloží vhodnou jehlu do odběrového kloboučku, palcem stabilizuje polohu žíly ve vzdálenosti 2 až 5 cm od místa vpichu. Po dezinfekci kůže provede vpich a následně do kloboučku vkládá odběrové nádobky. Nasazením vakuové nádobky před venepunkcí by došlo ke zrušení vakua v nádobce. Turniket lze odstranit bezprostředně po té, co začne vtékat do odběrové nádobky. Je-li v odběrové nádobce protisrážlivé činidlo, je nezbytné zabránit styku tohoto činidla s víkem nádobky a zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Nádobky obsahující protisrážlivá činidla je nutné bezprostředně po odběru důkladně a šetrně promíchat několikanásobným otočením (5-10x). V případě většího počtu odběrů z jednoho vpichu je doporučeno následující pořadí: 1. odběrová nádobka bez přísad 2. odběrové nádobky pro koagulaci 3. odběrové nádobky s dalšími přísadami Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zlikvidovat jehly. S jehlami se nijak nemanipuluje ani se neodstraňují z jednorázových odběrových kloboučků či stříkaček. Kloboučky a stříkačky s nasazenou jehlou se umístí do kontejneru. Při všech operacích s jehlami je nutné vyloučit poranění. Všechny primární vzorky pacienta spolu se žádankou vloží odběrová sestra do příslušného plastového sáčku a připraví k převozu do laboratoře. C.8.2. Odběr žilní krve pro hematologická vyšetření Odběr žilní krve ke stanovení ního obrazu Na žádance musí být uveden čas odběru. Pokud není zaručeno dodání vzorku do laboratioře do 3hod. od odběru, uchovávej primární vzorek při chladničkové teplotě (2-6 o C). Prodloužíš tím stabilitu primárního vzorku na 24hod. od odběru. Odběr žilní krve pro koagulační vyšetření Provádí se jako běžný odběr žilní krve, je však nutné dodržovat určitá pravidla, jejichž nedodržení by mohlo mít za následek zkreslený, nehodnotitelný výsledek. Na žádanku musíte uvést současně podávanou antikoagulační léčbu. Odběr musí být: co nejšetrnější (omezení uvolnění aktivačníh látek), pokud možno bez natažení paže do umělohmotných nebo silikonovaných skleněných zkumavek první 2 ml krve se nesmí použít pro koagulační vyšetření z důvodu vyloučení interference uvlněného TF, při více odběrech se pro koagulační vyšetření používá 2. odebraná zkumavka, pokud je odebírána pouze na koagulaci, je nutné první 2 ml krve vyhodit do vhodného antikoagulačního činidla pro většinu vyšetření se odebírá nesrážlivá odběr krve do 0,109 M cirátu sodného v poměru 1 díl citrátu na 9 dílů krve. Je nutné dodržet uvedený požadovaný objem krve, maximální povolená odchylka je +/- 10% po odběru okamžitě šetrně promíchat s citrátem (opakovaným několikanásobným otočením zkumavky) rychle transportovat do laboratoře C.8.3. Odběr žilní krve pro Igra test Quantiferon TB Gold In - Tube Provádí se jako běžný odběr žilní krve, pro odběr se však používají speciální zkumavky dodávané laboratoří. Jedná se trojici zkumavek: Nil kontrola (šedé víčko) TB antigeny (červené víčko) Mitogen kontrola (fialové víčko) Strana 15

17 Do každé zkumavky se odebere 1 ml krve (po rysku na štítku), zkumavky s odebranou krví se promíchají (8-10 otočení), poté se ponechají ve vertikální poloze (víčkem vzhůru) při laboratorní teplotě. Transport do laboratoře probíhá při laboratorní teplotě ve vertikální poloze nejdéle do 16 hod po odběru. Nikdy neukládat do lednice. laboratoře zaslat pouze pondělí pátek. Spolu se sadou odběrových zkumavek laboratoř dodává i podrobné instrukce k odběru. C.8.4. Odběr moči pro biochemická vyšetření Moč k vyšetření se odesílá čerstvá, na sediment nejlépe první ranní moč ze středního proudu. C.8.5. Sběr moči U tohoto vyšetření je nutno poučit pacienta, jak bude sběr probíhat. Sběry moči pro bilanční sledování (ionty, urea, kreatinin, clearence atd.) jsou vždy náročné na přesný sběr moči. Moč je vždy nutné sbírat do čisté sběrné nádoby důkladně vymyté horkou vodou a uložit na chladném místě. V hodinu začátku sběru (zpravidla ráno) se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu. Potom po celou dobu (tj. 24 hodin) nemocný močí do sběrné nádoby (včetně ranní moči na konci sběrného období, tj. druhý den). Je důležité připomenout nutnost vymočení do sběrné nádoby před stolicí, aby se zamezilo nekontrolované ztrátě moči mimo sběrnou nádobu. Celý objem moči se změří (je vhodné si sběrnou nádobu předem označit ryskami). Veškerá nasbíraná moč se důkladně promíchá a odlije se cca 10 ml moči do zkumavky, která se uzavře, označí jménem a rodným číslem pacienta a s řádně vyplněnou žádankou se doručí do laboratoře. Není vhodný sběr moči u žen při menstruaci ani těsně před a po ní. Chybný sběr moči značně znehodnocuje kvalitu vyšetření. C.8.6. Sběr moči na vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera U tohoto vyšetření je nutno poučit pacienta, jak bude sběr probíhat. V hodinu začátku sběru (zpravidla ráno) se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu. Potom po celou dobu (tj. 3 hod) pacient močí do sběrné nádoby. Je důležité připomenout nutnost vymočení do sběrné nádoby před stolicí, aby se zamezilo nekontrolované ztrátě moči mimo sběrnou nádobu. Do laboratoře zasílejte nádobu s celým objemem nasbírané moči spolu s údajem o době sběru. C.8.7. Odběr vzorku pro vyšetření C. trachomatis, N. gonorrhoeae metodou TMA Odběr moči - Odběrová souprava na vzorky moči APTIMA pro muže a ženy a. Pacient by neměl močit minimálně 1 hodinu před odběrem vzorku. b. Vysvětlete pacientovi, aby odebral první dávku moči (asi 20 až 30 ml na začátku močení) do označeného kelímku na sběr moči bez konzervačních látek. Odběr větších objemů moči může způsobit rozředění vzorku, které by mohlo snížit senzitivitu testu. Ženy pacientky by si neměly před odběrem vzorku čistit oblast stydkých pysků. c. Sejměte krytku a přeneste 2 ml moči do transportní zkumavky na vzorky moči pomocí dodávané jednorázové pipety. Jakmile je hladina tekutiny mezi černými plnícími linkami na štítku transportní zkumavky na vzorek moči, znamená to, že byl přidán správný objem moči. d. Transportní zkumavku na přepravu moči opět neprodyšně uzavřete. C.8.8. Výtěr Endocervikální stěry - Sběrná a transportní souprava pro cervikální vzorky APTIMA a. Odstraňte nadbytečné množství hlenu z cervikálního ústí a okolní sliznice pomocí tamponu (tampon s bílou násadou). Tampon vyhoďte. b. : Chcete-li odstranit nadbytek hlenu z cervikálního ústí, je možné použít tampon s velkým koncem (není součástí balení). c. Zasuňte odběrový prostředek (kartáček s modrou násadou) do endocervikálního kanálu. d. Jemně kartáčkem otáčejte po směru chodu hodinových ručiček 10 až 30 sekund v endocervikálním kanálu, abyste zajistili adekvátní odběr vzorku. e. Opatrně kartáček vytáhněte a nedotkněte se přitom vaginální sliznice. f. Sejměte krytku z transportní zkumavky na výtěry a kartáček na odběr vzorku umístěte okamžitě dovnitř. g. Otočte násadou prostředku mezi palcem a ukazovákem třikrát, abyste z prostředku uvolnili buňky. Prostředek vyhoďte. Násadu nelamte uvnitř transportní zkumavky. h. Transportní zkumavku na výtěry neprodyšně uzavřete. Strana 16

18 Vzorky výtěrů z mužské močové trubice - Sběrná a transportní souprava pro cervikální vzorky APTIMA a. Pacient by neměl močit nejméně 1 hodinu před odběrem vzorku. b. Zasuňte tampon (tampon s bílou násadou) 2 až 4 cm do močové trubice. c. Jemně tamponem v močové trubici otáčejte po směru hodinových ručiček 2 až 3 sekundy, abyste zajistili adekvátní odběr vzorku. d. Opatrně tampon vytáhněte. e. Sejměte krytku z transportní zkumavky na výtěry a odběrový tampon umístěte okamžitě dovnitř. f. Otočte násadou prostředku mezi palcem a ukazovákem třikrát, abyste z prostředku uvolnili buňky. Prostředek vyhoďte. Násadu nelamte uvnitř transportní zkumavky. g. Transportní zkumavku na přepravu výtěrů neprodyšně uzavřete. C.8.9. Odběr vzorku moči pro stanovení PCA 3 markeru Odběr provádí urolog. Pacient před vyšetřením vypije větší množství vody (cca 500ml). Těsně před odběrem moči proveďte vyšetření prostaty per rectum. Každý lalok prostaty zmáčkněte do hloubky 1 cm směrem od báze k apexu, ze strany do středu. Tlak u každého laloku opakujte 3x. Účelem není provedení masáže prostaty. Po vyšetření per rektum zachyťte do kelímku na sběr moči (bez konzervačních činidel) ml z prvního proudu moči. Pokud pacient vymočí více než požadovaných ml, ponechte celý tento objem. Pro provedení testu PROGENSA PCA3 je nutný minimální objem moči 2,5 ml. Při manipulaci se vzorky moči a činidly soupravy používejte jednorázové rukavice bez talku. Vzorky od různých pacientů zpracovávejte postupně, je nutné zabránit vzájemné kontaminaci vzorku. Uzavřený kelímek na sběr moči 5x překlopte a do přepravní zkumavky PROGENSA PCA3 přeneste přiloženou jednorázovou pipetou 2,5 ml odebrané moči. Správný objem moči byl přidán, je-li její hladina mezi dvěma černými ryskami na štítku přepravní zkumavky. Přepravní zkumavku PROGENSA PCA3 těsně uzavřete a opět 5x překlopte, aby se vzorek dobře ve zkumavce promíchal. Vzorky moči v přepravních zkumavkách PROGENSA PCA3 musí být doručeny do laboratoře do pěti dnů od odběru skladování a transport při teplotě do 30 C. C Bakteriologické vyšetření dýchacích cest Příloha F Seznam laboratorních vyšetření C Bakteriologické vyšetření klinického materiálu Příloha F Seznam laboratorních vyšetření C Bakteriologické vyšetření stolice Příloha F Seznam laboratorních vyšetření C Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu Příloha F Seznam laboratorních vyšetření C Mykobakteriologie Sputum odběr ráno nalačno před hygienou dutiny ústní vykašláním do průhledné nádobky se širokým hrdlem, množství: 3-5 ml. sterilní nádobky, šroubovací víčko 30 ml, transport vzorku do laboratoře do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C Indukované sputum po inhalaci solného roztoku, množství: 3-5 ml. sterilní nádobky, šroubovací víčko 30 ml, transport vzorku do laboratoře do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C Bronchoalveolární laváž (BAL), aspirace, pleurální punktát, výpotek, likvor odběr za aseptických podmínek, množství 3-5 ml. sterilní nádobky, šroubovací víčko 30 ml, transport vzorku do laboratoře do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C Laryngeální výtěr (LV) Strana 17

19 3 laryngeální sondy před odběrem zvlhčené v destilované vodě. Transport ve sterilní zkumavce. Pro transport jsou zcela nevyhovující odběrové soustavy s transportním médiem, transport vzorku do laboratoře do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při - 20 C Žaludeční výplach odběr ráno nalačno žaludeční sondou před hygienou dutiny ústní. Množství ml. sterilní nádobky, šroubovací víčko 30 ml, transport vzorku do laboratoře do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C. Pro kultivační a mikroskopické vyšetření je vzorek nutno ihned dopravit do laboratoře a zpracovat nejpozději do 4 hodin do odběru. Moč ranní moč, střední proud. Množství ml. sterilní nádobky, šroubovací víčko 30 ml, transport vzorku do laboratoře do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C Výtěry a stěry z píštělí, hnisavých procesů a ran 3 vatové tampóny na špejli předem zvlhčené v destilované vodě. Odběr na sterilní odběrový tampon na plastové tyčince zvlhčený v destilované vodě, případně odběr přímo do stříkačky, transport vzorku ve sterilní zkumavce do laboratoře do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C Bioptický a sekční materiá část tkáně se odebere do sterilní nádobky. sterilní nádobky, šroubovací víčko 30 ml, transport vzorku do laboratoře do 6 hod při teplotě 2-8 C, nepřidávat fixační ani konzervační prostředky; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C Menstruační v prvních 3 dnech menstruace na sterilní tampón, který je zaveden do pochvy nejméně na 3 hodiny. Za vhodnější je považován vzorek z kyretáže. Transport vzorku do laboratoře ve sterilní zkumavce nebo v Petriho misce do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C Stolice velikost lískového oříšku. Transport vzorku do laboratoře ve sterilní zkumavce nebo v Petriho misce do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C Ejakulát množství 3-5 ml. Transport vzorku do laboratoře ve sterilní zkumavce nebo v Petriho misce do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C Prostatický sekret 3 vatové tampóny na špejli předem zvlhčené ve sterilní destilované vodě. Transport vzorku do laboratoře ve sterilní zkumavce nebo v Petriho misce do 6 hod při teplotě 2-8 C; stabilita vzorku 72 hod při 2-8 C, déle po dekontaminaci při -20 C C Parazitologie Enterobius vermicularis - perianální otisk Vzorek na roupy se u dětí odebírá na zvláštní mikroskopické sklíčko překryté folií. Po vynechané večerní hygieně (je možné předvečerní omytí) se odběr provádí doma v ranních hodinách, aby nedošlo ke setření vajíček prádlem. Omytí je možné až po provedení odběru. Průhlednou lepící pásku po odlepení z podložního skla a po roztažení hýždí přilepíme na perianální kožní řasy a po otisku stlačíme hýždě k sobě - ji přilepíme zpět na podložní sklo. Sklo označíme na okraji mimo lepící pásku tak, aby označení nebránilo odečtu mikroskopem. Vyšetření je nutno v několikadenních intervalech opakovat, teprve 3 negativní vyšetření lze brát jako vyloučení přítomnosti Enterobius vermicularis. Střevní parazité stolice Strana 18

20 Vzorek stolice velikosti vlašského ořechu, cca 3 ml tekuté odebrat do sterilní nádobky, je nutné vyšetřit 3 vzorky stolice odebrané zhruba ob den, stabilita při 2-8 C, transport okamžitě do laboratoře. Likvidace použitého odběrového materiálu Veškerý odběrový materiál je nutné považovat za infekční. Za bezpečnou likvidaci odpovídá odběrový pracovník, který postupuje v souladu s platnou legislativou a platným pracovním postupem. Bezprostředně po odběru je nutné v souladu s hygienickým předpisy zneškodnit kontaminované jednorázové pomůcky k odběru, především jehly. C.9. Množství vzorku Pro odesílání biologického materiálu a příslušné dokumentace do laboratoře platí následující zásady: pro blok vyšetření daný typem odběrové nádobky z 1 OLV se odebírá vždy 1 zkumavka s požadovaným přídavným činidlem základní biochemie 5-7 ml srážlivé krve základní biochemie + širší spektrum metod včetně nádorových markerů 10 ml srážlivé krve základní biochemie + parametry humorální imunity 10 ml srážlivé krve stanovení parametrů buněčné imunity a HLA B27 dle typu zkumavky 2-3 ml nesrážlivé krve s EDTA, může být 1 společná zkumavka pro KO+dif sérologická vyšetření infekční i neinfekční 5 ml srážlivé krve krve pro každý samostatný blok dle žádanky, pro PCR metody vyšetření hepatitid je nutná samostatná zkumavka srážlivé krve pro vyšetření alergenů je nutno počítat s počtem 15 alergenů z jedné zkumavky srážlivé krve pro imunohematologické vyšetření (KS, KZ, PAT, NAT, SCR) je nutné zaslat samostatnou zkumavku s EDTA (min. 4ml) pro speciální hemokoagulační vyšetření (PC, PS, APC-R, lupus antikoagulans) na každé vyšetření samostatná zkumavka pro PCR vyšetření trombofilních markerů je nutné zaslat samostatnou zkumavku, v případě požadavku více vyšetření z bloku stačí 1 samostatná zkumavka pro celý blok 1 žádanka + vzorky plánovaného profilu diabetika v uvedených hodinách, vzorky se dodávají postupně do laboratoře, žádanka je dodána s prvním vzorkem, 1 žádanka + vzorky profilu ambulantního diabetika (samoodběry) v hodinách uvedených na žádance, všechny materiály se dodají současně se žádankou po dokončení samoodběrů. pro chemické a morfologické vyšetření moči postačí 10 ml vzorku, pravidla a množství vzorku pro sběr moči jsou uvedena v odstavci C-8 Odběr vzorku množství vzorku pro bakteriologická vyšetření jsou uvedena v odstavci C-8. Odběr vzorku Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů a správném provedení odběru je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna. Při nedostatečném množství vzorku pro požadovaná vyšetření rozhoduje o přednostně provedených vyšetření odborný VŠ pracovník laboratoře. C.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Standardní odběr krve probíhá do vakuových zkumavek. Označí se čas odběru na OLV a co nejdříve se dopraví do laboratoře při zachování teploty transportu C.Veškeré pokyny pro odběr a transport vzorku jsou uvedeny v příloze F tohoto dokumentu. Stabilita vzorků pro bakteriologická vyšetření je uvedena v odstavci C.8. Odběr vzorku. Odebrané hemokultury je nutno uchovávat při laboratorní teplotě!!!!! C.11. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Strana 19

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta

Příprava před odběrem žilní krve poučení pro pacienta Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve (pacient) Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu (pacient) Pokyny:

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804

Laboratorní příručka. Laboratoř Praha, Jankovcova 2. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, Jankovcova 2 Platnost dokumentu: 20. února 2014 Datum vypracování: 16.únor 2014 Datum

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

Název: Laboratorní příručka kód Ev. č. příručky: LP-2004-001 Zpracoval: J.Pacák,J. Pacáková, Iblová, Zehnulová, Pištěková, Antoš, Duchoňová, Valenta

Název: Laboratorní příručka kód Ev. č. příručky: LP-2004-001 Zpracoval: J.Pacák,J. Pacáková, Iblová, Zehnulová, Pištěková, Antoš, Duchoňová, Valenta Strana/Celkem 1/44 Zpracoval dne: 2015-03-01 Laboratoře Budějovická k.s., IMUNO Osvobození 1138, 431 11 Jirkov, www.imuno.cz L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A (zahrnuje všechna pracoviště IMUNO Jirkov,

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více